Meg E. O'Neill ny toppsjef i Norge Arktisk tema varmt mottatt på ONS 2012 Han som leter, finner: Jørn Hurum på Svalbard.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meg E. O'Neill ny toppsjef i Norge Arktisk tema varmt mottatt på ONS 2012 Han som leter, finner: Jørn Hurum på Svalbard."

Transkript

1 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Meg E. O'Neill ny toppsjef i Norge Arktisk tema varmt mottatt på ONS 2012 Han som leter, finner: Jørn Hurum på Svalbard

2 s4 s14 s21 s26 Ny toppsjef i Norge: Kathy Pepper Vice President Han som leter, finner: Jørn Jobben min: Elisabeth Bolstad Meg E. O'Neill skøyter for Midtøsten og Russland, Hurum på Spitsbergen, Svalbard iherdig inspeksjonsleder mot nordlige eventyr tilbake i Norge Seks måneder etter besøket på Etter nær 20 år i ExxonMobil har Meg har funnet seg til rette i Fem år etter at Kathy forlot Norge Vitenfabrikken, sitter han på Base Elisabeth et svært variert yrkesliv ny stilling som Lead Country og jobben som adm. direktør, var Camp som er lokalisert i 400 å vise til siden 2008 har hun Manager for ExxonMobil Norge hun tilbake som foredragsholder meters høyde ved Diabasodden, jobbet på Slagen-raffineriet som og spiller ishockey! på årets ONS-konferanse. nord for Longyearbyen. inspeksjonsleder. s8 Arktisk tema varmt mottatt på ONS 2012 ExxonMobils ONS-stand fikk et ansiktsløft med temaet arktisk lederskap, som resulterte i positiv oppmerksomhet fra besøkende og media august. s17 Nordmenn i utlandet Tom Benjaminsen i Australia Tom har nå vært tilknyttet Esso Australia siden tidlig i 2011 da han startet som Production Manager for Gorgon Operations hvor Chevron er operatør. s30 Vi ønsker våre nye ansatte velkommen Bildeoversikt med ferske kolleger. XOM internmagasin oktober 2012 Ansvarlig redaktør: Elisabeth Fiveland. Redaksjon: Kirsten Sivertsen og Elisabeth Fiveland. Utforming: procontra. Repro og trykk: Kai Hansen. Forsidefoto: Fotograf Kallen. Internett: 3

3 Ny toppsjef i Norge: Skøyter mot nordlige eventyr Tekst: Elisabeth Sport har lenge vært en viktig del av Meg E. O'Neills fritid. Opprinnelig fra Boulder, Colorado, utviklet hun tidlig interesse for friluftsliv og lagsport, og hun har spilt fotball og ishockey i mange år. I sitt nye oppdrag i Norge har hun alt meldt seg inn i et lokalt ishockey-lag. Jeg spilte ishockey i om lag tolv år i USA. Jeg tok en pause da jeg bodde i Indonesia, men da jeg flyttet til Canada begynte jeg å spille igjen. Etter å ha flyttet til Stavanger har jeg meldt meg inn i en klubb, et damelag, sier Meg bare to måneder etter at hun begynte i ny stilling som Lead Country Manager for ExxonMobil Norge. Ikke mange i Stavanger og Sandnes er klar over det faktum at det faktisk finnes et lokalt ishockey-lag for kvinner. For Meg var det naturlig å søke etter denne type aktivitet umiddelbart etter at hun flyttet til Stavanger. Hvilken del av ishockey er det du liker? Ishockey er først og fremst en god treningsøkt. Hver spiller er på isen i bare noen minutter om gangen, så det er et mosjonerende og intenst spill. Farten i spillet går også raskt og gjør det enda mer spennende. Preikestolen Jeg spiller også golf hver uke. Jeg liker denne type aktivitet også. Golf er en sosial sport, men den er også utfordrende. For å bli god, må du trene mye, sier Meg. Meg er også aktiv når det gjelder friluftsliv, og hun gikk opp til Preikestolen allerede i løpet av hennes første helg i Stavanger. Den nye LCMen er ikke ukjent med nordområdene. I sin forrige jobb som president i ExxonMobil Canada, var hun lokalisert på St. Johns, Newfoundland. Byen ligger på den østlige delen av Canada ved Atlanterhavet, noe som betyr like mye vind og regn som i Stavanger. Øyfolket på St. Johns er utrolig vennlige og utadvendte, I juli ankom Meg Stavanger, her utenfor hovedkontoret på Forus. Foto: Fredrik Ringe Meg arrived in Stavanger in July, here outside the headquarters at Forus. Photo: Fredrik Ringe New Norway Lead Country Manager: Skating towards Northern Adventures Sports have been an important part of Meg E. O Neill s life for a long time. Originally from Boulder, Colorado, she early developed an interest for outdoor activities and team sports, and she has played soccer and ice hockey for many years. In her new assignment in Norway, she has already teamed up with the local ice hockey team. I played ice hockey for about twelve years in the US. I took a break from the sport when I lived in Indonesia, but when I moved to Canada, I started to play again. After moving to Stavanger I have joined a club, a women s team, says Meg, only three months into her new assignment as the Lead Country Manager of ExxonMobil Norway. Not many people in Stavanger and Sandnes are aware that there actually is a local women s ice hockey team. For Meg however, it was natural to search for this kind of activity immediately after she moved to Stavanger. What particular part of ice hockey do you enjoy? Hockey is first of all a good work out. Each player is on the ice for only a minute or two at a time, so it is very intense and great fitness. The pace of the game is very fast, so it s exciting to play. The Pulpit Rock I try to play golf every week. I enjoy this activity, too. Golf is a good social sport, but it is very challenging. To be good, you need to practice a lot, says Meg. Meg i sitt rette element på isen. Hun har alt blitt medlem av et kvinnelig lag i Stavanger. Meg enjoys ice hockey and has already joined a women s team in Stavanger. og jeg fant ut at det var enkelt å ha et aktivt liv i lokalsamfunnet. Jeg deltok i styret til United Way i tillegg til Newfoundland Symfoniorkester. Jeg håper at jeg også får et aktivt liv i Norge, og at jeg kan ta del i lokalsamfunnet. Jeg prøver å lære norsk, legger Meg til med en god aksent. Spennende Norge Hva er dine ambisjoner for ExxonMobil Norge? Aktivitetsnivået i Norge er enormt høyt med mange prosjekter i gang. ExxonMobil har leteareal her som er teknisk utfordrende, men Norge har attraktive områder. ExxonMobil har vært her i 119 år, og vi planlegger å være her i lang tid framover. Nesten åtte prosent av konsernets totalproduksjon kommer fra Norge, så Norge er en viktig bidragsyter, understreker Meg og legger til en viktig påminnelse: Første steg til en vellykket bedrift er en trygg og produktiv arbeidsplass med utfordrende og meningsfylt arbeid. Alle i organisasjonen har en rolle å spille når det gjelder sikkerhet, og Safety HAT er et godt verktøy for å sikre gode systemer og prosedyrer. Jeg oppfordrer alle til å se etter farer, ta kontakt med kolleger og ta seg god tid. Feltorientert Meg har alt hatt sjansen til å se Safety HAT "live", ettersom hun har møtt ansatte og kontraktører offshore under besøk på Ringhorne, Balder og Jotun B. Jeg ble imponert over de ansatte, som er dyktige. Meg is also active in exploring the natural environment, and she climbed the Pulpit Rock already during her first weekend in Stavanger. The new LCM is not unfamiliar with adventures of the High North. In her previous assignment as President of ExxonMobil Canada, she was based in St. John s, Newfoundland. The town is located on the eastern coast of Canada, and the weather is wet and windy, similar to Stavanger. The people in St. John s are amazingly friendly and outgoing, and I found it very easy to be active in the community. I was on the boards of the United Way as well as the Newfoundland Symphony Orchestra. I hope to have an active life in Norway too, and I would like to be part of the community. Jeg prøver å lære norsk, Meg adds with a good accent. Exciting Norway times What are your ambitions on behalf of the Norway affiliate? The activity level in Norway is tremendously high with a lot of projects underway. ExxonMobil holds exploration acreage here, which is challenging technically, but Norway has acreage that seems to be attractive. ExxonMobil has been here for 119 years, and we plan to be here for the long run. Almost eight percent of the Corporation s production comes from Norway, so Norway is an important asset and country, Meg highlights and adds an important reminder: 4

4 Utdannings-nivået er også høyt. Folk er frittalende, og norsk kultur er åpen og direkte, noe jeg setter pris på. I noen kulturer tør ikke folk å si det de mener, og da er det vanskelig å vite hva folk egentlig synes. I Norge ser det ut til at dette blir enklere, forklarer Meg. Hun er også imponert over kvaliteten på innretningene offshore. Jeg har sett andre installasjoner på samme alder, og de var ikke så robuste som de innretningene vi har her i Norge. Plattformene har blitt bygget etter en høy standard og har blitt godt vedlikeholdt over de siste ti årene. Et av høydepunktene i Megs karriere så langt var i Aceh, der hun jobbet som Operations Manager for Indonesia Production Business fra 2005 til Arbeidsplassen er lokalisert ved onshorefeltet, noe som ga henne en sjanse til å komme tettere på daglige operasjoner. Før dette oppdraget, hadde jeg tilbrakt mesteparten av min karriere på kontor, så felterfaringen var en fantastisk mulighet til å komme tettere på daglige operasjoner. Det var nyttig å se hvordan vårt vedlikeholdspersonell jobber for å holde feltproduksjonen oppe, og det var nyttig å lære og se HMS-resultatene i en organisasjon. I tillegg, når du bor sammen med dine medarbeidere får du et tettere forhold til dem enn i et kontormiljø. Jeg har noen veldig gode venner fra den tiden. De indonesiske kollegene måtte takle tragedier under tsunamien i desember Til tross for alle ødeleggelser, stilte indoneserne på jobb, klare for å gjøre en innsats. Det glemmer jeg aldri. Ingeniørgener Ett av de beste rådene hun har til de yngste ansatte i selskapet er å reise og jobbe mye offshore. Unge ingeniører bør benytte seg av muligheten til å reise offshore og se hvordan drift og daglige operasjoner foregår samt bli bedre kjent med offshorekolleger. Disse erfaringene vil hjelpe dem i å bli bedre ingeniører og bedre forstå hvordan jobben deres skal gjøres, påpeker Meg. Boulder er en liten by med ca innbyggere, og byen ligger i den amerikanske delstaten Colorado. Her vokste Meg opp som eldst i en søskenflokk på tre. Med to yngre brødre, innrømmer hun at hennes personlighet er påvirket av at hun som eldstemann ofte tok ansvar og var fokusert. Megs valg av yrke er også påvirket av det faktum at hennes far var ingeniør. Jeg var god i matte og naturfag, og jeg hadde allerede en viss forståelse av ingeniørfaget fra min far. Jeg oppdaget tidlig at det å bli ingeniør, ville øke sjansene for en god jobb. Så jeg studerte til marineingeniør ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), hvor jeg avsluttet Bachelorog Mastergrad. Etter to måneder i Norge har Meg alt rukket å besøke offshoreinstallasjonene, her på Jotun B sammen med Fredrik Sønstabø (til høyre) og Roger Løyning fra Aker Solutions (i midten). Foto: ExxonMobil After two months in Norway, Meg has already visited offshore installations, here at Jotun B together with Fredrik Sønstabø (to the right) and Roger Løyning from Aker Solutions (in the middle). Photo: ExxonMobil The first step to a successful business is to have a safe workplace and strong safety culture. Everyone in the organization has a role to play when it comes to safety, and the Safety HAT is a good tool to ensure good systems and procedures. I encourage everyone to look for hazards, approach others, and to take time in all that we do. Field-oriented Meg has already had the chance to see the Safety HAT live, as she has met employees and contractors offshore during her visits at Ringhorne, Balder and Jotun B. I was impressed with the workforce. The teams are very capable, and the standards of education seem to be high. People are outspoken, and Norwegian culture seems to be open and direct, which I appreciate. In some cultures, people do not speak up, and it is hard to know what people really think. In Norway that seems to be easier, Meg explains. Meg was also impressed with the quality of the offshore facilities. I have seen other installations of the same age, which were not as robust as the facilities we have here in Norway. The platforms were built to a high standard, and clearly have been well maintained over the past 10+ years. One of the highlights in the new LCM s career so far was in Indonesia, where she worked as the Operations Manager for Indonesia s production business in Aceh from 2005 to In this job, she was based at the field, which gave her the chance to get more up close with the operations. Before that assignment, I had spent most of my career in the office, so to be based on the field was a fantastic opportunity to see how people work. It was a great chance to see what our operations and maintenance people do to keep the fields running, and to understand how to really improve the safety performance of an organization. Additionally, when you live with your co-workers you get a closer relationship than in an office environment, and I have some very close Hva var det ved ExxonMobil som fanget din interesse? På en karrieremesse møtte jeg en ingeniør fra Upstream Research Company (URC). Det jeg hørte virket spennende, og jeg ble imponert av de jeg møtte fra ExxonMobil. De hadde lidenskap for arbeidet og en smittende entusiasme om «cutting edge»-arbeid. Muligheten til å reise verden rundt, var også noe som jeg fant attraktivt. Meg begynte å jobbe for URC som offshoreingeniør, hvor hun tilbrakte flere år i offshoredivisjonen før hun gikk over til reservoar og simulering. Jeg hadde gode mentorer, og jeg var omgitt av kunnskapsrike folk. Jeg hadde også tilgang til kurs. Muligheten til å reise på lengre forretningsreiser gjennom arbeidsprosjekt er også veldig interessant, legger Meg til. Firbente venner Hun har nå funnet seg til rette i huset i Stavanger sammen med sine to katter, Pop-Eye og Kitty. Kattene er arv fra venner, og Meg har tatt med seg sine to "Texans" over hele verden, fra Texas til Canada og nå Norge. De to firbente verdensborgerne inkludert Meg ser nå frem til å bli ytterligere kjent med Norge. Meg takker Jarle Bernhoft for konsertinnsatsen på hageselskapet. Foto: Kent Skibstad Meg with the artist Jarle Bernhoft at the Garden Party. Photo: Kent Skibstad friends from that time. The Indonesian team also had to face some tragedies, including the Dec 2004 tsunami. Despite the devastation, the team still carried bright spirits and a positive attitude. That is something I will not forget. Engineering genes One piece of advice she would like to pass on to the younger employees in the company is to go offshore, as much as possible. Young engineers should make the extra effort to get offshore and really see the operations and interact with the field personnel. These experiences will help them become better engineers and better understand how their work is actually implemented, Meg points out. Boulder is a small city of approximately 100,000 inhabitants, and is located in the U.S. state of Colorado. Meg grew up as the oldest of three siblings. With two younger brothers, she admits that her personality is impacted by the fact that she had to stand up for herself, and be focused and responsible. Her choice of profession may have been influenced by the fact that her father was an engineer. I was good in math and science, and I had already some understanding of engineering from my father. I knew that choosing engineering would increase my chances for getting a good job. So I studied ocean engineering at Massachusetts Institute of Technology (MIT), where I completed my Bachelor s and Master s degrees. What was it about ExxonMobil that caught your interest? I went to a career fair, where I met an engineer from the Upstream Research Company (URC). The work sounded exciting, and I was impressed by the individuals in ExxonMobil. They were bright, energetic and passionate about cutting edge work. I was also attracted by the global nature of ExxonMobil and the possibilities that offers to travel and live in different parts of the world. Meg started to work for URC as an offshore engineer, and spent the first few years of her career in the offshore division before moving into the Reservoir Engineering group. I had great mentors, and I was surrounded by knowledgeable people. I had also access to training courses. The opportunity to go on extended business trips through work projects is also very interesting, Meg adds. Four-legged friends She is now settled in her house in Stavanger together with her two cats, Popeye and Kitty. Meg adopted the cats from friends, and has now brought the furry Texans around the world from Texas to Canada to Norway. Now the two four-legged citizens of the world and Meg look forward to getting to know Norway even further. 6 7

5 Tekst: Elisabeth Foto: Fotograf Kallen Arktisk tema varmt mottatt på ONS 2012 "En arktisk vegg med profesjonell stolthet, som illustrerer operasjoner i Arktis siden ExxonMobil etterlater seg tydelig og ærlig kommunikasjon. Selskapet er en pioner i å finne og produsere olje og gass." Beskrivelsen kommer fra mangeårig oljekommentator Bjørn V. Lerøen, i en redaksjonell omtale publisert på Offshore.no, like etter oljemessen i Stavanger, Offshore Northern Seas (ONS). ExxonMobils ONS-stand fikk et ansiktsløft med temaet arktisk lederskap, som resulterte i positiv oppmerksomhet, både fra besøkende og media fra 28. til 31. august. Vi klarte å lage en stand med et tydelig budskap, og det tror jeg mange besøkende tok med seg videre. I tillegg har vi mottatt tilbakemeldinger på at vårt standpersonale var hyggelige og imøtekommende, forteller Kirsten Sivertsen, kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder for ExxonMobils ONSstand Totalt antall besøkende på utstillingen var rekordhøye , noe som er flere sammenlignet med forrige ONS. Totalt 109 nasjoner var representert. Et konferanserom på ExxonMobils stand gjorde det mulig å gjennomføre en rekke møter med samarbeidspartnere og myndigheter. Mange ville se den arktiske standen under ONS Many wanted to explore the Arctic stand during ONS Arctic Leadership warmly received at ONS 2012 "An Arctic wall with professional pride, illustrating operations in the Arctic since ExxonMobil leaves clear and honest communication. The company is a pioneer in finding and producing oil and gas." The description is signed by oil commentator Bjørn V. Lerøen, in an editorial published after the Offshore Northern Seas (ONS) Exhibition and Conference in Stavanger. ExxonMobil s ONS stand was subject to a facelift to demonstrate Arctic Leadership. We managed to make a stand with a clear message. In addition, we have received feedback that our staff was pleasant and accommodating, says Kirsten Sivertsen, Public and Government Affairs Advisor and Project Leader of ExxonMobil s ONS stand Total number of visitors at the exhibition was record high with 60,000, which is 10,000 more than at the previous ONS. A total of 109 nations were represented. The ExxonMobil stand made it possible to conduct a series of meetings with stakeholders. Nytt lysspill til ONS Et nytt spill på standen fungerte som en av hovedattraksjonene under årets ONS. Spillet er laget i samarbeid med Vitenfabrikken i Sandnes og har blitt utviklet som en fysisk installasjon, slik at det blir en del av Vitenfabrikkens utstilling etter ONS. På den måten kan spennende sider ved industrien illustreres for et yngre publikum. Lysspillet er et produkt av mange års samarbeid mellom ExxonMobil og Vitenfabrikken. Vårt felles mål er å inspirere barn og unge til økt interesse for realfag gjennom Vitenfabrikkens motto om å oppleve, delta og utforske. Lysspillet er et viktig og unikt bidrag, som vil vekke begeistring og engasjement i mange år framover, sier Kristin Kverneland, utstillingsleder ved Vitenfabrikken i Sandnes. Arktiske presentasjoner Men ONS handler ikke bare om utstilling. I konferanseprogrammet deltok ExxonMobil med blant andre Kathy P. Pepper, tidligere mangeårig toppsjef i Norge og nå vice president for operasjoner i Midtøsten og Russland. Hun gjennomførte en arktisk presentasjon, som ble referert i media. I mange tilfeller snakker folk om Arktis som om det er et nytt område olje- og gassindustrien ikke har erfaring fra. Lysspillet genererte oppmerksomhet under ONS. Spillet lever videre i Vitenfabrikkens lokaler i Sandnes. New laser game A new pilot game especially developed for the Arctic theme was the main attraction. The game was designed in collaboration with the Science Factory in Sandnes, and it has been developed as a physical installation, so it can continue its lifetime as part of the Science Factory exhibition after the ONS. The laser fussball game is a result of years of collaboration between ExxonMobil and the Science Factory. Our common goal is to inspire children and teenagers with math and science installations through participation and exploration. The light game is an important and unique contribution, which will create enthusiasm for many years to come, says Kristin Kverneland, Exhibition Manager at the Science Factory. Arctic Leadership But the ONS is not just about the exhibition. ExxonMobil attended the conference program with among others Kathy P. Pepper, former Lead Country Manager in Norway and now Vice President of Operations in the Middle East and Russia. She conducted an Arctic presentation, which was referred in the media. The game was the center of attraction at the stand. It will continue its lifetime at the Science Factory in Sandnes. Vi gjennomførte over 20 møter med flere titalls samarbeidspartnere, myndigheter og politikere for å vise at ExxonMobil har demonstrert evne til å operere ansvarlig i sensitive områder, i dette tilfellet Arktis. Vi brukte Sakhalin-1 som ett av flere eksempel på våre milepæler i nord. Samtidig benyttet vi anledningen til å fortelle om framtidig økning i energibehov, i tråd med vår årlige Energy Outlook og samtidig også i tråd med ONS-temaet "Confronting Energy Paradoxes", forklarer Kristin F. Kragseth, kommunikasjonsdirektør i ExxonMobil Norge. We carried out more than 20 meetings with dozens of partners, regulators, politicians and authorities to demonstrate ExxonMobil s ability to operate responsibly in sensitive areas, in this case the Arctic. We used the Sakhalin-1 offshore Russia as one of several examples of ExxonMobil s milestones in cold environment. At the same time we took the opportunity to talk about activities in Norway and future growth in energy demand, aligned with our annual Energy Outlook, explains Kristin F. Kragseth, Public and Government Affairs Manager in ExxonMobil Exploration and Production Norway AS. 8

6 Virkeligheten er den at ExxonMobil har operert i Arktis i over 90 år, poengterte Kathy under presentasjonen. Ifølge US Geological Survey kan 25 prosent av verdens gjenværende og uoppdagede petroleumsressurser være lokalisert i Arktis. Samtidig vil verdens energibehov være 30 prosent høyere i 2040 sammenlignet med 2010, ifølge Energy Outlook. Nettopp derfor er Arktis et viktig leteområde. Noe også ExxonMobil Norges nye toppsjef, Meg E. O Neill, poengterte i sin arktiske presentasjon for industriens yngste ansatte. Norsk Petroleumsforening (NPF) gjennomførte en minikonferanse for Ung Energi-gruppen med nesten 400 påmeldte. I think a lot of times people think it is a brand new frontier and we are starting from scratch, but the reality is we have over 90 years of Arctic experience, Kathy pointed out during the presentation. According to estimates from the U.S. Geological Survey, 25 percent of the world's remaining and undiscovered petroleum resources are located in the Arctic. Meanwhile, world energy demand will be 30 percent higher in 2040 compared with ExxonMobil Norway's new Lead Country Manager, Meg E. O'Neill, pointed this out in her presentation of Arctic Leadership to young professionals in the industry. Norwegian Petroleum Society (NPF) conducted a mini conference for the Young Energy Group with nearly 400 participants. Hageselskap og rekruttering I tillegg stilte Meg sin egen hage i Stavanger til disposisjon for om lag 120 inviterte gjester fra olje- og gassindustrien mandag ettermiddag. Artist og underholder Jarle Bernhoft tinte opp forsamlingen og satte startsskuddet for ONS-uken. På siste ONS-dag fredag var det tradisjonelt duket for mottagelse av en rekke elever og studenter fra skoler og universitet, på jakt etter framtidige utfordringer og arbeidsgivere. Evy I. Torgersen fra HR-avdelingen i ExxonMobil var klar med informasjon, i forkant av en ny rekrutteringskampanje. Garden party Meg was also the host of a garden party organized in her garden in Stavanger for about 120 invited stakeholders from the oil and gas industry. A Norwegian artist and entertainer, Jarle Bernhoft, kicked off the ONS week with a garden concert. The last day of the ONS week was traditionally devoted to a number of students from schools and universities, looking for future challenges and employers in the industry. Evy I. Torgersen from ExxonMobil s HR department provided information, just before a new recruitment campaign is to be launched in Norway. Med over 90 års erfaring fra arktiske strøk, var arktisk lederskap et naturlig tema for årets ONS-stand. With more than 90 years of Arctic experience, Arctic Leadership was a natural theme.

7 ONS Gründercamp Finalen i ONS Gründercamp ble også arrangert på fredag. Programmet er bygget på det samme konseptet som ExxonMobils Sci-Tech Challenge. Ti energiselskap samarbeidet med ti ungdomsskoler fra hele landet, der elevene til slutt presenterte ulike løsninger på ONS-temaet. ExxonMobil samarbeidet med Kannik skole, og elevene jobbet iherdig med å utvikle en ONS-app, som hadde et mål om å gjøre ONS 2014 til den mest miljøvennlige noensinne. ONS-festivalen var kanskje mest framtredende under "Run for Fun"-arrangementet torsdag ettermiddag og kveld. Over 200 ansatte meldte seg på, noen for å løpe, mens andre holdt seg til temaet "Walk and Talk". Mat og drikke ble servert for de som stilte opp ved "finaleteltet" i Vågen. Kaizers Orchestra leverte konsertvarene, mens et storslått fyrverkeri kompletterte festivalfølelsen i et hav av mennesker. Innovation Camp Finally the ONS Innovation Camp was held on Friday. The program is based upon the same concept as ExxonMobil s Sci-Tech Challenge. Ten energy companies cooperate with ten high schools from across the country. Students ultimately presented different solutions aligned with the ONS theme Confronting Energy Paradoxes. ExxonMobil cooperated with students from the Kannik school in Stavanger, and the students worked diligently to develop an ONS app, with the aim of making the ONS 2014 the most environmentally friendly ever. The ONS week in Stavanger is not only an exhibition and conference, but it is also a festival that engages the local community, and this was most apparent during the "Run for Fun" event Thursday. Over 200 ExxonMobil employees signed up, some to run, while others "Walked and Talked". Food and drinks were served to those who crossed the finish line in the city center, where the ONS festival ended with concerts and fireworks with tens of thousands of people present. I samarbeid med ExxonMobil utviklet elever ved Kannik skole en ONS-app i elevkonkurransen ONS Gründercamp. In cooperation with ExxonMobil, pupils at Kannik school developed an ONS application in the competition ONS Gründercamp. Stand team above from left/øverst fra venstre: Thomas Salthammer, Rune Karstensen, Wenche Karin Nybø, Tor-Runar Søreide, Katherine E. Thurman, Eirik Hauge, Olaf Bakke, Janne Johannesen, Robert Syvertsen, Terje Nassen, James A. Hall, Ove M. Helle, Tone Hansen, Stian Henriksen, Kristin F. Kragseth, Knut Skjerve, Bjørnar Lassen and Martin Sandve. Below from left/nederst fra venstre: Norunn Strand, Kirsten Sivertsen, Elisabeth Fiveland, Nina Sjurseike, Arild Johannesen, Terje Haugsmoen, Christer Sandblom and Dag-Erik Helgestad. Stavangerordfører Christine Sagen Helgø og olje- og energiminister Ola Borten Moe var blant mange inviterte gjester til hageselskapet i Stavanger, like før ONS. Foto: Kent Skibstad The mayor of Stavanger Christine Sagen Helgø and minister of petroleum and energy Ola Borten Moe were among many invited guests at the garden party in Stavanger, just before ONS. Photo: Kent Skibstad

8 Tekst: Kirsten Kathy Pepper Vice President for Midtøsten og Russland Tilbake i Norge Fem år etter at Kathy forlot Norge og jobben som administrerende direktør her, var hun tilbake som foredragsholder på årets ONSkonferanse for å snakke om ExxonMobils erfaringer i arktiske strøk og de utfordringene dette innebærer. Imidlertid er nok mange av de ansatte som ble kjent med Kathy i løpet av de seks årene hun var administrerende direktør her, også interessert i å vite litt om hvordan det går med henne og familien og om den jobben hun nå har. Familien og Norge Det går fint med familien. Fred jobber i Exploration Company igjen, etter å ha fullført et oppdrag for Development Company i forbindelse med boring i Angola. Guttene er nå 17 (Carson) og 15 (Riley) år gamle. De tenker med glede tilbake på Norge, og særlig Stavanger, og ble skuffet over at jeg dro på ONS uten at de fikk bli med. Jeg har lovet dem en tur tilbake, kanskje neste sommer. De er spente på å se skolen sin (ISS), havnen i Stavanger, EM-huset og noen av våre faste turområder. De har også opprettholdt kontakten med enkelte venner gjennom Facebook, som de har lyst til å treffe igjen. Og sist, men ikke minst, har hunden vi kjøpte i Norge det fortsatt strålende, og er "dronning" i heimen. Hun trenger ikke fullt så mye pels for å holde varmen i Houston, og er relativt fornøyd med å være innehund framfor utehund. Har du tatt med deg noen norske vaner til USA? Vi har alltid vært glade i friluftsliv, og vi prøver fortsatt å ta del i så mange utendørsaktiviteter som mulig. Vi har lært oss ikke å vente på den perfekte dagen når det gjelder været. Guttene utviklet dessverre en forkjærlighet for søtsaker i Norge, og norsk sjokolade er favoritten deres. Hele familien er glade i friluftsliv og her er Fred, Riley (15 år), Kathy og Carson (17 år) på tur til July Telluride i Colorado. Foto: Privat The whole family love the outdoors and here is Fred, Riley (15 years), Kathy and Carson (17 years) on a trip to July Telluride in Colorado. Photo: Private Kathy Pepper Vice President Middle East And Russia back in Norway Five years after Kathy left Norway and the job as Lead Country Manager, she was back as speaker at this year s ONS conference to present ExxonMobil s experiences in Arctic environments and the challenges this implies. However, the questions interesting many of the employees here in Norway, who got to know Kathy during her six years as LCM here, may be this, but also a little about the job she now has and how she and the familily are doing. Family and Norway Our family is doing fine. Fred is working in the Exploration Company again, after having an assignment with Development Company working on Angola drilling. The boys are now 17 years old (Carson) and 15 (Riley). They fondly remember Norway, and Stavanger in particular. They were quite upset that I returned for ONS without taking them along! I ve promised them a trip back, perhaps next summer. They are anxious to see their school (ISS), the harbor area, the EM house, and some of our frequent hiking areas. They ve also kept up with some friends on Facebook and they d like to see them. And last but certainly not least, the dog we bought in Norway is still doing great, and is the queen of the house. She doesn t need quite as much hair to stay warm in Houston, and she is quite happy to be a house dog rather than an outside dog! What, if anything, of the Norwegian way have you brought back with you to the US? Vi har venner som sender oss forsyninger med jevne mellomrom. Og julaften er en spesiell dag for oss, med gløgg og julelys. Når du ser tilbake, hva gjorde sterkest inntrykk på deg og familien her i Norge? Lett! Det er folket! Ord som faller meg inn er ærlighet, integritet, ekte, direkte, hardt arbeidende, morsomme, smarte, god humoristisk sans, bare for å nevne noe. Vi etablerte et godt nettverk og fikk nære venner både på jobben og i lokalsamfunnet som har beriket livene våre. Vi er svært takknemlige for det og håper vennskapene vil vare livet ut. Kathys jobb som Vice President Siden vi hadde muligheten, benyttet vi den selvsagt til å stille et par spørsmål om jobben hun har nå, og utfordringene som hennes nåværende rolle fører med seg. Det må være en spennende jobb du har nå, men to svært ulike deler av verden vil jeg tro; Midtøsten og Russland!? Kan du si noe om forskjeller og likheter? Ja, de to områdene er ulike. Begge har enestående, vidunderlige sider, men også likhetstrekk. Jeg er langt fra noen ekspert på noen av områdene, men jeg kan formidle førsteinntrykket mitt. Når jeg reiser i Midtøsten, er det tydelig at de siste tiårene med olje-/gassrelatert rikdom har We have always loved the outdoors, and we continue to try to enjoy as many outdoor activities as we can. We ve learned to not wait for the perfect weather day! Unfortunately, the boys developed a real "sweet tooth" and Norwegian chocolate is their favorite. We have friends who send us a periodic shipment! And Christmas Eve is a special day for us, complete with gløgg and the julelys. In retrospect what made the strongest impression on you/the family here in Norway? Simple It s the people. Words that come to mind are honesty, integrity, genuine, straightforward, hardworking, fun loving, smart, good sense of humor just for starters. We developed some wonderful relationships and dear friends both at work and in the community that have enriched our lives, and that we are very thankful for, and that we hope last a lifetime. Kathy s job as vice president While we had the possibility, of course, we used the opportunity also to ask her a few business related questions about the job she is doing now and the challenges in her present role. It must be an exciting job you have now, but two very different areas of the world I would think Middle East Kathy er nå Vice President for Midtøsten og Russland som begge har produksjonsenheter som fortsetter å vokse i form av stigende produksjon og nye utbygginger. Det å ha ansvar for en hel region framfor et land gjør arbeidet mye mer mangfoldig og variert, mener hun. Foto: Fotograf Kallen Kathy is now Vice President for the Middle East and Russia which both contains Production Units that are still growing in terms of increasing production levels and new developments. To be responsible for a region rather than one country adds a lot of diversity to the job, she thinks. Photo: Fotograf Kallen 14

9 Expats: XOM has issued a new series of articles on Norwegian expats. Do you have any suggestions? Please contact or ført til en oppblomstring av regionen. Dette kan man se i form av mange nye bygninger, gode levevilkår, en mengde bekvemmeligheter, samt fokus på utdanning og kulturelle aktiviteter. Alt som lages er forseggjort og i verdensklasse. Men til tross for alt det nye som man ser på overflaten, består ennå den gamle kulturen og livsstilen, som er preget av en sterk tro på familien og religion og verdien av langvarige relasjoner. I Russland blir jeg slått av landets rike historie, og også av den store kontrasten mellom tidligere perioder og dagens samfunn. Med andre ord; man har det «gamle» ved siden av det «nye» på alle områder; bygninger, folk og kultur. Som i Midtøsten er langvarige relasjoner viktige i Russland. Hva er dine viktigste ansvarsområder i denne stillingen? Det er vanskelig å gi et kort svar på dette! I et nøtteskall er jeg ansvarlig for produksjonsvirksomheten i Qatar, Abu Dhabi, Irak og Sakhalin. Dette ansvaret omfatter å garantere og levere den høyeste standard for sikkerhet, driftsintegritet, produksjonspålitelighet og lønnsomhet for de fire områdene. Det omfatter også å sørge for at vi beholder driftslisensen vår, og å maksimere olje- og gassproduksjonen på en best mulig økonomisk måte. Å utvikle personalet er en viktig komponent, likeledes å opprettholde gunstige, eksterne forbindelser. Må du reise ofte til Midtøsten og Russland? Jeg drar til Russland to til tre ganger årlig, og til Midtøsten fire til seks. Noen ganger har reisen med interne aktiviteter å gjøre, som P&B reviews, besøk til feltoperasjoner, oppdateringer av viktige arbeidsaktiviteter osv. Andre ganger kan det være eksterne grunner til at jeg reiser, for eksempel styremøter i forbindelse med prosjektsamarbeid eller viktige konferanser. Hvordan vil du sammenligne denne stillingen med dem du har hatt tidligere? Det er en fantastisk jobb! Å ha ansvar for en hel region framfor et land gjør arbeidet mye mer mangfoldig og variert. Det gir meg også muligheten til å formidle god praksis mellom de ulike områdene. Porteføljen min inneholder produksjonsenheter som fortsetter å vokse i form av stigende produksjon og nye utbygginger. Det betyr at det er mange aktiviteter å håndtere, og tallrike grensesnitt mot de andre funksjonelle selskapene. I tillegg er den politiske situasjonen i minst et par av landene i min region interessant og dynamisk, noe som gir en spesiell dimensjon til rollen. and Russia. Can you say something about differences and similarities? Yes, the two areas are different and each have their unique, wonderful aspects, but share some similarities as well. I am far from an expert in either area, but I ll share my initial reactions. When I travel to the Middle East, it s apparent that the last few decades of oil/gas related wealth have allowed the area to blossom in terms of new buildings, nice living conditions, numerous amenities, and focus on education and cultural activities. Everything is elaborate and world-class. Despite the newness on the surface, you still see the foundation of the earlier culture and lifestyle, strong family and religious beliefs, and the value of long-term relationships. In Russia, I m struck by the rich history of the area and also by the contrast of earlier eras juxtaposed against the current era. In other words, there s "old" right next to "new" in every aspect buildings, people, and culture. Similar to the Middle East, in Russia, long-term relationships are important, as well. What are your most important responsibilities in this job? It s hard to give a short answer on that one! In a nutshell, I m responsible for the production operations in Qatar, Abu Dhabi, Iraq and Sakhalin. That responsibility includes ensuring and delivering the highest standards of safety, operations integrity, production reliability, and profitability for the 4 assets. It includes ensuring we maintain the "license to operate", and maximize oil and gas recovery in the most economic way. Developing people is a key component, as is maintaining beneficial external relationships. Do you have to travel a lot to Russia and the Middle East? I travel to Russia 2 3 a year, and to the Middle East 4 6 times per year. Sometimes the travel is related to internal activities like P&B reviews, visits to the field operations, key work activity updates, etc. And other times, there are external reasons to visit like board meetings for the joint ventures or key conferences to attend. How would you compare this job to your previous jobs? It s a great job! Having responsibility for a region rather than one country adds a lot of diversity to the job. It also allows me to help share good practices between the various areas. My portfolio contains Production Units that are still growing in terms of increasing production levels and new developments, so that means there are lots of activities to manage and numerous interfaces with the other functional companies. And, the political situation in at least a couple of the countries in my region is interesting and dynamic, which adds a different dimension to the role. Tekst: Kirsten Nordmenn i utlandet Tom Benjaminsen i Australia Tom har nå vært tilknyttet Esso Australia siden tidlig i 2011 da han startet som Production Manager for Gorgon Operations hvor Chevron er operatør. Gorgon er et av verdens største naturgassprosjekter og det største naturgassprosjektet i Australias historie. Tom og kona Elin bor i Perth, hvor prosjektorganisasjonen holder til, og trives veldig godt. Toms jobb Når feltet starter opp vil jeg holde til på Barrow Island og være ansvarlig for driften av LNG-anlegget og undervannsinstallasjonene som er knyttet opp til feltet, Domgas eksport, havn samt flyplassoperasjoner. Min hovedoppgave nå er å planlegge oppstarten av anleggene og få på plass prosedyrer for at flere operasjoner kan skje samtidig (Simops). I dette tilfellet betyr det prosedyrer som vil gjøre det mulig for oss å starte produksjonen fra det vi kaller LNG-tog 1 mens LNG-tog 2 og 3 fortsatt blir bygget og ferdigstilt. Med ca personer involvert er Simops en god del mer sammensatt enn man umiddelbart skulle tro. I tiden fram til oppstart i 2014 er det selvsagt mange operasjonelle forberedelser som må gjøres, og sammen med andre i prosjektet er en del av min jobb også alt fra å ansette personale, utarbeide operasjons- og vedlikeholdsmanualer og prosedyrer samt å få på plass alle de systemene som kreves for sikre og effektive operasjoner. Tom forteller at den første utfordringen hans er et lynkurs i LNG-produksjon. Den tekniske innføringen fikk han av ExxonMobil-spesialister ved Houston-kontoret og deretter bar det avsted til et LNG-anlegg som er i drift på Sumatra sammen med en svært dyktig ExxonMobil-representant. Tom og sønnen er glade for at hvithaier ikke har nordlendinger på menyen! Foto: Privat Tom and his son are happy that white sharks do not have Northerners on the menu! Photo: Private Norwegians abroad Tom Benjaminsen in Australia Tom has been affiliated with Esso Australia since early 2011 when he started as a Production Manager for Gorgon Operations, where Chevron is operator. Gorgon is one of the world s largest natural gas projects and the biggest in Australia s history. Tom and his wife Elin live in Perth where the project organization is located, and where they are thriving. Tom s job When the field becomes on-stream I ll be stationed on Barrow Island, where I ll be in charge of the operation of the LNG plant and the underwater installations connected to the field; Domgas export, the port and airport operations. My main task is currently to plan the start-up of the plants and implement procedures in order for several operations to be able to take place simultaneously (Simops). In this case that means procedures allowing us to start production from what we call LNG train 1, while LNG trains 2 and 3 are still being built and commissioned. With about 4,500 people involved, Simops is much more complex than one would first imagine. In the time up until initialization in 2014 there are of course many operational preparations that need to be done. Together with other project personnel my job also involves everything from hiring labor, drawing up operation and maintenance manuals and procedures, as well as establishing all the systems required for safe and efficient operations. Tom reports that his first challenge was a crash course in LNG production. He received the technical introduction from ExxonMobil specialists at the Houston office, and then 16 17

10 NORWEGIAN EXPATS Neste utfordring var å bli kjent med Chevron og folkene i Perth for å få en oversikt over Gorgon-prosjektet noe som har krevd tid på grunn av størrelsen og kompleksiteten av prosjektet. Samtidig med dette har utfordringen vært å etablere ressurser og utarbeide detaljerte planer for oppstarten som vil ta ca. 2 måneder og som er ganske forskjellig fra oppstart av en tradisjonell offshoreplattform eller en FPSO. Tidligere jobber Kan du fortelle litt om dine tidligere jobber i ExxonMobil? Før jeg reiste til Australia jobbet jeg i nesten 8 år som Operations Superintendent på Forus. Flotte år hvor jeg var med på oppbyggingen av North Sea Production (NSP) og hvor Balder/Ringhorne nådde en topp-produksjon på 135 KBD. I denne perioden fikk jeg også muligheten til å delta i OIMS assessments og IPR'er i forbindelse med oppstarten av FPSOer i Vest-Afrika, og til å delta i utviklingen av "Work Management Standard" for ExxonMobil. Tidligere var jeg offshore som OIM på Balder gjennom prosjektfasen og den innledende produksjonsfasen. Mitt første møte med Balder var i 1991 som OIM på FPSO Petrojarl 1 gjennom testproduksjonsperioden. Jeg har lært mye om Balder siden den gang! Gorgon-feltet Gorgon er et av verdens største naturgassprosjekter og det største separate naturgassprosjektet i australsk historie. Det består av to gassfelt Jansz og Io, er lokalisert ca. 130 kilometer utenfor nordvestkysten av Vest-Australia og vil gjennom byggingen av et LNG-anlegg på Barrow Island og et landbasert gassanlegg forsyne Vest-Australia med gass samt eksportere LNG til internasjonale markeder. Oppstarten av LNG-produksjonen er satt til 2014, anlegget vil bestå av tre såkalte LNG-tog og feltet vil være i produksjon til mellom 2054 og Chevron er operatør og ExxonMobil har 25 % eierinteresse i prosjektet. Borrow Island, hvor LNGanlegget vil bli bygget, er et naturreservat i A-klassen med et sårbart miljø. Det dreier seg om et viktig naturvernområde i verdenssammenheng og det er ikke tillatt å bringe fremmede arter til øya, sier Tom. Alt utstyr må gjennomgå strenge karantenebestemmelser. Det finnes arter på øya som ikke eksisterer andre steder i verden og det er noe vi må respektere og ikke forstyrre. Livet i i Australia Hva er den største forskjellen sammenlignet med å jobbe i Norge? Arbeidsmiljøet i Chevron og i Australia er veldig inkluderende og team-orientert slik sett skiller det seg ikke så mye fra Norge. Regelverket er mer som i Storbritannia, men it was off to an operating LNG plant on Sumatra together with a highly competent ExxonMobil representative. The next hurdle was getting to know Chevron and the people in Perth, in order to get an overview of the Gorgon project something that has taken some time due to the project s size and complexity. It has also been a challenge to establish the resources and work out detailed plans for the start-up. This will take approximately two months, and is quite different from the commissioning of a traditional platform or an FPSO. Previous jobs Tell me a bit about your previous jobs in ExxonMobil. Before I went to Australia I worked almost eight years as an Operations Superintendent at Forus. Marvelous years where I took part in the building up of North Sea Production (NSP) and where Balder/Ringhorne reached a peak output of 135 KBD. During this period I also had the chance to participate in OIMS assessments and IPR s in connection with the start-up of FPSOs in West Africa and to be part of the development of Work Management Standard for ExxonMobil. Before that, I worked offshore as an OIM on Balder during the project phase and the initial production phase. My first meeting with Balder was in 1991 as an OIM on FPSO Petrojarl 1 during the test production period. I ve learned a lot about Balder since then! The Gorgon field Gorgon is one of the world s largest natural gas projects and the biggest separate natural gas project in Australian history. It consists of two gas fields: Jansz and lo, situated approximately 130 km outside the north-west coast of West Australia. Through the construction of an LNG plant on Barrow Island and a shore-based gas plant supply, the two fields will supply gas to West Australia and export LNG to international markets. The start-up of LNG production is scheduled for The facility will consist of three so-called LNG trains and the field will remain in production until between 2054 and Chevron is field operator and ExxonMobil has a 25% ownership interest in the project. Borrow Island where the LNG plant will be built is a Class A natural reserve with a sensitive ecosystem. We re talking about an important protected area on a world basis and it s not allowed to bring alien species to the island, Tom says. All equipment must undergo strict quarantine regulations. The island has species that don t exist other places in the world and that s something we have to respect and not disturb. Tom foran ett av ventiltrærne («Christmas Trees») som skal installeres på gassfeltet Jansz. Jansz er ett av to gassfelt som til sammen utgjør Gorgonfeltet et av verdens største naturgassprosjekter. Hvert av ventiltrærne som skal installeres veier rundt 80 tonn. Tom in front of one of the Christmas trees which will be installed at the gas field Jansz. Jansz is one of two gas fields which make up the Gorgonfield one of the world s largest natural gas projects. Each of the Christmas trees which will be installed weighs about 80 tons. er faktisk ikke så forskjellig fra det jeg er vant til. Hva kan vi lære av australienerne og de av oss nordmenn? Jeg har ikke vært her lenge nok til å svare på det, men en ting som har slått meg er at folk i Vest-Australia er veldig åpne overfor folk fra andre steder i verden. Det er lett å bli kjent med folk og de er veldig hjelpsomme. Jeg synes det er mange likhetspunkter mellom Skandinavia og Australia når det gjelder helsevesen og andre offentlige tjenester. Tom og kona Elin har leid et hus i Perth i Vest-Australia. De tre ungene er voksne og bor alle i Europa datteren i London og de to sønnene studerer i henholdsvis Trondheim og i Oslo. Elin har alltid jobbet, men benytter nå sjansen til å være hjemmearbeidende og er for tiden fornøyd med det. Perth har 1,6 millioner innbyggere, mange parker, sykkelstier og vakre strender. Utendørsaktiviter er like populære i Perth som i Norge, men aktivitetene er forskjellige. Svømming, kiting, surfing og kajakkpadling er veldig populært og gjennom disse aktivitetene får man spenningen med et hav som synes å være fullt av hvite pointere og hammerhai. Perth har et utmerket offentlig transportsystem så Tom forteller at han tar bussen til og fra jobb. I fritiden har vi reist til både Brisbane og Melbourne, som ligger østover i Australia, og vi har vært nordover til Life in Australia What is the most pronounced difference compared to working in Norway? The working environment in Chevron and Australia is very including and team-oriented. In that aspect it doesn t differ much from Norway. Regulations are more like in Great Britain, but actually not that different from what I m used to. What can we learn from Australians and vice versa? I haven t been here long enough to answer that, but one thing that has struck me is that people in Western Australia are very open towards foreigners. It s easy to get to know people and Australians are very helpful. It appears that there are many similarities between Scandinavia and Australia as far as health services and other public services are concerned. Tom and his wife Elin have rented a house in Perth, Western Australia. Their three children are adults and all live in Europe their daughter in London and their two sons are studying in Trondheim and Oslo respectively. Elin has always held jobs, but is now taking the opportunity to work at home, which satisfies her. Perth has 1.6 million inhabitants, numerous parks, bicycle paths and beautiful beaches. Outdoor activities are just as popular in Perth as in Norway, but different. Swimming, kiting, surfing and kayaking are popular pastimes, and through these activities one gets the thrill of 18 19

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA Offshore HMS-kultur under lupen Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging s4 Geofag på timeplanen på St. Olav

Detaljer

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: 100% FOR KUNDEN An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge Esso Norge AS Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

BRIA-prosjektet: Nye horisonter i historisk lisens

BRIA-prosjektet: Nye horisonter i historisk lisens Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge BRIA-prosjektet: Nye horisonter i historisk lisens Norsk expat: Øyvind Rudberg i Storbritannia Den europeiske raffineringskrisen s4 BRIA-prosjektet:

Detaljer

Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang. Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet. Verdens første havbunnskompresjon

Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang. Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet. Verdens første havbunnskompresjon Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet Verdens første havbunnskompresjon

Detaljer

Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten. Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge

Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten. Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2007 Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge ESSO NORGE AS FORUS Grensev. 6

Detaljer

Vellykket årlig revisjonsstopp på våre offshore-felt. Forskningsprosjekter om lydens innvirkning på marint liv An ExxonMobil Subsidiary

Vellykket årlig revisjonsstopp på våre offshore-felt. Forskningsprosjekter om lydens innvirkning på marint liv An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Vellykket årlig revisjonsstopp på våre offshore-felt Esso Norge AS Forskningsprosjekter om lydens innvirkning på marint liv An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Bolt begeistret Bislett Norsk expat: Knut Odd Dahlen i Angola Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert s4 Bolt begeistret Bislett ExxonMobil

Detaljer

Fra pellets til solcellepaneler. "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010

Fra pellets til solcellepaneler. 100 % Veimat sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner Vellykket ExxonMobil Bislett Games 2010 s4 s15 s32 s36 Fra

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Ringhorne to hektiske år i Nordsjøen ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev.

Detaljer

Oktober 2009. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge. An ExxonMobil Subsidiary

Oktober 2009. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge. An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo

Detaljer

Det beste leteåret på lenge ExxonMobil deltok i mange interessante funn. ExxonMobils malaria-engasjement internasjonalt, nasjonalt og på lokalt plan

Det beste leteåret på lenge ExxonMobil deltok i mange interessante funn. ExxonMobils malaria-engasjement internasjonalt, nasjonalt og på lokalt plan Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2008 Det beste leteåret på lenge ExxonMobil deltok i mange interessante funn ExxonMobils malaria-engasjement internasjonalt, nasjonalt og

Detaljer

Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden

Thrusterutskifting World First-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder Slagen gode på miljøsiden ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Vellykket ONS-deltakelse

Detaljer

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo

Detaljer

Transport & forsyningsavdelingen. Stemningsfull kirkekonsert tradisjonsrik kveld i Domkirken i Stavanger

Transport & forsyningsavdelingen. Stemningsfull kirkekonsert tradisjonsrik kveld i Domkirken i Stavanger Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2005 Transport & forsyningsavdelingen på Slagen forvalter store verdier ESSO NORGE AS Stemningsfull kirkekonsert tradisjonsrik kveld i Domkirken

Detaljer

Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS

Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS Utvikling av nye verktøy offshore Jotun A-skipet fikk spesiallaget

Detaljer

Slagen store prosjekter ferdigstilt i 2007. Storslått Ormen Lange-åpning offisielt åpnet 6. oktober

Slagen store prosjekter ferdigstilt i 2007. Storslått Ormen Lange-åpning offisielt åpnet 6. oktober Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2007 Slagen store prosjekter ferdigstilt i 2007 Storslått Ormen Lange-åpning offisielt åpnet 6. oktober ESSO NORGE AS FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren 2 Petroleums Guide Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet

Detaljer

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 4-2007 Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip Side 6 11 WISTA setter sjøbein på høye hæler Side 14 22 Velferdstilbud som fremmer

Detaljer

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2008 Anders prosjektingeniør og kiter Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Nytt boreprogram på Jotun omfattende forberedelser i forkant

Nytt boreprogram på Jotun omfattende forberedelser i forkant Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2006 Nytt boreprogram på Jotun omfattende forberedelser i forkant ExxonMobil Bislett Games 2006 fantastisk oppslutning om arrangementer og flott

Detaljer

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2008 Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner

Detaljer