NæringsNM Næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NæringsNM 2013. Næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner"

Transkript

1 NæringsNM 2013 Næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner

2 Forord Dette er tiende gang Telemarksforsking utarbeider NHOs NæringsNM. Resultatene fra NæringsNM 2013 bygger på samtlige regnskapspliktige bedrifters regnskapstall fra 2012, tall fra Enhetsregisteret og SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk. NHOs NæringsNM måler og sammenlikner næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner. NHOs NæringsNM er basert på bedriftenes vekst og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets størrelse. Rangeringen gir uttrykk for hvor i landet næringslivet gjør det best, målt på næringslivets egne premisser. I NHOs NæringsNM ser vi også hvilke kommuner, fylker og regioner som har den beste utviklingen det siste tiåret. Til slutt i rapporten presenteres noen overordnede utviklingstrekk siden Knut Vareide ved Telemarksforsking har gjennomført analysene og skrevet rapporten. Data fra rapporten kan studeres interaktivt på Knut Vareide Prosjektleder 2

3 Innholdsfortegnelse NæringsNM... 5 NHOs NæringsNM for regioner - hovedresultater... 6 NHOs NæringsNM kommuner hovedresultater... 7 Lønnsomhet regioner... 8 Lønnsomhet kommuner... 9 Vekst regioner Vekst kommuner Nyetableringer regioner Nyetableringer kommuner Næringslivets størrelse regioner Næringslivets størrelse kommuner NHOs NæringsNM for fylkene Beste regioner de ti siste årene Beste kommuner de ti siste årene Utviklingstrekk Næringsdrevet eller befolkningsdrevet vekst? Komplett liste over regionene Regioninndelingen: Hovedkontor

4 4

5 NæringsNM NæringsNM er sammensatt av fire forskjellige mål for næringsutvikling: Lønnsomhet, vekst, nyetableringer og næringslivets størrelse. De tre første målene er basert på hver sin indeks sammensatt av tre forskjellige indikatorer, mens næringslivets størrelse er en enkelt indikator som vist i oversikten nedenfor og forklart i teksten under. NæringsNM Nyetableringer Lønnsomhet Vekst Næringslivets størrelse 1. Etableringsfrekvens: Antall nyregistrerte foretak som andel av eksisterende foretak i begynnelsen av året 2. Bransjejustert etableringsfrekvens: Basert på etableringsfrekvens, justert for effekten av bransjestrukturen 3. Vekst i antall foretak: Etableringsfrekvensen fratrukket nedlagte foretak 4. Andel foretak med positivt resultat før skatt 5. Bransjejustert lønnsomhet: Andel foretak med positivt resultat før skatt, justert for effekten av bransjestrukturen 6. Andel foretak med positiv egenkapital 7. Andel foretak med omsetningsvekst høyere enn prisstigningen (KPI) 8. Andel foretak med realvekst justert for effekten av bransjestrukturen 9. Andel foretak med vekst i verdiskaping 10. Antall arbeidsplasser i næringslivet som andel av befolkningen Nyetableringer i regioner og kommuner blir målt med tre indikatorer. Den første, etableringsfrekvens, måler antall nyregistrerte foretak i forhold til eksisterende antall foretak i begynnelsen av året. Bransjejustert etableringsfrekvens er etableringsfrekvensen fratrukket virkningen av bransjestrukturen i regioner og kommuner. Denne indikatoren forteller oss om regionen har få eller mange etableringer når vi tar hensyn til at etableringsfrekvensen varierer mye mellom ulike bransjer. Den tredje indikatoren er vekst i antall foretak. Dette vil være etableringsfrekvensen fratrukket frekvensen av nedlagte foretak, samt innflyttede foretak fratrukket utflyttede. Lønnsomheten i regionenes næringsliv blir målt med tre indikatorer. Den første er andel foretak med positivt resultat før skatt. I tillegg har vi målt andelen lønnsomme foretak justert for bransjestrukturen. Den tredje indikatoren er andel foretak med positiv egenkapital. Vekst i regionene er målt med andel foretak med omsetningsvekst større enn prisstigningen. Også her har vi en indikator som justerer for bransjestruktur, mens den tredje indikatoren er andel foretak av samtlige regnskapspliktige foretak på stedet, som har vekst i verdiskapingen. Indikatoren næringslivets størrelse er antall arbeidsplasser i næringslivet som andel av befolkningen på stedet. For hver indikator rangeres både regioner og kommuner. Rangeringsnumrene legges så sammen innenfor hver gruppe. Til slutt summeres rangeringsnumrene for de fire indeksene nyetablering, lønnsomhet, vekst og næringslivets størrelse. Regionen og kommunen som har lavest sum, kommer ut som vinner av NæringsNM. Alle 428 kommuner inngår i hovedresultatene, mens det for hver områdeindikator er gjort noen begrensninger med hensyn til antall innrapporterte regnskap, jf. omtale under hvert område. 5

6 NHOs NæringsNM for regioner - hovedresultater NæringsNM måler næringsutviklingen i regionene i Norge ut fra fire mål: Nyetableringer, lønnsomhet, vekst og næringslivets relative størrelse. Grunnlaget for årets NæringsNM er tall fra foretakenes regnskap for Stavangerregionen er vinner av NæringsNM Det er niende gang på rad at Stavangerregionen er best i NæringsNM. Stavangerregionen vinner ganske klar, og er blant de beste på alle indikatorene. Deretter følger Trondheimsregionen, Ålesundregionen, Sunnfjord og Bergen. Det er stabilt i toppen av NæringsNM. Av de ti beste i NæringsNM 2013, er det bare to regioner som ikke var med blant de ti beste i fjor. Det er Sunnfjord og Drammensregionen. De har fortrengt Søre Sunnmøre og Kystgruppen fra årets ti på topp. Midtre Namdal var en av overraskelsene i fjorårets NæringsNM, da de kom på tiendeplass, og har fortsatt framgangen og rykket opp til sjetteplass i årets NæringsNM. Listen over de svakeste regionene har mange regioner fra indre strøk på Østlandet og fra Nord-Norge, og ingen fra Trøndelag og Vestlandet Lønnsomhet Vekst Nyetableringer Størrelse Stavangerregionen (1) 44 3 Trondheimsregionen (2) Ålesundregionen (13) Sunnfjord (8) Bergen (3) Midtre Namdal (14) Dalane (4) Drammensregionen (11) Oslo (20) Øvre Romerike (6) Lønnsomhet Vekst Nyetableringer Størrelse Ytre Helgeland (57) Sør Østerdal (79) Øst-Finnmark (77) Setesdal (68) Hallingdal (61) Nord-Troms (83) Midt-Gudbrandsdal Vest-Telemark (60) Øst-Telemark (75) Midt-Finnmark (82) Figur 1: De ti beste regionene i NæringsNM Tallene inni figuren viser rangeringenummeret for de fire målene. Tallene i parentes angir regionenes rangering for siste ti år. Figur 2: De ti dårligste regionene i NæringsNM Tallene inni figuren viser rangeringenummeret for de fire målene. Tallene i parentes angir regionenes rangering for siste ti år. 6

7 NHOs NæringsNM for kommuner hovedresultater NæringsNM for kommuner er utarbeidet etter samme metode som for regioner. Kommunene er rangert for hver av de fire målene, og deretter er rangeringstallene summert. Sola er vinner av årets NæringsNM for kommuner. Sola har også vunnet flere ganger tidligere, og er beste kommune i NæringsNM de siste ti årene sett under ett. Berg, i Troms fylke, er en av overraskelsene i årets NæringsNM med sin andreplass. Fjorårets vinner Sandnes, er nummer tre i årets NæringsNM. Leka har den største framgangen, men har ganske få foretak, og resultatene kan da bli preget av tilfeldigheter. Som vanlig de siste årene, dominerer Vestlandskommunene, med 12 kommuner blant de 20 beste. De små kommunene gjør det generelt svakere i NæringsNM enn de store. De svakeste kommunene i NæringsNM 2012 er gjennomgående små kommuner. Kommunene i Nord-Norge har ni av de 20 svakeste kommunene i NæringsNM. De 20 kommunene som gjør det svakest i NæringsNM i 2012, er stort sett blant de 100 svakeste i NæringsNM for de ti siste årene. Lønnsomhet Vekst Nyetablering Størrelse Lønnsomhet Vekst Nyetablering Størrelse Sola (1) Berg (140) Sandnes (2) Fjell (9) Førde (14) Stavanger (3) Sogndal (21) Klepp (6) Trondheim (7) Austevoll (26) Ullensaker (4) Lier (5) Hå (8) Leka (253) Sauda (56) Orkdal (44) Flora (39) Ålesund (43) Namsos (36) Drammen (12) Dønna (398) Nesset (419) Vaksdal (416) Bindal (421) Samnanger (287) Flå (319) Lærdal (368) Ballangen (414) Masfjorden (426) Øyer (363) Skånland (385) Grane (362) Stor-Elvdal (428) Beiarn (207) Vevelstad (343) Osen (401) Engerdal (361) Kautokeino (413) Figur 3: De 20 beste kommunene i NæringsNM Tallene inni figuren viser rangeringenummeret for de fire målene. Tallene i parentes angir kommunens rangering for siste ti år. Figur 4: De 20 dårligste kommunene i NæringsNM Tallene inni figuren viser rangeringenummeret for de fire målene. Tallene i parentes angir kommunens rangering for siste ti år. 7

8 Lønnsomhet regioner Vi har målt lønnsomheten i næringslivet i regionene ved hjelp av tre indikatorer. Den første indikatoren er andel foretak med positivt resultat før skatt. Den andre er andel foretak med positivt resultat før skatt, justert for bransjestrukturen i regionene. Den siste indikatoren er andel foretak med positiv egenkapital. Den endelige lønnsomhetsindeksen er basert på regionenes rangering med hensyn til de tre lønnsomhetsindikatorene. Andelen foretak med positivt resultat økte i Norge i 2012, og har nå økt hvert år siden Andelen er under nivået for de beste årene fra 2004 til 2007, men over alle andre år fra Sunnfjord hadde høyest lønnsomhet i næringslivet, og er samtidig den regionen med tredje best lønnsomhet de ti siste årene. Dalane er nummer to på lønnsomhetsindeksen for 2012, og har aller best lønnsomhet av alle regioner de siste ti årene. Ryfylke, Stavangerregionen og Mosjøregionen på de neste plassene er også regioner med høy lønnsomhet de siste ti årene. Størst framgang blant de ti beste har Midt- Troms og Kongsberg/Numedal. Det er regioner som ikke har vært blant de ti regionene med best lønnsomhet tidligere. Regionene med svakest lønnsomhet er i Nord- Norge og indre strøk på Østlandet Andel lønnsomme Bransjejustert Egenkapital Sunnfjord (3) Dalane (1) 34 2 Ryfylke (5) Stavangerregionen (1) 12 9 Mosjøregionen (7) Midtre Namdal (17) Midt-Troms (25) Drammensregionen (9) Trondheimsregionen (18) Kongsberg/Numedal (31) Andel lønnsomme Bransjejustert Egenkapital Lofoten (83) Ofoten (72) Fosen (79) Midt-Finnmark (57) Oppdal/Rennebu (53) Øst-Telemark (65) Setesdal (82) Ranaregionen (51) Midt-Gudbrandsdal (80) Hallingdal (74) Figur 5: De ti regionene med best lønnsomhet. Tallene i figuren viser rangeringsnummeret for de tre lønnsomhetsindikatorene. Tallene i parentes angir regionenes rangering for siste ti år. Figur 6: De ti regionene med lavest lønnsomhet. Tallene i figuren viser rangeringsnummeret for de tre lønnsomhetsindikatorene. Tallene i parentes angir regionenes rangering for siste ti år. 8

9 Lønnsomhet kommuner Lønnsomhetstallene for næringslivet i kommunene er basert på samme metode som for regioner. I rangeringen av mest lønnsomme kommuner viser vi i denne rapporten bare tall fra de 264 kommunene som har mer enn 100 innsendte regnskap. Oversiktene ville ellers blitt preget av kommuner med få foretak hvor resultatene er tilfeldige. Hele 17 av de 20 kommunene med høyest lønnsomhet i næringslivet ligger på Vestlandet. Grunnlaget for Vestlandets dominans i NæringsNM blir for en stor del lagt gjennom god lønnsomhet i næringslivet. Sauda hadde best lønnsomhet i næringslivet i regnskapsåret 2012, fulgt av Randaberg og Sula. Osterøy er den kommunen blant de 20 beste som ha klatret mest på lønnsomhetsindeksen. Ørskog har også en høy plassering i forhold til tidligere resultater. En del kommuner er gjengangere på denne lista, og har et næringsliv som har vært stabilt lønnsomt over lang tid, som Førde, Birkenes, Strand, Klepp, Sola, Gloppen og Hå. Listen med de 20 kommunene med svakest lønnsomhet i regnskapsåret 2012 har som i fjor 11 kommuner fra Østlandet. Hemsedal i Buskerud ble rangert sist med hensyn til lønnsomhet av de kommunene som hadde minst 100 innsendte regnskap i Lønnsomhet Egenkapital Bransjejustert Lønnsomhet Egenkapital Bransjejustert Sauda (28) Randaberg (11) Sula (20) Førde (8) Birkenes (6) Strand (5) Klepp (1) Sola (3) Gloppen (10) Stryn (59) Surnadal (15) Hå (2) Kvam (18) Verdal (32) Eidsberg (16) Ørskog (94) Time (19) Flora (21) Sogndal (13) Osterøy (150) Åmot (246) Notodden (201) Andøy (260) Trøgstad (166) Grue (249) Fauske (127) Ørland (208) Krødsherad (199) Skjervøy (253) Ringebu (258) Meland (214) Farsund (257) Øystre Slidre (138) Nes (244) Øyer (254) Averøy (261) Froland (143) Kragerø (262) Årdal (245) Hemsedal (263) Figur 7: Kommuner med høyest rangering på lønnsomhetsindeksen blant de 264 kommunene med mer enn 100 innsendte regnskap. Tallene i figuren viser rangeringsnummeret for de tre lønnsomhetsindikatorene blant alle 428 kommuner. Tallene i parentes angir kommunens rangering for siste ti år. Figur 8: Kommuner med lavest rangering på lønnsomhetsindeksen blant de 264 kommunene med mer enn 100 innsendte regnskap. Tallene i figuren viser rangeringsnummeret for de tre lønnsomhetsindikatorene blant alle 428 kommuner. Tallene i parentes angir kommunens rangering for siste ti år. 9

10 Vekst regioner Vi har målt veksten i næringslivet i regionene ved hjelp av tre indikatorer. Den første indikatoren er andel foretak med realvekst. Den andre indikatoren er andel vekstforetak, justert for bransjestrukturen i regionene. Den siste indikatoren er andel foretak med vekst i verdiskapingen. Den endelige vekstindeksen er basert på regionenes rangering med hensyn til de tre vekstindikatorene. Hitra/Frøya er regionen som kom best ut på vekstindeksen. Kystgruppen og Orkdalregionen kom på en delt andreplass. Alle de tre regionene på topp er lokalisert i Trøndelag. Stavangerregionen kom på fjerdeplass, foran to andre regioner fra Vestlandet, Sunnfjord og Voss. Det var påfallende mange regioner fra Trøndelag blant de ti beste vekstregionene dette året, hele seks av ti er fra Trøndelag. Kartet viser også at alle regionene i Trøndelag har en høy andel vekstforetak i næringslivet. De tre regionene med lavest andel vekstforetak er fra Nord-Norge. Ellers kan vi se av kartet at det er mange regioner på Østlandet utenfor det mest sentrale Oslofjordområdet som har en lav andel vekstforetak Andel vekst Bransjejustert Verdiskaping Hitra/Frøya (11) 4 32 Kystgruppen (1) 1 11 Orkdalregionen (5) Stavangerregionen (2) Sunnfjord (17) Voss (12) Rørosregionen (17) HALD (4) Innherred (16) Fosen (15) Figur 9: De beste vekstregionene. Tallene i figuren viser rangeringen for de tre vekstindikatorene. Tallene i parentes angir regionenes rangering for siste ti år Andel vekst Bransjejustert Verdiskaping Setesdal (61) Sør-Helgeland (39) Mosseregionen (81) Øst-Telemark (82) Vest-Telemark (36) Hallingdal (70) Oppdal/Rennebu (78) Ofoten (28) Midt-Finnmark (66) Ytre Helgeland (29) Figur 10: Regionene med lavest vekst. Tallene i figuren viser rangeringen for de tre vekstindikatorene. Tallene i parentes angir regionenes rangering for siste ti år

11 Vekst kommuner Veksttallene for næringslivet i kommunene viser stor variasjon fra år til år. Samtidig er det ikke så klare geografiske mønstre når det gjelder vekst som for lønnsomhet og nyetableringer. Mange kommuner i distriktene har høy andel vekstforetak i regnskapsåret 2012, i likhet med året før. I rangeringen viser vi bare kommuner med over 100 innsendte regnskap. Meland kommune, som ligger ved Bergen, hadde høyest andel vekstforetak, av de kommunene som hadde minst 100 innsendte regnskap for Deretter kom Trøndelagskommunen Hemne og Rogalandskommunen Sauda. Åtte av kommunene med høyest andel vekstforetak er fra Vestlandet, mens seks er fra Østlandet og fem er fra Trøndelag. Den siste tre er fra Agder. Nord-Norge har kommuner med høy andel vekstforetak, men dette er små kommuner som ikke kommer med på lista. Kommuner som er gjengangere på vekst-toppen er Sauda, Sola, Overhalla og Randaberg. Årdal hadde lavest andel vekstforetak, av de kommunene som er store nok til å bli rangert. Ti av de 20 kommunene med lavest andel vekstforetak er lokalisert på Østlandet. Andel vekst Bransjejustert Vekst verdiskaping Andel vekst Bransjejustert Vekst verdiskaping Meland (41) Hemne (17) Sauda (7) Klepp (1) Ringsaker (71) Sola (3) Overhalla (8) Frøya (25) Nedre Eiker (103) Leksvik (82) Lindesnes (125) Grue (165) Nærøy (58) Stryn (78) Austevoll (30) Sande (83) Enebakk (31) Randaberg (5) Haram (114) Våler (109) Evje og Hornnes (46) Sør-Odal (223) Øyer (228) Kongsvinger (240) Tinn (252) Nes (238) Meløy (193) Hol (260) Birkenes (201) Seljord (47) Trysil (216) Oppdal (250) Målselv (249) Kvinesdal (133) Dovre (75) Sunndal (258) Hemsedal (195) Selbu (91) Tvedestrand (255) Årdal (262) Figur 11: Kommunene med høyest rangering på vekstindeksen. Tallene i figuren viser rangeringsnummeret for de tre vekstindikatorene. Tallene i parentes angir kommunens rangering for siste ti år. Figur 12: Kommunene med lavest rangering på vekstindeksen. Tallene i figuren viser rangeringsnummeret for de tre vekstindikatorene. Tallene i parentes angir kommunens rangering for siste ti år. 11

12 Nyetableringer regioner Nyetablering i regionene er målt med tre indikatorer. Den første indikatoren er etableringsfrekvens, som er nyregistrerte foretak som andel av eksisterende antall foretak. Den andre indikatoren er etableringsfrekvensen justert for bransjestrukturen i regionene. Den siste indikatoren er vekst i antall foretak, som er nyregistrerte fratrukket nedlagte, som andel av eksisterende foretak. Etableringsindeksen er den indikatoren som er mest stabil fra år til år. Av regionene på ti på topp for nyetableringer i NæringsNM 2013, er hele ni også best når det gjelder nyetableringer de siste ti år. Kristiansandregionen, som har pleid å være med blant de ti beste, rykket ut av toppen i år. Hordaland Vest, som grenser til Bergen, troner øverst på etableringsindeksen igjen i 2013, som i fjor. Alle regionene på topp når det gjelder nyetableringer hører til de store byregionene Oslo, Bergen, Trondheim eller Stavanger, eller ligger tett inntil en av de store byene. Nord-Gudbrandsdal havnet sist på etableringsindeksen i Det er mange regioner lokalisert på det indre Østlandet med få nyetableringer Frekvens Bransjejustert Vekst antall Hordaland Vest (1) 11 1 Trondheimsregionen (2) Oslo (3) 22 7 Stavangerregionen (6) Bergen (4) Nedre Romerike (7) Nedre Glomma (10) Drammensregionen (8) Øvre Romerike (9) Follo (12) Frekvens Bransjejustert Vekst antall Kongsberg/Numedal (39) Nordfjord (79) Vest-Telemark (73) Midt-Finnmark (74) Hallingdal (66) Valdres (78) Osterfjorden (53) Kystgruppen (83) Fjellregionen (81) Nord-Gudbrandsdal (82) Figur 13: De ti beste regionene på etableringsindeksen. Tallene i figuren viser rangeringsnummeret for de tre etableringsindikatorene. Tallene i parentes angir regionenes rangering siste ti år. Figur 14: De ti dårligste regionene på etableringsindeksen. Tallene i figuren viser rangeringsnummeret for de tre etableringsindikatorene. Tallene i parentes angir regionenes rangering siste ti år. 12

13 Nyetableringer kommuner Etableringsindeksen for kommuner er bygd opp på samme måte som for regioner. I rangeringen viser vi bare kommuner med over 100 innsendte regnskap i Ørskog hadde den høyeste etableringsaktiviteten i NæringsNM Ørskog har ikke hatt spesielt høy etableringsaktivitet tidligere, men har hatt stor framgang siste år. Fjorårets vinner av etableringsnm, Austevoll, kom på andreplass i år. Store byer som Trondheim, Drammen og Oslo er med blant de 20 kommunene med høyest etableringsaktivitet, og Bergen og Stavanger er også rangert høyt. Mange av de andre kommunene med mange nyetableringer er lokalisert rundt disse største byene. Vinneren Ørskog er atypisk blant de med høy etableringsaktivitet ettersom de ikke er lokalisert tett opp til en større by. Andre kommuner på lista som ikke er innenfor en storbyregion er Hammerfest, Karmøy, Namsos og Rana. Nore og Uvdal har lavest etableringsaktivitet av de kommunene vi rangerer her. Kommunene med lavest etableringsaktivitet er stort sett små kommuner med perifer beliggenhet i forhold til de største byene. Etableringsaktiviteten henger nøye sammen med befolkningsutviklingen. Økende folketall gir økt etterspørsel og dermed grunnlag for mange nyetableringer innenfor tjenestesektoren. Derfor ser vi at det er høyere nyetableringsaktivitet i og rundt de største byene, hvor folketallet øker mest, og tilsvarende lavere etableringsaktivitet i de typiske distriktskommunene som ikke har samme befolkningsvekst Frekvens Bransjejustert Vekst antall Ørskog (138) Austevoll (17) Fjell (7) 58 3 Hammerfest (112) Vestby (36) Meland (19) Trondheim (2) Rælingen (4) Namsos (106) Sandnes (11) Vennesla (27) Karmøy (39) Gjesdal (24) Nittedal (38) Askøy (1) Drammen (14) Sund (69) Rana (127) Ullensaker (9) Oslo (6) Frekvens Bransjejustert Vekst antall Nes (Busk.) (235) Grue (261) Gloppen (256) Åfjord (250) Ullensvang (236) Bjugn (229) Suldal (204) Øyer (224) Dovre (255) Vågsøy (221) Tynset (234) Lom (258) Hjelmeland (198) Vanylven (209) Fusa (223) Sør-Aurdal (260) Nærøy (249) Deatnu-Tana (205) Fitjar (126) Nore og Uvdal (262) Figur 15: Kommunene med høyest skår på etableringsindeksen. Tallene i figuren viser rangeringsnummeret for de tre etableringsindikatorene blant alle landets 428 kommuner. Tallene i parentes angir kommunens rangering siste ti år. Figur 16: Kommunene med lavest skår på etableringsindeksen. Tallene i figuren viser rangeringsnummeret for de tre etableringsindikatorene blant alle landets 428 kommuner. Tallene i parentes angir kommunens rangering siste ti år. 13

14 Næringslivets størrelse regioner Den siste indikatoren i NæringsNM er næringslivets relative størrelse, eller næringstetthet. Dette måles som antall arbeidsplasser i næringslivet som andel av befolkningen. Regioner med et relativt stort næringsliv skårer da høyere enn regioner med lite næringsliv. Oslo er ikke bare størst av regionene med hensyn til antall arbeidsplasser i næringslivet, Oslo er også den regionen som har flest arbeidsplasser i næringslivet i forhold til innbyggertallet. Antall arbeidsplasser i næringslivet i Oslo tilsvarer 53 prosent av folketallet på slutten av Kongsberg/Numedal har nest høyest næringstetthet av regionene i landet, mens Stavangeregionen har tredje høyest næringstetthet. Begge disse regionene har fått økt næringstetthet etter De største byene, Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim er alle kjerner i regioner med høy næringstetthet. Kristiansandregionen rykket ned til 11. plass i år, etter å ha vært med på denne lista i fjor. I stedet rykket Søre Sunnmøre inn, etter at næringslivet har hatt sterk vekst i mange år. Søre Sunnmøre var bare nummer 21 på tilsvarende liste for Mange av regionene med lavest næringstetthet ligger inntil de store byene, og har mye pendling inn til disse Oslo (1) Kongsberg/Numedal (6) Stavangerregionen (4) Bergen (2) Akershus Vest (5) Storfjord (3) Hitra/Frøya (13) Ålesundregionen (7) Trondheimsregionen (10) Søre Sunnmøre (21) 53,0 45,4 43,9 43,7 43,2 38,0 37,4 36,9 36,4 36, Sør-Helgeland (73) Hadeland (80) Indre Østfold (69) Follo (79) Hordaland Vest (83) Midt-Telemark (77) Glåmdal (70) Nord-Troms (76) Bjørnefjorden (82) Osterfjorden (75) 25,8 25,3 25,3 25,2 25,0 24,8 24,7 23,8 22,9 21,8 Figur 17: Regioner med høyest næringstetthet. Tallene i parentes er regionenes rangering i Figur 18: Regioner med lavest næringstetthet. Tallene i parentes angir regionenes rangering i

15 Næringslivets størrelse kommuner Variasjonen mellom kommunene med hensyn til næringslivets størrelse er langt større enn for regioner. Det kommer av at det er lettere å pendle mellom kommuner enn mellom regioner. Sola har den klart høyeste næringstettheten blant kommunene. Antall arbeidsplasser i næringslivet i Sola tilsvarer 82,7 prosent av folketallet. Sola har hatt en svært sterk vekst i næringslivet etter 2000, og fått økt innpendling fra andre kommuner. Ullensaker har nest høyest næringstetthet, mens Ulstein er nummer tre. Kommuner som Åseral, Vikna, Austevoll og Vindafjord har hatt en sterk økning i næringstettheten etter Ti av kommunene med høyest næringstetthet er lokalisert til Vestlandet. Samtidig ser vi at mange av kommunene på Vestlandet har hatt en økende næringstetthet fra Mange av kommuner med lav næringstetthet er kommuner utenfor en større by hvor mange innbyggere pendler til byen. Rælingen har lavest næringstetthet av alle kommunene i landet, og har svært stor pendling til Oslo. Skaun som har nest lavest næringstetthet er nabokommune til Trondheim, med stor pendling dit. Siljan, som har tredje lavest næringstetthet har stor utpendling til Skien Sola (3) Ullensaker (1) Ulstein (14) Oslo (2) Kongsberg (13) Austevoll (42) Stavanger (12) Bærum (20) Åseral (85) Gol (6) Vikna (32) Røros (17) Førde (7) Bergen (24) Nord-Aurdal (11) Haugesund (28) Molde (30) Ålesund (16) Vindafjord (58) 61,2 56,7 53,0 50,3 48,2 48,1 47,4 45,9 45,3 44,1 43,8 43,8 43,7 43,5 43,2 43,1 42,9 42,4 82, Søndre Land (391) Tjøme (408) Fet (409) Nannestad (423) Rennesøy (307) Løten (399) Froland (411) Naustdal (417) Tjeldsund (427) Lunner (421) Sørreisa (380) Kvæfjord (416) Nesodden (419) Lavangen (404) Aremark (413) Samnanger (415) Klæbu (426) Siljan (425) Skaun (420) Rælingen (428) 15,3 15,3 15,1 15,0 14,5 14,5 14,2 13,9 13,8 13,7 13,6 13,4 13,4 13,1 12,8 11,0 11,0 10,6 9,9 8,2 Figur 19: Kommunene med høyest næringstetthet. Tallene i parentes er tilsvarende rangering i Figur 20: Kommunene med lavest næringstetthet. Tallene i parentes er tilsvarende rangering i

16 NHOs NæringsNM for fylkene Vi kan benytte samme datagrunnlag som i foregående kapitler og se på næringsutviklingen også i fylkene. Vi har brukt tre indikatorer hvor vi har tall tilbake til 2000: Andel foretak med positivt resultat, andel foretak med realvekst og etableringsfrekvensen. Verdiene for disse tre indikatorene er transformert til en skala fra 0 = Dårligste fylke til 10 = Beste fylke og så lagt sammen. Rogaland har den beste næringsutviklingen av fylkene. Rogaland er best på lønnsomhet, best på vekst og over middels når det gjelder nyetableringer. Rogaland er også ganske suverent beste fylke i NæringsNM for de siste ti årene, etter å ha vært beste fylke i sju av enkeltårene. Sør-Trøndelag kom på andreplass i NæringsNM 2013, og passerte Oslo som gikk fra andre til tredjeplass. De fem fylkene på topp i årets NæringsNM er også de beste sammenlagt for de siste ti årene. Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag er fylker som gjør det forholdsvis mye bedre i NæringsNM 2013 enn tidligere. Agderfylkene gjør det påfallende mye svakere i NæringsNM 2013 enn tidligere. Finnmark ble sist av fylkene, etter å ha vært nummer 14 i fjorårets NæringsNM. Finnmark har ti sisteplasser siden Lønnsomhet Vekst Nyetableringer Rogaland (1) 10,0 10,0 6,0 Sør-Trøndelag (4) 6,4 8,3 6,0 Oslo (2) 6,5 4,0 10,0 Hordaland (3) 7,0 5,1 6,0 Buskerud (5) 7,0 4,9 4,3 Akershus (7) 6,9 2,1 6,8 Nord-Trøndelag (12) 3,6 8,9 2,2 Østfold (9) 6,4 2,15,3 Møre og Romsdal (11) 5,2 5,6 2,9 Vestfold (8) 5,6 2,25,0 Sogn og Fjordane (17) 5,0 5,9 0,0 Hedmark (15) 5,2 2,7 2,0 Troms (13) 2,9 2,2 4,7 Vest-Agder (6) 3,11,5 4,7 Nordland (18) 2,2 2,7 3,9 Telemark (14) 2,71,6 3,7 Aust-Agder (10) 3,00,9 3,7 Oppland (16) 4,2 0,01,1 Finnmark (19) 0,0 1,2 3,6 Figur 21: NæringsNM for fylkene. Hver indikator varierer fra 0=Dårligste fylke til 10=Beste fylke. Tallene i parentes viser rangeringen til fylket for de siste ti årene. 16

17 Beste regioner de ti siste årene Stavangerregionen har vært ganske suveren i NæringsNM de siste årene, og er fremdeles best av regionene i NæringsNM for de siste ti år sammenlagt. Trondheimsregionen er på andre, mens Bergen har rykket opp til tredjeplass. Kristiansandregionen var nummer tre på tilsvarende liste i fjor, men er nå på femteplass. Romsdal er ny på denne lista, etter å ha mange gode plasseringer etter Sju av de ti beste næringsregionene de ti siste årene er lokalisert til Vestlandet Lønnsomhet Vekst Nyetableringer Størrelse Stavangerregionen Trondheimsregionen Bergen Dalane Kristiansandregionen Øvre Romerike Søre Sunnmøre Sunnfjord Ryfylke Romsdal Beste kommuner de ti siste årene Sola er ganske klart beste kommune i NæringsNM sammenlagt for de ti siste årene. Nabokommunene Sandnes og Stavanger er nummer to og tre. Kommuner som Klepp, Hå, Time, Lund, Strand og Gjesdal er andre kommuner som er blant de 20 beste næringskommunene de ti siste årene som alle er med i «Greater Stavanger Region». Andre kommuner fra Vestlandet blant de beste er Lindås, Fjell, Ulstein og Molde. Ullensaker, Lier og Stokke er kommuner fra Østlandet blant de 20 beste. Lyngdal representerer Sørlandet alene, mens Trondheim, Verdal og Namsos er Trønderkommuner med blant de 20 beste. Ingen av de 20 beste kommunene er fra Nord- Norge. Alta er nærmest av disse på en 37.plass. Det er stor stabilitet blant de beste. På årets liste er det Gjesdal på 19. og Namsos på 20. plass som er nye fra i fjor. De har skjøvet ut Kristiansand og Bjerkreim. Figur 22: De ti beste regionene i NæringsNM sammenlagt for de ti siste årene Lønnsomhet Vekst Nyetablering Størrelse Sola Sandnes Stavanger Ullensaker Lier Klepp Hå Time Fjell Ulstein Trondheim Stokke Verdal Lund Lindås Lyngdal Molde Strand Gjesdal Namsos Figur 23: De 20 beste kommunene i NæringsNM sammenlagt for de ti siste årene. 17

18 Utviklingstrekk Finanskrisen som startet i 2008, representerer et veiskille i den regionale utviklingen i Norge, og har påvirket næringsutviklingen ulikt i de forskjellige regionene. Figur 24: Kart som viser regionenes sammenlagte resultat i NæringsNM i perioden til venstre, sammenlagte resultater fra perioden i midten, og regionenes forbedring i siste periode til høyre. I kartene over har vi vist hvordan regionene gjorde de i NæringsNM i perioden 2000 til 2008 i kartet til venstre. I midten ser vi hvordan regionene presterte i NæringsNM i perioden , det vil si etter finanskrisen. Forskjellen mellom disse to periodene blir ganske tydelig i det siste kartet, der vi har illustrert regionenes endring i rangering i NæringsNM i disse to periodene. Ingen regioner i de åtte fylkene på Østlandet eller de to Agderfylkene har hatt fremgang i NæringsNM. Samtidig er de fleste av regionene med sterk tilbakegang lokalisert på Østlandet eller i Agder. Samtlige regioner som har hatt forbedring i NæringsNM er lokalisert på Nordvestlandet, Trøndelag eller Nord-Norge. Rogaland og ytre deler av Hordaland framstår som uendret, ettersom de var blant de beste regionene også før finanskrisen, og dermed har det ikke vært rom for forbedring. Finanskrisen ser dermed ut til å ha rammet næringslivet på Østlandet og Agder hardere enn i resten av landet. Eksportrettet industri har hatt vanskelige kår etter finanskrisen, for eksempel i sektorer som bildeler og papir, og det har gitt negative impulser på mange industristeder på Østlandet. Noen av de mest sentrale regionene på Østlandet, som Romerike, Akershus Vest, Drammensregionen og Kongsberg har likevel fremdeles et sterkt næringsliv. Akershus Vest og Kongsberg er regioner med mye olje- og gassrelatert virksomhet. Vestlandet har mer olje- og gassrelatert virksomhet som har dratt nytte av stadig høyere investeringsnivå på sokkelen, mens Nord-Norge har fått positive impulser fra høy produksjon og gode priser på fisk, samt økende aktivitet innenfor olje- og gassutvinning. Selv om det har vært forbedring i mange regioner i Nord-Norge, er det fremdeles en del regioner som er rangert lavt i NæringsNM

19 Næringsdrevet eller befolkningsdrevet vekst? Regionenes næringstetthet, som er målt som antall arbeidsplasser i næringslivet i prosent av befolkning, har utviklet seg forskjellig. Noen regioner får økt næringstetthet ved at næringslivet har en høyere vekst enn befolkningen, og får etter hvert styrket sitt næringsgrunnlag. De mest vellykkede av disse regionene har også høyere befolkningsvekst enn gjennomsnittet, samtidig som de har fått styrket næringsgrunnlaget. I andre regioner øker folketallet raskere enn antall arbeidsplasser i næringslivet, og disse har da fått et svekket næringsgrunnlag. Mest sårbare er regioner som kombinerer svak befolkningsvekst med svekket næringsgrunnlag. Figur 25: Regionene i Norge, fordelt etter om de har over eller under gjennomsnittlig befolkningsvekst (median av regionene), og om de har økt eller svekket næringsgrunnlag, målt som endring av næringstetthet fra 2000 til Mange regioner på Vestlandet og i Trøndelag har siden 2000 fått styrket næringsgrunnlag samtidig som befolkningsveksten har vært over middels av regionene. De indre strøkene på Vestlandet har imidlertid både svak befolkningsutvikling og svekket næringsgrunnlag. På Østlandet har regioner som Nedre Romerike, Follo og Akershus Vest fått økt næringstetthet sammen med høy befolkningsvekst, men den økte næringstettheten har skjedd på bekostning av næringstettheten i Oslo. Kongsberg/Numedal har imidlertid oppnådd kombinasjonen av høy befolkningsvekst med styrket næringsgrunnlag. Mange regioner på Østlandet har høy befolkningsvekst, men har etter hvert stadig lavere næringstetthet. Dermed har sysselsettingsandelen falt. Mange regioner i Nord-Norge har lav befolkningsvekst, men også samtidig et styrket næringsgrunnlag. Alle regionene i Finnmark har fått styrket sitt næringsgrunnlag etter

20 Komplett liste over regionene Tabellen under viser en fullstendig oversikt over alle regionene, rangert etter samlet plassering i årets NæringsNM. Alle indikatorene er gitt som rangeringsnummer, der beste region har nummer 1 og dårligste region nummer 83. NM 2013 Region Kommuner Nyetablering Lønnsomhet Vekst Størrelse NM siste 10 år Stavanger, Sandnes, Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy, Sola, Gjesdal, Time, 1 Stavangerregionen Klepp, Hå 2 Trondheimsregionen Trondheim, Klæbu, Selbu, Malvik, Melhus, Skaun, Midtre Gauldal Ålesundregionen Skodje, Ålesund, Haram, Sandøy, Sula, Giske Sunnfjord Gaular, Førde, Flora, Naustdal, Jølster Bergen Bergen Midtre Namdal Namdalseid, Overhalla, Fosnes, Namsos, Flatanger Dalane Eigersund, Lund, Bjerkreim, Sokndal Drammensregionen Røyken, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Hurum, Svelvik, Sande, Drammen Oslo Oslo Øvre Romerike Nes, Hurdal, Gjerdrum, Eidsvoll, Ullensaker, Nannestad Haugesundregionen Haugesund, Vindafjord, Sauda, Bokn, Karmøy, Tysvær, Utsira Søre Sunnmøre Ulstein, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørsta Hitra/Frøya Hitra, Frøya Akershus Vest Asker, Bærum Romsdal Molde, Nesset, Rauma, Midsund, Vestnes, Fræna, Aukra Hamarregionen Hamar, Ringsaker, Løten, Stange Orkdalregionen Orkdal, Meldal, Agdenes, Hemne, Snillfjord Innherred Steinkjer, Levanger, Verdal, Verran, Inderøy Nordfjord Selje, Eid, Bremanger, Gloppen, Stryn, Hornindal, Vågsøy Mandalsregionen Audnedal, Marnardal, Åseral, Mandal, Lindesnes Hordaland Vest Fjell, Øygarden, Sund, Askøy HALD Dønna, Leirfjord, Alstahaug, Herøy Ringerike/Hole Ringerike Hole Voss Voss Kongsberg/Numedal Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal Rørosregionen Røros, Holtålen, Tydal Kystgruppen Vikna, Leka, Nærøy Storfjord Sykkylven, Ørskog, Norddal, Stranda, Stordal Stjørdalsregionen Meråker, Stjørdal, Frosta Nedre Romerike Skedsmo, Nittedal, Lørenskog, Rælingen, Sørum, Aurskog Høland, Fet Sunnhordland Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Tysnes, Etne, Austevoll, Kvinnherad Tromsøregionen Balsfjord, Tromsø, Karlsøy Vest-Finnmark Loppa, Måsøy, Hasvik, Alta, Hammerfest, Kvalsund, Nordkapp

21 NM 2013 Region Kommuner Nyetablering Lønnsomhet Vekst Størrelse NM siste 10 år 34 Mosjøregionen Vefsn, Grane, Hattfjelldal Nedre Glomma Hvaler, Fredrikstad, Sarpsborg Midt-Troms Tranøy, Lenvik, Torsken, Sørreisa, Målselv, Berg, Bardu, Dyrøy Lillehammerregionen Lillehammer, Øyer, Gausdal Gjøvikregionen Østre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Vestre Toten, Gjøvik Halden Halden Kristiansund, Rindal, Smøla, Halsa, Sunndal, Tingvoll, Aure, Gjemnes, Frei, 39 Nordmøre Averøy, Eide, Surnadal Kristiansandregionen Birkenes, Vennesla, Songdalen, Kristiansand, Søgne, Lillesand, Iveland Ryfylke Forsand, Finnøy, Suldal, Hjelmeland, Strand Ranaregionen Hemnes, Rana, Nesna Tønsbergregionen Andebu, Re, Stokke, Tjøme, Horten, Holmestrand, Nøtterøy, Tønsberg, Hof Lofoten Røst, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Værøy, Moskenes Rømskog, Hobøl, Rakkestad, Skiptvet, Eidsberg, Askim, Trøgstad, Marker, 46 Indre Østfold Spydeberg, Aremark 46 Hadeland Lunner, Jevnaker, Gran Sandefjord/Larvik Larvik, Sandefjord, Lardal Midt-Buskerud Sigdal, Krødsherad, Modum Follo Frogn, Nesodden, Enebakk, Oppegård, Ski, Vestby, Ås Nordhordland Fedje, Radøy, Austrheim, Meland, Masfjorden, Lindås Vesterålen Andøy, Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland, Lødingen, Grenland Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble, Kragerø, Drangedal Midt-Telemark Nome, Bø, Sauherad Hardanger Ulvik, Kvam, Granvin, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Jondal Salten Bodø, Hamarøy, Steigen, Meløy, Saltdal, Beiarn, Fauske, Sørfold,Gildeskål Lister Sirdal, Flekkefjord, Farsund, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal Nord-Gudbrandsdal Sel, Lesja, Dovre, Vågå, Skjåk, Lom HAFS Solund, Fjaler, Hyllestad, Askvoll, Gulen Sør-Troms Ibestad, Skånland, Kvæfjord, Harstad, Gratangen, Lavangen, Salangen Bjørnefjorden Fusa, Os, Samnanger Indre Namdal Høylandet, Lierne, Grong, Namsskogan, Røyrvik, Snåsa Arendalregionen Åmli, Risør, Grimstad, Arendal, Gjerstad, Vegårshei, Froland, Tvedestrand Osterfjorden Vaksdal, Modalen, Osterøy Fosen Osen, Leksvik, Åfjord, Bjugn, Rissa, Ørland, Roan Valdres Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Etnedal, Sør-Aurdal, Vang Mosseregionen Moss, Råde, Rygge, Våler Glåmdal Nord-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Sør-Odal, Kongsvinger Fjellregionen Rendalen Os, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga Sogn Årdal, Balestrand, Luster, Vik, Leikanger, Sogndal, Aurland, Lærdal, Høyanger Oppdal/Rennebu Rennebu, Oppdal Sør-Helgeland Brønnøy, Vevelstad, Sømna, Vega, Bindal Ofoten Tysfjord, Tjeldsund, Ballangen, Narvik, Evenes Ytre Helgeland Lurøy, Træna, Rødøy

22 NM 2013 Region Kommuner Nyetablering Lønnsomhet Vekst Størrelse NM siste 10 år 75 Sør Østerdal Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Elverum, Engerdal Øst-Finnmark Sør-Varanger, Båtsfjord, Unjargga-Nesseby,, Berlevåg, Gamvik, Vadsø, Vardø Hallingdal Ål, Hol, Nes, Hemsedal, Flå, Gol Setesdal Bygland, Evje og Hornnes, Valle, Bykle Nord-Troms Storfjord, Kvænangen, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa Midt-Gudbrandsdal Sør-Fron, Ringebu, Nord-Fron Vest-Telemark Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje Øst-Telemark Notodden, Tinn, Hjartdal Midt-Finnmark Guovdageaidnu-Kautokeino, Lebesby, Porsanger, Karasjok, Deatnu-Tana Regioninndelingen: Regioninndelingen som brukes i NæringsNM er såkalte politiske regioner. Det er kommuner som selv har innledet samarbeid i form av regionråd eller interkommunale næringsselskap. I noen tilfeller er regioninndelingen basert på inndelinger som brukes av fylkeskommunen. De fleste kommuner i landet kan plasseres i slike politiske regioner. For Helgeland er det også blitt gjort visse avvik, ettersom det regionale samarbeidet der har ført til ulogiske regioninndelinger hvor kommunene ikke henger sammen. Regioninndelingen endres når kommunene endrer regiontilhørighet, og regioninndelingen har blitt endret fra år til år. De historiske tallene er regnet tilbake med den nye regioninndelingen. Hovedkontor Et spørsmål som ofte dukker opp er hvordan metoden som brukes i NæringsNM påvirkes av at mange foretak er registrert med hovedkontor i en kommune, men hvor store produksjonsenheter er lokalisert i andre kommuner. Når det gjelder næringstetthet, vil ikke tallene påvirkes av hovedkontorproblematikken, da grunnlaget for beregningen av næringstetthet er registerbasert sysselsettingsstatistikk fra SSB. I denne statistikken er foretak med virksomhet i flere kommuner splittet opp, slik at arbeidsplassene er plassert i riktig kommune. For nyetableringsstatistikken vil denne problematikken få svært lite å si, ettersom det er svært få nyetableringer som har virksomhet i flere kommuner. Når det gjelder indikatorer for lønnsomhet og vekst, er disse basert på regnskap, som bare foreligger på foretaksnivå. Da vil hele foretakets virksomhet bli registrert der foretaket har hovedkontor, selv om foretaket har produksjon i flere kommuner eller regioner. Indikatorene for vekst og lønnsomhet er imidlertid basert på andeler av foretak med positivt resultat, omsetningsvekst etc. Det betyr at små og store foretak teller likt. Denne metoden er valgt fordi vi ønsker å få fram om noen områder har næringsliv med generelt bedre lønnsomhet og vekst enn andre. Dersom vi lar foretakenes størrelse telle, vil de største foretakene dominere, og resultatene i de få største foretakene vil avgjøre. Selv om foretak som har virksomhet i flere kommuner kan vært svært store, utgjør de bare en liten andel av foretakene i antall, og påvirker derfor andelene ganske lite. Metoden som er benyttet blir dermed ganske lite påvirket av problemet med at noen foretak har virksomhet i flere kommuner. 22

23 Indikatorer for nyetablering: 1. Etableringsfrekvens. Antall nyregistrerte foretak i et år som andel av eksisterende foretak i begynnelsen av året. Bare foretakstypene ASA, AS, ENK, DA, BA, ANS og NUF er tatt med. Rene holdingsselskaper er tatt ut av statistikken. Alle tall er basert på Enhetsregisteret. 2. Bransjejustert etableringsfrekvens. Her er etableringsfrekvensene regnet ut på landsbasis for alle bransjer etter NACE siffer kategorisering. Deretter har vi beregnet forventet antall nyregistreringer i hver enkelt region dersom de hadde hatt gjennomsnittlig etableringsfrekvens i hver enkelt bransje. Avviket mellom den beregnede etableringsfrekvensen og den faktiske danner utgangspunktet for denne indikatoren. 3. Vekst i antall foretak. Her er det tatt utgangspunkt i samme metode som etableringsfrekvensen, men gjort fradrag for nedlagte foretak. Dermed er det netto tilvekst i antall foretak som er indikatoren. Indikatorer for lønnsomhet: 1. Andel foretak med positivt resultat før skatt. Alle regnskapspliktige foretak er med i statistikken, som er basert på tall fra Brønnøysundregisteret. 2. Andel foretak med positivt resultat før skatt, men korrigert for bransjestrukturen. Samme metode for bransjejustering som for nyetablering. 3. Andel foretak med positiv egenkapital. Indikatorer for vekst: 1. Andel foretak med vekst i omsetning større enn konsumprisindeksen. Alle regnskapspliktige foretak er med i statistikken, som er basert på tall fra Brønnøysundregisteret. 2. Andel foretak med vekst i omsetning større enn konsumprisindeksen, men korrigert for bransjestrukturen. Samme metode for bransjejustering som for nyetablering og lønnsomhet. 3. Andel foretak med vekst i verdiskaping. Verdiskapingen er målt som summen av driftsresultat og lønnskostnader i bedriftsregnskapene. Indikator for næringslivets størrelse: 1. Antall arbeidsplasser i næringslivet som andel av folketallet. Tallene er hentet fra registerbasert sysselsettingsstatistikk statistikkbanken i SSB. For alle de tre indikatorene for nyetablering er det beregnet rangeringsnummer for regionene fra 1 til 83, for kommuner går rangeringen fra 1 til 428. Dernest er rangeringsnumrene lagt sammen, og summen av rangeringsnumrene er grunnlaget for etableringsindeksen. I regiontabellen er rangeringsnummeret for etableringer vist etter at de tre etableringsindikatorene er slått sammen. Denne framgangsmåten er repetert for lønnsomhet og vekst. For næringslivets størrelse er det bare en indikator som danner grunnlaget for rangeringsnumrene. Til slutt er rangeringsnumrene for de fire målene nyetableringer, lønnsomhet, vekst og næringslivets størrelse lagt sammen, for å danne grunnlaget for NæringsNM. 23

24 Desember 2013 Tekst og figurer: Knut Vareide ISBN Middelthuns gate 27 Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon Telefaks

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

Distriktsindeks inntektssystem 2018

Distriktsindeks inntektssystem 2018 101 HALDEN 52 53 104 MOSS 63 64 105 SARPSBORG 70 65 106 FREDRIKSTAD 65 68 111 HVALER 68 69 118 AREMARK 34 37 119 MARKER 36 40 121 RØMSKOG 55 55 122 TRØGSTAD 53 55 123 SPYDEBERG 76 76 124 ASKIM 59 61 125

Detaljer

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk Tabell 2b 1 Aldersgruppens i prosent. Tall pr. 1.12.2011. 30 59 0101 Halden 100,0 12,4 23,0 27,1 26,0 11,5 0104 Moss 100,0 11,5 26,7 28,3 22,7 10,8 0105 Sarpsborg 100,0 11,5 22,2 29,1 27,0 10,2 0106 Fredrikstad

Detaljer

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner Vedlegg 1 Virkning av vekst frie 3,5 mrd. kroner Tabellforklaring Kolonne 1: Antall innbyggere Kolonne 2: 2016 etter saldert (1000 kr.) Kolonne 3: 2016 etter saldert (kr. per innb.) Kolonne 4: (1000 kr)

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter K.nr. Kommune Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter Netto lånegjeld korrigert for ubunde investeringsfond i pst av driftsinntekter Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig

Detaljer

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009.

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009. 0101 Halden 872 0 5 696 0 6 568 0104 Moss 1 249 0 8 179 0 9 428 0105 Sarpsborg 2 175 0 12 315 0 14 490 0106 Fredrikstad 3 355 0 15 694 0 19 049 0111 Hvaler 124 0 0 0 124 0118 Aremark 155 0 256 0 411 0119

Detaljer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per 1.1.2015 kommuner med antall under 100 personer 0111 Hvaler 31 0118 Aremark 0 0119 Marker 15 0121 Rømskog 0 0122 Trøgstad 29 0123 Spydeberg

Detaljer

Forebyggende brannvern 2008

Forebyggende brannvern 2008 13 A-objekter 13 A-objekter Brannvesen Kommune objekter objekter Agdenes 26 19 5 26 7 6 86 11 10 2 20 1 0 0.0 987 462 1500 478 1622 26 19 5 26 7 6 86 11 10 2 20 1 0 0.0 987 462 1500 478 Alstahaug brannvesen

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 15482 35 128 2305 308 18258 1308 36 1627 1040 19 8946 31234 MOSS 14446 25 74 1558 201 16304 226 17 1647 889 22 5348 24453 SARPSBORG 27787 89 196 4219 592 32883 1630 43 2993 1927

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 14931 34 153 2196 336 17650 1247 34 1646 951 18 8365 29911 MOSS 13692 22 107 1549 205 15575 212 19 1590 792 32 5006 23226 SARPSBORG 26781 119 268 4098 646 31912 1579 41 2891 1737

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken Tal l K-nummer Kommune Antall dagplasser oppgitt i søknad Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i 2012 Antall dager i uken Antall måneder Antall fulle plasser Søknadsbel øp/ Tilskuddsbe løp Antall

Detaljer

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård kommune 7 625 Nedre Eiker kommune 9 1127 Randaberg kommune

Detaljer

NæringsNM 2014. Næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner

NæringsNM 2014. Næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner NæringsNM 2014 Næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner NHO S NÆRINGSNM 2014 Forord 2 NHO S NÆRINGSNM 2014 Innholdsfortegnelse 3 NHO S NÆRINGSNM 2014 NæringsNM NæringsNM 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Detaljer

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for kommunene. Tabellen viser inntekt per innbygger i prosent av lands. Tall fra 2008. 0101 Halden 92 92 0104 Moss 94 97 0105 Sarpsborg 92 94 0106

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak)

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak) Fylkesnavn Kommune Kommunenavn all fastsatte krav Beløp Antall purret Beløp purret Antall - % av fastsatt Beløp - % av fastsatt 01 ØSTFOLD 0101 HALDEN 21 236 56 952 590,00 870 2 103 198,00 4,10 3,69 0104

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

Årsavgiften fakturert 2015

Årsavgiften fakturert 2015 Årsavgiften fakturert 2015 ØSTFOLD HALDEN 20 728 54 628 840 MOSS 18 874 52 255 710 SARPSBORG 36 859 100 366 355 FREDRIKSTAD 48 602 134 155 395 HVALER 3 341 8 869 605 AREMARK 1 418 3 284 800 MARKER 3 549

Detaljer

Avstand til sone i km (2016)

Avstand til sone i km (2016) Innbyggere per 1.1.2016 Avstand til sone i km (2016) Avstand til nabo i km (2016) Strukturkriteri et, km for å nå 5000 innbyggere, 2016 Kommune 1 2 3 4 0101 Halden 30 544 83 492 59 145 2,92 0104 Moss 32

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Foreløpig ramme for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014

Foreløpig ramme for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014 for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014 Kommune Tall i hele kroner Østfold 100 Østfold fylkeskommune 4 064 000 0101 Halden 907 500 0104 Moss 941 000 0105 Sarpsborg 1 624 500 549 500 0106

Detaljer

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014 1 Ungdata-kommuner 21-våren 21 I dette notatet gir vi en oversikt over kommuner som har gjennomført Ungdata-undersøkelser siden oppstarten av prosjektet i 21. Fram til sommeren 212 ble deltakelsen i undersøkelsen

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i %

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2014. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2013 til 2014 i prosent Agdenes 4250 3325 3063 773 11410-5,6

Detaljer

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 Hordaland Lindås 1514 Hordaland Voss 1188 Hordaland

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2019

Busetting av flyktningar 2014-2019 Busetting av flyktningar 2014-2019 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, og plantal

Detaljer

Forebyggende brannvern 2010

Forebyggende brannvern 2010 Forebyggende brannvern 2010 Feiing/ med piper/ildsteder A-objekter B-objekter Antall Antall Antall Antall Halden 0101 Halden 235 158 188 119 % 64 22 34 % 51 46 40 87 % 3 3 100 % 11437 3313 17389 6007 Mosseregionens

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Fylke av I alt 68 241 2,6 7 738 13 Østfold 4 799 3,4 450 10 Akershus

Detaljer

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol1: Kol2: Kol3: Kol4: Kol5: Kol6: Kol7: Kol8: Kol9: Rammetilskuddetter Prop.1. S(2014-2015) Fleksibeltbarnehageopptakog

Detaljer

Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr)

Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr) Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr) I alt 126 421 5,7 % 1 11 Rogaland 13 385 8,8 % 2 09 Aust-Agder 2 452 7,5 % 3 02 Akershus

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr Kommunenr Kommune Valgkrets Antall 0101 Halden Sør-Norge valgkrets 21 0104 Moss Sør-Norge valgkrets 11 0105 Sarpsborg Sør-Norge valgkrets 26 0106 Fredrikstad Sør-Norge valgkrets 29 0111 Hvaler Sør-Norge

Detaljer

KOSTRA landbruk Dyrka jord omdisponert til andre formål enn landbruk - kommunevis.

KOSTRA landbruk Dyrka jord omdisponert til andre formål enn landbruk - kommunevis. Østfold 0101 Halden 27 1 10 0 12 6 2 18 12 88 0104 Moss 7 0 0 0 0 30 1 122 0 160 0105 Sarpsborg 14 2 113 51 5 191 160 9 90 635 0106 Fredrikstad 21 751 85 67 99 14 35 71 19 1162 0111 Hvaler 12 10 0 14 0

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Akershus Fet Nei Akershus Frogn Nei Akershus Gjerdrum Nei Akershus

Detaljer

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010 Leverandører* Gris Storfe Småfe antall antall antall antall antall antall antall antall 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 Østfold 0101 Halden 54

Detaljer

Total vekst 2011 Nr. Fylke Kommune Folkemengde Folkemengde Folketilvekst % Rennesøy ,43 % Hemsedal

Total vekst 2011 Nr. Fylke Kommune Folkemengde Folkemengde Folketilvekst % Rennesøy ,43 % Hemsedal 1 1142 Rennesøy 4 202 4 388 4,43 % 2 0618 Hemsedal 2 140 2 228 4,11 % 3 1523 Ørskog 2 120 2 202 3,87 % 4 1818 Herøy (Nordl.) 1 649 1 711 3,76 % 5 1724 Verran 2 609 2 705 3,68 % 6 0615 Flå 1 000 1 034 3,40

Detaljer

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager.

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Bemanning kommunale barnehager 2011, angitt ved: «Antall alderskorrigerte barn pr basisårsverk».

Detaljer

Slåttemark Slåttemyr. Kalksjøer. x Sarpsborg X x Fredrikstad X x Hvaler X x Aremark x x Marker x x Rømskog x Trøgstad. x Spydeberg.

Slåttemark Slåttemyr. Kalksjøer. x Sarpsborg X x Fredrikstad X x Hvaler X x Aremark x x Marker x x Rømskog x Trøgstad. x Spydeberg. Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum

Detaljer

Forslag fra Bygdeutvalget (NOU 984-2A): prøveordning for 2 kommuner Prøveprosjekt med fast bevilgning fra KRDs budsjett 987-99 Integrert del av det distriktspolitiske virkemiddelapparatet i 99 Øremerket

Detaljer

Tenestemål i fylkesmannsembeta

Tenestemål i fylkesmannsembeta Tenestemål i fylkesmannsembeta Mållovsreglane som gjeld for regionale statsorgan, finn ein her: http://www.sprakradet.no/politikk-fakta/lov_og_rett/maallova/reglar/regionale/ Oversikt per 19.6.2009: Fylkesmannen

Detaljer

Netto lånegjeld i kroner per innbygger Kilde SSB - Kostra

Netto lånegjeld i kroner per innbygger Kilde SSB - Kostra 0101 Halden 54 782 54 782 0104 Moss 8 621 55 747 0105 Sarpsborg 56 696 59 440 0106 Fredrikstad 62 426 66 966 0111 Hvaler 75 935 75 935 0118 Aremark 50 830 50 830 0119 Marker 38 168 38 311 0121 Rømskog

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger 2014-2017 Her er oversikten over hvor mange flyktninger hver enkelt kommune har blitt bedt om å bosette i 2014, 2015 og 2016, og hva som er plantall for bosetting i 2017. Du ser

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET

RESSURSER I BRANNVESENET RESSURSER I BRANNVESENET ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 00 Halden 28092 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 32 0 4 4 23 22 22 2 Sarpsborg brann- og 005 Sarpsborg 5053 ALARMSENTRAL BRANN

Detaljer

Kommunen Kommune Kostnadsestimat per ummer

Kommunen Kommune Kostnadsestimat per ummer Kommunen Kommune Kostnadsestimat 2012 - per ummer 15.1.2013 0101 Halden 27 292 0104 Moss 31 477 0105 Sarpsborg 54 471 0106 Fredrikstad 78 243 0111 Hvaler 4 912 0118 Aremark 1 236 0119 Marker 3 722 0121

Detaljer

Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr. 1. Satser for frakttilskudd

Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr. 1. Satser for frakttilskudd Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr Fastsatt av Statens landbruksforvaltning xx.xx.2013 med hjemmel i lov 12. mai. 1995 nr. 23 om jord 18 og forskrift 19. desember 2008 nr.

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, Kommunane

Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, Kommunane Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, 2016. Kommunane Tabellforklaring Kolonne 1: 2016 etter saldert budsjett (1000 kr) Kolonne 2: 2016 etter saldert budsjett (1000 kr) Kolonne 3 Uttrekk i rammetilskotet

Detaljer

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla.

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla. Birkenes Iveland Vennesla Songdalen Mandal Lindesnes Marnadal Audnedal Åseral Bygland Valle Bykle ndnes Bjerkreim Forsand Gjesdal Hjelmeland Suldal Sauda Vindafjord Strand Egersund Sokndal Lund Finnøy

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Andel av budsjette t til rekreasjo. Tilskudd til lag og foreninge r, per innbygger. tettsted

Andel av budsjette t til rekreasjo. Tilskudd til lag og foreninge r, per innbygger. tettsted Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsu Gang og sykkelvei i km som er et kommuna lt ansvar pr. 10 000 innb Tilskudd til lag og foreninge r, per innbygger Andel av

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Utkast - Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr

Utkast - Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr Utkast - Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr Fastsatt av Statens landbruksforvaltning xx.xx.2012 med hjemmel i lov 12. mai. 1995 nr. 23 om jord 18 og forskrift 19. desember

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2012 0101 Halden 8048 3524 0104 Moss 7958 3479 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9175

Detaljer

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Informasjon Netto driftsutgifter til funksjon 201, 211 og 221 per innbygger 1-5 år i kroner= (Netto driftsutgifter til barnehagesektoren)/(antall

Detaljer

Sak 3.d Medlemskontingent for

Sak 3.d Medlemskontingent for Til: Fra: Landsmøtet Styret i Forum for offentlig service Dato: 12.10.16 Sak 3.d Medlemskontingent for Bakgrunn Forum for offentlig service (FOS) har alltid hatt samme kontingentsats for alle medlemmer,

Detaljer

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Innflyttingar Utflyttingar Folketalet 1. januar Fødde Døde Fødselsoverskot I alt Av dette fra utlandet I alt

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret

Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetsbarometeret Pandagruppens seminar: Statistikk og indikatorer i regionale analyser 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale

Detaljer

Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014. Endring årsverk

Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014. Endring årsverk Kommune Innbyggere 0-19 år Tildeling, kroner Antall budsjetterte helsesøsterår sverk 2013 Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014 Endring årsverk Kommentar Oslo kommune 135991 18778002 236,95 259,45

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer