FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/ årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2005-14. årgang"

Transkript

1 Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/ årgang

2 Utgiver: Andebu kommune E-post: Andebu kommunes hjemmeside: Lay-out/trykk: Print Konsult 3158 Andebu Opplag: Andebu Stikka 2005 Neste nummer kommer ut uke Frist for innsending av stoff Redaksjonskomitéen: Judith Pehrson Inger Steen Vigdis Prøytz Anina Wegger Næss Ordførerens time Ordfører Hans Hilding Hønsvall kan treffes på sentertorget i Andebu senter i tiden disse dagene: 30. mars 26. april 24. mai 21. juni Forsiden: På tur med «det grønne arket». Fra venstre: Kevin Andre, Ronja og Thomas Terjesen. Foto: Sissel Terjesen. Ordføreren har ordet Når dette leses har kommunestyret behandlet saken om kommunestruktur. Dette har vært en omfattende prosess. Vi sitter med to rapporter som er nyttige dokumenter om vår kommune, og folkemøtene har gitt oss mange innspill som vi tar med oss. Nå er vi klar for å rullere kommuneplanen. Åra går fort, og det er nå nøyaktig tre år siden kommunestyret vedtok kommuneplanen. Det er derfor på tide med en gjennomgang. Vi skal ikke lage planen på nytt, men gjøre en del justeringer. Her skal dere som bor i Andebu få mulighet til å komme med innspill. De tre møtene vi hadde i våre tre sogn for noen uker siden, ga oss klar melding om at de aller fleste ønsker at Andebu kommune skal fortsette som egen kommune. For å styrke dette ønsket er det nødvendig å styrke kommunesenteret vårt. Kommunestyret satte derfor ned ei politisk gruppe for et år siden som skal lage en plan for å utvikle Andebu sentrum. Dette arbeidet er godt i gang og har så langt resultert i fartsdumper og hastighetsredusering til 40 km/t i Andebu sentrum, og en midlertidig oppstillingsplass for busser, lokalt kalt Andebu rutebilstasjon. Da sentrumsgruppa nylig arrangerte folkemøte i herredshuset var det mange frammøtte og stort engasjement rundt temaet. Betyr det noe for folk i Høyjord og Kodal å ha et sentrum i Andebu? Ja det gjør faktisk det. Vi har nok av eksempler på kommuner som har hatt sine sentra i nabokommunen eller i byen, og som nå er blitt en del av en ny og større kommune. Dette behøver ikke å være en ulykke, men vil vi være en egen kommune på 185 m2 med innbyggere, må vi ha et levende kommunesenter der folk treffes og kan få de mest vanlige varer og tjenester. Det å bygge opp et senter tar lang tid. Da Andebu i 1918 fikk en stor gave (kr ) fra direktør Ole Wegger ved Framnes mek. Verksted, brukte kommunestyret flere møter på å bestemme hvor kommunelokalet for herredet skulle plasseres. Selv om plasseringen virker veldig sentral i dag, ble Berg ansett for å være mer sentral i Når vi ser bilder fra dette området tatt for 50 år siden, var det lite som minnet om kommunesenter. Nye banklokaler, varesenteret, bensinstasjon, sentrumsbygget, vevkroken, barneskolen, ungdomsskolen, hallen med fotballbanen og mange boliger i nærheten gjør dette til et sentrum i dag. Dette ønsker vi å utvikle videre. 7. juni i år feirer Norge 100 år som selvstendig nasjon. Dette skal vi også markere i vår kommune med flere arrangementer utover våren. Hold av 3 datoer: 30. mars, 8. mai og 5. juni. Det er i år 60 år siden 2. verdenskrig sluttet og dette vil vi markere 8. mai. I år vil minnesmerket ved Herredshuset bli bekranset denne dagen i stedet for 17. mai. Bygdekoret vil synge og de som ikke allerede har mottatt medalje for innsatsen i tysklandsbrigaden får den denne dagen er friluftslivet år, og etter arrangementet ved herredshuset går turen til Vetan der det også er program. Våren nærmer seg med lengre dager og mye å være med på for små og store. Utover våren blir jeg å treffe på sentertorget i Andebu senter disse dagene fra kl : 1. mars, 30. mars, 26. april, 24. mai og 21. juni. 2

3 Andebu ønsker å være egen kommune Kommunestyret vil at Andebu skal være egen kommune. Dette ble vedtatt i møte 1. mars. Kommunestruktur har vært et hett tema i vinter. Regjeringen har bedt kommunene diskutere og gi innspill til en framtidig kommunestruktur i løpet av våren Koordineringsutvalget i Vestfold har bestemt at kommunestyrene i vestfoldkommunene må behandle saken innen Kommunestyret vedtok i møte å utrede tre alternativer: Andebu fortsatt egen kommune Andebu som del av en innlandskommune -Andebu, Hof, Lardal og Re -Andebu, Hof og Re Andebu som del av en kyst-, innlands- og bykommune -Andebu, Sandefjord og Stokke -Andebu og Stokke Kommunestyret vedtok i samme møte å sette ned et arbeidsutvalg bestående av ordfører, varaordfører og representant fra det største opposisjonspartiet som skulle arbeide spesielt med dette temaet. Arbeidsgruppen/gruppeledere og tillitsvalgte fra kommunen har hatt samlinger med kommunene Hof, Lardal og Re (RAHL) og Sandefjord og Stokke (SAS). Det har vært utarbeidet to forskjellige rapporter hvor de forskjellige alternativene er utredet. Rapportene er lagt ut på kommunens hjemmeside. Rapportene viser liten eller ingen økonomisk gevinst ved kommunesammenslåing. Kommunestyret vedtok i møte 01. mars at Andebu kommune ønsker å bestå som egen kommune. Kommunens svar sendes koordineringsutvalget i Vestfold som skal sammenstille konklusjonene fra prosessene fra de forskjellige kommunene i Vestfold. Stortinget vil bli orientert om prosessene i kommunene i I saken til kommunestyret opplyser rådmannen at selv om kommunestyret i denne omgang ikke valgte å gå videre i prosessene med framtidig kommunesammenslutning, vil spørsmålet likevel måtte vies betydelig oppmerksomhet i tiden framover. Framtidig kommunestruktur bør få spesielt stor oppmerksomhet ved rulleringen av kommuneplanen. Kommunestyret abefalte i møte 1. mars i en høringsuttalelse til Distriktskommisjonens utredning, at det etableres et folkevalgt regionalt nivå som får ansvar og beslutningsmyndighet. Kommunestyret mener det er funksjonelt å inndele landet i syv regioner med det vesentlige av Buskerud, Telemark og Vestfold som en region. Årets medarbeider 2004 Det er foretatt innbyggerundersøkelse. Det har vært holdt folkemøter i Andebu, Kodal og Høyjord i januar/ februar. Etterlysning Er det noen som kjenner igjen personene på bildene? Fotoapparat med disse bildene ble funnet i Svindalen av Gunnar Gallis. Ta kontakt med han eller med Andebu kommune hvis du har tips i saken!! Rolf Karlsen og Knut Halvorsen - lokale spillemenn Rolf Karlsen ble onsdag 26. januar tildelt prisen «Årets medarbeider i Andebu kommune 2004». Rådmannen brukte ord som «ukuelig optimist» og «muntrasjonsråd» om den populære læreren fra Høyjord skole. En ukuelig optimist I tillegg til et vandreskjold i tre med sitt navn inngravert på, fikk Rolf Karlsen den flotte Andebugenseren. Om vinneren sa rådmannen blant annet: - han er en ukuelig optimist uansett ressurssituasjon- han er en IKTveileder med utrolige egenskaper når det gjelder å få til ting. Han er et muntrasjonsråd som ethvert kollegium kan misunne dem. Som lærer er han godt likt av både elever og foreldre. Han har en framtreden og omgangsform med elevene som gir trivsel og trygghet og er en lærer som barna blir oppriktig glad i. Hans kreativitet og mange morsomme påfunn får skoledagen til å bli noe utover det ordinære. Det er tredje gang prisen «Årets medarbeider», blir delt ut i Andebu kommune. Tidligere har Henny Riis fra Kodal skole og Gunnbjørn Tangen fra teknisk etat fått prisen. 3

4 Besøk i den Egyptiske ambassaden Høsten 2004 arrangerte elevrådet en joggeaksjon kalt «solidarity walk» til støtte for en barnehage i Egypt. Da vi overleverte pengene, fikk vi besøk av den egyptiske ambassadøren. Han ble imponert over det vi hadde gjort og inviterte representanter for skolen til gjenvisitt i Oslo. 17. januar dro derfor ordfører, rektor, lærer og fem elever i 7. klasse til Oslo. Vi besøkte først Kirkens Nødhjelp før vi dro til ambassaden. Der fikk vi en fin orientering om hvordan de jobber med organisering av hjelpearbeid i ulike land. De fortalte også om problemene i Midt-Østen. Det var interessant å få litt innsikt i hvordan de arbeidet. Så dro vi til den Egyptiske ambassaden. Da vi kom dit, ble vi vist rundt på kontoret og ambassadøren fortalte litt om Egypt. Deretter gikk vi til ambassadørboligen. Der fortalte han litt om hvordan det var å være ambassadør og om hvordan det er å leve i Norge som ambassadør. Middagsbordet var pyntet etter alle kunstens regler og det var store prismekroner i taket. Det var fire retters middag som smakte godt!! Vårt bidrag bestod av fiolin og pianospill av Sigrid og Guro og stev ved Tommy. Selvfølgelig måtte han få en takk fra oss: En Andebu-ryggsekk med kvikklunsj og appelsin i med ønske om god tur i de norske skoger!! Andebu skole i «Norge rundt» Syvendeklassinger fra Andebu skole sammen med den egyptiske ambassadøren. Fra v.: Sebastian Aas, Tommy Gjermundrød, Espen Gjermundrød, Guro Skatvedt og Sigrid Winje-Christensen Dette var en sjelden opplevelse spørs om noen av oss blir invitert til en ambassade senere noen gang Espen og Sebastian Nå har Kodal fått egen sykkelsti I strålende vintervær ble den nye gang- og sykkelstien i Kodal offisielt åpnet tidlig i desember i fjor. Ordfører Hans Hilding Hønsvall fant fram tollekniven og skar over den røde snora til jublende sang av elevene fra Kodal skole. Nå har Kodal fått egen sykkelsti, sang de, og rektor Kjell Are Myrnes akkompagnerte på gitar. Sangen har de laget selv, og det var tydelig for alle at det er stor glede på Kodal skole over den nye og flotte sykkestien. Gang- og sykkelveien fra Sti til Prestbyen har blitt veldig flott. Den er ferdig asfaltert og gatelys har kommet på plass. Veien har Andebu kommune bekostet selv, og i dag var det ferdigbefaring. Statens vegvesen overtar nå gang- og sykkelveien med ansvaret for vedlikehold, brøyting og strøing. Femteklassinger på skolevei - så fine de er! 10. og 11. januar var TV-Vestfold på Andebu skole for å lage innslag til «Norge rundt». Fokus ble satt på «skolen i gamle dager». Opptak ble tatt på Gulli skole der 5. klasse hadde kledd seg i gammeldagse klær og hadde undervisning slik den ble gjennomført i gamle dager. Pensjonert lærer, Kåre Hotvedt, stod for undervisningen sammen med Anny Skarsholt. Penn og blekk ble prøvd og budene måtte pugges! Dagen etter var det opptak fra dagens skole med datamaskiner, praktisk matematikk og lesestimuleringsprosjekt. Ordfører Hans Hilding Hønsvall og Tom R. Jakobsen fra Vestfold Anlegg AS prøvegikk gang- og sykkelstien sammen med elevene fra Kodal skole 4

5 Kart på internett Kommunens kartverk har siden juli i fjor vært tilgjengelig på internett gjennom bl.a. Andebu kommunes hjemmeside. Økonomisk kartverk er ikke med i 9K-kartløsningen. Det er derimot tilgjengelig for hele landet gjennom Statens Kartverk s «Norgesglasset». Det jobbes kontinuerlig i kommunen med oppdatering og kvalitetsheving av kartbasene. En viktig del av digitale kart er søkebasen for adresser og eiendommer. Denne basen produseres ut fra et register som kommunen også har ansvar for å oppdatere, det såkalte GAB (Grunneiendom, Adresse, Bygning)- registeret. Data fra dette registeret brukes også som søkeverktøy i en rekke andre digitale kartsystemer, f.eks. adressesøk på Gule sider. Gårdskart Gårdskartprosjektet i kommunen går mot sin avslutning. Gårdskart er kart over en landbrukseiendom (hvor dyrka mark inngår) med arealtall for hvert markslag som er på gården. Prosjektet kom i gang som en følge av myndighetenes krav om kvalitetssikring av arealtall for produksjonstilskudd. Da var de digitale kartene et naturlig utgangspunkt. Oppskrift Løsningen er en del av 9-kommunesamarbeidet (9K) om kart og geodata. Måten du finner det på er å velge «Om Andebu, kart». Når du har vært gjennom infosidene i starten og eventuelt fått lastet ned visningsprogrammet, har du tilgang til kartverk for Andebu, Hof, Re, Tønsberg, Holmestrand, Nøtterøy og Tjøme. Ved å bruke søkemulighetene til høyre på sida kan du raskt få opp kart i M 1 : 1000 over et område. Etter det kan du legge til flere karttema, endre målestokk, ta utskrift osv. Det er eiendomskartet, markslagskartet og grunneiendomstabellen i landbruks-registeret som er grunnlaget for arealtallene på gårdskartene. En forutsetning for riktige arealtall under hver gård, er at de datakildene som brukes ved koblingen har et riktig innhold. Noen uker etter påske skal oppdaterte gårdskart være tilgjenglig på internett for næringsdrivende i jordbruket. Passord fås ved å gå inn på NIJOS s nettsider. Kommunen kan også skrive ut gårdskart etter forespørsel. Ved å velge kommunenavn fra selve Vestfoldkartet, kommer du inn på kommunens eget oversiktskart Mange typer kart I det siste har det også for vår kommune blitt flere valgbare karttema fra menyen til venstre, som f.eks berggrunn, vilt og dyrkingsklasser. Det aller siste som er lagt inn er kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i

6 Kommunale avgifter/gebyr 2005 Andebu kommunestyre vedtok bl.a. følgende endringer i de kommunale avgiftene: Årsgebyr for vann økes fra kr til kr pr. boligenhet under 80m 2 og fra kr til kr pr. boligenhet over 80 m 2. Årsgebyr for kloakk økes fra kr til kr pr. boligenhet under 80m 2 og fra kr til kr pr. boligenhet over 80 m 2. Årsgebyr for renovasjon økes med 23 % i gjennomsnitt. Årsgebyr for feiing og tilsyn økes med 3,2 %. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk indeksreguleres. Tømmegebyr for septiktanker/tette tanker økes med 3,6 % i gjennomsnitt. Gebyr for kart og oppmålingsarbeider, søknad om byggetillatelse, byggekontroll mv. er behandlet i egen sak og det vises til gebyrregulativet. Spørsmål vedr. avgifter/gebyr kan stilles til teknisk etat, tlf Eksempel: For en bolig (bruksareal over 80 m 2 ) med 1 pipe, standard renovasjon og tilknyttet kommunalt vann og kloakk, vil samlet årsgebyr i 2005 bli kr Dette er en økning på kr 564 fra Alle beløpene ovenfor er inkl. 25% merverdiavgift. Gebyrdifferensiering for renovasjon Kommunestyret behandlet en egen sak vedr. gebyrdifferensiering av husholdningsrenovasjon. Teknisk etat har sett nærmere på de forskjellige alternativenes bruk av tjenester samt fordeling av kostnader på de forskjellige tjenestene. Det ble derfor lagt fram forslag til ny differensiering. På grunnlag av økte kostnader for renovasjonstjenestene har kommunestyret vedtatt at renovasjonsgebyrene i gjennomsnitt må øke med 23 % fra 2004 til I tillegg kommer endret differensiering, slik at renovasjonsgebyrene for 2005 blir: Renovasjonsalt. Gebyr 2004 Gebyr 2005 Standard kr kr. Kompostering/egne dyr kr kr. Delt KS, eget RA kr kr. Delt KS og RA kr kr. Hytterenovasjon 362 kr. 775 kr. Ekstra RA 543 kr. 775 kr. KS: Kildesorteringsskap (dunker for mat, papir) RA: Restavfallsstativ/dunke Beløpene er inkl. 24% mva. i 2004 og 25% mva. i Spørsmål kan stilles til teknisk etat. Foreldrebetaling for barnehage og SFO Satsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak med virkning f.o.m Barnehage Plass Sats Hel plass % % % % % Timesats for plass under 50%: kr 25 Søskenmoderasjon: 35% reduksjon Korttidsbarnehage kr 775 Skolefritidsording Hel plass Halv plass - mindre enn 10 timer pr uke Søsken hel Bli med i gjengen Ungdomsklubben «Cafè Youth Quake» er først og fremst et samlingssted med kafè for ungdom i alderen 13 til 19 år, men det hender at små og store ting skjer her også. Bli med i en aktiv ungdomsklubb hvor ungdommen selv er med på å planlegge aktiviteter fremover. Kanskje du har noen ønsker om noen aktiviteter eller turer eller lignende? Bli med i gjengen, og du kan få ønskene oppfylt! Åpningstider: Hver mandag og onsdag kl.: Sted: Solhaug Pris: kr 60,- pr. år eller kr 10,- pr. gang Avlastere søkes til funksjonshemmede barn Vi søker avlastere til barn med utrviklingsforstyrrelser som autisme og ADHD. Behovet for avlastning er fortrinnsvis i helger og skoleferier, men ettermiddager eller overnatting ukedager kan også være aktuelt. Barnas alder er 5 til 13 år. Det er behov for personer med erfaring. Lønn og utgiftsdekning i henhold til Hovedtariffavtalen. Kontaktperson Mai Grete Haraldsen, tlf /

7 Kildesortering Tømmerutiner våren 2005 Husholdningsavfall fra husstandene hentes av renovatøren, matavfall (hver uke), restavfall og drikkekartong/papir/ papp (vekselvis hver 2. uke). Følgende tømmerutine er fastsatt: (MA - matrester, RA - restavfall, PP - papir/papp/drikkekartong) Måned uke nr. Fraksjon Måned uke nr. Fraksjon Mars 11 MA + PP 17 MA + PP 12 MA + RA Mai 18 MA + RA 13 MA + PP 19 MA + PP April 14 MA + RA 20 MA + RA 15 MA + PP 21 MA + PP 16 MA + RA Juni 22 MA + RA VESAR har utarbeidet en fin informasjonskalender med henterutiner og mange nyttige opplysninger og tips om renovasjonen. Denne ble sendt ut i januar Hvis du ikke har fått kalenderen, er det bare å ta kontakt med VESAR på tlf Trenger du poser til matrester, kan du legge lapp ut i skapet til renovatøren eller kontakte Vesar. Poser kan også hentes på teknisk etat. Disse er gratis. Ekstra restavfallssekker: Restavfall i det «gamle søppelstativet» hentes hver 14. dag og renovatøren vil da kun ta med en restavfallssekk pr. abonnement. Dersom du har mer restavfall enn dette, skal spesielle sekker med merking Ekstra sekker - avgift betalt benyttes. Ekstra sekker kan kjøpes for 25 kr/sekk på teknisk etat eller ved å ta direkte kontakt med renovatøren (min. 10 sekker) på tømmedagen. Andre typer sekker vil ikke bli tatt med. Matrester Hold matrestene frie for fremmedlegemer og hold Restavfallet fritt for matrester! Septiktømming 2005 Det er tidligere innført tvungen septiktømming i hele kommunen. Siste tømmerunde ble utført i 2003 og i år er det derfor tid for tømming igjen. Kommunens renovatør Gunnar Gallis vil sette i gang tømmerunden på vårparten og fortsette utover sommeren og høsten. Alle septiktanker skal tømmes, men også tette tanker skal tømmes minst en gang i året. Det blir gitt nærmere varsel før tømming foretas. Dersom det er ønske om tømming til spesiell tid, kan dette bestilles direkte hos Gunnar Gallis eller på teknisk etat. Telefon: Gunnar Gallis: / Teknisk etat: Eiendommer med tette tanker bestiller tømming etter behov på samme måte. TRAFIKKSIKKERHET - Sammen mot null Fokuser på egen adferd! Mange er opptatt av trafikksikkerhet og det er bra, men vi kan ikke bygge oss ut av problemene med fysiske tiltak. Vi kan ikke komme unna at det er vi trafikanter som er hovedårsaken til ulykkene. Andre gjør selvfølgelig feil, men kan det ikke hende at vi selv gjør «feil»? Hvorfor er det behov for fartshumper i boligfelt, når det er beboerne i feltet som står for det meste av trafikken??? Den viktigste enkeltfaktoren for om en ulykke skal bli alvorlig eller ende som dødsulykke er farten. Huske derfor: Pass farten! Har du gamle bilder? Å bevare kommunens histore for framtiden er viktig. Gamle bilder er en god dokumentasjonskilde, og jeg har begynt å bygge opp et bildearkiv av bygdas næringsliv i «gamle dager». Vær med på å få dette til. Har du bilder av bedrifter som har eksistert, mennesker i arbeid m.v., er jeg interessert i å få registrert disse og gjerne låne dem for avfotografering så de kan bli tatt vare på for framtiden. Målet er på sikt å kunne lage en næringshistorisk utstilling av Andebus næringsliv i tidligere tider. Næringsliv er mye rart. Forretninger, bensinstasjoner/verksteder, gamle sentrumsområder, sagbruk, skomakerverksteder, posthus, tømmerfløting, håndverkere i arbeid m.m. Dette skal vi greie! Bygdas næringshistorie er også i høy grad en vesentlig del av kommunens samlede kulturhistorie. En næringshistorisk del, vil bidra til å gi oss en helhetlig kulturhistorie for kommunen vår. Alle bilder blir registrert med eiers navn samt fotografens navn i den grad det er kjent og dato for registrering. Ta kontakt med Jan Oddvar Haugerød på telefon eller mobil

8 Hva vil vi med Andebu sentrum Hvordan skal Andebu sentrum bli nå? Hvordan skal Andebu sentrum være om 20 år? Og hvordan få til mer handel og flere møteplasser i sentrum? Noen tiltak er allerede satt i ut i livet; nedsatt fartsgrense i sentrum og opphøyde gangfelt. Og vi har fått Andebus første rutebilstasjon! Andebu som kommunesentrum Som følge av kommuneplanen fra 2002 skal Andebu styrkes som kommune-sentrum. En politisk styringsgruppe har utarbeidet de første skisser til en sentrumsplan. Planen har fokus bl.a. på å få til et levende, trivelig og attraktivt sentrum. Det har kommet flere innspill til den foreløpige skissen. Nedsatt fartsgrense og opphøyde gangfelt Overordnet plan for utvikling av Andebu sentrum vil bli vedtatt 1. halvår Politisk styringsgruppe Kommunestyret har oppnevnt en politisk styringsgruppe som skal arbeide med sentrumsplanen. Disse er: Solveig Tinderholt (SV), leder, Gunnar Gallis (V), Arild Kjærås (SV), Lars Viggo Holmen (H) og Johnny Lian (Ap). Hva synes du? Har du meninger om hvordan sentrum skal se ut og fungere både i nær og fjern framtid, ta gjerne kontakt med kommunens sentralbord eller organisasjonssjef Inger-Anne Speilberg tlf / epost: Andebu senter Andebufolk ønsker flere forretninger i sentrum. Her presenterer vi de forretningene som finnes i Andebu senter: Anjo Anjo har nylig flyttet inn i nye lokaler der Mix-kiosken og Tøyhuset var tidligere. Vareutvalget er 8 Meny Andebu Foruten dagligvarer, har Meny nylig fått tipping og «Post i butikk» inn i butikklokalene. Odd Horntvedt stort, fra gardiner og stoffer til pyntegjenstander/glass/steintøy. Her blir det også kaffebar med kaffe og noe utvalg av kaker og småmat. Anne Beate Haug og Victoria Larsen. Andebu Sport & Farge Hos «Svein» kan du finne det meste; maling og belegg, sportsutstyr, klær og leker. Svein og Synnøve Berg Andebu rutebilstasjon. Fra v: Ordfører Hans Hilding Hønsvall, Trond Myhre, VKT og Rune Gunnerød, Statens vegvesen Frisørstua En av de mange frisørsalongene i sentrum. Marit Helene har klippet og stelt håret til Andebufolk i årevis. Nå har salongen tre frisører. Fra v: Aina Sofie Lian og Marit Helene Hunsrød. Gravdal Blomster Driver selv fram en del blomster på eget gartneri på Gravdal. Cecilie og Reidun Gravdal

9 Med mennesker i sentrum - stort engasjement for utvikling av Andebu sentrum Det var trangt om plassen i kommunestyresalen på herredshuset torsdag 17. februar. Over 60 engasjerte mennesker hadde møtt opp for å delta på møtet om utviklingen av Andebu sentrum. Jon Låte fra Norsk Form holdt et engasjerende innlegg om sentrumsutvikling. Her sammen med leder i den politiske gruppa for sentrumsutvikling, Solveig Tinderholt. Det var den politiske gruppa for sentrumsutviklingen i Andebu som hadde invitert bygdefolk sammen med politikere og næringsdrivende, til å diskutere og engasjere seg i fremtidens Andebu sentrum. Engasjerende foredrag - ivrig diskusjon Låte fra Norsk Form holdt et inspirerende foredrag. Han viste til Andebus muligheter og fortalte om eksempler på at små lokalsamfunn har fått til levende og trivelige sentrumsområder. Jan Tore Haugerød la fram innspill til videre debatt og sentrumsgruppa presenterte en foreløpig skisse. Dette la grunnlaget for et aktivt gruppearbeid og ivrige diskusjoner. Gruppearbeid - innspill Det var lagt opp til gruppearbeid der deltakerne ble utfordret til å tenke framover. Hvordan blir Andebu sentrum i 2025? Hvordan få til økt handel og næring, triv- sel og møteplasser? Det var god stemning i diskusjonen rundt Det var trangt om plassen i kommunestyresalen denne kvelden bordene og stor enighet om at man ønsket et levende sentrum! Gruppearbeidet resulterte i mange gode innspill som sentrumsgruppa tar med seg videre inn i planleggingen. Dette er noen av innspillene som kom fram: Ønsker nybygg med parkering i underetasjen, næring/ forretninger og leiligheter Viktig å få til helhet i sentrum og knytte sentrum sammen Treningsstudio Servicesenter Kulturhus Et tett og intimt sentrum Gågate med benker Park i sentrum med skulptur Fotoforretning, bokhandel Større bibliotek med lengre åpningstid God kafe/vertshus/bakeri Markedsdager Torg Skilting av turstier til Vetan og til kirken og til badeplass ved Askjemvannet Gåvei fra Askjem sør via sentrum til Møylandsletta Overordnet plan og fremdrift for tiltak i 2005 behandles i kommunestyrets møte 30. mars. Chili Den nye klesbutikken i Andebu senter der hvor Anjo holdt til. Trine Hvam og Anita Horntvedt. Noen andre næringer finnes også i Andebu senter: Gjensidige Andebu Brannkasse Har kontorer i første etasje på Andebu senter, der hvor posten holdt til i gamle dager og er også eiere av denne delen av Andebu senter ( 1. og 2. etasje). Fra venstre: Inger Stålerød; Ragnar Thorsen og Anita Jerge. Andebu regnskapskontor Holder til i 2. etasje over Gjensidige. Bak fra venstre: Hogne Kjærås og Trond Bettum. Foran fra venstre: Kjellaug Nybak og Jan Nybak. Bardum AS Frode Medhus har også kontor i 2. etasje i dette bygget. Han driver Vestfoldavdelingen av Bardum AS som driver med hjelpemidler til funksjonshemmede barn. 9

10 Kriseberedskap i Andebu kommune I likhet med andre kommuner i Norge har også Andebu kommune en nedfelt krisebereskap som iverksettes ved eventuelle alvorlige ulykker, katastrofer og svikt i samfunnsmessige systemer. Lovhjemmel for kommunalt beredskapsarbeid er Sikkerhetsloven med forskrifter. I etterkrigstiden og i den kalde krigens dager var den kommunale beredskapen i vesentlig grad rettet mot en krigssituasjon. Nå er denne beredskapen mer fokusert på beredskapsarbeid i fredstid. beredskapsutvalget i Vestfold. Iverksettelse av tiltak i henhold til denne planen styres av et regionalt Kriseutvalg for atomulykker. I tillegg har kommunen en plan for den kommunale atomberedskapen som er vedlagt den kommunale kriseplanen. Kommunen er tillagt en rekke oppgaver etter rapportering fra atomberedskapsutvalget. Økonomi: kommunen er i første instans normalt økonomisk ansvarlig for de utgifter som påløper i forbindelse med katastrofeinnsats som den selv har igangsatt. Etter katastrofen kan utgifter i visse tilfeller delvis dekkes av staten. Det kan også være aktuelt å søke regress fra personer/firmaer eller lignende som beviselig har forårsaket katastrofen/skaden. Rasjonering: Olje- og drivstoffprodukter kan underlegges rasjonering. Kommunen har ansvar for å administrere dette etter statlig pålegg. Statlige organer har også en del ansvarsområder i den kommunale beredskapen i tillegg til å være overordnet instans ved kriser eller ulykker som omfatter større regioner eller deler/hele landet. Kriseplanen er en sentral del av kommunens beredskap i fredstid. Andebu kommunes mål er å kunne etablere en kriseledelse som raskt kan iverksette de tiltak som er nødvendige når en uforutsett og uønsket alvorlig hendelse inntreffer. Planen er utarbeidet som en handlingsrettet plan for rask og kontrollert inngriping og styring i forbindelse med større ulykker og kriser, og skal fungere i tillegg til beredskapsplaner, operative planer og andre planer som kommunale sektorer eller ikke kommunale organisasjoner/instanser har utarbeidet. Kriseledelse Kommunens kriseledelse er sammensatt slik: Ordfører (leder), rådmann, rådmannens stedfortreder (informasjonsansvarlig), teknisk sjef (fungerer også som brannsjef) og helse- og sosialsjef. Dessuten har kriseledelsen knyttet til seg en rekke både kommunale og ikke kommunale rådgivere/medhjelpere. Kommunale oppgaver Ved en krise er målsettingen at kommunale ressurser utnyttes på en best mulig måte for å beskytte befolkning og materielle verdier samt begrense skadevirkninger og skadeomfang i størst mulig grad. I dette arbeidet vektlegger kommunen et godt samarbeide med øvrige offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner. På kommunalt nivå er følgende oppgaver i kommunen spesielt berørt: Informasjon: i tillegg til ordførerens rolle har sentraladministrasjonen det administrative ansvar i tillegg til sekretærfunksjon for kriseledelsen. Helse- og sosialomsorg: samordning av alle helse-, sosiale-, pleie- og omsorgsfaglige tjenenester overfor befolkningen. Brannvern: ansvar for branner, eksplosjoner og yte hjelp til de hendelser som kan tenkes å oppstå. Kommunalteknisk virksomhet: bl.a. vann- og kraftforsyning. Vern mot akutt forurensning: all akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skader som ikke dekkes av den private beredskap. Etablere samarbeid med Statens forutensningstilsyn (SFT) og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE). Radioaktiv forurensing: kommunen har en egen plan utarbeidet av atom- Nytt hjelpemiddel på biblioteket Nå kan alle som sliter med å lese få hjelp på biblioteket. Fra Dysleksiforeningen i Vestfold har Andebu bibliotek nemlig fått et PC-program som hjelper dyslektikere med å lese og forstå tekster. Programmet virker slik at en stemme leser opp teksten på dataskjermen mens man skriver. På samme måte kan man få maskinen til å lese opp tekst som man får som e-post eller tekst man finner i andre kilder, for eksempel på internett. Stemmen leser meget tydelig både norsk og engelsk tekst. Ta kontakt med biblioteket på telefon, faks eller e-post for mer informasjon eller reservering av tid på maskinen. Eller spør på biblioteket og få utlevert hodetelefon og brukermanual. Biblioteket har åpent: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Biblioteket har stengt i påskeuka - husk påskekrim 10 For å kunne håndtere alvorlige ulykker, katastrofer i kommunen arrangeres det fra tid til annen øvelser og tilsyn med beredskapen i kommunen. Fylkesmannen i Vestfold er ansvarlig for dette. Kriseteam Kommunen har også etablert et eget kriseteam som kan tre aktivt inn ved behov. Kriseteamet i Andebu har følgende sammensetning: Ledende helsesøster, lensmann, sogneprest, psykiatrisk sykepleier Dette var en rask gjennomgang av den kommunale beredskapen i Andebu kommune. Dersom leserne har spørsmål knyttet opp mot dette temaet kan førstekonsulent Kjell Skoli i rådmannens stab kontaktes for ytterligere informasjon. Legekontoret i Andebu Svanhild Brundtland har sluttet som fastlege ved legekontoret i Andebu. Inntil ny fastlege ansettes skal Ellen Holtan Folkestad fra Stokke vikariere i seks måneder. Pasienter som står på liste hos Svanhild Brundtland vil automatisk bli overført til den nye fastlegen /vikar. Ellen Holtan Folkestad - vikarlege Ønsker dr. Brundtlands pasienter og eventuelle nye velkommen. Hun vil være til stede mandag, onsdag og fredag hver uke. Biblioteket har nå fått inn mye nytt innen musikk: 70 nye CD-er innen ulike genrer er klare til utlån! Barneforestilling på biblioteket: I skogen, bak en blåne, i en dal, i et land bor heksa Heksagon og hennes beste og eneste venn, klovnen Boboz. Men hvordan går det når Boboz forleser seg på ukeblader og bare drømmer om å bli Elvis? Det får du vite hvis du kommer på forestillingen «Heksagon og Elvis» på Andebu bibliotek onsdag 6. april kl Arr.: Andebu bibliotek og Folkeakademiet Andebu. Kommunelegen i Andebu, Tor Arne Martinsen.

11 Nytt fra Frivillighetssentralen Frivillighetssentralens rusleturer våren/sommeren 2005 Plankomiteen som teller 6 personer, har allerede vært i gang og satt opp 8 flotte turer fram til St. Hans. Fellesturer med nabokommunene blir det også i år, og vi skal ha 3 av dem før sommeren. Vi tar en mat-rast ute i det fri, så ta med termosen og godt humør. Vi håper at turprogrammet kan by på noe for enhver smak, og at mange får lyst og har anledning til å være med. Det bli ikke værforbehold. Alle turene går på TIRSDAGER. Dato: Løype /sted: Oppmøte v/ Andebu Turansvarlig Pensjonistsenter: Fellestur på Tjøme: OBS! Kl Bjarne Holm Oppmøte kl / i Tjøme sentrum Folahavna / Vesterøya Kl Bjarne Holm Sandefjord / Ulspipa - Andebu Kl Marit Gravdal Breivann. Vi er invitert Kl Stener Speilberg på hytta til Speilbergs! / Vi møter andre i Kodal på veien! Kl Fellestur i Stokke: OBS! Kl Bjarne Holm Turområde bestemmes / senere Haugar Bergsvann Kl Steinar Wegger Høyjord Fellestur i Andebu: Kl Steinar Wegger Vestby. Enkel bevertning! Einarsrød - Åletjønn Kl Steinar Wegger Vi fortsetter fellesturene for dem som ikke er så «gode til bens» på torsdager. Oppstart: Torsdag 31.mars kl Møtested: Ved inngangen til Varesenteret i Andebu. Turene kommer til å gå på grusvei og asfalt. Derfor kan det også passe for deg med rullator! Ta med staver, hvis du har! Ledsager: Inger Medhus tlf / Håper du har lyst og anledning til å være med i dette fellesskapet! Besøksvennkurs i Andebu Helgen 12. og 13. februar ble det arrangert et besøksvennkurs på Andebu herredshus. 16 personer gjennomførte kurset. Arrangører var Andebu frivillighetssentral, Andebu Røde Kors og Vestfold Røde Kors. Kurset var godt planlagt, markedsført og gjennomført, og deltakerne var svært fornøyd etterpå. Emnene disse dagene var: - Ulike kulturer ulike behov. - Vold og overgrep i hjemmet. - Fakta om ensomhet konsekvenser av ensomhet - Lyttende kommunikasjon. - Møte med fremmede i en sårbar livssituasjon. - Hva er å være frivillig i Besøkstjenesten. - Førstehjelp for eldre. - Medmenneskelighet klar til innsats. Kursdeltakerne er nå klare til innsats, og gleder seg til å utføre en svært nyttig samfunnstjeneste! Hvem kan få besøkstjeneste, og hvor henvender man seg for å få en besøksvenn? - Tilbudet går til absolutt alle befolkningsgrupper i kommunen. Henvend deg til Andebu frivillighetssentral, som kan videreformidle behovet til en besøksvenn.det legges ut brosjyrer om besøkstjenesten. Se etter den! Høytlesing på sykehjemmet Beboere på sykehjemmet ønsker seg noen som kan lese aviser / bøker en gang i uken. Hittil har en snill dame tatt seg av dette helt alene hver onsdag, men nå har helsa hennes begynt å svikte. Hun ønsker seg flere å dele jobben med. Er det noen i bygda som kan tenke seg høytlesing en sjelden onsdag formiddag fra kl ? Hvis det er flere, blir det kanskje en gang pr. måned for hver. Kontakt Frivillighetssentralen. Kurs i mobiltelefonbruk? Andebu frivillighetssentral har fått forespørsel om å sette i gang kurs for eldre i bruk av mobiltelefon.er det flere der ute i bygda som har samme ønske? Ta kontakt med sentralen. Strikke-kafé? Strikking er gøy, det er avstressende og sosialt. Det er sant og si en trend i tiden, og takk og lov for det. Vi tenker oss denne strikkekafeen en kveld pr. måned, og håper at vi kan holde til i den flotte, nye storstua på sykehjemmet! Frivillighetssentralen samarbeider med Andebu bygdekvinnelag, Høyjord bygdekvinnelag, samt de tre helselagene i Andebu, Høyjord og Kodal. Følg med, vi vil etter hvert markedsføre dette så godt vi kan. Så håper vi på god oppslutning! Hva med Andebu Pensjonistforening? Hva kan gjøres for at passive medlemmer igjen kommer «på banen», samt at nye pensjonister vil melde seg inn? Foreningens leder Aslaug Gravdal oppsøkte frivillighetssentralen etter nyttår - for om mulig å få noen gode råd. Et samarbeide kom i gang. Det er stor enighet om å få til attraktive aktiviteter, slik at flere gleder seg til å komme på møtene. På kveldsmøtet onsdag vil det være mulig å fremme ønsker og nye ideer i samarbeid med frivillighetssentralens leder Britt Mai Aasen. Alle 95 nåværende medlemmer vil få skriftlig invitasjon i posten, og møtet vil være åpent for alle interesserte. Reserve besteforeldre? Sentralen har fått en forespørsel fra en enslig mor om det er noen som kunne tenke seg å være «bestemor» eller «bestefar» innimellom for hennes lille sønn. Man kan vel regne som sikkert at det i bygda vår finnes godt voksne som aldri har fått den gleden å bli besteforeldre? Ikke alltid like lett når ens nærmeste bor langt, langt unna. Nå har dere sjansen! Er dette interessant ring frivillighetssentralen. Andebu Frivillighetssentral Britt Mai Aasen Telefon: Åpent mandag, onsdag og fredag. Kamilla Revaas fond i Andebu Tildeling av fondsmidler skal skje til foreninger, lag og enkeltpersoner i Andebu. Fondsmidler skal brukes til velferds- og trivselstiltak for eldre bosatt i Andebu kommune. Det er kun renteinntekter som skal fordeles. Utdeling skjer en gang pr. år, medio mai Søknad sendes innen 4. april til: Kamilla Revaas fond, helse- og sosialetaten, Andebu sykehjem, 3158 Andebu. OBS! Andebu ungdomsskole har fått nye telefonnumre: Rektor Jan Erik Pedersen Inspektør Ernst Birger Doksrød Kontor v/irene Pettersen Rådgiver Helge Ljosland Sosiallærer Inger Nilsen Svømmehall

12 Jubilanter i Andebu kommune Torsdag 25. november ble det stelt i stand fest for seks ansatte med 25 års fartstid i Andebu kommune. Det ble servert fin middag med dessert, kaffe og kaker, taler og gaver. Etter lang og tro tjeneste fikk alle jubilantene hver sin gullbarre. Hedret for 25 år i kommunens tjeneste sammen med ordføreren (i midten): fra venstre:aud Hansen (Andebu skole) Inger Hillestad (Andebu skole), Ranveig Sparre (teknisk etat), ordfører Hans Hilding Hønsvall, Ragnhild Brynjulfsen (Andebu sykehjem) og Inger Bratteli (Andebu sykehjem). Anne Lise Johansen var ikke til stede da bildet ble tatt Nyansatte i Andebu kommune Morgan Eklund Arbeidssted/arbeidsområde: Ansatt i 100% stilling som konsulent på økonomiavdelingen i sentraladministrasjonen. Han skal jobbe med overordnet økonomioppfølging, budsjettarbeid, årsmelding, skatt, innkjøp, oppfølging av virksomheter med mer. Tidligere arbeidsforhold: Morgan har arbeidet i forsikringsselskapet Volvia i Gøteborg og har vært 14 år i Statens Vegvesen. Personlig: Morgan er 39 år og bosatt på Nøtterøy. Han er gift og har to jenter på 7 og 10 år. Hobbyer er fiske og friluftsliv og han prøver å trene jevnlig med sykling og jogging. Petter Speilberg Arbeidsted/arbeidsområde: Ansatt i 100% stilling som barnevernleder i virksomhet familie og sosial i helseog sosialetaten. Er faglig ansvarlig for barneverntjenesten i Andebu. Jobber også direkte med barn/familier og fosterhjem.tidligere arbeidsforhold: Jobbet i barneverntjenesten i Sandefjord og i Vinje kommuner og i fosterhjemtjenesten i Tønsberg i fem år. Personlig: Petter er 34 år. Han er småbarnsfar og bor på en gammel gård i Kodal. Det og friluftsliv er noen av hans hovedinteresser. Han er født og oppvokst i Kodal og synes at Andebu virker som en trivelig kommune å jobbe i. Liv Aakre Arbeidsted/arbeidsområde: Ansatt i 50% stilling som skogbrukssjef i virksomhet areal, bygg og eiendom på teknisk etat. Har hovedansvar for skogbruk bl.a. tilskudd og skogavgift og utmark/fisk og vilt. Tidligere arbeidsforhold: Har jobbet 8 år i Viken skogeierforening og 6 år i skogavdelingen i Landbruksdepartementet. Har vært skogsarbeider i Sølvverket skogforvaltning for lenge siden. Personlig: Liv er 39 år, er gift og har to barn (Vemund 2 år og Runhild 5 år). Bosatt i Svarstad. Hun er interessert i lesing, turgåing, skigåing, sykling, svømming og organisasjonsarbeid. Hun synes at det er hyggelig å arbeide i Andebu (så langt)! Store Dal Vil du være med å skape nytt liv i bygningene på Store Dal? I anledning et større familiearrangement på Store Dal den 5. juni ønsker Stiftelsen å invitere besøkende inn i det vakre hovedhuset på gården. Vi håper i løpet av våren å få til enkle utstillinger som kan fortelle litt av Andebus historie generelt og om livet på et sted som Store Dal spesielt. Problemet er imidlertid at det er relativt få gjenstander bevart i huset. Ønsket vårt er derfor å få hjelp av folk i bygda som kunne tenke seg å låne ut eller forære gjenstander til gården som kan være med å vise vår lokale historie. Huset er ikke så stort og må kunne fungere både som utstillingssted og til kaffeservering. Vi må derfor vurdere nøye hva slags gjenstander som kan passe inn. Har du anledning til å bidra så ta kontakt med Beate Apall-Olsen på kulturvirksomheten ( tlf ). Vennlig hilsen Stiftelsen Store Dal og kulturvirksomheten i Andebu kommune Friluftslivets år 2005 «De grønne turene - bli bedre kjent i Andebu» Andebu kommune er en friluftslivskommune og ønsker å markere at 2005 er utpekt som det nasjonale friluftslivsåret. Vi er så heldige at vi også i år har lokale ressurspersoner som har sagt seg villige til å lage opplegg for 10 grønne turer. Det blir tre turer i Kodal, tre i Andebu og fire i Høyjord. Det legges opp til varierte turer både hva traseer og innhold angår. Noen av turene vil bli med lokal kjentmann og knyttet til gudstjenester i sognene. Ettersom 2005 ikke bare er det nasjonale friluftslivsåret, men også markering av unionsoppløsningen og 60 år siden frigjøringen samt at det de siste årene har vært foretatt en større registrering av kulturminner lokalt, har det vært naturlig å samarbeide for å bringe lokale kvaliteter fram i lyset. Opplegget med «De grønne turene» åpnes i Kodal, Kristi himmelfartsdag 5. mai. Neste markering er på Vetan allerede 8. mai. Også på familiearrangement på Store Dal 6.juni vil friluftslivet bli markert med tursti for store og små. Tradisjonen tro vil «det grønne arket» med informasjon om turene bli sendt alle kommunens husstander i slutten av april. Vi ønsker alle ikke bare en, men mange gode turer. UKM - Ungdommens kulturmønstring Lokalmønstringa for Andebu, Re og Stokke gikk av stabelen i Våle samfunnshus der 21 sceneinnslag og 20 utstillingsinnslag deltok. Fra Andebu deltok 4 sceneinnslag og 6 utstillere. De som gikk videre til fylkesfinalen fra Andebu var: Demented cirkus (16-17) -band Mari Mette Tveiten (15)- sang Valeria Vasilchenko (11)- dans Lars Andreas Almgren (17)- gitar Tine Sagen (10)- grafikk og kritttegning Tonje Sandquist (10)- skulptur Nanna Skjellerud (11)- skulptur Asmund Sletvold (19)- fotomontasje Karianne Øverland (18)- grafikk Arrangmentet var godt besøkt. Neste år foregår arrangementet i Andebu. Fylkesfinalen går i Tønsberg 16. og 17. april. Det er et behov for frivillige til å hjelpe til med arrangementet. Ta kontakt med Marianne Bremnes på telefon

13 Konflikter kan løses Konfliktrådet er et tilbud til alle også deg som bor i Andebu dersom du trenger hjelp til å ordne opp i en konflikt eller et straffbart forhold. Alle aldersgrupper kan bruke konfliktrådet, også de under kriminell lavalder (15 år). Ordninga er frivillig og gratis. Somalia har kommet til Andebu En liten konflikt kan utvikle seg til å bli stor og uhåndterlig. Av og til er det nødvendig å anmelde saken for å få Eva K. Ulland ordnet opp, men det finnes også en annen måte å takle konflikter på. I konfliktrådet møtes partene sammen med en megler. Målet er å komme fram til en avtale som er akseptabel for begge parter. Partene deltar selv aktivt i møtet og kommer med forslag til løsninger. Eksempler på sivile saker som konfliktrådet kan behandle er nabokonflikter, konflikter leier/utleier, grensetvister, konflikter på arbeidsplassen og familietvister. Eksempler på straffesaker som konfliktrådet kan behandle er tyveri, innbrudd, hærverk, vold og mobbing. Oppgjøret kan skje enten i form av penger, arbeidsinnsats eller annet som partene blir enige om. Når den som er ansvarlig for skaden har gjort opp for seg, er avtalen innfridd og saken ute av verden uten at noe havner på den vanlige politiattesten. Har du anmeldt et forhold, skal politiet vurdere om det egner seg for megling. Hvis du er i tvil om en sak egner seg for konfliktrådet, eller hvis motparten er skeptisk, kan du ta kontakt for å få mer informasjon om tilbudet. I motsetning til rettsapparatet, er bruk av konfliktråd gratis. Alle kommuner har en egen megler som er offentlig oppnevnt og meglingen skjer i den kommune der partene bor. Megleren har gjennomgått opplæring og har taushetsplikt. I Andebu er det Eva Ulland som er konfliktrådsmegler. Alle henvendelser og spørsmål om megling rettes til: Konfliktrådet i Vestfold, telefon: e-post: Mer informasjon om konfliktrådet finnes på Konflikt oppstår når meninger, interesser, verdier eller måter å oppføre seg på kolliderer i det daglige. Hvordan kan vi snu dette til noe positivt? Andebu Røde Kors arrangerer, i samarbeid med Vestfold Røde Kors, kurset : «God dialog med barn og unge» Amina Sharif Yussuf og Solveig Tinderholt smaker både på norsk og somalisk mat En dag i desember i fjor var de nye somalierne som er bosatt i Andebu og nordmenn samlet i kommunestyresalen for å bli kjent og finne ut hva vi kan få til sammen. Det var flyktningetjenesten i kommunen som arrangerte Somaliadagen i Andebu. - Det ble en vellykket dag som er med på å fremme et flerkulturelt samfunn, sa primus motor for arrangementet, Sigrid Lian. Og som en somalisk mann forklarte det: - Nå har jeg mange jeg kan hilse på i butikken. Foruten de fleste av somalierne, deltok ordfører, politikere, ansatte ved skoler og barnehagene i kommunen, Næringssenteret i Vestfold, Røde Kors, Bygdekvinnelaget, Bygdekoret, Voksenopplæringen og ansatte i kommunen på dagsamlingen. Det var også med representanter fra Somaliaprosjektet i Bærum, der de har drevet dette over lang tid og har god erfaring i denne måten å jobbe på for å få til et positivt engasjement og samhandling. Rapporten fra Somalia-dagen er nå overlevert Regional og kommunaldepartement, som var svært interessert i prosjektet der den skal studeres nøye og kan kanskje være et eksempel til etterfølgelse? Kurset er primært for foreldre med barn i grunnskolen, men er også åpent for andre. Kurset gir foreldre enkle råd og gode metoder for hvordan vi kan skape mer tillit og fortrolighet i forhold til barna våre, få til en kontaktskapende dialog og en mer konstruktiv håndtering og forebygging av konflikter i hverdagen. Tid: Torsdag 17. Mars, klokken 18:00 21:00 Sted: Andebu Ungdomsskole, følg skilting fra hovedinngang. Kurset er gratis. Påmelding til Vestfold Røde Kors, , Vestfold Røde Kors - Andebu Røde Kors Hyggelig å bli kjent 13

14 ???? Hva skjer i Andebu i vår? Dette er lag og foreninger sin side i Andebustikka. Meld inn arrangementer før fristen som står på side to i avisa. Det er også muligheter for en presentasjon av lokale lag og foreninger på denne siden. Vi minner også om arrangement-kalenderen på våre hjemmesider på internett. Her kan du selv legge inn dine arrangementer. Kontakt oss hvis du trenger hjelp. Onsdag 16. mars kl. 19 Andeburevyen Det er nte te å tru har åpen forestilling på Solhaug ungdomslokale. Arr. AUL Fredag 18. mars kl Pubfest på Solhaug ungdomlokale med visning av revyen. Arr. AUL. Onsdag 30. mars kl Kommunestyret har møte på Andebu ungdomsskole. Markerer 100 års jubileet for unionsoppløsningen foredrag T. Dyrhaug: «Norge 1905 med skråblikk på Vestfold». Åpent møte. Mandag 4. april Medlemsmøte i LHL Andebu. I forbindelse med lungesykes år, vil spes.alm.med. J.P. Seip Lindaas holde foredrag om KOLS. Onsdag 6. april kl. 18 Barneforestilling på biblioteket «Heksagon og Elvis» Arr: Andebu bibliotek og Folkeakademiet Andebu. Lørdag 9. april LHL Andebu. Innbydelse til «Framfest» påmelding innen Lørdag 23. april Loppemarked på Haugar ungdomslokale. Trenger lopper! Ring Evelyn tlf eller Arr. HUL. Søndag 8. mai Mental Helse Referat fra medlemsmøte/julemøte Mental Helse lokallag Andebu (et lag som kan tilby turer, kurs og møte/ hyggekvelder). Lokallaget i Andebu ble startet opp i oktober i fjor, og et styre ble dannet. Onsdag 15. desember arrangerte foreningen sitt første medlemsmøte. Dette julearrangementet ble holdt i Atriet på Andebu sykehjem hvor vi tente opp i peisen og julepyntet bordene. Styreleder Grethe Høifødt ønsket velkommen, og styremedlem Sølvi Frydenlund fungerte som toastmaster og loset oss gjennom kvelden på en utmerket måte. Vi koste oss med lapskaus, tilberedt av kokken på sykehjemmet, og senere ble det servert kaffe og kaker. Styret har flere kreative sjeler, og to av dem, John Gunnar Jonstad og Dag Kolkinn underholdt med sang og musikk. Med oss denne kvelden var vi så heldige å ha ordføreren i Andebu, Hans Hilding Hønsvall og leder av Frivillighetssentralen, Britt Mai Aasen. Ordføreren ønsket foreningen lykke til med oppstarten og sitt videre arbeid, og Frivillighetssentralens leder fortalte om sitt arbeid for å få i gang lokallaget. Det var 22 fremmøtte, hvorav de fleste allerede var medlemmer av foreningen, men det kom også en del som var interessert i å få vite mer om lokallaget Mental Helse. Vi hadde invitert en av Andebu kommunes psykiatriske sykepleiere, Jon Lystrup, til å holde foredrag for oss om mestring av psykiske lidelser. Temaet var interessant og ble fremlagt på en måte som gjorde det positivt å høre på. Kasserer Grete Torild Risdal delte ut gaver til foredragsholderne, og under loddsalget, hvor lokallaget fikk inn mye penger, delte hun generøst ut store og små gevinster. Inntrykket var at alle var fornøyd med arrangementet denne kvelden. For styret Inger Steen, sekretær Norge Bekransning av bauta utenfor herredshuset. Bygdekoret synger, utdeling av medaljer for innsats i Tysklandsbrigaden, avduking. Tur til Vetan med foredrag av Anna-Irene Valstad. Salg av vafler og kaffe. Arr. I samarbeid med Folkeakademiet Andebu. Lørdag 21. mai kl. 10 Andebu kulturskole har samspill/konsert på Andebu skole. Lørdag 28. mai LHL Andebu har hyggetreff på Håsken. Underholdning v/ belgdragerne. Onsdag 1. juni kl Andebu kulturskole har semesterkonsert på Kristofferhallen på Vidaråsen. Lørdag 4. juni LHL Andebu Panterdagen. Gratis buss. Påmelding / innen 25. april. Søndag 5. juni kl Hovedmarkering av 100 års jubileum for unionsoppløsningen på Store Dal. Familiedag med grilling. Vi får besøk av Ola Bremnes som skal synge og spille for oss. Andebu skolers musikkorps spiller. Oppvisning av skoleelever. Historisk sketsj. Natursti. Ta med grillmat og noe å sitte på. Vi setter opp griller. Gratis adgang. LHL Andebus årsmøte ble avholdt på Andebu pensjonistsenter Styrets sammensetning etter valget: Elsa Moland leder Ivar Sommerstad nestleder Solveig Svartangen kasserer/sekretær Randi Skatvedt styremedlem Kai Michelsen varamedlem Halvdan Næss varamedlem Markering av 50 års jubileum for Hjerteaksjonen 23. april Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som takket være innsamlede midler er den største bidragsyteren til hjerteforskning i Norge. Andebu har tre lokallag: Andebu helselag Kodal helselag Høyjord helselag Vår hovedsatsing er velferds- og trivselstiltak for trygdede og pensjonister. Vi driver hår- og fotpleie, har vårfest, førjulstilstelninger og turer. Vi driver også varmtvannsbading for alle som trenger det på Andebu ungdomsskole. Siste nytt er gågruppa, som får folk ut i frisk luft og i aktivitet. Det stimulerer til bedre helse og forebygger hjerte og karsykdommer. Inntektene våre kommer fra salg av STRAX-lodd, julemerker, maiblomster, fastelavensris og utlodning. 23. april blir en landsomfattende markering av 50 års-jubileet for hjerteaksjonen. Andebu vil markere dagen med salg av STRAXlodd og samle inn penger. Vi vil være synlig i sentrum og vil arrangere HJERTEMARSJ. 14

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang I dette nummer kan du lese om: Barnehager i vekst Andebudagene Historisk på Store Dal Avduking av vennskapstrappa

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Riv

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr.

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. FULLDISTRIBUSJON u b e d An Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. I dette nummer kan du lese om: Etablererprogrammet i Vestfold Budsjett 2006 Presentasjon av barnehager Andebu mot 2020 - intervju

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu kulturskole Kulturskolens elever sang og spilte for kongeparet i juni 2012 Andebu kulturskole har hatt rekrutteringskonserter

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2006-15. årgang

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2006-15. årgang FULLDISTRIBUSJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2006-15. årgang I dette nummer kan du lese om: Miljørettet helsevern Miljøundervisning i praksis Kreativ forestilling Det grønne

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang. Andebu kommune har fått Naturvernforbundets. Les mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang. Andebu kommune har fått Naturvernforbundets. Les mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang Andebu kommune har fått Naturvernforbundets Oljefri-diplom Tidenes andre utdeling av Oljefri-diplomet ble mottatt av

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul og godt nytt år. Stram og sårbar økonomi i Andebu Lorens Berg stiftelsen - Ny digital bygdebok INFORMASJON

Andebu. Stikk@ God jul og godt nytt år. Stram og sårbar økonomi i Andebu Lorens Berg stiftelsen - Ny digital bygdebok INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2008-17. årgang God jul og godt nytt år I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Stram og sårbar økonomi i Andebu Lorens Berg stiftelsen

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011 Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang Kommunestyret 2007-2011 3. rekke (bakerst) fra venstre: Rådmann Ole Sverre Lund, Cathrine Ellefsrød V, Per Asbjørn Trevland

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Folkehelse - Trygge lokalsamfunn Klima- og energiplan Kulturprisen 2011 Kommune-

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2015-24. årgang. Årets Hælja Hime gikk av stabelen 28. - 30. august. Les mer på side 6-8

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2015-24. årgang. Årets Hælja Hime gikk av stabelen 28. - 30. august. Les mer på side 6-8 Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2015-24. årgang Årets Hælja Hime gikk av stabelen 28. - 30. august. Les mer på side 6-8 Les også mer om: Ny kommune fra 1. januar 2017

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu bibliotek flytter Program Andebu barnefestival Andebu kulturskole INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Andebu bibliotek flytter Program Andebu barnefestival Andebu kulturskole INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2009-18. årgang Program for Andebu barnefestival finner du i midten av bladet! I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu bibliotek

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Ja, det spirer og gror i Høyjord for tiden. Ikke bare bokstavelig, men det skjer faktisk ting i bygda nå. På toppen av brekka, Hammern, skal det bygges

Detaljer

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i vinter? Nyttårsaften. Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 2-Desember 2013

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i vinter? Nyttårsaften. Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 2-Desember 2013 Hva skjer i Kvænangen i vinter? Onsdag 11.12 kl. 17.30 Fredag 13.12 kl. 18.00 Søndag 15.12 kl. 18.00 Onsdag 18.12 kl. 18.00 Tirsdag 24.12 kl. 14.30 Tirsdag 24.12 kl. 16.00 1. juledag kl. 11.00 2. juledag

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer