En norsk armé i Sverige

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En norsk armé i Sverige"

Transkript

1 En norsk armé i Sverige Gemensam historia under ockupationstiden en lärarhandledning I samarbete med Svensk-norskt Kultur- och informationscenter 1

2 Kommentarer från elever:»det var ett bra upplägg. Man lärde sig mycket samtidigt som det inte blev som vanliga lektioner.«matilda»foredraget vi fikk av en som var veteran var det beste på hele seminariet, utrolig spennende och morsomt å höre historier fa en som motstandsdyktig i Norge.«Eirik»Jeg synes det va spennende å få sett alle de kommunikasjonsredskaper som ble utviklet, for eksemple gamle skrifter, aviser och radior och hvordan de klarte å hålde ut helt til krigen var over.«alyssa «Jag tycket det var intressant att gå på det där museet, där de hade tagit fram den propaganda som nazisterna använde mot judarna, det är otroligt hur de kan framställa och ge människor ett omedvetet hat.«matilda 2 En norsk armé i Sverige Scandinavian heartland

3 Spännande med historia kring Andra Världskriget! Allmänt kan sägas att tiden då Norge var ockuperat tas upp mycket sparsamt i historieundervisningen i både Norge och i Sverige. Detta gäller i ännu högre grad den stora skara flyktingar som kom till Sverige, minst norska medborgare. Det ingår i mandatet för Svensk Norsk Kulturcenter att skapa kontakt med i synnerhet skolorna om begreppet flyktingskap med utgångspunkt från gemensamma erfarenheter i Sverige och Norge från denna tid. Genom Interreg-projektet Scandinavian Heartland har vi fått möjlighet att skapa direkt kontakt mellan lärare och elever i Dalarna och Hedmark för att pröva hur vi över landsgränsen kan samverka för att utveckla historieförmedlingen kring Andra Världskriget. Samarbetet startades i september 2010 när historielärare från tre norska och tre svenska gymnasieskolor träffades för ett första seminarium på Norsk Veteranmuseum i Furudals Bruk. Huvudföreläsare var Arnfinn Moland, chef för Hjemmefrontsmuseet i Oslo. Tillsammans arbetade vi fram riktlinjer och strategier för att inventera källmaterial som kan användas i undervisningen om ockupationstiden och då i synnerhet om Reservpolititroppene. I november 2010 besökte vi Hjemmefrontsmuseet och H-L sentret i Oslo. Varje lärare hade då med sig två av sina elever från grundskolan eller gymnasiet/vidaregående skolan. Samma elever och lärare besökte Kongsvinger 2 3 maj 2011 där bl.a. visning och föreläsningar på Fästningen samt besök på Beredskapsåra Museum i Järnskog Koppom ingick i programmet. Sista träffen hölls i september 2011 på Furudals Bruk där Thor Hofsbro, tidsvittnet och sekreterar i Polititroppenes föreningen i Oslo och Terje Motroen, förste lektor vid Hedmarks Högskola föreläste för lärarna om personliga erfarenheter i kriget Studieresor, litteraturstudier och berättelser från tidsvittnen blev uppskattade från både lärare och elever. Genom denna skrift vill vi dela med oss av våra erfarenheter och ge exempel på ett antal spännande sätt att lära känna krigshistorien och Andra Världskriget på ett levande och gripande sätt. Lennart Öhnell Svensk Norsk Kulturcenter Norsk Veteranmuseum Jakob Ebner Projektledare Länsstyrelsen Dalarna En norsk armé i Sverige Scandinavian heartland 3

4 Norske polititropper i Sverige Thor Hofsbro, tidsvittne Foredrag på Voksenåsen 8.mai 2006 Vi har tidligere i dag avduket en byste av Politi troppenes populære svenske sjef, Harry Søderman. Vi kan prise oss lykkelige over at vi hadde Søderman på vår side under oppbygging av norske militære styrker i Sverige under 2. verdenskrig. Det er sagt mye om Søderman uortodokse metoder, hans handlekraft og evne til å overtale tvilende svenske politikere og embetsmenn. Harry Søderman var ganske enkelt rette mannen på rett sted og til rett tid. Soldatene kalte ham bare for Revolver- Harry og jeg tror mange av oss betraktet Søderman som en slags svensk utgave av Winston Churchill. Den norske sjefen for Polititroppene, oberst Ole Berg, var diplomaten og den fagmilitære kapasiteten som på sitt lune og elskverdige sett, kunne forhandle seg frem til ønsket resultat. Begge herrer var sterkt resultatorientert og utfylte hverandre på en utmerket måte. Etablering av en norsk hær i Sverige En avgjørende faktor for at norske militære styrker kunne bygges opp på så kort tid, fra ingen ting til en fullverdig divisjon, var en selvstendig norsk flyktningeadministrasjon, hvor bl.a. dr. Sembs Helsekontorer under dekke av helsekontroller, innkalte norske våpenføre menn til Helse- og vaksinasjonsleire som rett og slett var militære sesjoner. Etablering av en norsk hær i Sverige var i hemmelighet planlagt i lengre tid. I 1942 spurte den norske justisminister, Terje Wold, Harry Søderman om han kunne påta seg å organisere opplæring av norske politi tropper. Men lenge før den tid hadde major Finn Nagel og kretsen rundt ham, og sjefen for rettskontoret politifullmektig Olav Svendsen arbeidet med saken. Både politiets og forsvarets etterretningsfolk var innblandet. Og ikke minst; idretsgeneralen oberst Olav Helset.På svensk side og i en nøkkelposisjon i regjeringen hadde vi statsråd Møller. Hans enestående arbeide i spillet om polititroppene har ikke fått den oppmerksomhet som han fortjener. Møller sørget for; blant mye annet, at motstandere innen regjeringen ikke ble alt for godt informert om utviklingen. Det vil si: at man utdannet regulære militære tropper og ikke reservepoliti. Fra en spe begynnelse i 1943 hvor svenske myndigheter la ned forbud mot alt som kunne smake av militærutdannelse og frem til sensommeren 1944 var det bygget 17 militær forlegninger rundt om kring i Sverige, utdannet og utrustet soldater med det beste materiell og våpen som Sverige kunne frembringe. I april mai 1945 var styrken økt til mann. Den norske regjering hadde pressset på for å få i gang trening og utdannelse av nordmenn i Sverige og det sto ikke på penger. Regjeringen hadde god råd. Det sørget den norske handelsflåte for. Mer enn skip og mann seilte inn store beløp i alliert tjeneste. Dessverre med store tap av skip og mennesker mann inkl. marinens tap. I løpet av 1943 og 1944 hadde det skjedd store forandringer i krigens gang. De allierte hadde gjennomført en vellykket invasjon på kontinentet og var på full fart mot Tysklands grenser. I Russland hadde den seierrike tyske hær fått sitt banesår ved nederlaget i Stalingrad og Kursk og var på full retrett. Finland hadde sluttet fred med Sovjetunionen. Noe tysk press 4 En norsk armé i Sverige Scandinavian heartland

5 mot Sverige var det ikke lenger tale om. Den tyskvennlige svenske forsvarssjefen var frabeordret sin stilling og generaler med protyske holdninger var i full gang med å omskolere seg til gode demokrater. Høsten 1944 startet russerne sin storoffensiv på Ishavsfronten, kastet tyskerne ut av finsk område og befridde Kirkenes og Varanger. Nå gjaldt det for norske myndigheter å få egne styrker til Finnmark for å delta i frigjøringen og markere norsk suverenitet. En norsk militærmisjon under ledelse av oberst A.D.Dahl og 2. bergkompani fra brigaden i Skottland ankom Kirkenes via Murmansk. Russerne stoppet sin fremrykking ved Tana bro og trakk seg til bake til Kirkenes De overlot til nordmennene å frigjøre resten av Finnmark. Den svenske regjering motsatte seg ikke lenger overføring av norske styrker til Norge. Oberst Ole Berg besluttet å sette inn 1. og 2. feltbataljon og 3 rikspolitikompanier i Finnmark. 5.feltbataljon ble forlagt på grensen til Finland. Men først måtte troppene ha en feltmanøver for øve i større enheter enn bataljoner. Dette var særlig nødvendig for stabsoffiserer, logistikk osv. Det var mangel på offiserer. Det var ikke så rart. Norske offiserer tjenestgjorde i norske styrker i England og i engelske avdelinger. En god del satt i tysk krigsfangenskap. Noen få valgte landssviket og fulgte sin fører Vidkun i tysk tjeneste. Offiserene i Polititroppene hadde greid å unngå tysk arrestasjon ved å flykte til Sverige og melde seg til tjeneste i Polititroppene. De fleste hadde deltatt i motstandsbevegelsen i Norge. Det samme gjaldt for øvrig også en stor del av de menige soldatene. Utdannelse av troppsbefal startet noe før innkalling av mannskaper til tjeneste i Polititroppene. Noen av de første befalselevene ble innkaldt til skiinstruktørkurs. Nok et fiffig dekknavn for å dekke over hva det egentlig dreide seg om. Man var klar over at svensk sensur fulgte nøye med. Föreläsningar med tidsvittnet, krigsveteranen och medlem i den norska motståndsrörelsen Thor Hofsbro om sin flykt från Norge till Sverige 1944 var bland det bästa i hela studieturen, tyckte eleverna. En norsk armé i Sverige Scandinavian heartland 5

6 Feltmanøver i Dalarne I desember 1944 startet den første store feltmanøver i Dalarne. 1., 2. og 5. bataljon var allerede øremerket for innsats i Finnmark. Det samme var 1., 2. og 3. rikspolitikompani. Øvelsene gikk i sneslaps og dårlig vintervær. Utrolig ivrige og godt motiverte soldater imponerte de svenske stridsdommerne. Et eksempel; En tropp hadde fått i oppdrag å gjøre en omgående bevegelse og angripe»fienden«i ryggen. Troppen stormet av gårde og kom frem til en bro hvor de ble stoppet av stridsdommerene som fortalte at broen var sprengt. Troppssjefen tenkte seg om et øyeblikk. Så ropte han: Hold geværet over hodet og følg meg. Dermed satte han rett ut i det iskalde vannet så isflakene skvatt. Hele troppen fulgte etter uten å nøle. Ikke så fornuftig gjort en iskald vinterdag, men det viste at viljen til å gjøre alt for fedrelandet var stor. Ved evalueringen etter manøveren fikk soldatene berøm for sin innsats. Noen stabsoffiserer måtte sette seg på skolebenken og oppfriske gamle kunnskaper. Da de avdelingene som skulle til Finnmark kom tilbake til sine forlegninger etter manøveren i Dalarne, begynte utskifting av uniformer og utstyr. Vinterutstyr som filtstøvler, saueskinnspelser, hvite anorakker, forsvinningsdrakter, reinhårssoveposer osv. ble utlevert. Hestekjerrer ble hvitmalt, det ble satt meier på hjulene, alle lastebilene ble hvitmalt og forberedt på kaldt klima.bajonettene ble slipt og hver mann fikk identitetsmerke til å henge rundt halsen. Det fikk nok en og annen til å tenke over muligheten for at ikke alle kom levende hjem. Men ikke en gang ordren om at all julepermisjon var inndratt kunne legge noen demper på stemningen og forventningene. Nå skulle vi endelig på alvor vise hva vi dugde til. Ett rum på H-L sentret med namnen på alla norska judar som miste livet i förintelsen lämnar ingen oberörd. Lägg märke till det i bilden inklippta namnet, endast 4 år gammal och skickad till ett förintelseläger. 6 En norsk armé i Sverige Scandinavian heartland

7 Krigen i Finnmark Troppene ble innlastet i godsvogner, slike som det står 40 mann og 8 hester på. Reisen tok 2 døgn. Soldatene ble bespist på stasjoner underveis. På en stasjon utbrøt en trivelig lotte»hvorfor reiser norrmennene i ko-vagnar. Tyskarna reste alltid i passasjervagnar«ved utlasting viste det seg at vi var kommet til Øver Torneå. Her startet en intens trening for vinterkrig. Øvelsene ble meget realistiske. Temperaturen varierte mellom 0 og 40 minusgrader. Det var en forsmak på hva som ventet troppene på Finnmarksvidda. Den 30 desember 1944 landet 10 DC47 Dakota transportfly på Kallax flyplass som Sverige hadde stilt til disposisjon for en amerikansk flyavdeling med bakkemannskap og norske tropper som skulle transporteres til Kirkenes. Flyene skulle også fly forsyninger som skulle droppes i fallskjermer till styrkene i felt. Den amerikanske flyavdelingen ble ledet av den norske flygerhelten oberst Bernt Balchen. Nordmennene opprettet et sambandssenter for all kommunikasjon med russerne og troppene i Finnmark. Sjefer: kaptein Rørholdt på Kalllax og den ikke helt ukjente Thor Heyerdahl i Finnmark. Da det ble behov for å droppe soldater i fallskjerm, improviserte man fallskjermutdannelse. I 1944 var det i Sverige forbudt å hoppe i fallskjerm, bortsett fra i nødsfall. Men ingen svenske myndigheter gjorde innsigelser. Under treningen oppsto det et problem. Fallskjermene var engelske, beregnet på å hoppe på engelsk maner gjennom et hull i gulvet på flyet. Flyene var amerikanske med sidedører. Dermed ble utløsersnorene for korte. Problemet ble løst ved å skjøte utløserlinene med remmer, beregnet på å sikre gods. En piggtrådrull på anslagsvis 80 kg ble prøvekluten. Det gikk ganske bra og dermed var 1.hopplag klar. Alle kjente til provisoriet og den ekstra risikoen. Men ingen vegret seg for å hoppe. Igjen: Motivasjon og alt for Norge. Men kaptein Rørholdt forteller at han holdt pusten og var utrolig lettet da alle skjermene åpnet seg. Han var slettes ikke sikker på at det ville skje. Rikspolitikompaniene nr. 1,2, og 3. og 3 kompanier av 2.feltbataljon samt feltsykehus nr.1 ble fløyet opp til Kirkenes. Flyvningene forløp uten uhell, selv om det var vinter og ugunstige flyforhold. Dessuten foregikk flyvningene delvis gjennom tysk kontrollert luftrom. Troppene satte i gang fremtykking mot Porsanger og Karasjok. Russerne hadde begrenset sitt operasjonsområde til Varanger. Omtrent samtidig med overføring av tropper med fly, startet Feltbataljon 1, forsterket med 2 kompanier av 2. bataljon marsjen mot Karesuando. Det var 20 mil, fremkomstmiddelet var ski, alt personlig utstyr for å overleve i det barske klimaet, ble båret på ryggen. Hestetrenet og lastebilene tok seg av kanoner og det tyngre utstyret. I Karesuando var det med svensk assistanse bygget opp en stor forsyningsbase. Her ble det en kort stopp før troppene gikk over grensen til Finnland. Det var inngått en avtale med Finland om gjennommarsj. Den norske regjerings henvendelse til Finland ble hurtig ekspedert. Den nye finske utenriksminister Enkel, tok saken opp med sjefen for den Allierte kontrollkommisjon for Finnland, russeren generalmajor Tokarjev, som godkjente planen.den finske stabssjef, general Heinrichs stilte minespesialister til disposisjon for sammen med norske politisoldater og rydde veien over Ivalo. Det viste En norsk armé i Sverige Scandinavian heartland 7

8 seg å være umulig før sneen hadde smeltet, for under sneen var veien spekket med miner. Dessuten hadde vi nå kontrollen over Østfinnmark. Tyskerne hadde forskanset seg i en forsvarslinje som strakte seg mellom fjellene i Lyngen og et godt stykke inn i Finland. Korteste veien mot Lyngen var gjennom Finskekilen. Men der var det ingen vei. Men det var vinter og tele i bakken. Altså besluttet man rett og slett og spa opp en vintervei over vidda til Kautokeino. Det ble 10 mil. På veien skulle bataljonen rykke frem med alt sitt tunge utstyr. Dessuten og det var meget viktig; det skulle kjøres frem mat og forsyninger, bl. a. ferdighusellementer til sivilbefolkningen i Kautokeino. Hvert eneste hus og uthus var brent og det gjaldt hele Finnmark. Foretagendet ble et blodslit for soldater og hester. Bilmaterielt fikk større påkjenninger en godt var. Det var lite tele i jorden i 1945, veien gikk i oppløsning, blåste igjen, isen på vannene holdt ikke den tunge trafikken, men forsyninger og materiell kom frem. Der hvor biler og hester måtte gi tapt satte man inn menneskekraft. I den mest hektiske perioden arbeidet 1000 mann og 120 hester. Ett bilkompani og alle bilene til Rikspolitiet og bataljonene 1, 2 og 5 ble satt inn. Det var høyt arbeidstempo. Hvilepauser ble avviklet som vaktpatruljer på høydedragene rundt vegtraseen. Utviklingen i krigen på kontinentet gikk fort. Det var bare et tidsspørsmål om tysk kapitulasjon. Alle avdelingene, bortsett fra 2. kompanier og et trenkompani, ble trukket tilbake for å settes inn ved Narvik. Troppene som ble igjen i Finnmark fortsatte med oppklaringspatruljene mot tyskerne i Troms. Det var dårlig med mat og kommunikasjon med omverden. Om utviklingen mot fred viste man lite eller ingen ting. Avdelingene fra Kirkenes rykket frem mot Porsanger og Karasjok. Fremkomstmiddelet var her som i vestfinnmark; ski. Disse troppene hadde ikke noe tren. Det ble brukt reiner for det tyngste utstyret, men det meste utstyret for å opprettholde livet ble båret på ryggen. Mil etter mil. Overnatting i en gjenstående gamme eller i et oppvarmet telt var en sjelden lykke. Knappetelt og snøhuler var reglen, dag etter dag. En del av Feltsykehus nr. 1 ble fraktet på fiskeskøyte fra Kirkenes til Porsanger. All sjøveis transport måtte utføres i dårlig vær for ikke å bli oppdaget av tyske U-båter som lurte overalt. Når feltsykehuset nevnes vil jeg presisere at Lottene, enten de var sykepleiere, i sambandstjenesten eller arbeidet ved feltkjøkken osv. var en del av polititroppene og gjorde en utmerket jobb. Ved krigens slutt 8. mai sto det politisoldater i Finnmark. Troppenes tap i tiden okt til 8. mai 1945 var 26 døde og ca. 30 hardt skadde. 1. mai, bare 8. dager før krigen sluttet ble 22 gutter fra 3. kompani/2. bat. drept i en mineeksplosjon i Karasjok. Fredsdagen, 8. mai, da hele Norge var et eneste stort jubelbrus, var det ingen jubel blant ruinene i Kautokeino og Karasjok. Da ble 22 kamerater begravet. Overføring til Norge. Mens Politisoldatene i Finnmark strevet med sitt lå hovedstyrken av de Norske Polititropper klar til å rykke inn det tyskbesatte Norge. En stor feltmanøver i Hälsingland var avviklet. I motsetning til troppene i Finnmark, kunne troppene her følge med i utviklingen fra dag til dag. Spenningen var stor. Ble det en fredelig kapitulasjon eller ville tysker kjempe til siste mann? Uansett; guttene var klar til å slåss, 8 En norsk armé i Sverige Scandinavian heartland

9 men håpet på en fredlig løsning. Da det ble klart at tyskerne ville kapitulere avmarsjerte bataljonene hver for seg for hurtigst mulig å nå frem til avtalte bestemmelsessteder i Norge. Gleden over å kunne rykke inn i Norge, hvor vi skulle være herrer i eget hus, var ubeskrivelig. Polititroppene og Hjemmefrontens Milorg samarbeidet etter planer som var avtalt på forhånd. Troppene var organisert i 3 grupper. Til Narvik og Nord-Norge: 4000 soldater, 120 biler og 250 hester. Til Trondheim og Midt-Norge: 2600 soldater, 150 biler og 220 hester. Til Oslo, Østlandet/Vestlandet og Sørlandet: 5000 soldater, 330 biler og 120 hester. Styrken i Finnmark ved krigens slutt: 1600 soldater og 120 hester. I samarbeid med Milorg overtok troppene tyske forlegninger, festningsanlegg, flyplasser og andre strategiske punkter, kontrollen med krigsfangeleirene i Troms og Nordland. Polititroppene var en betydelig faktor i stabilisering av situasjonen ved overgang fra okkupasjon til norsk styre og administrasjon. Det ble aldri slik som i noen andre befridde land,»de lange knivers natt«. Etter at Milorg var demobilisert 15. juli, var Polititroppene den største og viktigste styrke Forsvaret hadde til disposisjon. Etter 5 års krig lå Forsvaret med brukket rygg og hæren måtte bygges opp igjen. Politi troppene ble et av de fundamenter vår gjenreiste hær ble bygget på. Overtakelsen av Riksklenodier som Fredriksten festning i Halden og Akershus festning i Oslo hadde stor symbolverdi. I Halden ble festningen overtatt i samarbeid med Milorg. Som en honnør til Milorg i Oslo bestemte Overkommandoen at Milorg ved en seremoni, offisielt skulle overta Akershus festning. Alle i Norge kjenner det berømte bildet hvor den gang fenrik Rollum, kledd i sivile klær med milorgbindet på armen, overtar festningen fra den tyske kommandant. For nordmenn et stolt og etterlengtet øyeblikk. Men det bildet ikke viser og som har blitt borte i historiens mørke er at deler av 4. bataljon og 8.bataljon av Polititroppene, allerede hadde besatt festningen, og med sine mitraljøser rettet mot kommandantboligen satt makt bak overtakelsen. Selv om det er skrevet meget gode bøker av professor O.K Grimnes og Nils Ørvik er historien om Polititroppene lite kjent både i Sverige og Norge. Det at man i det nøytrale Sverige, fikk anledning og ikke minst hjelp og støtte til å sette opp en hel arme burde interessere yngre historikere og journalister. Men interessen må sies å være ganske fraværende. Anders Johansson med sin bok»den glømda armen«er et hederlige unntak. Ellers virker det som om man mer dveler ved de første krigsår, hvor Sverige ble tvunget av omstendighetene til å gi etter for tyske krav. Men la det være klart: Sveriges hjelp og støtte til Norge gjennom tunge krigsår, var noe langt, langt mer en Svenskesuppe, selv om den var viktig nok for vår barn. En norsk armé i Sverige Scandinavian heartland 9

10 Besökstips 1. Svensk Norsk Kulturcenter/ Norsk Veteran museum i Furudals Bruk, Rättviks kommun. Guidade visningar: Lennart Öhnell, , Basutställning om Reservpolititroppene och temautställningar om tiden , andra världskriget, Sverige Norge. Klassuppsättningar av häftet»norska flyktingar i Sverige under andra världskriget«kan rekvireras gratis. Norsk Veterandag/Kulturdag anordnas varje år onsdag, vecka Hjemmefrontsmuseet i Oslo, www. forsvarsbygg.no/festningene/festningene/ Akershus-festning/Akershus-slott Museet er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie. Her kan du vandre gjennom en utstilling som tar for seg flere sider av motstandskampen og dagliglivet i Norge under andre verdenskrig. Museet ligger på toppen av Akershus festning og holder til i et bindingsverkshus fra tallet. 3. H-L Senteret i Oslo, HL-senteret er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med fokus på Holocaust og andre folkemord, og på minoriteters vilkår i moderne samfunn. 4. Kongsvinger Fästning, En kort historik over unionen Sverige Norge 1814 til unions oppløsningen 1905 og Kongsvinger Festning finner du her! 5. Mälsåkers Slott, Strängnäs. Utställning om Svenska Norgehjälpen En folkrörelse för ett broderfolk i nöd. Att träffa elever från andra skolor och ett annat land höjde resans attraktionskraft och upplevelse. 10 En norsk armé i Sverige Scandinavian heartland

11 Lästips 1. Norska flyktingar i Sverige under andra världskriget, May Lindholm. ISBN Den glömda armen, Anders Johansson. ISBN Ett Skandinaviskt Mellanspel, Harry Söderman. ISBN Ore i andra världskrigets skugga, Göran von Knorring. ISBN Utan kvinnorna hade det inte gått, Göran von Knorring. ISBN Dessa böcker kan rekvireras från Norsk Veteranmuseum, tfn , Foto Lotta Lindbeck, Peter Jonsson Tryck Länsstyrelsen Dalarna Layout Svenssonform AB En norsk armé i Sverige Scandinavian heartland 11

12 Scandinavian Heartland Scandinavian Heartland är ett gränsregionalt samarbete som omfattar Dalarnas län i Sverige och Fjellregionen från Røros till Stor-Elvdal i Norge. Projektet har som mål att skapa ekonomisk tillväxt och attraktiva livsmiljöer med fokus på att öka antalet fastboende och besökande. Detta sker genom kompetensutveckling, metodutveckling, resultatspridning och praktisk tillämpning. Samarbetet inom Scandinavian Heartland sker i två projekt.»kultur- och Naturbaserad Besöksnäring«arbetar med kompetensutveckling och affärsutveckling av besöksnäringsföretag och med att utveckla besöksmål kring hästnäringen, draghundsporten och MC-turism.»Med Levande Landsbygd«arbetar med erfarenhetsutbyte över riksgränsen, med att etablera stabila gränsregionala nätverk inom offentlig, privat och frivillig sektor och med nya metoder för bärkraftig service, småskalig energi, attraktiva tätorter och livsstilsboende. Finansiärer Alvdal Stor elvdal Rendalen Røros Os Tolga Trynset Kontakt Länsstyrelsen Dalarna Falun, Sverige Tel +46 (0) Regionrådet for Fjellregionen Aumliveien 4 c, 2500 Tynset, Norge Tel En norsk armé i Sverige Scandinavian heartland

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

HEIMEVERNETHØST HV-HISTORIEN. fra verdenskrig til kald krig KRIGSHELTEN HEIMEVERNEREN. HV-TRENING REDDET LIV f 52. f 6. f 14. f 28

HEIMEVERNETHØST HV-HISTORIEN. fra verdenskrig til kald krig KRIGSHELTEN HEIMEVERNEREN. HV-TRENING REDDET LIV f 52. f 6. f 14. f 28 HV-HISTORIEN fra verdenskrig til kald krig f 6 KRIGSHELTEN med hjerte for Heimevernet f 14 HEIMEVERNEREN bli kjent med Tor Rune Raabye f 28 HEIMEVERNETHØST 2014 HV-TRENING REDDET LIV f 52 Planene om å

Detaljer

Nr 3-2004 6 JOINT WINTER 8 LUHV I SKARPE OPPDRAG 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: HV-HUND 30 REFORM I HV 36 NYTT UTSTYR. mai 2004/HV-BLADET 1

Nr 3-2004 6 JOINT WINTER 8 LUHV I SKARPE OPPDRAG 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: HV-HUND 30 REFORM I HV 36 NYTT UTSTYR. mai 2004/HV-BLADET 1 Nr 3-2004 6 JOINT WINTER 8 LUHV I SKARPE OPPDRAG 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: HV-HUND 30 REFORM I HV 36 NYTT UTSTYR mai 2004/HV-BLADET 1 GIHVs LEDER BERNT IVER FERDINAND BROVOLD, GENERALMAJOR/GIHV SIDEN

Detaljer

De som falt. Metoderapport

De som falt. Metoderapport De som falt Metoderapport Mer enn 12000 nordmenn meldte seg til tjeneste for de tyske elitestyrkene i Waffen-SS under den andre verdenskrig. 5500 greide opptaksprøvene. 836 norske statsborgere kom ikke

Detaljer

Vinnilsgarn Fyr & Flamme Flisfyringsanlegg i samarbeid mellom flere gårder

Vinnilsgarn Fyr & Flamme Flisfyringsanlegg i samarbeid mellom flere gårder Vinnilsgarn Fyr & Flamme Flisfyringsanlegg i samarbeid mellom flere gårder I samarbete med 1 2 Vinnilsgarn Fyr & Flamme Scandinavian heartland At flere nabogårder går sammen om å etablere et felles varmeanlegg

Detaljer

I dag er det 70 år siden krigen kom til Nord-Trøndelag

I dag er det 70 år siden krigen kom til Nord-Trøndelag UKE 14 I dag er det 70 år siden krigen kom til Nord-Trøndelag KRIGEN KOMMENTAR VI HADDE ANDRE DRØMMER... Det ble lenge sagt med ettertrykk og krav på total troverdighet at 2. verdenskrig, og angrepet mot

Detaljer

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Norský jazyk a literatura Kristýna Janáková Drama på Rjukan Nyhetsdekningen av tungtvannssabotasjen under andre

Detaljer

NR 5-2012. FSK viste muskler SIDE 5. Krig: En kvinnesak? SIDE 8. Libyaflyveren SIDE 17

NR 5-2012. FSK viste muskler SIDE 5. Krig: En kvinnesak? SIDE 8. Libyaflyveren SIDE 17 NR 5-2012 FSK viste muskler SIDE 5 Krig: En kvinnesak? SIDE 8 Libyaflyveren SIDE 17 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 5-2012 Redaktør katrine.sviland@nvio.no FSK viste muskler

Detaljer

Men hvorfor er egentlig UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) i Syd-Libanon?

Men hvorfor er egentlig UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) i Syd-Libanon? 1 Hvem skyter på oss? Maskingeværkulene fór over hodene på oss, og i den mørke kvelden kunne vi se sporlysene svirre langs leirgaten og slå i bakken nede i leirområdet. Kaptein Steinar Nygaard og jeg kastet

Detaljer

FARLIG FRED. Per Ø. Jevne

FARLIG FRED. Per Ø. Jevne FARLIG FRED Per Ø. Jevne Hvem skyter på oss? Maskingeværkulene fór over hodene på oss, og i den mørke kvelden kunne vi se sporlysene svirre langs leirgaten og slå i bakken nede i leirområdet. Kaptein Steinar

Detaljer

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5 NR 4-2012 Jeg er blitt veldig glad i Syria SIDE 12 Livsviktig kameratstøttearbeid SIDE 5 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 4-2012 Redaktør katrine.sviland@nvio.no Velkommen til

Detaljer

KNM HITRA. Shetlandsbussen. Et seilende museumsskip fra annen verdenskrig

KNM HITRA. Shetlandsbussen. Et seilende museumsskip fra annen verdenskrig KNM HITRA Shetlandsbussen Et seilende museumsskip fra annen verdenskrig KNM HITRA brosjyre A5 NY CS6.indd 1 23.04.2013 14:30:18 Marinefartøyet KNM Hitra Norge har i dag et moderne og fremtidsrettet sjøforsvar

Detaljer

Nr 1-2005. 5 Søker etter de beste. 13 Vinterkurs på Dombås. 14 Mobil trening og ledelse. 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor

Nr 1-2005. 5 Søker etter de beste. 13 Vinterkurs på Dombås. 14 Mobil trening og ledelse. 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor Nr 1-2005 5 Søker etter de beste 13 Vinterkurs på Dombås 14 Mobil trening og ledelse 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor HV-BLADET/januar 2005 1 GIHVs LEDER Gjennom over et år har vi i Heimevernet

Detaljer

Kontaktblad nr. 3 2009. Fredelig fremtid i Europa?

Kontaktblad nr. 3 2009. Fredelig fremtid i Europa? Kontaktblad nr. 3 2009 Fredelig fremtid i Europa? Kjære leser Det har vært en aktiv vår for Folk og Forsvar. Med større og mindre grupper har vi arrangert en rekke studieturer, for å sette søkelyset på

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Roconi: Mine beretninger om meg selv og noen andre og om hvordan det gikk senere

Roconi: Mine beretninger om meg selv og noen andre og om hvordan det gikk senere Roconi: Mine beretninger om meg sellv og noen andre og om hvordan dett giikk senere Min beretning om meg selv og noen andre Bleise Pascal: Sannheten er så tilslørt i vår tid, og løgnen står seg så godt

Detaljer

Mange syke Gulfveteraner i Norge SIDE

Mange syke Gulfveteraner i Norge SIDE Sjekk NR 1-2012 posten Mange syke Gulfveteraner i Norge SIDE 10IDE 6 En reflektert kriger SIDE 8 Taler veteranenes sak SIDE 12 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Mange syke Gulfveteraner

Detaljer

LANDING. Baltikum inn for. med norsk hjelp side 23-3o. Slik blir sjefenes nye verden side 2-3 og 20-21. Ikke forsikret under Kfor-ferie side 11

LANDING. Baltikum inn for. med norsk hjelp side 23-3o. Slik blir sjefenes nye verden side 2-3 og 20-21. Ikke forsikret under Kfor-ferie side 11 Foto: ERIK SKJERVE Baltikum inn for LANDING med norsk hjelp side 23-3o nr. 14/15 13. august 2003 24. årgang ISSN 0332-9062 Slik blir sjefenes nye verden side 2-3 og 20-21 Ikke forsikret under Kfor-ferie

Detaljer

Møte tirsdag den 6. januar 2015 kl. 13 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 6. januar 2015 kl. 13 President: M a r i t N y b a k k 2015 6. jan. Interpellasjon fra repr. Tetzschner om tiltak i forbindelse med alvorlig truet flysikkerhet i våre nærområder, med henvisning til en rekke farlige episoder med russiske militærfly Møte tirsdag

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 20-06-05 11:57 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 4-2005 FN-operasjonen i Kongo s. 4 7 og 33 Oppdrag Liberia s. 10-11 ONUC 45 år 20 juli s. 16-17 og 26

Detaljer

Fra gardist Til grenader

Fra gardist Til grenader Fra gardist Til grenader SJekk dine muligheter etter garden Innhold Gardesjefen STYRKBRØNNN 0 Gardistene SOM BL KRIGR FRA GARDN TIL POLITIT n førstegangstjeneste i Garden er gull verdt for en videre karriere,

Detaljer

Nå kommer jentene. bladet. Jentecamp: HV i bevegelse: Kartlegger fysisk aktivitet

Nå kommer jentene. bladet. Jentecamp: HV i bevegelse: Kartlegger fysisk aktivitet HV bladet HV i bevegelse: Kartlegger fysisk aktivitet 12: Forberedt når det smeller 17: HV bistod brannslukking 18: Historien bak «Bjørn West» 26: Operativt fokus på HV nr. 3 2006 Jentecamp: Nå kommer

Detaljer

Gardister og gardevenner!

Gardister og gardevenner! Ansvarlig utgiver Ole Anders Øie Redaksjonssjef Lars Magne Hovtun Grafisk utforming Olav Linnestad Aasrum Redaksjon David Hortman Bøe Thomas Iversen Olav Linnestad Aasrum Knut Johan Heyeraas Ansvarlig

Detaljer

Arbeidet som forsvant

Arbeidet som forsvant OKTOBER 26. ÅRGANG portrett Hanne Sophie Greve 10 2005 Arbeidet som forsvant Noe gikk galt da Forsvaret begynte å kjøpe og selge varer til seg selv. innhold FOTO: ARNE FLAATEN 10 Å redde Finnmark AKTUELT:

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

Talene i Longyearbyen 17. mai 2015

Talene i Longyearbyen 17. mai 2015 Talene i Longyearbyen 17. mai 2015 Nedenfor kan du lese de offisielle talene som ble holdt i Longyearbyen på 17. mai 2015 - Tale ved 22. juli-minnesmerket utenfor Svalbard Kirke v/kristin Furu Grøtting

Detaljer

Kosovo Europas nye stat

Kosovo Europas nye stat Kontaktblad nr.2 2008 Kosovo Europas nye stat Kjære leser Den store diplomatiske nøtten de siste ukene har vært Kosovos ensidige uavhengighetserklæring. En del land var raskt ute med anerkjennelse av den

Detaljer

1952-2002 Luftforsvarets Flygeskole på Værnes

1952-2002 Luftforsvarets Flygeskole på Værnes Hans Olav Løkken www.historiefortelleren.no 1952-2002 Luftforsvarets Flygeskole på Værnes Flygeskolens første tid på Værnes I årene etter andre verdenskrig var Flygeskolen stadig på flyttefot. Den hadde

Detaljer

Kristofer Huslid. Løytnant i H.M. Kongens Garde. 9.april og tiden deretter

Kristofer Huslid. Løytnant i H.M. Kongens Garde. 9.april og tiden deretter Kristofer Huslid Løytnant i H.M. Kongens Garde 9.april og tiden deretter 1 En Gardeoffisers beretning om sin 9.april 1940, i offentlig tjeneste 1940/41, flukten til England og den første tid etter hjemkomsten

Detaljer

Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1

Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1 Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1 GIHVs LEDER BERNT IVER FERDINAND BROVOLD, GENERALMAJOR/GIHV

Detaljer