80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11"

Transkript

1 Fagpresse_F.pdf :19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 02/ 11 Stadig flere autoriseres Ingen blir oppsagt NOKAS kutter og vokser Finans på FACE Portrett: Den mystiske prinsen Døgnåpen bank 80 strøk på AFR

2 Studiemateriell for oppdateringsprøven 2011 Felles kompendium inneholder nyheter, faglige endringer og fokusområder. Her finner du alle de 15 temaene i et interaktivt kompendium. Caser og etisk dilemma tester kompetanse innen fokusområdene på samme måte som til oppdateringsprøven. Etikk og dilemmatrening er et praktisk treningsverktøy der du, ved hjelp av Navigasjonshjulet, kommer frem til saklige begrunnelser for det valget du tar når du står overfor et dilemma. Etikk vil være tema i alle kommende oppdateringsprøver. God rådgivningsskikk er anvendelse av teori og praktisk kundemøtetrening i simulerte kundemøter. God rådgivningsskikk vil også være tema i alle kommende oppdateringsprøver. Sjekk hva du kan Flervalgstester for alle de 15 temaene finner du i SPAMAs testbibliotek! Kurs og samlinger gjennomføres etter avtale i perioden august oktober. Egen invitasjon sendes bankene i begynnelsen av mai. i tråd med AFRs fagplan Ta kontakt med SPAMAs salgsavdeling for nærmere informasjon. Postboks 6900 St. Olavs plass, 0130 OSLO Telefon Telefaks I samarbeid med Sem & Stenersen Prokom leverandør til offentlig sektor

3 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory INNHOLD 14 4 Leder 19 Kropp og sjel 25 Karriere 32 Gjesteskribent 34 Arbeidsrett 35 Forbundslederen 36 Utsyn 37 Innblikk 38 Medlemsfordeler 39 Aktivitetskalender Strøk på tredje forsøk Personkunderådgiver Øystein Sørvoll (61) i SpareBank 1 Nord-Norge er en av dem som ikke klarte AFR-eksamen på tredje forsøk. Etter mer enn 40 år hos samme arbeidsgiver, vet han ikke hva fremtiden vil bringe. Arbeidsgiveren på sin side forsikrer at ingen blir oppsagt, men vil lage individuelle avtaler med hver enkelt av dem som blir berørt. Stadig flere autoriseres Nå er over autorisert som finansielle rådgivere, men det er mange som er i innspurten i disse dager. 1. april går den første fristen for å bli autorisert ut, men det vil fortsatt være mulig å melde seg opp etter denne dato. Til høsten skal mellom 600 og 700 kandidater avlegge oppdateringsprøve. NOKAS kutter og vokser De siste årene har det skjedd store endringer i NOKAS. Tre avdelinger er lagt ned, ansattegoder er endret og underskudd er snudd til overskudd. Den nye rikdommen skal brukes til å ta en posisjon i det europeiske markedet for kontanthåndtering. Finans på FACE Stadig flere bedrifter i finansnæringen satser på Facebook som et viktig verktøy i kundekommunikasjonen. Men hva bør bedriftene legge vekt på for å vinne kampen om kundene? Og hvilken respons får kunder når de tar kontakt på Facebook? Vi har spurt en ekspert og fått en økonomistudent på BI til å teste et lite utvalg Facebooksider i finansnæringen. Portrett: Den mystiske prinsen Bak et rikt utvalg av moteriktige solbriller finner du Finansforbundets nye nestleder som etter dette neppe lenger er et ubeskrevet blad. Pål Adrian Hellman har mengder av unyttige ting, og er også en utmerket kokk. Døgnåpen bank i DnB NOR DnB NOR er først ute med døgnåpen bank. Ordningen er blitt godt tatt imot blant de ansatte, og det har ikke vært vanskelig å få mange nok til å fylle opp vaktlistene. De tillitsvalgte har forhandlet frem en god kompensasjon for den ubekvemme arbeidstiden som i sum utgjør rundt kroner i året. FINANSFOKUS M a gasin for F i n ansforb undet 02/ årgang ISSN MILJØMERKET 01/ 10 Ansvarlig redaktør: Svein Åge Eriksen Journalister: Bjørg Buvik, Arild Solmark, Kjersti Aronsen Utgiver: Finansforbundet Forbundsleder: Jorunn Berland Redaksjonen avsluttet: 24. mars 2011 Forsidefoto: Shutterstock Kontaktinformasjon: Postboks 9234 Grønland, 0134 Oslo Gateadresse: Schweigaards gate 14 Internett: Tlf: , faks: Trykk/design: Merkur-Trykk AS Annonser: AdApt Media Eva Kristine Wiik C/O Klokkerhaug Bjerregaardsgt 43, 0174 oslo Tlf: , mobil: e-post: Godkjent opplag: Trykkeri 672 Forsiden: Langt fra alle klarte å bli autorisert som finansielle rådgivere.

4 LEDER Autorisasjon ingen spøk 1. april gikk fristen ut for å bli autorisert som finansiell rådgiver i denne omgang. Over ansatte har klart kravene og har hevet egen og bankens kompetanse. Det har næringen og alle ansatte som har strevd seg igjennom pensum, all grunn til å være stolte av! Men medaljen har en bakside. Det har vært lite skrevet om dem som ikke har klart å passere nåløyet. I denne utgaven forteller vi den sterke historien til Øystein Sørvoll, en hedersmann i SpareBank 1 Nord-Norge. Han klarte ikke eksamen i emnet makroøkonomi, selv om han hadde bestått dette emnet to ganger tidligere. Svein Åge Eriksen ansvarlig redaktør Han er selvsagt ikke den eneste som ikke blir autorisert finansiell rådgiver. Landet rundt er det over 80 ansatte i ulike bedrifter som ikke vet hva framtida vil bringe etter 1. april. Noen vil bli tilbudt andre arbeidsoppgaver i banken, noen får tilbud om førtidspensjonering og andre må kort og godt slutte mer eller mindre frivillig. Øystein Sørvoll har hatt SpareBank 1 Nord-Norge som arbeidsplass i over 40 år. Han synes fortsatt han har mye å bidra med og vil gjerne jobbe til han blir 67. Men så langt er bankens tilbud å bli AFP-pensjonist fra neste år. Som en skjebnens ironi er Sørvoll blitt valgt som region tillitsvalgt for to nye år i en 50 prosent stilling, så arbeidsledig blir han jo for så vidt ikke. Men han vil savne sine 370 personkunder på Lyngseidet. Finansforbundet har som eier og som arbeidstakerorganisasjon, ulike interesser å ivareta når det gjelder gjennomføringen av AFR-ordningen. Forbundet gikk tidlig ut og sa at oppsigelser knyttet til manglende autorisasjon ikke vil bli akseptert. Men hva skjer hvis ansatte opplever å bli presset ut av banken og over i en AFP-pensjon? Hvor sterk er den saken rent juridisk? Spørsmålene og usikkerheten hos dem som ikke blir autoriserte finansielle rådgivere, er mange. Flere har tatt det svært tungt at de ikke har klart de nye kompetansekravene som stilles til dem. Noen har også fått psykiske problemer. Verneombudene, de tillitsvalgte og ledelsen i bankene må ta et særlig ansvar for å følge opp dem som har falt utenfor AFR-ordningen. Facebook: Finansfokus SMS: Finansfokus redigeres i tråd med Fagpressens Redaktørplakat av en selvstendig og uavhengig redaktør, og i tråd med Finansforbundets grunnsyn og formål. Artikler og synspunkter i Finansfokus, uttrykker derfor ikke nødvendigvis forbundets syn i enkelte spørsmål. 4 Finansfokus

5 lønnsoppgjør Mandag 21. mars møttes hovedpartene i årets mellomoppgjør. Som vanlig er det den konkurranseutsatte industrien som legger rammene for det generelle tillegget. Tall fra Teknisk Beregningsutvalg viser at lønnsveksten i hele finanssektoren var seks prosent i Høy lønnsvekst i finans Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Shutterstock Vi forventer forbedret kjøpekraft for alle våre grupper innenfor rammen av et ansvarlig og solidarisk oppgjør. Det sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim, som står i spissen for YS forhandlingsdelegasjon. Finansforbundet er ett av 21 forbund tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Start 27. april I finanssektoren starter Finansforbundet og Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) forhandlingene 27. april. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Her forhandler de sentrale partene vanligvis bare om lønnsregulering, - et generelt tillegg. I år vil også kompensasjon for kompetansehevende tiltak være et forhandlingstema i finanssektoren. Finansforbundet og FA sto så langt fra hverandre om kompensasjon for kompetansehevende tiltak i fjorårets hovedoppgjør, at Finansforbundet valgte å bryte forhandlingene og ta dette viktige temaet inn som en del av mellomoppgjøret Her er forhandlingsutvalget: Jorunn Berland, forhandlingsleder Pål Adrian Hellman, nestleder Bente H. Espenes, DnB NOR Ingar Brotnov, If Karina Hellum, KLP Arnt-Einar Litsheim Atle Gullestad Gisle Salem, sekretær Finansfokus

6 Sterk støtte: Konserntillitsvalgt Vivi Ann Pedersen gir full støtte til kollega Øystein Sørvoll som ikke klarte makro økonomien i Kunnskapsprøven. 6 Finansfokus

7 autorisasjonsordningen Fra 1. april kan ikke Øystein Sørvoll (61) lenger arbeide med det han liker aller best. I over 40 år har han gitt råd til personkunder i SpareBank 1 Nord-Norge på Lyngseidet. Ingen har hatt noe å utsette på kvaliteten i hans arbeid. Nå setter et stivbeint eksamensregelverk i AFR en effektiv stopper for hans videre karriere. Strøk på tredje forsøk Tekst og foto: Svein Åge Eriksen Tromsø: Jeg ble veldig irritert på meg selv da jeg strøk på makroøkonomi på Kunnskapsprøven. Da hjelper det lite at jeg fikk gode resultater på de andre emnene, sier Øystein Sørvoll. Enda mer overrasket ble jeg da jeg fikk vite at det ikke var anledning til å vente i to år for å gå opp til en ny eksamen. Jeg hadde sett for meg flere gode år i banken frem mot pensjonsalderen, men nå vet jeg ikke hvordan det går. Det er på langt nær noen slagen mann Finansfokus møter sammen med regiontillitsvalgt Trude Jakobsen og konserntillitsvalgt Vivi Ann Pedersen i Tromsø. Men han synes det er forferdelig leit at han fra 1. april må utføre helt andre oppgaver enn rådgivning i banken. Likevel innrømmer Øystein Sørvoll at det har gått veldig inn på ham at han ikke klarte kravene i makroøkonomi og dermed heller ikke blir autorisert finansiell rådgiver. Jeg vet ikke riktig hva jeg skal gjøre etter 1. april, men opp i all elendigheten er jeg blitt gjenvalgt som tillitsvalgt i regionen i 50 prosent stilling for to år. Jeg fått signaler om at jeg må gå av ved 62 år med AFP, men jeg har jo fortsatt lyst til å jobbe til jeg er 67 år. Dersom jeg skulle benytte meg av dette tilbudet, vil jo min alderspensjon bli vesentlig mindre også. Det er heller ikke lett å få en ny jobb her i Lyngen i min alder, sier Sørvoll. Dårlig nattesøvn Jeg må innrømme at jeg ble satt ut da jeg ikke klarte eksamen. Det er blitt mye å tenke på og nattesøvnen er blitt så som så. Dessverre er jeg ikke den eneste som opplever dette. Hos oss er det andre som også har strøket tre ganger. Jeg kjenner flere som føler et meget stort press etter at de ikke klarte Kunnskapsprøven på andre forsøk. I ettertid er jeg gjort kjent med at jeg ikke vil få anledning til å ta ny prøve om to år. Han mener det blir helt feil når det ikke er mulig å ta opp igjen det faget man stryker i, slik det er vanlig ellers i høgskolesystemet. Til tross for at han brukte enormt mye tid til å lese og forberede seg på den siste eksamen, var det likevel ikke tilstrekkelig i makroøkonomi. Dette til tross for at han besto det faget med glans på de to første eksamenene. Samlet hadde likevel Øystein Sørvoll en måloppnåelse på 78 prosent på siste eksamen og er kanskje en av de beste som har strøket! Jeg har alltid gledet meg til å gå på jobben. SpareBank 1 Nord-Norge har vært enn utmerket arbeidsplass i alle år. Jeg har 370 kunder, selger godt og leverer gode resultater. Og jeg har lært utrolig mye gjennom alle de årene jeg har arbeidet i banken. Men jeg hadde aldri trodd at en lang karriere skulle bli avsluttet på denne måten, sukker han. Uviss skjebne Konserntillitsvalgt Vivi Ann Pedersen og regiontillitsvalgt Trude Jakobsen er fornøyd med den tilretteleggingen som ledelsen i SpareBank 1 Nord-Norge har gjort for at flest mulige av rådgiverne skulle klare AFR-eksamen. Fra 1. april vil det ifølge ledelsen kun være to typer stillinger i de 75 lokalbankene: Autoriserte ledere og autoriserte finansielle rådgivere. Dem som ikke blir autorisert, har ifølge ledelsen da kun anledning til å Finansfokus

8 autorisasjonsordningen 8 søke stillinger som ikke krever autorisasjon. I dag finnes ingen slike ledige stillinger i konsernet. Det er nettopp her vi merker frustrasjonene hos medlemmene. Dette skaper stor usikkerhet om fremtidig arbeidsliv i banken, sier Pedersen og Jakobsen. De tillitsvalgte har hatt mange møter med ledelsen og har også gitt gode innspill til hvordan AFR-ordningen kan følges opp på en best mulig måte for de ansatte. Men de er overasket og fortvilt over at de som stryker på tredje forsøk,ikke får anledning til å gå opp til ny eksamen etter en karantenetid på to år. Dette har de tillitsvalgte bedt ledelsen om å vurdere på nytt. Presses ut I vårt konsern med nærmere 800 ansatte skal i underkant av 400 rådgivere gjennom AFR-ordningen. Da burde det være mulig å lage en mentorordning for de få som ikke klarer eksamen på tredje forsøk. Vi mener en slik fleksibilitet ville tjene alle interesser. I stedet opplever nå ansatte at de blir presset ut av banken og det skaper ingen god stemning, sier de tillitsvalgte. I møte med ledelsen er det uttalt at alle som ikke blir autoriserte rådgivere vil bli individuelt vurdert, og at man skal prøve å finne de beste løsninger for den enkelte. Tillitsvalgte mener at banken har råd til å finne gode løsninger og har tro på at ledelsen vil strekke seg langt for å få dette til. Holder fast: Regiontillitsvalgt Trude Jakobsen og konserntillitsvalgt Vivi Ann Pedersen holder godt tak i kollega Øystein Sørvoll. AFR og kompensasjon Finansforbundet fremmet i fjor krav om endringer i Sentralavtalen om kompensasjon for gjennomført kompetansehevende tiltak. Partene kom ikke til enighet. Det er imidlertid enighet om at partene fortsetter forhandlinger om dette i forbindelse med vårens tariffoppgjør. Tillitsvalgte i de enkelte banker kan sammen med ledelsen inngå avtaler om både tilrettelegging og kompensasjon for autoriserte rådgivere. Det er mange eksempler på slike avtaler. Innholdet i avtalene er varierende. Alt fra at de ansatte får kroner per år så lenge vedkommende er autorisert, til engangsutbetaling på kroner pluss et ekstra lønnstrinn. 8 Finansfokus

9 Samordning av autorisasjon Styret i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) har besluttet at de ulike autorisasjonsordningene i næringen skal samordnes der det er faglig fornuftig. FNO er eierorganisasjon for fem autorisasjons- og godkjenningsordninger Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Autorisasjonsordning forsikringsrådgivere Autorisasjonsordning skadebehandlere Autorisasjonsordning personforsikringskonsulenter Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Finansforbundet er representert i alle ordningene. Det skal nå settes i gang et arbeid med tilnærming mellom ordningene på en del sentrale områder. I første omgang vil det bli arbeidet med to områder Etikk, grunnleggende kundebehandling, atferdsregler Generell jus og regelverk med relevans for alle typer selgere og rådgivere Det er nedsatt en styringsgruppe og to arbeidsgrupper som skal arbeide med henholdsvis etikk og grunnleggende jus. De to arbeidsgruppene rapporterer til styringsgruppen hvor Finansforbundet er representert ved sin nestleder Pål Adrian Hellman. Tidsfristen for første fase i arbeidet er 30. september På n igjen Den første gruppen rådgivere ble autorisert i Til høsten skal de opp til oppdateringsprøve. Fagplanen for prøven er nå klar. Planen gjenspeiler hva det forventes at finansielle rådgivere bør kunne om vesentlige faglige nyheter og endringer, spesielt innen disse temaområdene Ny pensjonsreform Arve- og uskifteregler for ugifte samboere Nye takseringsregler for bolig Konjunkturpolitikken Nye regler for spesialfond (hedgefond) Opphør for overgangsordningen for IPA og nye regler for IPS Navigasjonshjulet Lydopptaksforskrift Forbud mot salgsbasert avlønning Oppdateringsprøven skal gjennomføres i perioden 15. august og 31. oktober. Dersom prøven ikke bestås, skal det gå minimum én uke før nytt forsøk. Eventuelle andre og tredje gangs forsøk må gjennomføres senest innen 30. november. For å bestå må kandidaten ha minimum 70 prosent riktige svar på totalresultatet. Det er bedriftenes ansvar at fristen for oppdateringsprøven blir overholdt av den enkelte kandidat. Finansfokus

10 autorisasjonsordningen Ingen ansatte vil bli sagt opp i SpareBank 1 Nord-Norge (SNN) som en direkte følge av at de ikke klarer eksamen for å bli autorisert finansiell rådgiver. For banksjefene er det imidlertid ingen vei utenom, sier konserndirektør Elisabeth Utheim. 10 Ingen blir sagt opp Tekst og foto: Svein Åge Eriksen Tromsø: Imidlertid utelukker ikke konserndirektøren muligheten for at fratredelse fra banken blir en løsning for enkelte som ikke klarer autorisasjonskravet. Hver enkelt vil bli fulgt opp individuelt for å vurdere alternative muligheter. Hun understreker at ingen blir satt på gata som følge av at de ikke klarer kravene for å bli autorisert, men de må være forberedt på å finne andre arbeidsoppgaver i eller utenfor banken. Det som imidlertid er helt klart, er at alle som skal arbeide i rådgiverbanken, skal være autorisert. Vi skal selvsagt gjøre vårt ytterste for å beholde dyktige medarbeidere hos oss. Men vi ønsker ikke firkantede retningslinjer som låser oss. Derfor vil vi ha en fleksibel ordning der vi best mulige ivaretar den enkelte som ikke klarer eksamen. Det finnes andre spennende arbeidsoppgaver i vårt konsern, som vil kunne tilbys. Hvis vi ikke klarer dette, kan vi kanskje bidra til å finne interessante jobber utenfor banken, sier Utheim. Rådgiverbank 2012 Tidlig ble det klart at AFR-ordningen passet som hånd i hanske til bankens nye strategi som rådgiverbank. For å kunne tilby kundene rådgiverbanken fra 2012, var det nødvendig med et betydelig kompetanseløft for bankens ansatte. SpareBank 1 Nord-Norge har lagt til rette for god og målrettet opplæring av alle medarbeiderne i kundegrensesnittet. Opplæringen har gått etter planen, men ikke alle kom i gang tidlig nok. Foto: Yngve Sæbbe Olsen 10 Finansfokus

11 Vårt utgangspunkt var at ingen skulle stryke til autorisasjonseksamen. Videre skulle alle få den samme muligheten til å bli autorisert innen fristen 1. april Vi la til rette for opplæring via vår egen SNN-skole, og la opp et løp der våre spesialister og ledere skulle autoriseres først. Men det gikk ikke helt som vi planla, og ting har tatt lengre tid enn forutsatt. For selv om vi tilrettelegger aldri så mye, er det den enkelte ansattes ansvar å tilegne seg tilstrekkelig kompetanse. Dermed kan det bli knapt med tid for noen innenfor fristen, sier Utheim. Hvorfor kan ikke banken tilby en mentorordning og et nytt forsøk for de kandidatene som stryker for tredje gang? Vi har ikke mulighet til å doble kapasiteten i rådgivningen i banken som en generell ordning. Det ville vært konsekvensen av å tilby en mentorordning hos oss. Men i våre lokalbanker kan det likevel hende at vi kan klare å få til en slik ordning dersom det er hensiktsmessig. Poenget er at vi vil være rause og strekke oss langt, men det er jo ikke sikkert at de løsningene vi foreslår, er førstevalget for våre medarbeidere, sier konserndirektør Elisabeth Utheim. 158 autorisert Likevel er hun stolt av det kompetanseløftet som de ansatte tross alt har Ut i kulden: Alle våre lokale banksjefer må ha bestått autorisasjonen innen 1. april. I motsatt fall kan de ikke være banksjef hos oss, sier konsern direktør Elisabeth Utheim i SpareBank 1 Nord Norge. gjennomført. Det skyldes i første rekke at bankens medarbeidere har gjort en kjempejobb. SNN har brukt store ressurser for å få de ansatte gjennom AFR-godkjenningen innen fristens utløp. I skrivende stund er 158 ansatte blitt autorisert, mens 343 skal autoriseres før fristen 1. april. Målet er at alle skal være autorisert i løpet av juni. I mellomtiden vil de få hjelp av dem som er autorisert i rådgivningsmøtene med kundene. Så langt er det tre ansatte i SNN som har strøket etter tredje forsøk. Heller ikke bankens 34 lokalbanksjefer slipper unna kravet om å bli autorisert. I regelverket til AFR 2-1 står det at ledere med faglig oppfølgingsansvar for finansielle rådgivere, skal være autorisert. I SpareBank 1 Nord-Norge berører denne regelen alle våre lokale bank sjefer. Å ha et faglig oppfølgingsansvar i SNN innebærer blant annet å lage opplæringsplaner sammen med rådgivere som skal autoriseres. Videre er oppgaven å veilede og føre kontroll. Lederne skal påse at autoriserte rådgivere følger god rådgivingsskikk. De skal også legge til rette for at de jevnlig oppdaterer sine kunnskaper. En ikke-autorisert banksjef vil ikke lenger kunne ha det faglige ansvaret for rådgivere i vår bank. Dette vil føre til svært begrensede lederopp gaver med hensyn til oppfølging av medarbeiderne. Etter 1. april er det umulig å drive en lokalbank hvis ikke lederen er autorisert. Fortsatt er det ledere hos oss som mangler autorisasjon, men alle vil være på plass innen 1. april, avslutter Elisabeth Utheim. AFR - mål og hensikt Mål: Å styrke kvaliteten på finansiell rådgivning overfor kunder gjennom en nasjonal autorisasjonsordning som fremmer/sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos finansielle rådgivere Hensikten med en felles autorisasjonsordning Overfor medarbeiderne: å fastsette tydelige kompetansekrav til finansielle rådgivere Overfor finansnæringen: å gi stordriftsfordeler gjennom en felles ordning Overfor myndighetene: å sikre legitimitet og troverdighet Overfor publikum: å gi en god kundeopplevelse i tråd med næringens selvpålagte standard Finansfokus

12 autorisasjonsordningen Rundt kandidater ble antatt å være i målgruppen da autorisasjonsordningen ble innført. Nå er det innmeldt nærmere Per i dag har bestått kunnskapsprøven, og over er autorisert. 12 Stadig flere vil AUTORISERES Samspill om autorisasjon: Leder av AFR-sekretariatet Siv Seglem konstaterer at det legges ned store ressurser både av kandidatene, bedriftene og AFR for å oppnå autorisasjon. Jeg opplever også tillitsvalgte som positive bidragsytere. Tekst og foto: Bjørg Buvik Alt i alt er det avlagt kunnskapsprøver. Tallet omfatter både første, andre og tredje forsøk kandidater har bestått kunnskapsprøven ved første forsøk det tilsvarer om lag 65 prosent. Hvor mange har strøket etter tredje forsøk på kunnskapsprøven? Drøyt 80 personer har brukt opp sine tre forsøk, og det utgjør et sted mellom 1 1,5 prosent av de inn meldte, sier Siv Seglem. Hun leder sekretariatet til AFR som består av tre personer. Kan du si noe om hvem som stryker? Vi kartlegger eksamensresultatene, men finner ikke signifikante trekk med hensyn til alder, kjønn eller bedrift, svarer Seglem. AFR-sekretariatet har ikke oversikt over hva som skjer med de kandidatene som stryker etter tredje forsøk. Det er det opp til den enkelte bedrift å avgjøre. AFRs oppgave er å sørge for riktig nivå på prøvene og at sensorene har mest mulig ensartet praksis. Nytt forsøk Seglem forteller at det nå gis mulighet til å gå opp til nye prøver etter to år. Finansforbundet har tatt initiativ til denne muligheten. Mulighet for fornyet eksamen fordrer at finansbedriften søker og at det i samråd med kandidaten, utarbeides en utviklingsplan som sannsynliggjør tilstrekkelig kunnskapsløft frem mot neste prøve. Ansvar og ledelse Nærmeste faglige leder til kandidatene skal også autoriseres. Hva skjer om vedkommende stryker? Det er opp til den enkelte bedrift å avgjøre, men vedkommende kan ikke være faglig leder for sine finansielle rådgivere uten å ha bestått kunnskapsprøven. Det forutsettes at de faglige lederne har minst samme innsikt på relevante områder som de finansielle rådgiverne de skal lede. Lederne har et stort ansvar i å utvikle sine medarbeidere. Best Practice Finansforbundet erfarer at enkelte kandidater som stryker, føler seg mislykket og opplever det som en stor psykisk belastning. Siv Seglem sier at fenomenet tas alvorlig. Problemene rundt eksamensangst samt å ivareta kandidater som stryker, diskuteres i mange bedrifter. Som eksempel på ett tiltak, nevner hun at det er bedrifter som arrangerer kurs i stressmestring. Videre skal det avsettes tilstrekkelig tid til forberedelser. Hun legger til at det også kan tilrettelegges for at kunnskapsprøven kan besvares muntlig. Dette kan eksempelvis være aktuelt for kandidater med dysleksi. I samarbeid med bedriftene utarbeidet vi i mai 2010 forslag til rutiner for planlegging, tilrettelegging og oppfølging ved ikke-beståtte kandidater. Det er viktig at bedriftene snakker 12 Finansfokus

13 sammen og finner frem til Best Practice. Men det er selvsagt forskjell på en liten sparebank og DnB NOR. Derfor blir organiseringen av AFR-opplegget forskjellig fra bedrift til bedrift, fortsetter hun. Tar innspill på alvor Siv Seglem er fornøyd med at så mange kandidater klarer kunnskapsprøven. Det sier noe om at tilrettelegging er utrolig viktig. Det tar ofte fra seks måneder til ett år å bli autorisert. Hun forteller at AFR-sekretariatet får en del henvendelser fra kandidatene om blant annet konsekvensene av å stryke ved tredje forsøk, uttrykk for misnøye med tilrettelegging og spørsmål om hvorfor kandidatene ikke kan ta opp igjen kun det ene emneområdet han/hun ikke oppnår minimumskravet i. Vi er glade for tilbakemeldinger, og vi tar alle innspill på alvor. Ett resultat av tilbakemeldingene er innføring av fri navigering i kunnskapsprøven. Det oppleves som positivt av mange kandidater. Enkelte innspill bringer vi videre til bedriftene. De aller første som gikk opp i 2009, fikk et ekstra forsøk. Det var behov for å få statistikk til å kvalitetssikre spørsmålsstillingene i databasen. Nå skjer det en fortløpende kvalitetssikring og evaluering, men nivået på kunnskapsprøven ligger fast. Én helhetlig eksamen Hva med å ta ny eksamen kun på det emneområdet man stryker i? Det er ikke seks eksamener man går opp til. Dette er én helhetlig prøve som tar totalt tre timer. Dette er et valg næringen har gjort etter grundig vurdering. For AFR er dette en rammebetingelse. Kandidatene kan ikke gå opp igjen kun på ett av emne - om rådene, og få ta eksamen i spørsmål isolert. Jeg kan ikke si at AFR aldri skal ta initiativ til å endre på dette, Over autorisert I perioden 31. desember i 2009 til 31. desember 2010 er det autorisert over rådgivere. Det er fortsatt over som jobber for å innfri kravene til autorisasjon, herunder kravet til ett års relevant yrkespraksis. Over er meldt inn i ordningen bare i løpet av det siste året. I tillegg til å førstegangsautorisere flere tusen rådgivere legger også AFR stor vekt på oppdatering og videreutvikling av rådgivernes kompetanse. Den første gruppen rådgivere som ble autorisert i 2009 skal allerede opp til oppdateringsprøve høsten Oppdatert status Nærmere kandidater er innmeldt i autorisasjonsordningen kandidater har bestått kunnskapsprøven 138 bedrifter er tilsluttet autorisasjonsordningen Autoriserte finansielle rådgivere: Nøkkeltall for Autorisasjonsordningen: 31. desember desember 2010 Antall tilsluttede bedrifter *(1) Antall innmeldte kandidater Antall beståtte kunnskapsprøver*(2) Antall autoriserte finansielle rådgivere * (1) I 2010 har ni sparebanker fusjonert og redusert antall tilsluttede bedrifter med 5. * (2) De første kunnskapsprøvene ble avviklet i april men i dag er det helt klart et ikke-tema å endre på strukturen i kunnskaps prøven etter at flere enn personer har bestått. Etter 2011 skal det foretas en ekstern evaluering av hele ordningen. Erfaring vise at kandidater etter å ha avlagt den praktiske prøven, får en god forståelse av hvorfor kunnskapsprøven er satt sammen slik den er. Det viser seg at motstand endres til det positive i avdelinger hvor flere har vist veien og blitt autorisert. Kolleger på samme avdelig motiverer og hjelper hverandre, fastslår Seglem. Yrkesstolthet AFR er et kunnskapsløft for næringen. Kompetanse øker den enkeltes jobbsikkerhet og arbeidsglede. Autoriserte rådgivere har god grunn til å være stolte, og yrkesstolthet bidrar til kvalitet i arbeidet. Hvilket råd vil du gi kandidatene? Bruk tid og tren på eksamenssituasjonen. 1. april er ikke en endelig dato. Stadig flere melder seg opp til eksamener som skal avlegges etter denne datoen. Til høsten skal mellom seks og syv hundre kandidater avlegge oppdateringsprøve. Det tror jeg går meget bra. Da får de bekreftet at de har holdt seg à jour. Det øker yrkesstoltheten, sier Seglem som er overbevist om at arbeidet lagt ned i kompetanseøkningen også vil lønne seg for den enkelte, blant annet gjennom et større forhandlingsrom når lønnen skal diskuteres. Finansfokus

14 NOKAS kutter i Norge og vokser i Europa. Siden 2007 har gamle NOKAS kuttet 126 årsverk. I løpet av det siste året er tre tellesentraler langt ned. Nå vil NOKAS ta en posisjon i det europeiske markedet. Oppkjøpene er i full gang. NOKAS kutter og vokser 14 Finansfokus

15 NOKAS Tekst og foto: Svein Åge Eriksen Illustrasjon: Shutterstock Sist gang Finansfokus besøkte NOKAS i 2007, sto det relativt dårlig til. Selskapet tapte penger og omstillingsprosessene gikk langt fra etter læreboken. Det var mye støy internt og frustrasjonen var stor hos de ansatte. Nå er situasjonen snudd helt på hodet. Selskapet tjener penger som aldri før. Et underskudd på syv millioner i 2007 er snudd til et overskudd på 35 millioner i Den nye rikdommen skal brukes til å ta en posisjon i det europeiske kontanthåndteringsmarkedet. De ansatte har vært igjennom store endringer som innebærer at effektivi teten er økt med 30 prosent. Kuttet 20 millioner Personalkostnadene var en av våre store utfordringer. Vår største konkurrent Loomis har ansatte lønnet etter vektertariffene som er langt lavere enn banktariffen som i hovedsak våre ansatte er lønnet etter. I nært samarbeid med de ansattes organisasjoner, klarte vi å forhandle frem, og for øvrig gjennomføre, tiltak som reduserte personalkostnadene per årsverk med 20 prosent, sier konserndirektør Peter Wesenberg. Dette summerer seg til ca. 20 millioner kroner basert på 2007-tall. En rekke ansattegoder ble redusert eller fjernet. Sommertiden ble kuttet. For tiden er ikke lunsjpausen betalt. Noen ansatte har fått forskjøvet arbeidstid. I tillegg har kravene til effektivitet økt. Også de ansattes personal- og forsikringsordninger er endret. Ansatte under 53 år er overført til innskuddsbasert tjenestepensjon, mens dem som er 53 år eller eldre, får beholde dagens ytelsespensjon. Tellesentralene i Lillehammer, Kristiansand og Larvik er lagt ned, og 50 ansatte har mistet jobben. Alle som ønsket det fra Lillehammer og Kristiansand, har fått ny jobb med bistand fra NOKAS eller ProOffice. Selskapet arbeider for tiden sammen med ProOffice med å skaffe de ansatte fra Larvik ny jobb. Hvorfor har Finansforbundet i NOKAS gått med på omfattende endringer av de ansattes arbeidsbetingelser, hovedtillitsvalgt Siri Wingren? Situasjonen var alvorlig for NOKAS i 2007, og det var helt nødvendig med store omstillinger. Derfor gikk vi i forhandlinger med ledelsen for å finne de løsningene som smertet minst for våre medlemmer. Det var et meget krevende arbeid, men med god hjelp fra advokat Pål Behrens i Finansforbundet fikk vi forhandlet frem betingelser vi kunne leve videre med, sier hovedtillitsvalgt Siri Wingren. Sterk innovasjon Mens NOKAS tradisjonelt har vært kjent for verditransport og telle - s entraler, er kjernen i virksomheten i ferd med å endre karakter. Nå satser NOKAS sterkt på å utvikle nye og sikre løsninger for kontanthåndtering ute i butikkene. De nye systemene vil redusere behovet for transport og telling av kontanter. Vi er stolte av å være i forkant av denne utviklingen. Nå har vi kommet så langt at vi er online med lukkede kassesystemer i butikken. Vi leser av dagsomsetningen i butikken elektronisk og godskriver kundens konto dagen etter. Forutsetningen er at pengene kan oppbevares trygt i butikken. Vi henter så pengene før maskinen blir full, eller når det er mest optimalt fra et logistikksynspunkt. Dette er en langt mer rimelig og sikker løsning både for butikken, bankene og for oss, sier Peter Wesenberg. Denne løsningen tar NOKAS med seg når selskapet skal vokse i Norden og i Europa. Så langt har NOKAS kjøpt Dansk Værdihåndtering A/S og har blitt markedsleder på kontanthåndtering i Danmark. I Sverige har NOKAS nylig kjøpt selskapet Citylarm. Fra før har NOKAS kjøpt to tellesentraler for mynt i Sverige. Siden oppstarten i 1987 har NOKAS kjøpt 51 selskap i Norge, Sverige og Danmark. I løpet av 2011 vil NOKAS satse sterkt på ytterligere oppkjøp. Stor appetitt: Peter Wesenberg i NOKAS er sulten på nye selskap både i Norden og i Europa. Finansforbundets hovedtillitsvalgt Siri Wingren er enig i denne strategien. Finansfokus

16 sosiale medier Facebook og sosiale medier har på få år gått fra å være for spesielt interesserte studenter til å bli allemannseie ble året da svært mange bedrifter tok steget ut i sosiale medier, også fra vår bransje. Men hvor bra fungerer sidene deres? 16 Finans på Face Tekst: Mona Sæther Evensen Foto: Svein Åge Eriksen Jøss, svar allerede? Det tok jo bare ti minutter, veldig bra, konstaterer Karianne Femtehjell Olsen. Hun studerer økonomi og administrasjon på BI og er studentmedlem i Finansforbundet. Nå har hun sagt ja til å gjøre en uhøytidelig test av noen finansbedrifters Facebooksider for Finansfokus. På fire utvalgte sider la Karianne igjen et enkelt spørsmål. Hun fikk svar fra alle - men var de gode nok - og hvem var raskest? Det får du vite i slutten av artikkelen Brukes til fritid, studier og jobb Karianne bruker sosiale medier aktivt i hverdagen. Litt LinkedIn, litt Twitter og masse Spotify, men først og fremst Facebook, som de fleste andre. Jeg bruker det mest privat, men mer og mer i studiene. Fire av oss som skal levere en gruppeoppgave har en egen lukket gruppe der vi diskuterer, deler linker og chatter om oppgaven. Det fungerer kjempebra. I tillegg tror jeg Facebook vil bli viktig i rekruttering framover. Jeg er klar over at potensielle arbeidsgivere vil se profilen min, men håper de tar høyde for at den først og fremst er privat - med litt internhumor innimellom. Motsatt vil jeg sjekke ut en bedrift jeg kunne tenke meg å jobbe for også - jeg ville googlet dem, men også stalket dem på facebook, ler hun. ( Stalke i denne sammenhengen betyr å snoke rundt på siden ) Hun har lagt merke til trenden med bedrifter på Facebook. Men jeg er veldig bevisst på hvilke jeg liker. Enten må jeg kjenne til dem fra før og faktisk like dem, eller så må de tilby meg noe. To eksempler på kampanjer Karianne har lagt merke til, er fra Adeccos Sommerjobb. Der får en student mulighet til å fungere som konsernsjef i sommermånedene - med i månedslønn og tett oppfølging etterpå. Kampanjen ble for øvrig lansert før skandaleoppslagene Og Skandiabankens Aksjespill, den vet jeg at mange bruker. Logo viktig Så da er det jo passende å teste Skandia bankens side først. Skandiabanken er den finansinstitusjonen i Norge med flest tilhengere, i følge en stor undersøkelse gjort av Metronet. De kartla de 500 største bedriftene i Norge på Facebook. Med over følgere nådde Skandiabanken opp til en respektabel 13. plass. Siden er fin. Det er mye aktivitet, og det ser ut til at folk får gode svar, mener vår unge tester. Man må kunne utrolig mye når man skal sitte å svare her, sier hun. Videre får siden ros for små informasjonsvideoer, og bildene av de ansatte - sånn passe privat uten å bli for mye. Nest største bank på Facebook er DnB Nor, men siden Karianne jobber litt der, går vi til neste bank på listen, Sparebanken Sogn og Fjordane (SFF) - med over tilhengere. Fresh logo, ler Karianne. Den er nemlig knall rosa. Det er interessant å se for en som har tatt markedsføring. Du har ikke så mange muligheter til design på facebook, så slike detaljer blir viktige. Denne kommer jeg i hvert fall til å huske. Videre er det mye innhold fra banken på sidene, som linker til blogginnlegg. De annonserer stillinger her. Det synes jeg som snart skal ut i arbeidslivet er veldig positivt, sier Karianne. Sam tidig blir det veldig lokalt med mye dialektbruk. Det er videre veldig mange bilder som ikke nødvendigvis er så relatert til banken. Det fungerer nok for en lokal bank, men ville kanskje blitt litt pussig hos de større? Trenger ikke være gøy å gå i banken Arnstein Larsen jobber hos Metronet, og kan mye om å lykkes som bedrift på Facebook. Finans har noen ekstra utfordringer i så måte, mener han. Det første er det å finne riktig tone. Mange tror Facebook skal være 16 Finansfokus

17 På nett: Karianne er en aktiv bruker av sosiale medier. Finansfokus

18 sosiale medier 18 veldig gøy og uhøytidelig, men finansinstitusjoner bør tørre å være nettopp det - finansinstitusjoner. Man må finne en tone som passer bedriften, og det er naturlig at en lokalt forankret bank som SSF, vil bruke dialekt. Men masse AFA, nettslang og en for jovial tone vil kunne undergrave seriøsiteten i det man driver med. Ingen forventer at det skal være gøy å gå i banken. Relevans er viktigere enn Gode svar: Karianne fikk tilfredsstillende svar fra alle på Facebook. moro, selv om man kan være litt mer uformell på Facebook. Også når det gjelder kampanjer og aktiviteter, som har eksplodert på nettsamfunnet det siste året, bør man tone ned LOL-faktoren, mener eksperten. Når man de kundene man ønsker? Å kunne vinne en rosa laptop frister kanskje ikke pengesterke investorer så veldig. Det er viktig at bedrifter som vil være på Facebook vet hvorfor og har en langsiktig strategi. I tillegg har finans en ekstra utfordring i at mye kundeinformasjon er sensitiv. Det er noe annet for en nettbutikk å forklare hvorfor en vare er forsinket enn å forklare et avslag på lån, det hører ikke hjemme i offentligheten. Dette vet bankene, men ikke alle brukere er like bevisste. Man bør være klar over at man kan komme i situasjoner der kunder må beskyttes fra seg selv. Kattepuser og klipp - og - lim Alle bedriftene vi sjekket skriver på profilen at man aldri må gi ut sensitive opplysninger. Men hos forsikringsselskapet Gjensidiges side har kunde, med fullt navn, gjort nettopp det. Da vi kom tilbake noen dager etter, er innlegget slettet. Gjensidige har ellers en konkurranse der brukerne kan laste opp bilder, det beste brukes som selskapets profilbilde. Dette har tydeligvis engasjert. Siden er full av bilder. Det blir nesten sånn at det føles litt rart å legge ut et forsikringsspørsmål, mener Karianne. Arnstein er enig. Konkurranser kan tippe over, og her blir det litt mye kattepuser og litt lite forsikringstjenester, kommenterer han. Men elementer av sånt er fint, og det har jo skapt engasjement. KLP har satt i gang en storsatsning på sosiale medier. Derfor stusser vi litt når facebooksøket vårt får opp en anonym side uten bilde, med litt tekst klippet inn fra Wikipedia og 36 tilhengere? Er dette storsatsningen? Nei, heldigvis ikke. Via KLPs nettside kommer vi inn på den ordentlige siden. Dette er et problem mange bedrifter har, Facebook har et avansert søkesystem, som kan gi utslag i at inaktive profiler prioriteres. Den riktige siden er fin, konkluderer Karianne. Mye bra informasjon, og det ser ut til at folk får gode svar. Hvis jeg skulle pirke litt, ser jeg at en bruker som lurer på om hun kan bruke e-faktura, får svar at hun får privat melding om det. e-faktura er vel ikke så hokus pokus, og litt av poenget med slike sider er jo at andre brukere kan lese informasjonen og lære av det. Slik gikk det: Karianne fikk tilfredsstillende svar fra alle i løpet av dagen. De fleste la ut linker, og det er greit. Det er jo svakheten med Facebook at du ikke kan gå inn på den enkeltes situasjon. Jeg synes også at de klarte balansegangen mellom det hyggelige og seriøse fint. De fleste undertegner med fornavn, men ingen brukte nettslang det ville jeg reagert negativt på. Og plusspoeng til SSF, som sa at om jeg lurte på noe kunne jeg ringe Reidunn og Solveig på kundesentret. Veldig hyggelig. Jeg ville aldri valgt bank ut fra hvem som har den beste Facebooksiden det går på hvem som har det beste tilbudet men det trekker opp. Det er en fin kanal for kjappe spørsmål og enkel kommunikasjon. Som tilhenger får jeg oppdateringer, og synes de gjør en god jobb der også. Som på 8. mars, da alle bankene gratulerte med kvinnedagen og ga tips til hvordan kvinner kan få orden på økonomien. Sånt gir jo relevans, selv om alle gjorde nesten det samme. Det skal bli spennende å følge med framover, avslutter Karianne. Og hvem som var først ute, etter bare ti minutter? Gjensidige. 18 Finansfokus

19 kropp og sjel kropp og sjel Ta vare på tennene Smil til verden og verden smiler til deg! Å ta vare på tenner og tannkjøtt handler om mer enn et vakkert smil. Det er en viktig del av det å ta vare på sin totalhelse. Kari Jaquesson leder morgentrimmen på TV2 og er en av Norges mest etterspurte instruktører. (foto: Nicolas Tourrenc/TV2) I en spørreundersøkelse svarte en av to voksne at de oppfattet sin tannhelse som dårlig. Syv av ti oppfattet den som god, mens to av ti mente at den var verken god eller dårlig. Når man sammenfattet funnene i hele undersøkelsen viste det seg at det er usikkert hva folk egentlig mener med god tannhelse. Tannhelsen har bedret seg jevnt. På 70-tallet kom fluortannkrem i vanlig salg og vi fikk en skoletannpleie. Kunnskapen om hvordan man skal stelle tennene sine økte og økonomien tillater de fleste voksne å gå til tannlegen. I dag har selv gamle mennesker mange av sine egne tenner i behold. Det er likevel rom for forbedring i tannhelsen hos både voksne og barn. Hyppig brus- og juicedrikking har ført til at selv små barn har skader på emaljen. Også de sukkerfrie variantene er svært sure og etser på emaljen. Dermed blir tannens beskyttelseshinne skadet og man er mer utsatt for hull og kan plages med ising i tennene. Hos voksne er det først og fremst betennelse i tannkjøttet som volder mest bry, plager, og tap av tenner. Gingivitt er en mild form for tannkjøttsykdom. Om man skjerper inn egne rutiner på munnhygiene kan dette gå tilbake. Periodontitt er mer alvorlig og går dypere ned i vevet. Det er denne typen som fører til tap av støttevev og bein rundt tennene slik at de løsner og tapes. Smerter kan gå ut over tygging og redusere livskvaliteten. Symptomene er ikke så tydelige i begynnelsen. Plages du av dårlig ånde og/eller lettblødende tannkjøtt kan det være et varsku om at tannkjøttet er betent. Ta en titt på tannkjøttet når du er på badet. En rød kant er et varseltegn. Ved å gå regelmessig til tannpleier kan dette oppdages tidlig slik at behandling kan settes i gang. Sammen med tannpleier setter du opp et vedlikeholdsprogram. Det er bakteriene som fører til betennelse. Ofte lever de i beste velgående på matrester som blir liggende på tennene langs tannkjøttkanten. Å pusse tennene to ganger per dag er bare en av de daglige rutinene som skal til for å holde orden i rekkene. Tanntråd må også brukes daglig! Den skal fjerne belegg og dermed redusere livsgrunnlaget for bakteriene. Mange bruker tanntråd feil fordi det bare brukes til å fjerne matrester mellom tennene. Du må trekke tråden opp under tannkjøttet også. Det kan være lurt å få opplæring hos tannpleier på dette. Noe så enkelt som å skylle munnen med vann etter hvert måltid har gunstig effekt. Avslutt gjerne et måltid med en liten ostebit eller en gulrot. Vin er ganske surt. Ta gjerne en slurk vann mellom munnfullene. Om du røyker, har diabetes eller spiser og drikker mye sukkerholdige produkter er du mer utsatt. De som blir røykfrie under og etter behandling av tannkjøttbetennelse ser ut til å få bedre resultat enn de som fortsetter å røyke etterpå. Om tilstanden har kommet langt kan det være nødvendig å fjerne betent vev. Ikke la redselen for det komme i veien for å gå til tannlegen! Med god behandling og skjerpede egenrutiner er det gode prognoser for å slippe at tilstanden kommer tilbake. Det finnes flere studier som viser en tydelig sammenheng mellom betennelser i tannkjøttet og økt risiko for hjerte- og karsykdom. Å holde munnen frisk er altså viktig på mange måter. Finansfokus

20 portrettet Dagen etter at feiringen av 17. mai i 1962 var avsluttet, ble det født 208 personer i Norge: Pål Adrian Hellman var en av dem. Snart 49 år senere har han tatt plass i nestlederstolen i Finansforbundet. 20 Den mystiske Fakta Pål Adrian Hellman (48) Nestleder i Finansforbundet fra desember 2010 Kjører BMW Gift med Tom Bor på Ski utenfor Oslo Tekst: Bjørg Buvik Foto: Morten Brakestad Pål bodde sitt første leveår i Stavanger, før han ble med flyttelasset til Andenes. Der vokste han opp i to perioder avbrutt av ett år i USA da han var seks år. Han trivdes i Kindergarten, men Nap midt på dagen var ikke noe for Pål. Jeg var vant til opp i trærne, ned i fjæra, forteller han. Med en far i militæret, lærte han aldri å slå rot. Hjemme er der jeg til en hver tid bor, fastslår han. Han tar i mot i sitt staverngule hus på Ski utenfor Oslo. At det ble Ski har neppe noe å gjøre med de søndagsskiturene han ble tvunget til å gå i oppveksten. Ut på skitur, Pål bestandig sur, forteller hans storesøster. Og hun var der - da Pål brakk skien. Interessen for skigåing har imidlertid økt relativt mye med årene. Veien til finans Da gymnaset var avsluttet i Andenes bar det til Oslo via ett år på folkehøgskolen i Ørsta. Han jobbet et par år på ulike helseinstitusjoner og begynte på jusstudiet. Det var ikke det rette for meg, så jeg gikk til DnC en mandag og tilbød min arbeidskraft. På spørsmålet om når jeg kunne begynne, svarte jeg tirsdag. Han tar det ikke personlig at han ble oppsagt i Jeg gikk med under den store oppsigelsesprosessen med 1017 oppsagte, sier han meget presist. Er det noe han har rikelig av, så er det hukommelse. Det bekreftes av mange. Selv sier han at han har god hukommelse på sære ting. Eller heter det selektiv hukommelse?, ler han Lønn uten arbeidsplikt i tre måneder var ren luksus for den reiseglade gutten. Da pengene tok slutt, gikk han igjen til DnC og fikk et vikariat. Etter hvert ble det Kreditkassen (Nordea). Der ble han helt til han nå er på heltid som nestleder i forbundet. Han har vært tillitsvalgt i Nordea siden 1990 fra 2004 på heltid. Hovedverneombud har han vært siden frem til han inntok sitt kontor på forbundets sekretariat. Jeg har mengder av unyttige ting. Kokkeferdigheter Spør dem som kjenner ham godt, om Påls gode egenskaper. Svaret er unisont: Han er meget interessert i mat og er en utmerket kokk. Interessen startet på Andenes med foreldrene som inspirasjonskilde. I Nord Norge på 60-tallet var det ikke mange som tilberedte breiflabb og steinbitt. Og nordlendinger flest var heller ikke et skjellspisende folkeferd på den tiden skjell er agn. Ikke plukket de sopp heller. Men foreldrene mine prøvde det meste. Far sa: Det er to ting som er spesielt viktige å kunne, og det er å lage en god hvit og en god brun saus. Sjømat ligger hans smakstotter nærmest. Han er over gjennomsnittet glad i østers og sjampanje. Skurkestreker På videregående prøvde han seg på oppdrettsfisk. Det fortelles at du drev oppdrett av ål Jeg tok ålyngel fra fjæra og puttet i akvariet på skolen, ler han i det han påminnes sin kreative ulydighet. Da vi kom tilbake etter sommerferien var all fisk i akvariet spist opp og ålene var vokst sammen til en eneste stor, kvalm masse. Han gyser innimellom mye latter. Jeg tilsto aldri. Han husker godt da han og søsteren sloss om brødkniven for å lage mat på morsdagen. Pål vant, og søsteren måtte bøte med en flik av fingertuppen som hang som en skinnfelle. Jeg er heldigvis ikke redd for blod, sier han med et stort smil i trygg forvissning om at fingeren ble lappet sammen igjen. Deretter ble det forbud for oss barn å lage mat til morsdagen. Med dårlig råd i Oslo de første årene, økte kreativiteten på matlaging. Jeg kokte suppe på nærmest hva som helst, sier han uten å nevne en spiker. 20 Finansfokus

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 08/ 11 Fagforeningene svekket Hyllet og drapstruet Hvem skal drive tilsyn? Brenner for nordområdene Kunsten å overbevise Amal Aden:

Detaljer

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 04/ 11 Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme høy risiko

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 F o r e t g o d t a r b e i d s l i v A r b e i d s t i l s y n e t jobber for at arbeidslivet i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Våre 580 erfarne medarbeidere

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 nr. 1 februar 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 BFO med unik krigsrisikoforsikring til sine medlemmer! Se bilag, samt omtale på side 23

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

kommuniké. HVER FJERDE HELG ER NOK TEMA: DELTID GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI BUF ER BLITT NULL TIL ATTEN

kommuniké. HVER FJERDE HELG ER NOK TEMA: DELTID GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI BUF ER BLITT NULL TIL ATTEN kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 03.2012 TEMA: DELTID HVER FJERDE HELG ER NOK s. 14 GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER s. 12 LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI s. 04 BUF ER

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Bedre ledelse. Kjetil try. Hva lærer egentlig morgendagens ledere?

Bedre ledelse. Kjetil try. Hva lærer egentlig morgendagens ledere? Lederne Postboks 2523 Solli 0202 OSLO Besøksadresse Drammensveien 44, Oslo Telefon: 22 54 51 50 Epost: lederne@lederne.no Regionkontor Stavanger: Breibakken 14, Stavanger Bedre ledelse inspirasjon for

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Stor trygghet I gode forsikringer

Stor trygghet I gode forsikringer Vigdis Rekdahl og ØiVind Clausen: LO-medlemmenes egne forsikringsguider sarah PeRsson: Gode fordeler også for unge medlemmer alfred skaiaa: Historisk tilbakeblikk fra medlemsbok til magnetstripe 7 4 14

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Vær raus mot deg selv

Vær raus mot deg selv BALANSE finans karriere rekruttering nummer 1 2006 Fire ledere om avkobling Møt Norges finanskometer Mor & datter i finans Futuraprojektet skal få jentene opp og frem Kristin Halvorsen: Vær raus mot deg

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

www.lederne.no JUNI Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden

www.lederne.no JUNI Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden www.lederne.no 02 10 JUNI Ledernefamilien 1970-årenes konflikter ved Norsk Hydro Geografiske lønnsforskjeller i Norsk Ledelsesbarometer 2010 Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer