fokus tidende misjon nr /166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri"

Transkript

1 fokus misjon s tidende nr /166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

2 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon Telefax E-post: Redaksjonen: Generalsekretær: Jeffrey Huseby Redaktør: Eivind Hauglid Redaksjonssekretær: Marit Rødland (60 %) Informasjonskonsulent: Siv Ane Nerhus (70 %) Grafisk formgiver: Inger Marie K. Stangeland (50 %) Abonnement: Tlf Årsabonnement kr 380,- Studenter kr 190,- Utlandet utenom Skandinavia kr 440,- (med fly kr 540,-) Lyd-cd: KABB A/S. Årsabonnement kr 380,- Bankgironr.: Annonser: Halsne Reklame & Media tlf Misjonstidende er trykt på svanegodkjent, miljøvennlig papir hos Gunnarshaug Trykkeri AS. MILJØMERKET kjære lesar eivind hauglid Kamerun er landet i hjartet av Afrika og i hjartet til mange misjonsvener. Oppstart i Kamerun var for NMS bl.a. ein følgje av Edinburgh-møtet i Då vart ein nemleg einige om å etablere misjonsstasjonar som eit belte på tvers av Afrika, for å demme opp for islam. Denne strategien har faktisk ført til at Afrika, sør for Sahara, i stor grad er eit kristent kontinent, medan Afrika, nord for Sahara, i stor grad er islamsk dominert. I dette bladet finn du mykje stoff som direkte og indirekte handlar om Kamerun. T.d. kan du lese om ei norsk kvinne som har vore misjonær i Kamerun i heile 50 år, ein kamerunar som nå er direktør for arbeidet som NMS er engasjert i i Mali og ei ung jente som til hausten vert å finne som student ved Hald Internasjonale Senter i Mandal pluss mykje anna. På bønesida er det nemnd mange tema som er viktige å be for. Det er stor vekst i kyrkja i Kamerun, samstundes som det er usemje og til dels splid i leiarskapet. Kyrkja er levande, og stadig nye kjem til tru på Jesus Kristus. Kristus er for mange sigerherren som har sigra over trolldom og vonde åndsmakter. Ein av artiklane handlar om ein katekist som opplevde å bli ført til Jesus gjennom ein imam. I landsbyen som han arbeider i har det vore uvanleg stor kyrkjevekst. Artikkelforfattar Trond Hjorteland sende denne e-posten til redaksjonen kort tid før bladet gjekk i trykken: Det har skjedd store ting i den landsbyen eg nemner i artikkelen, frå eg var på besøk og til nå. Katekisten Bello Aboubakar kunne nemleg fortelja på generalsynoden til EELC (som var i Bétaré Oya mai) at nå vedkjenner heile 307 av dei 310 innbyggjarane i landsbyen seg som kristne. Denne utviklinga kom fram i lyset då lamiidoen i området (som er muslim) vitja landsbyen og nærast kravde å få vita kva religion landsbybuarane hadde. Han hadde nok fått nyss i at mange var blitt kristne. Men overraskinga var stor både for han og for Bello då heile 307 av dei 310 svara at dei såg seg sjølv som kristne. Dette viser at samarbeidskyrkja vår, Den evangelisk-lutherske kyrkja i Kamerun, er ei kyrkje i vekst. Det er ei stor oppgåve å be om at dei som kjem til tru får god opplæring i den kristne trua, men det er ikkje mindre viktig å be om visdom, forståing, kjærleik og respekt mellom leiarane i denne kyrkja. Både land og kyrkje har store utfordringar, ikkje minst på grunn av sine nærare 300 ulike språk og mange stammer. forsiden: den evangelisk-lutherske kirken i kamerun (eelc) er i sterk vekst. radioprogrammene fra sawtu linjila (kirkens radiostasjon) har mange lyttere. foto: ole henrik kalviknes 241 Trykksak 782

3 innhold i dette nummer kamerun: Stor mor, stort hjarte Solbjørg Pilskog kom til Kamerun for 50 år sidan. Framleis held ho koken! Heile peresamfunnet er takksame for den innstasen ho har lagt ned, seier den første presten frå perefolket, Bakari Etienne. kamerun: På utveksling til Noreg frå Kamerun mhs: Ungdom i fokus kamerun/mali/gf 2011: Vi utfyller hverandre Med erfaring fra mastergrad fra Misjonshøgskolen i lomma har Ngayap Moïse tatt på seg en stor oppgave: Å lede arbeidet med å etablere en kirke for fulaniene i Mali. Til sommeren blir han for andre gang å finne på NMS' generalforsamling. gf 2011: En fryd å jobbe med kunstlotteriet Kunstelskere får nå en unik mulighet til å kombinere kunstinteressen med misjonsinteressen. En kreativ komité i Kristiansand har invitert lokale, anerkjente kunstnere til å donere et kunstverk til et stort lotteri. Målet er at lotteriet skal innbringe nærmere kroner. fokus kamerun: Peniels vanskelige valg gf 2011: Alternativt forslag Blir det fem eller sju regioner etter generalforsamlingen? Og hvor mange medlemmer blir det i landsstyret? Landsstyret har levert sitt forslag. Fem regionstyreledere har utarbeidet et alternativt forslag. etiopia/thailand: Misjonærmøter faste spalter 2 14 Kjære lesar Min vei til Jesus Misjonærkontakten Rundturen Utgangspunkt 31 Bokomtaler 16 Nistepakken 32 Nytt 17 Bønnesiden 34 NMS U-sidene misjonstidende

4 Fakta: Namn: Solbjørg Pilskog Frå: Hjørungavåg på Sunnmøre Alder: 80 Yrke: Misjonær i Kamerun (helsesøster, sjukepleiar og jordmor) eigentleg pensjonist i 1994, men har sidan reist for eiga rekning. Aktuell: 50 år sidan ho kom til Kamerun første gong i mai Kvart år kjem ho att til Gadjiwan og arbeider frå oktober til april, som einaste misjonær, heilt utan telefon, straum og andre kommunikasjonsmidlar. Stor mor, stort hjarte Utmerkingar: Kongens fortenstmedalje i sølv, Hareidsprisen, Paul Harris Fellow og nå i år: Kvinneprisen for Hareid og Ulstein u Solbjørg har mange vener og trivst godt i Afrika.

5 Det blir sagt om Solbjørg Pilskog at ho har tatt imot alle dei nyfødde barna i Gadjiwan dei siste 50 åra. Ikkje rart kamerunmisjonæren blir kalla Den store mor. Nå har ho runda 80 år, men tru ikkje at alderen har sett nokon stoppar for arbeidet hennar på Pere-sletta! tekst: trond hjorteland foto: harald solås kamerun: Me møter Solbjørg ein travel ettermiddag i Ngaoundéré. Ho får så vidt tid til å smetta inn eit intervju med Misjonstidende mellom tannlege, ulike innkjøp til Gadjiwan og middagsinvitasjon. Tempoet er som alltid høgt for misjonæren frå Hjørungavåg på Sunnmøre. Sjølv ristar ho på hovudet over at vener og kollegaer i Gadjiwan har bede ho om å kvile litt meir. Jau, dei vil eg skal kvile, fnys ho, og augene glimtar trassig over bordet. Korleis skal ein få gjort noko då! Så bryt andletet opp i eit strålande smil omkransa av utallige smilerynker. Men det er jo godt meint, det er jo det. Dessutan passar det seg ikkje heilt her ute at gamle menneske jobbar. Men jobba, det har Solbjørg sanneleg gjort, både som sjukepleiar og jordmor det meste av tida i Gadjiwan, som ligg på Pere-sletta nær grensa til Nigeria. I år er det nøyaktig 50 år sidan ho kom til Kamerun første gong. Misjonsbefalinga Då lasteskipet la til kai ein søndag i mai 1961 etter ein månad på sjøen, var det ei spent dame på 30 år som gjekk i land, saman med ein annan kjent kamerunmisjonær, Beate Øglænd. Og kva passa vel betre denne søndagen enn at det var misjonsbefalinga i Matteus 28 som var dagens tekst? Den første tida arbeidde Solbjørg ved misjonssjukehuset i Ngaoundéré, før ho blei overflytta til sjukestova i Gadjiwan. Og det er her, i og omkring Pere-sletta, at Solbjørg har hatt sin lengste arbeidsperiode, berre avbrote av opphald i Norge i og då ho virka som helsesøster på Hareid. Ikkje rart at perefolket med ei ganske hardnakka overtyding hevdar at Solbjørg har tatt imot alle nye verdsborgarar i området det siste halve hundreåret. Sjølv avviser Solbjørg kontant å ha ein slik fødselsstatistikk å visa til: Du veit, det er framleis mange i området som før heime. Men, legg ho til, eg har nok vore i kontakt med og vaksinert dei fleste barna som har vakse opp her dei siste ti-åra. Sint bestemor Det siste blir sagt utan blygsel, men heller ikkje som sjølvskryt. Det er aldri noko snikk-snakk med Solbjørg. Her er det rett på sak og reine ord for pengane. Kanskje ikkje så typisk afrikansk, og kanskje var det nettopp derfor det tok ei lita stund før folket på Pere-sletta trykte henne til sitt bryst. Somme trudde nok eg var sint, men eg var bare ivrig etter å få ting gjort. Dei gav meg kallenamnet waweo på perespråket. Det betyr mellom anna sint bestemor, og eg blei nok oppfatta som ganske bestemt, ler Solbjørg. Den som vil rettferd Dette blir stadfesta av Bakari Etienne, den første presten frå perefolket, og ein som har fulgt Solbjørg gjennom eit langt liv. Han sa følgjande då perefolket stelte til bursdagsfest for 80-åringen i desember i fjor: Me forstod ikkje alltid kva ho ville, men me skjøna at det var ei dame med mykje kjærleik og sterk rettferdssans. Waweo betyr ikkje berre sint bestemor, men også den som vil rettferd. Med åra har me sett kva hennar kjærleik og rettferdssans har betydd, og heile peresamfunnet er takknemleg for den enorme innsatsen ho har lagt ned for oss. Og så kjem ho igjen og igjen, noko som er litt av ein prestasjon i seg sjølv, så dårleg som vegen frå Ngaoundéré er blitt! 9 misjonstidende

6 Når me veit at Gadjiwan-distriktet i dag tel så mange som innbyggjarar, iallfall om ein tar med landsbyane rundt, snakkar me om eit svimlande tal med fødslar, kontrollar og vaksinasjonar. Kor mange liv som er blitt berga gjennom Solbjørg sin innsats, veit nok bare Vårherre, men det er ikkje få. Og då har me ikkje tatt med alle dei andre som har komme til Solbjørg med sine helseplager, og som ho har funne ei løysing for. Anten ved å finna skyss og pengar til behandling ved sjukestova i Tignère og/eller sjukehuset i Ngaoundéré, eller rett og slett ved å gi dei naudsynt helsehjelp i Gadjiwan. Den blinde mannen Eg har nok gjort meir enn kva som blir forventa av ein sjukepleiar eller jordmor i Norge. Det blir gjerne sånn når ein er einaste helsearbeidar ein stad. Men eg har aldri operert nokon, og aldri foretatt keisarsnitt. Det får legane ta seg av, eg har nøydd meg med tang og sugekopp. Ein gong kom ein blind mann til henne og ba om hjelp. Han kjente Solbjørg frå før og hadde høyrt nyss om at ho kanskje kunne ordna med operasjon. Mannen blei operert og fekk synet tilbake. Då han trefte Solbjørg att litt seinare, som sjåande, blei han svært så overraska. Men, du er jo ein nasaara! (kvit, red. merk). Han hadde nemleg tatt Solbjørg for å vera ein fullblods kamerunar. Og det er ho kanskje òg, berre at det måtte ein blind til for å sjå akkurat det? Kreft Heller ikkje Solbjørg har vore spart for alvorleg sjukdom. For tre år sidan fekk ho konstatert lungekreft, og ho blei lagt inn på sjukehuset i Ålesund for operasjon. Samstundes, 5000 km lenger sør i Kamerun kjempa gravide Josephine for livet sitt på grunn av ein tre kilo stor svulst som vaks i magen hennar. Solbjørg og Josephine kjende kvarandre frå før, og noko av det siste Solbjørg fekk gjort frå sjukehuset før ho skulle under kniven, var å få overført pengar til Kamerun slik at Josephine skulle få bli operert. Prognosane var uvisse, både for meg og Josephine. Men trur du ikkje me overlevde begge to! Solbjørg bryt ut i ein fontene av eit smil, før ho seier: Det er jo slikt som gjer inntrykk, det er jo det. Og barnet til Josephine blei også berga. Ho heiter forresten Vivian, som jo betyr leve på fransk. Elle, melle... du får bil! Sjølv om smilet ligg titt på lur både i blikk og munnvikar, legg ikkje Solbjørg skjul på at det har vore mange tøffe tak. Å vera einsleg kvinne eller melle som dei blei kalla på misjonsfeltet var ikkje alltid like lett. Familiar, og særleg dei med ein misjonsprest eller misjonslege, hadde oftast forrang når fasilitetar som hus og billån skulle fordelast. Og ho medgir, utan å pakka orda inn, at kvardagen i Gadjiwan til tider har hatt nok med sitt. Men Solbjørg er av typen som spyttar i eine handa og slåss vidare med den andre når hindringar kjem. Og så er det jo godt å ha ein rik onkel i Amerika, iallfall når ein treng bil og andre mannlege misjonærar står føre i køen Eg var vel den andre mella som fekk meg bil i Kamerun. Ein onkel i Amerika døydde og etterlet seg nokre pengar. For desse fekk eg kjøpt ein Renault 4CV, og du kan tru det var stas! Bilen fekk gå utallige kilometer i misjonen si teneste, både som sjuketransport, hentebil til gudstenester og lastebil. Brukar eigen pensjon Men nå er det andre tider og andre bilar. Solbjørg disponerer ein Toyota HiLux (pick-up) og har i tillegg to sjåførar i Gadjiwan som stiller opp til kjøreoppdrag. Men ho set seg gjerne bak rattet sjølv også, blant anna når ho Solbjørg p Solbjørg har kjørt utallige kilometer i misjonen si teneste. skal ut og henta folk til gudstenestene på søndagane. Eller det er ei vordande mor som treng skyss til sjukestova. Dei seinare åra har ho sjølv kosta reise og opphald i Kamerun frå eigen pensjon. Når tørketida startar i oktober, er Solbjørg på plass i Gadjiwan. Og når regntida kjem i april, drar ho tilbake til Norge. Slik har rytmen vore i ei årrekkje, og slik vil det nok fortsetja i endå nokre år til om helsa held. Lysten og viljen er det iallfall ikkje noko å seia på. For etter 50 år med meir eller mindre samanhengande innsats i Kamerun, veit ho at det nyttar. Vekst og skulegang Når me ber Solbjørg om å fortelja kva som er den største endringa frå 1961 og fram til i dag, kjem svaret raskt: Den enorme kyrkjeveksten! Nå er det jo kyrkjelydar nær sagt over alt. Og så har kamerunarar tatt over alle leiarfunksjonar, det er nytt. Før styrte jo misjonærane det meste, men nå er kyrkja blitt sjølvstendig. Også auken i folketal frå ca 3 millionar i 1961 til nærare 20 millionar i dag, er ei stor endring. Eg har også lyst å nemna skulane, både dei statlege og kyrkja sine. Dei gjer at stadig fleire får høve til å læra å lesa og skriva, og det betyr jo så utruleg mykje. Solbjørg har ikkje tid til meir. Intervjuet og middagen er over. Ho ankar etter å komma seg heim til Gadjiwan. Gjeremåla står i kø før pick-upen er klar til avreise dagen etter. Ho snur seg ein siste gong i døra: Eg har nå sagt det, at om eg skulle døy i Gadjiwan, så får dei nå bare gravleggja meg der. Du veit, det er nå så dyrt med den transporten til Norge! 6 misjonstidende

7 På utveksling til Noreg frå Kamerun Sophie har etter ein lang søknad, ein skriftleg prøve og ein munnleg test blitt valt som ein av dei to ungdommane frå Kamerun som skal vera studentar ved Hald Internasjonale Senter i Mandal skuleåret 2011/2012. tekst og foto: marit fauskanger pedersen kamerun: Her blir ho verande i to månadar saman med norske og internasjonale studentar, før ho vert sendt for å jobba ein annan stad i Noreg. Nye erfaringar Sophie søkte på Hald fordi ho ville ha nye erfaringar. Dessutan har eg alt vore i Noreg. I 2008 var eg på turne med koret Malaïka, og då hadde eg det verkeleg supert, seier ho. Le av kvarandre I løpet av den månaden Sophie var i Noreg i 2008, oppdaga ho at kulturforskjellane var store. Alt er annleis i Noreg enn her. Alle oppheld seg i husa sine. Dei er veldig seriøse, og dei har alltid dårleg tid. Det kjem aldri nokon og bankar på døra di utan å ha meldt frå på førehand. Og så er det så mange som ikkje er religiøse. Her i Kamerun har alle ein religion. Enten er du muslim eller så er du kristen. I Noreg er mange ingenting. Det er rart, seier Sophie. Det morosamste med den norske kulturen er måten nordmenn dansar på. Og så er det nokre rare klede som ser veldig morosame ut, nemleg bunadane. Men eg skal ta med meg mine eigne tradisjonelle klede, panj, og så kan me le av kvarandre, smiler Sophie. Kulturutveksling Nå er det berre få månadar til Sophie er i Noreg, og ho veit det blir vanskeleg å skjøna kodane og oppføra seg rektig. Ikkje minst vert det vanskeleg å passe tida. Her i Kamerun er det vanleg med African time, så det å vera presis er nokså ukjent for meg. Men eg gleder meg til å komme i gang, eg er utålmodig etter å reisa. Eg vonar eg kan gjere så bra arbeid som mogleg i Noreg, og ønskjer å lære så mykje som mogleg om land, kultur og tradisjonar, og korleis ein prisar Gud der, og korleis ein uttrykkjer trua si. Dette er noko eg vil ta med meg tilbake til Kamerun. Og så vonar eg at eg til gjengjeld kan læra bort min eigen kultur i Noreg, seier Sophie. Kamerunsk ordtak: Ingen afrikanar har klokke, men alle har tid. Alle europearar har klokke, men ingen har tid. Namn: Sophie Moke Meteke Alder: 19 år Adresse: Ngaoundéré, Kamerun Yrke: Student misjonstidende

8 Ungdom i fokus Ungdomsteologi er et ord som Anne Beth Gilja Johansen bruker når hun forteller om et av de nye studietilbudene ved Misjonshøgskolen (MHS). Tekst: Marit J. Skorve Hvordan er det å være ung i dag? Hvordan møter kirken ungdom? Hvordan være en god ungdomsleder? Dette er bare noen få av mange dyptpløyende spørsmål som blir tatt opp på det nye studietilbudet som startet høsten 2010 og har fått navnet Kristent Ungdomsarbeid. Kirken trenger gode ungdomsledere som vet hvem de unge er og som ønsker å hjelpe dem til å få en bevisst tro. Innholdet i studiet retter seg mot ungdom i aldersgruppen 13 til 18 år. Studentene får både faglig kompetanse og praktisk erfaring. Vi ønsker å ta ungdomsteologi på alvor og øke statusen innen dette fagområdet, sier praksisleder/prosjektleder Anne Beth Gilja Johansen. Ungdomsteologi Lanserer dere noe helt nytt? Må dagens ungdomsledere bruke nye virkemidler for å nå de unge? Nei, det er vel heller slik at vi går tilbake til basis. Vi ser at det er viktig å lære de unge å praktisere kristen tro med fokus på bibelkunnskap, dåp, nattverd, bønn, tjeneste og syndsforlatelse. De kristne ungdomsklubbene skal ikke bare være en trygg oppbevaringsplass, men et sted der de unge kan lære både i teori og praksis hva den kristne troen innebærer. Også de unge er en del av den misjonerende kirke, sier Anne Beth Gilja Johansen. Kulturforståelse Hva preger dagens ungdomskultur? I en undersøkelse der ungdom fikk spørsmål om hva de er opptatt av, svarer 76 prosent at venner er viktig for dem, men bare 11 prosent sier at tro er viktig. Interessen for tro er laber. Stavangerområdet ligger kanskje litt høyere enn gjennomsnittet. Gjennom dette nye studietilbudet ønsker vi å utdanne dyktige ledere som ønsker å nå de unge med det kristne budskapet. Da må de også kjenne de unge. Emnet Ungdom og kulturforståelse, som er en del av studiet, gir en innføring i ungdomskultur og forståelse av ungdom i dag med henblikk på identitetsdannelse, hvordan ungdom sosialiserer seg og hvordan troen uttrykkes blant dagens unge. Vi håper mange får øynene opp for de nye ungdomsteologiske fagene ved MHS, sier praksisleder/prosjektleder Anne Beth Gilja Johansen. Foto: Jan Inge Haga Lederskap Anne Beth Gilja Johansen forteller videre at et annet hovedemne på studiet er kalt Ungdom og ledelse. Emnet fokuserer på ungdomslederens egen identitet og trosutvikling, men gir også en innføring i organisasjon og ledelse. Ungdomslederne i en menighet skal ikke stå aleine i jobben. Det er viktig at de har menigheten og menighetsrådet i ryggen. Vi tar opp temaer som teamarbeid, grensesetting, medarbeiderskap og konfliktløsning. Vi ønsker å lære ungdomsarbeiderne om lederskap og gi dem både en faglig og personlig utrustning, slik at de føler seg trygge i jobben sin og vet hva den innebærer. Jobb og studier Kristent ungdomsarbeid går over ett år og gir 30 studiepoeng. Det er tre hovedemner; Ungdom og kul- 8 misjonstidende

9 Om Studiet omfang 30 studiepoeng opptakskrav Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse søknad Lokalt opptak via egen søknadsweb (se link på Kristent ungdomsarbeid (KUA) Ungdom er opptatt av relasjoner. Aktiviteter er ikke så viktig lenger, mener Anna Birkeland, som tar faget Kristent Ungdomsarbeid ved Misjonshøgskolen (MHS). turforståelse, Ungdom og formidling og Ungdom og ledelse, som hver gir 10 studiepoeng. Studiet er lagt opp slik at det skal kunne kombineres med andre studier eller jobb. Det er 5 timer praksis i en menighet per uke. De som allerede jobber i en menighet, kan velge å ha praksis der. Dette er et studietilbud som passer godt for kateketer, undomsarbeidere og trosopplæringsarbeidere som allerede er i jobb. Det burde vært flere som ønsker å benytte seg av dette gode tilbudet, oppfordrer Anne Beth Gilja Johansen. Det er fortløpende opptak til studiet, men siste frist for å søke er 1. august. Søk direkte på skolens egen søknadsweb, link via Maks antall studenter er 25. Anna Birkeland utdyper hva hun legger i ordet relasjoner i denne sammenheng; det handler om kontakt på nett, på facebook og på mobilen. Noen ganger er det vanskelig å nå inn til de unge i dag. Når de har fokus på mobilen, kan dette lett bli et hinder for kontakt, sier hun. På den andre siden opplever MHS-studenten at det er større åpenhet blant en del unge. Jeg vet Anna Birkeland fra Grimstad tar faget Kristent Ungdomsarbeid ved MHS. ikke om jeg skal kalle det åpenhet eller likegyldighet. Jeg har vært med i en gateevangeliseringsgruppe, og da opplevde jeg at mange var villige til å prate, men de ønsket ikke å ta et standpunkt, forklarer hun. Praksis er gøy Anna Birkeland er selv bare 20 år, men hun har mange tanker om det å drive kristent ungdomsarbeid. Hun har også mye erfaring. Helt fra hun gikk på ungdomsskolen har hun vært med som leder i ungdomsklubb og lovsangsgruppe. Etter videregående skole gikk hun et år på Acta bibelskole. Hun er cellegruppeleder, og nå har hun praksis på Fredheim Arena på Sandnes. Der er hun blant annet med i oppfølgingsarbeid blant konfirmanter. Jeg er heldig som er i en menighet der mye skjer. Praksis har vært kjempegøy. Her møter jeg ungdom som er kontaktsøkende, som er opptatt av ekthet og det å dele liv. En blir bevisst på mye når en møter ungdom. Jeg er opptatt av hva de tenker og hva de ønsker å snakke om. Samtidig er det viktig å tenke at det ikke er jeg, men Guds inngripen som gjør at noe skjer, fastslår den entusiastiske ungdomslederen. Konkret og aktuelt Anna Birkeland valgte studier ved MHS fordi fagene hun tar her er noe som engasjerer henne og som hun ønsker å lære mer om. Hun tar Kristent Ungdomsarbeid i tillegg til årsstudium i kristendom/rle. Det fungerer greit å ta såpass mange fag fordi jeg er motivert. Det vi lærer om er konkret og aktuelt, og studiet har en god kombinasjon av teori og praksis. Jeg går i en kjekk klasse. Vi har ulik bakgrunn, derfor er det spennende å møtes og dele erfaringer, forteller Anna Birkeland. Grimstad-jenta syns MHS har gitt henne en god start på livet som student. misjonstidende

10 Vi utfyller hverandre p Fra venstre Suzanne, Moïse Jr., Nathalie, Shekinah og Moïse Sr. Marie Claire (foran). Moïse, ny direktør for misjonærfellesskapet i Mali, kommer til GF. Misjonærfellesskap som består av mennesker med ulik kulturbakgrunn er en rikdom, sier Ngayap Moïse fra Kamerun. Vi utfyller hverandre! Det blir jo egentlig ganske snevert hvis alle misjonærene har lik bakgrunn! tekst & foto: stina m. aa. nergaard gf 2011: Etter tre måneder som direktør for arbeidet med å etablere en kirke blant fulaniene i Mali, synes Ngayap den mangfoldige koalisjonen bak arbeidet i landet er en modellorganisasjon og et eksempel til etterfølgelse. På generalforsamlingen (GF) i Kristiansand blir det anledning til å høre mer fra Ngayap om arbeidet han leder i Mali, på seminaret Fra sør til sør fargerike misjonærfellesskap. Spennende og fargerikt NMS arbeid i Mali startet for 25 år siden. Den gang var NMS alene, men i dag er de en del av en ny organisasjon som i tillegg til NMS består av Den Evangelisk Lutherske Frikirke, to kirker fra Nigeria (en reformert og en baptistisk), en reformert kirke fra Benin og de lutherske kirkene NMS samarbeider med i Kamerun og Etiopia. Et spennende og kanskje til tider sprikende fellesskap som likevel har en felles visjon: Å nå fulanifolket med evangeliet om Jesus. Seks misjonærer fra Kamerun ankom Mali i september, og i januar ble en av dem, Ngayap, innsatt som ny direktør. Han er 39 år, gift med Suzanne og far til fire. Til sommeren er han invitert som gjest på GF. Ngayap er godt kjent med Norge og snakker faktisk ganske godt norsk. Han er dessuten en veldig smilende og imøtekommende mann som ingen bør være sjenerte for å ta kontakt med. Fra var han mastergradsstudent på Misjonshøgskolen i Stavanger, og han var også med på GF i Trondheim i Det var min aller første gang på et så stort kristent stevne, forteller han. Det gjorde veldig inntrykk på meg. Og jeg ble kjent med mange mennesker. Krevende arbeid I Trondheim i 2005 var Ngayap student, og først og fremst med som observatør. Denne gangen kommer han som direktør for arbeidet i et av NMS samarbeidsland. Jeg gleder meg til å følge med på debattene og forstå mer av hvordan avgjørelser tas, sier Ngayap. Slike ting angår 10 misjonstidende

11 meg på en helt annen måte nå enn det gjorde i Trondheim for seks år siden. Ngayap forteller også at han gjerne vil bidra til å sette fokus på arbeidet som drives i Mali: Et holistisk misjonsarbeid med vekt på både evangeliet og menneskers behov, forklarer Ngayap, som på intervjudagen kommer rett fra en besøksrunde i landsbyer der vårt Noradstøttede utviklingsprosjekt er i gang. rønn Etter tre måneder som direktør konstaterer han at dagene blir travle. Å lede en organisasjon med så mange partnere og en så sammensatt misjonærgruppe er krevende. Jeg er opptatt av å bidra til likevekt i organisasjonen, forteller Ngayap. Han definerer nyrekruttering av misjonærer som en av de største og viktigste utfordringene for arbeidet i Mali i tiden som kommer. Flere misjonærfamilier er i ferd med å reise hjem, og vi håper nye vil komme til. For øvrig er jeg takknemlig for det gode samarbeidet vi har i misjonærstaben, fortsetter han. De enkelte misjonærene er ganske selvgående og vet hva de har å gjøre. Dermed blir jeg mer som en koordinator for arbeidet. Og så setter jeg stor pris på den gode vanen staben i Sevaré har med felles andaktsstund hver morgen. NMS driver et holistisk misjonsarbeid i Mali, med vekt på både evangeliet og menneskers behov, sier Ngayap. Vil våge mer Våg mer! er mottoet for årets generalforsamling. Med GF-avisen på norsk foran seg, funderer Ngayap på hva de to ordene betyr. Kanskje at vi skal vokse? Nei, nå blandet jeg sammen våg med voks, ler Ngayap. Misforståelsen blir raskt oppklart, og verbet våge kan legges til i Ngayaps norske vokabular. Men hva kan dette mottoet bety for arbeidet i Mali? Hva skal vi våge oss på her? Etter et lite minutts tenkepause kommer svaret: Vi har en evangeliseringsstrategi som er basert på relasjonsbygging. Jeg skulle gjerne sett at vi kunne ta enda noen skritt videre i samme retning og få til mer kontinuerlig oppfølging av halvnomadiske fulanigrupper. Rett og slett bo med dem og flytte med dem når de flytter. Det andre jeg tenker på er ungdomsarbeid. Nå bør vi snart ta sjansen på å arrangere en egen ungdomsleir, for det har aldri blitt gjort før! NMS arbeid i Mali skiller seg ganske mye fra andre NMS-land, og det har vært en stor utvikling de siste årene. Grip sjansen til å bli oppdatert på GF! Ngayap Moïse håper han får mange å prate med! p Moïse Ngayap ved en brønn som landsbyutviklingsprosjektet har stått for. misjonstidende

12 En fryd å jobbe med kunstlotteriet Flere kjente Sørlandskunstnere har donert kunstverk til et stort kunstlotteri som skal arrangeres i forbindelse med generalforsamlingen i sommer. Gjertrud Birting gleder seg over å få arbeide med lotteriet. tekst & foto: håvard skattum gf 2011: Det har vært en fryd å jobbe med dette prosjektet. Vi valgte bevisst å legge listen høyt og bare kontakte utøvende kunstnere fra Sørlandet som lever av kunsten. Vi spurte flere kunstnere, og alle har sagt ja. Det er helt fenomenalt, sier Birting, tydelig engasjert. Siden kunstverkene er gitt som en gave til lotteriet og NMS, kommer alle inntektene til å gå direkte til misjonsarbeidet. Inntektene blir med andre ord rent overskudd. Sol, sommer og... kunst Tanken om å arrangere et kunstlotteri meldte seg da hovedkomiteen i GF 2011 var samlet for å finne spennende måter å skaffe misjonen inntekter på, og samtidig presentere Sørlandet. Sørlandet forbindes ofte med svaberg, skjærgårdsidyll, Dyreparken, sol og sommer, men vi ville også vise noe mer av landsdelen. Så kom vi på at vi har mange flotte kunstnere her, og at det kunne vært spennende å arrangere et kunstlotteri, sier Birting. Loddsalget startet 20. mai på internett. På hjemmesidene til NMS er det mulig å klikke seg inn og se på hvert enkelt kunstverk, og også lese mer om kunstnerne. Hvert lodd koster 100 kroner, og håpet er å få inn i alle fall kroner til misjonsarbeidet. Vi ønsker å gjøre en ekstra innsats for misjonen, når den økonomiske situasjonen er vanskelig. Tilbakemeldingene fra kunstnerne har vært fantastisk. De ønsker gjerne å bidra, og noen har pekt på at de synes dette er en gøy måte å vise frem landsdelen på, sier hun. - Sprekt gjort William Glad er en av kunstnerne som har donert et bilde til lotteriet. Han synes det var en naturlig ting å gjøre, og roser NMS for å ha tatt initiativet til å arrangere et kunstlotteri. Jeg håper at pengene renner inn. Det er sprekt av NMS å arrangere et ordentlig kunstlotteri. De høye kvalitetskravene som settes til kunsten gjør meg stolt over å ha blitt spurt, sier han. Kunstverket som Glad har donert til 12 misjonstidende

13 t Gjertrud Birting håper mange kjøper lodd på kunstverkene som er gitt i forbindelse med generalforsamlingen. lotteriet, er en håndkolorert litografi som han har kalt Mandeltreblomstring. Skissen til kunstverket ble til på en reise som Glad gjorde til Syd-Frankrike, på en bitende kald januardag. Midt i den kalde vinden stod mandeltreet og blomstret på bar kvist. Det var akkurat som om treet protesterte i kulden, og gav et signal om at våren var i anmarsj. Mandeltreet vitner om nytt liv som skyter fram under vanskelige forhold, forteller Glad. Kunstglad Gjertrud Birting er selv glad i å kjøpe kunst, og har flere bilder hengende på veggen hjemme som er malt av kunstnere som bidrar til kunstlotteriet. Bilder som hun liker veldig godt. Jeg håper at de som kjøper lodd kan se på dette som en annerledes måte å presentere landsdelen på, og som noe spennende og nytt. Jeg kommer i alle fall til å kjøpe mange lodd, sier hun med en lun latter. William Glad får mange tilbakemeldinger fra mennesker som har fått åndelige opplevelser av å se på kunsten hans, selv om han i utgangspunktet ikke pleier å male religiøse motiver. Mandeltreblomstring er et bilde jeg selv er veldig glad i. Det er et vakkert sted, og ett budskap: Livet kommer, sier Glad. q William Glad synes det er kjekt at NMS har tatt initiativ til et kunstlotteri Mandeltreet vitner om nytt liv som skyter fram under vanskelige forhold, sier William Glad. unstlotteri misjonstidende

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja Vi deler tru og undring Vi deler kristne tradisjonar og verdiar Vi deler opplevingar og fellesskap Vi deler håp og kjærleik 2 Gjennom eit år skjer det om lag

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene Indonesia Senegal India Israel www.kmmisjon.no Kall og visjon Kristen Muslimmisjon (KMM) er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som ble dannet

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Er Jesus den einaste vegen til frelse? 1 Er Jesus den einaste vegen til frelse? Innleiing på opningsseminaret på Misjonsveka, MF, 5. Februar 2008 Munntleg form, Anne Anita Lillebø Takk for invitasjonen! Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Brannsår, rus eller friheit?

Brannsår, rus eller friheit? Brannsår, rus eller friheit? Eg la hendene bak ryggen og kneip meg sjølv i armen. Eg hadde førebudd meg på dette. Førebudd meg for den vonde heksa. Ho sat der, i sofaen, rusa. Alt var gitt opp, og no var

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Av Eli Gunnvor Grønsdal Då Tehmina Mustafa kom til Noreg, som nyutdanna lege, fekk ho melding om å ta utdanninga på nytt. Ho nekta. I dag er ho professor i

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015:

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: UT 01/15: Konstituering og godkjenning Val av dirigentar, referentar og tellekorps Dirigentar: Nora Baartvedt og

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer