IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008"

Transkript

1 IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008

2 Nytt og obligatorisk fra 2008-regnskapet 2008-REGNSKAPET For regnskapsår som begynner fra og med Amendments to IAS 39 og IFRS 7: Reclassification of financial assets Adgang fra oktober 2008 med effekt fra 1. juli Denne tillater reklassifisering av visse finansielle eiendeler fra virkelig verdi mot resultatet og fra tilgjengelig for salg IFRIC 11 IFRS 2 Transaksjoner med konsernets aksjer og egne aksjer Klargjøre hva som er innvinningsbetingelser, og hvordan en skal behandle avvikling av aksjebaserte betalingsordninger der avviklingen er initiert av motparten i ordningen. 2

3 Nytt og obligatorisk fra 2008-regnskapet 2008-REGNSKAPET IKKE EU-GODKJENT: For regnskapsår som begynner fra og med IFRIC 12 Service Concession Arrangement Q Gjelder kontraktsfestede avtaler der en aktør i privat sektor deltar i utvikling, finansiering, drift og vedlikehold av infrastruktur for offentlig sektor. Infrastrukturen regnskapsføres ikke i operatørens regnskap og skal i stedet behandle det som finansiell eiendel (IAS 39) eller immateriell eiendel (IAS 38) avhengig av om det offentlige er forpliktet til å betale/garantere kontantstrømmer IFRIC 14 IAS 19 The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction i 2008 Klargjør når overfinansiering kan balanseføres og grensen for balanseføring 3

4 Nye og endrede standarder fra 2009-regnskapet 2009-REGNSKAPET For regnskapsår som begynner fra og med Forvente s IFRS 8 Driftssegmenter Presentasjon i samsvar med de segmenter ledelsen selv benytter i sin oppfølging av virksomheten IKKE EU-GODKJENT: IFRS 2 (amendment) Share-based Payment: Vesting Conditions and Cancellations i 2008 Innvinningsbetingelser for å motta varer eller tjenester. Avvikling initiert av motpart omfattes også. 4

5 Nye og endrede standarder fra 2009-regnskapet 2009-REGNSKAPET For regnskapsår som begynner fra og med IAS 1 (revised): Presentation of Financial Statements i 2008 Transaksjoner med eiere skal presenteres separat fra øvrige endringer i egenkapital. Ikke eierrelaterte endringer i egenkapital kan presenteres på to måter enten som en oppstilling, eller som to deler: en oppstilling som viser bestanddeler i resultatet (resultatregnskap) og en oppstilling som starter med resultat og viser øvrige bestanddeler som påvirker egenkapital utenom eiertransaksjoner IAS 23 (revised): Borrowing costs i 2008 Fjerner anledning til kostnadsføring. Må aktivere 5

6 Nye og endrede standarder fra 2009-regnskapet 2009-REGNSKAPET For regnskapsår som begynner fra og med IAS 32 and IAS 1 (amendment): Puttable Financial Instruments and Obligations Arising on Liquidation IFRS 1 and IAS 27 (amendment): Cost of an Investment in a subsidiary, jointly-controlled entity or associate Q Finansielle instrumenter som kan kreves innløst under gitte forutsetninger kan nå klassifseres som egenkapital (tidligere gjeld) Q Forenkling i overgangsregler til IFRS mht etablering av kostpris i selskapsregnskapet. Utbytte inntektsføres og investeringen vurderes for nedskrivning. Improvements to IFRSs (2007) Q Klassifisering av derivater som henholdsvis kortsiktig og langsiktig avhengig av underliggende leveringsperiode. Tidligere kortsiktig. 6

7 Nye fortolkninger fra 2009-regnskapet 2009-REGNSKAPET For regnskapsår som begynner fra og med IKKE EU-GODKJENT: IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation i 2008 Incentiver til kjøp av varer/ tjenester til sine kunder, skal regnskapsføres som en separat komponent i henhold til inntektsstandarden IAS Q Inntektsføring av eiendomsutviklingsprosjekter (varesalg inntektsføring ved levering IAS 18, tjenestesalg løpende avregningsmetode IAS 11) Q Hvilken valutarisiko som kvalifiserer for sikringsvurdering og kvalifiserende sikringsinstrument i en konsernstruktur 7

8 Nytt og obligatorisk fra 2010-regnskapet 2010-REGNSKAPET For r.år som begynner fom IKKE EU-GODKJENT: Revised IFRS 3 Business Combinations Q Oppkjøpsrelaterte kostnader resultatføres. Trinnvise oppkjøp/nedsalg endring av kontroll resultateffekt og hvis ikke egenkapital Betinget vederlag verdsettes uansett selv om mindre enn 50% sannsynlig. Senere endr resultatføres. Goodwill også tillatt for minoritet. Amendments to IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements Q Utvidet til å inkludere omtale av kjøp og salg av minoritet, samt regnskapsføring ved tap av kontroll 8

9 Nytt og obligatorisk fra 2010-regnskapet 2010-REGNSKAPET For r.år som begynner fom IKKE EU-GODKJENT: IAS 39 (amendment): Financial Instruments: Recognition and Measurement: Eligible Hedged Items ikke fastsatt Inflasjon kan bare sikres hvis den utgjør en kontraktsspesifisert andel av kontantstrømmene fra et regnskapsført finansielt instrument Tidsverdi av en kjøpt opsjon som benyttes som sikringsinstrument vil skape ineffektivitet 9

10 Høringsutkast Høringsutkast For r.år som begynner fom IKKE EU-GODKJENT: IFRS 7(amendment) Finsielle instrumenter - opplysninger Ikke fastsatt Ikke fastsatt Innføring av verdsettelseshierarki som blant annet krever mer info om virkelig verdi for kontrakter til virkelig verdi (eller hvor noteinformasjon om virkelig verdi) som ikke handles over børs. Slipper likviditetsanalyse for fysiske derivater 10

11 Høringsutkast Høringsutkast For r.år som begynner fom IFRS D 24 Customer Contribution Ikke fastsatt Ikke fastsatt Situasjoner der en tjenesteleverandør får et bidrag i form av et anleggsmiddel eller konantbeløp for kjøp av anleggsmidler som brukes i en bestemt tjenesteleveranse ED 9 om joint venture Forholdsmessig konsolidering ( bruttometoden ) som er tillatt under IAS 31, faller bort som alternativ for felleskontrollert virksomhet 11

12 Annet Forskrift om forenklet anvendelse av IFRS Tillatt for samtlige selskaper i selskapsregnskapet og i konsernregnskapet hvor ikke krav til IFRS IFRS plikt for børsnoterte selskaper som ikke utarbeider konsernregnskap fom

13 Deloitte AS AS Member of Deloitte Touche Tohmatsu

IFRIC 18: Veiledning til regnskapsføring av eiendeler overført fra kunder

IFRIC 18: Veiledning til regnskapsføring av eiendeler overført fra kunder IFRS Nyhetsbrev 19. desember 2008-10. mars 2009 IFRS Nyhetsbrev Internasjonale oppdateringer IFRS nyhetsbrev gir en kort presentasjon av viktige nyheter, samt linker til temabaserte nyhetsbrev som gir

Detaljer

IFRS Nyhetsbrev nr. 4 2009

IFRS Nyhetsbrev nr. 4 2009 Juni 2009 (5. mai 2009-12. juni 2009) IFRS Nyhetsbrev nr. 4 2009 Som i tidligere IFRS nyhetsbrev gis det en kort presentasjon av viktige nyheter siden forrige nyhetsbrev. Den tekniske løsningen i dette

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Home / Regnskap Konsern / Noter Konsern / Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15 2008 Årsrapport INNHOLDSFORTEGNELSE Side FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15 KONSOLIDERT KONTANTSTRØM 16 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

Årsrapport 2008. Photocure ASA

Årsrapport 2008. Photocure ASA Årsrapport 2008 Photocure ASA Årsberetning 2008 2 Photocure ASA Photocure ASA ( Photocure eller selskapet ) er et farmasøytisk selskap notert på Oslo Børs. Selskapets teknologiplattform innen fotodynamisk

Detaljer

Tomra Systems ASA Konsern. 926,7 836,2 1 531,6 Driftsinntekter 1 3 621,9 3 489,5 3 965,0

Tomra Systems ASA Konsern. 926,7 836,2 1 531,6 Driftsinntekter 1 3 621,9 3 489,5 3 965,0 Årsregnskapet Resultatregnskap Tomra Systems ASA Konsern NGAAP 2008 2007 2006 Tall i millioner NOK Note 2008 2007 2006 926,7 836,2 1 531,6 Driftsinntekter 1 3 621,9 3 489,5 3 965,0 534,9 530,9 1 135,0

Detaljer

IFRS Nyhetsbrev nr. 2 2013

IFRS Nyhetsbrev nr. 2 2013 Juni 2013 1.april 2013-30. juni 2013 IFRS Nyhetsbrev nr. 2 2013 Innhold EU-godkjente standarder og tolkningsuttalelser Standarder og tolkningsuttalelser endelig vedtatt av IASB/IFRS-IC Høringsutkast til

Detaljer

GOD REGNSKAPSSKIKK OBLIGATORISKE

GOD REGNSKAPSSKIKK OBLIGATORISKE GOD REGNSKAPSSKIKK OBLIGATORISKE ENDRINGER FOR 2010 OBLIGATORISK FOR 2010, TILLATT FOR 2009 Det ble i 2009 vedtatt en rekke endringer i regnskapsreglene for foretak som avlegger regnskap etter regnskapsloven

Detaljer

KLP Banken AS årsrapport 2010

KLP Banken AS årsrapport 2010 KLP Banken AS årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 KLP BANKEN AS Innhold Styrets beretning 5 Regnskap KLP Banken konsern Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Egenkapitaloppstilling 13

Detaljer

Årsrapport. BN Boligkreditt AS

Årsrapport. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2010 BN Boligkreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1 IFRS SME forskjellene mot GRS Vedlegg til artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 1/2010 utarbeidet av Hege Korsmo Sæther, Rune Tystad, Britt Torunn Hove og Signe Haakanes. Det er nedenfor foretatt en sammenligning

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2008 2007 2006 Omsetning inkl. provisjon 57 026 45 841 33 363 Vekst i omsetning REMA 1000 17,8 % 10,6 % 4,9 % Vekst i

Detaljer

Årsrapport. BN Kreditt AS

Årsrapport. BN Kreditt AS Årsrapport 2010 BN Kreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

byggma asa Årsrapport 2008

byggma asa Årsrapport 2008 byggma asa Årsrapport 2008 Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Byggma ASA ledelse 5 Presentasjon av datterselskaper 7 Eiendommer 8 Finansielle hovedtall / Financial key figures 10 Styrets årsberetning 12

Detaljer

Nedenfor vises forskjellene mellom konsernets regnskapsprinsipper i henhold til N GAAP og US GAAP:

Nedenfor vises forskjellene mellom konsernets regnskapsprinsipper i henhold til N GAAP og US GAAP: 30. AVSTEMMING US GAAP Konsernets årsregnskap er avlagt etter norske regnskapsprinsipper (N GAAP). De anvendte regnskapsprinsipper avviker på visse områder fra de amerikanske regnskapsprinsippene (US GAAP).

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8

Innhold. Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8 Fra verdens ende... Innhold Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8 Styret web Selskapsledelsen web Bærekraft og forretningsetikk

Detaljer

NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59

NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59 NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59 COMMISSION REGULATION (EC) No 495/2009 of 3 June 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

IFRS Nyhetsbrev nr. 2 2013

IFRS Nyhetsbrev nr. 2 2013 Juni 2013 1.april 2013-30. juni 2013 IFRS Nyhetsbrev nr. 2 2013 Innhold EU-godkjente standarder og tolkningsuttalelser Standarder og tolkningsuttalelser endelig vedtatt av IASB/IFRS-IC Høringsutkast til

Detaljer

IFRS nyheter. Desember 2014/januar 2015. Felleskontrollerte ordninger

IFRS nyheter. Desember 2014/januar 2015. Felleskontrollerte ordninger IFRS nyheter Desember 2014/januar 2015 IFRS-nyhetene for årets mørketid inkluderer følgende: 1 Felleskontrollerte ordninger Noen nyttige avklaringer fra IFRIC 2 Årsavslutning 2014 Ti nyttige påminnelser

Detaljer

Årsrapport KLP Kreditt AS

Årsrapport KLP Kreditt AS Årsrapport KLP Kreditt AS 2009 Langsiktig finansiering av velferd og utvikling I n n h o l d Lav risiko, høy kompetanse 1 Ansatte og tillitsvalgte 2 Styrets beretning 3 Regnskap Resultatregnskap 9 Balanse

Detaljer

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER GRUNNLAGET FOR REGNSKAPSUTARBEIDELSEN Konsernregnskapet er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkjent av EU. Konsernregnskapet

Detaljer

Dolphin Interconnect Solutions ASA

Dolphin Interconnect Solutions ASA ÅRSRAPPORT 2009 INNHOLD Side 1. Styrets årsberetning 3-10 2. Årsregnskap 11 43 3. Erklæring fra styret og daglig leder 44 4. Revisors beretning 45 Årsrapport for 2009 Page 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2009 (Dolphin)

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Årsregnskap 2005. Finansielle måltall som ikke er definert i god regnskapsskikk Revisjonsberetning

Årsregnskap 2005. Finansielle måltall som ikke er definert i god regnskapsskikk Revisjonsberetning Årsregnskap 2005 Finansielle måltall som ikke er definert i god regnskapsskikk Revisjonsberetning F 2 Konsernregnskap Innhold Konsernregnskap US GAAP F3 Konsernregnskap N GAAP F5 Noter til konsernregnskapet

Detaljer