02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI"

Transkript

1 02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI

2 Innhold Norsk mikrofinansinitiativ: Sletteberg inn som leder 4 Innhold Leder Side 3 Nytt kast, nye muligheter: Om fordeling og fluefiske Ferd Side 4 Mikrofinans: Arthur Sletteberg overtar roret i NMI Elopak Side 8 Amerika: Nybygg i Canada, vekst i Pure- Pak-kartongens hjemland Ferd Eiendom Side 12 Beste beliggenhet: Full spiker for Lundin, fortsatt lokaler til leie Ferd Invest: Lønnsom bilsikkerhet Ferd Sosiale Entreprenører: Intempo for leken læring Ferd Capital Side 14 Servi Group utvider: Suksess med sylindere i Rissa Ferd Invest Side 16 Bilsikkerhet: Autoliv og Nokian er stjerner i porteføljen Ferd Sosiale Entreprenører Side 20 Forandringsfabrikken: Ti år med egne proffer Ferd Sosiale Entreprenører Side 22 Intempo: Bravolek for Ferd-familier Dette & Hint Side 24 Gul Swix for sikker sommer, Milorg-heder på trykk, tarpon på kroken Ferd Ferd er et familieeid norsk industri- og finanskonsern som utøver langsiktig, aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial, og driver finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser. Ferd, konsernledelsen: Kontakt John Giverholt, tlf Forretningsområder Ferd Capital, industrielle investeringer. Kontakt Runar Kvåle, tlf Ferd Invest, investeringer i nordiske aksjer. Kontakt Alexander Miller, tlf Ferd Hedgefond, internasjonal hedgefondportefølje. Kontakt Kristina Jacobsen, tlf Ferd Special Investments, utnytter muligheter som ikke passer inn i de øvrige forretningsområdenes mandater. Kontakt Arve Ree, tlf Ferd Eiendom, kontor-, lager- og logistikkeiendommer, utvikling av boligprosjekter for salg, utenlandske eiendomsfond. Kontakt Carl Brynjulfsen, tlf Ferd Sosiale Entreprenører, ikkekommersiell støtte til entreprenører med innovative svar på sosiale utfordringer. Kontakt Katinka Greve Leiner, tlf Redaksjonen: Redaktør: Martine Turmo Garshol Tekst: Hans Gudmund Tvedt/Ferd Foto: Olav Heggø/Ferd Design/Layout: Bolt Communication AS Trykk: Aktiv Trykk Opplag: På forsiden: Ferds tidligere konserndirektør Arthur Sletteberg var sentral da NMI ble etablert. Nå er han påtroppende leder for mikrofinansinstitusjonen. Side 4 6 Ferdmagasinet er utgitt av: Ferd AS Strandveien 50 Postboks Lysaker Telefon: Faks: Side 2 Ferdmagasinet 02/2014 SOSIALE ENTREPENØRER

3 Leder Tittel Nytt kast nye muligheter I sommeren kan du kaste ut et virtuelt, mentalt, verbalt eller et annet snøre med noe i enden og se hva som skjer. Foto: Frederic Boudin. Nylig var jeg og noen gode venner på en litt annerledes fisketur. Vi var seks fluefiskere fordelt på tre små båter med hver sin guide. Guidene hadde en intern rangordning på fiskeplassene basert på ansiennitet. Fiskerne hadde ulike forutsetninger avhengig av tidligere erfaring, fysiske ferdigheter og kasteteknikk. Personlig utstyr varierte mellom det svært avanserte og komplette til det mer elementære. I tillegg kommer vekslende vær. Fiskerne byttet på å fiske omtrent hvert 30 minutt, og båten flyttet seg mange ganger i løpet av dagen. For at alle skulle fiske med hverandre sirkulerte fiskerne mellom båtene og guidene. Hvis du tar med alle disse variablene, hva er sannsynligheten for at alle hadde like gode muligheter til å få fisk, eller sågar stor fisk, i løpet av en uke? Jeg må innrømme at jeg ikke har tatt meg bryet med å regne ut dette, gitt at det lar seg gjøre, men svaret er nok uansett at sannsynligheten er forsvinnende liten. I valgkampen i fjor hadde to partier ordet «muligheter» i sine slagord: «Muligheter for alle», og «ulike mennesker, like muligheter». Disse slagordene er svært forskjellige hvis man skal sette dem ut i livet, og det skal man jo. Det første sier noe om at alle har rett til muligheter, og at disse bør være forskjellige. Rett og slett fordi situasjonene er ulike og mennesker er forskjellige. Det andre slagordet sier at til tross for at mennesker er ulike, så har de rett på like muligheter. Det høres bra ut, men er langt vanskeligere å få til i praksis. Fordi det er så mange ulike familieforhold, så er det kanskje bare ett middel til å utligne disse, og det er å gi barn like utviklingsmuligheter i barnehagen, helt fra spedbarnstadiet. Pussig nok er dette kontroversielt fordi barna da kan lære noe. Og med en gang ordet «læring» dukker opp, så må det planer, pedagoger og målstyring til. Og mens vi diskuterer dette, så vokser barna opp. Hvis du ikke kaster en flue til barna mens de er små, kan du ikke forvente at de tar fluen når de blir store. For når de blir større må det tilpasning til. Og det er dyrt, men av og til nødvendig. Alle biter ikke på samme fluen heller, viser det seg. Men dette er kanskje mer rettferdig tross alt. For noen vil bli mekanikere, noen vil bli hjelpepleiere, og noen vil finne opp en ny medisin, og godt er det. Og noen vet ikke hva de vil og må finne seg selv først, for deretter å bli gitt et vell av muligheter. Men det er jo ikke gitt at de biter på likevel. Felles for alle, inklusive medarbeidere, er at de vil ha både like rettigheter og ulike muligheter, samtidig. Og alle må ha en flue å strekke seg etter. Vi gutta på fisketuren forsøkte å øke sannsynligheten for stor fisk til alle ved å gi de som ikke hadde fått stor fisk de første dagene det beste utstyret, den beste guiden, og langt mer fisketid og dermed flere muligheter. På én nær fikk alle en minst én stor fisk. Kanskje fisken ikke var klar over våre anstrengelser. Nå er snart sommeren her, i hvert fall sommerferien. I den kan du kaste ut et virtuelt, mentalt, verbalt eller et annet snøre med noe i enden og se hva som skjer. Du kan jo ikke alltid forutsette at noen kaster et snøre til deg, uansett hvor mye rett du mener at du har til å få det. Enten du er fisker eller fisk, kaster eller blir kastet til, så er det kun snøret i vannet som gir muligheter. God sommer og skitt fiske! Johan H. Andresen Ferdmagasinet 02/2014 Side 3

4 Ferd Mellomspill: Jeg tror rett og slett ikke jeg var moden for å gå inn i rollen som rådgiver og styreproff ennå. Nå gleder jeg meg til å komme tilbake i en operativ jobb med direkte ansvar for å skape resultater, sier Arthur Sletteberg. Arthur Sletteberg (53) Stilling: Administrerende direktør for NMI AS Tidligere erfaring: Har de siste halvannet årene arbeidet som frittstående konsulent og styremedlem. Før dette konserndirektør for finansielle investeringer i Ferd og finansdirektør i Oslo Pensjonsforsikring. Tidligere finansielle leder- og forvalterstillinger i Storebrand, DnB og Norges Bank Utdannelse: Siviløkonom fra NHH, 1985, tilleggsutdannelse fra Institut für Weltwirkschaft ved universitetet i Kiel Sivilstatus: Gift, to sønner på 17 og 22 Bor: Stabekk i Bærum Utenom jobb: Leser mye. Også trening, jakt, fiske og innsats i hagen Side 4 Ferdmagasinet 02/2014

5 Ferd Dobbel bunnlinje for Arthur Sletteberg 1. august tar Arthur Sletteberg plass i sjefsstolen hos NMI Norsk mikrofinansinitiativ. Det må være litt som å komme hjem. Sletteberg spilte en sentral rolle da institusjonen med både sosial og økonomisk bunnlinje ble etablert. Og han har fulgt den siden. NMI ble for første gang presentert for offentligheten i juni Da hadde Arthur Sletteberg, konserndirektør for finansielle investeringer i Ferd fra 2006 til 2012, allerede nedlagt et stort arbeid i å virkeliggjøre en idé som eier og daværende konsernsjef Johan H. Andresen hadde lansert: En stor norsk mikrofinansinstitusjon, realisert som et partnerskap mellom private og statlige aktører med henholdsvis finansiell kompetanse og innsikt og erfaring fra næringsutvikling i fattige land. Aktiv rolle Det var Arthur Sletteberg som fikk ansvaret for å lede styringsgruppen som forvandlet NMI fra god idé til håndfast mikrofinansinstitusjon, og som etter hvert også ble konstituert som interimsstyre. Engasjementet varte til alt var på plass, og et valgt styre og en ansatt ledelse kunne overta. Men jeg har faktisk hatt kontakt med NMI hele tiden siden. Jeg fortsatte som Johans vara representant i styret helt til jeg forlot Ferd i Siden har jeg fulgt NMI fra posisjoner som styre medlem og rådgiver for Norfund og DNB Livsforsikring, to av de andre eierne, sier han. Mor Theresa og Gordon Gekko Nå skal altså Sletteberg tilbake på heltid i organisasjonen han var med på å skape. Han kan glede seg over at NMI i mellomtiden har vist seg svært så levedyktig, og i all hovedsak har gitt de resultatene man håpet på ved oppstart. Det gjelder både den sosiale bunnlinjen og den økonomiske. Da NMI ble lansert beskrev vi i Ferd virksomheten som «liggende i skjæringspunktet mellom Don Quijote, Mor Theresa og Gordon Gekko» i tråd med at mikrofinans hverken er veldedighet eller bistand, men en håndstrekning til mennesker i fattige land som trenger litt kapital for å kunne virkeliggjøre sine ideer og muligheter. Dette er hjelp til selvhjelp, basert på sunn og bærekraftig forretningsdrift hos både låntakere og långivere, sier Arthur Sletteberg. Han understreker at selskapene og institusjonene som står for finansieringen av NMI skal kunne forvente en grei avkastning, men at de samtidig er fullt innforstått med at denne vil ligge under det Ferd og andre investorer, enn si Gordon Gekko, forventer av sine øvrige investeringer. For til syvende og sist er det de sosiale resultatene som er selve eksistensberettigelsen for mikrofinansbransjen, sier Sletteberg. Arbeidsplasser i milliontall NMI bidrar imidlertid ikke med kapital direkte til sluttbrukerne. Dette ville forutsette et nærvær og en lokal kompetanse som hverken er hensiktsmessig eller realistisk for en norsk aktør. Dette er hjelp til selvhjelp, basert på sunn og bærekraftig forretningsdrift hos låntakere og långivere. Oppgaven er derfor å finansiere mikrofinansinstitusjoner rundt om i verden, institusjoner som igjen bidrar med kapital til lokale aktører, direkte eller indirekte, forklarer han. I dag er NMI derfor en betydelig investor i mer enn 20 mikrofinansinstitusjoner i Asia, Latin-Amerika og Afrika syd for Sahara. Disse har ved hjelp av kapital fra NMI og andre investorer i rike land finansiert småforetak som sysselsetter nærmere 30 millioner mennesker. Dette betyr at NMIs virksomhet har bidradd til at de og deres familier har fått muligheten til å komme seg ut av fattigdommen. Jeg opplever det som meningsfullt at jeg nå skal bidra til å videreføre dette arbeidet, sier Sletteberg. Førstehånds erfaring Som styremedlem og leder for investeringskomiteen i Norfund statens investeringsfond for bærekraftig næringsvirksomhet i utviklingsland, og dessuten største investor i NMI har han fått solid førstehånds erfaring fra arbeidet i Afrika, som han har besøkt en rekke ganger. Blant annet har han tilbragt tilsammen én av de siste seks månedene i verdensdelen der behovet for mikrofinanstjenester kanskje er aller størst. Sletteberg er forøvrig glad i å reise, også i privat sammenheng. Han benyttet tiden som fritt stående konsulent og herre over egen tid blant annet til en ekspedisjon til snøleopardens rike nærmere bestemt til kinesiske fjellmassiver langt vest i landet, godt over 4600 meter over havet. En fantastisk opplevelse. Riktignok i bitende kulde og vind. Jeg har sjelden vært så glad for å ha en god Swix-lue på hodet, sier han. Savnet fellesskapet Men om Sletteberg teoretisk sett har vært sin egen herre siden han sluttet i Ferd, så er tilværelsen som frittstående konsulent mer enn Ferdmagasinet 02/2014 Side 5

6 Ferd travel nok. I tillegg til konsulentoppdrag har han flere tunge styreverv, noen av dem meget arbeidskrevende. Det gjelder ikke minst funksjonen som styremedlem i det statlige eiendomsselskapet Entra, der den planlagte privatiseringen krever betydelig innsats. Dette er interessante oppgaver som gir meg mye. Men nokså fort følte jeg savnet av å være del av et daglig fellesskap, av å kunne gjennom føre ideer og prosjekter i tett samarbeid med gode kolleger. Jeg tror rett og slett ikke jeg er moden for å gå inn i rollen som rådgiver og styreproff ennå. Nå gleder jeg meg til å komme tilbake i en operativ jobb med direkte ansvar for å skape resultater, sier den påtroppende NMI-sjefen. NMI AS Har som mål å gi fattige i utviklingsland muligheten til arbeid og velferd med bærekraftig fundament, men skal gi avkastning både i form av utviklingseffekter og økonomisk utbytte Etablert i 2008 etter initiativ fra Johan H. Andresen, Ferds eier og styreleder Forpliktet kapital er på 782 millioner kroner, med halvparten fra staten gjennom Norfund, den andre halvparten fra de private selskapene Ferd, DNB Livsforsikring, KLP og Storebrand Organisert i tre virksomhetsområder: Global Fund samarbeider med andre aktører om å styrke eksisterende mikrofinansinstitusjoner. Frontier Fund og Fund III har høyere risikoprofil og engasjerer seg direkte i mikrofinansinstitusjoner i etableringsfasen. Faglig Bistand bidrar med kompetanseoverføring Ferds engasjement følges opp av Johan H. Andresen som styremedlem og Christian Halvorsen som varamedlem Hjemmeside Mangslungen erfaring I sjefsjobben hos NMI vil Sletteberg trolig få god nytte av sin lange fartstid i ulike deler av finans bransjen. Partnerskapet bak NMI består av svært forskjellige selskaper og institusjoner, med ulik kultur og evne og mulighet til dristig satsing. Det er forskjell på pensjonsfond og forsikringsselskaper som må forholde seg til lover og reguleringer som skal sikre innskyternes interesser, og et selskap som Ferd, der én eier står fritt til å ta den risikoen han vil. Norfund, en statlig institusjon med utviklingsarbeid som formål, representerer atter andre tenkemåter og verdier, sier han. Selv har Arthur Sletteberg solid kjennskap og personlig erfaring fra alle virksomhetskategoriene i partnerskapet bak NMI. Han vet hvordan de tenker og forstår deres interesser, prioriteringer og risikoprofil. En verdifull bakgrunn for en som skal lede institusjonen. Risikoprofilen for NMI er totalt sett ikke radikalt forskjellig fra vanlig norsk nivå. To fond, ulik profil Samtidig understreker Arthur Sletteberg at investeringer i en antatt høyrisikobransje som mikrofinans har vist seg mindre risikabel enn mange ville tro. Virksomheten dreier seg jo til syvende og sist om usikrede lån til mennesker som ikke eier noe. Det virker i utgangspunktet lite betryggende. Erfaringene fra både NMI og andre institusjoner forteller imidlertid en noe annen historie, forteller han. NMI ble i utgangspunktet etablert med to fond. Global Fund ble planlagt med relativt lav risikoprofil, og opererer i hovedsak som et fond-i-fond med investeringer i etablerte og velfungerende fond og institusjoner. Målet er å bidra til at disse skal kunne satse på nye markeder, produkter og tjenester. Frontier Fund har på sin side et mandat som kan virke mindre trygt: Hovedvirksomheten er direkte egenkapitalinvesteringer og aktivt eierskap i unge mikrofinansinstitusjoner. Fokusområdet er land der det finnes et særlig stort antall fattige uten tilgang til finansielle tjenester og produkter. Geografisk omfatter mandatet Afrika syd for Sahara, dessuten utvalgte land i Sydøst-Asia og Latin-Amerika. Overraskende fasit Fasit for de to ulike investeringsstrategiene er interessant. Global Fund har til enhver tid rundt to prosent av utestående fordringer mer enn 30 dager på etterskudd. Det meste av dette blir likevel betalt, og de fleste låntakerne kommer inn i betalingsrytmen igjen. Det reelle tapstallet er med andre ord vesentlig lavere. Mer overraskende og ganske paradoksalt er det at Frontier Fund faktisk bare har rundt én prosent innbetalinger som er tilsvarende forsinket, sier Arthur Sletteberg og kan dermed fastslå at risikoprofilen for NMI totalt sett ikke er radikalt forskjellig fra vanlig norsk nivå. Nytt fond Begge de to opprinnelige fondene er for lengst fullinvestert. Derfor ble det for ett år siden etablert et nytt Fund III. Dette har fått mandat og investeringsstrategi på linje med Frontier Fund. Erfaringene har vist at denne mer direkte fondskonstruksjonen gir bedre resultater for sluttbrukerne vi er til for. Når det samtidig viser seg at investeringene i nystartede institusjoner ikke har gitt større tap enn plasseringer i modne fond som har alt på stell da var det jo naturlig å satse sterkere på den første kategorien, sier Arthur Sletteberg. Side 6 Ferdmagasinet 02/2014

7 Ferd Nytt liv med mikrolån: Monica Wangari (øverst), Justa Njoki (venstre) og Esther Kinyanjui har alle virkeliggjort drømmen om å sikre seg og familien en inntekt gjennom å skape sitt eget firma. Foto: KWFT. Ferdmagasinet 01/2014 Side 7

8 Elopak Vekst i Pure-Pakkartongens hjemland Pure-Pak, den amerikanske drikkekartongen som ble norsk, er på offensiven i sitt gamle hjemland. I mai ble første spadetak tatt for det nye fabrikkanlegget som skal forsyne stadig flere Elopak-kunder i Canada og USA. Fabrikken får dobbelt så stor kapasitet som den gamle. Denne konverterfabrikken blir state-of-the-art innenfor produksjon av drikkekartong, og den er en hjørnestein i vår ambisiøse vekststrategi for markedene i Canada og USA. Nå ser vi frem til å ta i bruk et fantastisk anlegg, og til å kunne levere førsteklasses service og produkter til enda flere kunder. Slik kommenterer Brad Ross, Elopaks Executive Vice President Region Americas, seremonien som 21. mai markerte første spadetak for Elopak Canadas nybygg i Boisbriand i Montreal. Tilpasset Elopaks behov Den topp moderne bygningen på kvadratmeter er utformet etter Elopaks spesifikasjoner, og skal romme mye nytt utstyr og ny teknologi. Blant annet skal det monteres en helt ny produksjonslinje i tillegg til den som flyttes over fra den gamle fabrikken. Det betyr at vi får doblet produksjonskapasitet når vi er vel på plass i nybygget, som skal stå ferdig i desember i år, forteller Ross. Plass for ekspansjon Plasseringen i Boisbriand ble valgt etter at Elopak hadde vurdert en rekke alternativer. Tomten oppfyller våre behov og ønsker på en god måte. Den passer inn i våre økonomiske rammer, og ikke minst, den har god plass for videre ekspansjon i fremtiden, sier han. Ross trekker også frem gode kommunikasjonsforhold, blant annet har tomten tilgang til jernbanelinje. Han ser det også som en fordel at Elopak nå flytter inn i et industriområde som allerede er preget av virksomheter med tilknytning til næringsmiddelsektoren og foredling av jordbruksprodukter. Det var dessuten sterkt ønskelig å forbli i Montreal. Vi ville nødig flytte lenger fra den gamle fabrikken enn at våre mange dyktige medarbeidere kunne bli med, sier han. Det nye anlegget representerer en investering tilsvarende rundt 170 millioner kroner, og leiekontrakten for selve nybygget gjelder i første omgang for 20 år. Kartong gjenvinner tapt terreng Elopaks ekspansjon på det amerikanske kontinent skyldes først og fremst en vellykket satsing på å utnytte endringer i markedet for drikkevareemballasje. USA er riktignok drikkekartongens hjemland, men volumet har lenge vært begrenset, etter at plastflasker overtok det meste av markedet på sytti- og åttitallet. De siste årene har imidlertid drikkekartong vært på vei oppover igjen. Stadig flere amerikanere ser at kartong emballasje scorer høyt på Leder virksomhet i vekst: Brad Ross gleder seg til å ta i bruk nytt anlegg med doblet kapasitet. både brukervennlighet og miljøegenskaper. For Elopak har dette altså resultert i behov for en ekstra konverterlinje det vil si et anlegg som omgjør gigantiske pappruller til blanks, kartonger som er stanset, rillet, påført trykk og sidesveising, flatpakket og klar til å mates inn i fyllemaskiner rundt om i Canada og særlig de nordlige delene av USA. Joint ventures i syd Lenger syd i USA, i Mellom- og Sør-Amerika og i Karibia, er det i hovedsak konverteranlegg Mexico og Den dominikanske republikk som står for forsyningene av blanks. Disse fabrikkene drives som joint ventures mellom Elopak Region Americas og lokale partnere, et samarbeid som har gitt verdifulle bidrag til å øke markedsandelene i Karibia og det øvrige Latin-Amerika. Dette er land hvor særlig juicemarkedet har et stort potensial, sier Brad Ross, som understreker at Elopaks fokus på aseptisk kartong i premiumsegmentet de siste årene har vært viktig for fremgangen. Fersktappet melk I Canada og USA er det imidlertid fortsatt meieriprodukter som utgjør den største delen av Elopaks marked, selv om melkekonsumet Side 8 Ferdmagasinet 02/2014

9 Elopak «Ground breaking event»: Fra venstre Dan Mize, Patsie Ducharme, Patricia Rothos, Oksana Ogorodnia, Behcet Ciragan og Alain Lavallee foran plakaten som viser hvordan nybygget skal bli. Ferdmagasinet 02/2014 Side 9

10 Elopak viser fallende tendens her som i de fleste europeiske land. Men uansett emballasjetype er fortsatt praktisk talt all melk som selges i USA fersktappet og distribuert i kjølekjede. Amerikanerne er nøye på kvaliteten. Det siste passer bra sammen med Elopaks styrke i premiummarkedet. Vi ser at mye av økningen i vår omsetning er kartong for spesialprodukter som for eksempel høykvalitets sjokolademelk, og for økologiske produkter, som tross økonomiske nedgangstider selger godt til miljø- og helsebevisste forbrukere, sier Brad Ross. Marked i endring Resesjon, økonomisk usikkerhet og et økende antall amerikanere som må ta til takke med dårligere betalte jobber har bidradd til betydelige endringer i forbruksmønsteret. Amerikanerne drikker mindre brus, og velger stadig oftere juice, nektar og andre alternativer som ofte egner seg godt for kartongemballasje. Økende opptatthet av miljø og helse og større nysgjerrighet overfor ukjent mat og drikke har skapt andre endringer, samtidig som statistikken viser at husholdningene blir mindre. Menn står for en større del av innkjøpene, og tradisjonelle måltider, særlig frokosten, blir nå svært ofte erstattet av en kjapp matbit i farten. Totalt sett ser vi et svært sammensatt utviklingsbilde, men drikkekartong er en fleksibel og tilpasningsdyktig emballasjeform som kan brukes til det meste. Ikke Elopaks ekspansjon på det amerikanske kontinent skyldes først og fremst en vellykket satsing på å utnytte endringer i markedet for drikkevareemballasje. minst ser vi at de små porsjonspakningene blir stadig viktigere for forbrukerne, og dette bidrar til fremgangen vår, sier Ross. Skolemelk Det spesielle amerikanske fenomenet «School Milk» er også et viktig produktområde for Elopak, og utgjør i antall solgte enheter den største andelen av meieriproduktene. Her har særlig Elopaks fabrikk i Mexico utviklet en sterk posisjon, og får stadig nye meierier inn som kunder. I tillegg har våre gamle skolemelkkunder vist en høy grad av tilfredshet og lojalitet, noe som har resultert i mange gode og langvarige kundeforhold. Totalt sett har dette gitt en solid vekst i skolemelkmarkedet, der vi i fjor for første gang solgte over én milliard pakninger, sier Brad Ross. Kreativitet Mange av Elopak Region Americas kunder viser ellers stor kreativitet når det gjelder å finne nye bruksområder for mønekartong, som har vist seg som velegnet emballasje for ferdig blandet eggerøre, eggeplommer og eggehvite, supper, sukker, Klar til bruk rett fra Pure-Pak-kartongen: Vanderpol s Eggs leverer eggehvite, eggeplommer, ferdig eggerøreblanding og egg i diverse andre varianter. Side 10 Ferdmagasinet 02/2014

11 Elopak drikkevann Flere av disse bruksområdene viser god vekst, og tilsammen oppveier økningen her langt mer enn nedgangen i forbruket av tradisjonell hvit melk, sier Brad Ross. Miljøprodukt I tillegg til å introdusere nye produkter og vinne flere kunder legger Elopak Region Americas ned betydelige ressurser i å oppfylle sine miljøforpliktelser. Vi har hatt et godt samarbeid med andre drikkekartongprodusenter for å gi amerikanerne større muligheter til å resirkulere brukt kartong markerte en milepæl, da fikk 45 prosent av befolkningen tilgang til returmuligheter sier Brad Ross. I år regner han med å passere 50 prosent. Samtidig er Elopak aktiv med kampanjer for å få forbrukerne til å bruke returmulighetene. Dette er viktig for miljøet, og det er viktig for oss. Drikkekartongens overlegne miljøegenskaper er et avgjørende salgsargument overfor stadig større kundegrupper, sier han Elopak, Pure-Pak og USA Det kan virke som et paradoks at norske Elopak er en betydelig aktør i USA, drikkekartongens hjemland. Selskapet ble da også grunnlagt som en ikke-eksklusiv europeisk lisenstaker for amerikanske Ex-Cell-O- Corporations Pure-Pak-kartonger forøvrig med Johan H. Andresen sr. og celluloseingeniøren Christian August Johansen som gründere. Det var i 1957, og da var Ex-Cell-O en storaktør i markedet. Mellom 50 og 60 prosent av all melk i USA ble solgt på kartong, og av kartongen var mellom 60 og 70 prosent Pure-Pak. Men Ex-Cell-O mest kjent for presisjonsmaskiner til bil- og flyindustrien var først og fremst interessert i å bygge tappemaskiner. Kartongproduksjonen ble overlatt til andre, og selskapet utviklet seg, i motsetning til Elopak, SIG og Tetra Pak, aldri til systemleverandør. Dermed gikk man glipp av nye og varige inntektsstrømmer, og etter hvert mistet ledelsen interessen for emballasje, og produktutviklingen ble forsømt. Dette bidro til å legge det amerikanske markedet åpent for plastflasker. Til slutt signaliserte Ex-Cell-O at man vurderte å selge seg ut. Noe slikt kunne Elopak ikke sitte passivt og se på. Ledelsen var overbevist om at det måtte være mulig å utnytte det internasjonale potensialet i Pure-Pak bedre enn Ex-Cell-O hadde klart. Med støtte fra eier Johan H. Andresen sr. gikk Elopak derfor i 1987 inn og kjøpte hele Ex-Cell-Os emballasjevirksomhet, med alle rettigheter til Pure-Pak-systemet på verdensbasis. Og her begynner Elopaks vei fra europeisk til global aktør. Ferdmagasinet 02/2014 Side 11

12 Ferd Eiendom For full spiker i Strandveien Kontorbygget i Strandveien 4 8 på Lysaker skal oppgraderes til tipp topp moderne standard. Nå er det full spiker for håndverkerne: Alt skal stå ferdig for oljeselskapet Lundin i august Noen måneder senere blir de to ledige toppetasjene klar til innflytting for nye leietakere. Nå jobbes det for fullt med noen av Lysakers mest attraktive kontorlokaler, med den beste beliggenheten midt i et av Norges mest sentrale knutepunkter! Jens Jalland, prosjektsjef i Ferd Eiendom, er stolt over prosjektet, og svært fornøyd med at alt går etter planen i Strandveien 4 8. Kontorbygget som Ferd Eiendom kjøpte i fjor høst skal gjennomgå en innvendig oppgradering til dagens standard, og byggefirmaet Seltor Gruppen AS er valgt som totalentreprenør. Etter ønsker og behov Arbeiderne er kommet langt med å få bort alt som kan fjernes av lettvegger og innredning fra den delen av bygget som allerede er utleid, sier Jalland og sikter til de kvadratmeterne som Lundin Norway AS skal overta i august Datterselskapet av det svenskbaserte internasjonale oljeselskapet Lundin Petroleum i Norge mest kjent for funnet av det gigantiske Johan Sverdrup-feltet har samarbeidet aktivt med Ferd Eiendom gjennom et år for å planlegge sitt nye norske hovedkontor. Selv om dette er et eksisterende bygg blir romløsninger, Nå søker vi nye leietakere til de to toppetasjene, som er lyse og luftige med fantastisk utsikt over Lysakerelven og fjorden. materialvalg og utforming av detaljer så langt det er mulig skreddersydd etter selskapets ønsker og behov, sier Jens Jalland. Det langsgående glassoverbygde atriet, som tidligere har vært felles inngang for byggets leietakere, vil nå inngå i Lundins arealer. I tillegg til å være inngangsparti vil det dessuten få nye funksjoner: Målet er at dette skal bli hjertet i Lundins hovedkontor, et levende areal mellom bygningskroppene, med kantine og et stort møtesenter i direkte tilknytning, sier han. Ledige lokaler i toppetasjene Nå søker vi leietakere til de to toppetasjene, som er lyse og luftige med fantastisk utsikt over Lysakerelven og fjorden. De kan deles mellom to, men vil kunne fungere godt for én leietaker også, sier Silje Strøm. Hun er markedssjef i Ferd Eiendom og ansvarlig for utleien av bygget som ligger noen få skritt fra vei, parkering, busser, tog, ferge og sykkelvei, og har god eksponering mot E18. Og likevel, tar du en lunsj ute i nærområdet kan du sitte på en bryggekant ved Lysakerelven blant trær, småbåter og rennende vann, sier hun. Fleksible løsninger Silje Strøm understreker at de ledige kvadratmeterne i femte og sjette etasje er arealeffektive, og kan utnyttes godt enten fremtidige leietakere vil ha åpne løsninger eller cellekontorer. Femte etasje er på totalt 990 kvadratmeter, sjette på 780. kvadratmeter Begge etasjene har terrasser. Lokalene blir tilpasset leietakernes behov, og får nye overflater. De får dessuten nytt inngangsparti i Strandveien 8B mot Lysakerlokket, og heis direkte opp, sier hun. Attraktive kontorer: Silje Strøm er markedssjef i Ferd Eiendom, og har hovedansvaret for å finne nye leietakere til de to toppetasjene. Attraktivt oppdrag: Jens Jalland kan fortelle om hard konkurranse om totalentreprisen. Det ble Seltor Gruppen AS som gikk seirende ut. Side 12 Ferdmagasinet 02/2014

13 Ferd Eiendom Kantine med takterrasse: Én av mange muligheter i de to øverste etasjene, slik arkitekten ser det for seg. Arbeidsplass med utsikt: Nye leietakere i Strandveien 4 8 får det som de vil enten de trivs best i åpne landskap eller cellekontorer. Ferdmagasinet 02/2014 Side 13

14 Ferd Capital Servi satser 50 mill. på sylindre i Sør-Trøndelag Ordreinngangen til Servi er tett opp til en halv milliard i første halvår 2014, noe som gir tidenes sterkeste ordreinngang for selskapet. Nå satser selskapet 50 millioner kroner på sylinderfabrikken i Rissa. Tekst: Irina Lee For et år siden overtok Ferd Capital teknologiselskapet Servi Group, som er Norges største leverandør innenfor hydraulikk. Selskapet er markedsledende i en rekke sektorer innen offshore, marine, rigg og landbasert industri. Nest største arbeidsgiver Datterselskapet Servi Cylinderservice har siden 1936 produsert sylindre og akkumulatorer i Rissa kommune, som ligger på Fosenhalvøya like ved Trondheim. Med nærmere 100 ansatte er selskapet nest største arbeidsgiver i kommunen. Vi merker stor etterspørsel fra våre kunder og ønsker derfor å videreutvikle dette kompetansesenteret innenfor sylinderproduksjon og design, sier Morten Borge, som er investeringsdirektør i Ferd Capital. Borge har vært ansvarlig for Ferds investering i Servi, og sitter i dag som styremedlem i selskapet sammen med Ferdkollega Fredrik Bjørland. Nå er det besluttet at det skal investeres 50 millioner kroner i fabrikken i Sør Trøndelag. Pengene skal investeres i nye maskiner for å utvide kapasiteten. I tillegg skal det bygges to nye produksjonshaller. Alt skal være ferdig i første kvartal neste år. Vi skal øke standarden for å bli enda mer effektive. Målet er å levere enda flere og enda bedre sylindre på kortere tid, sier Borge. Blir i Norge Servi Cylinderservice er i toppsjiktet av sylindermarkedet, som leverer de største og mest avanserte sylindrene i verden. De kan være opp til 15 meter store og brukes i rigger, skip og plattformer over hele verden. Hvorfor velger dere å bli værende i Norge, i stedet for å flagge ut produksjonen? Ved å investere i effektivitet er vi trygge på at det er et riktig valg å forbli i Norge. Muskler for industrien: Nye standard hydrauliske sylindre lakkert i «Servi-rødt» og klar for bruk. Lengden er rundt to meter. Akkumulatorene nederst er til Snorreplattformen. Foto: Servi Group. Side 14 Ferdmagasinet 02/2014

15 Ferd Capital Følger opp: Morten Borge (til venstre) og Fredrik Bjørland har ansvaret for Ferd Capitals engasjement i Servi Group. Det har tatt mange år å utvikle den erfaringen som nå befinner seg i Rissa. Vi ser at det kompetanseclusteret som er der, særlig innenfor sylinderproduksjon, er helt unikt. I tillegg er det viktig for oss å ha nærhet til kundene våre, som befinner seg langs hele norskekysten. Ved å investere i effektivitet er vi trygge på at det er et riktig valg å forbli i Norge, sier Borge. Han legger til at de største konkurrentene befinner seg i andre land i Nord-Europa. Det er selvsagt mulig å bestille billigere sylindre, men i det segmentet vi opererer i, finnes det per i dag ikke asiatiske leverandører som kan konkurrere med oss på kvalitet og leveringspresisjon, sier han. Rekordhalvår Servi Group har ambisjoner om å bikke en milliard i omsetning i 2015, og ligger godt an til å nå målet. I løpet av de seks første månedene i 2014 har vi hatt det største ordreinntaket i selskapets historie. Vi er også på god vei til å levere på et ambisiøst vekst budsjett, og har planer om å etablere oss innenfor nye segmenter, som subsea, og mer innenfor offshore, sier Borge. I tillegg har selskapet en plan om internasjonalisering, som blant annet innebærer å styrke etableringen selskapet nylig har gjort i Houston i USA. Foreløpig går alt etter planen! Servi Group AS Norsk teknologiselskap som leverer systemer og komponenter innenfor hydraulikk, elektromekanikk og pneumatikk. Leverer også en rekke spesialprodukter til oljeservicebransjen, maritim virksomhet og landbasert industri. Hovedkontoret er i Ski. Selskapet har datterselskapene Servi Hydranor AS, Servi Ulsteinvik AS og Servi Cylinderservice AS, som har virksomheter langs norskekysten og på Østlandet, i tillegg til nyetablering Servi Houston. Ble etablert av danske interesser i Kristiania i 1912 under navnet Ingeniørforretningen Atlas. Har siden inngått i en rekke konstellasjoner med utenlandske eiere, sist med svenske PMC Group, før den ble innlemmet i Ferd Capitals portefølje i juli Ferd Capital eier i dag selskapet 100 prosent. Ferdmagasinet 02/2014 Side 15

16 Ferd Invest Satser på sikrere biler En hovedtrend de siste årene er at bilkjøperne vil ha sikrere biler. Ferd Invest har invest ert betydelige beløp i to selskaper som arbeider med nettopp sikkerhetsutstyr og har opplevd at dette er blant aksjene i porteføljen som har gitt best avkastning. Nye bilmarkeder som Kina, India og Russland er blitt kresnere de siste årene. De udekkede behovene er enorme, men stadig flere kunder er i stand til å kjøpe biler med god standard og skikkelig sikkerhetsutstyr. Og i mange europeiske land, og særlig i USA, har nybilsalget tatt seg opp igjen, etter at år med dårlige tider har gitt en foreldet og nedslitt bilpark. Mer sikkerhet, mer teknologi Rask teknologiutvikling kombinert med økende sikkerhetsbevissthet har gjort at de fleste bilene som selges nå har langt mer sikkerhetsutstyr enn for bare få år siden. Og sikkerhetsutstyret har på sin side fått vesentlig høyere teknologiinnhold enn før, sier Alexander Miller, direktør for Ferd Invest. Tidligere var det mest snakk om bilbelter og airbags; nå utstyres mange biler med ytterst avanserte systemer av sensorer og datateknologi, i noen tilfeller også med radarbaserte systemer. Dette er utstyr som tilfører aktiv sikkerhet, som varsler om farer i trafikkbildet og griper aktivt inn i kjøringen, slik at føreren reddes ut av kinkige situasjoner Markedsledere Miller understreker at Ferd Invests hovedstrategi er å finne frem til selskaper med dyktig ledelse, sterk innovasjonsevne og gode produkt er rettet mot markeder med stort Godt skodd: Nokian er verdensledende på vinterdekk, en sikkerhetsfaktor som bilister i flere land med snø og glatte veier har lagt liten vekt på hittil. Det åpner store muligheter. potensial for vekst. I tråd med dette har forretningsområdet gjennom flere år investert i det finske bildekkkonsernet Nokian, og i svenskbaserte Autoliv, som er verdens største leverandør av sikkerhetsutstyr til bilindustrien. De siste årene har Nokian-aksjer gjennomsnittlig utgjort i overkant av fem prosent av Ferd Invests portefølje, Auoliv nesten det dobbelte. Samlet verdi av de to investeringene ligger i dag på rundt 700 millioner kroner. Aktiv og passiv sikkerhet Autoliv har en andel på mer enn 20 prosent av markedet for aktiv sikkerhet. Utstyret som nå Svenskbaserte Autoliv er verdens største leverandør av sikkerhetsutstyr til bilindustrien. Plukker gode enkeltaksjer: Alexander Miller og Lars Christian Tvedt er mer opptatt av selskaper som skiller seg positivt ut, enn de er av generell markedsutvikling. Side 16 Ferdmagasinet 02/2014

17 Ferd Invest Ferdmagasinet 02/2014 Side 17

18 Ferd Invest Elektronikk: Autoliv produserer blant annet systemer som gir bilførere full oversikt over omgivelsene Totalavkastning 10 Totalavkastning for Autoliv INC (svenske noteringer) og Nokian Renkaat OYJ, sammenlignet med indeksene OMX STOCKHOLM 30 og 0 OMX HELSINKI Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Autoliv OMX Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Autoliv OMX Nokian OMX Side 18 Ferdmagasinet 02/ er å finne i stadig større deler av bil parken kan utgjøre betydelige beløp, særlig i de dyrere modellene med de virkelig avanserte systemene, sier Millers kollega Lars Christian Tvedt, porteføljeforvalter i Ferd Invest. Og når det gjelder de obligatoriske passive sikkerhetssystemene, som setebelter, airbags og sikkerhetsratt, er Autolivs andel av det globale markedet hele 37 prosent, legger han til. Selskapet ble etablert i 1956 som produsent av sikkerhetsbelter. Siden har det utviklet seg med skiftende navn og eierkonstellasjoner, gjennom vekst, oppkjøp og fusjoner, til det i dag fremstår som en gigant med ansatte i 29 land og en omsetning tilsvarende 53 milliarder kroner. Over ni prosent av de ansatte arbeider med forskning og utvikling. Dette er viktig for å beholde den ledende posisjonen i et marked preget av innovasjon og stadig sterkere fokus på høyteknologiske produkter, sier Lars Christian Tvedt. Øker mer enn markedet Autoliv har produksjon i rundt 80 fabrikker i 29 land. Hovedkontoret er fortsatt i Stockholm, selv om en betydelig del av både eierskapet og virksomheten er å finne i USA etter en fusjon med Morton Automotive Safety Products, Inc. i Autoliv er børsnotert i både Stockholm og New York. Konsernet har vist seg i stand til å opprettholde god og vedvarende vekst, og har en solid driftsmargin på rundt ni prosent. Dette bidrar til at kursene øker jevnt og trutt, og mer enn markedet. I de årene vi har hatt aksjen i porteføljen har selskapet vært en solid bidragsyter til at Ferd Invest har nådd sitt uttalte mål om å slå markedet, sier Alexander Miller. Og Autoliv har også vært blant aksjene vi har satset mest på. I alle de siste årene har selskapet vært blant de tre største postene i porteføljen, supplerer Tvedt. Godt skodd med finske dekk Den andre stjernen blant Ferd Invests bilrelaterte investeringer er finske Nokian Tyres, best kjent for sine dekk under varemerket Hakkapeliitta. Noen vil huske at dekkfabrikken tidligere het Nokia. Den var i en periode del av det samme industrikonglomeratet som

19 Ferd Nokians russiske fabrikkanlegg er topp moderne og på høyde med de beste i Vesten. Gaute Garshol til minne ble en gigant innenfor mobiltelefoni, men Nokian Tyres PLC, eller Nokian Renkaat Oyj på finsk, ble skilt ut som eget selskap i 1988, og har produsert bildekk helt siden Det er kanskje ikke alle som tenker på dekkene som en del av bilens sikkerhetsutstyr. Men godt veigrep under skiftende forhold kan være forskjellen mellom liv og død, sier Lars Christian Tvedt. Egen forhandlerkjede Tvedt legger til at Nokian har konsentrert seg om dekk som selges utenom bilprodusentene det vil først og fremst si vinterdekk og dekk til erstatning for slitte originaldekk. Marginene for spesialdekk og i ettermarkedet er vesentlig høyere enn ved salg direkte til bilfabrikker, sier han, og legger til at inntjening en forsterkes gjennom at Nokian eier Vinaor, en internasjonal kjede som driver salg av dekk med tilhørende service. Vianor ble etablert i Norge i 1987, og skal etter planen ha anlegg i nærmere 30 land i løpet av inneværende år. Forhandlerkjeden selger flere merker enn Nokian, men er likevel en særdeles viktig salgskanal for den finske produsenten, som rimeligvis har et tett samarbeid med sitt eget datterselskap, sier Tvedt. Finsk kvalitet på russisk Nokian er verdensledende på vinterdekk, markedsledende på personbildekk i Russland og Norden, og har viktige posisjoner i Sentral-Europa, Nord-Amerika og samveldet av tidligere Sovjet-stater. I tillegg har selskapet en betydelig produksjon av dekk for tunge kjøretøyer og spesialmaskiner. Noe av produksjonen skjer i Finland, med det meste lages i dag i Russland. Nokians russiske fabrikkanlegg er topp moderne og på høyde med de beste i Vesten, men det kan drives med lavere kostnad er, forteller Alexander Miller. Han legger til at Russland ikke bare er Nokians største hjemmemarked, men at dekkfabrikken også er en av landets største eksportører av industriprodukter. Nokian er med andre ord et viktig selskap for Russlands økonomi, og har solid erfaring i å forholde seg til russiske myndigheter. Dette har bidratt til et utmerket samarbeid, sier Alexander Miller. En pust i bakken En annen sak er at børskursene for Nokian ikke er uberørt av konflikten mellom Russland og Ukraina og usikkerheten denne har medført. Omstridte finske skattekrav, svak rubel, russisk renteøkning og sviktende bilsalg i landet har også bidradd til at Nokians resultatutvikling fra 2012 til 2013 ikke var god. Dette har gitt seg utslag på Helsingfors-børsen. Man kan vel si at kursene har tatt seg en pust i bakken, men vi regner med at aksjen henter seg inn igjen etter hvert, og at den vil bevege seg videre oppover. For en langsiktig investor som Ferd er en periode med svakere kurser for Nokian først og fremst om en god mulighet til å kjøpe seg ytterligere opp, sier Miller, som har tro på en grunnleggende sunn utvikling for selskapet i årene som kommer. Dyre, spesialiserte vinterdekk er fortsatt lite utbredt i mange land hvor snøforholdene kunne gjør dem til en viktig faktor for både sikkerhet og evne til å ta seg frem. Økende vilje og evne til å betale for sikkerhet åpner derfor et stort potensial for Nokian, sier Alexander Miller. Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at vår gode venn og kollega Gaute Garshol gikk bort 15. mai etter nokså kort tids sykdom. Senest uken før påske var Gaute på kontoret, med sitt gode humør og sin smittende latter. Vi har mistet en kjær kollega og venn. Vår gode kollega Martine har i tillegg også mistet sin ektemann. Helt siden i fjor høst hadde vi gruet oss til at denne dagen skulle komme. Heldigvis fikk Gaute mye ut av de siste månedene. Han taklet sykdommen slik som han levde livet sitt, med en stor dose humor og mye omtanke for de menneskene som var ham nær. Gaute hadde et veldig realistisk forhold til sykdommen, men valgte å leve som om han ikke var syk så lenge det var mulig. Han hadde stor glede av å komme på kontoret og var en viktig bidragsyter til det siste. Gaute begynte i Ferd Invest i Han kom fra stillingen som analytiker og analysesjef i Carnegie, der han var i over ti år. Tidligere var han også analysesjef i NA Jensen, og i begynnelsen av karrièren porteføljeforvalter i Orkla ASA. Gaute var en høyt rangert og respektert aksjeanalytiker. Som porteføljeforvalter ble han raskt også meget god. Han hadde en særdeles sterk evne til å sette seg inn i forretningsmodeller og skjønne de viktige verdidriverne i våre investeringer. Med hans nesten 25 år i finansmarkedet er det ingen overdrivelse å si at det er en nestor i norsk finans som nå har godt bort. Gaute har satt særdeles tydelige spor etter seg gjennom de nesten ni årene han var ansatt i Ferd. Han var instrumentell i å bygge opp et investeringsmiljø som etter hvert har blitt et av de ledende miljøene i Norge. Med sin bakgrunn som analytiker og et usedvanlig godt intellekt var Gaute med på å forme både måten vi jobber på og mye av tankegodset som ligger bak de gode resultatene forretningsområdet har oppnådd de siste årene. Ingen som har vært innom Ferds kontorer de siste ni årene kan ha unngått å høre Gautes smittende latter. Han var et muntrasjonsråd både på kontoret og på de mange turene han var med på i Ferd-sammenheng. Vi kommer aldri til å glemme de mange vitsene, ofte med absurde poenger, og Gautes underfundige og humoristiske syn på små og store hend elser i livet. Ingen historier nevnt, ingen historier glemt, men Gaute har vært en betydelig bidragsyter til latteren og gleden i Ferd den tiden han var hos oss. I dag er det en tom stol på kontoret, men vi som jobbet med Gaute er fulle av takknemlighet over å ha fått lov til å være kollega og venn med et usedvanlig menneske. Latteren har stilnet, men de gode minnene og sporene etter Gaute vil leve videre. Alexander Miller Ferdmagasinet 01/2014 Side 19

20 Ferd Sosiale Entreprenører Feirer ti år med fora Gjennom ti år har Forandringsfabrikken arbeidet for at barn og unge skal få det bedre, ved å gi ordet til dem som har erfaring med hjelpeapparatet. Tekst: Irina Lee I ti år har Forandringsfabrikken arrangert møteplasser for barn og unge, for å samle inn deres erfaring er. De unge får tittelen «proffer», i kraft av deres erfaringer. Denne «bottom up» metodikken, der man lytter til de som bruker systemet hver dag og bringer hovedresultatene opp til makten, hvor barna selv formidler erfaringer og gir råd, har gitt betydelige resultater, sier gründer og fabrikkleder Marit Sanner. Forandrer lover Forandringsfabrikken startet med BarnevernsProffene for mer enn fem år siden. Ett av mange resultater av Forandringsfabrikkens innsats er at barnevernsloven er endret. Hovedmålet vårt har hele tiden vært lovendring og systemendring. I løpet av disse ti årene har vi klart å påvirke lover, forskrifter og rutiner i det offentlige, for å sikre at de unge får bedre hjelp. Derfor er dette viktig kvalitetsarbeid, sier Sanner. I forbindelse med tiårsmarkeringen har Forandringsfabrikken gitt ut jubileumsheftet «Forandring med varme og kraft » Blant de mange som har bidratt er tidligere barneminister Inga Marte Thorkildsen. Hun skriver: «Jeg vet ikke når jeg hørte om Forandringsfabrikken første gang. Men jeg husker definitivt da jeg først møtte BarnevernsProffene. Resultatet ble at ordet kjærlighet for aller første gang ble skrevet inn i et stortingsdokument, som en viktig verdi for barnevernet.» «Vi vet best» I tillegg til å endre lovverket har Forandringsfabrikken hatt stor betydning for de mange hundre ungdommene som har fått lov til å dele sine erfaringer. BarnevernsProffen Ina er en av flere proffer som skriver om dette i jubileumsheftet: «Jeg ønsker at mine erfaringer og opplevelser kan komme til nytte og hjelpe de som kommer etter meg. Vi som har opplevd å være i barnevernet vet best hva som burde endres for at vi skal ha det godt i fosterhjem eller institusjon.» Å bli møtt og lyttet til som en «proff» betyr mye. Det er en stor anerkjennelse å få vite at dine erfaringer er viktige, at du er betydningsfull, sier Sanner. Flere proffer Forandringsfabrikken utvider stadig virksomheten. I tillegg til BarnevernsProffene, inkluderer fabrikken i dag unge SkoleProffer, med erfaring fra skolen, PsykiskhelseProffer, med erfaring fra psykisk helsevern, PengeProffer, som har vokst opp med dårlig råd, JustisProffer, som har vært lovbrytere, og SykeshusProffer, som har erfaring med kronisk sykdom og sykehusopphold. I august og september presenterer PsykiskhelseProffene og SkoleProffene sammen med Forandringsfabrikken, erfaringer og råd for nasjonale myndigheter og fagfolk Proffer møtte statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie i midten av mai. Grunnen til at vi går til toppen av makten først er at vi vil de som kan gjøre forandringer, først skal bli kjent med resultatene. Hensikten er ikke å sende de unge ut i media for at de skal kritisere systemet, sier Sanner. Ved å møte toppene av systemet først, bak lukkede dører, blir ikke makthaverne tvunget til å forsvare det bestående. De unge får en rolle som samarbeidspartnere i stedet for kritikere. Det er en vakker metodikk, fordi den viser mulighetene og veiene dit, legger hun til. Utsatt mann For fem år siden startet Forandrings fabrikken arbeidet med Utsatt mann. Det er nettverk for voksne menn som ble utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten. Deltakerne er mellom 20 og 50 år, og bosatt over hele landet. Dette er den eneste gruppen voksne vi jobber med, og formålet er å gi makta og fagfolk kunnskap om hvordan det bør jobbes med menn og gutter som opplevd over Side 20 Ferdmagasinet 01/2014

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt 03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt Innhold Ferd Eiendom: Vi utvikler naboen til Aibel i Asker 4 Innhold Leder Side 3 Farvel venture: Ferd vil investere i nye

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 Velkommen inn IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 03 Dette er IKEA-konsernet 19 Medarbeidere 24 Bærekraft 30 IKEA Foundation 34 Økonomi 42 IKEA-konsernet regnskapsåret 2012: et overblikk.

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

relasjoner s0m varer En butikk for alle rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel

relasjoner s0m varer En butikk for alle rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel NorgesGruppen ÅRSMAGASIN 2010/2011 En butikk for alle Norgesgruppens rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel Sjefsskifte på toppen God kaffe i generasjoner

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Starte egen virksomhet

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Starte egen virksomhet PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank nr. 2 2015 Tema: Starte egen virksomhet Å starte egen virksomhet Av Jannike Østervold Som etablerer må du være innstilt på lange arbeidsdager

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Dette tror vi om 2014

Dette tror vi om 2014 Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2014 årgang 21 Dette tror vi om 2014 Ny all time high på norsk sokkel, lav, ledighet, lave renter og en svekket krone kurs som styrker eksportindustrien. Les hva

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2009 Spennende muligheter i nedgangstider Varsling sentralt i revidert sporingsstandard l e d e r Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er

Detaljer

Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft.

Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft. Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft. Verdens beste kulisser Verdensmester tom stiansen forelsket seg i sima kraftverk. stålmenn i havgapet De tøffeste

Detaljer

Vær raus mot deg selv

Vær raus mot deg selv BALANSE finans karriere rekruttering nummer 1 2006 Fire ledere om avkobling Møt Norges finanskometer Mor & datter i finans Futuraprojektet skal få jentene opp og frem Kristin Halvorsen: Vær raus mot deg

Detaljer

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Magasinet Utgave 1 Februar 2011

Magasinet Utgave 1 Februar 2011 Magasinet Utgave 1 Februar 2011 01 Startlån fikk familien tilbake til Karlsøy Side 20-23 verdige vinnere Møt de tre vinnerne av KLPs arbeidsmiljøpris for 2010 Side 6-15 Innbruddsikring Askim videregående

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Veier ut av fattigdom

Veier ut av fattigdom Niger: En nasjonal bevegelse mot fattigdom Tanzania: Kvinnelige gründere ser etter nye markeder Norge: Fra kornkamre til sparebanker Kara Bara: Spare- og lånegruppen forandret landsbyen nr. 2 2011 tema:

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 08/ 11 Fagforeningene svekket Hyllet og drapstruet Hvem skal drive tilsyn? Brenner for nordområdene Kunsten å overbevise Amal Aden:

Detaljer

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045 Lillestrømregionen BY- OG NÆRINGSUTVIKLING FOR FREMTIDEN FORSKNING OG TEKNOLOGIMILJØ I VERDENSKLASSE OSLOREGIONENS MEST ATTRAKTIVE BY LILLESTRØM

Detaljer