KDDS KDDD Monteringsinstruksjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KDDS 6010 - KDDD 6010. Monteringsinstruksjoner"

Transkript

1 KDDS KDDD 6010 Monteringsinstruksjoner

2

3 Til installatøren 4 Til kunden 4 Medfølgende deler - dobbelt- og enkeltmodeller 5 Verktøy 5 Forberedelse av installasjonen - dobbelt- og enkeltmodeller 6 Elektrisk informasjon - dobbelt- og enkeltmodeller 7 Spesifikasjoner for tilkobling - dobbeltmodeller 8 Nisjen - dobbeltmodeller 9 Røropplegg - dobbeltmodeller 10 Spesifikasjoner for tilkobling - enkeltmodeller 11 Nisjen - enkeltmodeller 12 Røropplegg - enkeltmodeller 13 Installasjonsanvisning 14 Trinn 1: skyve apparatet inn i nisjen 14 Trinn 2: fjerning av skuffen 15 Trinn 3: justering av føttene (bare dobbeltmodeller) 16 Trinn 4: festing av apparatet 17 Trinn 5: montering av skuffen 17 Trinn 6: tilkobling av avløpsslangene 18 Trinn 7: tilkobling av innløpsslangen og nettledningen 19 Trinn 8: måling av sokkelpanelet 19 Trinn 9: tilskjæring av sokkelpanelet (bare dobbeltmodeller) 20 Trinn 10: montering av sokkelpanelet på apparatet (bare dobbeltmodeller) 20 Trinn 11: liste for sluttkontroll - dobbelt- og enkeltmodeller 21 Trinn 12: service 21

4 Til installatøren 1. Les nøye igjennom alle disse instruksjonene. 2. Installasjon av DishDrawer krever grunnleggende kunnskaper om mekanikk og elektriske anlegg. 3. Sørg for at kunden får overlevert disse instruksjonene. 4. Når installasjonen av DishDrawer er utført, må du gå igjennom listen for sluttkontroll, som finnes i avsnitt 11 i denne installasjonsanvisningen. 5. Fjern all emballasjen. Til kunden Oppbevar denne installasjonsanvisningen sammen med bruksanvisningen, slik at du har mulighet til å slå opp i den senere. DishDrawer må festes ordentlig før den tas i bruk. ADVARSEL! Ta ut sikringen eller åpne jordfeilbryteren før du installerer DishDrawer. Sørg for at alle vanntilkoblinger er stengt. Det er rørleggerens og elektrikerens ansvar å sørge for at hele installasjonen følger gjeldende lover og forskrifter. Følg disse instruksjonene nøye for å sikre korrekt ventilasjon og drift av DishDrawer. Dersom en feil skyldes feilaktig installasjon, vil installatøren være ansvarlig for eventuelle reparasjoner. DishDrawer MÅ installeres på en slik måte at den kan tas ut av nisjen igjen for service. Feilaktig installasjon dekkes ikke av garantien. Dersom DishDrawer må flyttes fra et sted til et annet etter at den er tatt i bruk, må den holdes loddrett for å unngå vannsøl. 4

5 Medfølgende deler - dobbelt- og enkeltmodeller DOBBELTMODELLER INSTALLASJONSSETT Holder for avløpsslange (1) Skjøtestykke for avløpsslange (1) Slangeklemmer (2) Vanntettingstape (1) Klemmebøyle (1) Festebeslag (2) 16 mm stjerneskruer (7) Monteringsklart sokkelpanel (1) Hvitt monteringsklart sokkelpanelsett eller svart monteringsklart sokkelpanelsett eller iridium sokkelpanelsett ENKELTMODELLER INSTALLASJONSSETT Klemmebøyle (1) Slangeklemme (1) 16 mm stjerneskruer (5) Holder for avløpsslange (1) Skjøtestykke for avløpsslange (1) Vanntettingstape (1) Verktøy Skjærebrett Målebånd Vater Vernebriller Kniv Blyant Sandpapir Boremaskin og 2 mm stjernebit Stjerneskrutrekker Flat skrutrekker Skiftenøkkel eller M5 pipenøkkel Ø 50 mm hullsag Avbitertang 5

6 Forberedelse av installasjonen - dobbelt- og enkeltmodeller ELEKTRISK FORBEREDELSE A) En stikkontakt med bryter for apparatet bør installeres i skapet eller på en vegg i nærheten av innbyggingsnisjen. Merk: Denne stikkontakten må være tilgjengelig etter installasjonen. B) Stikkontakten bør plasseres mellom 150 og 450 mm fra nisjen DishDrawer er plassert i. FORBEREDELSE FOR INNLØPS- OG AVLØPSKOBLING A) En lett tilgjengelig stoppekran må monteres på vannforsyningsrøret. B) Dersom vanntrykket overstiger 1000 kpa, må en trykkbegrensningsventil monteres. C) Se Røropplegg på side 4 og 6. Velg den løsningen som passer best for dine behov. D) En avløpsforlenger art.nr , vil forlenge avløpsslangen(e) med 3,6 m. Settet kan bestilles fra et autorisert servicesenter. Denne grensen skal IKKE overstiges. E) Den maksimale avløpshøyden for denne oppvaskmaskinen er 950 mm. FORBEREDELSE AV NISJEN A) Tilstøtende bart treverk i tilliggende skap (og undersiden av benkeplaten) skal forsegles med olje- eller polyuretanbasert maling for å hindre eventuelle dampskader fra DishDrawer. Luften i nisjen kan bli svært varm og fuktig (mettet ved 50 C). B) Den selvklebende vanntettingstapen skal settes på undersiden av benkeplaten for å hindre vannskader (se tegningen av nisjen på side 3 eller 5). Kontroller at overflatene er tørre og støvfrie før tapen settes på. C) Kontroller at det er mulig å feste DishDrawer i nisjen ved hjelp av festebeslagene (se trinn 1 på side 7). Hvis det ikke er noe å feste skruene i, må dette monteres. Se side 3 eller 5 for skrueplassering. D) Tilkoblingshullet SKAL være plassert ved skapets bakre nederste hjørne. Hvis ikke vil slangene hindre at DishDrawer blir skjøvet helt inn i nisjen. Hullet kan plasseres i hvilken som helst side, avhengig av hvor tilkoblingene er. E) Kontroller at sidene i innbyggingsnisjen er helt loddrette (vertikale), da det vil gjøre det lettere å vatre opp DishDrawer. F) Min. klaring: 6

7 Elektrisk informasjon - dobbelt- og enkeltmodeller NETTLEDNING A) Vær forsiktig når apparatet installeres i eller tas ut av innbyggingsnisjen, slik at nettledningen ikke skades. B) Dersom nettledningen skades, må den kun skiftes ut av produsenten, servicesenteret eller en fagmann, slik at alle sikkerhetskrav overholdes. JORDING A) Dette apparatet må jordes. I tilfelle funksjonssvikt eller driftsstans, vil jordingen redusere faren for elektrisk sjokk ved å sørge for en bane med minstemotstandskraft for elektrisk strøm. ADVARSEL! Hvis ikke jordledningen er koblet på rett måte, kan det føre til elektrisk sjokk. Ta kontakt med en kvalifisert elektriker eller en servicetekniker, hvis du er i tvil om oppvaskmaskinen er jordet på rett måte. B) Apparatet er utstyrt med en jordet nettledning og et jordet støpsel. Støpselet må settes inn i en egnet stikkontakt som er installert og jordet i samsvar med lokale lover og bestemmelser. ADVARSEL! Ikke utfør endringer på støpselet som følger med apparatet. Hvis det ikke passer til stikkontakten, la en kvalifisert elektriker skifte ut stikkontakten. Ikke bruk en forlengelsesledning, adapter eller grenuttak. 7

8 Specifikationer angående anslutningar - dubbelmodeller VANNTILKOBLING KALDT vann anbefales (maks. 60 C). 3/4 BSP (GB20), som passer til flat pakning. AVKALKINGSANLEGG Se bruksanvisningen for DishDrawer om hvordan avkalkingsanlegget stilles inn. VANNTRYKK Maks. Min. Modeller med avkalkingsanlegg kpa (145 psi) 100 kpa (14,5 psi) Andre modeller kpa (145 psi) 30 kpa (4,3 psi) AVLØP Skjøtestykke for avløpsslange som passer til Ø 19 mm ± 2 mm avløpsstuss. ELEKTRISK TILKOBLING VAC stikkontakt, min. 9 A. TILKOBLINGSLENGDER (REGNET FRA APPARATET) Avløpsslange mm Innløpsslange mm Nettledning mm MERK: Tilkoblingene kommer ut av apparatet ca. 189 mm fra venstre; 550 mm fra fronten; 793 mm fra toppen. 8mm 570mm * 570 mm 595mm mm 2mm Tabs Sett fra siden # 719.5mm mm 520mm Åpen skuff 67mm Illustrasjonen viser den monteringsklare modellen * For en DishDrawer helintegrert modell er apparatets dybde angitt inkludert et 18 mm tykt dekorpanel. ** Dybden på apparatet omfatter ikke krumming (30 mm) eller håndtak. DYBDE AV SOKKELPANEL 67 mm minus tykkelsen på sokkelpanelet (min. paneltykkelse ved bruk av de medfølgende skruene er 9 mm). # HØYDE PÅ FRONTDØR Min. 719,5 mm. 8

9 Nisjen - dobbeltmodeller Skrue 14 mm fra fronten av skape Benkeplate Min. tykkelse på sidene i nisjen skal være 16 mm Vanntettingstape Vanntettingstape Ø 50 mm tilkoblingshull skal være nederst i ett av hjørnene, på vilkårlig side 580 mm dybde i hele nisjen MERK: Alle dybdemålene er tatt fra forsiden av tilstøtende skap. Disse merkene viser festebeslagenes skruehull (se trinn 1 på side 7). ADVARSEL! Sørg for at kantene i tilkoblingshullet er glatte eller tildekkede for å forhindre skade på nettledningen eller slanger. 9

10 Røropplegg - dobbeltmodeller INSTALLASJONSLØSNING 1 DishDrawer og standrør Ø 38 mm med luftspalte. STIKKONTAKT AVL P AVL P VENTIL VANNFORSYNING 200 MIN.RADIUS P BEND mm FRAVENTIL INSTALLASJONSLØSNING 2 DishDrawer med avfallskvern. Standrør Ø 38 mm med luftspalte. OBS: Det anbefales IKKE å koble DishDrawer til avfallskvernsystemet. STIKKONTAKT AVL P AVFALLSKVERN AVL P VANNFORSYNING VENTIL 200mm MIN.RADIUS P BEND FRAVENTIL INSTALLASJONSLØSNING 3 DishDrawer tilkoblet skjøtestykket for avløpsslangen. STIKKONTAKT SKJ TESTYKKE FOR AVL PSSLANGE AVL P VANNFORSYNING VENTIL 200mm MIN.RADIUS P BEND FRAVENTIL MERK: Installasjonsløsning 1 og 2 foretrekkes. Avløpene må være atskilt for å oppfylle Kosherkravene. Vi foreslår at løsningen godkjennes i samråd med din rabbin, hvis Kosher-kravene skal oppfylles. 10

11 Spesifikasjoner for tilkobling - enkeltmodeller VANNTILKOBLING KALDT vann anbefales (maks. 60 C). 3/4 BSP (GB20), som passer til flat pakning. AVKALKINGSANLEGG Se bruksanvisningen for DishDrawer om hvordan avkalkingsanlegget stilles inn. VANNTRYKK Maks Min. Modeller med avkalkingsanlegg kpa (145 psi) 100 kpa (14,5 psi) Andre modeller kpa (145 psi) 30 kpa (4,3 psi) AVLØP Skjøtestykke for avløpsslange som passer til Ø 19 mm ± 2 mm avløpsstuss. ELEKTRISK TILKOBLING VAC stikkontakt, min. 4,5 A. Sett fra siden Åpen skuff Illustrasjonen viser den monteringsklare modellen * For en DishDrawer helintegrert modell er apparatets dybde angitt inkludert et 18 mm tykt dekorpanel. ** Dybden på apparatet omfatter ikke krumming (30 mm) eller håndtak. TILKOBLINGSLENGDER (REGNET FRA APPARATET) Avløpsslange mm Innløpsslange mm Nettledning mm MERK: Tilkoblingene kommer ut av apparatet ca. 189 mm fra venstre; 550 mm fra fronten; 393mm fra toppen. 11

12 Nisjen - enkeltmodeller 100mm 10mm Benkeplate 97mm 67mm 505mm Vanntettingstape Ø 50 mm tilkoblingshull skal være nederst i ett av hjørnene, på vilkårlig side 580 mm dybde i hele nisjen + 412mm + 10mm Min. tykkelse på sidene i nisjen skal være 16 mm Vanntettingstape 600mm Tilstøtende skap må ikke stikke frem fra bunnen av nisjen. Disse merkene viser festebeslagenes skruehull (se trinn 1 på side 7). MERK: Alle dybdemålene er tatt fra forsiden av tilstøtende skap. MERK: Mellomrommet mellom apparatet og benkeplaten kan økes fra 3 mm, for å tilpasse skuffefronten til tilstøtende skap. Tilstøtende skap må ikke stikke frem fra bunnen av nisjen. ADVARSEL! Sørg for at kantene i tilkoblingshullet er glatte eller tildekkede for å forhindre skade på nettledningen eller slanger. 12

13 Røropplegg - enkeltmodeller INSTALLASJONSLØSNING 1 DishDrawer og standrør Ø 38 mm med luftspalte. STIKKONTAKT AVL P AVL P VENTIL VANNFORSYNING 200mm MIN.RADIUSP BENDFRAVENTIL INSTALLASJONSLØSNING 2 DishDrawer med avfallskvern. Standrør Ø 38 mm med luftspalte. OBS: Det anbefales IKKE å koble DishDrawer til avfallskvernsystemet. STIKKONTAKT AVL P AVL P AVFALLSKVERN VENTIL VANNFORSYNING 200mmMIN. RADIUSP BENDFRAVENTIL INSTALLASJONSLØSNING 3 DishDrawer tilkoblet skjøtestykket for avløpsslangen. STIKKONTAKT SKJ TESTYKKE FOR AVL PSSLANGE AVL P VENTIL VANNFORSYNING 200mm MIN.RADIUS P BENDFRAVENTIL MERK: Installasjonsløsning 1 og 2 foretrekkes. Avløpene må være atskilt for å oppfylle Kosherkravene. Vi foreslår at løsningen godkjennes i samråd med din rabbin, hvis Kosher-kravene skal oppfylles. 13

14 Installasjonsanvisning OBS: Din DishDrawer kan avvike fra modellen som er vist i installasjonstegningene. Installasjon skjer på samme måte for alle modeller, både enkelt- og dobbeltmodeller. Informasjon som bare gjelder for enkeltmodeller er fremhevet i kursiv. Installasjonstegningene er forenklet for å gjøre instruksjonene klarere. FOR HELINTEGRERTE MODELLER MÅ DEKORPANEL, art.nr , MONTERES FØR APPARATET SKYVES INN I INNBYGGINGSNISJEN. LES NØYE IGJENNOM ALLE DISSE INSTRUKSJONENE. Trinn 1: skyve apparatet inn i nisjen ADVARSEL! Vær forsiktig med skarpe kanter. IKKE skyv midt på skuffene. ALTERNATIVE FESTEBESLAG Festebeslagene er fordelt parvis, ett par på hver side. De brukes for å feste apparatet til hver side av nisjen. Installasjonen krever at det brukes minst to par beslag, enten par A og B eller par B og C. Bruk av alle beslagene er det optimale. 1. Dersom toppbeslagene C skal brukes, monter dem på chassiset ved å sette dem inn i sporene på toppen som vist på tegningen. Kontroller at beslagene er låst på plass. 2 Kontroller at det ikke er noe i nisjen som kan hindre apparatet i å bli skjøvet helt på plass. Løsne føttene (BARE DOBBELTMODELLER). 3 Skyv apparatet inn i nisjen til det passer inn med de tilstøtende skapene. Ikke skyv midt på skuffen(e). Sørg for at innløps- og avløpsslangen(e) og nettledningen ikke kommer i klemme eller skades ved å trekke dem gjennom tilkoblingshullet mens apparatet skyves bakover og inn i nisjen. FOR ENKELTMODELLER, kontroller at bunnen av apparatet ikke er buet. Ikke støtt enkeltmodeller på kneet når du flytter dem inn i nisjen. 14

15 Trinn 2: fjerning av skuffen (BARE ENKELTMODELLER) Apparatet kan flytte på seg. Merk derfor av chassisets posisjon i nisjen. 4. BARE ENKELTMODELLER. Åpne skuffen forsiktig og merk av chassisets posisjon på nisjen, før skuffen tas ut. 5. Trekk ut skuffen (nederste skuff på DOBBELTMODELLER). Løsne skuffen ved å trykke inn skuffeklipsen på høyre side av skuffen, og trykke den 30 mm bakover. Gjør det samme på venstre side. 6. Løft skuffen opp av skuffeskinnene. 7. Skyv begge skinnene tilbake inn i apparatet. 8. Sett skuffen ned på gulvet. På ENKELTMODELLER, avhengig av høyden på nisjen, kan det være nødvendig å støtte skuffen f.eks. på en stol. 15

16 Trinn 3: justering av føttene (bare dobbeltmodeller) 9. BARE DOBBELTMODELLER Juster høyden på apparatet slik at det passer i nisjen ved å skru på føttene fra innsiden. Bruk en skiftenøkkel eller M5 pipenøkkel. TIPS - Avlast vekten fra hver fot ved bruk av det hellende planet, og skru for hånd. MERK: På helintegrerte modeller skal toppen av det øvre panelet rettes inn etter toppen av tilstøtende skap, forutsatt at det kan opprettholdes en min. klaring på 5 mm fra benken. Apparatet må vatres slik at forskjellen er mindre enn 2,5 mm foran og bak, og fra side til side. Apparatet skal IKKE bære noen del av tilstøtende skap. TIPS - Plasser vateret på skuffeskinnene når du vatrer apparatet. 16

17 Trinn 4: festing av apparatet 10. BARE ENKELTMODELLER Kontroller at chassiset fortsatt står riktig i forhold til merkene i nisjen før du skrur fast apparatet. 11. Det finnes fire runde hull (16 mm) i lydisoleringen, to i venstre side og to i høyre side. Disse gir adgang til festebeslagene. Bruk en 16 mm stjerneskrue i hvert festebeslag for å feste apparatet til skapene. Sørg for at lydisoleringen ligger på riktig plass før du fortsetter installasjonen. 12. Skru de to toppbeslagene fast til undersiden av benkeplaten. Bruk 16 mm stjerneskruer som følger med. Med beslagene er det mulig å kompensere for en maks. vertikal klaring på 19 mm. Lydisolering Festebeslag Trinn 5: montering av skuffen Før du setter skuffen på plass må du kontrollere at slangene ikke er vridd, og at låseklinkene bakerst på hver skuff peker fremover. 13. Når du setter skuffen på plass må du kontrollere at begge låseklinkene bakerst på hver skuff peker fremover. Sørg for at slangene snor seg oppover. Sett skuffen ned på de halvåpne skuffeskinnene, og steng skuffen. Skuffeskinne Låsebeslag Låseklinke 14. Kontroller at skuffeklipsene har klikket på plass på begge sider av skuffen. Hvis de ikke har klikket på plass må du trekke skuffeklipsene fremover inntil knappen for skuffeklipsene sitter riktig. Kontroller at skuffeklipsene sitter riktig på begge sider. SKUFFEKLIPS FEIL 17

18 Trinn 6: tilkobling av avløpsslangene DishDrawer med skjøtestykke for avløpsslange (se Røropplegg). Husk å sette slangeklemmen(e) på avløpsslangen(e) først. SLANGEKLEMME SLANGEKLEMME 15a. Sett en slangeklemme på hver avløpsslange, og trykk deretter slangene godt fast på skjøtestykket (5 klikk). Plasser slangeklemmen(e) mellom to ribber på skjøtestykket for avløpsslangen. 15b. Sett skjøtestykket for avløpsslangen på avløpsstussen (se Røropplegg). Sørg for at det sitter godt fast. Bruk en slangeklemme om nødvendig. 16. Dersom det brukes et standrør (se Røropplegg), bør slangen(e) ikke stikke lengre enn 120 mm ned i standrøret, for å hindre en eventuelt hevertvirkning. Fest holderen for avløpsslangen til skapet (med skruen som følger med) for å hindre hevertvirkning, og for å sikre at det ikke blir knekk på slangen(e). Om nødvendig kan avløpsslangen(e) kuttes til passende lengde. SKJØTESTYKKE HOLDER FOR FOR ÉN AVLØPSSLANGE AVLØPSSLANGE AVLØPSSTUSS STIKKONTAKT Maks. 120 mm SKJØTESTYKKE FOR TO AVLØPSSLANGER AVLØPSSTUSS LUFTSPALTE VANNFORSYNING VANNFORSYNING Ø 38 mm STANDRØR (se Røropplegg, Installasjonsløsning 1 eller 2) Åpningen til avløpssystemet må være minst 12,7 mm. Holderen for avløpsslangen skal brukes. Sørg for at avløpsslangen(e) er strukket helt ut for å unngå at den (de) henger ned (se illustrasjonen til venstre). Skjøtestykket for avløpsslangen må ikke bære slangenes vekt. Sørg for at den overflødige delen av holderen for avløpsslangen ligger på DishDrawer siden av slangeholderen, eller kutt den til riktig lengde. 18

19 Trinn 7: tilkobling av innløpsslangen og nettledningen ADVARSEL! Strømmen må IKKE kobles til ennå. IKKE kutt innløpsslangen. 17. Kople innløpsslangen til vannforsyningen. Sørg for at pakningen er på plass. Skru på slangekoblingen til den berører pakningen, og trekk den til ytterligere en halv omdreining. TIPS - Åpne vannkranen for å se om det finnes lekkasjer. STIKKONTAKT LUFTSPALTE AVL P VANNFORSYNING VENTIL 200 MIN.RADIUSP BENDFRAVENTIL mm 18. Kontroller at det finnes en stikkontakt som nettledningen kan settes inn i. Dersom det ikke finnes en egnet stikkontakt i nærheten, må den installeres av en kvalifisert elektriker. MERK: enkeltmodeller har ikke et sokkelpanel som skal installeres. gå videre til trinn 11, liste for sluttkontroll. Trinn 8: måling av sokkelpanelet 19. Åpne delvis den nederste skuffen. Snu det monteringsklare sokkelpanelet opp ned, og hold det vertikalt mot den nederste kanten av skuffesiden (ikke skuffefronten). Merk posisjonen til den nederste kanten på skuffesiden på sokkelpanelet. Velg hakket nærmest blyantmerket for at sokkelpanelet skal blir kortest mulig. Skuffens nederste kant 19

20 Trinn 9: tilskjæring av sokkelpanelet (bare dobbeltmodeller) Før du skjærer bør du plassere sokkelpanelet på et skjærebrett eller lignende, slik at du ikke skader underlaget. 20 Bruk en kniv og skjær ned de vertikale ribbene i midten og på endene i det valgte sporet. Skjær langs hele lengden med en kniv. Snu sokkelpanelet, bøy det og skjær fra forsiden. Puss kanten for å fjerne ujevnheter. 21 Alle skarpe kanter bør avrundes etter tilpassing, slik at man ikke kan skjære seg på dem. ADVARSEL! Alle skarpe kanter bør avrundes. 22. Fjern tappene på sokkelpanelet ved å knekke dem av. Trinn 10: montering av sokkelpanelet på apparatet (bare dobbeltmodeller) 23. Åpne delvis den nederste skuffen. Plasser sokkelpanelet bak døren, og sett det på monteringsskinnene på undersiden av skuffen. 24. Lukk igjen den nederste skuffen, og kontroller at den passer inn med tilstøtende skap. Åpne skuffen og juster om nødvendig. Merk: Klaringen mellom sokkelpanelet og gulvet må være min. 12 mm. Når sokkelpanelet er på plass, åpne den nederste skuffen, og stram forsiktig skruene på hver side. Monteringsskinner for sokkelpanel ADVARSEL! IKKE stram skruene for mye. Hvis de strammes for mye kan plastbeslaget skades. 20

21 Trinn 11: liste for sluttkontroll - dobbelt- og enkeltmodeller Kontroller at apparatet står vannrett, at det er festet godt til skapene, og at skuffene kan åpnes og lukkes uten problemer. DishDrawer må kunne stenges uten å komme i kontakt med noen av skapenes deler. Kontroller at koblingen av innløpsslangen på ventilen er strammet en halv omdreining etter kontakt med pakningen. Kontroller at alle nødvendige åpninger i avløpssystemet har blitt boret, pluggene er fjernet, og at avløpet er korrekt tilkoblet. Slå på strømmen, og åpne vannkranen. DishDrawer skal avgi et lydsignal, og varsellampene skal tennes. Åpne skuffen(e) og kontroller at kontrollpanelet virker, og at spylearmen(e) er på plass og kan dreie fritt. Velg Skylling på kontrollpanelet og lukk skuffen(e). Start programmet ved å trykke på Start/Pauseknappen. Kontroller at apparatet fungerer og tømmer som det skal når skylleprogrammet er ferdig. Kontroller vanninnløpet og -avløpet for lekkasjer. Gjenta dette for hver skuff. - GI ALLE VEILEDNINGENE TIL KUNDEN. FEILSØKING Det står vann høyere enn filterplaten etter skylling: Undersøk om det er knekk på avløpsslangene eller om avløpet er tett. Apparatet tar ikke inn vann: Kontroller at vannforsyningen er tilkoblet og åpen, og at det er tilstrekkelig vanntrykk. DishDrawer lyser ikke når skuffen åpnes: Kontroller at strømmen er tilkoblet og slått på. Vann rundt tilkoblingene for vanninnløp og -avløp: Kontroller tilkoblingene, røropplegget og slangene for lekkasjer. Dersom det oppstår en feil, må du slå opp i avsnittet om feilkoder i bruksanvisningen. Hvis du fortsatt ikke kan finne og rette feilen, må du kontakte Service. Trinn 12: service Dersom du har noe spørsmål om installasjon av DishDrawer, se i bruksanvisningen eller garantiinformasjon for kontaktadresser. 21

22

23

24 Printed in Italy 05/08 n N

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD 3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN KLARGJØRING AV VASKEN

Detaljer

Kjære kunde, 1) Sikkerhetsinformasjon...1. 2) Avfallsbehandling...2. 3) Driftsinstrukser...3 Betjeningspanel...3 Oppvaskmaskin-spesifikasjoner...

Kjære kunde, 1) Sikkerhetsinformasjon...1. 2) Avfallsbehandling...2. 3) Driftsinstrukser...3 Betjeningspanel...3 Oppvaskmaskin-spesifikasjoner... ADPF 1100 1) Sikkerhetsinformasjon...1 Kjære kunde, Les denne brukerinformasjonen nøye og oppbevar den for fremtidig referanse. Lever den videre til eventuelle fremtidige eiere av apparatet. Denne bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning. Kjøle-/fryseskap

Bruksanvisning. Kjøle-/fryseskap NO Bruksanvisning Kjøle-/fryseskap Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet. Kjøle-/fryseskapet (heretter kalt apparatet)

Detaljer

Instruksjoner for installering av HDS-enhet

Instruksjoner for installering av HDS-enhet 988-0176-75_A Instruksjoner for installering av HDS-enhet Les instruksjonene nøye før du utfører installasjonen. Anbefalt verktøy og utstyr (ikke inkludert) for bruk ved installasjon av svinger Hvis du

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

SEKSJON 1. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 1 av 22 Adresse / Address PartnerLine AS Stalsbergveien 11 P.O.Box 75 N-3361 Geithus

SEKSJON 1. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 1 av 22 Adresse / Address PartnerLine AS Stalsbergveien 11 P.O.Box 75 N-3361 Geithus SEKSJON 1 SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR BASSENGEIERE Ditt basseng rommer en stor mengde med vann, og det er dypt nok til å risikere stor fare for liv og helse dersom ikke følgende sikkerhetsforskrifter følges.

Detaljer

Montering og brukerveiledning

Montering og brukerveiledning Montering og brukerveiledning Sentralstøvsugere Pb. 84, 5346 Ågotnes - Tlf. 56 31 26 31 Fax 56 31 26 30 www.fbtvent.no E-post: fbt@fbtvent.no FØR DU BEGYNNER Les installasjonsanvisningen nøye før du begynner.

Detaljer

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD sittebadekar Tlf: 815 32 400 www.medema.no INNHOLD 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 HVA ER ET BAZZ SMART-SITTEBADEKAR?...2 1.2 HELSE OG SIKKERHET...2 2.0 GENERELL

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15

INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15 INNHOLDSFORTEGNELSE N BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15 SIKKERHETSREGLER SIDE 15 KLARGJØRING AV TØYET SIDE 16 VALG AV TØRKETID

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN Slik installerer du det nye kjøkkenet, trinn for trinn. Denne brosjyren er din veiledning til klargjøring og installering av det nye kjøkkenet. Her finner du råd og ideer, tydelige

Detaljer

HD7872, HD7870 Brukerhåndbok

HD7872, HD7870 Brukerhåndbok HD7872, HD7870 Brukerhåndbok For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Innholdsfortegnelse 1 Innledning 92 2 Generell beskrivelse 92 3 Viktig 93 4 Skylle maskinen før første gangs

Detaljer

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN Slik installerer du det nye kjøkkenet, trinn for trinn. Materialene og verktøyene du trenger Denne brosjyren er din veiledning til klargjøring og installering av det nye kjøkkenet.

Detaljer

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN Slik installerer du det nye kjøkkenet, trinn for trinn. Materialene og verktøyene du trenger Denne brosjyren er din veiledning til klargjøring og installering av det nye kjøkkenet.

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for bygg-inn kjøleskap IK 3400 IK 3400

HÅNDBOK. Bruksanvisning for bygg-inn kjøleskap IK 3400 IK 3400 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn kjøleskap IK 400 IK 400 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha kjøleskap. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne

Detaljer

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER L XL PROGRAMMERING AV PORTÅPNER O G T I L B E H Ø R ADVARSEL Vennligst les manualen nøye før installasjon og bruk. Installasjonen av denne portåpner må kun bli utført av teknisk kvalifisert personell eller

Detaljer

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-N NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:08 PM INNHOLD

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-N NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:08 PM INNHOLD IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-N NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:08 PM INNHOLD BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN DØR BARNESIKRING (NOEN

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer