Bo luftig midt i mellom sentrum og marka

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bo luftig midt i mellom sentrum og marka"

Transkript

1 Bo luftig midt i mellom sentrum og marka

2 HUS 1 Fløyta går på Grefsen Stasjon Mellom Grefsen og Sandaker bygges et moderne bolighus med tydelig identitet det første huset på Grefsen Stasjon. 46 leiligheter som preges av lys, et fantastisk utsyn over Oslo og romslige balkonger. Ved innfl ytting står første trinn av Stasjonsparken klar til bruk for beboerne, parken som er med på å gi boligene sin unike beliggenhet. KART MED BILDER JM AS ROM EIEDOM 3

3 BELIGGEHET Det beste av Oslo på ett sted Alt hva ditt hjerte begjærer På Grefsen Stasjon bor du i en levende del av byen med et variert tilbud innen gangavstand. Med sin beliggenhet mellom Grefsen, Storo og Sagene ligger det nye boligområdet i umiddelbar nærhet til et variert servicetilbud. Syd for Ringveien kommer boligområdet i kontakt med den Grefsen Stasjon tilbyr masse plass til et grønt og rikt bomiljø Etter utvidelsen huser Storo Storsenter i dag 130 butikker Blant de populære serveringstilbudene i nærområdet gamle bybebyggelsen på Sandaker. der du bor. I Stasjonsparken kan du rusle på opparbei- fordelt på mer enn 50 bransjer, blant dem en rekke klesbu- fi nner du både Åpent Bakeri på Sandaker, Restaurant Takket være et av byens beste kollektivtilbud med knutepunkt dede turveier, ta en pust i bakken på en benk, eller ta med tikker, Vinmonopolet, treningssenter og ICA Supermarked. Victor, samt Bølgen og Moi i ydalen. for T-bane, trikk, tog, buss og fl ybuss har du i tillegg hele barna i Stasjonskneika vår egen akebakke. Stasjons- Oslo rett i nærheten. På få minutter kommer du til handle- parken er øvre del av Torshovdalen, et av byens fl otteste gatene i sentrum eller skiløypene i marka. Bilen din parkerer parkområder, med kort vei til Akerselvas grønne arealer du i en underjordisk garasjekjeller mellom husene. via Storo og ydalen. På Grefsen Stasjon bygges det to moderne barnehager med fl otte uteområder som integreres i Stasjonsparken. Bildene til venstre viser Åpent Bakeri på Sandaker. Bildet i midten og øverst til høyre er hentet fra Grefsenkollen. ederst til høyre viser Restaurant Victor ved ordpolen. JM AS ROM EIEDOM 5

4 OVERSIKT Første del av Grefsen Stasjon asf Hus 1 A1 pe Ram På Grefsen Stasjon, mellom villabebyggelsen på Grefsen og kvartalbebyggelsen på Torshov og Sandaker, starter utbyggingen av et nytt boligområde. Her skal det bygges moderne og funksjonelle boliger i et grønt og bilfritt miljø. :50 ang 1 overg +1,5 inst ang m overg -bane tidig Frem frihøyde T min m 4,7 +5 1:2 0 1: 50 Utbyggingen starter nærmest Storo. Hus 1 bygges i etasje med leiligheter som får utsikt over hele Oslo by. I utforming av huset legges det vekt på solide vedlikeholdsfrie fasader. Hus 1 kles med lys tegl og aluminiumsvinduer. Adkomst til huset får du via den nye plassen som etableres syd for StoroT-banestasjon. PLASSE e rnban yde Je frihø 1:2 0 l gr 7,5 m Avfal +1,0 STORO T-BAE STASJO gjerde 2, H ca :1 Topp ,0+ STASJOS Grefsen Stasjon skal bygges ut med boliger i en kvartalsstruktur som åpner seg mot Stasjonsparken og utsikten mot byen. Stasjonsparken etableres mot den eksisterende husbebyggelsen på øvre Torshov og henger sammen med det øvrige turveinettet i Oslo. 5,7+ PARKE 3m Huset vil være en del av 1. kvartal på Grefsen Stasjon. Kvartalet vil bestå av seks hus rundt et tun med stor grønn plen som rommer felles samlingsplass og benker. Under tunet bygget et stort garasjeanlegg med heis til boligene. A2 1:200-A1 UTOMHUSPLA BT1 TUET - 5,2+ Avfal l Hovedadkomst for bil vil være langs T-banen med innkjøring fra Hans ilsen Haugesgate. Dette er starten på et bærekraftig boligområde for fremtiden. GREFSE STASJO 20.. UTOMHUSPLA BT1-1:200-A1 JM AS ROM EIEDOM 7

5 LADSKAPSARKITEKTES VISJO yt solen med gress mellom tærne Ønsker du rolige, skjermede uteplasser og romslige, bilfrie gårdsrom samtidig som du har nærhet til det urbane og pulserende bylivet? Slik blir det på Grefsen Stasjon. Hovedgrepet for uteområdene ligger i kontrasten mellom det urbane og det grønne og frodige. På torget opp mot Storo Stasjon vil du oppleve en urban plass som innbyr til å sette seg ned og nyte en varm kopp caffe latte fra kaffebaren. De harde linjene blir myket opp med frodig, blomstrende beplantning og bølgende gressplener for lek og avslapning. Det grønne og frodige blir ivaretatt av Stasjonsparken, et gjennomgående grøntdrag med turvei i vest som henger sammen med de store, romslige gårdsrommene som dannes mellom bygningene. Turveien, med sin frodige passasje med parktrær og åpne vannspeil, er med på å etablere en ny forbindelse mellom Torshovdalen og Akerselva slik at det gir tryggere tilgang til de øvrige grøntarealene i bydelen. Skråningen opp mot gårdsrommet innbyr til skilek og aking vinterstid og jungellek og fri utfoldelse sommerstid. De vestvendte, romslige gårdsrommene vil bli fylt med ulike funksjoner som vil variere mellom lekeareal for barna, felles samlingsplasser for grilling og sosialt samvær, og rolige skjermede sittegrupper hvor en kan trekke seg tilbake med en bok. oen av gårdsrommene vil få en mer urban opparbeidelse med større andel av harde fl ater og stramme linjer, og noen vil få en mer organisk utforming med fritt parkpreg. Gårdsrommene blir knyttet sammen med en gjennomgående gangvei. Variasjonen mellom det frodige og det urbane vil gi en variert opplevelse for den som beveger seg gjennom og oppholder seg her. Målet er å kreere uterom som inviterer til aktiv bruk, som igjen bidrar til å skape et positivt og engasjert nærmiljø. Ellen Kathrine Fagerslett Landskapsarkitekt JM AS BYGGHOLT ROM EIEDOM 9

6 OLA MOWE Arkitektens visjon Hus 1 på Grefsen Stasjon er ett av to hus regulert som enkle etasjer volumer med utsikt ut over byen og fjorden. Byggene kneiser stolt over byen. Vi har ønsket å holde fast ved det enkle og storslåtte i situasjonen ved å understreke det presise og elegante i de to monolittene. Gavlen mot utsikten er utformet karakteristisk og gir bygningene en egenartet silhuett og åpner leilighetene for kontakt mot sol og utsikt. Dette grepet gir husene en særegen karakter. Fasadene for øvrig er forsøkt utformet slik at de understreker det enkle og monolittiske; like vinduer er fordelt ut over fasadene for å understreke den store fl aten snarere enn den enkelte etasje og leilighet. Byggene er kledd i lys tegl og får soliditet og tyngde samtidig som den litt rustikke overfl aten i det lyse murverket spiller opp i det fabelaktige lyset som sola og det store himmelrommet gir. Smygene i de dyptsittende vinduene er fargesatt etter en spesialutviklet palett. Fasadene endrer dermed karakter og fargespill alt etter sol- og lysforhold og stedet og vinkelen bygningene oppleves fra. Ola Mowé Sivilarkitekt MAL ROM EIEDOM

7 SMARTE KVADRAT Smarte Kvadrat Leilighet E 38 m 2 Etasje 1 Med konseptet Smarte Kvadrat legger vi vekt på å bygge lyse, romslige og funksjonelle boliger med gjennomtenkte planløsninger og praktiske detaljer. Du ønsker jo ikke å betale for kvadratmeter som ikke fyller noen funksjon. Målestokk 1:0 Smarte Kvadrat handler om så mye mer enn å unngå å snuble i barnas leker eller at vinterhanskene kommer i rett boks. For oss er Smarte Kvadrat en tilnærming som viser hvordan hver eneste detalj av hjemmet ditt er godt gjennomtenkt og godt planlagt. Fra det tidspunktet det nye nabolaget og hjemmet ditt bare var i våre tanker, til du fl ytter inn og begynner å trives. Å kjøpe nytt hjem er en av de største avgjørelsene man tar i sitt liv. Det er antakelig den mest spennende også. Derfor veileder vi deg hele veien, fra første visning til første fl ytteeske. Du vet alltid hva du betaler for og hvor mye. I alle leilighetene inngår innredning som er nøye utvalgt bare for din spesielle bolig. Men her fi nnes også rom for egne ønsker. Våre kunderådgivere gjør det enkelt for den som ønsker å være med å påvirke selv. 2-ROMS LEILIGHET BRA 38 m 2 TERRASSE 7 m 2 JM AS ROM EIEDOM 13

8 Leilighet D 53 m 2 Etasje 2- Leilighet C 68 m 2 Etasje 1 Målestokk 1:0 Målestokk 1:0 2-ROMS LEILIGHET BRA 53 m 2 BALKOG 6,5 m 2 3-ROMS LEILIGHET BRA 68 m 2 TERRASSE 8 m 2 JM AS ROM EIEDOM 15

9 Leilighet C 68 m 2 Etasje 2- Leilighet A 92 m 2 Etasje 1 Målestokk 1:0 Målestokk 1:0 3-ROMS LEILIGHET BRA 68 m 2 BALKOG 8 m 2 4-ROMS LEILIGHET BRA 92 m 2 TERRASSE 17 m 2 JM AS ROM EIEDOM 17

10 Leilighet A 92 m 2 Etasje 2- Leilighet B 92 m 2 Etasje 1 Målestokk 1:0 Målestokk 1:0 4-ROMS LEILIGHET BRA 92 m 2 BALKOG 17 m 2 3-ROMS LEILIGHET BRA 92 m 2 TERRASSE 17 m 2 JM AS ROM EIEDOM 19

11 Leilighet B 92 m 2 Etasje 2- Leilighet F 187 m 2 Etasje - Målestokk 1:0 Målestokk 1:0 3-ROMS LEILIGHET BRA 92 m 2 TERRASSE 17 m 2 4-ROMS LEILIGHET BRA 187 m 2 BALKOG 38 m 2 JM AS ROM EIEDOM 21

12 BELIGGEHET abolagsprofil Knutepunkt Tilhørighet Kommune Oslo Bydel Sagene Grunnkrets Åsen Rode 5 Kirkesogn Torshov Steder i nærheten Storokrysset 200 m BI ydalen 700 m Trikkeholdeplass Storo 0,1 km Bussholdeplass Storo 0,1 km Idrett/friluft Idrettsanlegg ordre Åsen Idrettsanlegg 500 m Muselunden balløkke 700 m Treningssenter Sats Storo 300 m Maridalsvannet 3,5 km Varer/tjenester Dette kartet viser alle steder i Oslo og omegn du kan nå med kollektivlinje DIREKTE uten omstigning fra din nye bolig på Grefsen Stasjon ved Storo. Ingen andre steder kan legge alle byens muligheter like lett tilgjengelig for dine føtter! Transport Flyplass Oslo Gardermoen 47 km* Flybussen 200 m Sentralstasjon Oslo S 4,7 km* Jernbanestasjon Grefsen 300 m T-bane stasjon Storo 0 m Kjøpesenter Storo Storsenter 400 m Grefsen Postkontor 300 m Apotek Storo 400 m Storo Vinmonopol 400 m Dagligvare Rimi Storo 200 m Kiosk/video Akoudad Video m Bensin Statoil Ica Express Storo 300 m GREFSE STASJO Informasjon i abolagsprofi len er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanse er basert på luftlinje (*Distanse basert på korteste kjørbare vei). JM AS og Rom Eiendomkan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Tilrettelagt for barn i alle aldre På Grefsen Stasjon vil det bygges to fullverdige barnehager for de aller minste. Både barn og voksne kan dermed glede seg over minimal transporttid knyttet til bringing og henting i barnehagen. De større barna har barneskole og ungdomskole rett i nærheten. Barn som vokser opp på Grefsen Stasjon vil sokne til Sandaker skole som gjennom en omstrukturering utvides til en ny 1- skole. Det etableres også en ny videregående skole i ydalen som erstatning for Grefsen og Sandaker videregående skoler. Buss Tog T-bane Trikk JM AS ROM EIEDOM

13 DET ER HØYT UDER HIMMELE PÅ GREFSE STASJO Foto: Scanpix, Alexander Hagstadius, Lars etting Lang tradisjon med kvalitet og trygghet Kvalitet og gjennomføring er avgjørende for deg som kjøper av bolig. Utbyggerne på Grefsen Stasjon er JM AS og Rom Eiendom. Sammen og hver for seg kan vi vise til betydelig erfaring og resultater innenfor utvikling av bolig og eiendom. JM AS har siden oppstarten i 1964 bygget over boliger. Selskapet er i dag eid av JM AB, som er ordens største boligbygger med 60 års fartstid. I Oslo står selskapet blant annet bak utbyggingen av Waldemars Hage 2. Rom Eiendom AS er SBs eiendomsselskap. Rom eier og forvalter 50 bygg rundt om i orge, til en samlet verdi av 7 milliarder kroner. Rom Eiendom AS er et av orges største eiendomsselskap, med uttalt mål å skape bedre byrom der folk møtes. SALG VED: Røisland & Co Prosjektsalg AS Telefon: faks: roislandco.no grefsenstasjon.no

GREFSEN STASJON, HUS 2 - mer tid til det som betyr noe for deg

GREFSEN STASJON, HUS 2 - mer tid til det som betyr noe for deg GREFSEN STASJON, HUS 2 - mer tid til det som betyr noe for deg GREFSEN STASJON HUS 2 Mellom Grefsen, Sagene og Storo ligger Grefsen Stasjon. Her bygges tidsriktige leilighetshus i en moderne kvartalsstruktur.

Detaljer

NATUR NYE BOLIGER SHOPPING RESTAURANTER BYLIV & KULTUR BO I NYE LEILIGHETER MIDT MELLOM OPPLEVELSENE

NATUR NYE BOLIGER SHOPPING RESTAURANTER BYLIV & KULTUR BO I NYE LEILIGHETER MIDT MELLOM OPPLEVELSENE NATUR NYE BOLIGER SHOPPING RESTAURANTER BYLIV & KULTUR BO I NYE LEILIGHETER MIDT MELLOM OPPLEVELSENE idé/design: lemon.no 06 PICNIC OG LEK I PARKEN 10 Oslos råeste treningssenter? Innhold 12 28 EN SMAK

Detaljer

panoramautsikt over oslo og en av byens største parker

panoramautsikt over oslo og en av byens største parker www.torshovdalen.no TORSHOVDALEN Store balkonger som åpner opp mot det grønneforener ute- og innerom Ca 150 selveierleiligheter Rolige omgivelser, men kun minutter unna storbyens tilbud Optimal beliggenhet

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 12. / gode hverdager med sol, park, byliv, fjord & mark

GREFSEN STASJON HUS 12. / gode hverdager med sol, park, byliv, fjord & mark GREFSEN STASJON HUS 12 / gode hverdager med sol, park, byliv, fjord & mark / 2 / 3 / / VELKOMMEN TIL Grefsen Stasjon HUS 12 / INNHOLD 04... Grefsen Stasjon et perfekt utgangspunkt 06... Grønt miljø Utomhusplan

Detaljer

2 / / 3 / En uke på Grefsen Stasjon / Er du nysgjerrig på hvordan det er å bo på Grefsen Stasjon? Bla om til neste side og få et innblikk.

2 / / 3 / En uke på Grefsen Stasjon / Er du nysgjerrig på hvordan det er å bo på Grefsen Stasjon? Bla om til neste side og få et innblikk. GREFSEN STASJON ET Perfekt utgangspunkt / 2 / / 3 / / En uke på Grefsen Stasjon / Er du nysgjerrig på hvordan det er å bo på Grefsen Stasjon? Bla om til neste side og få et innblikk. INNHOLD 04... Mandag:

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende oppgave.

Detaljer

OSLO LØREN. SPIREA PARK III Stilfullt i solrike og grønne omgivelser

OSLO LØREN. SPIREA PARK III Stilfullt i solrike og grønne omgivelser OSLO LØREN SPIREA PARK III Stilfullt i solrike og grønne omgivelser 2 VELKOMMEN ROLIG, SENTRALT & BARNEVENNLIG I Spirea Park frister parkopplevelsen rett utenfor din egen dør. Med kun fire etasjer på to

Detaljer

74 MODERNE LEILIGHETER

74 MODERNE LEILIGHETER 74 MODERNE LEILIGHETER S 02 / 74 MODERNE LEILIGHETER S 03 / 74 MODERNE LEILIGHETER Kun ment som illustrasjon S 04 / BOLIGENE S 05 / BOLIGENE Innhold s 08 s 22 s 30 Området Transport Leilighetene S 07 /

Detaljer

04 Velkommen Elvelunden, ett nytt boligprosjekt. 06 Beliggenhet Bo i naturskjønne og urbane omgivelser

04 Velkommen Elvelunden, ett nytt boligprosjekt. 06 Beliggenhet Bo i naturskjønne og urbane omgivelser NYDALEN 04 Velkommen Elvelunden, ett nytt boligprosjekt 06 Beliggenhet Bo i naturskjønne og urbane omgivelser 07 Fernanda Nissens gate 5-7 Hvem var Fernanda Nissen? 08 Akerselva fra topp til bunn Kart:

Detaljer

OSLO LØREN. LØKKEHAGEN I OG II Barnevennlige leiligheter nær marka og byen

OSLO LØREN. LØKKEHAGEN I OG II Barnevennlige leiligheter nær marka og byen OSLO LØREN LØKKEHAGEN I OG II Barnevennlige leiligheter nær marka og byen Velkommen til den hemmelige hagen midt i mellom husene LØKKE- HAGEN Nye Løren skole Løkkehagen har kort avstand til marka og grøntområder

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 8 / BALKONGLIV ÅRET RUNDT I STASJONSPARKEN

GREFSEN STASJON HUS 8 / BALKONGLIV ÅRET RUNDT I STASJONSPARKEN GREFSEN STASJON HUS 8 / LIV ÅRET RUNDT I STASJONSPARKEN / / 2 / / 3 / / En uke på Grefsen Stasjon / INNHOLD 4... Grefsen Stasjon et perfekt utgangspunkt 6... Områdekart 14... Mandag: Ny uke, nye muligheter

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 8 / BALKONGLIV ÅRET RUNDT I STASJONSPARKEN

GREFSEN STASJON HUS 8 / BALKONGLIV ÅRET RUNDT I STASJONSPARKEN GREFSEN STASJON HUS 8 / LIV ÅRET RUNDT I STASJONSPARKEN / 2 / / 3 / / VELKOMMEN TIL Grefsen Stasjon HUS 8 / INNHOLD 4... Grefsen Stasjon et perfekt utgangspunkt 6... Områdekart 14... Mandag: Ny uke, nye

Detaljer

Prospekt Bygg B-C-D Del 1

Prospekt Bygg B-C-D Del 1 Prospekt Bygg B-C-D Del 1 Et nytt, unikt Ta heisen opp til din egen private idyll. boligkonsept 2 Ta heisen ned til alt du måtte ønske deg. Første byggetrinn i Horisont fikk en fantastisk mottagelse, og

Detaljer

Bo på. kaikanten. Byggetrinn 3. Fjordbyens beste beliggenhet ... 1...

Bo på. kaikanten. Byggetrinn 3. Fjordbyens beste beliggenhet ... 1... Bo på kaikanten Byggetrinn 3........ 1........ Fjordbyens beste beliggenhet Innhold Snart er Sørenga forvandlet til byens beste boligområde. I Bjørvika har det vært travel havnevirksomhet i mange hundre

Detaljer

Kul leilighet på 48 kvm, nær sjøen og kort vei til jobb helt perfekt! 156 kvm leilighet med alt på ett plan og nærhet til båtplassen vår!

Kul leilighet på 48 kvm, nær sjøen og kort vei til jobb helt perfekt! 156 kvm leilighet med alt på ett plan og nærhet til båtplassen vår! 02 03 Kul leilighet på 48 kvm, nær sjøen og kort vei til jobb helt perfekt! 156 kvm leilighet med alt på ett plan og nærhet til båtplassen vår! 02 03 livet ved havet Her fant den kjente Stavangermaleren

Detaljer

Velkommen til Krydderhagen

Velkommen til Krydderhagen byggetrinn 1: Basilikum/A2 Velkommen til Krydderhagen ny, grønn hageby med alt innen rekkevidde! Vakre bygg i grønne omgivelser - nøye plassert for å gi optimale solforhold Krydderhagen På Hasle, på stedet

Detaljer

TØNSBERG SEMSBYEN SEMSHAGEN - BYGG A. Energivennlige leiligheter med romslige balkonger

TØNSBERG SEMSBYEN SEMSHAGEN - BYGG A. Energivennlige leiligheter med romslige balkonger TØNSBERG SEMSBYEN SEMSHAGEN - BYGG A Energivennlige leiligheter med romslige balkonger 1 2 1. Blomsterbutikk og kafé 2. Frisør 3. Kinaresturant 4. Her skal vi bygge 5. Dagligvarebutikk i sentrum 6. Semsbyen

Detaljer

Et nytt, unikt boligkonsept

Et nytt, unikt boligkonsept Prospekt Bygg B-C-D Ta heisen ned til alt du måtte ønske deg. Første byggetrinn i Horisont fikk en fantastisk mottakelse. Flertallet av de 63 leilighetene ble solgt i løpet av noen uker. Horisont er et

Detaljer

Et nytt, unikt boligkonsept

Et nytt, unikt boligkonsept 1 Ta heisen ned til Ta heisen opp til din egen private idyll. Et nytt, unikt boligkonsept I noen faser av livet er vi fanget i tidsklemmen. Ved siden av en travel jobb skal vi hente og bringe i barnehage

Detaljer

Koksabukta, en unik og sjønær perle bare ti minutter fra Oslo sentrum.

Koksabukta, en unik og sjønær perle bare ti minutter fra Oslo sentrum. Anbefalte logoer Alt. justerte logoer Koksabukta, en unik og sjønær perle bare ti minutter fra Oslo sentrum. 2 Tærne i sanden, kald hvitvin på stranden eller et friskt morgenbad. Livet er godt i Koksabukta.

Detaljer

Salgstrinn. Gladengtunet

Salgstrinn. Gladengtunet Salgstrinn 2 Gladengtunet Gladengtunet - salgstrinn 2 Fyrstikkaleen skole Gladengtunet Kampenparken Valle Hovin Et område i utvikling Gladengtunet - Salgstrinn 2 Ensjø - midt i byen Ensjøbyen skal de neste

Detaljer

Koksabukta, en unik og sjønær perle bare ti minutter fra Oslo sentrum.

Koksabukta, en unik og sjønær perle bare ti minutter fra Oslo sentrum. Koksabukta, en unik og sjønær perle bare ti minutter fra Oslo sentrum. 2 Tærne i sanden, kald hvitvin på stranden eller et friskt morgenbad. Livet er godt i Koksabukta. Du skal ikke bare bo, du skal leve!

Detaljer

Stedet du lengter hjem til

Stedet du lengter hjem til Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Velkommen til Solbakken. Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Stjørdals nye høydepunkt

Stjørdals nye høydepunkt Stjørdals nye høydepunkt 23 SOLRIKE LEILIGHETER, MIDT I SENTRUM KJØPMANNSGATA 7 - PARKVEIEN 1 BYENS NYE HØYDEPUNKT Kjøpmannsgata 7 har siden 1902, da Herstad-søstrene bygde på eiendommen, vært brukt til

Detaljer

Nyt livet på Larviks beste tomt

Nyt livet på Larviks beste tomt Nyt livet på Larviks beste tomt Velkommen til Sanden Brygge På Larviks beste tomt bygger vi nå et bomiljø utenom det vanlige. Allerede før første strek ble satt på tegnebrettet, har kvalitet vært et styrende

Detaljer

OSLO LØREN/REFSTAD. SPIREA PARK Urban idyll - TRINN II

OSLO LØREN/REFSTAD. SPIREA PARK Urban idyll - TRINN II OSLO LØREN/REFSTAD SPIREA PARK Urban idyll - TRINN II Velkommen til Spirea Park Frihet til å velge. Frihet til å velge om du vil ta en tur ut i naturen eller en tur inn til sentrum i Oslo. Eller bare

Detaljer

DITT NESTE HJEM? 05 ET HJEM MEN NOE ATTÅT 08 FRA SLEKTSGÅRD TIL NYE TRADISJONER 13. Trivsel i sentrum TIL SALGS. Morgenstjernen Trivselbolig 01

DITT NESTE HJEM? 05 ET HJEM MEN NOE ATTÅT 08 FRA SLEKTSGÅRD TIL NYE TRADISJONER 13. Trivsel i sentrum TIL SALGS. Morgenstjernen Trivselbolig 01 DITT NESTE HJEM? 05 ET HJEM MEN NOE ATTÅT 08 FRA SLEKTSGÅRD TIL NYE TRADISJONER 13 Trivsel i sentrum NYE BOLIGER TIL SALGS HAMAR SENTRUM 01 Dette er Sentrumshagen Leder Dette er Sentrumshagen Grønn oase

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet eller hus? Trolldalen har litt av

Detaljer

Sentralt. Grønt. Stille.

Sentralt. Grønt. Stille. Sentralt. Grønt. Stille. I Wendts Hage er det lyse og moderne leiligheter med fine uteplasser. VELKOMMEN HJEM! WENDTS HAGE ligger i trivelige og rolige omgivelser ved siden av et stort parkområde. Bygget

Detaljer

Spirea Park Byggetrinn II

Spirea Park Byggetrinn II Spirea Park Byggetrinn II Bo i høyden med nærhet til det urbane liv! Spirea Park Byggetrinn II - Salgstrinn 1 Spirea Park Byggetrinn II Andre byggetrinn består av ett sammenhengende bygg med 110 leiligheter

Detaljer