111 - Tilskudd barnehageplasser Øvrige tilskudd (111)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "111 - Tilskudd barnehageplasser -500 000-500 000-500 000-500 000. Øvrige tilskudd (111) -500 000-500 000-500 000-500 000"

Transkript

1 Over/underskudd konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Finans Tilskudd barnehageplasser Øvrige tilskudd (111) Refusjon sykepenger Fondgenerell bruk/avsetn (132) Stab (314) Integrering (320) Institusjonstjenester (402) Helsetjenester (410) Nav kommune (426) Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Susendal oppvekstsenter (502) Varntresk oppvekstsenter (503) Renholdstjenesten (665) Ekstraordinært rammetilskudd Rammetilskudd (110) Politiske styr.organer Økt tilskudd frivilligsentralen Div tilskudd (220) Økt tilskudd til menigheten Tilskudd menighet/trosamfunn (221) Utvidelse av kirkegård, flytting av bårehus Tilskudd menighet/trosamfunn (221) Sentraladministrasjonen Vacanse stilling ass.rådmann Adm.ledelse (310)

2 313 Prosjekt Oppgradering radiobasert bredbånd IT (313) Kostnadsreduksjon IT IT (313) Videreføre datasamarbeid med Grane IT (313) Ressurs og vikargruppe Stab (314) Proavdelingen Drift av sykehj over to etasjer, med maksimalt sykehjemsplasser derav 4 korttidsplas Institusjonstjenester (402) Redusere enhetslederstillingen Miljøterapitjenesten med % Miljøterapitjenesten (404) Slå sammen stillinger; besparelse 60% still PROtjenester (400) Helseavdelingen b Fysioterapeut Fysioterapi (412) g prosjekt Glad og aktiv Helsetjenester (410) h Prosjekt sykelig overvekt Helsetjenester (410) i Minsket kursbudsjett Helsetjenester (410) Økte inntekter helseavdelingen Helsetjenester (410) SosialavdelingenNav Opphør av lokalt krisetiltak fra Sosialhjelp (421) Inndekning 10 % barnevernstilling av flyktningefond Barnevern (425) Reduksjon økonomisk sosialhjelp tilskudd Nav kommune (426)

3 423 Fjerne tilskudd til rusforebyggende tiltak Edruskapsvern (423) Reduksjon kvalifiseringsprogrammet Nav kommune (426) Avd.Hattfjelldal oppv.senter Kutte sosiallærerstilling Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Redusert bemanning i barnehagen Hattfjelldal barnehage (504) Sommerstengt barnehage Hattfjelldal barnehage (504) Reduksjon av rammen til Hattfjelldal oppvekstsenter Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Ekstra stilling ungdomstrinnet Øvrige tilskudd (111) Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Avd. Susendal oppvekstsenter Reduksjon av rammen for Susendal oppvekstsenter Susendal oppvekstsenter (502) Redusere åpningtid i barnehagen med en dag Susendal oppvekstsenter (502) Avd.Varntresk oppv.senter Deler av lærerstilling finansieres av ekstrainntekt Varntresk oppvekstsenter (503) Reduksjon av rammen Varntresk oppvekstsenter Varntresk oppvekstsenter (503) NTKavdelingen Reduksjon renhold Renholdstjenesten (665) Trykking bygdebok Bygdebok (697) Oppsigelse dirigent Kultur generelt (690)

4 690 Redusert kulturstøtte Kultur generelt (690) Fast tilsetting kulturskolelærere Kultur/musikkskole (693) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Rådmannens budsjettforslag Proavdelingen 402 Sykepleierdekning døgnet rundt:: 2 årsverk Institusjonstjenester (402) Ressurser til timeleie til praktisk bistand Hjemmetjenester (403) Drift av bil til Miljøterapitjenesten Miljøterapitjenesten (404) Helseavdelingen 410c Salg av jordmortjenester? Helsetjenester (410) g Lege flyktingefond Helsetjenester (410) d Medarbeider flyktingefond Helsetjenester (410) e Helsesøster flyktingefond Helsetjenester (410) f Jordmor flyktingefond Helsetjenester (410) SosialavdelingenNav 425 Økt behov for tiltaksmidler i barnevernet Barnevern (425) Opphør av videreføring hybelprosjekt Barnevern (425) Avd.Hattfjelldal oppv.senter

