Offentlig journal. Foreløpig svar anbud Hurum kommune 2015/ / Foreløpig svar anbud Hurum kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Foreløpig svar anbud Hurum kommune 2015/848-14 6321/2015 29.06.2015 13.05.2015. Foreløpig svar anbud Hurum kommune"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: , , Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A Foreløpig svar anbud Hurum kommune Anbudskonkurranse - Elektronisk turnusprogram 2015/ / Tilg.kode O Hjemmel: 23, 3. ledd tsatt innsyn til valg av leverandør er gjort Foreløpig svar anbud Hurum kommune Anbudskonkurranse - Elektronisk turnusprogram 2015/ / Tilg.kode O Hjemmel: 23, 3. ledd tsatt innsyn til valg av leverandør er gjort Lukking av avvik i forbindelse med internrevisjon nternrevisjon av oppbevaring av legemidler / / Tilg.kode F Hjemmel: Offl 15 Sykehusapoteket Drammen, Sykehuset Buskerud HF, Tiltak på Fylkesvei 11 gjennom Sætre. Trafikksikkerhetsplan / / Side: 1 av 85

2 ***** ***** Optimal ***** ***** ***** 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Optimal Krav om tilskudd - ***** ***** ***** ***** ntegreringstilskudd år 1/ / / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet ***** ***** ***** ***** ***** Optimal ***** ***** ***** 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Optimal nnsamling av antall elever som har deltatt i norskopplæring for voksne innvandrere 2014 Norskopplæring for voksne innvandrere / / Fylkesmannen i Buskerud Side: 2 av 85

3 Svar på tilbud vedrørende anbudskonkurranse elektronisk turnusprogram Anbudskonkurranse - Elektronisk turnusprogram 2015/ / Triangel Solutions v/ Geir Sylte Svar vedrørende Statens vegvesen innsigelse til forslag til detaljregulering for Sætre sentrum Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ / Statens vegvesen region sør Refusjonskrav for grunnskoleopplæring i Hurum kommune våren 2015 Refusjonskrav for grunnskoleopplæring i Hurum kommune våren / / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Bærum kommune Gnr.46 bnr.39 Bjørnstadveien 50 - nnvilget dispensasjon for oppføring av uthus samt tilbygg/påbygg på bolighus. Tiltakshaver: Lise Mørk Gnr.46 bnr.39 Bjørnstadveien 50 - Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus samt tilbygg bolighus. Tiltakshaver: Lise Mørk 2015/ / Lise Mørk Side: 3 av 85

4 Eiendommen gnr. 36 bnr. 268 Østre Strandvei 22. Oversendelse av dispensasjonssak for faglig uttalelse Eiendommen gnr. 36 bnr. 268 Østre Strandvei 22. Vedr. brygge på kommunens grunn gbnr. 36/4 2014/ / henhold til adresseliste Småbarnstreff høsten 2015 Hurum frivilligsental korrespondanse med og for de frivillige / / 'Nina Vacilia Grønland' sabelles fortsetter på dans Kulturskolen 2015/ / / Mor til sabelle Tarett Hansen Kunst rett vest 2015 Kunst rett vest / /2015 Birgit Lise Askestad m.fl. Side: 4 av 85

5 Agathe Slutter på Gita, fortsetter sang Kulturskolen 2015/ / / Elin Skår Chan A Melbye Kulturskolen 2015/ / / Gun Elisabeth Melbye Svar på Mini-konkurranse om fastmonterte uteleker til Sætre skole Lekeapparater Sætre skole 2015/ / Søve Svar på Mini-konkurranse om fastmonterte uteleer til Sætre skole. Lekeapparater Sætre skole 2015/ / Lekoglar Side: 5 av 85

6 Kulturkontoret informerer august bekreftelse på bestilling Kulturkontoret informerer / / 'Postreklame SMB' Kulturkontoret informerer januar 2015 Kulturkontoret informerer / / alle husstander i Hurum Ønsker å fortsette på kulturskolen Kulturskolen 2015/ / / John Skrefsrud Svar på Mini-konkurranse om fastmonterte uteleker til Sætre skole Lekeapparater Sætre skole 2015/ / Trigonor Side: 6 av 85

7 Gnr.57 bnr Oversendelse matrikkelbrev og oppmålingsprotokoll. Gnr.57 bnr.261 Fransåsveien 19 - Feil oppmåling av festetomt 2011/ / Anne Winge ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV ansattopplysninger 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l NAV Drammen Gnr.57 bnr.206 og bnr Oversendelse matrikkelbrev og oppmålingsprotokoll. Gnr.57 bnr.261 Fransåsveien 19 - Feil oppmåling av festetomt 2011/ / Arnt Erik Aamodt Gnr.35 bnr.260 Marmorveien 16 - Godkjent søknad om endring for tidligere godkjent avløpsrenseanlegg. Tiltakshavere: Åse Katarina og Trond Olstad Gnr.35 bnr.260 Marmorveien 16 - Søknad om dispensasjon for utarbeidelse av områdeplan for avløpsanlegg 2014/ / BraVA rådgivning Side: 7 av 85

8 Gnr.57 bnr Oversendels oppmålingsprotokoll. Gnr.57 bnr.261 Fransåsveien 19 - Feil oppmåling av festetomt 2011/ / Arne Lamp Gnr.37 bnr.53 Røedstøa 22 - Oversendelse av høringsuttalelse fra fylkeskommunen vedr. fradeling av tomt Gnr.37 bnr.53 Røedstøa 22 - Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt 2014/ / Anders Bjerkhoel Signert kontrakt - endret dato Den kulturelle spaserstokken / / 'Bal Musette' ***** ***** nfo foreldre 2012/ / Tilg.kode E Hjemmel: Offl. 13/Forvl. 13,1. ledd ***** Side: 8 av 85

9 Gnr.55 bnr.37 Engeneveien 7 - Godkjent tillatelse til rivning av rørgate som ligger utenfor det foreslåtte fredede området. Tiltakshaver: Orica Norway AS Gnr.55 bnr.37 Engeneveien 7 - Søknad om riving av 7 resterende bygg samt rørgate som ligger utenfor det fredede området. Tiltakshaver: Orica Norway AS 2014/ / Veidekke Entrprenør AS Gnr.36 bnr.119 Vestre Strandvei 3 - Godkjent søknad om ferdigattest for fasadeendring. Tiltakshaver: Hurum eiendomsselskap KF Gnr.36 bnr.119 Vestre Strandvei 3 - Søknad om rammetillatelse for fasadeendring. Tiltakshaver: Hurum eiendomsselskap KF 2014/ / Hartmann Arkitekter AS Forespørsel om andakt i forbindelse med andakt på dagtilbudet Hurum frivilligsental korrespondanse med og for de frivillige / / 'Peter Andreas holby' Faktura Gnr.46 bnr.39 Bjørnstadveien 50 - Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus samt tilbygg bolighus. Tiltakshaver: Lise Mørk 2015/ / Lise Mørk Side: 9 av 85

10 Gnr.36 bnr.1 Østre Strandvei 52, Södra Cell Tofte - Godkjent rivningstillatelse av bygningsmasse som har tilknytning til produksjon av Cellulose Tiltakshaver: Sødra Tofte AS Gnr.36 bnr.1 Østre Strandvei 52, Södra Cell Tofte - Riving av bygninger. 2013/ / AF DECOM AS SV: Tiltak på Åsheimveien 16 1/3 - unntatt nabovarsel Gnr.1 bnr.3 Åsheimveien 16 - Tiltak våningshus Sem gård 2015/ / B Nedenes Gnr.23 bnr.38 - Melding til tinglysningen. Gnr.23 bnr.38 fnr.74 Holmsåsen 45 - Søknad om deling. Rekvirent: Kristin Blichfeldt 2014/ / Kartverket Tinglysing Gnr.23 bnr.38 fnr.84 - Oversendelse matrikkelbrev, faktura og oppmålingsprotokoll. Gnr.23 bnr.38 fnr.84 Bugtegaten 32 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning, klarlegging av eksisterende grenser. 2014/ / Jan Erik Glimsholt Side: 10 av 85

11 Vedr tilskudd til musikk Søknad om tilskudd til innspilling av album - Ronny Coolcat Band 2015/ / Ronny Coolcat ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV ansattopplysninger 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l NAV Hurum Den kulturelle spaserstokken høsten 2015 Den kulturelle spaserstokken / / Grete.Skustad.Floberg m.fl. Gnr.23 bnr.38 - Melding til tinglysning. Gnr.23 bnr.38 fnr.70 Holmsåsen 58 - Søknad om deling. Rekvirent: Kristin Blichfeldt 2014/ / Kartverket Tinglysing Side: 11 av 85

12 Plakater til høstens program i kosekroken Den kulturelle spaserstokken / / Bente Braathen Referat fra forhåndskonferanse Gnr 9 bnr 301 Voldenveien 71. Oppføring av erstatningshytte 2015/ / Erik Engen Lukking av avvik etter revisjon medikamenthåndtering Revissjon medikamenthåndtering hjemmetjenesten 2015/ / Tilg.kode F Hjemmel: Offl 15 Sykehuset Drammen v/tilsynsfarmasøyt Romika Sharma Faktura Gnr.9 bnr.459, Bråtakroken 36 - Søknad om oppføring av bolighus. Tiltakshaver: Gunnlaug Marie og Kay Henrik Bucher 2015/ / Kay Henrik Bucher Side: 12 av 85

13 Gnr.23 bnr.38 - Melding til tinglysning. Gnr.23 bnr.38 fnr.90 Aasgårdsvei 3 - Søknad om fradeling av festetomt. Rekvirent: Kristin Blichfeldt 2014/ / Kartverket Tinglysing Faktura Gnr.55 bnr.37 Engeneveien 7 - Søknad om riving av 7 resterende bygg samt rørgate som ligger utenfor det fredede området. Tiltakshaver: Orica Norway AS 2014/ / Orica Norway AS Gjennomført branntilsyn ved Quality SPA og Resort Holmsbu 2015 Branntilsyn Quality SPA og Resort Holmsbu 2015/ / Quality SPA og Resort Holmsbu Gjennomført branntilsyn ved Knivsfjellveien 8 Branntilsyn Knivsfjell bofellesskap 2015/ / Hurum kommune - demensomsorgen Side: 13 av 85

14 Gjennomført branntilsyn ved Bjørnstadstubben borettslag Branntilsyn Bjørnstadstubben borettslag 2015/ / Hurum kommune - demensomsorgen SV: Bjørnstadkroken 4-45/82 Gnr.45 bnr.82 - lovlig oppført anneks 2015/ / 'Olav Halvorsen' Gnr.57 bnr.129 seksjon 3 Mellomdammen 47c - Foreløpig svar - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av bod Gnr.57 bnr.129 seksjon 3 Mellomdammen 47c - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av utebod. 2012/ / NN & ARNE SMTH Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Videre saksbehandling - Angående gitt dispensasjon. Tiltakshaver: Sagene båtforening Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Søknad om dispensasjon for å erstatte dagens trebrygge med flytebrygge og bølgebryter. Tiltakshaver: Sagene båtforening 2015/ / Svein Granli Side: 14 av 85

15 Vedr. tildelte spillemidler til undervarmeprosjektet i Bjerkelunden Tofte Fremad F - Søknad om spillemidler 2014/ / Kolbjørn Johansen Gnr. 53 bnr.508 Storsandveien 61 og 63 - Foreløpig svar på søknad om dispensasjon for utlegging av naturlige morenesteiner som bølgebryter der eksisterende murkonstruksjon rives Gnr. 53 bnr.508 Storsandveien 61 og 63 - Søknad om fjerning av eksisterende murt molo og erstatte den med naturlige morene steiner - Strandsoneprosjektet 2013/ / Tone Grimsrud AS Svar på tilbud vedrørende anbudskonkurranse elektronisk turnusprogram Anbudskonkurranse - Elektronisk turnusprogram 2015/ / Gatsoft AS v/ Atle Schei Gnr.25 bnr.108 Aasskogstien 44 - Svar på tilleggsdokmentasjon Gnr.25 bnr.108 Aasskogstien 44 - Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg. Tiltakshaver: Knut Tollefsen 2013/ /2015 Knut Tollefsen Side: 15 av 85

16 Gnr.36 bnr.252 Orestupet 9 - Søknad om dispensasjon omgjøres til byggesak Gnr.36 bnr.252 Orestupet 9 - Søknad om oppføring av enebolig med garasje. Tiltakshaver: Christian P Norling 2015/ / HS Bolig AS Leie av Støa 22.august 2015 Leie av Støa 2015/ / Espen Koksvik Nilsen Gnr 31 bnr 16, Rødsteigveien 7 - Avvisning av klage på gebyr. Gnr.31 bnr.1 fnr.2 Rødsteigveien 7 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. 2014/ / Kari Huseby Quist Referat fra forhåndskonferanse. Gnr 53 bnr 29 Verpenveien 4c. Fradeling til fritidseiendom 2015/ / Rolf Bjerke Larssen Side: 16 av 85

17 Gnr.1 bnr.317 Langsethveien 29- Godkjent søknad om ferdigattest for bruksendring kjellerareal. Tiltakshaver: Kai-Ove Tømmerås Gnr.1 bnr.317 Langsethveien 29 - Søknad uten ansvarsrett for bruksendring, kjellerareal Tiltakshaver: Kai-Ove Tømmerås 2015/ / Kai-Ove Tømmerås Høring - forslag til endringer i helligdagsloven Høring forslag om endringer i helligdagsloven 2015/ / Dep Kølåsen - Jaren søndre - Klage på stengt vei Kølåsen - Jaren søndre - Klage på stengt vei 2015/ / Odd Bergersen Gnr.53 bnr.165 Storsandveien 64 - Godkjent søknad om ferdigattest for bygging av VA ledning med tilknytning til offentlig avløp. Tiltakshaver: Bjarne Klykken Gnr.53 bnr.165 Storsandveien 64 - Søknad om bygging av VA ledning. Tiltakshaver: Bjarne Klykken 2015/ / Rørleggermester Rune Haug AS Side: 17 av 85

18 Filtvet Fyrstasjon - svar på søknad om tilskudd til vedlikeholdsarbeider lyktehus Filtvet Fyrstasjon - Søknad om tilskudd til vedlikeholdsarbeider lyktehus 2015/ / Filtvet Fyrs venner bilde fra ny plassering av bauta Flytting av bauta og tusenårsstein ved Hovtun 2014/ /2015 Rivningstillatelse Sødra Cell Tofte AS Gnr.36 bnr.1 Østre Strandvei 52, Södra Cell Tofte - Riving av bygninger. 2013/ / Buskerud Fylkeskommune Situasjonsrapport fra NVE ang flom NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat / / Fylkesmannen i Buskerud Side: 18 av 85

19 Kommentarer til saksfremlegg 2. gangsbehandling Sætre sentrum Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ / Respekt Sætre Svar - Kommentarer til saksfremlegg 2. gangsbehandling Sætre sentrum Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ / Respekt Sætre Kommentarer til saksfremlegg 2. gangsbehandling Sætre sentrum Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ / Respekt Sætre Høringsuttalelse fra Meland. - tbyggingsavtale Conceptor tbyggingsavtale for Sætre sentrum 2015/ / Olav Meland Side: 19 av 85

20 Vedr. Høringsuttalelse Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ / Helge Wulff-Engh tbygging Sætre sentrum Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ / Stein Roise Gnr.1 bnr.160 Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun - Søknad om midlertidig brukstillatelse Gnr.1 bnr.160 Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun - Søknad om oppføring av nytt bygg. Tiltakshaver: Sagaløkka Eiendom AS 2013/ / RF Prosjekt AS Gnr.1 bnr.160 Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun- Søknad om midlertidig brukstillatelse, del 2 Gnr.1 bnr.160 Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun - Søknad om oppføring av nytt bygg. Tiltakshaver: Sagaløkka Eiendom AS 2013/ / RF Prosjekt AS Side: 20 av 85

21 Spørsmål om fremdrift på saksbehandling Gnr.43 bnr.18 Hermannsbråten 16 - Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom 2013/ /2015 Bjørn Waage Møteinnkalling til arbeidsmøte tilsynspersoner Arbeidsmøte tilsynspersoner 2015/ /2015 Øyvind Eriksen m.fl. Gnr.36 bnr.1 - søknad om oppføring av to midlertidige brakkerigger. Tiltakshaver: Södra Tofte AS Gnr.36 bnr.1 - søknad om oppføring av to midlertidige brakkerigger. Tiltakshaver: Södra Tofte AS 2015/ / Södra Tofte AS Søknad om reduksjon i foreldrebetalingen/ gratis kjernetid. Barnemappe - ***** ***** ***** 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Ås Kommune Side: 21 av 85

22 brev foreldre mai 2015 ndervisning/møter kulturskolen 14/ / / Müller-Tyl, Harriet Åpen Søknad Åpen søknad - Hurum kommune / / Goril Gunnestad nformasjon om våre betalingsbetingelser og andre rutiner rundt fakturering. nformasjon om våre betalingsbetingelser og andre rutiner rundt fakturering. 2015/ / Stor-Elvdal kommune Svar til tilbud om Multipark på Sætre skole Multipark Sætre skole 2015/ /2015 NQA A/S Side: 22 av 85

23 Søknad om etablering av vinmonopol i Hurum kommune Etablering av Vinmonopol i Sætre 2015/ /2015 Vinmonopolet AS Gnr.53 bnr.79 Gamlebrygga 1 - Godkjent søknad om ferdigattest for tilknytning til offentlig avløp. Tiltakshaver: Ane Margrit Owesen Gnr.53 bnr.79 Gamlebrygga 1 - Søknad om sanitærabonnement. 2014/ /2015 Rørleggermester Rune Haug AS Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Videre saksbehandling - Angående gitt dispensasjon. Tiltakshaver: Sagene båtforening Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Søknad om dispensasjon for å erstatte dagens trebrygge med flytebrygge og bølgebryter. Tiltakshaver: Sagene båtforening 2015/ /2015 'Svein Granli' Takker ja til Musikal Kulturskolen 2015/ / /2015 'Katharina' Side: 23 av 85

24 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Rundskriv 2014/2015- Kultur 2014/ / Kulturdepartementet Annonse - manntall Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget / /2015 MediaPlus Ny frist for å innsende dokumentasjon Gnr.45 bnr.170 Tangen - Ett trinns søknad for oppføring av rekkehus. Tiltakshaver: Trelastomsetning AS 2012/ /2015 Funktion og Form AS ***** ***** ***** ***** ***** Optimal ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Optimal Side: 24 av 85

25 ***** ***** ***** Optimal ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Optimal Søknad om dispensasjon Gnr.36 bnr.1 - søknad om oppføring av to midlertidige brakkerigger. Tiltakshaver: Södra Tofte AS 2015/ /2015 Södra Tofte AS Tilleggsinformasjon til søknad/endring Gnr. 36 bnr.1 - Søknad uten ansvarsrett for etablering/grusing av sti langs fylling mot sjø, flytting av gjerde, bruksendring av vei og rivning av deler av bygg. Tiltakshaver: Södra Tofte AS 2015/ /2015 Södra Tofte AS Gnr.28 bnr.79 - Foreløpig svar på søknad om dispensasjon for tilbygg, fasadeendring og rivning Gnr.28 bnr.79 - Søknad om dispensasjon/ramme for tilbygg, fasadeendring og rivning 2015/ /2015 Hartmann arkitekter AS Side: 25 av 85

26 Bekrefter Sang og musikal Kulturskolen 2015/ / /2015 Cathrin Mørch Nilsen Gran og Lunner kommuner skal avholde folkeavstemning samtidig med Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget / / Lunner Kommune Bø kommune (i Nordland) skal avholde folkeavstemming samtidig med Kommunestyre- og Fylkestingsvalget Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget / /2015 Bø kommune bekreftelse kulturskole 2015/16 Kulturskolen 2015/ / /2015 Side: 26 av 85

27 Pressemelding fra Norsk brannvernforening: nngå ulovlige sankthansbål Søknad om brenning av St. hans bål / /2015 Norsk brannvernforening Sanna Slutte på Dans 1 Kulturskolen, oppsigelser 14/ / /2015 Janne Hansen Karoline og Fredrik Påmelding for skoleåret 2015/16 Kulturskolen 2015/ / /2015 Gnr.45 bnr.170 Tangen - Forhåndsvarsel om tilbaketrekking av ferdigattest. Tiltakshaver: Trelastomsetning AS Gnr.45 bnr.170 Tangen - Ett trinns søknad for oppføring av rekkehus. Tiltakshaver: Trelastomsetning AS 2012/ /2015 Funktion og Form AS Side: 27 av 85

28 Gnr. 36 bnr.1 - Godkjent søknad om etablering/grusing av sti langs fylling mot sjø, flytting av gjerde, bruksendring av vei og rivning av deler av bygg. Tiltakshaver: Södra Tofte AS Gnr. 36 bnr.1 - Søknad uten ansvarsrett for etablering/grusing av sti langs fylling mot sjø, flytting av gjerde, bruksendring av vei og rivning av deler av bygg. Tiltakshaver: Södra Tofte AS 2015/ /2015 Södra Tofte AS ngrid helene kulturskolen 2015/16 Kulturskolen 2015/ / /2015 Gnr. 24 bnr. 111 Skjema for kartlegging - Brannsikringsplan Holmsbu 2015/ /2015 Birgitte Walderhaug Frida Dans/DVD Kulturskolen 2015/ / /2015 Karianne Kjærstad Side: 28 av 85

29 Gnr. 24 bnr. 97 Skjema for kartlegging - Brannsikringsplan Holmsbu 2015/ /2015 Marianne Slinde SV: Påmelding afrikanske trommer 2015/2016 Kulturskolen 2015/ / /2015 Cathrine Bjerkøe Storgata 8, hytte 4 Skjema for kartlegging - Brannsikringsplan Holmsbu 2015/ /2015 Trine Bakke Gnr. 24. bnr. 105 Skjema for kartlegging - Brannsikringsplan Holmsbu 2015/ /2015 Tore Aamodt Side: 29 av 85

30 Kurs i kulturskolen Kulturskolen 2015/ / /2015 Gnr.28 bnr.346 Rødtangveien 62 - Omgjøring til byggesak for søknad om oppføring av anneks til eksisterende hytte. Tiltakshaver: Ronny og Karin Andersen Gnr.28 bnr.346 Rødtangveien 62 - Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks til eksisterende hytte. Tiltakshaver: Ronny og Karin Andersen 2014/ /2015 Halvorsen & Reine AS Gnr.26 bnr.9 fnr.42 Berglibakken 11 - Omgjøring til byggesak for søknad om å rive eksisterende hytte og bygge ny. Gnr.26 bnr.9 fnr.42 Berglibakken 11 - Rive eksisterende hytte og bygge ny. Dispensasjon 2014/ /2015 Drammen Hus & Hytter AS Gullberg: Pianoundervisning 2015/2016 Kulturskolen 2015/ / /2015 Side: 30 av 85

31 Tillegg til referat fra Rådsmøte Tillegg til referat fra Rådsmøte / /2015 Einar Lund Prestrud Mia Kristin fortsetter på fiolin Kulturskolen 2015/ / /2015 gnr 31 bnr 22 - Svar vedr avholdt oppmålingsforretning. Gnr.31 bnr.1 fnr.10 Rødsteigveien 5 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: var Johan Haug 2014/ /2015 Aud Rønning Robinot Gnr. 24 bnr. 37 Skjema for kartlegging - Brannsikringsplan Holmsbu 2015/ /2015 Mette Hoff Side: 31 av 85

32 Eriksen Påmelding2015/16 Kulturskolen 2015/ / /2015 Gnr. 24 bnr. 50 Skjema for kartlegging - Brannsikringsplan Holmsbu 2015/ /2015 Grete og Jan Olsen Gnr. 23 bnr. 71 Skjema for kartlegging - Brannsikringsplan Holmsbu 2015/ /2015 Anne Sivertsen Gnr. 24 bnr. 132 Skjema for kartlegging - Brannsikringsplan Holmsbu 2015/ /2015 Elisabeth Slinde og Dag Birkeland Side: 32 av 85

33 Gnr. 24 bnr. 112 Skjema for kartlegging - Brannsikringsplan Holmsbu 2015/ /2015 Elisabeth Slinde Nora vmelding for skoleåret 2015/16 Kulturskolen, oppsigelser 14/ / /2015 Gnr. 24 bnr. 104 Skjema for kartlegging - Brannsikringsplan Holmsbu 2015/ /2015 Terje eriksen Gnr. 24 bnr. 81 Skjema for kartlegging - Brannsikringsplan Holmsbu 2015/ /2015 Anne Kari Hoel Side: 33 av 85

34 Rebekka Gitarelev i kulturskolen Kulturskolen 2015/ / /2015 Kent Olsen Lippert Gnr. 24 bnr. 40 Skjema for kartlegging - Brannsikringsplan Holmsbu 2015/ /2015 Anta E Grøtterud Gnr.12 bnr. 41 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / /2015 Jan var Rogers Bævre Gnr. 9 bnr. 1 - Retur av tinglyst dokument /2015 Gnr. 9 bnr. 1 fnr. 58 Voldenveien 69 - Søknad om fradeling av festet eiendom 2014/ / Kartverket Tinglysing Side: 34 av 85

35 Gnr.45 bnr.60 Bjørnstadstubben 8 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg terrasse. Tiltakshaver: Benny Therese Victor Gnr.45 bnr.60 Bjørnstadstubben 8 - Søknad uten ansvarsrett for utvidelse av terrasse. Tiltakshaver: Benny Therese Victor 2015/ /2015 Benny Therese Victor Tuva kulturskolen Kulturskolen 2015/ / /2015 Anita Selnes (Hurumskolen) Gnr.9 bnr Retur av tinglyst dokument Gnr.9 bnr.137 fnr.1 Fjordveien 50 B - Søknad om fradeling med formål innløsning festetomt. 2015/ /2015 Kartverket Tinglysing Gnr.23 bnr.38 - Retur av tinglyst dokument Gnr.23 bnr.38 fnr.72 Holmsåsen 35 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Kristin Blichfeldt 2015/ / Kartverket Tinglysing Side: 35 av 85

36 Avisomtale av utdeling, r&h avis Drømmestipendet / / ngeborg Ane Lund Økonomisk driftstøtte til Natteravnene 2015 Natteravn Tofte / / Tryg Økonomisk driftstøtte til Natteravnene 2015 Natteravn i Sætre / / Tryg Ylva kulturskolen 2015/16 Kulturskolen 2015/ / /2015 Anne.Grete.vås Side: 36 av 85

37 Gnr.8 bnr.110 Selvigfjellet 11 - Bekreftelse på mottatt innrapportering Gnr.8 bnr.110 Selvigfjellet 11 - Søknad om rammetillatelse for tilbygg. Tiltakshaver: Tove Flatabø 2013/ / Direktoratet for byggkvalitet Gnr. 24 bnr 128 Skjema for kartlegging - Brannsikringsplan Holmsbu 2015/ /2015 nger Victor og Ole Angell Silja og Linde Kulturskolen 2015/ / /2015 'Sigrun Giil' Vedtak om lisensfelling av ulv i rovviltregion 2 i Landbrukskontoret / /2015 Rovviltnemnda i region 2 Side: 37 av 85

38 Verketsøya - søknad om båltillatelse 27.juni 2015 Søknad om brenning av St. hans bål / /2015 Geir Johansen Simon piano kulturskolen Kulturskolen, oppsigelser 14/ / /2015 Marit Sutterud sabell Tegnekurs Kulturskolen 2015/ / /2015 Gnr.24 bnr.115 Støaveien 2 - Søknad om ferdigattest Gnr.24 bnr.115 Støaveien 2 - Rehabilitering/restaurering av eiendommen 2014/ /2015 Arkitekt/Designer - AD Arkitekter A/S Side: 38 av 85

39 Alma Påmelding Kulturskolen skoleåret 2015/16 Kulturskolen 2015/ / / Hilde.Nygaard.hle Marit kulturskolen Kulturskolen 2015/ / /2015 Berit Folkestad Fortsatt pianoundervisning for Sigurd og Erlend Kulturskolen 2015/ / / Hilde.Nygaard.hle Prosjekt overvann Nedre Gunnaråsen - utvidelse Prosjekt overvann Nedre Gunnaråsen 2012/ /2015 VVA KS Side: 39 av 85

40 Motorferdsel i utmark og vassdrag mv. > Lovendring fra DAG! Høring - Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring, forslag til endring i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdr 2014/ /2015 Sem & Stenersen Prokom AS Vann og avløpsanlegg i Tofte sentrum (prosjekt Gata gjennom Tofte) Gata gjennom Tofte - prosjekt Hovedgata Tofte sentrum 2012/ /2015 VVA KS "Gata gjennom Tofte" - ivaretakelse av handelsstandens behov Gata gjennom Tofte - prosjekt Hovedgata Tofte sentrum 2012/ /2015 VVA KS Søknad om tilskudd til fotballaktivitet i Graabein Tilskudd til integrering av flyktninger i kultur- og fritidsakiviteter / /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Side: 40 av 85

41 TV-aksjonen 2015: vil dere være med å organisere bøsseinnsamlingen? TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ /2015 Tofte vel m.fl. Halvårsrapport vår 2015 Barnemappe ***** ***** ***** 2012/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Askeladden Steinerbarnehage Gnr. 24. bnr. 56 Skjema for kartlegging - Brannsikringsplan Holmsbu 2015/ /2015 Martin Skallerud Gnr. 24 bnr Skolegaten 15 - uttalelse vedr. riving av bolighus og oppføring av nybygg Gnr.24 bnr.110 Skolegaten 15 - Søknad om rivning av bolig og oppføring av ny. Tiltakshaver: Rune Willy Hagen 2015/ /2015 Buskerud Fylkeskommune Side: 41 av 85

42 OP barnehageåret 2014/2015 Barnemappe ***** ***** ***** 2012/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Askeladden Steinerbarnehage Halvårsrapport vår 2015 Barnemappe ***** ***** ***** 2012/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Ødegården barnehage Eiendommen gnr. 1 bnr. 597 Nedre Ekhaugen. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for omlegging av trasé og krav om oppføring av trapp. Tiltakshaver: Dahl Eiendom AS v/ Eirik Dahl Gnr.1 bnr.597 Søndre Sætrevei 14 A,B,C,D,F,G,H, - Søknad om oppføring av 16 leiligheter. Tiltakshaver: Dahl Eiendom AS v/eirik Dahl 2014/ /2015 hht. adresseliste Halvårsrapport vår 2015 Barnemappe ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Ødegården barnehage Side: 42 av 85

43 Halvårsrapport vår 2015 Barnemappe ***** ***** ***** 2014/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Ødegården barnehage Halvårsrapport vår 2015 Barnemappe ***** ***** ***** 2014/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Ødegården barnehage Fartsreduserende tiltak Folkestad skole Fartshumper - Veien gjennom skoleområdet ved Folkestad skole 2015/ /2015 FA leder ngvild Heien Anna karoline Brænden stenseth Kulturskolen 2015/ / /2015 Side: 43 av 85

44 Ludvig kulturskolen Kulturskolen 2015/ / /2015 Høring om endringer i alkoholloven - salg av utvalgte produkter over 4,7 volumprosent alkohol direkte fra produsent nformasjon om endringer i alkoholforskriften 2014/ /2015 Helse- og omsorgsdepartementet fjæra nede i Rørvik - St. Hans bål. Søknad Søknad om brenning av St. hans bål / /2015 Ann-Elisabeth Reese Fylkesmannen trekker innsigelsen til forslag til detaljregulering for Sætre sentrum i Hurum kommune Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ /2015 Fylkesmannen i Buskerud Side: 44 av 85

45 Mary-Rose Påmelding/ DVD Kulturskolen 2015/ / /2015 Gunn Hege Hansen-Jonasson Dina pianolektioner Kulturskolen 2015/ / /2015 Gina Maria Kulturskolen Kulturskolen 2015/ / /2015 Dokumenter som sendes Buskerud fylkeskommune via Altinn Svart - Digipost - Altinn 2015/ /2015 Buskerud Fylkeskommune Side: 45 av 85

46 Kunst rett vest intivasjon til lunsj med kunstnere og ordfører Kunst rett vest / /2015 Røyken og Hurum avis Gnr.53 bnr.12 Grønsand gård- Søknad om ferdigattest Grønsandlåven Gnr.53 bnr.12 Grønsand gård - Søknad om bruksendring; restaurant, bevertning, tjenestebolig, treningssenter, simulatoranlegg for golf og andre aktiviteter. Tiltakshaver: Grønsand AS 2012/ /2015 Siv.ing Gjermund Stuvøy AS Gnr.21 bnar.34 - Gnr.21 bnar.34 - søknad om endring av plassering Gnr.21 bnr.34 Torgrims vei 10 - Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig. Tiltakshaver: Sand Eiendomsdrift AS 2015/ /2015 Drammenshus & Hytter AS Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager - varsel om tilsyn Godkjenning av barnehager og skoler etter miljørettet helsevern 2012/ /2015 Folkestad skole Side: 46 av 85

47 Ekstra kunngjøring - tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak 2015 Tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak / /2015 Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet nformasjon fra TV-aksjonen TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ / Line Vettestad Anmodning om tilbakemelding på BFK sin uttalelse Gnr.24 bnr.110 Skolegaten 15 - Søknad om rivning av bolig og oppføring av ny. Tiltakshaver: Rune Willy Hagen 2015/ /2015 HS Bolig AS Holen, Kulturskolen Kulturskolen, oppsigelser 14/ / / Børre Holen Side: 47 av 85

48 Gnr.36 bnr.1 - Godkjent søknad om oppføring av to midlertidige brakkerigger. Tiltakshaver: Södra Tofte AS Gnr.36 bnr.1 - søknad om oppføring av to midlertidige brakkerigger. Tiltakshaver: Södra Tofte AS 2015/ /2015 Södra Tofte AS Spørsmål vedr. byggemelding av tilbygg på våningshuset på Sem gård. Gnr.1 bnr.3 Åsheimveien 16 - Tiltak våningshus Sem gård 2015/ /2015 Eli Barbro Nedenes, Sivilarkitekt MNAL Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager - varsel om tilsyn Godkjenning av barnehager og skoler etter miljørettet helsevern 2012/ /2015 Grytnes ungdomsskole Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager - varsel om tilsyn Godkjenning av barnehager og skoler etter miljørettet helsevern 2012/ /2015 Steinerskolen i Hurum Side: 48 av 85

49 Vedtak om tilskudd i henhold til avregning av tilskuddssats for 2014 kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / /2015 Askeladden Steinerbarnehage Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager - varsel om tilsyn Godkjenning av barnehager og skoler etter miljørettet helsevern 2012/ /2015 Filtvet skole Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager - varsel om tilsyn Godkjenning av barnehager og skoler etter miljørettet helsevern 2012/ /2015 Hurum ungdomsskole tbetaling av driftstilskudd for 3. kvartal - Askeladden Steinerbarnehage kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / /2015 Askeladden Steinerbarnehage Side: 49 av 85

50 Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager - varsel om tilsyn Godkjenning av barnehager og skoler etter miljørettet helsevern 2012/ /2015 Sætre skole Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager - varsel om tilsyn Godkjenning av barnehager og skoler etter miljørettet helsevern 2012/ /2015 Tofte skole Referat fra befaring Gnr. 53 bnr.508 Storsandveien 61 og 63 - Søknad om fjerning av eksisterende murt molo og erstatte den med naturlige morene steiner - Strandsoneprosjektet 2013/ /2015 Tone Grimsrud AS m.fl. Gnr. 53 bnr.508 Storsandveien 61 og 63 - Pålegg om stans i arbeid av legging av morenesteiner på strandareal Gnr. 53 bnr.508 Storsandveien 61 og 63 - Søknad om fjerning av eksisterende murt molo og erstatte den med naturlige morene steiner - Strandsoneprosjektet 2013/ /2015 Odd Jørgen Haug Side: 50 av 85

51 Rapport fra internrevisjon ved hjemmetjenesten Revissjon medikamenthåndtering hjemmetjenesten 2015/ / Tilg.kode F Hjemmel: Offl 15 Sykehusapoteket Drammen fjæra nede i Rørvik - St. Hans bål. Søknad Søknad om brenning av St. hans bål / /2015 Ann-Elisabeth Reese Gnr.39 bnr.64 fnr.72 - Oversendelse matrikkelbrev. Gnr.39 bnr.64 fnr.72 - Retting av eiendom i henhold til jordskiftesak. 2015/ /2015 Svein Sturla Hungnes tbetaling av driftstilskudd for 3. kvartal - Bjørndalen gårdsbarnehage kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / /2015 Bjørndalen gårdsbarnehage Side: 51 av 85

52 tbetaling av driftstilskudd 3. kvartal -Kana barnehage kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / /2015 Kana barnehage tbetaling av driftstilskudd 3. kvartal - Sætre kunst og musikk barnehage kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / /2015 Sætre kunst og musikk barnehage Gnr.53 Bnr.213 Ellingstadveien 8 - Svar på anmodning om å slippe gebyr for dispensasjon for ny fritidsbolig Gnr.53 Bnr.213 Ellingstadveien 8 - Bygging av ny fritidsbolig. 2012/ /2015 Bernt Anker Bakken tbetaling av driftstilskudd 3. kvartal - Ødegården barnehage kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / /2015 Ødegården barnehage Side: 52 av 85

53 tbetaling av driftstilskudd 3. kvartal - holtebrekk familiebarnehage kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / /2015 Holtebrekk familiebarnehage tbetaling tilskudd. ***** ***** ***** ***** ntegreringstilskudd år 1/ / / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet tbetaling av driftstilskudd 3. kvartal - utsikt 1 familiebarnehage kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / /2015 tsikt1 familiebarnehage v/ Rigmor Børve Freyborg, søknad om St. Hans bål på Storsand Søknad om brenning av St. hans bål / /2015 Thor Severin Haug Side: 53 av 85

54 Freyborg, søknad om St. Hans bål på Storsand Søknad om brenning av St. hans bål / /2015 Thor Severin Haug TV-aksjonen 2015: vil dere være med å organisere bøsseinnsamlingen? TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ /2015 Lena Jonasson TV-aksjonen 2015: vil dere være med å organisere bøsseinnsamlingen? TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ /2015 Ann-Katrin.Kristiansen Rådhuset - storsalen, leie Hurum frivilligsental korrespondanse med og for de frivillige / /2015 Postmottak Servicetorget Side: 54 av 85

55 Gnr.1 bnr.160, Nedre Gunnaråsen 23 - Midlertidig brukstillatelse for oppføring av terrassert boligblokk for 11 boenheter Tiltakshaver: Sagaløkka Eiendom AS Gnr.1 bnr.160 Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun - Søknad om oppføring av nytt bygg. Tiltakshaver: Sagaløkka Eiendom AS 2013/ /2015 RF Prosjekt AS Varsel om pålegg om retting Gnr. 53 bnr.508 Storsandveien 61 og 63 - Søknad om fjerning av eksisterende murt molo og erstatte den med naturlige morene steiner - Strandsoneprosjektet 2013/ /2015 Odd Jørgen Haug Faktura Gnr.36 bnr.1 Østre Strandvei 52, Södra Cell Tofte - Riving av bygninger. 2013/ /2015 Sødra Cell Tofte AS Gnr.43 bnr.18 Hermannsbråten 16 - nnvilget dispensasjon for deling av grunneiendom Gnr.43 bnr.18 Hermannsbråten 16 - Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom 2013/ /2015 Siv.ing Gjermund Stuvøy AS Side: 55 av 85

56 folder for utstillingene i Støa 2015 Støa / /2015 Bjørn Christian Mathiesen Granli Gnr. 26 bnr. 78 Brønnveien 60 - Godkjent søknad om oppføring av fritidsbolig. Tiltakshaver: Olav Kaupang Gnr. 26 bnr. 78 Brønnveien 60 - Søknad om oppføring av fritidsbolig. Tiltakshaver: Olav Kaupang 2015/ /2015 Solhytten AS Kommentarer og innsigelser til forslag om omregulering - Rødtangen småbåthavn Rødtangen småbåthavn - Reguleringsendring av område Sh1 2014/ /2015 Sven Skinnemoen TV-aksjonen 2015: vil dere være med å organisere bøsseinnsamlingen? TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ /2015 Filtvet nærmiljøforum Side: 56 av 85

57 TV-aksjonen 2015: vil dere være med å organisere bøsseinnsamlingen? TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ /2015 Lena Jonasson m.fl. Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Godkjent rammetillatelse for rivning av ytre del av trebrygge, og å erstatte med flytebrygge og bølgebryter. Tiltakshaver: Sagene båtforening Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Søknad om dispensasjon for å erstatte dagens trebrygge med flytebrygge og bølgebryter. Tiltakshaver: Sagene båtforening 2015/ /2015 Bygningsingeniør Svein Granli AS Gnr.28 bnr.1 Holtnesveien 23 - Oversendelse for klagebehandling av klage på innvilget dispensasjon for oppføring av driftsbygning. Gnr.28 bnr.1 Holtnesveien 23 - Søknad om dispensasjon for oppføring av driftsbygning. Tiltakshaver: Synøve Lien Hansen 2014/ /2015 Sissel Lie TV-aksjonen 2015: vil dere være med å organisere bøsseinnsamlingen? TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ /2015 Ann-Katrin.Kristiansen Side: 57 av 85

58 TV-aksjonen 2015: vil dere være med å organisere bøsseinnsamlingen? TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ /2015 Ann-Katrin.Kristiansen Gnr.53 bnr.550, Søndre Sætrevei 7- Søknad om tillatelse til tiltak. Riving. Gnr.53 bnr Rammetillatelse for oppføring av 20 leiligheter fordelt på 2 stk 4-mannsboliger og 2 stk 6-mannsboliger. Tiltakshaver: Lindås Park AS 2014/ /2015 Solli Arkitekter AS Nordstrandveien 32 og ønsker og brenne et St. Hansbål eller Søknad om brenning av St. hans bål / /2015 Fredrik Dahl Vedr. Rødtangen småbåthavn Rødtangen småbåthavn - Reguleringsendring av område Sh1 2014/ /2015 Hannestad Anette Side: 58 av 85

59 Høringssvar finansiering av private barnehager Høring finansiering av private barnehager 2015/ /2015 tdanningsdirektoratet Høring - revisjon av "Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen" Høring - Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen 2015/ /2015 Osloregionen Gnr.42 bnr.8 - Vedrørende status for midlertidig brukstillatelse f or enebolig. Gnr.42 bnr.8 Langerud - Søknad om oppføring av enebolig. Tiltakshaver: Marte og Dag Berntsen 2012/ /2015 Follohus Vest AS Klage på byggesak Skolegaten 15 Holmsbu gnr. 24 bnr.110 Gnr.24 bnr.110 Skolegaten 15 - Søknad om rivning av bolig og oppføring av ny. Tiltakshaver: Rune Willy Hagen 2015/ /2015 Rune Hagen Side: 59 av 85

60 Skolegaten 15 Gnr.24 bnr.110 Skolegaten 15 - Søknad om rivning av bolig og oppføring av ny. Tiltakshaver: Rune Willy Hagen 2015/ /2015 Buskerud fylkeskommune v/utviklingsavdelingen Gnr.24 bnr.110 Skolegaten 15 - Godkjent søknad om rivning av bolig og oppføring av ny. Tiltakshaver: Rune Willy Hagen Gnr.24 bnr.110 Skolegaten 15 - Søknad om rivning av bolig og oppføring av ny. Tiltakshaver: Rune Willy Hagen 2015/ /2015 HS BOLG AS Åpen Søknad Åpen søknad - Hurum kommune / /2015 Goril Gunnestad Tilsagn om tilskudd til kjøp av fotballutstyr Tilskudd til integrering av flyktninger i kultur- og fritidsakiviteter / /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Side: 60 av 85

61 Jobbsøknad Åpen søknad - Hurum kommune / /2015 Roy Øyan Tilsagn om tilskudd til fotballaktivitet i Graabein Tilskudd til integrering av flyktninger i kultur- og fritidsakiviteter / /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Vedtak om tilskudd i henhold til avregning av tilskuddssats for 2014 kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / /2015 Sætre kunst og musikk barnehage Vedr. avslag på spillemidler i 2015 Sætre drettsforening Graabein Eiendom AS - Søknad om spillemidler 2014/ / Per-Christian Lund Side: 61 av 85

62 Bekreftelse på skoleplass Elevmappe - ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Norges Toppidrettsgymnsas ngdomskole Bærum Pedagogisk Halvårsrapport vår 2015 Elevmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Nissedal kommune Vedr. tildelte spillemidler til o-laget Hurum Orienteringslag - søknad om spillemidler til idrettsanlegg 2014/ / Referat fra forhåndskonferanse Gnr 53 bnr 115 Kranheimveien 14 - Oppføring av balkonger på fritidsbolig 2015/ /2015 Willy Larsen Side: 62 av 85

63 Fartsreduserende tiltak Folkestad skole Fartshumper - Veien gjennom skoleområdet ved Folkestad skole 2015/ /2015 Viva KS m.fl. Søknad om dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning Dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning / /2015 Ødegården barnehage Søknad om dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning Dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning / /2015 Ødegården barnehage Gnr.39 bnr.14 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / /2015 Foss & co Side: 63 av 85

64 Gnr. 9 bnr. 1 fnr Vedrørende søknad om arealoverføring og rekvisisjon av oppmålingsforretning Gnr. 9 bnr. 1 fnr Vestjordet 5 - Søknad om arealoverføring og rekvisisjon av oppmålingsforretning Rekvirent: Hurum Eiendomsselskap KF 2015/ /2015 Hurum Eiendomsselskap KF Ettersending av dokumentasjon på fullført grunnskole våren 2015 Dokumentasjon til nntakskontoret/ops 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l OPS i Drammen Gnr.28 bnr tslippstillatelse Gnr.28 bnr. 305, Rødtanglia 28 - tslippstillatelse 2015/ /2015 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Gnr.24 bnr. 110 Skolegaten 15 - Tilbakemelding på brev fra BFK. Gnr.24 bnr.110 Skolegaten 15 - Søknad om rivning av bolig og oppføring av ny. Tiltakshaver: Rune Willy Hagen 2015/ /2015 HS Bolig AS Side: 64 av 85

65 Gnr.24 bnr.110 Skolegaten 15 - Vedlegg til Skolegaten 15 - Tilbakemelding på brev fra BFK. Gnr.24 bnr.110 Skolegaten 15 - Søknad om rivning av bolig og oppføring av ny. Tiltakshaver: Rune Willy Hagen 2015/ /2015 HS Bolig AS gnr. 54 bnr Færgestadveien 28 - Spørsmål vedr. dispensasjon Gnr 54 bnr 14, Færgestadveien 28, på Storsand - dispensjasjon 2015/ /2015 interiørarkitekt MNL Tone Grimsrud Gnr 55 bnr 45 Kongsdelveien 6 og 8. Foreløpig svar på søknad om dispensasjon for gjenoppføring av tomannsbolig etter brann Gnr 55 bnr 45 Kongsdelveien 6 og 8. Gjenoppføring av tomannsbolig etter brann 2015/ /2015 Arkitektkontoret Jan Skarpaas as Kommunens svar på etterlysning Gnr.1 bnr.488 Haukeveien 2B - Spørsmål om garasjebygget 2012/ /2015 Side: 65 av 85

66 Minner om fristen for retting Gnr.1 bnr.488 Haukeveien 2B - Spørsmål om garasjebygget 2012/ /2015 Roger Moen Begrunnelse for valg av levarnadører til utelekeapparater til Sætre skole Lekeapparater Sætre skole 2015/ /2015 Lekolar Gnr 54 bnr 14, Færgestadveien 28 - Fotomontasje Gnr 54 bnr 14, Færgestadveien 28, på Storsand - dispensjasjon 2015/ /2015 interiørarkitekt MNL Tone Grimsrud Gnr.9 bnr Oversendelse matrikkelbrev og faktura. Gnr.9 bnr.137 fnr.1 Fjordveien 50 B - Søknad om fradeling med formål innløsning festetomt. 2015/ /2015 Hurum Eiendomsselskap KF Side: 66 av 85

67 Gnr.28 bnr.365 Bryggeveien 4 - tslippstillatelse Gnr.28 bnr.365 Bryggeveien 4 - tslippstillatelse 2015/ /2015 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Gnr. 28 bnr.1 Søknad om sanitærabonnement Gnr.28 bnr.1 f.14 - søknad om sanitærabonnement, tilknytning offentlig vann 2015/ /2015 Werner VVS AS gnr. 24 bnr uttalelse vedrørende etablering av adkomstvei til Storgaten 41 i Holmsbu Gnr.24 bnr.108 Storgaten 41 - Søknad om etablering av ny adkomstvei. Tiltakshaver: Remi Lurud 2015/ /2015 Buskerud Fylkeskommune Gnr.24 bnr.115 Støaveien 2 - Godkjent søknad om ferdigattest for rehabilitering og fasadeendring av bolig. Tiltakshaver: Terje Ottesen Gnr.24 bnr.115 Støaveien 2 - Rehabilitering/restaurering av eiendommen 2014/ /2015 Arkitekt/Designer - AD Arkitekter A/S Side: 67 av 85

68 Søknad om sommerjobb Sommerjobb / /2015 Mensur Omer Arefa Gnr 54 bnr 14 Færgestadveien 28 - tiltak avhenger av dispensasjon Gnr 54 bnr 14, Færgestadveien 28, på Storsand - dispensjasjon 2015/ /2015 Tone Grimsrud AS Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Søknad om sanitærabonnement Gnr.57 bnr.189, Nedredammen 13, 3475 Sætre - Søknad om sanitærabonnement. Tiltakshaver: Hans Erik Watne 2015/ /2015 Hurum Rør as Side: 68 av 85

69 Søknad om støtte til prosjektet Erik P. Petri - en glemt maler Prosjekt - Erik P. Petri - en glemt maler - Lokal kunsthistorisk utstilling galleri Filtvet fyr, august / /2015 Filtvet Fyrs Venner Faktura Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Søknad om dispensasjon for å erstatte dagens trebrygge med flytebrygge og bølgebryter. Tiltakshaver: Sagene båtforening 2015/ /2015 Sagene Båtforening Enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven 5-1 skoleåret 2015 /2016 Elevmappe ***** ***** ***** 2013/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** VS: TV-aksjonen 2015: vil dere være med å organisere bøsseinnsamlingen? TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ /2015 Tofte vel Side: 69 av 85

70 Gnr.35 bnr.96 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet / /2015 Advokat Ødegaard Rapport for 2014 Hurum nærmiljø- og frivilligsentral: Statstilskudd / /2015 Kulturdepartementet Bekreftelse på skoleplass 2015/ NTG - Bekreftelse på skoleplass 2015/ NTG - - Norges Toppidrettsgymnas ngdomsskole Bærum AS 2015/ /2015 Norges Toppidrettsgymnsas ngdomskole Bærum SV: Tiltak på Åsheimveien 16 1/3 Gnr.1 bnr.3 Åsheimveien 16 - Tiltak våningshus Sem gård 2015/ /2015 'EL BARBRO NEDENES' Side: 70 av 85

71 Gnr.9 bnr.1 - Oversendelse matrikkelbrev og faktura. Gnr. 9 bnr. 1 fnr. 58 Voldenveien 69 - Søknad om fradeling av festet eiendom 2014/ /2015 Hurum Eiendomsselskap KF vedtak om dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning Dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning / /2015 Ødegården barnehage Del Veien - forespørsel om deltagelse i kampanje og skilting Del Veien - forespørsel om deltagelse i kampanje og skilting 2015/ / Statens vegvesen region sør Vedtak om dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning Dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning / /2015 Ødegården barnehage Side: 71 av 85

72 Gnr.23 bnr.38 - Oversendelse matrikkelbrev og faktura. Gnr.23 bnr.38 fnr.72 Holmsåsen 35 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Kristin Blichfeldt 2015/ /2015 Kristin Boberg Blichfeldt Gnr.23 bnr.38 - Retur fra tinglysningen. Gnr.23 bnr.38 fnr.74 Holmsåsen 45 - Søknad om deling. Rekvirent: Kristin Blichfeldt 2014/ /2015 Kartverket Tinglysing Søknad om utvidet skjenketid Holmsbu Spa og Resort AS - Søknad om utvidet skjenketid / /2015 Quality SPA & Resort Holmsbu Tilskuddsbrev høst Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder tdanningsdirektoratet - Tilskuddsbrev høst / /2015 tdanningsdirektoratet Side: 72 av 85

73 Refusjon for gjesteelev i Øvre Eiker kommune vårhalvåret 2015 Refusjon for gjesteelever / /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Øvre Eiker Kommune Gnr.53 bnr.6 Sjølystveien - Retur av tinglyst dokument Gnr.53 bnr.6 Sjølystveien - Begjæring om reseksjonering 2015/ /2015 Kartverket Tinglysing Gnr.36 bnr.1 Østre Strandvei 52 - Oversendelse for høring av søknad om dispensasjon for etablering av småbåthavn. Tiltakshaver: Södra Tofte. Gnr.36 bnr.1 -Søknad om dispensasjon for etablering av småbåthavn. Tiltakshaver: Södra Tofte. 2015/ /2015 Fylkesmannen i Buskerud m.fl. Resultater fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOS) Prevalensundersøkelse 2014/ /2015 Nasjonalt folkehelseinstitutt Side: 73 av 85

Offentlig journal. Aktivitetskalender for seniorer - høsten 2015 2014/1787-12 6553/2015 16.06.2015 20.05.2015

Offentlig journal. Aktivitetskalender for seniorer - høsten 2015 2014/1787-12 6553/2015 16.06.2015 20.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 21.03.2015-21.06.2015, - 21.06.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.06.2015

Detaljer

Dok.dato: 24.08.2015. Dok.dato: 12.08.2015

Dok.dato: 24.08.2015. Dok.dato: 12.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 23.05.2015-23.08.2015, - 23.08.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.08.2015

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om tillatelse til å ha forretningene i Sætre (Hurum kommune) åpne på søndag 7. juni 2015/361-3 1845/2015 27.04.

Offentlig journal. Søknad om tillatelse til å ha forretningene i Sætre (Hurum kommune) åpne på søndag 7. juni 2015/361-3 1845/2015 27.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 03.02.2015-03.05.2015, - 03.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.05.2015

Detaljer

Offentlig journal. Senoirkino våren 2015 2014/2086-16 618/2015 07.04.2015 19.01.2015

Offentlig journal. Senoirkino våren 2015 2014/2086-16 618/2015 07.04.2015 19.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 12.01.2015-12.04.2015, 06.04.2015-12.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status:

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak.

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 04.02.2015-10.05.2015, - 10.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.05.2015

Detaljer

Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe

Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 17.02.2015-17.05.2015, - 17.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.05.2015

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 10.02.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende tilkoplingsavgift for vann og kloakk, eiendom 48/217, Vesterøy Tilkoplingsavgift vann og kloakk, eiendom 48/217, Vesterøy 2005/2403-3 8857/2005 14.11.2005

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om sanitærabonnement Søknad om tillatelse til tiltak - graving/legging avløp - gnr 3 bnr 205 2012/1344-6 1022/2013 15.01.2013 VARV/mar Askhabov 3/205 Kirkøy VVS AS

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 21.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om fritak fra kommunale avgifter etter dødsbo Reduksjon og fritak Kommunale avgifter 2010 2010/53-47 9838/2010 12.11.2010 KTE/Maryanne Ågård Hansen 231

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 11.07.11-17.07.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som miljøterapeuter i turnus Ledig stilling som miljøterapeuter i turnus 2010/1446-58 8176/2010 13.07.2011 21.09.2010 BVT/Beate Pedersen

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.02.11-27.02.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Tillatelse til etablering av privat stikkl. for vann- og spillvann, eiendom 29/1/60, Sauholmen. Behandling av søknad om sanitærabonnement og ansvarsrett.

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 25.01.11-30.01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 16% st som danselærer kulturskolen - arbeidsavtale 16% st som danselærer kulturskolen 2008/906-2 5137/2008 05.06.2008 K/Knut Egil Knutsen 411 Malin B.S. Helberg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.11, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.04.2011 klientjournal ngdomsmappe - X 2010/3155-1 12089/2010 19.03.2010 BVE/TOBE O Torunn Bie BVE/TOBE Tilbudsbrev

Detaljer

Offentlig journal. 141/7 - Klage over vedtak - Midlertidig svar 2013/5124-20 12008/2014 27.05.2014 10.07.2014. Søknad om tilleggsressurser

Offentlig journal. 141/7 - Klage over vedtak - Midlertidig svar 2013/5124-20 12008/2014 27.05.2014 10.07.2014. Søknad om tilleggsressurser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 10.07.2014 141/7 - Klage over vedtak - Midlertidig svar 141/7 Hennumveien 64 - Oppføring av støttemur 2013/5124-20 12008/2014

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED

Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.02.2010 Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1191-1 Sakstittel Journaldato: 29.06.2015 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en enkelt anledning Brevdato 23.06.2015 Dokumenttittel Avsender Gunn Sannum Skjenkebevilling -

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2011. Klassering: ***** BIR-S/SISØR. Dok.dato: 17.02.2011. Klassering: ***** KUL/OLGUL. Dok.dato: 18.02.2011.

Dok.dato: 11.01.2011. Klassering: ***** BIR-S/SISØR. Dok.dato: 17.02.2011. Klassering: ***** KUL/OLGUL. Dok.dato: 18.02.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.4.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.04.2011 Halvårsvurdering for høsten 2010. Elevmappe - 2010/7081-15 1821/2011 11.01.2011 BR-S/GFEV E Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn

Offentlig journal. Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.06.2010 Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn Roligheden skole -

Detaljer

Offentlig journal. Klage på avregning av kommunalt tilskudd for 2013 - barnehager i Lier kommune. 2013/786-51 14939/2014 25.06.2014 08.07.

Offentlig journal. Klage på avregning av kommunalt tilskudd for 2013 - barnehager i Lier kommune. 2013/786-51 14939/2014 25.06.2014 08.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 08.07.2014 Klage på avregning av kommunalt tilskudd for 2013 - barnehager i Lier kommune. Kommunalt tilskudd til private barnehager

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121395 Arkivkode: GA 1113 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1060-19 Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret 2014-2015 Dokumentdato 10.10.2014 Dokumentittel Journaldato 13.10.2014 Feil i PAS-rapporter

Detaljer

Offentlig journal. VS: Arendal Guttemusikkorps, Samarbeidsavtale 2010-2011. Kulturskolen - Samarbeidsavtaler 28.06.2010 KUL/OLGUL 17.02.

Offentlig journal. VS: Arendal Guttemusikkorps, Samarbeidsavtale 2010-2011. Kulturskolen - Samarbeidsavtaler 28.06.2010 KUL/OLGUL 17.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.02.2011 VS: Arendal Guttemusikkorps, Samarbeidsavtale 2010-2011 Kulturskolen - Samarbeidsavtaler 2010/11135-24

Detaljer