NæringsNM Næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NæringsNM 2013. Næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner"

Transkript

1 NæringsNM 2013 Næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner

2 Forord Dette er tiende gang Telemarksforsking utarbeider NHOs NæringsNM. Resultatene fra NæringsNM 2013 bygger på samtlige regnskapspliktige bedrifters regnskapstall fra 2012, tall fra Enhetsregisteret og SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk. NHOs NæringsNM måler og sammenlikner næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner. NHOs NæringsNM er basert på bedriftenes vekst og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets størrelse. Rangeringen gir uttrykk for hvor i landet næringslivet gjør det best, målt på næringslivets egne premisser. I NHOs NæringsNM ser vi også hvilke kommuner, fylker og regioner som har den beste utviklingen det siste tiåret. Til slutt i rapporten presenteres noen overordnede utviklingstrekk siden Knut Vareide ved Telemarksforsking har gjennomført analysene og skrevet rapporten. Data fra rapporten kan studeres interaktivt på Knut Vareide Prosjektleder 2

3 Innholdsfortegnelse NæringsNM... 5 NHOs NæringsNM for regioner - hovedresultater... 6 NHOs NæringsNM kommuner hovedresultater... 7 Lønnsomhet regioner... 8 Lønnsomhet kommuner... 9 Vekst regioner Vekst kommuner Nyetableringer regioner Nyetableringer kommuner Næringslivets størrelse regioner Næringslivets størrelse kommuner NHOs NæringsNM for fylkene Beste regioner de ti siste årene Beste kommuner de ti siste årene Utviklingstrekk Næringsdrevet eller befolkningsdrevet vekst? Komplett liste over regionene Regioninndelingen: Hovedkontor

4 4

5 NæringsNM NæringsNM er sammensatt av fire forskjellige mål for næringsutvikling: Lønnsomhet, vekst, nyetableringer og næringslivets størrelse. De tre første målene er basert på hver sin indeks sammensatt av tre forskjellige indikatorer, mens næringslivets størrelse er en enkelt indikator som vist i oversikten nedenfor og forklart i teksten under. NæringsNM Nyetableringer Lønnsomhet Vekst Næringslivets størrelse 1. Etableringsfrekvens: Antall nyregistrerte foretak som andel av eksisterende foretak i begynnelsen av året 2. Bransjejustert etableringsfrekvens: Basert på etableringsfrekvens, justert for effekten av bransjestrukturen 3. Vekst i antall foretak: Etableringsfrekvensen fratrukket nedlagte foretak 4. Andel foretak med positivt resultat før skatt 5. Bransjejustert lønnsomhet: Andel foretak med positivt resultat før skatt, justert for effekten av bransjestrukturen 6. Andel foretak med positiv egenkapital 7. Andel foretak med omsetningsvekst høyere enn prisstigningen (KPI) 8. Andel foretak med realvekst justert for effekten av bransjestrukturen 9. Andel foretak med vekst i verdiskaping 10. Antall arbeidsplasser i næringslivet som andel av befolkningen Nyetableringer i regioner og kommuner blir målt med tre indikatorer. Den første, etableringsfrekvens, måler antall nyregistrerte foretak i forhold til eksisterende antall foretak i begynnelsen av året. Bransjejustert etableringsfrekvens er etableringsfrekvensen fratrukket virkningen av bransjestrukturen i regioner og kommuner. Denne indikatoren forteller oss om regionen har få eller mange etableringer når vi tar hensyn til at etableringsfrekvensen varierer mye mellom ulike bransjer. Den tredje indikatoren er vekst i antall foretak. Dette vil være etableringsfrekvensen fratrukket frekvensen av nedlagte foretak, samt innflyttede foretak fratrukket utflyttede. Lønnsomheten i regionenes næringsliv blir målt med tre indikatorer. Den første er andel foretak med positivt resultat før skatt. I tillegg har vi målt andelen lønnsomme foretak justert for bransjestrukturen. Den tredje indikatoren er andel foretak med positiv egenkapital. Vekst i regionene er målt med andel foretak med omsetningsvekst større enn prisstigningen. Også her har vi en indikator som justerer for bransjestruktur, mens den tredje indikatoren er andel foretak av samtlige regnskapspliktige foretak på stedet, som har vekst i verdiskapingen. Indikatoren næringslivets størrelse er antall arbeidsplasser i næringslivet som andel av befolkningen på stedet. For hver indikator rangeres både regioner og kommuner. Rangeringsnumrene legges så sammen innenfor hver gruppe. Til slutt summeres rangeringsnumrene for de fire indeksene nyetablering, lønnsomhet, vekst og næringslivets størrelse. Regionen og kommunen som har lavest sum, kommer ut som vinner av NæringsNM. Alle 428 kommuner inngår i hovedresultatene, mens det for hver områdeindikator er gjort noen begrensninger med hensyn til antall innrapporterte regnskap, jf. omtale under hvert område. 5

6 NHOs NæringsNM for regioner - hovedresultater NæringsNM måler næringsutviklingen i regionene i Norge ut fra fire mål: Nyetableringer, lønnsomhet, vekst og næringslivets relative størrelse. Grunnlaget for årets NæringsNM er tall fra foretakenes regnskap for Stavangerregionen er vinner av NæringsNM Det er niende gang på rad at Stavangerregionen er best i NæringsNM. Stavangerregionen vinner ganske klar, og er blant de beste på alle indikatorene. Deretter følger Trondheimsregionen, Ålesundregionen, Sunnfjord og Bergen. Det er stabilt i toppen av NæringsNM. Av de ti beste i NæringsNM 2013, er det bare to regioner som ikke var med blant de ti beste i fjor. Det er Sunnfjord og Drammensregionen. De har fortrengt Søre Sunnmøre og Kystgruppen fra årets ti på topp. Midtre Namdal var en av overraskelsene i fjorårets NæringsNM, da de kom på tiendeplass, og har fortsatt framgangen og rykket opp til sjetteplass i årets NæringsNM. Listen over de svakeste regionene har mange regioner fra indre strøk på Østlandet og fra Nord-Norge, og ingen fra Trøndelag og Vestlandet Lønnsomhet Vekst Nyetableringer Størrelse Stavangerregionen (1) 44 3 Trondheimsregionen (2) Ålesundregionen (13) Sunnfjord (8) Bergen (3) Midtre Namdal (14) Dalane (4) Drammensregionen (11) Oslo (20) Øvre Romerike (6) Lønnsomhet Vekst Nyetableringer Størrelse Ytre Helgeland (57) Sør Østerdal (79) Øst-Finnmark (77) Setesdal (68) Hallingdal (61) Nord-Troms (83) Midt-Gudbrandsdal Vest-Telemark (60) Øst-Telemark (75) Midt-Finnmark (82) Figur 1: De ti beste regionene i NæringsNM Tallene inni figuren viser rangeringenummeret for de fire målene. Tallene i parentes angir regionenes rangering for siste ti år. Figur 2: De ti dårligste regionene i NæringsNM Tallene inni figuren viser rangeringenummeret for de fire målene. Tallene i parentes angir regionenes rangering for siste ti år. 6

