Fullversion för programmering och installering finns att ladda ner på hemsidan, vänligen se

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fullversion för programmering och installering finns att ladda ner på hemsidan, vänligen se www.auralight.com"

Transkript

1 Aura IQ sensors Svenska (SV) p 2 Dansk (DK) p 6 orsk (O) p 10 Suomeksi (FI) p 14 Tech info (SV DK O FI ) p 18 Installationsguide för dimmersensor Installationsvejledning til dæmpningssensor Installasjonsveiledning for dimmesensor Asennusohjeet: himmennystunnistin Fullversion för programmering och installering finns att ladda ner på hemsidan, vänligen se Den fulde version af programmerings- og installationsfilerne kan downloades på webstedet; se Komplett versjon for programmering og installasjon er tilgjengelig for nedlasting på nettstedet, se Ohjelmoinnin ja asennuksen täysi versio on ladattavissa osoitteesta Säkerhetsinstruktioner Observera att den här produkten måste installeras av en behörig elektriker. Sikkerhedsinstruktioner: Bemærk, at dette produkt skal installeres af en autoriseret elektriker. Sikkerhetsanvisninger: Merk at dette produktet må installeres av en kvalifisert elektriker. Turvallisuusohjeet: Pätevän sähköasentajan on asennettava tämä tuote.

2 (SV) Installationsguide för dimmersensor Val av lämplig installationsplats Sensorn är utformad för takmontering och måste uppfylla följande villkor: Undvik att placera enheten där sensorelementet kan utsättas för direkt solljus. Placera inte sensorn inom en meter från någon belysning, värmepump eller ventilation. Fäst inte sensorn vid en instabil eller vibrerande yta. För mikrovågssensorer ska särskilt metallföremål undvikas rakt framför sensorhuvudet Ø64 eller 74mm 4 60mm C/C 50mm - Kabelskalningsinformation 1,0...2,5 6 mm Viktigt! Säkerställ att kablarna är formade som visas innan kabelklämman fästs. Klämman får EDAST klämma över yttre skärmen. Böj ledarna som visas. 35 mm DAI/DSI-kopplingsscheman Enkanalsdimmer Funktioner: Tänder armaturen vid detekterad närvaro i utrymmet och anpassar ljusnivån. Dimmar och bryter med en återfjädrande 2- polig tryckknapp Konfigurerad för närvarodetektering: Aktiveras automatiskt vid detektering av närvaro. Anpassar ljusnivån. Tryck och släpp nedknappen för att släcka. Tryck och släpp uppknappen för att tända. Tryck och håll ned uppknappen för att öka ljusnivån, tryck och håll ned nedknappen för att sänka ljusnivån. Inaktiveras när ingen närvaro detekteras. Konfigurerad för frånvarodetektering: Tryck och släpp uppknappen för att tända. Anpassar ljusnivån. Tryck och släpp nedknappen för att släcka. Tryck och håll ned uppknappen för att öka ljusnivån, tryck och håll ned nedknappen för att sänka ljusnivån. Inaktiveras när ingen närvaro detekteras. OA SPÄIG SÄKRIG (VID BEHOV) /OUT DIM SW1/UPP ED HF-DO DIMIGSBAR ARMA- TUR (DSI eller DAI) ÅTERFJÄDRADE TRYCKKAPP (240 V BRYTARE) Valfri för närvarodetektering, obligatorisk för frånvarodetektering Kanalläge: Ställs in på Bryt och dimma tillsammans. Manöverläge: Ställs in på Tvåpositionsbrytare tillsammans. 2

3 (SV) Två kanaler, individuell styrning Funktioner: Styr båda kanalerna vid detektering av närvaro. Anpassar ljusnivån, dimmar och styr dimmerkanalen med enpolig tryckknapp (2). Styr reläkanalen med tryckknappsbrytare med enpolig tryckknapp (1). Konfigurerad för närvarodetektering: Aktiveras automatiskt vid detektering av närvaro. Anpassar ljusnivån (endast dimmerkanal). Tryck ned och släpp upp knappen för att växla ström på/av. Tryck och håll ned knappen för att öka eller sänka ljusnivån (växlar riktning vid varje tryckning). Inaktiveras när ingen närvaro detekteras. OBSERVERA ATT DIMIGSSIGAE AVÄDS FÖR ATT SÅ PÅ/AV DE DIMIGSBARA E. DÄRFÖR MÅSTE 240 V- MATIGE TI BEYSIGSARMATU RE KOMMA FRÅ DE PERMAETA SPÄIGSKÄA. OA SPÄIG SÄKRIG (VID BEHOV) /OUT SW1/UPP ED (EJ DIMIGSBAR) HF-DO DIMIGSBAR (DSI eller DAI) TRYCKKAPP 1 TRYCK FÖR ATT VÄXA ÄGE (240 V BRYTARE) Valfri för närvarodetektering, obligatorisk för frånvarodetektering Konfigurerad för frånvarodetektering: Tryck ned och släpp upp knappen för att tända. Anpassar ljusnivån (endast dimmerkanal). Tryck ned och släpp upp knappen för att släcka. Tryck och håll ned knappen för att öka eller sänka ljusnivån (växlar riktning vid varje tryckning). Inaktiveras när ingen närvaro detekteras. EBDSPIR-DD, SESOR TRYCKKAPP 1 TRYCK FÖR ATT VÄXA ÄGE (240 V BRYTARE) Valfri för närvarodetektering, obligatorisk för frånvarodetektering Kanalläge: Ställs in på Bryt och dimma separat. Manöverläge: Ställs in på Enpositionsbrytare separat. Två kanaler, gemensam styrning Funktioner: Styr båda kanalerna vid detektering av närvaro. Anpassar ljusnivån, dimmar och styr dimmerkanalen med återfjädrande 2-polig tryckknapp. Konfigurerad för närvarodetektering: Aktiveras automatiskt vid detektering av närvaro. Anpassar ljusnivån (endast dimmerkanal). Tryck och släpp nedknappen för att släcka. Tryck och släpp uppknappen för att tända. Tryck och håll ned uppknappen för att öka ljusnivån, tryck och håll ned nedknappen för att sänka ljusnivån. Inaktiveras när ingen närvaro detekteras. Kanal 1 styrs inte med brytare. Konfigurerad för frånvarodetektering: Tryck och släpp uppknappen för att tända. Anpassar ljusnivån (endast dimmerkanal). Tryck och släpp nedknappen för att släcka. Tryck och håll ned uppknappen för att öka ljusnivån, tryck och håll ned nedknappen för att sänka ljusnivån. Inaktiveras när ingen närvaro detekteras. Kanal 1 styrs inte med brytare. OBSERVERA ATT DIMIGSSIGAE AVÄDS FÖR ATT SÅ PÅ/AV DE DIMIGSBARA E. DÄRFÖR MÅSTE 240 V- MATIGE TI BEYSIGS E KOMMA FRÅ DE PERMAETA SPÄIGSKÄA. OA SPÄIG SÄKRIG (VID BEHOV) /OUT SW1/UPP ED EBDSPIR-DD, SESOR (EJ DIMIGSBAR) OBSERVERA ATT TRYCKKAPPE EDAST STYR DE DIMIGSBARA ERA. EJ DIMIGSBARA ER STYRS EDAST AV SESOR. HF-DO DIMIGSBAR ARMA- TUR (DSI eller DAI) ÅTERFJÄDRADE TRYCKKAPP (240 V BRYTARE) Valfri för närvarodetektering, obligatorisk för frånvarodetektering Kanalläge: Ställs in på Bryt och dimma separat. Manöverläge: Ställs in på Tvåpositionsbrytare separat. Enkanalsstyrning Funktioner: Styr endast kanal 1 vid detekterad närvaro. Manuell styrning via återfjädrande tryckknapp. Ingen dimmereffekt. Konfigurerad för närvarodetektering: Aktiveras automatiskt vid detektering av närvaro. Tryck och släpp nedknappen för att släcka. Tryck och släpp uppknappen för att tända. Inaktiveras när ingen närvaro detekteras. OA (EJ DIMIGSBAR) Konfigurerad för frånvarodetektering: Tryck och släpp uppknappen för att tända. Tryck och släpp nedknappen för att släcka. Inaktiveras när ingen närvaro detekteras. Kanalläge: Ställs in på Endast brytare. Manöverläge: Ställs in på Tvåpositionsbrytare tillsammans. OBS! En enpositionsbrytare kan användas i stället för växling av ström på/av, ställ in på Enpositionsbrytare separat. SPÄIG SÄKRIG (VID BEHOV) /OUT SW1/UPP ED ÅTERFJÄDRADE TRYCKKAPP (240 V BRYTARE) Valfri för närvarodetektering, obligatorisk för frånvarodetektering 3

4 (SV) DIM-kopplingsscheman (1 10V) Flera armaturer kan anslutas parallellt till kanal 1 (via terminalerna och /Out) så länge den maximala totalbelastningen inte överskrids. Kanal 2 (dimbar effekt) kan användas för styrning av ljusnivån för armaturer som är utrustade med HF-dimdon. HF-dimdon kan anslutas parallellt till kanal 2 (via terminalernadim och DIM+). Se specifikationen på sidan 12 för antal drivdon. Kopplingsexemplen nedan visar vanliga metoder för anslutning av effektkanaler för en enskild detektorenhet. Enkanalsdimmer Funktioner: Tänder armaturen vid detekterad närvaro i utrymmet och anpassar ljusnivån. Dimmar och bryter med en återfjädrande 2-polig tryckknapp Konfigurerad för närvarodetektering: Aktiveras automatiskt vid detektering av närvaro. Anpassar ljusnivån. Tryck och släpp nedknappen för att släcka. Tryck och släpp uppknappen för att tända. Tryck och håll ned uppknappen för att öka ljusnivån, tryck och håll ned nedknappen för att sänka ljusnivån. Inaktiveras när ingen närvaro detekteras. Konfigurerad för frånvarodetektering: Tryck och släpp uppknappen för att tända. Anpassar ljusnivån. Tryck och släpp nedknappen för att släcka. Tryck och håll ned uppknappen för att öka ljusnivån, tryck och håll ned nedknappen för att sänka ljusnivån. Inaktiveras när ingen närvaro detekteras. Kanalläge: Ställs in på Bryt och dimma tillsammans. Manöverläge: Ställs in på Tvåpositionsbrytare tillsammans. OBS! En enpositionsbrytare kan användas i stället för växling av ström på/av, ställ in på Enpositionsbrytare separat. OA SPÄIG SÄKRIG (VID BEHOV) /OUT SW1/UPP ED HF-DO DIMIGSBAR (1 10 V) ÅTERFJÄDRADE TRYCKKAPP (240 V BRYTARE) Valfri för närvarodetektering, obligatorisk för frånvarodetektering Enkanalsstyrning Funktioner: Styr endast kanal 1 vid detekterad närvaro. Manuell styrning via återfjädrande tryckknapp. Ingen dimmereffekt. Konfigurerad för närvarodetektering: Aktiveras automatiskt vid detektering av närvaro. Tryck och släpp nedknappen för att släcka. Tryck och släpp uppknappen för att tända. Inaktiveras när ingen närvaro detekteras. Konfigurerad för frånvarodetektering: Tryck och släpp uppknappen för att tända. Tryck och släpp nedknappen för att släcka. Inaktiveras när ingen närvaro detekteras. Kanalläge: Ställs in på Endast brytare. Manöverläge: Ställs in på Tvåpositionsbrytare tillsammans. OBS! En enpositionsbrytare kan användas i stället för växling av ström på/av, ställ in på Enpositionsbrytare separat. OA SPÄIG SÄKRIG (VID BEHOV) / DIM SW1/UPP ED (EJ DIMIGSBAR) ÅTERFJÄDRADE TRYCKKAPP (240 V BRYTARE) Valfri för närvarodetektering, obligatorisk för frånvarodetektering är strömmen till enheten sätts på aktiveras lasten omedelbart. Ställ in tidsgränsen på tio sekunder, lämna rummet eller stå helt stilla och vänta på att lasten stängs av. Kontrollera att lasten sätts på när rörelse detekteras. Enheten är nu redo för programmering. Felsökning alla produkter Testprocedur vid start Vad gör jag om lasten inte aktiveras? Kontrollera att kretsens strömförsörjning är korrekt. Kontrollera att lasten fungerar genom att förbikoppla sensorn (d.v.s. koppla terminalerna och / Out på Kanal1). Om detekteringsräckvidden är mindre än väntat kontrollerar du diagrammet på sida 2. En liten rotering av sensorn kan förbättra detekteringsräckvidden. Mikrovågssensor Om strömförsörjningen och kablarna är korrekta kontrollerar du inställd UX-nivå. Öka inställd UX-nivå för att styrenheten ska kunna aktiveras vid högre ljusnivå. Vad gör jag om lasten inte stängs av? Kontrollera att området är tomt under en längre tid än inställd tidsgräns. Kontrollera att sensorn inte är i närheten av vibrerande ytor eller föremål (t.ex. ventilationsutrustning). Mikrovågssensor Enheten kan detektera rörelser genom glas, tunna avgränsningar eller väggar. Minska känsligheten. PIR-sensorer Kontrollera att sensorn inte är i närheten av cirkulerande luft, värmeelement eller lampor. 4

5 (SV) Grundläggande programmering Funktionaliteten för en detektor styrs av ett antal parametrar som kan ändras eller programmeras med följande enheter: UHS5 Infraröd handenhet. Se programmeringsbara funktioner nedan. UCDHS Infraröd handenhet (med display). I bruksanvisningen finns fullständig information om programmeringen. För de flesta grundläggande programmeringsuppgifter kan handenheten UHS5 användas och procedurerna nedan gäller användning av denna enhet. Rikta handenheten mot sensorn och skicka programmeringskommandon till enheten som visas nedan. Giltiga kommandon indikeras av en blinkande röd lampa. OBS! Övriga funktioner för UHS5 som inte visas nedan är inte tillämpliga för denna produkt. Parametern amn Standard värde Antal nedtryckningar av Skift-tangenten Grafik på UHS5 handenheten Beskrivning DD AD SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 Knappaktivering On / Raise On Raise Tänd eller öka ljusnivån. Off / ower Off ower Släck eller sänk ljusnivån. Walk test Off On Off Time Out (Time adjustment) ux on level (Switch level on) 20 minuter 1, 10 och 20 minuter 5, 15 och 30 minuter 9 2, 5 och 7 4, 6 och 9 10 sekunder ight evel 6 (600) 2 (200) 5 (500) 7 (700) ux off level (Switch level off) 9 2, 5 och 7 4, 6 och 9 oad Type DAI 2-DAI 7-DSI 4 (400) 6 (600) 9 (999) 2-DAI on är denna är inställd på På blinkar en röd lampa på sensorn när rörelse detekteras. Använd den här funktionen för att kontrollera att känsligheten har en tillräcklig nivå. är detektorn är aktiverad anger detta värde hur länge ljuset är tänt efter att alla rörelser har upphört. Inställning av ux-nivå för att förhindra att belysningen tänds om ljuset i utrymmet är tillräckligt (justerbart mellan 1 och 9). Belysningen tänds alltid om nivå 9 väljs. Anger en luxnivå som belysningssystemet ska upprätthålla. 9 (999)=inaktiverad Inställning av ux-nivå för släckning av belysningen om ljuset i utrymmet överstiger inställd nivå (justerbart mellan 1 och 9). Väljs nivå 9 släcks belysningen inte. Denna inställning kan användas för styrning av fönsterrad. OBS! ux-värdet för släckning måste alltid överstiga ux-värdet för tändning. Anger vilket ballaststyrprotokoll som ska användas av effektkanalen. Sensitivity 9 1, 5 och 9 3, 6 och 8 Defaults D Känslighetsnivå för rörelsedetektering. 1 = låg känslighet 9 = hög känslighet Återställer enhetens standardinställningar. Burn-in Styr hur länge effekten ska vara 100 % så att lamporna bränns in. Inbränningstiden påverkas inte av strömavbrott, utan fortsätter när strömmen återvänder. Presence / Absence Presence Presence Absence I närvarodetekteringsläge sätts strömmen på när rörelse detekteras och stängs av när inga rörelser längre detekteras. I frånvarodetekteringsläge stängs strömmen av när rörelser inte längre detekteras, men måste först sättas på manuellt. Frånvarodetektering är ej tillgängligt för MWS1A. Shift Använd den här knappen för att välja inställningarna i rött och blått som indikeras med lamporna Skift 1 och Skift 2 5

6 (DK) Installationsvejledning til dæmpningssensor Valg af egnet placering Sensoren er designet til loftsmontering, og ved placering af sensoren skal følgende kriterier opfyldes: Undlad at placere enheden på steder, hvor direkte sollys kan trænge ind i sensorelementet. Undlad at placere sensoren inden for 1 meters afstand til anden belysning, luftvarmeanlæg eller ventilation. Undlad at fastgøre sensoren til en ustabil eller vibrerende overflade. Især ved mikrobølgesensorer skal metalobjekter direkte foran sensorhovedet undgås. Ø64 eller 74mm mm C/C 50mm - Oplysninger om kabelstripning 1,0...2,5 6 mm Vigtigt Kontroller, at kablerne er formet som vist, før de fastgøres til kabelklemmen. Klemmen skal kun klemme sammen om den/de udvendige kapper. 35 mm Bøj kernerne som vist. edningsdiagrammer DAI/DSI Dæmpning på én kanal Funktioner: Tænder armaturet ved bevægelse og opretholder det ønskede belysningsniveau. Dæmper og overstyrer via en omskifter (ekstraudstyr). Konfigureret til tilstedeværelsesdetektering: Tænder automatisk ved bevægelse. Opretholder belysningsniveau. Tryk på ned-kontakten, og slip den for at slukke. Tryk på opkontakten, og slip den for at tænde igen. Tryk på op-kontakten, og hold den inde for at øge belysningen. Tryk på nedkontakten, og hold den inde for at dæmpe belysningen. Slukker efter ophørt bevægelse. Konfigureret til fraværsdetektering: Tryk på op-kontakten, og slip den for at tænde. Opretholder belysningsniveau. Tryk på ned-kontakten, og slip den for at slukke. Tryk på op-kontakten, og hold den inde for at øge belysningen. Tryk på nedkontakten, og hold den inde for at dæmpe belysningen. Slukker efter ophørt bevægelse. EUTRA IVE (STRØMFØREDE) KREDSØBSBESKYTTESE (EFTER BEHOV) /OUT SW1/UP DOW OMSKIFTER (240-V-STYRIG) Valgfri ved tilstedeværelsesdetektering, obligatorisk ved fraværsdetektering DÆMPER- BAAST MED DÆMPER (DSI eller DAI) Kanal: Vælg indstillingen "Switch and dim together". Switch mode: Vælg indstillingen "2 position switch together". 6

7 (DK) To kanaler, individuel styring Funktioner: Styrer begge kanaler ved bevægelse. Opretholder belysningsniveau, dæmper og slutter dæmpningskanalen med en sluttekontakt/ spændingsførende (kontakt 2) (ekstraudstyr). Styrer omskiftningskanalen med en sluttekontakt/ spændingsførende (kontakt 1) (ekstraudstyr). Konfigureret til tilstedeværelsesdetektering: Tænder automatisk ved bevægelse. Opretholder belysningsniveau (kun dæmpningskanal).tryk på kontakten, og slip den igen for at styre effekten. Tryk på kontakten, og hold den inde for at øge og dæmpe belysningen (skifter retning ved hvert tryk). Slukker efter ophørt bevægelse. Konfigureret til fraværsdetektering: Tryk på kontakten, og slip den for at tænde. Opretholder belysningsniveau (kun dæmpningskanal).tryk på kontakten, og slip den for at slukke. Tryk på kontakten, og hold den inde for at øge og dæmpe belysningen (skifter retning ved hvert tryk). Slukker efter ophørt bevægelse. BEMÆRK, AT DÆMPERSIGAET BRUGES TI AT TÆDE OG SUKKE FOR ET MED DÆMPER, OG DERFOR SKA 240-V- FORSYIGE TI FATIGE TAGES FRA DE PERMAETE STRØMFORSYIG. EUTRA IVE (STRØMFØREDE) KREDSØBSBESKYTTESE (EFTER BEHOV) /OUT SW1/UP DOW SESOR EBDSPIR-DD (UDE DÆMPER) DÆMPER- BAAST MED DÆMPER (DSI eller DAI) OMSKIFTER 1 KORT TRYK FOR AT FORETAGE OMSKIFTIG (240-V-STYRIG) Valgfri ved tilstedeværelsesdetektering, obligatorisk ved fraværsdetektering OMSKIFTER 1 KORT TRYK FOR AT FORETAGE OMSKIFTIG (240-V-STYRIG) Valgfri ved tilstedeværelsesdetektering, obligatorisk ved fraværsdetektering Kanal: Vælg indstillingen "Switch and dim separate" Switch mode: Vælg indstillingen "1 position switch separate" To kanaler, samlet styring Funktioner: Styrer begge kanaler ved bevægelse. Opretholder belysningsniveau, dæmper og slutter dæmpningskanalen via en omskifter (ekstraudstyr). Konfigureret til tilstedeværelsesdetektering: Tænder automatisk ved bevægelse. Opretholder belysningsniveau (kun dæmpningskanal). Tryk på ned -kontakten, og slip den for at slukke. Tryk på opkontakten, og slip den for at tænde igen. Tryk på opkontakten, og hold den inde for at øge belysningen. Tryk på ned-kontakten, og hold den inde for at dæmpe belysningen. Slukker efter ophørt bevægelse. Kanal 1 betjenes ikke med kontakt. Konfigureret til fraværsdetektering: Tryk på opkontakten, og slip den for at tænde. Opretholder belysningsniveau (kun dæmpningskanal). Tryk på ned -kontakten, og slip den for at slukke. Tryk på opkontakten, og hold den inde for at øge belysningen. Tryk på ned-kontakten, og hold den inde for at dæmpe belysningen. Slukker efter ophørt bevægelse. Kanal 1 betjenes ikke med kontakt. Kanal: Vælg indstillingen "Switch and dim separate" Switch mode: Vælg indstillingen "2 position switch separate" BEMÆRK, AT DÆMPERSIGAET BRUGES TI AT TÆDE OG SUKKE FOR ET MED DÆMPER, OG DERFOR SKA 240-V- FORSYIGE TI FATIGE TAGES FRA DE PERMAETE STRØMFORSYIG. EUTRA IVE (STRØMFØREDE) KREDSØBSBESKYTTESE (EFTER BEHOV) /OUT SW1/UP DOW SESOR EBDSPIR-DD (UDE DÆMPER) BEMÆRK, AT OMSKIFTERE KU STYRER ERE MED DÆMPER. ERE UDE DÆMPER AEE STYRES AF SESORE. DÆMPER- BAAST MED DÆMPER (DSI eller DAI) OMSKIFTER (240-V-STYRIG) Valgfri ved tilstedeværelsesdetektering, obligatorisk ved fraværsdetektering Omskiftning via enkelt kanal Funktioner: Styrer kun kanal 1 ved bevægelse, valgfri overstyringskontakt. Ingen dæmpningseffekt. Konfigureret til tilstedeværelsesdetektering: Tænder automatisk ved bevægelse. Tryk på nedkontakten, og slip den for at slukke. Tryk på opkontakten, og slip den for at tænde igen. Slukker efter ophørt bevægelse. Konfigureret til fraværsdetektering: Tryk på op-kontakten, og slip den for at tænde. Tryk på ned-kontakten, og slip den for at slukke. Slukker efter ophørt bevægelse. Kanal: Vælg indstillingen "Switch only" Switch mode: Vælg indstillingen "2 position switch together". Bemærk! En enkeltpositionskontakt kan bruges i stedet til at styre effekten. Vælg indstillingen "1 position switch separate". EUTRA IVE (STRØMFØREDE) KREDSØBSBESKYTTESE (EFTER BEHOV) /OUT SW1/UP DOW (UDE DÆMPER) OMSKIFTER (240-V-STYRIG) Valgfri ved tilstedeværelsesdetektering, obligatorisk ved fraværsdetektering 7

8 (DK) DIM (1-10 V) ledningsdiagrammer Flere armaturer kan parallelforbindes til kanal 1 (via klemmerne og /Out), så længe den maksimale belastning ikke overskrides. Kanal 2 (dæmpbar udgang) kan bruges til at styre lyseffekten fra armaturer, der er udstyret med dæmpningsballaster/transformere. Ballasterne/transformerne kan parallelforbindes til kanal 2 (via terminalerne DIM- og DIM+). ærmere oplysninger om ballastantal er angivet på side 12. Eksemplerne på ledningsføring nedenfor viser almindelige metoder til at forbinde udgangskanalerne til en enkelt detektorenhed. Dæmpning på én kanal Funktioner: Tænder armaturet ved bevægelse og opretholder det ønskede belysningsniveau. Dæmper og overstyrer via en omskifter (ekstraudstyr). Konfigureret til tilstedeværelsesdetektering: Tænder automatisk ved bevægelse. Opretholder belysningsniveau. Tryk på ned-kontakten, og slip den for at slukke. Tryk på op-kontakten, og slip den for at tænde igen. Tryk på op-kontakten, og hold den inde for at øge belysningen. Tryk på nedkontakten, og hold den inde for at dæmpe belysningen. Slukker efter ophørt bevægelse. Konfigureret til fraværsdetektering: Tryk på opkontakten, og slip den for at tænde. Opretholder belysningsniveau. Tryk på ned-kontakten, og slip den for at slukke. Tryk på op-kontakten, og hold den inde for at øge belysningen. Tryk på ned-kontakten, og hold den inde for at dæmpe belysningen. Slukker efter ophørt bevægelse. Kanal: Vælg indstillingen "Switch and dim together". Switch mode: Vælg indstillingen "2 position switch together". Bemærk! En enkeltpositionskontakt kan bruges i stedet til at styre effekten. Vælg indstillingen "1 position switch separate". EUTRO IVE (STRØMFØREDE) KREDSØBSBESKYTTESE (EFTER BEHOV) /OUT SW1/UP DOW DÆMPER- BAAST MED DÆMPER (1-10 V) OMSKIFTER (240-V-STYRIG) Valgfri ved tilstedeværelsesdetektering, obligatorisk ved fraværsdetektering Omskiftning via enkelt kanal Funktioner: Styrer kun kanal 1 ved bevægelse, valgfri overstyringskontakt. Ingen dæmpningseffekt. Konfigureret til tilstedeværelsesdetektering: Tænder automatisk ved bevægelse. Tryk på ned-kontakten, og slip den for at slukke. Tryk på op-kontakten, og slip den for at tænde igen. Slukker efter ophørt bevægelse. (UDE DÆMPER) Konfigureret til fraværsdetektering: Tryk på opkontakten, og slip den for at tænde. Tryk på ned-kontakten, og slip den for at slukke. Slukker efter ophørt bevægelse. Kanal: Vælg indstillingen "Switch only" Switch mode: Vælg indstillingen "2 position switch together". Bemærk! En enkeltpositionskontakt kan bruges i stedet til at styre effekten. Vælg indstillingen "1 position switch separate". EUTRO IVE (STRØMFØREDE) KREDSØBSBESKYTTESE (EFTER BEHOV) /OUT DIM DIM SW1/ DOW OMSKIFTER (240-V-STYRIG) Valgfri ved tilstedeværelsesdetekterin g, obligatorisk ved fraværsdetektering år der sættes strøm til enheden, tændes det tilsluttede med det samme. Indstil timeout til 10 sekunder, forlad rummet, eller bliv siddende meget stille, og afvent, at det tilsluttede afbrydes. Kontroller, at det tilsluttede tændes, når der detekteres bevægelse. Enheden er nu klar til programmering. Fejlfinding alle produkter Testprocedure ved opstart Hvad hvis det tilsluttede ikke tænder? 8 Kontroller, at strømforsyningen til kredsløbet er god. Kontroller, at det tilsluttede fungerer ved at omgå sensoren (forbind f.eks. klemmerne og /Out på kanal 1). Hvis detekteringsniveauet er mindre end forventet, skal du kontrollere diagrammet på side 2. Detekteringsrækkevidden kan øges ved at dreje lidt på sensoren. Mikrobølgesensor Hvis forsyningen og ledningsforbindelserne er i orden, skal du kontrollere indstillingen af UX-niveauet. Øg indstillingen af UXniveauet, så styreenheden kan aktiveres ved et højere niveau af omgivende naturligt lys. Hvad hvis det tilsluttede ikke slukker? Kontroller, at området er tomt for mennesker i længere tid end den indstillede periode for timeout. Sørg for, at sensoren ikke er placeret i nærheden af vibrerende flader eller genstande (f.eks. ventilationsudstyr). Mikrobølgesensor Enheden kan opfange bevægelse gennem glas, tynde skillevægge eller vægge. Reducer følsomheden. PIR-sensor Sørg for, at sensoren ikke støder op til luftcirkulationsanlæg, varmeapparater eller lamper.

9 (DK) Grundlæggende programmering En detektors funktion styres af en række parametre, som kan ændres eller programmeres med følgende enheder: UHS5 infrarød fjernbetjening. Se nedenfor angående programmerbare funktioner. UCDHS infrarød fjernbetjening (med CD). Udtømmende programmeringsoplysninger findes i brugervejledningen. UHS5-fjernbetjeningen kan bruges til de mest grundlæggende programmeringsfunktioner, og de fremgangsmåder, der er beskrevet nedenfor, er baseret på brug af denne enhed. Peg fjernbetjeningen mod sensoren, og send de ønskede programmeringskommandoer til enheden som vist nedenfor. Gyldige kommandoer indikeres med et rødt ED-blink. Bemærk! Øvrige funktioner på UHS5, som ikke vises nedenfor, kan ikke anvendes i forbindelse med dette produkt. Antal tryk på Shift-tasten Parameternavn Standardværdi Grafik på UHS5- fjernbetjeningen Beskrivelse DD AD SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 Knapaktivering On / Raise On Raise Tænder lyset eller øger belysningen. Off / ower Off ower Slukker lyset, eller dæmper belysningen. Walk test Off On Off Time Out (Time adjustment) ux on level (Switch level on) 20 minutter 1, 10 og 20 minutter 5, 15 og 30 minutter 9 2, 5 og 7 4, 6 og 9 10 sekunder ight evel 6 (600) 2 (200) 5 (500) 7 (700) ux off level (Switch level off) 9 2, 5 og 7 4, 6 og 9 oad Type DAI 2-DAI 7-DSI 4 (400) 6 (600) 9 (999) 2-DAI on år denne funktion er indstillet til On, blinker en rød ED på sensoren, når den detekterer bevægelse. Brug denne funktion til at kontrollere, om følsomhedsniveauerne er passende. år detektoren tændes, indstiller denne værdi, hvor længe lysene bliver ved med at være tændt, efter at bevægelse er ophørt. Indstilling af ux-niveau, der forhindrer, at armaturerne tændes, hvis det omgivende lysniveau er tilstrækkeligt (kan justeres mellem 1 og 9). Armaturerne tændes altid ved niveau 9. Indstiller et målbelysningsniveau, der skal opretholdes af belysningssystemet. 9 (999)=deaktiveret ux-niveauindstilling, der slukker armaturerne under bevægelse, hvis det omgivende lysniveau stiger til over indstillingen (justerbar mellem 1 og 9). På niveau 9 forbliver lysene altid tændt. Denne indstilling kan bruges til "styring af vinduesrække". Bemærk!: Værdien ux Off evel skal altid være større end værdien ux On evel. Indstiller ballastens styreprotokol, så den bruges af udgangskanalen. Sensitivity 9 1, 5 og 9 3, 6 og 8 Defaults D Følsomhedsniveau for detektering af bevægelse. 1 = lav følsomhed 9 = høj følsomhed Returnerer enheden til standardindstillingerne. Burn-in Presence / Absence Shift Presence Presence Absence Bestemmer, hvor lang effekten vil være ved 100 %, så lampen "brænder ind". "Indbrændingstiden" påvirkes ikke af afbrydelser i strømforsyningen. Tilstedeværelsestilstanden Presence gør det muligt at aktivere effekten, når bevægelse detekteres, og at deaktivere effekten, når bevægelse ophører. Fraværstilstanden Absence gør det muligt at deaktivere effekten, når bevægelse ophører, men skal først aktiveres manuelt. Absence er ikke tilgængelig i forbindelse med MWS1A. Brug denne knap til at vælge indstillingerne markeret med rød og blå som angivet med ED'erne "Shift 1" og "Shift 2". 9

10 (O) Installasjonsveiledning for dimmesensor Valg av passende sted Sensoren er beregnet på montering i taket, og følgende kriterier må oppfylles: Unngå å plassere enheten slik at sensorelementet utsettes for direkte sollys. Ikke plasser sensoren mindre enn 1 m fra en lyskilde, en varmluftsovn eller et ventilasjonsanlegg. Ikke monter sensoren på en ustabil eller vibrerende overflate. Spesielt når det gjelder mikrobølgesensorer, skal man unngå metallgjenstander rett foran sensorhodet Ø64 eller 74mm 4 60mm C/C 50mm - Opplysninger om fjerning av isolasjon 1,0...2,5 6 mm 35 mm Viktig Påse at kablene ligger som vist på bildet før kabelklemmen settes på. Klemmen MÅ bare klemme rundt den ytre isolasjonen. Bøy kjernene som vist. Koplingsskjemaer DAI/DSI 1-kanalsdimming Funksjoner: Slår på armaturen når det er personer til stede og opprettholder belysningsstyrken. Dimmere og brytere med valgfri eksentrisk trykkbryter. Konfigurert for å detektere nærvær: Slås på automatisk ved nærvær. Opprettholder belysningsstyrke. Trykk og slipp ned bryteren for å slå av. Trykk og slipp opp bryteren for å slå på igjen. Trykk og hold oppe bryteren for å dimme opp, trykk og hold nede bryteren for å dimme ned. Slås av etter nærvær. Konfigurert for å detektere fravær: Trykk og slipp opp bryteren for å slå på. Opprettholder belysningsstyrke. Trykk og slipp ned bryteren for å slå av. Trykk og hold oppe bryteren for å dimme opp, trykk og hold nede bryteren for å dimme ned. Slås av etter nærvær. IVE U KRETSBESKYTTESE (HVIS ØDVEDIG) /OUT SW1/OPP ED DIMMEFORK OBIG DIMME (DSI eller DAI) EKSETRISK TRYKKBRYTER (240 V KOBIG) Valgfritt for nærværs-, obligatorisk for fraværsdetektering Kanalmodus: Innstilt på "Switch and dim together". Brytermodus: Innstilt på "2 position switch together". 10

11 (O) 2-kanals, separate brytere Funksjoner: Kobler inn begge kanalene ved nærvær. Opprettholder belysningsstyrke, dimmer og kobler inn dimmekanalen med valgfri trykkbryter med en stilling (bryter 2). Kobler inn bryterkanalen med den valgfrie trykkbryteren med en stilling (bryter 1). Konfigurert for å detektere nærvær: Slås på automatisk ved nærvær. Opprettholder belysningsstyrken (bare dimmekanalen). Trykk og slipp bryteren for å veksle mellom på og av. Trykk og hold bryteren for å dimme opp og ned (endrer retning ved hvert trykk). Slås av etter nærvær. Konfigurert for å detektere fravær: Trykk og slipp bryteren for å slå på. Opprettholder belysningsstyrken (bare dimmekanalen). Trykk og slipp bryteren for å slå av. Trykk og hold bryteren for å dimme opp og ned (endrer retning ved hvert trykk). Slås av etter nærvær. MERK AT DIMMESIGAET BRUKES TI SÅ DIMMEE PÅ/ AV, OG DERFOR MÅ TIFØRSEE PÅ 240 V TI TIKOBIGE KOMME FRA DE PERMAETE STRØMFØREDE KIDE IVE U KRETSBESKYTTESE (HVIS ØDVEDIG) /UT SW1/OPP ED SESOR EBDSPIR-DD (UTE DIMMIG) DIMMEFORK OBIG DIMME (DSI eller DAI) BRYTER 1 FJÆRBRYTER TRYKK FOR Å KOBE (240 V KOBIG) Valgfritt for nærværs-, obligatorisk for fraværsdetektering BRYTER 1 FJÆRBRYTER TRYKK FOR Å KOBE (240 V KOBIG) Valgfritt for nærværs-, obligatorisk for fraværsdetektering Kanalmodus: Innstilt på "Switch and dim separate" Brytermodus: Innstilt på "1 position switch separate" 2-kanals, enkel bryter Funksjoner: Kobler inn begge kanalene ved nærvær. Opprettholder belysningsstyrke, dimmer og kobler inn dimmekanalen med valgfri eksentrisk trykkbryter. Konfigurert for å detektere nærvær: Slås på automatisk ved nærvær. Opprettholder belysningsstyrken (bare dimmekanalen). Trykk og slipp ned bryteren for å slå av. Trykk og slipp opp bryteren for å slå på igjen. Trykk og hold oppe bryteren for å dimme opp, trykk og hold nede bryteren for å dimme ned. Slås av etter nærvær. Kanal 1 betjenes ikke med bryter. Konfigurert for å detektere fravær: Trykk og slipp opp bryteren for å slå på. Opprettholder belysningsstyrken (bare dimmekanalen). Trykk og slipp ned bryteren for å slå av. Trykk og hold oppe bryteren for å dimme opp, trykk og hold nede bryteren for å dimme ned. Slås av etter nærvær. Kanal 1 betjenes ikke med bryter. Kanalmodus: Innstilt på "Switch and dim separate" Brytermodus: Innstilt på "2 position switch separate" Kobling en kanal MERK AT DIMMESIGAET BRUKES TI SÅ DIMMEE PÅ/ AV, OG DERFOR MÅ TIFØRSEE PÅ 240 V TI TIKOBIGE KOMME FRA DE PERMAETE STRØMFØREDE KIDE IVE U KRETSBESKYTTESE (HVIS ØDVEDIG) /UT SW1/OPP ED SESOR EBDSPIR-DD (UTE DIMMIG) MERK AT DE EKSETRISKE TRYKKBRYTERE GIR STYRIG BARE FOR DIMMEE(E). E (E) UTE DIMMIG STYRES BARE AV SESORE DIMMEFORK OBIG DIMME (DSI eller DAI) EKSETRISK TRYKKBRYTER (240 V KOBIG) Valgfritt for nærværs-, obligatorisk for fraværsdetektering Funksjoner: Kobler inn bare kanal 1 ved nærvær, valgfri forbikoblingsbryter. Ingen dimming. Konfigurert for å detektere nærvær: Slås på automatisk ved nærvær. Trykk og slipp ned bryteren for å slå av. Trykk og slipp opp bryteren for å slå på igjen. Slås av etter nærvær. (UTE DIMMIG) Konfigurert for å detektere fravær: Trykk og slipp opp bryteren for å slå på. Trykk og slipp ned bryteren for å slå av. Slås av etter nærvær. Kanalmodus: Innstilt for "Switch only" Brytermodus: Innstilt på "2 position switch together". Merk: En bryter med en posisjon kan brukes i stedet for å veksle mellom på og av, still inn på "1 position switch separate". IVE U KRETSBESKYTTESE (HVIS ØDVEDIG) /UT SW1/OPP ED EKSETRISK TRYKKBRYTER (240 V KOBIG) Valgfritt for nærværs-, obligatorisk for fraværsdetektering 11

12 (O) Kobling med en kanal DIM (1-10V) koblingsskjemaer Flere armaturer kan kobles i parallell med kanal 1 (via - og /ut-terminalene) så lenge den maksimale totale lasten ikke overskrides. Kanal 2 (dimbar utgang) kan brukes til å styre lysutgangen til armaturer som er utstyrt med dimmeforkoblinger/transformatorer. Forkoblingene/transformatorene kan kobles i parallell med kanal 2 (via DIM og DIM+ terminalene). Se spesifikasjonen på side 12 for forkoblingskvantitet. Koblingseksemplene under viser vanlige metoder for å koble utgangskanalene for en enhet med enkel detektor. 1-kanalsdimming Funksjoner: Slår på armaturen når det er personer til stede og opprettholder belysningsstyrken. Dimmere og brytere med valgfri eksentrisk trykkbryter. Konfigurert for å detektere nærvær: Slås på automatisk ved nærvær. Opprettholder belysningsstyrke. Trykk og slipp ned bryteren for å slå av. Trykk og slipp opp bryteren for å slå på igjen. Trykk og hold oppe bryteren for å dimme opp, trykk og hold nede bryteren for å dimme ned. Slås av etter nærvær. Konfigurert for å detektere fravær: Trykk og slipp opp bryteren for å slå på. Opprettholder belysningsstyrke. Trykk og slipp ned bryteren for å slå av. Trykk og hold oppe bryteren for å dimme opp, trykk og hold nede bryteren for å dimme ned. Slås av etter nærvær. Kanalmodus: Innstilt på "Switch and dim together". Brytermodus: Innstilt på "2 position switch together". Merk: En bryter med en posisjon kan brukes i stedet for å veksle mellom på og av, still inn på "1 position switch separate". IVE U KRETSBESKYTTESE (HVIS ØDVEDIG) /UT SW1/OPP ED DIMMEFOR- KOBIG DIMME (1-10 V) EKSETRISK TRYKKBRYTER (240 V KOBIG) Valgfritt for nærværs-, obligatorisk for fraværsdetektering Funksjoner: Kobler inn bare kanal 1 ved nærvær, valgfri forbikoblingsbryter. Ingen dimming. Konfigurert for å detektere nærvær: Slås på automatisk ved nærvær. Trykk og slipp ned bryteren for å slå av. Trykk og slipp opp bryteren for å slå på igjen. Slås av etter nærvær. Konfigurert for å detektere fravær: Trykk og slipp opp bryteren for å slå på. Trykk og slipp ned bryteren for å slå av. Slås av etter nærvær. Kanalmodus: Innstilt på "Switch only" Brytermodus: Innstilt på "2 position switch together". Merk: En bryter med en posisjon kan brukes i stedet for å veksle mellom på og av, still inn på "1 position switch separate". IVE U KRETSBESKYTTESE (HVIS ØDVEDIG) /OUT DIM SW1/OPP ED (UTE DIMMIG) EKSETRISK TRYKKBRYTER (240 V KOBIG) Valgfritt for nærværs-, obligatorisk for fraværsdetektering år det settes strøm på enheten, vil lasten straks slås på. Still inn tidsavbruddet til 10 sekunder, forlat rommet eller vær helt i ro, og vent på at lasten skal slås av. Kontroller at lasten slås på når det registreres bevegelse. Enheten er nå klar til å programmeres. Feilsøking alle produkter Hva om lasten ikke slås PÅ? 12 Kontroller at strømtilførselen til kretsen er i orden. Kontroll at lasten fungerer ved å forbikoble sensoren (f.eks. koble terminalene og /ut til kanal1). Hvis detekteringsområdet er mindre enn ventet, kontroller skjemaet på side 2. Ved å dreie sensoren noe kan detekteringsområdet utvides. Mikrobølgesensor Hvis tilførselen og koblingen er i orden, kontroller innstillingen av UX-nivået. Øk innstillingen av UX-nivået slik at regulatoren slås på ved et høyere naturlig lysnivå i omgivelsene. Hva om lasten ikke slås AV? Testprosedyre for å slå på Påse at området er tomt lenger enn tidsavbruddet varer. Påse at sensoren ikke befinner seg i nærheten av vibrerende overflater eller gjenstander (f.eks. ventilasjonsutstyr). Mikrobølgesensor Enheten kan registrere bevegelse gjennom glass, tynne skillevegger og vegger. Reduser følsomheten. PIR-sensor Påse at sensoren ikke befinner seg i nærheten av sirkulasjonsluft, varmeovner eller lamper.

13 (O) Grunnleggende programmering Funksjonaliteten til en detektor styres av en rekke parametere som kan endres eller programmeres ved hjelp av følgende enheter: UHS5 infrarødt håndsett. Se under for programmerbare funksjoner. UCDHS infrarødt håndsett (med CD). Se brukerveiledningen for alle programmeringsdetaljene. UHS5 håndsettet kan brukes til de fleste grunnleggende programmeringsoperasjonene, og de følgende prosedyrene er basert på bruken av denne enheten. Rett håndsettet mot sensoren, og send de nødvendige programmeringskommandoene til enheten som vist under. Gyldige kommandoer indikeres med et rødt ED-blink. Merk: Andre funksjoner på UHS5 som ikke vises under, er ikke relevante for dette produktet. Antall trykk med Shift-tasten Parameternavn Standardverdi Grafikk på UHS5-håndsettet Beskrivelse DD AD SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 Knappeaktivering On / Raise On Raise Slå lyset på eller øk lys. Off / ower Off ower Slå lyset av eller senk lyset. Walk test Off On Off Time Out (Time adjustment) 20 minutter 1, 10 og 20 minutter 5, 15 og 30 minutter 10 sekunder år den er innstilt til PÅ, vil en rød ED blinke på sensoren når den detekterer bevegelse. Bruk denne funksjonen til å sjekke om følsomhetsnivåene er akseptable. år detektorer er slått på, bestemmer denne verdien hvor lenge lyset skal stå på etter at bevegelsen har opphørt. ux on level (Switch level on) 9 2, 5 og 7 4, 6 og 9 Innstillingen for luxnivå for å hindre at armaturene slås på hvis lysnivået i omgivelsene er tilstrekkelig (justerbart mellom 1 og 9). Armaturene slås alltid på ved nivå 9. ight evel 6 (600) 2 (200) 5 (500) 7 (700) 4 (400) 6 (600) 9 (999) Stiller inn et mål for lysnivået som belysningssystemet skal opprettholde. 9 (999)=deaktivert ux off level (Switch level off) 9 2, 5 og 7 4, 6 og 9 oad Type DAI 2-DAI 7-DSI 2-DAI on Innstillingen av luxnivå for å slå armaturene av ved nærvær hvis nivået på lyset i omgivelsene overstiger innstillingen (kan justeres mellom 1 og 9). ivå 9 vil alltid beholde lyset på. Denne innstillingen kan brukes til kobling av vindusrekke. Merk: Verdien for nivået lux av må alltid være større enn verdien for nivået lux på. Stiller inn protokollen for forkoblingskontroll som skal brukes av utgangskanalen. Sensitivity 9 1, 5 og 9 3, 6 og 8 Defaults D Følsomhetsnivået for å detektere bevegelse. 1 = liten følsomhet 9 = stor følsomhet Stiller enheten tilbake til standardinnstillingene. Burn-in Bestemmer hvor lenge effekten skal være på 100 % slik at lampene "brennes inn". Innbrenningstiden påvirkes ikke av strømbrudd. Presence / Absence Shift Presence Presence Absence ærværsmodus gjør at utgangen slås på når det detekteres bevegelse og av når bevegelsen opphører. Fraværsmodus gjør at utgangen slås av når bevegelsen opphører, men den må først slås på manuelt. Fravær ikke tilgjengelig på MWS1A. Bruk denne knappen for å velge innstillingene i rødt og blått symbolisert med ED-lampene "Shift 1" og "Shift 2" 13

14 (FI) Asennusohjeet: himmennystunnistin Oikean asennuspaikan valitseminen Tunnistin tulee asentaa kattoon seuraavasti: Älä sijoita yksikköä paikkaan, jossa tunnistin altistuu suoralle auringonvalolle. Älä sijoita tunnistinta metriä lähemmäksi mitään valoa tai lämmitykseen tai ilmastointiin käytettäviä ilmakanavia. Älä asenna tunnistinta epävakaalle tai värinälle alttiille alustalle. Vältä metalliesineiden asettamista suoraan anturipään eteen HF-tunnistinta asennettaessa Ø64 tai 74mm 4 Keskeltä keskelle 50mm - 60mm Johtojen purkamistiedot 1,0...2,5 6 mm Tärkeää Varmista, että kaapelit ovat kuten kuvassa ennen kaapelikiinnikkeen kiinnittämistä. Kaapelikkiinnikkeen tulee puristaa AIOAS- TAA kaapelin ulkokuorta. 35 mm Taivuta kaapelisydämiä kuten kuvassa. Kytkentäkaaviot DAI/DSI Yksikanavainen himmennys Toiminnot: Kytkee valaisimen päälle läsnäolon mukaan ja ylläpitää valaistusta. Himmentää ja kytkee valaistuksen päälle valinnaisella keskiasentoon palautuvalla kytkimellä. HIMMEETTÄVÄ IITÄTÄAITE Määritetty läsnäolotunnistukseen: Kytkeytyy päälle automaattisesti läsnäolon mukaan. Ylläpitää valaistusta. Kytke pois päältä painamalla alakytkintä ja vapauttamalla se. Kytke takaisin päälle painamalla yläkytkintä ja vapauttamalla se. Vähennä himmennystä painamalla yläkytkintä ja pitämällä se painettuna. isää himmennystä painamalla alakytkintä ja pitämällä se painettuna. Kytkeytyy pois päältä läsnäolon jälkeen. Konfiguroitu poissaolotunnistukseen: Kytke päälle painamalla yläkytkintä ja vapauttamalla se. Ylläpitää valaistusta. Kytke pois päältä painamalla alakytkintä ja vapauttamalla se. Vähennä himmennystä painamalla yläkytkintä ja pitämällä se painettuna. isää himmennystä painamalla alakytkintä ja pitämällä se painettuna. Kytkeytyy pois päältä läsnäolon jälkeen. VAIHE OA VIRTAPIIRI SUOJAUS (TARVITTAESSA) /OUT SW1/YÖS AAS HIMMEETTÄVÄ VAAISI (DSI tai DAI) KESKIASETOO PAAUTUVA KYTKI (240 V: KYTKETÄ) Valinnainen läsnäolotunnistuksessa, pakollinen poissaolotunnistuksessa 14

15 (FI) Kaksi kanavaa, yksittäiset kytkimet Toiminnot: Kytkee molemmat kanavat päälle läsnäolon mukaan. Ylläpitää valaistusta, himmentää ja kytkee himmennyskanavan valinnaisella yksiasentoisella palautuvalla kytkimellä (kytkin 2). Kytkee kytkinkanavan päälle valinnaisella yksiasentoisella palautuvalla kytkimellä (kytkin 1). Määritetty läsnäolotunnistukseen: Kytkeytyy päälle automaattisesti läsnäolon mukaan. Ylläpitää valaistusta (vain himmennyskanava). Vaihda lähdön tilaa painamalla ja vapauttamalla kytkin. Vähennä ja lisää himmennystä painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna (suunta vaihtuu joka painalluksella). Kytkeytyy pois päältä läsnäolon jälkeen. Konfiguroitu poissaolotunnistukseen: Kytke päälle painamalla kytkintä ja vapauttamalla se. Ylläpitää valaistusta (vain himmennyskanava). Kytke pois päältä painamalla kytkintä ja vapauttamalla se Vähennä ja lisää himmennystä painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna (suunta vaihtuu joka painalluksella). Kytkeytyy pois päältä läsnäolon jälkeen. Kanavatila: Aseta tilaksi "Switch and dim separate". HUOMAA, ETTÄ HIMMEYSSIGAAI KYTKEE HIMMEETTÄVÄÄ VAAISIMEE VIRRA PÄÄE JA KYTKEE SE POIS, JOTE 240 V: VIRRASYÖTÖ O TUTAVA VAAISIKOTEOO PYSYVÄSTÄ, JÄITTEISESTÄ ÄHTEESTÄ. VAIHE OA VIRTAPIIRI SUOJAUS (TARVITTAESSA) /OUT SW1/YÖS AAS EBDSPIR-DD-TUISTI VAAISI (EI HIMMEETTÄVÄ) HIMMEETTÄVÄ IITÄTÄAITE HIMMEETTÄVÄ VAAISI (DSI tai DAI) KYTKI 1: KYTKETÄ OPEAA PAIAUKSEA (240 V: KYTKETÄ) Valinnainen läsnäolotunnistuksessa, pakollinen poissaolotunnistuksessa KYTKI 1: KYTKETÄ OPEAA PAIAUKSEA (240 V: KYTKETÄ) Valinnainen läsnäolotunnistuksessa, pakollinen poissaolotunnistuksessa Kaksi kanavaa, yksi kytkin Toiminnot: Kytkee molemmat kanavat päälle läsnäolon mukaan. Ylläpitää valaistusta, himmentää ja kytkee himmennyskanavan päälle valinnaisella keskiasentoon palautuvalla kytkimellä. Määritetty läsnäolotunnistukseen: Kytkeytyy päälle automaattisesti läsnäolon mukaan. Ylläpitää valaistusta (vain himmennyskanava). Kytke pois päältä painamalla alakytkintä ja vapauttamalla se. Kytke takaisin päälle painamalla yläkytkintä ja vapauttamalla se. Vähennä himmennystä painamalla yläkytkintä ja pitämällä se painettuna. isää himmennystä painamalla alakytkintä ja pitämällä se painettuna. Kytkeytyy pois päältä läsnäolon jälkeen. Kanavaa 1 ei käytetä kytkimellä. Konfiguroitu poissaolotunnistukseen: Kytke päälle painamalla yläkytkintä ja vapauttamalla se. Ylläpitää valaistusta (vain himmennyskanava). Kytke pois päältä painamalla alakytkintä ja vapauttamalla se. Vähennä himmennystä painamalla yläkytkintä ja pitämällä se painettuna. isää himmennystä painamalla alakytkintä ja pitämällä se painettuna. Kytkeytyy pois päältä läsnäolon jälkeen. Kanavaa 1 ei käytetä kytkimellä. Kanavatila: Aseta tilaksi "Switch and dim separate". HUOMAA, ETTÄ HIMMEYSSIGAAI KYTKEE HIMMEETTÄVÄÄ VAAISIMEE VIRRA PÄÄE JA KYTKEE SE POIS, JOTE 240 V: VIRRASYÖTÖ O TUTAVA VAAISIKOTEOO PYSYVÄSTÄ, JÄITTEISESTÄ ÄHTEESTÄ. VAIHE OA VIRTAPIIRI SUOJAUS (TARVITTAESSA) /OUT SW1/YÖS AAS EBDSPIR-DD-TUISTI VAAISI (EI HIMMEETTÄVÄ) HUOMAA, ETTÄ KESKIASETOO PAAUTUVAA KYTKIMEÄ VOI OHJATA VAI HIMMEETTÄVIÄ VAAISIMIA. MUITA VAAISIMIA OHJAA AIOASTAA TUISTI. HIMMEETTÄVÄ IITÄTÄAITE HIMMEETTÄVÄ VAAISI (DSI tai DAI) KESKIASETOO PAAUTUVA KYTKI (240 V: KYTKETÄ) Valinnainen läsnäolotunnistuksessa, pakollinen poissaolotunnistuksessa Yksikanavainen kytkentä Toiminnot: Kytkee päälle kanavan 1 vain läsnäolon mukaan, valinnainen ohituskytkin. Ei himmennyksen lähtöä. Määritetty läsnäolotunnistukseen: Kytkeytyy päälle automaattisesti läsnäolon mukaan. Kytke pois päältä painamalla alakytkintä ja vapauttamalla se. Kytke takaisin päälle painamalla yläkytkintä ja vapauttamalla se. Kytkeytyy pois päältä läsnäolon jälkeen. Konfiguroitu poissaolotunnistukseen: Kytke päälle painamalla yläkytkintä ja vapauttamalla se. Kytke pois päältä painamalla alakytkintä ja vapauttamalla se. Kytkeytyy pois päältä läsnäolon jälkeen. Kanavatila: Aseta tilaksi "Switch only". VAIHE OA VIRTAPIIRI SUOJAUS (TARVITTAESSA) /OUT SW1/YÖS AAS VAAISI (EI HIMMEETTÄVÄ) KESKIASETOO PAAUTUVA KYTKI (240 V: KYTKETÄ) Valinnainen läsnäolotunnistuksessa, pakollinen poissaolotunnistuksessa Kytkintila: Aseta tilaksi "2 position switch together". Huomautus: Myös yksiasentoista 15

16 (FI) DIM (1 10 V) -kytkentäkaaviot Useita valaisimia voidaan kytkeä rinnakkain kanavaan 1 (- ja /Out-napojen kautta), kunhan enimmäiskuormitusta ei ylitetä. Kanavaa 2 (himmennettävä lähtö) voidaan käyttää ohjaamaan valontuottoa valaisimissa, joihin on asennettu himmennettävä kuristin/muuntaja. Kuristimet/muuntajat voidaan kytkeä rinnakkain kanavaan 2 (napojen DIM ja DIM+ kautta). Kuristimien määrät ovat sivun 12 erittelyssä. Alla olevissa johdotusesimerkeissä näytetään yleisiä tapoja yhden tunnistinyksikön lähtökanavien kytkemiseen. Yksikanavainen himmennys Toiminnot: Kytkee valaisimen päälle läsnäolon mukaan ja ylläpitää valaistusta. Himmentää ja kytkee valaistuksen päälle valinnaisella keskiasentoon palautuvalla kytkimellä. Määritetty läsnäolotunnistukseen: Kytkeytyy päälle automaattisesti läsnäolon mukaan. Ylläpitää valaistusta. Kytke pois päältä painamalla alakytkintä ja vapauttamalla se. Kytke takaisin päälle painamalla yläkytkintä ja vapauttamalla se. Vähennä himmennystä painamalla yläkytkintä ja pitämällä se painettuna. isää himmennystä painamalla alakytkintä ja pitämällä se painettuna. Kytkeytyy pois päältä läsnäolon jälkeen. Konfiguroitu poissaolotunnistukseen: Kytke päälle painamalla yläkytkintä ja vapauttamalla se. Ylläpitää valaistusta. Kytke pois päältä painamalla alakytkintä ja vapauttamalla se. Vähennä himmennystä painamalla yläkytkintä ja pitämällä se painettuna. isää himmennystä painamalla alakytkintä ja pitämällä se painettuna. Kytkeytyy pois päältä läsnäolon jälkeen. Kanavatila: Aseta tilaksi "Switch and dim together". Kytkintila: Aseta tilaksi "2 position switch together". Huomautus: Myös yksiasentoista kytkintä voidaan käyttää lähdön vaihtoon. Aseta tilaksi "1 position switch separate". VAIHE OA VIRTAPIIRI SUOJAUS (TARVITTAESSA) /OUT SW1/YÖS AAS HIMMEETTÄVÄ IITÄTÄAITE HIMMEETTÄVÄ VAAISI (1 10 V) KESKIASETOO PAAUTUVA KYTKI (240 V: KYTKETÄ) Valinnainen läsnäolotunnistuksessa, pakollinen poissaolotunnistuksessa Yksikanavainen kytkentä Toiminnot: Kytkee päälle kanavan 1 vain läsnäolon mukaan, valinnainen ohituskytkin. Ei himmennyksen lähtöä. Määritetty läsnäolotunnistukseen: Kytkeytyy päälle automaattisesti läsnäolon mukaan. Kytke pois päältä painamalla alakytkintä ja vapauttamalla se. Kytke takaisin päälle painamalla yläkytkintä ja vapauttamalla se. Kytkeytyy pois päältä läsnäolon jälkeen. Konfiguroitu poissaolotunnistukseen: Kytke päälle painamalla yläkytkintä ja vapauttamalla se. Kytke pois päältä painamalla alakytkintä ja vapauttamalla se. Kytkeytyy pois päältä läsnäolon jälkeen. VAIHE OA VIRTAPIIRI SUOJAUS (TARVITTAESSA) /OUT DIM SW1/YÖS AAS VAAISI (EI HIMMEETTÄVÄ) KESKIASETOO PAAUTUVA KYTKI (240 V: KYTKETÄ) Valinnainen läsnäolotunnistuksessa, pakollinen poissaolotunnistuksessa Kun virta on kytketty yksikköön, kuorma kytkeytyy välittömästi. Aseta aikakatkaisu 10 sekuntiin, poistu huoneesta tai pysy paikoillasi ja odota, kunnes kuorma katkeaa. Tarkista, että kuorma kytkeytyy liikettä havaittaessa. Yksikkö on nyt valmis ohjelmoitavaksi. Vianetsintä kaikki tuotteet Käynnistyksen testausmenetelmä Jos kuorma ei kytkeydy Tarkista, että virransyöttö virtapiiriin on kunnossa. Tarkista, että kuorma toimii ohittamalla tunnistin (esimerkiksi kytkemällä navat ja / Out kanavassa 1). Jos toiminta-alue on odotettua pienempi, tarkista sivun 2 kaavio. Toiminta-alue saattaa parantua kiertämällä tunnistinta hieman. HF-tunnistin Jos virransyöttö ja johdotus ovat asianmukaisia, tarkista luksitason asetus. isää luksitason asetusta, jotta ohjain kytkeytyisi suuremmalla luonnonvalon määrällä. Jos kuorma ei katkea Varmista, että alue on tyhjä pidempään kuin aikakatkaisun kesto. Varmista, että tunnistin ei ole tärinälle alttiiden pintojen tai esineiden läheisyydessä (mm. ilmastointilaitteet). HF-tunnistin Yksikkö saattaa havaita liikettä lasin, ohuiden väliseinien tai seinien läpi. Vähennä herkkyyttä. PIR-tunnistin Varmista, että tunnistin ei ole kiertävän ilman, lämmittimien tai lamppujen vieressä. 16

17 (FI) Perusohjelmointi Tunnistimen toimintoja ohjataan useilla parametreilla, joita voidaan muuttaa tai ohjelmoida seuraavilla laitteilla: UHS5-infrapunakaukosäädin. Ohjelmoitavat toiminnot on lueteltu alla. UCDHS-infrapunakaukosäädin (varustettu nestekidenäytöllä). Käyttöoppaassa on täydelliset ohjelmointitiedot. UHS5-kaukosäädintä voidaan käyttää useimpiin perusohjelmointitoimintoihin, ja seuraavat menetelmät perustuvat tämän laitteen käyttöön. Osoita kaukosäädin anturia kohti ja lähetä vaadittavat ohjelmointikomennot yksikköön alla kuvatulla tavalla. Hyväksyttävät komennot ilmaistaan punaisella merkkivalolla. Huomautus: muut UHS5:n toiminnot, joita ei näytetä alla, eivät sovellu tähän laitteeseen. Shift-näppäimen painallusten määrä Parametrinnimi Oletusarvo UHS5-kaukosäätimen grafiikat Kuvaus DD AD SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 Aktivointi painikkeella On / Raise On Raise Kytkee valot tai lisää valaistusta. Off / ower Off ower Sammuttaa valot tai vähentää valaistusta. Walk test Off On Off Time Out (Time adjustment) 20 minuuttia 1, 10 ja 20 minuuttia 5, 15 ja 30 minuuttia 10 seconds Kun parametri on kytketty On-tilaan, tunnistimen punainen merkkivalo vilkkuu liikettä havaittaessa. Tarkista riittävät herkkyystasot tällä toiminnolla. Kun tunnistin on kytketty, tällä arvolla määritetään, kuinka kauan valot pysyvät päällä liikkeen loputtua. ux on level (Switch level on) 9 2, 5 ja 7 4, 6 ja 9 uksitason asetuksella estetään valaisimien kytkeytyminen päälle, jos ympäristön valotaso on riittävä (säädettävissä 1 9). Valaisimet kytketään päälle aina tasolla 9. ight evel 6 (600) 2 (200) 5 (500) 7 (700) 4 (400) 6 (600) 9 (999) Asettaa valaistuksen kohdetason valaistusjärjestelmän ylläpidettäväksi. 9 (999)=vammaiset ux off level (Switch level off) 9 2, 5 ja 7 4, 6 ja 9 uksitason asetus, jolla valaisimet kytketään pois päältä valaistustason ylittäessä asetuksen läsnäolon aikana (säädettävissä 1 9). Valot pidetään aina päällä tasolla 9. Asetusta voidaan käyttää ikkunarivin vaihtamiseen. oad Type DAI 2-DAI 7-DSI 2-DAI on Asettaa lähtökanavan käyttämän kuristimen ohjausprotokollan. Sensitivity 9 1, 5 ja 9 3, 6 ja 8 iikkeentunnistuksen herkkyystaso. 1 = alhainen herkkyys 9 = suuri herkkyys Defaults D Palauttaa yksikön oletusasetuksiin. Burn-in Presence / Absence Shift Presence Presence Absence Määrittää, kuinka kauan lähtö on sadassa prosentissa lamppujen vanhennusta varten. Virransyötön katkokset eivät vaikuta vanhennusaikaan. Presence-tilassa (läsnäolo) lähtö kytketään päälle liikettä havaittaessa ja kytketään pois päältä liikkeen loppuessa. Absence-tilassa (poissaolo) lähtö kytketään pois päältä liikkeen loppuessa, mutta se täytyy ensin kytkeä päälle manuaalisesti. Absence ei ole saatavana MWS1A-mallissa. Painikkeella valitaan Shift 1- ja Shift 2 -merkkivalojen ilmaisemat punaiset ja siniset asetukset. 17

18 Tekniska data, Tekniske data, Tekniske data, Tekniset tiedot (SV, DK, O, FI) Tech Info EBDSPIR-IQ EBDHS-IQ EBDSPIR-HB-IQ M WS1A-IQ M WS3A-IQ M WS6-IQ 76 x x x X 86 X x x kg 0.2kg 0.15kg 0.1kg 0.15kg 230VAC +/- 10% 50Hz M ax 10A, M in 100mA On 875mW Off 895mW On 822mW Off 847mW On 875mW Off 895mW On 1150mW Off 790mW On 1500mW Off 909mW On 1100mW Off 665mW On 625mW Off 807mW On 800mW Off 299mW On 625mW Off 807mW On 1500mW Off 959mW On 1100mW Off 664mW On 724mW Off 260mW On 809mW Off 305mW On 724mW Off 260mW On 1500mW Off 961mW On 1100mW Off 690mW M aximum number of DSI or DAI ballasts is 10 unless the relay is disabled then it is 20. M aximum number of 1-10V ballasts is 10. Tech Info EBDSPIR-IQ EBDHS-IQ EBDSPIR-HB-IQ M WS1A-IQ M WS3A-IQ M WS6-IQ 2.5mm 2-10ºC to 35ºC 5 to 95%non-condensing Flame retardant ABS and PC/ABS Class GHz GHz 5.8GHz 868M Hz 868M Hz 2 2 <10%on g3 band (default band), <0.1%on g2 band, <1%on g1 band <10%on g3 band (default band), <0.1%on g2 band, <1%on g1 band 18

19 Aura ight International AB Box 508, SE Karlskrona Sweden - Fullversion för programmering och installering finns att ladda ner på hemsidan, vänligen se Den fulde version af programmerings- og installationsfilerne kan downloades på webstedet; se Komplett versjon for programmering og installasjon er tilgjengelig for nedlasting på nettstedet, se Ohjelmoinnin ja asennuksen täysi versio on ladattavissa osoitteesta (SV, DK, O, FI) Tech Info EBDSPIR-IQ EBDHS-IQ EBDSPIR-HB-IQ M WS1A-IQ M WS3A-IQ M WS6-IQ /55 40 without gasket. 44 with gasket EM C-2004/108/EC. VD-2006/95/EC ASI IEEEC E V2.1.2, E V1.8.1, E V1.2.1, Directive 1999/5/EC na na na 30 x 6m 30 x 6m na 7 m x m x 360 na na 22 x 8m 12 m x 360 na 16 m x x 2.0m na na na na 2.7 x 2.7m na na Tech Info EBDSPIR-IQ EBDHS-IQ EBDSPIR-HB-IQ MWS1A-IQ MWS3A-IQ MWS6-IQ na 26 m x x 3. 4m na na na na 4.,0 x 4.0m na na na 40 m x x 5.1m na na Tekniska data, Tekniske data, Tekniske data, Tekniset tiedot #WD

Installasjonsveiledning for PRM på/-av-sensorer

Installasjonsveiledning for PRM på/-av-sensorer Installasjonsveiledning for PRM på/-av-sensorer Funksjoner Støttefunksjoner Låsefjær PRM PIR-sensor/mikrobølgesensor Oppdager bevegelse innenfor enhetens detekteringsområde, slik at belastningsstyring

Detaljer

Laerdal AED Trainer 2

Laerdal AED Trainer 2 Laerdal AED Trainer 2 NORSK SVENSKA DANSK SUOMI Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje www.laerdal.com BEREGNET BRUKSOMRÅDE Heartstart FR2 treneren er beregnet på opplæring av utryknings--personell

Detaljer

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ IUPSY 17xx F J Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting av døråpning, 7 Installasjon,

Detaljer

Siemens GSM Control 2NC9 870

Siemens GSM Control 2NC9 870 580.053d 07.08.2006 Siemens GSM Control 2NC9 870 N S DK FI Bruksanvisning GSM Control 2NC9 870...2 1 Beskrivelse...2 2 Oppkobling og registrering av abonnement...3 3 Styring og lokal betjening...5 4 Alarm...8

Detaljer

Svenska (se sidan SE 1-13)

Svenska (se sidan SE 1-13) 1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Svenska (se sidan SE 1-13) 1 Uttag för extrautrustning 2 R-knapp 3 Volymkontroll för lur/headset 4 Återuppringning 5 Sekretess 6 Knapp för headset och indikator 7 Lagra

Detaljer

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS 06DE2351B.pmd 1 Bästa kund. Vi gratulerar till ett bra produktval. Detta billarm är utvecklat enligt senaste teknologi för

Detaljer

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler LI GH T P O R 6 8 9 0 BA ND / WAK E O R Art. 24-505 Radio med förinställda

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM Original manual CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM Läs noga igenom denna manual innan du börjar installera

Detaljer

Instruction Manual BC-4500A NO DK SE FI EN. Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual

Instruction Manual BC-4500A NO DK SE FI EN. Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual BC-00A Manual_Noricon AS BC-00A_Manual Cover Instruction Manual BC-00A NO DK SE FI EN Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual - - - 6 - - 1 NO_BC-00A NO_BC-00A

Detaljer

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILRADIO

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILRADIO BILSTEREO med inbyggda högtalare BILSTEREO med innebygde høyttalere AUTOSTEREO sisäänrakennetuilla kaiuttimilla BILRADIO med indbyggede højttalere USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26,

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

Luftrenser til innendørs bruk

Luftrenser til innendørs bruk REN S AP-4 LUFTRENSER TIL INNENDØRS BRUK BRUKSANVISNING Luftrenser til innendørs bruk Bruksanvisning Modell: REN S AP-4 Serie: REN Takk for at du har valgt vår luftrenser Vær vennlig å lese bruksanvisningen

Detaljer

DK MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SE MONTERING- OCH ANVÄNDARMANUAL. EicoE12 P

DK MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SE MONTERING- OCH ANVÄNDARMANUAL. EicoE12 P DK MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SE MONTERING- OCH ANVÄNDARMANUAL EicoE12 P 2014v1 Tegninger / Tekninger / Ritningar s. 4-7 DK Monterings- og betjeningsanvisning s.

Detaljer

BILSTEREO AUTOSTEREO

BILSTEREO AUTOSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO FM/AM(RDS)/MP3/WMA/SD/MMC/AUX BILSTEREO Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Med permanent minne, d.v.s. radions stationsinställningar

Detaljer

Multifunktionell. Multifunksjonelt. Monitoiminen. Multifunktionelt

Multifunktionell. Multifunksjonelt. Monitoiminen. Multifunktionelt Multifunktionell infraröd termometer Multifunksjonelt infrarødt termometer Monitoiminen infrapunalämpömittari Multifunktionelt IR-termometer 1 2008 Biltema Nordic Services AB Multifunktionell infraröd

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Steel Dansk Norsk Svenska

Steel Dansk Norsk Svenska Steel Dansk Norsk Svenska 1 ATTENTION! DK: Vær opmærksom på, at emhættens oprindelige aftræksdimension sikrer optimal udnyttelse. I de tilfælde hvor man vælger at reducere aftræksdimensionen, medfører

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

INSTALLATIONSMANUAL 3800 MONTERINGSINSTRUKSER 3800 3800 INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSMANUAL 3800 MONTERINGSINSTRUKSER 3800 3800 INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATISMANUAL 3800 MTERINGSINSTRUKSER 3800 3800 INSTALLATISVEJLEDNING 06DE1687A 09/02 DELTA ELETTRICA s.p.a. via Astico 41-21100 VARESE - ITALY SYSTEMETS TEKNISKA SPECIFIKATIER Nominell drivspänning

Detaljer

GSM Control Unit 6 720 800 178 (2011/11) 6 720 800 178-00.1I

GSM Control Unit 6 720 800 178 (2011/11) 6 720 800 178-00.1I GSM Control Unit 6 720 800 178-00.1I Svenska Installations- /användarhandbok 2 Dansk Installations- /brugermanual 22 Norsk Installasjons- /brukerhåndbok 42 Suomi Asennus- /käyttöohje 62 English Installation

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio multimedia Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Bruksanvisningen innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000

Detaljer

Dockningshögtalare med Bluetooth

Dockningshögtalare med Bluetooth Dockningshögtalare med Bluetooth Modell.: Toronto 1.0S (iphone 6/iPhone 6 plus/iphone5/ipad4/ipad mini ingår ej) Läs instruktionerna noggrant innan du använder produkten och spara manualen för framtida

Detaljer

Roth NOVA+ Trådlöst reglersystem Installations- och bruksanvisning

Roth NOVA+ Trådlöst reglersystem Installations- och bruksanvisning DK Roth NOVA+ Trådløst reguleringssystem Installations- og brugsvejledning SV Roth NOVA+ Trådlöst reglersystem Installations- och bruksanvisning NO Roth NOVA+ Trådløst reguleringssystem Installasjons-

Detaljer

DALI-KONTROLL undermeny nivå 2. 1 Tryck på Prg/Set-knappen: Växlar från undermenyn DALI-KONTROLL till undermenyn SPRÅK.

DALI-KONTROLL undermeny nivå 2. 1 Tryck på Prg/Set-knappen: Växlar från undermenyn DALI-KONTROLL till undermenyn SPRÅK. gateway R-/1/16(64)/64T680191 erten2005v6801-751-0110/09 sv no gateway R-/1/16(64)/ 64 ruksanvisning T680191 fi ör din säkerhet da *V6801-751-01* ¼ R Risk för livshotande skador p.g.a. elektrisk ström

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer