FORHOLD Å HENSYNTA VED SYMPTOMER Ernæringsanalytikeren/M.F.Årsnes 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORHOLD Å HENSYNTA VED SYMPTOMER Ernæringsanalytikeren/M.F.Årsnes 2007"

Transkript

1 FORHOLD Å HENSYNTA VED SYMPTOMER Ernæringsanalytikeren/M.F.Årsnes 2007 Når noen har fått en (alternativ-)medisinsk diagnose, har udiagnostiserte symptomer eller kun har en opplevd følelse av at noe er annerledes, vil det være naturlig å vurdere kostholdet. Ikke fordi at kostholdet i seg selv alltid vil helbrede direkte slik tilfellet er der årsaken har sin direkte årsak i en spesifikk mangel, men på grunn av at kroppen ved å endre kostholdet gis tilgang til ressurser den tidligere ikke hadde tilgang til, og det kan være nok til at kroppens egne mekanismer kan håndtere situasjonen (produsere de stoffene den trenger enten det er nevrotransmittere, hormoner, enzymer eller andre ting) slik den i de fleste tilfeller er i stand til. Det er imidlertid ikke bare kostholdet man må vite noe om når man vil endre kostholdet, gi kosttilskudd eller komme med andre anbefalinger for å gi kroppen det den trenger. Ingen bør ukritisk starte en behandling uten å ha fått veiledning fra en som er kyndig på området. Medisinering skal ikke startes uten forutgående diagnostisering av lege, alternativmedisinsk behandling (bl.a. medisinske urter eller urter i terapeutiske doser, som for alle praktiske formål bør behandles på samme måte som medisin, dvs at man skal ha en diagnose, man skal igangsette en behandling, man skal observere virkning og bivirkninger og kommunisere med sin behandler, og man skal avslutte når man er frisk eller man skal endre behandlingen dersom den ikke virker) skal ikke startes uten forutgående diagnostisering av alternativmedisiner. Kosttilskudd utover bredspektrede vitaminer, mineral og fettsyrer i anbefalte dagsdoser bør ikke igangsettes uten at man har fått veiledning til hva som er faktisk behov. (Alternativ-)medisinering igangsettes normalt etter at man har foretatt tester, og det samme bør være tilfelle for kosttilskudd. Tilgjengelige tester for å kontrollere individuell biokjemisk status av noen kvalitet (selv om disse er omstridt av enkelte faggrupper, herunder leger) er hårmineralanalyse, fullblodsanalyse, vegatest, MRT samt en mengde mer spesialiserte tester som er vanskeligere tilgjengelige, men selv en enkel temperaturtest (Barnes basal body temperature test) hjemme vil være bedre enn ingenting. Først og fremst må det tas opp en fullstendig anamnese, dvs pasientens egen redegjørelse for grunnen til at personen oppsøker terapeuten (symptomregister og historikk). Jeg vil ikke gå nærmere inn på denne siden her. Deretter må terapeuten skaffe seg innsikt i forhold knyttet til personen som er relevant for utarbeidelse av en diagnose og basis for de råd terapeuten kommer med. For en ernæringsterapeut vil det normalt være fordelaktig å kartlegge hva et normalkosthold (f.eks. i en uke) hos den aktuelle personen kan bestå av. Det som ofte utkrystalliserer seg er at det er noen måltider med tilnærmet faste ingredienser (normalt frokost, lunsj og kveldsmat) mens noen måltider (normalt lunsj og middag) har repetitive sykler som gjentar seg på ukebasis. I den forbindelse vil det være gunstig å kontrollere - variasjonen i basismat vs tilbehør (liten variasjon vs stor variasjon) - fettsammensetningen (transfett, mettet fett, enumettet fett, flerumettet fett) - proteinsammensetningen (aminosyremønsteret) - karbohydratsammensetningen (raske vs langsomme karbohydrater) - inntak av drikke (mengde og type) - kostens basiske kvalitet - kostens vitamin- og mineralkvalitet (og andre mikronæringsstoffer) Det vil imidlertid også være helt sentralt å få gjennomført tester som gir innsikt i personens biokjemi. Testing knyttet til biokjemisk status må imidlertid også følges opp av spørsmål fra den aktuelle ernæringsterapeut om andre forhold som kan ha betydning for helsen, med eventuell henvisning til (alternativ-) medisiner for videre testing eller med konsekvenser for planlegging av kostholdsendring/betydning for hvilke kosttilskudd som er aktuelle: Side 1

2 1. ARV a. Er man kjent med om man er for tidlig/for sent født? b. Er man kjent med om søsken har samme symptomer? c. Er man kjent med om foreldre, besteforeldre, onkler/tanter, søskenbarn har samme symptomer? d. Har man foretatt noen form for genetisk testing? 2. SYKDOM a. Foreligger det medfødte sykdommer b. Foreligger det kroniske sykdommer c. Foreligger det akutte sykdommer d. Foreligger det historiske sykdommer med mulighet for rekkefølgekonsekvenser e. Foreligger det symptomer som anses som så tydelige og/eller kraftige at man uansett bør oppfordre personen til å kontakte lege/alternativmedisiner? f. Er man kjent med svekket organfunksjon (særlig lever, nyre)? 3. MEDISINERING a. Er man kjent med at man har reagert spesielt kraftig på vaksiner (bivirkninger) b. Er man kjent med om man har reagert spesielt kraftig på medisiner (bivirkninger) c. Går man på medisiner i dag, og i tilfelle hvilke? d. Går man på eller har man gått på flere medisiner samtidig, og i tilfelle hvilke? e. Har man gått på antibiotika ofte/lenge? f. Har man gått på andre medisiner ofte/lenge uten å ha kronisk sykdom? 4. ALTERNATIV MEDISINERING a. Er man kjent med om man har reagert spesielt kraftig på alternativmedisinsk behandling, f.eks. urter (bivirkninger) b. Går man på alternativmedisiner (urter mv) i dag, og i tilfelle hvilke? c. Går man på eller har man gått på flere alternativmedisiner samtidig, og i tilfelle hvilke? d. Har man gått på spesifikke alternativmedisiner (urter mv) ofte/lenge? 5. FYSISK MILJØ a. Er det risiko for tungmetallpåvirking fra i. Jobb (yrke, sikkerhet) ii. Hjem iii. Hobbyer iv. Nærmiljø v. Vann b. Er det risiko for påvirkning av tilsetningsstoffer fra i. Overforbruk av ferdigmat ii. Bruk av hudpleiemidler iii. Bruk av tannpasta og hårshampo med sodium laureth sulfate? iv. Bruk av mat og drikkevarer med blåfarge? c. Er det risiko for høy klorbelastning i. Kloret vann ii. Kloret badekar iii. Klorinbruk i hjemmet iv. Bruk av klor ifm rensing av klær v. Bruk av svømmehall/badeanlegg d. Er det risiko for høy fluorbelastning i. Fluorisert vann ii. Fluortannkrem iii. Fluortabletter Side 2

3 e. Er det risiko for blybelastning i. Bruk av farvet (særlig blåfarge) keramikk til mat/drikke f. Er det risiko for kvikksølvbelastning i. Bruk av fisk fra fjorder med tungindustri g. Er det risiko for kadmiumbelastning i. Aktiv røyker ii. Passiv røyker h. Er det risiko for uranbelastning i. Vann ii. Jordsmonn for matdyrking iii. Radonpåvirkning i. Er det risiko for belastning av hormonhermere i. Soyabruk av menn (østrogen) ii. Parabener (alle former for kremer) j. Er det risiko for belastning av ftalater? i. Har man myke plastikkleker hjemme som barn ofte biter på? k. Er det risiko for belastning av bromerte flammehemmere? i. Har man klær som er oppgitt å være flammesikre/flammehemmende? ii. Biter ungene på ytterklærne (typisk toppen av glidelåsen)? l. Er det risiko for pcb-påvirkning i. Bruk av bunndyr fra fjorder i kostholdet (krabbe, hummer, kreps, flyndre) m. Er det risiko for løsemiddelskader i. Yrke ii. Har man flyttet inn i nytt hus n. Er det risiko for inneklimaskader i. Hus oppsatt før 1960 hvor etterisolasjon er foretatt ii. Hus uten ventilasjon oppsatt etter 1960 iii. Manglende utlufting iv. Tepper på gulvene (hjemme/jobb) v. Inneyrke vi. Mindre enn 1 time ute i frisk luft per dag vii. Manglende renhold viii. Muggskader hjemme/på jobb ix. Mange flyturer på økonomiklasse 6. LIVSSITUASJON Livssituasjonen kan ha stor betydning for hvilket kosthold den enkelte har eller bør ha. a. Alder i. Baby ii. 2-6 år iii år iv år v år vi år vii år viii. Over 70 år b. Status i. Enslig ii. Par uten hjemmeboende barn iii. Par med hjemmeboende barn iv. Barn med begge foreldre i hjemmet v. Barn med flere hjem c. Tilhøringhet i. Oppvokst på stedet ii. Tilflyttet stedet Side 3

4 iii. Pendler d. Boforhold I i. By ii. Tettsted iii. Frittliggende bolig e. Boforhold II i. Trafikkert ii. Mindre trafikkert iii. Ikke trafikkert f. Boforhold III i. Gård ii. Frittliggende enebolig iii. Enebolig i rekke iv. Rekkehus v. Leilighet vi. Hybel vii. Rom g. Boforhold IV i. Kommunalt vann ii. Brønnvann h. Boforhold V i. Hardt vann (mye kalsium) ii. Mykt vann (lite kalsium) i. Jobb i. Fast sted ii. Pendler mellom flere faste steder iii. Mye ute hos kunder iv. Mye ute på reiser v. Mye overtid j. Type jobbmat i. Kantine ii. Matpakke iii. Innkjøpt for anledningen 7. PSYKISK MILJØ a. Er personen optimist eller pessimist? i. Ser en lyst på livet ii. Har en lett for å klage iii. Har en trang til å bekymre seg? b. Er personen i psykisk ubalanse? i. Er en deprimert? ii. Har en angst? iii. Har en tvangshandlinger? iv. Er en mer enn alminnelig rastløs og/eller utilfreds c. Er det trekk som kan tilsi mer alvorligere psykiske tilstander eller sykdommer? d. Er personen utsatt for ubehagelig stress (NB! Stress kan også være bra!) i. Er en kronisk belastet i hjemmet eller på jobben ii. Uttrykker personen at det er vanskelig å strekke til i hverdagen iii. Er en mer enn alminnelig bekymret iv. Har en vanskeligheter med å sove om natten på grunn av tanker v. Har en blitt utsatt for en mer eller mindre tragisk hendelse vi. Føler en seg maktesløs overfor en oppstått situasjon vii. Er en i en overgangssituasjon i livet viii. Er en i en konfliktsituasjon med bestemte personer Side 4

5 e. Får personen i. Nok søvn/for mye søvn ii. For lite trening/for mye trening iii. For lite lys iv. For lite luft v. For mye støy vi. Dekket sosialt behov 8. TRENING a. Hvilke treningsformer har personen i. Intervalltrening ii. Langvarig monoton trening iii. Generell bevegelse (gåturer, sykling, svømming, fjelltur, til/fra jobb) iv. Liten eller ingen bevegelse b. Har personen i. Mange treningsformer ii. En eller noen få treningsformer iii. Konkurranser c. Trener personen i. Mindre enn 1 time i uka ii. 1 time fordelt på økter iii. Mellom 1 og 3 timer i uka iv. Mellom 3 og 5 timer i uka v. Over 5 timer i uka 9. KOSTHOLDSAVVIK a. Har personen sterkt redusert inntak av kjøtt/fett i forhold til normalbefolkningen i. lakto-ovo-vegetarer (spiser både egg og melkeprodukter og er den vanligste typen vegetarer) ii. lakto-vegetarer (spiser melkeprodukter men ikke egg) iii. veganer (spiser verken egg, melkeprodukter eller andre produkter fra dyr) iv. fruitarians (unngår behandlet frukt og grønnsaker og spiser kun råkost) v. makrobiotikere (følger en åndelig og spirituell veiledning, og menyen gjennomgår 10 stadier hvor dyreprodukter gradvis elimineres) vi. Swank s Multiple Sclerose diett vii. egenkomponert vegetar b. Har personen sterkt økt inntak av kjøtt/fett i forhold til normalbefolkningen i. Kwasniewski (høyfett-diett) ii. Eat International (høyfett/lav karbo-diett) iii. Atkins (høyprotein/-fett-diett med grønnsaker) iv. Lutz (høyprotein/-fett-diett) v. Skaldeman (høyprotein/-fett-diett) vi. Ketolyse-kuren (høyprotein/-fett-diett) vii. følger Ødegården (høyprotein-diett) viii. egenkomponert kjøtt/fett-spiser c. Har personen en slankediett som avviker fra a og b over? i. Grete Roede (lavkalori-diett) ii. Fedon Lindberg (karbohydrater med lav glykemisk indeks) iii. Spis deg slank/riktig ernæring (lavkarbo-diett) iv. South Beach dietten (lavfett/lavkarbo-diett) v. Drevon-dietten ( Den store slankeboken ) vi. Morehouse-dietten ( Total Fitness ) vii. Remington-dietten ( How to lower your fat thermostat ) viii. Total Wellbeing (høy protein,lav fett, lav glykemisk indeks) Side 5

6 ix. Helgefri slanking x. Montignac (karbohydrater med lav glykemisk indeks) xi. NOKA dietten (slankepulver) d. Har personen en annen livsstilsdiett? i. Faste ii. Blodtypedietten (D Adamo) iii. Diabetesdietten (Bernstein) e. Har personen en individualisert diett? i. Biokjemisk individualitet (Roger J. Williams) ii. Selvsuggesjonsdietter (Selye) iii. Egenkomponert f. Har personen en spesialisert diett pga f.eks. allergi/intoleranse? i. gjærfri diett ii. eggfri diett iii. sitrusfri diett iv. laktosefri diett v. hvetefri diett vi. skalldyrfri diett g. Har personen i. Prøvd alt uten virkning ii. Erfart jojo-effekter Ernæringsanalytikeren/M.F.Årsnes 2007 Side 6

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

104 Livsstil og helse

104 Livsstil og helse 104 Livsstil og helse Livsstil og helse105 DEL 2 Livsstil og helse Livsstil og helse henger sammen. Lever vi sunt, har vi større muligheter for å holde oss friske enn hvis vi lever usunt. Kostholdet er

Detaljer

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to 1 www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to Alt fra tiden før unnfangelsen spiller kostholdet en enormt viktig rolle både for mor og barn. Du spiser hver eneste dag, og hvert

Detaljer

Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem

Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

ET INSPIRASJONSHEFTE. om hjertevennlig livsstil for transplanterte

ET INSPIRASJONSHEFTE. om hjertevennlig livsstil for transplanterte ET INSPIRASJONSHEFTE om hjertevennlig livsstil for transplanterte Innhold: Økt forekomst av hjerte- karsykdom.........................................s. 5 Sunn livstil for transplanterte..............................................s.

Detaljer

SUNNE MATVANER. råd. Supper. friske. som varmer GI BARNA. Les slankeekspertenes. Spiseforstyrrelser de fleste blir

SUNNE MATVANER. råd. Supper. friske. som varmer GI BARNA. Les slankeekspertenes. Spiseforstyrrelser de fleste blir MELK_3.08 23-10-08 11:14 Side 1 FOTO: Nr 3 2008 m e i e r i p r o d u k t e r e r n æ r i n g l i v s s t i l k u n n s k a p Les slankeekspertenes råd Supper som varmer Spiseforstyrrelser de fleste blir

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

til deg som lever med metastatisk brystkreft

til deg som lever med metastatisk brystkreft til deg som lever med metastatisk brystkreft hva er metastatisk brystkreft? Denne brosjyren er for pasienter som har metastatisk brystkreft, også kalt brystkreft med spredning. Målet er å dekke noe av

Detaljer

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler:

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: Veien videre Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: 1) Å leve med et nytt organ Her finner du stoff om det å leve med et nytt organ samliv og seksualitet pårørende kosthold fysisk aktivitet reiser,

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 1 1. INNLEDNING 2 2. HVORDAN BRUKE DENNE VEILEDEREN 3 3. DIAGNOSE 7 4. NEVROMUSKULÆR OPPFØLGING bevare

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

Erfaringer fra fettsyretilskudd med EyeQ

Erfaringer fra fettsyretilskudd med EyeQ Erfaringer fra fettsyretilskudd med EyeQ Følgende erfaringer er gjort av Vegard Holum gjennom mitt arbeid med barn, ungdom og voksne, som har brukt EyeQ mot symptomer som beskrevet nedenfor. De som ønsker

Detaljer

Til deg som bruker antidepressiva

Til deg som bruker antidepressiva Til deg som bruker antidepressiva Myter og fakta om antidepressive legemidler ved behandling av angst og depresjon Lars Tanum, overlege dr. med. Desember 2003 Om heftet Depresjon og angst er blant de hyppigste

Detaljer

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler:

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: Veien videre Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: 1) Å leve med et nytt organ Her finner du stoff om det å leve med et nytt organ samliv og seksualitet pårørende kosthold fysisk aktivitet reiser,

Detaljer

LETTET Ranveig Olsen er en av stadig flere som lar seg operere i kampen mot kiloene.

LETTET Ranveig Olsen er en av stadig flere som lar seg operere i kampen mot kiloene. Et liv uten sult Noen har prøvd å slanke seg så lenge de kan huske. De fleste har gitt opp. For mange er fedmekirurgi siste sjanse til et lettere liv. TEKST og FOTO Tone Galåen tg@fysio.no HVERT år opereres

Detaljer

Smerter og smertelindring

Smerter og smertelindring 138 s m e r t e r og smertelindring 139 ill 05_01 mangler. Hanne Som helsesekretær vet Rudjana at hun må kunne observere og vurdere smerter hos pasientene. Nøyaktig observasjon og beskrivelse er til hjelp

Detaljer

Besøk vår hjemmeside www.eurodiet.no. Veien til din kostomlegging

Besøk vår hjemmeside www.eurodiet.no. Veien til din kostomlegging Scandinavia Besøk vår hjemmeside www.eurodiet.no Veien til din kostomlegging www.eurodiet.no Innhold 4 Innledning 6 Mål og mening 10 Medisinske hensyn 11 Proteinbehov 12 Måltidene 15 Spørsmål og svar

Detaljer

Frokostens betydning for konsentrasjon -hos elever i videregående skole

Frokostens betydning for konsentrasjon -hos elever i videregående skole Master spesialpedagogikk H-2007 Frokostens betydning for konsentrasjon -hos elever i videregående skole Stig Harald Hanssen Karina Pedersen Gunnberg Masteroppgave i spesialpedagogikk Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler:

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: Veien videre Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: 1) Å leve med et nytt organ Her finner du stoff om det å leve med et nytt organ samliv og seksualitet pårørende kosthold fysisk aktivitet reiser,

Detaljer

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema 2011 www.naaf.no ASTMA/KOLSAVISEN -lev godt med astma og kols! Følg Astma- og Allergiforbundet på Facebook. Her vil det komme informasjon om bl. a. AstmaKolsTuren Se også: www.naaf.no/astmakolstur Astma-

Detaljer

Jeg har fått et nytt organ Utarbeidet av Aslaug Sødal Myrseth og Anna Varberg Reisæter, Rikshospitalet 2003

Jeg har fått et nytt organ Utarbeidet av Aslaug Sødal Myrseth og Anna Varberg Reisæter, Rikshospitalet 2003 Utarbeidet av Aslaug Sødal Myrseth og Anna Varberg Reisæter, Rikshospitalet 2003 Blir livet som før? Livet blir ikke som før du ble syk. Du har vært igjennom en periode med sykdom som har gjort noe med

Detaljer

Nasjonale kliniske retningslinjer Diabetes. Forebygging, diagnostikk og behandling.

Nasjonale kliniske retningslinjer Diabetes. Forebygging, diagnostikk og behandling. Brukerversjonen av Nasjonale kliniske retningslinjer Diabetes. Forebygging, diagnostikk og behandling. Utgitt av: Helsedirektoratet og Diabetesforbundet, høsten 2010. Bestillingsnummer: IS-1689 Heftet

Detaljer

Mat for barnet ditt Av Camilla Porsman & Fredrik Paulún

Mat for barnet ditt Av Camilla Porsman & Fredrik Paulún IM884-Mat for barnet ditt 03.06.2005 08:14 Side 1 Mat for barnet ditt Av Camilla Porsman & Fredrik Paulún Yrkeslitteratur as IM884-Mat for barnet ditt 03.06.2005 08:14 Side 2 2003 Fitnessförlaget 2005

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

Lærerveiledning til «Grovt brød holder deg aktiv lenger!»

Lærerveiledning til «Grovt brød holder deg aktiv lenger!» Lærerveiledning til «Grovt brød holder deg aktiv lenger!» Dette undervisningsopplegget er laget av Opplysningskontoret for brød og korn (OBK) og testet ut på seks ulike skoler rundt om i Norge 2013. Undervisningsopplegget

Detaljer

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E.

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E. Dette er en norsk oversettelse av artikkelen Assisting the M.E. patient in managing relapses and adrenalinesurges av Jodi Basset. Oversettelsen er gjort av en M.E. pårørende, da jeg føler denne artikkelen

Detaljer