5 501 Ny giv Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Assistent for elev Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Samisk integrering Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Spesialpedagogisk oppfølging av enkeltelev Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Undervisningsmateriell Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Avd. Susendal oppvekstsenter 502 Språkassistent Susendal oppvekstsenter (502) Oppsigelse av merkantil stilling Susendal oppvekstsenter (502) Basseng Susendal skole Susendal oppvekstsenter (502) Drenering Susendal skole Susendal oppvekstsenter (502) Avd.Varntresk oppv.senter 503 Reparasjon av infiltrasjonsanlegg Varntresk oppvekstsenter (503) Styrket bemanning i barnehage Varntresk oppvekstsenter (503) Utvidelse av fast assistentstilling Varntresk oppvekstsenter (503) Redusere renhold, halvere eksisterende 40 % Varntresk oppvekstsenter (503) Redusere vaktmesterstilling, halvere eksisterende 40% Varntresk oppvekstsenter (503) NTKavdelingen 694 Alarmanlegg Granrem Kulturvern (694) Varmtvannsbasseng

6 Samfunnshus (691) Oppsigelse brannvakt Brann (660) Vinterstengt vei Kommunale veier (681) Vakanser Utleieboliger (650)

Ved å reservere 5 plasser i barnehagen til barn fra asylmottaket, kan det søkes midler til formålet. Ca 10.000,- pr. plass pr. mnd.

Ved å reservere 5 plasser i barnehagen til barn fra asylmottaket, kan det søkes midler til formålet. Ca 10.000,- pr. plass pr. mnd. Kapittel : Finans 111 Tilskudd barnehageplasser Ved å reservere 5 plasser i barnehagen til barn fra asylmottaket, kan det søkes midler til formålet. Ca 10.000, pr. plass pr. mnd. Ansvar Ansvar: Øvrige

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE

HATTFJELLDAL KOMMUNE HATTFJELLDAL KOMMUNE Forslag til Økonomiplan for Hattfjelldal kommune 2014-2017. Legges ut til alminnelig høring i perioden 12.06.-26.06.13. jfr. KL 44. 1 INNLEDNING 4 2 OM VIRKSOMHETEN 4 2.1 Dagens situasjon

Detaljer

Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan 2013-16

Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan 2013-16 2013 Leirfjord kommune Uprioritert liste over alle drifts og investeringstiltak økonomiplan 201316 Alle tiltak investering 2014 2015 2016 Sum investeringer fra nye tiltak 39 142 000 4 212 000 9 040 000

Detaljer

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018 Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling

Detaljer

Virkning 2010. Årsvirkning

Virkning 2010. Årsvirkning Samleskjema tiltak A Barnehagene - 1964400 Vedtatt økonomiplan Avdelingenes innspill Rådmannens forslag Kommunestyrets vedtak 2010 Årsvirkning 2011 Årsvirkning 2011 Årsvirkning 2011 Års- virkning Vakante

Detaljer

Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5

Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5 Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 Innhold Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5 Etatene drifttall pr ansvar... 8 Total oversikt...

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110)

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110) Kapittel : Politiske organer Havnekassa tilskudd til renter og avdrag I høst gjennomføres detaljprosjektering av flere alternative utbyggingstiltak i Berlevåg indre havn, og foreløpige kostnadsvurderinger

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 19.11.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Budsjett 2000 Økonomiplan 2000-2003

Budsjett 2000 Økonomiplan 2000-2003 Hole kommune ved rådmann; Vedlegg til: Budsjett 2000 Økonomiplan 2000-2003 Sammendrag Innhold: Tjenestekategori 1 Ledelse, adm og fellestjenester Tjenestekategori 2 Undervisning, SFO, barn 3 Tjenestekategori

Detaljer

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen Mehamn, 06.12.10 Svein Tønnessen rådmann 1 Ansvarsområdene 1000 1400 Politiske organer og fellesutgifter Det ligger inne få endringer

Detaljer

Haldensere, bruk makten

Haldensere, bruk makten Halden Venstres forslag til jett Haldensere, bruk makten Venstre vil i 2011 trygge oppvekst, eldre, psykisk helse og kommunens økonomi Innhold i budsjettet 2 et på tre minutter 7 Undervisning og oppvekst

Detaljer

VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON

VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON Prosentvis oversikt over effektivisering og rammereduksjon Stab og kirkelig fellesråd 14,6 % 21,9 % Barnehage 8,5 % Helse og barnevern 3,6 % Pleie-

Detaljer

Stokke kommune. Innhold: Handlingsprogram 2009-2012 Økonomiplan 2009-2012 Budsjett 2009. Vedtatt 15.12.2008 U1. INNLEDNINGU... 3

Stokke kommune. Innhold: Handlingsprogram 2009-2012 Økonomiplan 2009-2012 Budsjett 2009. Vedtatt 15.12.2008 U1. INNLEDNINGU... 3 Stokke kommune Handlingsprogram 2009-2012 Økonomiplan 2009-2012 Budsjett 2009 Vedtatt 15.12.2008 Innhold: U1. INNLEDNINGU... 3 U2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGERU... 6 U3. TOPPLEDELSE OG STABU... 14 U4. GRUNNSKOLEU...

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Budsjett/årsplan 2010 Rådmannens arbeidsutkast til formannskapet den 1.12.09 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Budsjett / Årsplan Regnskap Årsrapport

Detaljer

8 5 1 1 0 0-2 5 1 0 sjett 2 2 d u Eidsvoll lan B kommune sp g lin d an H Rådmannens grunnlagsdokument 3. november 2014, revidert 10.

8 5 1 1 0 0-2 5 1 0 sjett 2 2 d u Eidsvoll lan B kommune sp g lin d an H Rådmannens grunnlagsdokument 3. november 2014, revidert 10. Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015 Eidsvoll kommune 3. november 2014, revidert 10. november 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 FORKLARINGER TIL HANDLINGSPLANMODELLEN... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER Rådmannens forslag til Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER I Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 er det feil i følgende fire tabeller: 1. Tabell

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 15.02.08 028/08 kommunestyret 25.02.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 06.02.2008 151 07/00653 69 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan 2012-15

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan 2012-15 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Økonomiplan 202-5 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 2 Demograf s. 3 Økonomisk utvikling s. 4 Driftsbudsjett s. 6 Budsjettskjema A driftsbudsjett 202-5 s. 9 Budsjettskjema

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006. Vedtatt 15.12.05

Stokke kommune. Handlingsprogram 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006. Vedtatt 15.12.05 Stokke kommune Handlingsprogram 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 Vedtatt 15.12.05 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 9 4. GRUNNSKOLE 13 5. FAMILIE

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Ny behandling mars 2014 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag

Ny behandling mars 2014 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Ny behandling mars 2014 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag 1 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan 2014-2017 Side 2 3 Sentraladministrasjon/felles

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014

LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ØKONOMIPLAN 2014-2017... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Kommuneplanens

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkivkode: Dato: 11/807-11/7520/TORTVE 151/// 16.12.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkivkode: Dato: 11/807-11/7520/TORTVE 151/// 16.12.2011 HOBØL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vår ref.: Deres ref.: Arkivkode: Dato: 11/807-11/7520/TORTVE 151/// 16.12.2011 MELDING OM VEDTAK BUDSJETT 2012 - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyret behandlet i møte

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2005 SAMLET FRAMSTILLING, TEKSTDEL

ÅRSBUDSJETT 2005 SAMLET FRAMSTILLING, TEKSTDEL ÅRSBUDSJETT 2005 SAMLET FRAMSTILLING, TEKSTDEL På vegne av administrasjonen legger rådmannen nå fram forslag til neste års budsjett som grunnlag for videre politisk oppfølging i formannskapet og kommunestyret.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.12.2010 Arkivsak: 10/2829-9 - 30012/10 Arkiv: 151 Sak: 193/10

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.12.2010 Arkivsak: 10/2829-9 - 30012/10 Arkiv: 151 Sak: 193/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.12.2010 Arkivsak: 10/2829-9 - 30012/10 Arkiv: 151 Sak: 193/10 BUDSJETT 2011 - ØKONOMIPLAN 2011-2014 Behandling: Forslag fra BL v/ Arild Olsen: Investeringsbudsjett:

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer