Nasjonal handlingsplan for hubro

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal handlingsplan for hubro"

Transkript

1 Nasjonal handlingsplan for hubro Status pr Rica Nidelven Hotell 24. febr.

2 Oversikt over handlingsplaner februar hp ferdige i drift Fjellrev (2003), damfrosk, rød skogfrue, elvemusling (2006), stor salamander, åkerrikse (2008) Handlingsplaner i høringsfasen hubro, hortulan, elvesandjeger, sinoberbille, Påbegynte handlingsplaner (2008) honningblom, edelkreps, klippeblåvinge dverggås, horndykker, svarthalespove, sjøfugl, flaggermus slåttemark

3 Karplanter: Handlingsplaner 2009 dvergmarinøkkel, dvergålegras, læstadiusvalmue, strandtorn, svartkurle Trua karplanter Jeløya Trua karplanter i Rogaland Trua karplanter i Finnmark Karplanter trua av Alta-Kautokeino utbygginga Trua karplanter Colesdalen, Svalbard

4 Handlingsplaner 2009 forts. Lav, sopp moser: narreglye, storporet flammekjuke, trøndertorvmose Insekter mnemosynesommerfugl, dragehode/-glansbille, eremitten Naturtyper kalksjøer m vekt på kransalger hule eiker kalk-lindeskog

5 Status for handlingsplaner i 2009 Ferdige handlingsplaner: 6 Handlingsplaner underveis: 11 Nye handlingsplaner vedtatt oppstart 2009: 22 Sum: 39 For 2009 har Miljøverndepartementet bevilget 22 mill. til arbeidet med handlingsplaner. Dette er mer enn dobling av budsjettet for 2008

6 Handlingsplan for hubro Alle foto: Jan Ove Gjershaug

7 Arbeidet med hubroplanen Inngått kontrakt med NINA for levering av faglig grunnlag for handlingsplan for hubro, , med leveringsfrist NINA levert bidrag (17.9) Handlingsplanen sendt på høring med høringsfrist 20. des Flere instanser ber om forlenget frist Sammenstilling av høringsuttalelser Planlagt trykking og utsending i mars 09

8 Hubroens status Hubroen er vår største ugle og var tidligere en alminnelig hekkefugl i hele Norge opp til og med Troms. Fra slutten av 1800-tallet gikk bestanden kraftig tilbake på grunn av menneskelig forfølgelse. Hubroen ble fredet i 1971, men tilbakegangen har fortsatt. Den norske hubrobestanden blir nå regnet å være par Hubroen er plassert som sterkt truet på den norske rødlista. Hubroen er i dag mest vanlig langs kysten fra Vest-Agder til Helgeland

9 Trusselfaktorer Kraftlinjer. Stor dødelighet ved elektrokusjon. Kraftlinje type og konstruksjon. Arealbruk og menneskelige inngrep Manglende kunnskap og manglende hensyntaken til hubroen i ulike typer inngrepsaker. Eksempler; hytter & naust, veier, skogbruk, vindkraftanlegg, fiskeoppdrett Beiting, kulturlandskap/lynghei Menneskelig aktivitet og ferdsel Forstyrrelse i og ved hekkeplassen Mattilgang Tilbakegang av flere arter sjøfugl. Vånd og mink. Miljøgifter Stor belastning av miljøgifter kan ha vært en medvirkende årsak til tilbakegangen. Gamle og nye miljøgifter, f eks bromerte flammehemmere

10 Foreslåtte tiltak Kartlegging og overvåking Stedfestet informasjon om hubrolokaliteter er en forutsetning for at det kan tas hensyn til arten i arealplanleggingen. Norsk Ornitologisk Forening startet i 2008 en landsomfattende kartlegging av hubro. Forhindre elektrokusjon og kollisjoner med kraftledninger Isolasjon av elektriske liner ved master og transformatorer oppsetting av innretninger slik at fuglene blir hindret i å lande (på travers, mast eller transformator) Oppsetting av forhøyede plattformer som fuglene kan sette seg trygt på. Alle risikopunkter i tilknytning til energioverføringssystemene innen minst 2 km fra kjente og potensielle reirplasser for hubro bør isoleres. Å redusere risiko for kortslutning inn som premiss ved konsesjonsbehandling av nye kraftlinjer

11 Foreslåtte tiltak (forts.) Ta bedre hensyn til hubroen i arealplanleggingen Hubroen tåler lite av menneskelig aktivitet før hekkingen mislykkes og hekkeplassene oppgis. Basert på en bedre kartlegging av lokaliteter må det tas tilstrekkelige hensyn til slike lokaliteter i arealplanleggingen. Det lages informasjonsmateriell omkring dette. Forhindre forstyrrelser fra folk og sau Forhindre unødig forstyrrelse nær hubrolokaliteter. Restriktiv med å tillate hyttebygging nær hubrolokaliteter pga økt ferdsel og forstyrrelse i nærområdene. Tiltak mot forstyrrelse fra sau. Forvaltning av hubroens byttedyr Forvaltningen av sjøfuglbestander antas å ha betydning for hubroens næringstilgang. Bekjempelse av villmink antas å bedre situasjonen for sjøfugl (og vånd) enkelte steder. Restaurering av jakthabitater og reirplasser Gjengroing av hekkeplasser for hubro er en negativ faktor som kan avbøtes ved at trær foran hubroreir i bergvegger fjernes for å lette tilgangen til reirhyllene.

12 Foreslåtte tiltak (forts) Sikring av nasjonalt viktig hubroområde. Solværøyene i Lurøy kommune har i dag den tetteste kjente forekomst av hubro i Europa. Det er av stor betydning for den norske bestanden av hubro at dette området blir forvaltet slik at det også i fremtiden kan ha en stor og livskraftig hubrobestand. Fylkesmannen i Nordland og Lurøy kommune går sammen om å lage en forvaltningsplan som sikrer at området forblir et godt hubroområde.

13 Fra høringene Mangler noe på vindkraft (vindmøller). Innkommet konkrete innspill/referanser Svak når det gjelder hubroens næringsgrunnlag Mangler konkretisering av info-tiltak, gjennomføring mv.

14 Budsjett og oppfølging av planen Fylkesmannen i Nordland får ansvar for å følge opp handlingsplanen Organisering Budsjett 2009 avsatt 0,5 mill kr Framdrift av tiltakene vil avhenge av de kommende års budsjett

Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening Rapport 8-2014 Status for hubro i Norge Norsk ornitologisk forening Ingar Jostein Øien, Oddvar Heggøy, Paul Shimmings, Tomas Aarvak, Karl-Otto Jacobsen, Bjarne Oddane, Peter Sjolte Ranke & Odd Frydenlund

Detaljer

Hubro. - nattens kjempe er truet -

Hubro. - nattens kjempe er truet - Hubro - nattens kjempe er truet - Få opplevelser frembringer villmarksfølelsen på samme måte som hubroens trolske rop, rungende over skogen en stille vårkveld. Skulle du i tillegg være heldig å få se denne

Detaljer

Resultater fra NOFs landsdekkende kartlegging av hubro i 2009

Resultater fra NOFs landsdekkende kartlegging av hubro i 2009 Resultater fra NOFs landsdekkende kartlegging av hubro i 2009 Peter Sjolte Ranke, Ingar Jostein Øien, Karl-Otto Jacobsen Bjarne Oddane, Odd Frydenlund Steen & Tomas Aarvak NOF rapport 4-2010 NOF RAPPORTSERIE

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Elin Blütecher

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Elin Blütecher Mastergradsoppgave Elin Blütecher Kommunal registrering av biologisk mangfold og naturtyper en lang prosess med varierende resultat. Kartleggingsstatus for biologisk mangfold og naturtyper i fire kommuner

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFTER FOR PRIORITERTE ARTER

FAUSKE KOMMUNE PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFTER FOR PRIORITERTE ARTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/4292 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/1068.1 Saksbehandler: WilhelmMorgenstieme de vedtaksinnstans: Plan- og utvikingsutvalget Sak nr.: 038/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

Høring av forslag til forskrifter om prioriterte arter

Høring av forslag til forskrifter om prioriterte arter Vår dato: Vår ref: 2010-06-25 B10121/10-131 Deres dato: Deres ref: Til Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Høring av forslag til forskrifter om prioriterte arter Vi viser

Detaljer

Slike opplevelser gir livsglede og ofte et ønske om å komme tilbake til samme plassen, ikke minst der man

Slike opplevelser gir livsglede og ofte et ønske om å komme tilbake til samme plassen, ikke minst der man 1 2 Bilde fra rypejakt ved Femunden og en kanotur i Østmarka. Opplevelser i naturen gir mange et rikere liv Det unike med naturen er at alle kan oppleve den på sitt nivå, både de spenningssøkende og de

Detaljer

Vindkraftverk på Frøya:

Vindkraftverk på Frøya: Vindkraftverk på Frøya: Konsekvensutredning for hubro og havørn Trond Haugskott Av Magne Myklebust, Norsk Ornitologisk Forening 1 SAMMENDRAG I forbindelse med at Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)

Detaljer

Merknader til DNs tilrådning om prioriterte arter og utvalgte naturtyper

Merknader til DNs tilrådning om prioriterte arter og utvalgte naturtyper Miljøverndepartementet Pb 8013 Dep 0030 Oslo 1 13. september 2010 Merknader til DNs tilrådning om prioriterte arter og utvalgte naturtyper SABIMA og WWF viser til DNs tilrådning om prioriterte arter og

Detaljer

Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold

Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold Fra: Prosjektgruppe for naturtyper og truede arter Til: Interdep.utvalget Dato: 24. mars 2010 Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold Prosjektgruppe: naturtyper og truede

Detaljer

VEDTAK AV ÅTTE FORVALTNINGSPLANER FOR VERNEOMRÅDER MED HAVSTRENDER I TELEMARK

VEDTAK AV ÅTTE FORVALTNINGSPLANER FOR VERNEOMRÅDER MED HAVSTRENDER I TELEMARK Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post Tor Asbjørn Aslaksen Simonsen, 35 58 61 51 tas@fmte.no Vår dato 22.11.2010 Deres dato Vår referanse 2010/3644 Deres referanse I følge adresseliste VEDTAK AV ÅTTE

Detaljer

Sjøfugl i Norge 2014 Resultater fra programmet

Sjøfugl i Norge 2014 Resultater fra programmet Sjøfugl i Norge 2014 Resultater fra programmet Hekkesesongen 2014 Hekkesesongen 2014 var meget variert med store forskjeller i både bestandsendringer og hekkesuksess mellom arter og regioner. Dette gjaldt

Detaljer

SVs miljøregnskap 2005-2013

SVs miljøregnskap 2005-2013 SVs miljøregnskap 2005-2013 sv.no Forord SV får ofte spørsmål om hva som har skjedd på miljøfeltet mens vi har sittet i regjering. I dette dokumentet presenterer vi noen av de viktigste resultatene på

Detaljer

SABIMAs strategi 2013-2017. «Et arealnøytralt Norge»

SABIMAs strategi 2013-2017. «Et arealnøytralt Norge» SABIMAs strategi 2013-2017 «Et arealnøytralt Norge» Vedtatt på årsmøtet 30. april 2013 Om SABIMA SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Fiskeørnprosjektet i Buskerud 2007-2011. S.Stueflotten, T.E.Jelstad, P.Ø.Klunderud og T.Andersen

ÅRSRAPPORT 2007. Fiskeørnprosjektet i Buskerud 2007-2011. S.Stueflotten, T.E.Jelstad, P.Ø.Klunderud og T.Andersen ÅRSRAPPORT 2007 Fiskeørnprosjektet i Buskerud 2007-2011 S.Stueflotten, T.E.Jelstad, P.Ø.Klunderud og T.Andersen Fiskeørn på Linnesstranda, Lier, 01.09.2007. Foto: Jens-Erik Nygård ÅRSRAPPORT 2007 Fiskeørnprosjektet

Detaljer

Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg

Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg Postboks 718 4666 Kristiansand Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg Behovet for å produsere mer kraft Energieffektivisering Norges Naturvernforbund, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Detaljer

07.03.2011 10:57 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse blant fylkesmenn

07.03.2011 10:57 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse blant fylkesmenn Spørreundersøkelse blant fylkesmenn Publisert fra 21.02.2011 til 05.03.2011 49 respondenter (49 unike) 1. 1. Hvor fornøyd er du med hvordan FM involveres i arbeidet med handlingsplaner for trua arter og

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

E.ON Vind. Storehei, Oddeheia og Bjelkeberget. vindkraftprosjekter

E.ON Vind. Storehei, Oddeheia og Bjelkeberget. vindkraftprosjekter E.ON Vind Storehei, Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftprosjekter Melding med forslag til utredningsprogram Mai 2012 Birkenes kommune i Aust-Agder fylke Bilde: Mot Storehei prosjektområde fra Heimdalsknuten.

Detaljer

Vindkraftverk på Bud/Hustad i Fræna kommune. Konsekvensutredning på temaet naturmiljø. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004: 13

Vindkraftverk på Bud/Hustad i Fræna kommune. Konsekvensutredning på temaet naturmiljø. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004: 13 Vindkraftverk på Bud/Hustad i Fræna kommune. Konsekvensutredning på temaet naturmiljø. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004: 13 KU Vindkraft i Fræna - 1 - Naturmiljø Rapport 2004: 13 Utførende institusjon:

Detaljer

- Faggrunnlag for kystlynghei - med sikte på utvelging til utvalgt naturtype. Faggrunnlag for trua arter og naturtyper i Norge

- Faggrunnlag for kystlynghei - med sikte på utvelging til utvalgt naturtype. Faggrunnlag for trua arter og naturtyper i Norge - Faggrunnlag for kystlynghei - med sikte på utvelging til utvalgt naturtype Faggrunnlag for trua arter og naturtyper i Norge Forord Verden opplever i dag et stadig raskere tap av biologisk mangfold. Det

Detaljer

Rapport til Miljøverndepartementet. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Rapport til Miljøverndepartementet. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder Rapport til Miljøverndepartementet. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder Foto: Aurlandsfjorden, del av Verdensarvområdet Vestnorsk fjordlandskap Oslo/Trondheim 20.12.06

Detaljer

Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. vårt ansvar

Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. vårt ansvar Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn vårt ansvar 1 2 Rovvilt i norsk natur Gaupe, jerv, bjørn og ulv er de største rovdyrene som lever på fastlands-norge, og kongeørnen er vår nest største rovfugl. Disse

Detaljer

Den norske våtmarksarven

Den norske våtmarksarven DN-utredning 1-2007 Den norske våtmarksarven Styrket forvaltning og utvidelse av nettverket av Ramsarområder og andre vernede våtmarker i Norge. Forslag til tiltak 2007-2010 Den norske våtmarksarven Styrket

Detaljer

Dokumentet er grundig diskutert i temagruppa, og legges frem enstemmig som gruppas forslag. Desember 2008. Temagruppen har bestått av:

Dokumentet er grundig diskutert i temagruppa, og legges frem enstemmig som gruppas forslag. Desember 2008. Temagruppen har bestått av: Forord Temagruppen for areal, klima og energi legger med dette frem sitt forslag til plankapittel. Det har vært lagt vekt på å begrense arbeidet til utfordringer og tiltak som angår flere eller alle kommunene

Detaljer

Rapport 4-2009 Oppfølgingsplan Dammane Landskapsvernområde

Rapport 4-2009 Oppfølgingsplan Dammane Landskapsvernområde Rapport 4-2009 Oppfølgingsplan Dammane Landskapsvernområde Oppfølgingsplan etter sanering av signalkreps og sørv i Dammane Landskapsvernområde ved Brevik i Porsgrunn kommune Skien 16. desember 2009 Side

Detaljer

Mars 2009. Retningslinjer for håndtering av stedfestet informasjon om biologisk mangfold

Mars 2009. Retningslinjer for håndtering av stedfestet informasjon om biologisk mangfold Mars 2009 Retningslinjer for håndtering av stedfestet informasjon om biologisk mangfold Innhold 1. Formål og målgruppe...4 2. Bakgrunn...4 3. Lovgivning...5 4. Saksbehandling ved krav om opplysninger...

Detaljer

Miljøvedtaksregisteret

Miljøvedtaksregisteret M152-2014 VEILEDER Miljøvedtaksregisteret En veileder i registrering av vedtak Miljøvedtaksregisteret En veileder i registrering av vedtak Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M152-2014 År:

Detaljer

Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn

Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn Fylke/kommune: Nordland/Andøy kommuner Ansvarlig: Arne

Detaljer