ÅnSBERE,TNING RINGERIKE ISHO CKEYKLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅnSBERE,TNING RINGERIKE ISHO CKEYKLUBB"

Transkript

1 RIGRIK ISH CKYKLUBB ÅnSBR,TIG Ringerike IshckeyHubb, Pb. 1214, lattum, 3503 Hønefss. -pst: ax: 32 I Kntnr: Hjemmeside:

2

3 IHLDSRTGLS s.4 s.6 s.8 s. 10 s. 11 s. 12 s. t4 s. 16 s. t7 s. 18 s. 19 s. 20 s.22 s.24 s.26 Styrets beretning Styret + klubbverv Årsrapprt Jenter Årsrapprt U11 Årsrapp UI2 Årsra pprt U 14 Årsra pprt U 15 Årsrapprt RIK 1 Årsra pprt R lk 2 Årsrapprt ld Bys Revisrutta lelse Regnskap 20II Balanse 3I.I2.2II Resultat 2L1 mt budsjett 2011 Budsjett 2I2 ") 1

4 RIGRIK ISHCKYKLUBB STYRTS BRTIG20ll Ringerike Ishckeyklubb har 235 medlemmer ved årsskiftet (153 aktive g 82 ikke aktive). 111 medlemmer er under 19 år (96 aktive g l5 ikke aktive). 123 medlemmer ver 19 år (57 aktive g 67 ikke aktive). n medlemsnedgang på 53 aktive, g en medlemsøkning på 32 ikke aktive. Av ba g ungdm har klubben 65 aklive under 13 år g 3l aktive mellm år. Av de aldersbestemte lagene er det jentelaget sm er størst med32 spillere. De andre lagene har spillere. Klubben har hldt Hckeyskle-kurs, med 28 deltakere frdelt på vår g høst. Klubben har ttalt 37 jenter på ishckey, i tillegg er det 9 jenter på cheerdance. RIK Jentegruppe, etablert 2010, arrangerte gså i år i samarbeid med IH Jentedag i september. Det resultert i bra rekruttering. Klubbens l. divisjnslag, gså etablert 2010, viste at satsningen på elitelag har vært vellykket. Try ut i april resulterte i flere interessante spillere. RIK har i år dermed stilt 9 lag: Jenter Ul1, Jenter U8, Ul1,U12, Ul4, Ul5, RIK 1 g 2 senir, samt nykmmeren ld Bys. Jenter U8, U12 g ld Bys har bare spilte treningskamper, Jenter Ul1 har deltatt i Akershus Ishckeykrets gutt Ul0 serie, g de andre lagene har spilt serie ppsatt av frbundet. RIK t har spilt l.divisjn, sm innebar dbbeltkamper i Tdheim, mens RIK 2 har spilt 3. divisjn østland. Klubben har frtsatt samme rganisasjnsmdell, men økt til 7 medlemmer i styret. Styre-medlem Kjetil ergaard tiltrådte sm bredde kntakt. Styret består av 5 menn g 2 kvinner. De andre vervene i klubben utføres ved at medlemmene eller lagene påtar seg egne ansvarsmråder. Gunnar Syrrist vertk sm hallkrdinatr g Jan Rune g Siv Mette Paulsen sm kiskansvaig på våren. Dessverre har flere av klubbvervene vær1 ubesatt i stre perider. Blant annet trenger klubbens bredde t4-emmeside ppfriskning g vedlikehld, fellesutstyr trenger en materialfrvalter g is/bane trenger en ansvaig. Klubben har driftsansvar fr Schj ngshallen. Klubben startet Hckeyakademiet i august. Akademiet ledes av Jan Rune Paulsen, g tilbyr leksehjelp, hckeytrening, barmarkstrening samt et måltid etter skletid. n meget psitiv innslag sm styret håper viser seg å være verd videre satsning. Grasrtandelen fra rsk Tipping resulterte i sitt tredje år i73 givere, sm ga klubben ,-. RIK deltk fr tredje gang på Ringeriksdagen i september, g markedsførte først g fremst Hckey- /skøyesklen g Jentesatsningen. lere spnsrer har velvillig frtsatt å støtte klubbens arbeid sm helhet, g nye er kmmet til fr å være med på videre elitesatsningen med Ldivisjnslaget, eller bidra til økt aktivitet på bredde lagene. De aldersbestemte lagene har sm sedvanlig fått med seg både seier g tap. l.divisjn, med trener Martin Brk g assistent Anders Aasen, klatret med sitt frtsatt unge lag til 6. plass blant 1B lag. 3.divisjn, med trener (g lagleder) Jim Gallagher, har hatt en sesng med flere uavgjrt. men gså stre seiere g stre tap. Det har vært ppulært, g trukket mye publikum, at nen av de yngste g nen av stjeene på 1.div laget har spilt enkelt kamper med 3.div. U15, med trener Tm Ulrik Trgersbråten, har hatt gde kamper mt bra lag, g endte midt på tabellen. Det samme gjelder Ul4, med trenerbrødrene Trgrim g Kjetil Rian (fr 8.år). U11 med trener Jim Gallagher har hatt str fremgang på str bane, g det er blitt flere seiere. Jenter Ul1, med trener Julie Gravem ilsen har spilt gutt U10 serie i Akershus fr i det hele tatt å få lag å spille mt. Det er frtsatt få rene jentelag i rge. Dette har vært lærerikl, men tøft. Klubben er veldig føyd med at flere l.divisjnsspillere deltar sm trenere på jentelaget g Hckeyakademiet. De fleste lagene gjennmførte 3 faste treninger pr uke de ukene de ikke hadde kamphelg, g aktiviteten i hallen har værr betydelig. gså i år er det mange spillere sm trener pp (eller ned) med andre lag i '{ Ringerike Ishckeyklubb, Pb. 1214, lattum, 3503 Hønefss. -pst: ax: B 38. Kntnr: Hj emmes ide : www. ringeri kep ant her s. n

5 RIGRIK ISHCKYKLUBB tillegg til eget lag, g får dermed trent så mye de vil. Dette gjelder både aldersbestemte spillere g junir- /senirspillere. Dessverre ble RVG idrettslinje med spesialidrett ishckey lagt ned i høst, pga liten søkning. De 2 spillee i 3.klasse måtte derfr fullføre med bredde idrett sm spesialfelt. Klubben har frtsatt t trenere på mer prfesjnell basis, Martin Brk på Ldivisjn g Tm Ulrik Trgersbråten på U 15. Dmmerstaben har vært meget tynn i år, men siden kampene fr 1.div, 3.div, Ul5 g U14 ble, i hht IHs reglement, satt pp med dmmere utenfra, har vi klart å gjennmføre sesngen. Imidlertid medfører mangel på rbundsdmmer, Aspiranter g Kretsdmmere n str utgift i frm av gebyr pr manglende dmmer ifht IH reglementet. Rekruttering av dmmere må vektlegges fremver. Hallen har tradisjnen tr vært åpen fr publikum søndager g i rmjulen. Hckeyskle er gjennmført pålørdag frmiddag. I tillegg er hallen i bruk av distriktets baehager, S g bae-, ungdms- g videregående skler på dagtid er femte året med helårsis i Schjngshallen. Det medførte frtsatt helårsaktivitet fr egne medlemmer, samt mye utleie til andre klubber. I smmer hldt klubben selv en ppulær keepercamp, samt jentecamp. Utleieinntektene er ne redusert, da vi i vår fikk knkurranse fra Hlmen sm hadde is 2 mnd i mailjuni. Av vedlikehldsarbeid ble Garderbe 4 pusset pp. U15 påtk seg ansvar fr dette, g det ble lagt nytt gulvbelegg, malt vegger, mntert nye benker g hyller, ny lysarmatur g laget en egen trener"garderbe". Større aktivitet g flere publikum medførte behv fr faste dager g hyppigere renhld, et firma startet i januar med renhld 2x pr uke. Juleavslutningen ble fr ellevte gang et felles arrangement fr alle lagene/medlemmene i RIK. Den gikk av stabelen fredag 16.des, mens klubbens julebrd på Grand ble avhldt lørdag 17.des. gså i år var at alle invitert til gang rundt juletreet på isen, g det km besøk av flere julenisser med sekk på ryggen. Til slutt den åige puck-kaste-knkulransen, med strt antall premier fra velvillige spnsrer. Klubben har aldri hatt så str msetning, så str publikums tilstrømning eller pressemtale sm i år. Styret takker støttespillere g spnsrer fr at det frtsatt er øknmisk mulig å planlegge å gjennmføre investeringer g frbedringer. gne medlemmers innsats er gså av meget str betydning på dette mrådet. Klubbens største øknmiske bidragsyter i år var Stiftelsen SparebanklRingerike med en gave på ,- til Drift. Juleltteriet er frtsatt en viktig inntektskilde, sm er med på å bidra til at klubben er gjeldfri. Klubben klarte i år å gå ut med øknmisk resultat på kr ,-. Styret tukker ølle.fr innsutsen i Hønefss 20. mars 2012 Styret i Ringerike Ishckeyklubb Tr rithjv erby, Styreleder Mette riksen rik Muggerud Magne Skierven Mui-Britt Thrsrud Jans en Gunnar Syrrist Kjetil ergaard Ringerike Ishckeyklubb, Pb. 1214, lattum, 3503 Hønefss. -pst: ax: B 38. Kntnr: H.jemmeside : n 5

6 RIGRIK ISHCKYKLUBB 2011 STYRMDLM Styreleder Sprtslig krdinatr Markedskrdinatr Øknmiansvaig Driftssjef Hallkrdinatr Bredde kntakt KLUBBVRV Materialfrvalter Kiskansvaig Dmmeransvaig Web-ansvaig Baneansvaig lsbilansvaig Slipemaskinansvaig Teknisk ansvaig Sekretær LAGLDR RIK 1 RIK 2 ld Bys u15 u14 u11 u8-10 Jenter Hckeyskle avn Tr rithjv erby rik Jhan Muggerud Mai-Britt Thrsrud Jansen Mette riksen Magne Skjerven Gunnar Syrrist Kjetil ergaard Siv g Jan Rune Paulsen rik Andresen Randi Aase Tr rithjv erby Jim Gallagher Jhnny Brenden Tne Gmnes Cecilie Tmter Kristin Bråten Hille Lærum Jan Rune Paulsen TRR RIK 1 RIK 2 ld Bys u15 u14 u 11 u8-10 Jenter Hckeyskle Keeper Martin Brk tr.ass. Anders Aasen Jim Gallagher Mrten Dalen Tm Ulrik Trgersbråten Trgrim Rian Kjetil Rian Jim Gallagher tr.ass. Sndre Skar tr.ass. Ulrich alkeid Kjetil Rian Julie Gravem ilsen Runar Me Bækkevld Trude Marthinsen Linda Jhanne Welde Jan Rune Paulsen b Ringerike Ishckeyklubb, Pb , 3503 Hønefss e-psf fax: , kntnr: , rg.nr: hje m me side : www. ri nge ri ke pa nthe rs. n

7 RI GRI K ISHCKYKLUBB 2011 ISKJØRR RIK 1 RIK 2 ld Bys u15 u14 u 11 u8-10 Jenter Reserver lsbaneteknikk avn Knut Bekkevld Paulsen Marcus ilssn Richard Aschim Jacb riestad Jhan skelund Per Øivind Jhansen Ulrich alkeid Mrten Dalen Magnus Tapper Bjø ppegaard Leif rik Christphersen Tm Rger Tangen Richard Kullerud Henriette Henriksen Kjetil Rian Jacb riestad Jan rik Msengen Lars Aasen Ulrich alkeid Jan Rune Paulsen Øystein Sjøthun Jae Bndehagen Øivind Andreassen Leif rik Christphersen Kjetil ergaard Henrik Kjs Tre Aarseth dgar Hanssen le Martin Jørve Ae Helling Geir Atle Svartangen DMMR avn Jhan skelund Tbias W. Temte Dagfinn Larsen Steffen Gmnes Henning J. Henriksen Marcus Tangen Jakbsen Martin Gmnes Skjerven SLIPR RIK,l RIK 2 ld Bys u15 u14 u 11 u8-10 Jenter Service: Stig Pedersen Trmd Marthinsen Runar Me Bækkevld Steffen Tinhlt Ulrich alkeid Mrten Dalen Bjø ppegaard Trmd Marthinsen Tm Rger Tangen Kjetil Rian Lars Aasen Ulrich alkeid lvar Gårdhammer Lars Aasen Stian Wisløff Jan Rune Paulsen Mrten Rusdal Ringerike lshckeyklubb, Pb , 3503 Hønefss e-pst: fax: , kntnr: , rg.nr: hje m me sid e : www. ri n g e ri ke p a nth e rs. n 1

8 ÅnsnnppRT 2rLl 12, RTGRTK eathrs JTR t: ',,!;: Ved sesngstart høsten 2011 hadde RIK Jenter eksistert 1 år. Laget arrangerte i likhet med i fjr "Jentedag" i samarbeid med rges lshckeyfrbund lørdag 10. september, g rekrutterte der flere jenter til laget. I tillegg har det kmmet nye jenter med jevne mellmrm hele sesngen. Antall spillere: 32 Alder: 5-11 år Treninser: tirs kl 17:30/18:00-18:55 + trs kl 17:00-18:00 Trenere: Runar Me Bækkevld (far g senir 3.div spiller), Julie Gravem ilsen (tidligere Landslagskeeper), Trude Marthinsen (spiller U15), Linda Jhanne Welde (kunstløper) g iklai Stadsvik (tidligere Jar g Hlmen keeper). I tillegg har flere spillere fra 1.div stilt ved behv. Lagledere: Hille Lærum g RandiAase lskiørere: Øivind Andreassen, Jae Bndehagen g Leif rik Christphersen Skøvtesliper: Jan Rune Paulsen Web/pr: inn Hlm Jentene ble i høst delt it grupper; U11( ) e U8 ( )/nybegynnere. ULl laget er trent avjulie, g åpnet sesngen med å delta iwarrirs Cup U10 isarspbrg i nvember. Her stilte de sm eneste jentelag sammen med 19 guttelag. 7 kamper på 2 dager, med veatting på skle. Slitsmt, men utig mrsmt fr både spillere g fresatte. Våre supprtere var både størst g best, g jubelen var enrm da jentene scret sine 2 første må1. ltillegg har laget deltatt iakershus lshckeykrets gutt Ul-0 serie. De har spilt 5 tueringer (4 brte g en hjemme), med 4 kamper pr tuering. Her har de møtt guttelag + et jentelag fra Skedsm, sm stilte med en jente- g en gutterekke. RIK Panthers var det eneste rene jentelaget. Mange tap, men vi har fkusert på de psitive tingene, sm har vært mange hele sesngen. Merkedag i februar da jentene vant sin første kamp med 7-2 ver es. U 11 har gså hatt nen terikvelder. 2-3 av jentene har i tillegg trent g spilt kamper med klubbens gutt U11-, g klart seg meget bra. U8/nybegynnere ertrent avtrude (frem til nyttår), Runar g Linda. Runar mer hckeyrettet, mens Linda har tatt skøyteteknikk/-ferdighet. Vi er veldig glad fr at trønder-jenta km til ss g ville bidra med sin kunnskap. år trenerkapasiteten har tillatt det er denne gruppen delt it, hvr den ene gruppen har hatt mer fkus på spillrelatert trening. På slutten av sesngen har flere av disse jentene flyttet pp til Ull gruppen, g det er fltt fremgang.

9 Alle jentene har deltatt på 2 jentetueringer i regi av IH/arr.klubb, en i Kngsberg i desember g en hjemmetuering ijanuar. Begge dagene ga strt utbytte mht kamptrening. Dessverre er de fleste andre jentelag eldre enn våre, så målestkken blir ikke krrekt. remgangen fra i fjr er imidlertid udiskutabel. På hjemmetueringen fikk våre aller yngste født2006 gså prøve seg på kamp. Vi har gså hatt intekamper hvr alle jentene ble delt på tvers av gruppene. gså i år har laget med jevne mellmrm spist kveldsmat sammen etter trening. ør juleferie ble de spnset med pia g kransekake, g det ble vist film fra høstens kamper. Dette satte jentene str pris på. U11 hadde buss til kampene på es, g det var veldig ssialt. tter påske tilbyr laget barmarkstrening 2x pr uke. Der blir det trent på krdinasjn, balanse, styrke, spenst, kndisjn g kølleteknikk ved hjelp av lek g øvelser. år isen legges igjen i mai (?) blir det mest sannsynlig en barmark g f- isøkt pr uke. I slutten av junier det igjen klart fr en uke smmercamp ischjngshallen. Det nrske kvinnelandslaget i ishckey (Hckeyjentene) dnerte ivinter sin pkalfra 4-nasjners tuering i Bratislava, til RIK Panthers Jenter Ul-1. Denne pkalen har vi valgt å bruke sm vandrepkal på laget. Statuttene fr å vinne pkalen er å være lagspiller (psitivitet, være hyggelig, hjelpe til, backe pp medspillere, inkludere alle, trøste, rse), eller ha persnlig fremgang på isen. Dette har vært ppulært blant jentene. Det er strt å få en så str pkal hjem fr en peride. Jentelaget har en fltt fresatt-gruppe. De er flinke til å være tilstede på treningene, g hjelper til med ppgaver underveis. g hckeykunnskapen Øker i takt med jentenes iver. lere pappaer har gså i år vært med på isen sm assistenter. Laget har skaffet seg 2 spnsrer, g disse midlene skal bli brukt til treningsutstyr, prfilerin gstøy, trener/spiller inspirasjn med mer. I tillegg har iskj6ree gitt sin inntekt fra leiekjøring til laget, i likhet med pengene lnger A. tjente fr påsying av reklamelger g verskudd fra de fresatte på cup i Sarpsbrg. På våre t hjemmetueringer hadde laget bra inntekt på kake-/baguettsalg g ltteri. Tusen takk fr all glede vi har hatt med å følge jentene g deres fresatte denne sesngen! Hille Lærum g RndiAase, Igledere. q

10 ÅnsnnppRT R u-11, SSG 2011/vL. Spi I lere/trenere / støttea ppa rat: U-1- har iår bestått avttalt 18 spillere, frdelt på tre årsklasser. 5 spillere er født -02, 7 spillere er født -01; t av disse er jenter fra jentelagel l,i år, g 6 spillere er født -00, sm er verårige g er søkt ned g sm vi har fått gdkjent dispensasjn fr. Disse har vi rullert på, så kun tre stykker har vært med ss m gangen på hver kamp - etter reglementet. r Jim Gallagher er hvedtrener. Sndre Skar g Ulrich alkeid er ass.trenere. Lagleder: Kristin Bråten. lskjørere: Ulrich alkeid (iskjører- ansvaig), Lars Aasen g Jan Rune Paulsen. Åpen dag- /Kiskansvaig: Trunn Skar. Skøyteslipere: lvar Gårdhammer, Ulrich. g Stian Wisløff. Vi hadde et freldrem øle 2I/I, der Venke g Jhnny Brenden trakk seg fra sine verv sm lagleder g hjelpetrener. y lagleder ble valgt: Kristin Bråten. Ulrich alkeid km til sm ekstra ass.trener. nkelte av laglederen sine ppgaver ble frdelt på flere ansvarspster, sm egen iskjører-ansvaig g Åpen dag- /kiskansvaig. Dette har fungert gdt. Trening/resu ltater: Vi har hatt tre treninger i uken; mandag, nsdag g fredag kl Vi startet sesngen ved sklestart. Det var først etter høstferien, g ftballsesng- slutt, at vi så g sivar fulltallige. Jentene km til etter hvert utver høsten g har vært et meget psitivt tilskudd til laget, både på g utenfr banen. Vi hadde fire serie- kamper før jul. Vitapte tre g spilte 6n uavgjrt. Vi var med ijule- cupen til Skedsm ishckeyklubb i rmjulen. Der ble det tre tap g ett uavgjrt. Derimt stakk vi av med "fair play"-prisen, g mttk allikevel en pkal. tter nyttår har vi hevet ss betraktelig, g står nå med 6 seire, ett uavgjrt g ett tap, når det nå gjenstår t kamper av sesngen. e vi ser ss svaert føyd med. Ssia lt: Vi føler miljøet i laget ikke har vært helt tilfredsstillende denne sesngen g har gjrt nen tiltak i den frbindelse. Vi hadde freldre- g spillermøte den 17 f 2, sm styret har mttatt referat m. Jeg føler vi har sett en psitiv utvikling siden da. ruten rmjuls- cupen g en veattingstur til Tønsberg i januar(i frbindelse med kamp), vil vi utver våren, g til høsten igjen, frtsette med ssiale sammenkmster utenfr banen, med den hensikt å styrke lagmralen g å jbbe med "team- building". Sm fr eksempel å arrangere "Mestermøte". Vi avslutter året med en bwlingkveld fredag den 30/3. Takk til alle sm har jbbet fr at denne sesngen har gått så bra! Vil gså takke emina fr spns av pkaler til avslutningenl Mvh Kristin Bråten Lagleder U-L1 1

11 Arsra p p rt UL, 21.I/ 2I2 Hvedtrener Markus Hanssen Ass. trener Jhnny Brenden Lagleder Venke ren Brenden. Vi har trent en dag i uka, fredager kl 18:00 da det har vært ledig is. Sesngen startet pp ved juletider, g da var vi 11 spillere. U12 består av de 6 verårige på U11 (f. 2000), 1 spiller fra U 1'4 (t.1999), 1 spiller f.2z g 3 spillere f (det er t jenter g keeperen). Vi har hatt 11 treninger.2002 spillee syns de fikk fr lite spilling da de ikke får spilt alle kampene på u11. Så tanken var g få til treningskamper med disse, sm da ikke var så enkelt. Vi har spilt en treningskamp mt Hlmen Ul-2 hvr resultatet ble este sesng vil vi spille U13 hvis vi får laget til å frtsette. 1 spiller f Ønsker da å spille på U13, g denne vil vi søke aldersdisp fr. Venkeren Brenden Lagleder U12 II

12 Årsmelding fra U 14 sesngen ttll2 ør ppstart av årets sesng valgte U1-4 å avhlde en smmerhckey i uke 32. Larry Parks, sm var trener fr ss denne uken, hadde fkus på de grunnleggende ferdighetene til en hckeyspiller. Dagene denne uken var sm følger: ppmøte mellm kl til : frkst - gjennmgang av dagen - påkledning : treningsøkt varm lunsj treningsøkt. Avslutning av dagen mellm kl 15 g 16. Deltakee hadde strt utbytte av uken g ne av suksess faktren er at de hadde en meget gdt kvalifisert g engasjert trener. Det var deltakere både fra U14 g U15, gutter g jenter. ppstart av årets sesng skjedde ved sklestart, men ikke alle er på plass før etter høsteferien da mange spiller ftball. Trenere har i år vært Kjetil Rian g Trgrim Rian, lagleder Cecilie Tmter. Treningervar mandag kl til 19.15, hvrvidelte isen med U15. Tirsdager kl gtrsdager 1"9.45 til Dette året har vært preget treningsmessig av at u14 g ul-5 har trent sammen strt sett hele uken igjennm. Vi har hatt 15 aktive gutter g jenter denne sesngen. n av guttene sm er født i 99 har valgt å ikke være med ssiår,menharspiltgtrentmedu12.avdel-5spilleeer8fødti98-herav3jenter,g6i99glguttfra n gutt ga seg før årets sesng startet. Det ble avhld freldre møte fr U1,4-25. ktber Saksliste her var: 1. Trenere/plan fr laget, 2. Øknmi i klubb g lag: 3. Dugnader: 4. Iskjøring: 5. Dmmere: 6. Breddekrdinatr har rdet: 7. Valg av lagleder: 8. Cuper 9. Diverse: Det blir gså avhldt freldremøte nsdag Saksliste er: 3,. Trener infrmerer m våren Sesngen 2I2/1,3; rganisasjn rundt laget neste år. 3. Bredde krdinatr infrmerer m æig spill, ta da med kntrakten sm deres ba har fått utlevert. 4. ventuelt. Vi har vært med på t cuper denne sesngen. ørst var rbundscup på Hamar, her møtte vi Strhamar, Astr g MS. Dette var gde lag g vi gikk ikke seirende ut av nen av disse kampene. l1 tj_

13 Cup nr t ble Supercup i risk/asker, Hlmen g Bærum ishall. Vi spilte alle våre innledende i risk Asker hallen. Vi hadde 2 kantper fredag, 3 kamper lørdag g 3 søndag. Guttene gjrde en meget bra innsats, g vi lærte masse hckey på en helg. Treninger: Det har vært trening fem dager i uken felles med U-15. Treningene har fr det meste vært ledet av U-1"5 trener. Det har vært et stabilt bra ppmøte på treninger der l-0 eller flere av våre spillere har vært til stede hver trening. Det har vært en stigende frståelse fr fkus g knsentrasjn blant spillee. Dette sammen med kvaliteten på treningene har bidratt til at spillergruppen har hevet seg kvalitetsmessig inneværende sesng. Kølleteknikk g taktisk frståelse blant spillee er veldig varierende g vil måtte jbbes med fr å kunne hevet nivået på laget ytteigere. Det har vært en psitiv g kameratslig tne før, under g etter treninger. Samhld g miljøet i laget vurderes sm bra, men krever frtsatt fkus fremver. Kamper: Resultatmessig har det vært et brukbart år der laget har vunnet 9 g tapt tre kamper. Laget har vunnet en eller flere kamper mt alle mtstandee i serien. På B-nivået hevder vi ss meget bra. Det har vært lite utvisninger g enda mindre tilløp til krangling, usprtslig g ufin pptreden mt mtstandee. På lagleder/trener nivået har det vært en gd tne mellm lagene før g etter kamp med unntak av et lag.. Under deltagelsen i Super-Cup iasker ble det veldig klart at nivået pp til de beste spillee i rge er relativt str sm lag, men at enkeltspillere på laget hlder et bra nivå. rskjellene viste seg i alle deler av spillet, fra skøyteferdigheter til teknikk g taktiske sklering. I skrivende stund ser tabellen til U 14 ut sm følgende: Tabellen: U14 avd B KamperVUT Mål Peng l.hlmen Hckey l Cmet Halden. Ishck Gjøvik Hckey Rineerike Ishcke),klubb Kl,r{es risk Asker T.Skedsm Ishckeyklubb Tatt i betrakting at vi kun har en keeper g ikke får peng fr hver kamp i spiller, ja så vil jeg vi si at vi gjrde det helt greit i sesngen 201,1,/201,2. Kjetil Rin Trener Cecilie Tmter Lagleder /3

14 ÅnsnnPPRT u-15,20ru12 tter intens barmarkstrening giennm smmeren,gikk vi rett på sak med sesngåpning i Birkebeinercup U-15 på der de fikk ppleve å spille mt lag i en helt annen klasse g verden...pågangsmtet til spillee var på tpp til enhver tid, det skal de ha. Selv m vi km sist på tabellen, vant vi både festen g tribunens beste supprtere!! Årets serie har bestått av 8lag, da med t langturer: Lillehammer, Hasle-Løren, Ski, risk-asker, Ringerike, Tønsberg, Bergen g Haugesund. Pr.dd ser gså tabellen ut slik. LITT PPSUMMRIG Tidlig lørdag mrgen 29.kt tk AS Kasreiser ppstilling til sesngens første langtur -der 15 spillere g 15 freldre skulle busses til Gardermen, g deretter flys til Haugesund. Tut g Ltte møtte vi på Gardermen. Trøtte ankm vi Haugesund der vi ble hentet av brtelagets egen buss g kjørt til htellet. Snakk m service! tter å ha pakka ss ut, var det felles lunsj på gn fr så å slappe av litt før kamp. Kampen endte 2-6 ivå.r favør, men har sett bedre kamp!! Haugesund skåret sine første mål!! Alle bar vi preg av å ha vært på reiseft fra kl.5 på mrran. Det ble tidlig kveld. Kampen søndag gikk bedre,2-10. Vi kunne reise hjem med 2 seiere g med RIK's blideste målskårer: Lars Muggerud sm skåret siste var mr det! Vi hadde en kjempehelg! Sesngen frøvrig har det blitt busset til Lillehammer g bilt til Tønsberg. Resultatene har vært variable, men vi ligger sånn midt på tabellen!! Vi har frtsatt kamper. este tur fr ss er Bergen mars, kan bli spennende det...sånn helt på tampen! Å m de er like imøtekmmende sm Haugesund... "Generelt har spillee hatt en kjempefin treningssesng! Prgresjnen er ne tregere enn ønsket, men frbedringer g giennmføringer er tydelig å se! Videre er det påfallende å ppleve den frandringen sm har skjedd etter garderbe skiftet! Samhld, ssiale faktrer g treningspplevelsen til spillere g støtteapparat har merkbart blitt mye bedre. Jeg synes det er på sin plass å gi spillere masse skryt fr rden g ansvaret de har tatt mht renhld, ryddighet g generelle "regler sm gielder!t'sitat Tut. U-15 har en unik freldregruppe sm står på g bidrar med det meste. Alt fra frivillig iskjøring, egne spnsrer, lager kveldsmat, g ikke minst:vl PUSST PP GARDRB! De har fått egen garderbe! Den ble så fltt! Det krevde tid g planlegging, en iherdig innsats fra freldre g andre frivillige, men du verden så stlte vi var da den kunne taes i bruk. Timene med maleksten g alt annet arbeid var glemt den dagen vi hadde ffisiell åpning! Mange av ss var nk litt rørt den dagen, men det var mr! Å spillegruppa kjempeføyde l,{

15 SPILLRSTALL U-15 har denne sesngen bestått av: Keepere: Jørgen P. Sagen g Martin G. Skjerven Utespillere: Cedrik Skjerven(A), redrik H. Kullerud(C), Severin Krgerud, Trude Marthinsen, va S. Lschen, Jnas yheim, Jø H. Thengs(A), le J. Aasen, Marcus T. Jacbsen g Henning Henriksen * Lars Muggerud, la D. Waagaard, Isaac T. eergard, Thr J. riestad, Andreas Rian, lise Jhnsrud g Mads Jhansen frau-14 TRIGR Det har vært 5 treninger i uken, samkjørt med U-14 * nen lørdager LAGVRV U.15 Trener: Tm Ulrik Trgersbråten Lagleder: Tne G. Skjerven Ass.trener: Jhn Sagen Ass.lagleder: Jhn terhals Iskjørere: Tm R. Tangen, Henriette Henriksen, Jhn Sagen, Richard Kullerud Slipere: Trmd Marthinsen, Tm R. Tangen Sekretariat: Magne Skjerven Kiskvakt: Mnica Tangen g Hanne Sagen Kasserer: Marit Kullerud Web.ansv: Henriette Henriksen Dugnadsansv/ftgraf: Richard Kullerud Vi har gså på tampen av sesngen pprettet en freldregruppe sm har ansvar fr ssiale tilstelninger, den består av Marit Kullerud, Grethe Thengs, Hanne Sagen, Bente G. Skjerven g Inger Dahl. Det er en fltt freldregruppe på U-15 sm alltid stiller pp g spillergruppa er helt unik. Vi venter i spenning på neste sesng. Jeg er stlt sm får være lagleder på dette laget! "Lykkes ikke detta laget- lykkes ingen lag" sitat: M. Skjerven r Team 97 Tne G. Skjewen t5

16 Årsrapprt}ttlL2 l.divisjn senir Laget startet ppkjøring til ny sesng rett etter påsken var ver, med barmark g treningsstudi. Barmark var ledet av Martin, treningsstudi var egentrening med instruktør på spinning. Try-ut ble avhldt i april. Resultatet var at i tillegg til egne spillere ble laget styrket med 3 spillere fra Sverige g7 spillere fra rge. n av disse var tidligere Panthers spiller iklai Bakketun. Det nye laget hadde sin første trening på is den L5. august med trener Martin Brk g hjelpetrenere Anders Aasen g Henning Hansen. Det ble gjennmført 6 treningskamper før seriestart. Kampsesngen startet den 28. september g ble gjennmført med 34 kamper. Sprtslig havnet vi på 6. plass å peng med 4. g 5. plassen. Vi er sæig gdt føyd med tanke på at laget hadde en tung peride ijanuar med skader g match straffer. Hadde dette vært unngått kunne vi kjempet m 2. eller 3. plass. Men sesngen sett under et var det nk en gang bra levert. Satsningen har frtsatt skapt str ppularitet både i klubben g i lkalsamfunnet. Vi mttk spesielt gd pressedekning, gd spnsr ppslutning, rekrdstrt publikum g et fantastisk støtteapparat. Vi vil gså takke alle våre spillere fr hengiven innsats både på g utenfr banen. Takk til alle sm har vært med på å $øre dette året til ne helt spesielt. Adm. Leder 1. divisjn Tr rithjv erby t6

17 Årsrapprt Ringerike Panthers 3. divisjn,2ll-2l2 Sesngen 201.L-2012 ble sm vanlig startet pp med et sterkt engasjement fra alle spillee sin side, g det så veldig lyst ut fr sesngen med tanke på kamper g plassering på tabell. Dessverre har en del spillere falt fra, samt at enkelte sm ønsket å spille, dg på til-g-fra basis, rett g slett takket nei siden de km til å være med mindre enn de syntes det var verdt å betale treningsavgift fr. r 3. div sm den har vært til nå er dette fra vår side veldig beklagelig selvsagt, men det er dessverre ikke ne nytt at vi rammes av jule-syken g sliter etter jul med treningsppmøte samt kampdeltakelse. Det kan ikke sies annet enn at det ppfrdres på det sterkeste at det etableres et sterkt samarbeid mellm 1. div g 3. div slik at man med tid pplever 3. div (2. div?) sm et reelt rekruttlag i klubben, g at de sm står i skrpa mt L. div har et kamptilbud all den tid de spiller lite eller ikke ne på 1. div kampene. Årets sesng har sm i de aller fleste av de siste sesngene blitt gjennmført med en g samme persn sm kler alle ler rundt laget. Undertegnede har i mails frm til styret i Ringerike lshckeyklubb på tampen av sesngen gitt sin avskjed fra vervene : lagleder, trener, ppmann, materialfrvalter, rganisatr samt kntaktpersn fr Ringerike Panthers 3. div. lag. På det sprtslige plan så har ikke resultatene iår gjenspeilet det spill sm spillee utøver på isen. Det har dette året vist seg å være ekstra vanskelig å lage nk mål i kampene fr å vinne, så sesngen under ett sees vel på med skuffende øyne på den måten, men alt i alt greit nk siden det viser seg at 3. div mannskapet er mer enn gdt nk bare målene puttes. Det har i år vært benyttet ppunder 30 frskjellige spillere på kampene. Det er sm står fr mesteparten, mens det er en haug med spillere sm har relativt få kamper g spradisk deltakelse. Det har i løpet av sesngen vært 5 spillere fra 1. div trpp innm g spilt kamp i 3. div. Undertegnede ønsker på tampen av årsrapprten å takke fr all hjelp til awikling av våre hjemmekamper. Den/de sm har kjørt is, vårt trfaste sekretariatspersnell sm hlder stålkntl på alt av papirarbeid/speakertjeneste samt alle sm ellers har hjulpet til med diverse rundt kampene. Med sprtslig hilsen Jim Gallagher ll

18 Årsberetning ld Bys,2IL /20L2 RIK ld Bys har nå eksistert ca l- år. Trener/Lagleder teamet består av Mrten Dalen g Jhnny Brenden. Vi har trent t dager i uka, nsdager g søndager. Hvis vi har mistet en trening, har vi hppet inn der det har vært ledig tid. ld Bys bestå r av L7 spillere, men vi har med flere på treninger sm ikke er gamle nk (!). Disse spiller ikke kamper. Vi har spilt en kamp mt Kråkene sm vi vant. Mr... Treningskamper mt RIK 3. div g RIK U15. m sesngen 2L2/t3 ønsker laget å melde seg på vetaran- serie, fr å få nen kamper. Mrten Dalen g lhnny Brenden Trener/lagleder team {B

19 Ringerike Ishckeyklubb 20 I 1 Reyisruttalelse På grunnlag av indeverte bilag g driftsregnskap fr 2al1, er det fretatt en kntl. frtatt Det er stikkprøvekntl i år av tilfeldige bilag. Regnskapet er ryddig føft, bankerr er avstemt g kntrert regelmessig. Kntantbehldningen er talt pp. I samtaler med kasserer i klubben g ved giennmgang av regnskap er følgende punkter drøftet med tanke på frbedring: - Håndtering av lønnsmrådet. - Hckey akademiet. - Rutiner fr purring g innkreving av medlemskntingent g treningsavgift er frtsatt ikke helt på plass. - Rutine fr peridisk ppfølging / rapprtering til styret. - Rutinemessig gjennmgang av firsikringer. - Avstemmingavspnsrkntrakter. - Rutine fr revisjn. Basert på utført giennmgan e qyevntekmmentarer kan årsregnskapet fr 20i I gd$ennes. 'n

20 G P rql\qaq\tr ø(itn\vcr) \trr\t$\ Qtl.\\(0LnLn) (L\t\\t-rr m vh acr) ) 0 \t r t-.1 c\ r l\ \t LC cq ) i r l r-.t q) Ln r-i rt l \ cr) a Lr) q\ cd\ (r{ ( r"l c Ln C) sl t U.} Ln -t f\. ri ) 0 Cn ( c d sf sl c 0(sfr{ ( l\ tn t\ ct) c!c{l')m cr-i(t\c d sl m 00 Ln c Ln r ( r c r sf ) c! c tn r{ f\ Cn r{ m ) sf l! t c ( t Ln ) tn f'. r Ct't dt L') c Ln <f Ln c -t ) A dsl L.) l\ rj.) (. r{. IJ t IJ J] C) Ln r-r LndcLn ) c m \ ln r st æ IT. It- ln ( sl' ) r l.r) L l'r c ) sf f'. Ln c cl (. c l'. t lh (' IJJ t & L l'. st fn c{ r ( Cf cstl'. l'r l'.. ) ( ststc f\ rf,.. Ln C ft1 C') æ fn æ ( sf L ) a tn I l.r)00sl sfr c l J lrj (J I IJ æ, (, &, G IJJ t! ẓtl & p<åu) ' fi- c;,ø.cj.y -: ncdrj ilb.kj'- -Yl=pØxcbx 9l I. åi; L c - åey5j#s = '-"y & d Lr=vø(-!';A_C(,.Ø-c&lgg_.r (.-(D q!) : Ja CJ CJ u.l ; 0J Y 2 CJ ) c 0) g*s 5iå{nr -'J -9'." 5 5 = = å 6 = ; S' å ttllllll c) rr c) c) -r $ Ln ( ( -t sf <f Ln ( ( ( ( ( ( ( ( (f c c m c c c c m c c c c -: å æ, l! att f th, l! th th t - 0J.=cJ - u c.) v fq4 U * g;in '=q):^0.) LL Z^c.) Jr;tbG) -L-bn!l+r >ciblcxå9 -s,i.='=å _v i;g viji=9-,b,!3:rs _y. b = c ;H.B fih:-iåg = H 9 : 99>:b*s b -SBeg,l5å,5AP - ( JZ G) CJ c LC >(! ; -6a.t q).ø -) (JY ) -t lr.r (n$ln( (c)$ln( tn Ln Ln Ln Ln sf Ln L.) [n sl st sf <f, sf sl sf sl sl (. ( ( J

21 L ) \ )rt\a q q(\lt \ t \t t r-t L r c\ \ a t -i ) l \t v\ \t r-i v r.t cr) r r m r r-i sf t sf Ln sf sl ( l-. Ln ) Ln sl $ <f, m si sf ( tn ) c\ 0 ( t ( C r. m sl tn d sf f\ ( tn ) -{ c{ c{ ( l ) (. c sf cr1 -r Ln :3-rq.)- r-{ I r sf l.r! (n <f 0 Ct) t. Ln \ c ) ( ) Ln(c l.n(c 1.. c{ r- Cn I c sl-. r'- - Itr si ( c\ [n l ^l (st f.. ) ) ( r fn st (t) It- I r Itl ) I.fl sl( tnc)( 00 Ln Ln )) L I LJ') c ( c c. c\ )m-tn ( c c l'\ ( Ln ( ccc-i Lnd$t (<f,sf )md Itt l tjl ct) æ (n æ I Ln r--t r i st I r æ I ( ( lr $rr))sfdtnst r.*tnsfstsf r{() (tndc\ d) cl ( ( ( ( c\ ) ft1 ctr Itt ft1 fn sf I'r r l dl rtl r0 r\ ln fn (n sl \ c 0 L.)\) )Ln( tntn.d) t Ct1 I <' I c st c\ rj i-jb!-lø q i 'is b! cr >.9 i _3 gq-_ f -.s+å!gi,p#8,.a J e ; : - :ø? t-- g g X- b > l- h - :åt -'qj!- SaA*b-V=; 6 * ; ;, g -i i 3.. å.,s P "s = e I I I t gs s,. q - b * T * g -' 5 * 3 fr X å > c< I > 2 : - d (, (9 d 2 æ. - > ååå-!åååååååååå-^ c ( sl c) -i sl ( ( ( ( ( ) ) l cy') (n ( ( ( ( ( ( ( ( f\. 1.. f... lt- l'- P C J J b c (! L L ( i (g P c qj Ø AJ _ J d. I f'. L (.) L _ 0) b! P L -:Z b! c ( c I l-- t\ T' l! cp t^ ttt '= ta (!! ftn vt = L! tll - V) tr - =xq JLp P!!Ø c20 c.)0j- -;-(U 6 d. ccc cicj ccc ccc ttt Q TL "l clr ttl CL ttl l! J u) t ( 5 l Itl I t P (U P f qj c.) i:j = ( :_..i 4 c\ - 'r' JLr r0jcj- ØØ'\ >= b! b "' -Y-:Z c (0)(u( c c c c _v. c ( - (..g AJ -:Z L

22 d Ṇ j q r\ l r\ sf (\l sf r{ I.j (n (^ L t ( æ C (n ) I sf m rfl (l,6 (9e 6i J.t= -J\. c - S-J -U A -i- R g Y 'å-'6- Z g.gg ( ttj === H SPS' bq r{ c! q ) C) r) sf rrsl sf t{ tl.{ (\i l.j (n sf )m lnd ln (. ( el sl \ i t.) <+d sf+c\ <l tn P.9! (U J (U J rrjy c, I d ; := r Z uj fiqr aa lll :f \ \ ;ns ul +m il303 P+c.i d Ytn 9ctcici ilaa q.tl retr- 6uJcI cb ct cq) L g -c c( c 2L

23 1 ''t (J

24 P J 'ø' f _ LntLn Ln(srLnCLnJ (-ri-an t 00 L g P 0) = _ c) Lr) r i- c c (cr{ m ( C m t sl t u1 rt r\ r\ r\ rt cl t ( m ct') C sf st d C)t.sf()Ln (e{a{m rtt ctr ITl' T ctt(f\ dsfmc)cln0000 t ( ) d sf l m r1 l c{ sl IJ -t tn 3c P P CJ f - t c P 0) - :f - IJJ t u.t ( ) 6 Ln g ) -t Ln 6 66 t s'l l c)ln t Ln La) c ) r-r ( Ln L l-. c{ s ) 6 ( Ctt tr1 c ( sf æ PqJ Ø! f _ IJ t 6 P AJ ø f _ J. r l'. 1.. Ln ( sl <f, ) ( \ ln A mci<f, l L l'. ft.) ) L sl L 00 L m = J f ln t P qj = _ a dln LnLnrr{lr!!1 Ln(mc A r-..nsll.. ri.. \ rt ) c ( mst<lsfmctcl f'-sf ln l Cn ) c (n ctr æ 0n 00 P J = - II C ( sf L r c st c l c!l.n.. Ln CD i'l f J IJJ u I 2 æ, (t æ, LU IIJ.tt t- l! æ. L^9-.Y=-Y {l<+ci1j_a -:i-i=ecb!.9: 'qi 6- - ; P 3å vl c^,ø4.) 6i. 9P 6 i '. giri L c -Y-;dq.,r.9 5 åsy:9i4.& fi=;".=:sg t*:fi åg * g s å g 5 å i å tttttlllllllll Q -rcsfl.n(( - sf st Ln Ln ( ( ( ( ( ( ( ( AC) c c c m fn m m c m b &, IJ Itt t f lh LU tn th l! -.tcj AJ - u q.) fqp v Pcr U; Påt =^CJ =-69 J! b!c') ;L-b)# >crbc;h9 s -.- å _9 * '= -;-n - I '= -:.u å fl, c = $ å' q:p b"ggr _ e c: Ø s-y qj b! \ -:-'-tr=.9> hnp- _:rg>!cj - L -U(J.gsgså5å3 d2 dli I -t cr (\ cr') $ Ln ( a A($L Ln Ln Ln Ln $ Ln Ln sl sl st sr sf sl sl st <l \ ( l ( P,.Ll

25 c) $000lnLn I)C\ s9 s9 s9 sl e.r t rr st i-i Ln $ sf ( tn r tn $ $ st m rf, cf) <f, ( Ln ) rr 0 ( 0 ' ( 0 ( c sf tn d sf Ln \ tn ) tn ( ) ( <+ r'l (n tntn)i 0 L c\l g r0 r (n t\ (n sf) Lnmt&) r-r 1'11 r ( r (r g :1 ) :1 (Yt a (n I 00 <l c ( c\.. (sl ) ) ( l +( st st t\l r (n sl cu Itt r.\ I r Itt ) ln r'- ( It- l L c c sl 3SJ ) ( m ( -t. tt f\cl'. cm.(ln( Cn tn sl l- c$si )m I c) c\ I t ln æ I (n æ I Lnd+ lt\ t a ( r{ æ I <ltn c c9 sl r ) st r--r Ln st l.r)sf,slcsl sl'd().(tnclnln-r C il La) rj) ( ( ( ( c! b å c. P sa; fl e : '=6 b! P -9 0 q) >.= ;' = a L ; å 35_!_ H9 P - s _,i r= c - a ' åy=;l ++"*;ce:-5 5 3; ; g_7 i 3qs,ye. H x ' åå 5 gfi # g S g J åg å; m ( st m sf ( c! tn f\ Ln((((0)) l L ( ( ( ( (g ( L l'\ l'r l-r (nm f\ \ l-. l'. ) c -t 6 l (Yt ( ct) <f rct C ti '= 5 th (Yl (n ) ln (r1 fn! :t vt t^ =. LU ttl - v l.! c sl- * m t r g1 ri t.cl P=r - 0.JLe u3 'ar -6 2 e' PP=lll q.!la ::: vpeå cccz. rrtz = tntnr ric cl \t) ) G1 rtt (n (r1 c, ( f tt) j 0) _c 0.) -v. : øp >0) -r'ø-' c.)_ :b P: - -c ac (tr- i6- P) (t :CJe d.:9 J L- 58_ c; ef P fl -Pg i=! i- b b -: = :Ø rtr q=d r='r! rg) qj 5 gpb.j L#- c li c,) 9g= P 50*- Zx re J5

26 ()(.Q0er ( rr cb tn sr )!n Ln l') e{ el l m r rt m sl st Cn er (f\sfl (Cl r d J ( ) ) -i tn L ttl f (9 J I/) Lnrr Ln.i Cn lj) 00 0) m ( f t) lrj, L l'. (i.) sf (c A cst r.)c( <f,slmrr ttsf lj) r Cn tr1! æ m r{ æ IIJ (J 9 IJJ æ, (, t 0t lj.l t! ttl lta,. J a - P g--. 5 s 6 q 6J LP å-9 f 5 s # I ^ S 'i-s -!;2 å=bfi e=;;5ry5;åh is:c> it; Ji=pØxc 0J!q ; )t: L = -"J _9 b 5 5 >: S,t 6 > d > -:Z c ( - ci V).:Z L CJ b c d. (It Q rr rr d c sf Ln ( ( $ sf ( t ( ( ( ( c c m c c c c m m m c c AJ P e P vl æ, t! Y lrt ltt *, :) qt 7b

27 rj.] å q) [n (\ (\ d <f t\ r r. tn +ll (\ lf} ) (n d sl l G'] c{ tn l') CD ri Ln <f,tn ) c st L sl' ) L el sl ) c r sf ( sl IJ) sf st sf m <l c tn 00 ( ) ( ( sf [n ( Qq lj'l c! tn ) m c) sl' l') ) d ( tn cd ( tn ) $ r\ c sf H Ln L <f r\ lj] ( tn -i c c! ( sl Ln c\ ( ( L( sf sf r ( l.r) c\ tn rf\cf\tn (00(Ln( mrdsflt (cslcsf a!)(n -{ -{ Lnsfc)sldLnsl rj1 r\ $ sl' c sf r\ sl r-r ( c sf\(.tnmlnlni Ln m) ( ( ( ( (\,1 a.g., _uj P c :L -q!b! r=åc R l J - _9 :; & *3!_ å = 5 5""_S c,s b PA' 2c{: -.-9 æ, 1^ Y ggg c=si* q= 3 b; =_g :.9 g CJ b b c 6c s: 6\_5 : r! c -'-6."+ P= bgi- :. 6 :t_.gg e-3 -{ d!.) J å+cv=c;;5 t P^ 8,trH"39 r-\6+9.; Y, 6 ; å 3 eå å Håg ååå; å5* åå åås gåå 2d.;>d6 rt si Ln ( A ta \ c) tn Lr) Ln $ sl' si sf sl <l sl sf sf st ( L æ, P g A sf!n ( Ln Ln ( rr ( c ( c\ ( ( Ln t ( ( ( c ( ( ( ) ( A $ m si ( r ) ( f\ r\ r\ f\ Ln c c c f\ f\ f\ x C P t^ IA '= f\ r\ J Itt 4(

Arsberetning for 2014. Nidelv Idrettslag. Sflt - in NIDELV In IDRETTSLAG ).'" STIFTET 1930 IE4** zi.r.07

Arsberetning for 2014. Nidelv Idrettslag. Sflt - in NIDELV In IDRETTSLAG ).' STIFTET 1930 IE4** zi.r.07 Arsberetning fr 214 idelv Idrettslag 44 11k* Sflt - 7 in IDELV In IDRETTSLAG ).'" STIFTET 193 IE4** 1 zi.r.7 idelv IL 4116/ IDELV Innkalling til arsmte 215 Tidspunkt: Onsdag 25. mars kl. 19. Sted: Klubbhuset

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

Denne sportsplan er en revidert utgave av den som ble gitt ut i 2004 (Kjetil Aakre var da Leder Fotball Ungdom).

Denne sportsplan er en revidert utgave av den som ble gitt ut i 2004 (Kjetil Aakre var da Leder Fotball Ungdom). Håndbk fr Ftballgruppa SPORTSPLAN FOR FOTBALLUNGDOM (FU) Frrd Sprtsplan fr Ftballgruppa skal være et viktig dkument fr trenere, lagledere, spillere, fresatt g andre ansvarlige ledere til å arbeide etter

Detaljer

Årsberetning for lag og aktiviteter

Årsberetning for lag og aktiviteter Årsberetning for lag og aktiviteter Sesongen 2013/2014 Innhold Kjelkehockeylaget... 3 U8... 3 U10... 4 U11... 5 U12... 5 U14... 6 Damelaget... 7 Rekruttlaget... 7 A-Laget... 7 Skøyte- og hockeskolen...

Detaljer

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00 M!STANDRN DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBIDRKOMITN MOT OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1. STOR OPPGAVR I DT NY ÅRT arbeiderkmiteens 2. landsmøte 3. 4. februar Det nye året vil bringe stre g vanskelige ppgaver fr

Detaljer

Sportsplan for HIL Håndball

Sportsplan for HIL Håndball Sprtsplan fr Hkksund IL Håndball Mål g handlingsplan Gjelder fr periden 1.08.14-30.08.16 MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: Hvedmål: Bredde g kvalitet. Hvedmål fr HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 01/08. Forandring, fellesskap og framtid - Lys til hjerte i Japan - Fjelltunreklame og praksis - Distriktsbibelskole

Fjelltunglimt Årgang 01/08. Forandring, fellesskap og framtid - Lys til hjerte i Japan - Fjelltunreklame og praksis - Distriktsbibelskole Fjelltunglimt Årgang 33 01/08 Frandring, fellesskap g framtid - Lys til hjerte i Japan - Fjelltunreklame g praksis - Distriktsbibelskle rektrspalten av Odd Geir Nrland 3 Rektrspalten 4 Glimtandakt 5 Frandring,

Detaljer

Gir milliongave. Nasjonal pris. I rute. Folkets Gave en merkevare

Gir milliongave. Nasjonal pris. I rute. Folkets Gave en merkevare Desember 2012 Infrmasjnsavis www.flketsgave.n Gir millingave Nasjnal pris Samhandlerprisen sm Flkets Gave ga ut fr første gang under årets rehabiliteringsknferanse, blir nå løftet pp på et nasjnalt nivå.

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

Referat Styremøte nr. 14/2013-2015

Referat Styremøte nr. 14/2013-2015 Dat Mandag 9. mars 2015 Sted Til stede Referat Styremøte nr. 14/2013-2015 Idrettens Hus, Fakkelgården, Lillehammer Marit Rland Udnæs, leder Fred Arne Hessen Sandra Lyngstad Rlf Rønning Kjetil Dahlen Hanne

Detaljer

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 2012 4. Regnskap 2012 5. Kontingent 6. Budsjett for 2013 7.

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014

Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014 Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014 Leder Velkmmen til ny skisesng! Vi i Stugudal Fjell gleder ss til en ny vinter, med mange fine skipplevelser i våre fantastiske naturmråder. Frhåpentligvis vil vi få mer snø

Detaljer

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012 Årsberetning KIF Ishockey Sesongen 2011/2012 Denne årsberetningen dekker sesongen 2011 2012, mens årsregnskapet dekker kalenderåret 2011. Dette er i henhold til Ishockeyforbundets egne rutiner. Innhold

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5 Side 5 av 5 Lagene/de aktive Til sesongen 2013/2014 ble det meldt på 22 lag til seriespill. I løpet av sesongen har to lag blitt trukket (J16 og G12-2), så vi avslutter sesongen med 20 lag i seriespill

Detaljer

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 Stavanger IF Håndball Vedlegg til årsberetning 2013 Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 1 Mini 1 - Jenter 2008 og 2007 Målsetning har vært å skape interesse for håndball. Alle er nye med ball. Få ballfølelse

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Rapport om fagnettverk og kompetanseutvikling i arbeidet med gjengangerkriminelle bosatt i Trondheim kommune

Rapport om fagnettverk og kompetanseutvikling i arbeidet med gjengangerkriminelle bosatt i Trondheim kommune Rapprt m fagnettverk g kmpetanseutvikling i arbeidet med gjengangerkriminelle bsatt i Trndheim kmmune Periden mars 2009 til mai 2010. Kriminalmsrgen Trndheim fengsel Trndheim Kmmune Sør-Trøndelag Plitidistrikt

Detaljer

ÅRSBERETNING Ullensaker Issportklubb (UISK) 2014

ÅRSBERETNING Ullensaker Issportklubb (UISK) 2014 ÅRSBERETNING Ullensaker Issportklubb (UISK) 2014 Styrets sammensetning Årsmøte 28. april 2014 Leder: Asgeir Sand Nestleder: Sturla Hallås Styremedlem: Håkon Brennum Styremedlem: Toril Leite Styremedlem:

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell ÅRSBERETNING INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell Styrets sammensetning AU Leder: Merete Røvik Nestleder: Hilde Farbu Styremedlemmer:

Detaljer

PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET

PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET Sluttrapprt 1. SEPTEMBER 2014 LANDBRUKSTJENESTEN MIDTRE HÅLOGALAND KLEIVA, 8404 SORTLAND 1 Dat: 01.september 2014 Navn: Det eventyrlige Vesterålslammet Peride:

Detaljer

Styrets beretning for 2010

Styrets beretning for 2010 Styrets beretning for 2010 Styret i Forus og Gausel Idrettslag har i 2010 bestått av Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlem(Politiattest): Styremedlem(Klubbhus): Styremedlem: Styremedlem Varamedlem/Repr.

Detaljer

Årsmøte HK Rygge 2009

Årsmøte HK Rygge 2009 Årsmøte HK Rygge 2009 24.03.2010 1 Agenda årsmøtet HK Rygge 2009 1. Åpning av styrets leder Bent Monsøy 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive

Detaljer

Nr. 2 2014 Årgang 11

Nr. 2 2014 Årgang 11 Nr. 2 2014 Årgang 11 Side Ord fra Overmester 3 Fra redaksjnen 4 Minnerd 5 Strikking til Ullevåls prematuravdeling 6 Tanker fra Mr Teresa 6 Vennskapsdikt 6 Bkhjørnet 7 Reisebrev fra Hilde i New Yrk 8-9

Detaljer