Meg E. O'Neill ny toppsjef i Norge Arktisk tema varmt mottatt på ONS 2012 Han som leter, finner: Jørn Hurum på Svalbard.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meg E. O'Neill ny toppsjef i Norge Arktisk tema varmt mottatt på ONS 2012 Han som leter, finner: Jørn Hurum på Svalbard."

Transkript

1 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Meg E. O'Neill ny toppsjef i Norge Arktisk tema varmt mottatt på ONS 2012 Han som leter, finner: Jørn Hurum på Svalbard

2 s4 s14 s21 s26 Ny toppsjef i Norge: Kathy Pepper Vice President Han som leter, finner: Jørn Jobben min: Elisabeth Bolstad Meg E. O'Neill skøyter for Midtøsten og Russland, Hurum på Spitsbergen, Svalbard iherdig inspeksjonsleder mot nordlige eventyr tilbake i Norge Seks måneder etter besøket på Etter nær 20 år i ExxonMobil har Meg har funnet seg til rette i Fem år etter at Kathy forlot Norge Vitenfabrikken, sitter han på Base Elisabeth et svært variert yrkesliv ny stilling som Lead Country og jobben som adm. direktør, var Camp som er lokalisert i 400 å vise til siden 2008 har hun Manager for ExxonMobil Norge hun tilbake som foredragsholder meters høyde ved Diabasodden, jobbet på Slagen-raffineriet som og spiller ishockey! på årets ONS-konferanse. nord for Longyearbyen. inspeksjonsleder. s8 Arktisk tema varmt mottatt på ONS 2012 ExxonMobils ONS-stand fikk et ansiktsløft med temaet arktisk lederskap, som resulterte i positiv oppmerksomhet fra besøkende og media august. s17 Nordmenn i utlandet Tom Benjaminsen i Australia Tom har nå vært tilknyttet Esso Australia siden tidlig i 2011 da han startet som Production Manager for Gorgon Operations hvor Chevron er operatør. s30 Vi ønsker våre nye ansatte velkommen Bildeoversikt med ferske kolleger. XOM internmagasin oktober 2012 Ansvarlig redaktør: Elisabeth Fiveland. Redaksjon: Kirsten Sivertsen og Elisabeth Fiveland. Utforming: procontra. Repro og trykk: Kai Hansen. Forsidefoto: Fotograf Kallen. Internett: 3

3 Ny toppsjef i Norge: Skøyter mot nordlige eventyr Tekst: Elisabeth Sport har lenge vært en viktig del av Meg E. O'Neills fritid. Opprinnelig fra Boulder, Colorado, utviklet hun tidlig interesse for friluftsliv og lagsport, og hun har spilt fotball og ishockey i mange år. I sitt nye oppdrag i Norge har hun alt meldt seg inn i et lokalt ishockey-lag. Jeg spilte ishockey i om lag tolv år i USA. Jeg tok en pause da jeg bodde i Indonesia, men da jeg flyttet til Canada begynte jeg å spille igjen. Etter å ha flyttet til Stavanger har jeg meldt meg inn i en klubb, et damelag, sier Meg bare to måneder etter at hun begynte i ny stilling som Lead Country Manager for ExxonMobil Norge. Ikke mange i Stavanger og Sandnes er klar over det faktum at det faktisk finnes et lokalt ishockey-lag for kvinner. For Meg var det naturlig å søke etter denne type aktivitet umiddelbart etter at hun flyttet til Stavanger. Hvilken del av ishockey er det du liker? Ishockey er først og fremst en god treningsøkt. Hver spiller er på isen i bare noen minutter om gangen, så det er et mosjonerende og intenst spill. Farten i spillet går også raskt og gjør det enda mer spennende. Preikestolen Jeg spiller også golf hver uke. Jeg liker denne type aktivitet også. Golf er en sosial sport, men den er også utfordrende. For å bli god, må du trene mye, sier Meg. Meg er også aktiv når det gjelder friluftsliv, og hun gikk opp til Preikestolen allerede i løpet av hennes første helg i Stavanger. Den nye LCMen er ikke ukjent med nordområdene. I sin forrige jobb som president i ExxonMobil Canada, var hun lokalisert på St. Johns, Newfoundland. Byen ligger på den østlige delen av Canada ved Atlanterhavet, noe som betyr like mye vind og regn som i Stavanger. Øyfolket på St. Johns er utrolig vennlige og utadvendte, I juli ankom Meg Stavanger, her utenfor hovedkontoret på Forus. Foto: Fredrik Ringe Meg arrived in Stavanger in July, here outside the headquarters at Forus. Photo: Fredrik Ringe New Norway Lead Country Manager: Skating towards Northern Adventures Sports have been an important part of Meg E. O Neill s life for a long time. Originally from Boulder, Colorado, she early developed an interest for outdoor activities and team sports, and she has played soccer and ice hockey for many years. In her new assignment in Norway, she has already teamed up with the local ice hockey team. I played ice hockey for about twelve years in the US. I took a break from the sport when I lived in Indonesia, but when I moved to Canada, I started to play again. After moving to Stavanger I have joined a club, a women s team, says Meg, only three months into her new assignment as the Lead Country Manager of ExxonMobil Norway. Not many people in Stavanger and Sandnes are aware that there actually is a local women s ice hockey team. For Meg however, it was natural to search for this kind of activity immediately after she moved to Stavanger. What particular part of ice hockey do you enjoy? Hockey is first of all a good work out. Each player is on the ice for only a minute or two at a time, so it is very intense and great fitness. The pace of the game is very fast, so it s exciting to play. The Pulpit Rock I try to play golf every week. I enjoy this activity, too. Golf is a good social sport, but it is very challenging. To be good, you need to practice a lot, says Meg. Meg i sitt rette element på isen. Hun har alt blitt medlem av et kvinnelig lag i Stavanger. Meg enjoys ice hockey and has already joined a women s team in Stavanger. og jeg fant ut at det var enkelt å ha et aktivt liv i lokalsamfunnet. Jeg deltok i styret til United Way i tillegg til Newfoundland Symfoniorkester. Jeg håper at jeg også får et aktivt liv i Norge, og at jeg kan ta del i lokalsamfunnet. Jeg prøver å lære norsk, legger Meg til med en god aksent. Spennende Norge Hva er dine ambisjoner for ExxonMobil Norge? Aktivitetsnivået i Norge er enormt høyt med mange prosjekter i gang. ExxonMobil har leteareal her som er teknisk utfordrende, men Norge har attraktive områder. ExxonMobil har vært her i 119 år, og vi planlegger å være her i lang tid framover. Nesten åtte prosent av konsernets totalproduksjon kommer fra Norge, så Norge er en viktig bidragsyter, understreker Meg og legger til en viktig påminnelse: Første steg til en vellykket bedrift er en trygg og produktiv arbeidsplass med utfordrende og meningsfylt arbeid. Alle i organisasjonen har en rolle å spille når det gjelder sikkerhet, og Safety HAT er et godt verktøy for å sikre gode systemer og prosedyrer. Jeg oppfordrer alle til å se etter farer, ta kontakt med kolleger og ta seg god tid. Feltorientert Meg har alt hatt sjansen til å se Safety HAT "live", ettersom hun har møtt ansatte og kontraktører offshore under besøk på Ringhorne, Balder og Jotun B. Jeg ble imponert over de ansatte, som er dyktige. Meg is also active in exploring the natural environment, and she climbed the Pulpit Rock already during her first weekend in Stavanger. The new LCM is not unfamiliar with adventures of the High North. In her previous assignment as President of ExxonMobil Canada, she was based in St. John s, Newfoundland. The town is located on the eastern coast of Canada, and the weather is wet and windy, similar to Stavanger. The people in St. John s are amazingly friendly and outgoing, and I found it very easy to be active in the community. I was on the boards of the United Way as well as the Newfoundland Symphony Orchestra. I hope to have an active life in Norway too, and I would like to be part of the community. Jeg prøver å lære norsk, Meg adds with a good accent. Exciting Norway times What are your ambitions on behalf of the Norway affiliate? The activity level in Norway is tremendously high with a lot of projects underway. ExxonMobil holds exploration acreage here, which is challenging technically, but Norway has acreage that seems to be attractive. ExxonMobil has been here for 119 years, and we plan to be here for the long run. Almost eight percent of the Corporation s production comes from Norway, so Norway is an important asset and country, Meg highlights and adds an important reminder: 4

4 Utdannings-nivået er også høyt. Folk er frittalende, og norsk kultur er åpen og direkte, noe jeg setter pris på. I noen kulturer tør ikke folk å si det de mener, og da er det vanskelig å vite hva folk egentlig synes. I Norge ser det ut til at dette blir enklere, forklarer Meg. Hun er også imponert over kvaliteten på innretningene offshore. Jeg har sett andre installasjoner på samme alder, og de var ikke så robuste som de innretningene vi har her i Norge. Plattformene har blitt bygget etter en høy standard og har blitt godt vedlikeholdt over de siste ti årene. Et av høydepunktene i Megs karriere så langt var i Aceh, der hun jobbet som Operations Manager for Indonesia Production Business fra 2005 til Arbeidsplassen er lokalisert ved onshorefeltet, noe som ga henne en sjanse til å komme tettere på daglige operasjoner. Før dette oppdraget, hadde jeg tilbrakt mesteparten av min karriere på kontor, så felterfaringen var en fantastisk mulighet til å komme tettere på daglige operasjoner. Det var nyttig å se hvordan vårt vedlikeholdspersonell jobber for å holde feltproduksjonen oppe, og det var nyttig å lære og se HMS-resultatene i en organisasjon. I tillegg, når du bor sammen med dine medarbeidere får du et tettere forhold til dem enn i et kontormiljø. Jeg har noen veldig gode venner fra den tiden. De indonesiske kollegene måtte takle tragedier under tsunamien i desember Til tross for alle ødeleggelser, stilte indoneserne på jobb, klare for å gjøre en innsats. Det glemmer jeg aldri. Ingeniørgener Ett av de beste rådene hun har til de yngste ansatte i selskapet er å reise og jobbe mye offshore. Unge ingeniører bør benytte seg av muligheten til å reise offshore og se hvordan drift og daglige operasjoner foregår samt bli bedre kjent med offshorekolleger. Disse erfaringene vil hjelpe dem i å bli bedre ingeniører og bedre forstå hvordan jobben deres skal gjøres, påpeker Meg. Boulder er en liten by med ca innbyggere, og byen ligger i den amerikanske delstaten Colorado. Her vokste Meg opp som eldst i en søskenflokk på tre. Med to yngre brødre, innrømmer hun at hennes personlighet er påvirket av at hun som eldstemann ofte tok ansvar og var fokusert. Megs valg av yrke er også påvirket av det faktum at hennes far var ingeniør. Jeg var god i matte og naturfag, og jeg hadde allerede en viss forståelse av ingeniørfaget fra min far. Jeg oppdaget tidlig at det å bli ingeniør, ville øke sjansene for en god jobb. Så jeg studerte til marineingeniør ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), hvor jeg avsluttet Bachelorog Mastergrad. Etter to måneder i Norge har Meg alt rukket å besøke offshoreinstallasjonene, her på Jotun B sammen med Fredrik Sønstabø (til høyre) og Roger Løyning fra Aker Solutions (i midten). Foto: ExxonMobil After two months in Norway, Meg has already visited offshore installations, here at Jotun B together with Fredrik Sønstabø (to the right) and Roger Løyning from Aker Solutions (in the middle). Photo: ExxonMobil The first step to a successful business is to have a safe workplace and strong safety culture. Everyone in the organization has a role to play when it comes to safety, and the Safety HAT is a good tool to ensure good systems and procedures. I encourage everyone to look for hazards, approach others, and to take time in all that we do. Field-oriented Meg has already had the chance to see the Safety HAT live, as she has met employees and contractors offshore during her visits at Ringhorne, Balder and Jotun B. I was impressed with the workforce. The teams are very capable, and the standards of education seem to be high. People are outspoken, and Norwegian culture seems to be open and direct, which I appreciate. In some cultures, people do not speak up, and it is hard to know what people really think. In Norway that seems to be easier, Meg explains. Meg was also impressed with the quality of the offshore facilities. I have seen other installations of the same age, which were not as robust as the facilities we have here in Norway. The platforms were built to a high standard, and clearly have been well maintained over the past 10+ years. One of the highlights in the new LCM s career so far was in Indonesia, where she worked as the Operations Manager for Indonesia s production business in Aceh from 2005 to In this job, she was based at the field, which gave her the chance to get more up close with the operations. Before that assignment, I had spent most of my career in the office, so to be based on the field was a fantastic opportunity to see how people work. It was a great chance to see what our operations and maintenance people do to keep the fields running, and to understand how to really improve the safety performance of an organization. Additionally, when you live with your co-workers you get a closer relationship than in an office environment, and I have some very close Hva var det ved ExxonMobil som fanget din interesse? På en karrieremesse møtte jeg en ingeniør fra Upstream Research Company (URC). Det jeg hørte virket spennende, og jeg ble imponert av de jeg møtte fra ExxonMobil. De hadde lidenskap for arbeidet og en smittende entusiasme om «cutting edge»-arbeid. Muligheten til å reise verden rundt, var også noe som jeg fant attraktivt. Meg begynte å jobbe for URC som offshoreingeniør, hvor hun tilbrakte flere år i offshoredivisjonen før hun gikk over til reservoar og simulering. Jeg hadde gode mentorer, og jeg var omgitt av kunnskapsrike folk. Jeg hadde også tilgang til kurs. Muligheten til å reise på lengre forretningsreiser gjennom arbeidsprosjekt er også veldig interessant, legger Meg til. Firbente venner Hun har nå funnet seg til rette i huset i Stavanger sammen med sine to katter, Pop-Eye og Kitty. Kattene er arv fra venner, og Meg har tatt med seg sine to "Texans" over hele verden, fra Texas til Canada og nå Norge. De to firbente verdensborgerne inkludert Meg ser nå frem til å bli ytterligere kjent med Norge. Meg takker Jarle Bernhoft for konsertinnsatsen på hageselskapet. Foto: Kent Skibstad Meg with the artist Jarle Bernhoft at the Garden Party. Photo: Kent Skibstad friends from that time. The Indonesian team also had to face some tragedies, including the Dec 2004 tsunami. Despite the devastation, the team still carried bright spirits and a positive attitude. That is something I will not forget. Engineering genes One piece of advice she would like to pass on to the younger employees in the company is to go offshore, as much as possible. Young engineers should make the extra effort to get offshore and really see the operations and interact with the field personnel. These experiences will help them become better engineers and better understand how their work is actually implemented, Meg points out. Boulder is a small city of approximately 100,000 inhabitants, and is located in the U.S. state of Colorado. Meg grew up as the oldest of three siblings. With two younger brothers, she admits that her personality is impacted by the fact that she had to stand up for herself, and be focused and responsible. Her choice of profession may have been influenced by the fact that her father was an engineer. I was good in math and science, and I had already some understanding of engineering from my father. I knew that choosing engineering would increase my chances for getting a good job. So I studied ocean engineering at Massachusetts Institute of Technology (MIT), where I completed my Bachelor s and Master s degrees. What was it about ExxonMobil that caught your interest? I went to a career fair, where I met an engineer from the Upstream Research Company (URC). The work sounded exciting, and I was impressed by the individuals in ExxonMobil. They were bright, energetic and passionate about cutting edge work. I was also attracted by the global nature of ExxonMobil and the possibilities that offers to travel and live in different parts of the world. Meg started to work for URC as an offshore engineer, and spent the first few years of her career in the offshore division before moving into the Reservoir Engineering group. I had great mentors, and I was surrounded by knowledgeable people. I had also access to training courses. The opportunity to go on extended business trips through work projects is also very interesting, Meg adds. Four-legged friends She is now settled in her house in Stavanger together with her two cats, Popeye and Kitty. Meg adopted the cats from friends, and has now brought the furry Texans around the world from Texas to Canada to Norway. Now the two four-legged citizens of the world and Meg look forward to getting to know Norway even further. 6 7

5 Tekst: Elisabeth Foto: Fotograf Kallen Arktisk tema varmt mottatt på ONS 2012 "En arktisk vegg med profesjonell stolthet, som illustrerer operasjoner i Arktis siden ExxonMobil etterlater seg tydelig og ærlig kommunikasjon. Selskapet er en pioner i å finne og produsere olje og gass." Beskrivelsen kommer fra mangeårig oljekommentator Bjørn V. Lerøen, i en redaksjonell omtale publisert på Offshore.no, like etter oljemessen i Stavanger, Offshore Northern Seas (ONS). ExxonMobils ONS-stand fikk et ansiktsløft med temaet arktisk lederskap, som resulterte i positiv oppmerksomhet, både fra besøkende og media fra 28. til 31. august. Vi klarte å lage en stand med et tydelig budskap, og det tror jeg mange besøkende tok med seg videre. I tillegg har vi mottatt tilbakemeldinger på at vårt standpersonale var hyggelige og imøtekommende, forteller Kirsten Sivertsen, kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder for ExxonMobils ONSstand Totalt antall besøkende på utstillingen var rekordhøye , noe som er flere sammenlignet med forrige ONS. Totalt 109 nasjoner var representert. Et konferanserom på ExxonMobils stand gjorde det mulig å gjennomføre en rekke møter med samarbeidspartnere og myndigheter. Mange ville se den arktiske standen under ONS Many wanted to explore the Arctic stand during ONS Arctic Leadership warmly received at ONS 2012 "An Arctic wall with professional pride, illustrating operations in the Arctic since ExxonMobil leaves clear and honest communication. The company is a pioneer in finding and producing oil and gas." The description is signed by oil commentator Bjørn V. Lerøen, in an editorial published after the Offshore Northern Seas (ONS) Exhibition and Conference in Stavanger. ExxonMobil s ONS stand was subject to a facelift to demonstrate Arctic Leadership. We managed to make a stand with a clear message. In addition, we have received feedback that our staff was pleasant and accommodating, says Kirsten Sivertsen, Public and Government Affairs Advisor and Project Leader of ExxonMobil s ONS stand Total number of visitors at the exhibition was record high with 60,000, which is 10,000 more than at the previous ONS. A total of 109 nations were represented. The ExxonMobil stand made it possible to conduct a series of meetings with stakeholders. Nytt lysspill til ONS Et nytt spill på standen fungerte som en av hovedattraksjonene under årets ONS. Spillet er laget i samarbeid med Vitenfabrikken i Sandnes og har blitt utviklet som en fysisk installasjon, slik at det blir en del av Vitenfabrikkens utstilling etter ONS. På den måten kan spennende sider ved industrien illustreres for et yngre publikum. Lysspillet er et produkt av mange års samarbeid mellom ExxonMobil og Vitenfabrikken. Vårt felles mål er å inspirere barn og unge til økt interesse for realfag gjennom Vitenfabrikkens motto om å oppleve, delta og utforske. Lysspillet er et viktig og unikt bidrag, som vil vekke begeistring og engasjement i mange år framover, sier Kristin Kverneland, utstillingsleder ved Vitenfabrikken i Sandnes. Arktiske presentasjoner Men ONS handler ikke bare om utstilling. I konferanseprogrammet deltok ExxonMobil med blant andre Kathy P. Pepper, tidligere mangeårig toppsjef i Norge og nå vice president for operasjoner i Midtøsten og Russland. Hun gjennomførte en arktisk presentasjon, som ble referert i media. I mange tilfeller snakker folk om Arktis som om det er et nytt område olje- og gassindustrien ikke har erfaring fra. Lysspillet genererte oppmerksomhet under ONS. Spillet lever videre i Vitenfabrikkens lokaler i Sandnes. New laser game A new pilot game especially developed for the Arctic theme was the main attraction. The game was designed in collaboration with the Science Factory in Sandnes, and it has been developed as a physical installation, so it can continue its lifetime as part of the Science Factory exhibition after the ONS. The laser fussball game is a result of years of collaboration between ExxonMobil and the Science Factory. Our common goal is to inspire children and teenagers with math and science installations through participation and exploration. The light game is an important and unique contribution, which will create enthusiasm for many years to come, says Kristin Kverneland, Exhibition Manager at the Science Factory. Arctic Leadership But the ONS is not just about the exhibition. ExxonMobil attended the conference program with among others Kathy P. Pepper, former Lead Country Manager in Norway and now Vice President of Operations in the Middle East and Russia. She conducted an Arctic presentation, which was referred in the media. The game was the center of attraction at the stand. It will continue its lifetime at the Science Factory in Sandnes. Vi gjennomførte over 20 møter med flere titalls samarbeidspartnere, myndigheter og politikere for å vise at ExxonMobil har demonstrert evne til å operere ansvarlig i sensitive områder, i dette tilfellet Arktis. Vi brukte Sakhalin-1 som ett av flere eksempel på våre milepæler i nord. Samtidig benyttet vi anledningen til å fortelle om framtidig økning i energibehov, i tråd med vår årlige Energy Outlook og samtidig også i tråd med ONS-temaet "Confronting Energy Paradoxes", forklarer Kristin F. Kragseth, kommunikasjonsdirektør i ExxonMobil Norge. We carried out more than 20 meetings with dozens of partners, regulators, politicians and authorities to demonstrate ExxonMobil s ability to operate responsibly in sensitive areas, in this case the Arctic. We used the Sakhalin-1 offshore Russia as one of several examples of ExxonMobil s milestones in cold environment. At the same time we took the opportunity to talk about activities in Norway and future growth in energy demand, aligned with our annual Energy Outlook, explains Kristin F. Kragseth, Public and Government Affairs Manager in ExxonMobil Exploration and Production Norway AS. 8

6 Virkeligheten er den at ExxonMobil har operert i Arktis i over 90 år, poengterte Kathy under presentasjonen. Ifølge US Geological Survey kan 25 prosent av verdens gjenværende og uoppdagede petroleumsressurser være lokalisert i Arktis. Samtidig vil verdens energibehov være 30 prosent høyere i 2040 sammenlignet med 2010, ifølge Energy Outlook. Nettopp derfor er Arktis et viktig leteområde. Noe også ExxonMobil Norges nye toppsjef, Meg E. O Neill, poengterte i sin arktiske presentasjon for industriens yngste ansatte. Norsk Petroleumsforening (NPF) gjennomførte en minikonferanse for Ung Energi-gruppen med nesten 400 påmeldte. I think a lot of times people think it is a brand new frontier and we are starting from scratch, but the reality is we have over 90 years of Arctic experience, Kathy pointed out during the presentation. According to estimates from the U.S. Geological Survey, 25 percent of the world's remaining and undiscovered petroleum resources are located in the Arctic. Meanwhile, world energy demand will be 30 percent higher in 2040 compared with ExxonMobil Norway's new Lead Country Manager, Meg E. O'Neill, pointed this out in her presentation of Arctic Leadership to young professionals in the industry. Norwegian Petroleum Society (NPF) conducted a mini conference for the Young Energy Group with nearly 400 participants. Hageselskap og rekruttering I tillegg stilte Meg sin egen hage i Stavanger til disposisjon for om lag 120 inviterte gjester fra olje- og gassindustrien mandag ettermiddag. Artist og underholder Jarle Bernhoft tinte opp forsamlingen og satte startsskuddet for ONS-uken. På siste ONS-dag fredag var det tradisjonelt duket for mottagelse av en rekke elever og studenter fra skoler og universitet, på jakt etter framtidige utfordringer og arbeidsgivere. Evy I. Torgersen fra HR-avdelingen i ExxonMobil var klar med informasjon, i forkant av en ny rekrutteringskampanje. Garden party Meg was also the host of a garden party organized in her garden in Stavanger for about 120 invited stakeholders from the oil and gas industry. A Norwegian artist and entertainer, Jarle Bernhoft, kicked off the ONS week with a garden concert. The last day of the ONS week was traditionally devoted to a number of students from schools and universities, looking for future challenges and employers in the industry. Evy I. Torgersen from ExxonMobil s HR department provided information, just before a new recruitment campaign is to be launched in Norway. Med over 90 års erfaring fra arktiske strøk, var arktisk lederskap et naturlig tema for årets ONS-stand. With more than 90 years of Arctic experience, Arctic Leadership was a natural theme.

7 ONS Gründercamp Finalen i ONS Gründercamp ble også arrangert på fredag. Programmet er bygget på det samme konseptet som ExxonMobils Sci-Tech Challenge. Ti energiselskap samarbeidet med ti ungdomsskoler fra hele landet, der elevene til slutt presenterte ulike løsninger på ONS-temaet. ExxonMobil samarbeidet med Kannik skole, og elevene jobbet iherdig med å utvikle en ONS-app, som hadde et mål om å gjøre ONS 2014 til den mest miljøvennlige noensinne. ONS-festivalen var kanskje mest framtredende under "Run for Fun"-arrangementet torsdag ettermiddag og kveld. Over 200 ansatte meldte seg på, noen for å løpe, mens andre holdt seg til temaet "Walk and Talk". Mat og drikke ble servert for de som stilte opp ved "finaleteltet" i Vågen. Kaizers Orchestra leverte konsertvarene, mens et storslått fyrverkeri kompletterte festivalfølelsen i et hav av mennesker. Innovation Camp Finally the ONS Innovation Camp was held on Friday. The program is based upon the same concept as ExxonMobil s Sci-Tech Challenge. Ten energy companies cooperate with ten high schools from across the country. Students ultimately presented different solutions aligned with the ONS theme Confronting Energy Paradoxes. ExxonMobil cooperated with students from the Kannik school in Stavanger, and the students worked diligently to develop an ONS app, with the aim of making the ONS 2014 the most environmentally friendly ever. The ONS week in Stavanger is not only an exhibition and conference, but it is also a festival that engages the local community, and this was most apparent during the "Run for Fun" event Thursday. Over 200 ExxonMobil employees signed up, some to run, while others "Walked and Talked". Food and drinks were served to those who crossed the finish line in the city center, where the ONS festival ended with concerts and fireworks with tens of thousands of people present. I samarbeid med ExxonMobil utviklet elever ved Kannik skole en ONS-app i elevkonkurransen ONS Gründercamp. In cooperation with ExxonMobil, pupils at Kannik school developed an ONS application in the competition ONS Gründercamp. Stand team above from left/øverst fra venstre: Thomas Salthammer, Rune Karstensen, Wenche Karin Nybø, Tor-Runar Søreide, Katherine E. Thurman, Eirik Hauge, Olaf Bakke, Janne Johannesen, Robert Syvertsen, Terje Nassen, James A. Hall, Ove M. Helle, Tone Hansen, Stian Henriksen, Kristin F. Kragseth, Knut Skjerve, Bjørnar Lassen and Martin Sandve. Below from left/nederst fra venstre: Norunn Strand, Kirsten Sivertsen, Elisabeth Fiveland, Nina Sjurseike, Arild Johannesen, Terje Haugsmoen, Christer Sandblom and Dag-Erik Helgestad. Stavangerordfører Christine Sagen Helgø og olje- og energiminister Ola Borten Moe var blant mange inviterte gjester til hageselskapet i Stavanger, like før ONS. Foto: Kent Skibstad The mayor of Stavanger Christine Sagen Helgø and minister of petroleum and energy Ola Borten Moe were among many invited guests at the garden party in Stavanger, just before ONS. Photo: Kent Skibstad

8 Tekst: Kirsten Kathy Pepper Vice President for Midtøsten og Russland Tilbake i Norge Fem år etter at Kathy forlot Norge og jobben som administrerende direktør her, var hun tilbake som foredragsholder på årets ONSkonferanse for å snakke om ExxonMobils erfaringer i arktiske strøk og de utfordringene dette innebærer. Imidlertid er nok mange av de ansatte som ble kjent med Kathy i løpet av de seks årene hun var administrerende direktør her, også interessert i å vite litt om hvordan det går med henne og familien og om den jobben hun nå har. Familien og Norge Det går fint med familien. Fred jobber i Exploration Company igjen, etter å ha fullført et oppdrag for Development Company i forbindelse med boring i Angola. Guttene er nå 17 (Carson) og 15 (Riley) år gamle. De tenker med glede tilbake på Norge, og særlig Stavanger, og ble skuffet over at jeg dro på ONS uten at de fikk bli med. Jeg har lovet dem en tur tilbake, kanskje neste sommer. De er spente på å se skolen sin (ISS), havnen i Stavanger, EM-huset og noen av våre faste turområder. De har også opprettholdt kontakten med enkelte venner gjennom Facebook, som de har lyst til å treffe igjen. Og sist, men ikke minst, har hunden vi kjøpte i Norge det fortsatt strålende, og er "dronning" i heimen. Hun trenger ikke fullt så mye pels for å holde varmen i Houston, og er relativt fornøyd med å være innehund framfor utehund. Har du tatt med deg noen norske vaner til USA? Vi har alltid vært glade i friluftsliv, og vi prøver fortsatt å ta del i så mange utendørsaktiviteter som mulig. Vi har lært oss ikke å vente på den perfekte dagen når det gjelder været. Guttene utviklet dessverre en forkjærlighet for søtsaker i Norge, og norsk sjokolade er favoritten deres. Hele familien er glade i friluftsliv og her er Fred, Riley (15 år), Kathy og Carson (17 år) på tur til July Telluride i Colorado. Foto: Privat The whole family love the outdoors and here is Fred, Riley (15 years), Kathy and Carson (17 years) on a trip to July Telluride in Colorado. Photo: Private Kathy Pepper Vice President Middle East And Russia back in Norway Five years after Kathy left Norway and the job as Lead Country Manager, she was back as speaker at this year s ONS conference to present ExxonMobil s experiences in Arctic environments and the challenges this implies. However, the questions interesting many of the employees here in Norway, who got to know Kathy during her six years as LCM here, may be this, but also a little about the job she now has and how she and the familily are doing. Family and Norway Our family is doing fine. Fred is working in the Exploration Company again, after having an assignment with Development Company working on Angola drilling. The boys are now 17 years old (Carson) and 15 (Riley). They fondly remember Norway, and Stavanger in particular. They were quite upset that I returned for ONS without taking them along! I ve promised them a trip back, perhaps next summer. They are anxious to see their school (ISS), the harbor area, the EM house, and some of our frequent hiking areas. They ve also kept up with some friends on Facebook and they d like to see them. And last but certainly not least, the dog we bought in Norway is still doing great, and is the queen of the house. She doesn t need quite as much hair to stay warm in Houston, and she is quite happy to be a house dog rather than an outside dog! What, if anything, of the Norwegian way have you brought back with you to the US? Vi har venner som sender oss forsyninger med jevne mellomrom. Og julaften er en spesiell dag for oss, med gløgg og julelys. Når du ser tilbake, hva gjorde sterkest inntrykk på deg og familien her i Norge? Lett! Det er folket! Ord som faller meg inn er ærlighet, integritet, ekte, direkte, hardt arbeidende, morsomme, smarte, god humoristisk sans, bare for å nevne noe. Vi etablerte et godt nettverk og fikk nære venner både på jobben og i lokalsamfunnet som har beriket livene våre. Vi er svært takknemlige for det og håper vennskapene vil vare livet ut. Kathys jobb som Vice President Siden vi hadde muligheten, benyttet vi den selvsagt til å stille et par spørsmål om jobben hun har nå, og utfordringene som hennes nåværende rolle fører med seg. Det må være en spennende jobb du har nå, men to svært ulike deler av verden vil jeg tro; Midtøsten og Russland!? Kan du si noe om forskjeller og likheter? Ja, de to områdene er ulike. Begge har enestående, vidunderlige sider, men også likhetstrekk. Jeg er langt fra noen ekspert på noen av områdene, men jeg kan formidle førsteinntrykket mitt. Når jeg reiser i Midtøsten, er det tydelig at de siste tiårene med olje-/gassrelatert rikdom har We have always loved the outdoors, and we continue to try to enjoy as many outdoor activities as we can. We ve learned to not wait for the perfect weather day! Unfortunately, the boys developed a real "sweet tooth" and Norwegian chocolate is their favorite. We have friends who send us a periodic shipment! And Christmas Eve is a special day for us, complete with gløgg and the julelys. In retrospect what made the strongest impression on you/the family here in Norway? Simple It s the people. Words that come to mind are honesty, integrity, genuine, straightforward, hardworking, fun loving, smart, good sense of humor just for starters. We developed some wonderful relationships and dear friends both at work and in the community that have enriched our lives, and that we are very thankful for, and that we hope last a lifetime. Kathy s job as vice president While we had the possibility, of course, we used the opportunity also to ask her a few business related questions about the job she is doing now and the challenges in her present role. It must be an exciting job you have now, but two very different areas of the world I would think Middle East Kathy er nå Vice President for Midtøsten og Russland som begge har produksjonsenheter som fortsetter å vokse i form av stigende produksjon og nye utbygginger. Det å ha ansvar for en hel region framfor et land gjør arbeidet mye mer mangfoldig og variert, mener hun. Foto: Fotograf Kallen Kathy is now Vice President for the Middle East and Russia which both contains Production Units that are still growing in terms of increasing production levels and new developments. To be responsible for a region rather than one country adds a lot of diversity to the job, she thinks. Photo: Fotograf Kallen 14

9 Expats: XOM has issued a new series of articles on Norwegian expats. Do you have any suggestions? Please contact or ført til en oppblomstring av regionen. Dette kan man se i form av mange nye bygninger, gode levevilkår, en mengde bekvemmeligheter, samt fokus på utdanning og kulturelle aktiviteter. Alt som lages er forseggjort og i verdensklasse. Men til tross for alt det nye som man ser på overflaten, består ennå den gamle kulturen og livsstilen, som er preget av en sterk tro på familien og religion og verdien av langvarige relasjoner. I Russland blir jeg slått av landets rike historie, og også av den store kontrasten mellom tidligere perioder og dagens samfunn. Med andre ord; man har det «gamle» ved siden av det «nye» på alle områder; bygninger, folk og kultur. Som i Midtøsten er langvarige relasjoner viktige i Russland. Hva er dine viktigste ansvarsområder i denne stillingen? Det er vanskelig å gi et kort svar på dette! I et nøtteskall er jeg ansvarlig for produksjonsvirksomheten i Qatar, Abu Dhabi, Irak og Sakhalin. Dette ansvaret omfatter å garantere og levere den høyeste standard for sikkerhet, driftsintegritet, produksjonspålitelighet og lønnsomhet for de fire områdene. Det omfatter også å sørge for at vi beholder driftslisensen vår, og å maksimere olje- og gassproduksjonen på en best mulig økonomisk måte. Å utvikle personalet er en viktig komponent, likeledes å opprettholde gunstige, eksterne forbindelser. Må du reise ofte til Midtøsten og Russland? Jeg drar til Russland to til tre ganger årlig, og til Midtøsten fire til seks. Noen ganger har reisen med interne aktiviteter å gjøre, som P&B reviews, besøk til feltoperasjoner, oppdateringer av viktige arbeidsaktiviteter osv. Andre ganger kan det være eksterne grunner til at jeg reiser, for eksempel styremøter i forbindelse med prosjektsamarbeid eller viktige konferanser. Hvordan vil du sammenligne denne stillingen med dem du har hatt tidligere? Det er en fantastisk jobb! Å ha ansvar for en hel region framfor et land gjør arbeidet mye mer mangfoldig og variert. Det gir meg også muligheten til å formidle god praksis mellom de ulike områdene. Porteføljen min inneholder produksjonsenheter som fortsetter å vokse i form av stigende produksjon og nye utbygginger. Det betyr at det er mange aktiviteter å håndtere, og tallrike grensesnitt mot de andre funksjonelle selskapene. I tillegg er den politiske situasjonen i minst et par av landene i min region interessant og dynamisk, noe som gir en spesiell dimensjon til rollen. and Russia. Can you say something about differences and similarities? Yes, the two areas are different and each have their unique, wonderful aspects, but share some similarities as well. I am far from an expert in either area, but I ll share my initial reactions. When I travel to the Middle East, it s apparent that the last few decades of oil/gas related wealth have allowed the area to blossom in terms of new buildings, nice living conditions, numerous amenities, and focus on education and cultural activities. Everything is elaborate and world-class. Despite the newness on the surface, you still see the foundation of the earlier culture and lifestyle, strong family and religious beliefs, and the value of long-term relationships. In Russia, I m struck by the rich history of the area and also by the contrast of earlier eras juxtaposed against the current era. In other words, there s "old" right next to "new" in every aspect buildings, people, and culture. Similar to the Middle East, in Russia, long-term relationships are important, as well. What are your most important responsibilities in this job? It s hard to give a short answer on that one! In a nutshell, I m responsible for the production operations in Qatar, Abu Dhabi, Iraq and Sakhalin. That responsibility includes ensuring and delivering the highest standards of safety, operations integrity, production reliability, and profitability for the 4 assets. It includes ensuring we maintain the "license to operate", and maximize oil and gas recovery in the most economic way. Developing people is a key component, as is maintaining beneficial external relationships. Do you have to travel a lot to Russia and the Middle East? I travel to Russia 2 3 a year, and to the Middle East 4 6 times per year. Sometimes the travel is related to internal activities like P&B reviews, visits to the field operations, key work activity updates, etc. And other times, there are external reasons to visit like board meetings for the joint ventures or key conferences to attend. How would you compare this job to your previous jobs? It s a great job! Having responsibility for a region rather than one country adds a lot of diversity to the job. It also allows me to help share good practices between the various areas. My portfolio contains Production Units that are still growing in terms of increasing production levels and new developments, so that means there are lots of activities to manage and numerous interfaces with the other functional companies. And, the political situation in at least a couple of the countries in my region is interesting and dynamic, which adds a different dimension to the role. Tekst: Kirsten Nordmenn i utlandet Tom Benjaminsen i Australia Tom har nå vært tilknyttet Esso Australia siden tidlig i 2011 da han startet som Production Manager for Gorgon Operations hvor Chevron er operatør. Gorgon er et av verdens største naturgassprosjekter og det største naturgassprosjektet i Australias historie. Tom og kona Elin bor i Perth, hvor prosjektorganisasjonen holder til, og trives veldig godt. Toms jobb Når feltet starter opp vil jeg holde til på Barrow Island og være ansvarlig for driften av LNG-anlegget og undervannsinstallasjonene som er knyttet opp til feltet, Domgas eksport, havn samt flyplassoperasjoner. Min hovedoppgave nå er å planlegge oppstarten av anleggene og få på plass prosedyrer for at flere operasjoner kan skje samtidig (Simops). I dette tilfellet betyr det prosedyrer som vil gjøre det mulig for oss å starte produksjonen fra det vi kaller LNG-tog 1 mens LNG-tog 2 og 3 fortsatt blir bygget og ferdigstilt. Med ca personer involvert er Simops en god del mer sammensatt enn man umiddelbart skulle tro. I tiden fram til oppstart i 2014 er det selvsagt mange operasjonelle forberedelser som må gjøres, og sammen med andre i prosjektet er en del av min jobb også alt fra å ansette personale, utarbeide operasjons- og vedlikeholdsmanualer og prosedyrer samt å få på plass alle de systemene som kreves for sikre og effektive operasjoner. Tom forteller at den første utfordringen hans er et lynkurs i LNG-produksjon. Den tekniske innføringen fikk han av ExxonMobil-spesialister ved Houston-kontoret og deretter bar det avsted til et LNG-anlegg som er i drift på Sumatra sammen med en svært dyktig ExxonMobil-representant. Tom og sønnen er glade for at hvithaier ikke har nordlendinger på menyen! Foto: Privat Tom and his son are happy that white sharks do not have Northerners on the menu! Photo: Private Norwegians abroad Tom Benjaminsen in Australia Tom has been affiliated with Esso Australia since early 2011 when he started as a Production Manager for Gorgon Operations, where Chevron is operator. Gorgon is one of the world s largest natural gas projects and the biggest in Australia s history. Tom and his wife Elin live in Perth where the project organization is located, and where they are thriving. Tom s job When the field becomes on-stream I ll be stationed on Barrow Island, where I ll be in charge of the operation of the LNG plant and the underwater installations connected to the field; Domgas export, the port and airport operations. My main task is currently to plan the start-up of the plants and implement procedures in order for several operations to be able to take place simultaneously (Simops). In this case that means procedures allowing us to start production from what we call LNG train 1, while LNG trains 2 and 3 are still being built and commissioned. With about 4,500 people involved, Simops is much more complex than one would first imagine. In the time up until initialization in 2014 there are of course many operational preparations that need to be done. Together with other project personnel my job also involves everything from hiring labor, drawing up operation and maintenance manuals and procedures, as well as establishing all the systems required for safe and efficient operations. Tom reports that his first challenge was a crash course in LNG production. He received the technical introduction from ExxonMobil specialists at the Houston office, and then 16 17

10 NORWEGIAN EXPATS Neste utfordring var å bli kjent med Chevron og folkene i Perth for å få en oversikt over Gorgon-prosjektet noe som har krevd tid på grunn av størrelsen og kompleksiteten av prosjektet. Samtidig med dette har utfordringen vært å etablere ressurser og utarbeide detaljerte planer for oppstarten som vil ta ca. 2 måneder og som er ganske forskjellig fra oppstart av en tradisjonell offshoreplattform eller en FPSO. Tidligere jobber Kan du fortelle litt om dine tidligere jobber i ExxonMobil? Før jeg reiste til Australia jobbet jeg i nesten 8 år som Operations Superintendent på Forus. Flotte år hvor jeg var med på oppbyggingen av North Sea Production (NSP) og hvor Balder/Ringhorne nådde en topp-produksjon på 135 KBD. I denne perioden fikk jeg også muligheten til å delta i OIMS assessments og IPR'er i forbindelse med oppstarten av FPSOer i Vest-Afrika, og til å delta i utviklingen av "Work Management Standard" for ExxonMobil. Tidligere var jeg offshore som OIM på Balder gjennom prosjektfasen og den innledende produksjonsfasen. Mitt første møte med Balder var i 1991 som OIM på FPSO Petrojarl 1 gjennom testproduksjonsperioden. Jeg har lært mye om Balder siden den gang! Gorgon-feltet Gorgon er et av verdens største naturgassprosjekter og det største separate naturgassprosjektet i australsk historie. Det består av to gassfelt Jansz og Io, er lokalisert ca. 130 kilometer utenfor nordvestkysten av Vest-Australia og vil gjennom byggingen av et LNG-anlegg på Barrow Island og et landbasert gassanlegg forsyne Vest-Australia med gass samt eksportere LNG til internasjonale markeder. Oppstarten av LNG-produksjonen er satt til 2014, anlegget vil bestå av tre såkalte LNG-tog og feltet vil være i produksjon til mellom 2054 og Chevron er operatør og ExxonMobil har 25 % eierinteresse i prosjektet. Borrow Island, hvor LNGanlegget vil bli bygget, er et naturreservat i A-klassen med et sårbart miljø. Det dreier seg om et viktig naturvernområde i verdenssammenheng og det er ikke tillatt å bringe fremmede arter til øya, sier Tom. Alt utstyr må gjennomgå strenge karantenebestemmelser. Det finnes arter på øya som ikke eksisterer andre steder i verden og det er noe vi må respektere og ikke forstyrre. Livet i i Australia Hva er den største forskjellen sammenlignet med å jobbe i Norge? Arbeidsmiljøet i Chevron og i Australia er veldig inkluderende og team-orientert slik sett skiller det seg ikke så mye fra Norge. Regelverket er mer som i Storbritannia, men it was off to an operating LNG plant on Sumatra together with a highly competent ExxonMobil representative. The next hurdle was getting to know Chevron and the people in Perth, in order to get an overview of the Gorgon project something that has taken some time due to the project s size and complexity. It has also been a challenge to establish the resources and work out detailed plans for the start-up. This will take approximately two months, and is quite different from the commissioning of a traditional platform or an FPSO. Previous jobs Tell me a bit about your previous jobs in ExxonMobil. Before I went to Australia I worked almost eight years as an Operations Superintendent at Forus. Marvelous years where I took part in the building up of North Sea Production (NSP) and where Balder/Ringhorne reached a peak output of 135 KBD. During this period I also had the chance to participate in OIMS assessments and IPR s in connection with the start-up of FPSOs in West Africa and to be part of the development of Work Management Standard for ExxonMobil. Before that, I worked offshore as an OIM on Balder during the project phase and the initial production phase. My first meeting with Balder was in 1991 as an OIM on FPSO Petrojarl 1 during the test production period. I ve learned a lot about Balder since then! The Gorgon field Gorgon is one of the world s largest natural gas projects and the biggest separate natural gas project in Australian history. It consists of two gas fields: Jansz and lo, situated approximately 130 km outside the north-west coast of West Australia. Through the construction of an LNG plant on Barrow Island and a shore-based gas plant supply, the two fields will supply gas to West Australia and export LNG to international markets. The start-up of LNG production is scheduled for The facility will consist of three so-called LNG trains and the field will remain in production until between 2054 and Chevron is field operator and ExxonMobil has a 25% ownership interest in the project. Borrow Island where the LNG plant will be built is a Class A natural reserve with a sensitive ecosystem. We re talking about an important protected area on a world basis and it s not allowed to bring alien species to the island, Tom says. All equipment must undergo strict quarantine regulations. The island has species that don t exist other places in the world and that s something we have to respect and not disturb. Tom foran ett av ventiltrærne («Christmas Trees») som skal installeres på gassfeltet Jansz. Jansz er ett av to gassfelt som til sammen utgjør Gorgonfeltet et av verdens største naturgassprosjekter. Hvert av ventiltrærne som skal installeres veier rundt 80 tonn. Tom in front of one of the Christmas trees which will be installed at the gas field Jansz. Jansz is one of two gas fields which make up the Gorgonfield one of the world s largest natural gas projects. Each of the Christmas trees which will be installed weighs about 80 tons. er faktisk ikke så forskjellig fra det jeg er vant til. Hva kan vi lære av australienerne og de av oss nordmenn? Jeg har ikke vært her lenge nok til å svare på det, men en ting som har slått meg er at folk i Vest-Australia er veldig åpne overfor folk fra andre steder i verden. Det er lett å bli kjent med folk og de er veldig hjelpsomme. Jeg synes det er mange likhetspunkter mellom Skandinavia og Australia når det gjelder helsevesen og andre offentlige tjenester. Tom og kona Elin har leid et hus i Perth i Vest-Australia. De tre ungene er voksne og bor alle i Europa datteren i London og de to sønnene studerer i henholdsvis Trondheim og i Oslo. Elin har alltid jobbet, men benytter nå sjansen til å være hjemmearbeidende og er for tiden fornøyd med det. Perth har 1,6 millioner innbyggere, mange parker, sykkelstier og vakre strender. Utendørsaktiviter er like populære i Perth som i Norge, men aktivitetene er forskjellige. Svømming, kiting, surfing og kajakkpadling er veldig populært og gjennom disse aktivitetene får man spenningen med et hav som synes å være fullt av hvite pointere og hammerhai. Perth har et utmerket offentlig transportsystem så Tom forteller at han tar bussen til og fra jobb. I fritiden har vi reist til både Brisbane og Melbourne, som ligger østover i Australia, og vi har vært nordover til Life in Australia What is the most pronounced difference compared to working in Norway? The working environment in Chevron and Australia is very including and team-oriented. In that aspect it doesn t differ much from Norway. Regulations are more like in Great Britain, but actually not that different from what I m used to. What can we learn from Australians and vice versa? I haven t been here long enough to answer that, but one thing that has struck me is that people in Western Australia are very open towards foreigners. It s easy to get to know people and Australians are very helpful. It appears that there are many similarities between Scandinavia and Australia as far as health services and other public services are concerned. Tom and his wife Elin have rented a house in Perth, Western Australia. Their three children are adults and all live in Europe their daughter in London and their two sons are studying in Trondheim and Oslo respectively. Elin has always held jobs, but is now taking the opportunity to work at home, which satisfies her. Perth has 1.6 million inhabitants, numerous parks, bicycle paths and beautiful beaches. Outdoor activities are just as popular in Perth as in Norway, but different. Swimming, kiting, surfing and kayaking are popular pastimes, and through these activities one gets the thrill of 18 19

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

Student Response System

Student Response System Student Response System Demo of open web-based student response system Gabrielle Hansen-Nygård Stjørdal, September 2010 First thing first: what is Student Response System (SRS)? Technology products designed

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA

HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA 4. februar 2015 LIV MONICA STUBHOLT Partner, Advokatfirmaet Hjort DA Om norsk-russisk handelskammer Offensiv satsning i krevende tider Medlemsbedrifter

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen?

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Møte i kvalitetsnettverket, Skien 17. september 2015 Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Førsteamanuensis Marit Aas Marit.aas@ils.uio.no Agenda 10.00-11.00: Internasjonale trender og politikkutforming

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

En liten oppsummering. Studietur 2010, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag

En liten oppsummering. Studietur 2010, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag En liten oppsummering Tilrettelegging av kulturaktivitet og opplevelser for barn og unge 1. For lavterskel grupper 2. For talentutvikling Ja, takk begge deler. Youth Music Initiative - YMI Tilrettelegging

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått et lite innblikk i hvilke

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark The Telemark canal East and Telemarkspadler n Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark Norsjø Skien canal 1861 Purpose: Easier transport of goods and passengers Easier floating

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON HELLO Frida is produced in Motala in Sweden, and is composed of a broad interest in design. She started up her design schooling with three years on the Aesthetic

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Racing Team Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Stian er en fører for fremtiden, og har eneren i seg. Harald Huysman SESONGEN 2002 Dette har så langt vært en super bra

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Rotary Ungdomsutveksling

Rotary Ungdomsutveksling PETS Distrikt 2275 en 2016/2017 Ellen R.O. Strand DYEO Rotarys formål: Å arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap - mellom mennesker - over landegrensene fra alle yrker ens formål:

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

- Slik ble vi Norges ledende bredbåndsregion. Tone Grindland Gustafsson Opportunity Development Manager - Europe

- Slik ble vi Norges ledende bredbåndsregion. Tone Grindland Gustafsson Opportunity Development Manager - Europe - Slik ble vi Norges ledende bredbåndsregion Tone Grindland Gustafsson Opportunity Development Manager - Europe Ny regjeringsplattform - sikre tilgang til høyhastighetsbredbånd i hele landet, med mål om

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes FANGSTSEKSJONEN SENTER FOR MARINE RESSURSER TOKTRAPPORT Fartøy F/F Fangst Toktnummer 22 9 Prosjekttittel Seleksjon Konge krabbe Delprosjektnr. 627 Avgangsdato og sted Ankomststed og dato /8/22 Bugøynes

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

En ny verden Og hvordan skal vi regulere den?

En ny verden Og hvordan skal vi regulere den? En ny verden Og hvordan skal vi regulere den? Oslo, 5. november 2015 Frode Lillebakken, juridisk direktør TeliaSonera Norge Dagens TeliaSonera verden Subsidiaries Associated companies Net sales SEK 101.1

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere. Tone Samuelsen

Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere. Tone Samuelsen Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere Tone Samuelsen 27.06.2014 AGENDA 1 WINTERSHALL NORGE AS ET LITE INNBLIKK 2 EN ORGANISASJON I VEKST MÅL OG AMBISJONER 3 REKRUTTERING AV HØYKOMPETENTE

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

English translation:

English translation: 1 Da jeg flyttet til New York, malte jeg mange hjemløse ut fra fotografier jeg tok på gaten. Det ble til en serie jeg kalte «Faceless», for jeg malte dem uten ansikt. Etterhvert la jeg fra meg referansematerialet

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer