NR. 4:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Drosjetur endte i India side 14 Kambodsja etter Pol Pot side 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 4:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Drosjetur endte i India side 14 Kambodsja etter Pol Pot side 18"

Transkript

1 NR. 4:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER Drosjetur endte i India side 14 Kambodsja etter Pol Pot side 18

2 RASKERE FREM SIKKERT HJEM Derfor vil Høyre:. Starte tre til fem store veibyggingsprosjekter hvert år sammen med private fordi Offentlig-Privat Samarbeid (OPS) gir halvert byggetid, ingen budsjettsprekker, sammenhengende utbygging av lange strekninger, høy kvalitet til lavere pris og 25 års drift og vedlikehold inkludert i kontrakten.. Opprette et vedlikeholdsfond på 50 milliarder kroner fordi sikkerheten og fremkommeligheten på veier og jernbane skal bedres merkbart.. Bruke 15 milliarder mer enn Regjeringen på nye riksveier fordi vi vil redusere køene, ha mindre kaos og færre ulykker.. Planlegge mer helhetlig, mer profesjonelt og med mindre byråkrati fordi vi ønsker at flere av pengene vi bruker, skal gå til bygging og vedlikehold, og ikke til administrasjon.. Avvikle togmonopolet og slippe til private aktører fordi konkurranseutsetting gir flere avganger, høyere regularitet og bedre kvalitet på togtilbudet.. Bruke 3 milliarder kroner på bybaner, «superbusser» med separate traseer inn mot de største byene Vi vil i tillegg øke belønningen til store byer som satser på kollektivtiltak, til 1 milliard kroner årlig, fordi et godt kollektivtilbud vil gjøre bilkjøring mindre attraktivt.. Endre bilavgiftene til én miljøbasert avgift øke vrakpanten på gamle biler opp mot kroner og innføre krav om at nye offentlige og kollektivkjøretøyer skal være klimanøytrale fordi vi tar miljøtrusselen på alvor. 2 / MULIGHETER 1-09 / Høyremagasinet p

3 M INNHOLD: Høyremagasinet MULIGHETER 5 NR. 4:2009 KRONIKK Men hvorfor kan vi ikke bare bruke mer av Oljefondet, da? Hvorfor kan vi ikke investere mer her hjemme, i stedet for å kaste bort pengene andre steder? Henrik Syse, filosof og forsker, avliver noen myter. 6SAMFERDSEL Halvert byggetid, ingen budsjettsprekker, sammenhengende utbygging av lange strekninger, høy kvalitet til lavere pris og 25 års drift og vedlikehold inkludert i kontrakten. Slik vil Høyre gjøre det. Utopi? Slett ikke. Se selv PORTRETTET En høstdag i 2007 ble en spesiell dag på jobben for Kjetil Utne (53), taxisjåfør og Trondheimspolitiker. Den førte ham til Concerned For Working Children (CWC) i Bangalore i India. 21 IMPULSER Hva rører seg i Høyre og i Norges land? LEDER Husker dere IT-Fornebu? spør Trond Reidar Hole i sin leder KAMBODSJA Høyre har vært på studietur i Kambodsja. Christian Angell er internasjonal sjef i Høyre. Les hans beretning. LES MER OM SAMFERDSEL PÅ SIDE 6-12 Høyremagasinet / MULIGHETER 4-09 / 3

4 KOLOFON: NR. 4:2009 Høyremagasinet Muligheter ISSN M, Høyremagasinet Muligheter er et registrert varemerke og kommer ut til Høyres betalende medlemmer ti ganger i året. Redaktør: Berit Tenden Ansvarlig redaktør: Trond R. Hole Redaksjonen: Mudassar Kapur Thomas Berg Olsen Christian Angell Hans Kristian Hogsnes Tove Brorson Hanne Bjerknes Marianne Knarud Bidragsyter fra Stortinget: Lars Øy Tips oss: E-post: SMS/MMS: muligheter <din melding> til 2012 (1 krone per melding) Vil du annonsere i Muligheter? Kontakt Kari Kronberg E-post: no Vil du abonnere på Muligheter? Nå kan du få Muligheter i postkassen, selv om du ikke er medlem. Ti utgaver koster 100 kroner for privatpersoner og 1000 for bedrifter. Bestill per e-post: Adresse: Muligheter Høyres Hovedorganisasjon Postboks 1536 Vika 0117 Oslo Telefon sentralbord: Opplag: Foto forside: Tomas Moss Design: Gazette Trykk: GRØSET. Dette magasinet er produsert etter miljøkravene til ISO14001, EMAS, Grønt Punkt og Svanemerket. I tillegg er det CO 2- nøytralt produsert. LEDER Husker dere «IT-Fornebu»? Det handlet om ivrige private investorer som mente de så store muligheter dersom bare staten ville kaste seg inn med skattebetalernes penger i et spleiselag Litt billig grunnlagskapital Sosialistene og Fremskrittspartiet sikret flertall i Stortinget for at skattebetalernes penger skulle måkes inn slik de private investorene ønsket det. Historien deretter skulle være godt kjent og dokumentert. I 2007 skulle man tro at noen hadde lært? Men nei. Atter en gang kommer en stor investor med et tilbud som er for godt til at det kan avvises... Kjell Inge Røkke viser til mulige russiske kjøpere. De rødgrønne regjeringspartiene og Fremskrittspartiet stiller igjen opp. Med solid flertall, men mot Høyres stemmer, gir dermed Stortinget sin tilslutning til at skattebetalernes penger skal brukes til at staten kjøper seg inn som mindretalls-aksjonær i Røkke-kontrollerte selskaper. Høyre er ikke prinsipielt mot statlig eierskap i næringslivet. Fra tid til annen kan det oppstå situasjoner hvor statlig intervensjon er nødvendig. Høyre satt selv med finansministerposten da det i forrige regjeringsperiode ble nødvendig å utvide statens engasjement i banksektoren. Men staten skal være uhyre varsom med sine engasjementer. Intet departement, og heller ingen offentlig etat eller kommune, er konstruert for å delta i løpende forretningsmessige vurderinger. Staten er profesjonell på sitt virkeområde. De private selskapene er profesjonelle på sine virkeområder. De to rollene bør ikke blandes. Den rødgrønne regjeringen får nå smake følgene av sin egen aktive næringspolitikk. Det hele må ha en besk ettersmak I denne utgaven av Muligheter setter vi fokus på samferdsel. I hele Høyres historie har vi vært et parti som har prioritert offensive samferdselstiltak. Vår tankegang har vært at det overalt i landet finnes gründere og gode kremmere som vil og kan skape lønnsomme bedrifter og sikre arbeidsplasser, «hvis bare samfunnet tar ansvar for veier og togskinner som kan få Atter en gang kommer en stor investor med et tilbud som er for godt til at det kan avvises...» FOTO: CF-WESENBERG varene frem og de ansatte på jobb i tide hver morgen! Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) kom for et par måneder siden med en meget interessant rapport om hva de ulike regjeringene hadde brukt handlingsregelpengene til. Da Handlingsregelen ble innført, var det nemlig tverrpolitisk enighet om at de store midler som vi hvert år bruker av Pensjonsfondet (i tråd med Handlingsregelen) skulle gå til 1) vekststimulerende skatteog avgiftslettelser, 2) vekstfremmende samferdselstiltak og 3) til vekstfremmende forskning. De ekstra midler som hvert år går fra Pensjonsfondet til bruk over statsbudsjettet, skulle altså ha en klar investeringskarakter, ikke minst til samferdselssektoren. Midlene skulle innrettes slik at vi får til vekst, at vi baker kaken større. NHOs rapport viser at den forrige borgerlige regjeringen gjorde nettopp dette. År for år prioriterte man de utpekte investeringsområdene. Men NHOs rapport viser at i samme øyeblikk som den rødgrønne regjeringen tok over i 2005, kom det et skarpt brudd med denne politikken. Istedenfor å prioritere vekstfremmende investeringer har de rødgrønne latt handlingsregel-pengene sukre absolutt alt og ingenting på ymse budsjettposter alt ettersom hvilke regjeringspartier og statsråder som har skreket høyest. TROND HOLE GENERALSEKRETÆR I HØYRE 4 / MULIGHETER / 4-09 / Høyremagasinet

5 KRONIKK ILLUSTRASJON: TRUDE TJENSVOLD Ikke tid for lettvinte løsninger HENRIK SYSE filosof og forsker. Fra 2005 til 2007 arbeidet han med eierskapsutøvelse og etikk i Oljefondet. «Men hvorfor kan vi ikke bare bruke mer av Oljefondet, da? hører jeg ofte. Hvorfor kan vi ikke investere mer her hjemme, i stedet for å kaste bort pengene andre steder?» Vår særegne spareordning, det såkalte Oljefondet, sees på ellers i verden som en intelligent og fremsynt konstruksjon. Men likevel har vi en opphetet hjemlig debatt, ikke minst nå i finanskrisetider. Det kan derfor være verdt å ta livet av noen myter: Vi bruker ikke av Oljefondet. Det er ikke sant! Med den såkalte Handlingsregelen (som sier vi kan bruke den gjennomsnittlige, forventede avkastningen i fondet) er det nettopp det vi gjør: vi bruker av fondet, hele tiden. Hvert år pumpes mellom 70 og 100 milliarder kroner inn på statsbudsjettet fra Oljefondet ( Statens pensjonsfond Utland ). Det skjer i et land som inntil nylig har hatt få arbeidsledige, høykonjunktur og et av verdens høyeste offentlige forbruk. Er det noen som tror at problemet i Norge har vært for lite penger brukt over offentlige budsjetter? Er det derfor vi ennå har uløste oppgaver på sykehjemmene, i skolene og på veiene? Eller handler det snarere om mangel på prioritering; evnen til å si at noen formål er viktigere enn andre? Noen fremstiller det som om våre politikere egentlig, med letthet, kan løse alle problemer ved bare å bruke litt mer av sparepengene, men at de dessverre er dumme og tverre og rett og slett ikke vil. Men vannglasset har, for å bruke et gammelt bilde, vært fullt. Da løser det ingen problemer om man bare heller på mer vann. Nå som tøffere tider er her, og vi faktisk trenger å tenke annerledes om offentlige utgifter, skal vi være glade for at vi har holdt hodet kaldt og ikke brukt for mye av sparepengene. Oljefondet taper våre penger. Oljefondet er et av verdens virkelig langsiktige fond. Vi skal ikke selge porteføljen i dag. Og vi kan på grunn av Handlingsregelen ta ut en forutsigbar sum fra fondet hvert år, også i dårlige tider. Gitt denne virkeligheten er selv så dramatiske nedganger som vi har hatt nå og de må selvsagt tas på alvor! for en stor del ikke tap, i betydningen realiserte tap. Dette er snarere en dyp dal langs den togbanen som absolutt all erfaring tilsier vil føre oss til høyere stasjoner enn alle alternative baner kan. Enhver som har vært i en krisesituasjon, vet at situasjonen fordrer et klart hode. Panikk må unngås, ellers kan en vond situasjon bli verre. Vi står nå overfor minst tre kriser: en fi n a n s k r i s e på kortere sikt og høyst sannsynlig en klimakrise på litt lengre sikt, kombinert med en permanent krise: en urettferdig fordeling av verdens goder. En slik situasjon fordrer stort alvor og en stø hånd. De gamle fi losofene snakket gjerne om dyden måtehold som én av kardinaldydene, i særdeleshet stilt overfor store fristelser og kriser. Det er den dyden som hjelper oss med å balansere mellom ytterpunktene, holdet hodet kaldt og ikke minst ha et edruelig forhold til penger. Høyre har en over 100 år lang tradisjon for balansert edruelighet stilt overfor penger, både deres bruk og deres sparing. Kan det nettopp være den kompetansen som trengs nå mer enn noen gang før? Høyremagasinet / MULIGHETER 4-09 / 5

6 SAMFERDSEL 09 / TEKST Gaute B. Iversen / ILLUSTRASJONSFOTO Tomas Moss / FOTO Gaute B. Iversen MULIGHETER tar for seg fem sentrale valgkampsaker. I forrige nummer: skole. I neste nummer: økonomi. HELSE SKOLE SAMFERDSEL ØKONOMI KRIMINALITET 6 / MULIGHETER 4-09 / Høyremagasinet

7 Høyre vil halvere byggetid, unngå budsjettsprekker, og utbygge lange strekninger sammenhengende sammen med private aktører, slik at sikkerheten og fremkommeligheten på veier og jernbane bedres merkbart. Utopi? Slett ikke. Høyremagasinet / MULIGHETER 4-09 / 7

8 SAMFERDSEL / TEKST Gaute B. Iversen / FOTO Gaute B. Iversen 09 HELSE SKOLE SAMFERDSEL ØKONOMI SKOLE KRIMINALITET Veien som vil endre LANDSDELEN Til høsten åpner Norges største veiprosjekt for trafikk. E18 mellom Grimstad og Kristiansand er bygd på rekordtid. Bare tre år etter byggestart åpner den fire mil lange motorveien som vil endre hele Sørlandet. Trond Østereng, fra Østereng Gruppen, lener seg til rekkverket på broen over E18 ved Arendal. Med lager i Arendal og kontorer i både Arendal og Kristiansand ser kontorutstyrsleverandøren frem til åpningen av ny fire felts motorvei mellom Grimstad og Kristiansand til høsten. De nesten fire milene er i innspurten etter tre års hektisk byggeperiode. Sparer ett dagsverk Det er klart den nye veien vil bety mye for oss. Hver dag vil vi kunne spare nesten ett dagsverk på kjøring mellom Arendal og Kristiansand, forteller Trond Østereng, daglig leder i Østereng Gruppen. Til enhver tid har Østereng Gruppen fire lastebiler på veien i Agderfylkene. Bare mellom Kristiansand og Arendal vil hver lastebil spare en halv time hver vei. I tillegg har han 20 teknikere som daglig kjører frem og tilbake i fylket. Også disse vil naturligvis spare mye tid når den nye veien åpner. Det betyr at vi kan fortsette å vokse og betjene flere kunder uten å ansette flere folk. Den nye veien er en stor fordel for næringslivet i hele landsdelen, hevder Østereng. Den nye motorveien gir også større sikkerhet for trafikantene. Dagens E18 er ulykkesbelastet, dessuten er det kun små hendelser som fører til at veien blir stengt i opptil flere dager. Verken jeg, mine ansatte eller andre synes det er morsomt å kjøre dagens vei. Den er svingete og trang og det er mange ulykker. Motorveien vil redusere risikoen, sier han. Private tar risikoen Utbyggingen av strekningen er den tredje og foreløpig siste som er gjort som et såkalt OPS-prosjekt. Tanken bak OPS er at private tar på seg utbyggingen og vedlikeholdet av veien over en lengre periode, gjerne flere tiår. Staten betaler ned veien i årlige avdrag og overtar veien etter endt periode. Agder OPS Vegselskap har kontrakten på utbyggingen av E18 mellom Grimstad og Kristiansand. Selskapet er eid av tyske Bilfi nger Berger, danske Pihl & Søn og norske Sundt AS. Da kontrakten om utbyggingen av strekningen på E18 ble underskrevet i 2006, var det den største kontrakten Vegdirektoratet hadde inngått. Agder OPS Vegselskap finansierer byggingen på vanlig måte gjennom egenkapital og lån. Mye av risikoen ved utbygging er overført til oss, og staten betaler veien gjennom 25 år. På den måten er det mulig å bygge en så stor veistrekning i én omgang, forteller informasjonssjef Lars Gunnar Nag i Agder OPS Vegselskap. Han poengterer at en av de store fordelene ved modellen, i tillegg til 8 / MULIGHETER 4-09 / Høyremagasinet

9 DET ER FLYTTET, SPRENGT OG GRAVD ut enorme mengder fjell og masse for å gjøre klart for motorveien langs sørlandskysten. TROND ØSTERENG, daglig leder i Østereng Gruppen, ser frem til ny E18 mellom Grimstad og Kristiansand. Hans selskap vil spare nesten ett dagsverk hver dag på kortete reisetid mellom byene på Agderkysten. DEN NYE veien handler ikke bare om komfort, det handler om sikkerhet også, sier Bente Langerud Mortensen. Daglig kjører hun mange mil på E18 i jobben som konsulent. kort byggetid, er at staten overfører en stor del av risikoen i forbindelse med eventuelle overskridelser ved utbyggingen, til OPS-selskapet. Ved utbyggingen i Agder har budsjettet sprukket med nesten 900 millioner kroner. Ved en normal utbygging ville dette kunne ført til stopp og behov for ekstra bevilgninger for å fullføre veien. Overskridelsene entreprenøren har hatt her, er noe de må ta på egen kappe. Veien er avtalt levert til en fast pris og tapene får ikke betydning for verken fremdrift eller fullføring av prosjektet, forteller Nag. Like god om 25 år OPS er en vanlig form for veiutbygging i utlandet, men i Norge er det så langt bare brukt i tre prosjekter. I løpet av den rødgrønne regjeringens tid er det ikke lagt ut noen nye OPS-prosjekter. Vi har alt å tjene på å bruke gode og holdbare løsninger når vi bygger veien. Slurver vi, straffer vi oss selv. Vi skal vedlikeholde veien i 25 år og når den skal overleveres staten, skal den være i samme gode tilstand som ved åpningen, understreker Nag. Avtalen er også utformet slik at Agder OPS taper penger dersom veien er stengt eller fremkommeligheten redusert. Dersom veien er stengt på grunn av for eksempel dårlig brøyting, trekkes det i betalingen. Det gjør også at vi selvfølgelig er interessert i å åpne hele eller deler av veien så fort som mulig. Allerede er flere delstrekninger åpnet for trafi kk, noe som gjør at vi får betalt for bruken av veien, forteller Nag. Etterlengtet Veien mellom de to sørlandsbyene har vært diskutert lenge, men toppet seg da sørlendingene gikk i demonstrasjonstog i Oslo for å få utbyggingen høyere opp på prioriteringslisten. Jeg er glad vi aksjonerte under den forrige regjeringen. Hadde vi ventet, ville vi ikke kunnet se frem til åpning til høsten, sier Svein Harberg. Han er tidigere ordfører i Grimstad og en av pådriverne for ny vei. Ved høstens stortingsvalg er han førstekandidat for Høyre i Aust-Agder. Han forteller at det var et unisont krav fra landsdelen om å få ny vei. Langs den nye motorveien har flere kommuner benyttet seg av muligheten til å få anlagt nye næringsområder med lett tilgang til veien. Denne veien vil omdefinere hele landsdelen. Når reisetiden mellom byene blir så mye kortere, kan man tenke utvikling på en helt annen måte. Nå går vi fra å være små og store byer til å være en hel region, sier han. Den fire mil lange strekningen er bygd rekordraskt. Bare 38 måneder har gått siden kontrakten med Agder OPS Vegselskap ble underskrevet, når veien etter planen åpner 31. august. Da E18 gjennom Vestfold ble bygd ut, tok det over 80 måneder å bygge ut en omtrent like lang strekning. Høyremagasinet / MULIGHETER 4-09 / 9

10 SAMFERDSEL / TEKST Gaute B. Iversen / FOTO Gaute B. Iversen 09 HELSE SKOLE SAMFERDSEL ØKONOMI SKOLE KRIMINALITET INFORMASJONSSJEF Lars Gunnar Nag i Agder OPS Vegselskap og tidligere ordfører i Grimstad Svein Harberg er godt fornøyd med framdriftsplan og valget av Offentlig Privat Samarbeid som utbyggingsmodell. Gleder seg En av dem som gleder seg til veien åpner, er Bente Langerud Mortensen. Hun jobber som konsulent i Bouvet og har tilbrakt mange timer på E18 mellom Arendal og Kristiansand. Det blir kjempeflott når de åpner veien. Det handler jo ikke bare om komfort, men også om sikkerhet og trygghet. Den gamle veien er forferdelig å kjøre, sier hun. Gjennom ti år som konsulent i Agder-fylkene har hun mange ganger blitt stående i kø på veien mellom de to byene. Når veien åpner, binder den kysten sammen på en annen måte. Det blir med en gang mer aktuelt å kunne bo i én by og jobbe i en annen. Arbeidsmarkedet blir større og mobiliteten bedre, sier hun.! OPS GRIMSTAD KRISTIANSAND 75 km lokalveier og tilførselsveier 61 bruer 7 tunneler 18 kulverter (underganger) 10 toplanskryss 28 tunnelportaler Rasteplasser 3 års byggetid tonn armeringsjern m 3 sprøytebetong m tunnel m 2 asfalt 160 anleggsmaskiner Kostnad 3, 3 milliarder DET GÅR med hele tonn armeringsjern for å bygge alle bruer og konstruksjoner på veianlegget. Det har gått med kubikkmeter sprøytebetong i de til sammen 12 kilometer lange tunnelene. 10 / MULIGHETER 4-09 / Høyremagasinet

11 . MANGE AKTØRER og stram fremdriftsplan krever planlegging. Informasjonssjef Lars Gunnar Nag i Agder OPS Vegselskap viser den overordnede fremdriftsplanen for E18 Grimstad Kristiansand. Raskere vei til flere veier Høyres samferdselspolitiske talspersoner, Trond Helleland og Øyvind Halleraker i transportkomiteen på Stortinget, vil bygge flere veier enn Regjeringen og gjøre det raskere. I mars la Høyre frem sin transportplan for perioden Planen går lenger og er betydelig mer overordnet enn Regjeringens Nasjonal transportplan som ble lagt frem noen uker tidligere. Regjeringens plan er preget av at de ikke tenker nytt, men at de vil fortsette å klatte på utbyggingen av veinettet. De vil ikke tenke nytt rundt veiutbygging og bidrar egentlig ikke til det løftet vi trenger. Den største utfordringen er at vi må tenke større og lenger. Vi må slutte å bygge småparseller og i stedet sikte mot en skikkelig oppgradering av veinettet. Veier må bygges ut i sammenhengende strekninger, sier Trond Helleland. Positiv til OPS Høyre mener erfaringene med OPS-modellen er positive og vil bruke modellen på langt flere prosjekter. Regjeringen setter i sin plan foten ned for å finansiere veiutbygging med OPS til tross for at prosjektene gjennomføres raskere og til samme eller lavere pris. «Gjennomsnittshastigheten mellom de store byene i Norge er som i Albania» Det er fornuftig å bruke OPS. Byggetiden er vesentlig kortere, vi får satt i gang flere prosjekter og kvaliteten på veiene blir bedre. Det er kun ideologi som gjør at Regjeringen ikke vil benytte seg av en effektiv metode, sier Helleland. Hans kollega i Høyres stortingsgruppe Øyvind Halleraker er like lite imponert av Regjeringens transportplan. Det er ingenting i planen som er egnet til å møte de utfordringene vi har på samferdselssektoren i Norge. Regjeringen er så uenig internt at de får ikke gjort noen ting, sier Halleraker. Han peker på at Høyre ved å ønske å bruke OPS-modellen har skissert en løsning som gjør at man får bygd veiene landet trenger. I planen lister Høyre opp 22 prosjekter partiet mener egner seg for OPS. Har planen klar Skal vi få et fullverdig stamveinett, vil det ta 30 år med Regjeringens forslag. Ved å bygge ut i OPS-prosjekter får vi raskt løftet veinettet. Når vi vinner valget til høsten, har vi planen klar for hvordan vi raskt skal bedre samferdselen i Norge, sier Halleraker. Høyres transportplan inneholder også for- Høyremagasinet / MULIGHETER 4-09 / 11

12 SAMFERDSEL / TEKST Gaute B. Iversen / FOTO Gaute B. Iversen 09 HELSE SKOLE SAMFERDSEL ØKONOMI SKOLE KRIMINALITET! FAKTA OM OPS OPS står for Offentlig Privat Samarbeid. På oppdrag fra Vegdirektoratet bygger et privat selskap ut veien til avtalt kvalitet og vedlikeholder veien over en lengre periode. I Norge har kontraktene vært på 25 år. Det private selskapet får oppgaven med å prosjektere, bygge og finansiere, vedlikeholde og drive veistrekningen. Gjennom avtaleperioden får selskapet betalt for veien, en slags avbetaling. Det gis trekk i betalingen dersom veien ikke tilfredsstiller kravene til tilgjengelighet og kvalitet. Svært mye av risikoen for overskridelser eller uforutsette ting overføres til utbyggerselskapet. OPS har vært brukt tre ganger i Norge, hvorav prosjektet E18 Grimstad Kristiansand er det største. I tillegg er strekningene Klett Bårdshaug og Lyngdal Flekkefjord på E39 bygd ut med OPS. Den rødgrønne regjeringen har ikke satt i gang noen OPS-prosjekter, men innrømmer at OPS-modellen gir raskere gjennomføring av prosjekter. Det er ingen direkte sammenheng mellom et OPS-prosjekt og bompenger. Dersom det settes opp bom i forbindelse med en utbygging, er det et eget vedtak som er uavhengig av hvordan utbyggingen skjer. Et OPS-selskap har ingen rolle i innkreving av eventuelle bompenger. Bompengene er statens måte å finansiere en veiutbygging på, uansett om det skjer i et OPS-prosjekt eller på annen måte. slag om å sette av 50 milliarder kroner i et vedlikeholdsfond for vei og jernbane. Avkastningen over en periode på ti år er beregnet til omtrent 20 milliarder kroner. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge infrastruktur. Frem mot 2025, før den store eldrebølgen kommer, har vi muligheten til å bruke pengene på infrastruktur. Kommende generasjoner vil bebreide oss hvis vi ikke benytter anledningen når den er her, sier Helleland. Høyre vil også bygge høyhastighetstog dersom driften er lønnsom. Partiet har innsett at selve utbyggingen neppe vil være økonomisk lønnsom, men setter som krav at driften skal være økonomisk fornuftig. I transportplanen tar også Høyre til orde for at Statens vegvesen skal få en mer selvstendig rolle av typen vi ser i Avinor. Vi må ha en faglig styrt utbygging av veiene. Etter politikernes prioriteringer av hvilke områder som skal bygges ut, må Statens vegvesen kunne prioritere og styre prosjektene ut fra en faglig vurdering. Slik det er i dag, er det for mye lokalpolitikk og for lite overordnede behov som styrer utbyggingene, sier Helleland. Vil ha superbuss Høyres plan inneholder mange reformer og nye løsninger for å bedre samferdselen. Blant annet ønsker partiet å sette av tre milliarder kroner for å prosjektere og bygge bybaner og busstraseer. Såkalte superbusser som går i egne traseer har vært en suksess i blant annet Nederland. Vi vil undersøke om det er en fornuftig måte å løse noen av trafikkproblemene i de store byene på, sier Helleland. I tillegg ønsker han og Halleraker å satse på bybaner tilsvarende de som bygges i Stavanger og Bergen, og Kolsåsbanen i Oslo og Akershus. HØYRES TRANSPORTPLAN Høyre la i slutten av mars frem sin transportplan. I planen legger Høyre opp til at mer vei skal bygges ut raskere og tidligere enn den rødgrønne regjeringen foreslår i Nasjonal transportplan, som ble lagt frem i februar. Høyre vil bruke 15 milliarder mer på nye riksveier frem til 2019 og vil ha et vedlikeholdsfond på 50 milliarder kroner. Avkastningen på fondet skal brukes til å ta igjen det enorme etterslepet på vedlikehold på vei og jernbane. Hvert år vil Høyre sette i gang tre til fem nye OPS-prosjekter for å få fart på veibyggingen og bygge ut hele strekninger. Høyre vil ha slutt på klattingen på veiutbyggingen. I planen listes det opp 22 prosjekter som er aktuelle for OPS. Ved å bruke OPS ved utbygging av disse strekningene mener Høyre at det vil bli frigjort midler slik at enda flere veistrekninger kan bygges ut gjennom ordinære bevilgninger. I tillegg vil Høyre sette av tre milliarder kroner til utbygging av bybaner og superbusser. Superbusser er egne busstraseer som ikke påvirkes av trafikken Diskuter på HIT: Hva skal til for å bedre norsk Hele planen kan lastes ned på 12 / MULIGHETER 2-09 / Høyremagasinet

13 Fremtiden er grønn Rud minis et augiat nostis atet acipisi ea feugue consequate min ulluptat wiscin ute coreriure modolorem enit vel duis adipis nim am vel iriuscil irit nulput lut. Rud minis et augiat nostis atet acipisi ea feugue consequate min ulluptat wiscin ute coreriure modolorem enit vel duis adipis nim am vel iriuscil irit nulput lut. Høyremagasinet / MULIGHETER 2-09 / 13

14 PORTRETTET / TEKST Tove Brorson / FOTO Tove Brorson/privat EN DROSJETUR i Trondheim høsten 2007 førte Kjetil til Bangalore i India. Drosjetur endte i India En høstdag i 2007 ble en spesiell dag på jobben for Kjetil Utne (53), taxisjåfør og Trondheimspolitiker. I løpet av den korte drosjeturen i Trondheim by ble han invitert til organisasjonen Concerned For Working Children (CWC) i Bangalore i India. Invitasjonen kom fra passasjeren i baksetet, informasjonsdirektør Kavita Ratna. Ratna var i Trondheim i forbindelse med en konferanse om leveforhold. Kontakten oppsto raskt, og før den korte turen var over, hadde de rukket å utveksle mange tanker og ideer. Kjetil bestemte seg raskt for å besøke India og organisasjonen. I februar i år, et drøyt år senere, satte jeg meg på flyet til India. I ti dager bodde jeg på en yrkesskole med internat for barn fra krisefamilier i Kundapur og ved organisasjonens hovedkontor i Bangalore. I løpet av turen fikk jeg hilse på ordføreren og kommunestyret i Yedthave, som er en kommune med 9700 innbyggere. Dessuten møtte jeg blant annet barnearbeidere, aktivister og medlemmer av flere lokale ungdommens kommunestyrer. Det ble en opplevelsesrik tur. Taj Mahal var en stor opplevelse, men det bleknet likevel i forhold til møtene med mennesker, forteller den sindige trønderen, som blant annet har vært FN-soldat i Libanon og sitter som styremedlem i Trondheim Høyre. Etter oppholdet i India har Kjetil fått et sterkt engasjement for barnearbeiderne. Han ønsker å bidra til å hjelpe disse barna til en bedre hverdag. Nå vil han ha debatt om internasjonalt barnearbeid også i Norge. Boikott ingen løsning Organisasjonen CWC er en organisasjon som arbeider for å sette barn i stand til å forbedre sin egen situasjon og sitt eget liv. Den holder til i Bangalore og Kandapur i delstaten Karnataka i India. Organisasjonen er pioner i barnearbeiderbevegelsen, og den jobber tett med Redd Barna 14 / MULIGHETER 4-09 / Høyremagasinet

15 ! FAKTA: KJETIL UTNE ALDER: 53 år BOR: Trondheim SIVILSTAND: ugift UTDANNELSE/YRKE: reiselivskandidat fra Oppland distriktshøgskole JOBBER SOM: taxisjåfør, frilansjournalist, politisk rådgiver og med forskjellige prosjekter POLITISKE VERV: styremedlem Trondheim Høyre og Sør-Trøndelag Høyre, vara til bystyret i Trondheim, kulturkomiteen og byutviklingskomiteen og fast medlem i Tilsynsutvalg innen helse og velferd HOBBY: lesing, reising og politikk, Rosenborg og Byåsen Håndball BRENNER FOR: Trondheim, barnearbeidere, Høyre FORUM FOR UTVIKLING (Forut) på Gjøvik er organisasjonen CWCs viktigste samarbeidspartner i Norge. HER BESØKER KJETIL en fagforening for barn i delstaten Karnataka som blant annet organiserer barnearbeidere og har medlemmer. og Forum for utvikling (Forut) på Gjøvik. Det er norske midler gjennom Forut som har finansiert CWCs yrkesskole Namma Bhoomi, som ble etablert i 1993 for barn fra krisefamilier. Forut er CWCs viktigste samarbeidspartner i Norge. Hvor omfattende er problemet med barnearbeidere? Totalt er det 55 millioner barnearbeidere i India og mer enn 200 millioner på verdensbasis. Arbeid er en naturlig del av det å vokse opp, også i Norge. Det ser vi for eksempel på unger som vokser opp på gårder i Norge, ungdom som tar sommerjobber og helgearbeid. Arbeid i seg selv er en naturlig ting, men det må skje på barnas vilkår, sier Kjetil, som forteller at boikott ikke er løsningen. Hvorfor ikke? Fordi det vil gå ut over barna. Hvis de mister jobben, kan konsekvensen være prostitusjon, selvmord i familien eller arbeid under verre forhold. Hele familien blir rammet fordi de mister inntekt. Vi sier ja til boikott for å verne eget næringsliv. Ap og LO har uttalt at de støtter en boikottlinje. Disse barnearbeiderne skulle gjerne gått på skole, men for dem er det viktigere å overleve ved å hjelpe familien, forteller Kjetil, som legger til at det bare er et lite mindretall av ungene som jobber på fabrikk. De fleste jobber som hushjelp, med å lete etter gjenbrukbare ting på søppelfyllinga eller ved å hjelpe til i egen familie. Ungene velger ikke arbeid fordi de er dumme, men fordi de ikke har alternativ. Hvem er vi som kan frata dem den eneste muligheten de har til et måltid mat? spør han. Hva er alternativet? Et alternativ jeg vil arbeide for, er forpliktende internasjonale avtaler hvor norske og internasjonale bedrifter forplikter seg til å gå i dialog med barnearbeiderbevegelsen for å skape akseptable forhold for barnearbeiderne. Det kan dreie seg om blant annet barnearbeidernes innflytelse over egen arbeidssituasjon, kombinert med skolegang og lønnsforhold. I neste omgang kan det etableres en merkeordning etter mønster av miljømerkingen for produkter hvor barnearbeidere har vært involvert på et eller annet vis. Norske importører av varer fra utviklingsland, NHO, bedrifter som er engasjert i utviklingsland, og Statens pensjonsfond Utland kan spille en rolle her. «Ungene velger ikke arbeid fordi de er dumme, men fordi de ikke har alternativ» Kanskje kan også norske forskningsmiljøer bidra til å utvikle gode løsninger, sier Kjetil entusiastisk, og forteller at han ønsker å dra i gang en norsk debatt om hvordan vi forholder oss til barnearbeid og barnearbeidere og legger til at om det er noen som ønsker å bidra, er det bare å ta kontakt. Trondheim-politikeren mener at både en forbuds- og en boikottlinje preger norsk debatt og internasjonale konvensjoner. Dette er langt fra det barnearbeiderne og deres organisasjoner ønsker, og jeg håper å påvirke norsk politikk og norske holdninger på området. Dette er sterkt støttet av CWC. Også Forut er glad for en slik debatt, som de ikke har ressurser til å prioritere selv. Stavset skole engasjert Hva kan du som enkeltperson bidra med? Du blir liten i en global verden? Ja, men det er ingen grenser for hvordan man kan påvirke. Jeg kan ikke gjøre alt, men jeg kan gi ideer og påvirke andre til å ta grep. Jeg kan forandre en liten del av verden, sier Kjetil, og forsøker å forklare det med følgende sitat: Jeg tenkte at himmelen var grensen inntil jeg tenkte på at det var fotspor på månen. Høyremagasinet / MULIGHETER 4-09 / 15

16 PORTRETTET KAVITA RATNA (til høyre) er kommunikasjonssjef i CWC. Hun inviterte Kjetil til India en høstdag i GRAM SABHA er en årlig samling av barn og ungdommer i kommunen mellom 6 og 18 år hvor de møter ungdommens kommunestyre og det ordinære kommunestyret for å presentere sine krav. Jeg stiller spørsmål ved hvilken måte vi angriper barnearbeidsproblematikken på. Når folk sier at boikott er løsningen, er dette i mangel på kunnskap, sier han og forteller at engasjementet hans er i en tidlig fase og at det ikke per i dag eksisterer noe formelt forhold mellom ham og CWC og Forut, men at besøket i India har påvirket ham sterkt og gitt ham mer lyst til å engasjere seg i barnearbeidernes sak. «Det fineste ordet vi har i Høyre i dag, er Mangfold!» Engasjementet mitt ble møtt med stor glede både hos CWC og Forut. Hva gir dette engasjementet deg som lokalpolitiker? Jeg har knyttet kontakt mellom Stavset skole i Trondheim og CWC. Skolen vil bidra til å samle inn penger til et skoleprosjekt, en privat modellskole for India Namma Nalanda i Kundapur. I tillegg er tanken at skolen i samarbeid med CWC skal utarbeide et flerårlig prosjekt som utvikler de norske elevenes verdier og holdninger, kombinert med kunnskap om hvordan barn i India lever. En utvekslingsordning er også tenkelig. Jeg håper også at jeg får med meg lærerutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag på et samarbeid, sier han. En vinn-vinn-situasjon? Ja, vi har minst like mye å lære fra inderne som de kan lære av oss. Hva kan indisk og norsk skole lære av hverandre? Mens vi i Norge er for dårlige på kunnskap, er det motsatt i India. De har kun fokus på kunnskap og lite på mennesket, sier Kjetil, som også fikk oppleve at delstaten Karnataka har lovbestemt en ordning med ungdommens kommunestyre og har utviklet en ordning for ungdommens deltakelse i politiske prosesser som ligger langt foran Norge. Kanskje er det noen ungdommens kommunestyrer i Norge som vil ha kontakt med tilsvarende kommunestyrer i India? Engasjert Fylkessekretær i Sør-Trøndelag Bjørg Tiller gir deg gode skussmål som lokalpolitiker. Hun sier blant annet at hun aldri har opplevd maken til person som deg, og at du er utrolig kunnskapsrik uavhengig av hvilket tema som diskuteres. Du er politisk engasjert. Hvorfor ble valget Høyre? Jeg har aldri vært i tvil om mitt politiske ståsted. Partivalg handler om grunnleggende ideologi. Jeg ble vervet inn i Unge Høyre i 1971 av Bernt Olufsen (sjefredaktør i VG). Da jeg meldte meg inn i partiet, var det nok mest på bakgrunn av temaene økonomi og næringsliv. Jeg er fortsatt interessert i næringsutvikling og har vært frilansjournalist for avisen Byens Næringsliv. Hva kjennetegner deg som politiker? Jeg engasjerer meg sterkt i de sakene som opptar meg. Jeg er engasjert i politikk fordi jeg liker det, og fordi jeg brenner for byen min og for Høyre. Jeg tror jeg har noe å bidra med, sier Kjetil og legger til: Høyre er et svært godt parti for de svakeste i samfunnet. Det er vår politikk som gir muligheter. Det fineste ordet vi har i Høyre i dag, er Mangfold! avslutter den engasjerte trønderen, med et bankende hjerte for barnearbeiderne i India og i resten av verden. Gå inn på Kjetils Blå Bølger: FAKTA: BANGALORE INDIAS KUNNSKAPSHOVEDSTAD med mange IT-bedrifter, 6 millioner innbyggere, hovedstad i delstaten Karnataka med 52 millioner innbyggere. CONCERNED FOR WORKING CHILDREN (CWC) org holder til i Bangalore og Kundapur i delstaten Karnataka i India. Arbeider for å sette barn i stand til å forbedre sin egen situasjon. Har bistått i opprettelsen av Bhima Sangha Barnas fagorganisasjon, Makkala Panchayat en lovbestemt ordning for barnas kommunestyre og en ombudsordning for barn valgt av barn: Children s Friend. CWC driver også Namma Bhomi, en yrkesskole med internat for barn fra krisefamilier i Kundapur-provinsen og planlegger å bygge opp en privat modellskole for India Namma Nalanda, også i Kundapur. 16 / MULIGHETER 4-09 / Høyremagasinet

17 HVA SKJER PÅ STORTINGET? Les mer om hva Høyre gjør på Stortinget: Besøk Bedre helsetjenester der folk bor På tross av rekordbevilgninger til helsevesenet øker helsekøene kraftig under de rødgrønne. Mye tyder på at vi yter for dårlige helsetjenester nær pasientene, hos fastlegene, i sykehjem og lignende. Inge Lønning og Sonja Irene Sjøli har derfor fremmet forslag om å utarbeide en helhetlig plan for å styrke helsetilbudet der pasientene bor. Raskere helsehjelp og mer valgfrihet Erna Solberg, Inge Lønning og Sonja Irene Sjøli har fremmet forslag om raskere helsehjelp og større valgfrihet i helsetjenesten. Kapasiteten hos private klinikker må utnyttes slik at pasientene får rask behandling og ordningene våre må innrettes slik at den enkelte pasient lettere kan orientere seg om private helsetilbud som betales av det offentlige. Noen bedre enn NAV? NAV har monopol på store deler av sin virksomhet. Enkelte av oppgavene kunne like godt vært utført av private, som står klare til å avlaste en etat i dype problemer. Martin Engeset og Jan Tore Sanner har fremmet forslag om å la bemanningsselskaper avlaste NAV med arbeidsformidlingen til ordinære arbeidsledige, samt å la attføringsog vekstbedrifter avlaste NAV i oppgavene med arbeidsevneavklaring for sykmeldte, yrkeshemmede og uføretrygdede. Integrering og toleranse Den oppvoksende generasjon av barn og unge med innvandrerbakgrunn er viktig for å få til en vellykket integrering. Mange barn og unge sliter ofte med ekstra utfordringer fordi de kan føle seg presset av foreldregenerasjonen til å beholde sterke kulturelle bånd til foreldrenes hjemland, samtidig som de kan oppleve at de ikke fullt ut blir akseptert som nordmenn selv om de er født og oppvokst her. Bent Høie, Jan Tore Sanner og Torbjørn Røe Isaksen har fremmet 22 forslag til tiltak for å fremme integrering og toleranse i det norske samfunnet. Trygt boligkjøp Forbrukerrettighetene til norske boligkjøpere må styrkes. Det vil stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen, Elisabeth Røbekk Nørve og Bent Høie som nå har fremmet nettopp et slikt forslag. For å styrke norske boligkjøpere foreslås det blant annet at det innføres ti års reklamasjonsfrist og at servicehefte for bolig, obligatorisk byggeforsikring og obligatorisk tilstandsrapport utredes. SNØSCOOTER: KOMMUNENE MÅ BESTEMME KLIMAVENNLIG TRANSPORT Reguleringen av motorisert ferdsel i utmark kan ikke overlates til embetsverket hos Fylkesmannens miljøvernavdeling. Det ivaretar ikke lokale variasjoner og tilpasninger. Linda C. Hofstad Helleland, Jan Tore Sanner, Olemic Thommessen, Gunnar Gundersen, Ivar Kristiansen og Elisabeth Aspaker mener spørsmålet bør kunne overlates til den enkelte kommune og lokaldemokratiet, og fremmer forslag om å tilpasse lov om motorferdsel i utmark slik at kommunene får økt myndighet innenfor nasjonale retningslinjer. Fra 2011 skal alle nye busser i det offentlige kollektivnettet kunne benytte utslippsfrie eller utslippsnøytrale drivstoff. Det bør også fremmes krav om å kunne benytte utslippsfrie eller utslippsnøytrale drivstoff for nye ferger, rutebåter og dieseldrevne tog. I tillegg bør det vurderes å innføre lignende krav i nye taxikonsesjoner. Dette mener stortingsrepresentantene Peter Skovholt Gitmark, Linda C. Hofstad Helleland, André Oktay Dahl og Øyvind Halleraker, som har fremmet forslag om tiltak for å redusere klimagassutslippene fra offentlig transport. Høyremagasinet / MULIGHETER 4-09 / 17

18 KAMBODSJA / TEKST OG FOTO Christian Angell RØDE KHMER tok bilder av ofrene sine. De er vist frem i fengselet Toul Sleng. CHRISTIAN ANGELL inne i en trang celle hvor fangene ble lenket fast. DET VAR FORBUDT å smile i fengselet. OGSÅ BARN BLE HENRETTET, Bildene av dem henger fortsatt i fengselet. 18 / MULIGHETER 4-09 / Høyremagasinet

19 Kambodsja ETTER POL POT Mamma og pappa ble drept, det samme ble mine søsken. Hver dag jobbet vi til vi stupte på dødsmarkene. Jeg var så sliten. En dag spiste jeg litt ris som jeg fant. Det skulle jeg aldri ha gjort. En vokter så det og jeg ble bakbundet og slått til blods. Historien som Samnang Chim forteller, er sterk. Tårene kommer sakte rennende nedover ansiktet hans. Mannen er en av de få overlevende fra dødsmarkene til Pol Pot og Røde Khmer i Kambodsja. Kommunistenes terrorstyre ødela et vakkert land, utslettet store deler av befolkningen og etterlot seg store menneskelige lidelser. De skulle starte på nytt. Alt gammelt skulle bort, og et nytt samfunn skulle skapes. Folk ble tvangsflyttet ut på landet for å jobbe manuelt på meningsløse prosjekter. Kommunistene slaktet mennesker med en grusom effektivitet som bare kommunister kan. Applaudert av norsk venstreside. Folk som Gerd Liv Valla, Hilde Haugsgjerd og Pål Steigan beundret dette regimet. Vi må ikke la oss forvirre av borgerlig humanisme, sa sjefideolog Tron Øgrim i AKP (ml). Undertegnede lurte på hvordan det var mulig. Sterkt beveget ser jeg Chims tårer. Jeg vet ikke når jeg har bursdag, sier han. Slike ting var forbudt. Etter mange uendelig lange dager på markene invaderte Vietnam Kambodsja. Chim ble løpende mellom frontene. Jeg så døde mennesker overalt, uendelige mengder med lik lå strødd ved siden av veiene. Vietnam tok over landet. Installerte en marionettregjering som besto av deres kommunister. For oss betød det at vi måtte lære en ny ideologi, sier Chim. Røde Khmer fortsatte med drap og geriljavirksomhet. Helt til de la ned våpnene i Kambodsja i dag Hvordan går det med Kambodsja i dag, hvem styrer og har morderne blitt stilt for retten? Landet har demokrati i navnet. De som styrer, er kort fortalt en blanding av gammelkommunister innsatt av Vietnam under okkupasjonstiden og gamle Røde Khmerfolk. Kommunistiske idealer har de slengt på skraphaugen hvor de hører hjemme, men er de demokrater? Hun Sen, landets statsminister, er korrupt. Han var med i Røde Khmer, hoppet av og ble innsatt ved makten av Vietnam. I dag gjør han alt han kan for å kneble opposisjonen innenfor demokratiske rammer. Opposisjonen får ikke kritisere statsministeren for hardt. Da risikerer de å bli fengslet, noe Kem Sokha fi kk erfare da han kritiserte statsministeren for å være korrupt. Etter internasjonale protester slapp parlamentarikeren ut av fengsel. Korrupsjon er et kjempeproblem. Skoler som ble ødelagt av Røde Khmer, er gjenoppbygd, men lærerne har ikke lønninger til å leve av. Derfor må elevene ofte betale for å få bestått eksamen med vitnemål. Næringslivsledere får store landområder gratis mot vederlag til de riktige politikerne. Mu Sochua, som også sitter i parlamentet, bekrefter problemene. Hun Sen og hans Cambodian People s Party, CPP, gjør alt de kan for å kneble oss, sier hun og fortsetter: 40 prosent av befolkningen kan verken lese eller skrive. Istedenfor å gjøre noe med det, er regjeringen mer opptatt av å stappe penger i egne lommer og ikke minst slå ned på oss opposisjonelle. CPP er meget godt organisert. Etter at de tok over makten i 1979 ved hjelp av Vietnam, har de gradvis tatt et meget sterkt grep om landet. De kontrollerer lokale landsbyhøvdinger som leverer stemmer ved hvert valg. Til gjengjeld får de mer penger og overføringer enn andre landsbyer. Høyremagasinet / MULIGHETER 4-09 / 19

20 KAMBODSJA / TEKST OG FOTO Christian Angell Hodeskallene til ofrene etter kommunistenes bødler stilles frem i Toul Sleng - fengselet Korrupsjonen i landet florer sier parlamentarikeren Kem Sokha i samtale med Olemic Olemic med kollega Mu Sochua i parlamentet. Hvordan skal vi få dømt Røde Khmer- forbrytere når de fortsatt styrer landet? Mu Sochua, Olemic og Anne Lene. Det er ikke mulig å få landet på fote økonomisk uten et skikkelig demokrati. Hva har skjedd med Røde Khmer-bødlene? I disse dager pågår rettssaken mot flere av de verste morderne. Dutch, som var sjef for fengselet i Phnom Phenh, er en av dem. I hans varetekt skjedde grusomme overgrep. Menn, kvinner og barn ble torturert på de mest bestialske måter. Bare noen få mennesker overlevde i det grusomme fengselet, som tidligere hadde vært en skole. I dag er fengselet et museum. Hodeskallene til ofrene fi nnes der fortsatt. Ifølge opposisjonen i landet vil rettssaken ikke fungere så bra som den burde. Altfor mange gamle Røde Khmer-folk sitter ved makten i dag og er redde for hva som kan komme frem. Youk Chhang, som er direktør for dokumentasjonssenteret av Røde Khmers forbrytelser, ivrer for rettergang. Hans stab har over fi ler på forbrytere i landet. Dessverre skjer det stadig trenering fra myndighetenes side. Og penger til rettssaken forsvinner. Men vi skal ikke gi oss. Hver måned sender vi 500 ofre til retten som vitner. Ingen av disse har bedt om erstatning, men de ønsker rettferdighet, sier Chhang. Rettssaken er ikke bare viktig for ofrene. Det er også viktig å vise resten av verden at folkemord ikke er akseptabelt noen steder. Og at forbrytelsene blir dokumentert slik at vi og fremtidige generasjoner kan lære av dette. Chim oppsummerer det på sin egen måte: Landet er ikke perfekt, men alt er bedre enn under Røde Khmer. Vi er buddhister, vi ønsker ikke hevn, vi vil videre. Men det er bra hvis vi kan få dømt de verste forbryterne gjennom en skikkelig rettssak. Vi er tross alt bedre enn dem, avslutter Chim.! FAKTA HØYRE ER et internasjonalt parti som ser det som viktig å være oppdatert på hva som skjer i verden. Hvert år arrangerer partiet, i samarbeid med Norad og Høyres Studieforbund, en studiereise for å lære mer om demokratiutvikling og bistandspolitiske problemstillinger. Denne gang var det Olemic Thommessen, stortingsrepresentant, og Anne Lene Hojem, leder i Bærum Høyre, som reiste sammen med internasjonal sjef Christian Angell. 20 / MULIGHETER 4-09 / Høyremagasinet

21 i IMPULSER Sakene med mer utfyllende stoff på er merket Budskap mottatt Politiske budskap går oftere lettere inn hos folk om de føles aktuelle. Det var grunnen til at irriterte påsketurister i kø langs E16 og E18 fi kk vite at Høyre vil bygge mer vei på kortere tid. Lei av kø? var tittelen på bannerne Bærum Høyre hang opp langs de to hovedutfartsårene. Forbipasserende stoppet opp og så, forbikjørende tutet og vinket begeistret. Budskapet om at Høyre vil ha mer vei for pengene og bygge vei raskere, er tydelig noe mange bilister setter pris på. Tusenvis av turister bruker E16 og E18 gjennom Bærum daglig. I vinterhalvåret, helger, ferier og høytider står køene nærmest stille. Dette er to av veiene Høyre prioriterer å bygge ut på Østlandet ved å ta i bruk OPS. Akershus Høyre og Bærum Høyre håper alle køkjørerne stemmer Høyre slik at trafi kken på utfartsveiene kan gå lettere i fremtiden. PARTILEDER: Erna Solberg Alternativ påske En hjemmepåske kan brukes til så mangt. Fylkessekretær i Sør-Trøndelag Bjørg J. Tiller takket ja til et par hundre eksemplarer av Høyremagasinet Muligheter som hun ville dele ut til ferierende i Trondheim. Ved en feiltakelse fikk hun hele 1000 eksemplarer. Når vi spurte om hun hadde ett eksemplar igjen så vi kunne få tatt et bilde av henne med bladet, var svaret nei. Bjørg Tiller fikk riktignok hjelp med 100 eksemplarer som ble delt ut i Malvik, ellers delte hun ut 900 magasiner på sine turer rundt i Trondheim. Jeg liker beste hjemmepåske og fi kk sett riktig mange nabolag, sier Bjørg, som for øvrig har oppdaget at alle de som var ute og stelte i hagene sine i påsken, både var hyggelige og har tenkt å stemme Høyre. Iallfall hyggelig i vårlige Trondheim å gi ut det flotte bladet, sier hun. Ny leder hjem til Tana Brynly Ballari (69 år) er valgt til ny leder i Tana Høyre. Pensjonisten, som reiste fra kommunen som 17-åring, har nå flyttet tilbake og ser oppgaven som en glimrende anledning til igjen å bli kjent med lokalbefolkningen i kommunen. Det nye styret ønsker innspill om det som lokalbefolkningen er opptatt av, dessuten ønsker de å få organisert et lokalparti av Unge Høyre i Tana. Det viktigste for Ballari i tiden fremover er å videreutvikle lokalpartiet, forberede den kommende valgkamp til stortings- og sametingsvalget, dessuten å begynne prosessen frem mot neste kommunevalg i Tana om to år. Ballari har lang tjenestetid i offentlig virksomhet, blant annet som helse- og sosialsjef i Sør-Varanger, i to bydeler i Oslo og senest i tilsvarende stilling i Tromsø. Det øvrige styret i lokalpartiet er nestleder Tone Kollstrøm, styremedlemmene Torstein Schanche, Kirsti Breivoll og Jan Jessen. Trude Aslaksen som representant for Unge Høyre og Kåre Breivik som gruppeleder i kommunestyregruppen. Varamedlemmer: Steinar Mietinen og Bjørn Breivik. Høyremagasinet / MULIGHETER 4-09 / 21

22 i IMPULSER Sakene med mer utfyllende stoff på er merket Drillet i politikk Sjarmoffensiv i morgenrushet Bjørn Lødemel vil til Løvebakken. Høyrebølge i Europa HORDALAND: Høgre-folk i regionen var i morgonrushet i går ute på gater og torg for å informere om sitt alternative forslag til Nasjonal transportplan, sto det å lese i Nordhordland. Og visst var de det! Noen startet morgenfriskt på Knarvik skysstasjon for å møte engasjerte kollektivtreisende i kø. Knarvik er regionssenteret i Nordhordland og det er mange som setter bilen sin igjen her for å ta buss inn til Bergen. Og dagene ender opp som de pleier med at bussen står i samme kø som de som kjører selv! Høyre-budskapet traff folk hjemme! Vi møtte mange engasjerte kollektivreisende som i en travel morgenstund ga seg tid til en prat og var opptatt av at vi finner løsninger som gjør at man kommer Raskere frem trygt hjem, sier Torill Eidsheim, Høyre-representant i samferdselsutvalet i Hordaland. Ordføreren i Hornindal, 1. kandidat og fylkesleder i Sogn og Fjordane, synes det er leit at de ikke er representert på Stortinget. Nylig deltok han på toppkandidatskolering i regi av HH og har fått ytterligere inspirasjon og motivasjon til å drive valgkamp. Dette har vært både inspirerende og lærerikt rett og slett knallbra. Det har vært intensivt og rett på, og det er kjekt å treffe gode Høyre-venner fra hele landet. Vi fi kk prøve oss i blant annet debatt- og intervjuteknikk og retorikk gull verdt, sier Lødemel. Sogn og Fjordane er i dag ett av fem fylker hvor Høyre ikke er representert på Stortinget. Lødemel mener representasjon fra eget fylke vil bidra til et sterkere Høyre. Dårlige meningsmålinger gjør meg kamplysten. Vi har et felles ansvar i organisasjonen for å motivere oss, og vi må inspirere grasrota. Vi må vise handlekraft og brette opp ermene, sier Lødemel. Til nå har to puljer av toppkandidatene hatt skolering. Det har vært en god blanding av nåværende stortingsrepresentanter og nye kandidater. Kandidatene har vært gjennom et omfattende og variert program, og den siste samlingen foregår juni på Holmen for begge puljer. Primus motor for skoleringen, Kari Kronberg fra HH, er fornøyd med gjennomføringen av skoleringen så langt. Det er alltid gøy å sette opp et helgeprogram til våre toppolitikere. De fleste kandidatene kommer opplagte og klare for helhjertet egeninnsats. Programmet er tett og intenst og en gjenganger på slike samlinger er også at de i tillegg gjerne jobber litt ekstra inn i de oppsatte pausene. Nå gleder vi oss til å gå gjennom evalueringene før vi starter opp det endelige programmet for junisamlingen, sier Vil du lese mer om toppkandidatskoleringen, gå inn på HiT-tillits- og folkevalgte-kurs og kunnskap-toppkandidatskolering. Lokale saker selger på dører Halden Høyre har banket på dører med stort hell: Det å ha en lokal sak som døråpner er svært vellykket. Vi banket på dører i et område der kommunen ved ordfører har sendt inn et forslag om en ny ringvei i det mest brukte turområdet i Halden. Ved å fokusere på hva vi mente om den saken, fi kk vi presentert også de andre Høyresakene på en fin måte. Folk var, nesten uten unntak, svært positive. Metoden kan varmt anbefales, og vi vil fortsette med dørbanking i dette området fremover, sier Eirik Milde. 22 / MULIGHETER 4-09 / Høyremagasinet

HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK

HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK LØSNINGER I VEST Øyvind Halleraker (H) Transport- og kommunikasjonskomiteen Bergen, 25.8.2011 På tide med Høyrepolitikk! SIST HØYRE HADDE SAMFERDSELSMINISTEREN KORT OPPSUMMERT

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylke Vest-Agder fylke består av 15 kommuner 170.377 innbyggere pr 1. januar 2010 Areal på 7.281 km 2 Norges

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv Aust-Agder FrP VALGPROGRAM 2017 Folk kan tenke selv Åshild Bruun-Gundersen 1. kandidat 30 år, fra Arendal Byggingeniør Brenner for: Samferdsel, utdanning og velferdsteknologi. Ingelinn Lossius-Skeie 2.

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor?

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Fafo-frokost 13.mai 2009 Marjan Nadim og Guri Tyldum Someone who cares Problemstilling: Sårbarhet og utnytting

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Gruppe 4: Demokratisk arena

Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppeleder: Sverre Siljan Referent: Stian Stiansen Grupperom: Ælvespeilet, sal 3 Ant. Fornavn Etternavn Virksomhet/ representant for 1. Janette Brendmo Ungdomsutvalget 2. Endre

Detaljer

8 Det politiske systemet i Norge

8 Det politiske systemet i Norge 8 Det politiske systemet i Norge Maktfordeling I Norge har vi en tredeling av makten: - Stortinget er den lovgivende makten. - Regjeringen er den utøvende makten. - Domstolene er den dømmende makten. Politiske

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

SØRLANDETS. veivalg. Et samferdselsløft for økt trafikksikkerhet, bedre levekår og fortsatt vekst og utvikling.

SØRLANDETS. veivalg. Et samferdselsløft for økt trafikksikkerhet, bedre levekår og fortsatt vekst og utvikling. SØRLANDETS veivalg Et samferdselsløft for økt trafikksikkerhet, bedre levekår og fortsatt vekst og utvikling. De veiene. Agder trenger veiinvesteringer for å styrke vekstkraften i landsdelen. Dette er

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Kjøreteknikk motocross

Kjøreteknikk motocross Kjøreteknikk motocross Den fritt oversatt fra Motocross Action, hvor motocross / supercrosslegenden Bob Hurricane Hannah og Motocross Action gir deg 10 eksklusive tips som reduserer rundetidene dine og

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet. Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad

Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet. Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad Problemstilling og hensikt Hvilken betydning har deltagelsen i Inn

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

NHOs årskonferanse 2018 innlegg av Hans-Christian Gabrielsen. Kamerater! Det jeg skal snakke om i dag er kapitalforvaltning.

NHOs årskonferanse 2018 innlegg av Hans-Christian Gabrielsen. Kamerater! Det jeg skal snakke om i dag er kapitalforvaltning. NHOs årskonferanse 2018 innlegg av Hans-Christian Gabrielsen Tapt arbeid - tapte verdier Kamerater! Det jeg skal snakke om i dag er kapitalforvaltning. Men la meg først gå 33 år tilbake i tid. Til første

Detaljer

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet.

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. DAG OG NATT Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. EXT. / INT. BILEN TIL Hei! Hun prøver å kysse ham. forts. Gi

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Globale trender (som også påvirker Sørlandet/Grenland) Globalisering Kunnskapssamfunnet Urbanisering flere ønsker å bo i byer Flere reiser kollektivt

Globale trender (som også påvirker Sørlandet/Grenland) Globalisering Kunnskapssamfunnet Urbanisering flere ønsker å bo i byer Flere reiser kollektivt Hva kan vi felles gjøre for å fremme utvikling og vekst i våre regioner med vekt på samarbeid om infrastruktur Risør 29. mai 2015 Kontaktmøte Østre-Agder og Grenlandsregionen Reidar Braathen Globalisering

Detaljer

Velkommen til Norges Samferdselsforbund

Velkommen til Norges Samferdselsforbund Velkommen til Norges Samferdselsforbund Dagens samferdselspolitikk! Harry Lysvand Gründer og grunnlegger av NSF Hva er målene med å innføre en ny teknologi innen samferdsel! Hovedmålet å arbeide / fremme

Detaljer

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i NAFs visjon Kommunevegdagene Steinkjer, 2.oktober 2007 Kristine Lind-Olsen, NAF Region Nord NAF - Norges Automobil-Forbund 08.10.2007

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå!

Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå! Et intervju til bruk i forbindelse med Klimavalg 2013. Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå! Til bruk i menighetsblader, organisasjonsblader og andre arenaer for Klimavalg 2013 «Tenk

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer