Edvard Munch Fotografier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Edvard Munch Fotografier"

Transkript

1

2 Cecilie Tyri Holt Til Maximillian Edvard Munch Fotografier Edvard Munch. Fotografier Forlaget Press 2013 Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond og Munch-stipendet Takk til Halvor Bjørngård for avgjørende bidrag til skanning av fotografier og viktige fototekniske innspill, bibliotekar ved Munch-museet Lasse Jacobsen, Hanne Holm-Johnsen ved Preus museum, Wlodek Witek ved Nasjonal biblioteket, fotohistoriker Robert Meyer, Henrik Haugan, Thor Arvid Dyrerud og Håkon Harket ved Forlaget Press, Martin, Maximillian, mamma og pappa. design: Henrik S. Haugan, Form etc. boken er satt med: Swiss 721 BT og Adobe Caslon repro: Elanders Fälth & Hässler, Värnamo, Sverige papir: 150g Profimatt trykk og innbinding: Elanders Fälth & Hässler, Polen 2013 ISBN Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor. Forlaget Press, Kongens gate 2, 0153 Oslo

3 Innhold 10 Forord 13 Mellom himmel og helvete Den fotografiske praksis Den fotograferende samtid Kunstreproduksjoner Amatørfotografiet «Den profesjonelle amatøren» «Den private amatøren» Album og oppbevaring Kunstneriske fotografier Den fotograferende billedkunstner Intensjon og formål Blikket på en selv Munch og hans «apparat» 39 Portretter av familie og venner 79 Selvportretter 191 Landskap: by og land 225 Dokumentasjon av arbeider og utstillingslokaler 289 Malte motiver 302 Bibliografi

4 Forord Den generelle forskningshistorien plasserer Edvard Munchs etterlatte fotografier i forbindelse med hans malerier. Den eneste bokpublika sjonen så langt om disse arbeidene, Arne Eggums Munch og fotografi fra 1987, poengterer blant annet en rekke fotografiske tendenser i Munchs malerier. Følgende sitat fra Åsgårdstrand, datert til omtrent 1904, blir vanligvis trukket frem i enhver sammenheng som omhandler Munchs forhold til fotografiet: Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med maleriet sålænge det ikke kan brukes i himmel eller helvete. 1 Sitatet blir gjerne betraktet som et «bevis» på at Munch ikke så kunstneriske kvaliteter i fotografiet. Og sitatet kan sikkert tolkes på den måten. Men jeg har likevel valgt å forholde meg til fotografiene som selvstendige arbeider, sett i lys av Munchs unike måte å bruke det fotografiske mediet på i sin samtid. Spørsmålet er ikke om Munch betraktet sine fotografier som kunst eller ikke. Saken er den at han valgte å fotografere i mer eller mindre tredve år noe som tyder på at han må ha sett en verdi i det fotografiske mediet. En annen viktig side av denne saken er i hvor stor grad disse fotografiene er av interesse for oss som betraktere. Dette materialet gir oss et unikt innblikk i Munchs eget blikk på hans umiddelbare omgivelser og ikke minst på ham selv. Bokens innledende hoveddel har fått tittelen Mellom himmel og helvete Edvard Munchs fotografier for å kommentere i hvilken sammenheng Munch benyttet seg av fotografiet. Det meste av livet tilbringes nettopp mellom himmel og helvete, og det var livets øyeblikkelige omgivelser Munch fotograferte. Det er ikke tvil om i hvilken grad Munch revolusjonerte malerkunsten, men hans eksperimenterende og nytenkende måte å arbeide med fotografiet på har til nå i stor grad vært et uskrevet kapittel. For første gang samles alle Munchs fotografier i original størrelse mellom to permer og drøftes som selvstendige arbeider. I denne boken ser jeg nærmere på Munchs fotograferende praksis, i tillegg til å plassere ham i forhold til den fotograferende samtid. Bokens fokus er å få frem hvordan Munch forholdt seg til og fjernet seg fra de rådende tendensene i tiden, forstått som arbeidene til den profesjonelle fotografen, amatørfotografen og andre billedkunstnere som fotograferte. Jeg har tatt utgangspunkt i Arne Eggums dateringer av Munchs fotografier, og har fått disse bekreftet i mange tilfeller av fotograf på Munch-museet Halvor Bjørngård. Munch fotograferte ulike motivgrupper som portretter av venner og kjente, landskap, dokumentasjon av arbeider og motiver han senere malte. Disse fotografiene korresponderer til en viss grad med samtidens amatørfotografi som motiver, men Munchs fotografiske uttrykk skiller seg gjennomgående fra det aller meste som ble produsert av fotografier i perioden Til tross for noen kjente motivgrupper er den røde tråden i Munchs fotografiske virke et gjennomgående fokus på ham selv, samt et eksperimenterende uttrykk som gjør hans fotografiske oeuvre særegent. Cecilie Tyri Holt 1 MM N

5 portretter av familie og venner Portretter av familie og venner I perioden da Edvard Munch fotograferte, var den vanligste motivgruppen for amatørfotografen og den fotograferende billedkunstneren hjemmet, samt øyeblikk og situasjoner sammen med venner og familie

6 portretter av familie og venner F037 F042 Ludvig Ravensberg i Åsgårdstrand Bevart en original kontaktkopi på kollodium utkopieringspapir (87 x 87 mm). Edvard Munch med en ukjent jente i Åsgårdstrand Bevart en original kontaktkopi på gelatin fremkallingspapir (87 x 87 mm)

7 portretter av familie og venner F061 Munch og Meissner gjengis dobbelt fordi kameraet har blitt flyttet under eksponering. Fotografiet er «signert» med et sort finger - avtrykk til venstre i billedflaten, som er identisk på den andre kopien av fotografiet, noe som tilsier at avtrykket befinner seg på selve negativet og ikke på denne ene kopien. Edvard Munch og Rosa Meissner i Warnemünde Bevart en original kontaktkopi på kollodium utkopieringspapir (87 x 87 mm). Negativ bevart

8 Selvportretter Edvard Munch beskrives ofte som en selvbiografisk kunstner, idet han tok utgangspunkt i sitt eget liv i sin søken etter motiver til både fotografiske, maleriske og litterære fremstillinger. I den historisk-biografiske tolkningen av verkene hans blir grensen mellom biografi og ikonografi fremstilt som flytende, og selvportrettet blir karakterisert som en visuell form for selvbiografi.

9 selvportretter F044 F045 Årene beskriver Munch selv som «de skjæbnesvangre år» hvor han hadde «blot fiender i Norge». 1 Tredve år senere så Munch tilbake på 1905 som et år preget av rykter og løgner som ble spredt om ham. «Det var en fræk bande der i 1905 ødelagde sommeren for mig», skriver han i et brev til ektemannen til venninnen Aase Nørregaard, Harald Nørregaard. 2 I 1 MM N MM M perioden etter sommeren 1904 er det et opphold i Munchs fotografering hvor han kun fotograferte tre selvportretter datert til ca Munch har her fotografert seg selv i profil, sittende på en stol idet han ser mot en lyskilde som sannsynligvis er et vindu. Fotografiet er kopiert i en riktig og en speilvendt versjon. Munch er iført en hverdagslig habitt og sitter i det som sannsynligvis er et hotellrom. Stolen han sitter på, skinner gjennom kunstneren en effekt Munch har oppnådd ved å reise seg opp for å avslutte eksponeringen. Edvard Munch i et rom på kontinentet. Antakelig Bevart en original kontaktkopi på sølvgelatin utkopieringspapir (87 x 87 mm). Edvard Munch i et rom på kontinentet. Antakelig Bevart en original kontaktkopi på sølvgelatin utkopieringspapir. Speilvendt versjon av F044 (82 x 87 mm)

10 selvportretter F064 F065 Munchs malerier spiller en stor rolle i mange av hans fotografier, enten som hovedmotiv eller som elementer i en komposisjon. I de fotografiske selvportrettene hvor maleriene figurerer i bakgrunnen eller forgrunnen, plasserer Munch seg i en klassisk scene fra kunsthistorien: som den skapende kunstneren i sitt atelier, blant sine verk. Men det finnes kun tre eksempler der Munch fotograferer seg selv i den kreative utøvelsen. Dette er ett av disse selvportrettene. Han poserer med pensel og palett på stranden i Warnemünde mens han maler «Badende menn» i 1907, i atelieret på «Skrubben» i Kragerø i (F080) og på Ekely mens han arbeider med utkast til et skulpturelt nasjonalmonument (F084). Edvard Munch på stranden med pensel og palett i Warnemünde Bevart en original kontaktkopi på kollodium utkopieringspapir (83 x 87 mm). Edvard Munch som akt i Warnemünde Bevart en original kontaktkopi på kollodium utkopieringspapir (85 x 83 mm)

11 selvportretter F118 1 Edvard Munch i profil i hagen med vinteratelieret i bakgrunnen på Ekely Bevart fem originale kopier på gelatin fremkallingspapir (108 x 81 mm, 114 x 84 mm, 116 x 78 mm, 107 x 78 mm, 106 x 78 mm). Baksidetekst: «Under øiensygdommen 1930.»

12 landskap: by og land Landskap: by og land Såkalte turistfotografier var en vanlig motivgruppe for amatørfotografene på begynnelsen av 1900-tallet. Munch reiste mye i løpet av sitt liv, men det er oppsiktsvekkende hvor få fotografier som dokumenterer alle reisene han foretok seg

13 landskap: by og land F020 F021 Etter invitasjon fra dr. Maximilian Linde reiste Munch til Lübeck 7. november Fra oppholdet i perioden er det bevart seks fotograferte motiver som bl.a. viser rådhuset og en gatescene fra byen. Disse fotografiene passer godt til samtidens amatørfotografi som dokumenterte reiser man foretok seg. Fotografiet som viser mennesker som spaserer i Lübeck, er et godt eksempel på de nye motivene den tekniske utviklingen av fotografiet muliggjorde. Man kunne nå fotografere bevegelige motiver med forholdsvis bra kvalitet ved bruk av håndholdte kameraer med relativt kort lukkertid. Rådhuset i Lübeck. Antakelig Bevart en original kontaktkopi på gelatin fremkallingspapir (87 x 87 mm). Gatescene, sannsynligvis fra Lübeck. Antakelig Bevart en original kontaktkopi på kollodium utkopieringspapir (82 x 87 mm)

14 landskap: by og land F040 Strandmotiv fra Åsgårdstrand Negativ bevart, men ingen originale kontaktkopier

15 dokumentasjon av arbeider og utstillingslokaler Dokumentasjon av arbeider og utstillingslokaler I perioden fotograferte Edvard Munch sine malerier i utstillingslokaler i Kristiania og Berlin. Dette er et motiv vi ikke finner i hans andre fotograferende periode til tross for det store antallet utstillinger Munch åpner i løpet av sitt liv

16 dokumentasjon av arbeider og utstillingslokaler F049 F050 Edvard Munchs utstilling hos Paul Cassirer i Berlin Bevart en original kontaktkopi på gelatin fremkallingspapir (81 x 88 mm). Edvard Munchs utstilling hos Paul Cassirer i Bevart en original kontaktkopi på gelatin fremkallingspapir (81 x 86 mm)

17 dokumentasjon av arbeider og utstillingslokaler F016 1 F016 2 I et av sine første fotografier har Munch avfotografert et av sine mest kjente malte motiver, «Pikene på broen», i bakgården til sitt barndomshjem i Pilestredet 30 B i Kristiania. Alle fotografiene hvor Munch avfotograferer sine malerier, representerer en helt annen tilnærming til den vanlige praksisen med fotografiske kunstreproduksjoner. «Pikene på broen» i gårdsrommet i Pilestredet 30 B. Antakelig Bevart en original kontaktkopi på kollodium utkopieringspapir (87 x 87 mm)

18 dokumentasjon av arbeider og utstillingslokaler F172 1 Interiør med små skulpturer på Ekely Bevart en original kontaktkopi på gelatin fremkallingspapir (79 x 139 mm)

19 malte motiver Malte motiver På begynnelsen av 1900-tallet eksperimenterte en rekke billedkunstnere med det fotografiske mediet. Det var relativt vanlig praksis å fotografere modellene sine i positurer for deretter å overføre motivet til lerretet på forskjellige måter. Av Munchs 161 fotograferte motiver finnes det kun et fåtall som direkte kan sees i forbindelse med malte, litografiske og skulpturelle uttrykk. Det er i denne sammenhengen viktig å påpeke at vi likevel kan finne fotografiske tendenser i Munchs malerier som viser at han kan ha latt seg inspirere av fotografiets formale uttrykk. 5 Munch fotograferte ikke først og fremst for å fange motiver han senere skulle male. Det lå antakeligvis en annen intensjon bak fotograferingen, men en liten gruppe av fotografiene hans kan likevel relateres til den motivkretsen andre fotograferende billedkunstnere på begynnelsen av 1900-tallet arbeidet med. 5 For mer om dette, se Arne Eggum Munch og fotografi (Oslo: Gyldendal, 1987)

20 malte motiver F010 F059 Munch har sannsynligvis brukt sitt fotografi av Walter Leistikow som grunnlag for det litografiske portrettet av den tyske kunstneren og grafikeren sammen med hans kone, Anna, datert I løpet av sitt opphold i Am Strom 53 i Warnemünde fotograferte Munch en rekke motiver, hovedsakelig selvportretter, men også portretter av modellene og søstrene Olga og Rosa Meissner fra Berlin. Fotografiet av Rosa Meissner i Hotel Rohne i Warnemünde knyttes til ulike versjoner av motivet gråtende kvinne, som «Gråtende kvinne» fra 1907, litografiet «Gråtende ung kvinne ved sengen» fra 1930 og skulpturen «Gråtende akt» fra Walter Leistikow i sitt atelier i Bevart en original kontaktkopi på kollodium utkopieringspapir (87 x 87 mm). Rosa Meissner i Hotel Rohne i Warnemünde Bevart en original kontaktkopi på sølvgelatin utkopieringspapir (73 x 85 mm)

21 malte motiver F139 F140 Fritz Frölich på Ekely Bevart en original kontaktkopi på gelatin fremkallingspapir (77 x 105 mm). Fritz Frölich på Ekely Bevart en original kontaktkopi på gelatin fremkallingspapir (77 x 105 mm)

22 bibliografi Bibliografi Kataloger: Om forfatteren: Lise Bek; Svend Bjerg; Lars Bo Bojesen; Jan Lindhardt. Selvbiografien. København: Centrum, Clarke, Graham. The portrait in photography. London: Reaktion Books, Eggum, Arne. Munch og fotografi. Oslo: Gyldendal, Eggum, Arne; Bodil Stenseth (red.). Skandinavisk kunst og fotografi. Oslo: Munch-museets skrifter 4, Ekeberg, Jonas; Harald Østgård Lund. 80 millioner bilder. Oslo: Forlaget Press, Erlandsen, Roger. Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! Stenersen, Rolf E. Nærbilde av et geni. Oslo: Sem & Stenersen AS, 3. opplag, Strindberg, August. Tjenestekvinnens sønn. Oversatt av Per Qvale. Stabekk: Den norske Bokklubben, Söderberg, Rolf. Edvard Munch, August Strindberg. Fotografi som verktyg och eksperiment. Stockholm: Lucida Alfabeta Bokförlag, Sontag, Susan. Om fotografi. Oslo: Pax Forlag AS, Torjusen, Bente. Words and Images of Edvard Munch. Chelsea, Vermont: Chelsea Green Publishing Company, Edvard Munch L Oeil Moderne. Paris: Centre Pompidou, Easton, Elisabeth (red.), Snapshot. Painters and Photography, Bonnard to Vuillard. New Haven and London: Yale University Press, Holm-Johnsen, Hanne. «Kunst eller kitsch? Piktoralisme i Preus museums samling.» Horten: Preus museum, Müller-Westermann, Iris. Munch by himself. London: Royal Academy of Arts, Skuggen, Guri. Vigeland og fotografiet. Oslo: Vigeland-museet, Cecilie Tyri Holt (f. 1980) er utdannet kunsthistoriker fra Universitetet i Oslo. Hun har skrevet for publikasjoner som Natt&Dag, D2.no, Foto.no, Fotografi, Billedkunst og Kunstforum. Hun har tidligere utgitt bøkene Per Fronth (Forlaget Press, 2009), Møte med kunstnervenner (Aschehoug, 2010) og Elisabeth Werp (Gyldendal, 2013). Edvard Munch. Fotografier tar utgangspunkt i Tyri Holts mastergrad Referensialitet i Edvard Munchs fotografiske selvportretter Selviakttakelse og selvfremstilling i den selvbiografiske praksis (2008). Om fotografiets første hundre år i Norge Våle: Forlaget Inter-View i samarbeid med Norsk Fotografforbund, Frydenberg Flaatten, Hans-Martin. Soloppgang i Kragerø. Historien om Edvard Munchs liv på Skrubben Tøjner, Poul Erik. Munch med egne ord. Oslo: Forlaget Press, Væring, Ragnvald. Edvard Munchs selvportretter. Oslo: Gyldendal, Wood, Mara-Helen, William Valery. Munch and photography. Newcastle: The Polytechnic Gallery, Edvard Munch, Tokyo: Setagaya Art Museum, Oslo: Sem & Stenersen, Glosli, Sven Arne. Frå tekst til bilete: ein analyse av Artikler: Muntlige kilder: Edvard Munchs romanutkast frå St. Cloud, Paris, Hovedfagsoppgave i nordisk, Universitetet i Oslo, Ingwersen, Faith; Mary Kay Norseng (ed.) Fin(s) de Siecle in Scandinavian Perspective: Studies in Honor of Harald S. Næss. New York: Camden House, Lien, Sigrid; Peter Larsen. Norsk fotohistorie frå Gierløff, Christian. «Munch selv» i Kunst og kultur, 4. Aargang, , redaktion: Harry Fett og Haakon Schetelig. Holm-Johnsen, Hanne. «Tradisjon og fornyelse i kunstneriske fotografi omkring 1900» i Kunst og kultur (Universitetsforlaget: nr. 3, 2009, Årgang 92), 118. Halvor Bjørngård, fotograf ved Munch-museet. Roger Erlandsen, fotohistoriker. Vegard Skuseth, fotoarkivar ved Oslo Museum. Wlodek Witek, papir- og fotokonservator på Nasjonalbiblioteket. daguerreotypi til digitalisering. Oslo: Samlaget, Lien, Sigrid. «The Wild Duck and Other Stories. Mortensen, Rolf. Bildet lever Oslo The Discourse of Photography in Nineteenth Century Kameraklubbs fotokavalkade, samlet og bearbeidet Norway», Konsthistorisk tidskrift / Journal of Art av Rolf Mortensen. Oslo: I kommisjon hos History, Volym 74, Häfte 2, 2005, Grøndahl & Søn, Preus, Leif. «Edvards fotografiapparat», Næss, Atle. Munch. En biografi. Oslo: Gyldendal, Fotoforum, nr. 2, 1980, Rugg, Linda Haverty. Picturing ourselves: Photography & Autobiography. Chicago and London: The University of Chicago Press,

23

Sammendrag. Skjemainformasjon. Norges dokumentarv nominasjonsskjema Referanse 1004075 Innsendt 20.06.2014 13:07:59

Sammendrag. Skjemainformasjon. Norges dokumentarv nominasjonsskjema Referanse 1004075 Innsendt 20.06.2014 13:07:59 Skjemainformasjon Skjema Norges dokumentarv nominasjonsskjema Referanse 1004075 Innsendt 20.06.2014 13:07:59 Sammendrag Sammendrag Tittel på dokument(er)/arkiv(er) som nomineres Wilsearkivet Sammendrag

Detaljer

Bildene er fortsatt til salgs i galleriet. Vi har også noen ganske få eks. igjen av boka som selges til de som bestiller bilder.

Bildene er fortsatt til salgs i galleriet. Vi har også noen ganske få eks. igjen av boka som selges til de som bestiller bilder. Bildene er fortsatt til salgs i galleriet. Vi har også noen ganske få eks. igjen av boka som selges til de som bestiller bilder. Map 2012 1 / 19 Klikk her for katalog over bildene Bestilling kan sendes

Detaljer

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder.

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. MUNCHiFREDRIKSTAD. i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Forord Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med pensel og palett

Detaljer

Fotojuss - opphavsrett og retten til eget bilde

Fotojuss - opphavsrett og retten til eget bilde Fotojuss - opphavsrett og retten til eget bilde Kirkenes 3. desember 2013 Kristine Farstadvoll, juridisk rådgiver BONO Hva skal vi snakke om? Opphavsrett og fotografier Motivbeskyttelse - Retten til eget

Detaljer

Fra impresjonisme til ekspresjonisme

Fra impresjonisme til ekspresjonisme Fra impresjonisme til ekspresjonisme Paul Cezanne, Paul Gauguin og Vincent van Gogh var blant impresjonister i begynnelsen men den kunstretning følte de var formløs og lite konkret. Impresjonisme oppfylte

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergen Bergen, 19.9.2011

Universitetsbiblioteket i Bergen Bergen, 19.9.2011 Universitetsbiblioteket i Bergen Bergen, 19.9.2011 Norsk Kulturråd Den norske komité for verdens dokumentarv v/synne Stavheim Postboks 8052 Dep 0031 Oslo Nominasjoner til norges dokumentarv Universitetsbiblioteket

Detaljer

OSCAR BODØGAARD 1923-2011

OSCAR BODØGAARD 1923-2011 Malingen har størknet, mesteren er borte. Minnene og maleriene, er blitt enda sterkere. Oscar Bodøgaard døde 22. november i år. Men hans atelier dirrer ennå av liv og kunst. Oscar er betrakteren, den fødte

Detaljer

Elisabeth Meyer Rapporter fra verden 1920 1950

Elisabeth Meyer Rapporter fra verden 1920 1950 Elisabeth Meyer Rapporter fra verden 1920 1950 Antatt Jan De Meyere Elisabeth Meyer 1932 limt på papp Eier: Nasjonalbiblioteket, Gyldendals bildearkiv Innhold 7 Forord 9 Elisabeth Meyer et uvanlig liv

Detaljer

NÅ! Grip øyeblikket. Det er alt du har.

NÅ! Grip øyeblikket. Det er alt du har. Erik Bertrand Larssen NÅ! Grip øyeblikket. Det er alt du har. 2015 J.M. Stenersens Forlag AS Sitatet fra Harry Potter og mysteriekammeret av J.K. Rowling på side 51 er oversatt fra engelsk av Torstein

Detaljer

Fotografiet har en avtrykks- og en uttrykksside

Fotografiet har en avtrykks- og en uttrykksside Fotografiet har en avtrykks- og en uttrykksside INNLEDNING Når vi tenker på et fotografi, tenker vi gjerne at det gjenspeiler virkeligheten. Det er en dokumentasjon på det som skjer nøyaktig når bildet

Detaljer

FOTOGRAFIETS DAG 2012 KARLJOHANSVERN, HORTEN 26.8 12-18

FOTOGRAFIETS DAG 2012 KARLJOHANSVERN, HORTEN 26.8 12-18 FOTOGRAFIETS DAG 2012 KARLJOHANSVERN, HORTEN 26.8 12-18 Fotografiets dag er festdag spekket med utstillinger, foredrag og ulike aktiviteter for alle som har et forhold til fotografi. De fleste behov vil

Detaljer

CONSTANTIN BRÂNCUSI PRESS

CONSTANTIN BRÂNCUSI PRESS CONSTANTIN BRÂNCUSI PRESS 1 List of content: p. 3 Line Ulekleiv, "I Brancusis bilde," Dagbladet, January 20, 2014 p. 4 Øivind Storm Bjerke, "Skulptur som fotografi", Klassekampen, January 22, 2014 2 MANDAG

Detaljer

Stephen Shore. Fotografen. av Anne Marit Hansen

Stephen Shore. Fotografen. av Anne Marit Hansen Stephen Shore 1 Fotografen av Anne Marit Hansen Selvlært fotograf Steven Shore brukte et 35 mm kamera med film som måtte fremkalles i mørkerom. Som en selvlært fotograf måtte han også lære seg fremkallingsprosessen.

Detaljer

FOTOGRAFIET I DEN DIGITALE TIDSALDER

FOTOGRAFIET I DEN DIGITALE TIDSALDER FOTOSEMINAR FOTOGRAFIET I DEN DIGITALE TIDSALDER 27. mai 2016 kl. 11:00 17:00 i LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM Signe Marie Andersen, Animal 16:50, 2008, C-print, 120 x 120 cm. Statoil kunstsamling Lillehammer

Detaljer

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978.

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. 66 Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling 67 DA

Detaljer

Portrettets funksjoner

Portrettets funksjoner Likheter og forskjeller i to tidsepoker Rune Simensen, 04hbmeda Fotografihistorie Høgskolen i Gjøvik, høsten 2004 Innledning Jeg skal her forsøke å beskrive, analysere og drøfte likheter og forskjeller

Detaljer

Lysbruken i portrett de siste 1000 år

Lysbruken i portrett de siste 1000 år Lysbruken i portrett de siste 1000 år 500 1500: Tidlig middelalder, Høymiddelalder, Senmiddelalder. Ikonmaleri På denne tiden var som regel kunstneren anonym. Lyset kommer ovenfra og forfra, da vi ser

Detaljer

Lov og rett på Internett for slektsforskere

Lov og rett på Internett for slektsforskere Lov og rett på Internett for slektsforskere Tone Eli Moseid DIS-Nedre Romerike medlemsmøte Skedsmokorset 21. September 2010 1 Lov og rett på internett Hva er opphavsrett? Hva er et åndsverk? Opphavsmannens

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Sommeren på kunstskolen 2016

Sommeren på kunstskolen 2016 Sommeren på kunstskolen 2016 Dato/Tid: 16-19.august, tirsdag fredag, kl 10-15 Påmelding: Avdeling Visuell kunst www.kulturskolentromso.no SØK ELEVPLASS Sommerskoler Visuell kunst (Kunstskolen) Kontakt:

Detaljer

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud WONG CHUNG-YU Trinn: 8. - 10. Tidspunkt: 07.10. - 13.11.11 Varighet: 45 min. FAGOMRÅDER:

Detaljer

Hvordan barna tar makten

Hvordan barna tar makten David Eberhard Hvordan barna tar makten Oversatt av Nina Aspen David Eberhard, 2013, utgitt av Bladh by Bladh 2013 Norsk utgave: 2014 J.M. Stenersens Forlag AS Sitater fra engelske bøker er gjengitt til

Detaljer

FOTO OG BILDER DEL 1 EN LITEN GREI INNFØRING I Å SE MOTIVET

FOTO OG BILDER DEL 1 EN LITEN GREI INNFØRING I Å SE MOTIVET FOTO OG BILDER DEL 1 EN LITEN GREI INNFØRING I Å SE MOTIVET Et bilde forteller mer enn 1000 ord Her har vi et bilde av et rom hvor vi finner noen uvanlige former som elementer i dette rommet, og fotografen

Detaljer

MATTI AIKIO ( )

MATTI AIKIO ( ) MATTI AIKIO (1872-1929) Matti Aikio het opprinnelig Mathias eller Mattis Isachsen. På tittelbladet i debutboken heter han imidlertid Mathias Isachsen Aikio, senere kjenner vi ham bare som Matti Aikio.

Detaljer

Landskonferanse Foto 2015, 22.9-24.9

Landskonferanse Foto 2015, 22.9-24.9 Landskonferanse Foto 2015, 22.9-24.9 Fotografiet endrer alt! 22.sept: Norsk Maritimt Museum, Norsk Folkemuseum, Oslo 23.-24.sept: Preus museum, Best Western Horten Hotell, Horten Landskonferansen arrangeres

Detaljer

polarheltbilder 1888 1928

polarheltbilder 1888 1928 Norske polarheltbilder 1888 1928 Anders Beer Wilse, fra album Roald Amundsen, Svartskog, 7.3.1909. Norske polarfare brukte fotografi for å dokumentere, dramatisere og formidle opplevelsene i isen. Med

Detaljer

Fotojuss - opphavsrett og retten til eget bilde

Fotojuss - opphavsrett og retten til eget bilde Fotojuss - opphavsrett og retten til eget bilde Oslo 2. juni 2014 Kristine Farstadvoll, juridisk rådgiver BONO Hva skal vi snakke om? Opphavsrett og fotografier Hva omfatter opphavsretten? Bruk av opphavsrettslig

Detaljer

Ferkel-kretsen og kulturen

Ferkel-kretsen og kulturen Ferkel-kretsen og kulturen Øivind Larsen Michael 2009;6:186 90 Fiałek M. Die Berliner Künstlerbohème aus dem «Schwarzen Ferkel». Dargestellt anhand von Briefen, Erinnerungen und autobiographischen Romanen

Detaljer

Årsplan i Kunst & Håndverk Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i Kunst & Håndverk Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i Kunst & Håndverk Trinn 8 Skoleåret 2015-2016 Tids rom Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Hvordan jobber vi? (Metoder) 35-39 tegne hus ved hjelp av topunktsperspektiv. vurdere funksjonell

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN Årstimetallet i faget: Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM Bodø Røde Kors og Kunst og kultursenteret gjennomførte i forbindelse med tv-aksjonen et fotoprosjekt rettet mot enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN TABLÅER CRISPIN GURHOLT. Lillehammer Kunstmuseum. Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer. 21. april 17.

VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN TABLÅER CRISPIN GURHOLT. Lillehammer Kunstmuseum. Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer. 21. april 17. VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN 1 TABLÅER CRISPIN GURHOLT Lillehammer Kunstmuseum Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer 21. april 17. juni 2012 KORT OM FORMIDLINGSOPPLEGGET Lillehammer Kunstmuseum

Detaljer

LOUISE BOURGEOIS PRESS

LOUISE BOURGEOIS PRESS LOUISE BOURGEOIS PRESS 1 List of content: p. 3 Lotte Sandberg, "Kunsten og byen," Aftenposten, January 14, 2010 p. 5 Hugo Lauritz Jensen, I fyr og flamme, D2 Dagens Næringsliv, November 12, 2009 p. 10

Detaljer

RAMME BILLEDGALLERI OG STEDSMUSEUM

RAMME BILLEDGALLERI OG STEDSMUSEUM 1 Tirsdag 21. februar 2012 Ramme Gaard, Hvitsten Kunngjøring Petter Olsen og Ramme Gaard skaper unike muligheter for å gi Edvard Munch og Christianiabohemen sin rettmessige plass i historien. Vi inviterer

Detaljer

PROSJEKT // BW OFFSHORE/BERGESEN ga Kunstverket i oppdrag å komme med flere forslag til utsmykking av fire møterom. Med likt interiør på møterommene valgte vi å engasjere én kunstner til oppdraget. Kunstneren

Detaljer

Dokumentasjonssenter/arkiv/samling

Dokumentasjonssenter/arkiv/samling Dokumentasjonssenter/arkiv/samling Består av: Kobling til: - Fotosamling/arkiv - Administrativt arkiv - Negativer - Aksesjonskatalog/hovedkatalog - Papirkopier - Bibliotek (UB/NB) - Transparenter - Store

Detaljer

Ett vennskap og samarbeid. De skaper og jeg formidler, og forsøker å finne de rette samlinger for dem.

Ett vennskap og samarbeid. De skaper og jeg formidler, og forsøker å finne de rette samlinger for dem. P jong! kurator. jong! har snakket med gallerist Kristin Hjellegjerde. En inspirerende kvinne med et genuint ønske om å skape et trygt sted for kunstneren å vise frem kunsten sin på. Hun forteller om hvordan

Detaljer

WORKSHOP I IDENTIFISERING OG BEVARING AV FOTOGRAFISKE OG DIGITALE MATERIALER

WORKSHOP I IDENTIFISERING OG BEVARING AV FOTOGRAFISKE OG DIGITALE MATERIALER PREUS MUSEUM Konserveringsavdelingen Pb. 254, N-3192 Horten Tlf: + 47 40 44 21 01 Fax: + 47 33 03 16 40 jens.gold@preusmuseum.no WORKSHOP I IDENTIFISERING OG BEVARING AV FOTOGRAFISKE OG DIGITALE MATERIALER

Detaljer

Ragnar Hartvig & Nina Ruud

Ragnar Hartvig & Nina Ruud Oslo N 4 2013 Mia GjerdruM HelGesen billedkunstner og designer Kunsten å berøre Det er den psykiske stemningen i øyeblikkene Helgesen ønsker å utforske med sine bilder. Øyeblikkene blir frosset i kunstverket,

Detaljer

Marit J. Gudbrandsen

Marit J. Gudbrandsen Marit J. Gudbrandsen Prosjekt UTSTILLING Kontaktperson: Linda W. Ringen Tlf: +47 413 89 749 E- post: ringen.tekstogbilder@gmail.com Marit J. Gudbrandsen er kunstner, og driver firmaet Tekst og Bilder AS.

Detaljer

GUNNAR DIETRICHSON ET KUNSTNERLIV

GUNNAR DIETRICHSON ET KUNSTNERLIV GUNNAR DIETRICHSON ET KUNSTNERLIV Minneutstilling Maleri, skulptur, pastell, akvarell 9. april - 1. mai 2016 Gulden kunstverk etablert 1985 «En utstilling bør være som en symfoni med flere satser i indre

Detaljer

Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger

Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger TRASTAD SAMLINGER MUSEUM OG GALLERI FOR OUTSIDER ART Outsider Art Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger «Folk flest tror å mene at kreativt talent må være forankret i en logisk, intellektuell

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

Fotografiet har en uttrykksog en avtrykksside

Fotografiet har en uttrykksog en avtrykksside Fotografiet har en uttrykksog en avtrykksside En påstand til drøfting. Rune Simensen, 04hbmeda Fotografihistorie Høgskolen i Gjøvik, høsten 2004 Et fotografi er et fotografi... Hva sier et fotografi oss?

Detaljer

KUNSTREISE TIL LONDON 6 9 september 2014

KUNSTREISE TIL LONDON 6 9 september 2014 KUNSTREISE TIL LONDON 6 9 september 2014 Lørdag 6. september var 24 av Venneforeningens medlemmer klare for årets kunstreise, som denne gang gikk til London. Reiseleder var Helga Nyman, kunsthistoriker

Detaljer

WORKSHOP I IDENTIFISERING OG BEVARING AV FOTOGRAFISKE OG DIGITALE MATERIALER

WORKSHOP I IDENTIFISERING OG BEVARING AV FOTOGRAFISKE OG DIGITALE MATERIALER PREUS MUSEUM Konserveringsavdelingen Pb. 254, N-3192 Horten Tlf: + 47 40 44 21 06 Fax: + 47 33 03 16 40 jens.gold@preusmuseum.no WORKSHOP I IDENTIFISERING OG BEVARING AV FOTOGRAFISKE OG DIGITALE MATERIALER

Detaljer

Minneord over Susanne Bonge (1912 2009)

Minneord over Susanne Bonge (1912 2009) Fotonettverket Minneord over Susanne Bonge (1912 2009) Solveig Greve og Åsne Digranes Kolofon Fra redaksjonen Denne nekrologen er tidligere publisert i Universitetet i Bergen sin nettavis den 24.4.2009

Detaljer

RESULTATER vårkonkurransen 2011. Oslo Kamera Klubb. Jury

RESULTATER vårkonkurransen 2011. Oslo Kamera Klubb. Jury RESULTATER vårkonkurransen 2011 Oslo Kamera Klubb Jury Elisabeth Aarnes NORDPhotography Eva Storm Hanssen Moment Studio Sara Johannessen Scanpix/VG Statistikk Antall deltakere: 34 Enkeltbilder Farge papir

Detaljer

WILLIAM EGGLESTON & DAVID REED PRESS. Fargeoverføringer på vegg Morgenbladet, March 25, 2011

WILLIAM EGGLESTON & DAVID REED PRESS. Fargeoverføringer på vegg Morgenbladet, March 25, 2011 WILLIAM EGGLESTON & DAVID REED PRESS p. 2 Fargeoverføringer på vegg Morgenbladet, March 25, 2011 1 Fargeoverføringer på vegg Vertikalt: Utstillingen viser William Egglestons 70- tallsfotografier side om

Detaljer

Biografien om Edvard Munch

Biografien om Edvard Munch Stein Erik Lunde Biografien om Edvard Munch Livets dans Gyldendal Innledning Jeg gikk bortover veien med to venner så gikk solen ned. Himmelen ble pludseli blodi rø og jeg følte et pust av vemod en sugende

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 I utgangspunktet er to klasser ( a/b, c/d, e/f ) sammenslått og delt i tre. I noen perioder jobber vi med hele

Detaljer

To av kunstprosjektene skal vi si litt mer om. Det ene er Wenche Gulbransens Mangelfullt selvportrett.

To av kunstprosjektene skal vi si litt mer om. Det ene er Wenche Gulbransens Mangelfullt selvportrett. KUNSTEN PÅ TEGLVERKET. Teglverket skole har i 2015 fått en rekke store kunstprosjekt i regi av Oslo Kommunes kulturavdeling. De integrerte kunstverkene og kunstnerne som har laget dem, kan lærere og elever

Detaljer

Formidlingstilbud for videregående skoler

Formidlingstilbud for videregående skoler Formidlingstilbud for videregående skoler SKOLEÅRET 2013 2014 Foto: Dag Fosse KODE 1: Europeisk design og kunsthåndverk, samt skiftende utstillinger. KODE 2: Skiftende utstillinger og samtidskunstavdeling.

Detaljer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer Til Kulturdepartementet Enger- utvalget Oslo 1. november 2012 Forbundet Frie Fotografer (FFF) takker for invitasjonen til å komme med innspill til Kulturutredningen 2014. Vedlagt finner dere to vedlegg;

Detaljer

TERJE FAGERMO. I sin etter hvert lange kunstnerkarriere har Terje Fagermo skapt malerier innen de forskjelligste

TERJE FAGERMO. I sin etter hvert lange kunstnerkarriere har Terje Fagermo skapt malerier innen de forskjelligste TERJE FAGERMO Terje Fagermo har en lang og imponerende, men på ingen måte avsluttet kunstnerkarriere bak seg selv om han nettopp fylte åtti år. Akkurat det er forresten nesten ikke til å tro. Maleren og

Detaljer

PRESSEMELDING. Oslo Soli 48 min. Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00

PRESSEMELDING. Oslo Soli 48 min. Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00 PRESSEMELDING Oslo Soli 48 min Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00 Magne Rygh MALERI OG GRAFIKK Dimitri Koutsomytis FOTO Janniche Dyrø URBANE REFLEKSJONER Eva Fagerli Sæthren MALERI OG

Detaljer

INNFØRING I ÅNDSVERKLOVEN

INNFØRING I ÅNDSVERKLOVEN 1 INNFØRING I ÅNDSVERKLOVEN ved Eva Sevaldson Denne artikkelen er en innføring i de mest grunnleggende begrepene i åndsverkloven. Den gir en kortfattet redegjørelse for de viktigste prinsippene og hvordan

Detaljer

Å lese et bilde Jeg ser, men hva ser jeg egentlig?

Å lese et bilde Jeg ser, men hva ser jeg egentlig? Lærerveiledning Johan Fredrik Eckersberg: Fra Romsdalen. 1867. Å lese et bilde Jeg ser, men hva ser jeg egentlig? LÆRERVEILEDNING Kjære lærer og elev Vi på Trondheim Kunstmuseum ønsker velkommen til en

Detaljer

Reportasjefotografen Rodsjenko

Reportasjefotografen Rodsjenko Reportasjefotografen Rodsjenko Fra Tupitsyn, The Soviet Photograph, Yale University Press, 1996 [tilt] # 2 2011 Fo to Side 1 I 1928 og et par år framover skaper Aleksandr Rodsjenko et nytt uttrykk for

Detaljer

STIAN ÅDLANDSVIK. Entrée Nøstegaten 42, 5011 Bergen www.entreebergen.no entree.randi@gmail.com

STIAN ÅDLANDSVIK. Entrée Nøstegaten 42, 5011 Bergen www.entreebergen.no entree.randi@gmail.com STIAN ÅDLANDSVIK Stian Ådlandsvik (f. 1981, Bergen) er utdannet ved Statens Kunstakademi og Hochschule für bildende Künste i Hamburg. Arbeidene hans har ofte en indre logikk, hvor hendelser og gjenstander

Detaljer

Innledning og presentasjon av valgt biografi...s. 1. Kritisk vurdering av Historien om Edvard Munch...s. 2. Konklusjon...s. 6

Innledning og presentasjon av valgt biografi...s. 1. Kritisk vurdering av Historien om Edvard Munch...s. 2. Konklusjon...s. 6 Martin Røed Svebo Innholdsfortegnelse: Innledning og presentasjon av valgt biografi...s. 1 Kritisk vurdering av Historien om Edvard Munch...s. 2 Konklusjon...s. 6 Litteraturliste...s. 7 Innledning og presentasjon

Detaljer

Pierre Lemaitre IRÈNE. Oversatt av Christina Revold

Pierre Lemaitre IRÈNE. Oversatt av Christina Revold Pierre Lemaitre IRÈNE Oversatt av Christina Revold Om forfatteren: Pierre Lemaitre, født 1956 I Paris. Han underviste i litteratur i mange år før han viet sin tid til å skrive skuespill og romaner. Irène

Detaljer

Nature is what surrounds us

Nature is what surrounds us Nature is what surrounds us NNKS galleri, Torvet i Svolvær 16.08.2009 20.09.2009 7 billedkunstnere og to forfattere tar for seg kunstens relasjon til naturen og natur som objekt for kunst og kunstnerisk

Detaljer

Spire jobber for en rettferdig og bærekraftig fordeling. hovedfokus på miljø, matsikkerhet og internasjonal

Spire jobber for en rettferdig og bærekraftig fordeling. hovedfokus på miljø, matsikkerhet og internasjonal Hva jobber Spire med? Spire arrangerer årlige kampanjer som setter fokus og jobber politisk med sentrale temaer innenfor Spires hovedfokusområder. Høsten 2011 het kampanjen Monsanto ut av oljefondet. Våren

Detaljer

TEMA VANN KRAFT ENERGI

TEMA VANN KRAFT ENERGI VANN I KUNSTEN 2014 TEMA VANN KRAFT ENERGI HVA ER VANN I KUNSTEN? Samarbeid mellom Lillehammer Kunstmuseum og Eidsiva Utstilling i byen! Åpning på Lilletorget Dypdykk og Vanndrypp HVA OPPNÅR DU? Erfaring

Detaljer

Edward Rutherfurd PARIS. En roman. Oversatt av Arve Torkelsen. juritzen forlag

Edward Rutherfurd PARIS. En roman. Oversatt av Arve Torkelsen. juritzen forlag Edward Rutherfurd PARIS En roman Oversatt av Arve Torkelsen juritzen forlag PARIS Copyright 2013 Edward Rutherfurd Norsk utgave juritzen forlag as 2014, Oslo www.juritzen.no Materialet er vernet etter

Detaljer

En glødende samtidskunstner

En glødende samtidskunstner En glødende samtidskunstner Av Anne Eriksdatter Bye 22.02.2012 09:49 Hannah Ryggen hadde alltid noe å si oss. Det vil hun alltid ha, så lenge menneskene har noe ondt på hjertet, sier Inga Elisabeth Næss,

Detaljer

Vest-Agder-museet IKS:

Vest-Agder-museet IKS: Vest-Agder-museet Vest-Agder-museet IKS: Kommunene 50% og fylkeskommunen 50% 45 ansatte 42 mill. i årlig omsetning 250 000 historiske fotografier 99 antikvariske bygninger 15 000 m² bygningsmasse 70 000

Detaljer

Læreplan i fotograffaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i fotograffaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i fotograffaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Referensialitet i Edvard Munchs fotografiske selvportretter

Referensialitet i Edvard Munchs fotografiske selvportretter Referensialitet i Edvard Munchs fotografiske selvportretter - Selviakttakelse og selvfremstilling i den selvbiografiske praksis. Av Cecilie Tyri Holt Forord I første omgang vil jeg takke fotohistoriker

Detaljer

PROGRAM UTSTILLINGER 2014

PROGRAM UTSTILLINGER 2014 PROGRAM UTSTILLINGER 2014 VELKOMMEN TIL KUNSTSENTERET Møre og Romsdal kunstsenter er et av 15 kunstsentre som ligger spredd fylkesvis i Norge. Senteret ble opprettet i 1978, og sommeren 2012 flyttet vi

Detaljer

Årstall: 2001 2002. granitt, noen deler polert, noen grovt tilhugget. Avsatte midler: Kr. 100.000,-

Årstall: 2001 2002. granitt, noen deler polert, noen grovt tilhugget. Avsatte midler: Kr. 100.000,- Utsmykkingsted: Nordal skole Kunstner: Siri Bjerke Årstall: 2001 2002 Utsmykkingen består av: Hesteskulptur i granitt, noen deler polert, noen grovt tilhugget. Avsatte midler: Kr. 100.000,- Les videre

Detaljer

Vårt innspill vil i all hovedsak omhandle opphavsretten og dens betydning for økonomien til de visuelle kunstnerne.

Vårt innspill vil i all hovedsak omhandle opphavsretten og dens betydning for økonomien til de visuelle kunstnerne. Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo V/ Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein Sendt på e-post til postmottak@kud.dep.no Deres ref. 14/2284 Oslo, 1. oktober 2014 INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI

Detaljer

inspirasjon hjem klassiske detaljer

inspirasjon hjem klassiske detaljer inspirasjon hjem Smykkedesigner Nathalie Jean har brukt hele fargekartet i leiligheten sin i Milano. Fra den korallfargede stuen til badet i pistasj resultatet er lekkert! Tekst Chiara dal Canto Foto Alessandra

Detaljer

Arne Jacobsen 1902-1971

Arne Jacobsen 1902-1971 ble ble født født 1902 i København. i I samme I by by utdannet han han seg seg ved ved Kunstakademiet og og gikk gikk arkitekturens vei. vei. Han Han var var også professor ved ved skolen i perioden i

Detaljer

Verning av DOLK sine gateverker i Bergen

Verning av DOLK sine gateverker i Bergen Verning av DOLK sine gateverker i Bergen Rapport utarbeidet av Kunstveggen.no: Christian Hundevadt, Fredric W. Madsen & Gard Eiklid Biografi DOLK (DOLK LUNDGREN) er pseudonymet til Norges mest anerkjente

Detaljer

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM PROGRAM FOR VGS HØST/VINTER 2011 Susanna Majuri: High Tide, 2006, Fotografi. Vi går en spennende høst i møte på SKMU! Velkommen til å delta på våre omvisninger og aktiviteter

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 7

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 7 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 7 I utgangspunktet er to klasser (a/b, c/d, e/f) sammenslått og delt i tre. I noen perioder jobber vi

Detaljer

lisbeth hjort malerier i utvalg Galleri Albin Upp 2010

lisbeth hjort malerier i utvalg Galleri Albin Upp 2010 lisbeth hjort malerier i utvalg Galleri Albin Upp 2010 Farge først så form I et nøtteskall er dét oppgaven Lisbet Hjort har stilt seg selv, det er rammen hun velger å arbeide innenfor. Stramme komposisjoner

Detaljer

Vær sett med barns øyne

Vær sett med barns øyne fotografering som teknikk og formidlingsform. Foto: Barnehagene i Ringebu kommune/kks Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt

Detaljer

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Løten kommune Besøksadresse: Kildevegen 1 postadresse: Postboks 113 telefon: 62564000 faks: 62564001 epostadresse:

Detaljer

MON 01 Lite firkantalbum meget gammelt

MON 01 Lite firkantalbum meget gammelt MON 01 Lite firkantalbum meget gammelt Gamle bilder Alle er bilder på "papplater" ca 6,5 x 10,5 cm store. Totalt 24 bilder En del folk er vanskelig å identifisere Album har tilhørt Beret L. Lien, så noen

Detaljer

Bordet er dekket til kunstverksted. Klar til start:

Bordet er dekket til kunstverksted. Klar til start: Bordet er dekket til kunstverksted. Klar til start: Abonnementstilbud fra DKS Finnmark. Visuell kunst. 6.klasse. Produsent: Nordnorsk Kunstnersenter Ide: Bjørn Tore Stavang SYSTEMKAOS: Fotocollage med

Detaljer

LYSBRUK I PORTRETTER DE SISTE 1000 ÅRENE

LYSBRUK I PORTRETTER DE SISTE 1000 ÅRENE LYSBRUK I PORTRETTER DE SISTE 1000 ÅRENE År 1000. Dette er en illustrasjon fra Otto 3.s Evangelarium, ca år 1000. Foldene i klærne gir en illusjon av lys som kommer ovenfra, og strålene som kommer ovenfra

Detaljer

Vi har gleden av å presentere høstprogrammet til Gallerirunden, og vårt tilbud innen kunstformidling til Kultur for eldre i Grenland.

Vi har gleden av å presentere høstprogrammet til Gallerirunden, og vårt tilbud innen kunstformidling til Kultur for eldre i Grenland. BLI MED PÅ GALLERIRUNDEN I GRENLAND! Vi har gleden av å presentere høstprogrammet til Gallerirunden, og vårt tilbud innen kunstformidling til Kultur for eldre i Grenland. Vi hadde et prøveprosjekt i våres

Detaljer

Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplankode: XXXX-XX Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for Fastsett som forskrift av . Gjeld frå

Detaljer

Malekurs ved. Jan-Ove Tuv. Elev av Odd Nerdrum (1996-2002) Selvportrett som stolt kitschmaler (detalj) malekurstuv.no malekurstuv.

Malekurs ved. Jan-Ove Tuv. Elev av Odd Nerdrum (1996-2002) Selvportrett som stolt kitschmaler (detalj) malekurstuv.no malekurstuv. Malekurs ved Jan-Ove Tuv Elev av Odd Nerdrum (1996-2002) 2013 Selvportrett som stolt kitschmaler (detalj) Denne katalogen er laget for å gi et bredere overblikk over min kursvirksomhet. Katalogen kan fritt

Detaljer

Kulturbygda i Hallingdal

Kulturbygda i Hallingdal Kulturbygda i Hallingdal - Det politiske ansvaret ligger i å legge til rette for at samfunnet vårt har rom for ulike kulturuttrykk uten å sette ett foran et annet, men gi gode livsvilkår for alle. Ola

Detaljer

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk inal adobe cut cs3 til nå... den daglige tegningen webside indesign indesign komposisjon dreamweaverflash typografi label photoshop Z steampunk Z logo film bridge masse som struktur typografi: Typografi

Detaljer

Elling Reitan. Son Sun Magic s magiske verden GALLERI PINGVIN. 6. mars - 28. mars 2010

Elling Reitan. Son Sun Magic s magiske verden GALLERI PINGVIN. 6. mars - 28. mars 2010 Elling Reitan GALLERI PINGVIN 6. mars - 28. mars 2010 Son Sun Magic s magiske verden Velkommen til åpning av utstillingen Son Sun Magic s magiske verden Lørdag den 6.mars kl. 12 15 malerier + diverse grafikk

Detaljer

OBJEKT NR Fredag 27. november 2015. kl 17.30 POSTKORT

OBJEKT NR Fredag 27. november 2015. kl 17.30 POSTKORT Fredag 27. november 2015. kl 17.30 POSTKORT 1002 1001 1003 1001 o Nordcap-kort fra S/S Kong Harald. Sendt til USA i 1904. Frimerket mangler. K-2 500,- 1002 o Nordcap-kort fra S/S Ragnvald Jarl. Sendt til

Detaljer

Katalog 75. J. C. C. Dahl. To unike eksemplarer av hans utgivelse om stavkirkene

Katalog 75. J. C. C. Dahl. To unike eksemplarer av hans utgivelse om stavkirkene Katalog 75 J. C. C. Dahl To unike eksemplarer av hans utgivelse om stavkirkene Kjære bokvenn. Denne gang presenteres kun en utgivelse, nemlig J. C Dahls verk om norges stavkirker fra 1837, Denkmale einer

Detaljer

Norske nazister på flukt

Norske nazister på flukt Norske nazister på flukt Anne Kristin Furuseth Norske nazister på flukt Jakten på et nytt hjemland i Argentina Anne Kristin Furuseth: Norske nazister på flukt Jakten på et nytt hjemland i Argentina Schibsted

Detaljer

Øye i Øye. En teaterforestilling basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier.

Øye i Øye. En teaterforestilling basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier. Øye i Øye En teaterforestilling basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier. Øye i Øye Øye i Øye er en teaterforestilling for barn basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier, tegninger

Detaljer

En helt vanlig flytur Dagens Næringsliv, September 4, 2010

En helt vanlig flytur Dagens Næringsliv, September 4, 2010 PETER FISCHLI & DAVID WEISS PRESS p. 2 p. 8 p. 9 Fotografi om høsten Objektiv #3, 2011 Sett gjennom flyvinduet Billedkunst 5, 2010 En helt vanlig flytur Dagens Næringsliv, September 4, 2010 1 AgCl (Unexposed

Detaljer

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM PROGRAM FOR 8.-10. TRINN HØST/VINTER 2011 Susanna Majuri: High Tide, 2006, Fotografi. Vi går en spennende høst i møte på SKMU! Velkommen til å delta på våre omvisninger og aktiviteter

Detaljer

Kunstreise i antikkens Hellas Bli med på malekurs til antikkens Aten

Kunstreise i antikkens Hellas Bli med på malekurs til antikkens Aten Kunstreise i antikkens Hellas Bli med på malekurs til antikkens Aten Lær å male bildene du drømmer om, inspirert av rike kulturopplevelser i antikkens Aten Tidspunkt: 1. mai 8. mai 2014 Arrangør: Kultur-

Detaljer

Velkommen til stor litteraturdag på Oslo Lufthavn, Gardermoen. onsdag 10. november 2010. Leseløftet

Velkommen til stor litteraturdag på Oslo Lufthavn, Gardermoen. onsdag 10. november 2010. Leseløftet Velkommen til stor litteraturdag på Oslo Lufthavn, Gardermoen onsdag 10. november 2010 Over 50 000 mennesker passerer Oslo Lufthavn, Gardermoen, daglig og 13 000 mennesker har sin arbeidsplass her. Mange

Detaljer

Tom Sandberg. Henrik H Langeland

Tom Sandberg. Henrik H Langeland 2 Tom Sandberg Henrik H Langeland 3 6 Oslo 2011 23. februar 6. mars Tom Sandberg er ikke så opptatt av hvem som hopper lengst eller kommer først i mål. Mens de akkrediterte sportsfotografene stort sett

Detaljer