SPECTRUM. Trondheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPECTRUM. Trondheim"

Transkript

1

2 SPECTRUM Trondheim

3 HVA? HVORFOR? HVORDAN? HVA SKAL VI MED DET?

4 HVA? HVORFOR? HVORDAN? HVA SKAL VI MED DET?

5 1994 Collections Trust 100 land, flere oversettelser Ikke en standard som meteren..

6 SPECTRUM represents a common understanding of good practice for collections management in museums. It contains detailed procedures for managing the processes that an object goes through during its lifecycle in a museum.

7 SPECTRUM består av to dokumenter Selve standarden som beskriver rutineoppgaver i museet Et appendiks som definerer informasjonselementene som hører til

8 SPECTRUM 4.0 Standarden Innledning 21 prosedyrer Definisjon Minimumsstandard Flytskjema

9 SPECTRUM 4.0 Appendikset 45 informasjonsgrupper 483 informasjonselementer Definisjon Hvordan registrere Eksempler Bruk

10 Object identification information Use to record the core information about an object or group of objects. Units of information: Object number Other number Other number type Brief description Comments Distinguishing features Number of objects Object name Object name currency Object name level Object name note Object name system Object name type Object name/title language Responsible department/section Title Object name/title language Title translation Title type

11 Object identification information Use to record the core information about an object or group of objects. Units of information: Object number Other number Other number type Brief description Comments Distinguishing features Number of objects Object name Object name currency Object name level Object name note Object name system Object name type Object name/title language Responsible department/section Title Object name/title language Title translation Title type

12 Object name system Definition How to record Examples Use The classification system from which the Object name is taken. The title of the classification system from which the Object name is taken using punctuation and capitalisation as they appear. Art & Architecture Thesaurus; Nomenclature Record once only for an Object name. Information group Object identification information

13

14

15

16

17 Lover og regler, konvensjoner Skriftlige retningslinjer, håndbøker

18 HVA? HVORFOR? HVORDAN? HVA SKAL DET FØRE TIL?

19 Hvorfor standardisering? Museumsmeldingen Konsolideringer Digitalisering Programvareutvikling Synliggjøring

20 Museumsmeldingen signaliserte en faglig vending, standarder som ett av grepene innen forvaltning. Konsolideringene ga sammenslåtte organisasjoner som må samkjøre praksis, og etablere en felles forståelse av oppgaver, et felles fagspråk. Kompetanseutveksling samlingsforvaltningskompetanse bør ikke være bundet til en bestemt organisasjons måte å gjøre ting på, samlingsforvaltere bør kunne komme til et hvilket som helst museum og vite omtrent hvordan ting foregår. Museet bør ikke være redde hvis noen slutter og «tar med seg all kunnskapen». Digitalisering digital teknologi krever presisjon og standardisering for å levere etter potensialet Programvareutvikling forskjellige praksiser gir forskjellige krav til systemer og funksjonalitet, en standard, en felles referanseramme gjør programvareutvikling enklere og mer etterprøvbar. Unngår en del diskusjoner med utspring i marginalt forskjellige praksiser som oppfattes som veldig forskjellige, gjør det enklere å avgjøre om programvaren leverer den funksjonaliteten det skal. Synliggjøring av samlingsforvaltningen, uten at det skal være i konkurranse med andre deler av virksomheten, er det viktig at man kan kommunisere omfanget av de arbeidsoppgavene som til sammen utgjør denne F-en. Særlig viktig når det er behov for prioriteringer.

21 Hvorfor SPECTRUM? Internasjonalt anerkjent standard Finsk og svensk oversettelse var på vei SPECTRUM var etablert som viktig rettesnor for programvareutviklere

22 HVA? HVORFOR? HVORDAN? HVA SKAL DET FØRE TIL?

23 SPECTRUM på norsk Til nå Evaluering ( ) Oversettelse ( ) Publisering (2016) Kulturrådet nasjonal partner (2016) Registrering for nedlasting her: &sid=3jeg82pud6

24 SPECTRUM på norsk Fremover Fullføre og publisere appendikset på norsk ( ) Kartlegge status (2017, 2022) Tilby selvevalueringsverktøy (2017) Primus tilpasset SPECTRUM (2018?) SPECTRUM som referanse ved rapportering

25 HVA? HVORFOR? HVORDAN? HVA SKAL DET FØRE TIL?

26 Forventninger (ingen vidunderkur ) Tryggere forankring Mer forutsigbar virksomhet Tydeligere organisasjon Bedre kommunikasjon Enklere å utnytte kompetansen

27 SPECTRUM Hva er bra med SPECTRUM? Omforent beskrivelse av god samlingsforvaltning Felles fagspråk Systemuavhengig referanse for utvikling av programvare Strukturert måte å beskrive arbeidsprosesser (kan spisses videre) Referanse for et akseptabelt nivå i samlingsforvaltningen Utgangspunkt for å vurdere status og planlegge videre lokalt, regionalt og nasjonalt

28 Bruke SPECTRUM Tre innfallsvinkler SPECTRUM som strategisk verktøy (ledelsen) SPECTRUM som utgangspunkt for skriftlige veiledninger (fagfolkene) SPECTRUM implementert i programvare (IT-utviklere)

29 SPECTRUM som strategisk verktøy Spørreundersøkelse om status i forvaltningen i forhold til SPECTRUM Hvilke arbeidsfelt er viktige for museet? Hvordan jobber museet på disse feltene i dag? Har museet nødvendige systemer, kompetanse og ressurser? Selvevalueringsskjema for analyse, planlegging og måling av utvikling Hvilke konkrete krav i SPECTRUM møter museet ikke? Hva skal museet gjøre, hvem skal følge opp og innen hvilken frist?

30 SPECTRUM som utgangspunkt for faglige veiledninger Anno museum «Nettbasert håndbok i samlingsforvaltning» Varanger museum «Plan, prioritering og rutiner» Norsk Industriarbeidermuseum «SPECTRUM og prioritering av industrielle samlinger» Midt-Troms Museum «Felles samlingsforvaltning for fire museer i Troms» Alle kan benytte SPECTRUM som utgangspunkt

31 SPECTRUM som systemuavhengig referanse ved IKT-utvikling Støtte til utvikling av programvare i museer krever SPECTRUM i bunnen KulturIT gjør Primus SPECTRUM-tilpasset Museene bruker Primus og følger SPECTRUM halvautomatisk

32 Hvis museet sliter med Plassmangel Dårlig oversikt over samlingene Lite tilgjengeliggjort for publikum digitalt Kan SPECTRUM være til hjelp?

33 analyse måling prioritering oppfølging plan

34 analyse måling prioritering oppfølging plan

35 Status - forvaltningen i forhold til SPECTRUM NETTBASERT SPØRREUNDERSØKELSE status på landsbasis hva prioriterer museene hvor trykker skoen utgangspunkt for strategiske satsinger (museumsprogrammer) status i det enkelte museet prioriterte arbeidsoppgaver i museet ressurssituasjon (kompetanse, tid, verktøy) utgangspunkt for detaljert analyse, planlegging og utvikling

36 Delstrategi 1 Forberedelse til ervervelse 2 Mottak av objekter 3 Innlån 4 Ervervelse og aksesjon 5 Inventarkontroll 6 Plassering og flytting 7 Transport 8 Katalogisering 9 Tilstandsvurdering og teknisk bedømmelse 10 Konservering og bevaring av samlinger 11 Risikostyring 12 Forsikrings- og garantiordninger 13 Verdifastsetting 14 Revisjon 15 Rettighetshåndtering 16 Bruk av samlingene 17 Utlevering av objekter 18 Utlån 19 Tap og skade 20 Avhending, destruksjon og deaksesjon 21 Retrospektiv dokumentasjon Policy to guide the procedure Forum/org. ansvar/ forankring Avtale Vedtekter Handlingsplaner Håndbok/rutinebeskrivelser/retningslinjer Mandat Veiledning IKT-verktøy Etablert praksis Prosjekt

37 STATUS MUSEETS SAMLINGSFORVALTNING I FORHOLD TIL SPECTRUM Skjemaet stiller 8 spørsmål til hver av prosedyrene. Spørsmålene stilles som følger: I hvilken grad? Svarene gis på en skala fra 1 til 5, som betyr: 1) nei/ikke i det hele tatt 2) i liten grad 3) delvis (=minimumsstandard møtes) 4) i stor grad 5) ja/fullt ut 1 Forberedelse til ervervelse 2 Mottak av objekter 3 Innlån 4 Ervervelse og aksesjon 5 Inventarkontroll 6 Plassering og flytting 7 Transport 8 Katalogisering 9 Tilstandsvurdering og teknisk bedømmelse 10 Konservering og bevaring av samlinger 11 Risikostyring 12 Forsikrings- og garantiordninger 13 Verdifastsetting 14 Revisjon 15 Rettighetshåndtering 16 Bruk av samlingene 17 Utlevering av objekter 18 Utlån 19 Tap og skade 20 Avhending, destruksjon og deaksesjon 21 Retrospektiv dokumentasjon er prosedyren relevant? møter museet standarden? dekkes prosedyren av policydokumenter? beskriver prosedyren ønsket praksis? dekkes prosedyren av skriftlige veiledninger? har museet kompetanse? har museet ressurser? støtter IKT-verktøy prosedyre

38 er prosedyren relevant? møter museet standarden? 1 Forberedelse til ervervelse Mottak av objekter Innlån Ervervelse og aksesjon Inventarkontroll Plassering og flytting Transport Katalogisering Tilstandsvurdering og teknisk bedømmelse Konservering og bevaring av samlinger Risikostyring Forsikrings- og garantiordninger Verdifastsetting Revisjon Rettighetshåndtering Bruk av samlingene Utlevering av objekter Utlån Tap og skade Avhending, destruksjon og deaksesjon Retrospektiv dokumentasjon 5 2

39

40 analyse måling prioritering oppfølging plan

41 Selvevalueringsverktøy - utvikle SPECTRUM som selvevalueringsverktøy Alle prosedyrenes minimumsstandarder omgjøres til spørreskjema Mulig å gå gjennom hele eller deler av samlingsforvaltningen Mulig å hente ut statusrapporter Mulig å hente ut lister over ting å gjøre, med ansvarlige, frister etc. Excel a la Benchmarks 2.0

42 1 Forberedelse til ervervelse Håndtere og dokumentere vurderinger av mulige ervervelser, før objektene ankommer museet. Museet skal ha en policy for forberedelsene til ervervelse av objekter og tilhørende dokumentasjon. Prosedyren for forberedelse til ervervelse skal sørge for STATUS OPPFØLGING FRIST ANSVARLIG at giver/selger/deponent gjøres kjent med museets policy for ervervelse og hvilke betingelser som stilles ved mottak av objekter NEI FØLGES OPP 1 ÅR at museet er innforstått med mengden og typen materiale som tilbys DELVIS FØLGES OPP leder samlingsavdeli ng NOTAT OM OPPFØLGING policy pluss info nettsider 6 MÅNEDER inntakskomite se neste punkt at museet vurderer konsekvensene av tilveksten med tanke på plassbehov, arbeidsinnsats, økonomiske, juridiske og konserveringsmessige forhold NEI FØLGES OPP at utgravningsområdet (ved feltarbeid) eller samlingen(e) (ved arv eller kjøp) får et unikt aksesjonsnummer JA at det blir avtalt en forventet overleveringsdato og at ansvaret for objektene under transport er avklart JA Museet skal ha en policy for forberedelsene til ervervelse av objekter og tilhørende dokumentasjon. NEI FØLGES OPP 6 MÅNEDER 6 MÅNEDER magasinqnsvarl ig, dokumentasjon sansvarlig ledergruppa ny rutinebeskrivelse ny policy for samlingsutvikling

43 2 Mottak av objekter Håndtere og dokumentere mottak av objekter og tilhørende informasjon som ikke er del av samlingene. Objekter museet ikke allerede har gitt et objektnummer skal håndteres i tråd med denne prosedyren. Museet skal ha en policy for mottak og deponering av objekter. Prosedyren for mottak av objekter skal sørge for STATUS OPPFØLGING FRIST ANSVARLIG at betingelsene for å ta i mot objektene blir avklart DELVIS FØLGES OPP at museet gir objektene, eller grupper av objekter som hører sammen, unik identifikasjon DELVIS FØLGES OPP at museet kan gjøre rede for alle objektene det overtar ansvaret for DELVIS FØLGES OPP at tidligere eier, eller den som leverer inn objektet, får en kvittering JA at museet avklarer ansvaret som følger av å ta imot objektene DELVIS FØLGES OPP at mottaket begrunnes JA at det blir satt en dato for eventuell tilbakelevering eller fornying av avtalen JA at museet legger til rette for at objektene kan returneres til eier eller utlåner som avtalt at objekter og tilhørende dokumentasjon kan kontrolleres og sammenholdes med eventuelle avtaler, inventarlister og annen dokumentasjon DELVIS at det juridiske eierskapet avklares dersom JA FØLGES OPP NOTAT OM OPPFØLGING 6 MÅNEDER registrar ny rutinebeskrivesle 6 MÅNEDER registrar ny rutinebeskrivesle 6 MÅNEDER inntakskomite ny rutinebskrivelse 6 MÅNEDER registrar ny rutinebeskrivelse

44 100% SAMLINGSUTVIKLING 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 33% 42% 20% 22% 10% 0% JA DELVIS NEI VET IKKE 3%

45 100% 50% 0% Forberedelse til ervervelse % 33% 17% 0% JA DELVIS NEI VET IKKE 100% 50% 0% Mottak av objekter % 54% 8% 0% JA DELVIS NEI VET IKKE 100% 50% 0% Ervervelse og aksesjon % 33% 0% 11% JA DELVIS NEI VET IKKE 100% 50% 0% Avhending, destruksjon og deaksesjon % 0% 0% 0% JA DELVIS NEI VET IKKE

46 OPPFØLGINGSPUNTKER SAMLINGSUTVIKLING Forberedelse til ervervelse Forberedelse til ervervelse Forberedelse til ervervelse at giver/selger/deponent gjøres kjent med museets policy for ervervelse og hvilke betingelser som stilles ved mottak av at museet er innforstått med mengden og typen materiale som tilbys at museet vurderer konsekvensene av tilveksten med tanke på plassbehov, arbeidsinnsats, økonomiske, juridiske og konserveringsmessige forhold NEI 19. oktober 2017 leder samlingsavdeling policy pluss info nettsider DELVIS 17. april 2017 inntakskomite se neste punkt NEI 17. april 2017 magasinqnsvarlig, dokumentasjonsansva rlig ny rutinebeskrivelse Forberedelse til ervervelse Museet skal ha en policy for forberedelsene til ervervelse av objekter og tilhørende dokumentasjon. NEI 17. april 2017 ledergruppa ny policy for samlingsutvikling Mottak av objekter at betingelsene for å ta i mot objektene DELVIS 19. oktober 2016 Mottak av objekter at museet gir objektene, eller grupper av DELVIS 17. april 2017 registrar ny rutinebeskrivesle objekter som hører sammen, unik identifikasjon Mottak av objekter at museet kan gjøre rede for alle objektene det overtar ansvaret for DELVIS 17. april 2017 registrar ny rutinebeskrivesle Mottak av objekter Mottak av objekter Mottak av objekter Mottak av objekter Ervervelse og aksesjon at museet avklarer ansvaret som følger av å ta imot objektene at objekter og tilhørende dokumentasjon kan kontrolleres og sammenholdes med eventuelle avtaler, inventarlister og annen at kjerneinformasjon om objektet blir registrert, med tanke på senere utfyllende dokumentasjon Museet har en policy som dekker forberedelsene for aksesjon av objekter og tilhørende dokumentasjon. at ervervelses- og aksesjonsprosessen blir dokumentert og arkivert DELVIS 17. april 2017 inntakskomite ny rutinebskrivelse DELVIS 17. april 2017 registrar ny rutinebeskrivelse DELVIS 17. april 2017 registrar/kuratorer bakes inn i ny standard avtale NEI 19. oktober 2017 ledergruppa skrives inn i nytt policydokument. NEI 17. april 2017 registrar/kurator ny rutinebeskrivelser Ervervelse og aksesjon at givere er informert om hvilke betingelser museet knytter til aksept av gaven VET IKKE 18. november 2016 inntakskomite info ut på nett og i ny std. Kontrakt

47

48 analyse måling prioritering oppfølging plan

49 er prosedyren relevant? møter museet standarden? 1 Forberedelse til ervervelse Mottak av objekter Innlån Ervervelse og aksesjon Inventarkontroll Plassering og flytting Transport Katalogisering Tilstandsvurdering og teknisk bedømmelse Konservering og bevaring av samlinger Risikostyring Forsikrings- og garantiordninger Verdifastsetting Revisjon Rettighetshåndtering Bruk av samlingene Utlevering av objekter Utlån Tap og skade Avhending, destruksjon og deaksesjon Retrospektiv dokumentasjon 5 2

50 er prosedyren relevant? møter museet standarden? 11 Risikostyring Revisjon Tap og skade Avhending, destruksjon og deaksesjon Forsikrings- og garantiordninger Verdifastsetting Innlån Utlevering av objekter Plassering og flytting Katalogisering Konservering og bevaring av samlinger Bruk av samlingene Retrospektiv dokumentasjon Rettighetshåndtering Forberedelse til ervervelse Mottak av objekter Ervervelse og aksesjon Inventarkontroll Transport Utlån Tilstandsvurdering og teknisk bedømmelse 5 5

51 er prosedyren relevant? møter museet standarden? 11 Risikostyring Revisjon Tap og skade Avhending, destruksjon og deaksesjon Forsikrings- og garantiordninger Verdifastsetting Innlån Utlevering av objekter Plassering og flytting Katalogisering Konservering og bevaring av samlinger Bruk av samlingene Retrospektiv dokumentasjon Rettighetshåndtering Forberedelse til ervervelse Mottak av objekter Ervervelse og aksesjon Inventarkontroll Transport Utlån Tilstandsvurdering og teknisk bedømmelse 5 5

52 analyse måling prioritering oppfølging plan

53 analyse måling prioritering oppfølging plan

54 For eksempel Lag en håndbok Send folk på kurs Sikre nødvendig kompetanse ved nyansettelse Form policydokumenter

55

56 analyse måling prioritering oppfølging plan

57 100% Samlingsutvikling 2016 og % 80% 70% SAMLINGSUTVIKLING 2018; JA; 66% 60% 50% 40% 30% 20% SAMLINGSUTVIKLING 2016; 33% SAMLINGSUTVIKLING 2018; DELVIS; 34% SAMLINGSUTVIKLING 2016; 22% SAMLINGSUTVIKLING 2016; 42% 10% 0% SAMLINGSUTVIKLING SAMLINGSUTVIKLING 2016; SAMLINGSUTVIKLING 3% 2018; NEI; 0% 2018; VET IKKE; 0% JA DELVIS NEI VET IKKE

58 100% 50% 0% 100% 50% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 33% 38% 56% 17% JA DELVIS NEI VET IKKE 54% 50% 8% Forberedelse til ervervelse JA DELVIS NEI VET IKKE 0% 0% Mottak av objekter JA DELVIS NEI VET IKKE 0% 0% 33% 100% JA DELVIS NEI VET IKKE 0% 11% 0%

59 møter museet standarden møter museet standarden 2018? er prosedyren relevant? 2016? 11 Risikostyring Revisjon Tap og skade Avhending, destruksjon og deaksesjon Forsikrings- og garantiordninger Verdifastsetting Innlån Utlevering av objekter Plassering og flytting Katalogisering Konservering og bevaring av samlinger Bruk av samlingene Retrospektiv dokumentasjon Rettighetshåndtering Forberedelse til ervervelse Mottak av objekter Ervervelse og aksesjon Inventarkontroll Transport Utlån Tilstandsvurdering og teknisk bedømmelse 5 5 2

60 Andre ressurser Standarder, metoder og veiledninger Benchmarks 2.0 Prioritering i bygningssamlinger Vurdering av samlinger (Signifcance etc.) Retningslinjer for prioritering, avhending og destruksjon (som den egentlig bør hete) M. fl.

61 Takk til! Haugalandmuseene Vestfoldmuseene Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Museene i Sør-Trøndelag Anno museum Bymuseet i Bergen Norsk Industriarbeidermuseum Midt-Troms museum, Norsk Teknisk Museum Norsk Folkemuseum Naturhistorisk museum, UiO Og alle andre som har besvart spørreundersøkelser, diskutert, oversatt på egen hånd tatt i bruk osv.

62 Per Øyvind Riise

63 Og alt som ikke har blitt riktig - ta det med:

64

SPECTRUM 4.0. Lansering Kjerringøy!

SPECTRUM 4.0. Lansering Kjerringøy! SPECTRUM 4.0 Lansering Kjerringøy! 07.09.2016 HVA? HVORFOR? HVORDAN? HVA SKAL DET FØRE TIL? HVA? HVORFOR? HVORDAN? HVA SKAL DET FØRE TIL? 1994 Collections Trust 100 land, flere oversettelser Ikke en standard

Detaljer

Prosjekt Systemverktøy for logistikk i museer - Evaluering og forslag

Prosjekt Systemverktøy for logistikk i museer - Evaluering og forslag Prosjekt Systemverktøy for logistikk i museer - Evaluering og forslag Barbara Ida de Haan Seksjonsleder magasin og logistikk Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Prosjektorganisasjon Prosjekteier

Detaljer

SPECTRUM 4. Trondheim

SPECTRUM 4. Trondheim SPECTRUM 4 Trondheim 27.11.2012 Now in its 4th edition, the SPECTRUM Standard is used by more than 7,000 museums in 40 countries worldwide to improve the management, sustainability and use of their Collections.

Detaljer

Plan for Samlingsforvaltning: 12/2014 2016 Ferdigstilt 25.11.2014. Plan for Samlingsforvaltning

Plan for Samlingsforvaltning: 12/2014 2016 Ferdigstilt 25.11.2014. Plan for Samlingsforvaltning Plan for Samlingsforvaltning 1 1.Innledning 1.1 Bakgrunn og visjon Norsk industriarbeidermuseum (NIA) er et av tre regionmuseer i Telemark. Museet består i dag industriarbeidermuseet på Vemork, Tinn museum

Detaljer

Introduksjon til dokumentasjon

Introduksjon til dokumentasjon Introduksjon til dokumentasjon Trondheim 08.10.2013 Bård Bie-Larsen, seniorrådgiver Norsk Kulturråd 2.20 Dokumentasjon av Samlingen Museumssamlinger skal doku menteres i samsvar med aksep terte profesjonelle

Detaljer

DOKUMENTASJON Arbeidsgruppe PRESENTASJON FREDAG

DOKUMENTASJON Arbeidsgruppe PRESENTASJON FREDAG DOKUMENTASJON Arbeidsgruppe PRESENTASJON FREDAG 1 Har museet en policy for dokumentasjon 50 % 2 Har museet en manual for dokumentasjonsprosedyrer 35 % 3 Følges en nasjonal standard eller retningslinjer

Detaljer

VURDERING AV KUNST- OG KULTURHISTORISKE SAMLINGER. -et mulig verktøy i arbeid med sikringsplaner

VURDERING AV KUNST- OG KULTURHISTORISKE SAMLINGER. -et mulig verktøy i arbeid med sikringsplaner VURDERING AV KUNST- OG KULTURHISTORISKE SAMLINGER -et mulig verktøy i arbeid med sikringsplaner Prosjekt i Haugalandmuseene 2013-2015 Metoden kan bidra til å ta gode og dokumenterte avgjørelser, og løfte

Detaljer

KulturNAV. Riksarkivet. Bård Bie-Larsen Seniorrådgiver Seksjon for museumsutvikling 20. Januar 2015

KulturNAV. Riksarkivet. Bård Bie-Larsen Seniorrådgiver Seksjon for museumsutvikling 20. Januar 2015 KulturNAV Riksarkivet 20. Januar 2015 Bård Bie-Larsen Seniorrådgiver Seksjon for museumsutvikling bard.bie-larsen@kulturrad.no KulturNAV Hadde det ikke vært fint om vi kunne bruke eksisterende personregistre,

Detaljer

Frislipp av bilder. Trondheim 09. oktober 2013

Frislipp av bilder. Trondheim 09. oktober 2013 Frislipp av bilder Trondheim 09. oktober 2013 Foto: Gustav Borgen / Norsk Folkemuseum Falt i det fri NORSK FOLKEMUSEUM OMFATTER BOGSTAD GÅRD, BYGDØ KONGSGÅRD, EIDSVOLL 1814 OG IBSENMUSEET 09.10.2013 2

Detaljer

Significance et verktøy for å vurdere våre museumssamlinger

Significance et verktøy for å vurdere våre museumssamlinger Significance et verktøy for å vurdere våre museumssamlinger Grethe Paulsen Vie Konservator Haugalandmuseene Oslo, 06.06.2013 Prioritering av samlingene -støttet av Norsk Kulturråd Bakgrunn Samlingsforvaltningsplan

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005630 Innsendt 04.05.2015 08:48:55 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Oslo Museum Institusjonens leder Lars

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1004528 Innsendt 16.04.2015 10:50:15 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Anno museum Institusjonens leder Harald

Detaljer

Significance et verktøy for å vurdere våre museumssamlinger?

Significance et verktøy for å vurdere våre museumssamlinger? Significance et verktøy for å vurdere våre museumssamlinger? Grethe Paulsen Vie Konservator Haugalandmuseene Kurs i samlingsforvaltning Trondheim, Sverresborg 28.11.2012 Mål for dagen: En innføring i bruk

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005507 Innsendt 05.05.2015 21:02:23 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Norsk industriarbeidermuseum Institusjonens

Detaljer

Fra ensomhet til fellesskap gjennomføring av intensivuker ved Akershusmuseet!

Fra ensomhet til fellesskap gjennomføring av intensivuker ved Akershusmuseet! Fra ensomhet til fellesskap gjennomføring av intensivuker ved Akershusmuseet! Katja Nicolaysen, konservator NMF, Akershusmuseet MiST 29.10 2015 DE ALLER FLESTE BILDENE ER TATT UT AV DENNE PRESENTASJONEN

Detaljer

Digitalisering av kulturarv status, utfordringer, veien videre

Digitalisering av kulturarv status, utfordringer, veien videre Digitalisering av kulturarv status, utfordringer, veien videre 24. april 2017 Espen Hernes, Kulturrådet Kulturrådet og museumssektoren Kulturdepartementets tildelingsbrev: «Utvikle museumssektoren» Ansvar

Detaljer

Del 2: Forslag til standard for innsamling, forvaltning og tilgjengeliggjøring av levende samlinger i museer Innledning:

Del 2: Forslag til standard for innsamling, forvaltning og tilgjengeliggjøring av levende samlinger i museer Innledning: Del 2: Forslag til standard for innsamling, forvaltning og tilgjengeliggjøring av levende samlinger i museer Innledning: På oppdrag fra Norsk kulturråd leveres herved Forslag til standard for innsamling,

Detaljer

Museet på Wikipedia. Alexander Lindbäck Norsk Folkemuseum

Museet på Wikipedia. Alexander Lindbäck Norsk Folkemuseum Museet på Wikipedia Alexander Lindbäck Norsk Folkemuseum Om meg Alexander Lindbäck Født i 1979 Fra Lakselv i Finnmark Bibliotek- og informasjonsvitenskap Lydteknikk Katalogansvarlig ved Norsk Folkemuseum

Detaljer

Registreringsveiledning for AKSESJON i Primus

Registreringsveiledning for AKSESJON i Primus Registreringsveiledning for AKSESJON i Primus Veilederen er utarbeidet av Arbeidsgruppe for registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring i Finnmark. Gruppen består av Gry Andreassen (Varanger museum)

Detaljer

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1:

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: ET KURS OG HVA SÅ? KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 2: OM GRUPPEARBEIDET: Museum stavanger Foto: Elisabeth Tønnessen/Museum Stavanger Museum stavanger

Detaljer

ekultur Primus, Spectrum, DigitaltMuseum og avhending

ekultur Primus, Spectrum, DigitaltMuseum og avhending ekultur Primus, Spectrum, DigitaltMuseum og avhending Tingenes tilstand Haugalandmuseene 17.10.2017 Bård Bie-Larsen Leder, fagavdelingen KulturIT 2 KulturIT Avdelinger Utvikling Support Drift Fag 3 Fagavdelingen

Detaljer

Hva er vitsen med sikkerhetspolicies?

Hva er vitsen med sikkerhetspolicies? Hva er vitsen med sikkerhetspolicies? Ketil Stølen Oslo 23. november 2006 Innhold Hva er en policy? En policy er ikke en.. Overordnet struktur for en policy Hvordan klassifiseres policyer? Tre policymodaliteter

Detaljer

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen Informasjonssikkerhet Visjon «Organisasjonen anerkjennes som ledende aktør innen informasjonssikkerhet» Oppdrag «Å designe, implementere,

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Seksjon for samlingsforvaltning. Det relevante museum, oktober 2015 Ann Siri H. Garberg, leder

Seksjon for samlingsforvaltning. Det relevante museum, oktober 2015 Ann Siri H. Garberg, leder Seksjon for samlingsforvaltning Det relevante museum, oktober 2015 Ann Siri H. Garberg, leder Opprettet som egen seksjon i 2014, med et interimsstyre valgt for ett år (12 medlemmer!) Fra sept. 2015 består

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006053 Innsendt 05.05.2015 16:18:39 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Postadresse Postnr

Detaljer

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance VEIEN TIL GDPR: PLANLEGG DINE NESTE 12 MÅNEDER Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance Agenda Hvordan påvirker GDPR arbeid med informasjonssikkerhet Etterlevelse: plan for de neste

Detaljer

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen 4. Februar 2016 Overordnet oppsummering Godt tilpasset organisasjonens øvrige styringsstruktur Oppfattes som nyttig og tilfører

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rådgiver for digital formidling og kommunikasjon for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Konkurransegrunnlag Rådgiver for digital formidling og kommunikasjon for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Konkurransegrunnlag Rådgiver for digital formidling og kommunikasjon for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 1 Innledning Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design inviterer til konkurranse

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005619 Innsendt 05.05.2015 20:11:25 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Varanger museum IKS Institusjonens leder

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005913 Innsendt 04.05.2015 13:42:01 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Museene i Sør Trøndelag Institusjonens

Detaljer

Kvalitetsikring i BHT, Erfaringer fra et internasjonalt oppkjøp og veien videre. Jarand Hindenes, Medical Director Haugaland HMS

Kvalitetsikring i BHT, Erfaringer fra et internasjonalt oppkjøp og veien videre. Jarand Hindenes, Medical Director Haugaland HMS Kvalitetsikring i BHT, Erfaringer fra et internasjonalt oppkjøp og veien videre Jarand Hindenes, Medical Director Haugaland HMS Kvalitet og Kvalitetsikring Kvalitet i BHT er ikke så veldig forskjellig

Detaljer

Feltkatalogen Alexander Lindbäck Norsk Folkemuseum

Feltkatalogen Alexander Lindbäck Norsk Folkemuseum Feltkatalogen 2015 Alexander Lindbäck Norsk Folkemuseum Om meg Alexander Lindbäck Bibliotek- og informasjonsvitenskap Lydteknikk Katalogansvarlig ved Norsk Folkemuseum Ansvarlig for samlingsdatabasen (Primus)

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Innhold. 1. Botanikk låneapplikasjonsveiledning Innledning

Innhold. 1. Botanikk låneapplikasjonsveiledning Innledning Innhold Innhold... 1 1. Botanikk låneapplikasjonsveiledning... 1 1.1. Innledning... 1 1.1.1. Pålogging... 3 1.1.2. Hvordan komme i gang... 3 1.2. Utlån... 4 1.2.1. Generelt... 5 1.2.1.1. Nytt utlån...

Detaljer

Prosesskartlegging. Samling hos NTNU februar 2014 Kulturhistorie

Prosesskartlegging. Samling hos NTNU februar 2014 Kulturhistorie Prosesskartlegging Samling hos NTNU 12.-13. februar 2014 Kulturhistorie Deltakere Espen Uleberg, UiO Wenche Brun, UiS Ellen Johanne Grav Ellingsen, NTNU Torkel Johansen, NTNU Steivor Bjarghov, NTNU Hva

Detaljer

Ordliste: Benchmarks 2.0

Ordliste: Benchmarks 2.0 Ordliste: Benchmarks 2.0 Dette faktaarket inneholder beskrivelser av begreper som er benyttet i Benchmarks. Bevaring I Benchmarks brukes bevaring om den samlede forvaltningen av en samling som har til

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Prioritering, avhending og destruksjon - retningslinjer og verktøy

Prioritering, avhending og destruksjon - retningslinjer og verktøy Prioritering, avhending og destruksjon - retningslinjer og verktøy Det relevante museum, 20. oktober 2016 Anne Bjørke Omgrepsavklaringar Museumsgjenstand Avhending Destruksjon Prioriteringsprosess Innhaldet

Detaljer

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer:

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer: Ny ISO 9001:2015 Disclaimer: Presentasjon basert på draft versjon Subjektiv vurdering av endringer Subjektiv vurdering av hva som oppfattes som viktig Representerer ikke et sertifiseringsorgan Ny ISO 9001:2015

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag Digitalisering i en endringstid for Trøndelag DiguT - felles satsing på digital tjenesteutvikling i Trøndelag Felles rådmannssamling Stokkøya 30.05.17 St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge Digitalt

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema Museumsprogram 2016 (bokmål) Referanse 1008439 Innsendt 15.10.2016 12:14:40 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Valdresmusea Ole

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Langsiktig plan for felles nasjonale løsninger for kultursektoren. Lewi Nordby, KulturIT

Langsiktig plan for felles nasjonale løsninger for kultursektoren. Lewi Nordby, KulturIT Langsiktig plan for felles nasjonale løsninger for kultursektoren Lewi Nordby, KulturIT KulturIT AS Fra 1.1.2016 er KulturIT AS eid av: Anno museum Jærmuseet Lillehammer Museum Nordiska museet Norsk Folkemuseum

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

En oversikt over forskjellige aspekter ved sikkerhetspolicyer

En oversikt over forskjellige aspekter ved sikkerhetspolicyer En oversikt over forskjellige aspekter ved sikkerhetspolicyer Ketil Stølen Sjefsforsker/Professor II SINTEF/UiO Oslo 23. mars 2006 Innhold Hva mener vi med sikkerhet? Hva er en policy? Policyer versus

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Digitalisering av standarder

Digitalisering av standarder 22. august 2017 Digitalisering av standarder STANDARD MORGEN En skog av standarder. + nasjonale/handelsområde lover/-direktiver + selskapsinterne krav + prosjektspesifikke krav 2 Krav og andre informasjonselementer

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

klasse Tema: Samlingsforvaltning

klasse Tema: Samlingsforvaltning 7. 10. klasse Tema: Samlingsforvaltning Forarbeid Kunnskapsløftet sier: Samfunnsfag 5.-7. årstrinn Mål for opplæringa er at eleven skal kunne utforske ulike kjelder, illustrere hvordan de kan gi ulik informasjon

Detaljer

CORBA Component Model (CCM)

CORBA Component Model (CCM) CORBA Component Model (CCM) INF5040 Høst 2005 Erlend Birkedal Jan Erik Johnsen Tore Ottersen Løkkeberg Denne presentasjonen CORBA Svakheter ved CORBA Object Model Komponenter CORBA Component Model Hva

Detaljer

Museene som arkivinstitusjoner - sidegesjeft eller sentral del av samlingsforvaltningen?

Museene som arkivinstitusjoner - sidegesjeft eller sentral del av samlingsforvaltningen? Arkiv i museum ut av mørket og fram til brukerne? Bevaring og formidling av privatarkiv i musea, 6.-7. november 2014 Liv Ramskjær 6.11.14 Museene som arkivinstitusjoner - sidegesjeft eller sentral del

Detaljer

Vedlegg 2. Innhold: 1.0 Utvalgsprosess 2.0 Matrise dokumentanalyse 3.0 Dokumentanalysens utvalg 4.0 Organisasjoner som ikke har svart på innspillet

Vedlegg 2. Innhold: 1.0 Utvalgsprosess 2.0 Matrise dokumentanalyse 3.0 Dokumentanalysens utvalg 4.0 Organisasjoner som ikke har svart på innspillet Vedlegg 2 Innhold: 1.0 Utvalgsprosess 2.0 Matrise dokumentanalyse 3.0 Dokumentanalysens utvalg 4.0 Organisasjoner som ikke har svart på innspillet 1.0 Utvalgsprosess 2.0 Matrise dokumentanalyse Scenekunst

Detaljer

Hva er terminologi og fagspråk, og hva skal vi med det?

Hva er terminologi og fagspråk, og hva skal vi med det? Hva er terminologi og fagspråk, og hva skal vi med det? Håvard Hjulstad Standard Norge 2010-04-22 - Håvard Hjulstad 1 Definisjoner 1 fagspråk : språk som blir nyttet av en yrkesgruppe, ofte kjennetegnet

Detaljer

Årgang 3, nummer 1, 2016 FELLESTJENESTENE I ROGALAND. FDV-modulen som den nye bygningsantikvaren vil bruke i sitt daglige virke.

Årgang 3, nummer 1, 2016 FELLESTJENESTENE I ROGALAND. FDV-modulen som den nye bygningsantikvaren vil bruke i sitt daglige virke. BEVARE MEG VEL Årgang 3, nummer 1, 2016 FELLESTJENESTENE I ROGALAND Kvalitet i samlingsforvaltningen N yhetsbrevet denne gang inneholder noen korte presentasjoner av den nyansatte bygningsantikaren for

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold Arkivsak 201000807-8 Arkivnr. E: C00 &10 Saksbehandler Unni Wenche Minsås Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 03.05.2011 18/11 Handlingsplan digitalisering ABM-området

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006108 Innsendt 05.05.2015 22:19:42 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Stiftelsen Nordlandsmuseet Institusjonens

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006052 Innsendt 05.05.2015 15:32:06 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Stiftelsen Midt Troms Museum Institusjonens

Detaljer

Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning

Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning Bakgrunn Universitetsmuseene har gjennom MUSIT-samarbeidet gjennomført en virksomhetsanalyse av museenes arbeidsprosesser, i hovedsak

Detaljer

Handlingsplan for kulturhistorie for 2014 (vedtatt av styret for MUSIT )

Handlingsplan for kulturhistorie for 2014 (vedtatt av styret for MUSIT ) Handlingsplan for for 2014 (vedtatt av styret for MUSIT 28.11.2013) Koordineringsgruppa regner med at oppfølging av ny IT-arkitektur vil ta mye tid framover. Det er viktig at det settes inn tilstrekkelige

Detaljer

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007)

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007) Forskningsfinansiering Jan Christensen, Relativ verdi (2007) ICOMs museumsdefinisjon «Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent

Detaljer

Notater fra møtene i referansegruppen januar 2016

Notater fra møtene i referansegruppen januar 2016 Notater fra møtene i referansegruppen januar 2016 Struktur Må kunne registrere hierarki, som i dag, med minst mulig begrensninger i strukturen (kan ha gjenstand i bygg, hylle i skuff osv) Må minst ha nivåene

Detaljer

Bakgrunnsspørsmål. Emneevaluering Vår 2014 GEOV105 Innføring i historisk geologi og paleontologi. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn?

Bakgrunnsspørsmål. Emneevaluering Vår 2014 GEOV105 Innføring i historisk geologi og paleontologi. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Bakgrunnsspørsmål Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet 1 Emnebeskrivelse Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er

Detaljer

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS Leietakertilpasninger Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015 1 Hvorfor et tema? 2 Leietakertilpasninger ligger som oftest i intervallet kr. 1.000-10.000 per kvadratmeter Basale Erfaringsmessig

Detaljer

Request for information (RFI) Integrasjonsplattform

Request for information (RFI) Integrasjonsplattform Request for information (RFI) Integrasjonsplattform Trondheim kommune Trondheim kommune har initiert et prosjekt for å etablere en ny integrasjonsplattform TIP (Trondheim kommune Integrasjons Plattform).

Detaljer

Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning?

Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning? Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning? Seminar seksjon for museumsledelse Trondheim 8. september 2010 Tove Wefald Pedersen, Norsk Folkemuseum www.norskfolkemuseum.no www.digitaltmuseum.no

Detaljer

ORGANISERING AV AVDELINGER VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Høringsuttalelse fra Tilvekstavdelingen

ORGANISERING AV AVDELINGER VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Høringsuttalelse fra Tilvekstavdelingen 1 ORGANISERING AV AVDELINGER VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Høringsuttalelse fra Tilvekstavdelingen Sammenslåing av avdelinger Sammenslåingen av avdelinger til MNP, Spesialsamlingene og SHJ virker fornuftig,

Detaljer

Figgjo designmodeller i KulturNav

Figgjo designmodeller i KulturNav JÆRMUSEET Figgjo designmodeller i KulturNav Prosjektperiode 8. okt. 2015 15.november 2016 Rapporten gir en oppsummering av prosjektet og presenterer informasjon som ligger på KulturNav. 0 Innhold Figgjo

Detaljer

Mellom Anno museum AS (Anno museum) og Engerdal kommune er det i dag inngått slik: SAMARBEIDSAVTALE / KONSOLIDERINGAVTALE

Mellom Anno museum AS (Anno museum) og Engerdal kommune er det i dag inngått slik: SAMARBEIDSAVTALE / KONSOLIDERINGAVTALE Mellom Anno museum AS (Anno museum) og Engerdal kommune er det i dag inngått slik: SAMARBEIDSAVTALE / KONSOLIDERINGAVTALE 1. Avtalens bakgrunn og formål Denne avtale skal erstatte tidligere inngått konsolideringsavtale

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Betydningen av ledelse for digitalisering og innovasjon i helsesektoren

Betydningen av ledelse for digitalisering og innovasjon i helsesektoren Betydningen av ledelse for digitalisering og innovasjon i helsesektoren Leif Skiftenes Flak Professor, leder for Institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen,

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006041 Innsendt 05.05.2015 15:05:36 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Haugalandmuseene Institusjonens leder

Detaljer

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS S-025 03-02-025 Karmsund Maritime Offshore Supply AS Vendor Quality Assurance Questionnaire Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS Tel: 52844560 Address: Øyavn 60 4296 Åkrehamn Fax:52844561 E-mail: terje@tral.no

Detaljer

Økonomistyring i virksomheten Web-basert dokumentasjon

Økonomistyring i virksomheten Web-basert dokumentasjon Økonomistyring i virksomheten Web-basert dokumentasjon Deloitte AS Før huset bygges må det foreligge en arkitekt tegning fokus på helhet og ikke enkeltfaktorer for å bygge styringsmodell Strategiske mål

Detaljer

Notat. Innledning; bakgrunn og klargjøring av oppdraget. Hvorfor er dette viktig for NTNU? Dekanmøtet. Museumsdirektør Reidar Andersen

Notat. Innledning; bakgrunn og klargjøring av oppdraget. Hvorfor er dette viktig for NTNU? Dekanmøtet. Museumsdirektør Reidar Andersen lokal 1 av 5 NTNU Vitenskapsmuseet Notat Til: Dekanmøtet Kopi til: Fra: Museumsdirektør Reidar Andersen Signatur: Innledning; bakgrunn og klargjøring av oppdraget På oppdrag fra Rektor har Vitenskapsmuseet

Detaljer

Strategiske mål

Strategiske mål Strategiske mål 2016 2022 Vår visjon Vi skaper nye generasjoner av kunstentusiaster. Vi tror at kunsten har kraft til å utvide våre perspektiver og berike våre liv. Innholdsfortegnelse 2 Vår visjon 5 Våre

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1004755 Innsendt 04.05.2015 23:05:14 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Anno museum Institusjonens leder Harald

Detaljer

Velkommen til leverandørkonferanse Fagsystemer for Nye Veier AS

Velkommen til leverandørkonferanse Fagsystemer for Nye Veier AS Velkommen til leverandørkonferanse Fagsystemer for Nye Veier AS 30. oktober 2015 Vi er her for å initiere leverandørdialog med formål om å innhente ideer til hvordan Nye Veier AS kan utnytte fagsystemer

Detaljer

Samlingsforvaltning i statistikken

Samlingsforvaltning i statistikken Samlingsforvaltning i statistikken Oslo 12.11.2014 Bård Bie-Larsen, seniorrådgiver Seksjon for museumsutvikling bard.bie-larsen@kulturrad.no Forvaltningen Den F-en det er enkelst å tallfeste? Tilskuddsbrevet:

Detaljer

Noark-5 Status i arbeidsgruppa for møtebehandling. Ståle Prestøy Rådgiver og IKT-arkivar Interkommunalt arkiv i Trøndelag

Noark-5 Status i arbeidsgruppa for møtebehandling. Ståle Prestøy Rådgiver og IKT-arkivar Interkommunalt arkiv i Trøndelag Noark-5 Status i arbeidsgruppa for møtebehandling Ståle Prestøy Rådgiver og IKT-arkivar Interkommunalt arkiv i Trøndelag Noark-5 Prosjektgruppen som skal utvikle Noark-5 har vært aktiv i nøyaktig ett år

Detaljer

Innovasjon i kommunal sammenheng!

Innovasjon i kommunal sammenheng! Innovasjon i kommunal sammenheng! Bergen 29.april 2015 Rådgiver Gustav Weiberg-Aurdal Forskning, innovasjon og digitalisering Arbeidet med å løse flokene starter i dag Nei takk! Vi har ikke tid KS visjon:

Detaljer

Universitetet i Oslo. MUSIT - Universitetsmuseenes IT-organisasjon

Universitetet i Oslo. MUSIT - Universitetsmuseenes IT-organisasjon Møtereferat Emne: MUSIT -referansegruppe for lån. Møte.nr.: 1 2016 Formål: nr.: Sted: Kristen Nygaards hus, rom 3212 Dato: 21.09 Referent: Tor Arne Waraas Innkaller: Susan Matland Avdeling Representanter

Detaljer

Regjeringens politikk for åpne standarder og fri programvare

Regjeringens politikk for åpne standarder og fri programvare Regjeringens politikk for åpne standarder og fri programvare esam-konferansen - Oslo, 9.-10. februar 2006 Jørund Leknes, politisk rådgiver Utfordringer og muligheter Vil utviklingen av det nye informasjonssamfunnet

Detaljer

Digital samhandling og informasjonsforvaltning

Digital samhandling og informasjonsforvaltning Digital samhandling og informasjonsforvaltning Steinar Skagemo, Difi Terje Grimstad, Semicolon, Karde 30.mai kl.12:35-13:00 Steinar Skagemo Difi Terje Grimstad Karde og Semicolon nesten Vi er verdens beste

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005487 Innsendt 29.04.2015 13:36:20 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Anno Museum AS Institusjonens leder Harald

Detaljer

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 (utkast etter strategiseminar mai -15): Syv tema er identifisert som viktige: 1. Datakvalitet 2. Bruk av resultater 3. Pasientinvolvering

Detaljer

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger Seminar i metodevurdering Torsdag 29. januar 2015 Øyvind Melien, sekretariatet nasjonalt system, Helsedirektoratet World Health Organization Resolusjon

Detaljer

Førstelinjeforum IKT 2015

Førstelinjeforum IKT 2015 Førstelinjeforum IKT 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Gardermoen 12.november 2015 Agenda 1. KDs satsing på IKT 2. Politiske føringer 3. Mandatet for arbeidsgruppen 4. Hovedområder, digitalisering 5. Hva betyr

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006090 Innsendt 05.05.2015 22:09:40 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Hauglandmuseene Institusjonens leder

Detaljer

Prioritering, avhending og destruksjon - retningslinjer og verktøy

Prioritering, avhending og destruksjon - retningslinjer og verktøy Prioritering, avhending og destruksjon - retningslinjer og verktøy Det relevante museum, 28. oktober 2015 Anne Bjørke, samlingsleiar Bymuseet i Bergen Omgrepsavklaringar Museumsgjenstand Avhending Destruksjon

Detaljer

Opplysningar om søkjar

Opplysningar om søkjar Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 (nynorsk) Referanse 1005720 Innsendt 04.05.2015 15:18:27 Opplysningar om søkjar Søkjar Namn på organisasjonen Bymuseet i Bergen Leiar av

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006140 Innsendt 05.05.2015 22:03:11 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Museum Stavanger AS Institusjonens leder

Detaljer