Tekst: Teresa Grøtan Research: Taslima Miji Foto: Ben Owen-Browne Gjelda etter Yunus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tekst: Teresa Grøtan Research: Taslima Miji Foto: Ben Owen-Browne Gjelda etter Yunus"

Transkript

1 HOVEDSAKEN Tekst: Teresa Grøtan Research: Taslima Miji Foto: Ben Owen-Browne Gjelda etter Yunus Vant fredsprisen: Muhammad Yunus. Muhammad Yunus, fredsprisvinner og grunnlegger av Grameen Bank, hylles for sin kamp mot fattigdom. Men hjemme i Bangladesh ender mange av lånekundene hans som gjeldsslaver. Først lånte hun penger av naboen for å betale på det første lånet. Så solgte hun smykkene sine. Så solgte hun kua. Deretter kjøkkenutstyr. Rehena Begum (40) fra landsbyen North Mawmara i Bangladesh er en av Grameen Banks 7,8 millioner lånekunder. To ganger har hun lånt penger av banken for å betale på det opprinnelige lånet på 2000 taka (ca.170 norske kroner) som hun tok opp i I dag skylder Rehena taka (ca norske kroner). Jeg ble syk, sier hun stille. Det var derfor jeg ikke klarte å betale. Oslo, desember 2006: Muhammad Yunus står på talerstolen i Oslo rådhus. Han og Grameen Bank har akkurat mottatt Nobels fredspris, og Yunus understreker for de frammøtte hvor viktig alle de gode tilbakemeldingene fra dem som har fått mikrokreditt i banken har vært for ham: Vi er begeistret og overveldet over denne æren. Det som rører meg mest er alt, er alle telefonene jeg får daglig av de sju millioner låntakerne og eierne i Grameen Bank. Jeg takker på deres vegne for at vi har fått Nobels fredspris. Yunus forteller gjerne om hvordan det hele startet. Om hvordan han en gang spurte seg selv om hva som var poenget med de økonomiske teoriene han underviste i, så lenge mennesker sultet. Han tok kontakt med noen fattige kvinner som laget stoler av bambus og lurte på om de ville betale ham tilbake hvis de fikk låne penger. De svarte ja, og slik startet Grameen Bank, som betyr landsbybanken, i Prinsippet er at fattige skal få lån selv om de ikke kan stille noe i pant, og at banktjenestene utføres i landsbyen der kunden bor. Lånet skal gå til å starte opp en liten forretning, som for eksempel å flette kurver, dyrke og selge grønnsaker eller kjøpe ei ku. q 22 MAGASINET 10. oktober 2009

2 Avdrag: Mikrokredittkunder i Grameen Bank betaler sine ukentlige avdrag. Denne uka har alle betalt som de skal, forteller senterleder Arshed Ali (t.v.). Han ønsker ikke å gi flere kommentarer uten tillatelse fra sine overordnede. 10. oktober 2009 MAGASINET 23

3 «96 prosent av lånekundene forteller at de ikke vet hvordan de skal klare å betale neste avdrag.» Qazi K. Ahmad, doktor i økonomi og president i interesseorganisasjonen Bangladesh Economic Association q Etter to reiser til Bangladesh, besøk i en rekke landsbyer, intervjuer med forskere, journalister og tidligere ansatte i Grameen Bank, og etter å ha lest lokale aviser, forskningsrapporter og bøker, sitter vi igjen med en ganske annen historie enn den verden har fått høre av Nobelkomiteen, statsledere, kongelige, idrettsstjerner og amerikanske politikere. Hvordan skal vi få slutt på fattigdommen? Det har vært et diskusjonsspørsmål fra bistandens morgen etter andre verdenskrig. I verden i dag lever over en milliard mennesker på mindre enn en dollar om dagen. Ti millioner barn dør hvert år før de fyller fem år. I Yunus hjemland Bangladesh lever 60 millioner av landets 160 millioner innbyggere på et eksistensminimum. Et svar svært mange tror på, er mikrokreditt. I dag tilbyr hundrevis av organisasjoner mikrokreditt i 100 land i verden. Bare i Bangladesh finnes rundt 25 millioner mikrokredittkunder. Mikrokreditt blir sett på som et godt alternativ eller tillegg til tradisjonell bistand, av både politikere, regjeringer og store organisasjoner som Verdensbanken. Mikrokreditt skal være en verdigere måte for de fattige å bli hjulpet på, fordi den tvinger dem til å gjøre noe aktivt selv, framfor å være passive mottakere. Norge har vært den største bidragsyteren til Grameen Bank. I perioden juli 1986 til desember 1997 overførte den norske stat 400 millioner kroner i bistand til banken. Siden 1997 har ikke banken mottatt bistand fra utlandet. Samme år som Yunus fikk fredsprisen, lå Rehena Begum på sykehus i tre måneder etter et keisersnitt. Mannen var med for å pleie henne. I Bangladesh er det ikke nok helsepersonell på sykehusene til å dekke pasientenes daglige behov. Hjemme i landsbyen var de andre fire barna alene igjen. Min eldste datter er 15 år og funksjonshemmet. Hun solgte hjemmelagete kaker på gata for å få penger til mat til seg og søsknene, forteller Rehena. Like etter at Rehena kom hjem fra sykehuset, fikk hun besøk. En ansatt i Grameen Bank sto på døra og forlangte at hun betalte de utestående avdragene. Med en gang. Men Rehena hadde ingen penger. Aldri før hadde hun unnlatt å betale. Det har gått over 20 år siden Grameen Bank første gang kom til landsbyen North Mawmara for å tilby mikrokredittlån. Lånene skulle løfte innbyggerne ut av fattigdommen. I stedet har mange havnet i en gjeldsfelle. Lånekundene forteller fortvilet at de tar opp stadig nye lån for å betale det gamle, mens de lever i konstant frykt for trusler fra ansatte i Grameen Bank. Landsbybeboerne hevder at flere har blitt hjemløse etter å ha blitt presset til å selge alt de eier. De sitter i ly for regnet og forteller sine historier. Snart har det dannet seg en halvsirkel på rundt 25 kvinner, barn og noen menn. Alle lytter i stillhet. Plutselig trer en mann fram fra utkanten av sirkelen. Han erklærer med stolthet at han er den eneste i landsbyen som ikke har mikrokredittlån. 96 prosent av lånekundene forteller at de ikke vet hvordan de skal klare å betale neste avdrag, sier Qazi K. Ahmad, doktor i økonomi og president i interesseorganisasjonen Bangladesh Economic Association. Høsten 2007 publiserte han en studie basert på intervjuer med 2500 låntakere i de største mikrofinans institusjonene over hele landet. Resultatet var nedslående. Ifølge studien må 48 prosent låne penger andre steder, for eksempel hos andre mikrokredittorganisasjoner og lokale lånehaier, eller de må selge dyr eller utstyr fra hjemmet for å betale de ukentlige avdragene. 36 prosent oppgir at de har fått det bedre etter å ha tatt opp lån, mens 24 prosent ikke har hatt noen endring. 40 prosent har fått det verre etter at de tok opp mikrokredittlån. Ifølge Grameen Bank selv har 65 prosent av låntakerne kommet seg ut av fattigdommen ved hjelp av mikrofinans. Ahmads studie viser at rentene i mikrofinansinstitusjonene i Bangladesh ligger på mellom 30 og 40 prosent. Institusjonene forklarer rentenivået med det tid- og kostnadskrevende arbeidet det er å reise ut til kundene og håndtere mange små lån. Grameen Bank har en av de laveste rentene på markedet. Direktør ved Yunus Centre, Lamiya Morshed opplyser at den er på 19 prosent. Ifølge Ahmads utregning er bankens effektive rente på hele 26,6 prosent. Hos kommersielle banker i Bangladesh ligger renten på mellom ti og 13 prosent. Ahmad mener det er nødvendig å ha tilgang til kreditt for å komme seg ut av fattigdom, men at mikrofinansinstitusjonene må drives på en mer human måte. Han mener også det er urimelig at låntakerne må begynne å betale avdrag etter bare ei uke, og at rentenivået er uforholdsmessig høyt. Ahmad sier låntakerne også må behandles med langt mer respekt enn de gjør i dag. Vi trenger en politisk og sosial reorganisering i Bangladesh, basert på hva som er best for befolkningen, ikke for mikrofinansinstitusjonene, hevder økonomen. Bangladesh er fortsatt et av de fattigste landene i verden, men det har skjedd en positiv utvikling det siste tiåret. Denne får ofte Yunus og mikrofinans mye av æren for. Men Qazi K. Ahmad hevder at det er andre faktorer som har vært langt viktigere: Først og fremst har klesproduksjonen i landet vært svært viktig for eksportindustrien. I tillegg finnes det mange migrantarbeidere, særlig i Saudi-Arabia og Kuwait, som sender betydelige summer hjem til familiene i Bangladesh. Ansatte i Grameen Bank kom på motorsyklene sine. Det kom fem menn, fem dager på rad og satte seg ned i huset mitt. De sa: «Hvis du ikke betaler, blir vi her. Vi går q Gjeld til Yunus: Rehena Begum er en av Grameen Banks nærmere ganger har hun tatt nye lån for å betale på det gamle. 24 MAGASINET 10. oktober 2009

4 Store forskjeller: Grameen Bank rager høyt i Dhaka, hovedstaden i Bangladesh. Muhammad Yunus og Grameen Bank Muhammad Yunus, født 1940, har en doktorgrad i økonomi fra USA. På 1970-tallet jobbet han som professor i økonomi ved Universitetet i Chittagong i Bangladesh. I åra etter oppstarten av Grameen Bank i 1976 som bygger på Yunus ideer om mikrokreditt har han etablert et 20-talls veldedige og profittbaserte selskap innen blant annet tekstilindustri, meieriprodukter, alternativ energi, fiskeri og informasjonsteknologi. Det mest kjente selskapet er Grameenphone, der Telenor eier majoriteten av aksjene. I 2006 fikk Yunus og Grameen Bank Nobels fredspris for arbeidet «med å skape økonomisk og sosial utvikling nedenifra». Mikrofinans og mikrokreditt Mikrofinans utgjør finansielle tjenester som lån, forsikringer og sparing. Mikrokreditt, små lån, utgjør den klart største tjenesten på verdensbasis. Mikrolån organiseres på svært ulike vis, fra små grupper med kvinner som låner ut egne sparepenger internt i gruppa, til store organisasjoner som låner ut penger på individuell basis på samme vis som i kommersielle banker. Det finnes rundt100 millioner mikrofinanskunder i verden, 25 millioner bare i Bangladesh. åtte millioner lånekunder. Da hun ble syk og ikke klarte å betale, skal hun ha blitt truet av ansatte i Grameen Bank som kom hjem til henne. To 10. oktober 2009 MAGASINET 25

5 «Nå sender sønnene mine penger fra Saudi- Arabia, slik at jeg kan tilbakebetale lånet.» Amina Khatum Filial: Vi fikk beskjed av Grameen Bank-ansatte om å si at vi var veldig fattige, hadde tatt opp lån og nå hadde det bedre, sier Amina Khatum og Shipon Akhter (bildet til høyre). Landsbybeboere i Madhabpur (bildet til venstre) lytter til de to kvinnenes historie. På skiltet står det at avdelingen åpnet 30. november q ikke», forteller firebarnsmoren Bilkis Begum (38) fra landsbyen North Mawmara. Mannen hennes er syk. Familien tok opp lån for å selge lightere, men de klarer ikke å tjene inn nok penger. De har solgt alt de eier. Nå er familien på seks hjemløse. Høyesterettsadvokat i Bangladesh, Tawfique Nawaz, mener Grameen Bank opptrådte på kanten av loven da de tok seg inn i Bilkis hjem. Han viser til tre lover som ble laget for å beskytte låntakere fra pågående utlånere, «Anti Ursury Loans Act» fra 1918, «Money Lenders Act» fra 1933 og «Money Lenders Act» fra Disse lovene tillater ikke utlånere å gå inn i folks hjem for å inndra penger. Slik aktivitet blir betegnet som overgrep, sier advokaten. Han vurderer nå å gå til sak mot Grameen Bank. I lokalavisene i Bangladesh dukker det stadig opp historier om folk som blir fengslet, fratatt eiendeler eller som flykter fra gjelden. Mange artikler handler om mennesker som har tatt livet sitt. Familiene deres hevder årsaken er trakassering fra ansatte i mikrofinansinstitusjoner.ide store nasjonale avisene finnes det knapt et negativt ord om Yunus. En journalist som jobber i en av de største avisene i landet, forteller at han kan skrive kritisk om alle emner unntatt ett: Grameen Bank og andre mikrofinansinstitusjoner. Hvis jeg forteller sannheten kommer jeg til å miste jobben, sier han. Derfor tør han heller ikke å stå fram med navn. Sjefredaktøren i avisa regnes som en av landets fremste intellektuelle, og er en god venn av Yunus. Pressen i Bangladesh kan ikke karakteriseres som fri og uavhengig, bekrefter førsteamanuensis Kristin Skare Orgeret ved Høgskolen i Oslo. Orgeret underviser i journalistikk på universitetet i Dhaka. Det har de siste åra vært en rekke eksempler på trakassering av journalister som provoserer myndighetene, forteller hun. Ifølge Orgeret forekommer sensur i mediene, men hun kjenner ikke konkret til situasjonen når det gjelder Grameen Bank og mikrokreditt. Journalisten sier han vet hva han ville skrevet, om han kunne. Han var selv ansatt i Grameen Bank i fire år. Jobben min var å fortelle folk hvordan de kunne få lån, og å inndrive avdragene hver uke. Uansett hvilken situasjon låntakerne var i, måtte de betale. Jeg så selv låntakere bli sparket, slått og innelåst i Grameen Banks lokaler om de ikke hadde penger. Mennesker sultet. De tigget penger for å betale avdragene, hevder journalisten. Økonomidoktoren Qazi Ahmad forteller også at informantene i undersøkelsen hans fortalte om fysisk mishandling. En gang mens Grameen ennå var en ung organisasjon, var journalisten med på å lure en tysk delegasjon. Han forteller at de lånte ei ku fra en rik bonde, plasserte den foran en fattig, og fortalte at den var kjøpt for Grameenpenger. Vi gjorde det for å tiltrekke oss internasjonale donorpenger, forteller journalisten. Etter å ha mottatt fredsprisen i Oslo i 2006, reiste Mohammad Yunus til Jobra, landsbyen der han 30 år tidligere startet mikrofinansprosjektet. På forsiden av den engelskspråklige avisa New Age er Yunus sitert: «Den prestisjefylte Nobels fredspris har kommet til landet vårt, og folket i Jobra har frigjort seg fra fattigdommens klør.» Yunus ble mottatt som en helt i Jobra, der også søstrene Nurun og Halima var møtt fram. De er døtrene til avdøde Sufia Khatum, en av de 42 første kvinnene som fikk lån av Yunus. Døtrene bor fortsatt i huset de vokste opp i. Nurun inviterer oss inn. Veggene er dekket av avispapir, stråtaket har en rekke hull. Når det regner må de søke ly hos naboen. Søstrene og barna deres lever av å tigge, akkurat slik moren gjorde. Sufia Khatum kom seg aldri ut av fattigdommen med lån fra Yunus. I Yunus tale i landsbyen uttrykte han takknemlighet til Sufias familie og lovte å hjelpe dem. Seinere snakket Yunus med landsbylederne om familien, blant annet om å bygge et nytt hus. Ingenting har skjedd. Folk i landsbyen tror at Yunus hjelper meg, og derfor gir de meg ingen penger lenger når jeg tigger. Livet er verre nå enn da jeg var barn, sier Nurun Nahar. I Dhaka møter vi Muzammel Huq som var daglig leder i Grameen Bank fra 1980 til Jeg spør meg selv: Hvorfor er det fortsatt så mye fattigdom i Bangladesh etter 30 år med mikrokreditt? En av grunnene er at det ikke er mulig å skape et overskudd med disse små lånene. Det har det aldri vært, hevder Huq. Huq mener at kreditt er nødvendig i kampen mot fattigdom, men at mikrofinansbankene burde være eid av lokalsamfunnet og organisert som mindre enheter og servicesentre for de fattige. Renten burde være rundt ni prosent, noe lavere enn i de kommersielle bankene i landet. Grameen Bank handler ikke lenger om de fattiges levedyktighet, men om bankens levedyktighet, hevder han. Huq hevder videre at det trikses med tallene på lokalt nivå. Grameen Bank manipulerer tallene. Det gjøres på to måter: Bankens lokale avdelinger rapporterer ikke inn dem som ikke betaler. Og bankansatte betaler lån av egen lomme. Dette gjør de fordi de må vise til gode resultater for å bli forfremmet. Det interne presset på ansatte er vanvittig. Jeg vet dette fordi jeg hadde det daglige ansvaret i banken i 23 år, sier Muzammel Huq. I 1997 og 2000 skrev Huq fyldige notater til Muhammad Yunus om hvordan Yunus håndtering av banken, dens ansatte og låntakere, satte bankens overlevelse og rykte i fare. I det første notatet står det: «De fleste ansatte er demoraliserte og frustrerte. Det er en utbredt oppfatning at Grameen Bank blir drevet som en familiebedrift i stedet for den lovfestete organisasjonen som den er. Det ser ut til å være en manglende åpenhet om avgjørelser som tas.» Huq fikk aldri svar på notatene, og forholdet mellom de to forble svært kjølig fram til Huq ble pensjonist i Jeg forlot Grameen Bank med en opplevelse av at organisasjonen jeg hadde investert 23 år av livet mitt i, ble brukt til å fremme en manns ambisjoner. I juli 2008 kom den indiske politikeren Rahul Gandhi, barnebarnet til Indira Gandhi, til Bangladesh for å lære om suksessen til Grameen Bank. Yunus tok ham med til landsbyen Madhabpur. I landsbyen treffer vi eier av tomta der Grameen Banks lokale med tak av bølgeblikk og åpne vegger står plassert. Jeg vil rive ned hele bygningen! utbryter Sinajul Islam. Jeg er uenig i det Grameen Bank gjør. De hjelper ikke kvinner. Sinajul vil gjerne fortelle om sine erfaringer med Grameen Bank. Andre kommer bort for å fortelle om hvordan landsbyen deres ble presentert for Rahul Gandhi. Halvannen uke før Gandhis visitt, skal kvinnene ha blitt samlet i landsbyen av Grameen-ansatte og spurt om hvordan Grameen Bank hadde forandret livene deres. Jeg fortalte at jeg fikk et lån, kjøpte en ku, tok et lån til, og nå klarer jeg ikke å betale, forteller Shipon Akhter. Men da sa de at jeg ikke svarte riktig, og at jeg måtte gå fra møtet. Amina Khatum tok opp lån hos Grameen Bank for 20 år q 26 MAGASINET 10. oktober 2009

6 Care Norge: Uholdbart Inntektene fra årets tv-aksjon 18. oktober går til hjelpeorganisasjonen CARE Norge. Deler av midlene fra aksjonen skal brukes til å starte sparebaserte mikrofinansprosjekter for kvinner i Bangladesh. Kritikken mot mikrofinansindustrien i Bangladesh er ikke ukjent for CARE. For et par år siden utførte CARE Bangladesh en undersøkelse nordvest i landet for å kartlegge behovene i området. Da fant vi mye av det Marte Gerhardsen samme som kommer fram i Magasinets reportasje. Mange var blitt gjeldsslaver på grunn av mikrokreditt. Det viste seg at mange hadde havnet i en mye verre situasjon enn de hadde vært i før de tok opp lån, forteller Marte Gerhardsen, generalsekretær i CARE Norge. CARE Bangladesh satte i gang prosjekter i området for å hjelpe med å finne nye kilder til inntekt som kunne fri folk fra gjeldsslaveriet. De prøvde også å komme i kontakt med Yunus. Foreløpig uten hell. Vår landdirektør, Nick Southern, har gjentatte ganger forsøkt å få til et møte. Southern ønsker å gi råd til Grameen Bank for å sikre at systemet ikke misbrukes og skaper gjeldsslaver, sier Gerhardsen. CARE Bangladesh driver også lobbyvirksomhet overfor myndighetene i landet, som de mener ikke har kontroll på useriøse mikrofinansorganisasjoner som utnytter den desperate situasjonen mange fattige befinner seg i. Yunus bør ta veldig på alvor den kritikken som kommer fram mot hans system, sier Gerhardsen. Mange har fått muligheter gjennom Grameen Bank, og ideen er veldig god. Dessverre er det for mange som har hatt negative erfaringer, og det må det tas tak i. Alle lytter: Før du får fredsprisen er du bare en fyr som brenner for en sak. Du roper, men ingen hører, sa Muhammad Yunus til Magasinet i Og la til: Etter at du har fått fredsprisen kan du hviske og en hel verden lytter. For Marte Gerhardsen er det viktig å få fram at deres prosjekter drives på en helt annen måte enn i store organisasjoner som Grameen Bank. CARE oppretter små spare- og lånegrupper der ingen eksterne midler er involvert. Hver gruppe består av kvinner som sparer i fellesskap og låner ut penger internt i gruppa. De bestemmer selv lånebetingelsene. På slutten av året deler kvinnene overskuddet. Det vi har lært, er at skal dette lykkes, må kvinnene være i førersetet. Og at man ikke blir entreprenører bare av å få penger i handa. Veiledning er en viktig del av prosjektene. Kvinnene bestemmer selv hva de mener de har behov for av opplæring, det kan være innen helse, skole eller jordbruk. For oss handler det om fattigdomsbekjempelse, ikke profitt. Vi mener at flere bistandsmidler må gå til denne type prosjekter. Millioner av fattige mennesker har behov for å spare trygt og ta opp små lån. Det er et enormt behov for mikrofinans i verden, men det må gjøres riktig, sier Gerhardsen. 10. oktober 2009 MAGASINET 27

7 «Mennesker har rømt fra landsbyen fordi de ikke kan betale lånene sine.» Khokon Chandra Dey, kafevert qsiden. Etter hvert greide ikke hun heller å betale. Nå sender sønnene mine penger fra Saudi-Arabia, slik at jeg kan tilbakebetale lånet. Likevel sier Amina at hun ble presentert for Gandhi som en forretningskvinne som lager sovematter av kokosnøttblader. De kom til huset mitt og spurte hvem som laget sovematter. Jeg fortalte at jeg bare laget dem for familien, men ble likevel bedt om å si at jeg solgte dem på markedet. Da Rahul Gandhi kom, satt Amina og flettet matter, slik hun hadde fått beskjed om. Hun ble ikke stilt noen direkte spørsmål. Gjestene snakket engelsk, så hun vet ikke hva som ble sagt. Hun forteller at hun satt sammen med andre landsbybeboere som laget kaker, tepper og kurver. Vi skulle få mer lån i framtida om vi gjorde det, forteller Amina. Khokon Chandra Dey laget kaker med sirup for den indiske politikeren. Vi treffer Dey i kafeen han driver i sentrum av landsbyen. Folk fra Grameen Bank spurte om jeg kunne lage kaker foran Rahul Gandhi. Jeg fortalte at jeg ikke hadde noe lån i Grameen Bank. De sa at det ikke spilte noen rolle. Moren min har lån i banken, og jeg var redd det ville gå ut over henne om jeg nektet. Dessuten kommer ansatte hit for å spise, så jeg følte meg forpliktet til å svare ja. Et 30-talls menn stimler sammen i kafeen. En eldre mann forsøker å avbryte samtalen. Han mener det vil skade landsbyen å si noe negativt om Grameen Bank. Men Khokon legger armene i kryss over brystet og fortsetter å snakke: Jeg mener at lånesystemet til Grameen er helt feil. Jeg hater at de kommer og krever avdrag hver eneste uke. Det fører ikke til utvikling for folk, det er bare banken som tjener på dette. Mennesker har rømt fra landsbyen fordi de ikke kan betale lånene sine. Mikrokreditt har høy status i de fleste bistandssirkler. De kritiske stemmene har vært lite hørbare. En artikkel i Wall Street Journal fra 2001viste at den påstått høye tilbakebetalingen i Grameen Bank ikke stemmer for store deler av 1990-tallet. En tv-reportasje på kanalen France 24 viste fortvilte og rasende lånekunder som konfronterte bankansatte. Enkeltforskere fra flere kontinent har utgitt kritiske artikler og bøker. Likevel har kritikken fått lite oppmerksomhet i media. Økonomidoktor Qazi K. Ahmad forteller at han tidligere ikke ønsket å kritisere Yunus utenfor landets grenser på grunn av nasjonal stolthet. Bangladesh er et fattig land. Men de har i det minste en fredsprisvinner. Jeg har vært stille lenge nok. Dette maskineriet er altfor mektig, sier Ahmad. Muzammel Huq, som i 23 år var Yunus nærmeste medarbeider, mener Yunus personlig aldri har ønsket å sko seg på mikrofinans. Det er heltestatusen og den internasjonale hyllesten som betyr noe for ham. Huq mener at Muhammad Yunus endret kurs etter at Bill Clinton i 1992 uttalte at Yunus burde få Nobels fredspris. Da startet Yunus kampanjen for å vinne. Fra 1992 var det ikke lenger fattigdom, men Nobelprisen, som var hoveddrivkraften for Yunus. På et tidspunkt måtte Yunus bestemme seg for om han ville beskytte imaget eller sannheten. Han valgte imaget, mener Huq. En av de mest framtredende kritikerne av mikrofinans Falsk kakebaker: Kafeen til Khokon Chandra Dey (i hvit trøye) går godt. Han trenger ikke mikrokredittlån. Likevel ble han overtalt til å lage kaker foran Rahul Gandhi da den indiske politikeren besøkte landsbyen hans for å lære om Grameen-suksessen. Besøket var arrangert, det var falskt, sier Dey. Ikke for de fattigste: Mikrokreditt er best for dem som har andre inntekter og dermed har råd til å betale avdragene, sier økonomiprofessor Anu Muhammad. og Grameen Bank i Bangladesh, er Anu Muhammad, professor i økonomi ved Jahangirnagar-universitetet i hovedstaden Dhaka. Feltstudier utført av økonomistudentene hans i 1996, 2004 og 2007 omfatter totalt 1700 personer i 20 landsbyer. Studiene konkluderte med at bare fem prosent fikk det bedre som direkte følge av mikrokredittlån. 50 prosent hadde ikke hatt noen endring, mens 45 prosent hadde fått det verre, forteller Muhammad: Det er aldri de fattigste som klarer seg med mikrokreditt. Det er dem som har andre inntekter og slik har noe å gå på for å betale avdragene. Mikrokreditt reproduserer fattigdom. h Kritikken mot mikrokredittindustrien Rentene er for høye (30 prosent i snitt på verdensbasis, ifølge Strømmestiftelsen). Første avdrag må betales bare ei uke etter lånet er innvilget. Institusjonene er mer opptatt av å reprodusere seg selv enn av kampen mot fattigdom. Lånekundene utsettes for utilbørlig press i vanskelige livssituasjoner. De aller fattigste klarer ikke å nyttiggjøre seg av mikrokreditt. Medgiften i Bangladesh har steget som følge av økt tilgang på kapital (og ikke sunket, som er et uttalt mål for Grameen Bank). Lånet brukes i stor grad til konsum, ikke til å starte opp inntektsbringende virksomhet. Svært ofte er det mannen i familien som har kontrollen med lånet, selv om det står i kvinnens navn. Presset på de ansatte er svært stort for å drive inn avdragene. Studenter på utplassering får ikke drive uavhengig forskning og rapporter blir kontrollert for å sjekke om det står noe kritisk (gjelder Grameen Bank). 28 MAGASINET 10. oktober 2009

8 Innrømmer ingenting Bøker er skrevet og doktorgrader er avlagt om mikrokreditts positive virkning på fattige lånekunder. Det er opp til forskerne å finne ut hvem som presenterer det mest fullstendige bildet. Vi opplever den positive virkningen på livene til familiene vi tjener, skriver Yunus til Magasinet i en e-post. Yunus viser til at Grameen Bank hvert år vurderer hvor mange kunder som har kommet seg ut av fattigdom, basert på den enkelte families tilgang til sanitære tjenester, skole, helse og deres totale økonomiske situasjon. Tidligere daglig leder i Grameen Bank, Muzammel Huq, sier presset på de ansatte er enormt, og at forfremmelse er basert på kunders tilbakebetaling noe som fører til at det underrapporteres om manglende avdragsbetaling og at ansatte betaler av egen lomme? Som i enhver institusjon, er forfremmelse basert på god jobbutførelse, som å gjøre gode vurderinger når en gir lån og å innhente avdrag uten å skape trøbbel for låntakerne. Du avviser altså at de ansatte betaler avdragene selv for å pynte på tallene? Hvis du gir oss spesifikke eksempler kan vi svare på dette. Med ansatte er det ikke riktig å generalisere ut ifra hva som kan ha skjedd med noen av en eller annen grunn. En journalist som tidligere jobbet i Grameen Bank hevder han så kunder bli slått, sparket og innelåst i Grameen Banks lokaler? I løpet av en arbeidsuke treffer våre ansatte åtte millioner lånekunder. Hver ansatt bærer med seg en stor pengesum over store distanser uten sikkerhetsvakt. Hvis ansatte i Grameen Bank er så slemme vil de raskt blitt et attraktivt mål for rasende landsbybeboere. Våre ansatte utfører denne pengetransporten millioner av ganger hvert år. De bærer med seg minst 100 millioner dollar hver måned gjennom øde landsbyveier, i regn og i sol. Folk beundrer dem for deres harde arbeid, de hater dem ikke. Du benekter altså at det har blitt brukt fysisk vold mot kunder for å inndrive gjeld? Hvis du gir oss spesifikke eksempler kan vi svare på dette. Med ansatte er det ikke riktig å generalisere ut ifra hva som kan ha skjedd med noen av en eller annen grunn. Låntaker Bilkis Begum fortalte at hun og andre i landsbyen hadde mistet hjemmene sine fordi de ble tvunget til å selge av ansatte i Grameen Bank. Liknende anklager kommer fra tidligere ansatte, fra låntakere og til og med forskere. Grameens regler tvinger ingen til å selge noe for å tilbakebetale lån. Hvis kunden ber om det, blir lån som ikke kan betales, refinansiert. Rentebeløpet kan aldri overstige det opprinnelige lånebeløpet, uavhengig av hvor lang tid det tar å tilbakebetale. Ifølge Grameen Banks lov, vedtatt av parlamentet, kan banken ta eiendom tilhørende kunder som ikke kan betale. Selvsagt har vi aldri benyttet oss av denne juridiske rettigheten. Ansatte i Grameen Bank står ikke over loven. Hvis en ansatt bryter loven, må han eller hun stilles for retten. Liker ikke veldedighet: Muhammad Yunus. Hvorfor forteller da så mange av låntakerne vi har snakket med at de blir tvunget til å selge eiendeler? En artikkel fra bangladeshisk media (Daily Ittefaq, 4 juni 2007) forteller også om ansatte som tok eiendelene til en lånekunde? q 10. oktober 2009 MAGASINET 29

9 q Du må ikke tro alt du leser i avisene. Vennligst gi oss navn og bosted på de aktuelle lånekundene, og vi vil formidle den egentlige historien. Khokon Chandra Dey, som ikke har lån i Grameen Bank, ble vist fram for Rahul Gandhi som om han hadde det. Hvorfor? De ansatte ønsket å vise typiske økonomiske aktiviteter. De trodde nok han ville bli glad for muligheten til å møte en slik distingvert gjest på kloss hold mens andre ble holdt på avstand. De kunne lett bare ha fokusert på låntakere. Økonomene vi intervjuet hevder at det er vanskelig for kundene å begynne å betale avdrag etter bare ei uke. I kommersielle banker er det vanlig å ha en avdragsfri periode? Vi er ikke en kommersiell bank. Vi beskriver Grameen Bank ved å si at «uansett hva en kommersiell bank gjør, så gjør vi det motsatte». Hvis du gjør som en kommersiell bank, blir du en kommersiell bank. Flere forskere hevder at mikrofinans har bidratt lite til fattigdomsbekjempelse og har hatt lite å si for den generelle økonomiske utviklingen i Bangladesh? Grameen Bank har ikke som mål å stoppe eller gjøre andres arbeid. Regjeringer, ikke-statlige organisasjoner og andre har sine jobber å utføre. Vi oppfordrer alle til å engasjere seg for å forbedre livet til fattige raskest mulig. Vi styrer ikke økonomien i landet. Vi er bare en spesialisert finansinstitusjon for fattige. Vi er enige i at mye mer enn mikrofinans må gjøres. Betyr det at du er enig i at Grameen har fått for mye av æren for den positive utviklingen? Grameen har vært i en kontinuerlig evalueringsprosess siden vi ble startet. Vi fortsetter med arbeidet vårt fordi vi mener det er ekstremt viktig å utvide det finansielle systemet og gjøre det inkluderende. Systemet vårt fungerer globalt, inkludert i Norge og i USA. Vi har ikke hørt fra noe land at dette avhenger av makt eller harde metoder. Du skal på et offentlig møte ha lovet å hjelpe familien til den avdøde låntakeren Sufia Khatum. Hvorfor har ingenting skjedd? Grameen Bank er en bank, det er ikke en hjelpeorganisasjon. Jeg liker ikke veldedighet. Hva synes du om internasjonale mediers dekning av Grameen Bank? Internasjonale medier nevner aldri at Grameen er en bank som eies av de fattige låntakerne, hvorav 97 prosent er kvinner. Mediene gir et inntrykk av at Grameens låntakerne er ignorante, underdanige, late kvinner som tar ordre fra ansatte i Grameen Bank. De nevner ikke at 3059 av reserverte seter for kvinner i landsbyrådene består av Grameen-kunder. Eller at ni av tolv styremedlemmer i banken er kvinner. Hvis Grameen Bank er så godt ansett som du sier, hva er låntakernes motiv for påstandene? Det virker jo som om de ikke har noe å tape? Hvis du gir oss spesifikke navn og adresser skal vi la deg få vite motivene deres. Det er åtte millioner lånekunder som har åtte millioner ulike historier. Nobelkomiteen var kjent med rapporter om maktmisbruk Direktør ved Det Norske Nobelinstitutt, professor Geir Lundestad, sier Nobelkomiteen i forkant av tildelingen av fredsprisen var kjent med enkelte rapporter om maktmisbruk av lånekunder i Grameen Bank. Dette undersøkte vi videre med kilder vi hadde tillit til i Bangladesh. Men her er man nødt til å se på dimensjonene. På dette tidspunktet var det sju millioner låntakere i Grameen Bank, enkelte slike tilfeller vil ikke være Ole Danbolt Mjøs særlig overraskende i en så stor organisasjon. Tidligere leder av Nobelkomiteen, Ole Danbolt Mjøs, og direktør for Nobels Fredssenter, Bente Erichsen, besøkte Bangladesh i juli Yunus tok dem med til landsbyen Dakkhin Kalia, og ifølge den bangladeshiske avisa The Financial Express var Mjøs «svært imponert over måten kvinnene hadde kjempet for å endre familiens sosioøkonomiske status på». Jeg har ikke hørt ett negativt ord etter at Yunus fikk Nobels fredspris. Tvert om, jeg har ikke vært i nærheten av en slik hyllest som Yunus og vi fikk da vi besøkte landet i fjor, forteller Danbolt Mjøs. Han sier at Nobelkomiteen aldri kommenterer hvordan de kommer fram til vinnerne, og når prisen er delt ut, er komiteen ferdige med saken. CARE er bare en av flere norske organisasjoner som jobber med mikrofinans. Strømmestiftelsen, Misjonsalliansen og investeringsfondet Det norske mikrofinansinitiativet (NMI) som ble etablert i 2008, er blant aktørene. Tilnærmingen til virksomheten er svært ulik for de forskjellige organisasjonene. Forsker Roy Mersland ved Universitetet i Agder er engasjert av Misjonsalliansen for å Roy Mersland bygge opp en helt ny bank i Ecuador. Det positive med den sterke veksten i mikrofinansmarkedet er at det har blitt mer effektivt og gitt større tilgang på kapital. Samtidig er det blitt en storindustri, med tilbud og etterspørsel etter tjenester på samme måte som det er tilbud og etterspørsel etter Coca-Cola. Mersland har tro på at mikrofinansmarkedet etter hvert vil regulere seg godt selv. Mikrofinans alene kan ikke løse fattigdomsproblemet. Men alt i alt er det et positivt bidrag til å gi fattige mennesker en bedre hverdag. Jeg har stor tro på at verden har blitt et litt bedre sted som følge av mikrofinans. Rådgiver i Strømmestiftelsen, Anja Elise Øijordsbakken Husebø, forteller at de ikke starter egne prosjekt, men jobber sammen med lokale partnerorganisasjoner. Noen av midlene blir finansiert gjennom lån i en norsk og en dansk bank. Husebø har aldri opplevd trakassering av lånekunder, verken i prosjekter støttet av Strømmestiftelsen eller hos andre organisasjoner. Jeg har aldri blitt konfrontert direkte med eksempler, men jeg kjenner til at dette er en vanlig kritikk. Det er veldig viktig å ikke gi lån når det ikke er grunnlag for det. Vi er opptatt av at kundene skal forstå akkurat hvor mye han eller hun skal betale i avdrag. Husebø sier at noe av kritikken som kommer fram i reportasjen, er velkjente utfordringer, blant annet spørsmålet om mikrofinans når de fattigste. Det er en seriøs utfordring for oss som jobber med mikrofinans, og siden Strømmestiftelsen har fattigdomsutrydding som mål, har vi alltid fokus på fattige. Det er lettere å nå dem som alt er økonomisk aktive. De fattigste bor på landsbygda der befolkningstettheten er lav. Det kan bli fryktelig dyrt å nå denne gruppen. Husebø mener også at det har vært overfokusering på lån framfor andre mikrofinanstjenester. Det er ikke alle som har behov for lån. For noen er et trygt sted å spare viktigst. Det er Norad som i hovedsak er de norske aktørenes økonomiske kilde. Underdirektør Christian Fougner mener at kritikken er unyansert. Mikrofinans har hatt stor suksess. Over 100 millioner låntakere taler sitt tydelige språk. Mikrofinans har vist at fattige har en disiplin ved håndtering av penger som man ikke trodde. Men det er store forventninger til at mikrofinans skal løse fattigdom og mye annet. Det er Anja Elise Øijordsbakken Husebø Christian Fougner åpenbart at forventningene har vært stilt altfor høyt. Fougner forteller at det ofte er kapasiteten, og ikke pengene, som mangler i institusjonene. Det er viktig å ikke drukne mikrofinans i penger. Forståelse fra myndighetene, kapasitetsbygging, å få gode rammebetingelser, et godt lovverk og gode reguleringer er veldig viktig. 30 MAGASINET 10. oktober 2009

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige CIVITA Senter for næringsliv og samfunn, 2005 Omslag og design: Therese Thomassen Foto:

Detaljer

Veier ut av fattigdom

Veier ut av fattigdom Niger: En nasjonal bevegelse mot fattigdom Tanzania: Kvinnelige gründere ser etter nye markeder Norge: Fra kornkamre til sparebanker Kara Bara: Spare- og lånegruppen forandret landsbyen nr. 2 2011 tema:

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Folk fra Romania som tigger i Oslo

Folk fra Romania som tigger i Oslo Folk fra Romania som tigger i Oslo En rapport fra Kirkens Bymisjons prosjekt Rett i koppen Hildegunn Brattvåg, februar 2007 Folk fra Romania som tigger i Oslo Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 1. Bakgrunn

Detaljer

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer

Magasinet Utgave 1 Februar 2011

Magasinet Utgave 1 Februar 2011 Magasinet Utgave 1 Februar 2011 01 Startlån fikk familien tilbake til Karlsøy Side 20-23 verdige vinnere Møt de tre vinnerne av KLPs arbeidsmiljøpris for 2010 Side 6-15 Innbruddsikring Askim videregående

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Sosiale problemer. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. 304 DEL 1 Sosiale problemer Del 4 Velferd og ulikhet 305 DEL 4

Sosiale problemer. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. 304 DEL 1 Sosiale problemer Del 4 Velferd og ulikhet 305 DEL 4 304 DEL 1 Sosiale problemer Del 4 Velferd og ulikhet 305 DEL 4 Sosiale problemer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne definere begrepet sosiale problemer og bruke samfunnsvitenskapelige teorier

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Farlig. arbeid, farlig kamp. 12Intervju: 14Brasil: tema: «Det er opprørende å se den systematiske fornedringen av palestinerne.

Farlig. arbeid, farlig kamp. 12Intervju: 14Brasil: tema: «Det er opprørende å se den systematiske fornedringen av palestinerne. Leone: Hun klemmer 04Sierra ebola-ofrene Børge Brende 12Intervju: om Myanmar De ivrer for asfalt 14Brasil: i regnskogen Slik jobber toppmøteaktivistene Side 8 NR 9 desember 2014 www.bistandsaktuelt.no

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

JEG VIL EIE HELE VERDEN PLUSS 5%

JEG VIL EIE HELE VERDEN PLUSS 5% JEG VIL EIE HELE VERDEN PLUSS 5% Fabian var spent og øvde seg enda en gang på talen han skulle holde for folkemengden som sikkert ville møte opp i morgen. Han hadde alltid ønsket seg prestisje og makt

Detaljer

Hjelpearbeidet. til ofre for menneskehandel - en utfordring

Hjelpearbeidet. til ofre for menneskehandel - en utfordring Hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring Rachel Eapen Paul OG Lene Nilsen OSLO 2009 TITTEL: hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring Utgitt av: Krisesentersekretariaet

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

nytt håp i mogadishu illioner mangler i stiftelsens regnskap side 6 siders tema Vs fordelingsminister har avlagt eksamen ide 12

nytt håp i mogadishu illioner mangler i stiftelsens regnskap side 6 siders tema Vs fordelingsminister har avlagt eksamen ide 12 04 Utviklingspolitikk: Høyre sier nei til regimet i addis 10 Bistandsbransjen: tilbyr afrika-pakke, samler inn tusener 36 Økonomisk vekst: afrikas ledere meler sin egen kake svs Vs fordelingsminister har

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Levende Ord-kollapsen

Levende Ord-kollapsen Levende Ord-kollapsen Metoderapport til SKUP 2012 Johanna Hundvin Almelid, Eivind Algrøy, Tore Hjalmar Sævik, Tarjei Gilje, Fred C. Gjestad Metoderapport «Levende Ord-kollapsen» 1. Medarbeidere: Johanna

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER E T A N N E R L E D E S M A G A S I N O M Ø K O N O M I 07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER 1. årg. kr I S S N 1 5 0 2 6 2 3 X PENGENES HISTORIE INFLASJON BAK MURENE FREMTIDENS PENGER

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995. Nr 3-2014. 10 Helsestasjon betyr tryggere fødsel

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995. Nr 3-2014. 10 Helsestasjon betyr tryggere fødsel -nytt NYTT FRA Nr 3-2014 GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 10 Helsestasjon betyr tryggere fødsel 3-7 Ti år siden tsunamien 8 I husarrest med ebola

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN

En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN Naturen i Stor-Elvdal, ulven og det sosiale landskapet En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

KAPITTEL 2A: "HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET"

KAPITTEL 2A: HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET KAPITTEL 2A: "HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET" _Hun er 14 år eldre enn meg, 14 år! Og hun kan ikke lese. Hun kan til og med ikke skrive navnet sitt! Jeg har alltid kalt henne storesøster, fordi

Detaljer

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Sentrale funn og forslag til tiltak Brit Oppedal I samarbeid med Karoline B. Seglem,

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Originaltittel: How to stop worrying and start living, Simon & Schuster, Inc. Copyright 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 by Dale Carnegie. Copyright 1984 by

Detaljer