ÅnSBERE,TNING RINGERIKE ISHO CKEYKLUBB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅnSBERE,TNING RINGERIKE ISHO CKEYKLUBB"

Transkript

1 RIGRIK ISH CKYKLUBB ÅnSBR,TIG Ringerike IshckeyHubb, Pb. 1214, lattum, 3503 Hønefss. -pst: ax: 32 I Kntnr: Hjemmeside:

2

3 IHLDSRTGLS s.4 s.6 s.8 s. 10 s. 11 s. 12 s. t4 s. 16 s. t7 s. 18 s. 19 s. 20 s.22 s.24 s.26 Styrets beretning Styret + klubbverv Årsrapprt Jenter Årsrapprt U11 Årsrapp UI2 Årsra pprt U 14 Årsra pprt U 15 Årsrapprt RIK 1 Årsra pprt R lk 2 Årsrapprt ld Bys Revisrutta lelse Regnskap 20II Balanse 3I.I2.2II Resultat 2L1 mt budsjett 2011 Budsjett 2I2 ") 1

4 RIGRIK ISHCKYKLUBB STYRTS BRTIG20ll Ringerike Ishckeyklubb har 235 medlemmer ved årsskiftet (153 aktive g 82 ikke aktive). 111 medlemmer er under 19 år (96 aktive g l5 ikke aktive). 123 medlemmer ver 19 år (57 aktive g 67 ikke aktive). n medlemsnedgang på 53 aktive, g en medlemsøkning på 32 ikke aktive. Av ba g ungdm har klubben 65 aklive under 13 år g 3l aktive mellm år. Av de aldersbestemte lagene er det jentelaget sm er størst med32 spillere. De andre lagene har spillere. Klubben har hldt Hckeyskle-kurs, med 28 deltakere frdelt på vår g høst. Klubben har ttalt 37 jenter på ishckey, i tillegg er det 9 jenter på cheerdance. RIK Jentegruppe, etablert 2010, arrangerte gså i år i samarbeid med IH Jentedag i september. Det resultert i bra rekruttering. Klubbens l. divisjnslag, gså etablert 2010, viste at satsningen på elitelag har vært vellykket. Try ut i april resulterte i flere interessante spillere. RIK har i år dermed stilt 9 lag: Jenter Ul1, Jenter U8, Ul1,U12, Ul4, Ul5, RIK 1 g 2 senir, samt nykmmeren ld Bys. Jenter U8, U12 g ld Bys har bare spilte treningskamper, Jenter Ul1 har deltatt i Akershus Ishckeykrets gutt Ul0 serie, g de andre lagene har spilt serie ppsatt av frbundet. RIK t har spilt l.divisjn, sm innebar dbbeltkamper i Tdheim, mens RIK 2 har spilt 3. divisjn østland. Klubben har frtsatt samme rganisasjnsmdell, men økt til 7 medlemmer i styret. Styre-medlem Kjetil ergaard tiltrådte sm bredde kntakt. Styret består av 5 menn g 2 kvinner. De andre vervene i klubben utføres ved at medlemmene eller lagene påtar seg egne ansvarsmråder. Gunnar Syrrist vertk sm hallkrdinatr g Jan Rune g Siv Mette Paulsen sm kiskansvaig på våren. Dessverre har flere av klubbvervene vær1 ubesatt i stre perider. Blant annet trenger klubbens bredde t4-emmeside ppfriskning g vedlikehld, fellesutstyr trenger en materialfrvalter g is/bane trenger en ansvaig. Klubben har driftsansvar fr Schj ngshallen. Klubben startet Hckeyakademiet i august. Akademiet ledes av Jan Rune Paulsen, g tilbyr leksehjelp, hckeytrening, barmarkstrening samt et måltid etter skletid. n meget psitiv innslag sm styret håper viser seg å være verd videre satsning. Grasrtandelen fra rsk Tipping resulterte i sitt tredje år i73 givere, sm ga klubben ,-. RIK deltk fr tredje gang på Ringeriksdagen i september, g markedsførte først g fremst Hckey- /skøyesklen g Jentesatsningen. lere spnsrer har velvillig frtsatt å støtte klubbens arbeid sm helhet, g nye er kmmet til fr å være med på videre elitesatsningen med Ldivisjnslaget, eller bidra til økt aktivitet på bredde lagene. De aldersbestemte lagene har sm sedvanlig fått med seg både seier g tap. l.divisjn, med trener Martin Brk g assistent Anders Aasen, klatret med sitt frtsatt unge lag til 6. plass blant 1B lag. 3.divisjn, med trener (g lagleder) Jim Gallagher, har hatt en sesng med flere uavgjrt. men gså stre seiere g stre tap. Det har vært ppulært, g trukket mye publikum, at nen av de yngste g nen av stjeene på 1.div laget har spilt enkelt kamper med 3.div. U15, med trener Tm Ulrik Trgersbråten, har hatt gde kamper mt bra lag, g endte midt på tabellen. Det samme gjelder Ul4, med trenerbrødrene Trgrim g Kjetil Rian (fr 8.år). U11 med trener Jim Gallagher har hatt str fremgang på str bane, g det er blitt flere seiere. Jenter Ul1, med trener Julie Gravem ilsen har spilt gutt U10 serie i Akershus fr i det hele tatt å få lag å spille mt. Det er frtsatt få rene jentelag i rge. Dette har vært lærerikl, men tøft. Klubben er veldig føyd med at flere l.divisjnsspillere deltar sm trenere på jentelaget g Hckeyakademiet. De fleste lagene gjennmførte 3 faste treninger pr uke de ukene de ikke hadde kamphelg, g aktiviteten i hallen har værr betydelig. gså i år er det mange spillere sm trener pp (eller ned) med andre lag i '{ Ringerike Ishckeyklubb, Pb. 1214, lattum, 3503 Hønefss. -pst: ax: B 38. Kntnr: Hj emmes ide : www. ringeri kep ant her s. n

5 RIGRIK ISHCKYKLUBB tillegg til eget lag, g får dermed trent så mye de vil. Dette gjelder både aldersbestemte spillere g junir- /senirspillere. Dessverre ble RVG idrettslinje med spesialidrett ishckey lagt ned i høst, pga liten søkning. De 2 spillee i 3.klasse måtte derfr fullføre med bredde idrett sm spesialfelt. Klubben har frtsatt t trenere på mer prfesjnell basis, Martin Brk på Ldivisjn g Tm Ulrik Trgersbråten på U 15. Dmmerstaben har vært meget tynn i år, men siden kampene fr 1.div, 3.div, Ul5 g U14 ble, i hht IHs reglement, satt pp med dmmere utenfra, har vi klart å gjennmføre sesngen. Imidlertid medfører mangel på rbundsdmmer, Aspiranter g Kretsdmmere n str utgift i frm av gebyr pr manglende dmmer ifht IH reglementet. Rekruttering av dmmere må vektlegges fremver. Hallen har tradisjnen tr vært åpen fr publikum søndager g i rmjulen. Hckeyskle er gjennmført pålørdag frmiddag. I tillegg er hallen i bruk av distriktets baehager, S g bae-, ungdms- g videregående skler på dagtid er femte året med helårsis i Schjngshallen. Det medførte frtsatt helårsaktivitet fr egne medlemmer, samt mye utleie til andre klubber. I smmer hldt klubben selv en ppulær keepercamp, samt jentecamp. Utleieinntektene er ne redusert, da vi i vår fikk knkurranse fra Hlmen sm hadde is 2 mnd i mailjuni. Av vedlikehldsarbeid ble Garderbe 4 pusset pp. U15 påtk seg ansvar fr dette, g det ble lagt nytt gulvbelegg, malt vegger, mntert nye benker g hyller, ny lysarmatur g laget en egen trener"garderbe". Større aktivitet g flere publikum medførte behv fr faste dager g hyppigere renhld, et firma startet i januar med renhld 2x pr uke. Juleavslutningen ble fr ellevte gang et felles arrangement fr alle lagene/medlemmene i RIK. Den gikk av stabelen fredag 16.des, mens klubbens julebrd på Grand ble avhldt lørdag 17.des. gså i år var at alle invitert til gang rundt juletreet på isen, g det km besøk av flere julenisser med sekk på ryggen. Til slutt den åige puck-kaste-knkulransen, med strt antall premier fra velvillige spnsrer. Klubben har aldri hatt så str msetning, så str publikums tilstrømning eller pressemtale sm i år. Styret takker støttespillere g spnsrer fr at det frtsatt er øknmisk mulig å planlegge å gjennmføre investeringer g frbedringer. gne medlemmers innsats er gså av meget str betydning på dette mrådet. Klubbens største øknmiske bidragsyter i år var Stiftelsen SparebanklRingerike med en gave på ,- til Drift. Juleltteriet er frtsatt en viktig inntektskilde, sm er med på å bidra til at klubben er gjeldfri. Klubben klarte i år å gå ut med øknmisk resultat på kr ,-. Styret tukker ølle.fr innsutsen i Hønefss 20. mars 2012 Styret i Ringerike Ishckeyklubb Tr rithjv erby, Styreleder Mette riksen rik Muggerud Magne Skierven Mui-Britt Thrsrud Jans en Gunnar Syrrist Kjetil ergaard Ringerike Ishckeyklubb, Pb. 1214, lattum, 3503 Hønefss. -pst: ax: B 38. Kntnr: H.jemmeside : n 5

6 RIGRIK ISHCKYKLUBB 2011 STYRMDLM Styreleder Sprtslig krdinatr Markedskrdinatr Øknmiansvaig Driftssjef Hallkrdinatr Bredde kntakt KLUBBVRV Materialfrvalter Kiskansvaig Dmmeransvaig Web-ansvaig Baneansvaig lsbilansvaig Slipemaskinansvaig Teknisk ansvaig Sekretær LAGLDR RIK 1 RIK 2 ld Bys u15 u14 u11 u8-10 Jenter Hckeyskle avn Tr rithjv erby rik Jhan Muggerud Mai-Britt Thrsrud Jansen Mette riksen Magne Skjerven Gunnar Syrrist Kjetil ergaard Siv g Jan Rune Paulsen rik Andresen Randi Aase Tr rithjv erby Jim Gallagher Jhnny Brenden Tne Gmnes Cecilie Tmter Kristin Bråten Hille Lærum Jan Rune Paulsen TRR RIK 1 RIK 2 ld Bys u15 u14 u 11 u8-10 Jenter Hckeyskle Keeper Martin Brk tr.ass. Anders Aasen Jim Gallagher Mrten Dalen Tm Ulrik Trgersbråten Trgrim Rian Kjetil Rian Jim Gallagher tr.ass. Sndre Skar tr.ass. Ulrich alkeid Kjetil Rian Julie Gravem ilsen Runar Me Bækkevld Trude Marthinsen Linda Jhanne Welde Jan Rune Paulsen b Ringerike Ishckeyklubb, Pb , 3503 Hønefss e-psf fax: , kntnr: , rg.nr: hje m me side : www. ri nge ri ke pa nthe rs. n

7 RI GRI K ISHCKYKLUBB 2011 ISKJØRR RIK 1 RIK 2 ld Bys u15 u14 u 11 u8-10 Jenter Reserver lsbaneteknikk avn Knut Bekkevld Paulsen Marcus ilssn Richard Aschim Jacb riestad Jhan skelund Per Øivind Jhansen Ulrich alkeid Mrten Dalen Magnus Tapper Bjø ppegaard Leif rik Christphersen Tm Rger Tangen Richard Kullerud Henriette Henriksen Kjetil Rian Jacb riestad Jan rik Msengen Lars Aasen Ulrich alkeid Jan Rune Paulsen Øystein Sjøthun Jae Bndehagen Øivind Andreassen Leif rik Christphersen Kjetil ergaard Henrik Kjs Tre Aarseth dgar Hanssen le Martin Jørve Ae Helling Geir Atle Svartangen DMMR avn Jhan skelund Tbias W. Temte Dagfinn Larsen Steffen Gmnes Henning J. Henriksen Marcus Tangen Jakbsen Martin Gmnes Skjerven SLIPR RIK,l RIK 2 ld Bys u15 u14 u 11 u8-10 Jenter Service: Stig Pedersen Trmd Marthinsen Runar Me Bækkevld Steffen Tinhlt Ulrich alkeid Mrten Dalen Bjø ppegaard Trmd Marthinsen Tm Rger Tangen Kjetil Rian Lars Aasen Ulrich alkeid lvar Gårdhammer Lars Aasen Stian Wisløff Jan Rune Paulsen Mrten Rusdal Ringerike lshckeyklubb, Pb , 3503 Hønefss e-pst: fax: , kntnr: , rg.nr: hje m me sid e : www. ri n g e ri ke p a nth e rs. n 1

8 ÅnsnnppRT 2rLl 12, RTGRTK eathrs JTR t: ',,!;: Ved sesngstart høsten 2011 hadde RIK Jenter eksistert 1 år. Laget arrangerte i likhet med i fjr "Jentedag" i samarbeid med rges lshckeyfrbund lørdag 10. september, g rekrutterte der flere jenter til laget. I tillegg har det kmmet nye jenter med jevne mellmrm hele sesngen. Antall spillere: 32 Alder: 5-11 år Treninser: tirs kl 17:30/18:00-18:55 + trs kl 17:00-18:00 Trenere: Runar Me Bækkevld (far g senir 3.div spiller), Julie Gravem ilsen (tidligere Landslagskeeper), Trude Marthinsen (spiller U15), Linda Jhanne Welde (kunstløper) g iklai Stadsvik (tidligere Jar g Hlmen keeper). I tillegg har flere spillere fra 1.div stilt ved behv. Lagledere: Hille Lærum g RandiAase lskiørere: Øivind Andreassen, Jae Bndehagen g Leif rik Christphersen Skøvtesliper: Jan Rune Paulsen Web/pr: inn Hlm Jentene ble i høst delt it grupper; U11( ) e U8 ( )/nybegynnere. ULl laget er trent avjulie, g åpnet sesngen med å delta iwarrirs Cup U10 isarspbrg i nvember. Her stilte de sm eneste jentelag sammen med 19 guttelag. 7 kamper på 2 dager, med veatting på skle. Slitsmt, men utig mrsmt fr både spillere g fresatte. Våre supprtere var både størst g best, g jubelen var enrm da jentene scret sine 2 første må1. ltillegg har laget deltatt iakershus lshckeykrets gutt Ul-0 serie. De har spilt 5 tueringer (4 brte g en hjemme), med 4 kamper pr tuering. Her har de møtt guttelag + et jentelag fra Skedsm, sm stilte med en jente- g en gutterekke. RIK Panthers var det eneste rene jentelaget. Mange tap, men vi har fkusert på de psitive tingene, sm har vært mange hele sesngen. Merkedag i februar da jentene vant sin første kamp med 7-2 ver es. U 11 har gså hatt nen terikvelder. 2-3 av jentene har i tillegg trent g spilt kamper med klubbens gutt U11-, g klart seg meget bra. U8/nybegynnere ertrent avtrude (frem til nyttår), Runar g Linda. Runar mer hckeyrettet, mens Linda har tatt skøyteteknikk/-ferdighet. Vi er veldig glad fr at trønder-jenta km til ss g ville bidra med sin kunnskap. år trenerkapasiteten har tillatt det er denne gruppen delt it, hvr den ene gruppen har hatt mer fkus på spillrelatert trening. På slutten av sesngen har flere av disse jentene flyttet pp til Ull gruppen, g det er fltt fremgang.

9 Alle jentene har deltatt på 2 jentetueringer i regi av IH/arr.klubb, en i Kngsberg i desember g en hjemmetuering ijanuar. Begge dagene ga strt utbytte mht kamptrening. Dessverre er de fleste andre jentelag eldre enn våre, så målestkken blir ikke krrekt. remgangen fra i fjr er imidlertid udiskutabel. På hjemmetueringen fikk våre aller yngste født2006 gså prøve seg på kamp. Vi har gså hatt intekamper hvr alle jentene ble delt på tvers av gruppene. gså i år har laget med jevne mellmrm spist kveldsmat sammen etter trening. ør juleferie ble de spnset med pia g kransekake, g det ble vist film fra høstens kamper. Dette satte jentene str pris på. U11 hadde buss til kampene på es, g det var veldig ssialt. tter påske tilbyr laget barmarkstrening 2x pr uke. Der blir det trent på krdinasjn, balanse, styrke, spenst, kndisjn g kølleteknikk ved hjelp av lek g øvelser. år isen legges igjen i mai (?) blir det mest sannsynlig en barmark g f- isøkt pr uke. I slutten av junier det igjen klart fr en uke smmercamp ischjngshallen. Det nrske kvinnelandslaget i ishckey (Hckeyjentene) dnerte ivinter sin pkalfra 4-nasjners tuering i Bratislava, til RIK Panthers Jenter Ul-1. Denne pkalen har vi valgt å bruke sm vandrepkal på laget. Statuttene fr å vinne pkalen er å være lagspiller (psitivitet, være hyggelig, hjelpe til, backe pp medspillere, inkludere alle, trøste, rse), eller ha persnlig fremgang på isen. Dette har vært ppulært blant jentene. Det er strt å få en så str pkal hjem fr en peride. Jentelaget har en fltt fresatt-gruppe. De er flinke til å være tilstede på treningene, g hjelper til med ppgaver underveis. g hckeykunnskapen Øker i takt med jentenes iver. lere pappaer har gså i år vært med på isen sm assistenter. Laget har skaffet seg 2 spnsrer, g disse midlene skal bli brukt til treningsutstyr, prfilerin gstøy, trener/spiller inspirasjn med mer. I tillegg har iskj6ree gitt sin inntekt fra leiekjøring til laget, i likhet med pengene lnger A. tjente fr påsying av reklamelger g verskudd fra de fresatte på cup i Sarpsbrg. På våre t hjemmetueringer hadde laget bra inntekt på kake-/baguettsalg g ltteri. Tusen takk fr all glede vi har hatt med å følge jentene g deres fresatte denne sesngen! Hille Lærum g RndiAase, Igledere. q

10 ÅnsnnppRT R u-11, SSG 2011/vL. Spi I lere/trenere / støttea ppa rat: U-1- har iår bestått avttalt 18 spillere, frdelt på tre årsklasser. 5 spillere er født -02, 7 spillere er født -01; t av disse er jenter fra jentelagel l,i år, g 6 spillere er født -00, sm er verårige g er søkt ned g sm vi har fått gdkjent dispensasjn fr. Disse har vi rullert på, så kun tre stykker har vært med ss m gangen på hver kamp - etter reglementet. r Jim Gallagher er hvedtrener. Sndre Skar g Ulrich alkeid er ass.trenere. Lagleder: Kristin Bråten. lskjørere: Ulrich alkeid (iskjører- ansvaig), Lars Aasen g Jan Rune Paulsen. Åpen dag- /Kiskansvaig: Trunn Skar. Skøyteslipere: lvar Gårdhammer, Ulrich. g Stian Wisløff. Vi hadde et freldrem øle 2I/I, der Venke g Jhnny Brenden trakk seg fra sine verv sm lagleder g hjelpetrener. y lagleder ble valgt: Kristin Bråten. Ulrich alkeid km til sm ekstra ass.trener. nkelte av laglederen sine ppgaver ble frdelt på flere ansvarspster, sm egen iskjører-ansvaig g Åpen dag- /kiskansvaig. Dette har fungert gdt. Trening/resu ltater: Vi har hatt tre treninger i uken; mandag, nsdag g fredag kl Vi startet sesngen ved sklestart. Det var først etter høstferien, g ftballsesng- slutt, at vi så g sivar fulltallige. Jentene km til etter hvert utver høsten g har vært et meget psitivt tilskudd til laget, både på g utenfr banen. Vi hadde fire serie- kamper før jul. Vitapte tre g spilte 6n uavgjrt. Vi var med ijule- cupen til Skedsm ishckeyklubb i rmjulen. Der ble det tre tap g ett uavgjrt. Derimt stakk vi av med "fair play"-prisen, g mttk allikevel en pkal. tter nyttår har vi hevet ss betraktelig, g står nå med 6 seire, ett uavgjrt g ett tap, når det nå gjenstår t kamper av sesngen. e vi ser ss svaert føyd med. Ssia lt: Vi føler miljøet i laget ikke har vært helt tilfredsstillende denne sesngen g har gjrt nen tiltak i den frbindelse. Vi hadde freldre- g spillermøte den 17 f 2, sm styret har mttatt referat m. Jeg føler vi har sett en psitiv utvikling siden da. ruten rmjuls- cupen g en veattingstur til Tønsberg i januar(i frbindelse med kamp), vil vi utver våren, g til høsten igjen, frtsette med ssiale sammenkmster utenfr banen, med den hensikt å styrke lagmralen g å jbbe med "team- building". Sm fr eksempel å arrangere "Mestermøte". Vi avslutter året med en bwlingkveld fredag den 30/3. Takk til alle sm har jbbet fr at denne sesngen har gått så bra! Vil gså takke emina fr spns av pkaler til avslutningenl Mvh Kristin Bråten Lagleder U-L1 1

11 Arsra p p rt UL, 21.I/ 2I2 Hvedtrener Markus Hanssen Ass. trener Jhnny Brenden Lagleder Venke ren Brenden. Vi har trent en dag i uka, fredager kl 18:00 da det har vært ledig is. Sesngen startet pp ved juletider, g da var vi 11 spillere. U12 består av de 6 verårige på U11 (f. 2000), 1 spiller fra U 1'4 (t.1999), 1 spiller f.2z g 3 spillere f (det er t jenter g keeperen). Vi har hatt 11 treninger.2002 spillee syns de fikk fr lite spilling da de ikke får spilt alle kampene på u11. Så tanken var g få til treningskamper med disse, sm da ikke var så enkelt. Vi har spilt en treningskamp mt Hlmen Ul-2 hvr resultatet ble este sesng vil vi spille U13 hvis vi får laget til å frtsette. 1 spiller f Ønsker da å spille på U13, g denne vil vi søke aldersdisp fr. Venkeren Brenden Lagleder U12 II

12 Årsmelding fra U 14 sesngen ttll2 ør ppstart av årets sesng valgte U1-4 å avhlde en smmerhckey i uke 32. Larry Parks, sm var trener fr ss denne uken, hadde fkus på de grunnleggende ferdighetene til en hckeyspiller. Dagene denne uken var sm følger: ppmøte mellm kl til : frkst - gjennmgang av dagen - påkledning : treningsøkt varm lunsj treningsøkt. Avslutning av dagen mellm kl 15 g 16. Deltakee hadde strt utbytte av uken g ne av suksess faktren er at de hadde en meget gdt kvalifisert g engasjert trener. Det var deltakere både fra U14 g U15, gutter g jenter. ppstart av årets sesng skjedde ved sklestart, men ikke alle er på plass før etter høsteferien da mange spiller ftball. Trenere har i år vært Kjetil Rian g Trgrim Rian, lagleder Cecilie Tmter. Treningervar mandag kl til 19.15, hvrvidelte isen med U15. Tirsdager kl gtrsdager 1"9.45 til Dette året har vært preget treningsmessig av at u14 g ul-5 har trent sammen strt sett hele uken igjennm. Vi har hatt 15 aktive gutter g jenter denne sesngen. n av guttene sm er født i 99 har valgt å ikke være med ssiår,menharspiltgtrentmedu12.avdel-5spilleeer8fødti98-herav3jenter,g6i99glguttfra n gutt ga seg før årets sesng startet. Det ble avhld freldre møte fr U1,4-25. ktber Saksliste her var: 1. Trenere/plan fr laget, 2. Øknmi i klubb g lag: 3. Dugnader: 4. Iskjøring: 5. Dmmere: 6. Breddekrdinatr har rdet: 7. Valg av lagleder: 8. Cuper 9. Diverse: Det blir gså avhldt freldremøte nsdag Saksliste er: 3,. Trener infrmerer m våren Sesngen 2I2/1,3; rganisasjn rundt laget neste år. 3. Bredde krdinatr infrmerer m æig spill, ta da med kntrakten sm deres ba har fått utlevert. 4. ventuelt. Vi har vært med på t cuper denne sesngen. ørst var rbundscup på Hamar, her møtte vi Strhamar, Astr g MS. Dette var gde lag g vi gikk ikke seirende ut av nen av disse kampene. l1 tj_

13 Cup nr t ble Supercup i risk/asker, Hlmen g Bærum ishall. Vi spilte alle våre innledende i risk Asker hallen. Vi hadde 2 kantper fredag, 3 kamper lørdag g 3 søndag. Guttene gjrde en meget bra innsats, g vi lærte masse hckey på en helg. Treninger: Det har vært trening fem dager i uken felles med U-15. Treningene har fr det meste vært ledet av U-1"5 trener. Det har vært et stabilt bra ppmøte på treninger der l-0 eller flere av våre spillere har vært til stede hver trening. Det har vært en stigende frståelse fr fkus g knsentrasjn blant spillee. Dette sammen med kvaliteten på treningene har bidratt til at spillergruppen har hevet seg kvalitetsmessig inneværende sesng. Kølleteknikk g taktisk frståelse blant spillee er veldig varierende g vil måtte jbbes med fr å kunne hevet nivået på laget ytteigere. Det har vært en psitiv g kameratslig tne før, under g etter treninger. Samhld g miljøet i laget vurderes sm bra, men krever frtsatt fkus fremver. Kamper: Resultatmessig har det vært et brukbart år der laget har vunnet 9 g tapt tre kamper. Laget har vunnet en eller flere kamper mt alle mtstandee i serien. På B-nivået hevder vi ss meget bra. Det har vært lite utvisninger g enda mindre tilløp til krangling, usprtslig g ufin pptreden mt mtstandee. På lagleder/trener nivået har det vært en gd tne mellm lagene før g etter kamp med unntak av et lag.. Under deltagelsen i Super-Cup iasker ble det veldig klart at nivået pp til de beste spillee i rge er relativt str sm lag, men at enkeltspillere på laget hlder et bra nivå. rskjellene viste seg i alle deler av spillet, fra skøyteferdigheter til teknikk g taktiske sklering. I skrivende stund ser tabellen til U 14 ut sm følgende: Tabellen: U14 avd B KamperVUT Mål Peng l.hlmen Hckey l Cmet Halden. Ishck Gjøvik Hckey Rineerike Ishcke),klubb Kl,r{es risk Asker T.Skedsm Ishckeyklubb Tatt i betrakting at vi kun har en keeper g ikke får peng fr hver kamp i spiller, ja så vil jeg vi si at vi gjrde det helt greit i sesngen 201,1,/201,2. Kjetil Rin Trener Cecilie Tmter Lagleder /3

14 ÅnsnnPPRT u-15,20ru12 tter intens barmarkstrening giennm smmeren,gikk vi rett på sak med sesngåpning i Birkebeinercup U-15 på der de fikk ppleve å spille mt lag i en helt annen klasse g verden...pågangsmtet til spillee var på tpp til enhver tid, det skal de ha. Selv m vi km sist på tabellen, vant vi både festen g tribunens beste supprtere!! Årets serie har bestått av 8lag, da med t langturer: Lillehammer, Hasle-Løren, Ski, risk-asker, Ringerike, Tønsberg, Bergen g Haugesund. Pr.dd ser gså tabellen ut slik. LITT PPSUMMRIG Tidlig lørdag mrgen 29.kt tk AS Kasreiser ppstilling til sesngens første langtur -der 15 spillere g 15 freldre skulle busses til Gardermen, g deretter flys til Haugesund. Tut g Ltte møtte vi på Gardermen. Trøtte ankm vi Haugesund der vi ble hentet av brtelagets egen buss g kjørt til htellet. Snakk m service! tter å ha pakka ss ut, var det felles lunsj på gn fr så å slappe av litt før kamp. Kampen endte 2-6 ivå.r favør, men har sett bedre kamp!! Haugesund skåret sine første mål!! Alle bar vi preg av å ha vært på reiseft fra kl.5 på mrran. Det ble tidlig kveld. Kampen søndag gikk bedre,2-10. Vi kunne reise hjem med 2 seiere g med RIK's blideste målskårer: Lars Muggerud sm skåret siste var mr det! Vi hadde en kjempehelg! Sesngen frøvrig har det blitt busset til Lillehammer g bilt til Tønsberg. Resultatene har vært variable, men vi ligger sånn midt på tabellen!! Vi har frtsatt kamper. este tur fr ss er Bergen mars, kan bli spennende det...sånn helt på tampen! Å m de er like imøtekmmende sm Haugesund... "Generelt har spillee hatt en kjempefin treningssesng! Prgresjnen er ne tregere enn ønsket, men frbedringer g giennmføringer er tydelig å se! Videre er det påfallende å ppleve den frandringen sm har skjedd etter garderbe skiftet! Samhld, ssiale faktrer g treningspplevelsen til spillere g støtteapparat har merkbart blitt mye bedre. Jeg synes det er på sin plass å gi spillere masse skryt fr rden g ansvaret de har tatt mht renhld, ryddighet g generelle "regler sm gielder!t'sitat Tut. U-15 har en unik freldregruppe sm står på g bidrar med det meste. Alt fra frivillig iskjøring, egne spnsrer, lager kveldsmat, g ikke minst:vl PUSST PP GARDRB! De har fått egen garderbe! Den ble så fltt! Det krevde tid g planlegging, en iherdig innsats fra freldre g andre frivillige, men du verden så stlte vi var da den kunne taes i bruk. Timene med maleksten g alt annet arbeid var glemt den dagen vi hadde ffisiell åpning! Mange av ss var nk litt rørt den dagen, men det var mr! Å spillegruppa kjempeføyde l,{

15 SPILLRSTALL U-15 har denne sesngen bestått av: Keepere: Jørgen P. Sagen g Martin G. Skjerven Utespillere: Cedrik Skjerven(A), redrik H. Kullerud(C), Severin Krgerud, Trude Marthinsen, va S. Lschen, Jnas yheim, Jø H. Thengs(A), le J. Aasen, Marcus T. Jacbsen g Henning Henriksen * Lars Muggerud, la D. Waagaard, Isaac T. eergard, Thr J. riestad, Andreas Rian, lise Jhnsrud g Mads Jhansen frau-14 TRIGR Det har vært 5 treninger i uken, samkjørt med U-14 * nen lørdager LAGVRV U.15 Trener: Tm Ulrik Trgersbråten Lagleder: Tne G. Skjerven Ass.trener: Jhn Sagen Ass.lagleder: Jhn terhals Iskjørere: Tm R. Tangen, Henriette Henriksen, Jhn Sagen, Richard Kullerud Slipere: Trmd Marthinsen, Tm R. Tangen Sekretariat: Magne Skjerven Kiskvakt: Mnica Tangen g Hanne Sagen Kasserer: Marit Kullerud Web.ansv: Henriette Henriksen Dugnadsansv/ftgraf: Richard Kullerud Vi har gså på tampen av sesngen pprettet en freldregruppe sm har ansvar fr ssiale tilstelninger, den består av Marit Kullerud, Grethe Thengs, Hanne Sagen, Bente G. Skjerven g Inger Dahl. Det er en fltt freldregruppe på U-15 sm alltid stiller pp g spillergruppa er helt unik. Vi venter i spenning på neste sesng. Jeg er stlt sm får være lagleder på dette laget! "Lykkes ikke detta laget- lykkes ingen lag" sitat: M. Skjerven r Team 97 Tne G. Skjewen t5

16 Årsrapprt}ttlL2 l.divisjn senir Laget startet ppkjøring til ny sesng rett etter påsken var ver, med barmark g treningsstudi. Barmark var ledet av Martin, treningsstudi var egentrening med instruktør på spinning. Try-ut ble avhldt i april. Resultatet var at i tillegg til egne spillere ble laget styrket med 3 spillere fra Sverige g7 spillere fra rge. n av disse var tidligere Panthers spiller iklai Bakketun. Det nye laget hadde sin første trening på is den L5. august med trener Martin Brk g hjelpetrenere Anders Aasen g Henning Hansen. Det ble gjennmført 6 treningskamper før seriestart. Kampsesngen startet den 28. september g ble gjennmført med 34 kamper. Sprtslig havnet vi på 6. plass å peng med 4. g 5. plassen. Vi er sæig gdt føyd med tanke på at laget hadde en tung peride ijanuar med skader g match straffer. Hadde dette vært unngått kunne vi kjempet m 2. eller 3. plass. Men sesngen sett under et var det nk en gang bra levert. Satsningen har frtsatt skapt str ppularitet både i klubben g i lkalsamfunnet. Vi mttk spesielt gd pressedekning, gd spnsr ppslutning, rekrdstrt publikum g et fantastisk støtteapparat. Vi vil gså takke alle våre spillere fr hengiven innsats både på g utenfr banen. Takk til alle sm har vært med på å $øre dette året til ne helt spesielt. Adm. Leder 1. divisjn Tr rithjv erby t6

17 Årsrapprt Ringerike Panthers 3. divisjn,2ll-2l2 Sesngen 201.L-2012 ble sm vanlig startet pp med et sterkt engasjement fra alle spillee sin side, g det så veldig lyst ut fr sesngen med tanke på kamper g plassering på tabell. Dessverre har en del spillere falt fra, samt at enkelte sm ønsket å spille, dg på til-g-fra basis, rett g slett takket nei siden de km til å være med mindre enn de syntes det var verdt å betale treningsavgift fr. r 3. div sm den har vært til nå er dette fra vår side veldig beklagelig selvsagt, men det er dessverre ikke ne nytt at vi rammes av jule-syken g sliter etter jul med treningsppmøte samt kampdeltakelse. Det kan ikke sies annet enn at det ppfrdres på det sterkeste at det etableres et sterkt samarbeid mellm 1. div g 3. div slik at man med tid pplever 3. div (2. div?) sm et reelt rekruttlag i klubben, g at de sm står i skrpa mt L. div har et kamptilbud all den tid de spiller lite eller ikke ne på 1. div kampene. Årets sesng har sm i de aller fleste av de siste sesngene blitt gjennmført med en g samme persn sm kler alle ler rundt laget. Undertegnede har i mails frm til styret i Ringerike lshckeyklubb på tampen av sesngen gitt sin avskjed fra vervene : lagleder, trener, ppmann, materialfrvalter, rganisatr samt kntaktpersn fr Ringerike Panthers 3. div. lag. På det sprtslige plan så har ikke resultatene iår gjenspeilet det spill sm spillee utøver på isen. Det har dette året vist seg å være ekstra vanskelig å lage nk mål i kampene fr å vinne, så sesngen under ett sees vel på med skuffende øyne på den måten, men alt i alt greit nk siden det viser seg at 3. div mannskapet er mer enn gdt nk bare målene puttes. Det har i år vært benyttet ppunder 30 frskjellige spillere på kampene. Det er sm står fr mesteparten, mens det er en haug med spillere sm har relativt få kamper g spradisk deltakelse. Det har i løpet av sesngen vært 5 spillere fra 1. div trpp innm g spilt kamp i 3. div. Undertegnede ønsker på tampen av årsrapprten å takke fr all hjelp til awikling av våre hjemmekamper. Den/de sm har kjørt is, vårt trfaste sekretariatspersnell sm hlder stålkntl på alt av papirarbeid/speakertjeneste samt alle sm ellers har hjulpet til med diverse rundt kampene. Med sprtslig hilsen Jim Gallagher ll

18 Årsberetning ld Bys,2IL /20L2 RIK ld Bys har nå eksistert ca l- år. Trener/Lagleder teamet består av Mrten Dalen g Jhnny Brenden. Vi har trent t dager i uka, nsdager g søndager. Hvis vi har mistet en trening, har vi hppet inn der det har vært ledig tid. ld Bys bestå r av L7 spillere, men vi har med flere på treninger sm ikke er gamle nk (!). Disse spiller ikke kamper. Vi har spilt en kamp mt Kråkene sm vi vant. Mr... Treningskamper mt RIK 3. div g RIK U15. m sesngen 2L2/t3 ønsker laget å melde seg på vetaran- serie, fr å få nen kamper. Mrten Dalen g lhnny Brenden Trener/lagleder team {B

19 Ringerike Ishckeyklubb 20 I 1 Reyisruttalelse På grunnlag av indeverte bilag g driftsregnskap fr 2al1, er det fretatt en kntl. frtatt Det er stikkprøvekntl i år av tilfeldige bilag. Regnskapet er ryddig føft, bankerr er avstemt g kntrert regelmessig. Kntantbehldningen er talt pp. I samtaler med kasserer i klubben g ved giennmgang av regnskap er følgende punkter drøftet med tanke på frbedring: - Håndtering av lønnsmrådet. - Hckey akademiet. - Rutiner fr purring g innkreving av medlemskntingent g treningsavgift er frtsatt ikke helt på plass. - Rutine fr peridisk ppfølging / rapprtering til styret. - Rutinemessig gjennmgang av firsikringer. - Avstemmingavspnsrkntrakter. - Rutine fr revisjn. Basert på utført giennmgan e qyevntekmmentarer kan årsregnskapet fr 20i I gd$ennes. 'n

20 G P rql\qaq\tr ø(itn\vcr) \trr\t$\ Qtl.\\(0LnLn) (L\t\\t-rr m vh acr) ) 0 \t r t-.1 c\ r l\ \t LC cq ) i r l r-.t q) Ln r-i rt l \ cr) a Lr) q\ cd\ (r{ ( r"l c Ln C) sl t U.} Ln -t f\. ri ) 0 Cn ( c d sf sl c 0(sfr{ ( l\ tn t\ ct) c!c{l')m cr-i(t\c d sl m 00 Ln c Ln r ( r c r sf ) c! c tn r{ f\ Cn r{ m ) sf l! t c ( t Ln ) tn f'. r Ct't dt L') c Ln <f Ln c -t ) A dsl L.) l\ rj.) (. r{. IJ t IJ J] C) Ln r-r LndcLn ) c m \ ln r st æ IT. It- ln ( sl' ) r l.r) L l'r c ) sf f'. Ln c cl (. c l'. t lh (' IJJ t & L l'. st fn c{ r ( Cf cstl'. l'r l'.. ) ( ststc f\ rf,.. Ln C ft1 C') æ fn æ ( sf L ) a tn I l.r)00sl sfr c l J lrj (J I IJ æ, (, &, G IJJ t! ẓtl & p<åu) ' fi- c;,ø.cj.y -: ncdrj ilb.kj'- -Yl=pØxcbx 9l I. åi; L c - åey5j#s = '-"y & d Lr=vø(-!';A_C(,.Ø-c&lgg_.r (.-(D q!) : Ja CJ CJ u.l ; 0J Y 2 CJ ) c 0) g*s 5iå{nr -'J -9'." 5 5 = = å 6 = ; S' å ttllllll c) rr c) c) -r $ Ln ( ( -t sf <f Ln ( ( ( ( ( ( ( ( (f c c m c c c c m c c c c -: å æ, l! att f th, l! th th t - 0J.=cJ - u c.) v fq4 U * g;in '=q):^0.) LL Z^c.) Jr;tbG) -L-bn!l+r >ciblcxå9 -s,i.='=å _v i;g viji=9-,b,!3:rs _y. b = c ;H.B fih:-iåg = H 9 : 99>:b*s b -SBeg,l5å,5AP - ( JZ G) CJ c LC >(! ; -6a.t q).ø -) (JY ) -t lr.r (n$ln( (c)$ln( tn Ln Ln Ln Ln sf Ln L.) [n sl st sf <f, sf sl sf sl sl (. ( ( J

21 L ) \ )rt\a q q(\lt \ t \t t r-t L r c\ \ a t -i ) l \t v\ \t r-i v r.t cr) r r m r r-i sf t sf Ln sf sl ( l-. Ln ) Ln sl $ <f, m si sf ( tn ) c\ 0 ( t ( C r. m sl tn d sf f\ ( tn ) -{ c{ c{ ( l ) (. c sf cr1 -r Ln :3-rq.)- r-{ I r sf l.r! (n <f 0 Ct) t. Ln \ c ) ( ) Ln(c l.n(c 1.. c{ r- Cn I c sl-. r'- - Itr si ( c\ [n l ^l (st f.. ) ) ( r fn st (t) It- I r Itl ) I.fl sl( tnc)( 00 Ln Ln )) L I LJ') c ( c c. c\ )m-tn ( c c l'\ ( Ln ( ccc-i Lnd$t (<f,sf )md Itt l tjl ct) æ (n æ I Ln r--t r i st I r æ I ( ( lr $rr))sfdtnst r.*tnsfstsf r{() (tndc\ d) cl ( ( ( ( c\ ) ft1 ctr Itt ft1 fn sf I'r r l dl rtl r0 r\ ln fn (n sl \ c 0 L.)\) )Ln( tntn.d) t Ct1 I <' I c st c\ rj i-jb!-lø q i 'is b! cr >.9 i _3 gq-_ f -.s+å!gi,p#8,.a J e ; : - :ø? t-- g g X- b > l- h - :åt -'qj!- SaA*b-V=; 6 * ; ;, g -i i 3.. å.,s P "s = e I I I t gs s,. q - b * T * g -' 5 * 3 fr X å > c< I > 2 : - d (, (9 d 2 æ. - > ååå-!åååååååååå-^ c ( sl c) -i sl ( ( ( ( ( ) ) l cy') (n ( ( ( ( ( ( ( ( f\. 1.. f... lt- l'- P C J J b c (! L L ( i (g P c qj Ø AJ _ J d. I f'. L (.) L _ 0) b! P L -:Z b! c ( c I l-- t\ T' l! cp t^ ttt '= ta (!! ftn vt = L! tll - V) tr - =xq JLp P!!Ø c20 c.)0j- -;-(U 6 d. ccc cicj ccc ccc ttt Q TL "l clr ttl CL ttl l! J u) t ( 5 l Itl I t P (U P f qj c.) i:j = ( :_..i 4 c\ - 'r' JLr r0jcj- ØØ'\ >= b! b "' -Y-:Z c (0)(u( c c c c _v. c ( - (..g AJ -:Z L

22 d Ṇ j q r\ l r\ sf (\l sf r{ I.j (n (^ L t ( æ C (n ) I sf m rfl (l,6 (9e 6i J.t= -J\. c - S-J -U A -i- R g Y 'å-'6- Z g.gg ( ttj === H SPS' bq r{ c! q ) C) r) sf rrsl sf t{ tl.{ (\i l.j (n sf )m lnd ln (. ( el sl \ i t.) <+d sf+c\ <l tn P.9! (U J (U J rrjy c, I d ; := r Z uj fiqr aa lll :f \ \ ;ns ul +m il303 P+c.i d Ytn 9ctcici ilaa q.tl retr- 6uJcI cb ct cq) L g -c c( c 2L

23 1 ''t (J

24 P J 'ø' f _ LntLn Ln(srLnCLnJ (-ri-an t 00 L g P 0) = _ c) Lr) r i- c c (cr{ m ( C m t sl t u1 rt r\ r\ r\ rt cl t ( m ct') C sf st d C)t.sf()Ln (e{a{m rtt ctr ITl' T ctt(f\ dsfmc)cln0000 t ( ) d sf l m r1 l c{ sl IJ -t tn 3c P P CJ f - t c P 0) - :f - IJJ t u.t ( ) 6 Ln g ) -t Ln 6 66 t s'l l c)ln t Ln La) c ) r-r ( Ln L l-. c{ s ) 6 ( Ctt tr1 c ( sf æ PqJ Ø! f _ IJ t 6 P AJ ø f _ J. r l'. 1.. Ln ( sl <f, ) ( \ ln A mci<f, l L l'. ft.) ) L sl L 00 L m = J f ln t P qj = _ a dln LnLnrr{lr!!1 Ln(mc A r-..nsll.. ri.. \ rt ) c ( mst<lsfmctcl f'-sf ln l Cn ) c (n ctr æ 0n 00 P J = - II C ( sf L r c st c l c!l.n.. Ln CD i'l f J IJJ u I 2 æ, (t æ, LU IIJ.tt t- l! æ. L^9-.Y=-Y {l<+ci1j_a -:i-i=ecb!.9: 'qi 6- - ; P 3å vl c^,ø4.) 6i. 9P 6 i '. giri L c -Y-;dq.,r.9 5 åsy:9i4.& fi=;".=:sg t*:fi åg * g s å g 5 å i å tttttlllllllll Q -rcsfl.n(( - sf st Ln Ln ( ( ( ( ( ( ( ( AC) c c c m fn m m c m b &, IJ Itt t f lh LU tn th l! -.tcj AJ - u q.) fqp v Pcr U; Påt =^CJ =-69 J! b!c') ;L-b)# >crbc;h9 s -.- å _9 * '= -;-n - I '= -:.u å fl, c = $ å' q:p b"ggr _ e c: Ø s-y qj b! \ -:-'-tr=.9> hnp- _:rg>!cj - L -U(J.gsgså5å3 d2 dli I -t cr (\ cr') $ Ln ( a A($L Ln Ln Ln Ln $ Ln Ln sl sl st sr sf sl sl st <l \ ( l ( P,.Ll

25 c) $000lnLn I)C\ s9 s9 s9 sl e.r t rr st i-i Ln $ sf ( tn r tn $ $ st m rf, cf) <f, ( Ln ) rr 0 ( 0 ' ( 0 ( c sf tn d sf Ln \ tn ) tn ( ) ( <+ r'l (n tntn)i 0 L c\l g r0 r (n t\ (n sf) Lnmt&) r-r 1'11 r ( r (r g :1 ) :1 (Yt a (n I 00 <l c ( c\.. (sl ) ) ( l +( st st t\l r (n sl cu Itt r.\ I r Itt ) ln r'- ( It- l L c c sl 3SJ ) ( m ( -t. tt f\cl'. cm.(ln( Cn tn sl l- c$si )m I c) c\ I t ln æ I (n æ I Lnd+ lt\ t a ( r{ æ I <ltn c c9 sl r ) st r--r Ln st l.r)sf,slcsl sl'd().(tnclnln-r C il La) rj) ( ( ( ( c! b å c. P sa; fl e : '=6 b! P -9 0 q) >.= ;' = a L ; å 35_!_ H9 P - s _,i r= c - a ' åy=;l ++"*;ce:-5 5 3; ; g_7 i 3qs,ye. H x ' åå 5 gfi # g S g J åg å; m ( st m sf ( c! tn f\ Ln((((0)) l L ( ( ( ( (g ( L l'\ l'r l-r (nm f\ \ l-. l'. ) c -t 6 l (Yt ( ct) <f rct C ti '= 5 th (Yl (n ) ln (r1 fn! :t vt t^ =. LU ttl - v l.! c sl- * m t r g1 ri t.cl P=r - 0.JLe u3 'ar -6 2 e' PP=lll q.!la ::: vpeå cccz. rrtz = tntnr ric cl \t) ) G1 rtt (n (r1 c, ( f tt) j 0) _c 0.) -v. : øp >0) -r'ø-' c.)_ :b P: - -c ac (tr- i6- P) (t :CJe d.:9 J L- 58_ c; ef P fl -Pg i=! i- b b -: = :Ø rtr q=d r='r! rg) qj 5 gpb.j L#- c li c,) 9g= P 50*- Zx re J5

26 ()(.Q0er ( rr cb tn sr )!n Ln l') e{ el l m r rt m sl st Cn er (f\sfl (Cl r d J ( ) ) -i tn L ttl f (9 J I/) Lnrr Ln.i Cn lj) 00 0) m ( f t) lrj, L l'. (i.) sf (c A cst r.)c( <f,slmrr ttsf lj) r Cn tr1! æ m r{ æ IIJ (J 9 IJJ æ, (, t 0t lj.l t! ttl lta,. J a - P g--. 5 s 6 q 6J LP å-9 f 5 s # I ^ S 'i-s -!;2 å=bfi e=;;5ry5;åh is:c> it; Ji=pØxc 0J!q ; )t: L = -"J _9 b 5 5 >: S,t 6 > d > -:Z c ( - ci V).:Z L CJ b c d. (It Q rr rr d c sf Ln ( ( $ sf ( t ( ( ( ( c c m c c c c m m m c c AJ P e P vl æ, t! Y lrt ltt *, :) qt 7b

27 rj.] å q) [n (\ (\ d <f t\ r r. tn +ll (\ lf} ) (n d sl l G'] c{ tn l') CD ri Ln <f,tn ) c st L sl' ) L el sl ) c r sf ( sl IJ) sf st sf m <l c tn 00 ( ) ( ( sf [n ( Qq lj'l c! tn ) m c) sl' l') ) d ( tn cd ( tn ) $ r\ c sf H Ln L <f r\ lj] ( tn -i c c! ( sl Ln c\ ( ( L( sf sf r ( l.r) c\ tn rf\cf\tn (00(Ln( mrdsflt (cslcsf a!)(n -{ -{ Lnsfc)sldLnsl rj1 r\ $ sl' c sf r\ sl r-r ( c sf\(.tnmlnlni Ln m) ( ( ( ( (\,1 a.g., _uj P c :L -q!b! r=åc R l J - _9 :; & *3!_ å = 5 5""_S c,s b PA' 2c{: -.-9 æ, 1^ Y ggg c=si* q= 3 b; =_g :.9 g CJ b b c 6c s: 6\_5 : r! c -'-6."+ P= bgi- :. 6 :t_.gg e-3 -{ d!.) J å+cv=c;;5 t P^ 8,trH"39 r-\6+9.; Y, 6 ; å 3 eå å Håg ååå; å5* åå åås gåå 2d.;>d6 rt si Ln ( A ta \ c) tn Lr) Ln $ sl' si sf sl <l sl sf sf st ( L æ, P g A sf!n ( Ln Ln ( rr ( c ( c\ ( ( Ln t ( ( ( c ( ( ( ) ( A $ m si ( r ) ( f\ r\ r\ f\ Ln c c c f\ f\ f\ x C P t^ IA '= f\ r\ J Itt 4(

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

Referat fra styremøte

Referat fra styremøte Referat fra styremøte 07-2009 Dat...: Onsdag 7. ktber 2009 Tid...: 19.30 22.30 Sted...: Lundby på Man Deltakere..: Anita N. Øien, Thr Granrud, Bente Måna, Kirsti D. Reinertsen, Bjørn Mrønning Frfall...:

Detaljer

Virksomhetsplanen beskriver mål og planer som skal evalueres og revideres hvert år.

Virksomhetsplanen beskriver mål og planer som skal evalueres og revideres hvert år. VIRKSOMHETSPLAN FOR SPORTSLIG UTVALG 2. ktber 2008 Innledning Virksmhetsplanen beskriver mål g planer sm skal evalueres g revideres hvert år. Aktiviteten i Egge håndball baserer seg i hvedsak på frivillig

Detaljer

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball Arbeidsinnstruks fr styret SIL-ftball SIL-ftball har jbbet aktivt med styrets funksjn, rlle g sammensetning gjennm flere år. Det er erfart at styrets viremåte g sammensetning endres med de persnene sm

Detaljer

Kyrkjebygdheia Løypelag. Årsrapport 2015

Kyrkjebygdheia Løypelag. Årsrapport 2015 Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapprt 2015 Årsrapprt 2015 - Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapprt 1. Generelt g Styrets sammensetning Sesngen 2014/2015 markerte det tredje driftsåret fr Kyrkjebygdheia Løypelag

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS

ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS 1 Medlemmer Antall registrerte medlemmer per 31.12.2014 er 2.870. Antall aktive frivillige frdeler seg slik: -Omsrg 220 -Hjelpekrpset 30 -Ungdm 12 Styrets sammensetning

Detaljer

Hei her kommer månedsbrevet for desember

Hei her kommer månedsbrevet for desember Hei her kmmer månedsbrevet fr desember Evaluering: Vi har denne måneden hatt temaet: Vennskap. Vi har sm sagt på Lppa bservert at nen barn utestenger andre g sier: jeg vil ikke leke med deg, gå brt. Men

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Sportsplan for HIL Håndball

Sportsplan for HIL Håndball Sprtsplan fr Hkksund IL Håndball Mål g handlingsplan Gjelder fr periden 1.08.14-30.08.16 MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: Hvedmål: Bredde g kvalitet. Hvedmål fr HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter

Detaljer

Årsklasse Grunnlag Lag. Årsklasse Grunnlag Lag

Årsklasse Grunnlag Lag. Årsklasse Grunnlag Lag 1 A - lag Damer A-lag Damer er det kvalitetsmessig beste damelaget i Elverum Ftball. Laget har sm ambisjn i første mgang å etablere seg i 3 div. Dette understøttes sm Målsettinger i klubbens egen handlingsplan.

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Sportsplan for OIF Håndball

Sportsplan for OIF Håndball Sprtsplan fr OIF Håndball MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR HÅNDBALLEN I OIF HÅNDBALL GJELDER FOR PERIODEN 01.05.2014 30.04.2016 Hvedmål; Bredde g kvalitet Hvedmål fr Orkanger Idrettsfrening Håndballavdelingen

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

Referat fra styremøte

Referat fra styremøte Referat fra styremøte 01-2010 Dat...: Tirsdag 23. februar 2010 Tid...: 19.30 23.00 Sted...: Lundby på Man Deltakere..: Anita N. Øien, Ivar Thresen, Edel Vårtun, Kirsti D. Reinertsen, Lars Einar Skarpsn,

Detaljer

Sportsplan Bjerke Fotball IL

Sportsplan Bjerke Fotball IL Sprtsplan Bjerke Ftball IL Side 1 Innhld Innledning... 3 1. Frmål... 3 2. Ansvar g implementering av Sprtsplanen... 3 Ansvar... 3 Implementering... 3 3. Verdier g hldninger... 3 4. Fair Play... 4 5. Frventninger

Detaljer

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/ Søndre Auli Velfrening (SAV) Årsberetning 2012 1. Styrets sammensetning i periden 16.03.2012-21.03.2013 Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem/ Webredaktør Styremedlem/ Lekeplassansvarlig Geir Myhre

Detaljer

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara REFERAT FAU-MØTE Til medlemmer g varamedlemmer FAU Lundehaugen Dat: Tirsdag 08.09.2015 Tid: Kl. 19:00 19:50 Sted: Lundehaugen Ungdmsskle, persnalrm Fremmøte: Tilstede (X) Klasse Navn Medl/ vara X 8A Ksm,

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold Nrsk Retrieverklubb Avdeling Østfld Møtereferat Referent: Reidun Nrstrand Møtedat: 09.11.2011 Tilstede: Lise Gr Andersen Hans Ole Stenbr Reidun Nrdstrand Åse Nilsen Terje Håkenstad Laila Jhannessen Janne

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

HELT FRIVILLIG BERGEN

HELT FRIVILLIG BERGEN HELT FRIVILLIG BERGEN Kirkens Bymisjn i Bergen har i dag ver 250 frivillige sm arbeider ved ulike virksmheter. Sammen vil vi jbbe fr å virkeliggjøre bymisjnens visjn m at alle mennesker i byen skal erfare

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Albatross I.L. Årsmøte Lørdag 21.mars 2015

Albatross I.L. Årsmøte Lørdag 21.mars 2015 Albatrss I.L. Årsmøte Lørdag 21.mars 2015 Agenda 1. Velge 2 persner til å underskrive prtkll 2. Behandle lagets årsmelding 3. Behandle lagets regnskap i revidert stand 4. Behandle innkmne frslag 5. Fastsette

Detaljer

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015 Hbøl Drill Søknad m deltakelse pa drillknkurranser i 2015 Trppene i Hbøl Drill Drillere i Trpp-I kan søke m å delta i drilldans sl/duett/trpp, twirling sl 1 batn, twirl duet g twirling sl strut. Drillere

Detaljer

Sportslig plan UllensakerSvømmerne 2014-2017

Sportslig plan UllensakerSvømmerne 2014-2017 Lg Sprtslig plan UllensakerSvømmerne 2014-2017 1 INNHOLD: 1. Innledning s. 3 1.1 Hensikten med Sprtslig plan s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.2.1 Idrettsregistreringen 2013-2011 s. 3 1.2.2 Medlemsutvikling

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE PÅ ORMESTAD GJØR VI VÅRT BESTE, VI LÆRER OG TENKER PÅ VÅR NESTE Jfr. Opplæringslven 9a-1 g 9a-3 Vi ønsker at Ormestad skle skal være en skle der elevene trives g lærer

Detaljer

Forslag til effektivisering av bassengtid på Slåtthaug.

Forslag til effektivisering av bassengtid på Slåtthaug. Frslag til effektivisering av bassengtid på Slåtthaug. 1. Alle brukergrupper (brtsett fra sklesvømmingen kl.8-14) sm pr.idag har bassengtid på Stretveit, er tatt med i mdellen: Fridykkerklubben flyttet

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Laglederhåndbok. Ottestad IL fotball, Avdeling for barnefotballen. versjon 0.1 alfa

Laglederhåndbok. Ottestad IL fotball, Avdeling for barnefotballen. versjon 0.1 alfa Laglederhåndbk Ottestad IL ftball, Avdeling fr barneftballen versjn 0.1 alfa INNHOLD 2.1. LAGLEDERNE I BARNEFOTBALLEN... 4 2.1.1. Ansvarsmråde fr laglederne... 4 3.1. BANER... 5 3.2. TRENINGSTIDER... 5

Detaljer

SPORTSPLAN. Definisjoner og viktige presiseringer Barneidrett: o Idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år o o

SPORTSPLAN. Definisjoner og viktige presiseringer Barneidrett: o Idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år o o Mål Sprtlige mål SPORTSPLAN 3. div., 5. div., jr, ld bys, 11er damelag 50% aktivandel Aktivitetstilbud ift. spilleres ambisjner Mål m å utvikle 3. div. spillere eller bedre Gutte- g jentelag i alle alderstrinn

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Side 1 av 6. Månedsbrev Låven, Tilbakeblikk til mars:

Side 1 av 6. Månedsbrev Låven, Tilbakeblikk til mars: Månedsbrev Låven, 2015 Tilbakeblikk til mars: Påsken har vært hvedfkuset i mars. Vi har hatt påskesamlinger, laget påskepynt, plantet karse, sett film m påskefrtellingen m Jesus, hatt påskeeggjakt. Også

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 Håndballen i Hegra har hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine dager i

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

Albatross I.L. Årsmøte Lørdag 12.mars 2016

Albatross I.L. Årsmøte Lørdag 12.mars 2016 Albatrss I.L. Årsmøte Lørdag 12.mars 2016 Agenda 1. Velge 2 persner til å underskrive prtkll 2. Behandle lagets årsmelding 3. Behandle lagets regnskap i revidert stand 4. Behandle innkmne frslag 5. Fastsette

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG

INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG NBF Numerisk Bruker Frening Til medlemmene! Sekretariat: SINTEF Teknlgi Virksmhetsutvikling 7465 Trndheim leif.estensen@sintef.n Trndheim 2008-10-01 INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG Med dette inviteres

Detaljer

Referat fra styremøte

Referat fra styremøte Referat fra styremøte 05-2007 Dat...: Trsdag 3. mai 2007 Tid...: 19.30 23.30 Sted...: Lundby på Man Deltakere..: Ola Dalen, Turi Ligård (km 21.10), Erik Thrshaug, Ivar Thresen, Bjørn Mrønning, Guri Ligård

Detaljer

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål Handlingsplan Nrsk cøliakifrenings ungdm 2014 Frmål NCFU jbber fr at det skal være så leb sm mulig å være ung med cøliaki g DH. Vi skal lage ssiale treffpunkt, hvr erfaringsutveksling g mestring står i

Detaljer

OMBERAMMINGSPROSEDYRER

OMBERAMMINGSPROSEDYRER OMBERAMMINGSPROSEDYRER Innhldsfrtegnelse Retningslinjer fr mberamming av håndballkamper fr Gneist... 1 Prsedyre når et Gneistlag vil flytte en kamp... 1 Hjemmekamp... 1 Brtekamp... 1 Prsedyre når mtstander

Detaljer

Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo.

Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo. KORD ALA^N^D FYLKESKOMMUNE Saknr.22>\3 P Dk.nr.3" Prtkll 0 6 JUN 2013 Arkivnr. 0\'?)^C=(^ Saksh. *^ liksp. U.li. fr årsmøte i Bibliteksentralen AL a-d-pi-vidi^^i-a^ Årsmøtet i Bibliteksentralen AL (BS)

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

Klasseklubb Forum NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert.

Klasseklubb Forum NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert. Klasseklubb Frum 2016 NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert. Sted: Idrettens hus, NSF Dat: 26.10.2016 Tilstede: Navn Tm Brattli Per Christian Brdal Tr Møinichen Christffer

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Uttakskriterier 2014. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 01.01.2014

Uttakskriterier 2014. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 01.01.2014 Uttakskriterier 2014 BMX-landslaget g kriterier fr landslagsrepresentasjn g deltakelse i internasjnale ritt 01.01.2014 Uttakskriterier 2014 Uttakskriterier 2014 BMX-landslaget g kriterier fr landslagsrepresentasjn

Detaljer

Brukerundersøkelse 2013

Brukerundersøkelse 2013 Brukerundersøkelse 2013 Bakgrunn brukerundersøkelse freldregruppen 2013 Undersøkelsen er utført i 61 kmmuner Følgende mråder er kartlagt Diverse Trivsel Brukermedvirkning Respektfull behandling Tilgjengelighet

Detaljer

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR 2012 SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR Sn Glfklubb 01.01.2012 Sprtslig plan Sn Glfklubb junir virksmhet 1. OM SOON GOLFKLUBB, SOON GOLFKLUBBS JUNIOR VIRKSOMHET OG SPORTSPLANEN Om Sn Glfklubb Sn Glfklubb

Detaljer

INVITASJON TIL - TEAM SKIGUARD BUSKERUD SITT SKISKYTTERKRETSLAG

INVITASJON TIL - TEAM SKIGUARD BUSKERUD SITT SKISKYTTERKRETSLAG INVITASJON TIL - TEAM SKIGUARD BUSKERUD SITT SKISKYTTERKRETSLAG INTRODUKSJON OG HISTORIE Siden smmeren 2008 har Buskerud skiskytterkrets (BSSK) hatt et eget kretslag (BSSKL) sm har gitt utøvere fra 16

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Uttakskriterier 2014. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 01.01.2014

Uttakskriterier 2014. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 01.01.2014 Uttakskriterier 2014 BMX-landslaget g kriterier fr landslagsrepresentasjn g deltakelse i internasjnale ritt 01.01.2014 Uttakskriterier 2014 Uttakskriterier 2014 BMX-landslaget g kriterier fr landslagsrepresentasjn

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Årsmelding 2015 for Seniornett Asker. (Sendt medlemmer for godkjenning på årsmøtet 17. februar 2016)

Årsmelding 2015 for Seniornett Asker. (Sendt medlemmer for godkjenning på årsmøtet 17. februar 2016) Årsmelding 2015 fr Senirnett Asker. (Sendt medlemmer fr gdkjenning på årsmøtet 17. februar 2016) 1. Freningens tilhørighet g frmål. Senirnett Asker (SnA) er en lkal frening i rganisasjnen Senirnett Nrge

Detaljer

Markedsføringsmateriell...7

Markedsføringsmateriell...7 Innhld Avtaleparter...2 Om ballbingene...2 Typiske bruksmråder...2 Inntektsmuligheter klubb...2 Pris g antall ballbinger...3 Avtalt hentested...3 Avtalevilkår/signering...3 Vedlegg 1...4 Størrelse baner/pumper

Detaljer

LØTEN FOTBALLKLUBB MÅL OG STRATEGIPLAN

LØTEN FOTBALLKLUBB MÅL OG STRATEGIPLAN LØTEN FOTBALLKLUBB MÅL OG STRATEGIPLAN FORMÅL: 1. Denne plan er utarbeidet i den hensikt å være et direktiv g en rettesnr fr ledere på et hvert nivå, herunder trenere g ppmenn. 2. Planen er først g fremst

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Regnskapet blei presentert av lagets kasserer, Sigrid Hølen. Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr. 128 577,- etter renteinntekter.

Regnskapet blei presentert av lagets kasserer, Sigrid Hølen. Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr. 128 577,- etter renteinntekter. Årsmøte 15.10.2014 Sak 1/2014 Knstituering av årsmøtet Gdkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Gdkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen Sund

Detaljer

Referat fra møtet 16.november 2015

Referat fra møtet 16.november 2015 Inndyr skle Gildeskål kmmune Pstbks 54 Bankknt: 4609 07 00308 pstmttak@gildeskal.kmmune.n www.gildeskal.kmmune.n «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. «REF» Vår ref. 2015/1694-0 Dat:

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

Oktober/november ILROS Fotball Page 1

Oktober/november ILROS Fotball Page 1 IL ROS Ftball 2017 Sprtslige rammer, 11 g 9 ftball flest mulig lengst mulig best mulig Oktber/nvember 2016 ILROS Ftball Page 1 Idrettsglede Vi ser hver spiller g gir spillerne psitive g balanserte tilbakemeldinger

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 28.02.2017 Årsrapprt 2016 Rysteg AS Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 1 Innledning Samtlige av Rystegs ansatte har gjrt en fltt jbb med å tilstrebe at vi har fått gde resultater i 2016. Jbbveilederne på Rysteg

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

Årsmelding 2016 for Seniornett Asker. (Til godkjenning av årsmøtet )

Årsmelding 2016 for Seniornett Asker. (Til godkjenning av årsmøtet ) Årsmelding 2016 fr Senirnett Asker. (Til gdkjenning av årsmøtet 14.2 2017) 1. Freningens tilhørighet g frmål. Senirnett Asker (SnA) er en lkal frening i rganisasjnen Senirnett Nrge (SN). Freningens frmål

Detaljer

Dagens NM-finale beholdes med åtte lag. Vi foreslår imidlertid en del endringer som for så vidt kan innføres samlet eller hver for seg:

Dagens NM-finale beholdes med åtte lag. Vi foreslår imidlertid en del endringer som for så vidt kan innføres samlet eller hver for seg: Revidert NM-finale Beskrivelse: Dagens NM-finale behldes med åtte lag. Vi freslår imidlertid en del endringer sm fr så vidt kan innføres samlet eller hver fr seg: NM-finalen arrangeres fast på Haraldsheim

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

3 De yngste på tur. Kristen samling Jesus drar opp til himmelen. 10 Kristen samling Jesus drar opp til himmelen

3 De yngste på tur. Kristen samling Jesus drar opp til himmelen. 10 Kristen samling Jesus drar opp til himmelen Mai 2017 Ftspret 51741165/407 10 470 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Trsdag Fredag 18 1 Barnehagen stengt 2 Sangsamling 3. Jesus drar pp til himmelen 4 Frtellingen m: Lille 5 Vi tar hele gruppa med ss på 19

Detaljer

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april Nrges Svømmefrbund har gleden av å invitere til Kmpetansehelga 2016 Thn Htell Osl Airprt, 16.-17. april NSF ønsker å invitere deg g engasjerte i din klubb til en helg med fkus på faglig påfyll, erfaringsutveksling

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO

REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO Fredag 9. mars Møte starter 18.00 Til stede: Øyvind Øygarden Anne-Line Dahlen Evenstad Sigrid Michaelsen Øystein Lthe Eldhlm Ingebrg Marie Kristiansen Skjelm Lørdag

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet torsdag 6.mars 2014

Sakspapirer til årsmøtet torsdag 6.mars 2014 Sakspapirer til årsmøtet trsdag 6.mars 2014 Saksliste årsmøtet: 0. Åpning 1. Knstituering 2. Orienteringer 3. Helse miljø g speidingens bidrag! 4. Årsmelding 2013 PAUSE 5. Regnskap 2013 6. Valg 7. Påvirkningstrg

Detaljer

Referat fra foreldremøte 5. trinn Lovisenlund, onsdag 16. september. Presentasjon av lærerne på trinnet dette skoleåret:

Referat fra foreldremøte 5. trinn Lovisenlund, onsdag 16. september. Presentasjon av lærerne på trinnet dette skoleåret: Referat fra freldremøte 5. trinn Lvisenlund, nsdag 16. september Presentasjn av lærerne på trinnet dette skleåret: Anne-Lise er kntaktlærer i år sm i fjr fr C-gruppa Karen Skeie Huitfelt er ny lærer på

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 g ble avsluttet kl. 19.05. Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Vansjø/Svinndal IL Håndball

Vansjø/Svinndal IL Håndball Vansjø/Svinndal IL Håndball Årsberetning Vansjø/Svinndal IL Håndball Styret i håndballgruppa har i 2016 bestått av følgende personer: Tonje C. Nilssen Leder Kai Guttulsrød Nestleder Therese Kiserud Styremedlem

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 -

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - 1: Informasjon om laget Navn på lag: Vår 2012: Jenter og gutter 2003 (JG2003) Høst 2012: Gutter 2003

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

NORDSTRAND IF G2001. Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig

NORDSTRAND IF G2001. Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig NORDSTRAND IF G2001 Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig Nordstrand G2001 1 år siden sammenslåingen, fra små lag til kull: Klubben stilte med bane og utstyr. Føringen ifra klubben, var

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagfrbundets lkaler Møtedat: 10.05.2010 kl. 09:00-14:00 Til stede: Frfall: Ikke møtt: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Grete

Detaljer

Referat FAU-møte for Rustad skole. Onsdag 4. september 2013 Kl. 19.30 på personalrommet Rustad Skole. 12. mar. FAU/kl.kont.: 27.

Referat FAU-møte for Rustad skole. Onsdag 4. september 2013 Kl. 19.30 på personalrommet Rustad Skole. 12. mar. FAU/kl.kont.: 27. Rustad FAU Deltagere Navn: 4. sept Referat FAU-møte fr Rustad skle Onsdag 4. september 2013 Kl. 19.30 på persnalrmmet Rustad Skle 5. nv 15. jan 12. mar 27. mai FAU/kl.knt.: Verv: Arbeidsgruppe 1. Hildegunn

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer