Meg E. O'Neill ny toppsjef i Norge Arktisk tema varmt mottatt på ONS 2012 Han som leter, finner: Jørn Hurum på Svalbard.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meg E. O'Neill ny toppsjef i Norge Arktisk tema varmt mottatt på ONS 2012 Han som leter, finner: Jørn Hurum på Svalbard."

Transkript

1 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Meg E. O'Neill ny toppsjef i Norge Arktisk tema varmt mottatt på ONS 2012 Han som leter, finner: Jørn Hurum på Svalbard

2 s4 s14 s21 s26 Ny toppsjef i Norge: Kathy Pepper Vice President Han som leter, finner: Jørn Jobben min: Elisabeth Bolstad Meg E. O'Neill skøyter for Midtøsten og Russland, Hurum på Spitsbergen, Svalbard iherdig inspeksjonsleder mot nordlige eventyr tilbake i Norge Seks måneder etter besøket på Etter nær 20 år i ExxonMobil har Meg har funnet seg til rette i Fem år etter at Kathy forlot Norge Vitenfabrikken, sitter han på Base Elisabeth et svært variert yrkesliv ny stilling som Lead Country og jobben som adm. direktør, var Camp som er lokalisert i 400 å vise til siden 2008 har hun Manager for ExxonMobil Norge hun tilbake som foredragsholder meters høyde ved Diabasodden, jobbet på Slagen-raffineriet som og spiller ishockey! på årets ONS-konferanse. nord for Longyearbyen. inspeksjonsleder. s8 Arktisk tema varmt mottatt på ONS 2012 ExxonMobils ONS-stand fikk et ansiktsløft med temaet arktisk lederskap, som resulterte i positiv oppmerksomhet fra besøkende og media august. s17 Nordmenn i utlandet Tom Benjaminsen i Australia Tom har nå vært tilknyttet Esso Australia siden tidlig i 2011 da han startet som Production Manager for Gorgon Operations hvor Chevron er operatør. s30 Vi ønsker våre nye ansatte velkommen Bildeoversikt med ferske kolleger. XOM internmagasin oktober 2012 Ansvarlig redaktør: Elisabeth Fiveland. Redaksjon: Kirsten Sivertsen og Elisabeth Fiveland. Utforming: procontra. Repro og trykk: Kai Hansen. Forsidefoto: Fotograf Kallen. Internett: 3

3 Ny toppsjef i Norge: Skøyter mot nordlige eventyr Tekst: Elisabeth Sport har lenge vært en viktig del av Meg E. O'Neills fritid. Opprinnelig fra Boulder, Colorado, utviklet hun tidlig interesse for friluftsliv og lagsport, og hun har spilt fotball og ishockey i mange år. I sitt nye oppdrag i Norge har hun alt meldt seg inn i et lokalt ishockey-lag. Jeg spilte ishockey i om lag tolv år i USA. Jeg tok en pause da jeg bodde i Indonesia, men da jeg flyttet til Canada begynte jeg å spille igjen. Etter å ha flyttet til Stavanger har jeg meldt meg inn i en klubb, et damelag, sier Meg bare to måneder etter at hun begynte i ny stilling som Lead Country Manager for ExxonMobil Norge. Ikke mange i Stavanger og Sandnes er klar over det faktum at det faktisk finnes et lokalt ishockey-lag for kvinner. For Meg var det naturlig å søke etter denne type aktivitet umiddelbart etter at hun flyttet til Stavanger. Hvilken del av ishockey er det du liker? Ishockey er først og fremst en god treningsøkt. Hver spiller er på isen i bare noen minutter om gangen, så det er et mosjonerende og intenst spill. Farten i spillet går også raskt og gjør det enda mer spennende. Preikestolen Jeg spiller også golf hver uke. Jeg liker denne type aktivitet også. Golf er en sosial sport, men den er også utfordrende. For å bli god, må du trene mye, sier Meg. Meg er også aktiv når det gjelder friluftsliv, og hun gikk opp til Preikestolen allerede i løpet av hennes første helg i Stavanger. Den nye LCMen er ikke ukjent med nordområdene. I sin forrige jobb som president i ExxonMobil Canada, var hun lokalisert på St. Johns, Newfoundland. Byen ligger på den østlige delen av Canada ved Atlanterhavet, noe som betyr like mye vind og regn som i Stavanger. Øyfolket på St. Johns er utrolig vennlige og utadvendte, I juli ankom Meg Stavanger, her utenfor hovedkontoret på Forus. Foto: Fredrik Ringe Meg arrived in Stavanger in July, here outside the headquarters at Forus. Photo: Fredrik Ringe New Norway Lead Country Manager: Skating towards Northern Adventures Sports have been an important part of Meg E. O Neill s life for a long time. Originally from Boulder, Colorado, she early developed an interest for outdoor activities and team sports, and she has played soccer and ice hockey for many years. In her new assignment in Norway, she has already teamed up with the local ice hockey team. I played ice hockey for about twelve years in the US. I took a break from the sport when I lived in Indonesia, but when I moved to Canada, I started to play again. After moving to Stavanger I have joined a club, a women s team, says Meg, only three months into her new assignment as the Lead Country Manager of ExxonMobil Norway. Not many people in Stavanger and Sandnes are aware that there actually is a local women s ice hockey team. For Meg however, it was natural to search for this kind of activity immediately after she moved to Stavanger. What particular part of ice hockey do you enjoy? Hockey is first of all a good work out. Each player is on the ice for only a minute or two at a time, so it is very intense and great fitness. The pace of the game is very fast, so it s exciting to play. The Pulpit Rock I try to play golf every week. I enjoy this activity, too. Golf is a good social sport, but it is very challenging. To be good, you need to practice a lot, says Meg. Meg i sitt rette element på isen. Hun har alt blitt medlem av et kvinnelig lag i Stavanger. Meg enjoys ice hockey and has already joined a women s team in Stavanger. og jeg fant ut at det var enkelt å ha et aktivt liv i lokalsamfunnet. Jeg deltok i styret til United Way i tillegg til Newfoundland Symfoniorkester. Jeg håper at jeg også får et aktivt liv i Norge, og at jeg kan ta del i lokalsamfunnet. Jeg prøver å lære norsk, legger Meg til med en god aksent. Spennende Norge Hva er dine ambisjoner for ExxonMobil Norge? Aktivitetsnivået i Norge er enormt høyt med mange prosjekter i gang. ExxonMobil har leteareal her som er teknisk utfordrende, men Norge har attraktive områder. ExxonMobil har vært her i 119 år, og vi planlegger å være her i lang tid framover. Nesten åtte prosent av konsernets totalproduksjon kommer fra Norge, så Norge er en viktig bidragsyter, understreker Meg og legger til en viktig påminnelse: Første steg til en vellykket bedrift er en trygg og produktiv arbeidsplass med utfordrende og meningsfylt arbeid. Alle i organisasjonen har en rolle å spille når det gjelder sikkerhet, og Safety HAT er et godt verktøy for å sikre gode systemer og prosedyrer. Jeg oppfordrer alle til å se etter farer, ta kontakt med kolleger og ta seg god tid. Feltorientert Meg har alt hatt sjansen til å se Safety HAT "live", ettersom hun har møtt ansatte og kontraktører offshore under besøk på Ringhorne, Balder og Jotun B. Jeg ble imponert over de ansatte, som er dyktige. Meg is also active in exploring the natural environment, and she climbed the Pulpit Rock already during her first weekend in Stavanger. The new LCM is not unfamiliar with adventures of the High North. In her previous assignment as President of ExxonMobil Canada, she was based in St. John s, Newfoundland. The town is located on the eastern coast of Canada, and the weather is wet and windy, similar to Stavanger. The people in St. John s are amazingly friendly and outgoing, and I found it very easy to be active in the community. I was on the boards of the United Way as well as the Newfoundland Symphony Orchestra. I hope to have an active life in Norway too, and I would like to be part of the community. Jeg prøver å lære norsk, Meg adds with a good accent. Exciting Norway times What are your ambitions on behalf of the Norway affiliate? The activity level in Norway is tremendously high with a lot of projects underway. ExxonMobil holds exploration acreage here, which is challenging technically, but Norway has acreage that seems to be attractive. ExxonMobil has been here for 119 years, and we plan to be here for the long run. Almost eight percent of the Corporation s production comes from Norway, so Norway is an important asset and country, Meg highlights and adds an important reminder: 4

4 Utdannings-nivået er også høyt. Folk er frittalende, og norsk kultur er åpen og direkte, noe jeg setter pris på. I noen kulturer tør ikke folk å si det de mener, og da er det vanskelig å vite hva folk egentlig synes. I Norge ser det ut til at dette blir enklere, forklarer Meg. Hun er også imponert over kvaliteten på innretningene offshore. Jeg har sett andre installasjoner på samme alder, og de var ikke så robuste som de innretningene vi har her i Norge. Plattformene har blitt bygget etter en høy standard og har blitt godt vedlikeholdt over de siste ti årene. Et av høydepunktene i Megs karriere så langt var i Aceh, der hun jobbet som Operations Manager for Indonesia Production Business fra 2005 til Arbeidsplassen er lokalisert ved onshorefeltet, noe som ga henne en sjanse til å komme tettere på daglige operasjoner. Før dette oppdraget, hadde jeg tilbrakt mesteparten av min karriere på kontor, så felterfaringen var en fantastisk mulighet til å komme tettere på daglige operasjoner. Det var nyttig å se hvordan vårt vedlikeholdspersonell jobber for å holde feltproduksjonen oppe, og det var nyttig å lære og se HMS-resultatene i en organisasjon. I tillegg, når du bor sammen med dine medarbeidere får du et tettere forhold til dem enn i et kontormiljø. Jeg har noen veldig gode venner fra den tiden. De indonesiske kollegene måtte takle tragedier under tsunamien i desember Til tross for alle ødeleggelser, stilte indoneserne på jobb, klare for å gjøre en innsats. Det glemmer jeg aldri. Ingeniørgener Ett av de beste rådene hun har til de yngste ansatte i selskapet er å reise og jobbe mye offshore. Unge ingeniører bør benytte seg av muligheten til å reise offshore og se hvordan drift og daglige operasjoner foregår samt bli bedre kjent med offshorekolleger. Disse erfaringene vil hjelpe dem i å bli bedre ingeniører og bedre forstå hvordan jobben deres skal gjøres, påpeker Meg. Boulder er en liten by med ca innbyggere, og byen ligger i den amerikanske delstaten Colorado. Her vokste Meg opp som eldst i en søskenflokk på tre. Med to yngre brødre, innrømmer hun at hennes personlighet er påvirket av at hun som eldstemann ofte tok ansvar og var fokusert. Megs valg av yrke er også påvirket av det faktum at hennes far var ingeniør. Jeg var god i matte og naturfag, og jeg hadde allerede en viss forståelse av ingeniørfaget fra min far. Jeg oppdaget tidlig at det å bli ingeniør, ville øke sjansene for en god jobb. Så jeg studerte til marineingeniør ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), hvor jeg avsluttet Bachelorog Mastergrad. Etter to måneder i Norge har Meg alt rukket å besøke offshoreinstallasjonene, her på Jotun B sammen med Fredrik Sønstabø (til høyre) og Roger Løyning fra Aker Solutions (i midten). Foto: ExxonMobil After two months in Norway, Meg has already visited offshore installations, here at Jotun B together with Fredrik Sønstabø (to the right) and Roger Løyning from Aker Solutions (in the middle). Photo: ExxonMobil The first step to a successful business is to have a safe workplace and strong safety culture. Everyone in the organization has a role to play when it comes to safety, and the Safety HAT is a good tool to ensure good systems and procedures. I encourage everyone to look for hazards, approach others, and to take time in all that we do. Field-oriented Meg has already had the chance to see the Safety HAT live, as she has met employees and contractors offshore during her visits at Ringhorne, Balder and Jotun B. I was impressed with the workforce. The teams are very capable, and the standards of education seem to be high. People are outspoken, and Norwegian culture seems to be open and direct, which I appreciate. In some cultures, people do not speak up, and it is hard to know what people really think. In Norway that seems to be easier, Meg explains. Meg was also impressed with the quality of the offshore facilities. I have seen other installations of the same age, which were not as robust as the facilities we have here in Norway. The platforms were built to a high standard, and clearly have been well maintained over the past 10+ years. One of the highlights in the new LCM s career so far was in Indonesia, where she worked as the Operations Manager for Indonesia s production business in Aceh from 2005 to In this job, she was based at the field, which gave her the chance to get more up close with the operations. Before that assignment, I had spent most of my career in the office, so to be based on the field was a fantastic opportunity to see how people work. It was a great chance to see what our operations and maintenance people do to keep the fields running, and to understand how to really improve the safety performance of an organization. Additionally, when you live with your co-workers you get a closer relationship than in an office environment, and I have some very close Hva var det ved ExxonMobil som fanget din interesse? På en karrieremesse møtte jeg en ingeniør fra Upstream Research Company (URC). Det jeg hørte virket spennende, og jeg ble imponert av de jeg møtte fra ExxonMobil. De hadde lidenskap for arbeidet og en smittende entusiasme om «cutting edge»-arbeid. Muligheten til å reise verden rundt, var også noe som jeg fant attraktivt. Meg begynte å jobbe for URC som offshoreingeniør, hvor hun tilbrakte flere år i offshoredivisjonen før hun gikk over til reservoar og simulering. Jeg hadde gode mentorer, og jeg var omgitt av kunnskapsrike folk. Jeg hadde også tilgang til kurs. Muligheten til å reise på lengre forretningsreiser gjennom arbeidsprosjekt er også veldig interessant, legger Meg til. Firbente venner Hun har nå funnet seg til rette i huset i Stavanger sammen med sine to katter, Pop-Eye og Kitty. Kattene er arv fra venner, og Meg har tatt med seg sine to "Texans" over hele verden, fra Texas til Canada og nå Norge. De to firbente verdensborgerne inkludert Meg ser nå frem til å bli ytterligere kjent med Norge. Meg takker Jarle Bernhoft for konsertinnsatsen på hageselskapet. Foto: Kent Skibstad Meg with the artist Jarle Bernhoft at the Garden Party. Photo: Kent Skibstad friends from that time. The Indonesian team also had to face some tragedies, including the Dec 2004 tsunami. Despite the devastation, the team still carried bright spirits and a positive attitude. That is something I will not forget. Engineering genes One piece of advice she would like to pass on to the younger employees in the company is to go offshore, as much as possible. Young engineers should make the extra effort to get offshore and really see the operations and interact with the field personnel. These experiences will help them become better engineers and better understand how their work is actually implemented, Meg points out. Boulder is a small city of approximately 100,000 inhabitants, and is located in the U.S. state of Colorado. Meg grew up as the oldest of three siblings. With two younger brothers, she admits that her personality is impacted by the fact that she had to stand up for herself, and be focused and responsible. Her choice of profession may have been influenced by the fact that her father was an engineer. I was good in math and science, and I had already some understanding of engineering from my father. I knew that choosing engineering would increase my chances for getting a good job. So I studied ocean engineering at Massachusetts Institute of Technology (MIT), where I completed my Bachelor s and Master s degrees. What was it about ExxonMobil that caught your interest? I went to a career fair, where I met an engineer from the Upstream Research Company (URC). The work sounded exciting, and I was impressed by the individuals in ExxonMobil. They were bright, energetic and passionate about cutting edge work. I was also attracted by the global nature of ExxonMobil and the possibilities that offers to travel and live in different parts of the world. Meg started to work for URC as an offshore engineer, and spent the first few years of her career in the offshore division before moving into the Reservoir Engineering group. I had great mentors, and I was surrounded by knowledgeable people. I had also access to training courses. The opportunity to go on extended business trips through work projects is also very interesting, Meg adds. Four-legged friends She is now settled in her house in Stavanger together with her two cats, Popeye and Kitty. Meg adopted the cats from friends, and has now brought the furry Texans around the world from Texas to Canada to Norway. Now the two four-legged citizens of the world and Meg look forward to getting to know Norway even further. 6 7

5 Tekst: Elisabeth Foto: Fotograf Kallen Arktisk tema varmt mottatt på ONS 2012 "En arktisk vegg med profesjonell stolthet, som illustrerer operasjoner i Arktis siden ExxonMobil etterlater seg tydelig og ærlig kommunikasjon. Selskapet er en pioner i å finne og produsere olje og gass." Beskrivelsen kommer fra mangeårig oljekommentator Bjørn V. Lerøen, i en redaksjonell omtale publisert på Offshore.no, like etter oljemessen i Stavanger, Offshore Northern Seas (ONS). ExxonMobils ONS-stand fikk et ansiktsløft med temaet arktisk lederskap, som resulterte i positiv oppmerksomhet, både fra besøkende og media fra 28. til 31. august. Vi klarte å lage en stand med et tydelig budskap, og det tror jeg mange besøkende tok med seg videre. I tillegg har vi mottatt tilbakemeldinger på at vårt standpersonale var hyggelige og imøtekommende, forteller Kirsten Sivertsen, kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder for ExxonMobils ONSstand Totalt antall besøkende på utstillingen var rekordhøye , noe som er flere sammenlignet med forrige ONS. Totalt 109 nasjoner var representert. Et konferanserom på ExxonMobils stand gjorde det mulig å gjennomføre en rekke møter med samarbeidspartnere og myndigheter. Mange ville se den arktiske standen under ONS Many wanted to explore the Arctic stand during ONS Arctic Leadership warmly received at ONS 2012 "An Arctic wall with professional pride, illustrating operations in the Arctic since ExxonMobil leaves clear and honest communication. The company is a pioneer in finding and producing oil and gas." The description is signed by oil commentator Bjørn V. Lerøen, in an editorial published after the Offshore Northern Seas (ONS) Exhibition and Conference in Stavanger. ExxonMobil s ONS stand was subject to a facelift to demonstrate Arctic Leadership. We managed to make a stand with a clear message. In addition, we have received feedback that our staff was pleasant and accommodating, says Kirsten Sivertsen, Public and Government Affairs Advisor and Project Leader of ExxonMobil s ONS stand Total number of visitors at the exhibition was record high with 60,000, which is 10,000 more than at the previous ONS. A total of 109 nations were represented. The ExxonMobil stand made it possible to conduct a series of meetings with stakeholders. Nytt lysspill til ONS Et nytt spill på standen fungerte som en av hovedattraksjonene under årets ONS. Spillet er laget i samarbeid med Vitenfabrikken i Sandnes og har blitt utviklet som en fysisk installasjon, slik at det blir en del av Vitenfabrikkens utstilling etter ONS. På den måten kan spennende sider ved industrien illustreres for et yngre publikum. Lysspillet er et produkt av mange års samarbeid mellom ExxonMobil og Vitenfabrikken. Vårt felles mål er å inspirere barn og unge til økt interesse for realfag gjennom Vitenfabrikkens motto om å oppleve, delta og utforske. Lysspillet er et viktig og unikt bidrag, som vil vekke begeistring og engasjement i mange år framover, sier Kristin Kverneland, utstillingsleder ved Vitenfabrikken i Sandnes. Arktiske presentasjoner Men ONS handler ikke bare om utstilling. I konferanseprogrammet deltok ExxonMobil med blant andre Kathy P. Pepper, tidligere mangeårig toppsjef i Norge og nå vice president for operasjoner i Midtøsten og Russland. Hun gjennomførte en arktisk presentasjon, som ble referert i media. I mange tilfeller snakker folk om Arktis som om det er et nytt område olje- og gassindustrien ikke har erfaring fra. Lysspillet genererte oppmerksomhet under ONS. Spillet lever videre i Vitenfabrikkens lokaler i Sandnes. New laser game A new pilot game especially developed for the Arctic theme was the main attraction. The game was designed in collaboration with the Science Factory in Sandnes, and it has been developed as a physical installation, so it can continue its lifetime as part of the Science Factory exhibition after the ONS. The laser fussball game is a result of years of collaboration between ExxonMobil and the Science Factory. Our common goal is to inspire children and teenagers with math and science installations through participation and exploration. The light game is an important and unique contribution, which will create enthusiasm for many years to come, says Kristin Kverneland, Exhibition Manager at the Science Factory. Arctic Leadership But the ONS is not just about the exhibition. ExxonMobil attended the conference program with among others Kathy P. Pepper, former Lead Country Manager in Norway and now Vice President of Operations in the Middle East and Russia. She conducted an Arctic presentation, which was referred in the media. The game was the center of attraction at the stand. It will continue its lifetime at the Science Factory in Sandnes. Vi gjennomførte over 20 møter med flere titalls samarbeidspartnere, myndigheter og politikere for å vise at ExxonMobil har demonstrert evne til å operere ansvarlig i sensitive områder, i dette tilfellet Arktis. Vi brukte Sakhalin-1 som ett av flere eksempel på våre milepæler i nord. Samtidig benyttet vi anledningen til å fortelle om framtidig økning i energibehov, i tråd med vår årlige Energy Outlook og samtidig også i tråd med ONS-temaet "Confronting Energy Paradoxes", forklarer Kristin F. Kragseth, kommunikasjonsdirektør i ExxonMobil Norge. We carried out more than 20 meetings with dozens of partners, regulators, politicians and authorities to demonstrate ExxonMobil s ability to operate responsibly in sensitive areas, in this case the Arctic. We used the Sakhalin-1 offshore Russia as one of several examples of ExxonMobil s milestones in cold environment. At the same time we took the opportunity to talk about activities in Norway and future growth in energy demand, aligned with our annual Energy Outlook, explains Kristin F. Kragseth, Public and Government Affairs Manager in ExxonMobil Exploration and Production Norway AS. 8

6 Virkeligheten er den at ExxonMobil har operert i Arktis i over 90 år, poengterte Kathy under presentasjonen. Ifølge US Geological Survey kan 25 prosent av verdens gjenværende og uoppdagede petroleumsressurser være lokalisert i Arktis. Samtidig vil verdens energibehov være 30 prosent høyere i 2040 sammenlignet med 2010, ifølge Energy Outlook. Nettopp derfor er Arktis et viktig leteområde. Noe også ExxonMobil Norges nye toppsjef, Meg E. O Neill, poengterte i sin arktiske presentasjon for industriens yngste ansatte. Norsk Petroleumsforening (NPF) gjennomførte en minikonferanse for Ung Energi-gruppen med nesten 400 påmeldte. I think a lot of times people think it is a brand new frontier and we are starting from scratch, but the reality is we have over 90 years of Arctic experience, Kathy pointed out during the presentation. According to estimates from the U.S. Geological Survey, 25 percent of the world's remaining and undiscovered petroleum resources are located in the Arctic. Meanwhile, world energy demand will be 30 percent higher in 2040 compared with ExxonMobil Norway's new Lead Country Manager, Meg E. O'Neill, pointed this out in her presentation of Arctic Leadership to young professionals in the industry. Norwegian Petroleum Society (NPF) conducted a mini conference for the Young Energy Group with nearly 400 participants. Hageselskap og rekruttering I tillegg stilte Meg sin egen hage i Stavanger til disposisjon for om lag 120 inviterte gjester fra olje- og gassindustrien mandag ettermiddag. Artist og underholder Jarle Bernhoft tinte opp forsamlingen og satte startsskuddet for ONS-uken. På siste ONS-dag fredag var det tradisjonelt duket for mottagelse av en rekke elever og studenter fra skoler og universitet, på jakt etter framtidige utfordringer og arbeidsgivere. Evy I. Torgersen fra HR-avdelingen i ExxonMobil var klar med informasjon, i forkant av en ny rekrutteringskampanje. Garden party Meg was also the host of a garden party organized in her garden in Stavanger for about 120 invited stakeholders from the oil and gas industry. A Norwegian artist and entertainer, Jarle Bernhoft, kicked off the ONS week with a garden concert. The last day of the ONS week was traditionally devoted to a number of students from schools and universities, looking for future challenges and employers in the industry. Evy I. Torgersen from ExxonMobil s HR department provided information, just before a new recruitment campaign is to be launched in Norway. Med over 90 års erfaring fra arktiske strøk, var arktisk lederskap et naturlig tema for årets ONS-stand. With more than 90 years of Arctic experience, Arctic Leadership was a natural theme.

7 ONS Gründercamp Finalen i ONS Gründercamp ble også arrangert på fredag. Programmet er bygget på det samme konseptet som ExxonMobils Sci-Tech Challenge. Ti energiselskap samarbeidet med ti ungdomsskoler fra hele landet, der elevene til slutt presenterte ulike løsninger på ONS-temaet. ExxonMobil samarbeidet med Kannik skole, og elevene jobbet iherdig med å utvikle en ONS-app, som hadde et mål om å gjøre ONS 2014 til den mest miljøvennlige noensinne. ONS-festivalen var kanskje mest framtredende under "Run for Fun"-arrangementet torsdag ettermiddag og kveld. Over 200 ansatte meldte seg på, noen for å løpe, mens andre holdt seg til temaet "Walk and Talk". Mat og drikke ble servert for de som stilte opp ved "finaleteltet" i Vågen. Kaizers Orchestra leverte konsertvarene, mens et storslått fyrverkeri kompletterte festivalfølelsen i et hav av mennesker. Innovation Camp Finally the ONS Innovation Camp was held on Friday. The program is based upon the same concept as ExxonMobil s Sci-Tech Challenge. Ten energy companies cooperate with ten high schools from across the country. Students ultimately presented different solutions aligned with the ONS theme Confronting Energy Paradoxes. ExxonMobil cooperated with students from the Kannik school in Stavanger, and the students worked diligently to develop an ONS app, with the aim of making the ONS 2014 the most environmentally friendly ever. The ONS week in Stavanger is not only an exhibition and conference, but it is also a festival that engages the local community, and this was most apparent during the "Run for Fun" event Thursday. Over 200 ExxonMobil employees signed up, some to run, while others "Walked and Talked". Food and drinks were served to those who crossed the finish line in the city center, where the ONS festival ended with concerts and fireworks with tens of thousands of people present. I samarbeid med ExxonMobil utviklet elever ved Kannik skole en ONS-app i elevkonkurransen ONS Gründercamp. In cooperation with ExxonMobil, pupils at Kannik school developed an ONS application in the competition ONS Gründercamp. Stand team above from left/øverst fra venstre: Thomas Salthammer, Rune Karstensen, Wenche Karin Nybø, Tor-Runar Søreide, Katherine E. Thurman, Eirik Hauge, Olaf Bakke, Janne Johannesen, Robert Syvertsen, Terje Nassen, James A. Hall, Ove M. Helle, Tone Hansen, Stian Henriksen, Kristin F. Kragseth, Knut Skjerve, Bjørnar Lassen and Martin Sandve. Below from left/nederst fra venstre: Norunn Strand, Kirsten Sivertsen, Elisabeth Fiveland, Nina Sjurseike, Arild Johannesen, Terje Haugsmoen, Christer Sandblom and Dag-Erik Helgestad. Stavangerordfører Christine Sagen Helgø og olje- og energiminister Ola Borten Moe var blant mange inviterte gjester til hageselskapet i Stavanger, like før ONS. Foto: Kent Skibstad The mayor of Stavanger Christine Sagen Helgø and minister of petroleum and energy Ola Borten Moe were among many invited guests at the garden party in Stavanger, just before ONS. Photo: Kent Skibstad

8 Tekst: Kirsten Kathy Pepper Vice President for Midtøsten og Russland Tilbake i Norge Fem år etter at Kathy forlot Norge og jobben som administrerende direktør her, var hun tilbake som foredragsholder på årets ONSkonferanse for å snakke om ExxonMobils erfaringer i arktiske strøk og de utfordringene dette innebærer. Imidlertid er nok mange av de ansatte som ble kjent med Kathy i løpet av de seks årene hun var administrerende direktør her, også interessert i å vite litt om hvordan det går med henne og familien og om den jobben hun nå har. Familien og Norge Det går fint med familien. Fred jobber i Exploration Company igjen, etter å ha fullført et oppdrag for Development Company i forbindelse med boring i Angola. Guttene er nå 17 (Carson) og 15 (Riley) år gamle. De tenker med glede tilbake på Norge, og særlig Stavanger, og ble skuffet over at jeg dro på ONS uten at de fikk bli med. Jeg har lovet dem en tur tilbake, kanskje neste sommer. De er spente på å se skolen sin (ISS), havnen i Stavanger, EM-huset og noen av våre faste turområder. De har også opprettholdt kontakten med enkelte venner gjennom Facebook, som de har lyst til å treffe igjen. Og sist, men ikke minst, har hunden vi kjøpte i Norge det fortsatt strålende, og er "dronning" i heimen. Hun trenger ikke fullt så mye pels for å holde varmen i Houston, og er relativt fornøyd med å være innehund framfor utehund. Har du tatt med deg noen norske vaner til USA? Vi har alltid vært glade i friluftsliv, og vi prøver fortsatt å ta del i så mange utendørsaktiviteter som mulig. Vi har lært oss ikke å vente på den perfekte dagen når det gjelder været. Guttene utviklet dessverre en forkjærlighet for søtsaker i Norge, og norsk sjokolade er favoritten deres. Hele familien er glade i friluftsliv og her er Fred, Riley (15 år), Kathy og Carson (17 år) på tur til July Telluride i Colorado. Foto: Privat The whole family love the outdoors and here is Fred, Riley (15 years), Kathy and Carson (17 years) on a trip to July Telluride in Colorado. Photo: Private Kathy Pepper Vice President Middle East And Russia back in Norway Five years after Kathy left Norway and the job as Lead Country Manager, she was back as speaker at this year s ONS conference to present ExxonMobil s experiences in Arctic environments and the challenges this implies. However, the questions interesting many of the employees here in Norway, who got to know Kathy during her six years as LCM here, may be this, but also a little about the job she now has and how she and the familily are doing. Family and Norway Our family is doing fine. Fred is working in the Exploration Company again, after having an assignment with Development Company working on Angola drilling. The boys are now 17 years old (Carson) and 15 (Riley). They fondly remember Norway, and Stavanger in particular. They were quite upset that I returned for ONS without taking them along! I ve promised them a trip back, perhaps next summer. They are anxious to see their school (ISS), the harbor area, the EM house, and some of our frequent hiking areas. They ve also kept up with some friends on Facebook and they d like to see them. And last but certainly not least, the dog we bought in Norway is still doing great, and is the queen of the house. She doesn t need quite as much hair to stay warm in Houston, and she is quite happy to be a house dog rather than an outside dog! What, if anything, of the Norwegian way have you brought back with you to the US? Vi har venner som sender oss forsyninger med jevne mellomrom. Og julaften er en spesiell dag for oss, med gløgg og julelys. Når du ser tilbake, hva gjorde sterkest inntrykk på deg og familien her i Norge? Lett! Det er folket! Ord som faller meg inn er ærlighet, integritet, ekte, direkte, hardt arbeidende, morsomme, smarte, god humoristisk sans, bare for å nevne noe. Vi etablerte et godt nettverk og fikk nære venner både på jobben og i lokalsamfunnet som har beriket livene våre. Vi er svært takknemlige for det og håper vennskapene vil vare livet ut. Kathys jobb som Vice President Siden vi hadde muligheten, benyttet vi den selvsagt til å stille et par spørsmål om jobben hun har nå, og utfordringene som hennes nåværende rolle fører med seg. Det må være en spennende jobb du har nå, men to svært ulike deler av verden vil jeg tro; Midtøsten og Russland!? Kan du si noe om forskjeller og likheter? Ja, de to områdene er ulike. Begge har enestående, vidunderlige sider, men også likhetstrekk. Jeg er langt fra noen ekspert på noen av områdene, men jeg kan formidle førsteinntrykket mitt. Når jeg reiser i Midtøsten, er det tydelig at de siste tiårene med olje-/gassrelatert rikdom har We have always loved the outdoors, and we continue to try to enjoy as many outdoor activities as we can. We ve learned to not wait for the perfect weather day! Unfortunately, the boys developed a real "sweet tooth" and Norwegian chocolate is their favorite. We have friends who send us a periodic shipment! And Christmas Eve is a special day for us, complete with gløgg and the julelys. In retrospect what made the strongest impression on you/the family here in Norway? Simple It s the people. Words that come to mind are honesty, integrity, genuine, straightforward, hardworking, fun loving, smart, good sense of humor just for starters. We developed some wonderful relationships and dear friends both at work and in the community that have enriched our lives, and that we are very thankful for, and that we hope last a lifetime. Kathy s job as vice president While we had the possibility, of course, we used the opportunity also to ask her a few business related questions about the job she is doing now and the challenges in her present role. It must be an exciting job you have now, but two very different areas of the world I would think Middle East Kathy er nå Vice President for Midtøsten og Russland som begge har produksjonsenheter som fortsetter å vokse i form av stigende produksjon og nye utbygginger. Det å ha ansvar for en hel region framfor et land gjør arbeidet mye mer mangfoldig og variert, mener hun. Foto: Fotograf Kallen Kathy is now Vice President for the Middle East and Russia which both contains Production Units that are still growing in terms of increasing production levels and new developments. To be responsible for a region rather than one country adds a lot of diversity to the job, she thinks. Photo: Fotograf Kallen 14

9 Expats: XOM has issued a new series of articles on Norwegian expats. Do you have any suggestions? Please contact or ført til en oppblomstring av regionen. Dette kan man se i form av mange nye bygninger, gode levevilkår, en mengde bekvemmeligheter, samt fokus på utdanning og kulturelle aktiviteter. Alt som lages er forseggjort og i verdensklasse. Men til tross for alt det nye som man ser på overflaten, består ennå den gamle kulturen og livsstilen, som er preget av en sterk tro på familien og religion og verdien av langvarige relasjoner. I Russland blir jeg slått av landets rike historie, og også av den store kontrasten mellom tidligere perioder og dagens samfunn. Med andre ord; man har det «gamle» ved siden av det «nye» på alle områder; bygninger, folk og kultur. Som i Midtøsten er langvarige relasjoner viktige i Russland. Hva er dine viktigste ansvarsområder i denne stillingen? Det er vanskelig å gi et kort svar på dette! I et nøtteskall er jeg ansvarlig for produksjonsvirksomheten i Qatar, Abu Dhabi, Irak og Sakhalin. Dette ansvaret omfatter å garantere og levere den høyeste standard for sikkerhet, driftsintegritet, produksjonspålitelighet og lønnsomhet for de fire områdene. Det omfatter også å sørge for at vi beholder driftslisensen vår, og å maksimere olje- og gassproduksjonen på en best mulig økonomisk måte. Å utvikle personalet er en viktig komponent, likeledes å opprettholde gunstige, eksterne forbindelser. Må du reise ofte til Midtøsten og Russland? Jeg drar til Russland to til tre ganger årlig, og til Midtøsten fire til seks. Noen ganger har reisen med interne aktiviteter å gjøre, som P&B reviews, besøk til feltoperasjoner, oppdateringer av viktige arbeidsaktiviteter osv. Andre ganger kan det være eksterne grunner til at jeg reiser, for eksempel styremøter i forbindelse med prosjektsamarbeid eller viktige konferanser. Hvordan vil du sammenligne denne stillingen med dem du har hatt tidligere? Det er en fantastisk jobb! Å ha ansvar for en hel region framfor et land gjør arbeidet mye mer mangfoldig og variert. Det gir meg også muligheten til å formidle god praksis mellom de ulike områdene. Porteføljen min inneholder produksjonsenheter som fortsetter å vokse i form av stigende produksjon og nye utbygginger. Det betyr at det er mange aktiviteter å håndtere, og tallrike grensesnitt mot de andre funksjonelle selskapene. I tillegg er den politiske situasjonen i minst et par av landene i min region interessant og dynamisk, noe som gir en spesiell dimensjon til rollen. and Russia. Can you say something about differences and similarities? Yes, the two areas are different and each have their unique, wonderful aspects, but share some similarities as well. I am far from an expert in either area, but I ll share my initial reactions. When I travel to the Middle East, it s apparent that the last few decades of oil/gas related wealth have allowed the area to blossom in terms of new buildings, nice living conditions, numerous amenities, and focus on education and cultural activities. Everything is elaborate and world-class. Despite the newness on the surface, you still see the foundation of the earlier culture and lifestyle, strong family and religious beliefs, and the value of long-term relationships. In Russia, I m struck by the rich history of the area and also by the contrast of earlier eras juxtaposed against the current era. In other words, there s "old" right next to "new" in every aspect buildings, people, and culture. Similar to the Middle East, in Russia, long-term relationships are important, as well. What are your most important responsibilities in this job? It s hard to give a short answer on that one! In a nutshell, I m responsible for the production operations in Qatar, Abu Dhabi, Iraq and Sakhalin. That responsibility includes ensuring and delivering the highest standards of safety, operations integrity, production reliability, and profitability for the 4 assets. It includes ensuring we maintain the "license to operate", and maximize oil and gas recovery in the most economic way. Developing people is a key component, as is maintaining beneficial external relationships. Do you have to travel a lot to Russia and the Middle East? I travel to Russia 2 3 a year, and to the Middle East 4 6 times per year. Sometimes the travel is related to internal activities like P&B reviews, visits to the field operations, key work activity updates, etc. And other times, there are external reasons to visit like board meetings for the joint ventures or key conferences to attend. How would you compare this job to your previous jobs? It s a great job! Having responsibility for a region rather than one country adds a lot of diversity to the job. It also allows me to help share good practices between the various areas. My portfolio contains Production Units that are still growing in terms of increasing production levels and new developments, so that means there are lots of activities to manage and numerous interfaces with the other functional companies. And, the political situation in at least a couple of the countries in my region is interesting and dynamic, which adds a different dimension to the role. Tekst: Kirsten Nordmenn i utlandet Tom Benjaminsen i Australia Tom har nå vært tilknyttet Esso Australia siden tidlig i 2011 da han startet som Production Manager for Gorgon Operations hvor Chevron er operatør. Gorgon er et av verdens største naturgassprosjekter og det største naturgassprosjektet i Australias historie. Tom og kona Elin bor i Perth, hvor prosjektorganisasjonen holder til, og trives veldig godt. Toms jobb Når feltet starter opp vil jeg holde til på Barrow Island og være ansvarlig for driften av LNG-anlegget og undervannsinstallasjonene som er knyttet opp til feltet, Domgas eksport, havn samt flyplassoperasjoner. Min hovedoppgave nå er å planlegge oppstarten av anleggene og få på plass prosedyrer for at flere operasjoner kan skje samtidig (Simops). I dette tilfellet betyr det prosedyrer som vil gjøre det mulig for oss å starte produksjonen fra det vi kaller LNG-tog 1 mens LNG-tog 2 og 3 fortsatt blir bygget og ferdigstilt. Med ca personer involvert er Simops en god del mer sammensatt enn man umiddelbart skulle tro. I tiden fram til oppstart i 2014 er det selvsagt mange operasjonelle forberedelser som må gjøres, og sammen med andre i prosjektet er en del av min jobb også alt fra å ansette personale, utarbeide operasjons- og vedlikeholdsmanualer og prosedyrer samt å få på plass alle de systemene som kreves for sikre og effektive operasjoner. Tom forteller at den første utfordringen hans er et lynkurs i LNG-produksjon. Den tekniske innføringen fikk han av ExxonMobil-spesialister ved Houston-kontoret og deretter bar det avsted til et LNG-anlegg som er i drift på Sumatra sammen med en svært dyktig ExxonMobil-representant. Tom og sønnen er glade for at hvithaier ikke har nordlendinger på menyen! Foto: Privat Tom and his son are happy that white sharks do not have Northerners on the menu! Photo: Private Norwegians abroad Tom Benjaminsen in Australia Tom has been affiliated with Esso Australia since early 2011 when he started as a Production Manager for Gorgon Operations, where Chevron is operator. Gorgon is one of the world s largest natural gas projects and the biggest in Australia s history. Tom and his wife Elin live in Perth where the project organization is located, and where they are thriving. Tom s job When the field becomes on-stream I ll be stationed on Barrow Island, where I ll be in charge of the operation of the LNG plant and the underwater installations connected to the field; Domgas export, the port and airport operations. My main task is currently to plan the start-up of the plants and implement procedures in order for several operations to be able to take place simultaneously (Simops). In this case that means procedures allowing us to start production from what we call LNG train 1, while LNG trains 2 and 3 are still being built and commissioned. With about 4,500 people involved, Simops is much more complex than one would first imagine. In the time up until initialization in 2014 there are of course many operational preparations that need to be done. Together with other project personnel my job also involves everything from hiring labor, drawing up operation and maintenance manuals and procedures, as well as establishing all the systems required for safe and efficient operations. Tom reports that his first challenge was a crash course in LNG production. He received the technical introduction from ExxonMobil specialists at the Houston office, and then 16 17

10 NORWEGIAN EXPATS Neste utfordring var å bli kjent med Chevron og folkene i Perth for å få en oversikt over Gorgon-prosjektet noe som har krevd tid på grunn av størrelsen og kompleksiteten av prosjektet. Samtidig med dette har utfordringen vært å etablere ressurser og utarbeide detaljerte planer for oppstarten som vil ta ca. 2 måneder og som er ganske forskjellig fra oppstart av en tradisjonell offshoreplattform eller en FPSO. Tidligere jobber Kan du fortelle litt om dine tidligere jobber i ExxonMobil? Før jeg reiste til Australia jobbet jeg i nesten 8 år som Operations Superintendent på Forus. Flotte år hvor jeg var med på oppbyggingen av North Sea Production (NSP) og hvor Balder/Ringhorne nådde en topp-produksjon på 135 KBD. I denne perioden fikk jeg også muligheten til å delta i OIMS assessments og IPR'er i forbindelse med oppstarten av FPSOer i Vest-Afrika, og til å delta i utviklingen av "Work Management Standard" for ExxonMobil. Tidligere var jeg offshore som OIM på Balder gjennom prosjektfasen og den innledende produksjonsfasen. Mitt første møte med Balder var i 1991 som OIM på FPSO Petrojarl 1 gjennom testproduksjonsperioden. Jeg har lært mye om Balder siden den gang! Gorgon-feltet Gorgon er et av verdens største naturgassprosjekter og det største separate naturgassprosjektet i australsk historie. Det består av to gassfelt Jansz og Io, er lokalisert ca. 130 kilometer utenfor nordvestkysten av Vest-Australia og vil gjennom byggingen av et LNG-anlegg på Barrow Island og et landbasert gassanlegg forsyne Vest-Australia med gass samt eksportere LNG til internasjonale markeder. Oppstarten av LNG-produksjonen er satt til 2014, anlegget vil bestå av tre såkalte LNG-tog og feltet vil være i produksjon til mellom 2054 og Chevron er operatør og ExxonMobil har 25 % eierinteresse i prosjektet. Borrow Island, hvor LNGanlegget vil bli bygget, er et naturreservat i A-klassen med et sårbart miljø. Det dreier seg om et viktig naturvernområde i verdenssammenheng og det er ikke tillatt å bringe fremmede arter til øya, sier Tom. Alt utstyr må gjennomgå strenge karantenebestemmelser. Det finnes arter på øya som ikke eksisterer andre steder i verden og det er noe vi må respektere og ikke forstyrre. Livet i i Australia Hva er den største forskjellen sammenlignet med å jobbe i Norge? Arbeidsmiljøet i Chevron og i Australia er veldig inkluderende og team-orientert slik sett skiller det seg ikke så mye fra Norge. Regelverket er mer som i Storbritannia, men it was off to an operating LNG plant on Sumatra together with a highly competent ExxonMobil representative. The next hurdle was getting to know Chevron and the people in Perth, in order to get an overview of the Gorgon project something that has taken some time due to the project s size and complexity. It has also been a challenge to establish the resources and work out detailed plans for the start-up. This will take approximately two months, and is quite different from the commissioning of a traditional platform or an FPSO. Previous jobs Tell me a bit about your previous jobs in ExxonMobil. Before I went to Australia I worked almost eight years as an Operations Superintendent at Forus. Marvelous years where I took part in the building up of North Sea Production (NSP) and where Balder/Ringhorne reached a peak output of 135 KBD. During this period I also had the chance to participate in OIMS assessments and IPR s in connection with the start-up of FPSOs in West Africa and to be part of the development of Work Management Standard for ExxonMobil. Before that, I worked offshore as an OIM on Balder during the project phase and the initial production phase. My first meeting with Balder was in 1991 as an OIM on FPSO Petrojarl 1 during the test production period. I ve learned a lot about Balder since then! The Gorgon field Gorgon is one of the world s largest natural gas projects and the biggest separate natural gas project in Australian history. It consists of two gas fields: Jansz and lo, situated approximately 130 km outside the north-west coast of West Australia. Through the construction of an LNG plant on Barrow Island and a shore-based gas plant supply, the two fields will supply gas to West Australia and export LNG to international markets. The start-up of LNG production is scheduled for The facility will consist of three so-called LNG trains and the field will remain in production until between 2054 and Chevron is field operator and ExxonMobil has a 25% ownership interest in the project. Borrow Island where the LNG plant will be built is a Class A natural reserve with a sensitive ecosystem. We re talking about an important protected area on a world basis and it s not allowed to bring alien species to the island, Tom says. All equipment must undergo strict quarantine regulations. The island has species that don t exist other places in the world and that s something we have to respect and not disturb. Tom foran ett av ventiltrærne («Christmas Trees») som skal installeres på gassfeltet Jansz. Jansz er ett av to gassfelt som til sammen utgjør Gorgonfeltet et av verdens største naturgassprosjekter. Hvert av ventiltrærne som skal installeres veier rundt 80 tonn. Tom in front of one of the Christmas trees which will be installed at the gas field Jansz. Jansz is one of two gas fields which make up the Gorgonfield one of the world s largest natural gas projects. Each of the Christmas trees which will be installed weighs about 80 tons. er faktisk ikke så forskjellig fra det jeg er vant til. Hva kan vi lære av australienerne og de av oss nordmenn? Jeg har ikke vært her lenge nok til å svare på det, men en ting som har slått meg er at folk i Vest-Australia er veldig åpne overfor folk fra andre steder i verden. Det er lett å bli kjent med folk og de er veldig hjelpsomme. Jeg synes det er mange likhetspunkter mellom Skandinavia og Australia når det gjelder helsevesen og andre offentlige tjenester. Tom og kona Elin har leid et hus i Perth i Vest-Australia. De tre ungene er voksne og bor alle i Europa datteren i London og de to sønnene studerer i henholdsvis Trondheim og i Oslo. Elin har alltid jobbet, men benytter nå sjansen til å være hjemmearbeidende og er for tiden fornøyd med det. Perth har 1,6 millioner innbyggere, mange parker, sykkelstier og vakre strender. Utendørsaktiviter er like populære i Perth som i Norge, men aktivitetene er forskjellige. Svømming, kiting, surfing og kajakkpadling er veldig populært og gjennom disse aktivitetene får man spenningen med et hav som synes å være fullt av hvite pointere og hammerhai. Perth har et utmerket offentlig transportsystem så Tom forteller at han tar bussen til og fra jobb. I fritiden har vi reist til både Brisbane og Melbourne, som ligger østover i Australia, og vi har vært nordover til Life in Australia What is the most pronounced difference compared to working in Norway? The working environment in Chevron and Australia is very including and team-oriented. In that aspect it doesn t differ much from Norway. Regulations are more like in Great Britain, but actually not that different from what I m used to. What can we learn from Australians and vice versa? I haven t been here long enough to answer that, but one thing that has struck me is that people in Western Australia are very open towards foreigners. It s easy to get to know people and Australians are very helpful. It appears that there are many similarities between Scandinavia and Australia as far as health services and other public services are concerned. Tom and his wife Elin have rented a house in Perth, Western Australia. Their three children are adults and all live in Europe their daughter in London and their two sons are studying in Trondheim and Oslo respectively. Elin has always held jobs, but is now taking the opportunity to work at home, which satisfies her. Perth has 1.6 million inhabitants, numerous parks, bicycle paths and beautiful beaches. Outdoor activities are just as popular in Perth as in Norway, but different. Swimming, kiting, surfing and kayaking are popular pastimes, and through these activities one gets the thrill of 18 19

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient Edgar Aksel Tandberg edgartandberg@outlook.com Bevegelsesvitenskap bachelor, 1. trinn Hvilke stillinger stiller du til?/what positions are you running for? FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station:

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station: Au Pair Host Family Profile 2018 This form is for the potential au pair to get to know you better when you are in the process of choosing a candidate. Remember to attach pictures of the au pair s room

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Student Response System

Student Response System Student Response System Demo of open web-based student response system Gabrielle Hansen-Nygård Stjørdal, September 2010 First thing first: what is Student Response System (SRS)? Technology products designed

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok Katalognummer 01 Happy small feet Food is not the only necessity which starving children need. Keeping their skin, body and feet healthy is one of the necessities. The new blankets and shoes provided by

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

Audun Mortensen Fire dager i Berlin

Audun Mortensen Fire dager i Berlin AV SAMME FORFATTER Alle forteller meg hvor bra jeg er i tilfelle jeg blir det (poesi, 2009) Roman (roman, 2010) Aaliyah (poesi, 2011) The Collected Jokes of Slavoj Žižek (prosa, 2012) 27 519 tegn med mellomrom

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017 LYSforVERDEN JULEKAMPANJE 2017 24. november 24. desember 2017 TEMA Når vi følger Frelserens eksempel og lever slik han levde og slik han forkynte, vil dette lyset brenne i oss og lyse opp veien for andre.

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Common profiles on wooden buildings in the old town of Kuldiga, Latvia. Vanlige profiler på trebygninger i gamlebyen i Kuldiga, Latvia

Common profiles on wooden buildings in the old town of Kuldiga, Latvia. Vanlige profiler på trebygninger i gamlebyen i Kuldiga, Latvia Common profiles on wooden buildings in the old town of Kuldiga, Latvia Vanlige profiler på trebygninger i gamlebyen i Kuldiga, Latvia Honorable Mayor of Kuldiga Inga Berzina During the last few years I

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 10.01.2017 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA

HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA 4. februar 2015 LIV MONICA STUBHOLT Partner, Advokatfirmaet Hjort DA Om norsk-russisk handelskammer Offensiv satsning i krevende tider Medlemsbedrifter

Detaljer

Uke 5. Magnus Li INF /

Uke 5. Magnus Li INF / Uke 5 Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 26/27.09.2017 Repetisjon av begreper Diskusjonsoppgaver I første innlevering ønsker vi et brukerperspektiv i et informasjonssystem - Hva kan inngå i et slikt informasjonssystem?

Detaljer

The CRM Accelerator. USUS February 2017

The CRM Accelerator. USUS February 2017 The CRM Accelerator USUS February 2017 The CRM Accelerator n To start conversations about CRM n To stimulate experiments with aspects of CRM n To share ideas n To learn and pass on experiences and knowledge

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN»

MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN» MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN» Iwona Kilanowska, prosjektleder rådgiver BNL Prosjektets målsetting Utfordringer rundt

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Ingvild Almås Alexander W. Cappelen Kjell G. Salvanes Erik Ø. Sørensen Bertil Tungodden This document shows screenshots

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer