Utprøving av en behandlingsmodell for overvektige barn og unge i samarbeid med primærhelsetjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utprøving av en behandlingsmodell for overvektige barn og unge i samarbeid med primærhelsetjenesten"

Transkript

1 Utprøving av en behandlingsmodell for overvektige barn og unge i samarbeid med primærhelsetjenesten Høstseminar NSE-NFE Oslo, Magnhild L. Pollestad Kolsgaard Prosjektleder/stipendiat/klinisk ernæringsfysiolog

2 Finansiering Delfinansiering Extra-midler fra Helse og Rehabilitering via Norske Kvinners Sanitetsforening Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Fylkesmannen i Oslo og Akershus Grunnfinansiering Ullevål universitetssykehus

3 Bakgrunn Økende forekomst av overvektige barn og unge Økt etterspørsel etter hjelp fra helsevesenet/flere henvisninger Ikke tilfredsstillende tilbud ved Barnesenteret

4 Stor & Sterk - målgruppe Barn og unge fra Oslo i alderen 3-17 år Vekt > 97,5 percentilen for høyde Nye inklusjonskriterier fra januar 2009

5

6 IsoKMI isokmi 25 isokmi 30 Alder (år) Gutter Jenter Gutter Jenter 2 18,41 18,02 20,09 19,81 2,5 18,13 17,76 19,8 19, ,89 17,56 19,57 19,36 3,5 17,69 17,4 19,39 19, ,55 17,28 19,29 19,15 4,5 17,47 17,19 19,26 19, ,42 17,15 19,3 19,17 5,5 17,45 17,2 19,47 19, ,55 17,34 19,78 19,65 6,5 17,71 17,53 20,23 20, ,92 17,75 20,63 20,51 7,5 18,16 18,03 21,09 21, ,44 18,35 21,6 21,57 8,5 18,76 18,69 22,17 22, ,1 19,07 22,77 22,81 9,5 19,46 19,45 23,39 23, ,84 19, ,11 10,5 20,2 20,29 24,57 24, ,55 20,74 25,1 25,42 11,5 20,89 21,2 25,58 26, ,22 21,68 26,02 26,67 12,5 21,56 22,14 26,43 27, ,91 22,58 26,84 27,76 13,5 22,27 22,98 27,25 28, ,62 23,34 27,63 28,57 14,5 22,96 23,66 27,98 28, ,29 23,94 28,3 29,11 15,5 23,6 24,17 28,6 29, ,9 24,37 28,88 29,43 16,5 24,19 24,54 29,14 29, ,46 24,7 29,41 29,69 17,5 24,73 24,85 29,7 29, Eksempel: Jente på 8 år Vekt 36,5 kg Høyde 1,3 m (36,5 kg)/(1,3 x 1,3)= 21,6 IsoKMI30 = Kalkulert KMI IsoKMI 30

7 Kriterier for henvisning 1) Overvekt (KMI > isokmi 25) med to eller flere av følgende tilleggsfaktorer: Insulinresistens Redusert glukosetoleranse Type 2-diabetes Hypertensjon Hyperlipidemi

8 Kriterier for henvisning 2) Fedme (KMI > isokmi 30) med én eller flere av følgende tilleggsfaktorer: Familiær disposisjon (første- eller andregradsslektning) Fedme Hjerte- og karsykdom med debut < 55 år (menn) eller < 65 år (kvinner) Type 2-diabetes Bekreftet lipidforstyrrelse Hypertensjon Insulinresistens/redusert glukosetoleranse Type 2-diabetes Hypertensjon Hyperlipidemi Andre kliniske/biokjemiske tegn på utvikling av følgesykdommer Svært rask økning i vekt (alvorlig bekymring for vektutviklingen) Alvorlige psykososiale belastninger 3) Alvorlig fedme (KMI > isokmi 35)

9 Behandlingsteamet Prosjektkoordinator/ fysioterapeut Helsesøster Prosjektleder Pasient Barnelege Klinisk ernæringsfysiolog Psykolog/ Psykiatrisk sykepleier Arbeidsfysiologisk testleder

10 Samarbeid med førstelinjetjeneste Opprettet samarbeid med ca 140 skoler/helsestasjoner Har to samarbeidsseminarer hvert år Telefonkontakt Prosjektet deltar på samlinger i bydelene Evaluering desember 2006 Utarbeidet mal for oppfølging hos helsesøster

11 Mal for oppfølging hos helsesøster 7 ulike tema 1. Bli kjent, forventninger 2. Helseopplysning og Mål/delmål 3. Ernæring 4. Fysisk aktivitet 5. Tanker, følelser, handling 6. Fremtidsplan og evaluering 7. Foreldrekvelder/foreldresamtaler Vedlegg med matbilder

12 Oppfølging Stor & Sterk, 1. år Oppfølging hos helsesøster Oppfølging hos helsesøster 0 og 2-6 uker Ved ca 6 mnd Ved ca 1 år Tre konsultasjoner Barnelege Klinisk ernæringsfysiolog Arbeidsfysiologisk lab (barn > 10 år) En-to konsultasjoner Barnelege & KEF Arbeidsfysiologisk lab (barn > 10 år) En-to konsultasjoner Barnelege & KEF Arbeidsfysiologisk lab (barn > 10 år) Kopi av journalnotater sendes helsesøster Kopi av journalnotater sendes helsesøster Kopi av journalnotater sendes helsesøster

13 Klinisk utredning Vekt, høyde Midje, navle, hofte Blodtrykk Blodprøver Strekkmerker, økt behåring, akantose Pubertet, menstruasjon Hovne tonsiller Forstørret lever

14

15 Utredning Søvn, sykdom, medikamenter, naturlige funksjoner osv. Når skar ut av percentil (vektutvikling), fødselsvekt, amming Familiehistorie PCOS Fedme Sykdom Inngifte Aktivitetsanamnese

16 Arbeidsfysiologisk lab Hvilestoffskiftet Aerob kapasitet Lungefunksjon

17 Kliniske funn Hyperinsulinisme/redusert glukosetoleranse, Diabetes type 2 Hypertensjon Ugunstig lipidprofil Metabolsk syndrom Menstruasjonsforstyrrelse/hyperandregonisme PCO/PCOS Akantose, striae, hirsutisme Pseudo-gynekomasti, pseudo-mikropenis Muskel- og skjelettplager Vitamin D mangel Dårlig kondisjon Psykososiale problemer

18 Kosthold og aktivitet

19 Hos klinisk ernæringsfysiolog Kartlegging Kostregistrering, leveres ut på forhånd Detaljert kostanamnese Gjennomgang Emballasjer Skriftlige individuelle råd + brosjyre Mest mulig konkret! Ta utgangspunkt i familiens eget kosthold

20

21

22

23 Dansk salami er et veldig energitett kjøttpålegg 1 skive Dansk salami = 5,5 skiver Go og mager salami

24 Fastfood/Junkfood er veldig energitett En Big Mac meny = 10 skiver grovt brød med pålegg og pynt

25 Olje er rent fett og derfor veldig energirikt 100 gram (ca. 1 dl) olje inneholder ca 900 kcal = Et stort måltid knekkebrød/brød med drikke + frukt

26 Sunn matpakke vs. usunn matpakke 370 kcal, 0 g tilsatt sukker 370 kcal, 55 g tilsatt sukker

27 Praktiske tips for kostholdet Lag og spis mat sammen Unngå å la barnet spise samtidig med at det gjør andre ting (f.eks ser på TV, leser etc.) La barnet sitte til bords under måltidet Mat bør ikke brukes som trøst eller belønning Det er viktig å sette av god tid til måltidene. Spis sakte og tygg godt Ikke ta med kjeler til bordet La være å oppfordre barnet til å spise mer, dersom barnet anser seg som ferdig. Det er lov å la mat ligge igjen Lag mindre mat

28 Praktiske tips for kostholdet Én middagsporsjon er nok, eventuelt fordelt på to mindre Bruk gjerne små middagstallerkener Jo flere ulike retter som serveres desto større risiko er det for at barnet spiser for mye (buffè effekt) Server rå/kokte grønnsaker til alle måltid La hele familien spise det samme De voksne må være gode eksempler for barna

29 Fysisk aktivitet Minst 60 min med moderat fysisk aktivitet per dag. Helst mer i helgene Klasson-Heggebø, Anderssen. Scand J Med Sci Sports 2003: 13: Hverdagsaktiviteten er viktigst La barnet gå/sykle til skole dersom det er mulig Noe som er gøy! Gi aktive gaver Vær et godt eksempel Tidsbegrensning på skjermaktiviteter

30 Aktiviteter Trening NIH, Svømming, Friskis & Svettis Matlagingskurs Foredragskvelder Foreldregrupper Ungdomsgrupper Sommerleir

31 Fokus Tenk langsiktig NB! Langvarig oppfølging Sikre normal vekst og utvikling Ta utgangspunkt i den enkeltes families ressurser Hjelp barn/familie til å identifisere barrierer i forhold til f.eks. fysisk aktivitet og kosthold, og diskuter hvordan disse kan utfordres/brytes Livsstilsomlegging for hele familien Hjelp barn/familie med å sette konkrete mål og diskuter veien til målet Realistiske, oppnåelige, individuelle Forbedre helse og forebygge overvektsrelaterte helseplager senere i livet Fokus på å legge om kosthold og mosjonsvaner av helsemessige årsaker Involvering er en forutsetning for motivasjon

32 Vektrelaterte behandlingsmål Ingen vektoppgang mens høyden øker Mindre vektoppgang enn høydetilvekst NB! Raskt vekttap og streng diett er ikke gunstig for barn som vokser. Barn over 7 år med fedme og/eller komplikasjoner kan ha nytte av et gradvis vekttap (0,5 kg/mnd). Ungdom som har stoppet å vokse: 0,5 kg/uke

33 Ikke-vektrelaterte behandlingsmål Positiv endring i biokjemiske risikofaktorer Endret spiseadferd Bedre sult- og metthetsregulering Økt deltakelse i fysisk aktivitet Mer fysisk aktivitet i hverdagen Mindre skjermtid Bedret selvfølelse Økt livskvalitet Bedret familiedynamikk Med mer...

34 Pasientene Over 500 pasienter inkludert I overkant av 50 % av pasientene er innvandrere fra ikke vestlige land eller etterkommere av disse Norge 38 % Pakistan 14 % Tyrkia 8 % Sri Lanka 4 % Somalia 4 % Andre land* 18 % Blandet ekteskap 14 % * Afghanistan, Bolivia, Bosnia, Burundi, Chile, Colombia, Den dominikanske republikk, Eritrea, Etiopia, Fiji, Filippinene, Finland, Kina, Gahna, Gambia, India, Indonesia, Irak, Iran, Kongo, Kosovo, Libanon, Makedonia, Marokko, Nepal, Palestina, Peru, Polen, Sudan, Thailand, Ugangda

35 Foreløpige resultater Ca 340 pasienter har hatt oppfølging i minst 1 år Ca 180 pasienter har hatt oppfølging i 2 år eller mer Ca 90 pasienter har hatt oppfølging i 3 år eller mer Frafallsprosent er på ca 20 % i løpet av første år Signifikant reduksjon i grad av fedme etter både 1, 2 og 3 års oppfølging (KMI Z-score og IsoKMI) Ikke vektrelaterte mål Livskvalitet, komorbiditet, endrede matvaner, bedre fysisk form, økt deltakelse i fysisk aktivitet/mer fysisk aktivitet i hverdagen, endret kroppssammensetning, mindre skjermtid etc

36 Pasienter bydel (%) ,2 5,1 5,9 2,9 2,4 1,3 1,3 5,6 5,9 8,8 7,0 13,7 10,2 5,9 17,7 Nordstrand Alna Gamle Oslo Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner

37 - i Alna og Søndre Nordstrand

38 Finansiering Helse- og omsorgsdepartementet Norske Kvinners Sanitetsforening Helsedirektoratet Oslo kommune gjennom Oslo idrettskrets Fylkesmannen i Oslo og Akershus Samarbeid mellom Stor & Sterk, OUS Oslo idrettskrets Nasjonalforeningen for folkehelsen Norske Kvinners Sanitetsforening Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Norges Diabetesforbund Skoler og helsestasjoner i bydelene Alna og Søndre Nordstrand Utdanningsetaten Helse- og velferdsetaten Landsforeningen for overvektige

39 Mål Praktiske oppfølgingstiltak lokalt i bydelene Alna og Søndre Nordstrand. Integrering i nærmiljø Treningstilbud Matlagingskurs/kokeklubb Primærforebyggende tiltak (Petter Puls) Involvering av foreldre Brukermedvirkning Positive opplevelser i sitt nærmiljø Økt kunnskap om helse, ernæring og fysisk aktivitet Endrede vaner økt fysisk aktivitet og bedret kosthold Styrke treningstilbudet til en gruppe barn og ungdom som ofte faller utenfor organisert idrett Varig livsstilsendring med økt aktivitetsnivå, sunt kosthold, redusert fedme, bedre helse og livskvalitet

40 Samtalegrupper Foreldrering 5 samlinger Noen fastlagte tema, men for det meste etter ønske fra foreldre Tips og ideer for å få til endringer i praksis Oppmuntre foreldre til å komme med egne forslag til løsninger. Dele og få innspill fra andre Gruppemøter med barn, helsesøster, psykolog og klinisk ernæringsfysiolog Bli kjent Hvordan har barna det? Arbeidsark Hva slags aktiviteter er det morsomt å holde på med

41 Matlagingskurs Matlagingskurs for barn og familie Utarbeidet eget oppskriftshefte Hvert kurs går over 1-2 kvelder 4-12 familier har deltatt på hvert kurs (18-29 personer) Eget matlagingskurs for ungdom Petter Puls kokeklubb på SFO eller i faget Mat og Helse

42 Kursdag 1 Tema Frokost Lunsj/matpakke Kveldsmat Mellommåltider Meny Smøring av matpakker Grønnsaker og dipp Smoothie Arbeidsark Min drømmematpakke Min drømmesmoothie

43 Kursdag 2 Tema Middag - hvordan inkludere mer fisk og grønnsaker Meny Grønnsaker råkost før middag Fisk ovnsstekt i form eller i folie Ovnsstekte grønnsaker Salatbar/buffet Fruktsalat Arbeidsark Min drømmemiddag Fiskemiddag Evaluering av kurs

44 Fysisk aktivitet Lavterskeltilbud i form av allidrett Varierte aktiviteter, brukermedvirkning Trening 2 ganger pr uke i hver bydel Grupper inndelt etter alder Bassengtilbud (avsluttet) Treningskontakt Judokurs i Alna bydel (introduksjonskurs) Ola dilt- orientering i Alna bydel Sommeraktivitet i Søndre Nordstrand bydel Sommertur til Tusenfryd Helgetur til Kobberhaughytta (september) og til Budor alpinanlegg (mars) barn og unge i alderen år fra begge bydeler Overnatting i lavvo Veldig vellykket!

45 Deltakere I overkant av 80 barn/ungdom i hver bydel har fått tilbud % med flerkulturell bakgrunn i begge bydeler Underkant av 50 % oppmøte Lite frafall

46 Positive opplevelser Stor bevegelsesglede hos barn og unge som møter på trening og andre aktiviteter. De opplever mestring Positive tilbakemeldinger fra barn, foreldre og lærere Møter andre i samme situasjon Sosialt nettverk. Får nye venner

47 Utfordringer Godt og tett samarbeid med helsesøstrene er avgjørende Kapasitet Helsesøster føler at de ikke klarer å ha tilstrekkelig kontakt med barna/familiene Sender mindre henvisninger enn før Barna/ungdommene som ikke møter Vanskelig å få med ungdom Store avstander Mange barn og unge med sammensatte problemer (utfordringer) Stor utfordring å få innpass i gymsaler og haller Hvordan få til videreføring? Lokal forankring

Stor & Sterk, UUS. 05.01.09. Oppfølging av Stor & Sterk pasienter hos skolehelsetjenesten

Stor & Sterk, UUS. 05.01.09. Oppfølging av Stor & Sterk pasienter hos skolehelsetjenesten Oppfølging av Stor & Sterk pasienter hos skolehelsetjenesten Prosjektgruppe Merete Hanssen-Bauer, helsesøster bydel Grünerløkka Rigmor Solberg, helsesøster bydel Frogner Line Melby Andreassen, helsesøster

Detaljer

Flerkulturelt miljø på Bjerke videregående skole. God sommer!

Flerkulturelt miljø på Bjerke videregående skole. God sommer! Helsesøstre NR. 2 2007 Flerkulturelt miljø på Bjerke videregående skole. Foto: E. Sørli God sommer! Innhold side Leder 5 Tema: KJØNNSLEMLESTELSE Hvis vi kan redde ti jenter fra kjønnslemlestelse er det

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Liv og Røre metodebok, Ringerike kommune. Liv og Røre metodebok

Liv og Røre metodebok, Ringerike kommune. Liv og Røre metodebok Liv og Røre metodebok 1 Innledning Målet med denne metodeboken er å bidra med råd og veiledning til helsepersonell som ønsker å iverksette forebyggende tiltak for barn med overvekt eller fedme. Parallelt

Detaljer

barn, kosthold og fysisk aktivitet

barn, kosthold og fysisk aktivitet VEILEDER 2013 Gode vaner for god helse barn, kosthold og fysisk aktivitet M T O T F L S Forord Kilder Små grep, stor forskjell. Råd for et sunnere kosthold, Helsedirektoratet, 2012 Retningslinjer for skolemåltidet,

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

1 Fysisk aktivitet kan det være gøy?

1 Fysisk aktivitet kan det være gøy? Aktivitetsgrupper 1 Fysisk aktivitet kan det være gøy? Mål: Å bli kjent med gruppeledere, målsetninger for samlingene og andre deltagere Å begynne en felles forståelse for hva aktivitet betyr Å kjenne

Detaljer

Behandling av sykelig overvekt hos voksne Dato 04.05.05

Behandling av sykelig overvekt hos voksne Dato 04.05.05 Behandling av sykelig overvekt hos voksne Dato 04.05.05 1 SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...4 1.1 BEGRUNNELSE FOR ETABLERING AV BEHANDLINGSTILBUD...4 1.1 ARBEIDSGRUPPENS MANDAT...5 1.3 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING

Detaljer

FOLKEHELSEPLAN 2013-2015

FOLKEHELSEPLAN 2013-2015 Vedtatt 12.12. 2013 Jevnaker Kommune FOLKEHELSEPLAN 2013-2015 Vedtatt 12.12.-13 12.12. 2013 14.06.2013 0 Innhold 1. Innledende del... 1 1.1 Bakgrunn... 1 Kommunens planstrategi... 1 Levekårsundersøkelser

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Folkehelserapport. Tydal kommune

Folkehelserapport. Tydal kommune Folkehelserapport Tydal kommune 2012 2016 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 2.1. Bakgrunn:... 4 2.2. Metode:... 5 3. Resultater for Tydal... 7 3.1. Kommunebarometeret for Tydal:... 7 3.2. Beskrivelse

Detaljer

Utredning og behandling av fedme i spesialisthelsetjenesten - barn og ungdom 01.11.2007

Utredning og behandling av fedme i spesialisthelsetjenesten - barn og ungdom 01.11.2007 Utredning og behandling av fedme i spesialisthelsetjenesten - barn og ungdom 01.11.2007 SAMMENDRAG...2 1. INNLEDNING...4 1.1 BEGRUNNELSE FOR ETABLERING AV BEHANDLINGSTILBUD TIL OVERVEKTIG BARN OG UNGDOM...7

Detaljer

Sammendrag Oversiktsdokument Nord-Trøndelag fylke. Del 1 Befolkningsforhold

Sammendrag Oversiktsdokument Nord-Trøndelag fylke. Del 1 Befolkningsforhold Sammendrag Oversiktsdokument Nord-Trøndelag fylke Del 1 Befolkningsforhold Folketallet øker i Nord-Trøndelag. Dette skyldes i hovedsak innvandring. Selv om folketallet vokser hos oss, er økningen atskillig

Detaljer

Folkehelsestrategier - fysisk aktivitet

Folkehelsestrategier - fysisk aktivitet Folkehelsekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.12.2008 73005/2008 2008/8354 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/15 Formannskapet 28.01.2009 09/10 Bystyret 12.02.2009 Folkehelsestrategier -

Detaljer

Helse og Livsstil. Beskrivelse av bakgrunnen for arbeidet, verdiene som arbeidet bygger på og hvordan arbeidet er forankret i ledelsen (standard 1).

Helse og Livsstil. Beskrivelse av bakgrunnen for arbeidet, verdiene som arbeidet bygger på og hvordan arbeidet er forankret i ledelsen (standard 1). Helse og Livsstil Seksjon Engelsvoll hadde i perioden 2009-2012 et Helse og Livsstilsprosjekt som ledd i: Livsstil og somatisk helse - Kvalitetssatsingen for Helse Vest RHF. Prosjektskissen under, hvor

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler

Veileder for kommunale frisklivssentraler Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering IS-xxxx 1 Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering. måned/år,

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge

Overvekt og fedme hos barn og unge pedendony.qxp 01.06.2004 16:15 Side 4 Pediatrisk Endokrinologi 2004;18: 6-23 Overvekt og fedme hos barn og unge Dagfinn Aarskog 1, Robert Bjerknes Seksjon for endokrinologi og metabolisme, Barneklinikken,

Detaljer

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter ØF-notat 17/2014 Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter av Per Kristian Alnes Edel Krøll Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert

Detaljer

Barn og overvekt. Camilla Volpe Høsten 2009. Helsesøsteres erfaringer, utfordringer og muligheter i arbeidet med overvekt blant barn og unge.

Barn og overvekt. Camilla Volpe Høsten 2009. Helsesøsteres erfaringer, utfordringer og muligheter i arbeidet med overvekt blant barn og unge. Høgskolen i Telemark Avdeling for helse- og sosialfag Barn og overvekt. Helsesøsteres erfaringer, utfordringer og muligheter i arbeidet med overvekt blant barn og unge. Camilla Volpe Høsten 2009 MASTEROPPGAVE

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

Mandal kommune FOLKEHELSEPLAN PLANDOKUMENT. Vedtatt i Mandal bystyre 17.06. 2010.

Mandal kommune FOLKEHELSEPLAN PLANDOKUMENT. Vedtatt i Mandal bystyre 17.06. 2010. Mandal kommune FOLKEHELSEPLAN PLANDOKUMENT Vedtatt i Mandal bystyre 17.06. 2010. Innholdsfortegnelse 1. Innledning...2 2. Generelt om folkehelse...3 3. Folkehelse i Mandal kommune...4 3.1 Kommunebarometeret...5

Detaljer

Fremming av helse for kropp og sinn

Fremming av helse for kropp og sinn Fremming av helse for kropp og sinn Arne Okkenhaug Prosjektleder Foto: Colourbox SAMMENDRAG Helseutfordringene i Norge er nært knyttet til levevaner. I Norge er fire av fem voksne ikke tilstrekkelig fysisk

Detaljer

Behandling av overvekt hos barn og ungdom ved St. Olavs Hospital. Akkurat Passe. Klinisk ernæringsfysiolog Ingrid Lillevoll Lien

Behandling av overvekt hos barn og ungdom ved St. Olavs Hospital. Akkurat Passe. Klinisk ernæringsfysiolog Ingrid Lillevoll Lien Behandling av overvekt hos barn og ungdom ved St. Olavs Hospital Akkurat Passe Klinisk ernæringsfysiolog Ingrid Lillevoll Lien 10% av barn og unge på verdensbasis er overvektige tilsvarer ca. 155 millioner

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO 1 Innhold FORORD...3 1. GENERELT OM MAT OG DRIKKE...4 2. MÅLTIDER...5 2.1 Serveringsfrekvens...5 2.2 Måltidet skal være ramme for økt trivsel...5 2.3 Hygiene...6 2.4 Mat og måltider skal være en del av

Detaljer

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose Fysisk aktivitet gir helsegevinst også etter en kreftdiagnose Har du kreft og er usikker på hvor mye du kan og bør være i fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet er generelt viktig for god helse. Fysisk aktivitet

Detaljer

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 1 Innholdsoversikt Kap. Side 0 Forord 3 1 Innledning 4 2 Hva er folkehelsearbeid 5 3 Forhold som virker inn på sosiale ulikheter i helse. 7 4 Samhandlingsreformen

Detaljer

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander 14. Dette kapitlet oppsum merer kost- og ernæringsbehandling ved en rekke utvalgte diagnoser og medisinske tilstander. 168Kosthold ved ulike diagnoser

Detaljer

MASTEROPPGAVE Master i Helse, Ernæring og Miljøfag 2013

MASTEROPPGAVE Master i Helse, Ernæring og Miljøfag 2013 MASTEROPPGAVE Master i Helse, Ernæring og Miljøfag 2013 Å spille på lag med foreldrene. En studie av helsesøsters erfaringer og utfordringer i samarbeidet med foreldre til overvektige barn Jannicke Bergan

Detaljer