Teknologi som konkurransefortrinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknologi som konkurransefortrinn"

Transkript

1 TEMA: Aqua Nor Nr. 4 / SINTEF Fiskeri og havbruk AS: SINTEF Fiskeri og havbruk utfører en rekke forskningsprosjekter for norsk industri og næringsliv. Vi jobber med teknologiutvikling for bedre utnytting av fornybare marine ressurser, sier administrerende direktør Karl Almås. Fremtidens fiskeri og havbruk er helt avhengig av større utvikling innenfor teknologi. Dette vil være et svært viktig konkurransefortrinn for Norge. Fiskeri- og havbruksnæringen er en internasjonal næring og for å løse de globale utfordringene med å produsere nok mat til ni milliarder mennesker, må denne næringa bidra. Teknologi som konkurransefortrinn Norge har et fantastisk utgangspunkt. Hele den biomarine næringen er en viktig bransje som har potensial til å avløse oljebransjen når tiden er inne, sier administrerende direktør Karl Almås i SINTEF Fiskeri og havbruk AS. I fjor gjennomførte selskapet 340 små og store forskningsprosjekter for norsk fiskeri- og havbruksnæring, oppdrettsselskaper og leverandørindustri. Salmar, Marine Harvest, Lerøy, Aqua-gruppen og Aqualine er noen av kundene. 90 prosent av vår forskning er skjer på oppdrag for offentlige og private kunder. Gjennom vår forskning skal vi løse deres utfordringer og gjøre dem mer lønnsomme. Et institutt som vårt finner du ingen andre steder i Europa. Vi har et tverrfaglig miljø med høyt teknologifokus, dette er mulig fordi Norge er verdensledende innenfor fiskeri- og havbruksnæring, opplyser Almås. INNGÅENDE KJENNSKAP SINTEF Fiskeri og havbruk representerer kompetanse og bransjekunnskap innen utnyttelse av fornybare marine ressurser. Innenfor teknologiutvikling jobber de med fire hovedområder. Vi ønsker at vår forskning skal bidra til bærekraftig høsting av villfanget fisk, både økologisk og økonomisk. I tillegg jobber vi med utfordringene havbruksnæringen står overfor med lakselus, rømming og groe på merder. Sammen med kundene våre jobber vi med å effektivisere foredlingsindustrien og vi er også med på å utvikle nye og spennende biomarine næringer, forklarer Almås. RØMMING OG LAKSELUS Hos SINTEF jobber de langs flere akser for å løse de to største utfordringene for oppdrettsnæringa: lakselus og rømming. Det er dessverre ikke slik at vi kan bruke én foreskreven medisin for å få bukt med disse problemene. For å finne gode løsninger må vi jobbe tverrfaglig, forteller Almås. SINTEF Fiskeri og havbruk ser på både økologiske og tekniske løsninger. Vår tverrfaglige tilnærming til prosjekter er godt representert i kampen mot lakselus. Her har vi prosjekter på leppefisk som spiser lus, vi jobber med ulike mekaniske avlusningsmetoder og lager modeller som kan fortelle om spredningen av lus i sjøen. NYE MARINE NÆRINGER Tareproduksjon er en næring det til nå ikke har vært mye satset på i Norge, men produsenter begynner å merke etterspørselen etter råvarer til blant annet bioenergi. Tare inneholder viktige komponenter som kan brukes til fôr, kosmetikk og næringsmidler og i fremtiden ser man for seg enda flere bruksområder. På verdensbasis er tare verdens største oppdrettsartikkel med 17 millioner tonn i året. Alt dette går til humant konsum. Tang og tare dyrkes i stor skala i Asia, mens mikroalger dyrkes på tanker. Vi forsker på mikroalger for våre oppdragsgivere, disse inneholder mye umettet fett og vil trolig bli en viktig komponent i fiskefôr noen år frem i tid, opplyser Almås. En annen viktig næring er bioprospektering, det vil si å utnytte de ulike biokjemiske forbindelsene og det genetiske materialet som finnes i havet. Med vår forskning ser vi for oss at løsningen til fremtidens antibiotika og probiotika ligger i havet. Dette er en utvikling som det kommer til å bli svært spennende å følge, avslutter Almås i SINTEF Fiskeri og havbruk. SINTEF Fiskeri og havbruk AS Telefon: E-post: Annonsebilag til Perspektiv juli/august 2011 Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn

2 TEMA: Aqua Nor // Annonsebilag til Perspektiv juli/august 2011 KYSTPERLEN SOM GIR NY VERDI FOR N ORGE BENNETT AS FOTO: GEIR MOGEN Bare noen millimeter og likevel nok til å skape store verdier. Lakserogn er kimen til mer enn en delikatesse. I et land som ligger mot den evige snø, der kilometer kyst piskes av iskalde havstrømmer, er miljøet perfekt for å produsere mat. Så lenge vi snakker om sjømat. Alt vokser litt saktere her nord. Det gjør at vi kan produsere laks av høy kvalitet og at «Norwegian salmon» er en av Norges viktigste merkevarer og eksportartikler. Like viktig som jorda er for bonden, er vannet for oppdretteren. Derfor er norsk havbruksnæring underlagt strenge reguleringer og bestemmelser for tilsyn, miljøovervåkning, krav til utstyr, opprydding og rømningssikring. MADE IN NORWAY KORT OM NORSK LAKS: En norsk-svensk studie viser at oppdrettslaks er klimavennlig mat. Produksjon av en kilo laksefilet medfører et gjennomsnittlig utslipp på 2,9 kilo CO -ekvivalenter. Det er langt lavere enn fra kjøttvarer som svin (5,9 kg) ² og storfe (30 kg). Norsk laks er også en effektiv og høyteknologisk matproduksjon. 100 kg fôr gir 65 kilo spiseklar laks. Til sammenlikning gir tilsvarende mengde fôr 13 kilo svinekjøtt. 2 «

3 Annonsebilag til Perspektiv juli/august 2011 // TEMA: Aqua Nor I Akvakulturregisteret får du all informasjon om akvakulturtillatelser i Norge. European Business Register (EBR) gir nyttig informasjon om europeiske bedrifter. Det kan lønne seg å sjekke med Brønnøysundregistrene før du handler Brønnøysundregistrene utvikler og driver mange av samfunnets viktigste registre og elektroniske løsninger. Akvakulturregisteret og European Business Register er to av disse. AKVAKULTURREGISTERET Akvakulturregisteret er et register over tillatelser som er gitt til å drive produksjon av vannlevende dyr og planter, og rettigheter som er tinglyst i disse tillatelsene. Registeret ble etablert i 2006, og drives i samarbeid mellom Brønnøysundregistrene, som er ansvarlige for tinglysingsdelen av registeret, og Fiskeridirektoratet, som er ansvarlige for forvaltningsdelen. Registeret gir en oversikt over norske akvakulturtillatelser og enkelte vesentlige forvaltningsvedtak knyttet til disse, i tillegg til oversikt over tinglyste overføringer, pantsettelser og andre tinglyste rettigheter på disse tillatelsene. Dette er et realregister og ikke et personregister. Det betyr at selve tillatelsen er registreringsobjektet, ikke et firma eller en person. I Akvakulturregisteret kan man finne ut hvor en tillatelse er lokalisert, hva den tillater å drive med og hvem som er nåværende innehaver, forteller underdirektør ved Løsøreregisteret, Harald Alstad, førstekonsulent Bjørg Bøkestad Utvik og jurist Stian Wikran Johansen. Alle som skal drive med akvakultur i Norge må være registrerte som innehavere av en akvakulturtillatelse. Registeret gjør det mulig å pantsette akvakulturtillatelser for å skaffe kapital til driften. Informasjonen i registeret er nyttig for utlånere, som får større grad av økonomisk trygghet. Retten til å drive har høy verdi i seg selv, og en tillatelsen kan tjene som sikkerhet for et lån. Skulle for eksempel bedriften gå konkurs, gir registeret rekkefølgen for hvilke panthavere som har førsterett til å få dekning i boet. Tinglysing gir rettsvern, og er derfor veldig viktig, konkluderer de tre. EUROPEAN BUSINESS REGISTER Etter hvert som handel over landegrenser blir stadig mer utbredt, øker behovet for lett tilgjengelig kunnskap om utenlandske næringslivsaktører. European Business Register (EBR) er et europeisk nettverk for utveksling av foretaksopplysninger, og en enkel, trygg og rimelig inngangsportal til offisiell informasjon om selskaper fra en rekke europeiske land. EBR gir deg direkte tilgang til de offentlige foretaksregistrene i alle deltakerlandene. Gjennom nettportalen får du på ett og samme sted oppdaterte opplysninger som blant annet foretaksprofil, roller i foretaket, organisasjonsnummer, adresse og organisasjonsform. Dette er nyttig for både bedrifter og privatpersoner som vil handle trygt med utenlandske selskaper, sier rådgiver og koordinator Einhild Evensen, seniorrådgiver Frank Svensson og rådgiver Anita Brå i Brønnøysundregistrene. Tjenesten har eksistert siden 1999, og Brønnøysundregistrene har vært med siden starten. Underveis har stadig flere land kommet med i EBR, og i dag kan du finne informasjon fra flere vest- og sør-europeiske land, i tillegg til de baltiske statene. Fra godt over halvparten av disse kan du også få ut årsregnskap. Søk på foretaksnavn er gratis, og de øvrige produktene kan man hente ut for en rimelig penge. Og tjenesten er populær blant kundene som har tatt tjenesten i bruk: Både banker, finansinstitusjoner og advokater bruker dette mye, i tillegg til statlige foretak som Skatteetaten og Økokrim. Også privatpersoner har stor nytte av EBR hvis de for eksempel skal kjøpe eiendom og leiligheter i utlandet, eller importere bruktbil. Tjenesten sier ikke noe om hvor seriøs bedriften er, men en vet i hvert fall om de registrerte. Flest søk har vi mot de nordiske landene, Spania, Hellas og Baltikum. Brønnøysundregistrene Telefon: E-post: 3

4 TEMA: Aqua Nor // Annonsebilag til Perspektiv juli/august 2011» SINTEF Bedriftsutvikling AS: Har din virksomhet tiltrekningskraft? I en globalisert verden er mulighetene store, men konkurransen om ressurser og oppmerksomhet er hardere enn noen gang. SINTEF Bedriftsutvikling viser deg hvordan omdømme kan bli en betydningsfull strategisk ressurs. Å bygge omdømme er å bygge verdi. Administrerende direktør BJØRN GJERDE E-post: Rådgiver EVA FUREVIK E-post: Et godt omdømme gjør det blant annet lettere å få nye kunder, rekruttere ny arbeidskraft, få de beste samarbeidspartnere, attraktive finansieringsordninger og bedre rammevilkår. En bedrift som er godt likt har en «omdømmekapital» som gjør det lettere å bli valgt av de rette aktørene, noe som utvider bedriftens mulighetsområde og som påvirker bunnlinjen. Omdømme har altså en betydelig effekt for lønnsomheten for virksomheter og bransjer, sier adm. dir. Bjørn Gjerde fra SINTEF Bedriftsutvikling AS. SINTEF Bedriftsutvikling AS har i en årrekke arbeidet med utfordringer innen omdømme, merkevarebygging og kommunikasjon. Selskapet tar nå initiativ til et felles omdømmeprogram for fiskeri- og havbruksnæringen med oppstart fra høsten. Vi mener den marine næringen kan tjene mye på å fokusere på omdømme som en strategisk ressurs. Dessverre nytter det ikke å beklage seg over journalister som lager negativ omtale, politikere som lager problematiske lover og unge som satser på andre næringer. Selv om det er urettferdig er dette noe som alle i næringen må ta et felles grep på for å ordne opp, forteller Gjerde. Vi håper derfor at flere kaster seg med i en felles satsing for å rydde opp, og ta tak i mulighetene som ligger i et godt omdømme. Reparasjon av skader er alltid dyrere enn forebygging og vedlikehold. Det du gjør for omdømme i dag, får altså betydning for verdiskapingen i fremtiden. SINTEF Bedriftsutvikling AS: SINTEF Bedriftsutvikling er et datterselskap av SINTEF. Vår visjon er å hjelpe norske bedrifter til bærekraftig vekst og internasjonalisering. Vi har rådgivere med dybdekompetanse, bransjeinnsikt og bred ledererfaring. Besøk våre hjemmesider bedriftsutvikling for mer informasjon, eller bli tilhenger av vår gruppe på LinkedIn. SINTEF Bedriftsutvikling AS E-post: 4 «

5 Annonsebilag til Perspektiv juli/august 2011 // TEMA: Aqua Nor» SalmoBreed AS: Genetikk til gode for folket: SalmoBreed sine produsenter har produsert lakserogn siden 1970-tallet. SalmoBreed arbeider nå blant annet med å få frem laks med enda større innhold av de gunstige omega-fettsyrene. (Foto: Werner Juvik) Avler sunnere og bedre laks Frisk laks med rødt kjøtt, riktig fettmengde og en høy andel omega-fettsyrer er målet for alle lakseoppdrettere. Hvordan får man til det? Svaret arbeides det kontinuerlig med hos det norske avlsselskapet SalmoBreed AS som utvikler genetisk materiale for dagens og fremtidens produksjon av atlantisk laks. SalmoBreed AS:» Utvikler genetisk materiale for produksjon av atlantisk laks» Satser målrettet på å forbedre avlsmaterialet på flere felt» Etablert i 1999» Produsentene i SalmoBreed har produsert lakserogn siden 1970-tallet» Har administrasjon i Bergen og 4 produsenter fordelt langs norskekysten En god start på livet er viktig også for oppdrettslaks. For hvis kresne fiskespisere skal legge laks på tallerkenen, må fisken ha riktig smak, utseende, konsistens og næringsinnhold. Grunnlaget for dette blir lagt allerede når foreldre blir valgt ut og paret hos avlsselskapet SalmoBreed. Vi driver et familieavlsprogram, noe som betyr at vi kombinerer informasjon fra foreldre, søsken og stamfisken selv. Dette gir genetisk informasjon som danner grunnlag for å velge ut de beste fiskene som foreldre til en ny generasjon, forklarer Thoralf Solberg. Han er salgs- og markedsansvarlig i SalmoBreed AS, som er blant verdens største avlsselskaper innen fiskeoppdrett og ledende innen avlsprogrammer for arten Salmo salar. GENETIKK SOM LØNNER SEG Gjennom avlsarbeidet har selskapet utviklet et robust genetisk materiale i tetsjiktet på områder som tilvekst, sen kjønnsmodning, produktkvalitet og motstandskraft mot sykdommer. Disse parameterne er viktige for god lønnsomhet hos kundene, og målet vårt er å bidra til å optimalisere det biologiske og økonomiske resultatet gjennom hele verdikjeden. Arbeidet har resultert i kunder som har mer enn 95% overlevelse fra rogn til smolt og en produksjonstid fra rogn til slakteklar laks på 20 måneder, sier Solberg fornøyd. Avlsprogrammet omfatter i dag ca 1200 laksefamilier som regelmessig testes for egenskaper som er viktig for laksenæringen. Informasjonen fra dette programmet bruker SalmoBreed til å lage rogn som er tilpasset enkeltkunders ønsker og behov. Noe av det aller viktigste innen avlsarbeid, er arvelig variasjon og arvegrad. Stor variasjon betyr stor avstand mellom gjennomsnittet i populasjonen og de beste individene, og høy arvegrad betyr sikrere grunnlag for utvalg av de genetisk beste stamfiskene, forklarer Dr. Scient Håvard Bakke, FoU- og avlsansvarlig hos SalmoBreed. OMFATTENDE TESTING Som hos alle husdyr, finnes det også helseutfordringer hos laks. Derfor er sykdomstesting en viktig del av arbeidet hos SalmoBreed. Selskapet var blant annet det første til å drive avl for en mer resistent laks mot parasitten lakselus. Vi har kontinuerlige prosjekter for å øke den genetiske og fysiske kvaliteten på sluttproduktet, og vi har som mål at kundene våre skal kunne kjøpe egg fra oss i alle årets 12 måneder, avslutter Solberg. SalmoBreed AS Bontelabo 2, 5003 Bergen Telefon: Faks: E-post: 5

6 TEMA: Aqua Nor // Annonsebilag til Perspektiv juli/august 2011» Namdal Akvasenter: Skoleelever, som Edvard Løfsnæs, utgjør en av de viktigste målgruppene for Namdal Akvasenter. (Foto: Stian Holmen) Med et objektivt blikk på norsk havbruksnæring Namdal Akvasenters aller viktigste misjon er å fungere som et informasjonssenter, der alle er velkomne til å lære om Norges største husdyrproduksjon fiskeoppdrett. Spesielt velkomne er premissgivere i norsk politikk og media, samt studenter og skoleelever. Totalt i Norge produseres det årlig nesten en million tonn oppdrettslaks til en eksportverdi av 33,1 milliarder kroner i Havbruksnæringen er en svært vesentlig del av norsk næringsliv, og vår jobb er å bidra til økt kunnskap om selve produksjonsprosessen, positive og negative sider ved denne, og verdiskapningen som skjer langs hele den norske kysten, sier Stian Holmen i Namdal Akvasenter. Han er leder for et kunnskap- og opplevelsessenter som har som målsetting å formidle hva havbruksnæringen er, og dermed gi et objektivt bilde av Norges største husdyrnæring. Norsk havbruksnæring:» Norge eksporterte nesten 1 milliard kilo laks i 2010, til en verdi av 33,4 milliarder kroner.» Norsk sjømat er etter olje og gass vår viktigste eksportvare.» Laksen er vår mest effektive husdyr. 100kg tørrfor gir 65 kilo laksekjøtt, 20 kg kyllingkjøtt eller 13 kg svinekjøtt.» Fiskemelproduksjonen i verden er ikke større i dag enn i % av dette melet brukes til fór for norsk oppdrettslaks. Namdal Akvasenters eier, Bjørøya Fiskeoppdrett AS, er også en betydelig leverandør av oppdrettslaks, og i fjor produserte de tonn med oppdrettslaks. Totalt i den lille kommunen Flatanger produserer selskapene Marine Harvest, Salmar og Bjørøya nærmere tonn alle basert på genene til villaks. POSITIV UTVIKLING FOR NORSK HAVBRUK Det er mye negativ og ensidig fokus på næringen i media, og det er viktig for oss å formidle at vi er på vei bort fra ensidig høsting av havets ressurser og på vei mot svært kompetansekrevende dyrking, sier Holmen og legger til: I dag gir også havbruksnæringen muligheter for fast bosetting i distrikter der tradisjonelle næringer opplever nedgang, noe som også er svært viktig distriktspolitikk. Selv om Namdal Akvasenter ikke så dagens lys før i 2009, har tradisjonelt kilnotfiske etter laks vært en viktig inntektskilde for den lille bygda Flatanger siden slutten av 1800-tallet. Dette fisket er nå erstattet med oppdrett av laks, og i dag sysselsetter havbruksnæringen brorparten av de innbyggerne, og det innen helt ulike yrker. Flere bygdesamfunn hadde blitt marginalisert uten oppdrettsanlegg som har multifunksjonelle hensikter, slik som oss. På den ene siden er vi oppdrettsanlegg, og på den andre siden er vi informasjonsformidlere som bidrar til økt kunnskap om havbruket i Norge, sier Holmen og legger til: Vi sysselsetter mennesker innen mange ulike bransjer, så et stort spenn av bakgrunner kan være høyst relevant for å bidra i verdikjeden. Bare i Flatanger er det behov for blant annet dykkere, båtbyggere, marinebiologer, veterinærer, økonomer og ingeniører for å nevne noen. PRAKTISK TILRETTELEGGING FOR SKOLEELEVER Namdal Akvasenter er ett av 10 såkalte visningsanlegg for havbruk langs norskekysten. Skoleelever fra hele Norge besøker hvert år disse for å få en innføring i havbruksnæringenes spennende og komplekse verden, og ikke minst hvilke muligheter dette byr på i fremtiden. Vi skreddersyr opplegg basert på målgruppene som kommer, men inkludert i hele omvisningen er det både besøk til en informasjonsvegg, filmvisning, også en båttur som ender opp ute ved et fullskala oppdrettsanelgg, avslutter Holmen. Visningsanlegget til Namdal Akvasenter inngår i en av Bjørøya Fiskeoppdretts ordinære oppdrettslokaliteter, som består av elleve mærer og 1,7 millioner individer (oppdrettslaks). Namdal Akvasenter Bjørøystøa, 7770 Flatanger Telefon: E-post: 6 «

7 Annonsebilag til Perspektiv juli/august 2011 // TEMA: Aqua Nor» Europharma AS: Utfordrer de store Siden 1994 har Europharma vært markedsledende leverandør av vaksiner og legemidler til oppdrettsnæringen, en status selskapet oppnådde bare to år etter å ha lyktes med å bryte det norske legemiddelmonopolet. Nå sikter selskapet seg inn på det enorme markedet for legemidler til mennesker. Europharma er en usannsynlig suksesshistorie. En multinasjonal legemiddelgrossist med hovedsete i lille Leknes i Lofoten. En gruppe mennesker med en god idé, som utfordret det statlige monopolet for veterinære legemidler og vant fram etter å ha presset fram en lovendring i Stortinget. Siden den gang har selskapet vært i kontinuerlig vekst, og utgjør nå kjernen i et konsern som omsatte for 775 millioner kroner i Utgangspunktet vårt var et ektefølt engasjement for oppdrettsnæringen og en sterk tro på vekstpotensialet i norsk fiskeoppdrett. Vi syntes næringen ble stemoderlig behandlet på legemiddelsiden, en situasjon som ble sementert av et Europharma AS:» Norges ledende grossist og leverandør av vaksiner og fiskehelseprodukter til oppdrettsnæringen. Leverer også legemidler til veterinærer og veterinærklinikker.» Utfordret og brøt det statlige norske legemiddelmonopolet i 1992.» Søsterselskaper etablert i oppdrettsnasjonene Canada, Skottland og Chile.» Eneste norske legemiddelgrossist med fullverdig system for temperaturkontrollert transport.» Årlig arrangør av Europharmas Lofotseminar Norges viktigste fiskehelseseminar som hvert år samler store deler av norsk oppdrettsnæring.» Europharma er del av konsernet Nordly Holding som i 2010 omsatte for omlag 775 millioner kroner. meningsløst statlig monopol på veterinære legemidler. Heldigvis var stemningen til stede politisk for å gjøre noe med det, sier eier Jim Roger Nordly i Europharma. Mens fiskeoppdrett har vokst til å bli det største norske næringslivseventyret ved siden av oljen, har Europharma vokst sammen med næringen. Samtidig har selskapet blitt noe langt mer enn en ordinær leverandør av legemidler. Hver sommer reiser omtrent det som kan krype og gå av norsk oppdrettsnæring til Lofoten for å delta på Europharma Lofotseminar, en to-dagers årlig konferanse hvor forskere og fagfolk foreleser om aktuelle tema innen fiskehelse og oppdrett. Med status som Norges viktigste fiskehelseseminar stiller landets fremste eksperter opp som forelesere. Med årene har Europharma etablert søsterselskaper i oppdrettsnasjonene Chile, Canada og Skottland, og seminaret tiltrekker deltakere også fra disse landene. Vi ser på kunnskapsformidling som en viktig del av jobben vår. Det skjer utrolig mye på forskningssiden, og norske oppdrettere kjennetegnes ved enorm vilje til utvikling og forbedring. Det er tross alt ikke veldig mange år siden de første pionerene startet å eksperimentere med fiskeoppdrett i norske fjorder. I dag nytes norsk sushi i Tokyo, New York og Moskva. Med seminaret vårt og utgivelser av nyhetsbrev og fagmagasin vil vi bidra til fortsatt innovasjon og utvikling, sier Nordly. Selv om utgangspunktet for Europharma var fiskeoppdrett, har selskapet for lengst siktet seg inn på andre markeder. Selskapet leverer også legemidler til ordinære veterinærklinikker, og det enorme markedet for legemidler for mennesker er en naturlig utfordring for videre vekst. Dette markedet domineres av tre store legemiddelgrossister med hver sin apotekkjede, men Europharma har allerede funnet veier inn. Under pandemivaksineringen mot svineinfluensa i 2009, var det Europharma som fikk oppdraget med å levere vaksine til alle landets kommuner og sykehus. Selskapet ble valgt på grunn av et distribusjonssystem selskaper er alene om i Norge. Europharma kjører nemlig ut vaksine i egne biler med temperaturkontrollerte lasterom for å sikre at vaksinene til enhver tid holder mellom 2 og 8 C. Både høyere og lavere temperaturer kan ødelegge eller skade vaksinen, noe mottakeren ikke kan gardere seg mot hvis vaksinen mottas på vanlig måte. Å drive med utkjøring av vaksine var ikke i utgangspunktet noe vi så for oss at vi skulle drive med, men i legemiddelbransjen følger det med et stort ansvar for å sikre kvalitet og dokumentasjon. Vi ser overhodet ikke logikken i å skulle opprettholde høye kvalitetsstandarder i vårt eget lagerhold av vaksiner, og deretter risikere at de samme vaksinene blir stående å koke i solsteiken på en eller annen flystripe på vei ut til kunden, sier Nordly. Europharmas distribusjonsbiler betyr slik sett at i Norge ivaretas fiskevaksine faktisk bedre enn vaksine til mennesker, rent bortsett fra under pandemivaksineringen, da vaksine til mennesker ble fulgt opp like godt. med helse som fag Europharma AS Lufthavnveien 11, 8370 Leknes Telefon: Faks:

8 TEMA: Aqua Nor // Annonsebilag til Perspektiv juli/august 2011» Interfarm AS: Med «gjør-det-selv»-testene fra Interfarm kan næringsmiddelindustrien både spare utgifter og få bedre kontroll, sier daglig leder Unn Skomsøy her med fullt utstyr for et laboratorium til en næringsmiddelprodusent. Enkel, trygg og rask hygienekontroll Kravene til dokumentasjon av renhold og kvalitet i næringsmiddelindustrien, på skip og offshore skjerpes stadig, både av kunder og myndigheter. Med tester fra Interfarm kan bedriftene selv gjennomføre kvalitetskontrollen raskt og enkelt. Det er svært viktig at hele næringsmiddelindustrien er nøye med hygiene og renhold, ikke minst med tanke på å unngå bakterier som kan gi sykdom. Det er selvsagt ikke mulig å teste alt hele tiden. Derfor må en bruke fornuften og finne kritiske punkter i bedriften der en kan ta stikkprøver gjerne de stedene det er vanskeligst å gjøre rent, sier daglig leder i Interfarm, Unn Skomsøy. Asker-bedriften har levert mikrobiologiske og kjemiske tester for mat og vann til laboratorier, næringsmiddelindustri, skip og offshore siden 1983, og samarbeider med Senter for Mattrygghet ved Veterinærhøgskolen: Senteret forsker på næringsmidler og bakterier, og kvalitetssjekker nye testprodukter for oss. Slik kan våre kunder være sikre på at alle produktene vi leverer holder mål. FARLIG LISTERIA En bakterie som er spesielt skummel innen fiskeindustrien er listeria. Utsatte grupper kan bli veldig syke av listeriose, og utgangen kan i verste fall være dødelig. Nye test- produkter gjør det lettere å påvise disse bakteriene på en svært rimelig måte: Våre listeriatester kan industrien gjennomføre selv, noe som gjør at de kan holde en meget god kontroll internt. Dersom de interne testene påviser listeriabakterier skal det umiddelbart sendes inn prøver for verifisering hos et akkreditert laboratorium. Det er så langt bare bekreftet at én av listeriabakteriene er farlige for mennesker, men dersom man finner listeria i bedriften, uansett type, tyder det på svikt i hygiene og renholdsrutinene. ATP-KONTROLL PÅ 20 SEKUNDER ATP-kontroll er et annet eksempel på et Interfarm-produkt som har gjort det lettere for industrien å gjennomføre egne tester, forteller Skomsøy: Med ATP-kontroll tar det 20 sekunder å få svar på om hygienen og renholdet av produksjonsmidler og utstyr er godt nok. Instrumentet måler om det sitter igjen organiske rester på utstyret, noe som kan føre til at bakteriene som alltid er i luften fester seg til disse restene i løpet av natten, og at du har uhygienisk utstyr ved produksjonsoppstart. Med en enkel ATP-kontroll kan du umiddelbart få svar på om rengjøringen holder mål. Mattilsynet vil ikke at det skal stå for eksempel «spor av melk» på et produkt dersom det faktisk ikke inneholder slike spor. Myndighetene har ikke bestemt noen grenseverdi ennå, så næringsmiddelindustrien famler litt her. Med allergentester kan produsenter selv sjekke produksjonsutstyret for allergener. Mange bedrifter har bestemt seg for at dersom et allergen ikke kan påvises på kritiske punkter, er et eventuelt innhold sannsynligvis så lite at det ikke behøver å merkes. Dette er også noe industrien svært enkelt kan sjekke selv, sier Skomsøy. FORENKLER HVERDAGEN At de nye «gjør-det-selv»-testene forenkler hverdagen for næringsmiddelindustrien og øker mattryggheten er ikke Skomsøy i tvil om: Selv om dette er velkjent teknologi er det langt fra alle bedrifter som bruker den. Med slike tester for mat og vann kan industrien både spare utgifter og få bedre kontroll. Mennesker er avhengige av bakterier for å leve så vi må ikke være helt hysteriske. Men det er de farlige bakteriene vi ikke vil ha i oss derfor er det viktig å kontrollere bakterieinnholdet, både under produksjon og i ferdige produkter. Det handler om at det som kommer ut på markedet skal være så rent som mulig. Ingen ønsker sine produkter i en bakterieskandale. Med et slikt «minilaboratorium» kan man enkelt gjennomføre renholdskontroller. STRENGERE KRAV TIL MERKING Allergentester er et annet produkt som er i vinden. Mattilsynet har nemlig varslet strengere krav for hvordan næringsmidler skal merkes, noe som gjør slike tester ekstra aktuelle: Interfarm AS Øvre Måsan 10 D, 1385 Asker Telefon: Faks: E-post: 8 «

9 Annonsebilag til Perspektiv juli/august 2011 // TEMA: Aqua Nor» Namsos Dykkerselskap AS: Kunnskap og teknologi Stand F-543 Grundige og jevnlige inspeksjoner av oppdrettsanlegg er både påkrevd og nødvendig for å forhindre rømming. Gjennom 20 år som sjøentreprenør har Namsos Dykkerselskap bygget omfattende kompetanse og en moderne utstyrspark for å inspisere og sikre havbruksnæringens installasjoner. gir sikre anlegg Under Aqua Nor-messen i august vil Namsos Dykkerselskap vise frem sitt nye, avanserte dykker- og ROV-fartøy. Vi er en viktig del av verktøykassen næringen har for å sikre anleggene sine mot rømming. Statistikken viser at rømmingstallene for laks har gått dramatisk ned de siste årene, noe som både skyldes høyere kvalitet på anleggene og strengere krav til hyppige inspeksjoner, sier daglig leder Ove Løfsnæs i Namsos Dykkerselskap. SPESIALKOMPETANSE PÅ FORTØYNING Selskapet har 20 ansatte hvorav elleve er profesjonelle dykkere og opererer langs hele norskekysten. Det definitivt viktigste fagområdet er servicetjenester for havbruksnæringen, med fortøyningsarbeid som spesialfelt. Namsos Dykkerselskap er med gjennom hele prosessen, fra planlegging via utlegging til inspeksjon av fortøyningene. Når planleggingen er gjennomført, setter dykkerne våre ned bergbolter som brukes til å fortøye oppdrettsanlegget. Deretter settes fortøyningene ut ved hjelp av våre spesialiserte servicekatamaraner, forteller prosjektleder Namsos Dykkerselskap opererer i dag to servicekatamaraner av denne typen. Johnny Olsen. Han har erfaring fra havbruksnæringa siden tidlig 90-tall. 700 METERS DYP Anker, kjettinger og tau befinner seg i mange tilfeller flere hundre meter under havflaten, og inspiseres ved bruk av fjernstyrte ROV-miniubåter. Namsos Dykkerselskap opererer i dag to fjernstyrte undervannsfarkoster, som kan gå ned til 700 meters dyp. Disse er også utstyrt med system for nøyaktig posisjonering av ROV og gjenstander under vann. Fortøyninger på havbunnen skal inspiseres med ROV før de tas i bruk og deretter minst annet hvert år da kontrollerer vi både anker, kjettinger og tau i fortøyningssystemet. Dersom vi påviser avvik må fortøyningen tas opp, utbedres og settes ut på nytt. Det kan for eksempel dreie seg om slitasje på tau som berører havbunnen, sier Olsen. NY BÅT TIL AQUA NOR Vår virksomhet er i dag sentrert rundt to servicekatamaraner. Den tredje, et avansert og spesialisert dykker- og ROV-fartøy med topphastighet på over 30 knop, er under bygging. Denne planlegger vi å vise frem i havna under Aqua Nor-messen i Trondheim i august, der vi i tillegg vil ha egen stand på messeområdet, forteller Løfsnæs. LOGSYSTEM DOKUMENTASJON FOR KUNDER OG MYNDIGHETER Namsos Dykkerselskap er i kraftig vekst, og har doblet sin omsetning siden Blant kundene finnes sentrale havbruksaktører som SalMar, Marine Harvest, Ellingsen Seafood og Mainstream. Oppdrettsnæringen er underlagt et regelverk, der den tekniske standarden NS9415 er et sentralt begrep. Den angir krav til utforming, drift og vedlikehold av utstyr på oppdrettslokalitetene. Alle komponentene skal inspiseres med faste intervaller. Nøtene skal inspiseres når de settes ut, og deretter hver tredje måned. Vi snakker om store installasjoner en vanlig oppdrettsnot er 50 meter i diameter og opptil 30 meter dyp. Her skal vi med full sikkerhet kunne fastslå at alt er helt og i orden, understreker Olsen. For å ivareta kravene til dokumentasjon, har Namsos Dykkerselskap fått utviklet et eget logsystem. Her registreres alle fortøyningskomponenter og relevante hendelser direkte av mannskapet om bord, og kunden har straks tilgang til data og video fra inspeksjoner via Internett. Systemet kan også integreres med kundenes egne systemer BIDRAR HELE VEIEN Havbruksnæringen har gjort en stor innsats med å sikre sine anlegg de siste årene. Stadig nye tiltak har bidratt til at antall rømminger har gått kraftig ned, mens havarier ikke har forekommet på mange år. Dette skyldes delvis at kvaliteten på nøter, merder og annet utstyr har blitt mye bedre, men også at de samarbeider med selskaper som Namsos Dykkerselskap. Det gjør det lettere å oppfylle kravene fra myndighetene. Namsos Dykkerselskap a/s Namsos Dykkerselskap AS Telefon: / E-post: 9

10 TEMA: Aqua Nor // Annonsebilag til Perspektiv juli/august 2011» Baader Norge AS: Baader Norge utvikler produkter og teknologi som er skreddersydd for fiskeindustrien. I tillegg bistår de kundene sine med service på ulike maskiner. Effektiviserer fiskeindustrien I en bransje som sliter med nok tilgang til arbeidskraft gjør maskinprodusenten Baader hverdagen enklere for fiskeindustrien. Deres maskiner forenkler bearbeidelsen av alle typer fisk. Samtidig øker de lønnsomheten og gjør hverdagen enklere for de ansatte. Baaders kjernekompetanse er deres maskinelle forståelse og den lange erfaringen med å lage maskiner som skal fungere i ekstreme miljøer. Ved hjelp av deres høyteknologiske maskiner av tysk kvalitet kan kundene håndtere og bearbeide fisk på industrielt vis. Selskapet leverer alt fra enkeltmaskiner til komplette fabrikkløsninger. Fordelene med våre maskiner er driftsstabilitet, høyt utbytte og gode hygieniske løsninger. En godt vedlikeholdt Baader maskin vil gjøre jobbe i mange 10 år. En Baader maskin gjør hverdagen enklere for de ansatte og produktkvaliteten blir mer homogen, sier daglig leder André Akse i Baader. Baader Norge:» Hovedkontor i Ålesund» Lager i Ålesund og Tromsø» 14 ansatte i Norge» 1400 ansatte i konsernet på verdensbasis» Etablert i Norge i 1930» Familiedrevet og heleid av Baader Tyskland siden 2001» Prosjekterer og bygger om produksjonsanlegg for fisk og kylling over hele verden VERDENS STØRSTE FILETFABRIKKER Det er fortsatt et betydelig rasjonaliseringspotensial i laksebransjen. Den siste tiden har Baader levert flere komplette «Dreamline» filet linjer for laks til Salmar på Frøya og Marin Harvest på Eggesbønes. Disse to fabrikkene er i dag verdens største filetfabrikker for laks. Her finner du det ypperste utstyret som er tilgjengelig innenfor automatisering av denne prosessen. Med den nye BA 581 filet maskinen er driftsstabiliteten vesentlig forbedret og kundene opplever økt effektivitet. Hver fisk prosesseres individuelt ved hjelp av elektronikk, foto- og laserteknikk med optimal presisjon. En moderne pre rigor linje for laks gjør norske anlegg konkurransedyktige selv overfor de beste anlegg i Europa og gjør det mulig for Norge å ta steget fra salg av helfisk til filetsalg med god lønnsomhet, forteller salgssjef Kjell Arthur Lind-Olsen. Vi jobber nå konkret med å tilpasse «Dreamline» konseptet også til hvitfisk sektoren. For produsentene av fersk filet for det europeiske markedet er det stor interesse for teknologiske løsninger som kan bedre produktkvaliteten og samtidig gi økt effektivitet i konkurransen mot tinte (refreshed) fiskeprodukter, sier Lind-Olsen. SERVICE LANGS HELE KYSTEN Baader har et velsmurt serviceapparat med lager både i Ålesund og Tromsø. Kundene deres ligger langs kysten hele vegen fra Strømstad til Grense Jakobselv. Service er en svært viktig del av vår virksomhet. Noen av maskinene som selskapet leverte til sine kunder på 1960-tallet er fremdeles i drift. Vi leverer stadig service og deler til 50 år gamle maskiner, opplyser Akse. En produksjonsstans kan bli svært kostbar for kundene, og Baader bistår dem derfor med teknikere dersom nødvendig. Ved behov kan de også hente inn teknikere fra moderselskapet i Tyskland. Vi råder våre kunder til å ha reservedeler på huset, slik at disse raskt kan skiftes ved behov. Ellers skal planlegging og systematisk arbeid med vedlikehold gi god sikkerhetsmargin, sier Akse. Baader Norge AS Vasstrandveien 71, Postboks 8019, 6022 Ålesund Telefon: E-post: 10 «

11 Annonsebilag til Perspektiv juli/august 2011 // TEMA: Aqua Nor» VESO Vikan: VESO Vikan gjennomfører smitteforsøk, legemiddeltesting og bredspektrede oppdrag for oppdrettsnæringen, sier adm. dir. Arne G. Ruud. Hjelper kundene til suksess VESO Vikan er et av Europas ledende laboratorium for oppdrettsfisk. Selskapet leverer nøytral forskning på vegne av sine oppdragsgivere, og har spesialisert seg på smitteforsøk for utvikling av vaksiner, fôr og robust oppdrettsfisk gjennom avl. VESO:» VESO består av VESO Apotek og VESO Vikan» VESO Apotek forestår vaksinesalg til det norske dyremarkedet, inkludert oppdrettsnæringen» VESO Vikan gjennomfører smitteforsøk med fisk for utvikling av vaksiner, fôr og robust fisk gjennom avl» VESO har totalt 47 ansatte, derav 28 ved VESO Vikan» VESO Vikan omsatte for 29 millioner kroner i 2010» VESO Vikan gjennomfører 150 smitteforsøk per år på vegne av kunder Nøytralitet i forhold til oppdragsgivere er essensielt for VESO Vikan. Resultatene vi kommer frem til blir kun rapportert til oppdragsgiver. Vi publiserer heller ingen resultater med mindre det er et spesifikt ønske fra de som gir oss oppdraget, sier administrerende direktør Arne G. Ruud. VESO Vikan er et utførende smittelaboratorium. I samarbeid med kunden utarbeider vi en forsøksplan for hvordan forsøkene skal gjennomføres. Etter at resultatene foreligger blir det opp til kunden å avgjøre hva de vil gjøre med resultatene og om de eventuelt vil forske videre. SPESIALKOMPETANSE I SENTRUM Oppdrettsnæringen har et kontinuerlig behov for kompetanse innenfor både fiskehelse og avl. For å hjelpe våre kunder til suksess, har vi ansatt personer med spesialkompetanse innenfor bakterie- og virussykdommer, lakselus og resistensmekanismer. Kompetansen brukes både rådgivende og til å utvikle smittemodeller, sier Ruud. LEDENDE AKTØRER På kundelista står en rekke ledende aktører innenfor norsk lakseoppdrettsnæring. For oss er det en stor tillitserklæring at så mange renommerte navn innen oppdrettsbransjen velger å samarbeide med oss. Faglig tyngde og nøytralitet gjør oss attraktive for farmasøytisk industri, fôrleverandører, avlsselskap og forskningsinstitusjoner, opplyser Ruud. EGET PRODUKSJONSANLEGG VESO Vikan er plassert ved Namsenfjorden cirka to mil fra Namsos i Nord-Trøndelag. Her finner man et tungt kompetansemiljø som er helt unikt innenfor fiskehelse både i norsk og internasjonal sammenheng. I tillegg til vårt kliniske forskningslaboratorium for smitteforsøk er en ledende fiskevaksineprodusent lokalisert i Overhalla, 2 mil unna. VESO Vikan har høyt kvalifisert personell, riktig utstyr og naturlige premisser for gjennomføring av gode og kvalitetssikrede forsøk, opplyser Ruud. På Skorstad har VESO sitt eget produksjonsanlegg for forsøksfisk. Her produseres yngel og smolt til de forsøkene selskapet utfører for kundene sine. Vi er det eneste smittelaboratoriet som har et eget produksjonsanlegg. Dette medfører en stor fordel for oss, og vi har full oversikt over alle forsøk fra begynnelse til slutt, sier Ruud. VESO skal være tilstede som en av utstillerne under årets Aquanor-messe i Trondheim fra august. Kom gjerne innom for en prat og møt våre dyktige fagfolk, avslutter adm. dir Arne G. Ruud. VESO Vikan Vikan, 7800 Namsos Telefon: Faks:

12 TEMA: Aqua Nor // Annonsebilag til Perspektiv juli/august 2011» Patentstyret: Hundreåring i toppform Mange selskaper og gründere tenker ofte ikke på hvor viktig det er å beskytte produkter, tjenester, design, navn og logoer. I en verden der problemet med kopiprodukter stadig øker, er dette viktigere enn noen gang. Nå vil Patenstyret bruke 100-års jubileet sitt til å sette fokus på dette. I en verden som som blir stadig mindre, ser vi dessverre at forfalskningsindustrien har gode tider. Mange faktorer tyder på at problemet kan komme til å bli enda større i fremtiden, sier avdelingsdirektør Otto Scharff i Patentstyret. Norge er et land med masse gründervirksomhet og pågangsmot innenfor næringslivet. Fokuset blir gjerne rettet mot markedsføring og mediedekning av nye produkter, slik at patent, design- og varemerkebeskyttelse ofte blir glemt. Å inneha rettigheter forhindrer ikke at ideene dine kan bli kopiert, men du har et sikrere vern og står bedre rustet til å slå ned på illegal og rettstridig kopiering, påpeker Scharff. PATENTVERN EN NØDVENDIGHET Vern på patenter, varemerker og design er helt nødvendig for å beskytte de innovasjonene, produktutviklingen og forskningen som skapes. Gjennom rettigheter får man vern av sine ideer og rett til å utnytte disse kommersielt i 20 år, opplyser Scharff. Ved å undersøke aktuelle patenter på eget fagfelt når man er i en utviklingsfase kan man forhindre å gjøre inngrep i andres rettigheter. Mange glemmer å tenke på dette, og kaster dermed bort tid og penger på noe som andre allerede har rettighetene til. Ved å søke patent er du med på å sikre lønnsomheten for ditt eget selskap ved at du får et konkurransefortrinn framfor dine konkurrenter, forteller Scharff. FEIRER MED KONFERANSE Patentstyret markerer sin egen 100-årsdag med konferansen «A world in change Changing IPR?» på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo den 12. og 13. oktober. Dette er den største konferansen som er arrangert om rettigheter noen gang. Vi er stolte av å kunne presentere anerkjente foredragsholdere både fra Norge og internasjonalt, forteller Scharff. På listen over foredragsholdere står Benoit Battistelli som er president ved European Patent Office og Antonio Campinos, President i OHIM. Andre spennende bidragsytere er Ruud Peters som er administrerende direktør i Phillips Intellectual Property and standards, og Commissioner for Patents, Robert L. Stall fra United States Patent and Trademark Office. I anledning jubileet har vi også en rekke andre aktiviteter. Vi arrangerer lunsjmøter og endagskurs i flere norske byer som blant annet Kristiansand, Bodø, Lillehammer og Ålesund, forteller Scharff. Ta gjerne turen til vår konferanse den 12. og 13. oktober for å høre foredrag av noen av de fremste ekspertene innenfor fagfeltet, sier avdelingsdirektør Otto Scharff i Patentstyret.» For å få patent, må oppfinnelsen din være en praktisk løsning på et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar. Fremgangsmåter, produkter, apparater og anvendelser kan patenteres.» Hvis du vil beskytte navnet på ditt produkt eller foretak, logo eller slagord er varemerkeregistrering hensiktsmessig.» Designbeskyttelse refererer til utseendet og formen til et produkt eller en del av et produkt. Både fysiske og ikke-fysiske gjenstander kan beskyttes. NY SØKETJENESTE Ofte kan det være vanskelig å vite hvilke produkter som er patent-, varemerke- eller designbeskyttet. Derfor har Patentstyret opprettet en egen søketjeneste som viser alle rettigheter som er kraft i Norge, og hvilke det er søkt om. Vi ser at denne søkemotoren er godt besøkt. Den er også svært funksjonell og lett tilgjengelig slik at det blir lav terskel for å ta denne i bruk. Ved hjelp av denne tjenesten kan man også overvåke konkurrenter og håndheve sine egne patent- og varemerkerettigheter. Slik kan en produsent slå ned på illegal kopiering og etterligninger. Patentstyret Postboks 8160 Dep, 0033 Oslo Telefon: / Infosenter: E-post: 12 «

13 Annonsebilag til Perspektiv juli/august 2011 // TEMA: Aqua Nor» Salsnes Filter AS: Vi ser oppdretts- og fiskeindustriens utfordringer i sammenheng Salsnes Filter AS har spesialisert seg på fjerning av partikler fra vann i 20 år og framstår i dag som den mest effektive løsningen der man ønsker partikkelfjerning fra store vannstrømmer. LAKSELUSA Vi har gjennom uttesting hos Williksen AS, Marine Harvest, og bistand fra NTNU gjort oss i stand til å forstå de ulike livsfasene hos lakselusa og hva som må til for å fjerne disse fra vannmassene. Mange er veldig opptatt av lakselusa i seg selv, men det er først og fremst eggene som har lengst levetid og representerer den største spredningsrisikoen i vann fra slakterier, brønnbåter og avlusingsprosseser. For å fjerne disse er det av avgjørende betydning at man forstår de tekniske utfordringene knyttet til filtrering av store vannmengder, slik det her er snakk om. Det er ikke kun spørsmål om maskeåpning på det filteret som benyttes, men mer om skånsom separering av lusa uten å frigjøre modne egg. NYE RENSEKRAV FOR FISKEINDUSTRIEN. For prosessindustrien, lakseslakterier og fiskeindustrien er vannmengden som skal behandles Salsnes leverer innebygde filtre (SF-modellene) og åpne modeller for enklere installasjoner i kanaler og kasser (SFK-modellene). Begge finnes i fire ulike utgaver fra liter i sekundet. Salgs- og prosjektstaben i Salsns Filter AS er stolte over sine produkter og ser fram til å bidra til utvikling også i aquakultur og fiskeindustrien. relativt begrenset og ett filter kan gjøre hele jobben. Her kan det være fornuftig å se flere prosesser i sammenheng. Nye rensekrav til fiskeindustrien gjør at mange kan tjene på å se blodvann, prosessvann og lakselusfiltrering under ett. Salsnes Filter er en totalleverandør av renseanlegg. Prosjektering og bygging av komplette renseprosesser er det vi leverer og kan bistå med. SETTEFISKANLEGG Filtrering og resirkulering av vann til settefisk og oppdrett har vi mange års internasjonal erfaring med. Etter hvert er vi også i Norge i ferd med å se sammenhengen mellom vannbehandling og god økonomi gjennom bedre oppvekstmiljø for fisk, større overlevelsesevne og raskere veksthastighet. Salsnes Filters skånsomme filtrering gjør at svake partikler (avføring fra fisk) ikke knuses. Det gjør at total vannkvalitet bedres. Ved at vi ikke bruker spylevann i rengjøringen av våre filtre, blir slammengden også betydelig redusert (mer enn 90%) ved bruk av Salsnes Filter. SLAMBEHANDLING Settefiskanlegg er i ferd med bli store og produserer mye slam/avfall som ikke lenger tillates sluppet ut til sjø. Dette medfører at slamvolumet som oppstår fra konvensjonelle trommelfiltre som spyles kontinuerlig med vann, kan reduseres betydelig ved bruk av Salsnes Filter-teknologien som konsentrator eller avvanningsteknologi. Ved bruk av Salsnes Filtre i stedet for trommelfiltre, er konsentreringen av slam en del av prosessen uten bruk av tilleggsutstyr SIMPLE MAKES MORE Hovedfokus for våre kunder er enkle, automatiske systemer som ikke trenger virksomhetens fokus i daglig drift, samtidig som de gjennom bruk av teknologien kan redusere omfanget av oppgaver knyttet til vedlikehold og avfallshåndtering. Salsnes Filter AS:» Etablert i 1991» Forventet omsetning 2011: 120 million NOK» Antall ansatte: 34» Kontorer i Namsos, Trondheim og Halifax Canada» Forhandlere i Canada, USA, Mexico, Chile, UK, Irland, BeNeLux, Frankrike, Polen, Østerrike, Croatia, Midtøsten, Kina, Sør-Afrika» Ved utgangen av 2011; 700 anlegg world wide Salsnes Filter AS Postboks 279, 7801 Namsos Telefon: E-post: 13

14 TEMA: Aqua Nor // Annonsebilag til Perspektiv juli/august 2011» Multi Pump Innovation: Når du vil ha et rent oppdrettsanlegg Multi Pump Innovation:» MPI ble etablert i 2008 og holder til i lokaler i Bærum» Selskapet er Norges ledende leverandør av profesjonelt vaskeutstyr til oppdrettsnæringen» Har siden oppstarten levert vaskesystemer til Canada, Chile, Russland, Skottland, Irland, USA og Panama» MPI omsatte for 42 millioner kroner i 2010 Daglig leder Trond Sivertsen med vaskeroboten Remote Operated Net Cleaner. Multi Pump Innovation er Norges ledende leverandør av profesjonelt vaskeutstyr til rengjøring av oppdrettsanlegg, og ved hjelp av innovative produkter vokser de seg stadig større. Siden oppstarten i 2008 har Multi Pump Innovation (MPI) utviklet 16 forskjellige vaskesystemer, både for manuelle vaskerigger og vaskeroboter. På tross av få år i bransjen har selskapet allerede flere hundre produkter, omsatt for over 90 millioner kroner, og levert vaskeutstyr til en rekke land, deriblant store oppdrettsnasjoner som Canada, Skottland og Chile. Selv om selskapet ble etablert i en tid da finanskrisen herjet, har MPI truffet blink med sitt satsingsområde, og de innovative produktene har blitt tatt godt i mot av oppdrettsnæringen verden over. Helt fra starten har vi fått tillit og positive tilbakemeldinger fra våre kunder, og da er det selvsagt motiverende å fortsette å utvikle nye produkter. Vi ønsker å ha en kontinuerlig vekst gjennom å videreutvikle våre vaskesystemer, ettersom kravet til kvalitet alltid økes. MPI har som målsetting å være det mest innovative selskapet innen rengjøring av oppdrettsanlegg, forteller gründer og daglig leder i MPI, Trond Sivertsen. INNOVATIVE OG NYTENKENDE PRODUKTER Trond Sivertsen har bakgrunn fra offshorebransjen, og det var via bekjentskaper i oppdrettsnæringen at han ble oppmerksom på forbedringspotensialet til vaskeproduktene. Det viste seg å være et stort behov og etterspørsel etter vaskeutstyr med bedre kvalitet og funksjonalitet, derfor har vi helt siden starten hatt fokus på innovative produkter med høy kvalitet. Vi er opptatt av å gi kundene det de vil ha, og MPI tilpasser produktene etter kundenes ønske. Ettersom mange av våre kunder har kjøpt flere systemer, tar vi det som et tegn på at vaskeutstyret holder nivået kundene forventer, sier han videre. REVOLUSJONERENDE VASKEROBOT Foruten de manuelle vaskeriggene, så er det spesielt den revolusjonerende vaskeroboten som har bidratt til MPIs voldsomme vekst de siste årene. Vaskeroboten er rask og effektiv, samtidig som den tilbyr kontrollert vasking av nøtene. Den kan i tillegg brukes til inspeksjon, og ved bruk av videoopptaksfunksjonen kan man dokumentere resultatene. Vaskeroboten tilbyr noe helt nytt innen vasking av oppdrettsanlegg, og produktet har blitt veldig godt mottatt. Vi har bare i løpet av det siste året solgt 25 stykker, og får stadig nye forespørsler, både fra norske og utenlandske selskaper. Vaskeroboten er helt klart et produkt for fremtiden, sier Sivertsen. GODE TILBAKEMELDINGER De positive tilbakemeldingene fra kundene, og en stadig økende etterspørsel av produktene, gjør at MPI ser lyst på tiden fremover. Vi gleder oss til å fortsette å utvikle og levere vaskeutstyr til oppdrettsnæringen verden over. En investering i våre produkter gir bedre vilkår for fisken, den er miljøvennlig, gir renere mærer, og reduserer vasketiden betraktelig. Vi har vaskerigger fra tre til 21 skiver, så vi har produkter som passer til både små og store oppdrettere, samt profesjonelle vaskeentreprenører, avslutter Sivertsen. Multi Pump Innovation Festningsveien 19A, 1368 Stabekk Telefon: «

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS 13 10 Fiskeri og havbruk Vi bygger nye tradisjoner... I mer enn 110 år har Nordlandsbanken opparbeidet seg en unik kompetanse om nordnorsk næringsliv og fiskerinæringen.

Detaljer

Sikrer kvalitet med sporing FISKERI OG HAVBRUK 4. UTGAVE - DESEMBER 2008. Blir vegetarianere. Åpen for tolkning. Etterlyser holdningsendring

Sikrer kvalitet med sporing FISKERI OG HAVBRUK 4. UTGAVE - DESEMBER 2008. Blir vegetarianere. Åpen for tolkning. Etterlyser holdningsendring Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet FISKERI OG HAVBRUK 4. UTGAVE - DESEMBER 2008 FORSKNING: ØKOLOGISKE VARER: ENERGISPARING: Ønsker vaksine mot lakselus Norsk oppdrettsnæring er bare på begynnelsen

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

fokus NR 2/2009/JUNI

fokus NR 2/2009/JUNI europharma fokus NR 2/2009/JUNI Det rakner i Chile Dårlige produksjonsrutiner, ufornuftig medikamentbruk og manglende reguleringer har sendt den chilenske oppdrettsnæringen inn i dyp krise. Hvordan skal

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

STYRER STØDIG I STORMEN. S8 Satser hardt på forskning. S10 Tror på fortsatt vekst

STYRER STØDIG I STORMEN. S8 Satser hardt på forskning. S10 Tror på fortsatt vekst FORSKNING / AKTUELT ET MAGASIN FRA STYRER STØDIG I STORMEN Forum besøkte Lerøy Vest i Radfjorden midt under førjulsstormen. Godt samarbeid på tvers av lokaliteter er nøkkelen til suksessen. Side 4 7 S8

Detaljer

rømningssikre LakseMerder Aqualine Midgard System

rømningssikre LakseMerder Aqualine Midgard System Annonsebilag til Perspektiv tema: aqua nor 2015 / kystnæringen henrik@bedriftprofilen.no bedriftprofilen.no rømningssikre LakseMerder Aqualine Midgard System besøk oss på stand d354 Systemet er patentert

Detaljer

The Road to Fosen [ SIDE 6 ]

The Road to Fosen [ SIDE 6 ] NUMMER 4 2014 The Road to Fosen [ SIDE 6 ] Frøken Fisk [ SIDE 14 ] Norsk laks til Sør-Afrika [ SIDE 34 ] Sjømatnæringens Rekrutteringsprosjekt [ SIDE 38 ] Unngå å gjenta feil spar tid og penger! EQS Avvikssystem

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Forbered deg i god tid

Forbered deg i god tid Nr 05 / 2010 Avslutning av næringsleieforhold: Forbered deg i god tid Advokatene i Brækhus Dege har stor ekspertise på spørsmål rundt næringsleieforhold. Brækhus Dege Advokatfirma DA har stor ekspertise

Detaljer

ROI på 500% og mer fornøyde kunder

ROI på 500% og mer fornøyde kunder TEMA: Innovative trøndere Nr 3-2008 Markedslederen i Norge sikrer dialog på kundens premisser: ROI på 500% og mer fornøyde kunder Virksomheter med edialog24 Chat får svært positive tilbakemeldinger fra

Detaljer

EL NIÑO SKAPER BØLGER

EL NIÑO SKAPER BØLGER KNOWLEDGE MAKES THE DIFFERENCE NR/03/2014 EL NIÑO SKAPER BØLGER En effekt av årets El Niño gjør at fiskeri myndigheten i Peru bremser anchoveta-fisket kraftig. Prisen på fiskemel og -olje steg med 25 prosent

Detaljer

fokus NR 1/2008/DESEMBER Klok av skade

fokus NR 1/2008/DESEMBER Klok av skade europharma fokus NR 1/2008/DESEMBER Klok av skade For fire år siden var færøysk oppdrett nærmest utradert som følge av ILA. Etter en bemerkelsesverdig snuoperasjon eksisterer det i dag knapt sykdom og

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

Tar utlendingene over? [ side 6 ] Fersk frosset [ side 11 ] Sjømatnæringen, forbrukeren og fersk fisk [ side 18 ]

Tar utlendingene over? [ side 6 ] Fersk frosset [ side 11 ] Sjømatnæringen, forbrukeren og fersk fisk [ side 18 ] NUMMER 3 2008 Tar utlendingene over? [ side 6 ] Fersk frosset [ side 11 ] Sjømatnæringen, forbrukeren og fersk fisk [ side 18 ] Ny spennende krabbesesong i vente [ side 22 ] [ MARKED [ LEDER ] Norsk Sjømat

Detaljer

Brasil et klassisk klippfiskmarked i rask endring [ SIDE 6 ] Med oppdrettslaks rett vest [ SIDE 12 ] De 4 bukkene bruse [ SIDE 16 ]

Brasil et klassisk klippfiskmarked i rask endring [ SIDE 6 ] Med oppdrettslaks rett vest [ SIDE 12 ] De 4 bukkene bruse [ SIDE 16 ] NUMMER 3 2014 Brasil et klassisk klippfiskmarked i rask endring [ SIDE 6 ] Med oppdrettslaks rett vest [ SIDE 12 ] De 4 bukkene bruse [ SIDE 16 ] Fra gråstein til gull som fosforkilde [ SIDE 46 ] INNHOLD

Detaljer

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest TEMA: Forbrukermarkedet Nr 5-2008 ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest For mange nordmenn er sommerferie forbundet med hytteliv og lengre perioder med rolige dager ved sjø, skog og fjell, reiser

Detaljer

Internasjonal handel

Internasjonal handel denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet les mer på nett! www.eksportere.no Nr 1 desember 2014 Internasjonal handel Les om konkurransekraft Innovasjon avgjørende for fremtidig næringsutvikling rettigheter

Detaljer

fokus NR 1/2013/august

fokus NR 1/2013/august europharma fokus NR 1/2013/august Med lov skal næring forstyrres Rett før sommerferien vedtok Stortinget en rekke endringer i Akvakulturloven. Enkelte er juridisk og prinsipielt tvilsomme, andre har potensial

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

Totalleverandør med egne krefter

Totalleverandør med egne krefter TEMA: Teknologi Nr 5-2006 Ingeniør- og serviceselskapet Mollier AS: Totalleverandør med egne krefter Mens mange involverer eksterne leverandører når store prosjekter skal gjennomføres, velger Mollier å

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet innovasjonogforskning.no Nr. 5 september 2014 PATENT & VAREMERKE Les om Piratkopiering Import av falske varer er et voksende problem immaterielle verdier

Detaljer

Norconsult: Øker den internasjonale satsingen

Norconsult: Øker den internasjonale satsingen Nr 10 / 2008 Norconsult: Øker den internasjonale satsingen Norconsult er en viktig samarbeidspartner for norske selskaper internasjonalt, sier Ola H. Norderhaug, direktør for den nyopprettede divisjon

Detaljer

FUGE Funksjonell genomforskning i Norge. en nasjonal plan

FUGE Funksjonell genomforskning i Norge. en nasjonal plan FUGE Funksjonell genomforskning i Norge en nasjonal plan Copyright Norges forskningsråd 2001 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Grønt

Detaljer

For våre eiere, som jo er oss selv, smiler Jåtog- Rød, er trivsel en meget viktig faktor når resultatet skal evalueres.

For våre eiere, som jo er oss selv, smiler Jåtog- Rød, er trivsel en meget viktig faktor når resultatet skal evalueres. Nr 5-2006 En perfekt SAP-arbeidsplass En arbeidsplass der eiere og ansatte har de samme kriteriene for en perfekt arbeidsplass, skaper gode resultater. Konsulentselskapet Pearl Consulting drives og eies

Detaljer

Måler krefter med naturen [ side 4 ] Matvareproduksjon og forbrukeransvar [ side 10 ] Rekrutteringsutfordringer for marin sektor [ side 20 ]

Måler krefter med naturen [ side 4 ] Matvareproduksjon og forbrukeransvar [ side 10 ] Rekrutteringsutfordringer for marin sektor [ side 20 ] NUMMER 4 2009 Måler krefter med naturen [ side 4 ] Matvareproduksjon og forbrukeransvar [ side 10 ] Rekrutteringsutfordringer for marin sektor [ side 20 ] Fangstskader reduserer produktverdi [ side 40

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

FINANSIELLE NØKKELTALL 2004

FINANSIELLE NØKKELTALL 2004 rsrapport 2004 NØKKELTALL FINANSIELLE NØKKELTALL 2004 Beløp i 1000 kroner Cermaq ASA Konsern 2003 2004 2004 2003 Resultatregnskap 25 114 6 833 Driftsinntekter 4 997 307 6 041 039-26 451-45 030 EBITDA før

Detaljer

Verdensledende i DIRDAL

Verdensledende i DIRDAL www.flt.no Nr 6/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Verdensledende i DIRDAL 1 INNHOLD LEDER Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget, 0028 Oslo Telefon:

Detaljer