Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2014"

Transkript

1 1 Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2014

2 Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (32) Ansvarlig porteføljeforvalter Harald Jeremiassen (43) Porteføljeforvalter Tony Fimreite (32) Transaksjonsansvarlig Sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU i Trondheim og Universität Karlsruhe i Tyskland Har forvaltet Holberg Rurik siden oppstart i november 2010 Co-pilot for Holberg Global siden 2007 Begynte i Holberg Fondene i års erfaring fra aksjemarkedet og 10 års erfaring fra aktiv bedriftsutvikling Bakgrunn fra Orklas Investeringsdivisjon og Viking Venture Begynte i Holberg Fondene i august 2011 Master i Finans & Investering fra University of Edinburgh Bakgrunn fra Deloitte og KPMG som revisor Begynte i Holberg Fondene i

3 3 Fonds- og markedskommentar (1/2) Solid oppgang for Holberg Rurik i oktober Holberg Rurik steg 5,6% i oktober, mens fasit hittil i år viser en oppgang på 0,7%. Se markedsoversikt side 6. Holberg Rurik har over den siste treårsperioden levert en avkastning på 50,3%. Noe som tilsvarer en meravkastning på 15,7% (3,9% årlig) mot den brede vekstmarkedsindeksen, MSCI EM Index. Børskorreksjon i oktober Oktober ble en turbulent børsmåned, som ble innledet med risk-off og tunge børsfall globalt. Sentimentet snudde imidlertid i midten måneden og vi fikk en forholdsvis kraftig innhentning mot slutten av oktober. Dette kombinert med en markant svekkelse av den norske kronen gjorde at de fleste aksjemarkedene globalt kunne vise til positive avkastning målt i norsk kroner. Fasit for måneden viser en oppgang på 6,2% for den brede vekstmarkedsindeksen, og en oppgang på henholdsvis 7,6% i USA, og 2,2% i Europa. Tilsvarende tall hittil i år viser en oppgang på 15,4% i vekstmarkedene, 23,4% i USA og 6,9% i Europa. Fallende olje- og råvarepriser Et annet trekk ved oktober og de siste månedene er at vi har sett store avkastningsforskjeller mellom oljeproduserende land og nettokonsumenter av olje. Et fat nordsjøolje handles nå til 83 dollar mot et nivå på rundt 110 dollar i sommer. Vi er relativt agnostiske i forhold til å spå olje- og råvarepriser, men vil bemerke at fondets direkteeksponering mot olje og råvarer er på beskjedne 1%. I forhold til den indirekte eksponeringen er 60% av fondets portefølje investert i land som er nettokonsumenter av olje. På marginen tjener dermed år 3 år Siden oppstart Holberg Rurik 0,7 % 0,6 % 14,6 % 6,0 % *Alle avk astningstall utover 12 måneder er annualisert. Oppstart: fondets porteføljeselskaper på en fallende oljepris. Vi tar også med oss at det overskuddet vi nå ser i oljemarkedet primært skyldes tilpasninger på tilbudssiden (skiferolje i USA) og ikke etterspørselssiden. Det er også et faktum at brorparten av landene i verden er nettoimportører av olje. Fallet i oljeprisen, om det skulle bli varig, vil i så måte virke stimulativt for global vekst. En robust og attraktivt verdsatt portefølje Holberg Ruriks portefølje består av 22 kvalitetsselskaper som utmerker seg med god ledelse, sterke markeds- og industriposisjoner, ofte en beskyttet forretningsmodell, høy lønnsomhet og attraktive vekstutsikter. Porteføljen prises til en P/E på 9,6 for inneværende år og 8,4 på neste års inntjening. Videre kan porteføljeselskapene vise til en løpende egenkapitalavkastning på 21%, en utbytteavkastning på i underkant av 4% og en samlet inntjeningsvekst på 15% for regnskapsåret Fortsatt gode utsikter for aksjer Til tross for en noe turbulent oktober, mer normaliserte verdsettelser i modne markeder og en anemisk gjeninnhentning i eurosonen, vurdere vi de langsiktige utsiktene for aksjer som gode. Veksten i amerikansk økonomi er tiltagende og ventes å bli i overkant av 2% i år. Eurosonen ventes også å komme ut av resesjon og levere positiv vekst (rundt 1%), mens veksten i Japan har kommet opp som følge av omfattende kvantitative lettelser. Ved siden av tiltagende global vekst bidrar også historisk lave renter til et godt klima for aksjer.

4 Fonds- og markedskommentar (2/2) 4 For vekstmarkedene sin del har en rekke strukturelle utfordringer blitt grundig belyst over det siste året. Ved siden av å ha underskudd på driftsbalansen mot utlandet, har en rekke vekstmarkeder også tilbakelagt en lengre periode med relativt kraftig kredittvekst. Mangelen på progresjon i forhold til strukturelle reformer blir videre trukket frem som en bekymring av mange. Ved inngangen til året ble også politisk usikkerhet trukket frem som en risikofaktor, da en rekke vekstmarkeder kom til å gjennomføre politiske valg i løpet av En rekke av de respektive valgene er nå gjennomført. I Sør-Afrika og Tyrkia vant henholdsvis ANC (Zuma) og AKP (Erdogan) som ventet. Mens valget i India overrasket i positiv forstand ved at Nerandra Modi og hans BJP parti vant med den største marginen på over 30 år og sikret seg rent flertall i det indiske parlamentet. Valgseieren til den næringslivsvennlige presidentkandidaten Joko Widodo i Indonesia har også blitt godt mottatt av markedet. En rekke vellykkede valg har i så måte bidratt til å de-riske det politiske bildet i deler av vekstmarkedssfæren i løpet av året. Etter gjennomførte valg kan et nytt grunnlag for vekstfremmede reformer legges. Land som Kina og Mexico har lansert omfattende reformprogrammer, og India og Indonesia ventes nå å følge i deres fotspor. Det absolutte nivået på veksten i de fremvoksende økonomiene fremstår videre som solid, og ventes samlet å bli på i underkant av 5% i år. Vi vil også bemerke at en stor del av Holberg Ruriks portefølje er investert i nye vekstmarkeder hvor vi anser det langsiktige vekstpotensialet som større. Både Ghana, Kenya, Nigeria, Indonesia, Filippinene og Vietnam ventes alle å levere en økonomisk vekst i området 5-7% for inneværende år. Attraktivt verdsatte vekstmarkeder Vekstmarkedene har over den siste treårsperioden tilbakelagt den lengste perioden med mindreavkastning mot modne markeder siden Asia-krisen. Verdsettelsene av dem har også kommet ned på historisk lave nivåer. Målt i forhold til pris/bok har verdsettelsen av vekstmarkedene kun vært lavere ved tre anledninger de siste 20 årene; under finanskrisen ved utgangen av 2008, i kjølvannet av dot.com -boblen i 2001/2003 (dobbelbunn) og under Asiakrisen i 1997/1998. Makro- og temadrevne markeder gir oss unike muligheter i forhold til å plukke opp selskaper med enestående vekst- og lønnsomhetskarakteristika til historisk attraktive verdsettelser. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Globale vekstmarkeder (MSCI EM Index) Pris/Bok 1997/1998: Asia-krisen 2001/2003: I kjølvannet av dot.com boblen Historisk snitt: 1,9 2008: Finanskrisen

5 Holberg Rurik Avkastning siden oppstart Holberg Rurik 2014 Siste 1 år Siste 2 år Siste 3 år Siden oppstart Avkastning (%) 0,7 0,6 13,2 14,6 6,0 Volatilitet (%) 14,1 14,1 11,4 13,6 14,6 Sharpe Ratio -0,03-0,06 1,02 0,96 0,29 5 Alle avkastningstall utover ett år er annualisert (årlig geometrisk avkastning). Alle volatilitetstall er annualisert og beregnet ut fra månedlige observasjoner.

6 Kursutvikling i verdens vekstmarkeder Kursutvikling i oktober i NOK Tyrkia 15,9 % India 10,9 % Hong Kong 10,2 % Ukraina 10,1 % Ghana 9,0 % Sør-Afrika 8,6 % Vekstmarkeder - EMEA 6,6 % Vekstmarkeder - Globalt 6,2 % HOLBERG RURIK 5,6 % Brasil 5,4 % Indonesia 5,0 % Mexico 4,9 % Vietnam 4,1 % Filippinene 4,0 % Kenya 3,6 % Russland 2,2 % Ungarn 1,8 % Polen 1,5 % Sør-Korea 0,6 % Israel -0,5 % Egypt -3,2 % Nigeria -5,4 % Kazakstan -8,1 % Kursutvikling hittil i år i NOK India Egypt 38 % Indonesia 36 % Filippinene 36 % Tyrkia 31 % Vietnam 29 % Hong Kong 19 % Kenya 19 % Sør-Afrika 17 % Kazakstan 17 % Vekstmarkeder - Globalt 15 % Mexico 15 % Brasil 13 % Israel 9 % Vekstmarkeder - EMEA 7 % Sør-Korea 7 % Polen 4 % Nigeria 1 % Ghana 1 % HOLBERG RURIK 0,7 % Ukraina -9 % Ungarn -9 % Russland -13 % 50 % 6 *Avkastningstall i NOK justert for utbytte. Kilde: Bloomberg **Holberg Ruriks avkastningstall er vist etter kostnader.

7 Kursutvikling i verdens vekstmarkeder Kursutvikling siden oppstart i NOK ( ) -56 % -39 % -32 % -16 % -8 % -5 % 41 % 35 % 35 % 34 % 30 % 29 % 29 % 26 % 23 % 22 % 17 % 15 % 13 % 10 % 59 % 79 % Filippinene Nigeria Vietnam Mexico Kenya Hong Kong Sør-Afrika Egypt Indonesia Sør-Korea HOLBERG RURIK Israel India Ghana Vekstmarkeder - Globalt Polen Vekstmarkeder - EMEA Tyrkia Russland Kazakstan Ungarn Brasil Ukraina 7 *Avkastningstall i NOK justert for utbytte. Kilde: Bloomberg **Holberg Ruriks avkastningstall er vist etter kostnader.

8 Største investeringer (1-5) Selskap Andel Kommentar 8,1% 7,6% 7,1% 6,3% 4,9% Guaranty Trust Bank (GTBank) er i besittelse av en sterk markedsposisjon i et av verdens raskest voksende bankmarkeder. Banken har også over tid utmerket seg som en av Afrikas mest veldrevne og lønnsomme banker. Selskapet kan blant annet vise til en egenkapitalavkastning på 28%, en nettorentemargin på 900 basispunkter og en cost/income ratio på 43% mot bransjesnittet på opp mot 60%. GTBank er videre solid kapitalisert med en egenkapitaldekning på 16% og en kjernekapitaldekning på 22%. Verdsettelsen fremstår også som attraktiv med en utbytteavkastning på 6,7% og en P/E på 8,0 for regnskapsåret Samsung Electronics er en verdensledende produsent av forbrukerelektronikk. Selskapet er verdens største mobiltelefonprodusent i antall enheter, verdens største produsent av LCD TVer og markedsleder innen produksjon av ulike typer minnebrikker. Selskapet er også en stor produsent av PCer og ulike typer hvitevarer. Samsung har en enestående historikk, ledende markedsposisjoner og fremstår som rimelig verdsatt i forhold til selskapets løpende inntjening. MD Medical er en russisk leverandør av helsetjenester. Selskapet har spesialisert seg innen gynekologi, pediatri og fertilitetsbehandling. Selskapet eier og opererer to større sykehus i Moskva. Og har ytterligere to sykehus under bygging i millionbyene Ufa og Novosibirsk. I tillegg til dette ekspanderer selskapet raskt i form av mindre klinikker. Selskapet er i besittelse av en solid historikk, drives med høy lønnsomhet og har inntatt en unik posisjon i en industri med store inngangsbarrierer. Det offentlige helsevesenet i Russland er videre i en dårlig forfatning, noe som gjør at etterspørselen og betalingsviljen for private helsetjenester er høy. Ecobank Ghana er med en markedsandel på 13% markedsleder i det ghanesiske bankmarkedet. Banken utmerker seg videre som en av verdens mest lønnsomme banker og drives med en nettorentemargin på 11% og en egenkapitalavkastning på 51%. Ecobanks fremtidige vekstutsikter fremstår også som gode i form av høy underliggende vekst i ghanesisk økonomi (6% realvekst) kombinert med at kredittpenetrasjon i landet er lav (17% av BNP). Ecobank prises til en P/E på 6,9 og en utbytteavkastning på 8,2% på inneværende års inntjening. Kroton utmerker seg som markedsleder i det brasilianske utdanningsmarkedet med en studentbase på over studenter. Selskapet er i besittelse av en sterk industriposisjon i et markedet med solid underliggende vekst. Kroton har ved siden av dette vist en utpreget evne til å gjøre innvannende oppkjøp (konsolidering av mindre aktører) og ikke minst øke lønnsomheten i forretningsmodellen i form av økende skalafordeler. Selskapets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 12 måneders rullerende basis er 7-doblet over de siste 2 årene. 8

9 Største investeringer (6-10) Selskap Andel Kommentar 4,8% 4,7% 4,7% 4,6% 4,6% Great Wall Motor (GWC) er markedsleder innen SUV segmentet i det kinesiske bilmarkedet. GWC utmerker seg videre blant de mest lønnsomme bilprodusentene i verden og drives med en resultatmargin på i overkant av 14% og en egenkapitalavkastning på i overkant av 30%. Selskapets fremtidige vekstutsikter fremstår også som gode. Bilpenetrasjonen i Kina er fortsatt på et lavt nivå og ligger på rundt 80 biler per 1000 innbygger (ca. 1/8 av nivået i vestlige land), og ventes å øke markant det nærmeste årene. På toppen dette ventes SUV segmentet sin andel av totalmarkedet å øke. Great Wall Motor prises til en P/E på 11 og en utbytteavkastning på 2,8%. Shoprite er markedsleder innen det sørafrikanske dagligvaremarkedet og opererer i dag rundt butikker og betjener i overkant av 20 millioner kunder hver måned. God drift, en upreget evne til å ta markedsandeler kombinert med økende marginer og skalafordeler har gitt selskapet en misunnelsesverdig historikk i form av en årlig inntjeningsvekst per aksje på 22% over den siste tiårsperioden. De fremtidige vekstutsiktene fremstår også som gode. Selskapet er i dag etablert i 16 afrikanske land, hvorav 11 av dem er på IMF sin topp 20 liste over de raskest voksende økonomiene i verden. Naspers er et ledende sørafrikansk internett- og mediekonsern. Innenfor Betal TV delen utmerker selskapet seg som markedsleder i 48 afrikanske land. Selskapets Betal TV virksomhet har levert en årlig vekst på i overkant av 20% de siste 5 årene. Det er like fullt internett delen, som inkluderer eierandeler i kinesiske Tencent og russiske Mail.ru, som har vært den viktigste driveren for selskapets vekst. Eierandelene i Tencent og Mail.ru alene står ved dagens børsverdier for over 100% av Naspers markedsverdi. Den tyrkiske bilforhandleren Dogus Otomotiv har de eksklusive rettighetene til å selge 14 bilmerker i Tyrkia, deriblant Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley, Scania og Porsche. Selskapet opererer mer enn 500 utsalgssteder i Tyrkia og er dermed i besittelse av landets bredeste service- og distribusjonsnettverk. Selskapet er videre med sin kapitallette foretningsmodell, sterke industriposisjon og produktportefølje godt posisjonert for ta del i veksten i det tyrkiske bilsalget i de kommende årene. Selskapet drives med en egenkapitalavkastning på 20% og prises til en P/E på 11 og en utbytteavkastning på 6,2%. Puregold Price Club utmerker seg som den nest største dagligvarekjeden på Filippinene. Ved siden av sterk historikk i forhold til lønnsomhetsforbedringer, organisk vekst og innvannende oppkjøp av mindre konkurrenter nyter Puregold godt av to sekulære megatrender: Solid underliggende vekst i filippinsk økonomi (6% realvekst), samtidig som kun en fjerdedel av det filippinske dagligvaremarkedet er formalisert. Vi mener i så måte at Puregold er i en tidlig del av sin vekstfase og at selskapet ved siden av solid topplinjevekst vil nyte godt av marginforbedringer som følge av tiltagende skalafordeler og økt forhandlingsmakt mot sine underleverandører. 9

10 Største investeringer (11-15) Selskap Andel Kommentar 10 4,6% 4,3% 4,1% 4,1% 4,1% Etalon er en av de eldste og mest anerkjente eiendomsutviklerne i Russland. Selskapet er totalintegrert og bygger moderne leiligheter for middelklassen i Moskva og St. Petersburg. Russland har et betydelig underskudd av boliger, samtidig som den eksisterende boligmassen er i en dårlig forfatning og trenger fornyelse. Etalon er veldrevet, besitter en sterk markedsposisjon og er solid finansiert. Selskapet drives med en driftsmargin før avskrivninger på 30% og en egenkapitalavkastning på i underkant av 20%, noe som er i tetsjiktet blant boligbyggere på global basis. Selskapet har videre en kapitallett forretningsmodell som gjør det mulig å kombinere et omfattende ekspansjonsprogram med betydelige tilbakekjøp av egne aksjer. Bank Rakyat Indonesia (BBRI) har over tid utmerket seg som en av de mest lønnsomme bankene i Sørøst- Asia. Banken er med sine salgspunkter og 45 millioner kundekontoer i besittelse av det bredeste distribusjonsnettverket i Indonesia og har inntatt en unik posisjon innenfor mikrofinans og utlån til små- og mellomstore bedrifter. BBRI er videre solid kapitalisert med en egenkapitalandel på 13% og drives med en nettorentemargin på 8,5%, en totalavkastning (ROA) på 3,6% og en egenkapitalavkastning på 30%. Banken sine vekstutsikter fremstår også som gode i form av solid underliggende vekst i indonesisk økonomi (~6% realvekst), samtidig som kredittpenetrasjonen i landet er lav (Private husholdningers gjeld utgjør beskjedne 12% av BNP). Den indonesiske kles- og magasinkjeden Matahari Department Store er med en markedsandel på i overkant av 36% dominant markedsleder i det indonesiske klesmarkedet. En kombinasjon av lang historikk, sterke merkevarer, et unikt logistikksystem, attraktive lokasjoner, store skalafordeler og sterk forhandlingsmakt har gjort Matahari til den mest lønnsomme kleskjeden i sørøst Asia. De fremtidige vekstutsiktene fremstår også som gode i form av en kapitallett og ekspansjonsvennlig forretningsmodell, en upreget evne til å ta markedsandeler og en dominant industriposisjon i et av verdens raskest voksende konsummarkeder. Kenya Commercial Bank (KCB) er markedsleder i det kenyanske bankmarkedet og utmerker seg som en av de mest lønnsomme og vekstkraftige bankene i verden. KCB drives med en innskuddsdekning på 130%, en nettorentemargin på 10% og en egenkapitalavkastning på 25%. Banken sine vekstutsikter fremstår også som attraktive i form av en forholdsvis kapitallett forretningsmodell (Agency Banking & Mobile Banking), samt solide vekstutsikter for kenyansk økonomi og Øst-Afrika generelt. IMF venter årlig realvekst på rundt 6% i Kenya over den neste treårsperioden. KCB prises til en P/E på 8,0 og en ubytteavkastning på 5,4% for regnskapsåret Det vietnamesiske konsumselskapet Vinamilk er dominant markedsleder innen melk og yoghurt i det vietnamesiske markedet. Selskapet har over de siste 37 årene bygget opp en sterk merkevare, en omfattende produktportefølje og et unikt distribusjonsnettverk. Selskapet sine produkter selges i dag gjennom salgspunker/forhandlere og eksporteres til 26 land. Selskapet sin historikk er også misunnelsesverdig. Vinamilk har over den siste femårsperioden blitt drevet med en årlig egenkapitalavkastning på i overkant av 40% og en årlig omsetningsvekst på i overkant av 30%. Til tross for en unik industriposisjon, ryddig corporate governance, verdensledende lønnsomhet og attraktive vekstutsikter prises Vinamilk til en P/E på 14,3 og en ubytteavkastning på 3,9% for regnskapsåret 2015

11 Porteføljeselskaper 11

12 Porteføljesammensetning Geografisk fordeling Asia 34 % Latin- Amerika 5 % REGIONAL SAMMEN- SETNING EMEA ex. Afrika 23 % Afrika 38 % Sør Korea 11 % Kina 5 % Filippinene 5 % Indonesia 9 % Brasil 5 % Kenya 4 % Vietnam 4 % GEOGRAFISK SAMMEN- SETNING Ghana 6 % Russland 15 % Nigeria 12 % Tyrkia 8 % Sør-Afrika 16 % *De regionale og geografiske vektene er oppgitt som bruttovekter (kontantbeholdning ekskludert) **Illustrasjonene over viser fondets porteføljesammensetning per

13 Porteføljesammensetning Sektorsammensetning Energi 1 % 10 % Materialer Industri 7 % 8 % 11 % Forbruksvarer 9 % 26 % Konsum 8 % 14 % Helse 2 % 7 % Finans 26 % 27 % IT 13 % 17 % Telekom 3 % 8 % Forsyningsselskaper 4 % Holberg Rurik MSCI EM 13 Holberg Rurik forvaltes med hovedfokus på selskaper ( bottom up ). Fondets sektorvekter blir til som en følge av våre preferanser på selskapsnivå. Vi søker å styre risikoen i fondet ved å ikke ta for stor eksponering mot en enkeltsektor. *Fondets sektorvekter er oppgitt som bruttovekter (kontantbeholdning ekskludert) **Illustrasjonen over viser fondets sektorsammensetning per

14 Nøkkeltall 20 største investeringer PE PE EPS Vekst Utbytte ROE siste P/B Siste Selskap Vekt (%) 2014E 2015E 2015E 2014E 12 mnd (%) 12 mnd 1 Guaranty Trust Bank PLC 8,1 % 8,0 7,2 12 % 6,7 % 28 2,2 2 Samsung Electronics Co Ltd Pref. 7,6 % 6,8 7,4-8 % 1,6 % 18 0,7 3 MD Medical Group Investments PLC 7,1 % 19,7 15,6 26 % 1,3 % 11 2,4 4 Ecobank Ghana Ltd 6,3 % 6,9 5,7 20 % 8,2 % 51 3,6 5 Kroton Educacional SA 4,9 % 21,9 16,4 34 % 2,7 % 28 6,1 6 Great Wall Motor Co Ltd 4,8 % 10,6 8,2 28 % 2,8 % 30 2,9 7 Shoprite Holdings Ltd 4,7 % 21,4 19,0 13 % 2,5 % 23 5,2 8 Naspers Ltd 4,7 % 40,8 29,6 38 % 0,4 % 10 8,6 9 Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS 4,6 % 10,6 9,4 12 % 6,2 % 20 2,1 10 Puregold Price Club Inc 4,6 % 23,0 19,8 16 % 1,1 % 12 3,1 11 Etalon Group Ltd 4,6 % 4,7 3,8 25 % 2,7 % 16 0,9 12 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 4,3 % 11,1 10,0 11 % 2,4 % 29 2,9 13 Matahari Department Store Tbk PT 4,1 % 27,9 20,9 33 % 1,2 % 47 9,2 14 Kenya Commercial Bank Ltd 4,1 % 9,2 8,0 14 % 4,9 % 25 2,5 15 Vietnam Dairy Products JSC 4,1 % 16,5 14,3 15 % 3,3 % 34 5,6 16 Hyundai Motor Co Pref. 3,6 % 3,9 3,7 5 % 1,7 % 14 0,5 17 Truworths International Ltd 3,4 % 11,6 10,7 9 % 6,0 % 37 4,3 18 Dangote Cement PLC 3,3 % 17,2 13,3 29 % 3,2 % 34 6,3 19 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS 2,9 % 13,5 11,9 13 % 6,6 % 41 3,7 20 MTN Group Ltd 2,8 % 15,4 14,1 9 % 5,1 % 25 3,8 Portefølje - Vektet snitt 100,0 % 9,6 8,4 14,9 % 3,7 % 20,7 1,8 *Kilde: Bloomberg Porteføljevekter per **Vektede snitt er beregnet i henhold til MSCI sin beregningsmetodikk. 14

15 Største bidragsytere så langt i 2014 Kroton Educacional SA Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS Naspers Kenya Commercial Bank Ltd Turk Traktor ve Ziraat Makineleri M Video OJSC TCS Group Holding Sberbank of Russia HMS Group Etalon Group Ltd 15 *Bidragsytere per Tall i NOK

16 Hvorfor investere i Holberg Rurik Langsiktig og indeksuavhengig forvaltning Tydelig investeringsfilosofi og metodikk Tiden jobber for oss. Vi investerer kun i de beste og mest aksjonærvennlige selskapene med - høy underliggende verdiskapning - operasjonell risikostyring som begrenser nedsiderisiko Stor frihetsgrad i mandat Unikt mulighetsområde God og konsistent avkastningshistorikk Konkurransefortrinn: Bergen byr på mange gode arbeidsdager! Tett andelseieroppfølging 16

17 Investeringsfilosofi for våre aksjefond Aktive forvaltere o Vi er aktive forvaltere med en målsetting om å skape høyest mulig risikojustert avkastning over tid i forhold til det enkelte fonds investeringsunivers. Dette betyr at våre fond vil ha avvik fra sine referanseindekser. Vi søker å redusere risikoen gjennom selskapsmessig, sektormessig og geografisk diversifisering. Langsiktighet o Vi har en langsiktig tilnærming til våre investeringer ut i fra bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Selskapsfokus o Vårt fokus er primært rettet mot selskaper gjennom egne analysemodeller, bedriftsbesøk og krysspeiling. Vi er i mindre grad opptatt av makroøkonomisk utvikling og aksjemarkedets kortsiktige bevegelser. Fleksibilitet o Vi tror det i noen markedsfaser er viktig å være lett på foten, spesielt i perioder med stor markedsturbulens. Vi er skeptisk til prognostisering og søker å utnytte irrasjonell investoradferd. 17

18 Kontaktinformasjon og forbehold Lars Hilles gate BERGEN Tlf: E-post: Vasagatan STOCKHOLM Tlf: E-post: Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Detaljert informasjon om våre fond er tilgjengelig på 18

Månedsrapport Holberg Rurik November 2014

Månedsrapport Holberg Rurik November 2014 1 Månedsrapport Holberg Rurik November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter, under

Detaljer

Månedsrapport Holb lberg R urik

Månedsrapport Holb lberg R urik 1 Månedsrapport Holberg Rurik August 2014 Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (32) Harald Jeremiassen (42) Tony Fimreite (32) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Februar 2015

Månedsrapport Holberg Rurik Februar 2015 1 Månedsrapport Holberg Rurik Februar 2015 Fonds- og markedskommentar (1/2) 2015 1 år 3 år Siden oppstart Holberg Rurik 2,4 % 12,7 % 12,6 % 7,2 % *Alle avk astningstall utover 12 måneder er annualisert.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global November 2014

Månedsrapport Holberg Global November 2014 1 Månedsrapport Holberg Global November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global

Månedsrapport Holberg Global 1 Månedsrapport Holberg Global Mai 2014 Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (42) Leif Anders Frønningen (31) Tony Fimreite (31) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global

Månedsrapport Holberg Global 1 Månedsrapport Holberg Global August 2014 Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (42) Leif Anders Frønningen (32) Tony Fimreite (31) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global

Månedsrapport Holberg Global 1 Månedsrapport Holberg Global Juli 2014 Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (42) Leif Anders Frønningen (32) Tony Fimreite (31) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Juni 2015

Månedsrapport Holberg Global Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Juni 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global falt 0,4 % i juni, mens referanseindeksen falt 1,3 %. Hittil i år er Holberg Global opp 9,5%, noe som er 1,4% bedre enn

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Februar 2015

Månedsrapport Holberg Global Februar 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Februar 2015 Fondskommentar 2 Avkastning Holberg Global leverte en avkastning på 3,0% i februar, mens fondets referanseindeks steg 5,0%. Hittil i år er Holberg Global opp

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global August 2015

Månedsrapport Holberg Global August 2015 1 Månedsrapport Holberg Global August 2015 Fondskommentar Avkastning August var den første måneden på flere år hvor verdens aksjemarkeder opplevde høy volatilitet og til dels kraftig kursnedgang. Fondets

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Januar 2015

Månedsrapport Holberg Global Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Januar 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global ga en avkastning på 1,9% i januar, mens fondets referanseindeks steg 1,5%. Siden forvalterskiftet i august 2011 har Holberg

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge April 2015

Månedsrapport Holberg Norge April 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge April 2015 Historisk avkastning Holberg Norge APRIL 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,9 8,5 4,9 7,9 1,6 9,3 Volatilitet % 9,5 16,1 21,8 Sharpe

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge April 2015

Månedsrapport Holberg Norge April 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge April 2015 Historisk avkastning Holberg Norge APRIL 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,9 8,5 4,9 7,9 1,6 9,3 Volatilitet % 9,5 16,1 21,8 Sharpe

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge November 2014

Månedsrapport Holberg Norge November 2014 1 Månedsrapport Holberg Norge November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter, under

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Juni 2014

Månedsrapport Holberg Norden Juni 2014 1 Månedsrapport Holberg Norden Juni 2014 Forvalterteam i Holberg Norden Robert Lie Olsen (45) Ansvarlig porteføljeforvalter (fra 01.12.12) Bakgrunn som porteføljeforvalter, f lt analytiker og megler i

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden August 2014

Månedsrapport Holberg Norden August 2014 1 Månedsrapport Holberg Norden August 2014 Forvalterteam i Holberg Norden Robert Lie Olsen (45) Ansvarlig porteføljeforvalter (fra 01.12.12) Bakgrunn som porteføljeforvalter, f lt analytiker og megler

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden September 2014

Månedsrapport Holberg Norden September 2014 1 Månedsrapport Holberg Norden September 2014 2 Forvalterteam i Holberg Norden Fondskommentar 3 Avkastning Avkastning Holberg Norden referanseindeks September -1,1% 1,2% 2014 3,9% 7,6% September ble som

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge Januar 2015

Månedsrapport Holberg Norge Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge Januar 2015 Vårt jaktlag Hogne Tyssøy ansvarlig forvalter Jann Molnes Robert Lie Olsen Tony Fimreite Harald Jeremiassen Leif Anders Frønningen Roar Tveit Tormod Vågenes Gunnar

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Februar 2015

Månedsrapport Holberg Norden Februar 2015 1 Månedsrapport Holberg Norden Februar 2015 Historisk avkastning 2 Holberg Norden Februar 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 5,8 8,9 12,9 14,0 7,6 7,5 Volatilitet % 8,3 11,6

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Juli 2014

Månedsrapport Holberg Norden Juli 2014 1 Månedsrapport Holberg Norden Juli 2014 Forvalterteam i Holberg Norden Robert Lie Olsen (45) Ansvarlig porteføljeforvalter (fra 01.12.12) Bakgrunn som porteføljeforvalter, f lt analytiker og megler i

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge

Månedsrapport Holberg Norge 1 Månedsrapport Holberg Norge August 2014 Forvalterteam i Holberg Norge Hogne Tyssøy (51) Ansvarlig porteføljeforvalter Partner i Holberg Fondene Bakgrunn som megler og porteføljeforvalter fra DnB NOR,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge Mars 2015

Månedsrapport Holberg Norge Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge Mars 2015 Historisk avkastning Holberg Norge MARS 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 1,7 5,5 6,4 1,3 1,7 9,1 Volatilitet % 7,1 9,5 16,4 22,0

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Mars 2015

Månedsrapport Holberg Norden Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Norden Mars 2015 Historisk avkastning 2 Holberg Norden MARS 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,1 11,2 15,9 15,4 7,5 7,9 Volatilitet % 8,2 11,6 14,4

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge

Månedsrapport Holberg Norge 1 Månedsrapport Holberg Norge Juni 2014 Forvalterteam i Holberg Norge Hogne Tyssøy (51) Ansvarlig porteføljeforvalter Partner i Holberg Fondene Bakgrunn som megler og porteføljeforvalter fra DnB NOR, Vesta

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Desember 2014

Månedsrapport Holberg Norden Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Norden Desember 2014 Våre fond og forvaltere Hogne Tyssøy Jann Molnes Robert Lie Olsen ansvarlig forvalter Tony Fimreite Harald Jeremiassen Leif Anders Frønningen Roar Tveit Tormod

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge

Månedsrapport Holberg Norge 1 Månedsrapport Holberg Norge Mai 2014 Forvalterteam i Holberg Norge Hogne Tyssøy (51) Ansvarlig porteføljeforvalter Partner i Holberg Fondene Bakgrunn som megler og porteføljeforvalter fra DnB NOR, Vesta

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Januar 2015

Månedsrapport Holberg Norden Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Norden Januar 2015 Våre fond og forvaltere Holberg Norge Holberg Norden Holberg Global Holberg OMF Holberg Triton Holberg Rurik Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Mai 2015

Månedsrapport Holberg Norden Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Norden Mai 2015 Historisk avkastning 2 Holberg Norden Mai 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,9 17,4 18,2 22,4 9,9 8,2 Avk. referanseindeks (%) 2,4

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge

Månedsrapport Holberg Norge 1 Månedsrapport Holberg Norge September 2014 2 Forvalterteam i Holberg Norge Fondskommentar Avkastning Avkastning Holberg Norge referanseindeks September -2,3% -0,3% 2014 3,6% 9,2% Avkastning Holberg Norge

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge Mai 2015

Månedsrapport Holberg Norge Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge Mai 2015 Historisk avkastning Holberg Norge Mai 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,6 11,4 4,9 11,7 4,6 9,4 Avk. referanseindeks (%) 1,2 10,4

Detaljer