KDDS KDDD Monteringsinstruksjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KDDS 6010 - KDDD 6010. Monteringsinstruksjoner"

Transkript

1 KDDS KDDD 6010 Monteringsinstruksjoner

2

3 Til installatøren 4 Til kunden 4 Medfølgende deler - dobbelt- og enkeltmodeller 5 Verktøy 5 Forberedelse av installasjonen - dobbelt- og enkeltmodeller 6 Elektrisk informasjon - dobbelt- og enkeltmodeller 7 Spesifikasjoner for tilkobling - dobbeltmodeller 8 Nisjen - dobbeltmodeller 9 Røropplegg - dobbeltmodeller 10 Spesifikasjoner for tilkobling - enkeltmodeller 11 Nisjen - enkeltmodeller 12 Røropplegg - enkeltmodeller 13 Installasjonsanvisning 14 Trinn 1: skyve apparatet inn i nisjen 14 Trinn 2: fjerning av skuffen 15 Trinn 3: justering av føttene (bare dobbeltmodeller) 16 Trinn 4: festing av apparatet 17 Trinn 5: montering av skuffen 17 Trinn 6: tilkobling av avløpsslangene 18 Trinn 7: tilkobling av innløpsslangen og nettledningen 19 Trinn 8: måling av sokkelpanelet 19 Trinn 9: tilskjæring av sokkelpanelet (bare dobbeltmodeller) 20 Trinn 10: montering av sokkelpanelet på apparatet (bare dobbeltmodeller) 20 Trinn 11: liste for sluttkontroll - dobbelt- og enkeltmodeller 21 Trinn 12: service 21

4 Til installatøren 1. Les nøye igjennom alle disse instruksjonene. 2. Installasjon av DishDrawer krever grunnleggende kunnskaper om mekanikk og elektriske anlegg. 3. Sørg for at kunden får overlevert disse instruksjonene. 4. Når installasjonen av DishDrawer er utført, må du gå igjennom listen for sluttkontroll, som finnes i avsnitt 11 i denne installasjonsanvisningen. 5. Fjern all emballasjen. Til kunden Oppbevar denne installasjonsanvisningen sammen med bruksanvisningen, slik at du har mulighet til å slå opp i den senere. DishDrawer må festes ordentlig før den tas i bruk. ADVARSEL! Ta ut sikringen eller åpne jordfeilbryteren før du installerer DishDrawer. Sørg for at alle vanntilkoblinger er stengt. Det er rørleggerens og elektrikerens ansvar å sørge for at hele installasjonen følger gjeldende lover og forskrifter. Følg disse instruksjonene nøye for å sikre korrekt ventilasjon og drift av DishDrawer. Dersom en feil skyldes feilaktig installasjon, vil installatøren være ansvarlig for eventuelle reparasjoner. DishDrawer MÅ installeres på en slik måte at den kan tas ut av nisjen igjen for service. Feilaktig installasjon dekkes ikke av garantien. Dersom DishDrawer må flyttes fra et sted til et annet etter at den er tatt i bruk, må den holdes loddrett for å unngå vannsøl. 4

5 Medfølgende deler - dobbelt- og enkeltmodeller DOBBELTMODELLER INSTALLASJONSSETT Holder for avløpsslange (1) Skjøtestykke for avløpsslange (1) Slangeklemmer (2) Vanntettingstape (1) Klemmebøyle (1) Festebeslag (2) 16 mm stjerneskruer (7) Monteringsklart sokkelpanel (1) Hvitt monteringsklart sokkelpanelsett eller svart monteringsklart sokkelpanelsett eller iridium sokkelpanelsett ENKELTMODELLER INSTALLASJONSSETT Klemmebøyle (1) Slangeklemme (1) 16 mm stjerneskruer (5) Holder for avløpsslange (1) Skjøtestykke for avløpsslange (1) Vanntettingstape (1) Verktøy Skjærebrett Målebånd Vater Vernebriller Kniv Blyant Sandpapir Boremaskin og 2 mm stjernebit Stjerneskrutrekker Flat skrutrekker Skiftenøkkel eller M5 pipenøkkel Ø 50 mm hullsag Avbitertang 5

6 Forberedelse av installasjonen - dobbelt- og enkeltmodeller ELEKTRISK FORBEREDELSE A) En stikkontakt med bryter for apparatet bør installeres i skapet eller på en vegg i nærheten av innbyggingsnisjen. Merk: Denne stikkontakten må være tilgjengelig etter installasjonen. B) Stikkontakten bør plasseres mellom 150 og 450 mm fra nisjen DishDrawer er plassert i. FORBEREDELSE FOR INNLØPS- OG AVLØPSKOBLING A) En lett tilgjengelig stoppekran må monteres på vannforsyningsrøret. B) Dersom vanntrykket overstiger 1000 kpa, må en trykkbegrensningsventil monteres. C) Se Røropplegg på side 4 og 6. Velg den løsningen som passer best for dine behov. D) En avløpsforlenger art.nr , vil forlenge avløpsslangen(e) med 3,6 m. Settet kan bestilles fra et autorisert servicesenter. Denne grensen skal IKKE overstiges. E) Den maksimale avløpshøyden for denne oppvaskmaskinen er 950 mm. FORBEREDELSE AV NISJEN A) Tilstøtende bart treverk i tilliggende skap (og undersiden av benkeplaten) skal forsegles med olje- eller polyuretanbasert maling for å hindre eventuelle dampskader fra DishDrawer. Luften i nisjen kan bli svært varm og fuktig (mettet ved 50 C). B) Den selvklebende vanntettingstapen skal settes på undersiden av benkeplaten for å hindre vannskader (se tegningen av nisjen på side 3 eller 5). Kontroller at overflatene er tørre og støvfrie før tapen settes på. C) Kontroller at det er mulig å feste DishDrawer i nisjen ved hjelp av festebeslagene (se trinn 1 på side 7). Hvis det ikke er noe å feste skruene i, må dette monteres. Se side 3 eller 5 for skrueplassering. D) Tilkoblingshullet SKAL være plassert ved skapets bakre nederste hjørne. Hvis ikke vil slangene hindre at DishDrawer blir skjøvet helt inn i nisjen. Hullet kan plasseres i hvilken som helst side, avhengig av hvor tilkoblingene er. E) Kontroller at sidene i innbyggingsnisjen er helt loddrette (vertikale), da det vil gjøre det lettere å vatre opp DishDrawer. F) Min. klaring: 6

7 Elektrisk informasjon - dobbelt- og enkeltmodeller NETTLEDNING A) Vær forsiktig når apparatet installeres i eller tas ut av innbyggingsnisjen, slik at nettledningen ikke skades. B) Dersom nettledningen skades, må den kun skiftes ut av produsenten, servicesenteret eller en fagmann, slik at alle sikkerhetskrav overholdes. JORDING A) Dette apparatet må jordes. I tilfelle funksjonssvikt eller driftsstans, vil jordingen redusere faren for elektrisk sjokk ved å sørge for en bane med minstemotstandskraft for elektrisk strøm. ADVARSEL! Hvis ikke jordledningen er koblet på rett måte, kan det føre til elektrisk sjokk. Ta kontakt med en kvalifisert elektriker eller en servicetekniker, hvis du er i tvil om oppvaskmaskinen er jordet på rett måte. B) Apparatet er utstyrt med en jordet nettledning og et jordet støpsel. Støpselet må settes inn i en egnet stikkontakt som er installert og jordet i samsvar med lokale lover og bestemmelser. ADVARSEL! Ikke utfør endringer på støpselet som følger med apparatet. Hvis det ikke passer til stikkontakten, la en kvalifisert elektriker skifte ut stikkontakten. Ikke bruk en forlengelsesledning, adapter eller grenuttak. 7

8 Specifikationer angående anslutningar - dubbelmodeller VANNTILKOBLING KALDT vann anbefales (maks. 60 C). 3/4 BSP (GB20), som passer til flat pakning. AVKALKINGSANLEGG Se bruksanvisningen for DishDrawer om hvordan avkalkingsanlegget stilles inn. VANNTRYKK Maks. Min. Modeller med avkalkingsanlegg kpa (145 psi) 100 kpa (14,5 psi) Andre modeller kpa (145 psi) 30 kpa (4,3 psi) AVLØP Skjøtestykke for avløpsslange som passer til Ø 19 mm ± 2 mm avløpsstuss. ELEKTRISK TILKOBLING VAC stikkontakt, min. 9 A. TILKOBLINGSLENGDER (REGNET FRA APPARATET) Avløpsslange mm Innløpsslange mm Nettledning mm MERK: Tilkoblingene kommer ut av apparatet ca. 189 mm fra venstre; 550 mm fra fronten; 793 mm fra toppen. 8mm 570mm * 570 mm 595mm mm 2mm Tabs Sett fra siden # 719.5mm mm 520mm Åpen skuff 67mm Illustrasjonen viser den monteringsklare modellen * For en DishDrawer helintegrert modell er apparatets dybde angitt inkludert et 18 mm tykt dekorpanel. ** Dybden på apparatet omfatter ikke krumming (30 mm) eller håndtak. DYBDE AV SOKKELPANEL 67 mm minus tykkelsen på sokkelpanelet (min. paneltykkelse ved bruk av de medfølgende skruene er 9 mm). # HØYDE PÅ FRONTDØR Min. 719,5 mm. 8

9 Nisjen - dobbeltmodeller Skrue 14 mm fra fronten av skape Benkeplate Min. tykkelse på sidene i nisjen skal være 16 mm Vanntettingstape Vanntettingstape Ø 50 mm tilkoblingshull skal være nederst i ett av hjørnene, på vilkårlig side 580 mm dybde i hele nisjen MERK: Alle dybdemålene er tatt fra forsiden av tilstøtende skap. Disse merkene viser festebeslagenes skruehull (se trinn 1 på side 7). ADVARSEL! Sørg for at kantene i tilkoblingshullet er glatte eller tildekkede for å forhindre skade på nettledningen eller slanger. 9

10 Røropplegg - dobbeltmodeller INSTALLASJONSLØSNING 1 DishDrawer og standrør Ø 38 mm med luftspalte. STIKKONTAKT AVL P AVL P VENTIL VANNFORSYNING 200 MIN.RADIUS P BEND mm FRAVENTIL INSTALLASJONSLØSNING 2 DishDrawer med avfallskvern. Standrør Ø 38 mm med luftspalte. OBS: Det anbefales IKKE å koble DishDrawer til avfallskvernsystemet. STIKKONTAKT AVL P AVFALLSKVERN AVL P VANNFORSYNING VENTIL 200mm MIN.RADIUS P BEND FRAVENTIL INSTALLASJONSLØSNING 3 DishDrawer tilkoblet skjøtestykket for avløpsslangen. STIKKONTAKT SKJ TESTYKKE FOR AVL PSSLANGE AVL P VANNFORSYNING VENTIL 200mm MIN.RADIUS P BEND FRAVENTIL MERK: Installasjonsløsning 1 og 2 foretrekkes. Avløpene må være atskilt for å oppfylle Kosherkravene. Vi foreslår at løsningen godkjennes i samråd med din rabbin, hvis Kosher-kravene skal oppfylles. 10

11 Spesifikasjoner for tilkobling - enkeltmodeller VANNTILKOBLING KALDT vann anbefales (maks. 60 C). 3/4 BSP (GB20), som passer til flat pakning. AVKALKINGSANLEGG Se bruksanvisningen for DishDrawer om hvordan avkalkingsanlegget stilles inn. VANNTRYKK Maks Min. Modeller med avkalkingsanlegg kpa (145 psi) 100 kpa (14,5 psi) Andre modeller kpa (145 psi) 30 kpa (4,3 psi) AVLØP Skjøtestykke for avløpsslange som passer til Ø 19 mm ± 2 mm avløpsstuss. ELEKTRISK TILKOBLING VAC stikkontakt, min. 4,5 A. Sett fra siden Åpen skuff Illustrasjonen viser den monteringsklare modellen * For en DishDrawer helintegrert modell er apparatets dybde angitt inkludert et 18 mm tykt dekorpanel. ** Dybden på apparatet omfatter ikke krumming (30 mm) eller håndtak. TILKOBLINGSLENGDER (REGNET FRA APPARATET) Avløpsslange mm Innløpsslange mm Nettledning mm MERK: Tilkoblingene kommer ut av apparatet ca. 189 mm fra venstre; 550 mm fra fronten; 393mm fra toppen. 11

12 Nisjen - enkeltmodeller 100mm 10mm Benkeplate 97mm 67mm 505mm Vanntettingstape Ø 50 mm tilkoblingshull skal være nederst i ett av hjørnene, på vilkårlig side 580 mm dybde i hele nisjen + 412mm + 10mm Min. tykkelse på sidene i nisjen skal være 16 mm Vanntettingstape 600mm Tilstøtende skap må ikke stikke frem fra bunnen av nisjen. Disse merkene viser festebeslagenes skruehull (se trinn 1 på side 7). MERK: Alle dybdemålene er tatt fra forsiden av tilstøtende skap. MERK: Mellomrommet mellom apparatet og benkeplaten kan økes fra 3 mm, for å tilpasse skuffefronten til tilstøtende skap. Tilstøtende skap må ikke stikke frem fra bunnen av nisjen. ADVARSEL! Sørg for at kantene i tilkoblingshullet er glatte eller tildekkede for å forhindre skade på nettledningen eller slanger. 12

13 Røropplegg - enkeltmodeller INSTALLASJONSLØSNING 1 DishDrawer og standrør Ø 38 mm med luftspalte. STIKKONTAKT AVL P AVL P VENTIL VANNFORSYNING 200mm MIN.RADIUSP BENDFRAVENTIL INSTALLASJONSLØSNING 2 DishDrawer med avfallskvern. Standrør Ø 38 mm med luftspalte. OBS: Det anbefales IKKE å koble DishDrawer til avfallskvernsystemet. STIKKONTAKT AVL P AVL P AVFALLSKVERN VENTIL VANNFORSYNING 200mmMIN. RADIUSP BENDFRAVENTIL INSTALLASJONSLØSNING 3 DishDrawer tilkoblet skjøtestykket for avløpsslangen. STIKKONTAKT SKJ TESTYKKE FOR AVL PSSLANGE AVL P VENTIL VANNFORSYNING 200mm MIN.RADIUS P BENDFRAVENTIL MERK: Installasjonsløsning 1 og 2 foretrekkes. Avløpene må være atskilt for å oppfylle Kosherkravene. Vi foreslår at løsningen godkjennes i samråd med din rabbin, hvis Kosher-kravene skal oppfylles. 13

14 Installasjonsanvisning OBS: Din DishDrawer kan avvike fra modellen som er vist i installasjonstegningene. Installasjon skjer på samme måte for alle modeller, både enkelt- og dobbeltmodeller. Informasjon som bare gjelder for enkeltmodeller er fremhevet i kursiv. Installasjonstegningene er forenklet for å gjøre instruksjonene klarere. FOR HELINTEGRERTE MODELLER MÅ DEKORPANEL, art.nr , MONTERES FØR APPARATET SKYVES INN I INNBYGGINGSNISJEN. LES NØYE IGJENNOM ALLE DISSE INSTRUKSJONENE. Trinn 1: skyve apparatet inn i nisjen ADVARSEL! Vær forsiktig med skarpe kanter. IKKE skyv midt på skuffene. ALTERNATIVE FESTEBESLAG Festebeslagene er fordelt parvis, ett par på hver side. De brukes for å feste apparatet til hver side av nisjen. Installasjonen krever at det brukes minst to par beslag, enten par A og B eller par B og C. Bruk av alle beslagene er det optimale. 1. Dersom toppbeslagene C skal brukes, monter dem på chassiset ved å sette dem inn i sporene på toppen som vist på tegningen. Kontroller at beslagene er låst på plass. 2 Kontroller at det ikke er noe i nisjen som kan hindre apparatet i å bli skjøvet helt på plass. Løsne føttene (BARE DOBBELTMODELLER). 3 Skyv apparatet inn i nisjen til det passer inn med de tilstøtende skapene. Ikke skyv midt på skuffen(e). Sørg for at innløps- og avløpsslangen(e) og nettledningen ikke kommer i klemme eller skades ved å trekke dem gjennom tilkoblingshullet mens apparatet skyves bakover og inn i nisjen. FOR ENKELTMODELLER, kontroller at bunnen av apparatet ikke er buet. Ikke støtt enkeltmodeller på kneet når du flytter dem inn i nisjen. 14

15 Trinn 2: fjerning av skuffen (BARE ENKELTMODELLER) Apparatet kan flytte på seg. Merk derfor av chassisets posisjon i nisjen. 4. BARE ENKELTMODELLER. Åpne skuffen forsiktig og merk av chassisets posisjon på nisjen, før skuffen tas ut. 5. Trekk ut skuffen (nederste skuff på DOBBELTMODELLER). Løsne skuffen ved å trykke inn skuffeklipsen på høyre side av skuffen, og trykke den 30 mm bakover. Gjør det samme på venstre side. 6. Løft skuffen opp av skuffeskinnene. 7. Skyv begge skinnene tilbake inn i apparatet. 8. Sett skuffen ned på gulvet. På ENKELTMODELLER, avhengig av høyden på nisjen, kan det være nødvendig å støtte skuffen f.eks. på en stol. 15

16 Trinn 3: justering av føttene (bare dobbeltmodeller) 9. BARE DOBBELTMODELLER Juster høyden på apparatet slik at det passer i nisjen ved å skru på føttene fra innsiden. Bruk en skiftenøkkel eller M5 pipenøkkel. TIPS - Avlast vekten fra hver fot ved bruk av det hellende planet, og skru for hånd. MERK: På helintegrerte modeller skal toppen av det øvre panelet rettes inn etter toppen av tilstøtende skap, forutsatt at det kan opprettholdes en min. klaring på 5 mm fra benken. Apparatet må vatres slik at forskjellen er mindre enn 2,5 mm foran og bak, og fra side til side. Apparatet skal IKKE bære noen del av tilstøtende skap. TIPS - Plasser vateret på skuffeskinnene når du vatrer apparatet. 16

17 Trinn 4: festing av apparatet 10. BARE ENKELTMODELLER Kontroller at chassiset fortsatt står riktig i forhold til merkene i nisjen før du skrur fast apparatet. 11. Det finnes fire runde hull (16 mm) i lydisoleringen, to i venstre side og to i høyre side. Disse gir adgang til festebeslagene. Bruk en 16 mm stjerneskrue i hvert festebeslag for å feste apparatet til skapene. Sørg for at lydisoleringen ligger på riktig plass før du fortsetter installasjonen. 12. Skru de to toppbeslagene fast til undersiden av benkeplaten. Bruk 16 mm stjerneskruer som følger med. Med beslagene er det mulig å kompensere for en maks. vertikal klaring på 19 mm. Lydisolering Festebeslag Trinn 5: montering av skuffen Før du setter skuffen på plass må du kontrollere at slangene ikke er vridd, og at låseklinkene bakerst på hver skuff peker fremover. 13. Når du setter skuffen på plass må du kontrollere at begge låseklinkene bakerst på hver skuff peker fremover. Sørg for at slangene snor seg oppover. Sett skuffen ned på de halvåpne skuffeskinnene, og steng skuffen. Skuffeskinne Låsebeslag Låseklinke 14. Kontroller at skuffeklipsene har klikket på plass på begge sider av skuffen. Hvis de ikke har klikket på plass må du trekke skuffeklipsene fremover inntil knappen for skuffeklipsene sitter riktig. Kontroller at skuffeklipsene sitter riktig på begge sider. SKUFFEKLIPS FEIL 17

18 Trinn 6: tilkobling av avløpsslangene DishDrawer med skjøtestykke for avløpsslange (se Røropplegg). Husk å sette slangeklemmen(e) på avløpsslangen(e) først. SLANGEKLEMME SLANGEKLEMME 15a. Sett en slangeklemme på hver avløpsslange, og trykk deretter slangene godt fast på skjøtestykket (5 klikk). Plasser slangeklemmen(e) mellom to ribber på skjøtestykket for avløpsslangen. 15b. Sett skjøtestykket for avløpsslangen på avløpsstussen (se Røropplegg). Sørg for at det sitter godt fast. Bruk en slangeklemme om nødvendig. 16. Dersom det brukes et standrør (se Røropplegg), bør slangen(e) ikke stikke lengre enn 120 mm ned i standrøret, for å hindre en eventuelt hevertvirkning. Fest holderen for avløpsslangen til skapet (med skruen som følger med) for å hindre hevertvirkning, og for å sikre at det ikke blir knekk på slangen(e). Om nødvendig kan avløpsslangen(e) kuttes til passende lengde. SKJØTESTYKKE HOLDER FOR FOR ÉN AVLØPSSLANGE AVLØPSSLANGE AVLØPSSTUSS STIKKONTAKT Maks. 120 mm SKJØTESTYKKE FOR TO AVLØPSSLANGER AVLØPSSTUSS LUFTSPALTE VANNFORSYNING VANNFORSYNING Ø 38 mm STANDRØR (se Røropplegg, Installasjonsløsning 1 eller 2) Åpningen til avløpssystemet må være minst 12,7 mm. Holderen for avløpsslangen skal brukes. Sørg for at avløpsslangen(e) er strukket helt ut for å unngå at den (de) henger ned (se illustrasjonen til venstre). Skjøtestykket for avløpsslangen må ikke bære slangenes vekt. Sørg for at den overflødige delen av holderen for avløpsslangen ligger på DishDrawer siden av slangeholderen, eller kutt den til riktig lengde. 18

19 Trinn 7: tilkobling av innløpsslangen og nettledningen ADVARSEL! Strømmen må IKKE kobles til ennå. IKKE kutt innløpsslangen. 17. Kople innløpsslangen til vannforsyningen. Sørg for at pakningen er på plass. Skru på slangekoblingen til den berører pakningen, og trekk den til ytterligere en halv omdreining. TIPS - Åpne vannkranen for å se om det finnes lekkasjer. STIKKONTAKT LUFTSPALTE AVL P VANNFORSYNING VENTIL 200 MIN.RADIUSP BENDFRAVENTIL mm 18. Kontroller at det finnes en stikkontakt som nettledningen kan settes inn i. Dersom det ikke finnes en egnet stikkontakt i nærheten, må den installeres av en kvalifisert elektriker. MERK: enkeltmodeller har ikke et sokkelpanel som skal installeres. gå videre til trinn 11, liste for sluttkontroll. Trinn 8: måling av sokkelpanelet 19. Åpne delvis den nederste skuffen. Snu det monteringsklare sokkelpanelet opp ned, og hold det vertikalt mot den nederste kanten av skuffesiden (ikke skuffefronten). Merk posisjonen til den nederste kanten på skuffesiden på sokkelpanelet. Velg hakket nærmest blyantmerket for at sokkelpanelet skal blir kortest mulig. Skuffens nederste kant 19

20 Trinn 9: tilskjæring av sokkelpanelet (bare dobbeltmodeller) Før du skjærer bør du plassere sokkelpanelet på et skjærebrett eller lignende, slik at du ikke skader underlaget. 20 Bruk en kniv og skjær ned de vertikale ribbene i midten og på endene i det valgte sporet. Skjær langs hele lengden med en kniv. Snu sokkelpanelet, bøy det og skjær fra forsiden. Puss kanten for å fjerne ujevnheter. 21 Alle skarpe kanter bør avrundes etter tilpassing, slik at man ikke kan skjære seg på dem. ADVARSEL! Alle skarpe kanter bør avrundes. 22. Fjern tappene på sokkelpanelet ved å knekke dem av. Trinn 10: montering av sokkelpanelet på apparatet (bare dobbeltmodeller) 23. Åpne delvis den nederste skuffen. Plasser sokkelpanelet bak døren, og sett det på monteringsskinnene på undersiden av skuffen. 24. Lukk igjen den nederste skuffen, og kontroller at den passer inn med tilstøtende skap. Åpne skuffen og juster om nødvendig. Merk: Klaringen mellom sokkelpanelet og gulvet må være min. 12 mm. Når sokkelpanelet er på plass, åpne den nederste skuffen, og stram forsiktig skruene på hver side. Monteringsskinner for sokkelpanel ADVARSEL! IKKE stram skruene for mye. Hvis de strammes for mye kan plastbeslaget skades. 20

21 Trinn 11: liste for sluttkontroll - dobbelt- og enkeltmodeller Kontroller at apparatet står vannrett, at det er festet godt til skapene, og at skuffene kan åpnes og lukkes uten problemer. DishDrawer må kunne stenges uten å komme i kontakt med noen av skapenes deler. Kontroller at koblingen av innløpsslangen på ventilen er strammet en halv omdreining etter kontakt med pakningen. Kontroller at alle nødvendige åpninger i avløpssystemet har blitt boret, pluggene er fjernet, og at avløpet er korrekt tilkoblet. Slå på strømmen, og åpne vannkranen. DishDrawer skal avgi et lydsignal, og varsellampene skal tennes. Åpne skuffen(e) og kontroller at kontrollpanelet virker, og at spylearmen(e) er på plass og kan dreie fritt. Velg Skylling på kontrollpanelet og lukk skuffen(e). Start programmet ved å trykke på Start/Pauseknappen. Kontroller at apparatet fungerer og tømmer som det skal når skylleprogrammet er ferdig. Kontroller vanninnløpet og -avløpet for lekkasjer. Gjenta dette for hver skuff. - GI ALLE VEILEDNINGENE TIL KUNDEN. FEILSØKING Det står vann høyere enn filterplaten etter skylling: Undersøk om det er knekk på avløpsslangene eller om avløpet er tett. Apparatet tar ikke inn vann: Kontroller at vannforsyningen er tilkoblet og åpen, og at det er tilstrekkelig vanntrykk. DishDrawer lyser ikke når skuffen åpnes: Kontroller at strømmen er tilkoblet og slått på. Vann rundt tilkoblingene for vanninnløp og -avløp: Kontroller tilkoblingene, røropplegget og slangene for lekkasjer. Dersom det oppstår en feil, må du slå opp i avsnittet om feilkoder i bruksanvisningen. Hvis du fortsatt ikke kan finne og rette feilen, må du kontakte Service. Trinn 12: service Dersom du har noe spørsmål om installasjon av DishDrawer, se i bruksanvisningen eller garantiinformasjon for kontaktadresser. 21

22

23

24 Printed in Italy 05/08 n N

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

2 APPARATETS MÅL. Apparatets mål (i mm) A Apparatets fulle høyde (inkl. monteringsskinner) 640 B Apparatets fulle bredde 855

2 APPARATETS MÅL. Apparatets mål (i mm) A Apparatets fulle høyde (inkl. monteringsskinner) 640 B Apparatets fulle bredde 855 APPARATETS MÅL Tegningen er bare til illustrasjon D C B A Apparatets mål (i mm) CoolDrawer RB90S A Apparatets fulle høyde (inkl. monteringsskinner) 640 B Apparatets fulle bredde 855 C Apparatets fulle

Detaljer

INSTALLASJONSANVISNING

INSTALLASJONSANVISNING INSTALLASJONSANVISNING Double DishDrawer TM -oppvaskmaskin Modellene DD60DA, DD60DC NO www.fisherpaykel.com 591294A 08.16 1 SIKKERHET OG ADVARSLER! ADVARSEL! Fare for elektrisk støt Før installasjon av

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett.

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett / Steamdusjkabinett BR006 02-2008 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. VIKTIG. Husk at før montering

Detaljer

Avalon MONTASJEVEILEDNING

Avalon MONTASJEVEILEDNING MONTASJEVEILEDNING Steam- og dusjkabinett HX-418 2010-03 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av steam- og dusjkabinett HX-418. Husk at før montering så bør alle glassdeler

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Leveranseomfang Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Dersom slangene fryser, kan de briste/sprekke. Vaskemaskinen skal ikke settes på steder med

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsinstruksjoner Før kjøleskapet installeres 4 Vanntilkobling 4 Elektrisk tilkobling 5 Plassering og nivellering av kjøleskapet 6 Installasjonsmål

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Leveranseomfang Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Dersom slangene fryser, kan de briste/sprekke. Vaskemaskinen skal ikke settes på steder med

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene. Del

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80 MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for

Detaljer

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes.

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes. Installasjonen må kun utføres av fagpersonell. Alle arbeidstrinn må utføres fullstendig i rekkefølge og kontrolleres. Pass på når du pakker ut enheten, den har skarpe kanter. Det anbefales å bruke hansker

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Hyttedusj 90 x 70 r Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen skyldes sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung Vær forsiktig ved løfting. Obs! Slanger som er frosset, kan briste eller sprekke.

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen avhenger av sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Slanger som er frosset,

Detaljer

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4 INSTALLASJONSANVISNING Garasjeport DID-WP4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Les nøye gjennom påfølgende avsnitt før du begynner installasjonen, dette for din egen sikkerhet og for å begrense unødig materiell

Detaljer

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER Skaper løsninger MONTERINGSVEILENING FRONTER 14656-02-4000 NØVENIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. Monteringsveiledning for RETRO, SUR, safir, topaz, OPL og

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

Installasjonsanvisning for Asko oppvaskmaskin

Installasjonsanvisning for Asko oppvaskmaskin Installasjonsanvisning for Asko oppvaskmaskin VIKTIG! Installasjonen skal utføres av en kvalifisert person, i henhold til instruksene som følger med maskinen. Kontakt eventuelt ditt forsikringsselskap.

Detaljer

3/2008 MONTERINGSANVISNING PORSGRUND SEVEN D

3/2008 MONTERINGSANVISNING PORSGRUND SEVEN D 3/2008 MONTERINGSNVISNING PORSGRUND SEVEN D Innholdsfortegnelse Porsgrund Seven D Mål for monteringsskinne Generell monteringsanvisning for skap i Seven D-serien - feste av monteringsskinner på vegg -

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Dusjkabinett HX-418E

Dusjkabinett HX-418E MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett HX-418E 2010-10 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av dusjkabinett HX-418E. MERK: I denne montasjeveiledning er det brukt noen bilder

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Sikkerhetsveiledninger Oppstillingsflaten Vaske-/tørkemaskinen er meget tung vær forsiktig når den løftes opp. Obs: Slanger som er frosne kan sprekke/brekke. Vaske-/tørkemaskinen må derfor ikke stilles

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Cura multiløft

Monterings- og bruksanvisning. Cura multiløft Monterings- og bruksanvisning for Cura multiløft Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innholdsfortegnelse: Side Generell beskrivelse 3 Betjening 3 Sikkerhet 3 Renhold 4 Vedlikehold 4 Lagring 4 Tekniske data 4

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Nova Interiør AS telefon mail:

Nova Interiør AS telefon mail: Nova Interiør AS telefon 77639000 mail: post@nova-group.no www.nova-group.no Innholdsfortegnelse 1. Tips og råd 2. Komme i gang 3. Montering av benkeskap 4. Montering av høyskap og overskap 5. Montering

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

DOUBLE DISHDRAWER TM -OPPVASKMASKIN

DOUBLE DISHDRAWER TM -OPPVASKMASKIN DOUBLE DISHDRAWER TM -OPPVASKMASKIN Modellene DD60D*I INSTALLASJONSVEILEDNING NO 5944 A 08.7 SIKKERHET OG ADVARSLER! ADVARSEL! Fare for elektrisk støt Før installasjon av oppvaskmaskinen må du skru ut

Detaljer

VAKUMTOALETT FOR BRUK I HYTTER

VAKUMTOALETT FOR BRUK I HYTTER Montering- og bruksanvisning VAKUMTOALETT FOR BRUK I HYTTER Side 1 (6) Denne anvisningen gjelder for vakumtoalett med spyleknapp. For direkte tilkobling til eksisterende godkjente komposteringstanker eller

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde:

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde: Skyvbare partier. Kontroller alltid at du har fått med deg riktig antall artikler før du begynner monteringen. Se innholdslisten på neste side. OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING 1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING Innhold 1. Forord... 3 2. Spiskammer... 3 2.1 Spesifikasjoner... 3 2.2 Integrert Spiskammer... 4 2.3 Monteringsanvisning... 5 3 Rengjøring... 7 4 Generell brukerinformasjon...

Detaljer

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1).

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1). Bruk og vedlikehold: Innstilling av temperaturen Når bryteren vris i klokke retningen senkes temperaturen og det blir kaldere i kjølehjørnet. Temperaturen stilles etter et termometer som plasseres i et

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

Kjøkkenventilator 771 Opal Fri

Kjøkkenventilator 771 Opal Fri Kjøkkenventilator 771 Opal Fri NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 8 Service og garanti... 9 991.0292.965/124988/2014-05-02 (9085) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GRDEROBEINNREDNINGER 14655-2 - 4000 NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER FIBREROLL-BRANNGARDINER

MONTERINGSANVISNINGER FIBREROLL-BRANNGARDINER KLARINGSHØYDE FOR ÅPNING (H) MONTERINGSANVISNINGER FIBREROLL-BRANNGARDINER Utformingen av styreskinnene består av tre deler og er den samme for både frontmonterte og mellommonterte bruksområder. (Se detaljtegning

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M)

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M) MONTERINGSANVISNING Ludvig Standard (M) Compakt (MC) Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) 1 MONTERING AV VEGGFESTENE Radiatorene monteres på veggen med veggfester som griper over radiatorens

Detaljer

Monteringsanvisning MA 6.C

Monteringsanvisning MA 6.C Monteringsanvisning 1/28 Monteringsanvisning Innhold Fremgangsmåte 3 Avstand fra vegg til rør 3 Montering av Rørføringslist Dekor 22 4 Montering av Lukket Rørklamme 4 Montering av Åpen Rørklamme 5 Montering

Detaljer

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Krever 2 personer til monteringsarbeidet. 2 3 timers monteringsarbeid - Stor walk-in bod - Rask og enkel montering - Forsterkede vegger

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater Montering og vedlikehold av laminat benkplater KVALITET VARER LENGST Hos Møbelkjøkken vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Håndbok for oppgradering og service. Printed in

Håndbok for oppgradering og service. Printed in Håndbok for oppgradering og service Printed in Ta ut og sette inn harddiskstasjonen Funksjonene kan variere fra modell til modell. Ta ut og sette inn harddiskstasjonen 20 til 40 minutter Før du begynner

Detaljer

Monteringsanvisning for røropplegg til Sentralstøvsuger:

Monteringsanvisning for røropplegg til Sentralstøvsuger: Monteringsanvisning for røropplegg til Sentralstøvsuger: En sentralstøvsuger installasjon er en grei "gjør det selv" oppgave og krever verken spesielle verktøy eller håndverkerkunnskaper. Som mange andre

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU RW496250 http://no.yourpdfguides.com/dref/3547387

Din bruksanvisning GAGGENAU RW496250 http://no.yourpdfguides.com/dref/3547387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

TIGER EVOLUTION 1 SKYVEDØR

TIGER EVOLUTION 1 SKYVEDØR Monteringsanvisning TGER EVOLUTON 1 SKYVEØR etaljliste B C E F1 G H : Veggskinne (1 stk.) B: Mellomlegg (2 stk.) 8 og 12 mm C: Skinne (1 stk.) : ørstopper (2 stk.) E: Hjulbeslag (2 stk.) F: Sikkerhetslås

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser) Isomax Rev.nr: 404 - NO Kiler (boardremser) 5 mm,5 mm 4 mm T0 Innholdsfortegnelse: OBS!!! Dørene må bæres stående. A: Sorter dørene per skyvemodul. Kontroller at størrelse og antall stemmer. Sjekk i tabellen

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer