80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11"

Transkript

1 Fagpresse_F.pdf :19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 02/ 11 Stadig flere autoriseres Ingen blir oppsagt NOKAS kutter og vokser Finans på FACE Portrett: Den mystiske prinsen Døgnåpen bank 80 strøk på AFR

2 Studiemateriell for oppdateringsprøven 2011 Felles kompendium inneholder nyheter, faglige endringer og fokusområder. Her finner du alle de 15 temaene i et interaktivt kompendium. Caser og etisk dilemma tester kompetanse innen fokusområdene på samme måte som til oppdateringsprøven. Etikk og dilemmatrening er et praktisk treningsverktøy der du, ved hjelp av Navigasjonshjulet, kommer frem til saklige begrunnelser for det valget du tar når du står overfor et dilemma. Etikk vil være tema i alle kommende oppdateringsprøver. God rådgivningsskikk er anvendelse av teori og praktisk kundemøtetrening i simulerte kundemøter. God rådgivningsskikk vil også være tema i alle kommende oppdateringsprøver. Sjekk hva du kan Flervalgstester for alle de 15 temaene finner du i SPAMAs testbibliotek! Kurs og samlinger gjennomføres etter avtale i perioden august oktober. Egen invitasjon sendes bankene i begynnelsen av mai. i tråd med AFRs fagplan Ta kontakt med SPAMAs salgsavdeling for nærmere informasjon. Postboks 6900 St. Olavs plass, 0130 OSLO Telefon Telefaks I samarbeid med Sem & Stenersen Prokom leverandør til offentlig sektor

3 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory INNHOLD 14 4 Leder 19 Kropp og sjel 25 Karriere 32 Gjesteskribent 34 Arbeidsrett 35 Forbundslederen 36 Utsyn 37 Innblikk 38 Medlemsfordeler 39 Aktivitetskalender Strøk på tredje forsøk Personkunderådgiver Øystein Sørvoll (61) i SpareBank 1 Nord-Norge er en av dem som ikke klarte AFR-eksamen på tredje forsøk. Etter mer enn 40 år hos samme arbeidsgiver, vet han ikke hva fremtiden vil bringe. Arbeidsgiveren på sin side forsikrer at ingen blir oppsagt, men vil lage individuelle avtaler med hver enkelt av dem som blir berørt. Stadig flere autoriseres Nå er over autorisert som finansielle rådgivere, men det er mange som er i innspurten i disse dager. 1. april går den første fristen for å bli autorisert ut, men det vil fortsatt være mulig å melde seg opp etter denne dato. Til høsten skal mellom 600 og 700 kandidater avlegge oppdateringsprøve. NOKAS kutter og vokser De siste årene har det skjedd store endringer i NOKAS. Tre avdelinger er lagt ned, ansattegoder er endret og underskudd er snudd til overskudd. Den nye rikdommen skal brukes til å ta en posisjon i det europeiske markedet for kontanthåndtering. Finans på FACE Stadig flere bedrifter i finansnæringen satser på Facebook som et viktig verktøy i kundekommunikasjonen. Men hva bør bedriftene legge vekt på for å vinne kampen om kundene? Og hvilken respons får kunder når de tar kontakt på Facebook? Vi har spurt en ekspert og fått en økonomistudent på BI til å teste et lite utvalg Facebooksider i finansnæringen. Portrett: Den mystiske prinsen Bak et rikt utvalg av moteriktige solbriller finner du Finansforbundets nye nestleder som etter dette neppe lenger er et ubeskrevet blad. Pål Adrian Hellman har mengder av unyttige ting, og er også en utmerket kokk. Døgnåpen bank i DnB NOR DnB NOR er først ute med døgnåpen bank. Ordningen er blitt godt tatt imot blant de ansatte, og det har ikke vært vanskelig å få mange nok til å fylle opp vaktlistene. De tillitsvalgte har forhandlet frem en god kompensasjon for den ubekvemme arbeidstiden som i sum utgjør rundt kroner i året. FINANSFOKUS M a gasin for F i n ansforb undet 02/ årgang ISSN MILJØMERKET 01/ 10 Ansvarlig redaktør: Svein Åge Eriksen Journalister: Bjørg Buvik, Arild Solmark, Kjersti Aronsen Utgiver: Finansforbundet Forbundsleder: Jorunn Berland Redaksjonen avsluttet: 24. mars 2011 Forsidefoto: Shutterstock Kontaktinformasjon: Postboks 9234 Grønland, 0134 Oslo Gateadresse: Schweigaards gate 14 Internett: Tlf: , faks: Trykk/design: Merkur-Trykk AS Annonser: AdApt Media Eva Kristine Wiik C/O Klokkerhaug Bjerregaardsgt 43, 0174 oslo Tlf: , mobil: e-post: Godkjent opplag: Trykkeri 672 Forsiden: Langt fra alle klarte å bli autorisert som finansielle rådgivere.

4 LEDER Autorisasjon ingen spøk 1. april gikk fristen ut for å bli autorisert som finansiell rådgiver i denne omgang. Over ansatte har klart kravene og har hevet egen og bankens kompetanse. Det har næringen og alle ansatte som har strevd seg igjennom pensum, all grunn til å være stolte av! Men medaljen har en bakside. Det har vært lite skrevet om dem som ikke har klart å passere nåløyet. I denne utgaven forteller vi den sterke historien til Øystein Sørvoll, en hedersmann i SpareBank 1 Nord-Norge. Han klarte ikke eksamen i emnet makroøkonomi, selv om han hadde bestått dette emnet to ganger tidligere. Svein Åge Eriksen ansvarlig redaktør Han er selvsagt ikke den eneste som ikke blir autorisert finansiell rådgiver. Landet rundt er det over 80 ansatte i ulike bedrifter som ikke vet hva framtida vil bringe etter 1. april. Noen vil bli tilbudt andre arbeidsoppgaver i banken, noen får tilbud om førtidspensjonering og andre må kort og godt slutte mer eller mindre frivillig. Øystein Sørvoll har hatt SpareBank 1 Nord-Norge som arbeidsplass i over 40 år. Han synes fortsatt han har mye å bidra med og vil gjerne jobbe til han blir 67. Men så langt er bankens tilbud å bli AFP-pensjonist fra neste år. Som en skjebnens ironi er Sørvoll blitt valgt som region tillitsvalgt for to nye år i en 50 prosent stilling, så arbeidsledig blir han jo for så vidt ikke. Men han vil savne sine 370 personkunder på Lyngseidet. Finansforbundet har som eier og som arbeidstakerorganisasjon, ulike interesser å ivareta når det gjelder gjennomføringen av AFR-ordningen. Forbundet gikk tidlig ut og sa at oppsigelser knyttet til manglende autorisasjon ikke vil bli akseptert. Men hva skjer hvis ansatte opplever å bli presset ut av banken og over i en AFP-pensjon? Hvor sterk er den saken rent juridisk? Spørsmålene og usikkerheten hos dem som ikke blir autoriserte finansielle rådgivere, er mange. Flere har tatt det svært tungt at de ikke har klart de nye kompetansekravene som stilles til dem. Noen har også fått psykiske problemer. Verneombudene, de tillitsvalgte og ledelsen i bankene må ta et særlig ansvar for å følge opp dem som har falt utenfor AFR-ordningen. Facebook: Finansfokus SMS: Finansfokus redigeres i tråd med Fagpressens Redaktørplakat av en selvstendig og uavhengig redaktør, og i tråd med Finansforbundets grunnsyn og formål. Artikler og synspunkter i Finansfokus, uttrykker derfor ikke nødvendigvis forbundets syn i enkelte spørsmål. 4 Finansfokus

5 lønnsoppgjør Mandag 21. mars møttes hovedpartene i årets mellomoppgjør. Som vanlig er det den konkurranseutsatte industrien som legger rammene for det generelle tillegget. Tall fra Teknisk Beregningsutvalg viser at lønnsveksten i hele finanssektoren var seks prosent i Høy lønnsvekst i finans Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Shutterstock Vi forventer forbedret kjøpekraft for alle våre grupper innenfor rammen av et ansvarlig og solidarisk oppgjør. Det sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim, som står i spissen for YS forhandlingsdelegasjon. Finansforbundet er ett av 21 forbund tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Start 27. april I finanssektoren starter Finansforbundet og Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) forhandlingene 27. april. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Her forhandler de sentrale partene vanligvis bare om lønnsregulering, - et generelt tillegg. I år vil også kompensasjon for kompetansehevende tiltak være et forhandlingstema i finanssektoren. Finansforbundet og FA sto så langt fra hverandre om kompensasjon for kompetansehevende tiltak i fjorårets hovedoppgjør, at Finansforbundet valgte å bryte forhandlingene og ta dette viktige temaet inn som en del av mellomoppgjøret Her er forhandlingsutvalget: Jorunn Berland, forhandlingsleder Pål Adrian Hellman, nestleder Bente H. Espenes, DnB NOR Ingar Brotnov, If Karina Hellum, KLP Arnt-Einar Litsheim Atle Gullestad Gisle Salem, sekretær Finansfokus

6 Sterk støtte: Konserntillitsvalgt Vivi Ann Pedersen gir full støtte til kollega Øystein Sørvoll som ikke klarte makro økonomien i Kunnskapsprøven. 6 Finansfokus

7 autorisasjonsordningen Fra 1. april kan ikke Øystein Sørvoll (61) lenger arbeide med det han liker aller best. I over 40 år har han gitt råd til personkunder i SpareBank 1 Nord-Norge på Lyngseidet. Ingen har hatt noe å utsette på kvaliteten i hans arbeid. Nå setter et stivbeint eksamensregelverk i AFR en effektiv stopper for hans videre karriere. Strøk på tredje forsøk Tekst og foto: Svein Åge Eriksen Tromsø: Jeg ble veldig irritert på meg selv da jeg strøk på makroøkonomi på Kunnskapsprøven. Da hjelper det lite at jeg fikk gode resultater på de andre emnene, sier Øystein Sørvoll. Enda mer overrasket ble jeg da jeg fikk vite at det ikke var anledning til å vente i to år for å gå opp til en ny eksamen. Jeg hadde sett for meg flere gode år i banken frem mot pensjonsalderen, men nå vet jeg ikke hvordan det går. Det er på langt nær noen slagen mann Finansfokus møter sammen med regiontillitsvalgt Trude Jakobsen og konserntillitsvalgt Vivi Ann Pedersen i Tromsø. Men han synes det er forferdelig leit at han fra 1. april må utføre helt andre oppgaver enn rådgivning i banken. Likevel innrømmer Øystein Sørvoll at det har gått veldig inn på ham at han ikke klarte kravene i makroøkonomi og dermed heller ikke blir autorisert finansiell rådgiver. Jeg vet ikke riktig hva jeg skal gjøre etter 1. april, men opp i all elendigheten er jeg blitt gjenvalgt som tillitsvalgt i regionen i 50 prosent stilling for to år. Jeg fått signaler om at jeg må gå av ved 62 år med AFP, men jeg har jo fortsatt lyst til å jobbe til jeg er 67 år. Dersom jeg skulle benytte meg av dette tilbudet, vil jo min alderspensjon bli vesentlig mindre også. Det er heller ikke lett å få en ny jobb her i Lyngen i min alder, sier Sørvoll. Dårlig nattesøvn Jeg må innrømme at jeg ble satt ut da jeg ikke klarte eksamen. Det er blitt mye å tenke på og nattesøvnen er blitt så som så. Dessverre er jeg ikke den eneste som opplever dette. Hos oss er det andre som også har strøket tre ganger. Jeg kjenner flere som føler et meget stort press etter at de ikke klarte Kunnskapsprøven på andre forsøk. I ettertid er jeg gjort kjent med at jeg ikke vil få anledning til å ta ny prøve om to år. Han mener det blir helt feil når det ikke er mulig å ta opp igjen det faget man stryker i, slik det er vanlig ellers i høgskolesystemet. Til tross for at han brukte enormt mye tid til å lese og forberede seg på den siste eksamen, var det likevel ikke tilstrekkelig i makroøkonomi. Dette til tross for at han besto det faget med glans på de to første eksamenene. Samlet hadde likevel Øystein Sørvoll en måloppnåelse på 78 prosent på siste eksamen og er kanskje en av de beste som har strøket! Jeg har alltid gledet meg til å gå på jobben. SpareBank 1 Nord-Norge har vært enn utmerket arbeidsplass i alle år. Jeg har 370 kunder, selger godt og leverer gode resultater. Og jeg har lært utrolig mye gjennom alle de årene jeg har arbeidet i banken. Men jeg hadde aldri trodd at en lang karriere skulle bli avsluttet på denne måten, sukker han. Uviss skjebne Konserntillitsvalgt Vivi Ann Pedersen og regiontillitsvalgt Trude Jakobsen er fornøyd med den tilretteleggingen som ledelsen i SpareBank 1 Nord-Norge har gjort for at flest mulige av rådgiverne skulle klare AFR-eksamen. Fra 1. april vil det ifølge ledelsen kun være to typer stillinger i de 75 lokalbankene: Autoriserte ledere og autoriserte finansielle rådgivere. Dem som ikke blir autorisert, har ifølge ledelsen da kun anledning til å Finansfokus

8 autorisasjonsordningen 8 søke stillinger som ikke krever autorisasjon. I dag finnes ingen slike ledige stillinger i konsernet. Det er nettopp her vi merker frustrasjonene hos medlemmene. Dette skaper stor usikkerhet om fremtidig arbeidsliv i banken, sier Pedersen og Jakobsen. De tillitsvalgte har hatt mange møter med ledelsen og har også gitt gode innspill til hvordan AFR-ordningen kan følges opp på en best mulig måte for de ansatte. Men de er overasket og fortvilt over at de som stryker på tredje forsøk,ikke får anledning til å gå opp til ny eksamen etter en karantenetid på to år. Dette har de tillitsvalgte bedt ledelsen om å vurdere på nytt. Presses ut I vårt konsern med nærmere 800 ansatte skal i underkant av 400 rådgivere gjennom AFR-ordningen. Da burde det være mulig å lage en mentorordning for de få som ikke klarer eksamen på tredje forsøk. Vi mener en slik fleksibilitet ville tjene alle interesser. I stedet opplever nå ansatte at de blir presset ut av banken og det skaper ingen god stemning, sier de tillitsvalgte. I møte med ledelsen er det uttalt at alle som ikke blir autoriserte rådgivere vil bli individuelt vurdert, og at man skal prøve å finne de beste løsninger for den enkelte. Tillitsvalgte mener at banken har råd til å finne gode løsninger og har tro på at ledelsen vil strekke seg langt for å få dette til. Holder fast: Regiontillitsvalgt Trude Jakobsen og konserntillitsvalgt Vivi Ann Pedersen holder godt tak i kollega Øystein Sørvoll. AFR og kompensasjon Finansforbundet fremmet i fjor krav om endringer i Sentralavtalen om kompensasjon for gjennomført kompetansehevende tiltak. Partene kom ikke til enighet. Det er imidlertid enighet om at partene fortsetter forhandlinger om dette i forbindelse med vårens tariffoppgjør. Tillitsvalgte i de enkelte banker kan sammen med ledelsen inngå avtaler om både tilrettelegging og kompensasjon for autoriserte rådgivere. Det er mange eksempler på slike avtaler. Innholdet i avtalene er varierende. Alt fra at de ansatte får kroner per år så lenge vedkommende er autorisert, til engangsutbetaling på kroner pluss et ekstra lønnstrinn. 8 Finansfokus

9 Samordning av autorisasjon Styret i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) har besluttet at de ulike autorisasjonsordningene i næringen skal samordnes der det er faglig fornuftig. FNO er eierorganisasjon for fem autorisasjons- og godkjenningsordninger Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Autorisasjonsordning forsikringsrådgivere Autorisasjonsordning skadebehandlere Autorisasjonsordning personforsikringskonsulenter Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Finansforbundet er representert i alle ordningene. Det skal nå settes i gang et arbeid med tilnærming mellom ordningene på en del sentrale områder. I første omgang vil det bli arbeidet med to områder Etikk, grunnleggende kundebehandling, atferdsregler Generell jus og regelverk med relevans for alle typer selgere og rådgivere Det er nedsatt en styringsgruppe og to arbeidsgrupper som skal arbeide med henholdsvis etikk og grunnleggende jus. De to arbeidsgruppene rapporterer til styringsgruppen hvor Finansforbundet er representert ved sin nestleder Pål Adrian Hellman. Tidsfristen for første fase i arbeidet er 30. september På n igjen Den første gruppen rådgivere ble autorisert i Til høsten skal de opp til oppdateringsprøve. Fagplanen for prøven er nå klar. Planen gjenspeiler hva det forventes at finansielle rådgivere bør kunne om vesentlige faglige nyheter og endringer, spesielt innen disse temaområdene Ny pensjonsreform Arve- og uskifteregler for ugifte samboere Nye takseringsregler for bolig Konjunkturpolitikken Nye regler for spesialfond (hedgefond) Opphør for overgangsordningen for IPA og nye regler for IPS Navigasjonshjulet Lydopptaksforskrift Forbud mot salgsbasert avlønning Oppdateringsprøven skal gjennomføres i perioden 15. august og 31. oktober. Dersom prøven ikke bestås, skal det gå minimum én uke før nytt forsøk. Eventuelle andre og tredje gangs forsøk må gjennomføres senest innen 30. november. For å bestå må kandidaten ha minimum 70 prosent riktige svar på totalresultatet. Det er bedriftenes ansvar at fristen for oppdateringsprøven blir overholdt av den enkelte kandidat. Finansfokus

10 autorisasjonsordningen Ingen ansatte vil bli sagt opp i SpareBank 1 Nord-Norge (SNN) som en direkte følge av at de ikke klarer eksamen for å bli autorisert finansiell rådgiver. For banksjefene er det imidlertid ingen vei utenom, sier konserndirektør Elisabeth Utheim. 10 Ingen blir sagt opp Tekst og foto: Svein Åge Eriksen Tromsø: Imidlertid utelukker ikke konserndirektøren muligheten for at fratredelse fra banken blir en løsning for enkelte som ikke klarer autorisasjonskravet. Hver enkelt vil bli fulgt opp individuelt for å vurdere alternative muligheter. Hun understreker at ingen blir satt på gata som følge av at de ikke klarer kravene for å bli autorisert, men de må være forberedt på å finne andre arbeidsoppgaver i eller utenfor banken. Det som imidlertid er helt klart, er at alle som skal arbeide i rådgiverbanken, skal være autorisert. Vi skal selvsagt gjøre vårt ytterste for å beholde dyktige medarbeidere hos oss. Men vi ønsker ikke firkantede retningslinjer som låser oss. Derfor vil vi ha en fleksibel ordning der vi best mulige ivaretar den enkelte som ikke klarer eksamen. Det finnes andre spennende arbeidsoppgaver i vårt konsern, som vil kunne tilbys. Hvis vi ikke klarer dette, kan vi kanskje bidra til å finne interessante jobber utenfor banken, sier Utheim. Rådgiverbank 2012 Tidlig ble det klart at AFR-ordningen passet som hånd i hanske til bankens nye strategi som rådgiverbank. For å kunne tilby kundene rådgiverbanken fra 2012, var det nødvendig med et betydelig kompetanseløft for bankens ansatte. SpareBank 1 Nord-Norge har lagt til rette for god og målrettet opplæring av alle medarbeiderne i kundegrensesnittet. Opplæringen har gått etter planen, men ikke alle kom i gang tidlig nok. Foto: Yngve Sæbbe Olsen 10 Finansfokus

11 Vårt utgangspunkt var at ingen skulle stryke til autorisasjonseksamen. Videre skulle alle få den samme muligheten til å bli autorisert innen fristen 1. april Vi la til rette for opplæring via vår egen SNN-skole, og la opp et løp der våre spesialister og ledere skulle autoriseres først. Men det gikk ikke helt som vi planla, og ting har tatt lengre tid enn forutsatt. For selv om vi tilrettelegger aldri så mye, er det den enkelte ansattes ansvar å tilegne seg tilstrekkelig kompetanse. Dermed kan det bli knapt med tid for noen innenfor fristen, sier Utheim. Hvorfor kan ikke banken tilby en mentorordning og et nytt forsøk for de kandidatene som stryker for tredje gang? Vi har ikke mulighet til å doble kapasiteten i rådgivningen i banken som en generell ordning. Det ville vært konsekvensen av å tilby en mentorordning hos oss. Men i våre lokalbanker kan det likevel hende at vi kan klare å få til en slik ordning dersom det er hensiktsmessig. Poenget er at vi vil være rause og strekke oss langt, men det er jo ikke sikkert at de løsningene vi foreslår, er førstevalget for våre medarbeidere, sier konserndirektør Elisabeth Utheim. 158 autorisert Likevel er hun stolt av det kompetanseløftet som de ansatte tross alt har Ut i kulden: Alle våre lokale banksjefer må ha bestått autorisasjonen innen 1. april. I motsatt fall kan de ikke være banksjef hos oss, sier konsern direktør Elisabeth Utheim i SpareBank 1 Nord Norge. gjennomført. Det skyldes i første rekke at bankens medarbeidere har gjort en kjempejobb. SNN har brukt store ressurser for å få de ansatte gjennom AFR-godkjenningen innen fristens utløp. I skrivende stund er 158 ansatte blitt autorisert, mens 343 skal autoriseres før fristen 1. april. Målet er at alle skal være autorisert i løpet av juni. I mellomtiden vil de få hjelp av dem som er autorisert i rådgivningsmøtene med kundene. Så langt er det tre ansatte i SNN som har strøket etter tredje forsøk. Heller ikke bankens 34 lokalbanksjefer slipper unna kravet om å bli autorisert. I regelverket til AFR 2-1 står det at ledere med faglig oppfølgingsansvar for finansielle rådgivere, skal være autorisert. I SpareBank 1 Nord-Norge berører denne regelen alle våre lokale bank sjefer. Å ha et faglig oppfølgingsansvar i SNN innebærer blant annet å lage opplæringsplaner sammen med rådgivere som skal autoriseres. Videre er oppgaven å veilede og føre kontroll. Lederne skal påse at autoriserte rådgivere følger god rådgivingsskikk. De skal også legge til rette for at de jevnlig oppdaterer sine kunnskaper. En ikke-autorisert banksjef vil ikke lenger kunne ha det faglige ansvaret for rådgivere i vår bank. Dette vil føre til svært begrensede lederopp gaver med hensyn til oppfølging av medarbeiderne. Etter 1. april er det umulig å drive en lokalbank hvis ikke lederen er autorisert. Fortsatt er det ledere hos oss som mangler autorisasjon, men alle vil være på plass innen 1. april, avslutter Elisabeth Utheim. AFR - mål og hensikt Mål: Å styrke kvaliteten på finansiell rådgivning overfor kunder gjennom en nasjonal autorisasjonsordning som fremmer/sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos finansielle rådgivere Hensikten med en felles autorisasjonsordning Overfor medarbeiderne: å fastsette tydelige kompetansekrav til finansielle rådgivere Overfor finansnæringen: å gi stordriftsfordeler gjennom en felles ordning Overfor myndighetene: å sikre legitimitet og troverdighet Overfor publikum: å gi en god kundeopplevelse i tråd med næringens selvpålagte standard Finansfokus

12 autorisasjonsordningen Rundt kandidater ble antatt å være i målgruppen da autorisasjonsordningen ble innført. Nå er det innmeldt nærmere Per i dag har bestått kunnskapsprøven, og over er autorisert. 12 Stadig flere vil AUTORISERES Samspill om autorisasjon: Leder av AFR-sekretariatet Siv Seglem konstaterer at det legges ned store ressurser både av kandidatene, bedriftene og AFR for å oppnå autorisasjon. Jeg opplever også tillitsvalgte som positive bidragsytere. Tekst og foto: Bjørg Buvik Alt i alt er det avlagt kunnskapsprøver. Tallet omfatter både første, andre og tredje forsøk kandidater har bestått kunnskapsprøven ved første forsøk det tilsvarer om lag 65 prosent. Hvor mange har strøket etter tredje forsøk på kunnskapsprøven? Drøyt 80 personer har brukt opp sine tre forsøk, og det utgjør et sted mellom 1 1,5 prosent av de inn meldte, sier Siv Seglem. Hun leder sekretariatet til AFR som består av tre personer. Kan du si noe om hvem som stryker? Vi kartlegger eksamensresultatene, men finner ikke signifikante trekk med hensyn til alder, kjønn eller bedrift, svarer Seglem. AFR-sekretariatet har ikke oversikt over hva som skjer med de kandidatene som stryker etter tredje forsøk. Det er det opp til den enkelte bedrift å avgjøre. AFRs oppgave er å sørge for riktig nivå på prøvene og at sensorene har mest mulig ensartet praksis. Nytt forsøk Seglem forteller at det nå gis mulighet til å gå opp til nye prøver etter to år. Finansforbundet har tatt initiativ til denne muligheten. Mulighet for fornyet eksamen fordrer at finansbedriften søker og at det i samråd med kandidaten, utarbeides en utviklingsplan som sannsynliggjør tilstrekkelig kunnskapsløft frem mot neste prøve. Ansvar og ledelse Nærmeste faglige leder til kandidatene skal også autoriseres. Hva skjer om vedkommende stryker? Det er opp til den enkelte bedrift å avgjøre, men vedkommende kan ikke være faglig leder for sine finansielle rådgivere uten å ha bestått kunnskapsprøven. Det forutsettes at de faglige lederne har minst samme innsikt på relevante områder som de finansielle rådgiverne de skal lede. Lederne har et stort ansvar i å utvikle sine medarbeidere. Best Practice Finansforbundet erfarer at enkelte kandidater som stryker, føler seg mislykket og opplever det som en stor psykisk belastning. Siv Seglem sier at fenomenet tas alvorlig. Problemene rundt eksamensangst samt å ivareta kandidater som stryker, diskuteres i mange bedrifter. Som eksempel på ett tiltak, nevner hun at det er bedrifter som arrangerer kurs i stressmestring. Videre skal det avsettes tilstrekkelig tid til forberedelser. Hun legger til at det også kan tilrettelegges for at kunnskapsprøven kan besvares muntlig. Dette kan eksempelvis være aktuelt for kandidater med dysleksi. I samarbeid med bedriftene utarbeidet vi i mai 2010 forslag til rutiner for planlegging, tilrettelegging og oppfølging ved ikke-beståtte kandidater. Det er viktig at bedriftene snakker 12 Finansfokus

13 sammen og finner frem til Best Practice. Men det er selvsagt forskjell på en liten sparebank og DnB NOR. Derfor blir organiseringen av AFR-opplegget forskjellig fra bedrift til bedrift, fortsetter hun. Tar innspill på alvor Siv Seglem er fornøyd med at så mange kandidater klarer kunnskapsprøven. Det sier noe om at tilrettelegging er utrolig viktig. Det tar ofte fra seks måneder til ett år å bli autorisert. Hun forteller at AFR-sekretariatet får en del henvendelser fra kandidatene om blant annet konsekvensene av å stryke ved tredje forsøk, uttrykk for misnøye med tilrettelegging og spørsmål om hvorfor kandidatene ikke kan ta opp igjen kun det ene emneområdet han/hun ikke oppnår minimumskravet i. Vi er glade for tilbakemeldinger, og vi tar alle innspill på alvor. Ett resultat av tilbakemeldingene er innføring av fri navigering i kunnskapsprøven. Det oppleves som positivt av mange kandidater. Enkelte innspill bringer vi videre til bedriftene. De aller første som gikk opp i 2009, fikk et ekstra forsøk. Det var behov for å få statistikk til å kvalitetssikre spørsmålsstillingene i databasen. Nå skjer det en fortløpende kvalitetssikring og evaluering, men nivået på kunnskapsprøven ligger fast. Én helhetlig eksamen Hva med å ta ny eksamen kun på det emneområdet man stryker i? Det er ikke seks eksamener man går opp til. Dette er én helhetlig prøve som tar totalt tre timer. Dette er et valg næringen har gjort etter grundig vurdering. For AFR er dette en rammebetingelse. Kandidatene kan ikke gå opp igjen kun på ett av emne - om rådene, og få ta eksamen i spørsmål isolert. Jeg kan ikke si at AFR aldri skal ta initiativ til å endre på dette, Over autorisert I perioden 31. desember i 2009 til 31. desember 2010 er det autorisert over rådgivere. Det er fortsatt over som jobber for å innfri kravene til autorisasjon, herunder kravet til ett års relevant yrkespraksis. Over er meldt inn i ordningen bare i løpet av det siste året. I tillegg til å førstegangsautorisere flere tusen rådgivere legger også AFR stor vekt på oppdatering og videreutvikling av rådgivernes kompetanse. Den første gruppen rådgivere som ble autorisert i 2009 skal allerede opp til oppdateringsprøve høsten Oppdatert status Nærmere kandidater er innmeldt i autorisasjonsordningen kandidater har bestått kunnskapsprøven 138 bedrifter er tilsluttet autorisasjonsordningen Autoriserte finansielle rådgivere: Nøkkeltall for Autorisasjonsordningen: 31. desember desember 2010 Antall tilsluttede bedrifter *(1) Antall innmeldte kandidater Antall beståtte kunnskapsprøver*(2) Antall autoriserte finansielle rådgivere * (1) I 2010 har ni sparebanker fusjonert og redusert antall tilsluttede bedrifter med 5. * (2) De første kunnskapsprøvene ble avviklet i april men i dag er det helt klart et ikke-tema å endre på strukturen i kunnskaps prøven etter at flere enn personer har bestått. Etter 2011 skal det foretas en ekstern evaluering av hele ordningen. Erfaring vise at kandidater etter å ha avlagt den praktiske prøven, får en god forståelse av hvorfor kunnskapsprøven er satt sammen slik den er. Det viser seg at motstand endres til det positive i avdelinger hvor flere har vist veien og blitt autorisert. Kolleger på samme avdelig motiverer og hjelper hverandre, fastslår Seglem. Yrkesstolthet AFR er et kunnskapsløft for næringen. Kompetanse øker den enkeltes jobbsikkerhet og arbeidsglede. Autoriserte rådgivere har god grunn til å være stolte, og yrkesstolthet bidrar til kvalitet i arbeidet. Hvilket råd vil du gi kandidatene? Bruk tid og tren på eksamenssituasjonen. 1. april er ikke en endelig dato. Stadig flere melder seg opp til eksamener som skal avlegges etter denne datoen. Til høsten skal mellom seks og syv hundre kandidater avlegge oppdateringsprøve. Det tror jeg går meget bra. Da får de bekreftet at de har holdt seg à jour. Det øker yrkesstoltheten, sier Seglem som er overbevist om at arbeidet lagt ned i kompetanseøkningen også vil lønne seg for den enkelte, blant annet gjennom et større forhandlingsrom når lønnen skal diskuteres. Finansfokus

14 NOKAS kutter i Norge og vokser i Europa. Siden 2007 har gamle NOKAS kuttet 126 årsverk. I løpet av det siste året er tre tellesentraler langt ned. Nå vil NOKAS ta en posisjon i det europeiske markedet. Oppkjøpene er i full gang. NOKAS kutter og vokser 14 Finansfokus

15 NOKAS Tekst og foto: Svein Åge Eriksen Illustrasjon: Shutterstock Sist gang Finansfokus besøkte NOKAS i 2007, sto det relativt dårlig til. Selskapet tapte penger og omstillingsprosessene gikk langt fra etter læreboken. Det var mye støy internt og frustrasjonen var stor hos de ansatte. Nå er situasjonen snudd helt på hodet. Selskapet tjener penger som aldri før. Et underskudd på syv millioner i 2007 er snudd til et overskudd på 35 millioner i Den nye rikdommen skal brukes til å ta en posisjon i det europeiske kontanthåndteringsmarkedet. De ansatte har vært igjennom store endringer som innebærer at effektivi teten er økt med 30 prosent. Kuttet 20 millioner Personalkostnadene var en av våre store utfordringer. Vår største konkurrent Loomis har ansatte lønnet etter vektertariffene som er langt lavere enn banktariffen som i hovedsak våre ansatte er lønnet etter. I nært samarbeid med de ansattes organisasjoner, klarte vi å forhandle frem, og for øvrig gjennomføre, tiltak som reduserte personalkostnadene per årsverk med 20 prosent, sier konserndirektør Peter Wesenberg. Dette summerer seg til ca. 20 millioner kroner basert på 2007-tall. En rekke ansattegoder ble redusert eller fjernet. Sommertiden ble kuttet. For tiden er ikke lunsjpausen betalt. Noen ansatte har fått forskjøvet arbeidstid. I tillegg har kravene til effektivitet økt. Også de ansattes personal- og forsikringsordninger er endret. Ansatte under 53 år er overført til innskuddsbasert tjenestepensjon, mens dem som er 53 år eller eldre, får beholde dagens ytelsespensjon. Tellesentralene i Lillehammer, Kristiansand og Larvik er lagt ned, og 50 ansatte har mistet jobben. Alle som ønsket det fra Lillehammer og Kristiansand, har fått ny jobb med bistand fra NOKAS eller ProOffice. Selskapet arbeider for tiden sammen med ProOffice med å skaffe de ansatte fra Larvik ny jobb. Hvorfor har Finansforbundet i NOKAS gått med på omfattende endringer av de ansattes arbeidsbetingelser, hovedtillitsvalgt Siri Wingren? Situasjonen var alvorlig for NOKAS i 2007, og det var helt nødvendig med store omstillinger. Derfor gikk vi i forhandlinger med ledelsen for å finne de løsningene som smertet minst for våre medlemmer. Det var et meget krevende arbeid, men med god hjelp fra advokat Pål Behrens i Finansforbundet fikk vi forhandlet frem betingelser vi kunne leve videre med, sier hovedtillitsvalgt Siri Wingren. Sterk innovasjon Mens NOKAS tradisjonelt har vært kjent for verditransport og telle - s entraler, er kjernen i virksomheten i ferd med å endre karakter. Nå satser NOKAS sterkt på å utvikle nye og sikre løsninger for kontanthåndtering ute i butikkene. De nye systemene vil redusere behovet for transport og telling av kontanter. Vi er stolte av å være i forkant av denne utviklingen. Nå har vi kommet så langt at vi er online med lukkede kassesystemer i butikken. Vi leser av dagsomsetningen i butikken elektronisk og godskriver kundens konto dagen etter. Forutsetningen er at pengene kan oppbevares trygt i butikken. Vi henter så pengene før maskinen blir full, eller når det er mest optimalt fra et logistikksynspunkt. Dette er en langt mer rimelig og sikker løsning både for butikken, bankene og for oss, sier Peter Wesenberg. Denne løsningen tar NOKAS med seg når selskapet skal vokse i Norden og i Europa. Så langt har NOKAS kjøpt Dansk Værdihåndtering A/S og har blitt markedsleder på kontanthåndtering i Danmark. I Sverige har NOKAS nylig kjøpt selskapet Citylarm. Fra før har NOKAS kjøpt to tellesentraler for mynt i Sverige. Siden oppstarten i 1987 har NOKAS kjøpt 51 selskap i Norge, Sverige og Danmark. I løpet av 2011 vil NOKAS satse sterkt på ytterligere oppkjøp. Stor appetitt: Peter Wesenberg i NOKAS er sulten på nye selskap både i Norden og i Europa. Finansforbundets hovedtillitsvalgt Siri Wingren er enig i denne strategien. Finansfokus

16 sosiale medier Facebook og sosiale medier har på få år gått fra å være for spesielt interesserte studenter til å bli allemannseie ble året da svært mange bedrifter tok steget ut i sosiale medier, også fra vår bransje. Men hvor bra fungerer sidene deres? 16 Finans på Face Tekst: Mona Sæther Evensen Foto: Svein Åge Eriksen Jøss, svar allerede? Det tok jo bare ti minutter, veldig bra, konstaterer Karianne Femtehjell Olsen. Hun studerer økonomi og administrasjon på BI og er studentmedlem i Finansforbundet. Nå har hun sagt ja til å gjøre en uhøytidelig test av noen finansbedrifters Facebooksider for Finansfokus. På fire utvalgte sider la Karianne igjen et enkelt spørsmål. Hun fikk svar fra alle - men var de gode nok - og hvem var raskest? Det får du vite i slutten av artikkelen Brukes til fritid, studier og jobb Karianne bruker sosiale medier aktivt i hverdagen. Litt LinkedIn, litt Twitter og masse Spotify, men først og fremst Facebook, som de fleste andre. Jeg bruker det mest privat, men mer og mer i studiene. Fire av oss som skal levere en gruppeoppgave har en egen lukket gruppe der vi diskuterer, deler linker og chatter om oppgaven. Det fungerer kjempebra. I tillegg tror jeg Facebook vil bli viktig i rekruttering framover. Jeg er klar over at potensielle arbeidsgivere vil se profilen min, men håper de tar høyde for at den først og fremst er privat - med litt internhumor innimellom. Motsatt vil jeg sjekke ut en bedrift jeg kunne tenke meg å jobbe for også - jeg ville googlet dem, men også stalket dem på facebook, ler hun. ( Stalke i denne sammenhengen betyr å snoke rundt på siden ) Hun har lagt merke til trenden med bedrifter på Facebook. Men jeg er veldig bevisst på hvilke jeg liker. Enten må jeg kjenne til dem fra før og faktisk like dem, eller så må de tilby meg noe. To eksempler på kampanjer Karianne har lagt merke til, er fra Adeccos Sommerjobb. Der får en student mulighet til å fungere som konsernsjef i sommermånedene - med i månedslønn og tett oppfølging etterpå. Kampanjen ble for øvrig lansert før skandaleoppslagene Og Skandiabankens Aksjespill, den vet jeg at mange bruker. Logo viktig Så da er det jo passende å teste Skandia bankens side først. Skandiabanken er den finansinstitusjonen i Norge med flest tilhengere, i følge en stor undersøkelse gjort av Metronet. De kartla de 500 største bedriftene i Norge på Facebook. Med over følgere nådde Skandiabanken opp til en respektabel 13. plass. Siden er fin. Det er mye aktivitet, og det ser ut til at folk får gode svar, mener vår unge tester. Man må kunne utrolig mye når man skal sitte å svare her, sier hun. Videre får siden ros for små informasjonsvideoer, og bildene av de ansatte - sånn passe privat uten å bli for mye. Nest største bank på Facebook er DnB Nor, men siden Karianne jobber litt der, går vi til neste bank på listen, Sparebanken Sogn og Fjordane (SFF) - med over tilhengere. Fresh logo, ler Karianne. Den er nemlig knall rosa. Det er interessant å se for en som har tatt markedsføring. Du har ikke så mange muligheter til design på facebook, så slike detaljer blir viktige. Denne kommer jeg i hvert fall til å huske. Videre er det mye innhold fra banken på sidene, som linker til blogginnlegg. De annonserer stillinger her. Det synes jeg som snart skal ut i arbeidslivet er veldig positivt, sier Karianne. Sam tidig blir det veldig lokalt med mye dialektbruk. Det er videre veldig mange bilder som ikke nødvendigvis er så relatert til banken. Det fungerer nok for en lokal bank, men ville kanskje blitt litt pussig hos de større? Trenger ikke være gøy å gå i banken Arnstein Larsen jobber hos Metronet, og kan mye om å lykkes som bedrift på Facebook. Finans har noen ekstra utfordringer i så måte, mener han. Det første er det å finne riktig tone. Mange tror Facebook skal være 16 Finansfokus

17 På nett: Karianne er en aktiv bruker av sosiale medier. Finansfokus

18 sosiale medier 18 veldig gøy og uhøytidelig, men finansinstitusjoner bør tørre å være nettopp det - finansinstitusjoner. Man må finne en tone som passer bedriften, og det er naturlig at en lokalt forankret bank som SSF, vil bruke dialekt. Men masse AFA, nettslang og en for jovial tone vil kunne undergrave seriøsiteten i det man driver med. Ingen forventer at det skal være gøy å gå i banken. Relevans er viktigere enn Gode svar: Karianne fikk tilfredsstillende svar fra alle på Facebook. moro, selv om man kan være litt mer uformell på Facebook. Også når det gjelder kampanjer og aktiviteter, som har eksplodert på nettsamfunnet det siste året, bør man tone ned LOL-faktoren, mener eksperten. Når man de kundene man ønsker? Å kunne vinne en rosa laptop frister kanskje ikke pengesterke investorer så veldig. Det er viktig at bedrifter som vil være på Facebook vet hvorfor og har en langsiktig strategi. I tillegg har finans en ekstra utfordring i at mye kundeinformasjon er sensitiv. Det er noe annet for en nettbutikk å forklare hvorfor en vare er forsinket enn å forklare et avslag på lån, det hører ikke hjemme i offentligheten. Dette vet bankene, men ikke alle brukere er like bevisste. Man bør være klar over at man kan komme i situasjoner der kunder må beskyttes fra seg selv. Kattepuser og klipp - og - lim Alle bedriftene vi sjekket skriver på profilen at man aldri må gi ut sensitive opplysninger. Men hos forsikringsselskapet Gjensidiges side har kunde, med fullt navn, gjort nettopp det. Da vi kom tilbake noen dager etter, er innlegget slettet. Gjensidige har ellers en konkurranse der brukerne kan laste opp bilder, det beste brukes som selskapets profilbilde. Dette har tydeligvis engasjert. Siden er full av bilder. Det blir nesten sånn at det føles litt rart å legge ut et forsikringsspørsmål, mener Karianne. Arnstein er enig. Konkurranser kan tippe over, og her blir det litt mye kattepuser og litt lite forsikringstjenester, kommenterer han. Men elementer av sånt er fint, og det har jo skapt engasjement. KLP har satt i gang en storsatsning på sosiale medier. Derfor stusser vi litt når facebooksøket vårt får opp en anonym side uten bilde, med litt tekst klippet inn fra Wikipedia og 36 tilhengere? Er dette storsatsningen? Nei, heldigvis ikke. Via KLPs nettside kommer vi inn på den ordentlige siden. Dette er et problem mange bedrifter har, Facebook har et avansert søkesystem, som kan gi utslag i at inaktive profiler prioriteres. Den riktige siden er fin, konkluderer Karianne. Mye bra informasjon, og det ser ut til at folk får gode svar. Hvis jeg skulle pirke litt, ser jeg at en bruker som lurer på om hun kan bruke e-faktura, får svar at hun får privat melding om det. e-faktura er vel ikke så hokus pokus, og litt av poenget med slike sider er jo at andre brukere kan lese informasjonen og lære av det. Slik gikk det: Karianne fikk tilfredsstillende svar fra alle i løpet av dagen. De fleste la ut linker, og det er greit. Det er jo svakheten med Facebook at du ikke kan gå inn på den enkeltes situasjon. Jeg synes også at de klarte balansegangen mellom det hyggelige og seriøse fint. De fleste undertegner med fornavn, men ingen brukte nettslang det ville jeg reagert negativt på. Og plusspoeng til SSF, som sa at om jeg lurte på noe kunne jeg ringe Reidunn og Solveig på kundesentret. Veldig hyggelig. Jeg ville aldri valgt bank ut fra hvem som har den beste Facebooksiden det går på hvem som har det beste tilbudet men det trekker opp. Det er en fin kanal for kjappe spørsmål og enkel kommunikasjon. Som tilhenger får jeg oppdateringer, og synes de gjør en god jobb der også. Som på 8. mars, da alle bankene gratulerte med kvinnedagen og ga tips til hvordan kvinner kan få orden på økonomien. Sånt gir jo relevans, selv om alle gjorde nesten det samme. Det skal bli spennende å følge med framover, avslutter Karianne. Og hvem som var først ute, etter bare ti minutter? Gjensidige. 18 Finansfokus

19 kropp og sjel kropp og sjel Ta vare på tennene Smil til verden og verden smiler til deg! Å ta vare på tenner og tannkjøtt handler om mer enn et vakkert smil. Det er en viktig del av det å ta vare på sin totalhelse. Kari Jaquesson leder morgentrimmen på TV2 og er en av Norges mest etterspurte instruktører. (foto: Nicolas Tourrenc/TV2) I en spørreundersøkelse svarte en av to voksne at de oppfattet sin tannhelse som dårlig. Syv av ti oppfattet den som god, mens to av ti mente at den var verken god eller dårlig. Når man sammenfattet funnene i hele undersøkelsen viste det seg at det er usikkert hva folk egentlig mener med god tannhelse. Tannhelsen har bedret seg jevnt. På 70-tallet kom fluortannkrem i vanlig salg og vi fikk en skoletannpleie. Kunnskapen om hvordan man skal stelle tennene sine økte og økonomien tillater de fleste voksne å gå til tannlegen. I dag har selv gamle mennesker mange av sine egne tenner i behold. Det er likevel rom for forbedring i tannhelsen hos både voksne og barn. Hyppig brus- og juicedrikking har ført til at selv små barn har skader på emaljen. Også de sukkerfrie variantene er svært sure og etser på emaljen. Dermed blir tannens beskyttelseshinne skadet og man er mer utsatt for hull og kan plages med ising i tennene. Hos voksne er det først og fremst betennelse i tannkjøttet som volder mest bry, plager, og tap av tenner. Gingivitt er en mild form for tannkjøttsykdom. Om man skjerper inn egne rutiner på munnhygiene kan dette gå tilbake. Periodontitt er mer alvorlig og går dypere ned i vevet. Det er denne typen som fører til tap av støttevev og bein rundt tennene slik at de løsner og tapes. Smerter kan gå ut over tygging og redusere livskvaliteten. Symptomene er ikke så tydelige i begynnelsen. Plages du av dårlig ånde og/eller lettblødende tannkjøtt kan det være et varsku om at tannkjøttet er betent. Ta en titt på tannkjøttet når du er på badet. En rød kant er et varseltegn. Ved å gå regelmessig til tannpleier kan dette oppdages tidlig slik at behandling kan settes i gang. Sammen med tannpleier setter du opp et vedlikeholdsprogram. Det er bakteriene som fører til betennelse. Ofte lever de i beste velgående på matrester som blir liggende på tennene langs tannkjøttkanten. Å pusse tennene to ganger per dag er bare en av de daglige rutinene som skal til for å holde orden i rekkene. Tanntråd må også brukes daglig! Den skal fjerne belegg og dermed redusere livsgrunnlaget for bakteriene. Mange bruker tanntråd feil fordi det bare brukes til å fjerne matrester mellom tennene. Du må trekke tråden opp under tannkjøttet også. Det kan være lurt å få opplæring hos tannpleier på dette. Noe så enkelt som å skylle munnen med vann etter hvert måltid har gunstig effekt. Avslutt gjerne et måltid med en liten ostebit eller en gulrot. Vin er ganske surt. Ta gjerne en slurk vann mellom munnfullene. Om du røyker, har diabetes eller spiser og drikker mye sukkerholdige produkter er du mer utsatt. De som blir røykfrie under og etter behandling av tannkjøttbetennelse ser ut til å få bedre resultat enn de som fortsetter å røyke etterpå. Om tilstanden har kommet langt kan det være nødvendig å fjerne betent vev. Ikke la redselen for det komme i veien for å gå til tannlegen! Med god behandling og skjerpede egenrutiner er det gode prognoser for å slippe at tilstanden kommer tilbake. Det finnes flere studier som viser en tydelig sammenheng mellom betennelser i tannkjøttet og økt risiko for hjerte- og karsykdom. Å holde munnen frisk er altså viktig på mange måter. Finansfokus

20 portrettet Dagen etter at feiringen av 17. mai i 1962 var avsluttet, ble det født 208 personer i Norge: Pål Adrian Hellman var en av dem. Snart 49 år senere har han tatt plass i nestlederstolen i Finansforbundet. 20 Den mystiske Fakta Pål Adrian Hellman (48) Nestleder i Finansforbundet fra desember 2010 Kjører BMW Gift med Tom Bor på Ski utenfor Oslo Tekst: Bjørg Buvik Foto: Morten Brakestad Pål bodde sitt første leveår i Stavanger, før han ble med flyttelasset til Andenes. Der vokste han opp i to perioder avbrutt av ett år i USA da han var seks år. Han trivdes i Kindergarten, men Nap midt på dagen var ikke noe for Pål. Jeg var vant til opp i trærne, ned i fjæra, forteller han. Med en far i militæret, lærte han aldri å slå rot. Hjemme er der jeg til en hver tid bor, fastslår han. Han tar i mot i sitt staverngule hus på Ski utenfor Oslo. At det ble Ski har neppe noe å gjøre med de søndagsskiturene han ble tvunget til å gå i oppveksten. Ut på skitur, Pål bestandig sur, forteller hans storesøster. Og hun var der - da Pål brakk skien. Interessen for skigåing har imidlertid økt relativt mye med årene. Veien til finans Da gymnaset var avsluttet i Andenes bar det til Oslo via ett år på folkehøgskolen i Ørsta. Han jobbet et par år på ulike helseinstitusjoner og begynte på jusstudiet. Det var ikke det rette for meg, så jeg gikk til DnC en mandag og tilbød min arbeidskraft. På spørsmålet om når jeg kunne begynne, svarte jeg tirsdag. Han tar det ikke personlig at han ble oppsagt i Jeg gikk med under den store oppsigelsesprosessen med 1017 oppsagte, sier han meget presist. Er det noe han har rikelig av, så er det hukommelse. Det bekreftes av mange. Selv sier han at han har god hukommelse på sære ting. Eller heter det selektiv hukommelse?, ler han Lønn uten arbeidsplikt i tre måneder var ren luksus for den reiseglade gutten. Da pengene tok slutt, gikk han igjen til DnC og fikk et vikariat. Etter hvert ble det Kreditkassen (Nordea). Der ble han helt til han nå er på heltid som nestleder i forbundet. Han har vært tillitsvalgt i Nordea siden 1990 fra 2004 på heltid. Hovedverneombud har han vært siden frem til han inntok sitt kontor på forbundets sekretariat. Jeg har mengder av unyttige ting. Kokkeferdigheter Spør dem som kjenner ham godt, om Påls gode egenskaper. Svaret er unisont: Han er meget interessert i mat og er en utmerket kokk. Interessen startet på Andenes med foreldrene som inspirasjonskilde. I Nord Norge på 60-tallet var det ikke mange som tilberedte breiflabb og steinbitt. Og nordlendinger flest var heller ikke et skjellspisende folkeferd på den tiden skjell er agn. Ikke plukket de sopp heller. Men foreldrene mine prøvde det meste. Far sa: Det er to ting som er spesielt viktige å kunne, og det er å lage en god hvit og en god brun saus. Sjømat ligger hans smakstotter nærmest. Han er over gjennomsnittet glad i østers og sjampanje. Skurkestreker På videregående prøvde han seg på oppdrettsfisk. Det fortelles at du drev oppdrett av ål Jeg tok ålyngel fra fjæra og puttet i akvariet på skolen, ler han i det han påminnes sin kreative ulydighet. Da vi kom tilbake etter sommerferien var all fisk i akvariet spist opp og ålene var vokst sammen til en eneste stor, kvalm masse. Han gyser innimellom mye latter. Jeg tilsto aldri. Han husker godt da han og søsteren sloss om brødkniven for å lage mat på morsdagen. Pål vant, og søsteren måtte bøte med en flik av fingertuppen som hang som en skinnfelle. Jeg er heldigvis ikke redd for blod, sier han med et stort smil i trygg forvissning om at fingeren ble lappet sammen igjen. Deretter ble det forbud for oss barn å lage mat til morsdagen. Med dårlig råd i Oslo de første årene, økte kreativiteten på matlaging. Jeg kokte suppe på nærmest hva som helst, sier han uten å nevne en spiker. 20 Finansfokus

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme NFF seminar 14. oktober 2010 1 Mål med seminaret: Å fremme diskusjon rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og beslutningstakere i finansnæringen

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Vedlegg til Årsrapport 2010: AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011

Vedlegg til Årsrapport 2010: AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011 Vedlegg til Årsrapport 2010: AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011 Autorisasjonsordningens styre har høsten 2010 gjennomført en prosess der ordningens strategi på kort og mellomlang

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

RAMMEVERK for praktisk prøve GOS

RAMMEVERK for praktisk prøve GOS RAMMEVERK for praktisk prøve GOS : Innledning Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) etablerte felles fagplaner og felles rammeverk for praktisk prøve 31.01.2013 i styringsgruppen

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2011

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2011 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2011 Utvikling av nøkkeltall 31. desember 2009 31. desember 2010 31. desember 2011 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 * Antall innmeldte

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012 Utvikling av nøkkeltall 2009 2010 2011 2012 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 136 Antall innmeldte kandidater 5287 7332 8127 8219

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2009

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2009 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2009 Drift Utvikling av nøkkeltall: 30. juni 2009 15. oktober 2009 31. desember 2009 Antall tilsluttede bedrifter 123 131 135 Antall innmeldte

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013 Sammendrag Ved utgangen av 2013 var det 6 604 autoriserte finansielle rådgivere, 211 flere enn ved forrige årsskifte. Gjennom hele 2013

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven

Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven Dato: 06.04.2017 Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven 1. Om AFR og GOS Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) er en nasjonal autorisasjonsordning som ble innført 1.

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall fra autorisasjonsordningen (etablert 1.1.2009): 31. desember 2009 31. desember 2010 Antall tilsluttede bedrifter

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE HALVÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR 2011

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE HALVÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR 2011 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE HALVÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR 2011 Drift Utvikling av nøkkeltall: 31. desember 2009 31. desember 2010 30. juni 2011 Antall tilsluttede bedrifter 135 138

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 Utvikling av nøkkeltall 2009 2010 2011 2012 30. juni 2013 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 136 135* Antall innmeldte

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Felles regelverk for autorisasjons- og godkjenningsordningene

Felles regelverk for autorisasjons- og godkjenningsordningene Samordnet regelverk Felles regelverk for autorisasjons- og godkjenningsordningene Styret har gjennomgått, oppdatert og samordnet regelverkene for: Godkjenningsordningen i skadeforsikring (GOS) Autorisasjonsordningen

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Internkontrollrapport 2013

Internkontrollrapport 2013 Internkontrollrapport 2013 Regelverkets 2 2: Autorisasjonsordningen som del av bedriftens internkontroll/compliance-funksjon Finansbedrifter som er tilsluttet ordningen, skal sørge for å innarbeide autorisasjonsordningen

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Traumebevisst omsorg i praksis

Traumebevisst omsorg i praksis Traumebevisst omsorg i praksis Ledende miljøterapeut Guro Westgaard gir eksempler fra hverdagen i en bolig for enslige mindreårige, på hva som skjer når de tar de traumebevisste brillene på. Når de setter

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Proffice på 30 sekunder

Proffice på 30 sekunder OM OSS 1 Proffice på 30 sekunder Hvem er vi? En av Nordens største bedrifter innen personalutleie, rekruttering og omstilling. Hva er vi stolte over? At hvert 4. minutt får noen en jobb via oss. Vårt kundeløfte

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom FNO, Verdipapirfondenes

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Fagplan for KOMPETANSEOPPDATERINGER 2017 1 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger Skriftlig veiledning til Samtalen Finansnæringens autorisasjonsordninger Versjonsnr 1- mars 2015 Forord Finansnæringens autorisasjonsordninger har innført en elektronisk prøve i etikk, og prøven har fått

Detaljer

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012 S 1 Kjøreregler Facebook Januar 2012 S 2 1. Forstå hva Facebook handler om Ikke tenk på tilstedeværelsen på Facebook som en markedsføringskampanje eller et promoteringsverktøy, men som et sted for dialog

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

KLUMPEN OG VESLEBROR

KLUMPEN OG VESLEBROR KLUMPEN OG VESLEBROR - en utstilling for barnehagen og småskolen Oddmund Hagen og Akin Düzakin har sammen laget 3 flotte billedbøker om Veslebror og Klumpen. Bøkene Over jordet, Bort fra jordet og Rundt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJENE I KORTE TREKK Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men ikke

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Rammeverk for praktisk prøve

Rammeverk for praktisk prøve Rammeverk for praktisk prøve : Innledning Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere ble etablert 1. januar 2009. Det er FinansNorge og Verdipapirfondenes forening som står bak ordningen. For å bli

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Vedlegg 1 MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Målene for elevenes sosiale kompetanse tar utgangspunkt i en utviklingstrapp med 4 trappetrinn. Målene innenfor de 4 trappetrinnene kan elevene arbeide med

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom FNO, Verdipapirfondenes

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer