Årsrapport Finnøy, Rennesøy, Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, Lund og Sokndal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Finnøy, Rennesøy, Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, Lund og Sokndal"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Forsidefoto: Terje Rakke/Nordic Life Bakgrunnsfoto: Gunhild Vevik

3 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 8 11 Styrets beretning 12 Tiltakene i Generell markedsutvikling i Kommunikasjon 18 Kongress og arrangementsturisme 28 Ferie og fritid 36 Vertskap 48 Årsregnskap 52 Resultatregnskap 54 Balanse 55 Noter 56 Revisjonsberetning 58 Medlemmer 60

4 4 Foto: Monica Larsen / Region Stavanger Reiselivs direktøren har ordet Stavangerregionen med god vekst i viser en veldig positiv utvikling i reiselivsnæringen i Stavangerregionen med høyt aktivitetsnivå og fokusert innsats innen MICE, arrangementsturisme og ferie-/fritidsmarkedet. Stavangerregionen har en samlet oppgang i totale hotellgjestedøgn på hele (3,5 %) fra Sommersesongen hadde en samlet oppgang på 1,6 % (5 548 gjestedøgn). Vi er en av regionene i Fjord Norge med størst prosentvis vekst innen ferie- og fritidsmarkedet 18,8 %, mens kurs- og konferanse markedet viser en nedgang 10,1 %. Yrkestrafikken viser en liten nedgang 1,2%. Stavanger Lufthavn Sola hadde en kraftig vekst av reisende på 5,8% i Speiselt kraftig var økningen av ferie- og fritidsreisende, og veksten av utenlandspassasjerer var på hele 12,6% i juni, 14% i juli og 13% i august. Samtidig fortsetter den sterke veksten som cruisedestinasjon og det settes fokus på økt verdi skapning og produktutvikling for målgruppen. Fra har regionen vokst med hele 43 % ( ) flere ferie- og fritidsreisende og 10 % (9 946) økning av kurs- og konferansegjester. Lysefjorden med Preikestolen og Kjerag har virkelig blitt befestet som en sterk trafikkdriver overfor både det norske og internasjonale markedet. Journalister, turoperatører og besøkende uttrykker begeistring over mangfoldet, kontrastene og tettheten mellom naturopplevelser, kulturtilbudene, og ikke minst gode og unike matopplevelser i Stavangerregionen. I tillegg er vi Norges 3. største kongressby og regionen har hatt stor suksess med arrangementsturismesatsingen. Arrangementene har en veldig viktig profil- og verdiskapingseffekt for regionen, og med fokus på økt verdiskapning på allerede etablerte arrangement og utvikling av nye, vil dette bli et viktig næringsbein for hele regionen. Hele fem nye medlemskommuner er kommet inn i Region Stavanger i 2013 og vi teller 13 medlemskommuner ved årsskiftet. Dette vil kreve et sterkt fokus på utvikling av nye produkt- og markedsløsninger, samtidig som det er en stor styrke for oss som reiselivsregion. Posisjonering, samhandling og stort engasjement fra alle aktører vil være avgjørende for at vi skal lykkes i årene som kommer. Sammen skal vi jobbe mot et felles mål om å bli den beste reiselivsdestinasjonen i Norge. Reiselivsvekst gir viktig verdiskapingstilvekst i regionen, og sikrer opprettholdelse av flyruter, restauranter, konferansefasiliteter, kulturtilbud, aktiviteter, servicetilbud og transport, med stor verdi for lokalsamfunnet og andre deler av næringslivet. Dette er viktig for å kunne fremstå som en attraktiv vekstregion for tilflyttere, besøkende og fastboende. Vi ser frem til å videreutvikle reiselivet som en vekstnæring i regionen, og takker medlemmene, kommunene og samarbeidspartnerne for solid engasjement i et aktivt og målrettet reiselivsår! Med ønske om et godt reiselivsår i 2014 Elisabeth Saupstad Reiselivsdirektør, Region Stavanger BA

5 Sammendrag årsrapport 2013 Region Stavanger har hatt et høyt aktivitetsnivå på salgs- og markedsaktiviteter mot ferie- og fritidsmarkedet, kurs- og konferansemarkedet og arrangementsturismemarkedet i Strategisk og fokusert satsing på utvalgte markeder og målgrupper, har gitt resultater for både reiselivsnæringen, øvrig næringsliv og regionen generelt i form av omdømmebygging, verdiskaping og gjestedøgn. Stavangerregionen fortsetter å ta markedsandeler Samlet kommersielt marked 2013 var på gjestedøgn, med andel hotellgjestedøgn på Nedgangen i totale gjestedøgn var på fra 2012 var på 5 %. Hvor den største nedgangen skyldes en ny faktor for utregning av antall gjester per boenhet på camping og i bobil. Nordmenn står for nedgang på 4% og utlendingene en nedgang på 7 %. Hotellgjestedøgnene stod for en økning på 3,5 % fra 2012 til Sommersesongen hadde en samlet økning på gjedstedøgn til gjestedøgn, med 176 flere nordmenn til gjestedøgn, og flere utlendinger opp til gjestedøgn. Fordelingen mellom nordmenn og utlendinger er 76 % / 24 % gjennom året, og 71 % / 29 % i juni august. For første gang var Stavanger i 2013 Norges nest største cruisedestinasjon. Over cruise gjester kom til Stavanger, fordelt på hele 196 utenlandske cruiseskipsanløp. I 2012 var det gjester, fordelt på 166 cruiseanløp. Kun Bergen tok imot flere cruisegjester enn Stavanger i Communication goes even more viral Kommunikasjonsarbeidet i Region Stavanger omfatter websider, brosjyrer, kart, mobilapplikasjoner, sosiale medier, oppdatering av eksternt informasjonsmateriell, nyhetsproduksjon, bildearkiv, visnings turer for internasjonal presse/media, mediebearbeiding, redaksjonell omtale nasjonalt og internasjonalt, samt turistinformasjon og «Kjenn din egen region» -kurs for næringen og kommunene. hadde flere unike brukere (+ 9 %), med besøkende flest fra Norge, Storbritannia, Tyskland, USA, Sverige og Danmark med følgende vekst: Norge (+4 %), Storbritannia (+38 %), Tyskland (+9 %), USA (+20 %), Sverige (+5 %) og Danmark (+9 %). Andre interessante økninger kommer fra land/områder som Belgia (+47 %), Canada (+55 %), Romania (+93 %), Kina (+40 %) og Hong Kong (+40 %). Sammenlignet med resten av Fjord Norge er nummer to i antall besøkende etter På rangeres Stavangerregionen blant topp tre reisemål i de ulike kampanjene. Region Stavanger BA er aktivt til stede på Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Linkedin, Youtube, Google+ og Flickr. Facebook-siden har nådd en økning på 237 % på mindre enn ett år, og per januar 2014 har vi følgere, mot i Nyhetsbrevet som sendes ut til alle våre kontakter ble sendt ut i 5 utgaver med 76 artikler i Det ble gjennomført 80 visningsturer for internasjonal presse og media (70 i 2012). Feel free-brosjyren er den offisielle guiden for Stavanger, Sandnes og Jæren. Med eksemplarer fordelt på norsk, engelsk, tysk og spansk hadde guiden i 2013 samme opplag som de siste to årene. City Maps gratis attraksjons- og shoppingveiviser ble laget i et opplag på , fordelt på brettekart og kart i blokk. En økning fra året før. Stavanger turistinformasjon hadde ca besøkende, med ca registrert betjent i skranken (nedgang fra henholdsvis og i 2012). 5

6 6 Konferanse- og arrangementsmarkedet Region Stavanger har den overordnede rollen for å øke verdiskapning innenfor det nasjonale og internasjonale møte- og kongressmarkedet, kalt MICE (Meetings, Incentive, Conventions and Exhibitions/ Events). Undersøkelser viser at en kongressgjest legger igjen NOK pr dag. En gjennomsnittlig konferanse i vår region har ca. 250 deltagere over tre dager, noe som tilsvarer NOK Kongressavdelingens salgs- og markedsføringsaktiviteter har i 2013 vært omfattende, med spesielt fokus på salgsutløsende tiltak og markedskartlegging. Det har blitt gjennomført en rekke profilerings arrangementer og nettverkstreff, salgsbesøk, visningsturer, messer og workshops. Arbeidet mot beslutningstakere innen fagmiljøer og lokalt næringsliv har blitt viet ekstra fokus, med informasjon om hvorfor de bør legge sitt neste arrangement til Stavanger. Arbeidet omfatter blant annet tiltak som Selg Stavangeregionen, Stavangerregionen i Oslo, Ambassadør programmet, visningsturer og bransjebesøk, aktivt medlemskap i ICCA I nternational Congress and Convention Association, Norwegian-British Chamber of Commerce og Norway Convention Bureau og en rekke arrangerte lunsjseminarer og lignende opp mot fagmiljøene på Universitetet i Stav anger, IRIS og Stavanger Universitetssykehus gjennom hele året. Region Stavanger har vært en katalysator og pådriver for å få flere idrettsarrangement til regionen. Destinasjonsselskapet har de siste tre årene jobbet strategisk med arrangementurisme. Arbeidet ble i 2013 forankret hos medlemmene og medlemskommunene. Ferie- og fritidsmarkedet Fokusert satsing på det nasjonale og internasjonale ferie- og fritidsmarkedet i samarbeid med Fjord Norge, Innovasjon Norge, medlemsbedriftene og omfattende kampanjesatsing sammen med flyselskapene og Avinor har gitt gode resultater i Stavangerregionen tar markedsandeler innen ferie- og fritidsmarkedet i Fjord Norge, og opprettholder den sterke veksten fra Nordmenn står for mer enn 2/3 av sommertrafikken. Region Stavanger deltok i Fjord Norges salgs- og markedstiltak mot utvalgte markeder (Tyskland, Nederland, Storbritannia, USA, Spania, Danmark og Sverige), Innovasjon Norges Norgeskampanje i tillegg til egen weekendkampanje mot det norske nærmarkedet, samt mediebearbeiding nasjonalt og internasjonalt. Vi deltok også i Innovasjon Norges høstferiekampanje i samarbeid med flere medlems bedrifter. I Turismeprosjektet ble det investert 10 mill. kr (totalt 100 mill. kr. i perioden ) sammen med Avinor og flyselskapene i markedene Nederland, UK, Spania, Danmark og USA med salgsutløsende markedsaktiviteter rettet mot par og enslige uten barn. Region Stavanger deltar i Innovasjon Norge og Fjord Norges nasjonale temasatsing for hiking/ vandring mot det internasjonale og nasjonale markedet. Vi er involvert i nettverksprosjektet «Vandring i Rogaland» med 20 utvalgte turer (fem i Stavangerregionen) i egen brosjyre med opplag på (norsk, engelsk og tysk).

7 Litladal Rennesøy. Foto: Nono Dimby

8

9 Administrasjonen Region Stavanger BA, destinasjonsselskapet for Stavanger, Sandnes og Jæren bestod per 31. desember 2013 av følgende ansatte: Elisabeth Saupstad, Reiselivsdirektør Gunhild Vevik, Produktsjef / Administrativ leder Ellen Frisvold, Salgssjef ferie/fritid Lene Lunde, Webutvikler/Webmaster Per Morten Haarr, Salgssjef kongress Liv Kristina Bantel, Kommunikasjonsrådgiver/Teamleder turistinformasjonene (permisjon) Inger-Sigrun Slagstad Vik, Informasjonsmedarbeider Carmen Cristina Carpio Pettersen, Prosjektkoordinator Sosiale Medier/Informasjonsmedarbeider Michelle Milas, Researcher MICE Henrik Di Lorenzo, Kommunikasjonsrådgiver/Teamleder turistinformasjonene (vikar) Anne-Gina Fredriksen, Prosjektleder Turismeprosjektet (engasjement) Elisabeth Saupstad Gunhild Vevik Ellen Frisvold Lene Lunde Per Morten Haarr Liv Kristina Bantel Inger-Sigrun Slagstad Vik Carmen Cristina Carpio Pettersen Michelle Milas Henrik Di Lorenzo Anne-Gina Fredriksen Bakgrunnsfoto: Gunhild Vevik Ansattefoto: Monica Larsen, Anne-Lise Norheim, Gunhild Vevik 9

10 Foto: Gunhild Vevik

11 Styret Region Stavanger BA styret : STYRELEDER Sigrid-Helene Risa, Scan One AS, valgt NESTLEDER Karton Nilsen jr., Folkehallene IKS, valgt STYREMEDLEM Harald Minge, Næringsforeningen i Stavanger-regionen, valgt Kristine Hernes, Stavanger kommune, valgt Lars Rødne, Rødne Fjord Cruise AS, valgt Therese Oddsen, Kongeparken, valgt Magne Torgersen, Rica Hotels Vest AS, valgt Erling Brox, Greater Stavanger Economic Development, valgt Lars Ola Solstad, Radisson BLU Atlantic hotel, valgt VARA Bjørn Moi, Destinasjon Jæren, valgt Marianne Jørgensen, Stavanger kommune, valgt Kolbjørn Sandve, Gjesdal kommune, valgt

12 12 Styrets beretning 2013 Virksomheten Region Stavanger BA, Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren er et felles salgs- og markeds føringsorgan for organisasjoner, institusjoner, bedrifter og kommuner som har interesser knyttet til reiselivsnæringen i Stavangerregionen. Organisasjonen skal gjennom samling og koordi nering av krefter og interesser, arbeide for å gi våre medlemmer og vår region raskere vekst og bedret lønnsomhet. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i Region Stavanger BA anses som meget godt, og det er i 2013 ikke iverksatt særskilte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Personalet har meget god kompetanse, og styret ser seg fornøyd med samarbeidet mellom de ansatte og næringen. Sykefraværet i 2013 var på 95 dager, som utgjør ca. 3 %. Mye av dette skyldes sykdom i forbindelse med to svangerskap. Selskapet hadde ingen større skader eller ulykker i Likestilling Selskapet har like vilkår for menn og kvinner når det gjelder lønns-, personalpolitikk og alle øvrige forhold. Styret består av ni medlemmer og tre varamedlemmer, av disse er fire kvinner. Blant de ni fast ansatte og to ansatte på engasjement, er ni kvinner og to menn. I tillegg var det fem sesongarbeidere i turistinformasjonene. Med bakgrunn i den faktiske kjønnsfordelingen er det ikke funnet nødvendig å iverksette tiltak for å fremme likestilling. Både styret og ledelsen er imidlertid bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling både i virksomheten og i styret. Ytre miljø Region Stavanger BA forurenser ikke det ytre miljø. Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en riktig oversikt over utviklingen og resultatet av virksomhet. Resultatregnskap Region Stavanger BAs driftsinntekter utgjorde i 2013 kr mot kr i Turisme prosjektet er integrert i selskapets regnskapstall. Turismeprosjektet alene står for et underskudd på kr akkumulert over flere år. Selskapet fikk et negativt årsresultat på kr

13 Balanse Totalkapitalen pr var kr Egenkapitalen var på kr Dette gir en egen kapitalandel pr på 34,54 % av totalkapitalen. Forutsetningen om fortsatt drift Styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er til stede jfr. regnskapsloven 3-3. Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med dette. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Stavanger, 5. mars 2014 Sigrid-Helene Risa Styreleder Karton Nilsen Nestleder Harald Minge Styremedlem Erling Brox Styremedlem Lars Ola Solstad Styremedlem Lars Rødne Styremedlem Therese Oddsen Styremedlem Kristine Hernes Styremedlem Magne Torgersen Styremedlem 13

14 Foto: Terje Rakke / Nordic Life

15 Tiltakene i 2013 Hva har vi gjort for å nå våre mål?

16 Generell markedsutvikling i 2013 Samlet kommersielt marked (antall gjestedøgn) Marked I alt Endring Endring Betydning Nordmenn % Utlendinger % Storbritannia % Tyskland % Nederland % Sverige % Danmark % USA % Spania % % Frankrike Italia % Russland % Kilde: Samlet marked Totale hotellgjestedøgn Gjestedøgn Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totale gjestedøgn Kilde: Totale gjestedøgn Kilde: * Tallene i 2013 ikke er sammenlignbare med tidligere år. Det gjelder særlig camping/hytte. Antall camping-/hyttegjestedøgn har gått ned i 2013 til tross for at registerendringene har gitt flere bedrifter. Dette skyldes i stor grad at SSB også har endret faktorene for antall personer per campingvogn, bobil mv. og de faktorene har stort sett blitt lavere. Faktoren var tidligere 3,1, men nå kan regionene selv sette faktor. Faktoren er nå i gjennomsnitt på 1,7 2,2 personer per boenhet. Denne endringen har gitt større utslag en forventet i Samlet marked 2013 var på gjestedøgn, med andel hotellgjestedøgn på Nedgangen i totale gjestedøgn var på fra 2012 var på 5%. Hvor den største nedgangen skyldes en ny faktor for utregning av antall gjester per boenhet på camping og i bobil. Nordmenn står for nedgang på 4% og utlendingene en nedgang på 7%. Hotellgjestedøgnene stod for en økning på 3,5 % fra 2012 til Sommersesongen hadde en samlet økning på gjedstedøgn til gjestedøgn, med 176 flere nordmenn til gjestedøgn,

17 og flere utlendinger opp til gjestedøgn. Fordelingen mellom nordmenn og utlendinger er på henholdsvis 76 % og 24 % gjennom året, og 71 % og 29 % i juni august. Formålsutvikling Kurs- og konferansesatsingen har vært aktiv i Fra identifikasjon av potensielle kongresser til faktisk gjennomføring kan det gå fra 2 9 år. Innsatsen i 2013 vil materialisere seg i flere år fremover. Marked Endring Endring Betydning I alt % 3,5 % Yrke % -1,2 % 59 % Ferie/fritid % 18,8 % 32 % Kurs/konferanse % -10,1 % 9 % Kilde: Både kurs- og konferansesegmentet ( ) og ferie- og fritidssegmentet ( ) har hatt en bra utvikling i 2013, mens forretningstrafikken har hatt en nedgang på gjestedøgn. Kontinuerlige feilkilder i formålsregistreringen gjør at formålsstatistikken ikke nødvendigvis viser nøyaktig fordeling mellom yrkesreisende, ferie- og fritidsreisende og kurs- og konferansedeltakere. Vekstmål Marked IB 2010 Mål 2014 Vekstmål * %-vekstmål Vekst %-vekst I alt % Yrke % % Ferie/fritid % % % % Kurs/konferanse 19 % Kilde: * Vekstmålet er større enn differansen mellom IB 2010 og mål 2014 grunnet avvik mellom SSB-statistikken og andel medlemsbedrifter. I forhold til målbildet i forretningsplan for Region Stavanger gjenstår en samlet vekst på hotellgjestedøgn for måloppnåelse, med gjestedøgn innen ferie- og fritidsmarkedet og gjestedøgn fra kurs- og konferansemarkedet. 17

18 Kommunikasjon

19 mot nye høyder Stavangerregionens offisielle nettside inneholder det man trenger å vite som besøkende til regionen. Alle Region Stavanger BAs medlemmer presenteres kostnadsfritt og eksklusivt på siden. Som en del av medlemsfordelene er det også publisering videre til fjordnorway.com, og visitnorway.com med over 14 millioner besøkende årlig. I tillegg distribueres produktinformasjon og arrangementer til andre nettsteder, blant annet aftenbladet.no. Informasjon ligger også i Visit Norways mobilapplikasjon som henter ut kartbeskrivelser, produkter og arrangement fra våre oppføringer. Nettsiden vår har hatt en økning i 2013 på 7 % i antall besøk til nettstedet. I tall er dette rundt flere besøk. Totalt hadde vi besøkende mot besøkende i Unike brukere økte fra i 2012 til i 2013, en økning på rett over 9 % endte med hele sidevisninger, en økning på 3,76 % fra sidevisninger året før. Det besøkes 3,37 sider per besøkende, en liten nedgang på 3,41 % fra året før. Gjestene bruker altså kortere tid på nettstedet enn året før, noe som er resultat av det siste årets tematisering og omstrukturering. Tall fra visitnorway.com viser at besøkende til siden er , et daglig snitt på Internasjonal trafikk er 84,89 %, mens besøkende fra Norge er 15,01 %. Spesifikke tall for Region Stavanger på visitnorway.com er sidevisninger. Av de besøkende fra nettstedet til regionstavanger.com utgjorde 27 % det norske markedet. Sammenlignet med resten av Fjord Norge er regionstavanger.com blant topp tre i antall besøk. Hos visitnorway.com skårer Stavangerregionen blant topp tre reisemål i de ulike kampanjene. Visitors to regionstavanger.com. 19

20 20 Topp 10 besøkt innhold på destinasjonssiden til Stavangerregionen på visitnorway.com 1. Nederlandsk destinasjonsside fra (2012) til unike sidevisninger i % 2. Engelsk destinasjonsside (2012) til unike sidevisninger i % 3. Norsk destinasjonsside fra 805 (2012) til unike sidevisninger i % 4. Amerikansk destinasjonsside fra 248 (2012) til i % 5. Tysk destinasjonsside fra (2012) til unike sidevisninger i % 6. Spansk destinasjonsside fra (2012) til unike sidevisninger i % 7. Engelsk destinasjonsside (henv. Fjord Norge) fra 240 (2012) til unike sidevisninger i % 8. Attraksjoner i Stavangerregion amerikansk versjon fra (2012) til unike sidevisninger i % 9. Polsk destinasjonsside fra (2012) til unike sidevisninger i % 10. Where to go_us_fjordnorway Stavanger region fra 210 (2012) til unike sidevisninger % Unike sidevisninger på destinasjonssidene til Stavangerregionen har en topp den 7. og 8. august 2013 hvor den over natten fra 7. aug 8. aug. går fra unike sidevisninger til (mot i 2012: 7. aug.: og 8. aug.: 1 643). En forklaring på dette hoppet i besøkende er blant annet et bilag som kom ut i forbindelse med turismeprosjektet sine kampanjer i denne perioden. I tillegg ser vi en økning i sidevisninger på den nederlandske destinasjonssiden på over %, noe som er direkte knyttet til sommerkampanjer i forbindelse med Turismeprosjektet. I tillegg ser vi også en enorm økning på spanske og engelske sider, noe som også kan knyttes til samme prosjekt. Norske og amerikanske sider har også sett en voldsom økning. Webutvikling Kampanjer på nettsidene I 2013 var det fokus på tematisering og sesong i det som ble kommunisert på regionstavanger.com. Det ble laget totalt syv kampanjer/temasider etter sesong/ høytid/tema. Følgende kampanjer ble lansert: 1. Topp ti ikoniske attraksjoner (sommerkampanje + Instagram) 2. Fra Jernalder til Viking (kulturhistorie) 3. Topp fem for musikkelskeren (kultur) 4. Topp ti høstferieaktiviteter for barnefamilier (Barn og familie) 5. Høst i Stavangerregionen (generelle aktiviteter om høsten) 6. Din guide til julehandel i Stavangerregionen (fokus shopping og kafeer) 7. Finn den gode julestemningen i Stavangerregionen (fokus kultur og mat) Alle kampanjer samles under banneret Vi anbefaler topp tips/ Editor s top tips på forsiden av regionstavanger.com. Det er fokus på at man følger strategiske tema allerede lagt til grunn; natur, mat og kultur, samt barn og familie. Nylansering av kongressidene på regionstavanger.com En stor oppgradering av kongressidene på regionstavanger.com ble foretatt i løpet av Sidene skal nå svare bedre til behovet til de/dem som enten ønsker å arrangere en konferanse til Stavangerregionen, eller de/dem som skal delta på en konferanse i regionen. Et sprekere visuelt uttrykk har blitt presentert og det skal være enklere å finne frem.

21 Tatt i bruk ny flexslider (bildespillvisning) Den nye webparten flexslider ble tatt i bruk i En flott måte å vise frem regionens flotte steder. Visuell profilering av Stavangerregionen står i høysetet på nettsidene, og meningen er at gjestene skal bli begeistret og inspirert, og velge Stavangerregionen som reisemål. Vi har blant annet tatt i bruk en del nye bilder (CH/Visitnorway.com), og alle våre 13 kommuner er representert i bildespillet samt våre viktigste fyrtårn. Tatt i bruk meganavigasjon I løpet av 2013 har vi tatt i bruk funksjonen meganavigasjon på nettsiden. Denne er en slags uttrekksmeny som vises ved å holde musepeker over menyvalgene øverst. Den skal hjelpe brukeren å navigere lettere frem og tilbake på nettstedet. Her åpnes det for mulighet for å trekke frem spesielle produkter også. Turstisøk NCE lanserte ny funksjonalitet for å søke turstier og presentere turstier på hele Fjordnorge-plattformen. Region Stavanger begynte å ta i bruk sidetypene i løpet av senhøsten Det gjenstår enda litt arbeid for å optimalisere disse sidene opp mot sesongen Foreløpig har vi publisert seks vandreturer: Bynuten Jærstrendene fra Vigdel til Bore Mor Norge og Synesvarden Mån og Månafossen Vandring til Kjerag Vandring til Preikestolen Oppgradering produktpresentasjoner på nett I løpet av 2013 har det blitt gjort en omfattende oppgradering av alle bilder på flere produktpresentasjoner på nettsidene. Det har spesielt vært fokus på produkter uten bilder og produkter med for små bilder. Der man manglet eller hadde for små bilder, har vi vært på fotograferingsrunder i regionen og tatt bilder selv. Booking av rom og aktiviteter på regionstavanger.com Region Stavanger BA har sagt opp avtalen med Guestmaker Booking, og har i hele 2013 vært på et minimumsnivå med kun 15 bookbare produkter i løsningen. I 2013 ble det bestilt rom for NOK mot NOK i Nedgangen har vært som forventet etter at man gikk over til et minimumsnivå. Bookingløsningen vil forsvinne helt som et tilbud på regionstavanger.com fra og med april Hva skjer? det best besøkte innholdet på regionstavanger.com Kultur- og arrangementskalenderen er til enhver tid oppdatert på regionstavanger.com. Region Stavanger BA var også i 2013 i et partnerskap med kulturadministrasjonene i kommunene Klepp, Time, Hå Randaberg, Stavanger, Sandnes og Sola om felles publisering av kulturarrangementer. Det var totalt 48 personer som la inn arrangement fra våre 36 deltagende medlemsbedrifter. Kalenderen er på norsk og engelsk, og ble publisert til kommuners nettsteder og nasjonale/regionale portaler. Det nasjonalt unike samarbeidet med Aftenbladet Mediehus for publisering av våre kulturaktiviteter på aftenbladet.no har fortsatt i 2013 som tidligere. Sidevisninger på kalenderen i 2013 var på hele , en oppgang på + 37 % fra året før. Hva skjer og dens undersider (konserter/festivaler osv.) er sammenlagt de best besøkte sidene på regionstavanger.com. 21

22 22 Vi nådde målene i sosiale medier Sosiale medier er viktig del av mediehverdagen også i I år har vi sett at tendensene har endret seg siden i fjor, og vi har begynt å bruke Instagram og Google+, og har stor suksess med det. De digitale mediene har mer og mer innflytelse når det gjelder turisme og merkevarebygging, og ideer og inspirasjon hentes fra disse kildene. Turister blir påvirket av sosiale medier og blogger, og velger ut fra inspirasjon attraksjoner, hoteller og destinasjoner de ønsker å besøke. Facebook er fremdeles en viktig plattform med 874 millioner daglige brukere. I Norge, 75 prosent av befolkningen er på Facebook, og 46 prosent er innom Facebook daglig. Totalt har Facebook 1.11 milliarder brukere. Dessverre har Facebook endret mye og har nå en algoritme som gjør at gjennomsnittlig mindre en 25% av følgerne våre får se det som vi deler. For å få flere til å se må man «booste» hvert innlegg ved å betale per klikk. En person har forskjellige kontoer og er ikke alltid på Facebook, derfor er det viktig for oss å nå målgruppen vår i de forskjellige sosiale mediene og med forskjellige tiltak. Region Stavanger BA nådde sine mål, og raskere enn antatt: Google+: Øke følgere fra 0 til 55 på 12 måneder. Vi har nå mer enn 137. Pinterest: Øke følgere fra 20 i 10% på 12 måneder. Vi har nå mer enn 120. Instagram: Øke følgere i 10% på 12 måneder. Vi har nå mer enn 885. (431% økning) Facebook: Øke facebook fans i 30 % på 12 mnd til 7918 (237% økning) Twitter: Øke følgere 10% på 12 måneder til 2009 (139% økning). Vi har nådd alle målene, Instagram har økt med mer enn 300%, Google + gikk fra 0 til 137 følgere og Pinterest økte med 600%, som viser at det er den visuelle markedsføringen som fremdeles fungerer best for å reklamere i reiselivet, sammen med godt innhold i nasjonale markedsføringskampanjer. «Instagram is the place to be for brands people engage with brands 40 times more on that platform than they do on Twitter, and 20 times more than Facebook. Great for brand engagement Rapport fra WTM Synlighet nasjonalt i samarbeid med Fjord Norge Best of-kampanjen Fjord Norge, 10 flotteste opplevelsene i Fjord Norge er kåret bilder har blitt lastet opp av turister i en konkurranse på Instagram denne sommeren. Deretter har de flotteste bildene blitt stemt frem. Over nordmenn har stemt mer enn ganger på de beste turistopplevelsene på Vestlandet. 4 av bildene skal vises på Times Square i New York for å promotere Vestlandet. De 10 flotteste opplevelsene Vestlandet har å tilby er: Preikestolen, Lysefjorden og Kjerag, Bergen, Trolltunga, Hardangerfjorden, Nærøyfjorden, Indre Nordford, Geirangerfjorden, Kristiansund. Hvert vinnersted fikk opp et eget skilt som bevis på at det er en av de ti «Best of Fjord Norway» opplevelsene. Hvert skilt bruker # (hashtag) foran navnet for igjen å oppfordre nye turister til å dele sine opplevelser med verden. Det første skiltet ble satt opp ved Preikestolhytta16. oktober. Ikonbilder i profileringen Gode og unike bilder er vårt viktigste markedsføringsverktøy. Vi har suksess med våre ikonbilder, også hos våre samarbeidspartnere Fjord Norge og Innovasjon Norge. Bildearkivet ligger tilgjengelig for alle interesserte på regionstavanger.com/media. Det kommer hovedsakelig henvendelser fra presse, tur operatører, næringsliv i regionen og medlemmer i Region Stavanger BA. I 2013 tok Innovasjon Norge nye bilder fra Stavangerregionen, og vi har allerede tatt disse i bruk i mange prosjekt og tiltak. Link for nedlasting på våre sider.

23 I 2013 var det 106 personer fra 96 bedrifter (100 i 2012 og 114 i 2011), organisasjoner eller medier som har foretatt 146 bestillinger. Alt i alt ble 867 bilder bestilt mot 1257 i 2012 og 863 i Mest populære motiver er Preikestolen, Lysefjorden og Kjerag, men også Skagenkaien, Øvre Holmegate og Gamle Stavanger, fulgt av Stavanger Domkirke, mat og aktivitetsbilder, og Jærstrender. Nyhetsproduksjon og redaksjonell synlighet E-nyhetsbrev I løpet av 2013 sendte Region Stavanger BA ut 5 e-nyhetsbrev med til sammen 76 artikler, med nyheter fra destinasjonsselskapet, om medlemmer og samarbeidspartnere. Alle nyhetsbrevene ble sendt til medlemmer, samarbeidspartnere og journalister i lokale, regionale og nasjonale medier. Etter utsendelsen legges nyhetsbrevene også på regionstavanger.com/media. Redaksjonell omtale av regionen I løpet av året var Region Stavanger pådriver for å synliggjøre aktiviteter og opplevelser i ulike riksdekkende medier, livsstilmagasiner og temabrosjyrer. Fremdeles er magasiner i papirform en viktig inspirasjon for noen av våre målgrupper og et effektivt verktøy for å nå ut til en stor andel av potensielle gjester. Stor interesse fra internasjonal presse gir verdifull oppmerksomhet Pressearbeid og visningsturer for internasjonal presse er med på å gi oss verdifull synlighet i våre markeder. En god artikkel eller et positivt TV-program gir oss viktig eksponering, til en brøkdel av kostnadene ved annonsering i tilsvarende media. Arbeidet med å påvirke internasjonale medier deles inn i proaktiv, bearbeidelse og reaktiv. Gjennom å selge inn «den gode historie» fra vår region med våre samarbeidspartnere, får vi mediene på visningstur med et tematisert innhold. I 2013 hadde vi 80 visningsturer, mot 70 i Disse har vart fra en halv dag til fem dager, og med en til 10 personer. Tilrettelegging og gjennomføring av visningsturene er gjennomført av oss i tett samarbeid med medlemmene. Kombinasjoner som MaiJazz og naturopplevelser, matopplevelser og sykkelturer på Jæren, kajakk og vandring i Lysefjordområdet, kulturopplevelser langs Turistveg Jæren, urbane vandringer med historie og energiske dagsaktuelle fakta, mangfoldet av familieopplevelser, er noen av temaene som fanger interesse. Vi har mottatt presse via Fjord Norge, Innovasjon Norges utlandskontorer og Utenriksdepartementet, og noen frilanser ved direkte kontakt. Media er representert med aviser, webaviser, blogger, kokebokforfattere, bransjemagasiner, reisehåndbokforfattere, fotografer som lager egne bøker om Norge for salg i eget hjemland, tv og radio. Vi opplever i år at resultatene kommer raskere på trykk eller på nett, både som artikler, blogginnlegg og TVreportasjer. Det kan gå bare noen timer fra besøket til det er produsert en artikkel, og det er delt flotte bilder og anekdoter om regionen på sosiale medier. De ulike artiklene når ut til alt fra lesere opp til de aller største med 4,4, millioner lesere. For 2013 gir dette oss en økning på 30 40% på synlighet. 23

24 24 Størst internasjonal oppmerksomhet har vi oppnådd fra Spania, Nederland og USA, mens det hos resten har vært litt mer enn 2012; Storbritannia, Tyskland, Spania, Nederland, Belgia, Frankrike, Italia, Sveits, USA, Brasil, Kina, Sør-Korea, Russland, Polen, Canada, Japan, Danmark, Finland og Sverige. DEFGH Nr. 44, Donnerstag, 21. Februar 2013 Publicatie Datum cm2 EINE BEILAGE DER SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG NORDLANDREISEN Spitzbergen Mit dem Motorschlitten von Longyearbyen ins russische Barentsburg 48 : Lift : 31 mei 2013 : Pagina : 26 Advertentiewaarde : 7.140,00 Regio : Nederland Frequentie : 8x per jaar Oplage : Reisen wie die Wikinger Per Schiff nach Skandinavien der Uraub vor den Ferien Atemberaubende Natur, fortschrittlicher Lebensstil, ausgeprägte Familienfreundlichkeit und das große Freiheitsgefühl: Skandinavien hat so ziemlich alles, was das Urlauber-Herz begehrt. Sei es wegen der Wälder Schwedens, der Fjorde Norwegens, der Seenlandschaften Finnlands oder der Geysire Islands. Auch immer mehr Deutsche machen Urlaub im hohen Norden Europas. Knapp waren es allein im Jahr Wer mit dem eigenen Pkw, dem Wohnmobil oder dem Caravan aus Deutschland anreisen möchte, hat zwei Möglichkeiten: Entweder man nimmt den einzigen Landweg über die mautpflichtige Öresundbrücke zwischen Kopenhagen und Malmö oder man tut es den Wikingern gleich und fährt mit dem Schiff. Zwei Tage an Bord: Die Reise von Hirtshals nach Island gilt als Geheimtipp Imposantes Panorama: Die Einfahrt in den Lysefjord bei Stavanger Die Region im Südwesten Norwegens ist ein beliebtes Ziel für Wanderer, Kletterer und auch für Familien. Posieren M am Abgrund Der Preikestolen thront hoch über dem Lysefjord. Jahr für Jahr steigen mehr Wagemutige und Sportler hinauf Adrenalinkick beim Blick nach unten. Der Preikestolen zählt zu den beliebtesten Zielen in Norwegen. FOTO: A. RÖSNER VON LUTZ STICKELN ehr als erklimmen den Predigtstuhl was sich zunächst nach Kirchenrevolution anhört, entpuppt sich als neuer Rekord: Touristen haben allein von Januar bis September 2012 den Preikestolen (Predigtstuhl) erklommen, jenes markante Felsplateau in Norwegen, an dessen Rand Wanderer meist nur auf allen Vieren kriechen. Der Weg hinauf ist steil und steinig, der Ausblick jedoch, den man von hier auf den leuchtenden Fjord, den Lysefjord, genießen kann, einmalig: Gen Osten erkennt man am Ende des Fjords den Fähranleger in Lysebotn mit der berühmten Serpentinenstraße nur schemenhaft. Das gleißende Licht scheint mit dem hellen Granit der Felswände zu spielen, die sich aus dem Meeresarm erheben. Richtung Westen versperren vorgelagerte Berg- und Felswände den Blick auf die Ölmetropole Stavanger, was jedoch die meisten Gipfelstürmer nur wenig interessiert. Der Nervenkitzel, der den Preikestolen ebenso berühmt-berüchtigt wie beliebt gemacht hat, ist seine steil abfallende Abbruchkante, die hinter ihrem Überhang 604 Meter tiefer am Meeresspiegel endet. Kein Zaun, kein Warnschild versperren Weg und Ausblick typisch norwegisches Vertrauen in die Eigenverantwortung des Einzelnen. Das Erinnerungsfoto, auf dem man einen Fußbreit vor dem Abgrund stehend, sitzend oder liegend verewigt wird, ist der Ansporn nahezu aller, die sich nach oben wagen: Dafür machen sie sich gute zwei Stunden auf den Weg, vorbei am See Revsvatnet, durch lichte Buchenwälder, über Geröll und Wackersteine an der Neverdals-Kluft sowie auf Bohlenwegen über Sumpf und Morast des Krogebekk-Moores. Schwindelfrei sollte man auf jeden Fall sein, wenn man auf dem letzten Stück den Klippenweg wählen möchte, um am Ab- grund posieren zu können. Allen anderen Bezwingern sei der kurz vor dem Sehnsuchtsziel abbiegende Steig über den Bergrücken empfohlen mit ebenfalls grandioser Aussicht über Felskanzel und Fjord. Es kann schon mal eng werden auf dem Predigtstuhl, mit einer Fläche von nur 25 Quadratmetern ist er eher klein Besucher, das ist eine Steigerung von mehr als zum Vorjahr, weiß Jorunn Stokka von der Stiftung Preikestolen zu berichten. Die landesweite Studie eines norwegischen Keksherstellers, dessen Produkte sich idealerweise im Tourengepäck befinden sollte (so zumindest die Hoffnung der Marketingabteilung), hat darüber hinaus ergeben, dass die Felskanzel von 44 Prozent der befragten Norwegerinnen und Jenseits der Ameisenstraßen lockt die Region mit einsamen Tälern, Seen und Buchten Norweger zum beliebtesten Ziel landesweit erkoren wurde. Doch auch international heimst der Preikestolen eine Auszeichnung nach der anderen ein. In den immer beliebter werdenden Hitlisten für Touristenattraktionen taucht er in vielen Ländern regelmäßig auf den vorderen, teilweise sogar auf dem ersten Platz auf und lockt somit Tausende Wander- und Schaulustige aus der ganzen Welt an. Wen wundert es da, wenn einem Wanderer in FlipFlops oder gar auf Krücken begegnen? Aber die Popularität der südnorwegischen Region Ryfylke und des Lysefjords nährt sich nicht nur aus dem Renommee seines berühmtesten Vertreters. Allein entlang des leuchtenden Fjords reiht sich eine Naturattraktion an die nächste. Platz zwei nimmt dabei der Kjerag ein. Von Juni bis Oktober des vergangenen Jahres hat man hier laut Statistik zwischen dreißig- und Besucher registriert, erklärt Hes- sel Haker, Marketingexperte der Destination Ryfylke. Diese Felsformation hat sich nicht nur zu einem nicht ganz ungefährlichen Dorado von Basejumpern und Wingsuit-Springern entwickelt, sondern stellt auch jene vor eine ganz besondere Herausforderung, die ihre Schwindelfreiheit unter Beweis stellen möchten. Der kleine Felsklumpen namens Kjeragbolten steckt nämlich zwischen zwei Felswänden eingekeilt 1000 Meter über dem Fjord und hat schon manch vermeintlichen Bezwinger ins Schwitzen gebracht. Denn erst beim Verlassen des Kjeragbolten wird einem klar, in welch schwindelnder Höhe man sich befindet und mancher bereut den beherzten Sprung auf den Stein. Da hilft es dann wenig, sich flach auf den Bauch zu legen und sich am Klumpen festzuklammern den großen Schritt zurück muss man schon im Stehen bewerkstelligen. Doch nicht jede Attraktion rund um den Lysefjord muss sich in schwindelnder Höhe abspielen. So weist Hessel Haker beispielsweise auf die erst unlängst eingeführten Kajak-Touren hin, bei denen man den steil aufragenden Felswänden und den hier heimischen Seehunden ganz nahe kommt. Überhaupt hat die Fauna der Region einiges zu bieten: So begegnen dem Reisenden zwischen einsamen Bergstraßen und abgelegenen Wanderrouten zwar weniger Elche, dafür aber durchaus wilde Rentiere oder Schaf- und Ziegenherden, die über ihre Sommerweidegebiete ziehen. Im Nachbau des frühzeitlichen Dorfes Landa (um 1000 v. Chr.) tummeln sich Hängebauchschweine und Pferde zwischen rekonstruierten Gebäuden aus der Bronzeund Völkerwanderungszeit. Ein besonders für Familien lohnenswertes Ausflugsziel, das nicht überlaufen ist. Gleiches gilt auch für verschiedene kürzere und etwas längere Wanderungen abseits der Ameisenarmeen, die sich insbesondere zur Rush-Hour rund um die Mittags- FOTO: ANJA RÖSNER zeit am Preikestolen auf- und abwärts begegnen. So führt die Wanderung ins Tal Røssdalen und zum See Indravatnet entlang eines Baches, über Stock und Stein und durch urige Wälder in ein landschaftliches Kleinod mit einer ganz eigenen Pflanzen-, Insekten- und Vogelvielfalt. Oder man begibt sich von Levik aus, unweit der Lysefjord-Brücke gelegen, auf eine Wanderung auf den Bergrücken des Sokkaknuten. Vorbei an einer kleinen, aber feinen Hüttenanlage führt der Weg erst zum Badesee Eikelitjørna und von dort teilweise recht steil bergan. Je höher man steigt, desto faszinierender wird das Panorama. Und so schweift der Blick des Wanderers über die Lysefjordbrücke, unter der sich die mächtigen Kreuzfahrtschiffe aus Stavanger kommend, hindurchzwängen, um vorbei an malerischen Buchten Kurs auf den Preikestolen zu nehmen. Jene faszinierende Kanzel, die den Betrachter aus jeder Perspektive in ihren Bann zieht. Hjelmeland Lysefjord Stavanger Sandes Preikestolen NORWEGEN Tonstand Egersund 25 km Es gibt zahlreiche Fährverbindungen nach Skandinavien. Will man beispielsweise nach Malmö, in die Stadt des Eurovision Song Contests 2013, bietet sich die Verbindung mit Finnlines an. Sie fährt täglich in neun Stunden von Travemünde nach Malmö. Die Überfahrt dauert neun Stunden und kostet ab 140 Euro. Stena Line fährt von Rostock und Sassnitz täglich ins schwedische Trelleborg. Die Überfahrten dauern sechs beziehungsweise vier Stunden, das günstigste Angebot liegt bei 88 Euro. Weitaus länger, 20 Stunden, fährt man in die norwegische Hauptstadt Oslo. Die norwegische Color Line legt täglich um 14 Uhr vom Norwegenkai in Kiel ab. Es ist die einzige Fährverbindung von Deutschland nach Norwegen. Das Auto-Sparpaket kostet 269 Euro inklusive Kabine. Beim skandinavischen Meeresfrüchte-Büffet und einem bunten Unterhaltungsprogramm kommt ein richtiges Kreuzfahrtambiente auf. Höhepunkt ist die Einfahrt in den Oslofjord. Im Jahr 2012 nutzten 1,15 Millionen Passagiere diese Route. Mehr Zeit und Geld müssen FinnlandReisende mitbringen. Von Travemünde und Rostock aus steuert Finnlines täglich Helsinki an. Die Finnstar, Finnlady und die Finnmaid sind erst seit 2007 in Betrieb und gehören zu den größten und modernsten Fähren. Sie legen die 1132 Kilometer in die nordische Metropole in circa 28 Stunden zurück und haben Platz für bis zu 550 Passagiere. Eine Fahrt kostet etwa 500 Euro. Ein Geheimtipp unter Nordlandfahrern sind Island oder die Färöer Inseln. Das färöische Schiffsunternehmen Smyril Line fährt die beiden Länder im Dreieck Hirtshals (Dänemark)-Torshavn (Färöer)-Seydisfjördur (Island) zum Preis von etwa 250 Euro an. Zwei Tage lang ist man mit der MS Norröna wie einst die Wikinger nah am Polarkreis unterwegs und kann während der Fahrt eine unvergleichliche Natur erleben. Will man mitfahren, muss man allerdings erst in den Norden Dänemarks nach Hirtshals reisen. Einen deutschen Abfahrtshafen gibt es bisher nicht. Die Autofahrt durch das dänische Nordjütland, geprägt von weißen Sandstränden und gewaltigen Heide- und Dünenlandschaften, lässt sich aber durchaus als Teil des Urlaubs betrachten. WILLIAM HARRISON-ZEHELEIN SZ-Karte: Schnieber Informationen: Anreise mit SAS/Lufthansa nach Stavanger (über Oslo oder Kopenhagen). Per Auto und Fähre mit Color Line oder Fjord Line. FEIERN SIE MIT UNS IM SCHEIN DER MITTERNACHTSSONNE Die angegebenen Preise gelten jeweils für eine Person mit Auto und können saisonbedingt variieren. Weitere Informationen: JUBILÄUMS-ANGEBOTE 12-Tage-Reise Bergen Kirkenes Bergen ab p. P.* Weitere Angebote und Buchung unter Tel. (040) oder in Ihrem Reisebüro. Privat-Foto: Privat Priv at-foto: Foto: Stephan Stephan Bauer Bauer 6-Tage-Reise Kirkenes Bergen ab 994 p. P.* * Inkl. Garantiekabine und Vollpension an Bord, zzgl. An- und Abreise 2013 feiert Hurtigruten 120-jähriges Jubiläum ein Grund für uns, Ihnen Jubiläums-Preise für ausgewählte Reisetermine anzubieten. Wir bringen Sie ganz nah heran an das ursprüngliche Norwegen mit seiner spektakulären Landschaft und einer einmaligen Tierwelt. Dank unserer großen Auswahl an einzigartigen Ausflügen nehmen Sie neue und unvergessliche Erinnerungen mit nach Hause. Feiern Sie mit uns und erleben Sie das Arktische Frühlingserwachen im Frühjahr oder die Mitternachtssonne mit 24 Stunden Tageslicht im Sommer. Jetzt buchen und Jubiläums-Preise sichern! * Inkl. Nonstop-Charterfl ug von/nach Düsseldorf, München oder Berlin, Garantiekabine und Vollpension an Bord Reisezeitraum März bis September 2013 Hurtigruten GmbH Burchardstr Hamburg Tel.: (040) Fax: (040) NOORWEGEN ALLEEN TOERISME NIET TERLOOPS GEEN LEZERSAANB. alleen voor intern/eigen gebruik Nasjonal presse fanger de gode historiene Vi fikk dekning i nasjonale medier med fokus på de gode historiefortellerne blant våre medlemmer. Gjennom å by på våre unike opplevelser skaper vi oppmerksomhet i riksdekkende presse. Synlighet i VG, Dagbladet og ulike livsstilsmagasiner. Sommer KARIS FAVORITTER Når vi prater med Kari har hun nettopp hentet hjem en sølvmedalje fra et mesterskap i Tarifa i solfylte Spania, men det var hjemme på Solastranda hele kite-eventyret startet. Strendene våre er helt klart det jeg liker best ved hjemstedet mitt. Her ligger landets flotteste sandstrender og sanddyner på rekke og rad sammen med krystallklart vann, forteller Kari som mener at området er helt ideelt for kiting. Her er det er god plass til vindsurfing. Det at det blåser i alle vindretninger er noe som passer henne utmerket. Flotte ferieminner Kari har gode ferieminner fra Ryf ylke og Stavanger. Hun kommer fra en aktiv familie, og sommerferien var ikke noe unntak. Feriene var fylt med aktiviteter, enten det var fjellturer, fiske eller vannsport. Da jeg var mindre og foreldrene mine spurte om hva jeg ønsket å gjøre i sommerferien svarte jeg alltid at jeg ville reise til Ryfylke for å drive med sommersport, forteller kiteren. Best i byn Når badetøyet henger til tørk har Kari noen anbefalinger til hvilke steder man bør besøke i sentrum. Den fargerike Øvre Holmegate er en klar favoritt. Jeg elsker denne plassen med de spesielle butikkene og kafeene. Sjokoladepikene er jo helt fantastisk. Når jeg får smaken på deres hjemmelagde sjokolade går jeg helt bananas. Bøker og Børst sin kaffe er også en et must, anbefaler hun. Verdensmesteren skal i store deler av ferien være i Spania, Lofoten, Stavanger og Italia. I slutten av august kan man midlertidig få mulighet til å kite sammen med Kari i Stavanger. Jeg skal arrangere bølge-camp, så her kan kitere melde seg på for å lære seg å kjøre bølger. Om man kan kite på forhånd er det bare til å melde seg på dette kurset, oppfordrer Kite-Kari. Kari Schibevaag Fra: Stavanger (Madla) Jobber med: Kiter og eier av Alder: 34 Bragder: Sju ganger verdensmester i kiting og åtte ganger World Snow Kite Master. Aktuell med: Luekolleksjon og bølgecamp Foto: Marius Arnesen Strand i verdensklasse Stavanger Foto: Emilie Ashley Foto: Terje Rakke, Nordic Life Stavangerregionen kan by på mange uforglemmelige sommerminner for feriefolk i alle eldre. passer for familier med småbarn og ungdom. Og ikke minst et program som har aktiviteter som foreldrene også kan ha stor glede av. TEKST: CHRISTINA SUNDLI-HÄRDIG Ankomst til Preikestolhytta på Jørpeland. Det er en to til tre timers tur begge veier, med muligheter for å bade på veien. Vel oppe på Preikestolplatået er det 604 meter rett ned og det er en utsikt man bare kan drømme om. Ta med deg en god matpakke og drikke. Sommer i Vest fikk kommersiell leder i Region Stavanger, Heidi Jeanette Nygård til å sette sammen den ultimate Stavangerferie for en trebarnsfamilie. Vi har noe for alle. Enten du vil ha nervepirrende aktiviteter, store smaksopplevelser eller bare nyte strandlivet. Her skjer det noe hele sommeren, sier Heidi Jeanette. Foto: Terje Rakke, Nordic Life TEKST: CHRISTINA SUNDLI-HÄRDIG I vår var hun aktuell som ekstremsportdeltager i TV-serien «Oppdrag Nord-Norge». Til vanlig reiser hun verden rundt for å konkurrere og oppdage nye steder hvor hun kan utfordre naturkreftene. Foto: Terje Rakke, Nordic Life Stavangerjenten, Kari Schibevaag er verdensmester i kiting. I sommer skal hun surfe på lokale bølger og oppsøke andre sommerfavoritter i hjembyen. En av trendene i reiselivet er at de reisende i større grad er opptatt av å være aktiv i ferien, og de ønsker å delta på aktiviteter fremfor å bare være tilskuere, og dette er noe som regionen har tatt høyde for. Heidi Jeanette har satt sammen et ferieprogram som FOR STORT OG SMÅTT hengekøyer ved vannet, hengende i fjelltoppen og i toppen av et tre. DAG 3 Tema: Yrende byliv I slutten av juli arrangeres NordEuropas største matfestival i hjertet av Stavanger Gladmat festivalen. På dagtid er det opplevelser for hele familien, mens på kveldstid arrangeres det konserter og andre kulturopplevelser for de litt eldre. DAG 1 Tema: Sprekinger på tur Under arrangementet blir den lille øyen Natvigs Minde i Stavangers havnebasseng gjort om til en øy hvor kun barn har adgang. Barna hentes med båt midt i Vågen, og returnerer noen timer senere. DAG 2 Tema: Aktiviteter for alle Hver fredag i sommer kan alle delta på morsomme aktiviteter som padling i kano og kajakk, bading, fiske, hinderløyper, klatring og rappellering på Prei kestolen Baseca mp. Deres aktiviteter utføres på tre området fjellcamp, vanncamp og trecamp. I uke 29 arrangeres det familiecamp med tilhørende overnatting. I løpet av et tredagers program overnatter man i Noen steinkast unna festivalområdet ligger Norsk Oljemuseum og Hermetikkmuseet. På Norsk Barnemuseum har de i sommer en utstilling om leketøy. Den Kulturhistoriske Lekeparken har 15 ulike leker og spill utendørs. DAG 4 Tema: Barnslig moro Hva er vel en familieferie uten fart, spenning og gledeshyl? 2,5 mil utenfor Stavanger sentrum ligger Kongeparken med over 50 aktiviteter. Årets nyhet er den største og våteste noensinne. Fossen er en tømmerrenne-opplevelse det ikke finnes maken til. I tillegg kan man blant annet lage sin egen sjokolade, være brannmann for en dag eller kjøre Norges største bobbane. DAG 5 Tema: Strand og spa Ferien avsluttes på de langstrakte Jærstrendene. Her er det fantastisk å gå tur, bygge sandslott, bade og ha piknik. Etter strandbesøket kan man blir dullet med på det nærliggende Nordsjøbadet som har fem behandlingsrom og velværeavdeling med motstrømsbasseng, badstuer og kaldtvannskulp. Utgiver: Cox Bergen AS - Prosjektleder: Christina Sundli-Härdig - Grafisk design: Sigve Solberg/Cox - Annonser: Cox - - Trykkeri: BT Trykk 4 5 SOMMER I VEST DIN REISEGUIDE 2013

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Region Stavanger BA Marketing synlighet kunnskap - reiselyst Salg, pakking og booking Synlighet - reisegrunner - tilgjengeliggjøring Vertskap TI visningsturer - mottakelser Posisjon og allianser lokalt/regionalt

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Gunhild Vevik Fungerende reiselivsdirektør Region Stavanger BA Åpen Energisk Nyskapende Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger,

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein.

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein. Beispiele für Seitenlayouts Stand: Februar 2012 Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein. Inhalt Ordner A4... 1 Ordner Collagen...

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Die Auswertung Evaluering

Die Auswertung Evaluering November 2010 Die Auswertung Evaluering vorgelegt von neues handeln GmbH Köln/Berlin framlagt av neues handeln GmbH Köln/Berlin 1 Zielsetzung der Präsentation Alle 91 Teilnehmer/innen des Deutsch-Norwegischen

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Die Grimm-Märchen - mehr als 200 Jahre alt, in 160 Sprachen übersetzt und noch heute weltweit

Detaljer

Finnøy 20. mars. Jærmalerne besøker Skagenmalerne

Finnøy 20. mars. Jærmalerne besøker Skagenmalerne Finnøy 20. mars Jærmalerne besøker Skagenmalerne Region Stavanger BA 9 ansatte 200 næringsmedlemmer 14 medlemskommuner Høy standard på fasiliteter, mat og opplevelser i regionen Fjord Norge og Rogaland

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

LEKTION 7. Österreich. 1 Les dialogen sammen to og to. 2 Spørsmål om Østerrike GLOSER. Nedenfor er en del spørsmål om Østerrike.

LEKTION 7. Österreich. 1 Les dialogen sammen to og to. 2 Spørsmål om Østerrike GLOSER. Nedenfor er en del spørsmål om Østerrike. LEKTION 7 Österreich 1 Les dialogen sammen to og to. Hallo, Martha! Deine Stadt ist wirklich schön. Ja, das finde ich auch. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und hat etwa 2 Millionen Einwohner. Findest

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad www.innovasjonnorge.no Optimismen fortsetter inn i sommersesongen Med to gode sommersesonger på rad,

Detaljer

Unterrichtsphase Das Quartett eignet sich sowohl zur Einübung als auch zur Wiederholung der Ordnungszahlen.

Unterrichtsphase Das Quartett eignet sich sowohl zur Einübung als auch zur Wiederholung der Ordnungszahlen. Quartett Berømte nordmenn Lernziel Einübung der Ordnungszahlen Wiederholung Satzstellung Vorbereitungen Sie benötigen einen Satz Spielkarten für 4 Spieler bei Gruppen von 3 Spielern werden nur 24 Karten

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4 Kommunikasjonsperm Tysk Overvåking og undersøkelser side 1 Smerter side 2 Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3 Sengeleie og stell side 4 Mat, drikke kvalme side 5 Bevegelse, syn, temperatur side 6

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar, Saknr. 12/2076-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MARKEDSSAMARBEID ØSTLANDET 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Kven er du? Namn: O Alder: 52 Personlege eigenskaper: Er du sjølvbevisst? Ja, eg er kanskje det. Ja, das bin ich! Liker du reglar? Nei, det er eg

Detaljer

http://eksamensarkiv.net/

http://eksamensarkiv.net/ Film Oppgåve 1 Was ist Ihr Lieblingsfilm? Warum finden Sie diesen Film so gut? Skriv ein kort, samanhengande tekst på 2 4 setningar om favorittfilmen din. Du skal skrive på tysk. Oppgåve 2 Les teksten

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel.

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel. LEKTION 12 Frohes Fest 1 Weihnachtskarte I dette julekortet mangler det noen ord. Kan du finne ut hvilke ord som skal stå hvor? Weihnachten, liebe, Schnee, wie, ich, Weihnachtsmann Oma und Opa. geht s?

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

Nyhetsbrev fra Cruise Norway

Nyhetsbrev fra Cruise Norway Nyhetsbrev fra Cruise Norway NR. 5 2011 7 NOVEMBER 2011 Cruise Norways nyhetsbrev nr 5 inneholder følgende: Viktige aktiviteter 2012 Nytt fra Cruise Norway : - Cruisesesongen 2011 - European Cruise Council

Detaljer

LEKTION 7. das Gebäude bygningen die Kirche kyrkja das Riesenrad pariserhjulet

LEKTION 7. das Gebäude bygningen die Kirche kyrkja das Riesenrad pariserhjulet LEKTION 7 Österreich 1 Les dialogen saman to og to. Hallo, Martha! Deine Stadt ist wirklich schön. Ja, das finde ich auch. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und hat etwa 2 Millionen Einwohner. Findest

Detaljer

Halvårsrapport SE 2013

Halvårsrapport SE 2013 Halvårsrapport SE 2013 Sverige Interessen for Norge er meget høy. Kunden er interessert i å se prissatte programforslag, da prisbildet er en generell bekymring. Kunden har behov for å bli kjent med produktet

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

En veiledning til sosiale medier

En veiledning til sosiale medier En veiledning til sosiale medier Øk inntekten med sosiale medier 66% * av forbrukere sier de oppsøker en restaurant på sosiale medier før de eventuelt spiser der. For å hjelpe deg med å få flere gjester,

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Stein Ove Rolland Kampanjeansvarlig Innovasjon Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Internasjonalt markedsarbeid krever samarbeid Stein Ove Rolland Balestrand,

Detaljer

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel.

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel. LEKTION 12 Frohes Fest 1 Weihnachtskarte I dette julekortet manglar det nokre ord. Kan du finne ut kva for ord som skal stå kvar? Weihnachten, liebe, Schnee, wie, ich, Weihnachtsmann Oma und Opa. geht

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norgesmarkedsarbeid. Gode artikler og TV-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

LEKTION 5. Das Jahr. 1 Meine Lieblingsfarbe. a Les dialogen og skriv deretter din egen dialog. Les den gjerne høyt sammen med en annen.

LEKTION 5. Das Jahr. 1 Meine Lieblingsfarbe. a Les dialogen og skriv deretter din egen dialog. Les den gjerne høyt sammen med en annen. LEKTION 5 Das Jahr 1 Meine Lieblingsfarbe a Les dialogen og skriv deretter din egen dialog. Les den gjerne høyt sammen med en annen. Johannes: Hast du eine Lieblingsfarbe? Jakob: Ja, ich mag blau. Johannes:

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

TY Tysk språk 1

TY Tysk språk 1 TY-125 1 Tysk språk 1 Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 TY-125 15/12-2015 Flervalg Automatisk poengsum 2 TY-125 15/12-15 Aufgabe 1: Satzanalyse Skriveoppgave Manuell poengsum 3 TY-125 15/12-2015 Aufgabe

Detaljer

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter - styrket markedsorientering og konkurranseevne for norske bedrifter. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge Formålsparagrafen til Innovasjon Norge EWOS

Detaljer

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER www.meet-agency.no 1 INNLEDNING Jeg vil med dette takke for at du laster ned denne boken, og håper den kan være en god innledning i din videre prosess innenfor

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

KEIM Design-Lasur. Die Fang Eroberung lyset! der Leichtigkeit

KEIM Design-Lasur. Die Fang Eroberung lyset! der Leichtigkeit KEIM Design-Lasur Die Fang Eroberung lyset! der Leichtigkeit transparente Transparent eleganse Eleganz mit med Lasuren laseringsteknikker Faszination Fascinerende lebendiger levende vegger Wände Lasuren

Detaljer

World s greatest travel destination

World s greatest travel destination World s greatest travel destination Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Regionstavanger.com Tourist boards and convention bureaus in Rogaland Destinasjon Haugesund og Haugalandet Reisemål Ryfylke Region Stavanger

Detaljer

DNSZ Såkornmidler 2016

DNSZ Såkornmidler 2016 DNSZ Såkornmidler 2016 Det tysk- norske studiesenteret i Kiel (DNSZ) lyser med dette ut DNSZ Såkornmidler for våren og sommeren 2016. Såkornmidlene er en incentivordning som skal fremme samarbeid mellom

Detaljer

Für zwischen und eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt)

Für zwischen und eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt) Für zwischen 01.01.2007 und 31.12.2008 eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt) nach 1 Jahr nach 3 Jahren nach 6 Jahren nach 10 Jahren nach 15 Jahren 15 65.880,88 72.657,71 75.180,62

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Per 100209 Innhold: 1.0 Forord 2.0 Rapport status 2.1 Historie 2.2 Økonomi 2.3 Virkeområder 2.4 Prosjektarbeid

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Google Analytics Jørgen Brunborg-Næss, Synlighet

Google Analytics Jørgen Brunborg-Næss, Synlighet 1 2 Google Analytics Jørgen Brunborg-Næss, Synlighet 09.06.2011 Fjord Norge Internettforum 2011 Google Analytics for Fjord Norge Jørgen Brunborg-Næss jorgen@synlighet.no Tre sentrale spørsmål Hvor bra

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012 Saknr. 12/2076-8 Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Markedssamarbeidet

Detaljer

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge Stein Ove Rolland Tromsø 10.05.2017 Men først: Hva er det vi egentlig holder på med? Så langt 6,33 millioner visninger fra Google AdWords og

Detaljer

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje ROV-stolen i bruk i utstillingen «Teknologi i dypet en utstilling om Ormen Lange». Foto: NOM/Jan A. Tjemsland Fra og med driftsåret

Detaljer

November 2009. Die Auswertung Evaluering

November 2009. Die Auswertung Evaluering November Die Auswertung Evaluering 1 Zielsetzung der Präsentation Alle 98 Teilnehmer/innen des Deutsch-Norwegischen Jugendforums wurden gebeten, an einer Online-Befragung zur Veranstaltung teilzunehmen.

Detaljer

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com 1 Yngve Ask/visitnorway.com Internasjonalt fiskekampanjene 2013 Oslo 24.10.2013 Innhold - Prosjektmål - Budsjett - Aktiviteter

Detaljer

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad 1 Innovasjon Norges prognoser er klartale; Med to gode vintersesonger

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS.

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. 2 0 SEFi. t^,d^, Avholdt på Britannia Hotel, Trondheim, 06.06.2007 Ti Aksjonær Antall aksjer / stemmer Nord-Trøndelag Fylkeskommune 300 Sør-Trøndelag

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Andre prosjekter som knyttes til eller integreres i Eventyrveien/Eventyrkortet Huldra og Prins Hadding For å kunne implementere og bygge merkevaren Eventyrkortet/Huldra

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Jetzt ist es soweit, dass zweite Alumni-Treffen findet statt und Ihr könnt dabei sein. Vom 05.-07.02.2010 sehen wir uns alle in Oslo wieder!

Jetzt ist es soweit, dass zweite Alumni-Treffen findet statt und Ihr könnt dabei sein. Vom 05.-07.02.2010 sehen wir uns alle in Oslo wieder! Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendforen 2007, 2008 und 2009!! Jetzt ist es soweit, dass zweite Alumni-Treffen findet statt und Ihr könnt dabei sein. Vom 05.-07.02.2010 sehen wir uns alle in

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Sluttrapport. Juli kampanje 01.07.2013 31.07.2013

Sluttrapport. Juli kampanje 01.07.2013 31.07.2013 Sluttrapport Juli kampanje 01.07.2013 31.07.2013 Kampanjen har bidratt til en rekordhøy bruk av visitnorway applikasjonen og over 11 000 nedlastninger! BEGREPSOVERSIKT Trafikk til nettside Visits (Besøk)

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Innovasjon Norge. Internasjonalt pressearbeid. Markedsarbeid Bli synlig i pressen 2015 Presseresultater Tips Synlighet og PR

Innovasjon Norge. Internasjonalt pressearbeid. Markedsarbeid Bli synlig i pressen 2015 Presseresultater Tips Synlighet og PR Innovasjon Norge 2015 Internasjonalt pressearbeid Markedsarbeid Bli synlig i pressen 2015 Presseresultater Tips Synlighet og PR Internasjonalt Kolumnetittel pressearbeid Bli synlig i pressen PRESSERESULTATER

Detaljer

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde?

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Seniorforsker Norsk Regnesentral Bygdeturismekonferansen 99 Valdres 26.oktober 1999 Slide 1 Informasjonskilder Redaksjonell omtale (litteratur); reisehåndbøker,

Detaljer

lt,kpakrafjorden Søknad om tilskott til deltaking på Norwegian Travel Workshop 2011 27 DES. 2010 Oppleving

lt,kpakrafjorden Søknad om tilskott til deltaking på Norwegian Travel Workshop 2011 27 DES. 2010 Oppleving lt,kpakrafjorden Oppleving Kvinnherad kommune, Næringsfondet Søknad om tilskott til deltaking på Foto: Espen Mills Norwegian Travel Workshop 2011 27 DES. 2010 _OMMUNE api: Kva? Norwegian Travel Workshop

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Sammendrag: Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1295/2013 Forfatter(e): Eivind Farstad, Petter Dybedal og Iratxe Landa Mata

Detaljer

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fra stebarn til gullgutt! Hvordan skal reiselivet bli Vestlandets viktigste fremtidsnæring? 2 VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE! FJORDENE Norges viktigste og mest kjente

Detaljer