Status og utvikling innen HMS Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 2. halvår Saksnr. 14/403 Journalnr. 3379/14 Arkiv 032 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status og utvikling innen HMS Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 2. halvår 2013. Saksnr. 14/403 Journalnr. 3379/14 Arkiv 032 Dato: 26.02."

Transkript

1 Status og utvikling innen HMS Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 2. halvår 2013 Saksnr. 14/403 Journalnr. 3379/14 Arkiv 032 Dato:

2 Avdeling Kommunikasjon og service GJENNOMFØRT VERNERUNDE Rådhuset 1. etg Ingen Sammenfattede resultater Avvik: 0 Det er ikke gjennomført vernerunde i perioden. Vernerunde ble gjennomført første halvår EGENKONTROLL BRANN OG EL Rådhuset kjeller Rådhuset 1. etg Rådhuset 2. etg Kulturhus Faktor 10 Brannvern og el-sikkerhet Sammenfattede resultater Avvik: 0 Forbedringsforslag: 1 Brannvernrunde ble gjennomført november Avdekket at ventil på brannslange i spisesal er vanskelig å åpne. Dette er utbedret. Det er ikke avholdt brannøvelse for Kulturhuset i Dette planlegges gjennomført første halvår Det oppleves at det er god kontroll på brannvernet på kulturhuset og kontorlandskapene. Det gjøres oppmerksom på «Særskilt brannsynrapport 2013 Rakkestad kulturhus» hvor Rakkestad brannvesen har påpekt avvik. Ifht avvik må fremdriftsplan være på plass innen 17 februar Avvikene følges opp videre i AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Rådhuset 1. etg Sammenfattede resultater

3 Avdelingen har tatt i bruk elektronisk kvalitetssystem på en god måte. Kunnskap om og ferdigheter til å bruke systemet er nå på plass. Hovedvekten av meldinger er vaktmestermeldinger, og mengden som sendt kan i noen grad forklares med at ansatte i stabstjenestene har sendt på vegne av seksjonene de støtter. Det oppleves at ansatte nå er så trygge i systemet at det ikke er grunn til å anta at det foreligger underrapportering. SYKEFRAVÆR Sammenfattede resultater 3. kvart kvart halvår 2013 EM LM Tot EM LM Tot EM LM Tot 0,6 0,8 1,5 0,9 2,2 3,1 0,7 1,5 2,3 Lavt sykefravær i perioden. Sykefraværet er i hovedsak knyttet til legemeldt sykefravær som ikke er jobbrelatert. Ingen tiltak påkrevet. Avdeling Økonomi og personal GJENNOMFØRT VERNERUNDE Rådhusveien 1, 1. etg Rådhusveien 4, underetasje Ingen Sammenfattede resultater Avvik: 0 Det er ikke gjennomført vernerunde i perioden. Forsterket fokus på gjennomføring av vernerunde første halvår Dette gjelder i særlig grad for HMS-område Rådhusveien 1, 1 etg hvor det ikke ble gjennomført vernerunde i EGENKONTROLL BRANN OG EL Rådhusveien 1, 1. etg Rådhusveien 4, underetasje Faktor 10 Brannvern og el-sikkerhet Sammenfattede resultater Avvik: 5 Forbedringsforslag: 1 Uønskede hendelser: Ingen Brannvernet i Rådhusveien 1, 1 etg er godt ivaretatt. Avvik/forbedringsforslag fra tidligere er ivaretatt med unntak av manglende orienteringsplan. Dette følges tett opp mot seksjon TML som har ansvaret for denne type tegninger. Egenkontrollen avdekket kun et avvik i form av manglende deksel i et sikringsskap. Dette er 3

4 utbedret. Egenkontroll brann/el i Rådhusveien 4, underetasje ble gjennomført sammen med lokal vaktmester. Det ble avdekket flere behov som bygningseier skal utbedre. I alt snakk om fire avvik. Det gjenstår en del før brannvernet i Rådhusveien 4, underetasje er godt nok ivaretatt. Dette går først og fremst på bygningsmessige faktorer, men også ifht opplæring av ansatte. Egen plan for EDB-rom må utarbeides første halvår AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Rådhusveien 1, 1. etg Rådhusveien 4, underetasje Sammenfattede resultater Avdelingen har hatt god opplæring i bruk av kvalitetssystemets meldingsmuligheter, hvilket spørreundersøkelse til ansatte i november bekreftet. Samtlige ansatte opplyser at de er kjent med muligheter som ligger i systemet. Det er som sådan ingen grunn til å anta at det foreligger en underrapportering da det ikke er meldt HMS-meldinger i perioden. Som det fremkommer av graf (over), er det sendt totalt 7 vaktmestermeldinger i perioden. «Varsling» som fremkommer av graf, er ikke reel da dette er en test-melding. Ansatte er kjent med muligheter til å påvirke sin arbeidshverdag gjennom kvalitetssystem. SYKEFRAVÆR Sammenfattede resultater 3. kvart kvart halvår 2013 EM LM Tot EM LM Tot EM LM Tot 0,2 1,3 1,5 0,1 0 0,1 0,2 0,6 0,8 Meget lavt sykefravær i perioden. Ingen tiltak påkrevet. 4

5 Seksjon Skole GJENNOMFØRT VERNERUNDE Rakkestad Ungdomsskole Os Skole Bergenhus skole Kirkeng skole Samtlige Sammenfattede resultater Avvik: 0 Vernerunde gjennomført ved samtlige skoler. Seksjon skole har god kontroll på gjennomføring av vernerunde. Internkontroll HMS gjennomføres etter årshjul. Seksjonen trenger noe mer system og oversikt i elektronisk kvalitetssystem for å kunne nytte dette bedre. Egen skolemelding er under utarbeidelse. EGENKONTROLL BRANN OG EL Rakkestad Ungdomsskole Os Skole Bergenhus skole Kirkeng skole Faktor 10 Brannvern og el-sikkerhet Sammenfattede resultater Avvik: 0 Forbedringsforslag: 4 Uønskede hendelser: 2 Brannvern er ivaretatt ved samtlige skoler i perioden. Interne rutiner og sjekklister følges opp og utvikles også i kommunens kvalitetssystem. Kirkeng skole har vært underlagt tilsyn fra det lokale e-verk. Det har vært to stk uønskede alarmer ved Os skole (falske). Skole har god kontroll på brannvern. Pålegg etter brannsyn ved Kirkeng skole er meldt videre i linjen og rapport blir sett opp mot byggeprosjekt. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Rakkestad Ungdomsskole Os Skole Bergenhus skole Kirkeng skole blir korrekt. 5

6 Sammenfattede resultater Ansvarlig leders vurdering Seksjonen har tatt i bruk QM+ som kvalitetssystem på en god måte, det kan virke ut i fra grafene som om vaktmestermeldingen blir brukt som HMS melding når det gjelder forbedrings forslag. Dette er noe som bør avklares i skoleledergruppa, slik at rapportering og statisk blir korrekt. Det jobbes fortsatt med å utarbeide en skolemelding, en skolemelding bør inneholde en rapport på uønskede hendelser fra elever og avvik fra opplæringslova. Utforming og innhold må jobbes med i ledergruppa, samt med kvalitetskoordinator. Det er utarbeidet sjekklister i forhold til det fysiske miljø 9a opplæringsloven og miljørettet helsevern, det psykososiale miljøet 9a oppll og på brukermedvirkning 11 oppll. Et årshjul er under utarbeidelse. Interne planer og prosedyrer blir revidert og lagt inn i kvalitetssystemet, samt aktuelle lovverk og sentrale planer. Internkontroll vernerunde det bør lages en sjekkliste tilpasset skole. SYKEFRAVÆR Sammenfattede resultater 3. kvart kvart halvår 2013 EM LM Tot EM LM Tot EM LM Tot 0,6 4,5 5,2 0,8 6,1 7 0,7 5,3 6,1 Sykefraværet har stabilt lavt gjennom Skolene har gode rutiner for oppfølging av sykemeldte. Det jobbes godt på skolen med arbeidsmiljø og tilrettelegging, fokuset er på god relasjonell ledelse. Seksjonens mål er å fortsette å holde sykefraværet nede. 6

7 Seksjon NAV GJENNOMFØRT VERNERUNDE Rådhuset 2. etg Samtlige Sammenfattede resultater Avvik: Ingen Forbedringsforslag: Flere Uønskede hendelser: Ingen Samtlige HMS-faktorer ble gjennomgått med hver enkelt ansatt. Hovedvekten av tilbakemeldingene fra de ansatte gikk på forbedringsforslag på ergonomiske forhold samt sikkerhet. Seksjonen har hatt et spesielt fokus på sikkerhet i perioden. Innspill ifht til dette, samt ergonomi er ivaretatt så langt seksjonen har sett seg i stand til det. EGENKONTROLL BRANN OG EL Seksjon NAV har ikke eget delegert brannvern og elsikkerhetsansvar. Sammenfattede resultater AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Rådhuset 2. etg Det er ikke meldt avvik/uønskede hendelser/forbedringsforslag i perioden. Seksjonen bruker etter avtale med kommunalsjef drift det statlige avvikssystemet ASYS for registrering av vold og trusler om vold. Det har vært tre hendelser i perioden, som er fulgt tett opp og lukket av leder sammen med ansatte. SYKEFRAVÆR Sammenfattede resultater 3. kvart kvart halvår 2013 EM LM Tot EM LM Tot EM LM Tot 0,7 2 2,8 2,3 3,2 5,5 1,5 2,6 4,2 I perioden har NAV Rakkestad et sykefravær på 4,2 prosent. Seksjonen hadde et sykefravær på 15,1 prosent første kvartal, og satte tydelige mål for arbeidet med å redusere dette. Sykefraværet er jobbet godt ned i perioden, og er nå under kommunalt måltall 6,5 prosent. Det vil være et fortsatt fokus på tiltak i denne sammenheng for å holde sykefraværet på et lavest mulig nivå. 7

8 Seksjon Barnehage GJENNOMFØRT VERNERUNDE Bergenhus barnehage Fladstad barnehage Kirkeng barnehage Byggeklossen barnehage Ellemelle barnehage Faktor 1 Psykososialt arbeidsmiljø Faktor 3 Giftige og helsefarlige stoffer Faktor 4 Vedlikehold, orden og renhold Faktor 5 Ergonomi Faktor 6 Lys, stråling og støy Sammenfattede resultater Avvik: 5 Det er gjennomført vernerunde i samtlige enheter i seksjonen i perioden. Det er meldt fem avvik i denne sammenheng, og fire avvik er lukket på enhetsnivå. Et avvik er videresendt og foreløpig ikke lukket. Gjennomføring av vernerunder i enhetene etter sjekkliste i elektronisk kvalitetssystem har fungert godt. Ansatte er sitt ansvar bevisst innen arbeidet med HMS, men det er fortsatt behov for videre opplæring i bruk av elektronisk kvalitetssystem for å kunne dokumentere hva som gjøres på en best mulig måte. EGENKONTROLL BRANN OG EL Bergenhus barnehage Fladstad barnehage Kirkeng barnehage Byggeklossen barnehage Ellemelle barnehage Faktor 10 Egenkontroll brann og el Sammenfattede resultater Avvik: 6 Forbedringsforslag: 5 Alle enhetene i seksjonen har gjennomført egenkontroll brann og el. Det er innarbeidet gode rutiner som ansatte forvalter på en god måte. Årshjul som legges i denne sammenheng fungerer etter intensjon. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Bergenhus barnehage Fladstad barnehage Kirkeng barnehage Byggeklossen barnehage Ellemelle barnehage 8

9 Sammenfattede resultater Ansvarlig leders vurdering Ansatte i seksjonen har meldt 25 HMS-meldinger i perioden. Dette gir et godt bilde av at HMS er i fokus og at ansatte nå føler seg tryggere på bruk av elektronisk kvalitetssystem. SYKEFRAVÆR Sammenfattede resultater 3. kvart kvart halvår 2013 EM LM Tot EM LM Tot EM LM Tot 0,6 8,8 9,4 1 9,9 10,8 0,8 9,4 10,1 Egenmeldt sykefravær er lavt, legemeldt sykefravær er for høyt. Legemeldt fravær skyldes enkeltsaker. I samarbeid med NAV Arbeidslivssenter styrker seksjonen nærværsarbeidet i

10 Seksjon Kultur GJENNOMFØRT VERNERUNDE Bibliotek/kino/lokalsamling Aktivitetshuset/klubbene Kulturskolen Badet Samtlige Sammenfattede resultater Avvik: 3 Forbedringsforslag: 1 Uønskede hendelser: 2 Det er gjennomført vernerunder på bibliotek/kino/lokalsamling samt Badet. Det er i perioden ikke gjennomført vernerunde ved Kulturskole og Aktivitetshus. Dette vil bli gjennomført første halvår Utover dette har det vært fokus på medarbeidersamtaler og personalmøter. Det er ansatt ny enhetsleder ved kulturskolen, og internkontroll er en prioritert arbeidsoppgave. Seksjonen har kontroll på tiltak mtp meldte avvik/forbedringsforslag og uønskede hendelser. Når det gjelder uønskede hendelser som er meldt fra Badet, er dette hendelser det er vanskelig å gardere seg mot. EGENKONTROLL BRANN OG EL Bibliotek/kino/lokalsamling Aktivitetshuset/klubbene Kulturskolen Badet Faktor 10 Egenkontroll brann og el Sammenfattede resultater Avvik: 1 På Rakkestad bad har det vært gjennomført brannvernrunde og alle instrukser er gjennomgått med personalet. Rakkestad Ungdomsskole er for øvrig ansvarlig for oppfølging av dette byggets brannverninstallasjoner. På Aktivitetshuset har det vært brannsyn ved Rakkestad brannvesen, og pålegg etter tilsyn er lukket. Det er videre gjennomført brannvernrunde med de ansatte. Det har ikke vært gjennomført brannvernrunde med ansatte på Rakkestad kulturskole. Brannvern er en prioritert oppgave for ny enhetsleder kulturskole første halvår

11 AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Bibliotek/kino/lokalsamling Aktivitetshuset/klubbene Kulturskolen Badet Sammenfattede resultater Seksjon Kultur har implementert elektronisk kvalitetssystem, men har ikke tatt i bruk systemets muligheter innenfor egen internkontroll. Så langt er det behov for vaktmestertjenester som er fremtredende. Muligheter som ligger i elektronisk kvalitetssystem, vil bli fortløpende vurdert gjennom hele SYKEFRAVÆR Sammenfattede resultater 3. kvart kvart halvår 2013 EM LM Tot EM LM Tot EM LM Tot 0,6 9,5 10,2 0 13,6 13,6 0,3 11,6 11,9 Seksjonen har relativt mange ansatte, men få ansatte i store stillinger. I perioden har det vært relativt høyt sykefravær blant ansatte med store stillingsstørrelser, hvilket påvirker sykefraværet i stor grad. Sykefravær er ikke jobbrelatert. Det anses ikke som nødvendig med tiltak til tross for høyt sykefravær. Seksjon Familiesenter GJENNOMFØRT VERNERUNDE Helsehuset Industriveien 6 Fysio/Ergo Treveien 8 Ingen Sammenfattede resultater Avvik: 0 Seksjonen flyttet inn i nytt Familiesenter før jul og er nå samlet under et og samme tak. Medarbeidersamtaler er gjennomført i samtlige enheter med unntak av enhet Helsestasjon. Arbeidet med HMS for et samlet Famsenter vil være prioritert

12 EGENKONTROLL BRANN OG EL Helsehuset Industriveien 6 Treveien 8 Ingen Sammenfattede resultater Avvik: 0 Seksjonen flyttet inn i nytt Familiesenter før jul og er nå samlet under et og samme tak. Arbeidet med HMS for et samlet Familiesenter vil være prioritert Sammenfattede resultater AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Helsehuset Industriveien 6 Fysio/Ergo Treveien 8 Her er det ikke sent meldinger på HMS og legemiddelhåndtering. Dette er feil og gjelder felles ansatte som har jobbet et annet sted. Dette er ryddet opp i. Ingen meldinger på avvik, hvilket er en relativ tydelig indikator på at det foreligger underrapportering. Kurs planlagt vår SYKEFRAVÆR Sammenfattede resultater 3. kvart kvart halvår 2013 EM LM Tot EM LM Tot EM LM Tot 0,4 7,1 7,5 1,2 17,6 18,8 0,8 12,5 13,4 Sykefravær i rapporteringsperioden er 13,4 prosent, mens det for hele året er 12,1 prosent. Sykefraværet er høyt, men er ikke jobbrelatert. Seksjonen opplever å ha kontroll på sykefraværet og arbeidet med å redusere dette ned mot måltall 6,5 prosent. 12

13 Seksjon Skautun GJENNOMFØRT VERNERUNDE Enhet Korttid Enhet Langtid Enhet Demens Enhet Kjøkken/Vaskeri Ingen Sammenfattede resultater Avvik: 0 Seksjonen har gjennomført vernerunde i samtlige ansvarsområder i perioden. Vernerundene ble gjennomført med innledende spørreskjema i kvalitetssystem. Total svarprosent var på 62, hvilket ga seksjonen et solid grunnlag å jobbe videre med. Resultater ble gjennomgått med verneombud, enhetsledere og seksjonsleder. Høy deltagelse blant ansatte resulterte i mange avdekkede forbedringsforslag. Forbedringsforslag er ivaretatt både på enhetsnivå og med støtte fra seksjon TML. Forslag til tiltak og oppfølging vil videre være et tema på personalmøter både mtp hva som er gjort, men også ifht å sikre medvirkning. Videre er dette et tema som tas opp i møter med tillitsvalgte og verneombud for igjen å kunne utarbeide adekvate ROS-analyser og påfølgende handlingsplaner. Det er planlagt møter i denne sammenheng hver 12. uke. Flere besvarelser i vernerunden går på dårlig inneklima og harde gulv. Det er svært ønskelig at det vurderes at arbeidssko skal dekkes av arbeidsgiver, da det er mye gåing og at harde gulv ikke kan unngås Vernerunden fungerer bra ved at ansatte besvarer HMS-spørsmål i elektronisk kvalitetssystem(bra medvirkning fra de ansatte). Besvarelsene blir gått igjennom av tillitsvalgte, verneombud og enhetsledere/seksjonsledere. Den fysiske vernerunden ble ikke gjennomført samlet, men verneombud tok kontakt med de ulike avdelinger. Enhetsleder kjøkken/vaskeri med eget verneombud hadde sin egen gjennomgang. Oppsummering av gjennomgang av besvarelsene ble gått igjennom på de ulike personalmøter. Når det gjelder inneklima, så er det viktig at TML følger opp at de ulike ventilasjonsanlegg ved Skautun fungerer. Det gis også tilbakemeldinger om at renhold burde vært bedre. Tilbakemeldingen er tatt opp med renholdsleder, og det påpekes at det generelle renoldet er bra. Etterspørres mer hovedrengjøring, samt at det gjøres kjent for personalet hva og når renholderne vasker ved de ulike avdelingene 13

14 EGENKONTROLL BRANN OG EL Enhet Korttid Enhet Langtid Enhet Demens Enhet Kjøkken/Vaskeri Faktor 10 Brannvern og el-sikkerhet Sammenfattede resultater Avvik: 5 Seksjonen gjennomfører «kvartersøvelser» som en del av egenkontroll brann og el. Assisterende enhetsledere er ansvarlig for dette, og i rapporteringsperioden er totalt gjennomført 33 ulike «kvartersøvelser» fordelt på den enkelte enhet. Nattevakter har deltatt på eget kurs innen brannvern i regi av Rakkestad brannvesen, som igjen har resultert i forsterket brannvern og el fokus på kveldstid og natt. Hver kveld gjennomføres brannvernrunder hvor det sjekkes at dører er låst, unødvendig lys ikke er tent mm. «Kvartersøvelsene» gjennomføres ved de ulike avdelinger og det dokumenteres hvem som er med på de ulike øvelsene. Det er ingen helhetlig oversikt over hvem som har deltatt på de ulike «kvartersøvelsene» i Det kan være varierende hvem som får med seg alle 6 øvelsene hvert kvartal i løpet av året. Feil som blir registrert på «kvartersøvelsene», meldes i hovedsak som vaktmestermelding til oppfølging. Feil/avvik meldes også som avvik på HMS-melding. Seksjonen har god kontroll på brannvernet, både materielt og mtp opplæring av ansatte. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Enhet Korttid Enhet Langtid Enhet Demens Enhet Kjøkken/Vaskeri Sammenfattede resultater Seksjon Skautun, ved alle enheter er gode på å sende HMS-avvik. Gjennomgang HMS-meldinger på QM+: I perioden 1/8-31/12-13 meldes det tilsammen 40 HMS-meldinger hvorav 24 av dem er avvik 14

15 Ansvarlig leders vurdering på vold og trusler. Til faktor 1 Psykosos./organisatorisk arbeidsmiljø meldes det avvik på at matpauser ikke kan avvikles og at oppgaver ikke blir gjennomført grunnet dårlig bemanning. Disse avvikene er nok underrapportert.. Å sende HMS-meldinger kan bli bedre hos de ansatte, det må være et tema på personalmøter. HMS-meldinger kan være noe underrapport, må ufarliggjøres hos de ansatte. Viktig at enhetslederne følger opp saksbehandling av HMS-meldingene forløpende. SYKEFRAVÆR Sammenfattede resultater 3. kvart kvart halvår 2013 EM LM Tot EM LM Tot EM LM Tot 0,6 5 5,6 1,1 6,6 7,7 0,9 5,8 6,7 Samlet sykefravær for 2013 utgjør 8,0%, målet for 2013 var 9,0%. Langtidssykemeldte har gått ned, korttidsfraværet varierer. God oppfølging av sykemeldte. Det tilrettelegges for ansatte som ikke har full arbeidskapasitet, slik at de kan møte på jobbe med tilrettelegginger. Enhetslederne har månedlig møter med arbeidslivssenteret/nav, for å se på mulige tiltak for de sykemeldte og med fokus på forebyggende tiltak. Seksjon Skautun ser en trend at sykefravær 1.kvartal er noe høyere enn ellers i året. Mye av fraværet de første månedene er en følge av diverse utbrudd av forskjellige virus befolkningen generelt utsettes for, for eksempel Norovirus og influensa.. Å jobbe tett på pasienter tilsier at ansatte må være mer restriktive med være hjemme for å unngå å smitte pasienter. Seksjon Hjembaserte tjenester GJENNOMFØRT VERNERUNDE Omsorgsboliger Skautun Omsorgsboliger Helsehusveien Kontorlokaler «Banken» Johs C Liensgt 5 Samtlige Sammenfattede resultater Avvik: 3 Forbedringsforslag: Handlingsplan vernerunde beskriver div tiltak. Tiltak gjennomført 2013, videre oppfølging Uønskede hendelser: Ingen Seksjonen har vært underlagt tilsyn fra Arbeidstilsynet, og fått pålegg om utlevering av arbeidstøy til ansatte, rutine for vask av ansattes arbeidstøy og garderobeløsning til ansatte. Seksjonen har utarbeidet egen handlingsplan som tar inn over seg lukking av pålegg fra Arbeidstilsynet samt generelle tiltak etter vernerunde. Verneombud og tillitsvalgte er godt orientert og er gitt anledning til å komme med uttalelser i denne prosessen. 15

16 EGENKONTROLL BRANN OG EL Omsorgsboliger Skautun Omsorgsboliger Helsehusveien Kontorlokaler «Banken» Johs C Liensgt 5 Faktor 10 Sammenfattede resultater Avvik: 2 Forbedringsforslag: Tiltak omsorgsboliger Bjørkebo er tidligere meldt og følges opp av TML. «Kvartersøvelser» er gjennomført etter oppsatt plan innen hvert HMS-område. Kvartersøvelsene innebærer kontroll av håndslukkere, husbrannslanger, evakueringsøvelser, testing av overføring av alarm til alarmsentral, kontroll av rømningsveier og elektrisk anlegg. Disse øvelsene gjennomføres fortløpende og gjentagende gjennom hele året. Avvik er registrert i omsorgsbolig Bjørkebo hvor husbrannslanger ikke fungerer tilfredsstillende, samt at det er behov for ytterligere husbrannslanger i fellesarealer på samme sted. Seksjonen har god kontroll på brannvernet, og øver dette regelmessig. Opplæring ansatte gjennomføres jr årshjul brannvern. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Omsorgsboliger Skautun Omsorgsboliger Helsehusveien Kontorlokaler «Banken» Johs C Liensgt 5 Sammenfattede resultater Seksjonen har tatt i bruk elektronisk kvalitetssystem på en god måte. Ansatte er flinke til å melde hendelser, og seksjonen har derfor god styringsinformasjon for eksempel innen legemiddelhåndtering og ifht hendelser opp mot brukere. Første halvår 2014 vil det bli satt ytterligere fokus på å bruke styringsinformasjon som kommer som en del av kvalitetssystemet til å videreutvikle prosedyrer og rutiner. Dette vil bidra til ennå bedre intern kvalitetskontroll i seksjonen. 16

17 SYKEFRAVÆR Sammenfattede resultater 3. kvart kvart halvår 2013 EM LM Tot EM LM Tot EM LM Tot 0,5 8,0 8,5 1,0 10,7 11,7 0,8 9,3 10,1 Jf HØP er seksjonens mål å redusere sykefraværet fra 13 prosent i andre kvartal 2012 til 9 prosent i andre kvartal Seksjonens sykefravær 2.halvår 2013: 10,1 prosent. Sykefravær totalt 2013: 8,9 prosent. Det bemerkes at hjemmehjelpstjenesten har hatt et økende fravær 2.halvår 2013 med hovedårsak langtidssykemeldinger. Årsak ligger i all hovedsak utenfor arbeidsstedet, men arbeidsoppgavene i hjemmehjelpstjenesten, samt liten mulighet for å tilrettelegge for lettere og eller stillesittende arbeid gjør det vanskelig å redusere langtidsfravær. Årsakssammenheng totalt redusert langtidsfravær i seksjonen 2013 jf 2012 kan blant annet sees i sammenheng med gjennomføring flexiturnus/overdekking. En effekt av flexiturnus/overdekking er blant annet redusert ekstern vikarinnleie og dermed økt forutsigbarhet i drift med kjente ansatte på jobb. Samarbeidsmøter Arbeidslivssenter og oppfølging sykemeldte jf IA-retningslinjer utføres. Seksjon BOAK GJENNOMFØRT VERNERUNDE Kleven Lundborg Sentrum Ingen Sammenfattede resultater Avvik: 0 Vernerunder er ikke gjennomført i rapporteringsperioden. Gjennomføres første halvår

18 EGENKONTROLL BRANN OG EL Kleven Lundborg Sentrum Faktor 10 Brannvern og el-sikkerhet Sammenfattede resultater Avvik: 0 Egenkontroll brann og el er gjennomført i samtlige enheter. Det er i denne sammenheng ikke meldt om avvik. Seksjonen har kontroll på brannvern innenfor sitt ansvarsområde. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Kleven Lundborg Sentrum Sammenfattede resultater Vi har mange meldinger på vold og forulempninger. Enhetsleder jobber systematisk med dette og de går igjennom alle situasjoner for og forhindre at dette skjer igjen. Allikevel er det naturlig og ha et høyt antall på dette da vi har krevende brukere. Ansatte har i høst tatt i bruk ipader for direkte registrering på vold og forulempninger og derfor regner vi med at vi nå har en riktig registrering. Seksjon BOAK har evnet å ta elektronisk kvalitetssystem i bruk på en meget god måte. Ansatte er blitt trygge på bruk av systemet, og tilgjengelighet til systemet er sikret gjennom innkjøp av Ipad s. Dette har også medført at brukerterskelen er senket. SYKEFRAVÆR Sammenfattede resultater 3. kvart kvart halvår 2013 EM LM Tot EM LM Tot EM LM Tot 0,6 7,5 8,1 0,4 8,3 8,7 0,5 7,9 8,4 Seksjonen har hatt et gjennomgående høyt sykefravær hele Totalt sykefravær for 2013 var 9,3 prosent. Sykefraværet er i all hovedsak legemeldt. Høyt sykefravær i høst, men dette er ikke arbeidsrelaterte årsaker. Seksjonen har oversikt over sammenhenger ifht sykefravær, og jobber planmessig med å redusere sykefraværet i

19 Seksjon Teknikk, miljø og landbruk GJENNOMFØRT VERNERUNDE Rådhusveien 1, 2. etg Renholdsbaser Teknisk drift Ikke gjennomført i perioden Sammenfattede resultater Avvik: 0 Forbedringsforslag: 10 Vernerunde for HMS-område Rådhusveien 1, 2 etg ble gjennomført første halvår Det er ikke gjennomført ytterligere vernerunder innen seksjonen i rapporteringsperioden. Det settes fokus på HMS og internkontroll særlig innen teknisk drift første halvår EGENKONTROLL BRANN OG EL Rådhusveien 1, 2. etg Renholdsbaser Teknisk drift Faktor 10 Brannvern og el-sikkerhet Sammenfattede resultater Avvik: 1 I perioden er det gjennomført egenkontroll brann og el innenfor områdene Rådhusveien 1, 2 etg samt lokaler tilhørende teknisk drift. Registrert et avvik på ikke gjennomført brannvernøvelse ved lokalene til teknisk drift. Egenkontroll brann og el innenfor resterende ansvarsområder gjennomføres første halvår Utover dette vil brannvern og el sikkerhet ha et sterkt fokus når teknisk drift flytter inn i nye lokaler våren Ansatte innen renhold er en utfordring mtp deltagelse i lokalt brannvern- og elsikkerhetsarbeid. Seksjonsleder ser det som viktig at disse deltar på det forebyggende arbeidet ved de lokasjoner de faktisk utfører sitt arbeid. Dette vil bli fulgt opp tett med aktuelle seksjons- og avdelingsledere. 19

20 Sammenfattede resultater AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Rådhusveien 1, 2. etg Renholdsbaser Teknisk drift Ingen Seksjonen har ikke loggført en eneste melding i elektronisk kvalitetssystem andre halvår Det er imidlertid gjennomført en generell spørreundersøkelse som en del av vernerunden på alle enheter. Resultatene av denne er innrapportert i elektronisk kvalitetssystem. I tillegg er det gjennomført en gjennomgang av de fysiske arbeidsforholdene gjennom bedriftshelsetjenesten. Generelt på avvik er det at inneklima hos de som arbeider på rådhuset er for dårlig (for høye C02 målinger). Dette blir utbedret med nytt ventilasjonsanlegg i Seksjonsleder ser det som sitt ansvar å ha et forsterket fokus på dokumentasjon i kommunens elektroniske kvalitetssystem (QM+) av den internkontroll som pågår. SYKEFRAVÆR Sammenfattede resultater 3. kvart kvart halvår 2013 EM LM Tot EM LM Tot EM LM Tot 0,4 2,8 3,2 0,6 2,9 3,5 0,5 2,8 3,3 Sykefraværet for 2013 har vært svært lavt og er godt innenfor rammen av kommunens målsetting om ikke å overskride 6,5%. 20

21 Felles Sammenfattede resultater Generelle kommentarer Videre oppfølging SYKEFRAVÆR 2013 Seksjon/avdeling 1. kvart 2. kvart 3. kvart 4. kvart Tot 2013 Rådmannens Team Kommunikasjon og service 8 1,9 1,5 3,1 3,7 Økonomi og personal 7 1,9 1,5 0,1 2,4 NAV 15,1 6,4 2,8 5,5 5,2 Skole 8,9 4,9 5,2 7 7,4 Barnehage 18,2 11,1 9,4 10,8 12,5 Kultur 12,7 14,3 10,2 13,6 12,8 Familiesenter 9,9 12,2 7,5 18,8 12,1 Skautun 10,4 8,1 5,6 7,7 8 Hjembaserte Tjenester 6,9 7,7 8,5 11,7 8,9 BOAK 9,6 10,3 8,1 8,7 9,3 Teknikk, Miljø og 5,2 3,4 3,2 3,5 3,9 Landbruk Totalt 9,5 7,2 6,2 8,5 8 Det totale sykefraværet i Rakkestad kommune 2013 ligger på snittet for de siste 10 årene. Åtte prosent sykefravær er høyt, men ligger gjennomsnittlige sett ifht omkringliggende og sammenlignbare kommuner. Måltall sykefravær er 6,5 prosent, og det er kun et fåtall av seksjonene som ligger innenfor dette. Dette til tross, har det vært en positiv utvikling i flere seksjoner ved at sykefraværet gradvis har blitt lavere gjennom året. Innenfor personaltunge seksjoner med høyt sykefravær vil det bli iverksatt eget prosjekt i samarbeid med bedriftshelsetjenesten våren Pr februar 2014, er det ikke endelig vedtatt hvem seksjoner som skal være deltagende. Prosjektet er innovativt ved at Rakkestad kommune vil fungere som «pilot» i et system utviklet av bedriftshelsetjenesten Stamina HOT. 21

22 Sammenfattet timeforbruk 2013 BEDRIFTSHELSETJENESTE Kunde nivå 2 / Tjenestekategori / Tjeneste Sum timer Barnehage (5 stk.) BOAK (Bo og Aktivitet) 2.00 Brann 6.25 Fellesaktiviteter Rakkestad kommune Seksjon Familiesenter 4.75 Seksjon Hjemmebasert tjeneste Skautun sykehjem Skoler (4 stk.) Teknik/Miljø/Landbruk Økonomi/Personal 4.75 Totalt Kommentarer til leveranse Systematisk HMS arbeid AMU møtedeltakelse løpende under året Årsrapport 2012 Samarbeidsmøte med alle virksomhetsledere + HVO, og utarbeidelse av handlingsplan Kvartalsvis kundegjennomgang Sykefraværsarbeid Deltakelse i lovpålagt dialogmøte 1 flere tilfeller og ved flere avdelinger, fremst Barnehage og Skole. Veiledning til ledere Arbeidshelseoppfølging Målrettede Helsekontroller for Røykdykkere inkl. EKG Røykdykkerattest Yrkesvaksinasjoner (Polio, Twinrix) Audiometrikontroll av ansatte ved. Flere Barnehager Individuell arbeidsmedisinsk poliklinikk v. lege Ergonomi Individuelle arbeidsplassvurderinger flere enkelte tilfeller løpende i perioden Rådgivning i forbindelse med nybygg Seksjon Familiesenter Individuelle arbeidsplassvurderinger Seksjon Hjemmebaserte tjenester Individuelle arbeidsplassvurderinger Administrasjon Skautun + Kjøkkenkontor 22

23 Kurs i dataergonomi f. TLM, deretter individuelle arbeidsplassbesøk Individuelle arbeidsplassvurderinger Økonomi/Personal Psykososialt arbeidsmiljø / Organisasjonsutvikling Individuelle Gestaltcoachingsamtaler for flere ansatte, og ved flere avdelinger Konsultasjon hos Psykolog Veiledning til leder i psykososiale utfordringer Meglingsoppdrag i trepartsamtale; leder og ansatt. Fysisk, biologisk, kjemisk arbeidsmiljø Veiledning vedr. kjemisk risikovurdering ved TML 23

Status og utvikling innen HMS Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 1. halvår 2014. Saksnr. 14/1655 Journalnr. 11665/14 Arkiv 032 Dato: 08.09.

Status og utvikling innen HMS Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 1. halvår 2014. Saksnr. 14/1655 Journalnr. 11665/14 Arkiv 032 Dato: 08.09. Status og utvikling innen HMS Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 1. halvår 2014 Saksnr. 14/1655 Journalnr. 11665/14 Arkiv 032 Dato: 08.09.2014 Avdeling Kommunikasjon og service VERNERUNDE Rådhuset 1. etg

Detaljer

Status og utvikling innen HMS Rapport til AMU 1. Halvår 2013. Saksnr. 13/1686 Journalnr. 11441/13 Arkiv 032 Dato: 02.09.2013

Status og utvikling innen HMS Rapport til AMU 1. Halvår 2013. Saksnr. 13/1686 Journalnr. 11441/13 Arkiv 032 Dato: 02.09.2013 Status og utvikling innen HMS Rapport til AMU 1. Halvår 2013 Saksnr. 13/1686 Journalnr. 11441/13 Arkiv 032 Dato: 02.09.2013 1 Avdeling Kommunikasjon og service Rådhuset 1. etg Alle Avvik: Ingen Forbedringsforslag:

Detaljer

Utviklingen på personalområdet rapport til AMU 2. halvår 2014 Saksnr. 15/361 Journalnr. 2511/15 Arkiv 032 Dato: 20.02.2015

Utviklingen på personalområdet rapport til AMU 2. halvår 2014 Saksnr. 15/361 Journalnr. 2511/15 Arkiv 032 Dato: 20.02.2015 Utviklingen på personalområdet rapport til AMU 2. halvår 2014 Saksnr. 15/361 Journalnr. 2511/15 Arkiv 032 Dato: 20.02.2015 Seksjon NAV Gjennomført vernerunde i september, generelt bedre resultater enn

Detaljer

Status og utvikling innen HMS Rapport til arbeidsmiljøutvalget 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1507 Journalnr. 11235/15 Arkiv 032 Dato: 19.08.

Status og utvikling innen HMS Rapport til arbeidsmiljøutvalget 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1507 Journalnr. 11235/15 Arkiv 032 Dato: 19.08. Status og utvikling innen HMS Rapport til arbeidsmiljøutvalget 1. halvår 2015 Saksnr. 15/1507 Journalnr. 11235/15 Arkiv 032 Dato: 19.08.2015 Seksjon vernerunder Behov for ROS analyse NAV VERNERUNDE Ikke

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015

Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015 Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015 Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015 1 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 1. HALVÅR 2015 Status utvikling og aktiviteter

Detaljer

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2012 Arbeidskraftplan for Rakkestad kommune Gjeldende arbeidskraftplan, er rullering av 2010.

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Rapport HMS 1. halvår Saksnr. 17/648 Journalnr /17 Arkiv 032 Dato:

Rapport HMS 1. halvår Saksnr. 17/648 Journalnr /17 Arkiv 032 Dato: Rapport HMS 1. halvår 2017 Saksnr. 17/648 Journalnr. 17894/17 Arkiv 032 Dato: 07.11.2017 HMS meldinger 1. halvår 2017 1 HMS meldinger 1. halvår 2017 Det er flere seksjoner som benytter seg av HMS-meldingen.

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

BEHOVSBESKRIVELSE. Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEHOVSBESKRIVELSE. Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE BEHOVSBESKRIVELSE Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE Side 1 av 6 Systematisk HMS-arbeid Handlingsplanmøte Oppfølging og evaluering av leveransene underveis i året Risikovurdering Handlingsplan for fagavdelingene

Detaljer

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014 Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2014 Vedtatte tiltak i budsjett og økonomiplan Kommunestyret

Detaljer

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14 1b()_--N stamina",* Åmli Kommune v/ Terje Beruldsen II for Amli kommune Arendal 07.02.14 Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina bedriftshelsetjeneste (Hjelp24HMS) har bistått Åmli kommune

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Status og utvikling på personalområdet Rapport til adm.utvalget 1. halvår 2013. Saksnr. 13/1692 Journalnr. 11639/13 Arkiv 032 Dato: 04.09.

Status og utvikling på personalområdet Rapport til adm.utvalget 1. halvår 2013. Saksnr. 13/1692 Journalnr. 11639/13 Arkiv 032 Dato: 04.09. Status og utvikling på personalområdet Rapport til adm.utvalget 1. halvår 2013 Saksnr. 13/1692 Journalnr. 11639/13 Arkiv 032 Dato: 04.09.2013 Status utvikling og aktiviteter 1. halvår 2013 Rådmannens reguleringer

Detaljer

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2013. Saksnr. 14/304 Journalnr. 2580/14 Arkiv 032 Dato 14.02.2014

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2013. Saksnr. 14/304 Journalnr. 2580/14 Arkiv 032 Dato 14.02.2014 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2013 Saksnr. 14/304 Journalnr. 2580/14 Arkiv 032 Dato 14.02.2014 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2013 Status

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2016 5. januar 2017 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2016

Detaljer

Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 2. Halvår 2015

Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 2. Halvår 2015 Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 2. Halvår 2015 Saksnr. 16/260 Journalnr. 1919/16 Arkiv 032 Dato: 09.02.2016 Fgjlksajflksdajflkasdjf 1 Seksjon Behov for ROS analyse NAV Vernerunde gjennomført med samtlige

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5 19.12.2014 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal klinikk5 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal 1. Innledning Det følgende er en oppsummering

Detaljer

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-3 bokstav a) beskriver at det skal utarbeides en årsrapport som oppsummerer hva bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Årsrapport for 2016 for Åmli kommune

Årsrapport for 2016 for Åmli kommune Bedriftsnavn: Stamina/NIMI Årsrapport for 2016 for Åmli kommune RAPPORT FRA STAMINA HELSE Oppdragsgiver Åmli kommune / Terje Beruldsen Distribuert til Terje Beruldsen, leder rådmannens stab Trine Krossbekk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2015 20. januar 2016 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2015

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 27.02.2013 Tid: 09:00-00:00 Administrasjonsutvalget SAKSLISTE Saksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.11.2012 1/13 13/377 STATUS OG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

Status og utvikling på personalområdet Rapport til adm.utvalget 2. halvår Saksnr. 16/420 Journalnr. 3331/16 Arkiv 032 Dato:

Status og utvikling på personalområdet Rapport til adm.utvalget 2. halvår Saksnr. 16/420 Journalnr. 3331/16 Arkiv 032 Dato: Status og utvikling på personalområdet Rapport til adm.utvalget 2. halvår 2015 Saksnr. 16/420 Journalnr. 3331/16 Arkiv 032 Dato: 07.03.2016 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2015 Vedtatte tiltak

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

for Amli kommune Arendal

for Amli kommune Arendal staminå< Stamina bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Åmli kommune v/ Terje Beruldsen for Amli kommune Arendal 13.01.2015 www.staminagroup.no Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester som bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Årsrapport 2011 fra Hjelp24 HMS

Årsrapport 2011 fra Hjelp24 HMS Bedriftsnavn: Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Hjelp24 as Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2011 fra Hjelp24

Detaljer

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr:

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr: Vedlegg A Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjenester DL-nr: 201400073 1 KRAVSPESIFIKASJON 1.1 GENERELLE FORVENTNINGER TIL LEVERANSEN ØKOKRIM, heretter kalt oppdragsgiver, skal inngå ny rammeavtale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Årsrapport 2007 for Nordre Land Kommune

Årsrapport 2007 for Nordre Land Kommune Land Bedriftshels edriftshelsetj tjenes neste VEIEN TIL HELSE ELSE,, MILJØ M OG SIKKERHE IKKERHET, M Til IK-perm Til Nordre Land Kommune v. Inger Berit Heimdal 2870 DOKKA Årsrapport 2007 for Nordre Land

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg?

Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg? Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg? v/kommunaldirektør Rune Haugsdal og kommunaldirektør Anne-Marit Presterud Tilsynet fra arbeidstilsynet Tilsynssatsing nasjonal

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 1. halvår Saksnr. 16/3362 Journalnr /16 Arkiv 033 Dato:

Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 1. halvår Saksnr. 16/3362 Journalnr /16 Arkiv 033 Dato: Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 1. halvår 2016 Saksnr. 16/3362 Journalnr. 12812/16 Arkiv 033 Dato: 07.09.2016 1 Behov for ROS analyse NAV Ikke gjennomført i perioden. egenkontroller Behov for ROS analyse

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Handlingsplan 2017 for avtalt bistand fra Stamina Helse til TINGVOLL VGS

Handlingsplan 2017 for avtalt bistand fra Stamina Helse til TINGVOLL VGS Bedriftsnavn: Stamina/NIMI Handlingsplan 2017 for avtalt bistand fra Stamina Helse til TINGVOLL VGS Handlingsplanen er basert på avtalen om leveranse av bedriftshelsetjeneste fra Stamina Helse. Planen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 12.02.2008 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Møtesekretær innkaller vararepresentanter

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 2. halvår Saksnr. 17/648 Journalnr. 4193/17 Arkiv 032 Dato:

Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 2. halvår Saksnr. 17/648 Journalnr. 4193/17 Arkiv 032 Dato: Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 2. halvår 2016 Saksnr. 17/648 Journalnr. 4193/17 Arkiv 032 Dato: 06.03.2017 Seksjon vernerunder Behov for ROS analyse NAV VERNERUNDE Ikke gjennomført i perioden. egenkontroller

Detaljer

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema OMFANG De fleste ansatte i Sortland kommune jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Handlingsplan 2017 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Herøy Kommune overordnet.

Handlingsplan 2017 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Herøy Kommune overordnet. Bedriftsnavn: Stamina/NIMI Handlingsplan 2017 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Herøy Kommune overordnet. Handlingsplanen er basert på avtalen om leveranse av bedriftshelsetjeneste fra Stamina Helse.

Detaljer

Vedlegg 1. til. Anskaffelse 11/3266. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse

Vedlegg 1. til. Anskaffelse 11/3266. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Vedlegg 1 til Anskaffelse 11/3266 Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse SENTRALADMINISTRASJONEN Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Vedlegg 2 til Anskaffelse 15/8837 Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Organisasjonsavdelingen, Innkjøpsseksjonen Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2. Generelle og bygningsmessige forhold... 3. Forhold som omhandler personer...

Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2. Generelle og bygningsmessige forhold... 3. Forhold som omhandler personer... KAPITEL 6 Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2 Generelle og bygningsmessige forhold.... 3 Forhold som omhandler personer.... 4 Avviksskjema Miljørettet helsevern for elever....

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

Årsrapport for 2016 for Halden kommune RAPPORT FRA STAMINA HELSE

Årsrapport for 2016 for Halden kommune RAPPORT FRA STAMINA HELSE Bedriftsnavn: Stamina/NIMI Årsrapport for 2016 for Halden kommune RAPPORT FRA STAMINA HELSE Oppdragsgiver Halden kommune Distribuert til Else Marie Breda, Fagleder HMS Toril Bjerkeli, Personalsjef Utarbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.9.2013 Tid: 14:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. 6/13 13/1686 STATUS

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.:

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.: HMS Helse, miljø og sikkerhet SYSTEMHÅNDBOK Desember 1999 Oppdatert januar 2007 1 1. Mål 1.1 Overordna mål 1.2 Retningsmål for HMS i Odda kommune 1.3 Resultatmål 2. Organisering av Odda kommune 2.1 Organisasjonskart

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2016

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2016 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2016 Risikoområde Idefase for byggetrinn 3,inkludert reguleringsplan for sykehusområdet, er godkjent og konseptfase er i gang Idefaserapport for byggetrinn 3 er godkjent

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016

Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016 Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016 Periode: 04.01.2016 til 04.01.17 OMRÅDE AKTIVITET FORKLARING TIDSPUNKT ANSVARLIG Systematisk HMS arbeid Planarbeid Vernerunder Rådgiving/Oppfølging

Detaljer

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr:

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr: Vedlegg A Kravspesifikasjon ammeavtale for bedriftshelsetjenester DL-nr: 201400073 1 KAVSPESIFIKASJON 1.1 GENEELLE FOVENTNINGE TIL LEVEANSEN ØKOKIM, heretter kalt oppdragsgiver, skal inngå ny rammeavtale

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 25.4.2013. Tilsynsrapporter

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN gjeldende fra 1.1.2017 31.12.2019 ROGALAND FYLKESKOMMUNES OVERORDNEDE MÅL FOR ARBEIDET: Videreutvikle organisasjonskulturen med vekt på nærvær, integrering og kvalitet.

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.09.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

MØTEINNKALLING. . Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 10.02.2009 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. . Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 10.02.2009 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets 10.02.2009 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Godkjenning

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

Handlingsplan 2017 (høst) 2018 (vår) for avtalt bistand fra Stamina Helse til Sunndal VGS

Handlingsplan 2017 (høst) 2018 (vår) for avtalt bistand fra Stamina Helse til Sunndal VGS Bedriftsnavn: Stamina/NIMI Handlingsplan 2017 (høst) 2018 (vår) for avtalt bistand fra Stamina Helse til Sunndal VGS Handlingsplanen er basert på avtalen om leveranse av bedriftshelsetjeneste fra Stamina

Detaljer

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.2011 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS - organisering og ressurser Tilråding: Styret tar orienteringen om HMS organisering

Detaljer

Generell del/overordnet del

Generell del/overordnet del QC H/. l fe. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Sømna kommune Generell del/overordnet del Innledning Den første Forskriften om internkontroll trådte i kraft fra 1. januar 1992 og ble siste gang endret

Detaljer

Informasjons- og forhandlingsmøte

Informasjons- og forhandlingsmøte Informasjons- og forhandlingsmøte 24. november 2016 Prosjektledelse i SAS og hovedtillitsvalgte i Stokke, Andebu og Sandefjord Agenda 24.11.2016 Velkommen Innledning Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Kravspesifikasjon Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. KRAVSPESIFIKASJON 3 2. GENERELLE KRAV.. 3

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Narvik Kommune Boks 504 8500 NARVIK RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE-

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer