FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/ årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2005-14. årgang"

Transkript

1 Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/ årgang

2 Utgiver: Andebu kommune E-post: Andebu kommunes hjemmeside: Lay-out/trykk: Print Konsult 3158 Andebu Opplag: Andebu Stikka 2005 Neste nummer kommer ut uke Frist for innsending av stoff Redaksjonskomitéen: Judith Pehrson Inger Steen Vigdis Prøytz Anina Wegger Næss Ordførerens time Ordfører Hans Hilding Hønsvall kan treffes på sentertorget i Andebu senter i tiden disse dagene: 30. mars 26. april 24. mai 21. juni Forsiden: På tur med «det grønne arket». Fra venstre: Kevin Andre, Ronja og Thomas Terjesen. Foto: Sissel Terjesen. Ordføreren har ordet Når dette leses har kommunestyret behandlet saken om kommunestruktur. Dette har vært en omfattende prosess. Vi sitter med to rapporter som er nyttige dokumenter om vår kommune, og folkemøtene har gitt oss mange innspill som vi tar med oss. Nå er vi klar for å rullere kommuneplanen. Åra går fort, og det er nå nøyaktig tre år siden kommunestyret vedtok kommuneplanen. Det er derfor på tide med en gjennomgang. Vi skal ikke lage planen på nytt, men gjøre en del justeringer. Her skal dere som bor i Andebu få mulighet til å komme med innspill. De tre møtene vi hadde i våre tre sogn for noen uker siden, ga oss klar melding om at de aller fleste ønsker at Andebu kommune skal fortsette som egen kommune. For å styrke dette ønsket er det nødvendig å styrke kommunesenteret vårt. Kommunestyret satte derfor ned ei politisk gruppe for et år siden som skal lage en plan for å utvikle Andebu sentrum. Dette arbeidet er godt i gang og har så langt resultert i fartsdumper og hastighetsredusering til 40 km/t i Andebu sentrum, og en midlertidig oppstillingsplass for busser, lokalt kalt Andebu rutebilstasjon. Da sentrumsgruppa nylig arrangerte folkemøte i herredshuset var det mange frammøtte og stort engasjement rundt temaet. Betyr det noe for folk i Høyjord og Kodal å ha et sentrum i Andebu? Ja det gjør faktisk det. Vi har nok av eksempler på kommuner som har hatt sine sentra i nabokommunen eller i byen, og som nå er blitt en del av en ny og større kommune. Dette behøver ikke å være en ulykke, men vil vi være en egen kommune på 185 m2 med innbyggere, må vi ha et levende kommunesenter der folk treffes og kan få de mest vanlige varer og tjenester. Det å bygge opp et senter tar lang tid. Da Andebu i 1918 fikk en stor gave (kr ) fra direktør Ole Wegger ved Framnes mek. Verksted, brukte kommunestyret flere møter på å bestemme hvor kommunelokalet for herredet skulle plasseres. Selv om plasseringen virker veldig sentral i dag, ble Berg ansett for å være mer sentral i Når vi ser bilder fra dette området tatt for 50 år siden, var det lite som minnet om kommunesenter. Nye banklokaler, varesenteret, bensinstasjon, sentrumsbygget, vevkroken, barneskolen, ungdomsskolen, hallen med fotballbanen og mange boliger i nærheten gjør dette til et sentrum i dag. Dette ønsker vi å utvikle videre. 7. juni i år feirer Norge 100 år som selvstendig nasjon. Dette skal vi også markere i vår kommune med flere arrangementer utover våren. Hold av 3 datoer: 30. mars, 8. mai og 5. juni. Det er i år 60 år siden 2. verdenskrig sluttet og dette vil vi markere 8. mai. I år vil minnesmerket ved Herredshuset bli bekranset denne dagen i stedet for 17. mai. Bygdekoret vil synge og de som ikke allerede har mottatt medalje for innsatsen i tysklandsbrigaden får den denne dagen er friluftslivet år, og etter arrangementet ved herredshuset går turen til Vetan der det også er program. Våren nærmer seg med lengre dager og mye å være med på for små og store. Utover våren blir jeg å treffe på sentertorget i Andebu senter disse dagene fra kl : 1. mars, 30. mars, 26. april, 24. mai og 21. juni. 2

3 Andebu ønsker å være egen kommune Kommunestyret vil at Andebu skal være egen kommune. Dette ble vedtatt i møte 1. mars. Kommunestruktur har vært et hett tema i vinter. Regjeringen har bedt kommunene diskutere og gi innspill til en framtidig kommunestruktur i løpet av våren Koordineringsutvalget i Vestfold har bestemt at kommunestyrene i vestfoldkommunene må behandle saken innen Kommunestyret vedtok i møte å utrede tre alternativer: Andebu fortsatt egen kommune Andebu som del av en innlandskommune -Andebu, Hof, Lardal og Re -Andebu, Hof og Re Andebu som del av en kyst-, innlands- og bykommune -Andebu, Sandefjord og Stokke -Andebu og Stokke Kommunestyret vedtok i samme møte å sette ned et arbeidsutvalg bestående av ordfører, varaordfører og representant fra det største opposisjonspartiet som skulle arbeide spesielt med dette temaet. Arbeidsgruppen/gruppeledere og tillitsvalgte fra kommunen har hatt samlinger med kommunene Hof, Lardal og Re (RAHL) og Sandefjord og Stokke (SAS). Det har vært utarbeidet to forskjellige rapporter hvor de forskjellige alternativene er utredet. Rapportene er lagt ut på kommunens hjemmeside. Rapportene viser liten eller ingen økonomisk gevinst ved kommunesammenslåing. Kommunestyret vedtok i møte 01. mars at Andebu kommune ønsker å bestå som egen kommune. Kommunens svar sendes koordineringsutvalget i Vestfold som skal sammenstille konklusjonene fra prosessene fra de forskjellige kommunene i Vestfold. Stortinget vil bli orientert om prosessene i kommunene i I saken til kommunestyret opplyser rådmannen at selv om kommunestyret i denne omgang ikke valgte å gå videre i prosessene med framtidig kommunesammenslutning, vil spørsmålet likevel måtte vies betydelig oppmerksomhet i tiden framover. Framtidig kommunestruktur bør få spesielt stor oppmerksomhet ved rulleringen av kommuneplanen. Kommunestyret abefalte i møte 1. mars i en høringsuttalelse til Distriktskommisjonens utredning, at det etableres et folkevalgt regionalt nivå som får ansvar og beslutningsmyndighet. Kommunestyret mener det er funksjonelt å inndele landet i syv regioner med det vesentlige av Buskerud, Telemark og Vestfold som en region. Årets medarbeider 2004 Det er foretatt innbyggerundersøkelse. Det har vært holdt folkemøter i Andebu, Kodal og Høyjord i januar/ februar. Etterlysning Er det noen som kjenner igjen personene på bildene? Fotoapparat med disse bildene ble funnet i Svindalen av Gunnar Gallis. Ta kontakt med han eller med Andebu kommune hvis du har tips i saken!! Rolf Karlsen og Knut Halvorsen - lokale spillemenn Rolf Karlsen ble onsdag 26. januar tildelt prisen «Årets medarbeider i Andebu kommune 2004». Rådmannen brukte ord som «ukuelig optimist» og «muntrasjonsråd» om den populære læreren fra Høyjord skole. En ukuelig optimist I tillegg til et vandreskjold i tre med sitt navn inngravert på, fikk Rolf Karlsen den flotte Andebugenseren. Om vinneren sa rådmannen blant annet: - han er en ukuelig optimist uansett ressurssituasjon- han er en IKTveileder med utrolige egenskaper når det gjelder å få til ting. Han er et muntrasjonsråd som ethvert kollegium kan misunne dem. Som lærer er han godt likt av både elever og foreldre. Han har en framtreden og omgangsform med elevene som gir trivsel og trygghet og er en lærer som barna blir oppriktig glad i. Hans kreativitet og mange morsomme påfunn får skoledagen til å bli noe utover det ordinære. Det er tredje gang prisen «Årets medarbeider», blir delt ut i Andebu kommune. Tidligere har Henny Riis fra Kodal skole og Gunnbjørn Tangen fra teknisk etat fått prisen. 3

4 Besøk i den Egyptiske ambassaden Høsten 2004 arrangerte elevrådet en joggeaksjon kalt «solidarity walk» til støtte for en barnehage i Egypt. Da vi overleverte pengene, fikk vi besøk av den egyptiske ambassadøren. Han ble imponert over det vi hadde gjort og inviterte representanter for skolen til gjenvisitt i Oslo. 17. januar dro derfor ordfører, rektor, lærer og fem elever i 7. klasse til Oslo. Vi besøkte først Kirkens Nødhjelp før vi dro til ambassaden. Der fikk vi en fin orientering om hvordan de jobber med organisering av hjelpearbeid i ulike land. De fortalte også om problemene i Midt-Østen. Det var interessant å få litt innsikt i hvordan de arbeidet. Så dro vi til den Egyptiske ambassaden. Da vi kom dit, ble vi vist rundt på kontoret og ambassadøren fortalte litt om Egypt. Deretter gikk vi til ambassadørboligen. Der fortalte han litt om hvordan det var å være ambassadør og om hvordan det er å leve i Norge som ambassadør. Middagsbordet var pyntet etter alle kunstens regler og det var store prismekroner i taket. Det var fire retters middag som smakte godt!! Vårt bidrag bestod av fiolin og pianospill av Sigrid og Guro og stev ved Tommy. Selvfølgelig måtte han få en takk fra oss: En Andebu-ryggsekk med kvikklunsj og appelsin i med ønske om god tur i de norske skoger!! Andebu skole i «Norge rundt» Syvendeklassinger fra Andebu skole sammen med den egyptiske ambassadøren. Fra v.: Sebastian Aas, Tommy Gjermundrød, Espen Gjermundrød, Guro Skatvedt og Sigrid Winje-Christensen Dette var en sjelden opplevelse spørs om noen av oss blir invitert til en ambassade senere noen gang Espen og Sebastian Nå har Kodal fått egen sykkelsti I strålende vintervær ble den nye gang- og sykkelstien i Kodal offisielt åpnet tidlig i desember i fjor. Ordfører Hans Hilding Hønsvall fant fram tollekniven og skar over den røde snora til jublende sang av elevene fra Kodal skole. Nå har Kodal fått egen sykkelsti, sang de, og rektor Kjell Are Myrnes akkompagnerte på gitar. Sangen har de laget selv, og det var tydelig for alle at det er stor glede på Kodal skole over den nye og flotte sykkestien. Gang- og sykkelveien fra Sti til Prestbyen har blitt veldig flott. Den er ferdig asfaltert og gatelys har kommet på plass. Veien har Andebu kommune bekostet selv, og i dag var det ferdigbefaring. Statens vegvesen overtar nå gang- og sykkelveien med ansvaret for vedlikehold, brøyting og strøing. Femteklassinger på skolevei - så fine de er! 10. og 11. januar var TV-Vestfold på Andebu skole for å lage innslag til «Norge rundt». Fokus ble satt på «skolen i gamle dager». Opptak ble tatt på Gulli skole der 5. klasse hadde kledd seg i gammeldagse klær og hadde undervisning slik den ble gjennomført i gamle dager. Pensjonert lærer, Kåre Hotvedt, stod for undervisningen sammen med Anny Skarsholt. Penn og blekk ble prøvd og budene måtte pugges! Dagen etter var det opptak fra dagens skole med datamaskiner, praktisk matematikk og lesestimuleringsprosjekt. Ordfører Hans Hilding Hønsvall og Tom R. Jakobsen fra Vestfold Anlegg AS prøvegikk gang- og sykkelstien sammen med elevene fra Kodal skole 4

5 Kart på internett Kommunens kartverk har siden juli i fjor vært tilgjengelig på internett gjennom bl.a. Andebu kommunes hjemmeside. Økonomisk kartverk er ikke med i 9K-kartløsningen. Det er derimot tilgjengelig for hele landet gjennom Statens Kartverk s «Norgesglasset». Det jobbes kontinuerlig i kommunen med oppdatering og kvalitetsheving av kartbasene. En viktig del av digitale kart er søkebasen for adresser og eiendommer. Denne basen produseres ut fra et register som kommunen også har ansvar for å oppdatere, det såkalte GAB (Grunneiendom, Adresse, Bygning)- registeret. Data fra dette registeret brukes også som søkeverktøy i en rekke andre digitale kartsystemer, f.eks. adressesøk på Gule sider. Gårdskart Gårdskartprosjektet i kommunen går mot sin avslutning. Gårdskart er kart over en landbrukseiendom (hvor dyrka mark inngår) med arealtall for hvert markslag som er på gården. Prosjektet kom i gang som en følge av myndighetenes krav om kvalitetssikring av arealtall for produksjonstilskudd. Da var de digitale kartene et naturlig utgangspunkt. Oppskrift Løsningen er en del av 9-kommunesamarbeidet (9K) om kart og geodata. Måten du finner det på er å velge «Om Andebu, kart». Når du har vært gjennom infosidene i starten og eventuelt fått lastet ned visningsprogrammet, har du tilgang til kartverk for Andebu, Hof, Re, Tønsberg, Holmestrand, Nøtterøy og Tjøme. Ved å bruke søkemulighetene til høyre på sida kan du raskt få opp kart i M 1 : 1000 over et område. Etter det kan du legge til flere karttema, endre målestokk, ta utskrift osv. Det er eiendomskartet, markslagskartet og grunneiendomstabellen i landbruks-registeret som er grunnlaget for arealtallene på gårdskartene. En forutsetning for riktige arealtall under hver gård, er at de datakildene som brukes ved koblingen har et riktig innhold. Noen uker etter påske skal oppdaterte gårdskart være tilgjenglig på internett for næringsdrivende i jordbruket. Passord fås ved å gå inn på NIJOS s nettsider. Kommunen kan også skrive ut gårdskart etter forespørsel. Ved å velge kommunenavn fra selve Vestfoldkartet, kommer du inn på kommunens eget oversiktskart Mange typer kart I det siste har det også for vår kommune blitt flere valgbare karttema fra menyen til venstre, som f.eks berggrunn, vilt og dyrkingsklasser. Det aller siste som er lagt inn er kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i

6 Kommunale avgifter/gebyr 2005 Andebu kommunestyre vedtok bl.a. følgende endringer i de kommunale avgiftene: Årsgebyr for vann økes fra kr til kr pr. boligenhet under 80m 2 og fra kr til kr pr. boligenhet over 80 m 2. Årsgebyr for kloakk økes fra kr til kr pr. boligenhet under 80m 2 og fra kr til kr pr. boligenhet over 80 m 2. Årsgebyr for renovasjon økes med 23 % i gjennomsnitt. Årsgebyr for feiing og tilsyn økes med 3,2 %. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk indeksreguleres. Tømmegebyr for septiktanker/tette tanker økes med 3,6 % i gjennomsnitt. Gebyr for kart og oppmålingsarbeider, søknad om byggetillatelse, byggekontroll mv. er behandlet i egen sak og det vises til gebyrregulativet. Spørsmål vedr. avgifter/gebyr kan stilles til teknisk etat, tlf Eksempel: For en bolig (bruksareal over 80 m 2 ) med 1 pipe, standard renovasjon og tilknyttet kommunalt vann og kloakk, vil samlet årsgebyr i 2005 bli kr Dette er en økning på kr 564 fra Alle beløpene ovenfor er inkl. 25% merverdiavgift. Gebyrdifferensiering for renovasjon Kommunestyret behandlet en egen sak vedr. gebyrdifferensiering av husholdningsrenovasjon. Teknisk etat har sett nærmere på de forskjellige alternativenes bruk av tjenester samt fordeling av kostnader på de forskjellige tjenestene. Det ble derfor lagt fram forslag til ny differensiering. På grunnlag av økte kostnader for renovasjonstjenestene har kommunestyret vedtatt at renovasjonsgebyrene i gjennomsnitt må øke med 23 % fra 2004 til I tillegg kommer endret differensiering, slik at renovasjonsgebyrene for 2005 blir: Renovasjonsalt. Gebyr 2004 Gebyr 2005 Standard kr kr. Kompostering/egne dyr kr kr. Delt KS, eget RA kr kr. Delt KS og RA kr kr. Hytterenovasjon 362 kr. 775 kr. Ekstra RA 543 kr. 775 kr. KS: Kildesorteringsskap (dunker for mat, papir) RA: Restavfallsstativ/dunke Beløpene er inkl. 24% mva. i 2004 og 25% mva. i Spørsmål kan stilles til teknisk etat. Foreldrebetaling for barnehage og SFO Satsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak med virkning f.o.m Barnehage Plass Sats Hel plass % % % % % Timesats for plass under 50%: kr 25 Søskenmoderasjon: 35% reduksjon Korttidsbarnehage kr 775 Skolefritidsording Hel plass Halv plass - mindre enn 10 timer pr uke Søsken hel Bli med i gjengen Ungdomsklubben «Cafè Youth Quake» er først og fremst et samlingssted med kafè for ungdom i alderen 13 til 19 år, men det hender at små og store ting skjer her også. Bli med i en aktiv ungdomsklubb hvor ungdommen selv er med på å planlegge aktiviteter fremover. Kanskje du har noen ønsker om noen aktiviteter eller turer eller lignende? Bli med i gjengen, og du kan få ønskene oppfylt! Åpningstider: Hver mandag og onsdag kl.: Sted: Solhaug Pris: kr 60,- pr. år eller kr 10,- pr. gang Avlastere søkes til funksjonshemmede barn Vi søker avlastere til barn med utrviklingsforstyrrelser som autisme og ADHD. Behovet for avlastning er fortrinnsvis i helger og skoleferier, men ettermiddager eller overnatting ukedager kan også være aktuelt. Barnas alder er 5 til 13 år. Det er behov for personer med erfaring. Lønn og utgiftsdekning i henhold til Hovedtariffavtalen. Kontaktperson Mai Grete Haraldsen, tlf /

7 Kildesortering Tømmerutiner våren 2005 Husholdningsavfall fra husstandene hentes av renovatøren, matavfall (hver uke), restavfall og drikkekartong/papir/ papp (vekselvis hver 2. uke). Følgende tømmerutine er fastsatt: (MA - matrester, RA - restavfall, PP - papir/papp/drikkekartong) Måned uke nr. Fraksjon Måned uke nr. Fraksjon Mars 11 MA + PP 17 MA + PP 12 MA + RA Mai 18 MA + RA 13 MA + PP 19 MA + PP April 14 MA + RA 20 MA + RA 15 MA + PP 21 MA + PP 16 MA + RA Juni 22 MA + RA VESAR har utarbeidet en fin informasjonskalender med henterutiner og mange nyttige opplysninger og tips om renovasjonen. Denne ble sendt ut i januar Hvis du ikke har fått kalenderen, er det bare å ta kontakt med VESAR på tlf Trenger du poser til matrester, kan du legge lapp ut i skapet til renovatøren eller kontakte Vesar. Poser kan også hentes på teknisk etat. Disse er gratis. Ekstra restavfallssekker: Restavfall i det «gamle søppelstativet» hentes hver 14. dag og renovatøren vil da kun ta med en restavfallssekk pr. abonnement. Dersom du har mer restavfall enn dette, skal spesielle sekker med merking Ekstra sekker - avgift betalt benyttes. Ekstra sekker kan kjøpes for 25 kr/sekk på teknisk etat eller ved å ta direkte kontakt med renovatøren (min. 10 sekker) på tømmedagen. Andre typer sekker vil ikke bli tatt med. Matrester Hold matrestene frie for fremmedlegemer og hold Restavfallet fritt for matrester! Septiktømming 2005 Det er tidligere innført tvungen septiktømming i hele kommunen. Siste tømmerunde ble utført i 2003 og i år er det derfor tid for tømming igjen. Kommunens renovatør Gunnar Gallis vil sette i gang tømmerunden på vårparten og fortsette utover sommeren og høsten. Alle septiktanker skal tømmes, men også tette tanker skal tømmes minst en gang i året. Det blir gitt nærmere varsel før tømming foretas. Dersom det er ønske om tømming til spesiell tid, kan dette bestilles direkte hos Gunnar Gallis eller på teknisk etat. Telefon: Gunnar Gallis: / Teknisk etat: Eiendommer med tette tanker bestiller tømming etter behov på samme måte. TRAFIKKSIKKERHET - Sammen mot null Fokuser på egen adferd! Mange er opptatt av trafikksikkerhet og det er bra, men vi kan ikke bygge oss ut av problemene med fysiske tiltak. Vi kan ikke komme unna at det er vi trafikanter som er hovedårsaken til ulykkene. Andre gjør selvfølgelig feil, men kan det ikke hende at vi selv gjør «feil»? Hvorfor er det behov for fartshumper i boligfelt, når det er beboerne i feltet som står for det meste av trafikken??? Den viktigste enkeltfaktoren for om en ulykke skal bli alvorlig eller ende som dødsulykke er farten. Huske derfor: Pass farten! Har du gamle bilder? Å bevare kommunens histore for framtiden er viktig. Gamle bilder er en god dokumentasjonskilde, og jeg har begynt å bygge opp et bildearkiv av bygdas næringsliv i «gamle dager». Vær med på å få dette til. Har du bilder av bedrifter som har eksistert, mennesker i arbeid m.v., er jeg interessert i å få registrert disse og gjerne låne dem for avfotografering så de kan bli tatt vare på for framtiden. Målet er på sikt å kunne lage en næringshistorisk utstilling av Andebus næringsliv i tidligere tider. Næringsliv er mye rart. Forretninger, bensinstasjoner/verksteder, gamle sentrumsområder, sagbruk, skomakerverksteder, posthus, tømmerfløting, håndverkere i arbeid m.m. Dette skal vi greie! Bygdas næringshistorie er også i høy grad en vesentlig del av kommunens samlede kulturhistorie. En næringshistorisk del, vil bidra til å gi oss en helhetlig kulturhistorie for kommunen vår. Alle bilder blir registrert med eiers navn samt fotografens navn i den grad det er kjent og dato for registrering. Ta kontakt med Jan Oddvar Haugerød på telefon eller mobil

8 Hva vil vi med Andebu sentrum Hvordan skal Andebu sentrum bli nå? Hvordan skal Andebu sentrum være om 20 år? Og hvordan få til mer handel og flere møteplasser i sentrum? Noen tiltak er allerede satt i ut i livet; nedsatt fartsgrense i sentrum og opphøyde gangfelt. Og vi har fått Andebus første rutebilstasjon! Andebu som kommunesentrum Som følge av kommuneplanen fra 2002 skal Andebu styrkes som kommune-sentrum. En politisk styringsgruppe har utarbeidet de første skisser til en sentrumsplan. Planen har fokus bl.a. på å få til et levende, trivelig og attraktivt sentrum. Det har kommet flere innspill til den foreløpige skissen. Nedsatt fartsgrense og opphøyde gangfelt Overordnet plan for utvikling av Andebu sentrum vil bli vedtatt 1. halvår Politisk styringsgruppe Kommunestyret har oppnevnt en politisk styringsgruppe som skal arbeide med sentrumsplanen. Disse er: Solveig Tinderholt (SV), leder, Gunnar Gallis (V), Arild Kjærås (SV), Lars Viggo Holmen (H) og Johnny Lian (Ap). Hva synes du? Har du meninger om hvordan sentrum skal se ut og fungere både i nær og fjern framtid, ta gjerne kontakt med kommunens sentralbord eller organisasjonssjef Inger-Anne Speilberg tlf / epost: Andebu senter Andebufolk ønsker flere forretninger i sentrum. Her presenterer vi de forretningene som finnes i Andebu senter: Anjo Anjo har nylig flyttet inn i nye lokaler der Mix-kiosken og Tøyhuset var tidligere. Vareutvalget er 8 Meny Andebu Foruten dagligvarer, har Meny nylig fått tipping og «Post i butikk» inn i butikklokalene. Odd Horntvedt stort, fra gardiner og stoffer til pyntegjenstander/glass/steintøy. Her blir det også kaffebar med kaffe og noe utvalg av kaker og småmat. Anne Beate Haug og Victoria Larsen. Andebu Sport & Farge Hos «Svein» kan du finne det meste; maling og belegg, sportsutstyr, klær og leker. Svein og Synnøve Berg Andebu rutebilstasjon. Fra v: Ordfører Hans Hilding Hønsvall, Trond Myhre, VKT og Rune Gunnerød, Statens vegvesen Frisørstua En av de mange frisørsalongene i sentrum. Marit Helene har klippet og stelt håret til Andebufolk i årevis. Nå har salongen tre frisører. Fra v: Aina Sofie Lian og Marit Helene Hunsrød. Gravdal Blomster Driver selv fram en del blomster på eget gartneri på Gravdal. Cecilie og Reidun Gravdal

9 Med mennesker i sentrum - stort engasjement for utvikling av Andebu sentrum Det var trangt om plassen i kommunestyresalen på herredshuset torsdag 17. februar. Over 60 engasjerte mennesker hadde møtt opp for å delta på møtet om utviklingen av Andebu sentrum. Jon Låte fra Norsk Form holdt et engasjerende innlegg om sentrumsutvikling. Her sammen med leder i den politiske gruppa for sentrumsutvikling, Solveig Tinderholt. Det var den politiske gruppa for sentrumsutviklingen i Andebu som hadde invitert bygdefolk sammen med politikere og næringsdrivende, til å diskutere og engasjere seg i fremtidens Andebu sentrum. Engasjerende foredrag - ivrig diskusjon Låte fra Norsk Form holdt et inspirerende foredrag. Han viste til Andebus muligheter og fortalte om eksempler på at små lokalsamfunn har fått til levende og trivelige sentrumsområder. Jan Tore Haugerød la fram innspill til videre debatt og sentrumsgruppa presenterte en foreløpig skisse. Dette la grunnlaget for et aktivt gruppearbeid og ivrige diskusjoner. Gruppearbeid - innspill Det var lagt opp til gruppearbeid der deltakerne ble utfordret til å tenke framover. Hvordan blir Andebu sentrum i 2025? Hvordan få til økt handel og næring, triv- sel og møteplasser? Det var god stemning i diskusjonen rundt Det var trangt om plassen i kommunestyresalen denne kvelden bordene og stor enighet om at man ønsket et levende sentrum! Gruppearbeidet resulterte i mange gode innspill som sentrumsgruppa tar med seg videre inn i planleggingen. Dette er noen av innspillene som kom fram: Ønsker nybygg med parkering i underetasjen, næring/ forretninger og leiligheter Viktig å få til helhet i sentrum og knytte sentrum sammen Treningsstudio Servicesenter Kulturhus Et tett og intimt sentrum Gågate med benker Park i sentrum med skulptur Fotoforretning, bokhandel Større bibliotek med lengre åpningstid God kafe/vertshus/bakeri Markedsdager Torg Skilting av turstier til Vetan og til kirken og til badeplass ved Askjemvannet Gåvei fra Askjem sør via sentrum til Møylandsletta Overordnet plan og fremdrift for tiltak i 2005 behandles i kommunestyrets møte 30. mars. Chili Den nye klesbutikken i Andebu senter der hvor Anjo holdt til. Trine Hvam og Anita Horntvedt. Noen andre næringer finnes også i Andebu senter: Gjensidige Andebu Brannkasse Har kontorer i første etasje på Andebu senter, der hvor posten holdt til i gamle dager og er også eiere av denne delen av Andebu senter ( 1. og 2. etasje). Fra venstre: Inger Stålerød; Ragnar Thorsen og Anita Jerge. Andebu regnskapskontor Holder til i 2. etasje over Gjensidige. Bak fra venstre: Hogne Kjærås og Trond Bettum. Foran fra venstre: Kjellaug Nybak og Jan Nybak. Bardum AS Frode Medhus har også kontor i 2. etasje i dette bygget. Han driver Vestfoldavdelingen av Bardum AS som driver med hjelpemidler til funksjonshemmede barn. 9

10 Kriseberedskap i Andebu kommune I likhet med andre kommuner i Norge har også Andebu kommune en nedfelt krisebereskap som iverksettes ved eventuelle alvorlige ulykker, katastrofer og svikt i samfunnsmessige systemer. Lovhjemmel for kommunalt beredskapsarbeid er Sikkerhetsloven med forskrifter. I etterkrigstiden og i den kalde krigens dager var den kommunale beredskapen i vesentlig grad rettet mot en krigssituasjon. Nå er denne beredskapen mer fokusert på beredskapsarbeid i fredstid. beredskapsutvalget i Vestfold. Iverksettelse av tiltak i henhold til denne planen styres av et regionalt Kriseutvalg for atomulykker. I tillegg har kommunen en plan for den kommunale atomberedskapen som er vedlagt den kommunale kriseplanen. Kommunen er tillagt en rekke oppgaver etter rapportering fra atomberedskapsutvalget. Økonomi: kommunen er i første instans normalt økonomisk ansvarlig for de utgifter som påløper i forbindelse med katastrofeinnsats som den selv har igangsatt. Etter katastrofen kan utgifter i visse tilfeller delvis dekkes av staten. Det kan også være aktuelt å søke regress fra personer/firmaer eller lignende som beviselig har forårsaket katastrofen/skaden. Rasjonering: Olje- og drivstoffprodukter kan underlegges rasjonering. Kommunen har ansvar for å administrere dette etter statlig pålegg. Statlige organer har også en del ansvarsområder i den kommunale beredskapen i tillegg til å være overordnet instans ved kriser eller ulykker som omfatter større regioner eller deler/hele landet. Kriseplanen er en sentral del av kommunens beredskap i fredstid. Andebu kommunes mål er å kunne etablere en kriseledelse som raskt kan iverksette de tiltak som er nødvendige når en uforutsett og uønsket alvorlig hendelse inntreffer. Planen er utarbeidet som en handlingsrettet plan for rask og kontrollert inngriping og styring i forbindelse med større ulykker og kriser, og skal fungere i tillegg til beredskapsplaner, operative planer og andre planer som kommunale sektorer eller ikke kommunale organisasjoner/instanser har utarbeidet. Kriseledelse Kommunens kriseledelse er sammensatt slik: Ordfører (leder), rådmann, rådmannens stedfortreder (informasjonsansvarlig), teknisk sjef (fungerer også som brannsjef) og helse- og sosialsjef. Dessuten har kriseledelsen knyttet til seg en rekke både kommunale og ikke kommunale rådgivere/medhjelpere. Kommunale oppgaver Ved en krise er målsettingen at kommunale ressurser utnyttes på en best mulig måte for å beskytte befolkning og materielle verdier samt begrense skadevirkninger og skadeomfang i størst mulig grad. I dette arbeidet vektlegger kommunen et godt samarbeide med øvrige offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner. På kommunalt nivå er følgende oppgaver i kommunen spesielt berørt: Informasjon: i tillegg til ordførerens rolle har sentraladministrasjonen det administrative ansvar i tillegg til sekretærfunksjon for kriseledelsen. Helse- og sosialomsorg: samordning av alle helse-, sosiale-, pleie- og omsorgsfaglige tjenenester overfor befolkningen. Brannvern: ansvar for branner, eksplosjoner og yte hjelp til de hendelser som kan tenkes å oppstå. Kommunalteknisk virksomhet: bl.a. vann- og kraftforsyning. Vern mot akutt forurensning: all akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skader som ikke dekkes av den private beredskap. Etablere samarbeid med Statens forutensningstilsyn (SFT) og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE). Radioaktiv forurensing: kommunen har en egen plan utarbeidet av atom- Nytt hjelpemiddel på biblioteket Nå kan alle som sliter med å lese få hjelp på biblioteket. Fra Dysleksiforeningen i Vestfold har Andebu bibliotek nemlig fått et PC-program som hjelper dyslektikere med å lese og forstå tekster. Programmet virker slik at en stemme leser opp teksten på dataskjermen mens man skriver. På samme måte kan man få maskinen til å lese opp tekst som man får som e-post eller tekst man finner i andre kilder, for eksempel på internett. Stemmen leser meget tydelig både norsk og engelsk tekst. Ta kontakt med biblioteket på telefon, faks eller e-post for mer informasjon eller reservering av tid på maskinen. Eller spør på biblioteket og få utlevert hodetelefon og brukermanual. Biblioteket har åpent: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Biblioteket har stengt i påskeuka - husk påskekrim 10 For å kunne håndtere alvorlige ulykker, katastrofer i kommunen arrangeres det fra tid til annen øvelser og tilsyn med beredskapen i kommunen. Fylkesmannen i Vestfold er ansvarlig for dette. Kriseteam Kommunen har også etablert et eget kriseteam som kan tre aktivt inn ved behov. Kriseteamet i Andebu har følgende sammensetning: Ledende helsesøster, lensmann, sogneprest, psykiatrisk sykepleier Dette var en rask gjennomgang av den kommunale beredskapen i Andebu kommune. Dersom leserne har spørsmål knyttet opp mot dette temaet kan førstekonsulent Kjell Skoli i rådmannens stab kontaktes for ytterligere informasjon. Legekontoret i Andebu Svanhild Brundtland har sluttet som fastlege ved legekontoret i Andebu. Inntil ny fastlege ansettes skal Ellen Holtan Folkestad fra Stokke vikariere i seks måneder. Pasienter som står på liste hos Svanhild Brundtland vil automatisk bli overført til den nye fastlegen /vikar. Ellen Holtan Folkestad - vikarlege Ønsker dr. Brundtlands pasienter og eventuelle nye velkommen. Hun vil være til stede mandag, onsdag og fredag hver uke. Biblioteket har nå fått inn mye nytt innen musikk: 70 nye CD-er innen ulike genrer er klare til utlån! Barneforestilling på biblioteket: I skogen, bak en blåne, i en dal, i et land bor heksa Heksagon og hennes beste og eneste venn, klovnen Boboz. Men hvordan går det når Boboz forleser seg på ukeblader og bare drømmer om å bli Elvis? Det får du vite hvis du kommer på forestillingen «Heksagon og Elvis» på Andebu bibliotek onsdag 6. april kl Arr.: Andebu bibliotek og Folkeakademiet Andebu. Kommunelegen i Andebu, Tor Arne Martinsen.

11 Nytt fra Frivillighetssentralen Frivillighetssentralens rusleturer våren/sommeren 2005 Plankomiteen som teller 6 personer, har allerede vært i gang og satt opp 8 flotte turer fram til St. Hans. Fellesturer med nabokommunene blir det også i år, og vi skal ha 3 av dem før sommeren. Vi tar en mat-rast ute i det fri, så ta med termosen og godt humør. Vi håper at turprogrammet kan by på noe for enhver smak, og at mange får lyst og har anledning til å være med. Det bli ikke værforbehold. Alle turene går på TIRSDAGER. Dato: Løype /sted: Oppmøte v/ Andebu Turansvarlig Pensjonistsenter: Fellestur på Tjøme: OBS! Kl Bjarne Holm Oppmøte kl / i Tjøme sentrum Folahavna / Vesterøya Kl Bjarne Holm Sandefjord / Ulspipa - Andebu Kl Marit Gravdal Breivann. Vi er invitert Kl Stener Speilberg på hytta til Speilbergs! / Vi møter andre i Kodal på veien! Kl Fellestur i Stokke: OBS! Kl Bjarne Holm Turområde bestemmes / senere Haugar Bergsvann Kl Steinar Wegger Høyjord Fellestur i Andebu: Kl Steinar Wegger Vestby. Enkel bevertning! Einarsrød - Åletjønn Kl Steinar Wegger Vi fortsetter fellesturene for dem som ikke er så «gode til bens» på torsdager. Oppstart: Torsdag 31.mars kl Møtested: Ved inngangen til Varesenteret i Andebu. Turene kommer til å gå på grusvei og asfalt. Derfor kan det også passe for deg med rullator! Ta med staver, hvis du har! Ledsager: Inger Medhus tlf / Håper du har lyst og anledning til å være med i dette fellesskapet! Besøksvennkurs i Andebu Helgen 12. og 13. februar ble det arrangert et besøksvennkurs på Andebu herredshus. 16 personer gjennomførte kurset. Arrangører var Andebu frivillighetssentral, Andebu Røde Kors og Vestfold Røde Kors. Kurset var godt planlagt, markedsført og gjennomført, og deltakerne var svært fornøyd etterpå. Emnene disse dagene var: - Ulike kulturer ulike behov. - Vold og overgrep i hjemmet. - Fakta om ensomhet konsekvenser av ensomhet - Lyttende kommunikasjon. - Møte med fremmede i en sårbar livssituasjon. - Hva er å være frivillig i Besøkstjenesten. - Førstehjelp for eldre. - Medmenneskelighet klar til innsats. Kursdeltakerne er nå klare til innsats, og gleder seg til å utføre en svært nyttig samfunnstjeneste! Hvem kan få besøkstjeneste, og hvor henvender man seg for å få en besøksvenn? - Tilbudet går til absolutt alle befolkningsgrupper i kommunen. Henvend deg til Andebu frivillighetssentral, som kan videreformidle behovet til en besøksvenn.det legges ut brosjyrer om besøkstjenesten. Se etter den! Høytlesing på sykehjemmet Beboere på sykehjemmet ønsker seg noen som kan lese aviser / bøker en gang i uken. Hittil har en snill dame tatt seg av dette helt alene hver onsdag, men nå har helsa hennes begynt å svikte. Hun ønsker seg flere å dele jobben med. Er det noen i bygda som kan tenke seg høytlesing en sjelden onsdag formiddag fra kl ? Hvis det er flere, blir det kanskje en gang pr. måned for hver. Kontakt Frivillighetssentralen. Kurs i mobiltelefonbruk? Andebu frivillighetssentral har fått forespørsel om å sette i gang kurs for eldre i bruk av mobiltelefon.er det flere der ute i bygda som har samme ønske? Ta kontakt med sentralen. Strikke-kafé? Strikking er gøy, det er avstressende og sosialt. Det er sant og si en trend i tiden, og takk og lov for det. Vi tenker oss denne strikkekafeen en kveld pr. måned, og håper at vi kan holde til i den flotte, nye storstua på sykehjemmet! Frivillighetssentralen samarbeider med Andebu bygdekvinnelag, Høyjord bygdekvinnelag, samt de tre helselagene i Andebu, Høyjord og Kodal. Følg med, vi vil etter hvert markedsføre dette så godt vi kan. Så håper vi på god oppslutning! Hva med Andebu Pensjonistforening? Hva kan gjøres for at passive medlemmer igjen kommer «på banen», samt at nye pensjonister vil melde seg inn? Foreningens leder Aslaug Gravdal oppsøkte frivillighetssentralen etter nyttår - for om mulig å få noen gode råd. Et samarbeide kom i gang. Det er stor enighet om å få til attraktive aktiviteter, slik at flere gleder seg til å komme på møtene. På kveldsmøtet onsdag vil det være mulig å fremme ønsker og nye ideer i samarbeid med frivillighetssentralens leder Britt Mai Aasen. Alle 95 nåværende medlemmer vil få skriftlig invitasjon i posten, og møtet vil være åpent for alle interesserte. Reserve besteforeldre? Sentralen har fått en forespørsel fra en enslig mor om det er noen som kunne tenke seg å være «bestemor» eller «bestefar» innimellom for hennes lille sønn. Man kan vel regne som sikkert at det i bygda vår finnes godt voksne som aldri har fått den gleden å bli besteforeldre? Ikke alltid like lett når ens nærmeste bor langt, langt unna. Nå har dere sjansen! Er dette interessant ring frivillighetssentralen. Andebu Frivillighetssentral Britt Mai Aasen Telefon: Åpent mandag, onsdag og fredag. Kamilla Revaas fond i Andebu Tildeling av fondsmidler skal skje til foreninger, lag og enkeltpersoner i Andebu. Fondsmidler skal brukes til velferds- og trivselstiltak for eldre bosatt i Andebu kommune. Det er kun renteinntekter som skal fordeles. Utdeling skjer en gang pr. år, medio mai Søknad sendes innen 4. april til: Kamilla Revaas fond, helse- og sosialetaten, Andebu sykehjem, 3158 Andebu. OBS! Andebu ungdomsskole har fått nye telefonnumre: Rektor Jan Erik Pedersen Inspektør Ernst Birger Doksrød Kontor v/irene Pettersen Rådgiver Helge Ljosland Sosiallærer Inger Nilsen Svømmehall

12 Jubilanter i Andebu kommune Torsdag 25. november ble det stelt i stand fest for seks ansatte med 25 års fartstid i Andebu kommune. Det ble servert fin middag med dessert, kaffe og kaker, taler og gaver. Etter lang og tro tjeneste fikk alle jubilantene hver sin gullbarre. Hedret for 25 år i kommunens tjeneste sammen med ordføreren (i midten): fra venstre:aud Hansen (Andebu skole) Inger Hillestad (Andebu skole), Ranveig Sparre (teknisk etat), ordfører Hans Hilding Hønsvall, Ragnhild Brynjulfsen (Andebu sykehjem) og Inger Bratteli (Andebu sykehjem). Anne Lise Johansen var ikke til stede da bildet ble tatt Nyansatte i Andebu kommune Morgan Eklund Arbeidssted/arbeidsområde: Ansatt i 100% stilling som konsulent på økonomiavdelingen i sentraladministrasjonen. Han skal jobbe med overordnet økonomioppfølging, budsjettarbeid, årsmelding, skatt, innkjøp, oppfølging av virksomheter med mer. Tidligere arbeidsforhold: Morgan har arbeidet i forsikringsselskapet Volvia i Gøteborg og har vært 14 år i Statens Vegvesen. Personlig: Morgan er 39 år og bosatt på Nøtterøy. Han er gift og har to jenter på 7 og 10 år. Hobbyer er fiske og friluftsliv og han prøver å trene jevnlig med sykling og jogging. Petter Speilberg Arbeidsted/arbeidsområde: Ansatt i 100% stilling som barnevernleder i virksomhet familie og sosial i helseog sosialetaten. Er faglig ansvarlig for barneverntjenesten i Andebu. Jobber også direkte med barn/familier og fosterhjem.tidligere arbeidsforhold: Jobbet i barneverntjenesten i Sandefjord og i Vinje kommuner og i fosterhjemtjenesten i Tønsberg i fem år. Personlig: Petter er 34 år. Han er småbarnsfar og bor på en gammel gård i Kodal. Det og friluftsliv er noen av hans hovedinteresser. Han er født og oppvokst i Kodal og synes at Andebu virker som en trivelig kommune å jobbe i. Liv Aakre Arbeidsted/arbeidsområde: Ansatt i 50% stilling som skogbrukssjef i virksomhet areal, bygg og eiendom på teknisk etat. Har hovedansvar for skogbruk bl.a. tilskudd og skogavgift og utmark/fisk og vilt. Tidligere arbeidsforhold: Har jobbet 8 år i Viken skogeierforening og 6 år i skogavdelingen i Landbruksdepartementet. Har vært skogsarbeider i Sølvverket skogforvaltning for lenge siden. Personlig: Liv er 39 år, er gift og har to barn (Vemund 2 år og Runhild 5 år). Bosatt i Svarstad. Hun er interessert i lesing, turgåing, skigåing, sykling, svømming og organisasjonsarbeid. Hun synes at det er hyggelig å arbeide i Andebu (så langt)! Store Dal Vil du være med å skape nytt liv i bygningene på Store Dal? I anledning et større familiearrangement på Store Dal den 5. juni ønsker Stiftelsen å invitere besøkende inn i det vakre hovedhuset på gården. Vi håper i løpet av våren å få til enkle utstillinger som kan fortelle litt av Andebus historie generelt og om livet på et sted som Store Dal spesielt. Problemet er imidlertid at det er relativt få gjenstander bevart i huset. Ønsket vårt er derfor å få hjelp av folk i bygda som kunne tenke seg å låne ut eller forære gjenstander til gården som kan være med å vise vår lokale historie. Huset er ikke så stort og må kunne fungere både som utstillingssted og til kaffeservering. Vi må derfor vurdere nøye hva slags gjenstander som kan passe inn. Har du anledning til å bidra så ta kontakt med Beate Apall-Olsen på kulturvirksomheten ( tlf ). Vennlig hilsen Stiftelsen Store Dal og kulturvirksomheten i Andebu kommune Friluftslivets år 2005 «De grønne turene - bli bedre kjent i Andebu» Andebu kommune er en friluftslivskommune og ønsker å markere at 2005 er utpekt som det nasjonale friluftslivsåret. Vi er så heldige at vi også i år har lokale ressurspersoner som har sagt seg villige til å lage opplegg for 10 grønne turer. Det blir tre turer i Kodal, tre i Andebu og fire i Høyjord. Det legges opp til varierte turer både hva traseer og innhold angår. Noen av turene vil bli med lokal kjentmann og knyttet til gudstjenester i sognene. Ettersom 2005 ikke bare er det nasjonale friluftslivsåret, men også markering av unionsoppløsningen og 60 år siden frigjøringen samt at det de siste årene har vært foretatt en større registrering av kulturminner lokalt, har det vært naturlig å samarbeide for å bringe lokale kvaliteter fram i lyset. Opplegget med «De grønne turene» åpnes i Kodal, Kristi himmelfartsdag 5. mai. Neste markering er på Vetan allerede 8. mai. Også på familiearrangement på Store Dal 6.juni vil friluftslivet bli markert med tursti for store og små. Tradisjonen tro vil «det grønne arket» med informasjon om turene bli sendt alle kommunens husstander i slutten av april. Vi ønsker alle ikke bare en, men mange gode turer. UKM - Ungdommens kulturmønstring Lokalmønstringa for Andebu, Re og Stokke gikk av stabelen i Våle samfunnshus der 21 sceneinnslag og 20 utstillingsinnslag deltok. Fra Andebu deltok 4 sceneinnslag og 6 utstillere. De som gikk videre til fylkesfinalen fra Andebu var: Demented cirkus (16-17) -band Mari Mette Tveiten (15)- sang Valeria Vasilchenko (11)- dans Lars Andreas Almgren (17)- gitar Tine Sagen (10)- grafikk og kritttegning Tonje Sandquist (10)- skulptur Nanna Skjellerud (11)- skulptur Asmund Sletvold (19)- fotomontasje Karianne Øverland (18)- grafikk Arrangmentet var godt besøkt. Neste år foregår arrangementet i Andebu. Fylkesfinalen går i Tønsberg 16. og 17. april. Det er et behov for frivillige til å hjelpe til med arrangementet. Ta kontakt med Marianne Bremnes på telefon

13 Konflikter kan løses Konfliktrådet er et tilbud til alle også deg som bor i Andebu dersom du trenger hjelp til å ordne opp i en konflikt eller et straffbart forhold. Alle aldersgrupper kan bruke konfliktrådet, også de under kriminell lavalder (15 år). Ordninga er frivillig og gratis. Somalia har kommet til Andebu En liten konflikt kan utvikle seg til å bli stor og uhåndterlig. Av og til er det nødvendig å anmelde saken for å få Eva K. Ulland ordnet opp, men det finnes også en annen måte å takle konflikter på. I konfliktrådet møtes partene sammen med en megler. Målet er å komme fram til en avtale som er akseptabel for begge parter. Partene deltar selv aktivt i møtet og kommer med forslag til løsninger. Eksempler på sivile saker som konfliktrådet kan behandle er nabokonflikter, konflikter leier/utleier, grensetvister, konflikter på arbeidsplassen og familietvister. Eksempler på straffesaker som konfliktrådet kan behandle er tyveri, innbrudd, hærverk, vold og mobbing. Oppgjøret kan skje enten i form av penger, arbeidsinnsats eller annet som partene blir enige om. Når den som er ansvarlig for skaden har gjort opp for seg, er avtalen innfridd og saken ute av verden uten at noe havner på den vanlige politiattesten. Har du anmeldt et forhold, skal politiet vurdere om det egner seg for megling. Hvis du er i tvil om en sak egner seg for konfliktrådet, eller hvis motparten er skeptisk, kan du ta kontakt for å få mer informasjon om tilbudet. I motsetning til rettsapparatet, er bruk av konfliktråd gratis. Alle kommuner har en egen megler som er offentlig oppnevnt og meglingen skjer i den kommune der partene bor. Megleren har gjennomgått opplæring og har taushetsplikt. I Andebu er det Eva Ulland som er konfliktrådsmegler. Alle henvendelser og spørsmål om megling rettes til: Konfliktrådet i Vestfold, telefon: e-post: Mer informasjon om konfliktrådet finnes på Konflikt oppstår når meninger, interesser, verdier eller måter å oppføre seg på kolliderer i det daglige. Hvordan kan vi snu dette til noe positivt? Andebu Røde Kors arrangerer, i samarbeid med Vestfold Røde Kors, kurset : «God dialog med barn og unge» Amina Sharif Yussuf og Solveig Tinderholt smaker både på norsk og somalisk mat En dag i desember i fjor var de nye somalierne som er bosatt i Andebu og nordmenn samlet i kommunestyresalen for å bli kjent og finne ut hva vi kan få til sammen. Det var flyktningetjenesten i kommunen som arrangerte Somaliadagen i Andebu. - Det ble en vellykket dag som er med på å fremme et flerkulturelt samfunn, sa primus motor for arrangementet, Sigrid Lian. Og som en somalisk mann forklarte det: - Nå har jeg mange jeg kan hilse på i butikken. Foruten de fleste av somalierne, deltok ordfører, politikere, ansatte ved skoler og barnehagene i kommunen, Næringssenteret i Vestfold, Røde Kors, Bygdekvinnelaget, Bygdekoret, Voksenopplæringen og ansatte i kommunen på dagsamlingen. Det var også med representanter fra Somaliaprosjektet i Bærum, der de har drevet dette over lang tid og har god erfaring i denne måten å jobbe på for å få til et positivt engasjement og samhandling. Rapporten fra Somalia-dagen er nå overlevert Regional og kommunaldepartement, som var svært interessert i prosjektet der den skal studeres nøye og kan kanskje være et eksempel til etterfølgelse? Kurset er primært for foreldre med barn i grunnskolen, men er også åpent for andre. Kurset gir foreldre enkle råd og gode metoder for hvordan vi kan skape mer tillit og fortrolighet i forhold til barna våre, få til en kontaktskapende dialog og en mer konstruktiv håndtering og forebygging av konflikter i hverdagen. Tid: Torsdag 17. Mars, klokken 18:00 21:00 Sted: Andebu Ungdomsskole, følg skilting fra hovedinngang. Kurset er gratis. Påmelding til Vestfold Røde Kors, , Vestfold Røde Kors - Andebu Røde Kors Hyggelig å bli kjent 13

14 ???? Hva skjer i Andebu i vår? Dette er lag og foreninger sin side i Andebustikka. Meld inn arrangementer før fristen som står på side to i avisa. Det er også muligheter for en presentasjon av lokale lag og foreninger på denne siden. Vi minner også om arrangement-kalenderen på våre hjemmesider på internett. Her kan du selv legge inn dine arrangementer. Kontakt oss hvis du trenger hjelp. Onsdag 16. mars kl. 19 Andeburevyen Det er nte te å tru har åpen forestilling på Solhaug ungdomslokale. Arr. AUL Fredag 18. mars kl Pubfest på Solhaug ungdomlokale med visning av revyen. Arr. AUL. Onsdag 30. mars kl Kommunestyret har møte på Andebu ungdomsskole. Markerer 100 års jubileet for unionsoppløsningen foredrag T. Dyrhaug: «Norge 1905 med skråblikk på Vestfold». Åpent møte. Mandag 4. april Medlemsmøte i LHL Andebu. I forbindelse med lungesykes år, vil spes.alm.med. J.P. Seip Lindaas holde foredrag om KOLS. Onsdag 6. april kl. 18 Barneforestilling på biblioteket «Heksagon og Elvis» Arr: Andebu bibliotek og Folkeakademiet Andebu. Lørdag 9. april LHL Andebu. Innbydelse til «Framfest» påmelding innen Lørdag 23. april Loppemarked på Haugar ungdomslokale. Trenger lopper! Ring Evelyn tlf eller Arr. HUL. Søndag 8. mai Mental Helse Referat fra medlemsmøte/julemøte Mental Helse lokallag Andebu (et lag som kan tilby turer, kurs og møte/ hyggekvelder). Lokallaget i Andebu ble startet opp i oktober i fjor, og et styre ble dannet. Onsdag 15. desember arrangerte foreningen sitt første medlemsmøte. Dette julearrangementet ble holdt i Atriet på Andebu sykehjem hvor vi tente opp i peisen og julepyntet bordene. Styreleder Grethe Høifødt ønsket velkommen, og styremedlem Sølvi Frydenlund fungerte som toastmaster og loset oss gjennom kvelden på en utmerket måte. Vi koste oss med lapskaus, tilberedt av kokken på sykehjemmet, og senere ble det servert kaffe og kaker. Styret har flere kreative sjeler, og to av dem, John Gunnar Jonstad og Dag Kolkinn underholdt med sang og musikk. Med oss denne kvelden var vi så heldige å ha ordføreren i Andebu, Hans Hilding Hønsvall og leder av Frivillighetssentralen, Britt Mai Aasen. Ordføreren ønsket foreningen lykke til med oppstarten og sitt videre arbeid, og Frivillighetssentralens leder fortalte om sitt arbeid for å få i gang lokallaget. Det var 22 fremmøtte, hvorav de fleste allerede var medlemmer av foreningen, men det kom også en del som var interessert i å få vite mer om lokallaget Mental Helse. Vi hadde invitert en av Andebu kommunes psykiatriske sykepleiere, Jon Lystrup, til å holde foredrag for oss om mestring av psykiske lidelser. Temaet var interessant og ble fremlagt på en måte som gjorde det positivt å høre på. Kasserer Grete Torild Risdal delte ut gaver til foredragsholderne, og under loddsalget, hvor lokallaget fikk inn mye penger, delte hun generøst ut store og små gevinster. Inntrykket var at alle var fornøyd med arrangementet denne kvelden. For styret Inger Steen, sekretær Norge Bekransning av bauta utenfor herredshuset. Bygdekoret synger, utdeling av medaljer for innsats i Tysklandsbrigaden, avduking. Tur til Vetan med foredrag av Anna-Irene Valstad. Salg av vafler og kaffe. Arr. I samarbeid med Folkeakademiet Andebu. Lørdag 21. mai kl. 10 Andebu kulturskole har samspill/konsert på Andebu skole. Lørdag 28. mai LHL Andebu har hyggetreff på Håsken. Underholdning v/ belgdragerne. Onsdag 1. juni kl Andebu kulturskole har semesterkonsert på Kristofferhallen på Vidaråsen. Lørdag 4. juni LHL Andebu Panterdagen. Gratis buss. Påmelding / innen 25. april. Søndag 5. juni kl Hovedmarkering av 100 års jubileum for unionsoppløsningen på Store Dal. Familiedag med grilling. Vi får besøk av Ola Bremnes som skal synge og spille for oss. Andebu skolers musikkorps spiller. Oppvisning av skoleelever. Historisk sketsj. Natursti. Ta med grillmat og noe å sitte på. Vi setter opp griller. Gratis adgang. LHL Andebus årsmøte ble avholdt på Andebu pensjonistsenter Styrets sammensetning etter valget: Elsa Moland leder Ivar Sommerstad nestleder Solveig Svartangen kasserer/sekretær Randi Skatvedt styremedlem Kai Michelsen varamedlem Halvdan Næss varamedlem Markering av 50 års jubileum for Hjerteaksjonen 23. april Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som takket være innsamlede midler er den største bidragsyteren til hjerteforskning i Norge. Andebu har tre lokallag: Andebu helselag Kodal helselag Høyjord helselag Vår hovedsatsing er velferds- og trivselstiltak for trygdede og pensjonister. Vi driver hår- og fotpleie, har vårfest, førjulstilstelninger og turer. Vi driver også varmtvannsbading for alle som trenger det på Andebu ungdomsskole. Siste nytt er gågruppa, som får folk ut i frisk luft og i aktivitet. Det stimulerer til bedre helse og forebygger hjerte og karsykdommer. Inntektene våre kommer fra salg av STRAX-lodd, julemerker, maiblomster, fastelavensris og utlodning. 23. april blir en landsomfattende markering av 50 års-jubileet for hjerteaksjonen. Andebu vil markere dagen med salg av STRAXlodd og samle inn penger. Vi vil være synlig i sentrum og vil arrangere HJERTEMARSJ. 14

15 Brukerundersøkelse - omsorgstjenester Andebu kommune gjennomførte i desember 2004 en brukerundersøkelse innenfor pleie- og omsorg. Målgruppen for brukerundersøkelsen var brukere av hjemmetjenesten, beboere på sykehjemmet og pårørende til beboere på sykehjemmet. Undersøkelsen målte resultat for brukere av tjenestene for trivsel, brukermedvirkning, respektfull behandling, pålitelighet, tilgjengelighet, informasjon og samordning av tjenester. Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge hvordan beboere, pårørende og brukere av tjenesten opplevde kvaliteten på tjenestene og på den måten gi tjenesten kunnskap om hvilke områder vi bør bli bedre på. Vårt mål er å gi gode tjenester til hver enkelt bruker. Lav deltakelse Deltakelsen i brukerundersøkelsen for beboere på sykehjemmet er lav, og resultatet er derfor vanskelig å gjengi. Alt i alt var beboerne meget fornøyde med tilbudet på sykehjemmet. Ca. 1/3 av de som besvarte spørsmål ønsket å delta noe i dagligdagse gjøremål. Dette vil bli tatt opp nærmere på sykehjemmet. Resultatene De pårørende var fornøyde med tilbudet på sykehjemmet, men ga tydelig tilkjenne at brukernes egen påvirkning i utførelsen av tjenestene kunne bli bedre. Det ble fra pårørende etterlyst bedre informasjon om planer for beboeren og opplysninger om helsetilstanden. Beboere og pårørende hadde motstridende syn i flere spørsmål. Dette gjaldt eksempelvis om beboerne hadde medvirkning i spørsmål som: Hva de skal ha hjelp til når de skal spise og når de skal legge seg. Beboerne angir i større grad enn pårørende at de har mulighet til å få bestemme. Når det gjelder brukere av hjemmetjenester var de inndelt i 3 grupper: De som kun har hjemmesykepleie, de som har både hjemmesykepleie og hjemmehjelp, og de som kun har hjemmehjelp. De mest tilfredse er de som kun har hjemmesykepleie. Brukere som mottar hjemmehjelp ønsker seg mer hjelp og flere timer og mulighet til å få hjelp utover det som er avtalt, eksempelvis til vindusvask. Tilbakemelding fra hjemmetjenesten som helhet er at kommunen utfordres til å tydeliggjøre informasjon om hva personalet skal gjøre, informere om hvilken hjelp den enkelte bruker har rett til og sikre god brukermedvirkning. Ytterligere informasjon om undersøkelsen legges ut på kommunal hjemmeside. Nærmere informasjon om brukerundersøkelsen kan rettes til Margit Nordby Landfald, helse- og sosialsjef, tlf Møteplan 2005 Andebu kommune Møte Ungdoms AMU Eldreråd Gruppe Utvalg Formanns Gruppe Kommune serie råd møte /adm. utv. møte styre tirsdag onsdag øko. dialog Telefonnummer Andebu kommune Sentralbordet på Herredshuset Sentralbordet betjener etatene som er stasjonert på Herredshuset, Andebu skole, ungdomsskolen og kirkekontoret: Barnehager: Korttidsbarnehagen tlf Vesteråt barnehage tlf Kodal barnehage tlf Høyjord barnehage tlf tlf Monte Verde barnehage tlf Smiehavna gårdsbarnehage tlf Biblioteket: Andebu bibliotek tlf Drosjene tlf Frivillighetssentralen tlf Helsestasjonen tlf Legesenteret tlf Lensmannen Vestfold politidistrikt tlf Nødnummer tlf. 112 Ligningskontor og folkeregister tlf Ped.psyk.tjeneste (PPT) Revetal tlf Helse- og sosialetaten tlf tlf Vakttelefon natt (hjemmesykepl.) tlf Skoler: Andebu skole (rektor) tlf Andebu ungd.skole (rektor) tlf Høyjord skole tlf Kodal skole tlf SFO Andebu tlf tlf tlf SFO Høyjord tlf SFO Kodal tlf Skoletannlegen tlf Skagerak Energi AS tlf Feilmelding tlf Sykehjemmet tlf Kommunefysioterapeut tlf Teknisk etat vakttelefon tlf Trygdekontoret tlf Vesar (Vestfold renovasjon) tlf De kommunale kontorene stenger kl onsdag før Skjærtorsdag. 15

16 Norge 2005 I anledning av at det i år er 100 år siden Norge gikk ut av unionen med Sverige og ble egen nasjon, vil Andebu kommune ha tre markeringsdager: 30.03, og Det er også 60 år siden krigens slutt, og dette vil bli markert 8.mai. Dessuten vil skolene få besøk av en svensk skoleklasse fra Bengtsfors kommune, en liten kommune rett på innsiden av grensen som ligner litt på vår kommune, i og med at det er en skogs- og friluftskommune. Arrangementer 30. mars: Sted: Andebu ungdomsskole kl Omvisning på «nye» Andebu ungdomsskole kl Foredrag T. Dyrhaug «Norge 1905 med skråblikk på Vestfold». Kl Kommunestyremøte ( Åpent møte..) 8. mai Sted: Herredshuset / Vetan Bekransning av bauta (også 60 års markering av frigjøringen i 1945) Bygdekoret synger Utdeling av medaljer for innsats i Tysklandsbrigaden Avduking av «Vennskapstrappa» laget av 3.klassinger i forbindelse med Regnbuen Etterpå vandrer vi opp til Vetan for et felles arrangement. Anna- Irene Valstad holder et lite foredrag kalt «fra varde til SMS». 5. juni Sted: Store Dal kl. 12-ca. 16 Ta med mat og egen campingstol / sitteunderlag. Gratis adgang! Dette vil bli hovedmarkeringen i jubileumsåret for unionsoppløsningen. Vi ønsker å gjøre dette til en familiedag, der det vil bli opplegg for hele familien. Dette vil også bli en fin anledning for at flere skal få se Store Dal som det fine stedet det er. Kjør mot Trollsvann og følg merkingen fra Nes-krysset. Her vil det bli satt ut griller, så ta med egen grillmat. Ola Bremnes Hovedatraksjonen denne dagen blir Ola Bremnes, kjent fra hiten «Mi pia, din gutt» som nå snart har satt ny rekord på Norsktoppen. Ola er storebror i søskentrioen Kari, Ola og Lars Bremnes. I 2000 fikk de Spelemannsprisen for plata «Soløye». Sammen ga de også ut plata «Ord fra en fjord» i 1992 med tekster av faren Ole H Bremnes. Denne plata har etter hvert fått et stort publikum, og det har vært satt opp diverse cabareter med kor og orkester med stoff herfra. Ola har levert både tekster og melodier til flere av Kari Bremnes plater, og han er også kjent som tonsetter og formidler av Petter Dass dikt. Han har skrevet bøker og manus til diverse forestillinger og bor i Kvæfjorden, to mil nord for Harstad. Her sitter han i en gammel skolestue fra 1892 og spekulerer når han ikke er på reise rundt om i kongeriket. Program for dagen: Natursti for små og store Ola Bremnes Andebu skolers musikkorps Halling og hiphop - oppvisning av ivydance og ivrige 6.klassinger fra Norge og Sverige! «Det store folkemøtet i Laksekjønn i 1893» - en historisk sketsj om unionsspørsmål og andre lokale politiske kamper. Se våre websider på: Sykehjemmet har fått en verdifull gave Sina Sunde har skjenket sykehjemmet en svært verdifull gave. Skapet på bildet er laget av Ivar Sunde, Sinas avdøde mann. Skapet er et synlig bevis på menneskets evner og ressurser. Det er et utallig antall timer arbeid som ligger bak. Skapet viderefører en kulturarv som kanskje i særlig grad knyttes til bygdene i Norge. Skapet vitner om at Ivar Sunde var en mann med skapende evner, nøyaktighet og utholdenhet. Vi er veldig takknemlig for denne gaven. Den er lett å se, og den fascinerer oss. Og den motiverer oss til å være tro mot de oppgaver vi har begynt på. Thor Henry Thorød, virksomhetsleder Sina Sunde og det flotte skapet hun har gitt til sykehjemmet

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Tillegg/ RAPPORT 2016

Tillegg/ RAPPORT 2016 Tillegg/ RAPPORT 2016 Sentralen for friskliv, trivsel og frivillighet Andebu Frivilligsentral Satsning Andebu kommune hadde i 2012 en partnerskap for folkehelse-avtale med Vestfold fylkeskommune. Et av

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene.

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene. Andebu frivilligsentral: Hva har skjedd i frivilligsentralen siden oppstart april 2001 Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte Til ATT: Kopi: Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:) Rektor, ass. rektor/inspektør Lokallagsleder/alle ansatte Utvalgene Vår ref.: 10/16/A 1.08 Oslo, 03.02.2016 FHF-rundskriv 3/2016 Invitasjon

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER /

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / BILLEDKUNST / KNIPLINGER / BAKGÅRD + + + VELKOMMEN TIL DET

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

MØTEPROGRAM 2013/2014

MØTEPROGRAM 2013/2014 MØTEPROGRAM 2013/2014 TELEMARK BOTANISKE FORENING BLOMSTERMINNER I ØSTERLED OG SYLTETØYKVELD v/ Bård Haugsrud Mandag 21. oktober kl. 18.30 på Mule Varde Møteansvarlig: Trond Risdal Bård Haugsrud viser

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999 SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER Hagegt. 1, Funkishuset 3.etg., 1772 Halden Telefon 69 17 64 82 Åpningstid: mandag fredag 10-14 ÅRSRAPPORT 1999 Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av:

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Side 2 Styret: Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Leder: Bjørg Opdal bondekvinnelaget (21.3.2001 30.3.2002) Styremedlem: John Holten eldrerådet (21.3.2001 30.3.2003) Styremedlem: Anne Marie

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) V I K T I G E D A T O E R 12.F E B - R E K E F E S T 6-8 OG 13-1 5. M A R S K O N F L E I R 24.M A R S I N N S A M - L I N G T I L K I R K E N S N Ø D H J E L

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2017 I år har Livsglede for Eldre 10-års jubileum og markerer dette med et rikholdig program i årets livsgledeuke. Fra 24. mai -til

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Nr.04-2015 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.4-2015 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 ET LØFT I NESSKOLEN - En handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014 2018 Planen gir felles føringer på prioriterte områder for videreutvikling av kvalitet i Nesskolen. Elevens

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere! Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til Lillehammer. Vi

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 Evaluering av april måned I første halvdel av april hadde vi påske som tema på en. Temaet ble først og fremst trukket inn i forbindelse med samlinger. Barna lærte om det

Detaljer

I følge 1 i Lov om kommunale eldreråd står det at I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valgperioden.

I følge 1 i Lov om kommunale eldreråd står det at I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valgperioden. I følge 1 i Lov om kommunale eldreråd står det at I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valgperioden. Det valgte eldreråd består av følgende personer: Alf Viksnes

Detaljer

Referat fra politisk møte mellom Sandefjord og Stokke kommuner

Referat fra politisk møte mellom Sandefjord og Stokke kommuner Referat fra politisk møte mellom Sandefjord og Stokke kommuner Sted: Kommunestyresalen, Stokke rådhus Tid: 9. april 2014 kl 18.00 21.00 Til stede fra Stokke kommune: Erlend Larsen, ordfører Roy Anders

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Deler av kommunens visjon: Innbyggerne opplever at de har meningsfulle liv, og at de tar ansvar for seg selv, hverandre og lokalsamfunnet.

Deler av kommunens visjon: Innbyggerne opplever at de har meningsfulle liv, og at de tar ansvar for seg selv, hverandre og lokalsamfunnet. Deler av kommunens visjon: Innbyggerne opplever at de har meningsfulle liv, og at de tar ansvar for seg selv, hverandre og lokalsamfunnet. Ny folkehelselov stiller krav til kommunene : Stikkord: *Helse

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 1.10 Tusselusene /Lille Petter 2.10 3.10 forming 4.10 Tusselusene: Løveklippen 5.10 41 8.10 Tusselusene/Lille Petter 9.10 10.10 Forming 11.10 Tusselusene: Kantine/ikt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår november 14

Arbeidsplan for Gullhår november 14 Arbeidsplan for Gullhår november 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3/11 4/11 6/11 7/11. 5/11 Turdag 3 åringene på tur med Tyrihans. fiskegrateng 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Turdag Kjøttkaker m/grønnsaker

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2

FJELLVOLLPOSTEN. Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2 FJELLVOLLPOSTEN Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Tilbakeblikk for September-2016

Tilbakeblikk for September-2016 Plipp sier regnet på taket på hytta. Plopp sier regnet på min paraply. Heldig er de som i tønna kom, for der sier regnet trommtrommelomm. ICDP TEMA 2: Juster deg til barnet og følg dets initiativ. I dukkekroken.

Detaljer

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Torsdagen 23.6 Første kvelden var det Ole Ivars som var det store trekksplasteret på Geilo. Dansefestivalen ble lagt på Park in highland Geilo, og arrangementet

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 ØSTGÅRD-STANDARDEN Vi har gjennom flere år jobbet med skolens forventninger i forhold til hva foresatte kan bidra med for å bedre sitt barns læringsmiljø, og hva foresatte

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 8. november 2012 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet.

Detaljer