TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING"

Transkript

1 TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: Tid: kl opprop, møtet starter orienteringer spørretime behandling av saker på sakslista matpause orientering om NAV reformen og etablering av NAV Tysfjord v/ avd.dir. Jack Inge Sørelv behandling av saker på sakslista Gruppemøter fra kl Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel Orienteringer Spørretime avsatt tid ½ time. Skriftlige spørsmål innen /08 08/95 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL MED LAVERE ALKOHOLINNHOLD E COOP MARKED, KJØPSVIK, AVD /08 08/239 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL,OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK TYSFJORD TURISTSENTER AS 36/08 08/293 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL, OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK DRAG SNARKJØP AS 37/08 08/330 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL,OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED INNTIL 4,76 VOLUMPROSENT ALKOHOL I TIDSROMMET TIL /08 08/238 SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I Adresse: Tlf: Org.nr.: Postboks Kjøpsvik Fax: Bankgiro:

2 TIDSROMMET FRAM TIL TYSFJORD TURISTSENTER AS 39/08 08/340 SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL KROVERTEN MAT OG GRILLHUS 40/08 08/341 SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL STETIND HOTELL 41/08 08/345 SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL WALTETRS KRO DA 42/08 08/237 SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL TYSFJORD TURISTSENTER AS, BOGNES VEIKRO 43/08 08/452 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - WALTERS KRO DA 44/08 08/451 SALG AV TOMT 45/08 08/450 OPPUSSING LEGEBOLIGER 46/08 08/219 KOMMUNAL KAI PÅ DRAG 47/08 07/585 KOMPETANSEPLAN HELSE- OG OMSORG /08 07/921 TURBOK - OMDISPONERING AV MIDLER 49/08 08/491 REVISJON AV REGLEMENT FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE. 50/08 08/489 KUNSTGRESSBANE I KJØPSVIK. 51/08 08/46 SYSTEM FOR KVALITETSVURDERING AV VIRKSOMHET 52/08 08/359 INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM

3 53/08 08/444 BEMANNINGSØKNING - OMSORGSTJENESTEN PÅ STORJORD 54/08 06/2109 UTVIDELSE KOMMUNEDELSUTVALGET FOR KJØPSVIK HUNDHOLMEN OG KJELKVIK 55/08 08/495 VALG AV KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 56/08 08/490 VALG AV FUNGERENDE ORDFØRER. 57/08 07/363 LIVSFASEORIENTERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK 58/08 07/8 ETABLERING AV NAV-KONTOR I TYSFJORD KOMMUNE 59/08 08/449 Unntatt offentlig ofl 5a Ofl 5a OPPPRETTELSE AV STILLINGER I HENHOLD TIL ØKTE BEHOV ETTER OPPLÆRING 60/08 08/460 BUDSJETTPROSESS /08 08/454 BUDSJETTREGULERING /08 08/418 EIENDOMSSKATT Driftsutvalgets vedtak/innstilling i sak 51/08, 52/08, 53/08 ettersendes/legges frem før møtet. Kjøpsvik, Anders Sæter Ordfører

4 Sak 34/08 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL MED LAVERE ALKOHOLINNHOLD E COOP MARKED, KJØPSVIK, AVD 42.2 Saksbehandler: Ante Martin Eriksen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 08/95 Saksnr.: Utvalg Møtedato 43/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Formannskapets innstilling: 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Coop Nord BA bevilling til salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1, med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 2. Utsalgssted: Coop Marked Kjøpsvik 3. Som styrer godkjennes Alfhild Larssen og som stedfortreder godkjennes Wenche Borg Jfr. Alkohollovens 1-7 c 4. Salg kan skje mandag - fredag fra kl På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl Jfr. Alkohollovens 3-7, 2. ledd. 5. Bevillingen gjelder tom. 30. juni 2012 Bevillingen godkjennes med forbehold om at stedfortreder avlegger godkjent kunnskapsprøve innen Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 43/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Coop Nord BA bevilling til salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1, med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 2. Utsalgssted: Coop Marked Kjøpsvik 3. Som styrer godkjennes Alfhild Larssen og som stedfortreder godkjennes Wenche Borg Jfr. Alkohollovens 1-7 c 4. Salg kan skje mandag - fredag fra kl På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl Jfr. Alkohollovens 3-7, 2. ledd. 5. Bevillingen gjelder tom. 30. juni 2012 Bevillingen godkjennes med forbehold om at stedfortreder avlegger godkjent kunnskapsprøve innen Side 4 av 57

5 Sak 34/08 Saksutredning: Coop Nord BA Tromsø søker om fornyet salgsbevilling i 4 år frem til Salgsted er Coop Marked avd. 42.2, F.L Smithsvei 2 i Kjøpsvik. Salgstedet er en dagligvareforretning med Alfhild Larssen som daglig leder og Wence Borg som stedfortreder. Coop Nord BA har skriftlig bekreftet at Larssen og Borg er ansatt. Fremlagt dokumentasjon: firmaattest, godkjent kunnskapsprøve om alkohollovgivningen for styrer. Ihht søknaden skal stedfortreder avlegge prøven. Søknaden har vært forelagt: politiet, helse- og sosial og skattemyndigheten til uttalelse. Alkohollovens 1-7a Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking. Vedlegg: Lill Tove Hansen rådmann Ante Martin Eriksen formannskapssekretær Side 5 av 57

6 Sak 35/08 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL,OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK TYSFJORD TURISTSENTER AS Saksbehandler: Ante Martin Eriksen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 08/239 Saksnr.: Utvalg Møtedato 44/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Formannskapets innstilling: 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Tysfjord Turistsenter AS Butikken bevilling til salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1, med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 2. Utsalgssted: Tysfjord Turistsenter AS, Butikken, Storjord i Tysfjord. 3. Som styrer godkjennes Jimmy Skogvoll og som stedfortreder godkjennes Jann Skogvoll Jfr. Alkohollovens 1-7 c 4. Salg kan skje mandag - fredag fra kl På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl Jfr. Alkohollovens 3-7, 2. ledd. 5. Bevillingen gjelder tom. 30. juni 2012 Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 44/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Tysfjord Turistsenter AS Butikken bevilling til salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1, med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 2. Utsalgssted: Tysfjord Turistsenter AS, Butikken, Storjord i Tysfjord. 3. Som styrer godkjennes Jimmy Skogvoll og som stedfortreder godkjennes Jann Skogvoll Jfr. Alkohollovens 1-7 c 4. Salg kan skje mandag - fredag fra kl På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl Jfr. Alkohollovens 3-7, 2. ledd. 5. Bevillingen gjelder tom. 30. juni 2012 Saksutredning: Side 6 av 57

7 Sak 35/08 Tysfjord Turistsenter AS Butikken søker om fornyet salgsbevilling i 4 år frem til Salgsted er Tysfjord Turistsenter AS, Butikken på Storjord. Salgstedet er en dagligvareforretning som eies 100% av Tysfjord Turistsenter med Jann Skogvoll og Jimmy Skogvoll som aksjonærer. Fremlagt dokumentasjon: firmaattest, godkjent kunnskapsprøve om alkohollovgivningen for styrer og stedfortreder. Søknaden har vært forelagt: politiet, helse- og sosial og skattemyndigheten til uttalelse. Alkohollovens 1-7a Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking. Vedlegg: Lill Tove Hansen rådmann Ante Martin Eriksen formannskapssekretær Side 7 av 57

8 Sak 36/08 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL, OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK DRAG SNARKJØP AS Saksbehandler: Ante Martin Eriksen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 08/293 Saksnr.: Utvalg Møtedato 45/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Formannskapets innstilling: 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Drag Snarkjøp bevilling til salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1, med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 2. Utsalgssted: Drag Snarkjøp AS. 3. Som styrer godkjennes Monica Jensen og som stedfortreder godkjennes Tove Jensen Jfr. Alkohollovens 1-7 c 4. Salg kan skje mandag - fredag fra kl På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl Jfr. Alkohollovens 3-7, 2. ledd. 5. Bevillingen gjelder tom. 30. juni 2012 Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 45/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Drag Snarkjøp bevilling til salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1, med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 2. Utsalgssted: Drag Snarkjøp AS. 3. Som styrer godkjennes Monica Jensen og som stedfortreder godkjennes Tove Jensen Jfr. Alkohollovens 1-7 c 4. Salg kan skje mandag - fredag fra kl På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl Jfr. Alkohollovens 3-7, 2. ledd. 5. Bevillingen gjelder tom. 30. juni 2012 Side 8 av 57

9 Sak 36/08 Saksutredning: Drag Snarkjøp AS søker om salgsbevilling i 4 år frem til Salgsted er Drag Snarkjøp lokaler på Drag. Salgsstedet er en dagligvareforretning som eies 100% av Kimo Holding AS med Monica Jensen og Kim-Atle Olsen som aksjonærer. Monica Jensen er oppgitt som daglig leder for Drag Snarkjøp. Fremlagt dokumentasjon: firmaattest, godkjent kunnskapsprøve om alkohollovgivningen for styrer og stedfortreder. Søknaden har vært forelagt: politiet, helse- og sosial og skattemyndigheten til uttalelse. Alkohollovens 1-7a Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking. Vedlegg: Lill Tove Hansen rådmann Ante Martin Eriksen formannskapssekretær Side 9 av 57

10 Sak 37/08 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL,OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED INNTIL 4,76 VOLUMPROSENT ALKOHOL I TIDSROMMET TIL Saksbehandler: Ante Martin Eriksen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 08/330 Saksnr.: Utvalg Møtedato 46/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Formannskapets innstilling: 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Nøstdahl & Nøstdahl bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 2. Utsalgssted: Bunnpris, Kjøpsvik 3. Som styrer godkjennes Esben Nøstdahl og som stedfortreder godkjennes Ellen Kristin Berg. Jfr. Alkohollovens 1-7 c 4. Salg kan skje mandag - fredag fra kl På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl Jfr. Alkohollovens 3-7, 2. ledd. 5. Bevillingen gjelder tom. 30. juni 2012 Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 46/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Nøstdahl & Nøstdahl bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 2. Utsalgssted: Bunnpris, Kjøpsvik 3. Som styrer godkjennes Esben Nøstdahl og som stedfortreder godkjennes Ellen Kristin Berg. Jfr. Alkohollovens 1-7 c 4. Salg kan skje mandag - fredag fra kl På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl Jfr. Alkohollovens 3-7, 2. ledd. 5. Bevillingen gjelder tom. 30. juni 2012 Side 10 av 57

11 Sak 37/08 Saksutredning: Nøstdahl & Nøstdahl AS søker om fornyet salgsbevilling i 4 år frem til Salgsted er Bunnpris, F.L Smithsvei 8 i Kjøpsvik. Salgstedet er en dagligvareforretning med Espen Nøstdahl som daglig leder, han er også styrets leder. Som stedfortreder oppgis Ellen Kristine Berg. Espen Nøstdahl har skriftlig bekreftet at Ellen er ansatt hos Nøstdahl & Nøstdahl AS. Fremlagt dokumentasjon: firmaattest, godkjent kunnskapsprøve om alkohollovgivningen for styrer og stedfortreder. Søknaden har vært forelagt: politiet, helse- og sosial og skattemyndigheten til uttalelse. Alkohollovens 1-7a Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking. Vedlegg: Robert Pettersen rådmann Ante Martin Eriksen formannskapssekretær Side 11 av 57

12 Sak 38/08 SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL TYSFJORD TURISTSENTER AS Saksbehandler: Ante Martin Eriksen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 08/238 Saksnr.: Utvalg Møtedato 47/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Formannskapets innstilling: 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Tysfjord Turistsenter AS bevilling til skjenking som omfatter følgende grupper: 1) drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol 2) drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 3) drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol 2. Skjenketid for gruppe 1 og 2: Skjenketid for gruppe 3: For øvrig gjelder bestemmelsene i Alkohollovens Som styrer godkjennes Jan-Andre Skogvoll og som stedfortreder godkjennes Jann Skogvoll. Jfr, Alkohollovens 1-7c 4. Uteservering kan foregå på omsøkt terrasse til kl Det er en forutsetning at skjenking foregår i et fysisk avgrenset område. 5. Bevillingen gjelder tom. 30 juni 2012 Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 47/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Tysfjord Turistsenter AS bevilling til skjenking som omfatter følgende grupper: 1) drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol Side 12 av 57

13 Sak 38/08 2) drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 3) drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol 2. Skjenketid for gruppe 1 og 2: Skjenketid for gruppe 3: For øvrig gjelder bestemmelsene i Alkohollovens Som styrer godkjennes Jan-Andre Skogvoll og som stedfortreder godkjennes Jann Skogvoll. Jfr, Alkohollovens 1-7c 4. Uteservering kan foregå på omsøkt terrasse til kl Det er en forutsetning at skjenking foregår i et fysisk avgrenset område. 5. Bevillingen gjelder tom. 30 juni 2012 Saksutredning: Tysfjord Turistsenter AS søker om fornyet skjenkebevilling i 4 år frem til Som styrer oppgis Jan-Andre Skogvoll og Jann Skogvoll som stedfortreder. Bevillingssøker er et AS med Jann Skogvoll og Oddny Skogvoll som aksjonærer og Jann Skogvoll som daglig leder. Inneværende bevillingsperiode har Tysfjord Turistsenter følgende bevilling: Gruppe 1 og 2: Gruppe 3): Uteservering frem til kl I søknad om fornyet bevilling søkes det om skjenketider fra kl til kl Fremlagt dokumentasjon: firmaattest, godkjent kunnskapsprøve om alkohollovgivningen for styrer og stedfortreder. Søknaden har vært forelagt: politiet, helse- og sosial og skattemyndigheten til uttalelse. Alkohollovens 1-7a Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking. Side 13 av 57

14 Sak 38/08 Rådmannens merknader: Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer er forbudt mellom kl kl Jfr. Alkohollovens 4-4 Ihht. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Tysfjord kommune ( vedtatt av kommunestyret den ) kan det gis mulighet til skjenking av brennevin til kl og skjenking av vin og øl til kl Vedlegg: Lill Tove Hansen rådmann Ante Martin Eriksen formannskapssekretær Side 14 av 57

15 Sak 39/08 SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL KROVERTEN MAT OG GRILLHUS Saksbehandler: Ante Martin Eriksen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 08/340 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Formannskapets innstilling: 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Kroverten Mat og Grillhus bevilling til skjenking som omfatter følgende grupper: 1) drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol 2) drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 3) drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol 2. Skjenketid for gruppe 1 og 2: Skjenketid for gruppe 3: For øvrig gjelder bestemmelsene i Alkohollovens Som styrer godkjennes Kjell Klingan og som stedfortreder godkjennes Ingunn Langmo. Jfr, Alkohollovens 1-7c 4. Uteservering kan foregå på omsøkt terrasse til kl Det er en forutsetning at skjenking foregår i et fysisk avgrenset område. 5. Bevillingen gjelder tom. 30 juni 2012 Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 48/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Kroverten Mat og Grillhus bevilling til skjenking som omfatter følgende grupper: 1) drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol 2) drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol Side 15 av 57

16 Sak 39/08 3) drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol 2. Skjenketid for gruppe 1 og 2: Skjenketid for gruppe 3: For øvrig gjelder bestemmelsene i Alkohollovens Som styrer godkjennes Kjell Klingan og som stedfortreder godkjennes Ingunn Langmo. Jfr, Alkohollovens 1-7c 4. Uteservering kan foregå på omsøkt terrasse til kl Det er en forutsetning at skjenking foregår i et fysisk avgrenset område. 5. Bevillingen gjelder tom. 30 juni 2012 Saksutredning: Kroverten Mat og Grillhus søker om fornyet skjenkebevilling i 4 år frem til Som styrer oppgis Kjell Klingan og Ingunn Langmo som stedfortreder. Bevillingssøker er et ANS (enkeltmannsforetak) med Kjell Klingan eier. Skjenkestedet er et spisested uten overnatting Inneværende bevillingsperiode har Kroverten Mat og Grillhus følgende bevilling: Gruppe 1 og 2: Gruppe 3): Uteservering frem til kl I søknad om fornyet bevilling søkes det om endrede skjenketider til og skjenking på terrasse til kl Åpningstid: Fremlagt dokumentasjon: firmaattest, godkjent kunnskapsprøve om alkohollovgivningen for styrer og stedfortreder. Søknaden har vært forelagt: politiet, helse- og sosial og skattemyndigheten til uttalelse. Alkohollovens 1-7a Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking. Side 16 av 57

17 Sak 39/08 Rådmannens merknader: Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer er forbudt mellom kl kl Jfr. Alkohollovens 4-4 Ihht. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Tysfjord kommune ( vedtatt av kommunestyret den ) kan det gis mulighet til skjenking av brennevin til kl og skjenking av vin og øl til kl Vedlegg: Lill Tove Hansen rådmann Ante Martin Eriksen formannskapssekretær Side 17 av 57

18 Sak 40/08 SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL STETIND HOTELL Saksbehandler: Ante Martin Eriksen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 08/341 Saksnr.: Utvalg Møtedato 49/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Formannskapets innstilling: 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Stetind Hotell bevilling til skjenking som omfatter følgende grupper: 1) drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol 2) drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 3) drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol 2. Skjenketid for gruppe 1 og 2: Skjenketid for gruppe 3: For øvrig gjelder bestemmelsene i Alkohollovens Som styrer godkjennes Rita Gundersen og som stedfortreder godkjennes Terje A. Gundersen. Jfr, Alkohollovens 1-7c 4. Uteservering kan foregå på omsøkt terrasse til kl Det er en forutsetning at skjenking foregår i et fysisk avgrenset område. 5. Bevillingen gjelder tom. 30 juni 2012 Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 49/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: Side 18 av 57

19 Sak 40/08 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Stetind Hotell bevilling til skjenking som omfatter følgende grupper: 1) drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol 2) drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 3) drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol 2. Skjenketid for gruppe 1 og 2: Skjenketid for gruppe 3: For øvrig gjelder bestemmelsene i Alkohollovens Som styrer godkjennes Rita Gundersen og som stedfortreder godkjennes Terje A. Gundersen. Jfr, Alkohollovens 1-7c 4. Uteservering kan foregå på omsøkt terrasse til kl Det er en forutsetning at skjenking foregår i et fysisk avgrenset område. 5. Bevillingen gjelder tom. 30 juni 2012 Saksutredning: Stetind Hotell v/ Rita Gundersen søker om fornyet skjenkebevilling i 4 år frem til Som styrer oppgis Rita Gundersen og som Terje A. Gundersen som stedfortreder. Bevillingssøker er et ANS (enkeltmannsforetak) med Rita Gundersen som eier. Skjenkestedet er Stetind Hotell, Granveien 4 i Kjøpsvik. Inneværende bevillingsperiode har Stetind Hotell følgende bevilling: Gruppe 1 og 2: Gruppe 3): Uteservering frem til kl I søknad om fornyelse er det ikke søkt om endrede skjenketider. Fremlagt dokumentasjon: firmaattest, godkjent kunnskapsprøve om alkohollovgivningen for styrer.. Søknaden har vært forelagt: politiet, helse- og sosial og skattemyndigheten til uttalelse. Alkohollovens 1-7a Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. Side 19 av 57

20 Sak 40/08 Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking. Rådmannens merknader: Ihht. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Tysfjord kommune ( vedtatt av kommunestyret den ) kan det gis mulighet til skjenking av brennevin til kl og skjenking av vin og øl til kl Vedlegg: Lill Tove Hansen rådmann Ante Martin Eriksen formannskapssekretær Side 20 av 57

21 Sak 41/08 SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL WALTETRS KRO DA Saksbehandler: Ante Martin Eriksen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 08/345 Saksnr.: Utvalg Møtedato 50/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Formannskapets innstilling: 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Walters Kro DA bevilling til skjenking som omfatter følgende grupper: 1) drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol 2) drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 3) drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol 2. Skjenketid for gruppe 1 og 2: Skjenketid for gruppe 3: For øvrig gjelder bestemmelsene i Alkohollovens Som styrer godkjennes Kai Erik Mathisen og som stedfortreder godkjennes Ellen Kristin Berg. Jfr, Alkohollovens 1-7c 4. Uteservering kan foregå på omsøkt terrasse til kl Det er en forutsetning at skjenking foregår i et fysisk avgrenset område. 5. Bevillingen gjelder tom. 30 juni 2012 Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 50/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Walters Kro DA bevilling til skjenking som omfatter følgende grupper: 1) drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol 2) drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 3) drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol 2. Skjenketid for gruppe 1 og 2: Skjenketid for gruppe 3: For øvrig gjelder bestemmelsene i Alkohollovens Som styrer godkjennes Kai Erik Mathisen og som stedfortreder godkjennes Ellen Kristin Berg. Jfr, Alkohollovens 1-7c 4. Uteservering kan foregå på omsøkt terrasse til kl Det er en forutsetning at skjenking foregår i et fysisk avgrenset område. 5. Bevillingen gjelder tom. 30 juni 2012 Saksutredning: Side 21 av 57

22 Sak 41/08 Walters Kro DA søker om skjenkebevilling i 4 år frem til Som styrer oppgis Kai Erik Mathisen og Ellen Kristin Berg som stedfortreder. Bevillingssøker er et DA ( foretak med delt ansvar 75/25%) med Kai Erik Mathisen og Unn Berit Berg som eiere. Skjenkestedet /lokalene eies av Walter Knutsen som har avsluttet sin virksomhet og leier ut lokalene til bevillingssøkerne. De nye søkerne skal drive sitt foretak med samme konsept som tidligere eier, også under samme firmanavn, Walters Kro. Det nye foretaket har også søkt om serveringsbevilling. Dette betyr imidlertid ikke at søker må ha serveringsbevilling for å få behandlet en søknad om skjenkebevilling, men skjenkebevilling kan ikke utøves før det er gitt serveringsbevilling. Serveringsbevilling gis etter serveringslovens 3. Inneværende bevillingsperiode hadde tidligere eier følgende bevilling: Gruppe 1 og 2: Gruppe 3): Ute servering frem til kl I søknad bevilling søkes det om skjenketid fra kl til kl og skjenking på terrasse Åpningstiden er oppgitt til: fra kl 11,00 til kl Fremlagt dokumentasjon: firmaattest, godkjent kunnskapsprøve om alkohollovgivningen for styrer og stedfortreder. Søknaden har vært forelagt: politiet, helse- og sosial og skattemyndigheten til uttalelse. Alkohollovens 1-7a Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking. Rådmannens merknader: Ihht. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Tysfjord kommune ( vedtatt av kommunestyret den ) kan det gis mulighet til skjenking av brennevin til kl og skjenking av vin og øl til kl Lill Tove Hansen rådmann Ante Martin Eriksen formannskapssekretær Side 22 av 57

23 Sak 42/08 SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL TYSFJORD TURISTSENTER AS, BOGNES VEIKRO Saksbehandler: Ante Martin Eriksen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 08/237 Saksnr.: Utvalg Møtedato 51/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Formannskapets innstilling: 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Tysfjord Turistsenter AS, Bognes veikro bevilling til skjenking som omfatter følgende grupper: 1) drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol 2) drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 2. Skjenketid for gruppe 1 og 2: For øvrig gjelder bestemmelsene i Alkohollovens Som styrer godkjennes Jimmy Skogvoll og som stedfortreder godkjennes Jan-Andre Skogvoll. Jfr, Alkohollovens 1-7c 4. Uteservering kan foregå på omsøkt terrasse til kl Det er en forutsetning at skjenking foregår i et fysisk avgrenset område. 5. Bevillingen gjelder tom. 30 juni 2012 Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 51/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling vedtatt mot 1 stemme. Vedtak: 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Tysfjord Turistsenter AS, Bognes veikro bevilling til skjenking som omfatter følgende grupper: 1) drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol 2) drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 2. Skjenketid for gruppe 1 og 2: For øvrig gjelder bestemmelsene i Alkohollovens Som styrer godkjennes Jimmy Skogvoll og som stedfortreder godkjennes Jan-Andre Skogvoll. Jfr, Alkohollovens 1-7c 4. Uteservering kan foregå på omsøkt terrasse til kl Det er en forutsetning at skjenking foregår i et fysisk avgrenset område. 5. Bevillingen gjelder tom. 30 juni 2012 Side 23 av 57

24 Sak 42/08 Saksutredning: Tysfjord Turistsenter AS Bognes Veikro søker om fornyet skjenkebevilling i 4 år frem til Som styrer oppgis Jimmy Skogvoll og Jan-Andre Skogvoll som stedfortreder. Bognes Veikro er en kafe/kafeteria eies 100% av Tysfjord Turistsenter AS med Jann Skogvoll og Oddny Skogvoll som aksjonærer og Jann Skogvoll som daglig leder. Inneværende bevillingsperiode har Bognes Veikro følgende bevilling: Gruppe 1 og 2: Uteservering frem til kl I søknad om fornyelse av bevilling er det ikke søk om endrede skjenketider. Fremlagt dokumentasjon: firmaattest, godkjent kunnskapsprøve om alkohollovgivningen for styrer og stedfortreder. Søknaden har vært forelagt: politiet, helse- og sosial og skattemyndigheten til uttalelse. Alkohollovens 1-7a Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking. Vedlegg: Lill Tove Hansen rådmann Ante Martin Eriksen formannskapssekretær Side 24 av 57

25 Sak 43/08 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - WALTERS KRO DA Saksbehandler: Ante Martin Eriksen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 08/452 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Formannskapets innstilling: Med hjemmel i Lov om serveringsvirksomhet 3, gis Walters Kro DA v/ Kai Erik Mathisen Serveringsbevilling. Vilkår for bevillingen er at daglig leder av serveringsstedet må ha gjennomført etablererprøven innen 30. juni Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 53/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: Med hjemmel i Lov om serveringsvirksomhet 3, gis Walters Kro DA v/ Kai Erik Mathisen Serveringsbevilling. Vilkår for bevillingen er at daglig leder av serveringsstedet må ha gjennomført etablererprøven innen 30. juni Saksutredning: Tidligere Walters Kro v/ Walter Knutsen har lagt ned sin virksomhet. Han har leid ut lokalene til Kai Erik Mathisen og Unn Berit Berg som har registrert egen virksomhet med firmanavn Walters Kro DA. Eierforholdet er 75/25 I søknad om serveringsbevilling oppgis det at serveringsstedet skal drives med samme konsept som tidligere eier, med Kai Erik Mathisen som styrer og Unn Berit Berg som stedfortreder. Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomført en etablererprøve jfr. Serveringslovens 5. Denne dokumentasjonen har ikke daglig leder, men han har gitt muntlig melding om at han skal gjennomføre prøven snarest. Søknaden har vært forelagt politiet og skatteetaten til uttalelse. Jfr. Serveringslovens 9. Vedlegg: Side 25 av 57

26 Sak 43/08 Lill Tove Hansen rådmann Ante Martin Eriksen formannskapssekretær Side 26 av 57

27 Sak 44/08 SALG AV TOMT Saksbehandler: Pål Strøm Jensen Arkiv: L80 &55 Arkivsaksnr.: 08/451 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Formannskapets innstilling: Tomt selges til Coop Nord til kr 50 pr m2 pluss omkostninger. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 37/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Tomt selges til Coop Nord til kr 50 pr m2 pluss omkostninger. Saksutredning: Coop Nord vil kjøpe tomten bak Coop butikken i Kjøpsvik. G/Br 23/57. Tysfjord Kommune står som hjemmelshaver og tomten er regulert til næringsvirksomhet. Tomten er på ca 1 mål. Coop Nord vil benytte tomten til næringsvirksomhet, men før de starter planleggingen vil de vite om de kan få kjøpe tomten. I kommunen s budsjett for 2008 er det nevnt, at boliger og annen kommunal eiendom bør vurderes solgt. Kommunestyret bør vurdere salgspris, men saksbehandler vurderer prisen til ca 50kr pr m2. Vedlegg: Robert Pettersen rådmann Pål Strøm Jensen avd. ingeniør Side 27 av 57

28 Sak 45/08 OPPUSSING LEGEBOLIGER Saksbehandler: Pål Strøm Jensen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 08/450 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Formannskapets innstilling: Begge boenheter pusses opp. Finansiering dekkes ved neste budsjettregulering Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 38/08 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Endringsforslag v/anders Sæter Andre setning endres til: Finansiering dekkes ved neste budsjettregulering. Rådmannens innstilling med Sæters endringsforslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Begge boenheter pusses opp. Finansiering dekkes ved neste budsjettregulering Saksutredning: Boligen til kommunelegen trenger oppussing. Det er trekk fra vinduer, Dører og kjøkkeninnredning er slitt. Totalt har vi beregnet en kostnad på å reparere disse skadene til ca 35 tusen Johollavegen 4 trenger også oppussing. Det er vegg til vegg teppe på mange rom samt at strietapeten bør fjernes. Denne delen er beregnet til ca 40 tusen. I tillegg er det ønskelig å skifte parkett i stuen. Denne er slitt. Dette er kostnadsberegnet til 25 tusen. Totale kostnader vil bli på kr 100 tusen. Teknisk etat har ikke budsjetert med denne utgiften. Vedlegg: Robert Pettersen rådmann Pål Strøm Jensen avd. ingeniør Side 28 av 57

29 Sak 46/08 KOMMUNAL KAI PÅ DRAG Saksbehandler: Tor Svein Skogstad Arkiv: P24 Arkivsaksnr.: 08/219 Saksnr.: Utvalg Møtedato 39/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Formannskapets innstilling: 1. På bakgrunn av rettsforliket slås fast følgende: 1. Kommunen har full råderett over egen kai. Alle henvendelser om bruken av kaia skal gå til kommunen. 2. Kommunen skal videreformidle alle henvendelser om bruk av den kommunale kaia til Ellingsen dersom den eventuelle bruken ikke omfattes av avtalen, herunder all annen transport enn det som framgår av avtalen. 3. Opphold ved kaia ut over 1-ett-legg fiskebåter må godkjennes av Ellingsen, og det skal betales kaileie til kommunen. 2. Eksisterende skilt erstattes av en nytt skilt som gir en entydig forståelse av hvem som er eier, hvor man skal henvende seg og hovedtrekk i forhold til bruken av kaia. Nytt skilt utformes i forståelse med Ellingsen. Alle henvendelser om bruk av kommunens kai skal skje til Teknisk etat. 3. Salg av kommunens kai er ikke aktuelt i det det vil være i strid med forutsetningene for tildelingen av statstilskuddet. Leie/disponering av hele eller del av kaia skal skje etter avtale og i tråd med den fastlagte bruken av kaia, kommunens tidligere praksis og være avgrenset i forhold til type bruk, omfang og tid. Avtalen skal godkjennes av formannskapet. 4. Tysfjord kommune går i dialog med ASVO avd. Drag om fremtidig administrasjon, forvaltning og drift av kaia. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 39/08 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Tilleggsforslag v/ Anders Sæter Nytt pkt. 4: Tysfjord kommune går i dialog med ASVO avd. Drag om fremtidig administrasjon, forvaltning og drift av kaia. Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Sæters tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Side 29 av 57

30 Sak 46/08 Vedtak: 1. På bakgrunn av rettsforliket slås fast følgende: 1. Kommunen har full råderett over egen kai. Alle henvendelser om bruken av kaia skal gå til kommunen. 2. Kommunen skal videreformidle alle henvendelser om bruk av den kommunale kaia til Ellingsen dersom den eventuelle bruken ikke omfattes av avtalen, herunder all annen transport enn det som framgår av avtalen. 3. Opphold ved kaia ut over 1-ett-legg fiskebåter må godkjennes av Ellingsen, og det skal betales kaileie til kommunen. 2. Eksisterende skilt erstattes av en nytt skilt som gir en entydig forståelse av hvem som er eier, hvor man skal henvende seg og hovedtrekk i forhold til bruken av kaia. Nytt skilt utformes i forståelse med Ellingsen. Alle henvendelser om bruk av kommunens kai skal skje til Teknisk etat. 3. Salg av kommunens kai er ikke aktuelt i det det vil være i strid med forutsetningene for tildelingen av statstilskuddet. Leie/disponering av hele eller del av kaia skal skje etter avtale og i tråd med den fastlagte bruken av kaia, kommunens tidligere praksis og være avgrenset i forhold til type bruk, omfang og tid. Avtalen skal godkjennes av formannskapet. 4. Tysfjord kommune går i dialog med ASVO avd. Drag om fremtidig administrasjon, forvaltning og drift av kaia. SAKSUTREDNING: På bakgrunn av henvendelser til Tysfjord kommune om kjøp/leie av kommunens industrikai på Drag, er det behov for å utarbeide grunnlag for en prinsipiell politisk beslutning vedrørende forvaltning og bruk av kommunens kaieiendom på Drag. Søknad om og innvilging av tilskudd til bygging: Søknad: Tysfjord kommune fremmet søknad til Nordland fylkeskommune om innvilging av tilskudd fra Statsbudsjettets kap. 551, post 51 Tilrettelegging for næringslivet. I prosjektbeskrivelsen som grunnlag for søknaden ble det blant annet påpekt følgende: Det er investert betydelige offentlige og private midler i utbygging av industriareal og industri-/næringsbygg på Drag, og det er gjennomført et eget omstillingsprosjekt i lokalsamfunnet. I dag har flere næringsvirksomheter konkrete planer om etablering på Drag, og det er derfor avgjørende for en positiv utvikling at det etableres kaianlegg som kan betjene disse. I kommuneplanen for Drag er det planlagt betydelige arealer til service-/industriformål. Arealene er delvis opparbeidet, men mangler omsøkte kaianlegg Ofotsamvirket har i høringsuttalelse til fiskerihavnplan for Nordland anbefalt at det etableres havn for levering av fangst i bl.a. Tysfjord. I en tilsvarende høringsuttalelse Side 30 av 57

31 Sak 46/08 ( ) har Tysfjord kommune satt fiskerihavn på Drag som prioritert tiltak i utbygging av fiskerihavner i kommunen og regionen. Utviklingen av næringslivet på Drag er i nåværende situasjon hemmet av manglende kai. - Det foreligger konkrete planer om fiskemottak og foredling av sild Tysfjord kommune vil være eier av kaianlegget og eier tilgrensende industriareal. I senere byggetrinn vil industriområdet I3 bli fylt ut. Etablerere har anledning til å enten kjøpe eller feste grunn til sin virksomhet. Det aktuelle behovet for kaianlegg på Drag knytter seg til en konkret industrietablering. Et nytt kaitilbud vil kanskje være det som utløser større etableringslyst i området. Behovet er altså til stede for kommunal industrikai. (saksbehandlers understreking) Tildeling: I fylkeskommunens tilsagnsbrev av ble det innvilget et tilskudd på inntil kr ,- til grunnlagsinvesteringer industrikai på Drag. Av vedtaket framgår: Innen tilskuddet kommer til utbetaling må kommunen sikre grunnrettigheter ved tinglyst avtale for tilstrekkelig tilleggsarealer til fremtidig næringsvirksomhet i tilknytning til industrikaianlegget Av vilkårene for tilskuddet framgår blant annet følgende: 1. Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planene som er lagt fram. 4. Fylkeskommunen har til enhver tid adgang til å kontrollere at vilkårene for tilskuddet overholdes. 7. I henhold til pgf. 17 i Bevilgningsreglementet tas forbehold om adgang for Riksrevisjonen til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene. Industriarealer på Drag avsatt i kommunedelplan og reguleringsplaner: I kommunedelplanen for Drag Helland er det avsatt 4 områder til industriformål. I tillegg ble det i reguleringsplanen for Hamnbakken avsatt et areal til industriformål beliggende mellom idrettsbanen og servicearealet med Drag servicebygg. På industriområdene I1og I2 er det i dag etablert industrivirksomhet. Industriarealet i reguleringsplanen for Hamnbakken er vedtatt disponert til annet formål. Området I4 ligger mellom Bjørkvik og Helland kapell og har dermed ikke direkte tilknytning til kaiområdet på Drag. Arealet er ikke opparbeidet. Det eneste tilgjengelige industriarealet i Drag sentrum er området I3 som ligger i tilknytning til industrikaia. Arealet må opparbeides, blant annet ved hjelp av utfylling i sjøen, før det kan tas i bruk til utvidet industrietablering. I 1999 ble det inngått intensjonsavtale med grunneierne som sikrer grunn for opparbeidelse av industriområde I3, tilknyttet kaia. Forvaltning og bruk av kaia: I inngått avtale mellom tidligere eier av D/S-kaia, Asmund Ellingsen og Tysfjord kommune framgår følgende: Pkt. 2: Kaia skal ikke brukes til formål som kommer i konkurranse med den tradisjonelle bruken av D/S-kaia. Bruken skal være tilknyttet industrivirksomhet, primært fiskeriindustri. Pkt. 3: Normalt skal kaia ikke brukes som liggekai utenom korttids opphold. Det skal i alle fall ikke være tillatt med mer enn et lag båter ved kaia. Side 31 av 57

32 Sak 46/08 Partenes forståelse av avtalen, spesielt de gjengitte formuleringene i pkt. 2 og 3 var grunnlaget for hovedforhandling i Ofoten tingrett med påfølgende rettsforlik. Hovedpunktene i rettens kjennelse kan oppsummeres slik: Tysfjord kommune kan tillate følgende bruk av kaia uten vederlag/kaileie til Ellingsen: All fiskeribasert virksomhet (inkl. havbruk). Varer som innkjøpes av Tysfjord kommune for egen regning til eget bruk. I framtiden for varer som er industrielt fremstilt på Drag, produkter til slik industriproduksjon og leveranser til industriråbygg. Annen leveranser som Ellingsen etter henvendelse ikke kan ta imot over sin kai. Følgende virksomhet skal gå over Ellingsens kai: Handelsvirksomhet, servicerelatert virksomhet og lignende. All annen transport uavhengig av om den skjer over Ellingsens kai eller kommunens kai kan faktureres av Ellingsen direkte til bruker. Kommunen har intet ansvar for betaling av disse. Bruk av kommunal kai som liggekai: Alle fiskebåter utenom 1-ett-legg må inneha tillatelse fra Ellingsen og betale kaileie etter tariff. Det skal oppsettes skilt på kaia. Kommunen utformer tekst og størrelse på skiltet etter innspill fra Ellingsen. Rettsforliket er å betrakte som et tillegg til den avtalen som ble inngått mellom Tysfjord kommune og Asmund Ellingsen, datert Saksbehandlerens vurdering: På bakgrunn av rettsforliket kan det slås fast følgende: - Kommunen har full råderett over egen kai. Alle henvendelser om bruken av kaia skal gå til kommunen. - Kommunen skal videreformidle alle henvendelser om bruk av den kommunale kaia til Ellingsen dersom den eventuelle bruken ikke omfattes av avtalen, herunder all annen transport enn det som framgår av avtalen. - Opphold ved kaia ut over 1-ett-legg fiskebåter må godkjennes av Ellingsen, og det skal betales kaileie til kommunen. Eventuell tvist om forståelse av innholdet i forliket skal, hvis forhandlinger ikke fører fram, avgjøres ved voldgift. Skilting av kaia: Det skiltet som er plassert på kommunens kai i dag synes misvisende i forhold til de bestemmelser som framgår av avtalen. Blant annet framgår det av skiltet at henvendelser om bruk av kommunens kai skal skje til Ellingsen, noe som ikke er i samsvar med rettsforliket. Skiltet bør derfor erstattes av en nytt skilt som gir en entydig forståelse av hvem som er eier, hvor man skal henvende seg og hovedtrekk i forhold til bruken av kaia. Side 32 av 57

33 Sak 46/08 Salg: Et eventuelt salg av kommunes kai må ses i sammenheng med søknaden om tilskudd og fylkeskommunens tilsagn, herunder vilkårene for tilskuddet. På denne bakgrunn synes et salg av kaia klart å komme i strid med de forutsetningene som er lagt til grunn ved tildeling av tilskudd, herunder kommunens egne argumenter om tilrettelegging for næringslivet spesielt knyttet opp mot dagens om framtidig industrivirksomhet på Drag. Et salg vil derfor ikke være i samsvar med planen for bygging, og vil kunne medføre konsekvenser slik det framgår i vilkårene for tilskuddet. Salg av kaia frarådes derfor. Et tilbud fra Kjell-Helge Ellingsen om makebytte mellom råtomter i et regulert boligfelt i Drag sentrum og kaia må betraktes på lik linje med salg. Leie: En eventuell leie eller disponering av hele eller del av kaia bør skje i tråd med kommunens tidligere praksis og være avgrenset i forhold til type bruk, omfang og tid. Dette bør sikres gjennom egen avtale innenfor den fastlagte bruken av kaia. Avtalen må også avklare ansvar og økonomi tilknyttet leieforhold. Henvendelse fra Tysfjord Marine Holding AS om leie av kaiplass vil ligge innenfor definisjonen fiskeribasert virksomhet, og vil derfor ikke være i strid med den gjeldende avtalen/rettsforliket. Vedlegg: - Tilbud fra Kjell Helge Ellingsen i brev av Henvendelse fra Tysfjord Marine Holding AS, e-post datert Avtale datert Rettsbok/rettsforlik av Robert Pettersen rådmann Tor Svein Skogstad plan- og utviklingssjef Side 33 av 57

34 Sak 47/08 KOMPETANSEPLAN HELSE- OG OMSORG Saksbehandler: Lill Tove Hansen Arkiv: 430 G Arkivsaksnr.: 07/585 Saksnr.: Utvalg Møtedato 40/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Formannskapets innstilling: 1. Kompetanseplan for helse- og omsorg godkjennes. 2. Planen gjennomføres innenfor en økonomisk ramme bestående av kommunale og statlige kompetansehevingsmidler. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 40/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 3. Kompetanseplan for helse- og omsorg godkjennes. 4. Planen gjennomføres innenfor en økonomisk ramme bestående av kommunale og statlige kompetansehevingsmidler. Saksutredning: Med bakgrunn i de utfordringer kommune står overfor i forhold til å beholde og rekruttere personell til helse- og omsorgstjenesten er det utarbeidet en ny kompetanse- og rekrutteringsplan, Kompetanseløftet. Planen er en del av Omsorgsplan 2015 i Stortingsmelding 25 ( ) Mestring, muligheter og mening Framtidens omsorgstjenester. Formålet med Kompetanseløftet er knyttet til stortinsgmeldingens strategi om kvalitetsvekst og kompetanseheving. Kompetanseløftet 2015 vil i sin helhet omfatte den kommunale omsorgstjenesten. Det vil i hovedsak være tiltak knyttet til videre- og etterutdanningstilbud, tiltak som igjen vil styrke muligheten for å øke rekrutteringen og holde på arbeidskraft. Vedlegg: Kompetanseplan helse- og omsorg Robert Pettersen rådmann Lill Tove Hansen helse- og omsorgssjef Side 34 av 57

35 Sak 48/08 TURBOK - OMDISPONERING AV MIDLER Saksbehandler: Rannveig K. Essarti Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 07/921 Saksnr.: Utvalg Møtedato 90/07 Formannskapet /07 Kommunestyret /08 Formannskapet /08 Kommunestyret Formannskapets innstilling: 1. Kr ,- fra Tysfjord kommunes kultur- og næringsfond, avsatt til formålet Turbok for kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold og Tysfjord, omdisponeres til prosjektet Turbok på nett i samarbeid med Ofoten friluftsråd. 2. Tysfjord kommune oppnevner følgende person til prosjektets styringsgruppe: Svein Berg, vara Jan Ivar Jakobsen 3. Leder for kultur og bibliotek representerer Tysfjord kommune i prosjektets arbeidsgruppe. 4. Kr ,- utbetales etter at bekreftelse for oppstart av prosjektet Turbok på nett er forelagt Tysfjord kommune. Kostnadene belastes kommunalt kultur og næringsfond, kto Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 90/07 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Kommunestyret oppnevner person til prosjektets styringsgruppe: Vedtak: 1. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: PS 56/07 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Forslag v/tor A. Johansen: Til pkt 2: Svein Berg, vara Jan Ivar Jakobsen Formannskapets innstilling med Johansens forslag enstemmig vedtatt. Side 35 av 57

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 13.06.2008 Tid: kl 10.00 15.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/07 07/223 REFERATER 35/07 07/314 SØKNAD OM UTVIDET SALGSTID FOR BEVILLING TIL SALG AV ØL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/07 07/223 REFERATER 35/07 07/314 SØKNAD OM UTVIDET SALGSTID FOR BEVILLING TIL SALG AV ØL Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Keth Olsen for Harald Isaksen Håvard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst Oddny B. Eilertsen

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Tysfjord Asvo, Drag Møtedato: 20.04.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Verk AS Kjøp av bedriftshelsetjenester til Hammerfest kommune Godkjenning av protokoll

Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Verk AS Kjøp av bedriftshelsetjenester til Hammerfest kommune Godkjenning av protokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, kommunestyresalen Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 12/13 13/142 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LENSVIK RESTAURANT KAJA

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 12/13 13/142 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LENSVIK RESTAURANT KAJA Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.04.2013 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte tirsdag 22.02.2005 kl. 10.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 27.05.2004 Klokkeslett: 1200 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02592 eller e-post lena.robekk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 14.06.2012 kl. 10:00. i møterom Borras

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 14.06.2012 kl. 10:00. i møterom Borras SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 14.06.2012 kl. 10:00 i møterom Borras Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 18:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20.

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 18:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

I starten av møte vil det bli gitt en orientering om reinproblematikken i Hammerfest.

I starten av møte vil det bli gitt en orientering om reinproblematikken i Hammerfest. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 30.08.2007 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: DRIFTSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.04.2008 Tid: kl 08.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.09.2013 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kay Roger Fjellsøy Karl Arvid Brose SP Fred Skogeng inhabil i sak 4/15

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kay Roger Fjellsøy Karl Arvid Brose SP Fred Skogeng inhabil i sak 4/15 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg, Rådhuset, Lyngseidet Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte tirsdag den 14.06.2005 kl. 11.00 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke kan møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2008 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer