En norsk armé i Sverige

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En norsk armé i Sverige"

Transkript

1 En norsk armé i Sverige Gemensam historia under ockupationstiden en lärarhandledning I samarbete med Svensk-norskt Kultur- och informationscenter 1

2 Kommentarer från elever:»det var ett bra upplägg. Man lärde sig mycket samtidigt som det inte blev som vanliga lektioner.«matilda»foredraget vi fikk av en som var veteran var det beste på hele seminariet, utrolig spennende och morsomt å höre historier fa en som motstandsdyktig i Norge.«Eirik»Jeg synes det va spennende å få sett alle de kommunikasjonsredskaper som ble utviklet, for eksemple gamle skrifter, aviser och radior och hvordan de klarte å hålde ut helt til krigen var over.«alyssa «Jag tycket det var intressant att gå på det där museet, där de hade tagit fram den propaganda som nazisterna använde mot judarna, det är otroligt hur de kan framställa och ge människor ett omedvetet hat.«matilda 2 En norsk armé i Sverige Scandinavian heartland

3 Spännande med historia kring Andra Världskriget! Allmänt kan sägas att tiden då Norge var ockuperat tas upp mycket sparsamt i historieundervisningen i både Norge och i Sverige. Detta gäller i ännu högre grad den stora skara flyktingar som kom till Sverige, minst norska medborgare. Det ingår i mandatet för Svensk Norsk Kulturcenter att skapa kontakt med i synnerhet skolorna om begreppet flyktingskap med utgångspunkt från gemensamma erfarenheter i Sverige och Norge från denna tid. Genom Interreg-projektet Scandinavian Heartland har vi fått möjlighet att skapa direkt kontakt mellan lärare och elever i Dalarna och Hedmark för att pröva hur vi över landsgränsen kan samverka för att utveckla historieförmedlingen kring Andra Världskriget. Samarbetet startades i september 2010 när historielärare från tre norska och tre svenska gymnasieskolor träffades för ett första seminarium på Norsk Veteranmuseum i Furudals Bruk. Huvudföreläsare var Arnfinn Moland, chef för Hjemmefrontsmuseet i Oslo. Tillsammans arbetade vi fram riktlinjer och strategier för att inventera källmaterial som kan användas i undervisningen om ockupationstiden och då i synnerhet om Reservpolititroppene. I november 2010 besökte vi Hjemmefrontsmuseet och H-L sentret i Oslo. Varje lärare hade då med sig två av sina elever från grundskolan eller gymnasiet/vidaregående skolan. Samma elever och lärare besökte Kongsvinger 2 3 maj 2011 där bl.a. visning och föreläsningar på Fästningen samt besök på Beredskapsåra Museum i Järnskog Koppom ingick i programmet. Sista träffen hölls i september 2011 på Furudals Bruk där Thor Hofsbro, tidsvittnet och sekreterar i Polititroppenes föreningen i Oslo och Terje Motroen, förste lektor vid Hedmarks Högskola föreläste för lärarna om personliga erfarenheter i kriget Studieresor, litteraturstudier och berättelser från tidsvittnen blev uppskattade från både lärare och elever. Genom denna skrift vill vi dela med oss av våra erfarenheter och ge exempel på ett antal spännande sätt att lära känna krigshistorien och Andra Världskriget på ett levande och gripande sätt. Lennart Öhnell Svensk Norsk Kulturcenter Norsk Veteranmuseum Jakob Ebner Projektledare Länsstyrelsen Dalarna En norsk armé i Sverige Scandinavian heartland 3

4 Norske polititropper i Sverige Thor Hofsbro, tidsvittne Foredrag på Voksenåsen 8.mai 2006 Vi har tidligere i dag avduket en byste av Politi troppenes populære svenske sjef, Harry Søderman. Vi kan prise oss lykkelige over at vi hadde Søderman på vår side under oppbygging av norske militære styrker i Sverige under 2. verdenskrig. Det er sagt mye om Søderman uortodokse metoder, hans handlekraft og evne til å overtale tvilende svenske politikere og embetsmenn. Harry Søderman var ganske enkelt rette mannen på rett sted og til rett tid. Soldatene kalte ham bare for Revolver- Harry og jeg tror mange av oss betraktet Søderman som en slags svensk utgave av Winston Churchill. Den norske sjefen for Polititroppene, oberst Ole Berg, var diplomaten og den fagmilitære kapasiteten som på sitt lune og elskverdige sett, kunne forhandle seg frem til ønsket resultat. Begge herrer var sterkt resultatorientert og utfylte hverandre på en utmerket måte. Etablering av en norsk hær i Sverige En avgjørende faktor for at norske militære styrker kunne bygges opp på så kort tid, fra ingen ting til en fullverdig divisjon, var en selvstendig norsk flyktningeadministrasjon, hvor bl.a. dr. Sembs Helsekontorer under dekke av helsekontroller, innkalte norske våpenføre menn til Helse- og vaksinasjonsleire som rett og slett var militære sesjoner. Etablering av en norsk hær i Sverige var i hemmelighet planlagt i lengre tid. I 1942 spurte den norske justisminister, Terje Wold, Harry Søderman om han kunne påta seg å organisere opplæring av norske politi tropper. Men lenge før den tid hadde major Finn Nagel og kretsen rundt ham, og sjefen for rettskontoret politifullmektig Olav Svendsen arbeidet med saken. Både politiets og forsvarets etterretningsfolk var innblandet. Og ikke minst; idretsgeneralen oberst Olav Helset.På svensk side og i en nøkkelposisjon i regjeringen hadde vi statsråd Møller. Hans enestående arbeide i spillet om polititroppene har ikke fått den oppmerksomhet som han fortjener. Møller sørget for; blant mye annet, at motstandere innen regjeringen ikke ble alt for godt informert om utviklingen. Det vil si: at man utdannet regulære militære tropper og ikke reservepoliti. Fra en spe begynnelse i 1943 hvor svenske myndigheter la ned forbud mot alt som kunne smake av militærutdannelse og frem til sensommeren 1944 var det bygget 17 militær forlegninger rundt om kring i Sverige, utdannet og utrustet soldater med det beste materiell og våpen som Sverige kunne frembringe. I april mai 1945 var styrken økt til mann. Den norske regjering hadde pressset på for å få i gang trening og utdannelse av nordmenn i Sverige og det sto ikke på penger. Regjeringen hadde god råd. Det sørget den norske handelsflåte for. Mer enn skip og mann seilte inn store beløp i alliert tjeneste. Dessverre med store tap av skip og mennesker mann inkl. marinens tap. I løpet av 1943 og 1944 hadde det skjedd store forandringer i krigens gang. De allierte hadde gjennomført en vellykket invasjon på kontinentet og var på full fart mot Tysklands grenser. I Russland hadde den seierrike tyske hær fått sitt banesår ved nederlaget i Stalingrad og Kursk og var på full retrett. Finland hadde sluttet fred med Sovjetunionen. Noe tysk press 4 En norsk armé i Sverige Scandinavian heartland

5 mot Sverige var det ikke lenger tale om. Den tyskvennlige svenske forsvarssjefen var frabeordret sin stilling og generaler med protyske holdninger var i full gang med å omskolere seg til gode demokrater. Høsten 1944 startet russerne sin storoffensiv på Ishavsfronten, kastet tyskerne ut av finsk område og befridde Kirkenes og Varanger. Nå gjaldt det for norske myndigheter å få egne styrker til Finnmark for å delta i frigjøringen og markere norsk suverenitet. En norsk militærmisjon under ledelse av oberst A.D.Dahl og 2. bergkompani fra brigaden i Skottland ankom Kirkenes via Murmansk. Russerne stoppet sin fremrykking ved Tana bro og trakk seg til bake til Kirkenes De overlot til nordmennene å frigjøre resten av Finnmark. Den svenske regjering motsatte seg ikke lenger overføring av norske styrker til Norge. Oberst Ole Berg besluttet å sette inn 1. og 2. feltbataljon og 3 rikspolitikompanier i Finnmark. 5.feltbataljon ble forlagt på grensen til Finland. Men først måtte troppene ha en feltmanøver for øve i større enheter enn bataljoner. Dette var særlig nødvendig for stabsoffiserer, logistikk osv. Det var mangel på offiserer. Det var ikke så rart. Norske offiserer tjenestgjorde i norske styrker i England og i engelske avdelinger. En god del satt i tysk krigsfangenskap. Noen få valgte landssviket og fulgte sin fører Vidkun i tysk tjeneste. Offiserene i Polititroppene hadde greid å unngå tysk arrestasjon ved å flykte til Sverige og melde seg til tjeneste i Polititroppene. De fleste hadde deltatt i motstandsbevegelsen i Norge. Det samme gjaldt for øvrig også en stor del av de menige soldatene. Utdannelse av troppsbefal startet noe før innkalling av mannskaper til tjeneste i Polititroppene. Noen av de første befalselevene ble innkaldt til skiinstruktørkurs. Nok et fiffig dekknavn for å dekke over hva det egentlig dreide seg om. Man var klar over at svensk sensur fulgte nøye med. Föreläsningar med tidsvittnet, krigsveteranen och medlem i den norska motståndsrörelsen Thor Hofsbro om sin flykt från Norge till Sverige 1944 var bland det bästa i hela studieturen, tyckte eleverna. En norsk armé i Sverige Scandinavian heartland 5

6 Feltmanøver i Dalarne I desember 1944 startet den første store feltmanøver i Dalarne. 1., 2. og 5. bataljon var allerede øremerket for innsats i Finnmark. Det samme var 1., 2. og 3. rikspolitikompani. Øvelsene gikk i sneslaps og dårlig vintervær. Utrolig ivrige og godt motiverte soldater imponerte de svenske stridsdommerne. Et eksempel; En tropp hadde fått i oppdrag å gjøre en omgående bevegelse og angripe»fienden«i ryggen. Troppen stormet av gårde og kom frem til en bro hvor de ble stoppet av stridsdommerene som fortalte at broen var sprengt. Troppssjefen tenkte seg om et øyeblikk. Så ropte han: Hold geværet over hodet og følg meg. Dermed satte han rett ut i det iskalde vannet så isflakene skvatt. Hele troppen fulgte etter uten å nøle. Ikke så fornuftig gjort en iskald vinterdag, men det viste at viljen til å gjøre alt for fedrelandet var stor. Ved evalueringen etter manøveren fikk soldatene berøm for sin innsats. Noen stabsoffiserer måtte sette seg på skolebenken og oppfriske gamle kunnskaper. Da de avdelingene som skulle til Finnmark kom tilbake til sine forlegninger etter manøveren i Dalarne, begynte utskifting av uniformer og utstyr. Vinterutstyr som filtstøvler, saueskinnspelser, hvite anorakker, forsvinningsdrakter, reinhårssoveposer osv. ble utlevert. Hestekjerrer ble hvitmalt, det ble satt meier på hjulene, alle lastebilene ble hvitmalt og forberedt på kaldt klima.bajonettene ble slipt og hver mann fikk identitetsmerke til å henge rundt halsen. Det fikk nok en og annen til å tenke over muligheten for at ikke alle kom levende hjem. Men ikke en gang ordren om at all julepermisjon var inndratt kunne legge noen demper på stemningen og forventningene. Nå skulle vi endelig på alvor vise hva vi dugde til. Ett rum på H-L sentret med namnen på alla norska judar som miste livet i förintelsen lämnar ingen oberörd. Lägg märke till det i bilden inklippta namnet, endast 4 år gammal och skickad till ett förintelseläger. 6 En norsk armé i Sverige Scandinavian heartland

7 Krigen i Finnmark Troppene ble innlastet i godsvogner, slike som det står 40 mann og 8 hester på. Reisen tok 2 døgn. Soldatene ble bespist på stasjoner underveis. På en stasjon utbrøt en trivelig lotte»hvorfor reiser norrmennene i ko-vagnar. Tyskarna reste alltid i passasjervagnar«ved utlasting viste det seg at vi var kommet til Øver Torneå. Her startet en intens trening for vinterkrig. Øvelsene ble meget realistiske. Temperaturen varierte mellom 0 og 40 minusgrader. Det var en forsmak på hva som ventet troppene på Finnmarksvidda. Den 30 desember 1944 landet 10 DC47 Dakota transportfly på Kallax flyplass som Sverige hadde stilt til disposisjon for en amerikansk flyavdeling med bakkemannskap og norske tropper som skulle transporteres til Kirkenes. Flyene skulle også fly forsyninger som skulle droppes i fallskjermer till styrkene i felt. Den amerikanske flyavdelingen ble ledet av den norske flygerhelten oberst Bernt Balchen. Nordmennene opprettet et sambandssenter for all kommunikasjon med russerne og troppene i Finnmark. Sjefer: kaptein Rørholdt på Kalllax og den ikke helt ukjente Thor Heyerdahl i Finnmark. Da det ble behov for å droppe soldater i fallskjerm, improviserte man fallskjermutdannelse. I 1944 var det i Sverige forbudt å hoppe i fallskjerm, bortsett fra i nødsfall. Men ingen svenske myndigheter gjorde innsigelser. Under treningen oppsto det et problem. Fallskjermene var engelske, beregnet på å hoppe på engelsk maner gjennom et hull i gulvet på flyet. Flyene var amerikanske med sidedører. Dermed ble utløsersnorene for korte. Problemet ble løst ved å skjøte utløserlinene med remmer, beregnet på å sikre gods. En piggtrådrull på anslagsvis 80 kg ble prøvekluten. Det gikk ganske bra og dermed var 1.hopplag klar. Alle kjente til provisoriet og den ekstra risikoen. Men ingen vegret seg for å hoppe. Igjen: Motivasjon og alt for Norge. Men kaptein Rørholdt forteller at han holdt pusten og var utrolig lettet da alle skjermene åpnet seg. Han var slettes ikke sikker på at det ville skje. Rikspolitikompaniene nr. 1,2, og 3. og 3 kompanier av 2.feltbataljon samt feltsykehus nr.1 ble fløyet opp til Kirkenes. Flyvningene forløp uten uhell, selv om det var vinter og ugunstige flyforhold. Dessuten foregikk flyvningene delvis gjennom tysk kontrollert luftrom. Troppene satte i gang fremtykking mot Porsanger og Karasjok. Russerne hadde begrenset sitt operasjonsområde til Varanger. Omtrent samtidig med overføring av tropper med fly, startet Feltbataljon 1, forsterket med 2 kompanier av 2. bataljon marsjen mot Karesuando. Det var 20 mil, fremkomstmiddelet var ski, alt personlig utstyr for å overleve i det barske klimaet, ble båret på ryggen. Hestetrenet og lastebilene tok seg av kanoner og det tyngre utstyret. I Karesuando var det med svensk assistanse bygget opp en stor forsyningsbase. Her ble det en kort stopp før troppene gikk over grensen til Finnland. Det var inngått en avtale med Finland om gjennommarsj. Den norske regjerings henvendelse til Finland ble hurtig ekspedert. Den nye finske utenriksminister Enkel, tok saken opp med sjefen for den Allierte kontrollkommisjon for Finnland, russeren generalmajor Tokarjev, som godkjente planen.den finske stabssjef, general Heinrichs stilte minespesialister til disposisjon for sammen med norske politisoldater og rydde veien over Ivalo. Det viste En norsk armé i Sverige Scandinavian heartland 7

8 seg å være umulig før sneen hadde smeltet, for under sneen var veien spekket med miner. Dessuten hadde vi nå kontrollen over Østfinnmark. Tyskerne hadde forskanset seg i en forsvarslinje som strakte seg mellom fjellene i Lyngen og et godt stykke inn i Finland. Korteste veien mot Lyngen var gjennom Finskekilen. Men der var det ingen vei. Men det var vinter og tele i bakken. Altså besluttet man rett og slett og spa opp en vintervei over vidda til Kautokeino. Det ble 10 mil. På veien skulle bataljonen rykke frem med alt sitt tunge utstyr. Dessuten og det var meget viktig; det skulle kjøres frem mat og forsyninger, bl. a. ferdighusellementer til sivilbefolkningen i Kautokeino. Hvert eneste hus og uthus var brent og det gjaldt hele Finnmark. Foretagendet ble et blodslit for soldater og hester. Bilmaterielt fikk større påkjenninger en godt var. Det var lite tele i jorden i 1945, veien gikk i oppløsning, blåste igjen, isen på vannene holdt ikke den tunge trafikken, men forsyninger og materiell kom frem. Der hvor biler og hester måtte gi tapt satte man inn menneskekraft. I den mest hektiske perioden arbeidet 1000 mann og 120 hester. Ett bilkompani og alle bilene til Rikspolitiet og bataljonene 1, 2 og 5 ble satt inn. Det var høyt arbeidstempo. Hvilepauser ble avviklet som vaktpatruljer på høydedragene rundt vegtraseen. Utviklingen i krigen på kontinentet gikk fort. Det var bare et tidsspørsmål om tysk kapitulasjon. Alle avdelingene, bortsett fra 2. kompanier og et trenkompani, ble trukket tilbake for å settes inn ved Narvik. Troppene som ble igjen i Finnmark fortsatte med oppklaringspatruljene mot tyskerne i Troms. Det var dårlig med mat og kommunikasjon med omverden. Om utviklingen mot fred viste man lite eller ingen ting. Avdelingene fra Kirkenes rykket frem mot Porsanger og Karasjok. Fremkomstmiddelet var her som i vestfinnmark; ski. Disse troppene hadde ikke noe tren. Det ble brukt reiner for det tyngste utstyret, men det meste utstyret for å opprettholde livet ble båret på ryggen. Mil etter mil. Overnatting i en gjenstående gamme eller i et oppvarmet telt var en sjelden lykke. Knappetelt og snøhuler var reglen, dag etter dag. En del av Feltsykehus nr. 1 ble fraktet på fiskeskøyte fra Kirkenes til Porsanger. All sjøveis transport måtte utføres i dårlig vær for ikke å bli oppdaget av tyske U-båter som lurte overalt. Når feltsykehuset nevnes vil jeg presisere at Lottene, enten de var sykepleiere, i sambandstjenesten eller arbeidet ved feltkjøkken osv. var en del av polititroppene og gjorde en utmerket jobb. Ved krigens slutt 8. mai sto det politisoldater i Finnmark. Troppenes tap i tiden okt til 8. mai 1945 var 26 døde og ca. 30 hardt skadde. 1. mai, bare 8. dager før krigen sluttet ble 22 gutter fra 3. kompani/2. bat. drept i en mineeksplosjon i Karasjok. Fredsdagen, 8. mai, da hele Norge var et eneste stort jubelbrus, var det ingen jubel blant ruinene i Kautokeino og Karasjok. Da ble 22 kamerater begravet. Overføring til Norge. Mens Politisoldatene i Finnmark strevet med sitt lå hovedstyrken av de Norske Polititropper klar til å rykke inn det tyskbesatte Norge. En stor feltmanøver i Hälsingland var avviklet. I motsetning til troppene i Finnmark, kunne troppene her følge med i utviklingen fra dag til dag. Spenningen var stor. Ble det en fredelig kapitulasjon eller ville tysker kjempe til siste mann? Uansett; guttene var klar til å slåss, 8 En norsk armé i Sverige Scandinavian heartland

9 men håpet på en fredlig løsning. Da det ble klart at tyskerne ville kapitulere avmarsjerte bataljonene hver for seg for hurtigst mulig å nå frem til avtalte bestemmelsessteder i Norge. Gleden over å kunne rykke inn i Norge, hvor vi skulle være herrer i eget hus, var ubeskrivelig. Polititroppene og Hjemmefrontens Milorg samarbeidet etter planer som var avtalt på forhånd. Troppene var organisert i 3 grupper. Til Narvik og Nord-Norge: 4000 soldater, 120 biler og 250 hester. Til Trondheim og Midt-Norge: 2600 soldater, 150 biler og 220 hester. Til Oslo, Østlandet/Vestlandet og Sørlandet: 5000 soldater, 330 biler og 120 hester. Styrken i Finnmark ved krigens slutt: 1600 soldater og 120 hester. I samarbeid med Milorg overtok troppene tyske forlegninger, festningsanlegg, flyplasser og andre strategiske punkter, kontrollen med krigsfangeleirene i Troms og Nordland. Polititroppene var en betydelig faktor i stabilisering av situasjonen ved overgang fra okkupasjon til norsk styre og administrasjon. Det ble aldri slik som i noen andre befridde land,»de lange knivers natt«. Etter at Milorg var demobilisert 15. juli, var Polititroppene den største og viktigste styrke Forsvaret hadde til disposisjon. Etter 5 års krig lå Forsvaret med brukket rygg og hæren måtte bygges opp igjen. Politi troppene ble et av de fundamenter vår gjenreiste hær ble bygget på. Overtakelsen av Riksklenodier som Fredriksten festning i Halden og Akershus festning i Oslo hadde stor symbolverdi. I Halden ble festningen overtatt i samarbeid med Milorg. Som en honnør til Milorg i Oslo bestemte Overkommandoen at Milorg ved en seremoni, offisielt skulle overta Akershus festning. Alle i Norge kjenner det berømte bildet hvor den gang fenrik Rollum, kledd i sivile klær med milorgbindet på armen, overtar festningen fra den tyske kommandant. For nordmenn et stolt og etterlengtet øyeblikk. Men det bildet ikke viser og som har blitt borte i historiens mørke er at deler av 4. bataljon og 8.bataljon av Polititroppene, allerede hadde besatt festningen, og med sine mitraljøser rettet mot kommandantboligen satt makt bak overtakelsen. Selv om det er skrevet meget gode bøker av professor O.K Grimnes og Nils Ørvik er historien om Polititroppene lite kjent både i Sverige og Norge. Det at man i det nøytrale Sverige, fikk anledning og ikke minst hjelp og støtte til å sette opp en hel arme burde interessere yngre historikere og journalister. Men interessen må sies å være ganske fraværende. Anders Johansson med sin bok»den glømda armen«er et hederlige unntak. Ellers virker det som om man mer dveler ved de første krigsår, hvor Sverige ble tvunget av omstendighetene til å gi etter for tyske krav. Men la det være klart: Sveriges hjelp og støtte til Norge gjennom tunge krigsår, var noe langt, langt mer en Svenskesuppe, selv om den var viktig nok for vår barn. En norsk armé i Sverige Scandinavian heartland 9

10 Besökstips 1. Svensk Norsk Kulturcenter/ Norsk Veteran museum i Furudals Bruk, Rättviks kommun. Guidade visningar: Lennart Öhnell, , Basutställning om Reservpolititroppene och temautställningar om tiden , andra världskriget, Sverige Norge. Klassuppsättningar av häftet»norska flyktingar i Sverige under andra världskriget«kan rekvireras gratis. Norsk Veterandag/Kulturdag anordnas varje år onsdag, vecka Hjemmefrontsmuseet i Oslo, www. forsvarsbygg.no/festningene/festningene/ Akershus-festning/Akershus-slott Museet er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie. Her kan du vandre gjennom en utstilling som tar for seg flere sider av motstandskampen og dagliglivet i Norge under andre verdenskrig. Museet ligger på toppen av Akershus festning og holder til i et bindingsverkshus fra tallet. 3. H-L Senteret i Oslo, HL-senteret er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med fokus på Holocaust og andre folkemord, og på minoriteters vilkår i moderne samfunn. 4. Kongsvinger Fästning, En kort historik over unionen Sverige Norge 1814 til unions oppløsningen 1905 og Kongsvinger Festning finner du her! 5. Mälsåkers Slott, Strängnäs. Utställning om Svenska Norgehjälpen En folkrörelse för ett broderfolk i nöd. Att träffa elever från andra skolor och ett annat land höjde resans attraktionskraft och upplevelse. 10 En norsk armé i Sverige Scandinavian heartland

11 Lästips 1. Norska flyktingar i Sverige under andra världskriget, May Lindholm. ISBN Den glömda armen, Anders Johansson. ISBN Ett Skandinaviskt Mellanspel, Harry Söderman. ISBN Ore i andra världskrigets skugga, Göran von Knorring. ISBN Utan kvinnorna hade det inte gått, Göran von Knorring. ISBN Dessa böcker kan rekvireras från Norsk Veteranmuseum, tfn , Foto Lotta Lindbeck, Peter Jonsson Tryck Länsstyrelsen Dalarna Layout Svenssonform AB En norsk armé i Sverige Scandinavian heartland 11

12 Scandinavian Heartland Scandinavian Heartland är ett gränsregionalt samarbete som omfattar Dalarnas län i Sverige och Fjellregionen från Røros till Stor-Elvdal i Norge. Projektet har som mål att skapa ekonomisk tillväxt och attraktiva livsmiljöer med fokus på att öka antalet fastboende och besökande. Detta sker genom kompetensutveckling, metodutveckling, resultatspridning och praktisk tillämpning. Samarbetet inom Scandinavian Heartland sker i två projekt.»kultur- och Naturbaserad Besöksnäring«arbetar med kompetensutveckling och affärsutveckling av besöksnäringsföretag och med att utveckla besöksmål kring hästnäringen, draghundsporten och MC-turism.»Med Levande Landsbygd«arbetar med erfarenhetsutbyte över riksgränsen, med att etablera stabila gränsregionala nätverk inom offentlig, privat och frivillig sektor och med nya metoder för bärkraftig service, småskalig energi, attraktiva tätorter och livsstilsboende. Finansiärer Alvdal Stor elvdal Rendalen Røros Os Tolga Trynset Kontakt Länsstyrelsen Dalarna Falun, Sverige Tel +46 (0) Regionrådet for Fjellregionen Aumliveien 4 c, 2500 Tynset, Norge Tel En norsk armé i Sverige Scandinavian heartland

Vinnilsgarn Fyr & Flamme Flisfyringsanlegg i samarbeid mellom flere gårder

Vinnilsgarn Fyr & Flamme Flisfyringsanlegg i samarbeid mellom flere gårder Vinnilsgarn Fyr & Flamme Flisfyringsanlegg i samarbeid mellom flere gårder I samarbete med 1 2 Vinnilsgarn Fyr & Flamme Scandinavian heartland At flere nabogårder går sammen om å etablere et felles varmeanlegg

Detaljer

Reetableringen av sivil administrasjon i Finnmark

Reetableringen av sivil administrasjon i Finnmark Reetableringen av sivil administrasjon i Finnmark 1944 1945 Frigjøringsplanlegging i eksil Den norske Londonregjeringen hadde i mars 1943 gitt instruks for opprettelsen av midlertidige kommunale myndigheter

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Drammen Syd-Vest Rotary

Drammen Syd-Vest Rotary Drammen Syd-Vest Rotary Månedsbrev november 2014 Reisebrev fra Madagaskar Av Dag Arne Roum og Svein Stubberud Hver mandag kl 18.30 samles Antsirabe Rotary klubbs medlemmer seg på et fint hotell i denne

Detaljer

Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015

Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015 Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015 Brigader Henning A. Frantzen, Forsvarsdepartementet Ordførere, veteraner, pårørende av veteraner, Kjære alle sammen! La meg først få overbringe

Detaljer

Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Layout og ebok: akzidenz as Dag Brekke Omslagsillustrasjon: Mary Evans Picture / NTB scanpix

Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Layout og ebok: akzidenz as Dag Brekke Omslagsillustrasjon: Mary Evans Picture / NTB scanpix EIRIK VEUM DET SVENSKE SVIKET 1940 1945 2016 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Layout og ebok: akzidenz as Dag Brekke Omslagsillustrasjon: Mary Evans Picture / NTB scanpix ISBN: 978-82-489-1930-8

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

FOTOGRAF KÅRE ARNULF JØRGENVAAG EN BILDEKAVALKADE FRA MAIDAGENE I 1945

FOTOGRAF KÅRE ARNULF JØRGENVAAG EN BILDEKAVALKADE FRA MAIDAGENE I 1945 DORABIBLIOTEKET PRESENTERER FOTOGRAF KÅRE ARNULF JØRGENVAAG EN BILDEKAVALKADE FRA MAIDAGENE I 1945 BILDENE ER FRA TRONDHEIM OG GRONG, TATT AV FOTOGRAF KÅRE ARNULF JØRGENVAAG, SOM VAR ANSATT HOS NSB. BILDENE

Detaljer

JØRGENVAAG EN BILDEKAVALKADE FRA MAIDAGENE I 1945

JØRGENVAAG EN BILDEKAVALKADE FRA MAIDAGENE I 1945 DORABIBLIOTEKET PRESENTERER FOTOGRAF KÅRE ARNULF JØRGENVAAG EN BILDEKAVALKADE FRA MAIDAGENE I 1945 BILDENE ER FRA TRONDHEIM OG GRONG, TATT AV FOTOGRAF KÅRE ARNULF JØRGENVAAG, SOM VAR ANSATT HOS NSB. BILDENE

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

EINAR KR. STEFFENAK RUSSERFANGENE. Sovjetiske krigsfanger i Norge og deres skjebne

EINAR KR. STEFFENAK RUSSERFANGENE. Sovjetiske krigsfanger i Norge og deres skjebne EINAR KR. STEFFENAK RUSSERFANGENE Sovjetiske krigsfanger i Norge og deres skjebne HUMANIST FORLAG 2008 Omslag: Asbjørn Jensen, Stavanger Tilrettelagt for ebok av Prograph as ISBN: 978-82-8282-016-5 ISBN:

Detaljer

Tenkeskriving fra et bilde

Tenkeskriving fra et bilde Tenkeskriving fra et bilde Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

ikke skulle like mennesker som var fra et annet land, og som gikk i uniformer. Hun logret og var glad, satte seg og gav labb, og spiste gjerne både

ikke skulle like mennesker som var fra et annet land, og som gikk i uniformer. Hun logret og var glad, satte seg og gav labb, og spiste gjerne både 24.11.1984 På skråss mysterium Marit tenkte ofte på hva som skjer efter at vi dør, og mamma og mormor hadde fortalt at når vi dør, blir vi engler, og får vinger. En dag sto Marit og så på mamma, som skulle

Detaljer

NORSKE FRONTSØSTRE I TYSK TJENESTE FRA

NORSKE FRONTSØSTRE I TYSK TJENESTE FRA NORSKE FRONTSØSTRE I TYSK TJENESTE FRA 1940-1945 Norsk sykepleierforbund fikk kommissarisk ledelse i juni 1941, ble «nyordnet» og fikk flere NS-folk i ledelsen. Tidsskriftet Sykepleien kunne siden bringe

Detaljer

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

Tale ved bautaen på Vestskogen. ved Lauvkollbautaen, søndag 25. mai 2008 ved Johan H. Andresen

Tale ved bautaen på Vestskogen. ved Lauvkollbautaen, søndag 25. mai 2008 ved Johan H. Andresen Tale ved bautaen på Vestskogen ved Lauvkollbautaen, søndag 25. mai 2008 ved Johan H. Andresen Vel møtt veteraner, vandrere og venner! Norge hadde vært okkupert i 5 år, og 8. mai var den annen verdenskrig

Detaljer

Kort historisk oversikt. Først omkring år 1500 kom kanoner i bruk i det dansk/norske forsvaret. Artilleriet ble lenge beholdt som kongens personlige

Kort historisk oversikt. Først omkring år 1500 kom kanoner i bruk i det dansk/norske forsvaret. Artilleriet ble lenge beholdt som kongens personlige Kort historisk oversikt. Først omkring år 1500 kom kanoner i bruk i det dansk/norske forsvaret. Artilleriet ble lenge beholdt som kongens personlige våpen. Kanoner fra denne tiden kan ha innskriften: Ultima

Detaljer

Berit Nøkleby. Okkupasjonsmakten

Berit Nøkleby. Okkupasjonsmakten Berit Nøkleby HITLERS NORGE Okkupasjonsmakten 1940 1945 Berit Nøkleby HITLERS NORGE Okkupasjonsmakten 1940 1945 Den seksten hundre kilometer lange halvøy som strekker seg fra innløpet til Østersjøen til

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

K R I G E N H I N T E T K V I N N E L A N S I K T OVERSATT FRA RUSSISK AV ALF B. GLAD

K R I G E N H I N T E T K V I N N E L A N S I K T OVERSATT FRA RUSSISK AV ALF B. GLAD K R I G E N H I N T E T K V I N N E L A N S I K T SVETLANA ALEKSIJEVITSJ OVERSATT FRA RUSSISK AV ALF B. GLAD 2006 by Svetlana Alexievich Norsk utgave: Kagge Forlag 2014 Originalens tittel: У войны не женское

Detaljer

Harald Layton og Knut Solnes. Vassdalenulykken DEN SISTE DAGEN

Harald Layton og Knut Solnes. Vassdalenulykken DEN SISTE DAGEN Harald Layton og Knut Solnes Vassdalenulykken DEN SISTE DAGEN Militær ledelse under øvelse Anchor Express da Vassdalenulykken skjedde: Generell militær kommandomyndighet i Nord-Norge: Øverstkommanderende

Detaljer

Grenselosene i Tysfjord

Grenselosene i Tysfjord Grenselosene i Tysfjord Navn Tittel Krigsminner i Nord- Salten som ledd i verdiskaping på kulturminneområdet Bygger på Grenselosprosjektet. Dokumenterte grenselosene i Nordre Nordland og Sør-Troms med

Detaljer

MILITÆRHISTORISK SAMLING

MILITÆRHISTORISK SAMLING MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL Bakgrunn Jeg vokste opp i nærheten av Sola flyplass der det etter krigen i flere tiår fremover var stor militær aktivitet. Dette vekket

Detaljer

Andre verdenskrig. Vendepunktet og krigens virkninger

Andre verdenskrig. Vendepunktet og krigens virkninger Andre verdenskrig Vendepunktet og krigens virkninger Invasjonen av Russland 21. juni 1941: Operasjon Barbarossa Blitzkrig-taktikken Invasjonsstyrken var på 3 millioner menn fordelt på 153 divisjoner, 17

Detaljer

Fra en av de mange geysirene.

Fra en av de mange geysirene. 1 Reisebrev fra Sagaøya Island NVIO/ Oslo ble invitert av et historielag på Island til å komme opp å besøke Sagaøya i 2016. Osloforeningen takket ja til invitasjonen og inviterte deretter alle INTOPS-

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Ikke premiering for overvintring U T S T I L L I N G S M A N U S OG A R K I V R E FE R A N S E. Arkivdagen 2011 IKA FINNMARK

Ikke premiering for overvintring U T S T I L L I N G S M A N U S OG A R K I V R E FE R A N S E. Arkivdagen 2011 IKA FINNMARK Ikke premiering for overvintring U T S T I L L I N G S M A N U S OG A R K I V R E FE R A N S E Arkivdagen 2011 IKA FINNMARK Interkommunalt Arkiv Finnmark 2011 «Takk kjære fiende» Sakte men sikkert glir

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

Følgende situasjoner beskriver hendelser forskjellige mennesker har vært i. Vurder hvor positivt eller negativt det har vært i hver situasjon.

Følgende situasjoner beskriver hendelser forskjellige mennesker har vært i. Vurder hvor positivt eller negativt det har vært i hver situasjon. Innledning Hei! Du vil her få noen spørsmål. Vi ber deg svare etter beste skjønn. Dette er en anonym spørreundersøkelse for en semesteroppgave ved Universitetet i Tromsø. Klikk på "Neste" for å starte.

Detaljer

Tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms høsten 1944, et søttiårsminne i arkivene. Historien om Johan Martin og Aagot Elvebakkens familie

Tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms høsten 1944, et søttiårsminne i arkivene. Historien om Johan Martin og Aagot Elvebakkens familie Tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms høsten 1944, et søttiårsminne i arkivene Historien om Johan Martin og Aagot Elvebakkens familie Bakgrunn om krigssituasjonen høsten 1944 Finland inngår separat

Detaljer

Vasylj Ivanovytsj Rudyk, arbeidsnummer 367167 forteller sin historie.

Vasylj Ivanovytsj Rudyk, arbeidsnummer 367167 forteller sin historie. Vasylj Ivanovytsj Rudyk, arbeidsnummer 367167 forteller sin historie. Veteraner fra Årdalstangen samlet for å minnes gamle dager. Lubny, Poltava i Ukraina høsten 2000. Vasilij Rudyk er nr. 2 fra venstre.

Detaljer

O P P D R A G GENERAL. Få 18 forsterkningsbataljoner under denne turen Spilles etter at du har MOTTATT FORSTERKNINGENE.

O P P D R A G GENERAL. Få 18 forsterkningsbataljoner under denne turen Spilles etter at du har MOTTATT FORSTERKNINGENE. Få 18 forsterkningsbataljoner under denne turen etter at du har MOTTATT FORSTERKNINGENE GENERAL Erobre 1 område på hvert av 5 forskjellige kontinenter GENERAL Tilintetgjør 15 fiendtlige bataljoner GENERAL

Detaljer

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012 FIRST LEGO League Kirkenes 2012 Presentasjon av laget Retards Vi kommer fra Kirkenes Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 0 jenter og 8 gutter. Vi representerer Kirkenes Ungdomskole

Detaljer

Følgende situasjoner beskriver hendelser forskjellige mennesker har vært i. Vurder hvor positivt eller negativt de har hatt det i hver situasjon.

Følgende situasjoner beskriver hendelser forskjellige mennesker har vært i. Vurder hvor positivt eller negativt de har hatt det i hver situasjon. Innledning Hei! Du vil her få noen spørsmål. Vi ber deg svare etter beste skjønn. Dette er en anonym spørreundersøkelse for en semesteroppgave ved Universitetet i Tromsø. Klikk på "Neste" for å starte.

Detaljer

Laila Brenden, Liv Anne Slagsvold Vedum og Trond Vidar Vedum. Den store boken om. norsk natur

Laila Brenden, Liv Anne Slagsvold Vedum og Trond Vidar Vedum. Den store boken om. norsk natur Laila Brenden, Liv Anne Slagsvold Vedum og Trond Vidar Vedum Den store boken om norsk natur For lenge, lenge siden Tenk deg en dag for 30 000 år siden. En stor flokk med dyr beiter rolig på en fjellslette.

Detaljer

Alle henvendelser om rettigheter til denne bok stiles til: Front Forlag AS www.frontforlag.no. Tilrettelagt for ebok av eboknorden as

Alle henvendelser om rettigheter til denne bok stiles til: Front Forlag AS www.frontforlag.no. Tilrettelagt for ebok av eboknorden as Front Forlag AS, 2013 Originaltittel: Ronin 4: Kloen Copyright tekst 2013 Jesper Christiansen og Forlaget Carlsen Copyright illustrasjoner 2013 Niels Bach og Forlaget Carlsen Lansert i 2013 av Forlaget

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen

Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen 2 Jagerfly 2 Panservernkanon 1 Ubåt 1 Forsterkninger 5 symboler Bataljoner Hvert land starter med et bestemt antall bataljoner på brettet i de landområdene som

Detaljer

To barns flukt under andre verdenskrig

To barns flukt under andre verdenskrig To barns flukt under andre verdenskrig Siegmund og Karl Peters historie Nazistene kom til makten i Tyskland i 1933 og satte i gang forfølgelse av jøder. Året 1938 gjorde nazistene Østerrike og områder

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje).

Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). OPPGAVE 1 ANGREPET PÅ NORGE 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2 Lag en oversikt over hendelsene

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann PARKEN

Anan Singh og Natalie Normann PARKEN Anan Singh og Natalie Normann PARKEN Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan. Jämtlands Gymnasium Wargentin + Thora Storm vgs

Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan. Jämtlands Gymnasium Wargentin + Thora Storm vgs Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan Jämtlands Gymnasium Wargentin + Thora Storm vgs Norsk eller svenska? SVORSK! Midtnordiskt Nätverk för Entreprenörskap i Skolan Samarbeid mellom Jämtlands

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

PÅ VIDDA. Inn på tunet, ut på havet og opp på fjellet. KVALSUND KOMMUNE

PÅ VIDDA. Inn på tunet, ut på havet og opp på fjellet. KVALSUND KOMMUNE PÅ VIDDA Inn på tunet, ut på havet og opp på fjellet. KVALSUND KOMMUNE BUORE BEAIVVI Vi har kretset over flyplassen en liten halvtime i håp om at brøytebilene skal ta unna snøen på rullebanen. Nede på

Detaljer

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth.

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth. I helgen gikk årets Morgendagens helter ritt av Stabelen. Rittet arrangeres av Statoil i regi Norges Cycleforbund (Ncf) og Arctic race for å sette fokus på unge, kommende talenter. I motsetning til resten

Detaljer

En arktisk dødsreise

En arktisk dødsreise En arktisk dødsreise Ishavskonvoiene og sjøkrigen i Nordishavet 1940 1943 Bokprosjekt av Magnus Thor Hafsteinsson Datoen 21. Juni 1941 markerer en milepæl i historien til annen verdenskrig. Da invaderte

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

Det frie menneske og samfunnet

Det frie menneske og samfunnet Som individer har vi bestemte rettigheter og plikter. Vi har for eksempel rett til å leve i trygghet, få grunnskole og videregående opplæring, og få behandling når vi blir syke og mange andre ting. Vi

Detaljer

Etter en lang vinter bestemte vi i ARN oss. Det ble to intense dager med. Fredagskvelden krysset vi. På veien passerer vi først restene av Westwall

Etter en lang vinter bestemte vi i ARN oss. Det ble to intense dager med. Fredagskvelden krysset vi. På veien passerer vi først restene av Westwall En Skrevet tur og fotografert utenom av Yngvar Halvorsen det vanlige 30 nov 2008 Skrevet og fotografert av Erik Ettrup atlantikwall-research-norway Etter en lang vinter bestemte vi i ARN oss for å prøve

Detaljer

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar)

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar) Innhold (klikkbar) Personalia for ansvarlige ved undersøkelsen..............................................5 Innledning........................................................................6 Noen kommentarer

Detaljer

Bereden väg för Herran!

Bereden väg för Herran! Filippinene-hjelp to dager til Vil du hjelpe tyfon-ofrene med varer eller penger? Vi tar i mot på Sjømannskirken til og med mandag. Det er særlig behov for følgende: hermetiske matvarer, medisiner, tepper,

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM

TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM FANGET I ISEN TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM MITCHELL ZUCKOFF Til Suzanne, Isabel og Eve INNHOLD Til leseren PROLOG: Anda 1 Grønland 2 «En mor som spiser

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, januar 1973

Norsk etnologisk gransking Oslo, januar 1973 Norsk etnologisk gransking Oslo, januar 1973 120. Tradisjon om militærvesenet Den norske hær går tilbake til en ordinans fra 13. januar 1628. Det var en nasjonal hær, og det førte til at soldatene og andre

Detaljer

Per Sandberg. Mot min vilje. Oppklaring av et politisk liv. Roger Pihl Bjørn Borge Lunde

Per Sandberg. Mot min vilje. Oppklaring av et politisk liv. Roger Pihl Bjørn Borge Lunde Per Sandberg Mot min vilje Oppklaring av et politisk liv Roger Pihl Bjørn Borge Lunde 2013 juritzen forlag as, Oslo www.juritzen.no Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke

Detaljer

Krigstjenesten til menig (3-7-2) Ernest Frederick Clayton

Krigstjenesten til menig (3-7-2) Ernest Frederick Clayton Krigstjenesten til menig (3-7-2) Ernest Frederick Clayton Denne beretningen baserer seg på undersøkelser ved 3-7-2-1-2 Jocelyn Angove. Jocelyn, som er barnebarn av Ernest Frederick Clayton, har også deltatt

Detaljer

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis Steinengler 1. Det begynte med statuene i hagen til mormor. De var fire stykker og så ut som en familie. To barn og to voksne. Laget av hard, grå stein. De sto i en liten ring med ryggen mot hverandre.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Noorduyn Norseman. Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF

Noorduyn Norseman. Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF NORSK LUFTFARTSMUSEUM Noorduyn Norseman Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF R-AF 70 år i lufta! Noorduyn Norseman R-AF kommer hjem etter 70 år! Etter mange år i Sverige er flyet tilbake på norske vinger,

Detaljer

Hele vår frie, lykkelige tilværelse var truet

Hele vår frie, lykkelige tilværelse var truet Hele vår frie, lykkelige tilværelse var truet Regjeringen Nygaardsvolds informasjonskrig 1940 Terje Flisen Apogeum forlag Oslo 2015 Tyske soldater marsjerer inn i Oslo 9. april 1940. Fotografen er ukjent,

Detaljer

Här är Petter Northugs specialbyggda husbil

Här är Petter Northugs specialbyggda husbil Här är Petter Northugs specialbyggda husbil Här är Petter Northugs nya, ultrabekväma, vapen i jakten på nya guld. Och tro det eller ej: Det är svenskt. - Petter tycker den är superbra, säger pappa John

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Knut A. Braa. Den lange veien hjem. Pirat FORLAGET

Knut A. Braa. Den lange veien hjem. Pirat FORLAGET Knut A. Braa Den lange veien hjem Pirat FORLAGET Piratforlaget, 2012 Knut A. Braa, 2012 1. opplag 2012 Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven eller avtale om kopiering inngått med

Detaljer

En farlig Klatretur. Tilrettelegging for norsk utgave: Mette Eid Løvås Norsk oversettelse: Ivar Kimo

En farlig Klatretur. Tilrettelegging for norsk utgave: Mette Eid Løvås Norsk oversettelse: Ivar Kimo En farlig Klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Deveskolernes

Detaljer

12. Oscarsborg festnings vaktjournal 8. 9. april 1940

12. Oscarsborg festnings vaktjournal 8. 9. april 1940 12. Oscarsborg festnings vaktjournal 8. 9. april 1940 1: SAMMENDRAG MED BESKRIVELSE AV DOKUMENTENE 1.1 Kort beskrivelse av dokumentenes art, unikhet og betydning. Vaktjournalen fra Oscarsborg festning

Detaljer

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union 17. mai 1814 -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union Viktige hendelser Norsk selvstendighet Norge i union med Danmark (1380-1814) Kielfreden 14. januar 1814: Norge gis til

Detaljer

Half of double trouble

Half of double trouble Mud & snow Ber l i n or Bu s t Half of double trouble Ford GTB - litt av en ford... Historiske Militære Kjøretøyers Forening Nr. 1 februar 2011 1 ISLAND med 4 Island virker som en magnet på folk med spesielle

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Statsråden «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2016/2337-3/FD V 2/ÅI 30.11.2016 Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Markeringen

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

Go Beyond, Create Tomorrow

Go Beyond, Create Tomorrow Go Beyond, Create Tomorrow Skrevet av Bendik Luthentun Scene 1 EXT. SKOG. HØSTDAG. Vinden blåser kraftig høyt oppe i trærne. Fargerike blader flyr rundt. Ikke unormalt for å være Sør-Norge. Året er 1942.

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Multiplikation och division av bråk

Multiplikation och division av bråk Geir Martinussen & Bjørn Smestad Multiplikation och division av bråk Räkneoperationer med bråk kan visualiseras för att ge stöd åt resonemang som annars kan upplevas som abstrakta. I denna artikel visar

Detaljer

Sør-og Vestlandet. Verktøy: image. Skriv ut bildet Last ned bildet

Sør-og Vestlandet. Verktøy: image. Skriv ut bildet Last ned bildet Sør-og Vestlandet image Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet Region Sør-og Vestlandet Utvalget av bygninger og restene etter Forsvarets virksomhet på Sør- og Vestlandet som er tatt med i Landsverneplan

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Olav Njølstad Professor Tronstads Krig. 9. april 1940-11. mars 1945

Olav Njølstad Professor Tronstads Krig. 9. april 1940-11. mars 1945 Olav Njølstad Professor Tronstads Krig 9. april 1940-11. mars 1945 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-29370-2

Detaljer

Martin Johnsrud Sundby, landslagsutøver i langrenn Dagfinn Ringås, direktør i Microsoft Norge

Martin Johnsrud Sundby, landslagsutøver i langrenn Dagfinn Ringås, direktør i Microsoft Norge Bertrand har lært meg å sette meg den typen mål som er så spesifikke og kule at de gjør noe med følelsene mine. Det er ekstremt ambisiøse mål som jeg virkelig tror på og lever etter. Og det å gå inn i

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Kort om Norges historie

Kort om Norges historie Kort om Norges historie Vikingtida Årene mellom 800 og 1100 e.kr. kaller vi vikingtida. I begynnelsen av vikingtida var ikke Norge ett land, men besto av mange små land med hver sin konge. I år 872 ble

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

Spennende klassetur med fokus på avfall

Spennende klassetur med fokus på avfall Spennende klassetur med fokus på avfall Torsdag 30. oktober fikk elevene fra 3. trinn ved Flå skole oppfylt sitt ønske om å få sett med egne øyne hva som foregår på forbrenningsanlegget til Heimdal Varmesentral

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 9

Glenn Ringtved Dreamteam 9 Glenn Ringtved Dreamteam 9 Venner for alltid Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland

Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland Evalueringen av Norges vitensenter i sammandrag Vitensenterkonferensen, Oslo, 11.11.2009 De regionale vitensentrene i

Detaljer

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Sølvgutten Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: er utdannet statsviter og har jobbet mye med terrortrusler i Europa. Hun har blant annet arbeidet for Rikspolisstyrelsen i Stockholm

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Innhold. Samarbeidets mangfold 11 Det tilbørlige og det utilbørlige samarbeidet 15

Innhold. Samarbeidets mangfold 11 Det tilbørlige og det utilbørlige samarbeidet 15 Innhold Samarbeidets mangfold 11 Det tilbørlige og det utilbørlige samarbeidet 15 DEL 1 1940 - samarbeid framfor alt 21 Norge i krig 23 En uforberedt regjering 24 Ro og orden i besatte områder 27 Høyesteretts

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer