Offentlig journal. Foreløpig svar anbud Hurum kommune 2015/ / Foreløpig svar anbud Hurum kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Foreløpig svar anbud Hurum kommune 2015/848-14 6321/2015 29.06.2015 13.05.2015. Foreløpig svar anbud Hurum kommune"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: , , Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A Foreløpig svar anbud Hurum kommune Anbudskonkurranse - Elektronisk turnusprogram 2015/ / Tilg.kode O Hjemmel: 23, 3. ledd tsatt innsyn til valg av leverandør er gjort Foreløpig svar anbud Hurum kommune Anbudskonkurranse - Elektronisk turnusprogram 2015/ / Tilg.kode O Hjemmel: 23, 3. ledd tsatt innsyn til valg av leverandør er gjort Lukking av avvik i forbindelse med internrevisjon nternrevisjon av oppbevaring av legemidler / / Tilg.kode F Hjemmel: Offl 15 Sykehusapoteket Drammen, Sykehuset Buskerud HF, Tiltak på Fylkesvei 11 gjennom Sætre. Trafikksikkerhetsplan / / Side: 1 av 85

2 ***** ***** Optimal ***** ***** ***** 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Optimal Krav om tilskudd - ***** ***** ***** ***** ntegreringstilskudd år 1/ / / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet ***** ***** ***** ***** ***** Optimal ***** ***** ***** 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Optimal nnsamling av antall elever som har deltatt i norskopplæring for voksne innvandrere 2014 Norskopplæring for voksne innvandrere / / Fylkesmannen i Buskerud Side: 2 av 85

3 Svar på tilbud vedrørende anbudskonkurranse elektronisk turnusprogram Anbudskonkurranse - Elektronisk turnusprogram 2015/ / Triangel Solutions v/ Geir Sylte Svar vedrørende Statens vegvesen innsigelse til forslag til detaljregulering for Sætre sentrum Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ / Statens vegvesen region sør Refusjonskrav for grunnskoleopplæring i Hurum kommune våren 2015 Refusjonskrav for grunnskoleopplæring i Hurum kommune våren / / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Bærum kommune Gnr.46 bnr.39 Bjørnstadveien 50 - nnvilget dispensasjon for oppføring av uthus samt tilbygg/påbygg på bolighus. Tiltakshaver: Lise Mørk Gnr.46 bnr.39 Bjørnstadveien 50 - Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus samt tilbygg bolighus. Tiltakshaver: Lise Mørk 2015/ / Lise Mørk Side: 3 av 85

4 Eiendommen gnr. 36 bnr. 268 Østre Strandvei 22. Oversendelse av dispensasjonssak for faglig uttalelse Eiendommen gnr. 36 bnr. 268 Østre Strandvei 22. Vedr. brygge på kommunens grunn gbnr. 36/4 2014/ / henhold til adresseliste Småbarnstreff høsten 2015 Hurum frivilligsental korrespondanse med og for de frivillige / / 'Nina Vacilia Grønland' sabelles fortsetter på dans Kulturskolen 2015/ / / Mor til sabelle Tarett Hansen Kunst rett vest 2015 Kunst rett vest / /2015 Birgit Lise Askestad m.fl. Side: 4 av 85

5 Agathe Slutter på Gita, fortsetter sang Kulturskolen 2015/ / / Elin Skår Chan A Melbye Kulturskolen 2015/ / / Gun Elisabeth Melbye Svar på Mini-konkurranse om fastmonterte uteleker til Sætre skole Lekeapparater Sætre skole 2015/ / Søve Svar på Mini-konkurranse om fastmonterte uteleer til Sætre skole. Lekeapparater Sætre skole 2015/ / Lekoglar Side: 5 av 85

6 Kulturkontoret informerer august bekreftelse på bestilling Kulturkontoret informerer / / 'Postreklame SMB' Kulturkontoret informerer januar 2015 Kulturkontoret informerer / / alle husstander i Hurum Ønsker å fortsette på kulturskolen Kulturskolen 2015/ / / John Skrefsrud Svar på Mini-konkurranse om fastmonterte uteleker til Sætre skole Lekeapparater Sætre skole 2015/ / Trigonor Side: 6 av 85

7 Gnr.57 bnr Oversendelse matrikkelbrev og oppmålingsprotokoll. Gnr.57 bnr.261 Fransåsveien 19 - Feil oppmåling av festetomt 2011/ / Anne Winge ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV ansattopplysninger 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l NAV Drammen Gnr.57 bnr.206 og bnr Oversendelse matrikkelbrev og oppmålingsprotokoll. Gnr.57 bnr.261 Fransåsveien 19 - Feil oppmåling av festetomt 2011/ / Arnt Erik Aamodt Gnr.35 bnr.260 Marmorveien 16 - Godkjent søknad om endring for tidligere godkjent avløpsrenseanlegg. Tiltakshavere: Åse Katarina og Trond Olstad Gnr.35 bnr.260 Marmorveien 16 - Søknad om dispensasjon for utarbeidelse av områdeplan for avløpsanlegg 2014/ / BraVA rådgivning Side: 7 av 85

8 Gnr.57 bnr Oversendels oppmålingsprotokoll. Gnr.57 bnr.261 Fransåsveien 19 - Feil oppmåling av festetomt 2011/ / Arne Lamp Gnr.37 bnr.53 Røedstøa 22 - Oversendelse av høringsuttalelse fra fylkeskommunen vedr. fradeling av tomt Gnr.37 bnr.53 Røedstøa 22 - Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt 2014/ / Anders Bjerkhoel Signert kontrakt - endret dato Den kulturelle spaserstokken / / 'Bal Musette' ***** ***** nfo foreldre 2012/ / Tilg.kode E Hjemmel: Offl. 13/Forvl. 13,1. ledd ***** Side: 8 av 85

9 Gnr.55 bnr.37 Engeneveien 7 - Godkjent tillatelse til rivning av rørgate som ligger utenfor det foreslåtte fredede området. Tiltakshaver: Orica Norway AS Gnr.55 bnr.37 Engeneveien 7 - Søknad om riving av 7 resterende bygg samt rørgate som ligger utenfor det fredede området. Tiltakshaver: Orica Norway AS 2014/ / Veidekke Entrprenør AS Gnr.36 bnr.119 Vestre Strandvei 3 - Godkjent søknad om ferdigattest for fasadeendring. Tiltakshaver: Hurum eiendomsselskap KF Gnr.36 bnr.119 Vestre Strandvei 3 - Søknad om rammetillatelse for fasadeendring. Tiltakshaver: Hurum eiendomsselskap KF 2014/ / Hartmann Arkitekter AS Forespørsel om andakt i forbindelse med andakt på dagtilbudet Hurum frivilligsental korrespondanse med og for de frivillige / / 'Peter Andreas holby' Faktura Gnr.46 bnr.39 Bjørnstadveien 50 - Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus samt tilbygg bolighus. Tiltakshaver: Lise Mørk 2015/ / Lise Mørk Side: 9 av 85

10 Gnr.36 bnr.1 Østre Strandvei 52, Södra Cell Tofte - Godkjent rivningstillatelse av bygningsmasse som har tilknytning til produksjon av Cellulose Tiltakshaver: Sødra Tofte AS Gnr.36 bnr.1 Østre Strandvei 52, Södra Cell Tofte - Riving av bygninger. 2013/ / AF DECOM AS SV: Tiltak på Åsheimveien 16 1/3 - unntatt nabovarsel Gnr.1 bnr.3 Åsheimveien 16 - Tiltak våningshus Sem gård 2015/ / B Nedenes Gnr.23 bnr.38 - Melding til tinglysningen. Gnr.23 bnr.38 fnr.74 Holmsåsen 45 - Søknad om deling. Rekvirent: Kristin Blichfeldt 2014/ / Kartverket Tinglysing Gnr.23 bnr.38 fnr.84 - Oversendelse matrikkelbrev, faktura og oppmålingsprotokoll. Gnr.23 bnr.38 fnr.84 Bugtegaten 32 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning, klarlegging av eksisterende grenser. 2014/ / Jan Erik Glimsholt Side: 10 av 85

11 Vedr tilskudd til musikk Søknad om tilskudd til innspilling av album - Ronny Coolcat Band 2015/ / Ronny Coolcat ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV ansattopplysninger 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l NAV Hurum Den kulturelle spaserstokken høsten 2015 Den kulturelle spaserstokken / / Grete.Skustad.Floberg m.fl. Gnr.23 bnr.38 - Melding til tinglysning. Gnr.23 bnr.38 fnr.70 Holmsåsen 58 - Søknad om deling. Rekvirent: Kristin Blichfeldt 2014/ / Kartverket Tinglysing Side: 11 av 85

12 Plakater til høstens program i kosekroken Den kulturelle spaserstokken / / Bente Braathen Referat fra forhåndskonferanse Gnr 9 bnr 301 Voldenveien 71. Oppføring av erstatningshytte 2015/ / Erik Engen Lukking av avvik etter revisjon medikamenthåndtering Revissjon medikamenthåndtering hjemmetjenesten 2015/ / Tilg.kode F Hjemmel: Offl 15 Sykehuset Drammen v/tilsynsfarmasøyt Romika Sharma Faktura Gnr.9 bnr.459, Bråtakroken 36 - Søknad om oppføring av bolighus. Tiltakshaver: Gunnlaug Marie og Kay Henrik Bucher 2015/ / Kay Henrik Bucher Side: 12 av 85

13 Gnr.23 bnr.38 - Melding til tinglysning. Gnr.23 bnr.38 fnr.90 Aasgårdsvei 3 - Søknad om fradeling av festetomt. Rekvirent: Kristin Blichfeldt 2014/ / Kartverket Tinglysing Faktura Gnr.55 bnr.37 Engeneveien 7 - Søknad om riving av 7 resterende bygg samt rørgate som ligger utenfor det fredede området. Tiltakshaver: Orica Norway AS 2014/ / Orica Norway AS Gjennomført branntilsyn ved Quality SPA og Resort Holmsbu 2015 Branntilsyn Quality SPA og Resort Holmsbu 2015/ / Quality SPA og Resort Holmsbu Gjennomført branntilsyn ved Knivsfjellveien 8 Branntilsyn Knivsfjell bofellesskap 2015/ / Hurum kommune - demensomsorgen Side: 13 av 85

14 Gjennomført branntilsyn ved Bjørnstadstubben borettslag Branntilsyn Bjørnstadstubben borettslag 2015/ / Hurum kommune - demensomsorgen SV: Bjørnstadkroken 4-45/82 Gnr.45 bnr.82 - lovlig oppført anneks 2015/ / 'Olav Halvorsen' Gnr.57 bnr.129 seksjon 3 Mellomdammen 47c - Foreløpig svar - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av bod Gnr.57 bnr.129 seksjon 3 Mellomdammen 47c - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av utebod. 2012/ / NN & ARNE SMTH Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Videre saksbehandling - Angående gitt dispensasjon. Tiltakshaver: Sagene båtforening Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Søknad om dispensasjon for å erstatte dagens trebrygge med flytebrygge og bølgebryter. Tiltakshaver: Sagene båtforening 2015/ / Svein Granli Side: 14 av 85

15 Vedr. tildelte spillemidler til undervarmeprosjektet i Bjerkelunden Tofte Fremad F - Søknad om spillemidler 2014/ / Kolbjørn Johansen Gnr. 53 bnr.508 Storsandveien 61 og 63 - Foreløpig svar på søknad om dispensasjon for utlegging av naturlige morenesteiner som bølgebryter der eksisterende murkonstruksjon rives Gnr. 53 bnr.508 Storsandveien 61 og 63 - Søknad om fjerning av eksisterende murt molo og erstatte den med naturlige morene steiner - Strandsoneprosjektet 2013/ / Tone Grimsrud AS Svar på tilbud vedrørende anbudskonkurranse elektronisk turnusprogram Anbudskonkurranse - Elektronisk turnusprogram 2015/ / Gatsoft AS v/ Atle Schei Gnr.25 bnr.108 Aasskogstien 44 - Svar på tilleggsdokmentasjon Gnr.25 bnr.108 Aasskogstien 44 - Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg. Tiltakshaver: Knut Tollefsen 2013/ /2015 Knut Tollefsen Side: 15 av 85

16 Gnr.36 bnr.252 Orestupet 9 - Søknad om dispensasjon omgjøres til byggesak Gnr.36 bnr.252 Orestupet 9 - Søknad om oppføring av enebolig med garasje. Tiltakshaver: Christian P Norling 2015/ / HS Bolig AS Leie av Støa 22.august 2015 Leie av Støa 2015/ / Espen Koksvik Nilsen Gnr 31 bnr 16, Rødsteigveien 7 - Avvisning av klage på gebyr. Gnr.31 bnr.1 fnr.2 Rødsteigveien 7 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. 2014/ / Kari Huseby Quist Referat fra forhåndskonferanse. Gnr 53 bnr 29 Verpenveien 4c. Fradeling til fritidseiendom 2015/ / Rolf Bjerke Larssen Side: 16 av 85

17 Gnr.1 bnr.317 Langsethveien 29- Godkjent søknad om ferdigattest for bruksendring kjellerareal. Tiltakshaver: Kai-Ove Tømmerås Gnr.1 bnr.317 Langsethveien 29 - Søknad uten ansvarsrett for bruksendring, kjellerareal Tiltakshaver: Kai-Ove Tømmerås 2015/ / Kai-Ove Tømmerås Høring - forslag til endringer i helligdagsloven Høring forslag om endringer i helligdagsloven 2015/ / Dep Kølåsen - Jaren søndre - Klage på stengt vei Kølåsen - Jaren søndre - Klage på stengt vei 2015/ / Odd Bergersen Gnr.53 bnr.165 Storsandveien 64 - Godkjent søknad om ferdigattest for bygging av VA ledning med tilknytning til offentlig avløp. Tiltakshaver: Bjarne Klykken Gnr.53 bnr.165 Storsandveien 64 - Søknad om bygging av VA ledning. Tiltakshaver: Bjarne Klykken 2015/ / Rørleggermester Rune Haug AS Side: 17 av 85

18 Filtvet Fyrstasjon - svar på søknad om tilskudd til vedlikeholdsarbeider lyktehus Filtvet Fyrstasjon - Søknad om tilskudd til vedlikeholdsarbeider lyktehus 2015/ / Filtvet Fyrs venner bilde fra ny plassering av bauta Flytting av bauta og tusenårsstein ved Hovtun 2014/ /2015 Rivningstillatelse Sødra Cell Tofte AS Gnr.36 bnr.1 Østre Strandvei 52, Södra Cell Tofte - Riving av bygninger. 2013/ / Buskerud Fylkeskommune Situasjonsrapport fra NVE ang flom NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat / / Fylkesmannen i Buskerud Side: 18 av 85

19 Kommentarer til saksfremlegg 2. gangsbehandling Sætre sentrum Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ / Respekt Sætre Svar - Kommentarer til saksfremlegg 2. gangsbehandling Sætre sentrum Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ / Respekt Sætre Kommentarer til saksfremlegg 2. gangsbehandling Sætre sentrum Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ / Respekt Sætre Høringsuttalelse fra Meland. - tbyggingsavtale Conceptor tbyggingsavtale for Sætre sentrum 2015/ / Olav Meland Side: 19 av 85

20 Vedr. Høringsuttalelse Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ / Helge Wulff-Engh tbygging Sætre sentrum Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ / Stein Roise Gnr.1 bnr.160 Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun - Søknad om midlertidig brukstillatelse Gnr.1 bnr.160 Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun - Søknad om oppføring av nytt bygg. Tiltakshaver: Sagaløkka Eiendom AS 2013/ / RF Prosjekt AS Gnr.1 bnr.160 Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun- Søknad om midlertidig brukstillatelse, del 2 Gnr.1 bnr.160 Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun - Søknad om oppføring av nytt bygg. Tiltakshaver: Sagaløkka Eiendom AS 2013/ / RF Prosjekt AS Side: 20 av 85

21 Spørsmål om fremdrift på saksbehandling Gnr.43 bnr.18 Hermannsbråten 16 - Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom 2013/ /2015 Bjørn Waage Møteinnkalling til arbeidsmøte tilsynspersoner Arbeidsmøte tilsynspersoner 2015/ /2015 Øyvind Eriksen m.fl. Gnr.36 bnr.1 - søknad om oppføring av to midlertidige brakkerigger. Tiltakshaver: Södra Tofte AS Gnr.36 bnr.1 - søknad om oppføring av to midlertidige brakkerigger. Tiltakshaver: Södra Tofte AS 2015/ / Södra Tofte AS Søknad om reduksjon i foreldrebetalingen/ gratis kjernetid. Barnemappe - ***** ***** ***** 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Ås Kommune Side: 21 av 85

22 brev foreldre mai 2015 ndervisning/møter kulturskolen 14/ / / Müller-Tyl, Harriet Åpen Søknad Åpen søknad - Hurum kommune / / Goril Gunnestad nformasjon om våre betalingsbetingelser og andre rutiner rundt fakturering. nformasjon om våre betalingsbetingelser og andre rutiner rundt fakturering. 2015/ / Stor-Elvdal kommune Svar til tilbud om Multipark på Sætre skole Multipark Sætre skole 2015/ /2015 NQA A/S Side: 22 av 85

23 Søknad om etablering av vinmonopol i Hurum kommune Etablering av Vinmonopol i Sætre 2015/ /2015 Vinmonopolet AS Gnr.53 bnr.79 Gamlebrygga 1 - Godkjent søknad om ferdigattest for tilknytning til offentlig avløp. Tiltakshaver: Ane Margrit Owesen Gnr.53 bnr.79 Gamlebrygga 1 - Søknad om sanitærabonnement. 2014/ /2015 Rørleggermester Rune Haug AS Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Videre saksbehandling - Angående gitt dispensasjon. Tiltakshaver: Sagene båtforening Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Søknad om dispensasjon for å erstatte dagens trebrygge med flytebrygge og bølgebryter. Tiltakshaver: Sagene båtforening 2015/ /2015 'Svein Granli' Takker ja til Musikal Kulturskolen 2015/ / /2015 'Katharina' Side: 23 av 85

24 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Rundskriv 2014/2015- Kultur 2014/ / Kulturdepartementet Annonse - manntall Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget / /2015 MediaPlus Ny frist for å innsende dokumentasjon Gnr.45 bnr.170 Tangen - Ett trinns søknad for oppføring av rekkehus. Tiltakshaver: Trelastomsetning AS 2012/ /2015 Funktion og Form AS ***** ***** ***** ***** ***** Optimal ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Optimal Side: 24 av 85

25 ***** ***** ***** Optimal ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Optimal Søknad om dispensasjon Gnr.36 bnr.1 - søknad om oppføring av to midlertidige brakkerigger. Tiltakshaver: Södra Tofte AS 2015/ /2015 Södra Tofte AS Tilleggsinformasjon til søknad/endring Gnr. 36 bnr.1 - Søknad uten ansvarsrett for etablering/grusing av sti langs fylling mot sjø, flytting av gjerde, bruksendring av vei og rivning av deler av bygg. Tiltakshaver: Södra Tofte AS 2015/ /2015 Södra Tofte AS Gnr.28 bnr.79 - Foreløpig svar på søknad om dispensasjon for tilbygg, fasadeendring og rivning Gnr.28 bnr.79 - Søknad om dispensasjon/ramme for tilbygg, fasadeendring og rivning 2015/ /2015 Hartmann arkitekter AS Side: 25 av 85

26 Bekrefter Sang og musikal Kulturskolen 2015/ / /2015 Cathrin Mørch Nilsen Gran og Lunner kommuner skal avholde folkeavstemning samtidig med Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget / / Lunner Kommune Bø kommune (i Nordland) skal avholde folkeavstemming samtidig med Kommunestyre- og Fylkestingsvalget Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget / /2015 Bø kommune bekreftelse kulturskole 2015/16 Kulturskolen 2015/ / /2015 Side: 26 av 85

27 Pressemelding fra Norsk brannvernforening: nngå ulovlige sankthansbål Søknad om brenning av St. hans bål / /2015 Norsk brannvernforening Sanna Slutte på Dans 1 Kulturskolen, oppsigelser 14/ / /2015 Janne Hansen Karoline og Fredrik Påmelding for skoleåret 2015/16 Kulturskolen 2015/ / /2015 Gnr.45 bnr.170 Tangen - Forhåndsvarsel om tilbaketrekking av ferdigattest. Tiltakshaver: Trelastomsetning AS Gnr.45 bnr.170 Tangen - Ett trinns søknad for oppføring av rekkehus. Tiltakshaver: Trelastomsetning AS 2012/ /2015 Funktion og Form AS Side: 27 av 85

28 Gnr. 36 bnr.1 - Godkjent søknad om etablering/grusing av sti langs fylling mot sjø, flytting av gjerde, bruksendring av vei og rivning av deler av bygg. Tiltakshaver: Södra Tofte AS Gnr. 36 bnr.1 - Søknad uten ansvarsrett for etablering/grusing av sti langs fylling mot sjø, flytting av gjerde, bruksendring av vei og rivning av deler av bygg. Tiltakshaver: Södra Tofte AS 2015/ /2015 Södra Tofte AS ngrid helene kulturskolen 2015/16 Kulturskolen 2015/ / /2015 Gnr. 24 bnr. 111 Skjema for kartlegging - Brannsikringsplan Holmsbu 2015/ /2015 Birgitte Walderhaug Frida Dans/DVD Kulturskolen 2015/ / /2015 Karianne Kjærstad Side: 28 av 85

29 Gnr. 24 bnr. 97 Skjema for kartlegging - Brannsikringsplan Holmsbu 2015/ /2015 Marianne Slinde SV: Påmelding afrikanske trommer 2015/2016 Kulturskolen 2015/ / /2015 Cathrine Bjerkøe Storgata 8, hytte 4 Skjema for kartlegging - Brannsikringsplan Holmsbu 2015/ /2015 Trine Bakke Gnr. 24. bnr. 105 Skjema for kartlegging - Brannsikringsplan Holmsbu 2015/ /2015 Tore Aamodt Side: 29 av 85

30 Kurs i kulturskolen Kulturskolen 2015/ / /2015 Gnr.28 bnr.346 Rødtangveien 62 - Omgjøring til byggesak for søknad om oppføring av anneks til eksisterende hytte. Tiltakshaver: Ronny og Karin Andersen Gnr.28 bnr.346 Rødtangveien 62 - Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks til eksisterende hytte. Tiltakshaver: Ronny og Karin Andersen 2014/ /2015 Halvorsen & Reine AS Gnr.26 bnr.9 fnr.42 Berglibakken 11 - Omgjøring til byggesak for søknad om å rive eksisterende hytte og bygge ny. Gnr.26 bnr.9 fnr.42 Berglibakken 11 - Rive eksisterende hytte og bygge ny. Dispensasjon 2014/ /2015 Drammen Hus & Hytter AS Gullberg: Pianoundervisning 2015/2016 Kulturskolen 2015/ / /2015 Side: 30 av 85

31 Tillegg til referat fra Rådsmøte Tillegg til referat fra Rådsmøte / /2015 Einar Lund Prestrud Mia Kristin fortsetter på fiolin Kulturskolen 2015/ / /2015 gnr 31 bnr 22 - Svar vedr avholdt oppmålingsforretning. Gnr.31 bnr.1 fnr.10 Rødsteigveien 5 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: var Johan Haug 2014/ /2015 Aud Rønning Robinot Gnr. 24 bnr. 37 Skjema for kartlegging - Brannsikringsplan Holmsbu 2015/ /2015 Mette Hoff Side: 31 av 85

32 Eriksen Påmelding2015/16 Kulturskolen 2015/ / /2015 Gnr. 24 bnr. 50 Skjema for kartlegging - Brannsikringsplan Holmsbu 2015/ /2015 Grete og Jan Olsen Gnr. 23 bnr. 71 Skjema for kartlegging - Brannsikringsplan Holmsbu 2015/ /2015 Anne Sivertsen Gnr. 24 bnr. 132 Skjema for kartlegging - Brannsikringsplan Holmsbu 2015/ /2015 Elisabeth Slinde og Dag Birkeland Side: 32 av 85

33 Gnr. 24 bnr. 112 Skjema for kartlegging - Brannsikringsplan Holmsbu 2015/ /2015 Elisabeth Slinde Nora vmelding for skoleåret 2015/16 Kulturskolen, oppsigelser 14/ / /2015 Gnr. 24 bnr. 104 Skjema for kartlegging - Brannsikringsplan Holmsbu 2015/ /2015 Terje eriksen Gnr. 24 bnr. 81 Skjema for kartlegging - Brannsikringsplan Holmsbu 2015/ /2015 Anne Kari Hoel Side: 33 av 85

34 Rebekka Gitarelev i kulturskolen Kulturskolen 2015/ / /2015 Kent Olsen Lippert Gnr. 24 bnr. 40 Skjema for kartlegging - Brannsikringsplan Holmsbu 2015/ /2015 Anta E Grøtterud Gnr.12 bnr. 41 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / /2015 Jan var Rogers Bævre Gnr. 9 bnr. 1 - Retur av tinglyst dokument /2015 Gnr. 9 bnr. 1 fnr. 58 Voldenveien 69 - Søknad om fradeling av festet eiendom 2014/ / Kartverket Tinglysing Side: 34 av 85

35 Gnr.45 bnr.60 Bjørnstadstubben 8 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg terrasse. Tiltakshaver: Benny Therese Victor Gnr.45 bnr.60 Bjørnstadstubben 8 - Søknad uten ansvarsrett for utvidelse av terrasse. Tiltakshaver: Benny Therese Victor 2015/ /2015 Benny Therese Victor Tuva kulturskolen Kulturskolen 2015/ / /2015 Anita Selnes (Hurumskolen) Gnr.9 bnr Retur av tinglyst dokument Gnr.9 bnr.137 fnr.1 Fjordveien 50 B - Søknad om fradeling med formål innløsning festetomt. 2015/ /2015 Kartverket Tinglysing Gnr.23 bnr.38 - Retur av tinglyst dokument Gnr.23 bnr.38 fnr.72 Holmsåsen 35 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Kristin Blichfeldt 2015/ / Kartverket Tinglysing Side: 35 av 85

36 Avisomtale av utdeling, r&h avis Drømmestipendet / / ngeborg Ane Lund Økonomisk driftstøtte til Natteravnene 2015 Natteravn Tofte / / Tryg Økonomisk driftstøtte til Natteravnene 2015 Natteravn i Sætre / / Tryg Ylva kulturskolen 2015/16 Kulturskolen 2015/ / /2015 Anne.Grete.vås Side: 36 av 85

37 Gnr.8 bnr.110 Selvigfjellet 11 - Bekreftelse på mottatt innrapportering Gnr.8 bnr.110 Selvigfjellet 11 - Søknad om rammetillatelse for tilbygg. Tiltakshaver: Tove Flatabø 2013/ / Direktoratet for byggkvalitet Gnr. 24 bnr 128 Skjema for kartlegging - Brannsikringsplan Holmsbu 2015/ /2015 nger Victor og Ole Angell Silja og Linde Kulturskolen 2015/ / /2015 'Sigrun Giil' Vedtak om lisensfelling av ulv i rovviltregion 2 i Landbrukskontoret / /2015 Rovviltnemnda i region 2 Side: 37 av 85

38 Verketsøya - søknad om båltillatelse 27.juni 2015 Søknad om brenning av St. hans bål / /2015 Geir Johansen Simon piano kulturskolen Kulturskolen, oppsigelser 14/ / /2015 Marit Sutterud sabell Tegnekurs Kulturskolen 2015/ / /2015 Gnr.24 bnr.115 Støaveien 2 - Søknad om ferdigattest Gnr.24 bnr.115 Støaveien 2 - Rehabilitering/restaurering av eiendommen 2014/ /2015 Arkitekt/Designer - AD Arkitekter A/S Side: 38 av 85

39 Alma Påmelding Kulturskolen skoleåret 2015/16 Kulturskolen 2015/ / / Hilde.Nygaard.hle Marit kulturskolen Kulturskolen 2015/ / /2015 Berit Folkestad Fortsatt pianoundervisning for Sigurd og Erlend Kulturskolen 2015/ / / Hilde.Nygaard.hle Prosjekt overvann Nedre Gunnaråsen - utvidelse Prosjekt overvann Nedre Gunnaråsen 2012/ /2015 VVA KS Side: 39 av 85

40 Motorferdsel i utmark og vassdrag mv. > Lovendring fra DAG! Høring - Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring, forslag til endring i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdr 2014/ /2015 Sem & Stenersen Prokom AS Vann og avløpsanlegg i Tofte sentrum (prosjekt Gata gjennom Tofte) Gata gjennom Tofte - prosjekt Hovedgata Tofte sentrum 2012/ /2015 VVA KS "Gata gjennom Tofte" - ivaretakelse av handelsstandens behov Gata gjennom Tofte - prosjekt Hovedgata Tofte sentrum 2012/ /2015 VVA KS Søknad om tilskudd til fotballaktivitet i Graabein Tilskudd til integrering av flyktninger i kultur- og fritidsakiviteter / /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Side: 40 av 85

41 TV-aksjonen 2015: vil dere være med å organisere bøsseinnsamlingen? TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ /2015 Tofte vel m.fl. Halvårsrapport vår 2015 Barnemappe ***** ***** ***** 2012/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Askeladden Steinerbarnehage Gnr. 24. bnr. 56 Skjema for kartlegging - Brannsikringsplan Holmsbu 2015/ /2015 Martin Skallerud Gnr. 24 bnr Skolegaten 15 - uttalelse vedr. riving av bolighus og oppføring av nybygg Gnr.24 bnr.110 Skolegaten 15 - Søknad om rivning av bolig og oppføring av ny. Tiltakshaver: Rune Willy Hagen 2015/ /2015 Buskerud Fylkeskommune Side: 41 av 85

42 OP barnehageåret 2014/2015 Barnemappe ***** ***** ***** 2012/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Askeladden Steinerbarnehage Halvårsrapport vår 2015 Barnemappe ***** ***** ***** 2012/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Ødegården barnehage Eiendommen gnr. 1 bnr. 597 Nedre Ekhaugen. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for omlegging av trasé og krav om oppføring av trapp. Tiltakshaver: Dahl Eiendom AS v/ Eirik Dahl Gnr.1 bnr.597 Søndre Sætrevei 14 A,B,C,D,F,G,H, - Søknad om oppføring av 16 leiligheter. Tiltakshaver: Dahl Eiendom AS v/eirik Dahl 2014/ /2015 hht. adresseliste Halvårsrapport vår 2015 Barnemappe ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Ødegården barnehage Side: 42 av 85

43 Halvårsrapport vår 2015 Barnemappe ***** ***** ***** 2014/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Ødegården barnehage Halvårsrapport vår 2015 Barnemappe ***** ***** ***** 2014/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Ødegården barnehage Fartsreduserende tiltak Folkestad skole Fartshumper - Veien gjennom skoleområdet ved Folkestad skole 2015/ /2015 FA leder ngvild Heien Anna karoline Brænden stenseth Kulturskolen 2015/ / /2015 Side: 43 av 85

44 Ludvig kulturskolen Kulturskolen 2015/ / /2015 Høring om endringer i alkoholloven - salg av utvalgte produkter over 4,7 volumprosent alkohol direkte fra produsent nformasjon om endringer i alkoholforskriften 2014/ /2015 Helse- og omsorgsdepartementet fjæra nede i Rørvik - St. Hans bål. Søknad Søknad om brenning av St. hans bål / /2015 Ann-Elisabeth Reese Fylkesmannen trekker innsigelsen til forslag til detaljregulering for Sætre sentrum i Hurum kommune Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ /2015 Fylkesmannen i Buskerud Side: 44 av 85

45 Mary-Rose Påmelding/ DVD Kulturskolen 2015/ / /2015 Gunn Hege Hansen-Jonasson Dina pianolektioner Kulturskolen 2015/ / /2015 Gina Maria Kulturskolen Kulturskolen 2015/ / /2015 Dokumenter som sendes Buskerud fylkeskommune via Altinn Svart - Digipost - Altinn 2015/ /2015 Buskerud Fylkeskommune Side: 45 av 85

46 Kunst rett vest intivasjon til lunsj med kunstnere og ordfører Kunst rett vest / /2015 Røyken og Hurum avis Gnr.53 bnr.12 Grønsand gård- Søknad om ferdigattest Grønsandlåven Gnr.53 bnr.12 Grønsand gård - Søknad om bruksendring; restaurant, bevertning, tjenestebolig, treningssenter, simulatoranlegg for golf og andre aktiviteter. Tiltakshaver: Grønsand AS 2012/ /2015 Siv.ing Gjermund Stuvøy AS Gnr.21 bnar.34 - Gnr.21 bnar.34 - søknad om endring av plassering Gnr.21 bnr.34 Torgrims vei 10 - Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig. Tiltakshaver: Sand Eiendomsdrift AS 2015/ /2015 Drammenshus & Hytter AS Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager - varsel om tilsyn Godkjenning av barnehager og skoler etter miljørettet helsevern 2012/ /2015 Folkestad skole Side: 46 av 85

47 Ekstra kunngjøring - tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak 2015 Tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak / /2015 Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet nformasjon fra TV-aksjonen TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ / Line Vettestad Anmodning om tilbakemelding på BFK sin uttalelse Gnr.24 bnr.110 Skolegaten 15 - Søknad om rivning av bolig og oppføring av ny. Tiltakshaver: Rune Willy Hagen 2015/ /2015 HS Bolig AS Holen, Kulturskolen Kulturskolen, oppsigelser 14/ / / Børre Holen Side: 47 av 85

48 Gnr.36 bnr.1 - Godkjent søknad om oppføring av to midlertidige brakkerigger. Tiltakshaver: Södra Tofte AS Gnr.36 bnr.1 - søknad om oppføring av to midlertidige brakkerigger. Tiltakshaver: Södra Tofte AS 2015/ /2015 Södra Tofte AS Spørsmål vedr. byggemelding av tilbygg på våningshuset på Sem gård. Gnr.1 bnr.3 Åsheimveien 16 - Tiltak våningshus Sem gård 2015/ /2015 Eli Barbro Nedenes, Sivilarkitekt MNAL Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager - varsel om tilsyn Godkjenning av barnehager og skoler etter miljørettet helsevern 2012/ /2015 Grytnes ungdomsskole Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager - varsel om tilsyn Godkjenning av barnehager og skoler etter miljørettet helsevern 2012/ /2015 Steinerskolen i Hurum Side: 48 av 85

49 Vedtak om tilskudd i henhold til avregning av tilskuddssats for 2014 kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / /2015 Askeladden Steinerbarnehage Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager - varsel om tilsyn Godkjenning av barnehager og skoler etter miljørettet helsevern 2012/ /2015 Filtvet skole Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager - varsel om tilsyn Godkjenning av barnehager og skoler etter miljørettet helsevern 2012/ /2015 Hurum ungdomsskole tbetaling av driftstilskudd for 3. kvartal - Askeladden Steinerbarnehage kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / /2015 Askeladden Steinerbarnehage Side: 49 av 85

50 Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager - varsel om tilsyn Godkjenning av barnehager og skoler etter miljørettet helsevern 2012/ /2015 Sætre skole Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager - varsel om tilsyn Godkjenning av barnehager og skoler etter miljørettet helsevern 2012/ /2015 Tofte skole Referat fra befaring Gnr. 53 bnr.508 Storsandveien 61 og 63 - Søknad om fjerning av eksisterende murt molo og erstatte den med naturlige morene steiner - Strandsoneprosjektet 2013/ /2015 Tone Grimsrud AS m.fl. Gnr. 53 bnr.508 Storsandveien 61 og 63 - Pålegg om stans i arbeid av legging av morenesteiner på strandareal Gnr. 53 bnr.508 Storsandveien 61 og 63 - Søknad om fjerning av eksisterende murt molo og erstatte den med naturlige morene steiner - Strandsoneprosjektet 2013/ /2015 Odd Jørgen Haug Side: 50 av 85

51 Rapport fra internrevisjon ved hjemmetjenesten Revissjon medikamenthåndtering hjemmetjenesten 2015/ / Tilg.kode F Hjemmel: Offl 15 Sykehusapoteket Drammen fjæra nede i Rørvik - St. Hans bål. Søknad Søknad om brenning av St. hans bål / /2015 Ann-Elisabeth Reese Gnr.39 bnr.64 fnr.72 - Oversendelse matrikkelbrev. Gnr.39 bnr.64 fnr.72 - Retting av eiendom i henhold til jordskiftesak. 2015/ /2015 Svein Sturla Hungnes tbetaling av driftstilskudd for 3. kvartal - Bjørndalen gårdsbarnehage kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / /2015 Bjørndalen gårdsbarnehage Side: 51 av 85

52 tbetaling av driftstilskudd 3. kvartal -Kana barnehage kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / /2015 Kana barnehage tbetaling av driftstilskudd 3. kvartal - Sætre kunst og musikk barnehage kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / /2015 Sætre kunst og musikk barnehage Gnr.53 Bnr.213 Ellingstadveien 8 - Svar på anmodning om å slippe gebyr for dispensasjon for ny fritidsbolig Gnr.53 Bnr.213 Ellingstadveien 8 - Bygging av ny fritidsbolig. 2012/ /2015 Bernt Anker Bakken tbetaling av driftstilskudd 3. kvartal - Ødegården barnehage kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / /2015 Ødegården barnehage Side: 52 av 85

53 tbetaling av driftstilskudd 3. kvartal - holtebrekk familiebarnehage kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / /2015 Holtebrekk familiebarnehage tbetaling tilskudd. ***** ***** ***** ***** ntegreringstilskudd år 1/ / / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet tbetaling av driftstilskudd 3. kvartal - utsikt 1 familiebarnehage kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / /2015 tsikt1 familiebarnehage v/ Rigmor Børve Freyborg, søknad om St. Hans bål på Storsand Søknad om brenning av St. hans bål / /2015 Thor Severin Haug Side: 53 av 85

54 Freyborg, søknad om St. Hans bål på Storsand Søknad om brenning av St. hans bål / /2015 Thor Severin Haug TV-aksjonen 2015: vil dere være med å organisere bøsseinnsamlingen? TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ /2015 Lena Jonasson TV-aksjonen 2015: vil dere være med å organisere bøsseinnsamlingen? TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ /2015 Ann-Katrin.Kristiansen Rådhuset - storsalen, leie Hurum frivilligsental korrespondanse med og for de frivillige / /2015 Postmottak Servicetorget Side: 54 av 85

55 Gnr.1 bnr.160, Nedre Gunnaråsen 23 - Midlertidig brukstillatelse for oppføring av terrassert boligblokk for 11 boenheter Tiltakshaver: Sagaløkka Eiendom AS Gnr.1 bnr.160 Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun - Søknad om oppføring av nytt bygg. Tiltakshaver: Sagaløkka Eiendom AS 2013/ /2015 RF Prosjekt AS Varsel om pålegg om retting Gnr. 53 bnr.508 Storsandveien 61 og 63 - Søknad om fjerning av eksisterende murt molo og erstatte den med naturlige morene steiner - Strandsoneprosjektet 2013/ /2015 Odd Jørgen Haug Faktura Gnr.36 bnr.1 Østre Strandvei 52, Södra Cell Tofte - Riving av bygninger. 2013/ /2015 Sødra Cell Tofte AS Gnr.43 bnr.18 Hermannsbråten 16 - nnvilget dispensasjon for deling av grunneiendom Gnr.43 bnr.18 Hermannsbråten 16 - Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom 2013/ /2015 Siv.ing Gjermund Stuvøy AS Side: 55 av 85

56 folder for utstillingene i Støa 2015 Støa / /2015 Bjørn Christian Mathiesen Granli Gnr. 26 bnr. 78 Brønnveien 60 - Godkjent søknad om oppføring av fritidsbolig. Tiltakshaver: Olav Kaupang Gnr. 26 bnr. 78 Brønnveien 60 - Søknad om oppføring av fritidsbolig. Tiltakshaver: Olav Kaupang 2015/ /2015 Solhytten AS Kommentarer og innsigelser til forslag om omregulering - Rødtangen småbåthavn Rødtangen småbåthavn - Reguleringsendring av område Sh1 2014/ /2015 Sven Skinnemoen TV-aksjonen 2015: vil dere være med å organisere bøsseinnsamlingen? TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ /2015 Filtvet nærmiljøforum Side: 56 av 85

57 TV-aksjonen 2015: vil dere være med å organisere bøsseinnsamlingen? TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ /2015 Lena Jonasson m.fl. Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Godkjent rammetillatelse for rivning av ytre del av trebrygge, og å erstatte med flytebrygge og bølgebryter. Tiltakshaver: Sagene båtforening Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Søknad om dispensasjon for å erstatte dagens trebrygge med flytebrygge og bølgebryter. Tiltakshaver: Sagene båtforening 2015/ /2015 Bygningsingeniør Svein Granli AS Gnr.28 bnr.1 Holtnesveien 23 - Oversendelse for klagebehandling av klage på innvilget dispensasjon for oppføring av driftsbygning. Gnr.28 bnr.1 Holtnesveien 23 - Søknad om dispensasjon for oppføring av driftsbygning. Tiltakshaver: Synøve Lien Hansen 2014/ /2015 Sissel Lie TV-aksjonen 2015: vil dere være med å organisere bøsseinnsamlingen? TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ /2015 Ann-Katrin.Kristiansen Side: 57 av 85

58 TV-aksjonen 2015: vil dere være med å organisere bøsseinnsamlingen? TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ /2015 Ann-Katrin.Kristiansen Gnr.53 bnr.550, Søndre Sætrevei 7- Søknad om tillatelse til tiltak. Riving. Gnr.53 bnr Rammetillatelse for oppføring av 20 leiligheter fordelt på 2 stk 4-mannsboliger og 2 stk 6-mannsboliger. Tiltakshaver: Lindås Park AS 2014/ /2015 Solli Arkitekter AS Nordstrandveien 32 og ønsker og brenne et St. Hansbål eller Søknad om brenning av St. hans bål / /2015 Fredrik Dahl Vedr. Rødtangen småbåthavn Rødtangen småbåthavn - Reguleringsendring av område Sh1 2014/ /2015 Hannestad Anette Side: 58 av 85

59 Høringssvar finansiering av private barnehager Høring finansiering av private barnehager 2015/ /2015 tdanningsdirektoratet Høring - revisjon av "Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen" Høring - Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen 2015/ /2015 Osloregionen Gnr.42 bnr.8 - Vedrørende status for midlertidig brukstillatelse f or enebolig. Gnr.42 bnr.8 Langerud - Søknad om oppføring av enebolig. Tiltakshaver: Marte og Dag Berntsen 2012/ /2015 Follohus Vest AS Klage på byggesak Skolegaten 15 Holmsbu gnr. 24 bnr.110 Gnr.24 bnr.110 Skolegaten 15 - Søknad om rivning av bolig og oppføring av ny. Tiltakshaver: Rune Willy Hagen 2015/ /2015 Rune Hagen Side: 59 av 85

60 Skolegaten 15 Gnr.24 bnr.110 Skolegaten 15 - Søknad om rivning av bolig og oppføring av ny. Tiltakshaver: Rune Willy Hagen 2015/ /2015 Buskerud fylkeskommune v/utviklingsavdelingen Gnr.24 bnr.110 Skolegaten 15 - Godkjent søknad om rivning av bolig og oppføring av ny. Tiltakshaver: Rune Willy Hagen Gnr.24 bnr.110 Skolegaten 15 - Søknad om rivning av bolig og oppføring av ny. Tiltakshaver: Rune Willy Hagen 2015/ /2015 HS BOLG AS Åpen Søknad Åpen søknad - Hurum kommune / /2015 Goril Gunnestad Tilsagn om tilskudd til kjøp av fotballutstyr Tilskudd til integrering av flyktninger i kultur- og fritidsakiviteter / /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Side: 60 av 85

61 Jobbsøknad Åpen søknad - Hurum kommune / /2015 Roy Øyan Tilsagn om tilskudd til fotballaktivitet i Graabein Tilskudd til integrering av flyktninger i kultur- og fritidsakiviteter / /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Vedtak om tilskudd i henhold til avregning av tilskuddssats for 2014 kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / /2015 Sætre kunst og musikk barnehage Vedr. avslag på spillemidler i 2015 Sætre drettsforening Graabein Eiendom AS - Søknad om spillemidler 2014/ / Per-Christian Lund Side: 61 av 85

62 Bekreftelse på skoleplass Elevmappe - ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Norges Toppidrettsgymnsas ngdomskole Bærum Pedagogisk Halvårsrapport vår 2015 Elevmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Nissedal kommune Vedr. tildelte spillemidler til o-laget Hurum Orienteringslag - søknad om spillemidler til idrettsanlegg 2014/ / Referat fra forhåndskonferanse Gnr 53 bnr 115 Kranheimveien 14 - Oppføring av balkonger på fritidsbolig 2015/ /2015 Willy Larsen Side: 62 av 85

63 Fartsreduserende tiltak Folkestad skole Fartshumper - Veien gjennom skoleområdet ved Folkestad skole 2015/ /2015 Viva KS m.fl. Søknad om dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning Dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning / /2015 Ødegården barnehage Søknad om dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning Dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning / /2015 Ødegården barnehage Gnr.39 bnr.14 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / /2015 Foss & co Side: 63 av 85

64 Gnr. 9 bnr. 1 fnr Vedrørende søknad om arealoverføring og rekvisisjon av oppmålingsforretning Gnr. 9 bnr. 1 fnr Vestjordet 5 - Søknad om arealoverføring og rekvisisjon av oppmålingsforretning Rekvirent: Hurum Eiendomsselskap KF 2015/ /2015 Hurum Eiendomsselskap KF Ettersending av dokumentasjon på fullført grunnskole våren 2015 Dokumentasjon til nntakskontoret/ops 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l OPS i Drammen Gnr.28 bnr tslippstillatelse Gnr.28 bnr. 305, Rødtanglia 28 - tslippstillatelse 2015/ /2015 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Gnr.24 bnr. 110 Skolegaten 15 - Tilbakemelding på brev fra BFK. Gnr.24 bnr.110 Skolegaten 15 - Søknad om rivning av bolig og oppføring av ny. Tiltakshaver: Rune Willy Hagen 2015/ /2015 HS Bolig AS Side: 64 av 85

65 Gnr.24 bnr.110 Skolegaten 15 - Vedlegg til Skolegaten 15 - Tilbakemelding på brev fra BFK. Gnr.24 bnr.110 Skolegaten 15 - Søknad om rivning av bolig og oppføring av ny. Tiltakshaver: Rune Willy Hagen 2015/ /2015 HS Bolig AS gnr. 54 bnr Færgestadveien 28 - Spørsmål vedr. dispensasjon Gnr 54 bnr 14, Færgestadveien 28, på Storsand - dispensjasjon 2015/ /2015 interiørarkitekt MNL Tone Grimsrud Gnr 55 bnr 45 Kongsdelveien 6 og 8. Foreløpig svar på søknad om dispensasjon for gjenoppføring av tomannsbolig etter brann Gnr 55 bnr 45 Kongsdelveien 6 og 8. Gjenoppføring av tomannsbolig etter brann 2015/ /2015 Arkitektkontoret Jan Skarpaas as Kommunens svar på etterlysning Gnr.1 bnr.488 Haukeveien 2B - Spørsmål om garasjebygget 2012/ /2015 Side: 65 av 85

66 Minner om fristen for retting Gnr.1 bnr.488 Haukeveien 2B - Spørsmål om garasjebygget 2012/ /2015 Roger Moen Begrunnelse for valg av levarnadører til utelekeapparater til Sætre skole Lekeapparater Sætre skole 2015/ /2015 Lekolar Gnr 54 bnr 14, Færgestadveien 28 - Fotomontasje Gnr 54 bnr 14, Færgestadveien 28, på Storsand - dispensjasjon 2015/ /2015 interiørarkitekt MNL Tone Grimsrud Gnr.9 bnr Oversendelse matrikkelbrev og faktura. Gnr.9 bnr.137 fnr.1 Fjordveien 50 B - Søknad om fradeling med formål innløsning festetomt. 2015/ /2015 Hurum Eiendomsselskap KF Side: 66 av 85

67 Gnr.28 bnr.365 Bryggeveien 4 - tslippstillatelse Gnr.28 bnr.365 Bryggeveien 4 - tslippstillatelse 2015/ /2015 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Gnr. 28 bnr.1 Søknad om sanitærabonnement Gnr.28 bnr.1 f.14 - søknad om sanitærabonnement, tilknytning offentlig vann 2015/ /2015 Werner VVS AS gnr. 24 bnr uttalelse vedrørende etablering av adkomstvei til Storgaten 41 i Holmsbu Gnr.24 bnr.108 Storgaten 41 - Søknad om etablering av ny adkomstvei. Tiltakshaver: Remi Lurud 2015/ /2015 Buskerud Fylkeskommune Gnr.24 bnr.115 Støaveien 2 - Godkjent søknad om ferdigattest for rehabilitering og fasadeendring av bolig. Tiltakshaver: Terje Ottesen Gnr.24 bnr.115 Støaveien 2 - Rehabilitering/restaurering av eiendommen 2014/ /2015 Arkitekt/Designer - AD Arkitekter A/S Side: 67 av 85

68 Søknad om sommerjobb Sommerjobb / /2015 Mensur Omer Arefa Gnr 54 bnr 14 Færgestadveien 28 - tiltak avhenger av dispensasjon Gnr 54 bnr 14, Færgestadveien 28, på Storsand - dispensjasjon 2015/ /2015 Tone Grimsrud AS Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Søknad om sanitærabonnement Gnr.57 bnr.189, Nedredammen 13, 3475 Sætre - Søknad om sanitærabonnement. Tiltakshaver: Hans Erik Watne 2015/ /2015 Hurum Rør as Side: 68 av 85

69 Søknad om støtte til prosjektet Erik P. Petri - en glemt maler Prosjekt - Erik P. Petri - en glemt maler - Lokal kunsthistorisk utstilling galleri Filtvet fyr, august / /2015 Filtvet Fyrs Venner Faktura Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Søknad om dispensasjon for å erstatte dagens trebrygge med flytebrygge og bølgebryter. Tiltakshaver: Sagene båtforening 2015/ /2015 Sagene Båtforening Enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven 5-1 skoleåret 2015 /2016 Elevmappe ***** ***** ***** 2013/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** VS: TV-aksjonen 2015: vil dere være med å organisere bøsseinnsamlingen? TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ /2015 Tofte vel Side: 69 av 85

70 Gnr.35 bnr.96 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet / /2015 Advokat Ødegaard Rapport for 2014 Hurum nærmiljø- og frivilligsentral: Statstilskudd / /2015 Kulturdepartementet Bekreftelse på skoleplass 2015/ NTG - Bekreftelse på skoleplass 2015/ NTG - - Norges Toppidrettsgymnas ngdomsskole Bærum AS 2015/ /2015 Norges Toppidrettsgymnsas ngdomskole Bærum SV: Tiltak på Åsheimveien 16 1/3 Gnr.1 bnr.3 Åsheimveien 16 - Tiltak våningshus Sem gård 2015/ /2015 'EL BARBRO NEDENES' Side: 70 av 85

71 Gnr.9 bnr.1 - Oversendelse matrikkelbrev og faktura. Gnr. 9 bnr. 1 fnr. 58 Voldenveien 69 - Søknad om fradeling av festet eiendom 2014/ /2015 Hurum Eiendomsselskap KF vedtak om dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning Dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning / /2015 Ødegården barnehage Del Veien - forespørsel om deltagelse i kampanje og skilting Del Veien - forespørsel om deltagelse i kampanje og skilting 2015/ / Statens vegvesen region sør Vedtak om dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning Dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning / /2015 Ødegården barnehage Side: 71 av 85

72 Gnr.23 bnr.38 - Oversendelse matrikkelbrev og faktura. Gnr.23 bnr.38 fnr.72 Holmsåsen 35 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Kristin Blichfeldt 2015/ /2015 Kristin Boberg Blichfeldt Gnr.23 bnr.38 - Retur fra tinglysningen. Gnr.23 bnr.38 fnr.74 Holmsåsen 45 - Søknad om deling. Rekvirent: Kristin Blichfeldt 2014/ /2015 Kartverket Tinglysing Søknad om utvidet skjenketid Holmsbu Spa og Resort AS - Søknad om utvidet skjenketid / /2015 Quality SPA & Resort Holmsbu Tilskuddsbrev høst Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder tdanningsdirektoratet - Tilskuddsbrev høst / /2015 tdanningsdirektoratet Side: 72 av 85

73 Refusjon for gjesteelev i Øvre Eiker kommune vårhalvåret 2015 Refusjon for gjesteelever / /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Øvre Eiker Kommune Gnr.53 bnr.6 Sjølystveien - Retur av tinglyst dokument Gnr.53 bnr.6 Sjølystveien - Begjæring om reseksjonering 2015/ /2015 Kartverket Tinglysing Gnr.36 bnr.1 Østre Strandvei 52 - Oversendelse for høring av søknad om dispensasjon for etablering av småbåthavn. Tiltakshaver: Södra Tofte. Gnr.36 bnr.1 -Søknad om dispensasjon for etablering av småbåthavn. Tiltakshaver: Södra Tofte. 2015/ /2015 Fylkesmannen i Buskerud m.fl. Resultater fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOS) Prevalensundersøkelse 2014/ /2015 Nasjonalt folkehelseinstitutt Side: 73 av 85

Dok.dato: 17.12.2015. Dok.dato: 17.12.2015. Dok.dato: 18.12.2015

Dok.dato: 17.12.2015. Dok.dato: 17.12.2015. Dok.dato: 18.12.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 04.10.15-04.01.16, 28.12.15-04.01.16, rkivdel: SK2, GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 05.01.2016

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12-11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Svar på henvendelse ang. boplikt Gnr 48 Bnr 27 Oppfølging av boplikt - gnr 48 bnr 27 2013/1031-6 23148/2013

Detaljer

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.03-29.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.03.2015 Melding til tinglysing Oppretting av ny grunneiendom med oppmålingsforretning

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om bruk av vei 2016/ / Branntilsyn Vedtak om tvangsmulkt etter tilsyn

Offentlig journal. Vedtak om bruk av vei 2016/ / Branntilsyn Vedtak om tvangsmulkt etter tilsyn Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 30.09.2016-31.12.2016, 26.12.2016-31.12.2016, Arkivdel: SAK2, GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status:

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.11.2016 Valg av foreldrerepresentanter for barnehageåret 2015/2016 Hauge natur- og skjærgårdsbarnehage

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ /

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.08-25.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.08.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling / rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04-12.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.04.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08.

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.08-30.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.08.2015 nnvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om elevpermisjon 2015/ / Svar :Begjæring om innsyn 2017/ /2017

Offentlig journal. Svar på søknad om elevpermisjon 2015/ / Svar :Begjæring om innsyn 2017/ /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.08.2017 Svar på søknad om elevpermisjon OK - elevpermisjoner 2015/860-4 5192/2017 04.08.2017 E Svar :Begjæring om innsyn

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Svar på henvendelse om vald nummer 0111V0041 Storrød i Hvaler Fellingstillatelse

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.03.2017 -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.03.2017 nnvilget dispensasjon og byggetillatelse for fremføring av VA-anlegg -

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr / /

Offentlig journal. Innsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03-26.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 27.03.2015 nnsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr 149 Søknad om dispensasjon - gnr 43

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Offentlig journal. Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 2015/1065-6 15860/2015 02.09.2015 06.10.2015. Grensepåvisning Rom 2015/1065-7 15869/2015 02.09.

Offentlig journal. Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 2015/1065-6 15860/2015 02.09.2015 06.10.2015. Grensepåvisning Rom 2015/1065-7 15869/2015 02.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.10-05.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.10.2015 nnhold: Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03.

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.03-22.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.03.2015 nnvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av hytte 43/17/8 2015/2539-1 20180/2015 26.11.2015 26.11.

Offentlig journal. Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av hytte 43/17/8 2015/2539-1 20180/2015 26.11.2015 26.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11-26.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.11.2015 Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av

Detaljer

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.11.2015 Frister for spillemiddesøknader 2016 Spillemidler 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 Flesberg idrettsråd Frister

Detaljer

Offentlig journal. 21/8 - Befaring - henstilling om opprydding 2014/ /

Offentlig journal. 21/8 - Befaring - henstilling om opprydding 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 04.08.2014 21/8 - Befaring - henstilling om opprydding 21/8 - Avfall og utendørslagring 2014/2632-3 16574/2014 Narve Huseby

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av Tjenestekonsesjonskontrakt 2015/487-21 15487/2015 27.10.2015 20.10.2015

Offentlig journal. Oversendelse av Tjenestekonsesjonskontrakt 2015/487-21 15487/2015 27.10.2015 20.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 01.08.2015-01.11.2015, - 01.11.2015, rkivdel: SK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 02.11.2015

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.10.2016 Avvisning av søknad - 3/205 Oppfølging Skjærhalden Gjestehavn AS 2016/888-11 16039/2016

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.11.2016 Test Postmappe - arkivar - Henrik Kristiansen 2013/185-124 19299/2016 16.11.2016 Henrik

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.05.2017 Oversendelse av sak til uttalelse - opparbeidelse av voll - gnr/bnr 23/45 Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse kommunalt rustilskudd 2015/427-7 5980/2015 31.07.2015 08.05.2015. Svar på forespørsel om innsyn 2015/1330-6 6718/2015

Offentlig journal. Bekreftelse kommunalt rustilskudd 2015/427-7 5980/2015 31.07.2015 08.05.2015. Svar på forespørsel om innsyn 2015/1330-6 6718/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 02.05.2015-02.08.2015, - 02.08.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.08.2015

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01.

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.01-11.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.01.2016 Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03-08.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.11.2016 Vedrørende møte Søknad om tillatelse til tiltak 49/441 2014/2905-47 7555/2016 15.04.2016

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.10-08.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.08.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.10.2015 Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 Gnr 90/1/1 Brannforebyggende tiltak 2015/710-2 3628/2015

Detaljer

Offentlig journal. Retting av krav gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/ /

Offentlig journal. Retting av krav gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.08-26.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.08.2016 Retting av krav gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 29.06.2017 nnvilget dispensasjon og byggetillatelse - ny tomannsbolig - 4/222 Søknad om dispensasjon

Detaljer

Offentlig journal. 48/16 - Kåfjord Vest, godkjent søknad om utslipp fra 2 hytter, samt søknad om dispensasjon

Offentlig journal. 48/16 - Kåfjord Vest, godkjent søknad om utslipp fra 2 hytter, samt søknad om dispensasjon Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.09.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.09.2011 48/16 - Kåfjord Vest, godkjent søknad om utslipp fra 2 hytter, samt søknad om dispensasjon 48/16, tslipp

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.06.2017 Orientering om saksgang- brygge 29/3, Kåvika, Søndre Sandøy Søknad om brygge - 29/3

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 28 bnr. 25 Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Detaljer

Offentlig journal. Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 2012/1899-70 21424/2014 27.10.2014 30.10.2015

Offentlig journal. Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 2012/1899-70 21424/2014 27.10.2014 30.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.10-01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.11.2015 Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 Gnr 48 bnr 300

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10.

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.10-29.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.10.2015 nnhold: Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Offentlig journal. Tildelt skoleplass 2016 for elev ***** ***** ***** 2016/ / Endringstillatelse, pipe, 29/171

Offentlig journal. Tildelt skoleplass 2016 for elev ***** ***** ***** 2016/ / Endringstillatelse, pipe, 29/171 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06-01.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.06.2016 Tildelt skoleplass 2016 for elev ***** ***** ***** nnskriving 1. trinn -

Detaljer

Offentlig journal. Sak 4 og 5. Regnskap 2014 og budsjett 2015 2015/641-7 3526/2015 28.05.2015 17.03.2015. Referat fra vannpostmøte 17022015

Offentlig journal. Sak 4 og 5. Regnskap 2014 og budsjett 2015 2015/641-7 3526/2015 28.05.2015 17.03.2015. Referat fra vannpostmøte 17022015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 01.03.2015-31.05.2015, 25.05.2015-31.05.2015, Arkivdel: SAK2, GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status:

Detaljer

Dok.dato: 28.07.2014. Dok.dato: 28.07.2014

Dok.dato: 28.07.2014. Dok.dato: 28.07.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 30.07.2014 50/4 - Befaring 50/4 - Avfall og utendørslagring 2014/3210-3 16884/2014 Tore Nuven 24/1 - Befaring - henstilling

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar vurderinger klage - eiendomsskatt - gnr 3 bnr 36 - Tareholmen / /

Offentlig journal. Foreløpig svar vurderinger klage - eiendomsskatt - gnr 3 bnr 36 - Tareholmen / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04-30.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.05.2015 Foreløpig svar vurderinger klage - eiendomsskatt - gnr 3 bnr 36 - Tareholmen

Detaljer

Dok.dato: 24.03.2015. Dok.dato: 24.04.2015. Dok.dato: 26.03.2015

Dok.dato: 24.03.2015. Dok.dato: 24.04.2015. Dok.dato: 26.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 07.03.15-07.06.15, 01.06.15-07.06.15, Arkivdel: SAK2, GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Svar på søknad om årsabonnement for parkering på Garnberget i tgårdskilen Parkering

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand - Kirkøy 2011/2783-71 515/2015 27.05.2015 29.05.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand - Kirkøy 2011/2783-71 515/2015 27.05.2015 29.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.05-31.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.09.2016 Oversendelse av vedlegg til søknad om finansiering av ridehall på Huser Ridehus -

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.06.2016 Svar på søknad om sanitærabonnement for eiendom 35/95 - Vikerveien 193 D Søknad -

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.09.2016 Svar på søknad om sanitærabonnement for eiendom 3/14 - Vadholmstranda 34 Søknad om

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.06-23.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.06.2015 Foreløpig svar - Byggesak - Gilboveien 24 - Kirkeøy Søknad om byggetillatelse

Detaljer

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle Ut.: 17.12.2012 Arkivkode:002 Saksnr: 10/00448-036 Navn: Harstad kommune Dok.beskr: KOMMUNESAMMENSLÅING BJARKØY OG HARSTAD KOMMUNER OVERFØRING AV ARKIVMATERIALE Ut.: 17.12.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00316-007

Detaljer

Offentlig journal. Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Schulerudhagen 2014/1545-20 10373/2015 21.07.2015 10.07.2015

Offentlig journal. Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Schulerudhagen 2014/1545-20 10373/2015 21.07.2015 10.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.04.2015-19.07.2015, - 19.07.2015, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Arkivdel: SAK2, GBNR2, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.07.2015

Detaljer

Dok.dato: 13.07.2015. Dok.dato: 13.07.2015. Dok.dato: 24.07.2015

Dok.dato: 13.07.2015. Dok.dato: 13.07.2015. Dok.dato: 24.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 09.05.2015-09.08.2015, - 09.08.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.08.2015

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende oppmåling 29.5/ / / /

Offentlig journal. Vedrørende oppmåling 29.5/ / / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.12.2016 Vedrørende oppmåling 29.5/08.6-47/10 2011/1892 2012/1213-1 8793/2012 11.06.2012 Ola Eide Svar på søknad om sanitærabonnement

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.07.2017 Ferdigattest - VA-anlegg - 46/16 og 23 Søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak

Detaljer

Offentlig journal. Innvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-75 19931/2014 02.10.2014 10.11.

Offentlig journal. Innvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-75 19931/2014 02.10.2014 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.11-08.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.11.2015 nnvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.10.2016 Kyststi Sydengen Kyststi over privat eiendom, Sydengen 2015/2016-5 2103/2016 09.02.2016

Detaljer

Offentlig journal. Melding til tinglysing. 2015/ / Melding til tinglysing. 2015/ /

Offentlig journal. Melding til tinglysing. 2015/ / Melding til tinglysing. 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.02-11.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.02.2016 Melding til tinglysing. Dispensasjon fra plankrav i kommuneplanens arealdel

Detaljer

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10.

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.11-17.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2015 Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.28 bnr.1 fnr.14 - Oversendelse matrikkelbrev, oppmålingsprotokoll og faktura. 2014/1312-2 17501/2015 08.12.2015 27.10.

Offentlig journal. Gnr.28 bnr.1 fnr.14 - Oversendelse matrikkelbrev, oppmålingsprotokoll og faktura. 2014/1312-2 17501/2015 08.12.2015 27.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 06.09.2015-06.12.2015, -, rkivdel: SK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 08.12.2015 Gnr.28

Detaljer

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06-01.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 nnhold: Byggetillatelse for anleggelse av stikkledning, riving av anneks/uthus

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.01-19.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.01.2015 nnhold: Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 Ett trinn etablering

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.10.2016 Ferdigattest - vann og avløp - 29/178 m.fl. Søknad om å legge privat felles /stikkledning

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søknad på stilling som sykepleier natt 2015/ /

Offentlig journal. Svar vedrørende søknad på stilling som sykepleier natt 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.06-04.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 Svar vedrørende søknad på stilling som sykepleier natt To faste stillinger

Detaljer

Offentlig journal. Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 07.04.2015 15.11.2013. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/50

Offentlig journal. Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 07.04.2015 15.11.2013. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/50 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.04-19.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.04.2015 Vannledning Røssholmen Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 15.11.2013

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.07-20.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.07.2016 Viktig sak om fremkommelighet Vei,vann og avløp på Nordengåsen 2013/174-12

Detaljer

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr 30/20- Søndre Sandøy 2015/ /

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr 30/20- Søndre Sandøy 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04-13.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.04.2015 nnhold: Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr

Detaljer

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok.

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12-15.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85,

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2013 Svar på søknad om fritak for ***** ***** ***** Samlemappe fritak for betaling

Detaljer

Periode: 07-10-2011-07-10-2011

Periode: 07-10-2011-07-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.10.2011 Offentlig journal Periode: 07-10-2011-07-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01566-4 I Tilg. kode: U kari.jeppestol.arntzen@nrk.no

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring i turnus for ***** ***** ***** ***** ***** 2015/427-13 11341/2015 14.06.2015 07.07.2015

Offentlig journal. Søknad om endring i turnus for ***** ***** ***** ***** ***** 2015/427-13 11341/2015 14.06.2015 07.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.07-06.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.07.2015 Søknad om endring i turnus for ***** ***** ***** ***** ***** Godkjenning

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigattest byggesak - VA på Venneren - nytt anlegg 31/20 m. fl. - Søndre Sandøy 2011/ /

Offentlig journal. Ferdigattest byggesak - VA på Venneren - nytt anlegg 31/20 m. fl. - Søndre Sandøy 2011/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02-14.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.02.2016 Ferdigattest byggesak - VA på Venneren - nytt anlegg 31/20 m. fl. - Søndre

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07.

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2015 Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Ragnhild Svennes 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 Ragnhild Svennes

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/2140-4 18139/2015 28.10.2015 08.10.2015. Oversendelse av dokumenter.

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/2140-4 18139/2015 28.10.2015 08.10.2015. Oversendelse av dokumenter. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.10-27.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Søknad om deling/justering av grunneiendom

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.10.2016 Oversendelse av seksjoneringsbegjæring for behandling, eiendommen gnr 42 bnr 278 i

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2017 nnvilgelse byggetillatelse - 49/418 Søknad - nytt bygg - boligformål - 49/418 2017/1171-2

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.12.2015 Årsrapport 2014 - Ytre Hvaler Nasjonalparksenter Driftstilskudd 2015 - Ytre Hvaler

Detaljer

Dok.dato: Sakstittel: Krav om separering av privat stikkledning for avløp og utkobling av septiktank - Stenlia 56 - gnr 4 bnr 186 fnr 262

Dok.dato: Sakstittel: Krav om separering av privat stikkledning for avløp og utkobling av septiktank - Stenlia 56 - gnr 4 bnr 186 fnr 262 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.08-14.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.08.2016 nvitasjon til Samarbeidsutvalg Hauge barnehage 10.8.16 Hauge natur- og skjærgårdsbarnehage

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 2013/00553-002 U Datert: 13.09.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: Lena Lindteigen Sak: OK - kompetanseutvikling Dok: Svar på søknad

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om tilskuddsmidler - tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post / /

Offentlig journal. Søknad om tilskuddsmidler - tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.02-25.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.02.2016 Søknad om tilskuddsmidler - tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post

Detaljer

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.02-11.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.02.2015 Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 Avvik skjenkekontroll 2014 2014/2864-8

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.06.2017 -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 29.06.2017 Sommerbarnehage på Hauge barnehage 2017 Sommerbarnehage 2017 Hauge 2017/1405-1

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.10.2016 nnkalling til oppmålingsforretning Grensepåvisning 30/20/24 2016/2046-2 15875/2016

Detaljer

Offentlig journal. Aktivitetskalender for seniorer - høsten 2015 2014/1787-12 6553/2015 16.06.2015 20.05.2015

Offentlig journal. Aktivitetskalender for seniorer - høsten 2015 2014/1787-12 6553/2015 16.06.2015 20.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 21.03.2015-21.06.2015, - 21.06.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.06.2015

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.04.2017 Oversendelse av sak til uttalelse - eksisterende hytte - gnr/bnr/fnr 37/1/42 Søknad

Detaljer

Dok.dato: 24.08.2015. Dok.dato: 12.08.2015

Dok.dato: 24.08.2015. Dok.dato: 12.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 23.05.2015-23.08.2015, - 23.08.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.08.2015

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som tilkallingsvikar 2014/1210-66 15695/2014 09.07.2014 14.07.2014. Arbeidsavtale tilkallingsvikar

Offentlig journal. Tilbud om stilling som tilkallingsvikar 2014/1210-66 15695/2014 09.07.2014 14.07.2014. Arbeidsavtale tilkallingsvikar Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 14.07.2014 Tilbud om stilling som tilkallingsvikar Ledig stilling Miljøterapeut 2014/1210-66 15695/2014 Harald Skullerud Arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 2014/575-10 2667/2015 11.02.2015 13.02.2015

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 2014/575-10 2667/2015 11.02.2015 13.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02-12.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.02.2015 Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 Trappetrinn

Detaljer

Dok.dato: 21.10.2015. Dok.dato: 11.11.2015. Dok.dato: 11.11.2015

Dok.dato: 21.10.2015. Dok.dato: 11.11.2015. Dok.dato: 11.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11-16.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2015 nnhold: Budsjettforslag Hvaler Sokn 2016 Økonomiplan og årsbudsjett 2016-2019

Detaljer

Journaldato: 11.05.2015-15.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 26.11.2014. Dok.dato: 26.11.

Journaldato: 11.05.2015-15.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 26.11.2014. Dok.dato: 26.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 03.06.2015 nnhold: Referat fra møte i eldrerådet 31.10.14 Møte i eldrerådet 2014 2014/179-8

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.10.2016 Svar på søknad om sanitærabonnement for eiendom 29/269 - Røde Grinda 60 Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2015/122-7 12638/2015 21.09.2015 SØBA/SILØ 28.09.2015 ***** OPPV/TOLA

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2015/122-7 12638/2015 21.09.2015 SØBA/SILØ 28.09.2015 ***** OPPV/TOLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.10.2015 Søknad om permisjon Personalmappe - 2015/122-7 12638/2015 SØBA/SLØ P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.06.2016 Dispensasjon og endringstillatelse - vann og avløp - 42/120 Søknad om legging av privat

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.10.2016 Dypedalåsen Gnr 42 Bnr 208 i hvaler kommune. Dypedalsåsen sykehjem - oppføring nybygg

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om sanitærabonnement for eiendom 43/137/ / /

Offentlig journal. Svar på søknad om sanitærabonnement for eiendom 43/137/ / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.04-14.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.04.2016 Svar på søknad om sanitærabonnement for eiendom 43/137/172 Søknad om legging

Detaljer

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.02-09.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.02.2016 nnhold: Varsel om vedtak rettet til eiendom 42/242 vedrørende vegetasjon

Detaljer

Vedtak - Vi pålegger deg å utbedre kloakkledningen til eiendommen din - Tjennstien 1 - gnr 4 bnr 1 fnr 123. Dok.dato: Dok.

Vedtak - Vi pålegger deg å utbedre kloakkledningen til eiendommen din - Tjennstien 1 - gnr 4 bnr 1 fnr 123. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.03-15.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.03.2016 Vedtak - Vi pålegger deg å utbedre kloakkledningen til eiendommen din -

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig brukstillatelse - enebolig - 47/ / / Atkomstveg i Botnekilen

Offentlig journal. Midlertidig brukstillatelse - enebolig - 47/ / / Atkomstveg i Botnekilen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.08-03.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.08.2016 nnhold: Midlertidig brukstillatelse - enebolig - 47/326 Ferdigattest 47/326

Detaljer