Ole Martin Larsen. Klikk her for innhold. mellom alle stoler. narkomane og leger utenfor rusomsorgen. forlaget aktuell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ole Martin Larsen. Klikk her for innhold. mellom alle stoler. narkomane og leger utenfor rusomsorgen. forlaget aktuell"

Transkript

1 Ole Martin Larsen Klikk her for innhold mellom alle stoler narkomane og leger utenfor rusomsorgen forlaget aktuell

2 Mellom alle stoler

3 Ole Martin Larsen Mellom alle stoler Narkomane og leger utenfor rusomsorgen FORLAGET AKTUELL

4 Forlaget Aktuell utgave, 1. opplag 2008 ISBN Omslagsdesign: Casten Berg Høgenhoff Layout og sats: Brødr. Fossum AS Brødtekst: 10/13 pkt. Scala Sans Papir: 90 g offset Trykk: AS O. Fredr. Arnesen Bok- og Akcidenstrykkeri Foto: Ole Martin Larsen s. 32, 38, 41, 56, 78, 81, 87, 109, 117, 126, 173, 195 Tri D. Ngyuen s. 95, 144, 162 Stefan Kai Nielsen s. 49, 150, 184, 235 Vigdis Askjem Dahl s. 180 Pamela Juhl: Baksidefoto Alle henvendelser kan rettes til Forlaget Aktuell AS; Møllergt. 10, 0179 OSLO Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverksloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

5 Klikk på aktuelt kapittel Innhold Forord... 7 Del 1 De uverdig syke Endestasjonen La dem dø i stillhet Som en bøtte kokende vann Det ser ikke lovende ut Forbudt hjelp Til å gråte blod over Del 2 LAR, legene og de narkomane Behandlingsmonopolet En LAR-avdeling En feilsatsing Klager er gull Et system for de friske De «greie» legene Planken ut Flyktning i Danmark Del 3 Birger Schroll Schrolls pasienter Birger Schroll et signalement Schrolls metode Kampen mot byråkratiet Syklubben fra helvete

6 Klikk på aktuelt kapittel Del 4 Dyp splittelse Kampen for en brukerforening Medisin som dop dop som medisin De nye retningslinjene: Fred i vår tid? Ordforklaringer Persongalleri Kildehenvisninger

7 Forord De kom i grupper til Danmark og ble mottatt med åpne armer. Heroinavhengige fra Norge som ikke kunne få hjelp mot sin avhengighet i hjemlandet. Som frilansjournalist i Danmark skrev jeg noen saker om dem i begynnelsen av årtusenet. Men historien var for «god» til at jeg bare kunne sitte i Danmark og pirke litt i overflaten. Jeg møtte noen av dem over flere år, og kunne se hvordan de forandret seg fra ynkelige vrak til oppegående mennesker. Hvorfor skal de ikke ha samme behandling i Norge som andre syke mennesker, de har jo tross alt pasientrettigheter!? Hvorfor skal Norge år etter år ligge på europatoppen når det gjelder overdosedødsfall? Hvorfor skal norske myndigheter ønske å stanse trafikken av norske narkomane som søker hjelp i utlandet, når kapasiteten åpenbart er for liten i hjemlandet? Hvorfor skal man være rusfri før man kan få medisin mot heroinabstinenser i Norge? Dette pirret min journalistiske nysgjerrighet. Sommeren 2006 innledet jeg et slags studieår i Norge. Tanken var å bli oppdatert på norsk virkelighet og språk, etter mange år hos det danske og svenske broderfolket. I bakhodet lå også håpet om å få kikket nærmere på bakgrunnen for strømmen av norske narkomane til Danmark. Der skoen trykker Et arbeidslegat fra Fritt Ord gjorde det mulig å reise rundt og intervjue en mengde kilder. Spørsmålene var for store og mange 7

8 til å besvare i en bok som denne. Derfor valgte jeg å fokusere på dem som vet hvor skoen trykker: Narkomane, foreldre til narkomane, leger og andre behandlere, en prest og en høytstående lokal politimann er blant dem som er intervjuet. Med få unntak står alle kildene utenfor de offisielle behandlingstiltakene. Et hovedpoeng har vært å begripe og formidle hvordan narkomane som søker hjelp hos det norske helsevesenet ofte møter en virkelighet som andre pasientgrupper ville finne sjokkerende. Jeg har ikke oppsøkt noen av de mange og sikkert utmerkede behandlingsinstitusjonene som finnes rundt om i landet, siden formålet har vært å belyse situasjonen for narkomane som faller utenfor. Jeg har med unntak av helsedirektøren ikke valgt å intervjue politikere, byråkrater og eksperter, i kategorien DSB, De Som Bestemmer. Beslutningene som styrer norsk rusomsorg, begrunnelsene for dem og hvordan beslutningene omsettes til praksis er så sprikende, at det da ville ha blitt en annen bok. Angst og fordommer Møtet med norsk narkotikapolitikk ble omtrent så deprimerende som jeg hadde fryktet. Fortvilte narkomane blir avvist av helsevesenet. Gode krefter utenfor de offisielle behandlingstiltakene blir hindret i å hjelpe dem. Et hovedproblem ser ut til å være at puritanske fordommer om narkomani fortsatt blokkerer for en åpenhjertig diskusjon om den sykdommen det faktisk er. Angsten for å ta tak i feltet synes stor blant politikere flest. Den norske narkotikapolitikken «eies» tydeligvis av et fåtall «eksperter» og byråkrater. Høyt hevet over de narkomanes desperate hverdag har de skrudd sammen et behandlingsunivers som i større grad tilfredsstiller det politisk korrekte, enn det behandlingsbehovet de narkomane faktisk har. 8

9 Sterke traumer Jeg har intervjuet rundt 30 narkomane til boka, og gjengir bare historiene til et fåtall av dem. Hos mange av dem som er valgt bort, er groteske barndomsopplevelser et gjennomgående trekk: vold, incest, tap og manglende kjærlighet. Traumene deres er ofte så sterke og historiene så usammenhengende, at det ville ha krevd mye mer tid til samtaler enn jeg har hatt til rådighet. Til gjengjeld er alle de narkomane kildene med et par unntak blitt behandlet av leger som også er intervjuet til boka. De setter pasientenes opplevelser i perspektiv og underbygger de narkomanes egne beretninger. Et politisk korrekt begrep for stoffbrukere som er havnet over kanten, er for tiden rusmiddelavhengige. Andre foretrekker å kalle dem rusmisbrukere. For å skille de opiatavhengige fra andre grupper, brukes i denne boka et godt, gammelt begrep: narkomane. Jeg lar imidlertid bokas kilder bruke de ordene de selv foretrekker. Mesteparten av boka er basert på research i begrensede geografiske områder over en begrenset tidsperiode, hovedsaklig fra januar til september Byer som er besøkt er Bergen, Haugesund og Stavanger i flere omganger, Sandefjord, Tønsberg, Oslo, Bodø, København og en småby på Østlandet som ikke kan nevnes. Etter at arbeidet er avsluttet, sitter jeg tilbake med enda flere spørsmål enn da jeg begynte. Men jeg har erfart at de norske narkomane jeg møtte i København for noen år tilbake, bare er toppen av et isfjell. Når norske narkomane og deres pårørende søker hjelp, er det ofte vilkårlighet mer enn rettferdighet som avgjør om de får den behandlingen de trenger og har rett til. Deler av kapitlene 8, 10, 11 og 16 er tidligere trykket som artikler i fagbladet Fontene. 9

10 10

11 Del 1 DE UVERDIG SYKE 11

12 12

13 1 Endestasjonen Tiden leger alle sår, sier man. Det gjelder for de fleste mennesker, og mye kan hjelpe oss når vi har det vondt. Å være omgitt av kjærlighet, medmenneskelighet, familie, et godt lokalsamfunn, å ha en jobb man trives med alt hjelper til å lege sår på kropp og sjel, eller gjør det mulig å leve med dem. Religion kan være en styrke for mange. Og så finnes det stimulanser og lovlige rusmidler som sjokolade, kaffe, tobakk og alkohol. Alt dette er til sammen rikelig for de fleste av oss. Hjelper ikke det, kan man gå til legen og få medisin som døyver, kamuflerer eller i beste fall leger de psykiske eller fysiske smertene. Dessverre kan slike medisiner i likhet med alkohol være et skråplan. Mange er blitt rusavhengige av medisin de har fått hos legen, noen også av smertebehandling under et sykehusopphold. Enkelte tar ikke veien om legale rusmidler. Det finnes ulike teorier og hyllekilometer med lærde bokverk om hvorfor noen øyensynlig er dømt til å begynne med selvmedisinering og ender som narkomane. Genetisk bestemt? Traumer fra barndommen? Personlige svakheter? Teoriene overlapper og behøver ikke utelukke hverandre. Det er mange veier inn i narkomanien og mange forklaringer. Fra eksperiment til avhengighet I ungdommen er det mange som eksperimenterer prosent av en norsk ungdomsårgang prøver hasj tallene varierer.* De 13

14 fleste synes det er et uinteressant bekjentskap. En liten andel fortsetter å røyke hasj noen gjør det i mange år uten å havne i avhengighet eller prøve harde stoffer, andre utvikler psykiske sykdommer av hasjrøyking.** Noen prøver seg med festdop som kokain eller amfetamin i helgene, men klarer å holde opp før problemene blir alvorlige. En viss prosent av oss, antakeligvis de minst ressurssterke, oppdager det ikke når de er på vei ut over kanten. Når narkomanien er en kjensgjerning, er det liten trøst for mange at det er anerkjent som en sykdom. Heroinavhengige fikk pasientrettigheter i Norge i 2004, men bare ut fra en rekke stramme kriterier. Oppfyller man dem, har man rett til behandling. Det kan være vanskelig å overbevise helsevesenet om at man tilhører kategorien som har denne rettigheten. Og det er mer enn vanskelig å slutte med heroin på egen hånd. På andre sykdomsområder er pasientrettighetene åpenbare og allment aksepterte. Kommer man akutt til skade, for eksempel i en trafikkulykke, blir himmel og jord satt i bevegelse for å redde livet og mest mulig av førligheten. Nesten uansett hvilken lidelse man blir påført, om årsaken er ulykke, fysisk slit eller medfødte svakheter, står behandlingsapparatet klart med assistanse. Og Råopium, 14 den størknede plantesaften fra opiumsvalmuen, har vært brukt som medikament mot ulike lidelser og som rusmiddel siden oldtiden. Brukens avhengighetsskapende karakter har vært godt kjent. Avhengighetspreget bruk av opium i vesten er kjent siden 1600-tallet. Etter oppdagelsen av henholdsvis morfin (1823) og heroin (1874) så en raskt avhengighetspreget bruk av disse stoffene. Oppfinnelsen av den moderne injeksjonssprøyten midt på 1800-tallet bidro til omfattende samfunnsmessige problemer knyttet til stoffenes rusvirkning. Illegal produksjon og handel med opium og heroin rammes i dag av et omfattende internasjonalt avtaleverk. Sykdomsdefinisjonen av opioidavhengighet er nå tatt inn i de internasjonale klassifikasjonssystemene av sykdommer. I 2004 vedtok Verdens helseorganisasjon en definisjon av rusmiddelavhengighet som i tråd med dette slår fast at avhengighet er en hjernesykdom. Kilde: shdir.no/rusmidler

15 svikter behandlingen, blir det avisoppslag, politiske debatter («slik kan vi ikke ha det») og gylne valgkampløfter. For rusavhengige er det mer innviklet. Kommer avhengigheten av uhensiktsmessig omgang med lovlige stimulanser eller rusmidler, kan du oppleve å bli godt mottatt. Som narkoman skal du passere gjennom et nåløye. Mange dør i ventetiden. Over 2500 nordmenn er døde av overdoser siden Syv prosent av dødsfallene for nordmenn under 40 år er relatert til narkotika. Gjennomsnittet for EU-landene er tre prosent, ifølge statistikken fra EUs narkotikabyrå, EONN. Dør i stillhet Tenk om vi hadde slike tall for kreftbehandlingen i Norge sammenlignet med resten av Europa. Det ville blitt ramaskrik. De politiske partiene ville hengt på nakken til hverandre for å kreve tiltak. Men narkomane får lov å dø i stillhet. Ingen har jo lyst til å bli narkoman noe av det største nederlaget et menneske kan oppleve, ikke minst fordi det er så tabubelagt. Store deler av den norske debatten rundt narkomani synes fortsatt å være preget av moralisme ispedd god gammeldags puritanisme: Syk er noe man blir. Narkomani er noe man påfører seg selv. Man kunne bare latt være. Avholdsbevegelsen Tankegangen er forskjellig i de landene vi pleier å sammenligne oss med. Det finnes flere «skoler» for hvordan man skal behandle narkomane. Utviklingen i den norske tankegangen har tydeligvis sammenheng med synet på alkohol. Norge har hatt en enorm avholdsbevegelse, som på det meste omfattet tiendeparten av befolkningen. «Da felttoget for alvor satte inn mot alkoholen på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, skjedde det i et samfunn med relativt lavt gjennomsnittsforbruk og på en tid da totalfor- 15

16 bruket hadde vært synkende i flere tiår. Avholdsbevegelsen hadde dessuten sin oppkomst i områder der alkoholkonsumet var svært lavt», kan man lese i Ellen Schrumpfs Berus Eder! Norske drikkekulturer i de siste 200 år. Det er ikke mer enn 38 år siden den såkalte løsgjengerloven ble opphevet en lov som siden år 1900 hadde gjort det straffbart å opptre beruset på offentlig sted. Løsgjengerlovens formål var å få samfunnets løse eksistenser, hjemløse og «drukkenbolter», plassert i straffarbeid. I løpet av 1960-årene kom det et voksende krav om å tilby dem hjelp, ikke straff. Den norske helgefylla er fortsatt en sentral bestanddel i vår drikkekultur. Den ville antakelig bli oppfattet som skammelig i mange andre europeiske land, der en sivilisert, daglig omgang med alkohol har vært vanlig i århundrer. Skadereduksjon I de samme europeiske landene som vi gjerne sammenligner oss med på andre områder har man klart å få overdosetallene drastisk ned for narkomane. Metoden kalles skadereduksjon, også kjent som harm reduction, substitusjonsbehandling eller vedlikeholdsbehandling: Man kan godt få et normalt liv og bli en velfungerende samfunnsborger, selv om man er avhengig av abstinensdempende medisin i årevis, kanskje livet ut. Medisin Subutex og metadon heter de vanligste stoffene som brukes i dag kan få den heroinavhengige til å føle seg normal. Tankegangen er også kommet til Norge, der politikken siden narkotikaens epidemiaktige ankomst i samfunnet i 1970-årene har vært preget av visjonen om et narkotikafritt samfunn. Full helbredelse, altså et rusfritt liv, var i mange år målet for all rusbehandling i Norge, og er det til dels fortsatt. Et gammelt dogme i den norske tankegangen går ut på at det skal være vanskelig å komme i behandling. Ellers ville mange flere bli narkomane de vet jo at de får hjelp når de er blitt avhengige. Denne tankegangen er det fortsatt sterke krefter som kjemper 16

17 for å fastholde, også etter at narkomane har fått pasientrettigheter. I dag er lovgivningen om skadereduksjon stort sett på plass, og rundt 3000 norske narkomane er i realiteten satt i livstidsbehandling på metadon. «Statsnarkomane» blir de kalt med et skjellsord, og fortsatt er det mange, også i særdeles innflytelsesrike kretser, som fnyser av denne utviklingen. Mange hevder fortsatt at et rusfritt liv er det eneste anstendige målet for rusbehandling. Endestasjonen Norge har x antall tusen opiatavhengige. Anslagene svinger mellom og som går på opiater, det vil si heroin eller beslektede stoffer. Heroin er endestasjonen for mange når nervene er nedslitt etter årevis med blandingsmisbruk av for eksempel hasj, alkohol, amfetamin, kokain, LSD, ecstasy, GHB, nervemedisin. Det sistnevnte kan kjøpes på gata overalt i Norge hos folk som får det legalt hos fastlegen. Selgerne får en kjærkommen ekstrainntekt, de rusavhengige er dypt takknemlige. For mange betyr heroin slutten, les døden, etter langvarig selvdestruksjon. Endelig finner de et stoff som gjør dem «friske» og så dør de. Frisk er ordet. Det beskriver tilstanden når man ikke har abstinenser. Man er fri til å handle uten å være styrt av heroinet. Et livsfarlig, illegalt narkotikum er blitt den uunnværlige medisinen. Syk er ordet narkomane selv bruker når de lider av heroinabstinenser. Det er en voldsom tilstand. Man blir først frisk når man får den neste dosen. Den svingende kvaliteten på heroinet som selges på gata, sammen med konstant pengemangel og den evige katt og mus-leken med politiet på grunn av samfunnets «nulltoleranse», kan gjøre det til en stor utfordring å holde seg frisk. Skyhøy risiko Dødsrisikoen ved heroin er skyhøy. I forhold til folketallet ligger Norge på europatoppen i overdosedødsfall. En vanlig forklaring 17

18 i DSB-kretser (De Som Bestemmer), går ut på at sprøytebruk er svært utbredt i Norge, mens det i andre land er mer vanlig å røyke eller sniffe heroinet. Flere leger som er intervjuet til denne boka, mener derimot at de lange ventetidene for å få behandling og den omfattende utskrivingen fra behandling av folk som ruser seg, er nøkkelen til de høye dødstallene. Et ukjent antall velger å begå selvmord ved å sette en overdose (OD) når de gir opp håpet om hjelp hos helsevesenet. Norge på overdosetoppen 7 prosent av alle nordmenn som dør før de fyller 40, dør av overdose. Gjennomsnittet i EU er på 3 prosent, ifølge EUs narkotikabyrå, EONN. Selv om OD-dødstallene har falt med 40 prosent i Norge siden toppåret i 2001, da 338 døde ifølge Kripos, er forskjellen til EUgjennomsnittet den samme. Selv om det nå «bare» dør rundt 200 i året i Norge, har EU-tallene falt tilsvarende på grunn av økt tilgang til behandling og skadereduserende tiltak. Som avhengig bygger man opp stadig større toleranse, og trenger doser som er dødelige for nybegynnere. Heroinets renhet er uforutsigbar. De narkomane aner ikke hva de får. Av og til går politiet ut med offentlige advarsler til de narkomane om at dopen som er på gata nå, har ekstrem renhet. Bare i mai og juni 2007 reddet ambulansepersonell i Oslo 310 OD-rammede Verdens narkotikaforbruk Heroin brukes av 11 millioner mennesker. Ifølge FN vokste forbruket med 3,4 prosent mellom 1992 og Kokain brukes av 13,4 millioner mennesker. Også her melder FN om en vekst på 3,4 prosent fra Amfetamin brukes av 25 millioner mennesker, 10 millioner bruker ecstasy. Denne typen bruk vokste med 4,7 prosent i Cannabis/hasj brukes av 162 millioner mennesker. Bruken vokste med 4,7 prosent i Kilde: FNs narkotikaorgan UNODC, World Drug Report

19 fra å dø ved hjelp av motgiften naltrexone. I Bergen var tallet 90. Motgiften opphever virkningen av heroin. Den overlevende ODrammede reiser seg opp som om ingenting var skjedd, og går straks på jakt etter den neste dosen for å nedkjempe abstinensene. OD-dødsfall skjer også ofte for mennesker som nettopp er sluppet ut fra fengselet eller har avsluttet et opphold på en rusfri institusjon. Underveis har kroppen mistet mye av toleransen overfor heroin. Liten virkning Siden forsyningen ofte er like usikker som økonomien er skrøpelig, er det om å gjøre å dele dosen opp i porsjoner som er store nok til å holde deg frisk, men for små til å gi ruseffekt. Men som narkoman er det risikabelt å oppbevare den neste dosen. Du risikerer at den blir stjålet. Derfor går mye av den våkne tiden med til å spekulere på hvordan du skal skaffe den neste dosen, og gjemme den. Det er mye solidaritet og vennskap mellom narkomane. Men når abstinensene melder seg, er det heroinet som tar valgene for deg. Dermed blir vennskap og kjæresteforhold skrøpelige. Det verste med å være narkoman er ensomheten, sier mange narkomane. Du vet at du er helt alene i verden når det gjelder å ta ansvar for å skaffe den neste dosen som du bare skal ha. Mange tror at narkomane svever på en rosa sky og har det deilig. Men perioden hvor heroin har en euforisk virkning, er svært kortvarig. De fleste som er hekta på heroin, husker ikke den gangen de faktisk syntes virkningen var kul. Det jeg husker, er først og fremst sykdommen, forteller Bjørn N. i Haugesund, som vi skal møte i kapittel 3. Det eneste du har å forholde deg til, er å holde deg frisk, gørr kjedelig frisk. Når du er syk, lengter du ikke etter å bli rusa. Det eneste du tenker på, er å få vekk den jævlige følelsen du har nå. 19

20 De fleste narkomane du ser på gata, opplever ingen rus. Alkoholikere blir jo rusa og i godt humør det er kanskje derfor folk flest ikke fatter at heroinavhengighet er noe fullstendig annet, tror Bjørn N. Ute av perspektiv Det er så vanskelig å få i gang en vettug ordveksling om hva som faktisk hjelper. Hele diskusjonen er langt ute av perspektiv og fjernt fra et objektivt grunnlag, mener Per Arvid Eikeland i Tønsberg, som vi skal møte i kapittel 20. Han har i en årrekke kjempet for å stable en brukerforening på beina. I en overgangsperiode fikk foreningen statsstøtte til kontorhold og lignende, men så skiftet de politiske vindene, og støtten ble kuttet. Å være narkoman sammenlignes gjerne med å ha lært seg å sykle: Man glemmer det aldri. Tross medisinsk behandling i årevis, vil det alltid ligge et latent sug etter rus. Gir man etter for suget, risikerer man i Norge å bli kastet ut av den medisinske behandlingen, fordi man bedriver «sidemisbruk» og dermed «ikke nyttiggjør seg behandlingen». Satt på spissen kan det sammenlignes med å bli innlagt på sykehuset på grunn av et brukket bein. Ramler man ut av senga og brekker det andre beinet, blir man nektet behandling for begge beinbruddene. Som narkoman i Norge kan det være en innviklet sak å få oppfylt sine pasientrettigheter. Mange foreldre aner like lite som sine narkomane barn hva man kan gjøre for å få den hjelpen man trenger og har rett til. Foreldre ruinerer seg på å holde avkommet med heroin noen foreldre bruker kroner i året for at det elskede barnet skal holde seg frisk. Det europeiske narkotikaorganet EONN anslår at av om lag 1,5 millioner heroinbrukere i EU + Norge, mottar en halv million substitusjonsbehandling. I USA mottar av opioidavhengige slik behandling. 20

21 Store mangler En nasjonal ruspolitisk konferanse i Oslo våren 2007 stilte spørsmålet: Er man rettsløs som narkoman i Norge? Og den ene foredragsholder etter den andre nesten samtlige jobber i behandlingstiltakene eller forsker på dem uttrykte et klart ja på spørsmålet, og sa videre: Behandlingsapparatet har for liten kapasitet. Det mangler penger, mannskap og kompetanse i det norske behandlingsmonopolet LAR Legemiddelassistert Rehabilitering. LAR og omstendighetene rundt LAR er omtalt i bokas del 2. Et oppsiktsvekkende faktum er at OD-dødstallene i Norge har ligget konstant rundt 200 i året siden 2002, selv om antallet LARpasienter nesten er tredoblet fra 1500 til 4200 i samme periode. I toppåret 2001 krevdes 338 liv, oftest unge. Legenes rolle Hovedfokus i denne boka er satt på forholdet mellom narkomane og en yrkesgruppe som normalt lever av å kurere syke mennesker, nemlig legene. I tilfellet norsk rusomsorg har legene havnet i en besynderlig rolle. De må balansere på en knivsegg overfor myndighetene, om de ønsker å hjelpe pasienter som enten venter på behandling i LAR-systemet, er nektet behandling i LAR-regi, er kastet ut av LAR («utskrevet») eller rett og slett ikke ønsker å ha noe med LAR å gjøre fordi de har jobb og familie å ta hensyn til. Konsekvensen er at de fleste leger vegrer seg for å ha noe med narkomane å gjøre, enten det skyldes frykt for myndighetenes hete ånde i nakken, eller at de ikke orker å forholde seg til en vanskelig pasientgruppe. Hovedinspirasjonen til denne boka er den danske legen Birger Schroll. Han er fyldig omtalt i bokas del 3. Etter et omskiftelig liv som skipsdoktor på flere cruiseskip og kirurg i flere land, fant han i 1986 sitt hjem i Aure på Nord-Møre, der han ble kommunelege og privatpraktiserende lege. En dramatisk vekst i antallet OD-dødsfall i Kristiansund fikk ham i 2001 til å søke jobben som sosiallege. Schroll mente å kunne gjøre 21

22 noe med OD-tallene. Han startet utviklingen av sitt eget behandlingsopplegg som fikk overdosene og kriminaliteten i byen til å synke drastisk. Siden utvidet han nedslagsfeltet til flere byer, der han gikk systematisk etter de mest medtatte blant de narkomane, folk som var for langt nede til å tenke tanken på å søke seg inn i LAR. Konsekvensen for Schroll har vært den samme som for en rekke andre leger: I 2004 mistet han forskrivningsretten til sterk medisin. Men han nektet å gi opp. Ved hjelp av sin danske legelisens kunne han skaffe sine norske pasienter medisin i Danmark. I mars 2006 ble han fratatt sin norske autorisasjon som lege. Og i november 2006 ble han fratatt retten til å utskrive to spesifikke medisiner i Danmark, nemlig Subutex og metadon. Dermed er han nødt til å behandle pasientene sine med morfin i stedet for det har han fortsatt lov til i Danmark (!). Men han ønsker ikke å gjøre det morfin innebærer mye større fare for tilbakefall til heroin. Fritt legevalg Ifølge Schengen-avtalen er det fritt legevalg i hele Schengen-området. Det har et ukjent antall norske narkomane benyttet seg av, blant annet gjennom Birger Schroll og andre danske leger. I dag har danske leger et generelt påbud om bare å utskrive abstinensdempende medisin til pasienter som bor i samme fylke som legen. Det innebærer at det nå er ulovlig for danske leger å hjelpe norske narkomane pasienter, noe som kan være i strid med Schengen-avtalen. Men spørsmålet har så langt ikke vært prøvet i en rettssal. «Den danske kanalen» synes å være lukket. I stedet må narkomane som ikke kan få hjelp i Norge, reise videre til Tyskland, Frankrike, Spania eller andre EU-land, for å skaffe seg fullt lovlig medisin mot heroinavhengighet. 22

23 Soria Moria-erklæringen Men kanskje er hjelpen på vei i Norge? I Soria Moria-erklæringen som de tre regjeringspartiene vedtok før regjeringen Stoltenberg tiltrådte i 2005, kan man blant annet lese følgende: Innenfor rusomsorgen er det behov for å styrke kapasiteten både når det gjelder forebygging, behandling, oppfølging, rehabilitering, omsorg og ettervern. Det vil være behov for en rekke nye tiltak slik som lavterskel ressurssentra, arbeidstreningsplasser, boligtilbud med bemanning, motiveringsklinikker, oppfølgings- og oppsøkingsstillinger i kommunene. Tiltak på feltet må også omfatte behandlings- og rehabiliteringstiltak i kriminalomsorgen og særlige tiltak for kvinner. God kvalitet i behandlingen av rusmiddelavhengige krever raskere hjelp og samhandling mellom mange ulike nivåer, inkludert tiltak som reduserer nyrekrutteringen av rusmiddelavhengige. Det er også helt nødvendig å styrke det forebyggende arbeidet. Regjeringen vil sikre rusmiddelavhengige tilgang til raskere hjelp på alle nivåer i behandlings- og habiliteringskjeden, og sørge for at alt av behandlingstilbud kvalitetssikres. Regjeringen vil: utforme en nasjonal forpliktende opptrappingsplan for rusfeltet, for å samordne og forsterke innsatsen overfor rusmiddelavhengige. gjennomføre tiltak for styrking av habiliteringstiltak overfor rusmiddelavhengige. bygge ut ettervernet bolig, utdanning/jobb, hjelp til økonomistyring/gjeldsslette. etablere en garanti om rask behandling for rusmiddelavhengige under 23 år. redusere ventetida for tilgang til deltagelse i opplegg for metadon/ subutex (LAR) og sikre at de som gis slik behandling også får sosialfaglig oppfølging. snarest sikre finansieringsordninger for opplæring som er knyttet til de private rusbehandlingsinstitusjonene. 23

24 styrke og videreutvikle tiltak for domfelte. gjennomgå finansieringsordningene for ulike behandlingstilbud. gi økonomisk støtte til pårørendesenter. * Andelen (av unge mellom år) som oppga at de hadde brukt cannabis noen gang, økte fra første halvdel av 1990-tallet fram til årtusenskiftet, da henholdsvis prosent på landsbasis og prosent i Oslo oppga at de noen gang hadde brukt cannabis. Deretter kan det spores en viss nedgang. I 2007 var det 11 prosent i aldersgruppa år i landet som helhet som rapporterte at de hadde brukt cannabis noen gang. Den tilsvarende andelen i Oslo var 19 prosent. I undersøkelsen rapporterte 5 prosent på landsbasis og 9 prosent i Oslo at de hadde brukt cannabis i løpet av de siste seks måneder. Også når det gjelder andelen som oppgir at de har brukt andre narkotiske stoffer, var det en økning på slutten av 1990-tallet, mens det stort sett har vært en nedgang/utflating i de siste år. Eksempelvis har andelen åringer på landsbasis som oppgir at de noen gang har brukt amfetamin i de siste to tre år vært omkring 3 4 prosent, mens andelen som oppgir at de noen gang har brukt ecstasy, har holdt seg på omkring 2 3 prosent gjennom flere år Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at tallene er beheftet med statistiske feilmarginer, og må tolkes med stor forsiktighet. Det er videre viktig å huske at spørreskjemaundersøkelser alltid vil være forbundet med visse feilkilder (alle svarer ikke, en del av svarene kan bevisst eller ubevisst være feil, osv) og at undersøkelsene det her refereres til er rettet mot ungdom i sin alminnelighet. Det er grunn til å tro at ungdom som regelmessig bruker narkotiske stoffer enten det dreier seg om cannabis eller sterkere stoffer, vil være underrepresentert i undersøkelsene. (1) ** Av alle som prøver cannabis, er det en av fem som prøver det igjen. Av disse er omkring halvparten i faresonen for å bli stormisbrukere. For denne gruppen øker risikoen for å utvikle alvorlige sinnslidelser, som schizofreni, med 50 til 200 prosent. (2) 24

25 2 La dem dø i stillhet Det er håpløst, sier «Gunn». Hun er mor til narkomane «Norma» som er midt i 20-åra og bor i ei lita bygd i nærheten av Bergen. Jeg har prøvd alt, alt! Om jeg hadde orket, ville jeg ha skrevet en kronikk til Bergens Tidende, med tittelen «La de narkomane dø!». For det er den holdningen jeg føler myndighetene har til de narkomane: La dem dø i stillhet, så er vi kvitt dem! Gunn føler avmakt og raseri over det hun har opplevd. Hun mener at tankegangen i hjelpetiltakene handler mer om å dekke seg selv overfor overordnede, enn om å hjelpe ungdommer som har havnet i problemer. Behandlingsapparatet som sådan er preget av tjenesteforsømmelser og udugelighet, mener Gunn. Ingen gulrot, bare pisk Og tenk på alle dem som ikke har foreldre som orker å kjempe for seg. Da Norma fikk barn, fikk jeg følelsen av at både sosialkontoret og barnevernet bare ventet på at tingene skulle skjære seg fullstendig, slik at de kunne ta fra henne barnet. De møtte meg arrogant, da jeg ba dem samarbeide med hverandre i forhold til Norma og meg. De tilbød ingen behandling, bare urinprøver og andre kontrolltiltak. Ingen gulrot, bare pisk, sier Gunn. Hun forteller at Norma i dag har rett til seks ganger to timer samvær i året med barnet. Og tidspunktene ligger helt fast, de er bestemt ett år i forveien. Ikke når hun er nykter og parat til å møte barnet, men på faste klokkeslett, uansett hvordan hun selv har 25

Actis-notat 1:2015. Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv?

Actis-notat 1:2015. Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv? Actis-notat 1:2015 Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv? Innhold Sammendrag...1 Historikk...3 Legemiddelassistert rehabilitering...5 Heroinassistert behandling internasjonale erfaringer...7

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Les om Arild LØSLATT UTEN JOBB OG BOLIG

Les om Arild LØSLATT UTEN JOBB OG BOLIG N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 0 1 8. å r g a n g SIDE 10 SIDE 8 SIDE 5 Les om Arild LØSLATT UTEN JOBB OG BOLIG Fengselsprest Ragnhild Feyling HAR FANGER EN

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Hjelpearbeidet. til ofre for menneskehandel - en utfordring

Hjelpearbeidet. til ofre for menneskehandel - en utfordring Hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring Rachel Eapen Paul OG Lene Nilsen OSLO 2009 TITTEL: hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring Utgitt av: Krisesentersekretariaet

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

RAPPORT OM NARKOTIKA Stoltenbergutvalget

RAPPORT OM NARKOTIKA Stoltenbergutvalget RAPPORT OM NARKOTIKA Stoltenbergutvalget Denne rapporten er illustrert av brukere av Aktivitetshuset Prindsen et sted for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer i bydel Grünerløkka. Aktivitetshuset

Detaljer

«Ja visst ble livet annerledes» Erfaringer og tanker om å leve med en ervervet hjerneskade

«Ja visst ble livet annerledes» Erfaringer og tanker om å leve med en ervervet hjerneskade «Ja visst ble livet annerledes» Erfaringer og tanker om å leve med en ervervet hjerneskade Illustrasjoner av Eldbjørg Ribe Kirsten Sæther (red.) KReSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus Hefter

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

Gjør det så enkelt som mulig

Gjør det så enkelt som mulig Gjør det så enkelt som mulig Tipshefte om Individuell plan Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.shdir.no IS-1544 MILJØMERKET 241 450 Trykksak Heftets

Detaljer

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon.

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Gunnar Elstad: Et lite sjelesorgkurs. Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Herre, Du vet bedre enn jeg at jeg blir eldre, og at en vakker dag er jeg blitt

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

"Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid

Nytt liv, nye muligheter - incestutsatt og gravid "Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid Maria er 31 år og gravid for annen gang. Hun er gift og har en sønn på 1 1/2 år. Hun ble utsatt for incest fra faren da hun var barn. Moren tror henne

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

KVINNE. Ta det som en. Tyrili skriftserie nr 2 ISBN - 82-8026-000-5. Tyrili skriftserie nr 2 ISBN - 82-8026-000-5. Tyrili Forskning og Utvikling

KVINNE. Ta det som en. Tyrili skriftserie nr 2 ISBN - 82-8026-000-5. Tyrili skriftserie nr 2 ISBN - 82-8026-000-5. Tyrili Forskning og Utvikling Tyrili skriftserie nr 2 ISBN - 82-8026-000-5 Tyrili Forskning og Utvikling (FOU) Tyrili Forskning og Utvikling Sverres gate 4, 0652 Oslo. Tel: 2267 5850 www.resssurser.no E-post: fou@ressurser.no Tyrili

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

To land. To kulturer.

To land. To kulturer. DEBATT NILS CHRISTIE & EVY FRANTZSEN To land. To kulturer. Vi tror ikke det er fullkomment, alt som skjer i Danmark på narkotikapolitikkens område. Men kanskje kunne det i et skrift som dette være OK å

Detaljer

KAPITTEL 2A: "HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET"

KAPITTEL 2A: HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET KAPITTEL 2A: "HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET" _Hun er 14 år eldre enn meg, 14 år! Og hun kan ikke lese. Hun kan til og med ikke skrive navnet sitt! Jeg har alltid kalt henne storesøster, fordi

Detaljer

Levende Ord-kollapsen

Levende Ord-kollapsen Levende Ord-kollapsen Metoderapport til SKUP 2012 Johanna Hundvin Almelid, Eivind Algrøy, Tore Hjalmar Sævik, Tarjei Gilje, Fred C. Gjestad Metoderapport «Levende Ord-kollapsen» 1. Medarbeidere: Johanna

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Hva sier Bibelen? Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag.

Hva sier Bibelen? Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag. Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag. Kroppen vår, utseendet og seksualiteten, er ofte viktigere for oss enn vi tror. Det at vi er trygge i rollen

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer