ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring"

Transkript

1 Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni Alle artistene stilte opp gratis. Her underholder Robert Stoltenberg et stort og entusiastisk publikum. Kunnskap Omsorg Mestring

2 Årsmelding Aksept 2014 Innhold Side INNHOLD 2 INNLEDNING 3 DRIFT 5 ORGANISASJONSKART 6 ÅPENT MILJØ 7 - Brukerstyrte aktiviteter 8 GJESTEHUSET 9 POLIKLINIKKEN 12 - Terapeutisk arbeid 12 - Sosialklinisk arbeid 13 - Grupper 13 - Undervisning og formidling 14 STABSTEAMET 16 STATISTIKKTALL TILBUD OG TJENESTER AKSEPT 17 PROSJEKTER MED STØTTE FRA HELSEDIREKTORATET 18 PROSJEKT MED STØTTE FRA UDI 21 ARRANGEMENTER 22 SAMARBEID 23 AKSEPTS SOLIDARITETSFOND 24 HIVSITUASJONEN 25 BRUKERMEDVIRKNING 26 ORGANISASJON 27 SKAMMEN av Jens Harald Älgenäs Eliassen 31 Forsidefoto: Ståle Lidsheim, Kirkens bymisjon Side 2 av 33

3 INNLEDNING Hiv-situasjonen i Norge utviklet seg i 2014 i tråd med tendensene fra de foregående årene. Det ble registrert 249 nye hivtilfeller. Av disse var 68 smittet bosatt i Norge, og 178 smittet før ankomst til Norge (samt 3 ukjente). Tallene synliggjør at Norge fremdeles har en utfordring i forhold til å redusere nysmitte, og da særlig inne MSM-gruppen. Tallene viser også at andelen av flyktninger og innvandrere som lever med hiv i Norge øker jevnt år for år. Denne gruppen er kanskje den mest sårbare gruppen hiv-positive i Norge. De kommer fra krig eller annen vanskelig situasjon i hjemlandet, de har forlatt alt og mange har i tillegg opplevd vonde og traumatiske ting enten i hjemlandet eller på sin flukt eller reise til Norge. I tillegg erfarer vi på Aksept at stigmatisering av hiv-positive er meget sterk i innvandrergruppene. Det å være hiv-positiv er noe de fleste holder helt skjult, for sin familie, sine barn, venner, prest og til og med noen ganger sin for partner. Aksept retter et særlig fokus mot asylsøkere og innvandrere som lever med hiv. Vi opplever at denne gruppen har store og sammensatte behov, og samtidig er det den gruppen som det kanskje er vanskeligst å nå frem til. På mestringskursene for asylsøkere og innvandrere, som vi har tre ganger i året, erfarer vi gang på gang magien i at mennesker møtes og opplever at de ikke står alene med sin hiv-diagnose. Mange har aldri møtt en hiv-positiv i Norge tidligere, og de har lite kunnskap om at hiv også finnes her. Vennskap, nettverk og kunnskap om hvordan leve godt med hiv gir våre kursdeltakere håp og fremtidstro. I år har vi også hatt et prosjekt i samarbeid med UDI. Fokus har vært å undersøke hva som skal til for at hiv-positive kan motiveres til frivillig retur etter endelig avslag på sin asyl- eller oppholdssøknad i Norge. Resultatene viser at hiv-positive er redde for å returnere til hjemlandet både av medisinske grunner og av sosiale og økonomiske grunner. Som hiv-positiv er man svært sårbar ved retur. På grunn av stigma og diskriminering kan det være ekstra vanskelig å skaffe seg jobb og bolig. Videre kan medisinsk oppfølging være usikker eller mangelfull selv om landet i prinsippet tilbyr hiv-behandling. For den hiv-positive er det en stor helsemessig risiko å ta dersom man ikke får riktig medisinsk oppfølging. Konsekvensene kan bli resistens i forhold til tilgjengelige medisiner, immunsvikt og utvikling av Aids. Garantier i forhold til medisinsk oppfølging, godt tilrettelagt overgang til behandling i hjemlandet, hjelp til å komme i gang med egen virksomhet og kontakt med frivillige organisasjoner er noen av de anbefalingene våre informanter kommer med for å motivere til frivillig retur. For mange er det uansett uaktuelt å reise tilbake frivillig. Den sjansen er de ikke villige til å ta. Vi mener at det ikke er forsvarlig å tvangsreturnere hiv-positive dersom de ikke er sikret riktig medisinsk oppfølging i hjemlandet. Dette vil utgjøre en stor risiko for den enkelte, og for samfunnet, ved svekket immunforsvar og høye virustall. Kort om Aksept Aksept er et psykososialt senter som yter hjelp til alle berørt av hiv, samt bidrar med kunnskap om hiv til andre instanser som har behov for dette. Vi er en virksomhet innenfor Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo. Senteret drives med midler fra Oslo kommune og Helse- og omsorgsdepartementet. Aksept har drevet sin virksomhet siden I 1999 ble driften utvidet til også å omfatte døgnopphold, samtidig som vi flyttet inn i nye lokaler i Fagerheimgata 16 på Grünerløkka. Side 3 av 33

4 Aksepts visjon er at mennesker som lever med hiv har et godt liv i nære relasjoner og i samfunnet. Våre tre hovedarbeidsområder innenfor hiv-arbeidet i Norge er kunnskap, omsorg og mestring. Aksept skal gi hjelp, støtte, utfordring og veiledning til alle berørt av hiv, slik at de beholder/får styring og handlekraft i eget liv. Vi ser et klart behov for økt kunnskap om hiv i samfunnet, ikke minst innen helsevesenet. Stigmatisering og diskriminering av hiv-positive er fremdeles et stort problem. Dette bidrar til nedbrytende selvstigmatisering, skam og isolasjon blant hiv-positive. Takk Aksept var i 2014 finansiert av Oslo kommune og Helse- og omsorgsdepartementet, og vi benytter anledningen til å takke for den støtten som er gitt oss. Vi takker også Helsedirektoratet for støtten til flere viktige prosjekter. Til slutt en stor takk til alle ansatte og frivillige medarbeidere for deres engasjement og pågangsmot. Ina Herrestad Institusjonssjef Mars 2015 Side 4 av 33

5 DRIFT Grunndriften ved Aksept kan deles inn i tre hovedenheter, som også danner en helhet: Gjestehuset tilbyr korttidsopphold med hovedvekt på økt mestring i eget liv. De ansatte følger opp brukerne, veileder og bidrar til at de får meningsfulle opphold på Aksept. Fagpersonalet underviser og veileder også studenter, hospitanter og folk i arbeidspraksis. Poliklinikken tilbyr undervisning, veiledning og rådgivning, terapeutiske samtaler, tolking (språklig og kulturell), fysioterapi, akupunktur og massasje. Tilbudet er til dem som bor på huset og til andre som kommer poliklinisk. En del av arbeidet foregår via telefon. Det åpne miljøet er et tilbud om en sosial møteplass, likemannsarbeid, næringsrik mat, faglige temakvelder og kulturelle opplevelser. Mål med virksomheten (overordnet): Målgruppene våre er: Vår visjon er at mennesker som lever med hiv har et godt liv i nære relasjoner og i samfunnet Vi bidrar med kunnskap, omsorg og utfordring slik at folk kan mestre livet og hverdagen med viruset. Vi bidrar til stigmareduksjon i samfunnet ved kunnskapsformidling om hiv-positives liv og sykdommens art Vi bidrar til reduksjon av smitte i befolkningen med hurtigtesttilbud og informasjon Mennesker som lever med hiv og deres partnere, familie og venner. Helsepersonell og andre yrkesgrupper som treffer mennesker som lever med hiv Lærere og elever/studenter, med spesielt fokus på helse- og sosialfag Religiøse ledere/minoritets-menigheter Befolkningen generelt. Verdier Vår forankring er å finne i Kirkens Bymisjons verdigrunnlag: Kirkens Bymisjons visjon er at menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Hiv-positive mennesker erfarer dessverre i stor grad stigmatisering og diskriminering på grunn av sin sykdom. Verdigrunnlaget og visjonen til Kirkens Bymisjon gjelder i aller høyeste grad for vårt arbeid med hiv i Norge. Strategier Vårt arbeid speiler Kirkens Bymisjons strategier: Vi avdekker stigmatisering og diskriminering gjennom å lytte til brukernes opplevelser i møte med helsevesenet, NAV og andre instanser. Vi formidler dette videre gjennom foredrag, undervisning og ulike møtepunkter med andre aktører. Vi påvirker samfunnet gjennom foredrag, undervisning, avisartikler med mer. Vi forebygger fysiske og psykiske lidelser gjennom tilbudene våre. Vi forebygger smitte gjennom kunnskapsformidling, hurtigtest-tilbud, støtte og oppfølging av hiv-positive. Vi forebygger stigmatisering, diskriminering og dårlig behandling av hiv-positive gjennom undervisning og formidling. Vi gir brukerne våre omsorg, bistand og behandling på senteret. Side 5 av 33

6 Vi er med å fremme hiv-positives rettigheter gjennom informasjon til brukere, høringsuttalelser og bistand til asylsøkere med hiv. Vi bygger inkluderende fellesskap i vårt åpne miljø, på Gjestehuset vårt, gjennom kulturarrangementer og fester. Vi fremmer deltakelse gjennom å gi rom for likemannsarbeid og brukerengasjement på Aksept, gjennom å inkludere brukere i ulike sammenhenger som foredrag, høringer og prosjekter og gjennom brukerrådet vårt Vi fremmer aktivitet og arbeid gjennom å gi mulighet for arbeidspraksis og språkpraksis for hiv-positive og andre på Aksept Vi legger til rette for frivillig innsats på Aksept. Vi har frivillige medarbeidere med og uten hiv. Gjennom vår årlige Verdens Aidsdags arrangement søker vi å være en inviterende og engasjert kirke med rom for alle. ORGANISASJONSKART Aksept organisasjonskart pr INSTITUSJONSSJEF (1 åv) KULTURLEDER 1 ansatt (0,2 åv) Arrangementer i miljøet, Hagekonsert, hjemmeside, mv. STABSTEAMET 5 ansatte (4,7 åv) Administrasjon/ledelse, respesjon, kjøkken, og renhold GJESTEHUSET 8 ansatte (4,8 åv) Heldøgns drift av Aksept s Gjestehus POLIKLINIKKEN 6 ansatte (5,1 åv) Samtaler, grupper, undervisning, mm. Side 6 av 33

7 NOEN GLIMT FRA AKSEPTÅRET 2014 Statsministerens ektemann tilbereder kjøtt fra Swaziland på Aksept Statsminister Erna Solberg mottok 20 kilo kjøtt i gave fra bønder i Swaziland som hun ga videre til Kirkens bymisjon, som fordelte gaven til Aksept. I januar sendte hun sin ektemann, Sindre Finnes, til Aksept for å tilberede kjøttet og servere det til Aksepts beboere. ÅPENT MILJØ Det åpne miljøet på Aksept er et treffsted, et sted for selvhjelp og et sted hvor man kan få et godt og næringsrikt måltid. I tillegg har vi temakvelder og kulturelle aktiviteter. Det er mulig å komme innom for å møte andre brukere, lese aviser, bruke PC/Internett, slappe av, treffe personalet og gjøre avtaler. Hovedmålsettingen for vårt arbeid i det åpne miljøet er at våre brukere og deres pårørende skal få dekket sine behov for kontakt med andre i samme livssituasjon. Videre kan deltakelse i det åpne miljøet være første skritt i retning av mer åpenhet om sin hiv-diagnose. I miljøet får brukerne informasjon om andre tilbud på Aksept slik at psykososial støtte er tilgjengelig ved behov. Vi har som mål å inkludere brukere på tvers av generasjoner, kulturer og livserfaringer. Sindre Finnes (t.v.) og Frank Bakke Jensen (Stortingsrep. (H)) på Aksept sammen med Kjøkkensjef på Aksept Harry Kristoffersen (t.h.). Helseministeren på besøk Helseminister Bernt Høie fikk omvisning og informasjon om Aksepts arbeid og utfordringer under sitt besøk den 22. april. Aksept har egen kulturleder. Kultur er et viktig redskap i arbeidet vårt. Vi tror på verdien av et variert og allsidig kulturtilbud som bidrar til å skape vekst og gi gode opplevelser. Vi ønsker at de ulike aktivitetene og arrangementene i regi av Aksept skal kunne gjenspeile noe av det kulturelle mangfoldet som finnes i Aksepts brukergruppe. På den måten forsøker vi å la ulike kulturelle uttrykk samle og forene den bredt sammensatte brukergruppa som møtes på Aksept på tvers av rase, livssyn, seksuell legning og ulik sosial bakgrunn og tilhørighet. Vi opplever at møteplassen i det åpne miljøet både utfordrer og inspirerer brukere og ansatte og gir mulighet for opplevelse av felleskap og samhandling. Vi har innredet et lite kapell beliggende sentralt i huset. Døra står alltid åpen, og det er mange måter å bruke rommet på. For noen handler det om å tenne et lys for noen man savner. For andre er det en mulighet til å sitte i stillhet. Noen mediterer, ber eller konsentrerer seg om en utfordring. Sorg, savn, men også glede og håp, klage og sinne hører hjemme her. Helseminister Høie og institusjonssjef Aksept, Ina Herrestad i stuen på Aksepts Gjestehus Holmenkollstafetten For tredje år på rad løp Aksept Holmenkollstafetten. Både brukere av huset, ansatte og andre venner av huset fylte de 15 etappene, og vi forbedret tiden vår med vel et minutt fra Blant aktivitetene i regi av det åpne miljøet er: temakvelder, konserter, karaoke, internasjonale kvelder, samt større arrangementer som sommerfest, pinnekjøttmiddag og julemarkering. I 2014 var det til sammen 3113 besøk på de 126 gangene miljøet var åpent. Se i boksene på siden for nærmere beskrivelse av en del av aktivitetene vi har hatt i Side 7 av 33

8 Hiv og kroppen din HivNorge gjennomførte gjennom hele året en kursserie for hiv-positive som vil vite mer om hiv og de helsemessige utfordringene det kan medføre. Kurset tok sikte på å gi mennesker som lever med hiv-infeksjon en kort innføring i hvordan hiv og hiv-medisiner kan påvirke kroppens ulike organer og funksjoner, og hva man eventuelt kan gjøre for å redusere skadevirkningene på lang sikt. Brukerstyrte aktiviteter Handleturer til Sverige Det har vært arrangert to brukerstyrte handleturer til Sverige i henholdsvis 23. mars og 14. desember, hvor det var respektive 7 og 8 deltakere. Reisene ble finansiert av Aksepts gavekonto og med støtte fra Grongstads minnefond. Sommertur til Hvasser Med midler fra Grongstads minnefond arrangerte brukere en ukes sommeropphold på Kirkens Bymisjons sommerhytte på Hvasser. 5 personer deltok og turen var svært vellykket i nydelig sommervær. Studietur til Aids-fondet i København desember dro en gruppe på 10 brukere til København med danskebåten. De besøkte Aidsfondet i Danmark, som er den største hiv-rettede organisasjonen i landet. De dro for å lære om det arbeidet som gjøres der og for å bli inspirert til nye tiltak på Aksept. Julaften på Aksept Nye Pluss, hiv-positives landsforening, arrangerte julefeiring på julaften for sine medlemmer og brukere av Aksept. Det kom ca. 25 personer, og det ble en veldig hyggelig kveld med god mat, gaver og sosialt samvær. Karaoke Gjennom hele året arrangeres det brukerstyrt karaoke med en uhøytidelig og avslappet atmosfære, hvor man kan synge alene, synge sammen med andre, danse eller bare lytte til det andre bidrar med. Aksepts Hagekonsert Hele 2340 personer var innenfor portene til Aksepts hagekonsert den 24. juni. Deriblant statsminister Erna Solberg. Side 8 av 33

9 GJESTEHUSET Gjestehuset på Aksept har 9 enerom med eget bad, felles oppholdsrom og kjøkken. I mai 2013 endret vi døgntilbudet på Aksept noe og endret navnet til Gjestehus. Endringen innebærer at gjestene lager frokost og aftensmat selv, og at de får nøkkelbrikke og kan låse seg inn og ut av huset selv. Nattevakten er nå hvilende, mot våken tidligere. Vi baserer oss med dette på tillit til våre gjester, og erfaringene hittil er svært positive. Endringene ble gjort i forbindelse med at vi er lavere bemannet og nå har sovende nattevakt. Opphold ved Gjestehuset er gratis og inkluderer alle måltider. Personal med helse- og sosialfaglig bakgrunn er alltid til stede. Gjester på Gjestehuset har tilbud om støttesamtaler med personalet. Gjester kan også avtale terapeutisk behandling på Poliklinikken. Alle tilbud i det åpne miljøet er også tilgjengelige for de som bor på Gjestehuset. I 2014 hadde vi et belegg på 79%. Vi hadde i alt 2127 overnattinger fordelt på 112 unike brukere. Av disse kom 36% fra Oslo, 64% kom fra resten av landet. Fordelingen i forhold til antall overnattingsdøgn var imidlertid 43% Oslo-borgere og 57% personer utenfor Oslo. Andelen kvinner har gått ned til 40% i 2014 mot 45% i Vi har flere brukere som kommer som asylsøkere fra afrikanske land. Det bor også i perioder barn på Gjestehuset, både under hiv-skole for barn med hiv, og når mødre med barn er gjester ved huset. Vår meget sammensatte brukergruppe fører til at noen av våre møter foregår på både norsk og engelsk, og noen ganger har vi behov for tolking til andre språk. Stuen på Gjestehuset Kjøkkenet på Gjestehuset Bakgrunn for søknad om opphold Den hiv-positive søker selv om opphold ved å fylle ut et søknadsskjema og sende det til Aksept. De fleste som søker i god tid får opphold i tråd med sine ønsker. Vi prioriterer dem som til enhver tid opplever spesielt store utfordringer knyttet til det å leve med hiv. Grunner til å søke om opphold på Aksept kan for eksempel være behov for å komme ut av isolasjon. Mange forteller om gjentagende depresjon. Det kan det være godt å treffe andre i samme situasjon i trygge omgivelser. Noen opplever frembrudd av opportunistiske sykdommer, og problemer knyttet til medisinering. Det kan være sykdom og utmattelse etter avbrudd i medisinering og behov for hjelp til å komme i gang med regelmessig medisinering igjen. Det kan også handle om opplevelse av krise og kaos når diagnosen hiv-positiv er et faktum. Gjestehuset tilbyr stabilitet, samtale og støtte til å komme videre og leve best mulig med hiv. Det er flere som søker seg til oss på grunn av vansker med å finne og/eller ta vare på egen bolig i Oslo. Noen er i praksis uten fast bopel i perioder. Mange asylsøkere opplever en svært stressende bosituasjon med flersengsrom på asylmottak hvor de stadig er redde for å få avslørt sin hiv-diagnose. Side 9 av 33

10 Informasjonsarbeid og samarbeid med sykehus og skoler Flere brukere av Aksept kommer for å følge opp spesialistlege- og tannlegekontakter i Oslo. Dette bunner ofte i frykt for at taushetsplikten ikke blir overholdt på mindre steder, eller at de opplever en større forståelse for sine helseutfordringer på et universitetssykehus. Vi har jevnlig kontakt med infeksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS), og mange av våre klienter benytter et døgnopphold som en forlengelse av sykehusoppholdet. Avmagring er fortsatt et problem. Både i forbindelse med sykdommen i seg selv, kvalme på grunn av bivirkninger av medisiner og uregelmessig liv. Mange legger på seg i løpet av oppholdet, og kan endre sine matvaner til det bedre. Ansatte fra Gjestehuset reiser ut til sykehusene på møter. Vi kan også avtale å møte pasienter som er innlagt ved sykehus, når det er behov for dette. Det er ønskelig med tett samarbeid med sykehusene. Erfaring viser at vi ved å besøke sykehusene oppnår å: Opprette gode kommunikasjonskanaler Utveksle kunnskap begge veier Få kontakt med nye brukere Bedre samordning i saker I 2014 reiste vi også til to skoler og underviste videregående elever ved helsefag. Dette var en erfaring som skolene, elever og lærere satte pris på. Det er planer om å dra til disse skolene også i Dette tilbudet til skoleelever kan med fordel utvides til noen flere skoler, slik at informasjon om hiv kommer ut til unge mennesker som har et ønske om å jobbe som helsearbeidere. Gjestehuset har tilbud om akuttinntak Ved positivt utslag på hiv-testen tar Gjestehuset imot mennesker med akutt behov for samtale og støtte. Vi har erfart at andre aktører som utfører hurtigtesten, opplever det som trygt at de kan henvise direkte til vår avdeling for døgnopphold. Nydiagnostiserte gis et tilbud om akutt støtte og videre oppfølging. Å motta en hiv-diagnose er et sjokk for de aller fleste, og det å kunne komme til et trygt sted, få noen å snakke med og slippe å være alene, er viktig forebyggende arbeid. I ytterste konsekvens forebygges selvmord. Kursopphold og andre kortere døgnopphold I tillegg til at vi har løpende inntak av gjester til døgnopphold ved Gjestehuset, har vi også noen ganger beboere som deltar på kursopplegg i Aksepts regi, og i noen tilfeller i ekstern regi. Et kursopphold er kortere opphold med et spesifikt tema som man melder seg på. Fokus er kunnskapsbygging, deling av erfaringer, kulturopplevelser og fellesskap. De ulike typer kursopphold som vi har hatt: Mestringskurs for asylsøkere og innvandrere, M1 og M2 Helgeopphold i forbindelse med Holmenkollstafetten Hiv-skole for barn og unge som lever med hiv Kvinneuke Mestringskursene og hiv-skolen blir beskrevet senere i årsrapporten, under prosjekter. Frivillige på Gjestehuset Aksept Det ble satset på utvikling av frivillighet ved Aksept i Antallet har i 2014 vært stabilt ca personer. Frivillige har arbeidet rundt regnet 137 dagsverk, dvs. ca 1027 timer, både på Gjestehusets og resten av huset i løpet av Gjestehusets frivillige er der som ekstra ressurser. De har samtaler med gjestene og hjelper til ved behov. En av de frivillige tar i tillegg kjøreoppdrag. Noen frivillige er også i arbeid ved Aksepts miljøtilbud tirsdag og fredag som miljøvert/-vertinne. Arbeidsoppgavene er da å tilrettelegge det åpne miljøet ved å ta del i det sosiale, sette ut kaffe og frukt, holde orden, bistå kjøkkenet i Side 10 av 33

11 forbindelse med måltidet og ta del i andre praktisk oppgaver. En av de frivillige har startet å tilby datakurs, noe som er etterspurt av flere brukere. Noen brukere av huset er også frivillige og gjør en rekke viktige oppgaver som blant annet omfatter tolkeoppdrag, arrangering av turer og hagearbeid. De frivillige får opplæring internt på Aksept, samt at de får tilbud om et årlig, generelt kurs for frivillige i regi av Kirkens Bymisjon. Vi holdt en fagkveld for de frivillige i De frivillige har blitt en viktig del av det helhetlige tilbudet ved Aksept, og vi vil utvikle frivilligheten på Aksept videre i Side 11 av 33

12 NOEN GLIMT FRA AKSEPTÅRET 2014 Aids2014 i Melbourne Institusjonssjef og nestleder deltok på den 20. internasjonale Aidskonferansen i Melbourne juli POLIKLINIKKEN Aksept skal formidle kunnskap om hiv og livet med hiv. Aksept skal gi inspirasjon til mestring og bistå med å utvikle den enkeltes ressurser. Vi skal gi hjelp, støtte og veiledning til alle som er berørt av hiv. Gjennom varierte terapeutiske tilbud og metoder skal poliklinikken ved Aksept bidra til å styrke den enkeltes livsmestring og handlekraft i eget liv. Aksepts tilnærming til dette arbeidet er ulike samtaletilbud og terapiformer, veiledning, rådgivning, undervisning og informasjonsvirksomhet. Vår kompetanse har sitt utgangspunkt i lang erfaring fra arbeidet med hiv og formell kompetanse i sosial- og helsefag. Vi prioriterer hiv-relaterte problemstillinger og gir rask assistanse i akutt- og krisesituasjoner. Brukerrådstur Aksepts Brukerråd var i Amsterdam august på studietur. Det var 6 brukere og tre ansatte med på turen. De møtte to hiv-organisasjoner og hadde stort utbytte av å høre hvordan de arbeider med, og tenker rundt, hiv-forebygging og ivaretakelse i Nederland. Omvisning på Slottet Den 11. august arrangerte vi omvisning på Slottet for brukere av Aksept. Workshop om seksualitet I mai arrangerte Aksept og Nye Pluss workshop med tittel «seksualitet, åpenhet og kjærlighet». Det var 20 deltakere, som fikk råd og gode diskusjoner rundt spørsmål om hvordan man best kan ivareta et fullt og helt liv. Terapeutisk arbeid Samtaletilbud Den gode samtalen er et kjernetilbud på Aksept. To ansatte på Poliklinikken har videreutdanning i familieterapi, og en ansatt er medlem av Norsk forening for klinisk sexologi. Samtalene med klienter har variert fra veiledning og rådgivning til terapeutiske samtaler med sikte på å styrke klientens livsmestring. Vi tar i mot enkeltpersoner, par og familier. Akupunktur Sykepleier med utdanning i akupunktur og auriculomedisin (øreakupunktur) tilbyr behandlinger av en varighet på 1-30 ganger i løpet av et år, i gjennomsnitt 10 behandlinger. Siktemålet med behandlingen er balanse i kroppen. Det blir brukt mye tid på samtaler, identifisering av hvor det sitter ubalanse samt rådgivning om hva den enkelte selv kan gjøre. Akupunktøren har kombinert nåler på kroppen og i øret med varme lavasteiner og meditativ musikk slik at stressede kropper har fått hvile. Det ble gjennomført til sammen 149 behandlinger i Fysioterapi Aksept har ansatt fysioterapeut med videreutdanning innen Basal kroppskjennskap (BK) og Komplett fysikalsk lymfødembehandling. Fysioterapi er en del av vårt tilbud knyttet til mestring av livet med hiv. Det er viktig å avklare hvilke helsemessige ressurser den enkelte har for så å ta tak i motivasjon og endringsarbeid. Timene blir også benyttet til veiledning med øvelser, lungefysioterapi, avspenning, lymfødembehandling og massasje. Workshop om motivasjon I august arrangerte Aksept workshop med tittel «Bli ditt best jeg oftere». Coach Walter Heidkampf holdt en inspirerende kveld om hvordan man kan finne gode tilstander og motivasjon til å gjøre litt mer av det man ønsker. For noen kan en del av mestringen innebære å bli bedre kjent med egen kropp gjennom metoden Basal Kroppskjennskap. Dette dreier seg om enkle øvelser for å bevisstgjøre kontakten med egen kropp. Fokus er på balanse, fri pust og mentalt nærvær. Vi leter etter harmoni i pust og bevegelse. Vi øver på å være «her og nå» Side 12 av 33

13 Aktiv på dagtid I år har vi hatt en prøveordning med bestilling av 10 avtalekort og to ledsagerkort hos Aktiv på Dagtid. Hensikten var: at brukere som i korte perioder oppholder seg på Gjestehuset, kan få mulighet til å prøve ut forskjellige former for trening at ansatte skulle være ledsagere på et utvalg aktiviteter i håp om at det kunne dannes små grupper som ønsket å fortsette Vi tilbød ledsaking til helsestudio, vanngym, klatring, qigong og mensendieck. Det var varierende interesse, og det avstedkom ingen faste treningsgrupper. Imidlertid har mange hatt glede av å låne kortene på individuelt initiativ i løpet av året. Dette er administrert av Gjestehuset Sosialklinisk arbeid Flere av Aksepts brukere trenger støtte i møte med andre offentlige instanser. Også i 2014 har vi på ulike måter støttet asylsøkere med de utfordringene de møter i livet på mottak, i samtaler med UDI, ved avslag på søknad og anke på søknad og kontakt med advokater. Vi har bistått klienter i kontakt med NAV i forbindelse med: boligsøknader, økonomiske problemer, arbeid og trygd. Vi har også deltatt på møter på sosialkontor og boligkontor og med rettsvesenet. Vi har hatt oppfølging av, eller førstegangskontakt med klienter når de er på sykehus, hovedsakelig Ullevål sykehus. Vi har også vært på fengselsbesøk Tolking Ansatte på Aksept tilbyr tolking innenfor de språkgruppene vi behersker på huset, for tiden engelsk, fransk, tigrinja, amharisk og arabisk. Tolking er en utfordring for mange av våre brukere da de ofte er redde for at deres hiv-status kan bli kjent i deres egne miljøer ved bruk av tolk som kommer fra offisiell tolketjeneste. Tolkingen på Aksept er både språklig og kulturell. Grupper Samtalegruppe for kvinner I 2014 har det deltatt 4 kvinner i denne gruppen. Vi har hatt møter ca. en gang pr måned 2 timer pr. gang. Tematikken har hver gang dreid seg om ulike sider ved det å være kvinne og leve med hiv: selvbilde, stigmatisering, fysisk og psykisk helse, hiv-medisinering, arbeidsliv, seksualitet, møte med helsevesenet. Kvinnene rapporterer at gruppen har betydning for deres psykiske helse og for deres utvikling knyttet til det å akseptere diagnosen. De sier også at de registrerer fremgang i sin egen utvikling gjennom det å samtale i gruppe, høre om hverandres erfaringer og delta i refleksjon rundt egne og andres problemstillinger og seiere. Gruppen fungerer også som ressursgruppe for andre kvinner som ønsker å møte en eller flere kvinner som lever med hiv. Kulturgruppa Gruppen startet opp høsten 2013 og har fortsatt i Vi møtes ca. to timer en gang pr måned. Bakgrunnen for gruppen er: Det man nærer, er det som vokser. Det er tre medlemmer i gruppen i tillegg til gruppeleder Monica Miltun. Gruppen er dannet med utgangspunkt i kontakt gjennom individualsamtaler. Side 13 av 33

14 Undervisning og formidling Aksepts hospiteringstilbud Aksept tilbyr helse- og sosialarbeidere fra hele Norge å hospitere på Aksept i en kortere periode 3 dager. Målet er å overføre Aksepts erfaring og kompetanse i forhold til å møte hiv-positive. Vi vil også gi hospitantene en mulighet til å møte brukere, både på Gjestehuset og i det åpne miljøet på Aksept. Vi har hatt 25 hospitanter i Det har vært 17 sykepleiere, 3 sykepleierstudenter, 1 bioingeniør, 2 psykologistudenter,1 sosionomstudent. De kom fra, Olafiaklinikken, Diakonhjemmet, Høgskolen i Oslo, LMS Sørlandet Sykehus, UNN i Tromsø, Nydalen vgs, Feltpleien i Kongsberg og St. Olavs Hospital. Evalueringene fra hospitantene dette året er også meget gode. På spørsmål om Hvordan vil du vurdere ditt eget utbytte av hospiteringen svarer 16 med terningkast 6 (som er toppskår), 5 stk gir terningkast 5 og 2 stk gir terningkast 4 Deltakere sier: Å snakke med hiv-positive og høre hvordan de har blitt møtt av helsepersonell. Det vil jeg ta med meg, og tenke at en slik sykepleier vil jeg ikke bli. Har fått et bredere forståelse av hiv, helse, sosialt, medisiner og historie. Har erfart og forstått mer om Aksepts betydning for enkeltmenneske. Info om det varierte arbeidet og alle tilbudene på Aksept gjør det lettere å informere/henvise andre til dere. Har lært å være tilstede i samtalen, i deg selv, være nysgjerrig, ikke alltid en trenger å si noe for å hjelpe, lytte nysgjerrig. Har lært hvor skambelagt hiv fortsatt er, og hvor mange som holder det skjult var veldig overraskende og sjokkerende. Har fått nyttig læring når det gjelder relasjonskompetanse og kommunikasjon. Har lært litt om hva som er spesielt med hiv, og hva/hvilke tabuområder det omfatter, for eksempel; dødsangst, kropp, seksualitet, hjelpeløshet og avhengighet til andre. «Hiv og helse» - norskopplæring for brukere Vi fikk støtte til dette prosjektet via «Såmidler» fra Stiftelsen Kirkens Bymisjon. Utgangspunktet var at mange av våre brukere behersker norsk dårlig, eller ikke i det hele tatt. Som hiv-positiv er det viktig at du kan kommunisere med helsepersonell. Det er mange spørsmål knyttet til sykdommen. Det å mestre språket, er av stor betydning for muligheten til å ivareta egen helse. Manglende norskkunnskaper gjør det også vanskelig for mange å skaffe seg inntektsgivende arbeid i Norge. Kurset gikk over 13 kvelder á 2,5 time, inkl. middag. Kursleder var vår fysioterapeut og en bruker fra ressursgruppa var assistent. Målsettingen var : Å gi enkel norskopplæring knyttet til kunnskap om hiv Å bidra til økt selvtillit ved bruk av norsk språk Å myndiggjøre den enkelte i forhold til innsikt i egne helsespørsmål Å sikre forståelse av rettigheter og plikter knyttet til hiv Deltakerne var asylsøkere uten rettigheter til/ikke fullført språkopplæring innen Introduksjonsprogrammet Vi startet 6. februar og hadde siste samling 12. juni. Første gang møtte 9 deltakere. Antallet varierte fra 4 til 10 med en fast gruppe på 7. Side 14 av 33

15 Det var en stor glede å få gjennomføre dette. Engasjementet var stort og smittende, og det ble mye latter. Gruppa ivaretok hverandre, og det har var flott å se tryggheten deres når de prøvde seg på norsk i miljøet ellers. «Morsomt vi hjelper hverandre!» Det var et sterkt ønske om at tilbudet skulle fortsette, men dette ville være avhengig av frivillige krefter. Det har vi ennå ikke klart å få på plass. Annen undervisning Aksept tilbyr også undervisning om hiv/aids, stigma, seksualitet, Aksepts arbeid, mv., til studenter, helsepersonell og andre aktuelle grupper. I 2014 har ansatte på Aksept holdt foredrag og undervisning både utenfor og på huset for bl.a; Glemmen videregående skole (elever) St. Hallvardshjemmet (sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere) Diakonhjemmet (sosionomstudenter) Hamar asylmottak (beboere og ansatte) Ullevål sykehus (sykepleiere ved gastro og postoperativ) Sofienbergsenteret (sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere) Tåsen skole (helsesøster og lærere) Pinsemenigheten Kringsjå (studenter) Holtekilen folkehøgskole (elever) Vi har også hatt besøk av hiv-organisasjoner fra Russland og Polen. Til sammen fikk over 733 personer undervisning fra en Aksept-ansatt i 2014 (inkludert Aksept s prosjekter) Side 15 av 33

16 STABSTEAMET Stabsteamet består av 3 ansatte som fyller følgende hovedfunksjoner på Aksept; Kjøkken sørger for tilbereding og matservering i det åpne miljøet og ved arrangementer, samt tilbereding av måltider for beboerne på Gjestehuset. Kjøkkensjefen holder også kostholdsveiledning individuelt og for grupper ved behov. Renholder har ansvar for renhold av hele huset og tøyvask, samt orden i tekstiler. Administrasjonssekretær, som håndterer økonomi, IT/teknisk utstyr, rapportering, statistikk, arkiv, post, brannvern, mm, er også teamleder for teamet og en del av ledergruppen på Aksept. Vi har i 2014 også hatt en person på tidsbestemt lønnstilskudd fra NAV/midlertidig stilling som resepsjonist mm, samt frivillige på kjøkken og renhold. Måltider og kosthold Kjøkkenets intensjon med måltidene er at det skal serveres god og næringsrik mat i hyggelige omgivelser. Måltidene skal ha en avslappet og god atmosfære til beste for alle. Maten har med gjenkjennelse, kultur og identitet å gjøre. Vi ser det derfor også som viktig å bidra med mat som er kjent for brukere med innvandrerbakgrunn. Vi knytter dette lettest opp mot internasjonale aftener og temaopphold. Kjøkkenet v/kjøkkensjefen forsøker å legge inn kostveiledning i programmet til temaoppholdene på Gjestehuset. Dette har vært etterspurt, og tilbakemeldingene har vært gode. I 2014 har det vært noe færre temaopphold. Men på Hiv-skolen og Mestringskurset i oktober holdt kjøkkensjefen kostholdsveiledning tilrettelagt for disse gruppene. Det undervises i hvordan man bygger opp et kosthold som inneholder de næringsstoffer vi trenger. Dette formidles på en forståelig måte, og teorien blir knyttet til de aktuelle rettene som blir laget. Alle brukere av Aksept har også mulighet til å gjøre avtale om individuell kostveiledning. I tillegg er det i det daglige ofte henvendelser til kjøkkenet med spørsmål og problemstillinger knyttet til kosthold. Bruken av frivillige på kjøkkenet har blitt videreutviklet og mer systematisert i Dette er en stor avlastning i den daglige drift av kjøkkenet, og et positivt innslag i arbeidsmiljøet. Vi har også i løpet av 2014, via Kirkens bymisjon sentralt, inngått avtale med Matsentralen. Dette er et foretak som driver innsamling av mat og andre dagligvarer fra produsenter, dagligvarekjeder og butikker, og stille de innsamlede varer til rådighet for ideelle tiltak som driver hjelpearbeid for vanskeligstilte. Råvarene er garantert fullgode, men nær «best før» dato. Det gir et større spillerom for Aksepts kostbudsjett. Red Ribbon Shop Stabsteamet er ansvarlig for Aksepts salg av røde sløyfer. Overskuddet går til Hivfondet. Vi selger også artikler fra Kirkens Bymisjon bl.a bøkene Rett fra hjertet og Rom for alle. Utleie av hybelrom Aksept har 3 hybelrom til kortere utleie for hiv-positive, deres pårørende, hospitanter og samarbeidspartnere. Disse rommene er atskilt fra resten av huset og har egne nøkler. Utleiepris for hybelrommene er kr 200,- pr. pers. pr. natt. Utleiestatistikken for 2013 og 2014 var som følger: ANTALL NETTER ANTALL PERSONER i ANTALL NETTER ANTALL PERSONER i i ) ikke unike Side 16 av 33

17 STATISTIKKTALL TILBUD OG TJENESTER AKSEPT Aksept oppnådde følgende statistikktall for sine sentrale tilbud og tjenester 2014: TILBUD/TJENESTER Samtale (inkl. ikke-avtalte samtaler) Samtale på Gjestehuset (inkl. ikke-avtalte samtaler) Samtale med bruker utenfor huset Samtale parsamtale; bruker og kjæreste/ektefelle 5 4 Samtale pårørende 2 4 Samtale barn under 18 år 1 1 Samtale/møte med instans vedrørende bruker Akupunktur Fysioterapi Akupressur Hurtigtest TILFELDIGE HENVENDELSER Samtale bruker pr. telefon (inkl. avtalte telefonsamtaler) Samtale pårørende pr. telefon (inkl. avtalte telefonsamtaler) Kontakt med bruker via e-post, faks eller brev Kontakt med instans vedrørende bruker pr. telefon, e-post, faks eller brev Bekymringshenvendelse BESØK I ÅPENT MILJØ Besøk i det åpne miljøet til lunch Besøk i det åpne miljøet til middag Totalt OPPHOLD PÅ GJESTEHUSET Beleggsprosent på Gjestehuset 79% 82% Prosentvis fordeling overnattingsdøgn av brukere bosatt i Oslo 43% 41% Prosentvis fordeling overnattingsdøgn av brukere bosatt utenfor Oslo 57% 59% Antall overnattingsdøgn på Gjestehuset Antall unike personer som har overnattet på Gjestehuset REGISTRERTE BRUKERE/PÅRØRENDE Nye brukere registrert Nye pårørende registrert 0 1 Antall brukere som døde Nedgangen i tallene på disse tjenestene skyldes en kombinasjon av lavere fokus og mangelfull statistikkføring hos enkelte, samt permisjon, sykdom, og ekstra arbeid i forbindelse med prosjektarbeid. Aksept vil i 2015 ha enda høyere fokus på statistikkføring ved å jevnlig ta opp dette som et tema i ulike interne fora, samt sørge for at rutiner for registrering følges. Side 17 av 33

18 PROSJEKTER MED STØTTE FRA HELSEDIREKTORATET Aksept og mestring - nasjonal hiv-strategi ( ) har mål og strategier som omfatter mye av vår virksomhet. Hovedmål II: Alle som lever med hiv skal sikres god behandling og oppfølging uansett alder, kjønn, seksuell orientering og/eller praksis, bosted, etnisk bakgrunn og egen økonomi. Mestringskurs for asylsøkere og innvandrere Et delmål er å redusere nysmitte spesielt blant særlige sårbare grupper - og styrke formidlingen av kunnskap og mestringsstrategier til innvandrermiljøer. Dette fokuserer vi på i våre mestringskurs, som arrangeres over én uke, tre ganger pr år. Prosjektstøtten gjør det mulig å invitere deltakere fra hele landet. Vi har etter hvert gjort oss mange erfaringer, både når det gjelder organisering, innhold og metode. Dette - samt evaluering fra deltakerne - inspirerer oss til stadig utvikling av tilbudet. Totalt har 36 personer deltatt fra ulike land i Asia og Afrika i De er i alderen 21 til 54 år og har bodd i Norge fra 1 til 4 år. Vi ønsker å bevisstgjøre den enkeltes ressurser i takling av utfordringer ved å leve med hiv. Vi tror at mestringskompetanse bygges gjennom kunnskap, informasjon, bevisste valg, trygghet og fellesskapstilhørighet. På det siste kurset var to barn med som pårørende. Vi klarte på kort varsel å lage et ukeprogram for dem som gjorde at foreldrene kunne følge hele kurset uten avbrudd. Alle samlinger har vært på Aksept. Den siste kursdagen har vi tilbudt mulighet for individuelle samtaler før hjemreise. Dette gir en svært god mulighet for deltakerne til å bli kjent med huset og dem som jobber her. Dette er med på å senke terskelen for å ta kontakt for videre oppfølging. Likemannsarbeid bidrar også til nettverksbygging. Brukere på Aksept deltok som ressurspersoner, tolker og tilretteleggere. Markedsføring og rekruttering Det å gjøre kursene kjent for dem vi ønsker å ha som deltakere er en utfordring. Etter mange års iherdig jobbing har vi nå fått etablert gode kontakter med leger og sykepleiere ved infeksjonsmedisinske avdelinger. Disse er bevisste på å informere om tilbudet og motivere til deltakelse. På flere asylmottak har vi også god kontinuitet i kontakten med sykepleiere som kjenner til oss. Her gjenstår også arbeid med å nå flere og påvirke holdninger. En ny og viktig arena har vært Nye Pluss sine fagkonferanser. Her møter vi flere i målgruppen som deltakere og kan invitere til kurs når vi har direkte kontakt. I forbindelse med hospitering får vi kontakt med flere som møter asylsøkere og innvandrere i sitt daglige arbeid. De blir svært gode ambassadører for Aksepts tilbud generelt og kan motivere til mestringskursene spesielt. Det er skrevet egen rapport om prosjektet. Hiv-skole for barn og unge For fjerde gang gjennomførte Aksept hiv-skole for barn og unge i Norge som lever med hiv. Vi var sammen i fire dager fra 30. september 03. oktober. Side 18 av 33

19 Hovedmålet med hiv-skolen var at barna og ungdommene skulle få mer kunnskap om hiv, medisiner, helsefremmede livsstil og ha sosialt samvær med andre unge som er i den samme situasjonen. Denne gangen deltok 9 barn og unge, i tillegg var en mor med. Sammensetningen av deltakerne var 7 jenter og 2 gutter. 6 hadde deltatt på hivskolen tidligere. Innhold på Hivskolen: «Legens time» ved infeksjonsoverlege Anne Maagård fra Oslo Universitetssykehus, Ullevål og Aksepts egne sykepleier Gro Kjær Aunås og Solveig Jacobsen. Foredrag samt spørsmål og svar. Sosialkonsulent Monica Miltun og Bjørn Rasmussen fra Aksept underviste om kropp og seksualitet. Flere av ungdommene delte sine erfaringer. Omvisning, kort foredrag og lek i gymsal ved Norges Idrettshøyskole Sightseeing i Oslo, blant annet Holmenkollen og Oslo sentrum. Konsert med artisten Tooji, samt påfølgende filmkveld med Tooji. Karaokekveld ledet av voksen rollemodell (bruker på Aksept). Innspilling av semifinalen Idol 2014 og møte med programleder Stian Blipp. Mat og helseundervisning ved Aksepts kjøkkensjef Harry Kristoffersen. Sessions med bildekunstterapi ved sosionom og billedterapeut Sissel Lohne I tillegg hadde vi mer uformelle møter og samtaler, samt aktiviteter som f.eks. «bli-kjent»-øvelse. Hurtigtesting på hiv I 2014 har vi tatt 97 hurtigtester på hiv. Ingen testet positivt. Testen er gratis, og man kan være anonym. Vi utførte hurtigtest alle ukedager, og i noen tilfeller i helgene. Vi testet 75 menn og 22 kvinner på Aksept i De aller fleste hadde funnet ut om tilbudet vårt via Internett. Aldersfordeling menn Aldersfordeling kvinner Alder Antall Alder Antall år år år år år år år år år år Flesteparten av de heterofile mennene har vært hos prostituerte kvinner i Norge, Marokko, Thailand, Sør Amerika, Vietnam og Kina. I noen tilfeller er smitterisikoen lik null, men disse mennene er svært engstelige likevel. Flesteparten av kvinnene forteller om utroskap som hovedkilde. Noen kvinner vil teste seg for hiv fordi de skal innlede et nytt forhold, eller gifte seg. Flere ønsker å få en skriftlig erklæring på at de er testet negativ, slik at de kan vise den til kjæresten ol. Ett av hovedmålene i Aksept og Mestring, Nasjonal hiv-strategi, er å redusere nysmitte, særlig blant grupper med høy sårbarhet for hiv. Tidlig diagnostisering av hiv-smittede, og tiltak for å redusere mørketall, medvirker til å forebygge spredningen av hiv. En hurtigtestkonsultasjon består av en samtale i forkant av testen, selve testingen (som tar et par minutter), og en samtale i etterkant. Hvis testen er positiv skal det foretas en ny test for å bekrefte resultatet. Dette kan gjøres på Ullevål Sykehus infeksjonspoliklinikken eller hos egen lege. Side 19 av 33

20 Hagekonsert 2014 Tirsdag 24. Juni inviterte Aksept for 13. gang til musikk, humor og overraskelser i sommerlige omgivelser i hagen på Aksept. Konserten var som alltid gratis og åpen for alle, og det var igjen en solid publikumsrekord med totalt 2350 mennesker i hagen vår denne kvelden. Årets arrangement var en del av Europride 2014 i Oslo, og publikum fikk oppleve disse artistene på verandascenen: Margaret Berger, SiLyA, Else Kåss Furuseth, Carl Espen & Josefin Winther, Robert Stoltenberg, Tuva Livsdatter Syvertsen, Tooji, Cårejånni Enderud, Princessilicious, Bjørn Olav Edvardsen, Gospelfabrikken, Ingrid Østang Band, Jorge Lera, Hanna Filomen Mjåvatn og Nye Cabarosa. SiLyA For første gang deltok en norsk statsminister på hagekonserten; Erna Solberg var gjest under hele arrangementet, og holdt også en appell fra scenen. Hiv-positive Glenn Foto:Ståle Lidsheim, Kirkens bymisjon Mathisen fortalte sin historie om hvordan det er å leve med hiv, og forfatter Morten Borgersen leste fra sin nye bok Forestillinger - om en ung, hiv-syk mann. Institusjonssjef Ina Herrestad, Aksept, og generalsekretær i HivNorge, Anne- Karin Kolstad hadde en dialog om forebygging innenfor hiv-feltet. Årets finale var en ny tekst til We are the world We are Aksept, skrevet og framført av Jarle Langbakk sammen med gospelkor, band og solister. Konferansier for arrangementet var komiker, programleder og beatbokser Stian Blipp. Foto: Ståle Lidsheim, Kirkens bymisjon Statsminister Erna Solberg Under vorspielet, fra dørene åpnet kl 18 til konsertstart kl 19, opptrådte Gospelfabrikken og kabaretgruppa Nye Cabarosa. I tillegg intervjuet Toril Martinussen den amerikanske fotografen John Palatinus. Han auksjonerte bort et av sine kunstfotografi og fikk bud på kr 6000 til Solidaritetsfondet. Alle artistene stilte, som alltid, opp på Aksepts hagekonsert uten å motta honorar eller annen form for vederlag. Bodvar Rødseth og Bjørn Ottar Undset var som vanlig ansvarlige for teknikk og lyd. Det var salg av mat og drikke, og ved utgangen ble det tradisjonen tro også samlet inn penger til Aksepts internasjonale solidaritetsfond. Sammen med overskuddet fra salg av mat og drikke, pengegaver i ettertid, auksjonering av bilde, samt pengegaver under etterfesten på Rockefeller, ble det totalt samlet inn kr til Aksepts Solidaritetsfond. Jorge Lera I samarbeid med EuroPride 2014 og Rockefeller Music hall, inviterte vi til stor etterfest på Rockefeller, hvor DJ Bright Eyes og DJ Surfrosa stod for musikken. I tillegg var det underholdning av draggruppa Princessilicious og poledanser Jorge Lera og hans dansecrew. Det var ca 1200 mennesker innom etterfesten. Hagekonserten på Aksept hadde ikke vært mulig å få til uten den formidable innsatsen som Foto:Ståle Lidsheim, Kirkens bymisjon blir lagt ned blant en stor gruppe med frivillige. Logistikken rundt alt dette koordineres med sikker hånd av tidligere Akseptansatt, Ingrid Rasten. Intensjonen med hagekonsertene har vært å markedsføre og synliggjøre Aksept også for andre enn dem som til daglig benytter seg av tilbudet vårt. Målet er at flest mulig skal få vite om oss og det vi tilbyr. Arrangementet er også en del av feiringen av EuroPride (Oslo Pride) i Oslo. Hagekonserten er finansiert med støtte fra Helsedirektoratet, og kulturleder ved Aksept, Svein Fuglestad, er produsent og arrangementsansvarlig. Side 20 av 33

21 PROSJEKT MED STØTTE FRA UDI I 2014 mottok vi støtte fra UDI for å gjennomføre et prosjekt med tittelen: Tilrettelegging for hiv-positive ved retur - utvikling av retur- og reintegreringstiltak Prosjektets hensikt: Bidra til at hiv-positive med endelig avslag kan returnere trygt til sitt opprinnelsesland. Bidra til økt grad av frivillig retur i denne gruppen. Tiltak: Kartlegge hvilke behov hiv-positive uten lovlig opphold i Norge har i forhold til frivillig retur. Gjennomføre en konferanse med ulike aktører i samarbeid med UDI for gjensidig informasjon, kartlegging av situasjonen og for å finne gode samarbeidsmåter for å legge til rette for trygg retur av hiv-positive. Legge grunnlag for å utarbeide retningslinjer for behandling av hiv-positive med endelig avslag. Bakgrunnen for at vi søkte om disse midlene var at Aksept har kontakt med som har fått endelig avslag på sin oppholdssøknad i Norge. For noen kan det å returnere frivillig til hjemlandet kanskje være bedre enn å bli i Norge uten rettigheter og med risiko for å bli tvangssendt tilbake. For hiv-positive er det imidlertid en del problemstillinger som gjør retur spesielt skremmende og risikofylt, og som bidrar til at de færreste overveier denne muligheten. Vi ønsket å kartlegge hva mennesker i den aktuelle målgruppen tenker om denne problemstillingen, og hva de mener kan bidra til at frivillig retur kjennes trygt og som en reell mulighet. Intervjuer, fokusgruppesamtaler, samt å innhente forskning og faglige råd, danner grunnlaget for å komme med noen anbefalinger til UDI. UDI vil på bakgrunn av dette vurdere om det er grunnlag og mulighet til å etablere nye retningslinjer for assistert retur for denne gruppen. Ved innhenting av informasjon ble det brukt følgende kilder: Individuelle intervjuer med 20 hiv-positive asylsøkere med endelig avlslag Fokusgruppe-intervju med hiv-positive asylsøkere med endelig avslag fra forskjellige områder av landet Gjennomgang av relevant litteratur Innspill fra samarbeidspartnere i Norge og andre land Konferanse med innledere fra forskjellige institusjoner og myndigheter, og deltakere fra både offentlige myndigheter og NGO er 4. november 2014 hadde vi en dagskonferanse i samarbeid med UDI der temaet ble belyst fra mange innfallsvinkler; internasjonalt ansvar, medisinske forhold, sosiale forhold knyttet til stigma og diskriminering, UDIs sårbarhetsprogram, tilgangen på behandling i ulike land mm. Det deltok 50 personer fra hele landet. Rapporten er ennå ikke ferdig, men hovedfunnene viser at disse områdene er mest sentrale å lage tiltak rundt: psykisk mestring, helse, inntekt og stigma. Resultatene viser at hiv-positive er redde for å returnere til hjemlandet både av medisinske grunner og av sosiale og økonomiske grunner. Som hiv-positiv er man svært sårbar ved retur. På grunn av stigma og diskriminering kan det være ekstra vanskelig å skaffe seg jobb og bolig. Videre kan medisinsk oppfølging være usikker eller mangelfull selv om landet i prinsippet tilbyr hiv-behandling. For den hiv-positive er det en stor helsemessig risiko å ta dersom man ikke får en riktig medisinsk oppfølging. Konsekvensene kan bli resistens i forhold til tilgjengelige medisiner, immunsvikt og utvikling av Aids. Garantier i forhold til medisinsk oppfølging, godt tilrettelagt overgang til behandling i hjemlandet, hjelp til å komme i gang med egen virksomhet og kontakt med frivillige organisasjoner er noen av de anbefalingene våre informanter kommer med for å motivere til frivillig retur. For mange er det uansett uaktuelt å reise tilbake frivillig. Den sjansen er de ikke villige til å ta. Vi mener at det ikke er forsvarlig å tvangsreturnere hiv-positive dersom de ikke er sikret riktig medisinsk oppfølging i hjemlandet. Dette vil utgjøre en stor risiko for den enkelte og for samfunnet ved svekket immunforsvar og høye virustall. Side 21 av 33

22 NOEN GLIMT FRA AKSEPTÅRET 2014 Kreativt verksted I løpet av året ble det gjennomført flere kreative verksted på tirsdagskveldene. Student i bildeterapi, Sissel Lohne, viste flere teknikker og materiale som alle fikk prøve seg på. ARRANGEMENTER Solidaritetsmarkering på Verdens Aidsdag Den 1. desember ble Verdens Aidsdag markert med en Solidaritetsmarkering. Dette arrangementet var et samarbeidsprosjekt mellom Aksept, Primærmedisinsk Verksted, Kirkens Bymisjon sentralt, Norges kristne Råd og flere migrantmenigheter. Målsettingen var å øke bevisstheten og kunnskapen om hiv i religiøse miljøer, og å markere at hiv også er en utfordring i Norge, ikke bare i andre deler av verden. Sjakk-kurs Høsten 2014 arrangerte Aksept sjakk-kurs på nybegynnernivå over flere kvelder. Kurset ble holdt av Mons Nordvik, som har lang erfaring med å holde sjakkkurs for barn og voksne. UDI-konferanse Den 4. november arrangerte Aksept konferanse med innledere fra forskjellige organisasjoner og myndigheter. Konferansen var et ledd i Aksept s prosjekt med midler fra UDI som skulle kartlegge hvordan hiv-positive med endelig avslag kan returnere trygt med hensyn på sin hiv-status. Omvisning på Stortinget I oktober fikk en gruppe brukere og en ansatt ekstra lang omvisning på Stortinget. De fikk en flott historisk gjennomgang av 1814 og de hadde mange spørsmål. Besøket i selve Stortingssalen var et høydepunkt Markeringen ble holdt i Bymisjonssenteret på Tøyen, og ble ledet av Steinar Eraker, prest i Kirkens Bymisjon i Oslo. HKH Kronprinsesse Mette-Marit deltok på arrangementet. Hun holdt en appell og tente lys sammen med representanter fra ulike organisasjoner og menigheter. Det kom ca. 200 mennesker, mange unge og de fleste med flerkulturell bakgrunn. Stand på Egertorget Verdens Aidsdag ble også markert med stand på Egertorget på dagtid. Vi delte ut informasjon og snakket med folk om hiv og hurtigtesttilbudet vårt. Side 22 av 33

23 SAMARBEID Oslo Kommune og Helsedirektoratet Oslo kommune, ved Bydel Grünerløkka, finansierte ca ¾ av Aksepts drift i Den siste ¼ ble finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet ved Helsedirektoratet. Aksept har et godt og viktig samarbeid med Oslo kommune og Helsedirektoratet. Hivforum Siden 2003 har det eksistert et samarbeidsforum bestående av Helseutvalget for homofile, Hiv Norge og Aksept. LLH er nå også en del av forumet. Vi hadde tre møter i Intensjonsavtale ligger til grunn for samarbeidet. Andre samarbeidspartnere I løpet av et år er det mange vi samarbeider med noen bare i enkeltsaker, andre med et større felles engasjement. Bl.a: HivNorge Nye Pluss Hivpositives landsforening Helseutvalget Norges Kristne Råd Primærmedisinsk Verksted, Frivillighetssentralen på St. Hanshaugen, Helsesenteret for papirløse Røde Kors Bydeler i Oslo kommune, Mar/Lar, NAV Sykehus over hele landet LMS Oslo Universitetssykehus Olafiaklinikken, Apotek 1. Side 23 av 33

24 AKSEPT S SOLIDARITETSFOND I 2006 opprettet Aksept et eget fond, Aksept s Solidaritetsfond, for bistand til hiv- og aidsprosjekter i utlandet. Inntektene til fondet kommer fra innsamling i forbindelse med Aksepts årlige hagekonsert. I forbindelse med hagekonserten den 24. juni 2014, og etterfest på Rockefeller, ble det samlet inn kr ,19 (inkludert inntekter fra salg av mat og drikke, mm). Det har i etterkant av konserten blitt innbetalt kr (inkludert utauksjonering av 2 donerte bilder). Slik ble det totalt samlet inn kr ,19 som gikk uavkortet til Aksepts Solidaritetsfond. Prosjekter med støtte fra Solidaritetsfondet I 2013 ble det tildelt midler til følgende prosjekter som skulle gjennomføres i løpet av 2013/14: Hiv-forebyggende arbeid og mikrolån i Ghana Trening av muslimske religiøse ledere i rådgivning hiv/aids i Tanzania Skolelunch til barn som har mistet en eller begge foreldrene pga hiv/aids i Etiopia Drift av kvinnesenter i Etiopia Empowerment-prosjekt og basisvarer for eldre i Uganda Videre støtte til omfattende hiv-forebyggende prosjekt i Uganda Hiv/aids-arrangement/konsert i Uganda Utdeling av medisiner i Ghana Rollespill ifbm kurs i rådgivning hiv/aids for religiøse ledere i Tanzania Informasjon og opplæring om hiv/aids gjennom dans og sang i Uganda Tildelinger 2014 I 2014 ble det gjort følgende tildelinger til prosjekter som søkte om støtte fra Solidaritetsfondet: Helse, bolig og utdanning i fattig og hiv-rammet område i Uganda Kostholdsveiledning, medisiner og midler til barnebokutgivelse om hiv i Latvia Opplæringsprogram om hiv/aids for hiv-positive kvinner i Etiopia Støtte til byggeprosjekt av sykehus/institusjon i Sør-Sudan Videre støtte til omfattende hivforebyggende arbeid, samt mat, helsestell, sanitærutstyr, mv i Uganda Videreføring av Hiv-forebyggende arbeid og mikrolån i Ghana Videreføring av Trening av muslimske religiøse ledere i rådgivning hiv/aids i Tanzania Videreføring av større prosjekt i Uganda, som inkluderer trening av frivillige, kampanjer, mikrolån til landbruk Til sammen utgjorde tildelingene fra Aksept s Solidaritetsfond i 2014 kr ,-. Fondet hadde en saldo på kr ,- ved utgangen av Side 24 av 33

25 NOEN GLIMT FRA AKSEPTÅRET 2014 Verdens aidsdag Aksept og flere andre organisasjoner arrangerte solidaritetsmarkering på Verdens aidsdag den 1. desember. Det kom nærmere 200 gjester, deriblant HKH Mette-Marit. HIVSITUASJONEN Hiv-situasjonen i Norge i dag Statens institutt for folkehelse overvåker hiv-situasjonen i Norge og fører statistikk over diagnostiserte hivtilfeller her i landet. Pr er det registrert 5626 personer med hiv i Norge fra testingen startet i I 2014 ble det diagnostisert 249 nye hivtilfeller i Norge (tallet i 2013 var 234). Av disse er 130 heteroseksuelt smittet, 107 homoseksuelt, 3 tilfeller er mor-smitte, 7 via sprøyter og en er ukjent. Situasjonen på Aksept I 2014 ble 33 personer registrert som nye brukere. 1 av våre brukere døde i Det ble ikke registrert nye pårørende. Totalt antall brukere registrert på Aksept: HKH Mette-Marit og Aksept s Girmay Assemahegn Brukere Antall Antall brukere pr Antall pårørende pr Totalt brukere pr Kabaret Døde ikke medregnet Unge, talentfulle sangere og skuespillere fra Romerike folkehøgskole presenterte i år igjen en musikalsk kabaret sammen med sin lærer. Det var stor stemming på de to kveldene mot slutten av året som de kom til Aksept. Pinnekjøttmiddag Året ble avsluttet med Aksept s tradisjonelle julebord/pinnekjøttmiddag for hivpositive brukere av huset. Brukergruppen Brukerne ved Aksept utgjør en svært variert gruppe hva gjelder kjønn, alder, legning, livssyn og sosial og etnisk tilhørighet. De siste årene har vi sett en klar økning av brukere med migrasjonsbakgrunn. Mange av disse har en svært sammensatt og utfordrende livssituasjon. Mange hiv-positive er lite åpne om sin diagnose. Dette gjelder i enda større grad blant gruppen innvandrere/asylsøkere/familiegjenforente i følge funn gjengitt i Fafos rapport Liv Foto: H. Standal med hiv i Norge i Dette er også vår erfaring. At stadig flere i denne gruppen tar kontakt og oppsøker Aksept, bekrefter at vårt tilbud er etterspurt og vår tilnærming kulturtilpasset. Femti personer opplevde god julemat, julesanger, taler, julegaver og minikonsert med Stilett.. Side 25 av 33

26 BRUKERMEDVIRKNING Brukerrådet Brukerrådet er en gruppe brukere som er valgt ut i fra hvilken kompetanse og erfaring de innehar. Brukerrådet bestod i 2014 av 6 personer i tillegg til to ansatte fra Aksept (institusjonssjef og nestleder). Vi hadde 3 møter i løpet av året, samt en studietur til Amsterdam i august. Brukerrådets hovedoppgave er å gi råd til ledelsen om husets drift og utvikling. Brukerrådet skal kunne bidra med konstruktiv kritikk i møte med ledelsen, og være en bidragsyter til nytenkning og endringsprosesser. Brukerrådet skal også være et bindeledd mellom brukere av huset og ledelsen. Det ligger ikke innenfor Brukerrådets oppgaver å involvere seg i saker som omhandler personalspørsmål, driftsbudsjett, eller konflikter mellom bruker og ansatt eller brukere seg imellom. En bruker er valgt til å sitte i styret for tildeling av midler fra Grongstad s Minnefond samt Aksepts solidaritetsfond. Brukerrådet består av både kvinner og menn, norske og med migrasjonserfaring. For brukere av Aksept som ønsker å komme i kontakt med Brukerrådet, kan de nås på en felles mail-adresse: Side 26 av 33

27 ORGANISASJON Ansatte Pr hadde Aksept 20 fast ansatte, fordelt på 10 heltids-stillinger og 10 deltids-stillinger, noe som utgjorde til sammen 14,7 årsverk, samt 1 vikariat i 33,45% stilling, og 1 heltidsengasjement, totalt 15,83 årsverk. For øvrig dekket NAV 1,0 av disse årsverkene, i delvis tilskudd for to stillinger. Seks nasjonaliteter gjør Aksept til en fargerik arbeidsplass. Ansattgruppen på Aksept kjennetegnes av høy kompetanse og lang erfaring innenfor sine respektive arbeidsfelt. Vikarer Aksept har i 2014 hatt avtale med 23 vikarer, som leies inn i forbindelse med sykdom, ferieavvikling, mv. Dette dreier seg om vakter på Gjestehuset, prosjekter/arrangementer, miljøansvarlig, samt stabsoppgaver som kjøkken og renhold. Personer på praksis Aksept har i 2014 hatt 5 personer på arbeidspraksis/språkpraksis, hvorav 1 har vært IA-plass. De har bidratt på Aksept som både miljøarbeidere, sosialkonsulenter og renholder. I tillegg har vi hatt 4 studenter i praksis i til sammen 36 uker. Frivillige Våre 14 faste frivillige medarbeidere i 2014 har bidratt med følgende oppgaver: Bistand på Gjestehuset; følge brukere til instanser, hjelpe til med praktiske oppgaver, samtaler og miljøarbeid. Samt også baking, sying og kjøreoppdrag. Vertskap i det Åpne miljøet Hagearbeid Kulturaktiviteter Renhold Kjøkken Hjelp til å gjennomføre Hagekonserten (her bidro 20 frivillige fra frivillighetssentral, brukergruppen og andre) De frivillige medarbeiderne er 9 kvinner og 4 menn, i alderen 27 til 62 år. Gjennomsnittsalderen er 42,5 år. De frivillige har mange forskjellige opprinnelsesland, som Norge, Etiopia, Finland, Uganda og Chile. Den faste gruppen i 2014 har vært på 14 personer, i tillegg har vi mange som kommer inn på spesielle arrangementer. Til sammen har frivillige jobbet 1027,5 timer på Aksept i Dette utgjør 0,59 årsverk. De faste frivillige får opplæring både på Aksept og tilbud om et generelt kurs for frivillige i regi av Kirkens Bymisjon. Side 27 av 33

28 Arbeidsmiljøutvalg (AMU) AMU består av 4 medlemmer: Institusjonssjef, teamleder Stabsteamet, verneombud og ansattes representant/lokal tillitsvalgt. Aksept har en lokal tillitsvalgt som i generelle saker representerer alle forbundene overfor ledelsen. Det har vært 1 møte i 2014 som dreide seg om arbeidsmiljø. Inkluderende Arbeidsliv Aksept har vært med i ordningen Inkluderende Arbeidsliv (IA) siden Med forankring i regelverket for IAbedrifter, har vi arbeidet med planlegging, tilrettelegging og åpen dialog med langtidssykemeldte med det mål for øyet at de skal kunne komme tilbake i arbeid på Aksept. Vi arbeider også systematisk med arbeidsmiljøet og god tilrettelegging for å forebygge sykefravær og tidlig pensjonering. Vi har hatt ett eget IA-møte i år i AMU. Tema var oppfølging av IAhandlingsplan og sykefraværet på Aksept. Fysisk aktivitet Vi har fortsatt med tilbud om en utvidet versjon av «Energi-trimmen» to ganger pr. uke ledet av vår fysioterapeut. Et program på 20 minutter inneholder styrketrening med strikk samt bevegelighetstrening med tanke på det arbeidet vi utfører fysisk og utladning av psykisk stress. Tilbudet er også åpent for Gjestehusets beboere. Responsen er svært god fra dem som deltar og antallet varierer fra 1 9 pr gang med et gjennomsnitt på 5 deltakere. På årets utflukt for personalet den 11.9., fikk alle en fin vandring rundt Sognsvann og 3 personer la inn en ekstra joggetur. Holmenkollstafetten For 3. år på rad deltok Aksept på Holmenkollstafetten. I år strevde vi litt med å besette alle etappene, men til slutt var vi fem ansatte og åtte brukere/pårørende som forbedret fjorårets resultat med 1 min 21 sek! Vi kom på 1469 plass av 1522 lag med tiden Vi var strålende fornøyd med innsatsen; alle kom fram til veksling i tide og fant hverandre i mylderet. Enkelte hadde trent siden i fjor og var ivrig etter å forbedre egen prestasjon. En annen hadde ingen erfaring med dette, løp i lånte joggesko og vil gjerne ha sjarmøretappen neste år! Etterpå var det samling på Aksept med styrkende lapskaus, deltakerbevis og medaljer. Sykefravær Sykefraværet på Aksept var i 2014 på 12,38%. Dette er en økning fra 2013 hvor sykefraværet var på 8,99%. Det er i hovedsak langtidsfraværet som har gått opp. Langtidssykefraværet var i 2013 på 6,03%, mens det i 2014 hadde økt til 8,40%. Sykefravær med egenmelding var i 2014 på 2,20% og sykefravær med sykemelding opp til 16 dager var på 1.78%. Arbeidsmiljøkartlegging og -dugnad I samarbeid med DNB Liv gjennomførte vi på slutten av året en arbeidsmiljøundersøkelse, med påfølgende arbeidsmiljødugnad (januar 2015). Det er utarbeidet handlingsplan for forbedringsområder, som benyttes aktivt i arbeidet med arbeidsmiljøet på Aksept. Likestilling Vi har et uttalt ønske om at medarbeidergruppa skal være jevnt fordelt på kjønn. Dette målet har vi ennå ikke oppnådd, som nedenstående tabell viser. Små endringer gir stort utslag målt i prosent. Vi mener likevel at fordelingen kunne ha vært langt dårligere med tanke på den type arbeidsplass Aksept representerer. Vi vil fortsatt ha fokus på dette. Side 28 av 33

29 Andel kvinner og menn pr Organisatorisk enhet Andel kvinner Andel menn Ledelse 67% 33 % Behandlergruppen 71 % 29 % Merkantilt/støttefunksjon 33 % 67 % TOTALT % 57 % 43 % TOTALT ANTALL 13 kvinner 7 menn Mangfold og likestilling Vi har tilfredsstillende fordeling av menn, kvinner og ansatte med innvandrerbakgrunn. Høy gjennomsnittsalder på Aksept tilsier et behov for å få flere yngre ansatte på huset. Ved aktuelle nyansettelser vil dette bli vektlagt. Vi har ansatte med nedsatt funksjonsevne, som det er jobbet aktivt med å tilrettelegge for. Veiledning Den delen av personalet som er i direkte arbeid med brukergruppen, har faglig veiledning med ekstern veileder i 1,5 timer fem ganger i halvåret. Institusjonssjef og nestleder har hatt egne veiledningsopplegg. Fagdager Aksept gjennomfører flere fagdager/fagseminar for aktuelt personal i året. I 2014 gjennomførte vi følgende fagdager/seminar: Intern workshop om undervisning og formidling «Betydningen av livserfaringer for sykdom og helse» v/kirkengen og Getz «God og snakke med» v/elsbet Pilskog, Safir, Kirkens bymisjon i Oslo 2 Samlinger med ulike faglige drøftinger Kurs, seminarer og videreutdanning Våre 20 ansatte deltok på til sammen 27 kurs, konferanser og seminarer, over til sammen 114 dager Av gjennomførte kurs og seminarer var bl.a: «The other side of the looking glass narrative therapy» Internasjonal Aidskonferanse i Melbourne Hiv-konferanse i Polen Hiv-konferanse i Tromsø «Kunnskapsrik og trygg i møte minoritetsspråklige familier» Den internasjonale migrasjonsdagen «Om helse, seksualitet og kjønn» «Hiv og straffeloven» Quality Action Workshop The Secrets of Beeing Happy v/richard Bandler Evaluering av hiv-prosjekter i Afrika Personalseminar for Kirkens bymisjon Side 29 av 33

30 HMS Aksept benytter Kirkens Bymisjons kvalitetssystem Kolibri, og følger sentrale rutiner for avviksrapportering. Aksept s lokale rutiner og prosedyrer er også tilgjengelig gjennom dette systemet. Det er avholdt medarbeidersamtaler med tilnærmet alle ansatte i Aksept har utformet brannvernsperm og har utpekt brannvernleder. Vi har gjennomført brannøvelse i Det er gjennomført ett møte med representant for Bedriftshelsetjenesten. Fra Aksept deltok institusjonssjef, verneombud og fysioterapeut. Side 30 av 33

31 SKAMMEN Av Jens Harald Älgenäs Eliassen Min mor følte enorm skam - og ba meg pent om å holde homofilien i familien, - da jeg som 18-åring i 1973 spratt ut av skapet med så å si ferdigtrykte homokamp-pamfletter, som jeg delte ut på torget i min hjemby Drøbak. Og skammen skulle ikke bli mindre Jeg bodde i USA i flere år. Ved hvert eneste hjemmebesøk etter at jeg flyttet tilbake til Norge, var planen: Å fortelle.. En lørdagskveld lyktes jeg: Mamma og pappa, jeg er hiv-positiv! Jeg har forstått det, gutten min. Hvordan har du det? Vi laget kveldsmat sammen, snakket ikke mye mer om det. Det var på en måte usnakkbart!! Hun taklet det på sin måte; innad, - fornektende - min kjære kjære mamma. Utad; denne forferdelige skammen. Skammen hun døde med Det har tatt meg en del år med tårer, leting, fortvilelse og terapi før jeg nå, med hånden på hjertet kan si: Jeg føler ingen skam - ikke for homoen i meg, - ei heller for hiv en Jeg gjorde ikke annet enn det mange unge og single gjorde; søkte den rette, søkte kjærligheten. Vi er på ettersommeren i 1983; Jeg ble syk, - veldig syk. Kiloene raste av, utslettet på leggen ville ikke gro, konstant diare. Primærinfeksjon blir dette kalt. Viruset var kommet inn i kroppen. På isolat på sykehuset var det ingen som våget å besøke meg. Leger og sykepleiere så ut som astronauter. Dagen jeg ble utskrevet, gikk jeg til en katolsk kirke som lå like ved sykehuset. Jeg korset meg, tente lys og knelte. Jeg ba en bønn til en gud jeg var ekstremt usikker på om eksisterte. Jeg gjorde en bestemmelse: Dette skulle jeg vinne og overkomme. Jeg gjentok bestemmelsen min overfor sykepleieren som gav meg dødsdommen da jeg testet positivt på den anonyme hiv-testen. Hun sa: I believe you will.. Jeg har alltid vært søkende og fant tilslutt min tilhørighet i Buddhismen, som sier at vi er 100% resultat av den universelle loven om Årsak og Virkning Cause and Effect. Hva vi er - har vi skapt selv. Hva vi vil bli til - skaper vi også selv. Årene som fulgte ble en balansegang mellom det gode; alternativ medisin, urte- og vitaminterapi, økologisk mat, healing og akupunktur på den ene siden og på den andre; skammen. Skammen som ble bedøvet med drikk og røyk av alle slag. Kampen for liv ble lang og tøff og slitsom. Da jeg flyttet tilbake til Norge på 90-tallet kjentes det både riktig og viktig og som et behov og starte opp tverrfaglig helsegruppe for hiv og aids i regi av PLUSS (i dag HivNorge). Dette gjorde meg medieeksponert: Skammens monster ble utløst på nytt Min mor var nedtynget av skam, min høyprofilerte NRK-jobb, mine venner, folk flest og folk rundt meg hadde ingen negative reaksjoner på min status - ingen. - bortsett fra, må jeg innrømme; jeg følte meg uønsket og utstøtt fra de jeg da behøvde mest: det homofile miljøet. Med skammen og utestengelsen ble den gamle kampen mellom det å være modig og behov for bedøvelse igjen en utfordring. Med det gikk en faen i meg!! Side 31 av 33

32 En venn og jeg startet fredagsklubben på London pub, inviterte hiv-positive venner og etter hvert våget stadig flere både hiv-negative og -positive å slutte seg til denne uformelle, uredde klubben. Det var der jeg igjen møtte den store kjærlighet, i dag min mann gjennom 13 år: Sune Det fulgte år med redsel for å smitte ham. Han var både far og morfar, men med de nye medisinene som kom i -96 og etter hvert så lite virus at det ikke lot seg måle - slapp også denne skrekken. Det var tid for å våge ømhet og kjærlighet. Vellykket medikamentell behandling med lite til null virus var ikke da kjent som en grunn til mindre frykt at det var ganske så trygt å være kjærlige og intime. Jeg har nok vær heldig - i min 30 år med hiv har jeg hatt og jeg har et godt liv. Jeg føler meg privilegert på tross av, til tider, store problemer og utfordringer med helsa. Medisin-cocktailen jeg går på har kurert Karposis Sarkoma kreften på -90 tallet, dyktige kirurger og effektiv strålebehandling har tatt bort kreften i kjeven for fire år siden. Medisin hver dag til samme tid er mitt mantra. Men jeg ønsker ikke min verste fiende - det å bli hiv-positiv... Livet mitt som i manges øyne og lenge også mitt: var en skam. Følelsen og realiteten at det mest intime og vakre to mennesker kan gjøre med og for hverandre, med meg potensielt er dødsfarlig - gjøre noe med en. Vår felles skam Ingen ting har forandret seg når det gjelder holdninger til hiv-positive, hører og leser vi med jevne mellomrom. Kanskje er det sånn at vi ikke blir sett fordi folk ikke vet i hvilken retning de skal se? Vi er jo usynlige! Jeg spør meg selv om hvordan vi kan bli sett, forstått og akseptert når vi lever i skjul og ikke aksepterer oss selv? Det er tøft og stå frem, men vi må det ikke hiv-positive kan ikke stå frem for oss! For min del er det slutt på samtaler som startet med: Det er noe jeg må fortelle deg.. Nå vever jeg det inn i samtalen. You change the world one by one Side 32 av 33

33 ÅRSMELDING 2014 Aksept senter for alle berørt av hiv Postboks 6590, Rodeløkka, 0501 Oslo Tlf: Faks: E-post: Hjemmeside: Side 33 av 33

ÅRSMELDING2013. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2013. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2013 FRIVILLIGHET PÅ AKSEPT 2013 Aksept hadde frivillighet som ett av sine satsningsområder i 2013. Her lager frivillig Kirsten Tyvand vafler til beboerne

Detaljer

Funn og konklusjoner fra prosjektet Kartlegging av hiv-tiltak blant innvandrere. Aadne Aasland, Siri Bjerkreim Hellevik, Berit Aasen

Funn og konklusjoner fra prosjektet Kartlegging av hiv-tiltak blant innvandrere. Aadne Aasland, Siri Bjerkreim Hellevik, Berit Aasen Funn og konklusjoner fra prosjektet Kartlegging av hiv-tiltak blant innvandrere Aadne Aasland, Siri Bjerkreim Hellevik, Berit Aasen NIBR 17. januar 2013 Om studien Aktør-perspektiv: Hvordan organisasjoner/institusjoner

Detaljer

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Nasjonal pasient/brukerkonferanse for hivpositive og helsepersonell torsdag 18. søndag 21. september

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 KUNNSKAP OMSORG MESTRING

ÅRSMELDING 2015 KUNNSKAP OMSORG MESTRING ÅRSMELDING 2015 KUNNSKAP OMSORG MESTRING FORORD I 2015 hadde vi det laveste antallet nye registrerte tilfeller av hiv i Norge på ti år, ifølge tallene fra Folkehelseinstituttet. Spesielt i gruppen menn

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

Undersøkelse om hivpositives hverdag. Apeland 1.desember 2014

Undersøkelse om hivpositives hverdag. Apeland 1.desember 2014 Undersøkelse om hivpositives hverdag Apeland 1desember 2014 Om undersøkelse Utført mellom mai og november, nettbasert undersøkelse med 100 % anonymitet for respondentene 91 respondenter som er hivpositive

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Helse- og sosialkomiteen: Innspill Oslo kommunes budsjett 2017

Helse- og sosialkomiteen: Innspill Oslo kommunes budsjett 2017 Oslo, 1. november 2016 Helse- og sosialkomiteen: Innspill Oslo kommunes budsjett 2017 Sex og samfunn har jobbet med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i 45 år. Vi driver en veletablert klinikk

Detaljer

HELSE & REHABILITERING

HELSE & REHABILITERING HELSE & REHABILITERING HØYENHALL HELSE & REHABILITERING Vi bidrar til at du får en god hverdag, enten du har behov for opptrening, intensiv rehabilitering eller avlastning. Hos oss er det godt å være til!

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn 1 Forord: Denne rapporten tar for seg

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

Sluttrapport for POP gruppe nr: 1. Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv

Sluttrapport for POP gruppe nr: 1. Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv Sluttrapport for POP gruppe nr: 1 Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv Navn deltakere i prosjektet: Overlege Ole Rysstad Samfunnsmedisiner Birgit. J. Lie Fastlege Holger Skeie

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256

Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256 Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256 Prosjektets varighet: 2. januar 2014 31.desember 2014 Harry Benjamin ressurssenter (HBRS):

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

LIV MED HIV I NORGE I 2009 VELKOMMEN TIL FAFO-FROKOST 30.04.2009

LIV MED HIV I NORGE I 2009 VELKOMMEN TIL FAFO-FROKOST 30.04.2009 LIV MED HIV I NORGE I 2009 VELKOMMEN TIL FAFO-FROKOST 1 Fafo-frokost 26. april 2009 Velkommen ved Inger Lise Skog Hansen, forskningsleder ved Fafo Presentasjon av rapporten ved Arne Backer Grønningsæter,

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659 Prosjekt nr.: 2014/FBM9278 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Sluttrapport, Sophie Rodin Min bok, min stemme. Forord. Bakgrunn for prosjektet/målsetning

Sluttrapport, Sophie Rodin Min bok, min stemme. Forord. Bakgrunn for prosjektet/målsetning Sluttrapport, Sophie Rodin Min bok, min stemme Forord Min bok, min stemme er et kunstprosjekt hvor kunstneriske prosesser og uttrykk brukes som metode for å styrke den mentale helsen. Prosjektet har forgått

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Bakgrunn for prosjektet og målsetting Bakgrunn Rusmiddelavhengighet hos en person i en familie rammer hele familien, og til tross for at vi alle

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR Prosjekt nr.: 2016/FB81027 Friskt liv og Mestring. AKTIVITETER PÅ OG FRA LEIRSKOLE / KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 1 Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 2 FOKUSOMRÅDER A. Omsorg og trygghet Barna i SFO har trygge rammer og omsorgsfulle voksne Barna har grunnleggende

Detaljer

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige Produksjon: polinor.no Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige En miniveileder om samarbeid mellom kommunenes hørsels kontakter og HLFs likemenn HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel - vår sak

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Folkehelseinstituttet følger nøye hivsituasjonen i Norge ved anonymiserte meldinger fra legene til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). I 2013 ble

Detaljer

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE Tema: Likestilling og likeverd i praktiskpedagogisk arbeid i barnehagen Deltagere: Hele personalet i barnehagene i Rykkinn område. Rykkinn område består av barnehagene:

Detaljer

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS)

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) DIAKONHJEMMET SYKEHUS Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) Denne veilederen er ment som en hjelp til å klargjøre hva en likeperson er, og hvilke roller og oppgaver likepersonen

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING SLUTTRAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044 Motivere syns og bevegelseshemmede deltagere i prosjektet til å drive fysisk

Detaljer

Evaluering av kurs i «Mindfulness/oppmerksomt nærvær for pårørende» i PIO-senteret - høst 2011

Evaluering av kurs i «Mindfulness/oppmerksomt nærvær for pårørende» i PIO-senteret - høst 2011 Evaluering av kurs i «Mindfulness/oppmerksomt nærvær for pårørende» i PIO-senteret - høst 2011 Bakgrunn PIO-senteret møter mange pårørende som opplever å leve i en vedvarende krisesituasjon med store følelsesmessige

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops.

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops. RELASJON, RESSURSER OG ROBUSTHET Det er de samme tingene som driver oss om vi jobber med barn, unge eller voksne. Alene, i grupper eller i systemer. Vi fremmer de gode mellommenneskelige relasjonene og

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg!

Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg! Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg! OMGIVELSER FASILITETER Høyenhall ligger i naturskjønne omgivelser ved Vik i Hole kommune. Fra den store terrassen

Detaljer

TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK

TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK Opplæringsmateriellet er et supplement til undervisningen og ikke en erstatning for den. Læring er en sammensatt endringsprosess og

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Ila Åpent Hus et sted å være et sted å virke et sted å vokse Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Visjon Ila Åpent Hus er et mangesidig tilbud for rusmiddelmisbrukere som aktivt

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008 Selvhjelp og igangsetting av grupper Trondheim 9 og 10 januar 2008 1 Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag, oppdragsgiver og oppgaver 2 Mål for kurset Å sette seg

Detaljer

Sluttrapport. Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering

Sluttrapport. Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering Sluttrapport Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering Søkerorganisasjon: LNT Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Forord LNTs barne- og ungdomsgruppe (LNTBU) arrangerte

Detaljer

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM Hva mener vi med brukerinvolvering? Hvem er brukeren av sykehjemmet? Pårørendeveilederen, setter fokus på sterkere grad av pårørendeinvolvering. Kirkens Bymisjon

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Roller, ansvar og samhandling. Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen

Roller, ansvar og samhandling. Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen Roller, ansvar og samhandling Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen 1 Oppdraget: Fortelle om modellen for samhandling i Midt-Troms og Indre Sør-Troms, mellom kommunene og

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212 Unge inspiratorer Prosjektnummer: 2008/1/0212 Prosjektleder: Lise Johnsen, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge 1 Forord I denne rapporten vil

Detaljer

Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort

Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort utstansing Hysnes Helsefort vil bidra til å øke din arbeidsevne gjøre deg i bedre stand til å samhandle med ditt nettverk Hvordan oppnå økt arbeidsevne? Fysisk og mental

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Å skape vennskap Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste. Å gi barn mulighet til å ta imot og gi omsorg er grunnlaget

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Barne, Likestillings- og Inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Dato: 13.10.2011 Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Innledning Norges Kristne

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

ÅTERSTÄLLA PSYKISK OCH FYSISK HÄLSA

ÅTERSTÄLLA PSYKISK OCH FYSISK HÄLSA ÅTERSTÄLLA PSYKISK OCH FYSISK HÄLSA Psykolog Marianne Straume Senter for Krisepsykologi Copyright Straume 2012 Återställa psykisk och fysisk hälsa Utfordringer/utmaningar når barn dør av cancer: Integrere

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende 1 Vi trenger deg og dine erfaringer! En viktig oppgave for hver klinikk ved sykehuset er å gi god

Detaljer

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen Mål for prosjektet Formål med intervjuet Skaffe oss innsikt i innvandrerbefolkningens behov og erfaringer knyttet til tuberkulose i Drammen. Konkrete mål Finne ut hva som kan bidra til at personer med

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen!

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen! Rapport; Prosjekt Chat med meg, Snakk med meg Søkerorganisasjon; Redd Barna Virksomhetsområde; Rehabilitering Prosjektnummer; XHDEZE Forord For de fleste ungdommer er internett en positiv og viktig arena

Detaljer

HIV/AIDS-strategi i Oslo

HIV/AIDS-strategi i Oslo Oslo kommune HIV/AIDS-strategi i Oslo Tone Tellevik Dahl Leder helse og sosialkomiteen Innhold Statistikk dagens Oslo Hovedutfordringer Strategi Antall AIDS-dødsfall i Oslo etter år og kjønn 80 70 60 50

Detaljer

Fjell barnehage ikke en barnehage med minoriteter, men en flerkulturell barnehage. Semra Sabri Ilkhichi

Fjell barnehage ikke en barnehage med minoriteter, men en flerkulturell barnehage. Semra Sabri Ilkhichi Fjell barnehage ikke en barnehage med minoriteter, men en flerkulturell barnehage Semra Sabri Ilkhichi FJELL BARNEHAGE Fjell barnehage 115 barn, ca 90 % flerspråklige/flerkulturelle 34 ansatte, 15 flerspråklige,

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Demensplan Måsøy Kommune

Demensplan Måsøy Kommune Demensplan Måsøy Kommune 2017-2020 Kommunenes plan tar utgangspunkt i Demensplan 2015 og Demensplan 2020 fra helsedirektoratet og er knyttet til utfordringer Måsøy kommune står overfor i årene fremover.

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Erfaringer fra samtalegrupper i mottak. Kristin Buvik Seniorforsker/PhD. Folkehelseinstituttet

Erfaringer fra samtalegrupper i mottak. Kristin Buvik Seniorforsker/PhD. Folkehelseinstituttet Erfaringer fra samtalegrupper i mottak Kristin Buvik Seniorforsker/PhD. Folkehelseinstituttet Samtalegrupper i mottak Finansiert av Ekstrastiftelsen Organisert av Norges Røde Kors Referansegruppe Frivillige

Detaljer