Årsrapport Finnøy, Rennesøy, Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, Lund og Sokndal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Finnøy, Rennesøy, Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, Lund og Sokndal"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Forsidefoto: Terje Rakke/Nordic Life Bakgrunnsfoto: Gunhild Vevik

3 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 8 11 Styrets beretning 12 Tiltakene i Generell markedsutvikling i Kommunikasjon 18 Kongress og arrangementsturisme 28 Ferie og fritid 36 Vertskap 48 Årsregnskap 52 Resultatregnskap 54 Balanse 55 Noter 56 Revisjonsberetning 58 Medlemmer 60

4 4 Foto: Monica Larsen / Region Stavanger Reiselivs direktøren har ordet Stavangerregionen med god vekst i viser en veldig positiv utvikling i reiselivsnæringen i Stavangerregionen med høyt aktivitetsnivå og fokusert innsats innen MICE, arrangementsturisme og ferie-/fritidsmarkedet. Stavangerregionen har en samlet oppgang i totale hotellgjestedøgn på hele (3,5 %) fra Sommersesongen hadde en samlet oppgang på 1,6 % (5 548 gjestedøgn). Vi er en av regionene i Fjord Norge med størst prosentvis vekst innen ferie- og fritidsmarkedet 18,8 %, mens kurs- og konferanse markedet viser en nedgang 10,1 %. Yrkestrafikken viser en liten nedgang 1,2%. Stavanger Lufthavn Sola hadde en kraftig vekst av reisende på 5,8% i Speiselt kraftig var økningen av ferie- og fritidsreisende, og veksten av utenlandspassasjerer var på hele 12,6% i juni, 14% i juli og 13% i august. Samtidig fortsetter den sterke veksten som cruisedestinasjon og det settes fokus på økt verdi skapning og produktutvikling for målgruppen. Fra har regionen vokst med hele 43 % ( ) flere ferie- og fritidsreisende og 10 % (9 946) økning av kurs- og konferansegjester. Lysefjorden med Preikestolen og Kjerag har virkelig blitt befestet som en sterk trafikkdriver overfor både det norske og internasjonale markedet. Journalister, turoperatører og besøkende uttrykker begeistring over mangfoldet, kontrastene og tettheten mellom naturopplevelser, kulturtilbudene, og ikke minst gode og unike matopplevelser i Stavangerregionen. I tillegg er vi Norges 3. største kongressby og regionen har hatt stor suksess med arrangementsturismesatsingen. Arrangementene har en veldig viktig profil- og verdiskapingseffekt for regionen, og med fokus på økt verdiskapning på allerede etablerte arrangement og utvikling av nye, vil dette bli et viktig næringsbein for hele regionen. Hele fem nye medlemskommuner er kommet inn i Region Stavanger i 2013 og vi teller 13 medlemskommuner ved årsskiftet. Dette vil kreve et sterkt fokus på utvikling av nye produkt- og markedsløsninger, samtidig som det er en stor styrke for oss som reiselivsregion. Posisjonering, samhandling og stort engasjement fra alle aktører vil være avgjørende for at vi skal lykkes i årene som kommer. Sammen skal vi jobbe mot et felles mål om å bli den beste reiselivsdestinasjonen i Norge. Reiselivsvekst gir viktig verdiskapingstilvekst i regionen, og sikrer opprettholdelse av flyruter, restauranter, konferansefasiliteter, kulturtilbud, aktiviteter, servicetilbud og transport, med stor verdi for lokalsamfunnet og andre deler av næringslivet. Dette er viktig for å kunne fremstå som en attraktiv vekstregion for tilflyttere, besøkende og fastboende. Vi ser frem til å videreutvikle reiselivet som en vekstnæring i regionen, og takker medlemmene, kommunene og samarbeidspartnerne for solid engasjement i et aktivt og målrettet reiselivsår! Med ønske om et godt reiselivsår i 2014 Elisabeth Saupstad Reiselivsdirektør, Region Stavanger BA

5 Sammendrag årsrapport 2013 Region Stavanger har hatt et høyt aktivitetsnivå på salgs- og markedsaktiviteter mot ferie- og fritidsmarkedet, kurs- og konferansemarkedet og arrangementsturismemarkedet i Strategisk og fokusert satsing på utvalgte markeder og målgrupper, har gitt resultater for både reiselivsnæringen, øvrig næringsliv og regionen generelt i form av omdømmebygging, verdiskaping og gjestedøgn. Stavangerregionen fortsetter å ta markedsandeler Samlet kommersielt marked 2013 var på gjestedøgn, med andel hotellgjestedøgn på Nedgangen i totale gjestedøgn var på fra 2012 var på 5 %. Hvor den største nedgangen skyldes en ny faktor for utregning av antall gjester per boenhet på camping og i bobil. Nordmenn står for nedgang på 4% og utlendingene en nedgang på 7 %. Hotellgjestedøgnene stod for en økning på 3,5 % fra 2012 til Sommersesongen hadde en samlet økning på gjedstedøgn til gjestedøgn, med 176 flere nordmenn til gjestedøgn, og flere utlendinger opp til gjestedøgn. Fordelingen mellom nordmenn og utlendinger er 76 % / 24 % gjennom året, og 71 % / 29 % i juni august. For første gang var Stavanger i 2013 Norges nest største cruisedestinasjon. Over cruise gjester kom til Stavanger, fordelt på hele 196 utenlandske cruiseskipsanløp. I 2012 var det gjester, fordelt på 166 cruiseanløp. Kun Bergen tok imot flere cruisegjester enn Stavanger i Communication goes even more viral Kommunikasjonsarbeidet i Region Stavanger omfatter websider, brosjyrer, kart, mobilapplikasjoner, sosiale medier, oppdatering av eksternt informasjonsmateriell, nyhetsproduksjon, bildearkiv, visnings turer for internasjonal presse/media, mediebearbeiding, redaksjonell omtale nasjonalt og internasjonalt, samt turistinformasjon og «Kjenn din egen region» -kurs for næringen og kommunene. hadde flere unike brukere (+ 9 %), med besøkende flest fra Norge, Storbritannia, Tyskland, USA, Sverige og Danmark med følgende vekst: Norge (+4 %), Storbritannia (+38 %), Tyskland (+9 %), USA (+20 %), Sverige (+5 %) og Danmark (+9 %). Andre interessante økninger kommer fra land/områder som Belgia (+47 %), Canada (+55 %), Romania (+93 %), Kina (+40 %) og Hong Kong (+40 %). Sammenlignet med resten av Fjord Norge er nummer to i antall besøkende etter På rangeres Stavangerregionen blant topp tre reisemål i de ulike kampanjene. Region Stavanger BA er aktivt til stede på Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Linkedin, Youtube, Google+ og Flickr. Facebook-siden har nådd en økning på 237 % på mindre enn ett år, og per januar 2014 har vi følgere, mot i Nyhetsbrevet som sendes ut til alle våre kontakter ble sendt ut i 5 utgaver med 76 artikler i Det ble gjennomført 80 visningsturer for internasjonal presse og media (70 i 2012). Feel free-brosjyren er den offisielle guiden for Stavanger, Sandnes og Jæren. Med eksemplarer fordelt på norsk, engelsk, tysk og spansk hadde guiden i 2013 samme opplag som de siste to årene. City Maps gratis attraksjons- og shoppingveiviser ble laget i et opplag på , fordelt på brettekart og kart i blokk. En økning fra året før. Stavanger turistinformasjon hadde ca besøkende, med ca registrert betjent i skranken (nedgang fra henholdsvis og i 2012). 5

6 6 Konferanse- og arrangementsmarkedet Region Stavanger har den overordnede rollen for å øke verdiskapning innenfor det nasjonale og internasjonale møte- og kongressmarkedet, kalt MICE (Meetings, Incentive, Conventions and Exhibitions/ Events). Undersøkelser viser at en kongressgjest legger igjen NOK pr dag. En gjennomsnittlig konferanse i vår region har ca. 250 deltagere over tre dager, noe som tilsvarer NOK Kongressavdelingens salgs- og markedsføringsaktiviteter har i 2013 vært omfattende, med spesielt fokus på salgsutløsende tiltak og markedskartlegging. Det har blitt gjennomført en rekke profilerings arrangementer og nettverkstreff, salgsbesøk, visningsturer, messer og workshops. Arbeidet mot beslutningstakere innen fagmiljøer og lokalt næringsliv har blitt viet ekstra fokus, med informasjon om hvorfor de bør legge sitt neste arrangement til Stavanger. Arbeidet omfatter blant annet tiltak som Selg Stavangeregionen, Stavangerregionen i Oslo, Ambassadør programmet, visningsturer og bransjebesøk, aktivt medlemskap i ICCA I nternational Congress and Convention Association, Norwegian-British Chamber of Commerce og Norway Convention Bureau og en rekke arrangerte lunsjseminarer og lignende opp mot fagmiljøene på Universitetet i Stav anger, IRIS og Stavanger Universitetssykehus gjennom hele året. Region Stavanger har vært en katalysator og pådriver for å få flere idrettsarrangement til regionen. Destinasjonsselskapet har de siste tre årene jobbet strategisk med arrangementurisme. Arbeidet ble i 2013 forankret hos medlemmene og medlemskommunene. Ferie- og fritidsmarkedet Fokusert satsing på det nasjonale og internasjonale ferie- og fritidsmarkedet i samarbeid med Fjord Norge, Innovasjon Norge, medlemsbedriftene og omfattende kampanjesatsing sammen med flyselskapene og Avinor har gitt gode resultater i Stavangerregionen tar markedsandeler innen ferie- og fritidsmarkedet i Fjord Norge, og opprettholder den sterke veksten fra Nordmenn står for mer enn 2/3 av sommertrafikken. Region Stavanger deltok i Fjord Norges salgs- og markedstiltak mot utvalgte markeder (Tyskland, Nederland, Storbritannia, USA, Spania, Danmark og Sverige), Innovasjon Norges Norgeskampanje i tillegg til egen weekendkampanje mot det norske nærmarkedet, samt mediebearbeiding nasjonalt og internasjonalt. Vi deltok også i Innovasjon Norges høstferiekampanje i samarbeid med flere medlems bedrifter. I Turismeprosjektet ble det investert 10 mill. kr (totalt 100 mill. kr. i perioden ) sammen med Avinor og flyselskapene i markedene Nederland, UK, Spania, Danmark og USA med salgsutløsende markedsaktiviteter rettet mot par og enslige uten barn. Region Stavanger deltar i Innovasjon Norge og Fjord Norges nasjonale temasatsing for hiking/ vandring mot det internasjonale og nasjonale markedet. Vi er involvert i nettverksprosjektet «Vandring i Rogaland» med 20 utvalgte turer (fem i Stavangerregionen) i egen brosjyre med opplag på (norsk, engelsk og tysk).

7 Litladal Rennesøy. Foto: Nono Dimby

8

9 Administrasjonen Region Stavanger BA, destinasjonsselskapet for Stavanger, Sandnes og Jæren bestod per 31. desember 2013 av følgende ansatte: Elisabeth Saupstad, Reiselivsdirektør Gunhild Vevik, Produktsjef / Administrativ leder Ellen Frisvold, Salgssjef ferie/fritid Lene Lunde, Webutvikler/Webmaster Per Morten Haarr, Salgssjef kongress Liv Kristina Bantel, Kommunikasjonsrådgiver/Teamleder turistinformasjonene (permisjon) Inger-Sigrun Slagstad Vik, Informasjonsmedarbeider Carmen Cristina Carpio Pettersen, Prosjektkoordinator Sosiale Medier/Informasjonsmedarbeider Michelle Milas, Researcher MICE Henrik Di Lorenzo, Kommunikasjonsrådgiver/Teamleder turistinformasjonene (vikar) Anne-Gina Fredriksen, Prosjektleder Turismeprosjektet (engasjement) Elisabeth Saupstad Gunhild Vevik Ellen Frisvold Lene Lunde Per Morten Haarr Liv Kristina Bantel Inger-Sigrun Slagstad Vik Carmen Cristina Carpio Pettersen Michelle Milas Henrik Di Lorenzo Anne-Gina Fredriksen Bakgrunnsfoto: Gunhild Vevik Ansattefoto: Monica Larsen, Anne-Lise Norheim, Gunhild Vevik 9

10 Foto: Gunhild Vevik

11 Styret Region Stavanger BA styret : STYRELEDER Sigrid-Helene Risa, Scan One AS, valgt NESTLEDER Karton Nilsen jr., Folkehallene IKS, valgt STYREMEDLEM Harald Minge, Næringsforeningen i Stavanger-regionen, valgt Kristine Hernes, Stavanger kommune, valgt Lars Rødne, Rødne Fjord Cruise AS, valgt Therese Oddsen, Kongeparken, valgt Magne Torgersen, Rica Hotels Vest AS, valgt Erling Brox, Greater Stavanger Economic Development, valgt Lars Ola Solstad, Radisson BLU Atlantic hotel, valgt VARA Bjørn Moi, Destinasjon Jæren, valgt Marianne Jørgensen, Stavanger kommune, valgt Kolbjørn Sandve, Gjesdal kommune, valgt

12 12 Styrets beretning 2013 Virksomheten Region Stavanger BA, Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren er et felles salgs- og markeds føringsorgan for organisasjoner, institusjoner, bedrifter og kommuner som har interesser knyttet til reiselivsnæringen i Stavangerregionen. Organisasjonen skal gjennom samling og koordi nering av krefter og interesser, arbeide for å gi våre medlemmer og vår region raskere vekst og bedret lønnsomhet. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i Region Stavanger BA anses som meget godt, og det er i 2013 ikke iverksatt særskilte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Personalet har meget god kompetanse, og styret ser seg fornøyd med samarbeidet mellom de ansatte og næringen. Sykefraværet i 2013 var på 95 dager, som utgjør ca. 3 %. Mye av dette skyldes sykdom i forbindelse med to svangerskap. Selskapet hadde ingen større skader eller ulykker i Likestilling Selskapet har like vilkår for menn og kvinner når det gjelder lønns-, personalpolitikk og alle øvrige forhold. Styret består av ni medlemmer og tre varamedlemmer, av disse er fire kvinner. Blant de ni fast ansatte og to ansatte på engasjement, er ni kvinner og to menn. I tillegg var det fem sesongarbeidere i turistinformasjonene. Med bakgrunn i den faktiske kjønnsfordelingen er det ikke funnet nødvendig å iverksette tiltak for å fremme likestilling. Både styret og ledelsen er imidlertid bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling både i virksomheten og i styret. Ytre miljø Region Stavanger BA forurenser ikke det ytre miljø. Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en riktig oversikt over utviklingen og resultatet av virksomhet. Resultatregnskap Region Stavanger BAs driftsinntekter utgjorde i 2013 kr mot kr i Turisme prosjektet er integrert i selskapets regnskapstall. Turismeprosjektet alene står for et underskudd på kr akkumulert over flere år. Selskapet fikk et negativt årsresultat på kr

13 Balanse Totalkapitalen pr var kr Egenkapitalen var på kr Dette gir en egen kapitalandel pr på 34,54 % av totalkapitalen. Forutsetningen om fortsatt drift Styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er til stede jfr. regnskapsloven 3-3. Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med dette. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Stavanger, 5. mars 2014 Sigrid-Helene Risa Styreleder Karton Nilsen Nestleder Harald Minge Styremedlem Erling Brox Styremedlem Lars Ola Solstad Styremedlem Lars Rødne Styremedlem Therese Oddsen Styremedlem Kristine Hernes Styremedlem Magne Torgersen Styremedlem 13

14 Foto: Terje Rakke / Nordic Life

15 Tiltakene i 2013 Hva har vi gjort for å nå våre mål?

16 Generell markedsutvikling i 2013 Samlet kommersielt marked (antall gjestedøgn) Marked I alt Endring Endring Betydning Nordmenn % Utlendinger % Storbritannia % Tyskland % Nederland % Sverige % Danmark % USA % Spania % % Frankrike Italia % Russland % Kilde: Samlet marked Totale hotellgjestedøgn Gjestedøgn Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totale gjestedøgn Kilde: Totale gjestedøgn Kilde: * Tallene i 2013 ikke er sammenlignbare med tidligere år. Det gjelder særlig camping/hytte. Antall camping-/hyttegjestedøgn har gått ned i 2013 til tross for at registerendringene har gitt flere bedrifter. Dette skyldes i stor grad at SSB også har endret faktorene for antall personer per campingvogn, bobil mv. og de faktorene har stort sett blitt lavere. Faktoren var tidligere 3,1, men nå kan regionene selv sette faktor. Faktoren er nå i gjennomsnitt på 1,7 2,2 personer per boenhet. Denne endringen har gitt større utslag en forventet i Samlet marked 2013 var på gjestedøgn, med andel hotellgjestedøgn på Nedgangen i totale gjestedøgn var på fra 2012 var på 5%. Hvor den største nedgangen skyldes en ny faktor for utregning av antall gjester per boenhet på camping og i bobil. Nordmenn står for nedgang på 4% og utlendingene en nedgang på 7%. Hotellgjestedøgnene stod for en økning på 3,5 % fra 2012 til Sommersesongen hadde en samlet økning på gjedstedøgn til gjestedøgn, med 176 flere nordmenn til gjestedøgn,

17 og flere utlendinger opp til gjestedøgn. Fordelingen mellom nordmenn og utlendinger er på henholdsvis 76 % og 24 % gjennom året, og 71 % og 29 % i juni august. Formålsutvikling Kurs- og konferansesatsingen har vært aktiv i Fra identifikasjon av potensielle kongresser til faktisk gjennomføring kan det gå fra 2 9 år. Innsatsen i 2013 vil materialisere seg i flere år fremover. Marked Endring Endring Betydning I alt % 3,5 % Yrke % -1,2 % 59 % Ferie/fritid % 18,8 % 32 % Kurs/konferanse % -10,1 % 9 % Kilde: Både kurs- og konferansesegmentet ( ) og ferie- og fritidssegmentet ( ) har hatt en bra utvikling i 2013, mens forretningstrafikken har hatt en nedgang på gjestedøgn. Kontinuerlige feilkilder i formålsregistreringen gjør at formålsstatistikken ikke nødvendigvis viser nøyaktig fordeling mellom yrkesreisende, ferie- og fritidsreisende og kurs- og konferansedeltakere. Vekstmål Marked IB 2010 Mål 2014 Vekstmål * %-vekstmål Vekst %-vekst I alt % Yrke % % Ferie/fritid % % % % Kurs/konferanse 19 % Kilde: * Vekstmålet er større enn differansen mellom IB 2010 og mål 2014 grunnet avvik mellom SSB-statistikken og andel medlemsbedrifter. I forhold til målbildet i forretningsplan for Region Stavanger gjenstår en samlet vekst på hotellgjestedøgn for måloppnåelse, med gjestedøgn innen ferie- og fritidsmarkedet og gjestedøgn fra kurs- og konferansemarkedet. 17

18 Kommunikasjon

19 mot nye høyder Stavangerregionens offisielle nettside inneholder det man trenger å vite som besøkende til regionen. Alle Region Stavanger BAs medlemmer presenteres kostnadsfritt og eksklusivt på siden. Som en del av medlemsfordelene er det også publisering videre til fjordnorway.com, og visitnorway.com med over 14 millioner besøkende årlig. I tillegg distribueres produktinformasjon og arrangementer til andre nettsteder, blant annet aftenbladet.no. Informasjon ligger også i Visit Norways mobilapplikasjon som henter ut kartbeskrivelser, produkter og arrangement fra våre oppføringer. Nettsiden vår har hatt en økning i 2013 på 7 % i antall besøk til nettstedet. I tall er dette rundt flere besøk. Totalt hadde vi besøkende mot besøkende i Unike brukere økte fra i 2012 til i 2013, en økning på rett over 9 % endte med hele sidevisninger, en økning på 3,76 % fra sidevisninger året før. Det besøkes 3,37 sider per besøkende, en liten nedgang på 3,41 % fra året før. Gjestene bruker altså kortere tid på nettstedet enn året før, noe som er resultat av det siste årets tematisering og omstrukturering. Tall fra visitnorway.com viser at besøkende til siden er , et daglig snitt på Internasjonal trafikk er 84,89 %, mens besøkende fra Norge er 15,01 %. Spesifikke tall for Region Stavanger på visitnorway.com er sidevisninger. Av de besøkende fra nettstedet til regionstavanger.com utgjorde 27 % det norske markedet. Sammenlignet med resten av Fjord Norge er regionstavanger.com blant topp tre i antall besøk. Hos visitnorway.com skårer Stavangerregionen blant topp tre reisemål i de ulike kampanjene. Visitors to regionstavanger.com. 19

20 20 Topp 10 besøkt innhold på destinasjonssiden til Stavangerregionen på visitnorway.com 1. Nederlandsk destinasjonsside fra (2012) til unike sidevisninger i % 2. Engelsk destinasjonsside (2012) til unike sidevisninger i % 3. Norsk destinasjonsside fra 805 (2012) til unike sidevisninger i % 4. Amerikansk destinasjonsside fra 248 (2012) til i % 5. Tysk destinasjonsside fra (2012) til unike sidevisninger i % 6. Spansk destinasjonsside fra (2012) til unike sidevisninger i % 7. Engelsk destinasjonsside (henv. Fjord Norge) fra 240 (2012) til unike sidevisninger i % 8. Attraksjoner i Stavangerregion amerikansk versjon fra (2012) til unike sidevisninger i % 9. Polsk destinasjonsside fra (2012) til unike sidevisninger i % 10. Where to go_us_fjordnorway Stavanger region fra 210 (2012) til unike sidevisninger % Unike sidevisninger på destinasjonssidene til Stavangerregionen har en topp den 7. og 8. august 2013 hvor den over natten fra 7. aug 8. aug. går fra unike sidevisninger til (mot i 2012: 7. aug.: og 8. aug.: 1 643). En forklaring på dette hoppet i besøkende er blant annet et bilag som kom ut i forbindelse med turismeprosjektet sine kampanjer i denne perioden. I tillegg ser vi en økning i sidevisninger på den nederlandske destinasjonssiden på over %, noe som er direkte knyttet til sommerkampanjer i forbindelse med Turismeprosjektet. I tillegg ser vi også en enorm økning på spanske og engelske sider, noe som også kan knyttes til samme prosjekt. Norske og amerikanske sider har også sett en voldsom økning. Webutvikling Kampanjer på nettsidene I 2013 var det fokus på tematisering og sesong i det som ble kommunisert på regionstavanger.com. Det ble laget totalt syv kampanjer/temasider etter sesong/ høytid/tema. Følgende kampanjer ble lansert: 1. Topp ti ikoniske attraksjoner (sommerkampanje + Instagram) 2. Fra Jernalder til Viking (kulturhistorie) 3. Topp fem for musikkelskeren (kultur) 4. Topp ti høstferieaktiviteter for barnefamilier (Barn og familie) 5. Høst i Stavangerregionen (generelle aktiviteter om høsten) 6. Din guide til julehandel i Stavangerregionen (fokus shopping og kafeer) 7. Finn den gode julestemningen i Stavangerregionen (fokus kultur og mat) Alle kampanjer samles under banneret Vi anbefaler topp tips/ Editor s top tips på forsiden av regionstavanger.com. Det er fokus på at man følger strategiske tema allerede lagt til grunn; natur, mat og kultur, samt barn og familie. Nylansering av kongressidene på regionstavanger.com En stor oppgradering av kongressidene på regionstavanger.com ble foretatt i løpet av Sidene skal nå svare bedre til behovet til de/dem som enten ønsker å arrangere en konferanse til Stavangerregionen, eller de/dem som skal delta på en konferanse i regionen. Et sprekere visuelt uttrykk har blitt presentert og det skal være enklere å finne frem.

21 Tatt i bruk ny flexslider (bildespillvisning) Den nye webparten flexslider ble tatt i bruk i En flott måte å vise frem regionens flotte steder. Visuell profilering av Stavangerregionen står i høysetet på nettsidene, og meningen er at gjestene skal bli begeistret og inspirert, og velge Stavangerregionen som reisemål. Vi har blant annet tatt i bruk en del nye bilder (CH/Visitnorway.com), og alle våre 13 kommuner er representert i bildespillet samt våre viktigste fyrtårn. Tatt i bruk meganavigasjon I løpet av 2013 har vi tatt i bruk funksjonen meganavigasjon på nettsiden. Denne er en slags uttrekksmeny som vises ved å holde musepeker over menyvalgene øverst. Den skal hjelpe brukeren å navigere lettere frem og tilbake på nettstedet. Her åpnes det for mulighet for å trekke frem spesielle produkter også. Turstisøk NCE lanserte ny funksjonalitet for å søke turstier og presentere turstier på hele Fjordnorge-plattformen. Region Stavanger begynte å ta i bruk sidetypene i løpet av senhøsten Det gjenstår enda litt arbeid for å optimalisere disse sidene opp mot sesongen Foreløpig har vi publisert seks vandreturer: Bynuten Jærstrendene fra Vigdel til Bore Mor Norge og Synesvarden Mån og Månafossen Vandring til Kjerag Vandring til Preikestolen Oppgradering produktpresentasjoner på nett I løpet av 2013 har det blitt gjort en omfattende oppgradering av alle bilder på flere produktpresentasjoner på nettsidene. Det har spesielt vært fokus på produkter uten bilder og produkter med for små bilder. Der man manglet eller hadde for små bilder, har vi vært på fotograferingsrunder i regionen og tatt bilder selv. Booking av rom og aktiviteter på regionstavanger.com Region Stavanger BA har sagt opp avtalen med Guestmaker Booking, og har i hele 2013 vært på et minimumsnivå med kun 15 bookbare produkter i løsningen. I 2013 ble det bestilt rom for NOK mot NOK i Nedgangen har vært som forventet etter at man gikk over til et minimumsnivå. Bookingløsningen vil forsvinne helt som et tilbud på regionstavanger.com fra og med april Hva skjer? det best besøkte innholdet på regionstavanger.com Kultur- og arrangementskalenderen er til enhver tid oppdatert på regionstavanger.com. Region Stavanger BA var også i 2013 i et partnerskap med kulturadministrasjonene i kommunene Klepp, Time, Hå Randaberg, Stavanger, Sandnes og Sola om felles publisering av kulturarrangementer. Det var totalt 48 personer som la inn arrangement fra våre 36 deltagende medlemsbedrifter. Kalenderen er på norsk og engelsk, og ble publisert til kommuners nettsteder og nasjonale/regionale portaler. Det nasjonalt unike samarbeidet med Aftenbladet Mediehus for publisering av våre kulturaktiviteter på aftenbladet.no har fortsatt i 2013 som tidligere. Sidevisninger på kalenderen i 2013 var på hele , en oppgang på + 37 % fra året før. Hva skjer og dens undersider (konserter/festivaler osv.) er sammenlagt de best besøkte sidene på regionstavanger.com. 21

22 22 Vi nådde målene i sosiale medier Sosiale medier er viktig del av mediehverdagen også i I år har vi sett at tendensene har endret seg siden i fjor, og vi har begynt å bruke Instagram og Google+, og har stor suksess med det. De digitale mediene har mer og mer innflytelse når det gjelder turisme og merkevarebygging, og ideer og inspirasjon hentes fra disse kildene. Turister blir påvirket av sosiale medier og blogger, og velger ut fra inspirasjon attraksjoner, hoteller og destinasjoner de ønsker å besøke. Facebook er fremdeles en viktig plattform med 874 millioner daglige brukere. I Norge, 75 prosent av befolkningen er på Facebook, og 46 prosent er innom Facebook daglig. Totalt har Facebook 1.11 milliarder brukere. Dessverre har Facebook endret mye og har nå en algoritme som gjør at gjennomsnittlig mindre en 25% av følgerne våre får se det som vi deler. For å få flere til å se må man «booste» hvert innlegg ved å betale per klikk. En person har forskjellige kontoer og er ikke alltid på Facebook, derfor er det viktig for oss å nå målgruppen vår i de forskjellige sosiale mediene og med forskjellige tiltak. Region Stavanger BA nådde sine mål, og raskere enn antatt: Google+: Øke følgere fra 0 til 55 på 12 måneder. Vi har nå mer enn 137. Pinterest: Øke følgere fra 20 i 10% på 12 måneder. Vi har nå mer enn 120. Instagram: Øke følgere i 10% på 12 måneder. Vi har nå mer enn 885. (431% økning) Facebook: Øke facebook fans i 30 % på 12 mnd til 7918 (237% økning) Twitter: Øke følgere 10% på 12 måneder til 2009 (139% økning). Vi har nådd alle målene, Instagram har økt med mer enn 300%, Google + gikk fra 0 til 137 følgere og Pinterest økte med 600%, som viser at det er den visuelle markedsføringen som fremdeles fungerer best for å reklamere i reiselivet, sammen med godt innhold i nasjonale markedsføringskampanjer. «Instagram is the place to be for brands people engage with brands 40 times more on that platform than they do on Twitter, and 20 times more than Facebook. Great for brand engagement Rapport fra WTM Synlighet nasjonalt i samarbeid med Fjord Norge Best of-kampanjen Fjord Norge, 10 flotteste opplevelsene i Fjord Norge er kåret bilder har blitt lastet opp av turister i en konkurranse på Instagram denne sommeren. Deretter har de flotteste bildene blitt stemt frem. Over nordmenn har stemt mer enn ganger på de beste turistopplevelsene på Vestlandet. 4 av bildene skal vises på Times Square i New York for å promotere Vestlandet. De 10 flotteste opplevelsene Vestlandet har å tilby er: Preikestolen, Lysefjorden og Kjerag, Bergen, Trolltunga, Hardangerfjorden, Nærøyfjorden, Indre Nordford, Geirangerfjorden, Kristiansund. Hvert vinnersted fikk opp et eget skilt som bevis på at det er en av de ti «Best of Fjord Norway» opplevelsene. Hvert skilt bruker # (hashtag) foran navnet for igjen å oppfordre nye turister til å dele sine opplevelser med verden. Det første skiltet ble satt opp ved Preikestolhytta16. oktober. Ikonbilder i profileringen Gode og unike bilder er vårt viktigste markedsføringsverktøy. Vi har suksess med våre ikonbilder, også hos våre samarbeidspartnere Fjord Norge og Innovasjon Norge. Bildearkivet ligger tilgjengelig for alle interesserte på regionstavanger.com/media. Det kommer hovedsakelig henvendelser fra presse, tur operatører, næringsliv i regionen og medlemmer i Region Stavanger BA. I 2013 tok Innovasjon Norge nye bilder fra Stavangerregionen, og vi har allerede tatt disse i bruk i mange prosjekt og tiltak. Link for nedlasting på våre sider.

23 I 2013 var det 106 personer fra 96 bedrifter (100 i 2012 og 114 i 2011), organisasjoner eller medier som har foretatt 146 bestillinger. Alt i alt ble 867 bilder bestilt mot 1257 i 2012 og 863 i Mest populære motiver er Preikestolen, Lysefjorden og Kjerag, men også Skagenkaien, Øvre Holmegate og Gamle Stavanger, fulgt av Stavanger Domkirke, mat og aktivitetsbilder, og Jærstrender. Nyhetsproduksjon og redaksjonell synlighet E-nyhetsbrev I løpet av 2013 sendte Region Stavanger BA ut 5 e-nyhetsbrev med til sammen 76 artikler, med nyheter fra destinasjonsselskapet, om medlemmer og samarbeidspartnere. Alle nyhetsbrevene ble sendt til medlemmer, samarbeidspartnere og journalister i lokale, regionale og nasjonale medier. Etter utsendelsen legges nyhetsbrevene også på regionstavanger.com/media. Redaksjonell omtale av regionen I løpet av året var Region Stavanger pådriver for å synliggjøre aktiviteter og opplevelser i ulike riksdekkende medier, livsstilmagasiner og temabrosjyrer. Fremdeles er magasiner i papirform en viktig inspirasjon for noen av våre målgrupper og et effektivt verktøy for å nå ut til en stor andel av potensielle gjester. Stor interesse fra internasjonal presse gir verdifull oppmerksomhet Pressearbeid og visningsturer for internasjonal presse er med på å gi oss verdifull synlighet i våre markeder. En god artikkel eller et positivt TV-program gir oss viktig eksponering, til en brøkdel av kostnadene ved annonsering i tilsvarende media. Arbeidet med å påvirke internasjonale medier deles inn i proaktiv, bearbeidelse og reaktiv. Gjennom å selge inn «den gode historie» fra vår region med våre samarbeidspartnere, får vi mediene på visningstur med et tematisert innhold. I 2013 hadde vi 80 visningsturer, mot 70 i Disse har vart fra en halv dag til fem dager, og med en til 10 personer. Tilrettelegging og gjennomføring av visningsturene er gjennomført av oss i tett samarbeid med medlemmene. Kombinasjoner som MaiJazz og naturopplevelser, matopplevelser og sykkelturer på Jæren, kajakk og vandring i Lysefjordområdet, kulturopplevelser langs Turistveg Jæren, urbane vandringer med historie og energiske dagsaktuelle fakta, mangfoldet av familieopplevelser, er noen av temaene som fanger interesse. Vi har mottatt presse via Fjord Norge, Innovasjon Norges utlandskontorer og Utenriksdepartementet, og noen frilanser ved direkte kontakt. Media er representert med aviser, webaviser, blogger, kokebokforfattere, bransjemagasiner, reisehåndbokforfattere, fotografer som lager egne bøker om Norge for salg i eget hjemland, tv og radio. Vi opplever i år at resultatene kommer raskere på trykk eller på nett, både som artikler, blogginnlegg og TVreportasjer. Det kan gå bare noen timer fra besøket til det er produsert en artikkel, og det er delt flotte bilder og anekdoter om regionen på sosiale medier. De ulike artiklene når ut til alt fra lesere opp til de aller største med 4,4, millioner lesere. For 2013 gir dette oss en økning på 30 40% på synlighet. 23

24 24 Størst internasjonal oppmerksomhet har vi oppnådd fra Spania, Nederland og USA, mens det hos resten har vært litt mer enn 2012; Storbritannia, Tyskland, Spania, Nederland, Belgia, Frankrike, Italia, Sveits, USA, Brasil, Kina, Sør-Korea, Russland, Polen, Canada, Japan, Danmark, Finland og Sverige. DEFGH Nr. 44, Donnerstag, 21. Februar 2013 Publicatie Datum cm2 EINE BEILAGE DER SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG NORDLANDREISEN Spitzbergen Mit dem Motorschlitten von Longyearbyen ins russische Barentsburg 48 : Lift : 31 mei 2013 : Pagina : 26 Advertentiewaarde : 7.140,00 Regio : Nederland Frequentie : 8x per jaar Oplage : Reisen wie die Wikinger Per Schiff nach Skandinavien der Uraub vor den Ferien Atemberaubende Natur, fortschrittlicher Lebensstil, ausgeprägte Familienfreundlichkeit und das große Freiheitsgefühl: Skandinavien hat so ziemlich alles, was das Urlauber-Herz begehrt. Sei es wegen der Wälder Schwedens, der Fjorde Norwegens, der Seenlandschaften Finnlands oder der Geysire Islands. Auch immer mehr Deutsche machen Urlaub im hohen Norden Europas. Knapp waren es allein im Jahr Wer mit dem eigenen Pkw, dem Wohnmobil oder dem Caravan aus Deutschland anreisen möchte, hat zwei Möglichkeiten: Entweder man nimmt den einzigen Landweg über die mautpflichtige Öresundbrücke zwischen Kopenhagen und Malmö oder man tut es den Wikingern gleich und fährt mit dem Schiff. Zwei Tage an Bord: Die Reise von Hirtshals nach Island gilt als Geheimtipp Imposantes Panorama: Die Einfahrt in den Lysefjord bei Stavanger Die Region im Südwesten Norwegens ist ein beliebtes Ziel für Wanderer, Kletterer und auch für Familien. Posieren M am Abgrund Der Preikestolen thront hoch über dem Lysefjord. Jahr für Jahr steigen mehr Wagemutige und Sportler hinauf Adrenalinkick beim Blick nach unten. Der Preikestolen zählt zu den beliebtesten Zielen in Norwegen. FOTO: A. RÖSNER VON LUTZ STICKELN ehr als erklimmen den Predigtstuhl was sich zunächst nach Kirchenrevolution anhört, entpuppt sich als neuer Rekord: Touristen haben allein von Januar bis September 2012 den Preikestolen (Predigtstuhl) erklommen, jenes markante Felsplateau in Norwegen, an dessen Rand Wanderer meist nur auf allen Vieren kriechen. Der Weg hinauf ist steil und steinig, der Ausblick jedoch, den man von hier auf den leuchtenden Fjord, den Lysefjord, genießen kann, einmalig: Gen Osten erkennt man am Ende des Fjords den Fähranleger in Lysebotn mit der berühmten Serpentinenstraße nur schemenhaft. Das gleißende Licht scheint mit dem hellen Granit der Felswände zu spielen, die sich aus dem Meeresarm erheben. Richtung Westen versperren vorgelagerte Berg- und Felswände den Blick auf die Ölmetropole Stavanger, was jedoch die meisten Gipfelstürmer nur wenig interessiert. Der Nervenkitzel, der den Preikestolen ebenso berühmt-berüchtigt wie beliebt gemacht hat, ist seine steil abfallende Abbruchkante, die hinter ihrem Überhang 604 Meter tiefer am Meeresspiegel endet. Kein Zaun, kein Warnschild versperren Weg und Ausblick typisch norwegisches Vertrauen in die Eigenverantwortung des Einzelnen. Das Erinnerungsfoto, auf dem man einen Fußbreit vor dem Abgrund stehend, sitzend oder liegend verewigt wird, ist der Ansporn nahezu aller, die sich nach oben wagen: Dafür machen sie sich gute zwei Stunden auf den Weg, vorbei am See Revsvatnet, durch lichte Buchenwälder, über Geröll und Wackersteine an der Neverdals-Kluft sowie auf Bohlenwegen über Sumpf und Morast des Krogebekk-Moores. Schwindelfrei sollte man auf jeden Fall sein, wenn man auf dem letzten Stück den Klippenweg wählen möchte, um am Ab- grund posieren zu können. Allen anderen Bezwingern sei der kurz vor dem Sehnsuchtsziel abbiegende Steig über den Bergrücken empfohlen mit ebenfalls grandioser Aussicht über Felskanzel und Fjord. Es kann schon mal eng werden auf dem Predigtstuhl, mit einer Fläche von nur 25 Quadratmetern ist er eher klein Besucher, das ist eine Steigerung von mehr als zum Vorjahr, weiß Jorunn Stokka von der Stiftung Preikestolen zu berichten. Die landesweite Studie eines norwegischen Keksherstellers, dessen Produkte sich idealerweise im Tourengepäck befinden sollte (so zumindest die Hoffnung der Marketingabteilung), hat darüber hinaus ergeben, dass die Felskanzel von 44 Prozent der befragten Norwegerinnen und Jenseits der Ameisenstraßen lockt die Region mit einsamen Tälern, Seen und Buchten Norweger zum beliebtesten Ziel landesweit erkoren wurde. Doch auch international heimst der Preikestolen eine Auszeichnung nach der anderen ein. In den immer beliebter werdenden Hitlisten für Touristenattraktionen taucht er in vielen Ländern regelmäßig auf den vorderen, teilweise sogar auf dem ersten Platz auf und lockt somit Tausende Wander- und Schaulustige aus der ganzen Welt an. Wen wundert es da, wenn einem Wanderer in FlipFlops oder gar auf Krücken begegnen? Aber die Popularität der südnorwegischen Region Ryfylke und des Lysefjords nährt sich nicht nur aus dem Renommee seines berühmtesten Vertreters. Allein entlang des leuchtenden Fjords reiht sich eine Naturattraktion an die nächste. Platz zwei nimmt dabei der Kjerag ein. Von Juni bis Oktober des vergangenen Jahres hat man hier laut Statistik zwischen dreißig- und Besucher registriert, erklärt Hes- sel Haker, Marketingexperte der Destination Ryfylke. Diese Felsformation hat sich nicht nur zu einem nicht ganz ungefährlichen Dorado von Basejumpern und Wingsuit-Springern entwickelt, sondern stellt auch jene vor eine ganz besondere Herausforderung, die ihre Schwindelfreiheit unter Beweis stellen möchten. Der kleine Felsklumpen namens Kjeragbolten steckt nämlich zwischen zwei Felswänden eingekeilt 1000 Meter über dem Fjord und hat schon manch vermeintlichen Bezwinger ins Schwitzen gebracht. Denn erst beim Verlassen des Kjeragbolten wird einem klar, in welch schwindelnder Höhe man sich befindet und mancher bereut den beherzten Sprung auf den Stein. Da hilft es dann wenig, sich flach auf den Bauch zu legen und sich am Klumpen festzuklammern den großen Schritt zurück muss man schon im Stehen bewerkstelligen. Doch nicht jede Attraktion rund um den Lysefjord muss sich in schwindelnder Höhe abspielen. So weist Hessel Haker beispielsweise auf die erst unlängst eingeführten Kajak-Touren hin, bei denen man den steil aufragenden Felswänden und den hier heimischen Seehunden ganz nahe kommt. Überhaupt hat die Fauna der Region einiges zu bieten: So begegnen dem Reisenden zwischen einsamen Bergstraßen und abgelegenen Wanderrouten zwar weniger Elche, dafür aber durchaus wilde Rentiere oder Schaf- und Ziegenherden, die über ihre Sommerweidegebiete ziehen. Im Nachbau des frühzeitlichen Dorfes Landa (um 1000 v. Chr.) tummeln sich Hängebauchschweine und Pferde zwischen rekonstruierten Gebäuden aus der Bronzeund Völkerwanderungszeit. Ein besonders für Familien lohnenswertes Ausflugsziel, das nicht überlaufen ist. Gleiches gilt auch für verschiedene kürzere und etwas längere Wanderungen abseits der Ameisenarmeen, die sich insbesondere zur Rush-Hour rund um die Mittags- FOTO: ANJA RÖSNER zeit am Preikestolen auf- und abwärts begegnen. So führt die Wanderung ins Tal Røssdalen und zum See Indravatnet entlang eines Baches, über Stock und Stein und durch urige Wälder in ein landschaftliches Kleinod mit einer ganz eigenen Pflanzen-, Insekten- und Vogelvielfalt. Oder man begibt sich von Levik aus, unweit der Lysefjord-Brücke gelegen, auf eine Wanderung auf den Bergrücken des Sokkaknuten. Vorbei an einer kleinen, aber feinen Hüttenanlage führt der Weg erst zum Badesee Eikelitjørna und von dort teilweise recht steil bergan. Je höher man steigt, desto faszinierender wird das Panorama. Und so schweift der Blick des Wanderers über die Lysefjordbrücke, unter der sich die mächtigen Kreuzfahrtschiffe aus Stavanger kommend, hindurchzwängen, um vorbei an malerischen Buchten Kurs auf den Preikestolen zu nehmen. Jene faszinierende Kanzel, die den Betrachter aus jeder Perspektive in ihren Bann zieht. Hjelmeland Lysefjord Stavanger Sandes Preikestolen NORWEGEN Tonstand Egersund 25 km Es gibt zahlreiche Fährverbindungen nach Skandinavien. Will man beispielsweise nach Malmö, in die Stadt des Eurovision Song Contests 2013, bietet sich die Verbindung mit Finnlines an. Sie fährt täglich in neun Stunden von Travemünde nach Malmö. Die Überfahrt dauert neun Stunden und kostet ab 140 Euro. Stena Line fährt von Rostock und Sassnitz täglich ins schwedische Trelleborg. Die Überfahrten dauern sechs beziehungsweise vier Stunden, das günstigste Angebot liegt bei 88 Euro. Weitaus länger, 20 Stunden, fährt man in die norwegische Hauptstadt Oslo. Die norwegische Color Line legt täglich um 14 Uhr vom Norwegenkai in Kiel ab. Es ist die einzige Fährverbindung von Deutschland nach Norwegen. Das Auto-Sparpaket kostet 269 Euro inklusive Kabine. Beim skandinavischen Meeresfrüchte-Büffet und einem bunten Unterhaltungsprogramm kommt ein richtiges Kreuzfahrtambiente auf. Höhepunkt ist die Einfahrt in den Oslofjord. Im Jahr 2012 nutzten 1,15 Millionen Passagiere diese Route. Mehr Zeit und Geld müssen FinnlandReisende mitbringen. Von Travemünde und Rostock aus steuert Finnlines täglich Helsinki an. Die Finnstar, Finnlady und die Finnmaid sind erst seit 2007 in Betrieb und gehören zu den größten und modernsten Fähren. Sie legen die 1132 Kilometer in die nordische Metropole in circa 28 Stunden zurück und haben Platz für bis zu 550 Passagiere. Eine Fahrt kostet etwa 500 Euro. Ein Geheimtipp unter Nordlandfahrern sind Island oder die Färöer Inseln. Das färöische Schiffsunternehmen Smyril Line fährt die beiden Länder im Dreieck Hirtshals (Dänemark)-Torshavn (Färöer)-Seydisfjördur (Island) zum Preis von etwa 250 Euro an. Zwei Tage lang ist man mit der MS Norröna wie einst die Wikinger nah am Polarkreis unterwegs und kann während der Fahrt eine unvergleichliche Natur erleben. Will man mitfahren, muss man allerdings erst in den Norden Dänemarks nach Hirtshals reisen. Einen deutschen Abfahrtshafen gibt es bisher nicht. Die Autofahrt durch das dänische Nordjütland, geprägt von weißen Sandstränden und gewaltigen Heide- und Dünenlandschaften, lässt sich aber durchaus als Teil des Urlaubs betrachten. WILLIAM HARRISON-ZEHELEIN SZ-Karte: Schnieber Informationen: Anreise mit SAS/Lufthansa nach Stavanger (über Oslo oder Kopenhagen). Per Auto und Fähre mit Color Line oder Fjord Line. FEIERN SIE MIT UNS IM SCHEIN DER MITTERNACHTSSONNE Die angegebenen Preise gelten jeweils für eine Person mit Auto und können saisonbedingt variieren. Weitere Informationen: JUBILÄUMS-ANGEBOTE 12-Tage-Reise Bergen Kirkenes Bergen ab p. P.* Weitere Angebote und Buchung unter Tel. (040) oder in Ihrem Reisebüro. Privat-Foto: Privat Priv at-foto: Foto: Stephan Stephan Bauer Bauer 6-Tage-Reise Kirkenes Bergen ab 994 p. P.* * Inkl. Garantiekabine und Vollpension an Bord, zzgl. An- und Abreise 2013 feiert Hurtigruten 120-jähriges Jubiläum ein Grund für uns, Ihnen Jubiläums-Preise für ausgewählte Reisetermine anzubieten. Wir bringen Sie ganz nah heran an das ursprüngliche Norwegen mit seiner spektakulären Landschaft und einer einmaligen Tierwelt. Dank unserer großen Auswahl an einzigartigen Ausflügen nehmen Sie neue und unvergessliche Erinnerungen mit nach Hause. Feiern Sie mit uns und erleben Sie das Arktische Frühlingserwachen im Frühjahr oder die Mitternachtssonne mit 24 Stunden Tageslicht im Sommer. Jetzt buchen und Jubiläums-Preise sichern! * Inkl. Nonstop-Charterfl ug von/nach Düsseldorf, München oder Berlin, Garantiekabine und Vollpension an Bord Reisezeitraum März bis September 2013 Hurtigruten GmbH Burchardstr Hamburg Tel.: (040) Fax: (040) NOORWEGEN ALLEEN TOERISME NIET TERLOOPS GEEN LEZERSAANB. alleen voor intern/eigen gebruik Nasjonal presse fanger de gode historiene Vi fikk dekning i nasjonale medier med fokus på de gode historiefortellerne blant våre medlemmer. Gjennom å by på våre unike opplevelser skaper vi oppmerksomhet i riksdekkende presse. Synlighet i VG, Dagbladet og ulike livsstilsmagasiner. Sommer KARIS FAVORITTER Når vi prater med Kari har hun nettopp hentet hjem en sølvmedalje fra et mesterskap i Tarifa i solfylte Spania, men det var hjemme på Solastranda hele kite-eventyret startet. Strendene våre er helt klart det jeg liker best ved hjemstedet mitt. Her ligger landets flotteste sandstrender og sanddyner på rekke og rad sammen med krystallklart vann, forteller Kari som mener at området er helt ideelt for kiting. Her er det er god plass til vindsurfing. Det at det blåser i alle vindretninger er noe som passer henne utmerket. Flotte ferieminner Kari har gode ferieminner fra Ryf ylke og Stavanger. Hun kommer fra en aktiv familie, og sommerferien var ikke noe unntak. Feriene var fylt med aktiviteter, enten det var fjellturer, fiske eller vannsport. Da jeg var mindre og foreldrene mine spurte om hva jeg ønsket å gjøre i sommerferien svarte jeg alltid at jeg ville reise til Ryfylke for å drive med sommersport, forteller kiteren. Best i byn Når badetøyet henger til tørk har Kari noen anbefalinger til hvilke steder man bør besøke i sentrum. Den fargerike Øvre Holmegate er en klar favoritt. Jeg elsker denne plassen med de spesielle butikkene og kafeene. Sjokoladepikene er jo helt fantastisk. Når jeg får smaken på deres hjemmelagde sjokolade går jeg helt bananas. Bøker og Børst sin kaffe er også en et must, anbefaler hun. Verdensmesteren skal i store deler av ferien være i Spania, Lofoten, Stavanger og Italia. I slutten av august kan man midlertidig få mulighet til å kite sammen med Kari i Stavanger. Jeg skal arrangere bølge-camp, så her kan kitere melde seg på for å lære seg å kjøre bølger. Om man kan kite på forhånd er det bare til å melde seg på dette kurset, oppfordrer Kite-Kari. Kari Schibevaag Fra: Stavanger (Madla) Jobber med: Kiter og eier av Alder: 34 Bragder: Sju ganger verdensmester i kiting og åtte ganger World Snow Kite Master. Aktuell med: Luekolleksjon og bølgecamp Foto: Marius Arnesen Strand i verdensklasse Stavanger Foto: Emilie Ashley Foto: Terje Rakke, Nordic Life Stavangerregionen kan by på mange uforglemmelige sommerminner for feriefolk i alle eldre. passer for familier med småbarn og ungdom. Og ikke minst et program som har aktiviteter som foreldrene også kan ha stor glede av. TEKST: CHRISTINA SUNDLI-HÄRDIG Ankomst til Preikestolhytta på Jørpeland. Det er en to til tre timers tur begge veier, med muligheter for å bade på veien. Vel oppe på Preikestolplatået er det 604 meter rett ned og det er en utsikt man bare kan drømme om. Ta med deg en god matpakke og drikke. Sommer i Vest fikk kommersiell leder i Region Stavanger, Heidi Jeanette Nygård til å sette sammen den ultimate Stavangerferie for en trebarnsfamilie. Vi har noe for alle. Enten du vil ha nervepirrende aktiviteter, store smaksopplevelser eller bare nyte strandlivet. Her skjer det noe hele sommeren, sier Heidi Jeanette. Foto: Terje Rakke, Nordic Life TEKST: CHRISTINA SUNDLI-HÄRDIG I vår var hun aktuell som ekstremsportdeltager i TV-serien «Oppdrag Nord-Norge». Til vanlig reiser hun verden rundt for å konkurrere og oppdage nye steder hvor hun kan utfordre naturkreftene. Foto: Terje Rakke, Nordic Life Stavangerjenten, Kari Schibevaag er verdensmester i kiting. I sommer skal hun surfe på lokale bølger og oppsøke andre sommerfavoritter i hjembyen. En av trendene i reiselivet er at de reisende i større grad er opptatt av å være aktiv i ferien, og de ønsker å delta på aktiviteter fremfor å bare være tilskuere, og dette er noe som regionen har tatt høyde for. Heidi Jeanette har satt sammen et ferieprogram som FOR STORT OG SMÅTT hengekøyer ved vannet, hengende i fjelltoppen og i toppen av et tre. DAG 3 Tema: Yrende byliv I slutten av juli arrangeres NordEuropas største matfestival i hjertet av Stavanger Gladmat festivalen. På dagtid er det opplevelser for hele familien, mens på kveldstid arrangeres det konserter og andre kulturopplevelser for de litt eldre. DAG 1 Tema: Sprekinger på tur Under arrangementet blir den lille øyen Natvigs Minde i Stavangers havnebasseng gjort om til en øy hvor kun barn har adgang. Barna hentes med båt midt i Vågen, og returnerer noen timer senere. DAG 2 Tema: Aktiviteter for alle Hver fredag i sommer kan alle delta på morsomme aktiviteter som padling i kano og kajakk, bading, fiske, hinderløyper, klatring og rappellering på Prei kestolen Baseca mp. Deres aktiviteter utføres på tre området fjellcamp, vanncamp og trecamp. I uke 29 arrangeres det familiecamp med tilhørende overnatting. I løpet av et tredagers program overnatter man i Noen steinkast unna festivalområdet ligger Norsk Oljemuseum og Hermetikkmuseet. På Norsk Barnemuseum har de i sommer en utstilling om leketøy. Den Kulturhistoriske Lekeparken har 15 ulike leker og spill utendørs. DAG 4 Tema: Barnslig moro Hva er vel en familieferie uten fart, spenning og gledeshyl? 2,5 mil utenfor Stavanger sentrum ligger Kongeparken med over 50 aktiviteter. Årets nyhet er den største og våteste noensinne. Fossen er en tømmerrenne-opplevelse det ikke finnes maken til. I tillegg kan man blant annet lage sin egen sjokolade, være brannmann for en dag eller kjøre Norges største bobbane. DAG 5 Tema: Strand og spa Ferien avsluttes på de langstrakte Jærstrendene. Her er det fantastisk å gå tur, bygge sandslott, bade og ha piknik. Etter strandbesøket kan man blir dullet med på det nærliggende Nordsjøbadet som har fem behandlingsrom og velværeavdeling med motstrømsbasseng, badstuer og kaldtvannskulp. Utgiver: Cox Bergen AS - Prosjektleder: Christina Sundli-Härdig - Grafisk design: Sigve Solberg/Cox - Annonser: Cox - - Trykkeri: BT Trykk 4 5 SOMMER I VEST DIN REISEGUIDE 2013

Årsrapport 2012. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2012. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport 2012 Forsidefoto: Terje Rakke / Nordic Life Bakgrunnsfoto: Bjørn Hagen Aakre Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 8 11 Styrets beretning 12 Tiltakene i 2012

Detaljer

Årsrapport 2014. Finnøy, Rennesøy, Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Sokndal og Sirdal

Årsrapport 2014. Finnøy, Rennesøy, Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Sokndal og Sirdal Årsrapport 2014 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag nsatte og styret 8 11 Styrets årsberetning 2014 12 Tiltakene i 2014 14 enerell markedsutvikling i 2014 16 Kommunikasjon 18 Kongress og

Detaljer

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport Innhold Foto: S. Sigbjørnsen / Region Stavanger Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 6 9 Styrets beretning 10 Tiltakene i 12 Markedsutviklingen i 14 Kommunikasjon 16

Detaljer

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport 2009 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Innhold Reiselivsdirektøren har ordet Ansatte/styret Styrets beretning Tiltakene i 2009 Kommunikasjon Kongress Ferie & fritid

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

Årsrapport 2011. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2011. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport Foto: Terje Rakke / Nordic Life Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 8 11 Styrets beretning 12 Tiltakene i 14 Markedsutviklingen i 16 Kommunikasjon 18 Kongress

Detaljer

Årsberetning Fjord Norge AS 2009

Årsberetning Fjord Norge AS 2009 Årsberetning Fjord Norge AS 2009 www.fjordnorway.com 2 Explore Fjord Norway Innholdsfortegnelse Organisasjon og ledelse side 2 Fjord Norges styre side 3 Administrerende direktør har ordet side 4-5 Markedsutvikling

Detaljer

www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING

www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING 2013 Fjord Norges styre 2013 Organisasjon og ledelse Innholdsfortegnelse Nasjonal turistveg Sognefjellet. Rune Nilsson for Statens vegvesen 2 STYRETS LEDER

Detaljer

www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING

www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING 2014 Fjord Norges styre 2014 Organisasjon og ledelse Innholdsfortegnelse Trugetur på Aurlandsfjellet med Flåm Guide Service med utsikt over Aurlandsfjorden.

Detaljer

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Per 100209 Innhold: 1.0 Forord 2.0 Rapport status 2.1 Historie 2.2 Økonomi 2.3 Virkeområder 2.4 Prosjektarbeid

Detaljer

Årsberetning Fjord Norge AS 2010

Årsberetning Fjord Norge AS 2010 Årsberetning Fjord Norge AS 2010 www.fjordnorway.com 2 Explore Fjord Norway Innholdsfortegnelse Organisasjon og ledelse side 2 Fjord Norges styre side 3 Administrerende direktør har ordet side 4-5 Markedsutvikling

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2014 You have to be here to believe it. 2 Sverre Hjørnevik, Fjord Norway Innholdsfortegnelse Felles innsats gir resultater 5 FJORD NORGE 7 Visjon 7 Forretningsidé 7 Målsetninger

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG 2014 visitbergen.com Tall Ships Races, 24.-27. juli 2014 Bergen satser på arrangementsturisme Følg Bergen Reiselivslag på visitbergen INNHOLD 1 REISELIVET I TALL 4-7

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... «Kun hver 6000. jordboer har muligheten til å se Aurora i sitt eget hjemland. Resten av menneskeheten må reise for

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD. Året 2014... 5. Om NordNorsk Reiseliv AS... 7. Prosjekter, råd og utvalg... 9. Økonomi...

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD. Året 2014... 5. Om NordNorsk Reiseliv AS... 7. Prosjekter, råd og utvalg... 9. Økonomi... ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD Reiselivet på terskelen til en spennende fremtid!... 3 Året 2014... 5 Om NordNorsk Reiseliv AS... 7 Prosjekter, råd og utvalg...

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2012

Nøkkeltall for norsk turisme 2012 Nøkkeltall for norsk turisme 2012 ISSN 1894-0595 Forsidefoto: CH - Visitnorway.com Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 22 00 25 00. Faks 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. TERJE NESTHUS/FJORD NORWAY 2 Innholdsfortegnelse FELLES MARKEDSFØRING OG SALG GIR RESULTATER 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013 EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING VisitOSLO 2013 INNHOLD ÅRSBERETNING 2013 02 VISITOSLOS STRATEGISKE FUNDAMENT 04 REISELIVSÅRET 2013 05 HOTELLSTATISTIKKEN 13 TURISTINFORMASJONEN 14 WEB OG UTVIKLING 17

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

You have to be here to believe it. Fjord Norge AS ÅRSBERETNING

You have to be here to believe it. Fjord Norge AS ÅRSBERETNING You have to be here to believe it. Fjord Norge AS ÅRSBERETNING 2011 Sverre Hjornevik/Fjord Norge AS 2 Fjord Norges styre 2011 STYRETS LEDER Kjetil Smørås Direktør, Augustin Hotel/Grand Hotel Terminus.

Detaljer

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge. NORGE: Norge er vårt største og viktigste marked og utgjør to tredjedeler av alle registrerte overnattinger i Nord-Norge. Det er viktig å fortsette jobben med å øke kjennskap til og kunnskap om Nord Norge.

Detaljer

Lyngsfjord Adventure INNHOLD VISSTE DU AT

Lyngsfjord Adventure INNHOLD VISSTE DU AT ÅRSRAPPORT 2012 1 INNHOLD Lyngsfjord Adventure 2 VISSTE DU AT En pressemelding fra Innovasjon Norges kontor i Tyskland og NNR som beskriver den økte nordlysaktiviteten vakte stor oppmerksomhet og ble publisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 BÆREKRAFTIG DESTINASJON DESTINASJON RØROS T: + 47 72 41 00 00 E: post@rorosinfo.com W: www.roros.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DESTINASJON RØROS... 3 1.1 Generell informasjon

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer