TEKNISK INFORMASJON ERITECH SYSTEM 3000 LYNVERN AV BYGNINGER OG INDUSTRIANLEGG S OPPFANGEREN ERITECH DYNASPHERE FORBEDRET OPPFANGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNISK INFORMASJON ERITECH SYSTEM 3000 LYNVERN AV BYGNINGER OG INDUSTRIANLEGG S-3000 - OPPFANGEREN ERITECH DYNASPHERE FORBEDRET OPPFANGER"

Transkript

1 ERITECH SYSTEM 3000 LYNVERN AV BYGNINGER OG INDUSTRIANLEGG Det er to typer utstyr for å beskytte konstruksjoner mot lyn: den konvensjonelle metoden basert på kun uisolerte komponenter (kopper, galvanisert stål ), og ERITECH SYSTEM 3000 lynvern som er basert på avansert forskning og kunnskap, med mer enn 15 års erfaring. AKTIV BESKYTTELSE HVA ER ET AKTIVT LYNVERN-SYSTEM? ERITECH SYSTEM 3000 er et teknisk avansert lynvern system. De unike egenskapene til dette systemet gir overlegen teknisk ytelse, og gir derfor et mer pålitelig lynvern. ERITECH DYNASPHERE lynoppfanger har et definert mottaker-punkt for lynutladningen, som ellers ville slått ned og skadet en ubeskyttet konstruksjon og / eller dens innhold. ERITECH DYNASPHERE er koblet til en ERITECH ERICORE nedleder og jordingssystemet på en slik måte at det gir en total beskyttelse i et integrert system. BESKYTTELSESNIVÅ Lyn er et statistisk fenomen hvor det praktisk talt er umulig å oppnå 100% beskyttelse, og det er absolutt ikke økonomisk praktisk. IEC definerer 4 beskyttelsesnivåer sammen med tilhørende oppfangers effektive beskyttelsesgrad. Denne informasjonen brukes for å avgjøre den riktige plasseringen av hver enkelt terminal av S NIVÅ I 99% Konstruksjoner med svært høy risiko NIVÅ ll 97% Høyrisiko - konstruksjoner NIVÅ lll 91% Konstruksjoner med middels risiko NIVÅ lv 84% Konstruksjoner med lav risiko, for eksempel boliger S OPPFANGEREN ERITECH DYNASPHERE FORBEDRET OPPFANGER Den patenterte ERITECH DYNASPHERE er en teknisk avansert oppfanger. Har ingen radioaktive komponenter Har ingen ekstern filført energi Har ingen bevegelige deler Reagerer umiddelbart mot et lynnedslag PRINSIPPER VED ERITECH DYNASPHERE I mer enn 200 år ble det gjort få forbedringer innen lynvernsystemer. Moderne forskning og registreringsmetoder har ført til en bedre forståelse av lynutladningen og lynnedslag. Flere nye metoder er tatt i bruk for simulering av forholdet mellom lyn og elektriske felt. To fundamentale konsepter har oppstått fra nyere forskning innen lyn- utladningsprosessen og lynoppfangerens utførelse. 1. Lynoppfangere som produserer rikelig med korona vil sannsynligvis være mindre effektive i å fange opp lynet. 2. En optimalisert lynoppfanger er en som reagerer og sender opp en oppadgående elektrisk ladet ionisert kanal (for å møte det nedrettete lynnedslaget). Dermed styres lynet ned til oppfangerens topp-punkt, der den oppadgående elektrisk ladende kanalen startet fra. ERITECH DYNASPHERE er utviklet med tanke på disse to konseptene. ERITECH DYNASPHERE er en forbedret Franklin Lynoppfanger, omsluttet av en halvkule, som er kapasitivt koblet til det elektriske felt på selve nedlederen. Halvkuppelen (ERITECH DYNASPHERE) er isloert fra selve nedlederen med et gnistgap mellom halvkulen og toppen av oppfangeren. Det er kun en sammenkopling ved hjelp av en høyimpedans DC-forbindelse, for potensialutjevning i lynnedslagets øyeblikk. ERITECH DYNASPHERE er isolert fra metall-masten under, ved bruk av et glassfiber- isolert rør. Den øvre terminering av ERITECH ERICORE nedlederen går gjennom dette glassfiber-røret og er forbundet til lynoppfangeren og halvkulen (ERITECH DYNASPHERE). 4

2 PLASTRØR FOR Å ØKE KJERNELEDERENS EFFEKTIVE DIAMETER (Induktans - effekt) HOVED KOPPERLEDER KOPPERBÅND HALVLEDENDE ISOLASJON POLYETYLEN HØYSPENT ISOLASJON HALVLEDENDE SPENNINGSKONTROLL LAG HOVED-KOPPERBÅND- SKJERM HALVLEDENDE YTTER- ISOLASJON METALLBØYLER SIKRER SIKKER MONTASJE TIL BYGNINGER OG ANNEN KONSTRUKSJON TEKNISK- OG DESIGNMESSIGE EGENSKAPER FOR ERITECH ERICORE ERITECH ERICORE nedleder er designet for å møte kriteriene for en effektiv og pålitelig nedføring av lynet med følgende hovedegenskaper: en lav induksjon pr. enhetslengde en lav overspenningsimpedans en grundig kontrollert intern elektrisk feltfordeling for å minimere feltspenninger under selve lynavledningen høyt utviklet design, spenningsreduserende øvre terminering. ERITECH SYSTEM 1000 ERITECH INTERCEPTOR SI - ESE LYNTERMINALER Designet og testet for NFC og UNE Rustfritt ståldesign som er passende for de fleste omgivelser Tilgjengelig i tre modeller for å passe spesifikke anleggs- og sikkerhetskrav Egnet for kobling til et mangfold lynavledersystemer inkludert bånd, kabel, og ERITECH ERICORE leder Helt forenlig med ERITECH SYSTEM 3000 mast, ERITECH ERICORE kabel og tilbehør KONVENSJONELL BESKYTTELSE Konvensjonell beskyttelse av bygninger eller konstruksjoner involverer bruk av egnede plasserte lynoppfangere (lynavledere) som er innbyrdes forbundet med et metallavledernettverk (vanligvis kopper) for å gi den mest effektive veien fra lynoppfangeren til et lavimpedans- jordingssystem. Dette hjelper til å sikre en trygg og effektiv utladning av lynimpulsen. Omfattende konvensjonelle systemer refereres ofte til som Faraday s bur og Franklin Rods ERITECH SYSTEM 2000 Enkel lynavleder Faradays bur 5

3 For den effektive utførelsen til et lynvernsystem er det absolutt nødvendig at lavimpedansjording er tilstede, for å sikker avledning av lynenergien ned i jorden. Fordi jordsmonn varierer fra sted til sted må metodene for jording vurderes på en individuell basis. JORDSSPYD, BÅND OG KLEMMER ERITECH kopper, eller galvaniserte eller rustfrie stål - jordspyd sikrer avledningen av overspenninger og lekkasjestrøm til jorden og gir jordingsanlegget en lang levetid på grunn av overlegen konstruksjon og kvalitet. JORDFORBEDRENDE ELEKTRODEMASSE (GEM) Jordforbedrende elektrodemasse kan påføres rundt lederne i et jordingssystem for å redusere den lokale jordresistansen og senke jordimpedans. De er særlig nyttige i tørre områder med lav fuktighet, sandjord og steinete grunn, og spesielt i fjellborede hull rundt jordspydelektroden. JORDPOTENSIALUTJEVNING ERICOs utvalg av utjevnings- jordingssbånd, prefabrikkerte nett og potensiellutjevningsklemmer kombineres for å skape en sikker utjevning for beskyttelse av mennesker og utstyr. Polymerdeksel CADWELD PLUS sveisedose Grafittform Leder Antenningsstrips Tappehull Sveisekammer CADWELD /CADWELD PLUS TERMITSVEIS Mekaniske sammenkoblinger er ofte det mest kritiske elementet i jordingssystemer og kan etterpå bli det svake punktet med tanke på aldring og korrosjon. Metoden for tilkopling som må foretrekkes er CADWELD termitsveise- metoden som gir en molekylær forbindelse p.g.a sammensmelting. Kvaliteten av jordingsanlegget, som er ment å beskytte mennesker og teknisk installasjon, avhenger av god kvalitet på forbindelsene. CADWELD sveiseform Lokk Digel Startmetall Sveisemetall Stålskive Tappehull Sveisekammer Leder Leder 6

4 Jordelektroder Jordelektroden er en viktig komponent i jordingssystemet. Det er mange forskjellige typer elektroder tilgjengelige, noen "naturlige og andre tilvirkede. De naturlige typene inkluderer metallråbygget på en bygning (hvis effektivt jordet), en koppertråd eller armeringsjern i et betongfundament, eller underjordiske konstruksjoner eller systemer. Tilvirkede elektroder er spesielt installert for å forbedre systemjordingen eller jordforbindelsen. Disse jordelektrodene skal ideelt sett trenge gjennom fuktighetslaget under bakkenivå for å redusere overgangs-motstandm til jord. De må også bestå av metalledere (eller en kombinasjon av metalledere) som ikke korroderer mye under tidsperioden de er forventet å gjøre nytte i. Tilvirkede elektroder inkluderer jordspyd eller rør som drives inn i jorden, metallplater nedgravet i jorden, eller en ringjord av kopperwire eller bånd som ringleder rund bygget. Nedgravede rør for gass og vann eller aluminiumselektroder er ikke tillatt å bruke som jordelektroder. JORDSPYD Hvilket jordspyd bør brukes? Jordspydene velges ofte på basis av deres motstand mot korrosjon. Den andre hovedfaktoren er kostnad. Alt for ofte blir kostnaden for et produkt vurdert ut fra prisen på produktet, men den virkelige kostnaden avgjøres av levetiden til jordspydet. Galvaniserte stålledere er en av de billigste elektrodene som er tilgjengelig. De er imidlertid ikke de mest kostnadseffektive siden de har forholdsvis kortvarig driftstid. Massiv kopper og rustfrie stålledere har lenger levetid. De er imidlertid betraktelig dyrere enn galvaniserte stålledere. I tillegg til dette er ikke massive kopperledere egnet for dypjording, ikke engang for å drive korte lengder inn i hard grunn, fordi de bøyer seg. Som et kompromiss ble en stålkjerne belagt med kopper eller rustfritt stål. Disse jordspydene er billigere enn de massive kopper- eller rustfrie spydene. De kan drives dypt ned i jorden. Kopperbelegget er lagt på elektrolytisk. Spør etter ERICO White Paper på jordspyd kopperbelagte sammenlignet med galvaniserte jordspyd. KOPPERBELAGT JORDSPYD Kostnadseffektiv med lang levetid Kopperbelagt: Varig molekylær forbindelse Lav overgangmotstand Høy lekkasjestrømkapasitet (IEEE Std 80) Vil ikke løsne eller skades ved neddriving Vil ikke sprekke hvis spydet bøyes Kullstoffstål, kjerne og spiss: Større strekk- styrke Egner seg godt for dypjording GALVANISERT JORDSPYD Lavere innkjøpsprisikke like kostnadseffektive som kopperbelagte stål-jordspyd. Galvaniserte jordspyd: Relativt kort driftstid Sinkbelegget kan sprekke hvis spydet bøyes Stålkjerne og spiss: Høy strekk- styrke Egner seg godt for dypjording Kopperbelagte jordspyd mot galvaniserte jordspyd 7

5 JORDSPYD Jordspydets stålkjerne får først nikkel elektrolytisk pålagt, som penetrerer inn i stålflatens molekylære overflatestruktur. Deretter legges kopper belegget på elektrolytisk til ønsket tykkelse. Ved hjelpen av nikkelbelegget imellom, vil den molekylære forbindelsen mellom kopper og stålflate dekke 100 % av stålkjernes ujevne overflate. ERICO anbefaler kopperbelagte jordspyd fordi kopperbelegget ikke vil løsne eller skades når spydet drives ned, og det vil heller ikke sprekke hvis spydet bøyes. Kopperbelagte jordspyd har en høy korrosjons- motsand. Bildet over viser to jordspyd utsatt for den samme trykkbelastningstesten. ERITECH kopperbelagt jordspyd vist til venstre vil bøyes uten å skade kopperbelegget. Det dårligere spydet vist til høyre viser sprekker og folder i kopper belegget, noe som vil redusere dens driftstid vesentlig og redusere kvaliteten på jordingsanlegget. Det rustfrie- spydet Det er viktig å merke seg at visse jordsmonn og anleggs-områder ikke er forenelige med kopper. I disse situasjonene er rustfritt stål et bedre alternativ. Rustfritt stål kan også være et alternativ der hvor konstruksjoner eller komponenter, slik som ståltårn, stolper eller bly- kabler er i umiddelbar nærhet av en rekke jordelektroder. Under disse forholdene må konsekvensen av galvanisk korrosjon tas i betraktning. Den høye kostnaden for rustfrie stålledere hindrer alminnelig utbredt bruk av disse. JORDSPYDETS FORVENTEDE LEVETID ÅRLIG KOSTNAD FOR JORDSPYD ÅR Galvanisert Kopperbelagt stål (10 mil/254μm) Kopperbelagt (13 mil/330μm) Rustfritt stål SAMMENLIGNENDE KOSTNAD Galvanisert Kopperbelagt stål (10 mil/254μm) Kopperbelagt (13 mil/330μm) Rustfritt stål 8

6 HVORFOR ER GOD JORDING VIKTIG? Lynets flyktige natur med dets hurtige stigetid og enorme strøm, betyr at spesielle hensyn må tas ved jording for at beskyttelse mot lyn skal være effektivt. Mange faktorer, slik som jord-resistivitet variasjoner, installasjons-tilgjengelighet, anleggsplaner og eksisterende fysiske begrensninger, er for alle prosjekter helt spesielle, og påvirker beslutninger om hvordan jordingsanlegget skal utføres, hvilke materiell og hvilke metoder/standarder som skal anvendes. Det viktigste formålet med et jordingsanlegg beregnet for lynvern er: Effektivt å spre lynstrømmen ned i jorden. Sikre utsyr og mennesker. JORDINGSPRINSIPPER Lav impedans er selve nøkkelen til lynvern. Alle jordingsføringer bør være så korte og direkte som mulig for å minimere induktans og redusere spennings-topper, som induseres. Jordelektrode-systemet må effektivt lede lynets overspenninger til jorden ved maksimal kapasitiv kobling til jorden. Overgangsmotstanden mellom lynstrømmen i jordlederne og selve jorden (globusen), må være så lav som mulig. Kun når alle disse faktorene er tatt i betraktning vil maksimalt lynvern oppnås. JORDINGSIMPEDANS Jordsmonnets ledningsevne er viktig ut fra designhensyn. Denne jordresistiviteten varierer sterkt for forkjellige jordsmonnstyper, bergarter, fuktighetsinnhold og temperaturer og gir varierende stigning i jordimpedans. I ulike bergarter/fjellgrunn er variasjonene betydelige, og viktige hensyn må tas i beregningen av slike jordingsanlegg, ved fjellborede hull, jordspydelektroder, GEM og termitsveisete molekylære forbindelser. Figur 1-B illustrerer strømgjennomgangen fra et sentralt målepunkt på et enkelt jordspyd. Når strøm sendes ut fra det sentrale målepunktet oppstår det spenningsgradienter rundt jordspydet opp mot jordoverflaten. Denne gradienten jevnes ut til et gitt nivå på avstand fra elektroden som man kan se i figur 1-A. Impedansen sett av strømmen avgjøres av jordpartiklene i direkte kontakt med overflaten til spydet og av den generelle impedansen til jordsmonnet. KORTE DIREKTE JORDKOBLINGER Spenningen generert av en overspenning, avhenger hovedsakelig av stigningstiden til strømstøtet og impedansen (hovedsakelig induktans) på vegen nedi jorden. Ekstremt raske stigningstider resulterer i betydelig spenningsstigning på grunn av serie-induktans, som resultat fra lange indirekte føringer, eller skarpe bøyer i utførelsen av jordingsanlegget. FORBINDELSEN MELLOM ELEKTRODE- SYSTEMET OG JORDEN Effekten av jordingsanlegget koblet til et lynvernanlegg,er avhengig av en rekke faktorer, inkludert utformingen/geometrien av selve jordingsanlegget, type av ledere, og effektiv kontakt til jordsmonnet/ fjellveggen i fjellborede hull. GEM NEDLEDER INSPEKSJONSBRØNN Fig.1-A Fig.1-B Jordspyd Avstand fra elektroden HVA KJENNETEGNER ET GODT JORDINGSANLEGG. God elektrisk ledningsevne Elektriske ledere dimensjonert for de største feilstrømmer. Lang levetid minst 40 år Lav jordmotstand og impedans Jordningsanleggets hovedoppgave er å oppnå maksimal overflate/areal av jordspyd og metallbånd/wire til jordsmonnet omkring disse. Ikke bare hjelper dette til et perfekt jordingsanlegg, men også i kombinasjonmed lynvernanlegget, å bringe enhver atmosfærisk utladning til jorden, på en sikker og trygg måte for omgivelsene. Potensial-utjevnings forbindelser Potensial-utjevnings forbindelser, sikrer mot farlige nivå forskjeller mellom ulike inngående ledere og annet ledende/metallisk materiale, slik som vannrør, kraftkabler, tele-installasjoner, mot jorden. Bra korrosjonsmotstand Dette sikrer også mot skritt- og berørings-spenninger. God korrosjonsmotstand. Jordingsanlegget skal være sikret mot korrosjon, og skal kunne kobles til andre ledere som er gravd ned eller støpt ned i grunnen. Kopper er det apsolutt beste materiale for jordingsanlegg. Det leder strøm svært godt, og har en høy grad av korrosjonsmotstand. Generelt skal kontrol av jordingsanlegget skje ved jevne mellomrom, i samsvar med gjeldende normer og regler. Elektrisk og mekanisk robust og driftssikker Mekaniske tilkoblinger kan brukes for å forbinde jordledere, men de utsettes for korrosjonspåvirkninger når ulike metaller er involvert. I tillegg til mekanisk styrke gir CADWELD termitsveisede forbindelser utmerket lav impedans og lang levetid på jordingsanlegget, og ingen korrosjon. Et typisk jordingssystem. 9

7 KOMPONENTENE I ET JORDINGS ANLEGG. Et jordingssystem for lynvern sørger for å lede lynstrømmen og andre feilstrømmer ned i jorden. Dette anlegget består av en eller flere jordspyd-elektroder, jordspyd som er bundet sammen med en ringleder eller kråkefot. Dette inkluderer følgende komponenter. Jordspyd i fjellborede hull, eller jordspyd banket ned i jorden, samt tilbehør som klemmer, skjøtmuffer, borespiss, slagstykke m.m. Elektrodemasse GEM CADWELD termitsveis Jordledere som metallbånd, flertrådet kabel, jordplater, kopper maskenett, osv. Inspeksjonsbrønner for kontroll av jordspydtilkoblingero (der det er mekaniske tilkoblinger). DESIGN AV JORDINGSANLEEGGET En viktig del for valg av jordings-system, er at dette samsvarer til gjeldende normer og standarder i det aktuelle området, eller i landet. Europeisk IEC/EN , EN Series, EN , NFC Amerikansk NFPA 780, IEEE STD80, IEEE 837, NFPA 70 Australsk AS1768 Andre faktorer som må tas i betraktning er: Tegninger/skisser av bygningsprosjekter, omgivelsene og disponibelt areal. Jordningsbetingelsene rundt anlegget, for eksempel jordens ledningsevne (jordresistiviteten) Eksisterende jordings-anlegg. Sesongvariasjoner med avvik i grunnvanns-nivå, teledybde, og lignende Påvirkning av fremtidig trafikk. Skritt- og berørings spenninger Mens det er klart at et l v-impedans jordings-system vil gi full lynvern-sikring, er det ikke sikkert at dette anlegget automatisk vil gi full beskyttelse for mennesker i umiddelbar nærhet av jordingsanlegget. Høyspente gradienter utover på jordoverflaten vil kunne forårsake uventet berørings- støt og skrittspenninger. Disse potensialforskjellene må minimaliseres. Figur 2 viser en grafisk fremstilling av denne foklarte den farlige situasjonen. Valg av riktige sammenkoblinger. Forbindelsen mellom elektriske tilførsels ledere og hovedjorden, og mellom hovedjord og jordspyd, er viktige elementer for et helhetlig og sammenhengende jordnett/jordingsarrangement, med permanent lav overgangsmotstand til jord. Figur 2 UTEN BESKYTTELSE Reduksjon av jord-impedansen. POTENSIAL- FORSKJELLER Skritt- og berørings-spenning. Skrittspenning er spenningsforskjellen mellom en persons føtter, forårsaket av spredningsgraden fra en lekkasjestrøm eller en lynstrøm, på veg ned i jorden. Berørings-spenning er lik skrittspenningsproblemet, men i tillegg vil jordfeilen eller lynpulsen på veg ned til jorden, passere gjennom personens arm, med fare for hjertelammelser. Ledningsevenen (resistiviteten) i jordsmonnet, bergarter/fjell, vil variere, både ut fra mengde av fuktighet/grunnvannsnivå, sprekker i fjellet fylt med grunnvann, og teledybden. Jo lavere resistiviteten er, jo lettere er det å oppnå et godt, stabilt og effektivt jordingsanlegg. Ved målinger etter montasjen, vil manfå fastsatt hvilken overgangsmotstand man har oppnådd. For å oppnå et godt jordingsanlegg kreves komponenter som: Sveise sammen nok ledere for nedgraving i bakken, samt forbinde disse til jordspyd. Bruk av jorspydelektroder med koniske skjøtehylser Bruk av flate bånd i stedet for runde ledere. Bruk av to parallelle ledere med en viss avstand. Bruk av potensial-utjevnings-matter. Bruk av flere, tilkoplede og nedgravde ledere. Anvendelse av elektrodemasse-jordforbedringsmasse. Den elektriske ledningsevnen i jorden vil bli betydelig forbedret ved bruk av elektrodmassen GEM. For eks. rundt ledere i grøfter, der lederen gjerne ligger rett på fjell, der legges GEM rundt. Ved fjellborede hull, fylles denne elektrodemasse ned i hullene, rundt jordspydelektrodene, og sørger for god elektrisk kontakt/avledning mellom jordspyd og fjellside. NB: GEM skal alltid blandes med vann til mørtelkonsistens før den helles i hullene. Bruk av mineral- eller kjemiske jordspyd Mineral- eller kjemiske jordspyd brukes også for å senke jordimpedans. Disse består av et hullet, perforert kopperrør som er forseglet på bunnen. En saltmasse er plassert på innsiden av røret og lekker gradvis ut for å opprettholde et ledende miljø rundt elektroden. Bruk av betong- fundament og betongpeler. UTEN BESKYTTELSE Bruk av armerte betongpeler drevet ned i leire er til god hjelp for dybdejording. Det er viktig at kopperlederen/galv.stål leder er CADWELD termitsveiset til armeringsjernene i betongpelen. Betongfundamenter kan og anvendes, men da må ikke disse isloeres med isopor eller annen plast mot jt jorden. Ved stålfiber-armert betong, legges galv. stålwire inn i rutenett med 20 meters ruter for eksempel ( jfr konsulenters beskrivelser, og/eller gjeldende normer). Anvend galv. Stålbånd/wire eller kopperbånd/wire, og smelt sammen alle kryss med CADWELD, samt de utstikkende lederne til ringlederen. 10

8 POTENSIALUTJEVNING I JORDEN Hensikten med potensialutjevnings-skinnen inne i bygningen fordi: Separat jording er noen ganger installert for lynvern - anlegg, inngående kraftlinjer, datainstallasjoner, og telecom installasjoner. Ved atmosfæriske utladninger, feilstrømmer og lignende vil potensial forskjeller oppstå, og store skader på bygninger og dets installasjoner kan oppstå, samt fare for mennesker vil være svært sannsynlig. PEC (Potensial utjevningskobling) fungerer under normal og balansert potensiale, som en åpen forbindelse, men id et øyeblikk en jordfeil eller en lynutladning fordeles ned i jordingsanlegget, vil PEC (potensialutjevnings komponent) lukke seg umiddelbart, slik at jordpotensialet utjevnes, i et effektivt kretsløp. Når balanse er oppnadd, frakobles forbindelsen inne i PEC komponenten. På denne måten vil mennesker og utsyr bli beskyttet. GEM ELEKTRODEMASSE Et svært godt elektrisk ledende materiale, som forbedrer jordingsfoholdene, spesielt i områder som har dårlige jordingsbetingelser, som fjell, tørre sandområder, som ørken og der store variasjoner med fuktighet i jordlagene.forekommer. Estimert lengde i fot, der jordlederen dekkes med 1 sekk av GEM. JORDINGSSKINNE FOR INNGÅENDE KRAFTKABLER TELECOM JORDINGSKINNE HOVEDJORD FOR INNGÅENDE KRAFTKABLER LYNVERN NEDLEDER Grøftbredde Total tykkelse på GEM 2, 5 cm 5, 1 cm 7, 6 cm 10, 2 cm (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) INSPEKS- JONSBRØNN 10 cm (4 ) 4.3 m (14.0 ) 2.1 m (7.0 ) 1.4 m (4.7 ) 1.1 m (3.5 ) 15 cm (6 ) 2.8 m (9.3 ) 1.4 m (4.7 ) 0.9 m (3.1 ) 0.7 m (2.3 ) 20 cm (8 ) 2.1 m (7.0 ) 1.1 m (3.5 ) 0.7 m (2.3 ) 0.5 m (1.8 ) 25 cm (10 ) 1.7 m (5.6 ) 0.9 m (2.8 ) 0.6 m (1.9 ) 0.4 m (1.4 ) 30 cm (12 ) 1.4 m (4.7 ) 0.7 m (2.3 ) 0.5 m (1.6 ) 0.4 m (1.2 ) TELECOM JORDING HOVEDJORDING LYNVERN JORDING Potensial-utjevnings komponent, laget for å forbinde alle jordingene sammen med potensial-utjevningskomponent PEC. Dybder og avstander for elektriske ledere i jordingsanlegg Lengden, antallet og plassering av jordspydelektroder og jordingsledere er avhengige av jordens ledningsevne (resistiviteten). Den mest kostnads effektive dybde er avhengig av jordsmonnets dybde til fast fjell, resistivitet, grunnvannsnivå, osv. Der dyp leire med gode avledningsforhold, kan de lønne seg å banke ned spyd i dette leirlaget. Og ved kontinuerlig måling vil man kunne hvordan overganfgsmotstanden går ned. Kommer man da ned på tørrere sand/silt for eksempel, vil man oppleve at reduksjonen av overgangsmotstanden stopper opp. Da er det bedre å starte med en ny spydlengde. Avstanden mellom spydene bør være 2 x spyd-dybden... Vanlige brukte elektrodedybder ligger innen rekkevidden av 1,5 til 4,5 meter i jord og meter i fjellborrede hull. Elektroder skal være atskilte med en avstand på minst 2 ganger(1,5) dybden som de er installert i. Estimerte antall sekker med GEM for gjenfylling rundt jordspyd til en tetthet av 1442 kg/m3 Diameter av hull Hullldybde 1.8 m 2.1 m 2.4 m 2.7 m 5.2 m 5.8 m 6.1 m (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (17 ) (19 ) (20 ) 7.5 cm (3 ) cm (4 ) cm (5 ) cm (6 ) cm (7 ) cm (8 ) cm (9 ) cm (10 ) Potensialutjevning Potensialutjevning sikrer at enhver forskjell i elektriske nivå utlignes. Ved lynnedslag og feilstrømmer vil ulike bygningdeler oppnå forskjellige poensialnivå, og dette vil kunne få dramatiske følger med personskader og havari av tekniske installasjoner. 11

9 BESKYTTELSE MOT OVERSPENNINGER For å møte de grunnleggende kravene til ytelse, lengre brukstid og større sikkerhet har ERICO utviklet et utvalg teknologier som dekker alle aspekter ved Six Point Plan of Protection (sekspunktsplan for beskyttelse). I feltet for beskyttelse mot overspenninger spiller flere teknologier en kritisk rolle for anskaffelse av topp ytelse. DINLINE produkt spekter tilbyr både shunt og serie beskyttelse ved å utnytte forskjellige teknologier i kompakt DIN-skinnemonterte produkter. Et antall forskjellige tilleggsutstyr er tilgjengelige for å passe din individuelle applikasjon eller dine ytelseskrav. OVERSPENNINGSVERN BESKYTTELSE AV KOMMUNIKASJONS UTSTYR Transienter og overspenninger forårsaket ved lynutladninger, eller ved tilkobling av elkraft utstyr, påvirker alle kommunikasjonssignaler som går i en kobber kabel. Telekommunikasjons linjer, kontroll panel på industri-prosess anlegg, coaxial kabler, og computer nettverk, er alle sårbare mot overspenninger. Disse overspenninger kan gå opp til 20 ka, i en del høy risiko miljø. Ved overpenningsvern av kommunikasjons-anlegg, må flere produktvarianter kreves i installasjonen, for å sikre full beskyttelse. Derfor tilbyr ERICO CRI- TEC produkter for vern, til et vidt spekter av installasjoner, fra telekommunikasjons rekkevern for både KRONE eller DIN montasje til coaxial overspenningsvern, tilpasset for både BNC og N varianten av coaxial kabel. De ulike produktgruppene og deres anvendelses områder, er angitt under. DINLINE OVERSPENNINGSVERN (DSD) tilbyr økonomisk og pålitelig beskyttelse mot TRANSIENTER på kraftlinjer med enkel installasjon på 35 mm DIN skinnemonteringer. DSD-utvalget inkluderer tre-fase DSD340-serie for enkel installasjon i TN-C, TN-S og TT-systemer. Alternativt kan flere DSD1x enheter konfigureres for TN-C, TN-S, TN-C-S, TT og IT systemer med spenningsklasser fra 10kA til 150kA. Interne termiske frakoblingsinnretninger sikrer trygg isolering under langvarige og unormale hendelser på distribusjonsnettet. De fleste enheter har visuell indikasjon for tilfeller av slik drift. I tillegg er valgfrie enheter tilgjengelige med spenningsfrie kontakter for fjernsignalisering om det er tid for utskifting. De ulike produktgruppene og deres anvendelses områder, er angitt under: Subscriber Line Portection (SLP) and High Speed Digital Protection (HSP) (høy hastighets digital beskyttelse), produktgruppe - opp til 20 ka (8/20 us) spenningsgradien - KRONE LSA-Plus tilkopling - Både enkel trinns og trinnløs modeller er tilgjengelige. Universal Transient Beskyttelse (UTB) - Opp til 20 ka (8/20us) spenningsgradient - Hovedsakelig tre nivå beskyttelse - Kobler seg til, kun når over-strøm og over-spenning intreffer Koaksiale overspenningsbeskyttere (CSP) - Robust, plugg inn designtype. - Utvalg av koblingstyper og driftsspenninger tilgjengelig. - Vid driftsfrekvens fra DC ut til 3GHz Datalinjebeskyttere (DLP) / Datautstyrsbeskyttere (DEP)/ Lokale nettverksbeskyttere (LAN) - Utvalg av koblingstyper tilgjengelig, fra DB til RJ45 og KRONE. - Vidt spekter av driftsspenninger og frekvenser tilgjengelig. - Overspenningsberegninger fra 500A til 20kA avhengig av produkt og bruk. 12

10 For å møte de grunnleggende kravene for ytelse, lengre brukstid og bedre sikkerhet under ekte forhold har ERICO utviklet Transient undertrykkelses teknologi (TD). Dette teknologiske kvantespranget legger et nivå av intelligens til spenningsvernet, noe som gjør det i stand til å skjelne mellom langvarige overspenningstilstander og ekte transiente eller spenningsvarierende hendelser. Ikke bare sikrer dette drift under praktisk bruk men det forlenger også levet for beskyttelsen ettersom permanente frakoblinger ikke er nødvendig som et hjelpemiddel for å oppnå internt overspenningsvern. TRADISJONELLE TEKNOLOGIER Konvensjonelle SPD-teknologier utnytter metalloksidvaristorer og/eller silikon skreddioder for å klemme eller begrense transiente hendelser. Men disse innretningene er følsomme for langvarige 50/60Hz overspenningstilstander i hovednettet som ofte oppstår under feil i hjelpesystemet. Slike hendelser representerer en sikkerhetsfare når dempeinnretningen prøver å klemme av toppen av hver halvsyklus på hovednettets overspenning. Denne tilstanden kan forårsake at innretningen hurtig akkumulerer varme og deretter feiler med mulighet for å indusere en brannfare. KJERNEN I TD TEKNOLOGI Hemmeligheten bak ERICOs transiente omstyringsteknologi er dens aktive frekvensdiskrimineringskrets. Denne patenterte innretningen kan skjelne mellom en midlertidig overspenningstilstand (TOV) og en veldig rask transient, som er Tradisjonell teknologi Transient undertrykkelses teknologi Aktiv TD-teknologi TD Quick Switch assosiert med lyn eller kontakt-induserte bølger. Når de transiente frekvensene oppdages vil den patenterte Quick- Switch (hurtigbryter) i TD aktiveres for å tillate den kraftige beskyttelsen å begrense innkommende transient. Frekvensdiskrimineringskretsen som kontrollerer Quick- Switch hjelper å sikre at SPD-innretningen er immun for effektene av en langvarig 50 eller 60Hz TOV. Dette lar innretningen fortsette driften for å gi sikker og pålitelig transient beskyttelse, selv etter at en unormal overspenningstilstand har funnet sted. MØTER OG OVERGÅR UL STANDARDER Vekslingsbeskyttelsesinnretninger fra ERICO som benytter TD teknologi er spesifikt designet for å møte og overgå de nye sikkerhetskravene i UL 1449, utgave 3. For å møte den unormale overspenningstestingen for UL 1440, utgave 3, har mange produsenter av SPD-innretninger innebygd sikring eller termisk frakoblingsinnretning som permanent kobler all beskyttelse fra kretsen under en overspenningshendelse. TDT på den annen side vil tillate SPD-innretningen å oppleve en unormal overspenning på opp til to ganger sin nominelle driftsspenning og fortsatt være driftsklar selv etter denne hendelsen! Dette lar innretningen hjelpe med å levere sikker, pålitelig og kontinuerlig beskyttelse for ditt sensitive elektroniske utstyr. TD teknologi er spesielt anbefalt for ethvert anlegg hvor det er kjent at langvarige overspenninger oppstår og hvor feil i tradisjonelle SPDteknologier ikke kan tolereres. UL 1449 teststandard tar for seg sikkerheten for en SPDinnretning under midlertidige og langvarige overspenningsforhold, men bemyndiger ikke spesifikt et design som vil gi en pålitelig og langvarig brukstid i den ekte verden. Spesifikt tester UL 1449 at SPD forblir driftsklar ved 10 % over normal forsyningsspenning, noe som lar produsenter designe produkter som permanent kobler fra like over det. De fleste anerkjente produsenters design tillater opp til 25 % overspenning mens ERICOs TD teknologi gir enda større overspenn. Tradisjonell teknologi respons TD TEKNOLOGI TILBYR KONTINUERLIG BESKYTTELSE SELV ETTER OVERSPENNINGER Vanlige forsyningsproblemer 1. Transient impuls 2. Langvarig overspenning 1. Transient impuls 1. Transiente overspenninger & er undertrykt til omtrent 600V Undretrykkelses treskel 2. Overspenningsterskel overskredet, beskyttelse som prøver å undertrykke, overopphetes grunnet for lang eksponering og feiler 3. Beskyttelse har feilet. Utstyr eksponert for påfølgende transient og er skadet TD Teknologi løsning 1. Diskrimineringskretsen oppdager transient og Quick Switch drifter undertrykker transient 2. Beskyttelse prøver ikke å undertrykke forsyningsspenning 3. Beskyttelse virker fortsatt og undertrykker transient 13

11 CADWELD /CADWELD PLUS MOLEKYLÆRE FORBINDELSER CADWELD TERMITSVEIS En sveiseprosess som eliminerer mekaniske tilkoblinger ved sammensmeltning av de elektriske lederne. Mekaniske tilkoblinger er alltid det svakeste punktet i alle elektriske anlegg og spesielt de nedgravde jordingsanlegg er utsatt for aldring og korrosjon. Utførelsen av et jordingsanlegg har til oppgave å ivareta personers sikkerhet, og avhenger derfor, også av kvaliteten på de utførte tilkoblinger, som må være molekylært sammensmeltet. CADWELD PROSESSEN CADWELD prosessen kan smelte sammen kopper/kopper, kopper/ galvanisert eller rent stål, kopper/kopperbelagt stål, kopper/bronse/ messing/rustfritt stål, stål/stål, molekylforbindelseer uten ekstern energi eller varmekilder. Prinsippet består av å bringe en sveisedose i en egnet grafittsveiseform, antenned dette sveismetall ved hjelp av en antenningsenhet. Reduksjonen av kopperoksid med hjelp av aluminium produserer smeltet kopper- og aluminiumoksidslagg med ekstremt høye temperaturer i oppsmeltingsfasen. Formen på denne sveiseformen, formens dimensjoner, og størrelsen på sveisemetallet er avhengig av metall komponentene som skal sveises, dets materiale og dimensjoner. Utförelsen er svært enkel! 4 enkle steg for varige sveisede, molekylære elektriske forbindelser. CADWELD PLUS elektronisk tenner starter reaksjonen i sveisedosen. En ca 1,8 meters lang ledning som tåler høy temperatur, koples til antenningsstripsen fra sveisedosen med en spesiallaget tilkoplingsenhet. Etter at tilkoplingsenheten er festet til antenningsdelen trykkes kontrollknappen ned og holdes nede for å lade opp nok energi for antenning. Etter noen få sekunder sender kontrollenheten ut en ladningsstyrke som er kraftig nok for antenning av sveisemetallet. CADWELD SVEISEFORM VED BRUK AV CADWELD PLUS Tett lokk av polymer CADWELD PLUS sveisedose Grafitt sveiseform Leder 1 2 Plasser CADWELD PLUS dosen opp i sveiseformens digeldel. 3 4 Antenningsstrips Tappehull Sveisekammer Monter antennings koblingen til antenningsstripsen som kommer ut fra sveisemetall-boksen. Press ned og hold startknappen nede og vent til antenningen starter. Åpne sveiseformen og fjern restene av sveisemetallboksen. Bruk en myk pensel for å fjerner slaggpartikler før neste sveis. 14

12 CADWELD TERMITSVEIS Bedre lednings-kapasitet enn selve lederen Vil ikke kunne forringes over tid. Permanent molekylære forbindelser, som aldri kan løsne eller korrodere Tåler gjentatte overbelastninger Kan kvalitetskontrolleres enkelt, ved visuell inspeksjon. DRIFTSSIKKERHET Når molekyærforbindelse eliminerer begrepet om overflatekontakt kan ikke en elektrolytt trenge gjennom mellom lederne og forårsake korrosjon og forringelse etter som tiden går. KORROSIVE MILJØER Denne driftssikkerheten er av spesiell interesse for fuktige eller kjemiske miljøer eller for anlegg nedgravd direkte i jorden. EGENSKAP TIL Å MOTSTÅ HØYSPENT STRØM Smeltetemperaturen til CADWELD sveisemetall er høyere enn smeltetemperaturen for kopper (1082 C). Derfor tåler CADWELD sveisen høyere oppvarming enn selve kopperlederen, dersom høyspent strøm skulle komme inn i jordings systemet. LEDNINGSEVNE CADWELD molekylære forbindelser danner en massiv forbindelse rundt lederne og sikrer jordings-anlegg uten mekaniske skjøter. Sveisens tverrsnitt har større strømførende tverrsnitt enn de tilsveiste lederne. KORROSJONSTEST Denne akselererende aldrings-testen utført i en saltholdig atmosfære til kontrollerte temperaturer demonstrerer at CADWELD sveiser beholder alle sine elektrisk-ledende egenskaper under testperioden mens resistensen for mekaniske sammenkoblinger øker med tid og dette reduserer deres ledende egenskaper. CADWELDS utsøkte kvalitet og pålitelighet, er et resultat av den molekylære sammensmeltningen. Sammenligning mellom CADWELD sveis og mekaniske kobling CADWELD sveis (Metall A) (Metall B). CADWELD Sammensmeltede forbindelser, sørger for permanent elektrisk forbindelse over hele ledertverrsnittet, på grunn av den molekylære sammensmeltningen av metallfaltene. RELATIV MOTSTAND SETT AV KABEL/ KABEL 2 TESTER MEKANISK 2 TESTER SETT KABEL/KABEL 4 TESTER AVSLUTTNING 4 TESTER CADWELD KABEL/KABEL 3 TESTER CADWELD ANTALL GANGER PR ÅR UTFØRELSE Standard CADWELD sveiser har et tverrsnitt større enn lederne som skal forbindes, noe som kompenserer for forskjellen i spesifikk motstand mellom lederen og sveisematerialet. Følgelig vil selve sveisen, ved feilstrømmer alltid forbli kjøligere enn lederen. Hvis spesialanvendelser ikke tillater at den ønskede økning i tverrsnitt benyttes kan bruk av formelen: Sammenligning mellom CADWELD sveis og mekanisk kobling CADWELD SVEIS (Metall A) MEKANISKE TILKOBLINGER, PRESS-FORBINDELSER Strømbane - strømretning R = p x l og V= R x l S gjøre det mulig å definere eksakt motstand for CADWELD sveisen. (Metall B) CADWELD sveis gir varig ledningsevne over hele TVERRSNITTET på grunn av molekylær sammensmeltning mellom metall-ledernes tverrsnitt. Virkelig kontaktflate Den mekaniske koblingen presenterer en vesentlig forskjell mellom den tilsynelatende kontaktoverflaten og denvirkelige overflaten. 15

13 Vanlig ledningsstørrelse CADWELD Antall Nominell Nominell Nominell Nominelt Nominelt Tverrsnitt- sveiseform tråder diameter på kabel- kabel- tråd- ledert- AWG sområde henvisning trådene diameter diameter tverrsnitt verrsnitt (mm 2 ) (mm) (mm) (tommer) (mm 2 ) (mm 2 ) #10 1B A #8 1E W #6 1H W #4 1L Y #3 1Q Y #2 1V #2 Massiv 1T Y #1 1Y #1 Massiv 1X Y /0 Massiv 2B /0 2C /0 Massiv 2F /0 2G Y Y Y /0 2L /0 Massiv 2P /0 2Q Y KCM 2V Y KCM 3A KCM 3D Y KCM 3H Y KCM 3Q Y KCM var tidligere MCM, dvs.1000 sirkelgrader, en måling av ledertverrsnitt.. Merk at KCM overdriver det riktige tverrsnittet (målt i mils 2 ) til en leder med 4/ (dvs ) 1 mil = tommer Kvadrat tommer x 1273 = KCM Kvadrat millimeter x 1,974 = KCM KCM x = Kvadrat millimeter 16

Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg

Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg TOTAL JORDING- OG LYNVERN ERICO ble grunnlagt i 1903 som Electric Railway Improvement Company. I 1938 lanserte ERICO den eksotermiske sveiseprosessen, CADWELD.

Detaljer

Jordelektroder utforming og egenskaper

Jordelektroder utforming og egenskaper Jordelektroder utforming og egenskaper Anngjerd Pleym 1 Innhold Overgangsmotstand for en elektrode Jordsmonn, jordresistivitet Ulike elektrodetyper, egenskaper Vertikal Horisontal Fundamentjording Ringjord

Detaljer

Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg

Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg TOTAL JORDING- OG LYNVERN ERICO ble grunnlagt i 1903 som Electric Railway Improvement Company. I 1938 lanserte ERICO den eksotermiske sveiseprosessen, CADWELD.

Detaljer

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Jording og jordingssystemer Bergen 12.-13. 13. Februar 2008 Tekna Av Øystein Gåserud Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar 1-11 Formål Elektriske

Detaljer

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jording i kabelnett Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jordleder Krav til tverrsnitt For jordelektrode: Minimum tverrsnitt på jordelektrode: 25 mm 2 Cu. ( 4-11, veiledning, 5-5, veiledning) REN

Detaljer

Jordingsanlegg i store transformatorstasjoner

Jordingsanlegg i store transformatorstasjoner Jordingsanlegg i store transformatorstasjoner Tekna / kursdagene 2014 Jording og jordingssystemer. Trond Ohnstad Statnett Teknologi og Utvikling Innhold Utfordringer Maskenett Planering av løsmasse, utlegging,

Detaljer

Dimensjonering av hovedjordleder og potensialutjevningsleder

Dimensjonering av hovedjordleder og potensialutjevningsleder 4-11 Jordingssystem Jordingssystem skal være tilpasset det elektriske anlegget og være dimensjonert og utført slik at det ved feilsituasjoner i det elektriske anlegget ikke oppstår fare for liv, helse

Detaljer

Regelverk med krav til jording

Regelverk med krav til jording Regelverk med krav til jording 14. Februar 2012 AS Ingeniørtjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Dagens agenda Jording og

Detaljer

Dok.nr.: JD 510 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT

Dok.nr.: JD 510 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT Jording Side: 1 av 13 1 OMFANG...2 2 PROSEDYRE FOR MÅLING AV OVERGANGSMOTSTAND MOT JORD FOR ENKELTELEKTRODER ELLER SAMLING AV ELEKTRODER...3 2.1 Bruksområde...3 2.2 Beskrivelse av metoden...3 2.3 Sikkerhetstiltak...5

Detaljer

Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kv AC NEK 440:2010

Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kv AC NEK 440:2010 Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kv AC NEK 440:2010 Kåre Espeland REN AS 2 Kap 3 Termer og definisjoner 3.4.11 impedans til jord, Z E impedance to earth (of an earthing system), Z

Detaljer

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer.

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer. Overspenningsvern installeres før skaden skjer. Hvorfor og når skal vi bruke overspenningsvern? Overspenningsvern 230-400 V for montering på DIN-skinne med utbyttbar patron/vern. Naturen kan komme med

Detaljer

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 Nettsystemer Betegnes med bokstavkoder 1. bokstav Forholdet mellom fordelingssystemet og jord T I direkte forbindelse

Detaljer

Jording Dybdejording Jording i fjell

Jording Dybdejording Jording i fjell Januar 2014 Jording Dybdejording Jording i fjell Dybdejording Jordingssystemet fra EL-tjeneste sikrer en brukervennlig, sikker og kostnadseffektiv løsning. Brukervennlig; 1m rør. Hel forbindelse, ingen

Detaljer

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1.

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. VG3 Elektriker Jording og beskyttelse mot jordfeil Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. Beskyttelse mot jordfeil 2 separate tiltak 1. Beskyttelsesjording

Detaljer

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner 5-1 Virkeområde Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av lavspenningsinstallasjoner med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500

Detaljer

Overspenningsvern i alle installasjoner

Overspenningsvern i alle installasjoner Overspenningsvern i alle installasjoner Et riktig tiltak mot uakseptabel risiko? Valg, installasjon og koordinering av vern Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

Høy spenning i lavspenningsanlegg

Høy spenning i lavspenningsanlegg Høy spenning i lavspenningsanlegg Jording etter FEF 06 og NEK 440:2011 Kåre Espeland Prosjektleder REN AS NEK 440 NEK 440:2011 tråde i kraft som norsk norm 2011-09-01. NEK 440 er en norsk implementering

Detaljer

NES-Jordforbedring etter havari av fordelingstransformatorer

NES-Jordforbedring etter havari av fordelingstransformatorer NES-Jordforbedring etter havari av fordelingstransformatorer Bergen 12-13 februar 2008 Senioringeniør Jørn Berntzen Nettutvikling Hafslund Nett Hvorfor 9 juli 2002 havarerte 89 transformatorer(primært

Detaljer

Formålet med jording i elektriske anlegg

Formålet med jording i elektriske anlegg Formålet med jording i elektriske anlegg Arne Petter Brede SINTEF Energi AS Kursdagene 2014 TEKNA-NTNU 9. -10. januar 2014 Trondheim Teknologi for et bedre samfunn 1 Innledningsforedrag "Elkraftjording"

Detaljer

Jording I Kraftforsyning. Arne Leif Strømsnes

Jording I Kraftforsyning. Arne Leif Strømsnes Jording I Kraftforsyning Arne Leif Strømsnes FEF 5-5. Jordingssystem Jordingssystem skal være dimensjonert og utført slik at det ved feilsituasjoner i det elektriske anlegget ikke oppstår fare for liv,

Detaljer

1 OMFANG...2 2 GENERELT...3 3 JORDINGSPLAN/-TEGNING...4 4 JORDLEDERE...5 5 UTGJEVNINGSFORBINDELSER...6 6 JORDELEKTRODER...7

1 OMFANG...2 2 GENERELT...3 3 JORDINGSPLAN/-TEGNING...4 4 JORDLEDERE...5 5 UTGJEVNINGSFORBINDELSER...6 6 JORDELEKTRODER...7 Jording Side: 1 av 7 1 OMFANG...2 2 GENERELT...3 3 JORDINGSPLAN/-TEGNING...4 4 JORDLEDERE...5 5 UTGJEVNINGSFORBINDELSER...6 6 JORDELEKTRODER...7 Jording Side: 2 av 7 1 OMFANG Kapitlet gir utløsende krav

Detaljer

122-13 Vedlegg 1 Metode for å kontrollere og bestemme tilstand på stasjonsjord

122-13 Vedlegg 1 Metode for å kontrollere og bestemme tilstand på stasjonsjord Spesifikasjon 122-13 Vedlegg 1 Metode for å kontrollere og bestemme tilstand på stasjonsjord Dok. ansvarlig: Jan-Erik Delbeck Dok. godkjenner: Asgeir Mjelve Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpen Side

Detaljer

Jording i jernbaneanlegg

Jording i jernbaneanlegg Jording i jernbaneanlegg Jernbaneverket Teknologi Jernbaneteknikk Øyvind Stensby, 5. februar 2016 Plan for presentasjonen Introduksjon til elektrisk jernbane og ulike kontaktledningssystemer Lovgrunnlag

Detaljer

41255 Elektroinstallasjoner

41255 Elektroinstallasjoner Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU INST. FOR ELKRAFTTEKNIKK Faggruppe: Energiomforming og Elektriske anlegg Adresse: 7491 Trondheim Telefon: 7359 4241 Telefax: 7359 4279 41255 Elektroinstallasjoner

Detaljer

Kontakt oss for levering av lynvernmateriell

Kontakt oss for levering av lynvernmateriell Kontakt oss for levering av lynvernmateriell Grønne El.nummer er vår mest leverte artikler til kirker Tråd og bånd El.nummer Beskrivelse Dimensjoner Pakn. 12 638 00 Aluminiumstråd glødd F12 8mmØ/50mm²

Detaljer

Korrosjon. Øivind Husø

Korrosjon. Øivind Husø Korrosjon Øivind Husø 1 Introduksjon Korrosjon er ødeleggelse av materiale ved kjemisk eller elektrokjemisk angrep. Direkte kjemisk angrep kan forekomme på alle materialer, mens elektrokjemisk angrep bare

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Partielle utladninger. Typer utladninger. Årsaker til partielle utladninger. Hvorfor bør man ha fokus på partielle utladninger?

INNHOLDSFORTEGNELSE. Partielle utladninger. Typer utladninger. Årsaker til partielle utladninger. Hvorfor bør man ha fokus på partielle utladninger? On-line PD måling INNHOLDSFORTEGNELSE Partielle utladninger Typer utladninger Årsaker til partielle utladninger Hvorfor bør man ha fokus på partielle utladninger? On-line måling Hvorfor on-line PD måling:

Detaljer

IEC 60479 serien. IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr

IEC 60479 serien. IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr IEC 60479 serien IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr Del 1: Generelle forhold Del 2: Spesielle forhold Kapittel 4: Virkninger av vekselstrøm

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Overspenningsvernsystemer Verne- og skillegnistgap

Overspenningsvernsystemer Verne- og skillegnistgap OBOs verne- og gnistgap fungerer som galvanisk skille og brokobling av anleggsdeler som ikke må være driftsmessig forbundet. Det galvaniske skillet forhindrer f. eks. korrosjonsstrømmer og utgjør samtidig

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer... Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...7 Definisjoner,

Detaljer

OVERSPENNINGSVERN SEKUNDÆRVERN (PLUGGVERN)

OVERSPENNINGSVERN SEKUNDÆRVERN (PLUGGVERN) OVERSPENNINGSVERN SEKUNDÆRVERN (PLUGGVERN) TESTSPESIFIKASJONER Utgitt av April 2005 Revidert august 2005 Disse testspesifikasjoner er utarbeidet av Normkomité NK 81 nedsatt av Norsk Elektroteknisk Komité

Detaljer

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører smelting av metall i en metallsmelteovn for støping. Oppfinnelsen er nyttig ved smelting av flere metaller og er særlig nyttig ved smelting av aluminium. Bakgrunn

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

Eskeland Electronics AS

Eskeland Electronics AS Eskeland Electronics AS Etablert 1993 Adresse: Haugenvn. 10, 1400 Ski Leverandør av: Dataloggere Metalldetektorer Rør og kabelsøkere Lekkasjesøkere Radar for grunnundersøkelser Kurs i ledningsøking og

Detaljer

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser Jernbaneverket Teknisk spesifikasjon Filterimpedanser F.nr. : Utgave/versjon : 1/0 Utarbeidet av : JDMTK/ALR Dato utarbeidet : 14.08.98 Kontrollert av :... Dato kontrollert :... Godkjent av :... Dato godkjent

Detaljer

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG 2 2 KRAV TIL ISOLASJON 3 21 Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegget 3 22 Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegg

Detaljer

1 OMFANG GENERELT JORDINGSPLAN/-TEGNING JORDLEDERE UTJEVNINGSFORBINDELSER JORDELEKTRODER... 7

1 OMFANG GENERELT JORDINGSPLAN/-TEGNING JORDLEDERE UTJEVNINGSFORBINDELSER JORDELEKTRODER... 7 Jording Side: 1 av 7 1 OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 3 JORDINGSPLAN/-TEGNING... 4 4 JORDLEDERE... 5 5 UTJEVNINGSFORBINDELSER... 6 6 JORDELEKTRODER... 7 Jording Side: 2 av 7 1 OMFANG Kapitlet gir utløsende

Detaljer

Tekniske data, NZM 1, 2, 3, 4 PN1/N1, PN2/N2, PN3/N3, N4

Tekniske data, NZM 1, 2, 3, 4 PN1/N1, PN2/N2, PN3/N3, N4 Tekniske data, NZM 1, 2, 3, 4 PN1/N1, PN2/N2, PN3/N3, N4 PN1/N1 PN2/N2 PN3/N3 N4 160 A maks. 250 A maks. 630 A maks. 1600 A maks. Bryterfrakobling: Støtspenningsholdfasthet U imp Hovedkontakter V 6000

Detaljer

Monteringsanvisning Permanent el-gjerde med vinterband for hest

Monteringsanvisning Permanent el-gjerde med vinterband for hest Monteringsanvisning Permanent el-gjerde med vinterband for hest Forberedelser Planlegg hvor gjerdet skal stå, marker hvor hjørne og grind skal plasseres. Hvis mulig unngå mer enn 1 grind på hvert beite

Detaljer

Eskeland Electronics AS

Eskeland Electronics AS Eskeland Electronics AS Etablert 1993 Adresse: Rasmus Solbergs vei 1, 1400 Ski Leverandør av: Dataloggere Metalldetektorer Rør og kabelsøkere Lekkasjesøkere Radar for grunnundersøkelser Kurs i ledningsøking

Detaljer

Fleksible kobberledere

Fleksible kobberledere Fleksible kobberledere Bestående av fleksible Kobberslisser Kobberfletter Silikon kobberledninger Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98

Detaljer

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Vern for Overspenning Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Hva er overspenning? Overspenninger er svært raske spenningstopper

Detaljer

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder:

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder: Tema: Spenningssystemer Foredragsholder: Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 21009200 / 9307 Mobil tlf.: 959 48 764 Telefax:

Detaljer

INNFØRING I JERNBANETEKNIKK

INNFØRING I JERNBANETEKNIKK INNFØRING I JERNBANETEKNIKK Lavspenningsanlegg i jernbanen Rev. 3.0 Begrep Spenning er "trykket" som driver elektronene i en leder måleenhet Volt (V) Vekselspenning (AC) har et syklisk forløp 50 Hz mest

Detaljer

Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien

Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien Veiledning for installasjonstest Installatørens fokuspunkter : Jeg må gjøre dette for loven sier det Jeg må følge reguleringene/standardene Jeg må lage/arkivere

Detaljer

NEK Elsikkerhetskonferanse 2009

NEK Elsikkerhetskonferanse 2009 NEK Elsikkerhetskonferanse 2009 Temperaturforhold elektriske installasjoner i isolert vegg Nils Magnus Hagen ELKO AS Stikkontakter Verden: IEC (International Electrotechnical Commission )er verdens ledende

Detaljer

Vern av luftledninger

Vern av luftledninger Vern av luftledninger 01/17 Overspenningsavledere 12-24kV Protecta*Lite Avleder for montering på linje AUS De elektriske dataene er lik som PDV 0. Avlederne har også som tidligere en god del lenger krypestrømsvei,

Detaljer

Potensialutjevningssystemer

Potensialutjevningssystemer For å unngå ukontrollerte overslag i en bygningsinstallasjon må alle metallkomponenter, alle elektriske anlegg og også lynvernanlegget være forbundet med hverandre. Denne potensialutligningen iht. DIN

Detaljer

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag)

Detaljer

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Erland S. Østgård Øyvind Bergsrønning Frode Øverby Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap - DSB Justis

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg Side: 1 / 8 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C. Elektrotekniske anlegg 1. Kraftforsyning Side: 2 / 8 Innholdsfortegnelse C Generelle krav... 3 C.1 Kraftforsyning... 3 C.1.1 Funksjonelle og

Detaljer

Jording av stasjonsanlegg etter den nye:

Jording av stasjonsanlegg etter den nye: Jording av stasjonsanlegg etter den nye: NEK 440:2011 Stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kv AC Kåre Espeland REN AS OM REN AS REN skal på forretningsmessig basis levere kundene bransjeretningslinjer,

Detaljer

Smarte og optimale løsninger for tilkobling av veilys

Smarte og optimale løsninger for tilkobling av veilys Smarte og optimale løsninger for tilkobling av veilys Effektiv installasjon Plug & play løsning direkte i veilysmast Redusert kabelbehov Utviklet i Norge for norske forhold www.nexans.no FASTLANE Smarte

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

Installasjonsprodukter Forbruksmateriell for installasjon og tavle

Installasjonsprodukter Forbruksmateriell for installasjon og tavle Installasjonsprodukter Forbruksmateriell for installasjon og tavle 2 Installasjonsprodukter Feste- og pressmateriell Løsninger for feste- og pressmateriell ABB introduserer vår nye installasjonsprodukter

Detaljer

Andre del: Generelle bestemmelser

Andre del: Generelle bestemmelser Andre del: Generelle bestemmelser Kapittel 2 Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold 2-1 Prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold Elektriske anlegg skal prosjekteres,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING GRAFT FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass, røyk og lyd gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte

Detaljer

41255 Elektroinstallasjoner

41255 Elektroinstallasjoner Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU INST. FOR ELKRAFTTEKNIKK Faggruppe: Energiomforming og Elektriske anlegg Adresse: 7491 Trondheim Telefon: 7359 4241 Telefax: 7359 4279 41255 Elektroinstallasjoner

Detaljer

Utgitt/publisert

Utgitt/publisert Alle tidligere Side 1 av 5 KAPITTEL 4 Pos Del/system Kontroll Anvisninger Elektrisk system Visuell På båter bygget og satt i markedet senere enn 16.06.1998 skal alle elektriske motorer (vifter pumper etc)

Detaljer

CADWELD / CADWELD PLUS / CADWELD MULTI

CADWELD / CADWELD PLUS / CADWELD MULTI CDWELD / CDWELD PLUS / CDWELD MULTI X PC Y LE CDWELD SVEISEFORMER, FORMKODESYSTEM CDWELD sveiseform kode gir fullstendig informasjon om sveiseformen, dvs.: - type av sveise-tilkobling, sveiseformens priskode

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

Monteringsanvisning Viltgjerde rovdyravvisende gjerder

Monteringsanvisning Viltgjerde rovdyravvisende gjerder rovdyravvisende gjerder Rovdyravvisende gjerder INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sett opp hjørne- og grindstolper... 3 2. Oppsetting av gjerdestolpert... 3 3. Montering av isolatorer... 4 4. Montering av grindisolatorer...

Detaljer

Bredde 200 300 450 600 750 900 1050. Termisk kortslutning styrke. I cw. < 60kA < 100kA. Materialstyrke på dører

Bredde 200 300 450 600 750 900 1050. Termisk kortslutning styrke. I cw. < 60kA < 100kA. Materialstyrke på dører Hovedtavler Den fleksible modulær-strukturen kan bygges ut i høyde, bredde og lengde og er perfekt til fordelings-, styrings- og kontrolltavler. E-serien gir designeren friere tøyler. Tavlesystemet kan

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Innvendig Sikringsanlegg Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 UTFØRELSE AV ROM FOR SIKRINGSANLEGG...3 2.1 Bygninger og rom...3 2.1.1 Temperatur...3 2.1.2 Fuktighet...4 2.1.3 Støv...4 2.2 Omformerrom...4

Detaljer

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når

Detaljer

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKK ER VIKTIGE FOR SIKKERHETEN OG KJØREKOMFORTEN Dekkene er den eneste forbindelsen mellom bilen og veien. Kontaktfeltet

Detaljer

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 466 NEK 400-8-805:2014 NEK NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 805.1 Omfang Kravene i NEK 400-8-805 gjelder for områder med ekstreme ytre påkjenninger og/eller hvor eier/bruker/prosjekterende

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer

LINDAB TAKSYSTEM TAK TAKRENNER TAKSIKRING

LINDAB TAKSYSTEM TAK TAKRENNER TAKSIKRING LINDAB TAKSYSTEM TAK TAKRENNER TAKSIKRING Hvis du har ditt drømmested, har vi ditt drømmetak. Ditt hjem. Det er alltid der for å beskytte deg, din familie og dine dyrebare eiendeler. Lindab har alt du

Detaljer

MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT

MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT VERIFISERING MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT ELIT AS 2010 Denne kortversjonen av brukerveiledningen er ment for hurtig igangsetting ved bruk av EUROTEST 61557BT til verifikasjon av en elektrisk

Detaljer

Brukermanual for Prolyte H40D og H40V truss NORSK (Bokmål)

Brukermanual for Prolyte H40D og H40V truss NORSK (Bokmål) Brukermanual for Prolyte H40D og H40V truss NORSK (Bokmål) Revisjonsnummer: 1.1(10.03.09 HPJ/MT) 1 GENERELL BRUKERVEILEDNING FOR PROLYTE TRUSS 2 TEKNISKE DATA 5 1.1 Tekniske spesifikasjoner H40 serie 5

Detaljer

SPESIALISTER INNENFOR KORROSIV STRØMNINGSTEKNOLOGI TILBEHØR

SPESIALISTER INNENFOR KORROSIV STRØMNINGSTEKNOLOGI TILBEHØR LYMA KEMITEKNIK SPESIALISTER INNENFOR KORROSIV STRØMNINGSTEKNOLOGI TILBEHØR Wilk-Graphite Grafittvarmeveksler Wilk-Graphite er synonymt med høy kvalitet fra én av verdens største produsenter. Produktene

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

Jording av anleggsdeler for Trikk (Forstadsbaner og bysporvei) samt metroanlegg i Sporveien Oslo AS.

Jording av anleggsdeler for Trikk (Forstadsbaner og bysporvei) samt metroanlegg i Sporveien Oslo AS. Jording av anleggsdeler for Trikk (Forstadsbaner og bysporvei) samt metroanlegg i Sporveien Oslo AS. 1 Kort om Sporveien Oslo AS > Frakter mennesker med Metro og Trikk, samt busser i Oslo > Ca 222 mill

Detaljer

TSLI flammehemmende og halogenfri

TSLI flammehemmende og halogenfri TSLI flammehemmende og halogenfri Et vanntett alternativ halogenfrie kabler Et vanntett alternativ Det sies at alle gode ting er tre. Og det stemmer med hensyn til vår nye distribusjonskabel TSLI. Vanntett

Detaljer

Brukermanual for Prolyte X30 og H30 truss NORSK (Bokmål)

Brukermanual for Prolyte X30 og H30 truss NORSK (Bokmål) Brukermanual for Prolyte X30 og H30 truss NORSK (Bokmål) Revisjonsnummer: 1.1(10.03.09 HPJ/MT) 1 GENERELL BRUKERVEILEDNING FOR PROLYTE TRUSS 2 2 TEKNISKE DATA 5 2.1 Tekniske spesifikasjoner X30 serie 5

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et 1 1 2 3 Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et rør. Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis

Detaljer

Installasjon av solenergisystemer

Installasjon av solenergisystemer Installasjon av solenergisystemer Med all forbehold om endringer Eirik Selvik Formann NK64 2017-11-22 Installasjon av solenergisystemer - Eirik Selvik, Formann NK64 1 Omfang De spesielle kravene i NEK

Detaljer

Enclosure solutions for you. MultiFlex MultiK

Enclosure solutions for you. MultiFlex MultiK Enclosure solutions for you. MultiFlex MultiK Eldon MultiFlex lakkert stål gulvskap MultiFlex serien av gulvskap inneholder: MultiFlex C for Kombinasjon (Combination) som et skap med åpne sider. Bunn platen

Detaljer

DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER

DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER Oktober 2008 Side 1 av 5 DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER Tekst Type El-nummer Vekt i kg Nullpunktsikring 240V, med stolpefeste NPS240V-M 28 647 50 2,40 Nullpunktsikring 240V, med veggfeste NPS240V-V 28 647

Detaljer

Ord, uttrykk og litt fysikk

Ord, uttrykk og litt fysikk Ord, uttrykk og litt fysikk Spenning Elektrisk spenning er forskjell i elektrisk ladning mellom to punkter. Spenningen ( U ) måles i Volt ( V ) En solcelle kan omdanne sollys til elektrisk spenning og

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A FOR Mål : Bli kjent med hvordan overharmoniske strømmer kan påvirke kabeldimensjoneringen Bli

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

September 2006. PE SafeTech. - et nytt trykkrør til vannforsyning. Enkelt, effektivt og driftssikkert. PE SafeTech. et sikkert valg.

September 2006. PE SafeTech. - et nytt trykkrør til vannforsyning. Enkelt, effektivt og driftssikkert. PE SafeTech. et sikkert valg. September 2006 - et nytt trykkrør til vannforsyning Enkelt, effektivt og driftssikkert et sikkert valg Trykkrørsystemer Vi tar våre kunder på alvor Wavin har fokus på innovasjon, og forsøker hele tiden

Detaljer

Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag

Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. 5 Bakgrunn Fleksible rør er

Detaljer

RØROPPLAGRING SOM GIR RASK MONTASJE OG KONDENSKONTROLL SAMMEN MED AF/ARMAFLEX

RØROPPLAGRING SOM GIR RASK MONTASJE OG KONDENSKONTROLL SAMMEN MED AF/ARMAFLEX RØROPPLAGRING SOM GIR RASK MONTASJE OG KONDENSKONTROLL SAMMEN MED AF/ARMAFLEX Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Sammen med AF/Armaflex Euroklasse B/BL-s3,d0 og høy diffusjonsmostand (μ 10.000) Høy mekanisk

Detaljer

Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440

Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440 Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440 v/hans Brandtun, REN Norsk Elektroteknisk Komite 1 NK 99 - Stasjonsanlegg Ansvar Stasjonsanlegg over 1 kv Medlemmer Øystein Gåserud, NVE (leder) Stein Kotheim, Gudbrandsdal

Detaljer

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg.

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg. Sjekkliste for prosjekterende av KB Dette er en sjekkliste for prosjekterende av katodisk beskyttelse av betong ved påtrykt strøm. Sjekklisten gjelder katodisk beskyttelse av betong eksponert mot atmosfæren

Detaljer

Tilstedeværelse av vann / fuktighet og oksygen er en nødvendig forutsetning for korrosjon av stål

Tilstedeværelse av vann / fuktighet og oksygen er en nødvendig forutsetning for korrosjon av stål 1 Produksjon og nedbryting av stål Stål som vi ønsker å bevare Råmateriale jernmalm Rust Tilstedeværelse av vann / fuktighet og oksygen er en nødvendig forutsetning for korrosjon av stål 2 3 Nødvendige

Detaljer

Beregning av vern og kabeltverrsnitt

Beregning av vern og kabeltverrsnitt 14 Beregning av vern og kabeltverrsnitt Læreplanmål planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for

Detaljer

1 BEREGNINGSGRUNNLAG...2

1 BEREGNINGSGRUNNLAG...2 Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 10.a Belastningsberegninger Rev.: 0 Mate- og returkabel Side: 1 av 7 1 BEREGNINGSGRUNNLAG...2 Mate- og returkabel Side: 2 av 7 1 BEREGNINGSGRUNNLAG Det er laget

Detaljer

Utendørs kobberkabel Mai 2004. Nexans Produktsortiment Kobberkabel

Utendørs kobberkabel Mai 2004. Nexans Produktsortiment Kobberkabel Utendørs kobberkabel Mai 2004 Nexans Produktsortiment Kobberkabel Utendørs kobberkabel 3 Leder. 3 Plaststoffer 3 Lederisolasjon. 3 Par/firer/gruppeoppbygging 3 Vann beskyttelse 4 Kappemateriale 4 Skjerming

Detaljer

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag.

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. P28416NO05 1 5 30 35 Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. Bakgrunn Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis fremstilt av

Detaljer