Årsplan for 7. steget, skuleåret 07/08. Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for 7. steget, skuleåret 07/08. Side 1"

Transkript

1 Årsplan for 7. steget, skuleåret 07/08. Side 1 Når de fyller ut tabellen, slår de saman dei cellene de ynskjer. Varier gjerne kolonnebreddene. Skriv med bokstavstorleik 9. VEKE TEMA NORSK GR. DUGLEIK MATTE GR. DUGLEIK ENGELSK GR. DUGLEIK VURDERING 34 Repetisjon Vatn Studieteknikk Å kunna lesa, tolka og forstå ein tekst. 35 Avrunding kap 1 Å kunna forklara ein tankegang og vurdere kor rimelege svara er. Welcome back to school Rep. svake/sterke verb pret. Rep. ulike tider av verbet 36 Rep. verb Samansette tal kap 2 USA 37 Does/did i spørsmål Å kunne lesa og forstå ein engelsk tekst. Å kunna grunnleggjande rettskrivingsreglar Haust: Kartl.prøve norsk arb. m. ord ÅB Haust: Kartl.prøve Matematikk tr. Prøven frå tr. under 20. sept. nasjonal prøve i lesing 5. trinn 38 Leirskule 25. sept. nasjonal 39 Skriva rapport, logg Studieteknikk prøve i matte 5. trinn Digitale verktøy v : nasjo. prøve lesing eng. elektr. 5.tr 40 HAUSTFERIE 41 Bøker, bokmeldingar, leselyst-aksjon, forteljing. Klassesett, fylkesbibllioteket. Ordklassar Å kunna lesa, å kunna uttrykkje seg munleg. Digitale verktøy Faktorisering kap 2 Tekstskaping munnleg og skriftleg Kvadratrot Å tolke matematiske tekstar som inneheld 44 Skriveutvik.skriveprosess personskildring, stadskildring, synsvinkel, dir.tale Negative tal matematiske symbol We take responsibility rep. who/which s. 33 Meir øving spørsmål med do/does og nektande svar 45 Rep då/ når Å kunna skriva Spørsmål med did og nektande svar s Kartleggingspreøve M6 Let's read. Limericks, poetry, newspapers. Divisjon kap 3 47 Norske forfattarar Norske forfattarar Å kunna rekna, tidslinjer 48 rep og / å årstal 49 Å kunna skriva ein tekst på engelsk som andre skal lesa og forstå Flere sterke verb!!! Vinter: Kartl.prøve norsk arb. m. ord ÅB

2 50 brøk, desimaltal, prosent 51 Christmas øve på tekstskaping munnl/skr. 52 JULEFERIE Studieteknikk, Space - spørjeord 2 Språket endrar seg! would like to 3 I will/i'll/i will not/i won't Multiplikasjon 4 Identifisere språklege 5 likskapar mellom engelsk 6 Rep. Kommareglar, teiknsetjing og eige morsmål Ulike måtar å læra engelsk på instruksj. I spel, matlaging, brukarrettl data, les bøker 7 Chatte på internett om felles interesser på eng. 8 VINTERFERIE 9 Reklame Reklame Geometri Dreiing Munnleg dugleik: forklara samanhengar mellom geometriske figurar. They made history Vår: Elevundersøking 7.tr. 10 Uregelrette subst/adj PÅSKEFERIE Forteljing Uttrykkje seg munnleg og 13 skriftleg, rett tidsbruk 14 Setningslære, analyse Statistikk/sannsynsrekn. 15 Once upon a time Lytte og sjå eventyr på 16 engelsk. Produsere tekst, fortelje på engelsk 17 Vår: Kartl.prøve norsk Arb. m. ord ÅB Gruppespråk, sms Repetisjon av einingane 18 nettvett Genitivs s Vår: Ordkjedetest Repitisjon rettskriving Australia sjekk med samfunnsfag!!!!! Vår: Kartl.prøve Matematikk tr.

3 21 Diagram At, in, on Repetisjon/tentamen Tentamen Aktivitetsveke Fem på topp Årsplan for 7..steget, skuleåret 07/08 Side 2 VEKE N-fag S-fag KRL Kunst og handv Kroppsøving Musikk IKT Sosial årsplan Rep- Landa i Europa Vi høyrer saman Forming av kunst i natur. 33 Levande organismar i Verda i dag: Rasisme, empati Klassen er vidare tredelt i: - Sykkeltur Fem på topp 34 Nettvett vatnet Sør-Amerika, Nord- sløyd/tre- Nyare musikkhistorie Amerika tekstil- (MIB) teikneforming Gruppene rulerar kvar 4. veke. Slåball Repetisjon av notar og 35 Nettikette Fjelltur grep. Kommuneval, Volleyball Musisere: Imagine Foreldremøte om rus 36 politiske parti Omvisning i Hinduisme Sløyd: Konstruksjon i tre(skrin, ev. Orientering 37 stemmelokalet -skikkar, reglar Samansatt med tapping. Amerika-emnet fortset. -Bygge hytter. -Designa elektrisk bil. Tekstil: Vesker / mapper (dekor og lukkeordning) Klær stoff/plast/papir (klær som «språk» / mote.

4 38 LEIRSKULE leirskule 39 Mange bekkar små Etterarbeid leirskule Evt etterarb. Leirskule 41 Hinduisme forts. Teikneforming: -Trykkteknikkar. (underlagstrykk-linosnitt) Etterarbeid Leirskule Musisere: I`ll be there for you -Plastisk materiale (forming i leire.) 40 -Mønster og ornament. (utg.punkt frå ulike kulturar.) Vurdering: -Vurdera design og materiale av bruksgjenstandar oi kvardagen. Fargelære: -Farge brukt som verkemiddel. Kunstnarar: -Matisse ev. Van Gogh. Joggetur Styrketrening Dans: Boggie voggie Musisere: Rock around the clock Herre Gud, ditt dyre namn og ære Gje meg handa di Touch-metoden 42 Livberging Frå bibelhistoria, det gamle testamentet Dei store 43 oppdagingsreisene Vatn er verdifullt Frå bibelhistoria, det nye testamentet Samarbeid for menneskerettar, flyktningar og 48 Landhockey Kjeldekritikk Basket Opphavsrett Innefotball Fallskjerm asylsøkjarar i Noreg Ellevill energi Leik inne Musikkhistorie/ Særoppgåve Kvelds med foreldra? Presentasjon av Gullingenopplevinga

5 49 Willy Ersland fortel om arbeidet sitt og julekalenderopplegget. Turnprega akt. Julesongar Gitar og keyboard Juledrøm Jul og advent 52 Buddhisme Volleyball Eventyr/drama 01 Tverrfagleg opplegg Elektriske krinsar Eurpoa i endring Styrketrening Buddisme forts 04 presentasjon av det me har lært. Som veggavis til slutt. 05 Geografi: Afrika 06 Vår verd av lyd Skeiser MIB 07 Kristendomens historie 8 9 m/framf. Seinmellomalderen Basket Dans: Streetdance Søke på nettet Reklame, Jingler Sansar og samspel kjeldekritikk Påskehøgtida Leik/stafettar Påskefrukost 13 Eg og dei andre. Unge og rus 12 Etiske idealer Improvisera med stemme og instrument(mp3) Opptak og redigering. Power Point evt presentasjon av rusprosj. Innefotball 14 Alle snakkar om veret Framsyning Unge og 15 rus. Ved havkanten Geografi: Asia Landhockey 16 Komponering: 17 Laga musikk m/dataprogram Orientering 18 Skriva og søka info Foreldremøte unge og rus framsyning

6 Havet Noreg i dansketida mai appell Naturtilhøve og 20 levemåtar, ørken grassletter og regnskog Sykkeltur Nasjonale songar Kristen tru Dans frå andre land: Afrikansk dans 21 Australia Friidrett-øvingar på grusbanen Reserve: Kart Sommaravslutning 24 AKTIVITETSVEKE mai

Musikal P E R I O D E P L A N N R. 3 V E K E 4-19. Til elev og føresette

Musikal P E R I O D E P L A N N R. 3 V E K E 4-19. Til elev og føresette Osterøy ungdomsskule Adresse 5282 Lonevåg Tlf 56 19 26 80 Faks 56 19 26 81 e-post osteroy.ungdomsskule@osteroy.kommune.no web www.osteroy.ungdomsskule.no Musikal Osterøy ungdomsskule Hatland 5282 Lonevåg

Detaljer

Språkbok: Sakprosa *Rapport -Forskningsrapport -Augnevitnerapport *Referat -Handlingsreferat -Møtereferat *Søknad

Språkbok: Sakprosa *Rapport -Forskningsrapport -Augnevitnerapport *Referat -Handlingsreferat -Møtereferat *Søknad HALVÅRSPLAN VÅREN 2015 Månad Matematikk Norsk Samf.fag Kroppsøving Januar Abakus 7A Behandling av data Bruk av rekneark, laga søylediagram og sektordiagram Rekne gjennomsnitt Repetisjon til halvårsprøve

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3.KLASSE FARNES SKULE 2014/2015

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3.KLASSE FARNES SKULE 2014/2015 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3.KLASSE FARNES SKULE 2014/2015 Kompetansemål Elevene skal kunne: 1. SPRÅKLÆRING a) Identifisere situasjoner der det kan være nyttig eller nødvendig å kunne engelsk. c) Finne likheter

Detaljer

Planer for integrering av IKT i fagene

Planer for integrering av IKT i fagene Planer for integrering av IKT i fagene Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011 Lindesnes kommune Integrering av IKT i fagene. Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011, Lindesnes kommune 1/18

Detaljer

Kompetansemål etter Kunnskapsløftet. Rømskog skole

Kompetansemål etter Kunnskapsløftet. Rømskog skole Kompetansemål etter Kunnskapsløftet Rømskog skole Navn: F.dato: 1 Om heftet Dette heftet inneholder alle kompetansemål for 1.-. klasse i Læreplanverket for kunnskapsløftet. Heftet gir en oversikt over

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Breidablikk ungdomsskole 8. trinn temaplan 2010/11

SANDEFJORD KOMMUNE Breidablikk ungdomsskole 8. trinn temaplan 2010/11 Breidablikk ungdomsskole temaplan 2010/11 Skoleåret 2010/11 Velkommen til ny skole og nytt skoleår! Breidablikk ungdomsskole ønsker å fokusere på hvordan hver elev på best mulig måte kan nå målene i opplæringsloven

Detaljer

LOKAL PLAN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN I FLORA KOMMUNE 2008-2011

LOKAL PLAN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN I FLORA KOMMUNE 2008-2011 FLORA KOMMUNE LOKAL PLAN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN I FLORA KOMMUNE 2008-2011 Frå Båtar og leik på Kystmuseet. Ein kulturell sikringskost for alle Flora-elevar frå 1. til 10. klasse http://www.museumsnett.no/kulturelleskolesekken/index.html

Detaljer

Rammeplanar for elevar som får opplæring i mindre grupper. Arbeidstrening Kvardagslivstrening

Rammeplanar for elevar som får opplæring i mindre grupper. Arbeidstrening Kvardagslivstrening Rammeplanar for elevar som får opplæring i mindre grupper Arbeidstrening Kvardagslivstrening Planane er utarbeidd av Nettverksgruppa i region Bergen nord, mai 2007 I samband med innføring av ny reform

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE. BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Visjon: Sammen skaper vi verdier for fremtiden gjennom kunnskap og kreativitet. Breidablikk ungdomsskole

SANDEFJORD KOMMUNE. BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Visjon: Sammen skaper vi verdier for fremtiden gjennom kunnskap og kreativitet. Breidablikk ungdomsskole Breidablikk ungdomsskole 9. trinn Årsplan 2011/12 1 Skoleåret 2011/12 Velkommen til nytt skoleår! Dette er ditt siste år på Breidablikk ungdomsskole, og tidlig på nyåret skal veien videre velges. Vi har

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 49-50. Norsk: Språkhistorie og artikkel (10B-boka) Matte Praktisk bruk av matematikk. Eng.:

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 49-50. Norsk: Språkhistorie og artikkel (10B-boka) Matte Praktisk bruk av matematikk. Eng.: Vekeplan 10. klasse Namn:.. Veke 49-50 Norsk: Språkhistorie og artikkel (10B-boka) Skriv ein artikkel og bruke sjangertrekka. Kunne forklare kvifor vi har to likestilte Mål: skriftspråk i Norge. Matte

Detaljer

Arbeidsplan 10. klasse

Arbeidsplan 10. klasse Arbeidsplan 10. klasse LÆRINGSSTRATEGI DISPOSISJON/IDEMYLDRING Uke 46 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 NO NF UV MA KH RLE SP F- EN ALF UV Mndsamling 10:30- EN MU 11:15

Detaljer

Førskulegruppe 2013 2014

Førskulegruppe 2013 2014 Førskulegruppe 2013 2014 Hei og velkommen til førskulegruppa! Her legg me vekt på skuleførebuande aktivitetar slik at overgangen til skule ikkje blir for overveldande. Det er satt av 1 time kvar veke til

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget:

Grunnleggende ferdigheter i faget: Årsplan for Matematikk 2013/2014 Klasse 10A, 10B og 10C Lærere: Lars Hauge, Rayner Nygård, Hans Dillekås og Ina Hernar/Petter Wiese-Hansen Folkedal Læreverk: Nye Mega 10A og 10B Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 1.KLASSE HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR 1.KLASSE HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR 1.KLASSE HØSTEN 2015 Halvårsplanen er laget med utgangspunkt i målene i Kunnskapsløftet. UTESKOLE OG UTETID Klassen har en fast utedag i uka som i år er onsdag. Da er vi ute i 2-4 timer

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

ENGELSK 1.-10. TRINN MATEMATIKK 1.-10. TRINN NORSK 1.-10. TRINN

ENGELSK 1.-10. TRINN MATEMATIKK 1.-10. TRINN NORSK 1.-10. TRINN ENGELSK 1.-10. TRINN GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER HOVEDOMRÅDER 1.-10. TRINN KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 1.-2. ÅRSTRINN (K06) KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 3.-4. ÅRSTRINN (K06) KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 5.-7. ÅRSTRINN

Detaljer

Engelsk fordypning GARNES UNGDOMSSKULE ARBEIDSPLAN. Læring og trivsel for alle PERIODE 1 9. TRINN

Engelsk fordypning GARNES UNGDOMSSKULE ARBEIDSPLAN. Læring og trivsel for alle PERIODE 1 9. TRINN Engelsk fordypning GARNES UNGDOMSSKULE ARBEIDSPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 1 9. TRINN Elev Gruppe INNHALD SIDE Innhaldsoversikt 2 Andresida 3 Rektor si side 4 Læraroversikt 5 Kalender 6 Prøveplan

Detaljer

Årsplan i norsk 8.klasse 2013-2014

Årsplan i norsk 8.klasse 2013-2014 Årsplan i norsk 8.klasse 2013-2014 34-36 - integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar Studieteknikk Kap. 1: Korleis lærer du best? Pararbeid og gruppearbeid Individuell oppgåve:

Detaljer

Arbeidsplan for 8-trinn

Arbeidsplan for 8-trinn Arbeidsplan for 8-trinn - Navn: Spesielt Sosiale mål: Sett skoene fint i gangen : Denne uka begynner vi med presentasjoner i naturfag tirsdag, torsdag og fredag Torsdag: Avspasering for Lego League Fredag

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse

Arbeidsplan 8. klasse Arbeidsplan 8. klasse LÆRINGSSTRATEGI TANKEKART og SEKVENSKART Blå Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

Årsplan for Modalen barnehage

Årsplan for Modalen barnehage 1 Årsplan for Modalen barnehage Innhaldsliste INNLEIING: Historikk Barnehagen sine rammevilkår Dei 7 fagområda Kommunikkasjon, språk og tekst SAMARBEID MELLOM HEIM OG BHG Kropp, rørsle og helse Kunst,

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Beautiful World, Magritte 1962 Mot sommer Uke 18-25 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK SIDE

Detaljer

KOMPETANSEMÅL 2.KLASSE FAG: Norsk Hovedlæreverk: Zeppelin B lesebok og arbeidsbok

KOMPETANSEMÅL 2.KLASSE FAG: Norsk Hovedlæreverk: Zeppelin B lesebok og arbeidsbok KOMPETANSE 2.KLASSE FAG: Norsk Hovedlæreverk: Zeppelin B lesebok og arbeidsbok Bokstavene Skriftforming Lesetrening: - ulike sjangere - innholdsforståelse Tekstskaping Ordklasser Muntlig bruk av språket

Detaljer

Vekeplan 8. klasse. Namn:.. Veke 49. Norsk: 4 Skrivekløe. Matte Tentamen. Gulboka: Ungdom,arbeid og Samf: Programfag: Natur:

Vekeplan 8. klasse. Namn:.. Veke 49. Norsk: 4 Skrivekløe. Matte Tentamen. Gulboka: Ungdom,arbeid og Samf: Programfag: Natur: Vekeplan 8. klasse Namn:.. Norsk: 4 Skrivekløe - - Å trene på å skrive gode forteljingar Mål: - Å kjenne att språklege verkemiddel - - Å trene på å bruke språklege verkemiddel. Matte Tentamen Vi skal repetere

Detaljer

KOMPETANSEMÅL 9. KLASSE FAG: MATEMATIKK

KOMPETANSEMÅL 9. KLASSE FAG: MATEMATIKK KOMPETANSEMÅL 9. KLASSE FAG: MATEMATIKK TEMA/KAPITTEL Geometri kap.1 Romfigurer: terning, firkantet og trekantet prisme, sylinder, pyramide og kjegle Arealet til trekanter, firkanter, sirkler og overflaten

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 3. KLASSE HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR 3. KLASSE HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR 3. KLASSE HØSTEN 2015 Halvårsplan og tema Halvårsplanen er laget ut fra lokal læreplan. Det er målene i Kunnskapsløftet som ligger til grunn for denne. I temaene som er satt opp inngår

Detaljer

Fagområda i barnehagen

Fagområda i barnehagen Fagområda i barnehagen Vi har laga ein oversikt over korleis vi formelt og uformelt jobbar med dei 7 fagområda i barnehagen. Vi har og prøvd å setje opp skjematisk kva progresjon ein kan forvente. Vi har

Detaljer

TEMAPLAN FOR 1.TRINN

TEMAPLAN FOR 1.TRINN Forkortelser: FLL: Felles Lokalt Lærestoff, DV: Digitale Verktøy TEMAPLAN FOR 1.TRINN SKOLEÅRET 2011/2012 Tema: KONG VINTER (uke 1-4) FAG Emne Innhold Kompetansemål i MATEMATIKK Dag, dato og måned Repetere

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng.

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng. Namn:.. Vekeplan 10. klasse Norsk: Eksamen / På nett For dei det gjeld: gjere ein god skriftleg eksamen. Mål: Hald ei god munnleg framføring med tanke på vurderingskriteria. Samf: Geografi: Australia/Oseania

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærer: Kristin Tynes Vågen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema: Utforskeren

Detaljer