7 NHOs NæringsNM for kommuner hovedresultater NæringsNM for kommuner er utarbeidet etter samme metode som for regioner. Kommunene er rangert for hver av de fire målene, og deretter er rangeringstallene summert. Sola er vinner av årets NæringsNM for kommuner. Sola har også vunnet flere ganger tidligere, og er beste kommune i NæringsNM de siste ti årene sett under ett. Berg, i Troms fylke, er en av overraskelsene i årets NæringsNM med sin andreplass. Fjorårets vinner Sandnes, er nummer tre i årets NæringsNM. Leka har den største framgangen, men har ganske få foretak, og resultatene kan da bli preget av tilfeldigheter. Som vanlig de siste årene, dominerer Vestlandskommunene, med 12 kommuner blant de 20 beste. De små kommunene gjør det generelt svakere i NæringsNM enn de store. De svakeste kommunene i NæringsNM 2012 er gjennomgående små kommuner. Kommunene i Nord-Norge har ni av de 20 svakeste kommunene i NæringsNM. De 20 kommunene som gjør det svakest i NæringsNM i 2012, er stort sett blant de 100 svakeste i NæringsNM for de ti siste årene. Lønnsomhet Vekst Nyetablering Størrelse Lønnsomhet Vekst Nyetablering Størrelse Sola (1) Berg (140) Sandnes (2) Fjell (9) Førde (14) Stavanger (3) Sogndal (21) Klepp (6) Trondheim (7) Austevoll (26) Ullensaker (4) Lier (5) Hå (8) Leka (253) Sauda (56) Orkdal (44) Flora (39) Ålesund (43) Namsos (36) Drammen (12) Dønna (398) Nesset (419) Vaksdal (416) Bindal (421) Samnanger (287) Flå (319) Lærdal (368) Ballangen (414) Masfjorden (426) Øyer (363) Skånland (385) Grane (362) Stor-Elvdal (428) Beiarn (207) Vevelstad (343) Osen (401) Engerdal (361) Kautokeino (413) Figur 3: De 20 beste kommunene i NæringsNM Tallene inni figuren viser rangeringenummeret for de fire målene. Tallene i parentes angir kommunens rangering for siste ti år. Figur 4: De 20 dårligste kommunene i NæringsNM Tallene inni figuren viser rangeringenummeret for de fire målene. Tallene i parentes angir kommunens rangering for siste ti år. 7

8 Lønnsomhet regioner Vi har målt lønnsomheten i næringslivet i regionene ved hjelp av tre indikatorer. Den første indikatoren er andel foretak med positivt resultat før skatt. Den andre er andel foretak med positivt resultat før skatt, justert for bransjestrukturen i regionene. Den siste indikatoren er andel foretak med positiv egenkapital. Den endelige lønnsomhetsindeksen er basert på regionenes rangering med hensyn til de tre lønnsomhetsindikatorene. Andelen foretak med positivt resultat økte i Norge i 2012, og har nå økt hvert år siden Andelen er under nivået for de beste årene fra 2004 til 2007, men over alle andre år fra Sunnfjord hadde høyest lønnsomhet i næringslivet, og er samtidig den regionen med tredje best lønnsomhet de ti siste årene. Dalane er nummer to på lønnsomhetsindeksen for 2012, og har aller best lønnsomhet av alle regioner de siste ti årene. Ryfylke, Stavangerregionen og Mosjøregionen på de neste plassene er også regioner med høy lønnsomhet de siste ti årene. Størst framgang blant de ti beste har Midt- Troms og Kongsberg/Numedal. Det er regioner som ikke har vært blant de ti regionene med best lønnsomhet tidligere. Regionene med svakest lønnsomhet er i Nord- Norge og indre strøk på Østlandet Andel lønnsomme Bransjejustert Egenkapital Sunnfjord (3) Dalane (1) 34 2 Ryfylke (5) Stavangerregionen (1) 12 9 Mosjøregionen (7) Midtre Namdal (17) Midt-Troms (25) Drammensregionen (9) Trondheimsregionen (18) Kongsberg/Numedal (31) Andel lønnsomme Bransjejustert Egenkapital Lofoten (83) Ofoten (72) Fosen (79) Midt-Finnmark (57) Oppdal/Rennebu (53) Øst-Telemark (65) Setesdal (82) Ranaregionen (51) Midt-Gudbrandsdal (80) Hallingdal (74) Figur 5: De ti regionene med best lønnsomhet. Tallene i figuren viser rangeringsnummeret for de tre lønnsomhetsindikatorene. Tallene i parentes angir regionenes rangering for siste ti år. Figur 6: De ti regionene med lavest lønnsomhet. Tallene i figuren viser rangeringsnummeret for de tre lønnsomhetsindikatorene. Tallene i parentes angir regionenes rangering for siste ti år. 8

9 Lønnsomhet kommuner Lønnsomhetstallene for næringslivet i kommunene er basert på samme metode som for regioner. I rangeringen av mest lønnsomme kommuner viser vi i denne rapporten bare tall fra de 264 kommunene som har mer enn 100 innsendte regnskap. Oversiktene ville ellers blitt preget av kommuner med få foretak hvor resultatene er tilfeldige. Hele 17 av de 20 kommunene med høyest lønnsomhet i næringslivet ligger på Vestlandet. Grunnlaget for Vestlandets dominans i NæringsNM blir for en stor del lagt gjennom god lønnsomhet i næringslivet. Sauda hadde best lønnsomhet i næringslivet i regnskapsåret 2012, fulgt av Randaberg og Sula. Osterøy er den kommunen blant de 20 beste som ha klatret mest på lønnsomhetsindeksen. Ørskog har også en høy plassering i forhold til tidligere resultater. En del kommuner er gjengangere på denne lista, og har et næringsliv som har vært stabilt lønnsomt over lang tid, som Førde, Birkenes, Strand, Klepp, Sola, Gloppen og Hå. Listen med de 20 kommunene med svakest lønnsomhet i regnskapsåret 2012 har som i fjor 11 kommuner fra Østlandet. Hemsedal i Buskerud ble rangert sist med hensyn til lønnsomhet av de kommunene som hadde minst 100 innsendte regnskap i Lønnsomhet Egenkapital Bransjejustert Lønnsomhet Egenkapital Bransjejustert Sauda (28) Randaberg (11) Sula (20) Førde (8) Birkenes (6) Strand (5) Klepp (1) Sola (3) Gloppen (10) Stryn (59) Surnadal (15) Hå (2) Kvam (18) Verdal (32) Eidsberg (16) Ørskog (94) Time (19) Flora (21) Sogndal (13) Osterøy (150) Åmot (246) Notodden (201) Andøy (260) Trøgstad (166) Grue (249) Fauske (127) Ørland (208) Krødsherad (199) Skjervøy (253) Ringebu (258) Meland (214) Farsund (257) Øystre Slidre (138) Nes (244) Øyer (254) Averøy (261) Froland (143) Kragerø (262) Årdal (245) Hemsedal (263) Figur 7: Kommuner med høyest rangering på lønnsomhetsindeksen blant de 264 kommunene med mer enn 100 innsendte regnskap. Tallene i figuren viser rangeringsnummeret for de tre lønnsomhetsindikatorene blant alle 428 kommuner. Tallene i parentes angir kommunens rangering for siste ti år. Figur 8: Kommuner med lavest rangering på lønnsomhetsindeksen blant de 264 kommunene med mer enn 100 innsendte regnskap. Tallene i figuren viser rangeringsnummeret for de tre lønnsomhetsindikatorene blant alle 428 kommuner. Tallene i parentes angir kommunens rangering for siste ti år. 9

10 Vekst regioner Vi har målt veksten i næringslivet i regionene ved hjelp av tre indikatorer. Den første indikatoren er andel foretak med realvekst. Den andre indikatoren er andel vekstforetak, justert for bransjestrukturen i regionene. Den siste indikatoren er andel foretak med vekst i verdiskapingen. Den endelige vekstindeksen er basert på regionenes rangering med hensyn til de tre vekstindikatorene. Hitra/Frøya er regionen som kom best ut på vekstindeksen. Kystgruppen og Orkdalregionen kom på en delt andreplass. Alle de tre regionene på topp er lokalisert i Trøndelag. Stavangerregionen kom på fjerdeplass, foran to andre regioner fra Vestlandet, Sunnfjord og Voss. Det var påfallende mange regioner fra Trøndelag blant de ti beste vekstregionene dette året, hele seks av ti er fra Trøndelag. Kartet viser også at alle regionene i Trøndelag har en høy andel vekstforetak i næringslivet. De tre regionene med lavest andel vekstforetak er fra Nord-Norge. Ellers kan vi se av kartet at det er mange regioner på Østlandet utenfor det mest sentrale Oslofjordområdet som har en lav andel vekstforetak Andel vekst Bransjejustert Verdiskaping Hitra/Frøya (11) 4 32 Kystgruppen (1) 1 11 Orkdalregionen (5) Stavangerregionen (2) Sunnfjord (17) Voss (12) Rørosregionen (17) HALD (4) Innherred (16) Fosen (15) Figur 9: De beste vekstregionene. Tallene i figuren viser rangeringen for de tre vekstindikatorene. Tallene i parentes angir regionenes rangering for siste ti år Andel vekst Bransjejustert Verdiskaping Setesdal (61) Sør-Helgeland (39) Mosseregionen (81) Øst-Telemark (82) Vest-Telemark (36) Hallingdal (70) Oppdal/Rennebu (78) Ofoten (28) Midt-Finnmark (66) Ytre Helgeland (29) Figur 10: Regionene med lavest vekst. Tallene i figuren viser rangeringen for de tre vekstindikatorene. Tallene i parentes angir regionenes rangering for siste ti år

11 Vekst kommuner Veksttallene for næringslivet i kommunene viser stor variasjon fra år til år. Samtidig er det ikke så klare geografiske mønstre når det gjelder vekst som for lønnsomhet og nyetableringer. Mange kommuner i distriktene har høy andel vekstforetak i regnskapsåret 2012, i likhet med året før. I rangeringen viser vi bare kommuner med over 100 innsendte regnskap. Meland kommune, som ligger ved Bergen, hadde høyest andel vekstforetak, av de kommunene som hadde minst 100 innsendte regnskap for Deretter kom Trøndelagskommunen Hemne og Rogalandskommunen Sauda. Åtte av kommunene med høyest andel vekstforetak er fra Vestlandet, mens seks er fra Østlandet og fem er fra Trøndelag. Den siste tre er fra Agder. Nord-Norge har kommuner med høy andel vekstforetak, men dette er små kommuner som ikke kommer med på lista. Kommuner som er gjengangere på vekst-toppen er Sauda, Sola, Overhalla og Randaberg. Årdal hadde lavest andel vekstforetak, av de kommunene som er store nok til å bli rangert. Ti av de 20 kommunene med lavest andel vekstforetak er lokalisert på Østlandet. Andel vekst Bransjejustert Vekst verdiskaping Andel vekst Bransjejustert Vekst verdiskaping Meland (41) Hemne (17) Sauda (7) Klepp (1) Ringsaker (71) Sola (3) Overhalla (8) Frøya (25) Nedre Eiker (103) Leksvik (82) Lindesnes (125) Grue (165) Nærøy (58) Stryn (78) Austevoll (30) Sande (83) Enebakk (31) Randaberg (5) Haram (114) Våler (109) Evje og Hornnes (46) Sør-Odal (223) Øyer (228) Kongsvinger (240) Tinn (252) Nes (238) Meløy (193) Hol (260) Birkenes (201) Seljord (47) Trysil (216) Oppdal (250) Målselv (249) Kvinesdal (133) Dovre (75) Sunndal (258) Hemsedal (195) Selbu (91) Tvedestrand (255) Årdal (262) Figur 11: Kommunene med høyest rangering på vekstindeksen. Tallene i figuren viser rangeringsnummeret for de tre vekstindikatorene. Tallene i parentes angir kommunens rangering for siste ti år. Figur 12: Kommunene med lavest rangering på vekstindeksen. Tallene i figuren viser rangeringsnummeret for de tre vekstindikatorene. Tallene i parentes angir kommunens rangering for siste ti år. 11

12 Nyetableringer regioner Nyetablering i regionene er målt med tre indikatorer. Den første indikatoren er etableringsfrekvens, som er nyregistrerte foretak som andel av eksisterende antall foretak. Den andre indikatoren er etableringsfrekvensen justert for bransjestrukturen i regionene. Den siste indikatoren er vekst i antall foretak, som er nyregistrerte fratrukket nedlagte, som andel av eksisterende foretak. Etableringsindeksen er den indikatoren som er mest stabil fra år til år. Av regionene på ti på topp for nyetableringer i NæringsNM 2013, er hele ni også best når det gjelder nyetableringer de siste ti år. Kristiansandregionen, som har pleid å være med blant de ti beste, rykket ut av toppen i år. Hordaland Vest, som grenser til Bergen, troner øverst på etableringsindeksen igjen i 2013, som i fjor. Alle regionene på topp når det gjelder nyetableringer hører til de store byregionene Oslo, Bergen, Trondheim eller Stavanger, eller ligger tett inntil en av de store byene. Nord-Gudbrandsdal havnet sist på etableringsindeksen i Det er mange regioner lokalisert på det indre Østlandet med få nyetableringer Frekvens Bransjejustert Vekst antall Hordaland Vest (1) 11 1 Trondheimsregionen (2) Oslo (3) 22 7 Stavangerregionen (6) Bergen (4) Nedre Romerike (7) Nedre Glomma (10) Drammensregionen (8) Øvre Romerike (9) Follo (12) Frekvens Bransjejustert Vekst antall Kongsberg/Numedal (39) Nordfjord (79) Vest-Telemark (73) Midt-Finnmark (74) Hallingdal (66) Valdres (78) Osterfjorden (53) Kystgruppen (83) Fjellregionen (81) Nord-Gudbrandsdal (82) Figur 13: De ti beste regionene på etableringsindeksen. Tallene i figuren viser rangeringsnummeret for de tre etableringsindikatorene. Tallene i parentes angir regionenes rangering siste ti år. Figur 14: De ti dårligste regionene på etableringsindeksen. Tallene i figuren viser rangeringsnummeret for de tre etableringsindikatorene. Tallene i parentes angir regionenes rangering siste ti år. 12

13 Nyetableringer kommuner Etableringsindeksen for kommuner er bygd opp på samme måte som for regioner. I rangeringen viser vi bare kommuner med over 100 innsendte regnskap i Ørskog hadde den høyeste etableringsaktiviteten i NæringsNM Ørskog har ikke hatt spesielt høy etableringsaktivitet tidligere, men har hatt stor framgang siste år. Fjorårets vinner av etableringsnm, Austevoll, kom på andreplass i år. Store byer som Trondheim, Drammen og Oslo er med blant de 20 kommunene med høyest etableringsaktivitet, og Bergen og Stavanger er også rangert høyt. Mange av de andre kommunene med mange nyetableringer er lokalisert rundt disse største byene. Vinneren Ørskog er atypisk blant de med høy etableringsaktivitet ettersom de ikke er lokalisert tett opp til en større by. Andre kommuner på lista som ikke er innenfor en storbyregion er Hammerfest, Karmøy, Namsos og Rana. Nore og Uvdal har lavest etableringsaktivitet av de kommunene vi rangerer her. Kommunene med lavest etableringsaktivitet er stort sett små kommuner med perifer beliggenhet i forhold til de største byene. Etableringsaktiviteten henger nøye sammen med befolkningsutviklingen. Økende folketall gir økt etterspørsel og dermed grunnlag for mange nyetableringer innenfor tjenestesektoren. Derfor ser vi at det er høyere nyetableringsaktivitet i og rundt de største byene, hvor folketallet øker mest, og tilsvarende lavere etableringsaktivitet i de typiske distriktskommunene som ikke har samme befolkningsvekst Frekvens Bransjejustert Vekst antall Ørskog (138) Austevoll (17) Fjell (7) 58 3 Hammerfest (112) Vestby (36) Meland (19) Trondheim (2) Rælingen (4) Namsos (106) Sandnes (11) Vennesla (27) Karmøy (39) Gjesdal (24) Nittedal (38) Askøy (1) Drammen (14) Sund (69) Rana (127) Ullensaker (9) Oslo (6) Frekvens Bransjejustert Vekst antall Nes (Busk.) (235) Grue (261) Gloppen (256) Åfjord (250) Ullensvang (236) Bjugn (229) Suldal (204) Øyer (224) Dovre (255) Vågsøy (221) Tynset (234) Lom (258) Hjelmeland (198) Vanylven (209) Fusa (223) Sør-Aurdal (260) Nærøy (249) Deatnu-Tana (205) Fitjar (126) Nore og Uvdal (262) Figur 15: Kommunene med høyest skår på etableringsindeksen. Tallene i figuren viser rangeringsnummeret for de tre etableringsindikatorene blant alle landets 428 kommuner. Tallene i parentes angir kommunens rangering siste ti år. Figur 16: Kommunene med lavest skår på etableringsindeksen. Tallene i figuren viser rangeringsnummeret for de tre etableringsindikatorene blant alle landets 428 kommuner. Tallene i parentes angir kommunens rangering siste ti år. 13

14 Næringslivets størrelse regioner Den siste indikatoren i NæringsNM er næringslivets relative størrelse, eller næringstetthet. Dette måles som antall arbeidsplasser i næringslivet som andel av befolkningen. Regioner med et relativt stort næringsliv skårer da høyere enn regioner med lite næringsliv. Oslo er ikke bare størst av regionene med hensyn til antall arbeidsplasser i næringslivet, Oslo er også den regionen som har flest arbeidsplasser i næringslivet i forhold til innbyggertallet. Antall arbeidsplasser i næringslivet i Oslo tilsvarer 53 prosent av folketallet på slutten av Kongsberg/Numedal har nest høyest næringstetthet av regionene i landet, mens Stavangeregionen har tredje høyest næringstetthet. Begge disse regionene har fått økt næringstetthet etter De største byene, Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim er alle kjerner i regioner med høy næringstetthet. Kristiansandregionen rykket ned til 11. plass i år, etter å ha vært med på denne lista i fjor. I stedet rykket Søre Sunnmøre inn, etter at næringslivet har hatt sterk vekst i mange år. Søre Sunnmøre var bare nummer 21 på tilsvarende liste for Mange av regionene med lavest næringstetthet ligger inntil de store byene, og har mye pendling inn til disse Oslo (1) Kongsberg/Numedal (6) Stavangerregionen (4) Bergen (2) Akershus Vest (5) Storfjord (3) Hitra/Frøya (13) Ålesundregionen (7) Trondheimsregionen (10) Søre Sunnmøre (21) 53,0 45,4 43,9 43,7 43,2 38,0 37,4 36,9 36,4 36, Sør-Helgeland (73) Hadeland (80) Indre Østfold (69) Follo (79) Hordaland Vest (83) Midt-Telemark (77) Glåmdal (70) Nord-Troms (76) Bjørnefjorden (82) Osterfjorden (75) 25,8 25,3 25,3 25,2 25,0 24,8 24,7 23,8 22,9 21,8 Figur 17: Regioner med høyest næringstetthet. Tallene i parentes er regionenes rangering i Figur 18: Regioner med lavest næringstetthet. Tallene i parentes angir regionenes rangering i

15 Næringslivets størrelse kommuner Variasjonen mellom kommunene med hensyn til næringslivets størrelse er langt større enn for regioner. Det kommer av at det er lettere å pendle mellom kommuner enn mellom regioner. Sola har den klart høyeste næringstettheten blant kommunene. Antall arbeidsplasser i næringslivet i Sola tilsvarer 82,7 prosent av folketallet. Sola har hatt en svært sterk vekst i næringslivet etter 2000, og fått økt innpendling fra andre kommuner. Ullensaker har nest høyest næringstetthet, mens Ulstein er nummer tre. Kommuner som Åseral, Vikna, Austevoll og Vindafjord har hatt en sterk økning i næringstettheten etter Ti av kommunene med høyest næringstetthet er lokalisert til Vestlandet. Samtidig ser vi at mange av kommunene på Vestlandet har hatt en økende næringstetthet fra Mange av kommuner med lav næringstetthet er kommuner utenfor en større by hvor mange innbyggere pendler til byen. Rælingen har lavest næringstetthet av alle kommunene i landet, og har svært stor pendling til Oslo. Skaun som har nest lavest næringstetthet er nabokommune til Trondheim, med stor pendling dit. Siljan, som har tredje lavest næringstetthet har stor utpendling til Skien Sola (3) Ullensaker (1) Ulstein (14) Oslo (2) Kongsberg (13) Austevoll (42) Stavanger (12) Bærum (20) Åseral (85) Gol (6) Vikna (32) Røros (17) Førde (7) Bergen (24) Nord-Aurdal (11) Haugesund (28) Molde (30) Ålesund (16) Vindafjord (58) 61,2 56,7 53,0 50,3 48,2 48,1 47,4 45,9 45,3 44,1 43,8 43,8 43,7 43,5 43,2 43,1 42,9 42,4 82, Søndre Land (391) Tjøme (408) Fet (409) Nannestad (423) Rennesøy (307) Løten (399) Froland (411) Naustdal (417) Tjeldsund (427) Lunner (421) Sørreisa (380) Kvæfjord (416) Nesodden (419) Lavangen (404) Aremark (413) Samnanger (415) Klæbu (426) Siljan (425) Skaun (420) Rælingen (428) 15,3 15,3 15,1 15,0 14,5 14,5 14,2 13,9 13,8 13,7 13,6 13,4 13,4 13,1 12,8 11,0 11,0 10,6 9,9 8,2 Figur 19: Kommunene med høyest næringstetthet. Tallene i parentes er tilsvarende rangering i Figur 20: Kommunene med lavest næringstetthet. Tallene i parentes er tilsvarende rangering i

16 NHOs NæringsNM for fylkene Vi kan benytte samme datagrunnlag som i foregående kapitler og se på næringsutviklingen også i fylkene. Vi har brukt tre indikatorer hvor vi har tall tilbake til 2000: Andel foretak med positivt resultat, andel foretak med realvekst og etableringsfrekvensen. Verdiene for disse tre indikatorene er transformert til en skala fra 0 = Dårligste fylke til 10 = Beste fylke og så lagt sammen. Rogaland har den beste næringsutviklingen av fylkene. Rogaland er best på lønnsomhet, best på vekst og over middels når det gjelder nyetableringer. Rogaland er også ganske suverent beste fylke i NæringsNM for de siste ti årene, etter å ha vært beste fylke i sju av enkeltårene. Sør-Trøndelag kom på andreplass i NæringsNM 2013, og passerte Oslo som gikk fra andre til tredjeplass. De fem fylkene på topp i årets NæringsNM er også de beste sammenlagt for de siste ti årene. Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag er fylker som gjør det forholdsvis mye bedre i NæringsNM 2013 enn tidligere. Agderfylkene gjør det påfallende mye svakere i NæringsNM 2013 enn tidligere. Finnmark ble sist av fylkene, etter å ha vært nummer 14 i fjorårets NæringsNM. Finnmark har ti sisteplasser siden Lønnsomhet Vekst Nyetableringer Rogaland (1) 10,0 10,0 6,0 Sør-Trøndelag (4) 6,4 8,3 6,0 Oslo (2) 6,5 4,0 10,0 Hordaland (3) 7,0 5,1 6,0 Buskerud (5) 7,0 4,9 4,3 Akershus (7) 6,9 2,1 6,8 Nord-Trøndelag (12) 3,6 8,9 2,2 Østfold (9) 6,4 2,15,3 Møre og Romsdal (11) 5,2 5,6 2,9 Vestfold (8) 5,6 2,25,0 Sogn og Fjordane (17) 5,0 5,9 0,0 Hedmark (15) 5,2 2,7 2,0 Troms (13) 2,9 2,2 4,7 Vest-Agder (6) 3,11,5 4,7 Nordland (18) 2,2 2,7 3,9 Telemark (14) 2,71,6 3,7 Aust-Agder (10) 3,00,9 3,7 Oppland (16) 4,2 0,01,1 Finnmark (19) 0,0 1,2 3,6 Figur 21: NæringsNM for fylkene. Hver indikator varierer fra 0=Dårligste fylke til 10=Beste fylke. Tallene i parentes viser rangeringen til fylket for de siste ti årene. 16

17 Beste regioner de ti siste årene Stavangerregionen har vært ganske suveren i NæringsNM de siste årene, og er fremdeles best av regionene i NæringsNM for de siste ti år sammenlagt. Trondheimsregionen er på andre, mens Bergen har rykket opp til tredjeplass. Kristiansandregionen var nummer tre på tilsvarende liste i fjor, men er nå på femteplass. Romsdal er ny på denne lista, etter å ha mange gode plasseringer etter Sju av de ti beste næringsregionene de ti siste årene er lokalisert til Vestlandet Lønnsomhet Vekst Nyetableringer Størrelse Stavangerregionen Trondheimsregionen Bergen Dalane Kristiansandregionen Øvre Romerike Søre Sunnmøre Sunnfjord Ryfylke Romsdal Beste kommuner de ti siste årene Sola er ganske klart beste kommune i NæringsNM sammenlagt for de ti siste årene. Nabokommunene Sandnes og Stavanger er nummer to og tre. Kommuner som Klepp, Hå, Time, Lund, Strand og Gjesdal er andre kommuner som er blant de 20 beste næringskommunene de ti siste årene som alle er med i «Greater Stavanger Region». Andre kommuner fra Vestlandet blant de beste er Lindås, Fjell, Ulstein og Molde. Ullensaker, Lier og Stokke er kommuner fra Østlandet blant de 20 beste. Lyngdal representerer Sørlandet alene, mens Trondheim, Verdal og Namsos er Trønderkommuner med blant de 20 beste. Ingen av de 20 beste kommunene er fra Nord- Norge. Alta er nærmest av disse på en 37.plass. Det er stor stabilitet blant de beste. På årets liste er det Gjesdal på 19. og Namsos på 20. plass som er nye fra i fjor. De har skjøvet ut Kristiansand og Bjerkreim. Figur 22: De ti beste regionene i NæringsNM sammenlagt for de ti siste årene Lønnsomhet Vekst Nyetablering Størrelse Sola Sandnes Stavanger Ullensaker Lier Klepp Hå Time Fjell Ulstein Trondheim Stokke Verdal Lund Lindås Lyngdal Molde Strand Gjesdal Namsos Figur 23: De 20 beste kommunene i NæringsNM sammenlagt for de ti siste årene. 17

18 Utviklingstrekk Finanskrisen som startet i 2008, representerer et veiskille i den regionale utviklingen i Norge, og har påvirket næringsutviklingen ulikt i de forskjellige regionene. Figur 24: Kart som viser regionenes sammenlagte resultat i NæringsNM i perioden til venstre, sammenlagte resultater fra perioden i midten, og regionenes forbedring i siste periode til høyre. I kartene over har vi vist hvordan regionene gjorde de i NæringsNM i perioden 2000 til 2008 i kartet til venstre. I midten ser vi hvordan regionene presterte i NæringsNM i perioden , det vil si etter finanskrisen. Forskjellen mellom disse to periodene blir ganske tydelig i det siste kartet, der vi har illustrert regionenes endring i rangering i NæringsNM i disse to periodene. Ingen regioner i de åtte fylkene på Østlandet eller de to Agderfylkene har hatt fremgang i NæringsNM. Samtidig er de fleste av regionene med sterk tilbakegang lokalisert på Østlandet eller i Agder. Samtlige regioner som har hatt forbedring i NæringsNM er lokalisert på Nordvestlandet, Trøndelag eller Nord-Norge. Rogaland og ytre deler av Hordaland framstår som uendret, ettersom de var blant de beste regionene også før finanskrisen, og dermed har det ikke vært rom for forbedring. Finanskrisen ser dermed ut til å ha rammet næringslivet på Østlandet og Agder hardere enn i resten av landet. Eksportrettet industri har hatt vanskelige kår etter finanskrisen, for eksempel i sektorer som bildeler og papir, og det har gitt negative impulser på mange industristeder på Østlandet. Noen av de mest sentrale regionene på Østlandet, som Romerike, Akershus Vest, Drammensregionen og Kongsberg har likevel fremdeles et sterkt næringsliv. Akershus Vest og Kongsberg er regioner med mye olje- og gassrelatert virksomhet. Vestlandet har mer olje- og gassrelatert virksomhet som har dratt nytte av stadig høyere investeringsnivå på sokkelen, mens Nord-Norge har fått positive impulser fra høy produksjon og gode priser på fisk, samt økende aktivitet innenfor olje- og gassutvinning. Selv om det har vært forbedring i mange regioner i Nord-Norge, er det fremdeles en del regioner som er rangert lavt i NæringsNM

19 Næringsdrevet eller befolkningsdrevet vekst? Regionenes næringstetthet, som er målt som antall arbeidsplasser i næringslivet i prosent av befolkning, har utviklet seg forskjellig. Noen regioner får økt næringstetthet ved at næringslivet har en høyere vekst enn befolkningen, og får etter hvert styrket sitt næringsgrunnlag. De mest vellykkede av disse regionene har også høyere befolkningsvekst enn gjennomsnittet, samtidig som de har fått styrket næringsgrunnlaget. I andre regioner øker folketallet raskere enn antall arbeidsplasser i næringslivet, og disse har da fått et svekket næringsgrunnlag. Mest sårbare er regioner som kombinerer svak befolkningsvekst med svekket næringsgrunnlag. Figur 25: Regionene i Norge, fordelt etter om de har over eller under gjennomsnittlig befolkningsvekst (median av regionene), og om de har økt eller svekket næringsgrunnlag, målt som endring av næringstetthet fra 2000 til Mange regioner på Vestlandet og i Trøndelag har siden 2000 fått styrket næringsgrunnlag samtidig som befolkningsveksten har vært over middels av regionene. De indre strøkene på Vestlandet har imidlertid både svak befolkningsutvikling og svekket næringsgrunnlag. På Østlandet har regioner som Nedre Romerike, Follo og Akershus Vest fått økt næringstetthet sammen med høy befolkningsvekst, men den økte næringstettheten har skjedd på bekostning av næringstettheten i Oslo. Kongsberg/Numedal har imidlertid oppnådd kombinasjonen av høy befolkningsvekst med styrket næringsgrunnlag. Mange regioner på Østlandet har høy befolkningsvekst, men har etter hvert stadig lavere næringstetthet. Dermed har sysselsettingsandelen falt. Mange regioner i Nord-Norge har lav befolkningsvekst, men også samtidig et styrket næringsgrunnlag. Alle regionene i Finnmark har fått styrket sitt næringsgrunnlag etter

20 Komplett liste over regionene Tabellen under viser en fullstendig oversikt over alle regionene, rangert etter samlet plassering i årets NæringsNM. Alle indikatorene er gitt som rangeringsnummer, der beste region har nummer 1 og dårligste region nummer 83. NM 2013 Region Kommuner Nyetablering Lønnsomhet Vekst Størrelse NM siste 10 år Stavanger, Sandnes, Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy, Sola, Gjesdal, Time, 1 Stavangerregionen Klepp, Hå 2 Trondheimsregionen Trondheim, Klæbu, Selbu, Malvik, Melhus, Skaun, Midtre Gauldal Ålesundregionen Skodje, Ålesund, Haram, Sandøy, Sula, Giske Sunnfjord Gaular, Førde, Flora, Naustdal, Jølster Bergen Bergen Midtre Namdal Namdalseid, Overhalla, Fosnes, Namsos, Flatanger Dalane Eigersund, Lund, Bjerkreim, Sokndal Drammensregionen Røyken, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Hurum, Svelvik, Sande, Drammen Oslo Oslo Øvre Romerike Nes, Hurdal, Gjerdrum, Eidsvoll, Ullensaker, Nannestad Haugesundregionen Haugesund, Vindafjord, Sauda, Bokn, Karmøy, Tysvær, Utsira Søre Sunnmøre Ulstein, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørsta Hitra/Frøya Hitra, Frøya Akershus Vest Asker, Bærum Romsdal Molde, Nesset, Rauma, Midsund, Vestnes, Fræna, Aukra Hamarregionen Hamar, Ringsaker, Løten, Stange Orkdalregionen Orkdal, Meldal, Agdenes, Hemne, Snillfjord Innherred Steinkjer, Levanger, Verdal, Verran, Inderøy Nordfjord Selje, Eid, Bremanger, Gloppen, Stryn, Hornindal, Vågsøy Mandalsregionen Audnedal, Marnardal, Åseral, Mandal, Lindesnes Hordaland Vest Fjell, Øygarden, Sund, Askøy HALD Dønna, Leirfjord, Alstahaug, Herøy Ringerike/Hole Ringerike Hole Voss Voss Kongsberg/Numedal Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal Rørosregionen Røros, Holtålen, Tydal Kystgruppen Vikna, Leka, Nærøy Storfjord Sykkylven, Ørskog, Norddal, Stranda, Stordal Stjørdalsregionen Meråker, Stjørdal, Frosta Nedre Romerike Skedsmo, Nittedal, Lørenskog, Rælingen, Sørum, Aurskog Høland, Fet Sunnhordland Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Tysnes, Etne, Austevoll, Kvinnherad Tromsøregionen Balsfjord, Tromsø, Karlsøy Vest-Finnmark Loppa, Måsøy, Hasvik, Alta, Hammerfest, Kvalsund, Nordkapp

21 NM 2013 Region Kommuner Nyetablering Lønnsomhet Vekst Størrelse NM siste 10 år 34 Mosjøregionen Vefsn, Grane, Hattfjelldal Nedre Glomma Hvaler, Fredrikstad, Sarpsborg Midt-Troms Tranøy, Lenvik, Torsken, Sørreisa, Målselv, Berg, Bardu, Dyrøy Lillehammerregionen Lillehammer, Øyer, Gausdal Gjøvikregionen Østre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Vestre Toten, Gjøvik Halden Halden Kristiansund, Rindal, Smøla, Halsa, Sunndal, Tingvoll, Aure, Gjemnes, Frei, 39 Nordmøre Averøy, Eide, Surnadal Kristiansandregionen Birkenes, Vennesla, Songdalen, Kristiansand, Søgne, Lillesand, Iveland Ryfylke Forsand, Finnøy, Suldal, Hjelmeland, Strand Ranaregionen Hemnes, Rana, Nesna Tønsbergregionen Andebu, Re, Stokke, Tjøme, Horten, Holmestrand, Nøtterøy, Tønsberg, Hof Lofoten Røst, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Værøy, Moskenes Rømskog, Hobøl, Rakkestad, Skiptvet, Eidsberg, Askim, Trøgstad, Marker, 46 Indre Østfold Spydeberg, Aremark 46 Hadeland Lunner, Jevnaker, Gran Sandefjord/Larvik Larvik, Sandefjord, Lardal Midt-Buskerud Sigdal, Krødsherad, Modum Follo Frogn, Nesodden, Enebakk, Oppegård, Ski, Vestby, Ås Nordhordland Fedje, Radøy, Austrheim, Meland, Masfjorden, Lindås Vesterålen Andøy, Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland, Lødingen, Grenland Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble, Kragerø, Drangedal Midt-Telemark Nome, Bø, Sauherad Hardanger Ulvik, Kvam, Granvin, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Jondal Salten Bodø, Hamarøy, Steigen, Meløy, Saltdal, Beiarn, Fauske, Sørfold,Gildeskål Lister Sirdal, Flekkefjord, Farsund, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal Nord-Gudbrandsdal Sel, Lesja, Dovre, Vågå, Skjåk, Lom HAFS Solund, Fjaler, Hyllestad, Askvoll, Gulen Sør-Troms Ibestad, Skånland, Kvæfjord, Harstad, Gratangen, Lavangen, Salangen Bjørnefjorden Fusa, Os, Samnanger Indre Namdal Høylandet, Lierne, Grong, Namsskogan, Røyrvik, Snåsa Arendalregionen Åmli, Risør, Grimstad, Arendal, Gjerstad, Vegårshei, Froland, Tvedestrand Osterfjorden Vaksdal, Modalen, Osterøy Fosen Osen, Leksvik, Åfjord, Bjugn, Rissa, Ørland, Roan Valdres Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Etnedal, Sør-Aurdal, Vang Mosseregionen Moss, Råde, Rygge, Våler Glåmdal Nord-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Sør-Odal, Kongsvinger Fjellregionen Rendalen Os, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga Sogn Årdal, Balestrand, Luster, Vik, Leikanger, Sogndal, Aurland, Lærdal, Høyanger Oppdal/Rennebu Rennebu, Oppdal Sør-Helgeland Brønnøy, Vevelstad, Sømna, Vega, Bindal Ofoten Tysfjord, Tjeldsund, Ballangen, Narvik, Evenes Ytre Helgeland Lurøy, Træna, Rødøy

22 NM 2013 Region Kommuner Nyetablering Lønnsomhet Vekst Størrelse NM siste 10 år 75 Sør Østerdal Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Elverum, Engerdal Øst-Finnmark Sør-Varanger, Båtsfjord, Unjargga-Nesseby,, Berlevåg, Gamvik, Vadsø, Vardø Hallingdal Ål, Hol, Nes, Hemsedal, Flå, Gol Setesdal Bygland, Evje og Hornnes, Valle, Bykle Nord-Troms Storfjord, Kvænangen, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa Midt-Gudbrandsdal Sør-Fron, Ringebu, Nord-Fron Vest-Telemark Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje Øst-Telemark Notodden, Tinn, Hjartdal Midt-Finnmark Guovdageaidnu-Kautokeino, Lebesby, Porsanger, Karasjok, Deatnu-Tana Regioninndelingen: Regioninndelingen som brukes i NæringsNM er såkalte politiske regioner. Det er kommuner som selv har innledet samarbeid i form av regionråd eller interkommunale næringsselskap. I noen tilfeller er regioninndelingen basert på inndelinger som brukes av fylkeskommunen. De fleste kommuner i landet kan plasseres i slike politiske regioner. For Helgeland er det også blitt gjort visse avvik, ettersom det regionale samarbeidet der har ført til ulogiske regioninndelinger hvor kommunene ikke henger sammen. Regioninndelingen endres når kommunene endrer regiontilhørighet, og regioninndelingen har blitt endret fra år til år. De historiske tallene er regnet tilbake med den nye regioninndelingen. Hovedkontor Et spørsmål som ofte dukker opp er hvordan metoden som brukes i NæringsNM påvirkes av at mange foretak er registrert med hovedkontor i en kommune, men hvor store produksjonsenheter er lokalisert i andre kommuner. Når det gjelder næringstetthet, vil ikke tallene påvirkes av hovedkontorproblematikken, da grunnlaget for beregningen av næringstetthet er registerbasert sysselsettingsstatistikk fra SSB. I denne statistikken er foretak med virksomhet i flere kommuner splittet opp, slik at arbeidsplassene er plassert i riktig kommune. For nyetableringsstatistikken vil denne problematikken få svært lite å si, ettersom det er svært få nyetableringer som har virksomhet i flere kommuner. Når det gjelder indikatorer for lønnsomhet og vekst, er disse basert på regnskap, som bare foreligger på foretaksnivå. Da vil hele foretakets virksomhet bli registrert der foretaket har hovedkontor, selv om foretaket har produksjon i flere kommuner eller regioner. Indikatorene for vekst og lønnsomhet er imidlertid basert på andeler av foretak med positivt resultat, omsetningsvekst etc. Det betyr at små og store foretak teller likt. Denne metoden er valgt fordi vi ønsker å få fram om noen områder har næringsliv med generelt bedre lønnsomhet og vekst enn andre. Dersom vi lar foretakenes størrelse telle, vil de største foretakene dominere, og resultatene i de få største foretakene vil avgjøre. Selv om foretak som har virksomhet i flere kommuner kan vært svært store, utgjør de bare en liten andel av foretakene i antall, og påvirker derfor andelene ganske lite. Metoden som er benyttet blir dermed ganske lite påvirket av problemet med at noen foretak har virksomhet i flere kommuner. 22

23 Indikatorer for nyetablering: 1. Etableringsfrekvens. Antall nyregistrerte foretak i et år som andel av eksisterende foretak i begynnelsen av året. Bare foretakstypene ASA, AS, ENK, DA, BA, ANS og NUF er tatt med. Rene holdingsselskaper er tatt ut av statistikken. Alle tall er basert på Enhetsregisteret. 2. Bransjejustert etableringsfrekvens. Her er etableringsfrekvensene regnet ut på landsbasis for alle bransjer etter NACE siffer kategorisering. Deretter har vi beregnet forventet antall nyregistreringer i hver enkelt region dersom de hadde hatt gjennomsnittlig etableringsfrekvens i hver enkelt bransje. Avviket mellom den beregnede etableringsfrekvensen og den faktiske danner utgangspunktet for denne indikatoren. 3. Vekst i antall foretak. Her er det tatt utgangspunkt i samme metode som etableringsfrekvensen, men gjort fradrag for nedlagte foretak. Dermed er det netto tilvekst i antall foretak som er indikatoren. Indikatorer for lønnsomhet: 1. Andel foretak med positivt resultat før skatt. Alle regnskapspliktige foretak er med i statistikken, som er basert på tall fra Brønnøysundregisteret. 2. Andel foretak med positivt resultat før skatt, men korrigert for bransjestrukturen. Samme metode for bransjejustering som for nyetablering. 3. Andel foretak med positiv egenkapital. Indikatorer for vekst: 1. Andel foretak med vekst i omsetning større enn konsumprisindeksen. Alle regnskapspliktige foretak er med i statistikken, som er basert på tall fra Brønnøysundregisteret. 2. Andel foretak med vekst i omsetning større enn konsumprisindeksen, men korrigert for bransjestrukturen. Samme metode for bransjejustering som for nyetablering og lønnsomhet. 3. Andel foretak med vekst i verdiskaping. Verdiskapingen er målt som summen av driftsresultat og lønnskostnader i bedriftsregnskapene. Indikator for næringslivets størrelse: 1. Antall arbeidsplasser i næringslivet som andel av folketallet. Tallene er hentet fra registerbasert sysselsettingsstatistikk statistikkbanken i SSB. For alle de tre indikatorene for nyetablering er det beregnet rangeringsnummer for regionene fra 1 til 83, for kommuner går rangeringen fra 1 til 428. Dernest er rangeringsnumrene lagt sammen, og summen av rangeringsnumrene er grunnlaget for etableringsindeksen. I regiontabellen er rangeringsnummeret for etableringer vist etter at de tre etableringsindikatorene er slått sammen. Denne framgangsmåten er repetert for lønnsomhet og vekst. For næringslivets størrelse er det bare en indikator som danner grunnlaget for rangeringsnumrene. Til slutt er rangeringsnumrene for de fire målene nyetableringer, lønnsomhet, vekst og næringslivets størrelse lagt sammen, for å danne grunnlaget for NæringsNM. 23

24 Desember 2013 Tekst og figurer: Knut Vareide ISBN Middelthuns gate 27 Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon Telefaks

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Attraktivitetsbarometeret 2008 Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Hvor i Norge er det best å bo? Folket bestemmer! Det finnes mange undersøkelser og rapporter som forteller oss hvilke

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes Attraktivitetsbarometeret 2007 Topp og bunn i regionenes attraksjonskraft Bli en attraktiv region! Hva kom først, høna eller egget? Det er på mange måter denne problemstillingen vi står oppe i når vi skal

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012 RAPPORT NR. 1 2012 Juli 2012 2 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2019

Busetting av flyktningar 2014-2019 Busetting av flyktningar 2014-2019 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, og plantal

Detaljer

Foto Anders Hals. Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog 2015. Dag Skjølaas

Foto Anders Hals. Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog 2015. Dag Skjølaas Foto Anders Hals Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog Dag Skjølaas Innhold Formålet med rapporten... 3 Statens vegvesens klassifiseringssystem for offentlige veger...

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 RAPPORT NR. 2 2015 August 2015 FORORD Huseiernes Landsforbund (HL) ser det som viktig å fokusere oppmerksomheten på de måtene kommunene legger gebyrer

Detaljer

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notater Documents 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Notater 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK

KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK Figurer og tabeller Av Bent Aslak Brandtzæg Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 13/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 13/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 150 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Eksport fra norske regioner

Eksport fra norske regioner MENON-RAPPORT Eksport fra norske regioner et regionalt perspektiv på norsk eksportvirksomhet MENON-PUBLIKASJON NR. 9/2015 Mars 2015 av Christian Svane Mellbye, Ida Bentdal Amble og Sveinung Fjose Innhold

Detaljer

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks - område. Komplett system. Tidsriktige løsninger. Isolerende byggsystem 0112

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks - område. Komplett system. Tidsriktige løsninger. Isolerende byggsystem 0112 Ringmur Isolerende byggsystem 0112 Forskaling, isolasjon og puss i ett Kort byggetid Bredt bruks - område Komplett system Tidsriktige løsninger Energibesparende - i grunnen er vi best! byggisolasjon En

Detaljer

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks område. Komplett system. Tidsriktige løsninger

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks område. Komplett system. Tidsriktige løsninger Ringmur I s o l e r e n d e b y g g s y s t e m 0 5 1 3 Forskaling, isolasjon og puss i ett Kort byggetid Bredt bruks område Komplett system Tidsriktige løsninger E n e r g -i ibgrunnen e s p aerr vi e

Detaljer

GLAVA L-ELEMENT MONTERINGSANVISNING. April 2014 (erstatter sept. 12)

GLAVA L-ELEMENT MONTERINGSANVISNING. April 2014 (erstatter sept. 12) GLAVA L-ELEMENT MONTERINGSANVISNING April 2014 (erstatter sept. 12) GLAVA L-ELEMENT L-element er en enkel isolert ytterforskaling til plate på mark-løsning, og kan brukes til industribygg, garasjer, uthus,

Detaljer

Datagrunnlag og definisjoner pasientdata. Somatisk sektor

Datagrunnlag og definisjoner pasientdata. Somatisk sektor Vedlegg SV4 Datagrunnlag og definisjoner pasientdata. Somatisk sektor Datagrunnlag for pasientdata og analyser av "sørge-for"-ansvaret Tabell 4.1 Datagrunnlaget for analyser av bruk av somatiske spesialisthelsetjenester

Detaljer

1/2000. Regionalstatistikk. Vestfold. Kongsvinger 2225 Kongsvinge r Tlf.: 62 88 50 00. 1 Iwnhold MIME. Folketallet i kommunene 1.

1/2000. Regionalstatistikk. Vestfold. Kongsvinger 2225 Kongsvinge r Tlf.: 62 88 50 00. 1 Iwnhold MIME. Folketallet i kommunene 1. ' Januar/februar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk v /2000 Vestfold Iwnhold MIME Emne 02.0 Folketallet i kommunene. januar 2000 Emne 02.03 Befolkningsframskrivinger 999 2020 - Emne 04.02

Detaljer

Oversikt: Virksomhetsmedlemskap 2015

Oversikt: Virksomhetsmedlemskap 2015 Kommune/Virksomhet: Agdenes kommune Ahlsell Norge AS AHSA Akershus Fylkeskommune Alfsen & Gunderson A/S Alstahaug kommune Alta Kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker

Detaljer

Rapport SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2014 DEFINISJONSVEDLEGG

Rapport SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2014 DEFINISJONSVEDLEGG Rapport SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2014 Data- og definisjonsgrunnlag for somatiske pasient- og aktivitetsdata 2014 I likhet med tidligere år beskriver rapporten SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Valgdeltagelsen ved kommunestyrevalget 2011

Valgdeltagelsen ved kommunestyrevalget 2011 Valgdeltagelsen ved kommunestyrevalget 2011 Dag Arne Christensen, Sveinung Arnesen, Guro Ødegård og Johannes Bergh Rapport 2013:01 Dag Arne Christensen, Sveinung Arnesen, Guro Ødegård og Johannes Bergh

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

Notater. Arild Thomassen og Ingrid Melby. Beregning av boligformue 2009/53. Notater

Notater. Arild Thomassen og Ingrid Melby. Beregning av boligformue 2009/53. Notater 2009/53 Notater Arild Thomassen og Ingrid Melby Notater Beregning av boligformue Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for bygg- og tjenestestatistikk Innhold 1. Innledning... 2 2. Brukerbehov... 2 2.1.

Detaljer

Jackon. isolasjon i grunnen. Praktisk veiledning

Jackon. isolasjon i grunnen. Praktisk veiledning Jackon isolasjon i grunnen G R U N N Praktisk veiledning Markisolasjon Telesikring Varme og kalde konstruksjoner Varmeisolering og fuktsikring av kjellervegger 09-2012 erstatter 01-2011 2Jackon isolajon

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for: Definisjonsvedlegg SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Definisjonsvedlegg for: Somatiske pasient- og aktivitetsdata 2013 3 Kostnader, finansiering og kostnadsindikatorer 24 Pasientdata

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer