ellers... Alt om Skeive Dager i dette nummeret av ellers... Skeive Dager program side 14. Thomas Anholt synger årets Skeive Dager-låt: «Now or Never»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ellers... Alt om Skeive Dager i dette nummeret av ellers... Skeive Dager program side 14. Thomas Anholt synger årets Skeive Dager-låt: «Now or Never»"

Transkript

1 ellers... Medlemspost for LLH Oslo og Akershus Nr Skeive Dager program side 14. Thomas Anholt synger årets Skeive Dager-låt: «Now or Never» Alt om Skeive Dager i dette nummeret av ellers... Les også: Den store protestmarsjen for ekteskapet og Lykken inntar Operataket IDAHO Skottland Jon-Reidar takker for seg 15 år med Fri Utblåsning 1

2 Ellers... innhold Innhold: 3. Leder 4. Den store protestmarsjen for ekteskapet 5. Lykken inntar Operataket 5. Operafest, Skeive filmer og Iconoclastic åpner Skeive Dager 6. International day against homophobia (IDAHO) Skottland 9. Jon Reidar takker 11. Velkommen til Skeive Dager 12. Fairy til Rockefeller og sterk solidaritetskonsert 13. Tom Stereo synger «Now or Never» 14. Program Skeive Dager - dag for dag 16. Program Skeive Filmer 16. Mangfoldsportal åpnet 17. Femten år med Fri utblasing 18. Kontaktinformasjon LLH OAs undergrupper 19. Leiepriser Homohuset Ellers... er Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring, avdeling Oslo og Akershus sitt medlemsblad. Har du sterke meninger, har du lyst til å starte en debatt eller vil du dele ut litt ris eller ros? Ta gjerne kontakt. Kontaktinfo LLH OA: Postboks 948 Sentrum, 0104 Oslo. E-post: Tlf. kontor: Besøksadresse: Kongensgate 12, Oslo sentrum. Organisasjonsnummer: Ansvarlig utgiver: LLH OA ved Christian Antoni Møllerop. Redaktør: Petter Ruud-Johansen. Redaksjon: Jannicke Sæbø, Ellen Due Swan, Stian Amadeus Antonsen, Christian Antoni Møllerop og Petter Ruud-Johansen. Layout: Petter Ruud-Johansen - Print: Allkopi. Forsidefoto: John Andresen 2

3 LLH-OA sin leder har ordet LLH OA: «Felles ekteskapslov kun for medlemmer!» I 1949 reiser en person fra Norge til Danmark hvor det blir bedt om at det etableres en egen avdeling under det Danske Forbundet av 1948 i Norge. Konsekvensen er gryende aktivitet. Hovedfokuset er sosiale sammenkomster for lesbiske og homofile. Sammenkomstene blir viktige møteplasser for lesbiske og homofile, men de er kun for medlemmer. I 1952 stiftes Det Norske Forbund av 1948 (DNF48). Etableringen av organisasjonen får støtte av FNs norske generalsekretær Trygve Lie med påfølgende resolusjonsvedtak til støtte for etableringen i FNs menneskerettighetskomite. Sammenkomstene fortsetter i en årrekke. Aktivitetene blir mer politisert og organisasjonen igangsetter en omfattende lobbyvirksomhet for å få fjernet paragrafen i det norske lovverket som sier at homoseksualitet er forbudt. I 1972 blir homoseksualitet avkriminalisert for medlemmer av DNF 48. Med DNF 48 sin velsignelse var det fortsatt helt greit å arrestere og forfølge homoseksuelle utbrytere i De påfølgende arrestasjonene ble godt mottatt i DNF 48 sitt Landsstyre. I samarbeid med Sosialdepartementet får medlemmer av DNF 48 egne identitetskort som gjør at det norske sedelighetspolitiet vet hvem de skal holde seg unna. En del organisasjonsmedlemmer ble i perioden etter lovendringen utsatt for ubehageligheter fra politiet da de ikke kunne dokumentere sin tilknytning til organisasjonen. Sosialdepartementet beklaget hendelsene og understreket i en pressemelding at DNF 48- folk - er ordentlige folk». Som en konsekvens av ubehagelighetene DNF 48-medlemmene har blitt utsatt for bestemmer ledelsen i DNF 48 at organisasjonens medlemsregister skal oversendes politiet og etterretningstjenesten. Utvekslingen av registrene gjør at det norske sedelighetspolitiet kan konsentrere arbeidet sitt overfor homoseksuelle utbrytere og opposisjonelle. På DNF 48 sitt Landsstyremøte i 1974 blir det vedtatt en resolusjon under overskriften; «En for alle, alle for en!». Resolusjonen uttaler at «Landsstyret gleder seg over det viktige og positive samarbeidet med myndighetene». I 1979 innføres det fulle rettigheter for DNF 48-medlemmer i forsvaret. Med statsminister Odvar Nordli i spissen lanseres en bred og omfattende rekrutteringsplan til forsvaret. Rekrutteringsplanen fikk stor internasjonal oppmerksomhet blant annet på FNs generalforsamling. Den ble applauderes av selveste USAs president og legger senere grunnlaget for Y.M.C.A`s populære låt «In the Navy». I 1982 fjerner Sosialdepartementet sykdomsdiagnosen på homofili for medlemmer av DNF48. Generalsekretæren i DNF48 understreket viktigheten av at behandlingen av homoseksuelle utbrytere måtte være human og at det ble tatt hensyn til at disse «menneskene» lider. Dette ble også utdypet i et radiointervju hvor det ble uttalt; «de homoseksuelle utbryterne har tillærte egenskaper som kan behandles». I 1993 vedtar Stortinget partnerskapsloven. Loven gir LLH-medlemmer som er i par de samme rettigheter og plikter som heterofile par har gjennom ekteskapet. Unntaket er kun retten til adopsjon og retten til å inngå partnerskap i kirken. I 1998 innføres det et eget diskrimineringsvern for LLH medlemmer i arbeidsmiljøloven. Dette sikrer at LLH-medlemmer ikke trenger å frykte at de skal bli utsatt for trakassering på arbeidsplassen. Kampen for fulle rettigheter for LLH-medlemmer nærmer seg slutten. Det står likevel noen lovmessige grep igjen før LLH-medlemmer får fulle rettigheter i det norske samfunnet. Regjeringen Stoltenberg foreslår i 2007 en felles ekteskapslov. Loven vil sikre at alle LLH-medlemmer får rett til å adoptere, at lesbiske LLH-medlemmer sikres retten til assistert befruktning og at kirken kan vie LLHmedlemmer om de ønsker dette. Lovforslaget vekker reaksjoner i kristne miljøer da de frykter at homoseksuelle utbrytere vil utnytte loven. I de påfølgende debattene frykter de kristne miljøene at ekteskapet vil bli svekket som grunnstein i det norske samfunnet. LLHs leder svarte på skepsisen under en TV debatt på Tabloid. Det ble understreket i den sammenheng at LLH vil gjøre hva de kan for at ekteskapet forbeholdes ordentlige folk - LLH-folk. Gratispassasjerer vil ikke aksepteres verken av LLH som organisasjon eller dens medlemmer. Loven skal gjelde for de som har kjempet for likestilling i en årrekke og de som stiller seg bak vårt verdisyn, uttalte LLH-lederen på forsiden av Dagbladet. 11. juni 2008 voterer Stortinget over den nye ekteskapsloven som likestiller LLH-medlemmer med øvrigheta. Homoseksuelle utbrytere er ikke å se som noe problem lenger da disse enten har gjennomgått en behandling på sykehus, eller blitt arrestert. De som ikke har akseptert behandling har blitt plassert i teltleire ved Tanum i Bærum og Lierskogen i Buskerud. Teltleirene er initiert av arbeids og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen og er en midlertidig løsning før deportasjon. En gratispassasjer er en person som har fordelene av et kollektivt gode uten å bidra til omkostningene ved å produsere det. I så måte ville det vært interessant å se hvordan LLHs medlemstall hadde vært dersom alt vi gjorde kun var til for medlemsmassen. Med vennelig hilsen Christian Antoni Møllerop Leder LLH OA 3

4 Politikeren Felles ekteskapslov Den store protestmarsjen for ekteskapet 12. april var en stor dag for kristenkonservative, homoskeptikere og sørlandsekspressen. Da var det nemlig duket for den store marsjen for ekteskapet. Dette var en dag mange hadde gledet seg til, ikke minst Øyvind Benestad, som har hatt permisjon fra sin stilling som studentprest i flere år for å forsøke å hindre en felles ekteskapslov. Store busslass fra sør og vestlandet velta inn som en tsunami over Oslo denne dagen, klar for å nekte andre mennesker retten til å gifte seg. Et par eldre damer jeg prata med kunne fortelle at de hadde vært på bussen i nærmere 10 timer, og at dette gleda de seg mer til enn både jul og påske til sammen. Sinte sørlendinger og blitzere Marsjen starta på universitetsplassen, med en flaggborg fremst i toget, med Øyvind benestad trippende like bak. (bildet under) Nasjonalsangen ble sunget tre ganger i løpet av turen fra Universitetsplassen mot stortinget og Youngstorget, i tillegg til «Gud signe vårt dyre fedreland». Selv om toget hovedsakelig bestod av litt eldre, hvite norsker var det også gjort forsøk på å nå et bredere lag av befolkningen, og Islamsk råd Norge gikk også ut og støtta marsjen. På Youngstorget var det flere kulturelle innslag, blant annet et innleid barnekor og en karismatisk syngedame, i en scene som bada i rosa ballonger. Idyllen ble imidlertid raskt brutt av et par hundre blitzere, som hadde klekket ut mottoet «homs i vei, det er helt okæy». Ved hjelp av bannere, musikk og eggkasting forsøkte de å forstyrre harmonien blant de fremmøtte, og politiet måtte fjerne et par som forsøkte å trenge seg inn på scenen. Midt i kulturkræsjet mellom blitz og kristenfolket var det også noen roligere markeringer. En jente fra KFUK- KFUM hadde tatt initiativ til banneret; «Husk: ikke alle kristne er mot felles ekteskapslov. Ha en ellers fin dag». AUF hadde også en stille protest, og heisa ned et banner fra toppen av arbeiderpartibygningen hvor det stod «Størst av alt er kjærligheten». Disse markeringene drukna nok dessverre litt i medieomtalen av ekteskapsmarsjen. Hvor mange var det egentlig? Politiet anslo at det var ca 2500 mennesker som gikk i toget mot ekteskapsloven. Øyvind benestad mener politiet tar feil, og at det var nærmere 5000 mennesker som deltok. Øyvind Benestad har god erfaring i å telle mennesker som går i tog. Under Skeive dager i 2006 stod han og en venn og filmet hele paraden fra to ulike steder langs ruten. Etterpå så de nøye gjennom filmen og fintellet alle gruppene i paraden, og kom frem til at antallet paradegjengere var langt lavere enn det som politiet anslo. Hvem holdt appeller? Maria Fongen, en tibarnsmor fra Oslo katolske bispedømmes familiesenter, Per Lønning, biskop og politiker fra Høyre, filosofen Nina Karin Monsen var blant appellantene. Deres hovedbudskap var at ekteskapet er en lang tradisjon som ikke bør endres, fordi den er biologisk og kulturelt forankret som en pakt mellom mann og kvinne. Maria Fongen kunne dessuten fortelle at homofile og lesbiske vil gjøre barn om til kosedyr, dessuten vil helsekøene bli lengre dersom lesbiske par får mulighet til assistert befruktning. Stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen (Frp) fra Familie- og kulturkomitéen kunne også fortelle at de skal kjempe med nebb og klør mot forslaget om felles ekteskapslov. Fakta: Felles ekteskapslov Felles ekteskapslov inkluderer mulighet for homofile og lesbiske par til å bli vurdert som adoptivforeldre, lik rett for lesbiske par til assistert befruktning og automatisk foreldreskap for ikke-biologisk mor i lesbiske ekteskap etter fødsel ved assistert befruktning. I forslaget åpnes det også for at kirke- og trossamfunn får rett til å vie lesbiske og homofile, men ikke plikt til dette. De fleste kristne institusjoner er mot felles ekteskapslov. Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo, Kirkens bymisjon, Vennenes samfunn kvekerne, Norges kristelig studentforbund, den norske Unitarkirke, åpen kirkegrupe og flertallet i Sør-Hålogaland bispedømmeråd er imidlertid for en felles ekteskapslov Flere meningsmålinger har vist et flertall for felles ekteskapslov. I Rogaland er det også et stort flertall for felles ekteskapslov, kun 27% er mot lovforslaget. 4

5 Politikerinnlegg Lykken inntar Operataket Gratulerer med loven og gratulerer med dagen, skriver Anniken Huitfeldt, Karina Hellum og Håkon Haugli i dette innlegget om ny felles ekteskapslov som skal markeres 20. juni på Operataket. Håkon Haugli (A) og Anniken Huitfeldt (A) ønsker alle lykke til med dagen den 20. Juni. Husker du da partnerskapsloven kom i 1993? Vi kunne nesten ikke tro at det gikk an. Vi hadde kommet langt! Det norske samfunnet ga homofile en viktig sivil rettighet retten til å registrere parforhold. Partnerskapsloven bidro samtidig til å gi lesbiske og homofile verdighet og anerkjennelse. Det var og er viktig. I 1993 kritiserte mange representanter for kristenfolket og de borgerlige partiene oss. Det manglet ikke på advarsler. Partnerskapsloven var et angrep på familien, på samfunnets kjerne het det. Etter bare to år, fremmet KRF forslag i Stortinget om å oppheve den nye loven. Kjell Magne Bondevik argumenterte med at loven brøt med norsk lovtradisjon. Forslaget fikk heldigvis kun 24 stemmer; KRFs pluss enkeltrepresentanter fra SP, H og FRP. Spådommene om et nytt Sodoma og Gomorra som vi fortsatt hører noen bleke ekko av slo ikke til på 1990-tallet. Partnerskapsloven bidro imidlertid sterkt til en positiv holdningsendring blant folk flest. Idebatten om en ny ekteskapslov, har vi paradoksalt nok opplevd at KRF og andre kristne miljøer har omfavnet partnerskapsloven. Når FRP på sitt siste landsmøte varsler omkamp om ekteskapsloven, er det grunn til å ta partiet på alvor. Samtidig er det grunn til å håpe på at FRP i likhet med sine medsammensvorne i KRF kommer på bedre tanker. Da Arbeiderpartiets landsmøte i 2005 vedtok full likebehandling av homofile og heterofile, var det et uttrykk for at Partnerskapsloven er en lov for de andre. Loven var en viktig milepæl, men den innebærer en systematisk forskjellsbehandling av heterofile og homofile par. Homofile par må fortsatt gjennom tidkrevende, unødvendige og tidvis ydmykende stebarnsadopsjonsprosesser for å bli foreldre til sine egne barn. Soria Moria-erklæringen er historisk. For første gang omtalte en norsk regjering homofile i sin tiltredelseserklæring og satte seg som mål å avskaffe all forskjellsbehandling og diskriminering. Den rødgrønne regjeringen forpliktet seg til å fremme en felles ekteskapslov i løpet av perioden. Nå er vi her! Den nye loven vil stå som et monument over vår tids kamp for anstendighet, solidaritet og likhet. 11. juni vil lovforslagene sannsynligvis bli vedtatt med stemmene til Arbeiderpartiets og SVs samlede stortingsgrupper og enkeltrepresentanter fra Venstre, Høyre og Senterpartiet. I Arbeiderpartiet er vi stolte over våre bidrag til å få på plass en ny ekteskapslov. Loven kunne imidlertid ikke blitt til uten tverrpolitisk dugnad og samarbeid. Det er mange enkeltpersoner i alle partiene som bidrar til flertall, som har gjort en stor innsats. Vi vil være med og feire alle sammen. Da Spania innførte felles ekteskapslov i 2005, begrunnet landets sosialistiske statsminister José Luis Zapatero sitt syn på følgende måte: Et anstendig samfunn ydmyker ikke sine borgere. (.) I dag gir Spania [homofile] den respekt de fortjener, anerkjenner deres rettigheter, gjenreiser deres verdighet og bekrefter deres identitet og gir dem frihet sa den spanske statsministeren. Belgia, Nederland, Sør-Afrika og enkelte provinser i Canada har også innført felles ekteskapslover. Norge blir altså ikke først, men vi er før våre naboer i Norden. Operaen - storstua i Bjørvika tar i juni i mot jublende horder til feiring av den nye ekteskapsloven. Lykken inntar Operataket og vi gleder oss. Gratulerer med loven, gratulerer med dagen! Anniken Huitfeldt, barne- og likestillingsminister, Karina Hellum, nestleder i Arbeiderpartiets homonettverk, Håkon Haugli, leder i Arbeiderpartiets homonettverk Operafest, Skeive Filmer og Iconoclastic åpner Skeive Dager Skeive Dager 2008 åpner 20. Juni, dagen da ny felles ekteskapslov skal markeres og feires. Skeive Filmer setter offisielt i gang Skeive Dager klokken 18:00 på Filmens hus, før LLH og Gaysir inviterer til storslagen folkefest på Operaen klokken 19:00. I tillegg ser Iconoclastic det som sin plikt å arrangere et heidundrandes utdrikkingslag på The Villa etter festen på Operaens tak. Dørene åpner på The Villa klokken 23:00. Les alt om Skeive Dager og om programmet side

6 IDAHO International day against homophobia (IDAHO) Skottland Tekst: Jannicke Sæbø. Foto: Ellen Due Swan LLH OAs leder Christian Antoni Møllerop og økonomiansvarlig Roger Håkon Torvund Skår holdt foredrag under IDAHO. IDAHO er en forkortelse for International day against homophobia. Bakgrunnen for dette er det skremmende faktum at det er 77 land rundt om i verden hvor det per i dag er kriminelt å være homofil. Landene straffer kvinner, menn og barn på bakgrunn av deres seksuelle legning og i 7 land er det dødsstraff for å være homofil. IDAHO er en mulighet for å kjempe for og forbedre livskvaliteten til LHBT personer over hele verden via demonstrasjoner og protester, holde seminar, konferanser og foredrag. IDAHO arrangeres årlig 17. Mai. Av naturlige årsaker er dette en dårlig dag for oss i Norge. Vi må derfor jobbe for å finne en alternativ dag til Norge. Vi dro til Skottland for å se nærmere på hvordan IDAHO foregår og arrangeres. Vi vil, som blant annet Skottland, bruke en slik dag til å øke bevisstheten rundt homofobi og den negative innflytelsen homofobien har på livskvaliteten til LHBT personer verden over, men samtidig vise solskinnshistorier som viser at det nytter å kjempe, det nytter å hjelpe. I forbindelse med IDAHO arrangeres det flere sosiale temakvelder i dagene frem mot 17. mai. Onsdag var det duket for «Folk dance night» i forbindelse med IDAHO. Esther Paterson arrangerte konsert bestående av Skotsk folkemusikk. Her var det flere artister som entret scenen, blant annet Carolynn Anona Scott, som skal opptre på rådhusplassen fredag under Skeive Dager, sammen med Steven Smith. Disse artistene kan dere glede dere til! På torsdag møtte vi Esther Paterson for å diskutere ulike typer samarbeidsprosjekter med LGTB youth Scotland. De var også interesserte i å høre om Skeiv Ungdoms sommerleir Jafnadhr, om hvordan den blir arrangert, for senere å videreføre dette og arrangere sommerleir for ungdom i Skottland. Et annet prosjekt de ville videreføre var Innsiktkampanjen til LLH OA. Vi fortalte om hvordan vi hadde gjennomført dette og om arbeidet frem mot prosjektet med tanke på hvordan vi kontaktet de ulike kjendisene som deltok i kampanjen, samt hvordan de bør gå frem for å skaffe mest mulig støtte til kampanjen. Dette var også bakgrunnen for workshopen som vi ble bedt om å holde under konferansen på lørdag. Møtet ble avsluttet med enighet om å fortsette samarbeidet, så nå er det bare å vente i spenning på fortsettelsen. Fredagen var tid for sightseeing, og det ble ikke avholdt møter på dagen. På kvelden derimot møtte vi Nigelo Chippzta og Cara Spence som jobber i LGBT youth Scotland. Under dette møtet gikk praten en del om blandingen av personligheter i administrasjonen til LGBT youth Scotland. Heterofil LHBT-leder Cara Spence er lederen for organisasjonen og heterofil. Dette var noe som fascinerte alle oss i LLH OA da vi først møtte Cara Spence i Slovenia under Schools for all seminaret. Hvordan kan en heterofil kvinne velge å vie hverdagen sin til å jobbe LHBT-sak? Har vi plass til heterofile i slike organisasjoner? Er det dårlig gjort ovenfor oss homofile? Hun er der blant oss, men er utilgjengelig Fra «Folk dance night» under IDAHO. på samme tid fordi hun ikke spiller på samme lag. Hva er agendaen hennes? Er hun egentlig så heterofil som hun sier? Kanskje hun ikke har kommet ut enda? Spørsmålene kom løpende og vi fant oss plutselig på den andre siden. Vi ble majoriteten, der hun var minoriteten og vi ble sittende igjen mens fordommene våre kom mot oss i stor fart og traff oss i ansiktet. Men jo mer vi ble kjent med administrasjonen i LGBT youth Scotland, jo mer fascinert ble vi av dette og jo mer så vi hvor berikende det er å ha så mange ulike personligheter i administrasjonen. På en måte blir kampsaken et større fokus, det er ikke bare homofile som jobber der, men sammen jobber de for samme sak. Senere fikk vi også vite at Nico Juetten, opprinnelig fra Tyskland og organisasjonens policy manager, er en heterofil mann. Han har jeg forøvrig gjennomført et nettintervju med som du kan lese litt senere i artikkelen. Der snakker han blant annet om hvordan han opplever det å være heterofil i en LHBT-organisasjon og hva som motiverte han til å bli med i organisasjonen. 6

7 IDAHO Bildet viser plakaten som prydet veggen vis-a-vis St. Johns kirke i Edinburg Skottland. Men hva er det med Scotland som gjør at de heterofile velger å gå inn i en LHBT-organisasjoner? Eller at de tør det? Hvordan kan vi her i Norge gå frem for å vise heterofile at det absolutt er rom for dem i for eksempel LLH OA og Skeiv Ungdom, at man ikke nødvendigvis må være en LHBT person? Kanskje det i bunn og grunn handler om å være sikker på seg selv og egen legning, og ikke bry seg om hva andre måtte mene om ens legning fordi man jobber for LHBT personer. I etterkant har jeg hørt med heterofile venner her i Norge om de ville valgt å jobbe for LLH. Svaret er alltid nei, med påfølgende argumenter Det har ikke noe med meg å gjøre, Nei, jeg er jo ikke homo, Folk ville jo sannsynligvis antatt at jeg var noe jeg ikke er. Det er synd at det skal være slik, en trenger ikke selv være utsatt for rasisme for å kunne jobbe i SOS rasisme. No one seems to understand my need for equality sa Cara Spence på spørsmål om hennes rolle i organisasjonen og hvilke typer reaksjoner hun fikk på sitt verv. Der ligger noe av det jeg mener burde være motivasjonen, behovet for likestilling det være seg om det gjelder homofile, asylsøker, flyktninger, utlendinger, kvinner, menn, funksjonshemmede etc. Komme ut av skapet - igjen og igjen Motivasjonen bør være et behov for likestilling av mennesker, og Caras valg er å kjempe kampen for homofile, for å komme litt nærmere målet. Noe de også har opplevd i forbindelse med sine verv er hvordan mennesker antar deres seksuelle orientering. Det er nok flere LHBT-personer som kan si at de er lei av at folk rundt dem antar at de er heterofile, hvor de blir nødt til å komme ut av skapet igjen og igjen i møte med nye mennesker. Mot Cara og Nico går antagelsen den andre veien. Personlig antar, uten unntak, alle nye mennesker jeg møter at jeg er en heterofil kvinne. Dette kan til tider irritere meg ganske kraftig, men selv antok jeg at Cara var lesbisk og at Nico var homofil, basert på det at de jobbet i en LHBT-organisasjon. Nok en gang kom mine fordommer tilbake og klasket meg i fjeset, men jeg var slett ikke alene om dette. Med ett ble de til De og vi ble til oss, på bakgrunn av hvem vi forelsker oss i. Det er en tankevekker! Oppholdet vårt i Skottland gjorde at vi forsto hvor banale de spørsmålene som først datt ned i hodet på oss var og hvordan vi opplevde hvor berikende dette er for en LHBT organisasjon. For LHBT-sak handler ikke bare om oss, det handler om alle, og ved at ulike typer mennesker jobber sammen om dette vil det kanskje være med på at flere får øynene opp for at dette ikke er bare noe som opptar disse homofile men at også heterofile vil jobbe for likestilling, og at alle kan ta i et tak for å oppnå felles rettigheter og bekjempe fordommer. Lørdag var dagen for IDAHO konferansen. Dagen besto av foredrag, workshops og forumteater. Vi holdt workshop i creative campaigning. Her tok vi for oss de ulike kampanjene LLH OA og LLH sentralt har jobbet med siste årene. Blant annet LLH Oslo og Akershus sin kampanje fra 2005, som satte fokus på partnerskapsbarns manglende rettigheter sammenlignet med barn med heterofile foreldre. Vi tilbød dem videre å bruke bildene fra denne kampanjen 7

8 IDAHO med egenprodusert tekst. Vi holdt workshopen to ganger i løpet av dagen og det var godt oppmøte. Forumteater Noe som inspirerte oss under konferansen var forumteateret. Her var det en gruppe ungdommer som spilte ut ulike scenarioer i en fiktiv lesbisk jentes hverdag i møte med skolen, venner og hjemme. Hun måtte gå igjennom en del vanskelige situasjoner, blant annet en svært streng lærer som ikke ville høre ordet homofil i klasserommet, en far som var fryktelig opprørt over at datteren var lesbisk og en bestevenninne som ikke ville vite av henne når hun fant ut at venninnen var lesbisk. Deretter stoppet de scenene og spurte publikum om de kunne gi noen råd til den lesbiske jenta som gjorde at hun ville takle situasjonene hun kom opp i bedre. Deretter spilte de utvalgte scener på nytt med de nye innspillene i tankene. Dette var en veldig interessant måte å jobbe på og noe vi skal se nærmere på om vi kan bruke når vi går ut på informasjonsoppdrag på ungdomsskoler og videregående skoler. Det gir en unik mulighet for elevene å se situasjoner som dette utenfra og få et nytt perspektiv på hvordan unge LHBT personer har det i hverdagen. Det at elevene selv får være med på å hjelpe hovedkarakteren videre i livet gir elevene en mulighet til å sette seg inn i personens liv, og deretter kanskje tenke seg om to ganger neste gang de selv havner i en situasjon der de møter en homofil person og må takle dette. På slutten av konferansen loddet vi ut to fly billetter tur-retur til Oslo og Skeive Dager til en heldig vinner. Så kom søndag og turen gikk hjem til Oslo med nye ideer og perspektiver til videre arbeid. Intervju med Nico Juetten Nico Juetten er LGBT youth Scotland sin Policy Manager. What is your role within the LGBT youth Scotland? - I am the organisation s Policy Manager; my job involves leading on most of our work with Members of the Scottish Par- Nico Juetten, LGBT youth Scotland sin Policy Manager liament (MSPs), the Scottish Government, local politicians and people working in relevant public services, particu larly in education. How did you prepare the IDAHO conference? Did you meet any challenges when organizing it? One challenge was to get the speakers we wanted for the conference. Who would have thought that getting Linda Fabiani, the Scottish Government Minister for Europe, External Affairs and Culture would turn out to be the easiest. A lot of work went into organising an interesting line-up for the day and I was really pleased to get Wesley Gryk, a top immigration lawyer from London. What is it that motivates you to work within a LGBT organisation? - My human rights perspective on the work got those who interviewed me interested and I think that this is increasingly valued within our organisation. From my point of view, heterosexism, homophobia and transphobia are prejudicial mindsets and systems that lead to a great number of different violations of LGBT people s and others human rights; some are blatant, some more subtle but both are deemed acceptable when they are directed against LGBT people, as if LGBT people were somehow lesser human beings something I find absolutely impossible to accept. I think it is beneficial to look at this through a human rights lens and that is really why I am in it. Do you meet any kind of prejudices because of your orientation? - I suppose the answer is yes, though I have to say that this is much less of a problem than I expected when I first started the job. What I find really interesting is the degree to which people are constantly making assumptions about other people s sexual orientation and gender identity. Clearly, this includes myself, though I think I can proudly say that working in the LGBT sector made me a lot more aware of that and I think I went through a very thorough change of my own mindset when it comes to making assumptions about people, and indeed about the nature of sexual orientation, sexuality and gender identity and expression it is all a lot more complex than we generally think. What I encountered pretty much from day one was how I am suddenly seen as the gay one in every meeting that I am in, because I work for an LGBT organisation and this includes both the LGBT community and wider society. It was very interesting to see the flipside of heterosexism. - I have to say that my experience of working in the LGBT sector as a straight guy was overwhelmingly positive. That is perhaps quite unique about LGBT Youth Scotland, sexual orientation is not made an issue. In terms of wider society or the straight community if you like, I do get a lot of funny faces when I tell people what I do for a living. But again, I think it is mostly curiosity and folk often ask questions as to how I came to work for an LGBT organisation. - I think the question of prejudice because of my sexual orientation is most interesting where the LGBT community and wider society intersect: for example, when I speak at a conference or do training with professionals. It happens a lot that people make no secret out of their assumption that I am gay. I feel that coming out as straight in that situation would be quite counterproductive. Instead I tend to say you are making an assumption here, how do you know what my sexual orientation is it could be anything ; I find that this often pushes people out of their comfort zone and makes them think about how quickly they put people in a box 8

9 Homoarbeid = folkeopplysning Etter fem år som homopolitiker er det mange ting Jon Reidar er fornøyd med har blitt gjennomført. Listen er lang. - Vi kommer ikke utenom ny felles ekteskapslov, som jeg er veldig fornøyd med er på plass. Jeg er stolt av idrettsprosjektet, lokal oppblomstring, rosa kompetanse, det økte internasjonale arbeidet, hatvold-kampanjen, Skeiv verden osv. Dessuten er jeg godt fornøyd med at vi er synlige i media og er aktive og viktige debattanter. Med ny felles ekteskapslov på plass mener Jon Reidar det holdningsendrende arbeidet blir viktig for LLH. - Det blir viktig at vi fortsetter med Innsikt-kampanjen, arbeidet som LLH-OA startet. Et arbeid han kaller god gammeldags folkeopplysning. - Positive holdninger til LHBT-personer kommer aldri av seg selv, selv om et nytt lovverk er på plass. Skolen, idretten og forsvaret er bastioner som står igjen og som vi må jobbe videre med, i tillegg til at vi må vi jobbe videre med de ulike religiøse miljøene, sier Jon Reidar. Jon Reidar Øyan takker nå for seg som leder for LLH og setter kursen mot Geelmuyden.Kiese. Jon-Reidar takker Etter fem år som profesjonell homo takker nå Jon Reidar Øyan for seg. LLHs avtroppende leder tar inntil videre en politisk time-out og begynner nå som kommunikasjonsrådgiver i Geelmuyden.Kiese. Tekst og foto: Petter Ruud-Johansen I løpet av fem år som homoleder (ett år som leder i LLH-OA og fire år for LLH) har Jon Reidar opplevd mye. Lovendringer, lobbyvirksomhet og drapstrusler er en del av hverdagen. - Å være homo på heltid kan være slitsomt i blant, innrømmer Jon Reidar. Han mener LLH-skuta er snudd. Motvind er snudd til medvind og LLH er igjen en maktfaktor i politikken. Folk lytter nå til LLH. - Vi har blitt et kompetansesenter som folk gjerne vil lytte til, og knytte seg til. Vi har stor aktivitet i lokallagene og medlemstallet øker. Mye takket være LLH-OA som fikk gjennom handlingsplanen i Oslo. Dette har gitt andre lokallag rundt om i landet et stort løft og nytt pågangsmot. Det flerhodede homo-trollet Samtidig ønsker Jon Reidar at det blir satt fokus på interne holdninger som LHBT-personer har til andre LHBT-personer. - Vi kan ikke ha det slik at noen skammer seg over at andre vil gå kledd i drag i paraden osv. Når vi krever respekt i storsamfunnet, er vi nødt til å respektere hverandre. Dette synes jeg er det minste vi kan forvente av folk med vår bakgrunn, sier Jon Reidar. Til organisasjonens påfølgende leder avslutter Jon Reidar med å gi følgende råd: - Ha god kontakt med lokallagene, selv om en ikke trenger 100 reisedøgn som jeg hadde i fjor. Ikke la deg knekke og lær deg å skille sak og person. Benytt deg av alle de gode medarbeiderne i organisasjonen. Stå sammen, da er det lettere å fylle rollen som vaktbikkje. En vaktbikkje som skal bjeffe høyt hver gang elementer i samfunnet trår og tramper over grensene. 9

10 10 Dragkinggruppa DaKings fra Kvinnekvelden på Rockefeller 8. mars Foto: Petter Ruud-Johnsen

11 Skeive Dagers utvidede styre. Fra venstre Fredrik Havstein, Anette C.W Pettersen, Ellen Due Swan, Anne Holøien, Stein Runar Østigaard, Torunn Østli og Marte Barmoen. Velkommen til Skeive Dager - Folk skal kose seg og feste som de alltid har gjort, sier Skeive Dager-leder Stein Runar Østigaard. Han lover høy stemning under Skeive Dager Stikkordene er; pride, partytelt, Rådhusplassen og solidaritet i kombinasjon med god underholdning, hele kvelden. Tradisjonen tro er Rådhusplassen også i år Skeive dagers hovedkvarter. Med et 300 kvadratmeter stort partytelt ligger alt til rette for glade dager og kvelder uansett vær. - I partyteltet på Rådhusplassen blir det god stemning og show hver dag. Samtidig vil festivalområdet se ut som det alltid har gjort, med stands, uteservering og et yrende folkeliv. Blir det sol og sommer skal vi nyte det - som vi alltid har gjort, forsikrer Østigaard. - Folk skal kose seg og feste, og i tillegg håper jeg folk vil vise solidaritet under årets Skeive dager. Ved siden av å være et av Latin-Amerikas aller fattigste land, var Nicaragua inntil nylig det eneste landet på kontinentet hvor homoseksualitet var kriminalisert, sier Østigaard. - Fest i solidaritet med dem som ikke har det så godt som oss blir dobbelt pluss, sier han. bedagelig anlagt vil det være mulighet for å bare slappe av i sola mens man nyter en iskald smoothie. - Mange av aktivitetene under Skeive Dager er knyttet opp mot rus. Vi vil derfor skape en rusfri oase, hvor man kan slappe av og kose seg, uten at det er alkohol tilstede, sier leder i Skeiv ungdom, Stian Antonsen. Lesbiske, homofile, bifile og transkjønnede (LHBT) opplever svært forskjellige livssituasjoner, rettigheter og muligheter avhengig av hvor de bor i verden. Skeiv solidaritet er en uavhengig organisasjon som siden 2003 har arrangert årlige kampanjer for å rette søkelyset på denne gruppas rettigheter internasjonalt. Skeiv ungdom lokalt og sentralt vil kjøre aktiviteter under Skeive Dager. Ungdomsområde Noen av artistene som står på scenen tirsdag 24. juni er Mia Gundersen, Hanne Krogh, Bjarte Hjelmeland, Great Garlic Girls og Queendom. Dørene åpner klokken 18:00. Fri inngang. Under årets Skeive Dager vil det være et eget ungdomsområde på Rådhusplassen. Her vil det foregå diverse aktiviteter som quiz, konkurranser, diktopplesing, ansiktsmaling osv. For de som er litt mer Hagekonsert på Aksept For 7. gang stiller kjente kvalitetsartister opp vederlagsfritt for å være med på å sette hivpositives livssituasjon på dagsorden fra verandascenen til Aksepts flotte villa på Rodeløkka. 11

12 Jentebandet Faity fra Bergen spiller på Rockefeller på Kvinnekvelden fredag 27. Juni. Fairy til Rockefeller og sterk solidaritetskonsert Suksessarrangementet på kvinnedagen 8. mars har ført til at kvinnekvelden under Skeive Dager er tilbake der den hører hjemme - på Rockefeller. Fairy er et nytt, rått og skeivt jenteband fra Bergen som spiller på kvinnekvelden på Rockefeller fredag 27. juni. Fairys musikk kan kalles melodiøs rock og kan sammenlignes med band som Muse og Skunk Anansie. De fire jentene setter musikken i fokus og holder et høyt nivå. De lager egne låter og spiller også en del cover. Full av sjarm og spilleglede på scenen, sammen med de melodiøse «catchy» låterne vil de garantert fenge deg. På Rockefeller samme kveld får en også møte The Hungry Heart Performance. En spesialsydd performance til et spesielt kresent og objektvurderende publikum er under utarbeidelse. Vi kan røpe innslag av: Lesber i solnedgang, Pantyhose Lady og Kristi Brud. Åpning av Pride Park Pride Park på Rådhusplassen åpner i år onsdag 25. juni, med stor solidaritetskonsert og appell fra Erik Solheim. Dette er en solidaritetskonsert for Nicaraguas skeive. Konserten er gratis, som alle andre konserter og arrangement i Pride Park i år er. På scenen står blant annet Kohinoor, Rockettothesky, Maika, Lisa Dillan Quite Quiet project med Asbjørn Lerheim. Konserten er åpen for alle; lesber, homser, gamle Nicaragua-brigadister, Jenny Hvals (hemmelige) beundrere, transpersoner, unge latin-amerika-entusiaster, helt vanlige konsertgjengere, vet-ikke-heltene, jeg har en venninne som er skeiv altså, de skeive, de Streite og deg og meg. Under konserten vil det være mulighet til å donere penger til årets solidaritetskampanje, og penger vi samler inn går til flere organisasjoner for skeive i Nicaragua. Organisasjonene i Nicaragua står i startgropen til å kunne kjempe mot homofobi og kvinneforakt i et samfunn med sterke patriarkalske og religiøse samfunnstopper. Torsdag 26. juni, kan en blandt andre, møte des skottske musikerne Steven Smith og Carolyn Anona Scott. Om seg selv skriver Smith på humoristisk vis: «Smith hails from a tiny village in central Scotland. Surrounded by sheep and not much else, he found time to develop his musical skills and love of poetry, lyrics and tea. After escaping to the city, he has had a bit more life experience, alcohol and time to work and play writing songs about love, life, girls and boys and anything else that comes his way! A saxophonist, guitarist and singer he collaborates with other musicians on the Edinburgh scene, creating a unique sound. With a hint of jazz, a touch of funk and a bit of something else, recordings on the way and gigs lining up keep a look out for this boy.» 12

13 Tom Stereo, som synger årets Skeive Dager låt, holder konsert på Rådhusplassen fredag 27. juni. Photo by John Andresen Tom Stereo synger «Now or Never» Thomas Anholt (26), alias Tom Stereo, synger årets Skeive Dager-låt «Now or Never». - Kom deg opp og ut og gjør det du drømmer om, sier Thomas. Tønsberg-gutten har lenge danset og koret bak diverse slagerartister i Sverige. Han mener låten er en typisk party-låt og håper den passer inn i Skeive Dagers profil. Selv om teksten ikke har den største tyngden, ligger det en (skeiv)oppfordring i refrenget mener han. - Både i tittel og i refrenget til «Now or Never» ligger det en liten oppfordring om å komme seg opp og ut og gjør det en drømmer om. Det er en touch av skapproblematikk der, sier Thomas. Til daglig har Thomas en kontorjobb i et plate/distribusjonsselskap i Stockholm. - Jeg ser egentlig meg selv som en låtskriver og tror ikke at jeg skal erobre verden nå, bare så det er sagt. Han lover et sceneshow på fredag 26. juni, under Skeive Dager som er både homo og lesbevennlig. - Jeg har med meg to korjenter, det er to veldig tøffe og proffe jenter, sier Thomas. - Dessuten jobber jeg akkurat nå med en låt til som jeg også skal kunne fremføre under Skeive dager. Jeg gleder meg skikkelig til Skeive Dager braker løs, sier Thomas. I tillegg har Eskimo & Icebird gjort en fantastisk bra remix av «Now or Never», som garantert får klubbkidsa til å holde dansegulvet varmt i sommer. - Det gjelder å ha is i magen når man skal gjøre et sånt prosjekt. En skal ikke være for synlig i Norge. Norge kan være veldig jantelovspreget. Og homomiljøet er lite og folk har en mening om alt og alle. Men heldigvis er 9 av 10 tilbakemeldinger på låten gode, avslutter Thomas. Show med Stay-Ups Torsdag 26. juni inntar Stay-Ups festivalteltet på Rådhusplassen. Showstart kl. 22:00. Gratis inngang. 13

14 Program Skeive Dager 2008 Alle arrangementer i Pride Park er gratis i år. Programmet dag for dag Fredag 20. juni 18:00-20:00 - Åpning Skeive filmer. Skeive Filmer er en årlig internasjonal filmfestival med fokus på homo-, bi- og transkjønnete temaer. Festivalen startet opp som Homofilmklubben i 1990 og er i dag et av de største arrangementene under. Skeive Dager i Oslo. På Filmens hus. Se Skeive Filmers program side :00 - Fest for ny felles ekteskapslov på Operaen. Ordfører Fabian Stang og barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt vil være vertskap for kvelden, og det er LLH og Gaysir som har tatt initiativet til festen og markeringen og som også er arrangører. Salg av mat og drikke. Gratis inngang. 22:00-03:00 - Iconoclastic presenterer «This Last Night In Sodom» på The Villa. Pris: 100,- Med felles ekteskapslov på trappene ser Iconoclastic det som sin plikt å arrangere et heidundrandes utdrikkingslag. Når skeive og queers nå trer inn i ekteskapets favn er vi både glade, spente og lettere nervøs. Betyr det slutten på dekadente utskeielser? Er den utagerende livsstilen i fare? Vi tror ikke det! Lørdag 21. juni 10:00-17:00 - Beachcup-turnering (volleyball) Raballder arrangerer beachcup på Voldsløkka. 15:00-23:00 - Skeive filmer fortsetter 21:00-03:30 - Roof Top Party. Fire starter Skeive dager uka med det legendariske Roof Top Party på Stratos. Resident Roof Top DJ Andre spiller vokal disco house. Dørene åpner kl 2100 for oppvarming til kvelden på terrassen. 23:00-03:00 - SLM har fest - Uniform & arbeidstøy. For befal og rekrutter. Grønlandsleiret 73. Pris: 40/90,- 14 Søndag 22. juni 13:00-17:00 Picnic i Frognerparken Homofile og barn arrangerer picnic i Frognerparken(ved den store lekeplassen) Værforbehold ved regn. Ta med barn og mat og kom! 15:00-23:00 Skeive filmer fortsetter. Mandag 23. juni 19:00-23:00 Skeive filmer Skeive Filmer er en årlig internasjonal filmfestival med fokus på homo-, bi- og transkjønnete temaer. Festivalen startet opp som Homofilmklubben i 1990 og er i dag et av de største og mest populære arrangement under de årlige homodagene Skeive Dager i Oslo. Tirsdag 24. juni 18:00-21:30 Hagekonsert hos Aksept. Kvelden før Pride Park åpner på under Skeive Dager på Rådhusplassen er det kun et sted som gjelder: Den store gamle hagen til tidligere høyreordfører Rolf Stranger øverst på Grünerløkka i Oslo. Fagerheimgata 16. Se omtale på side :00-23:00 Skeive filmer Skeive Filmer er en årlig internasjonal filmfestival med fokus på homo-, bi- og transkjønnete temaer. Onsdag 25. juni 16:00-17:00 Åpning Pride park Pride park på Rådhusplassen åpner dørene! 17:00-19:00 Vernissage i galleriet på Rådhusplassen Skeive kunstneres årlige utstilling åpnes sammen med Pride Prak 18:00-18:45 Quiz i festivalteltet. Flotte premier. 18:00-00:00 Fire Club Outdoor Åpnings fest. Dj Andre A:M. 18:00-20:00 Fagott av skaftet Oslo Fagottkor er igjen tilbake med show på Chat noir og går denne gangen helt av skaftet sammen med konferansier Ingrid Bjørnov. Pris: 250,- 19:00-23:00 Skeive filmer Skeive Filmer er en årlig internasjonal filmfestival med fokus på homo-, bi- og transkjønnete temaer. 20:00-22:00 Solidaritetskonserten i Pride Park. Skeiv Ungdom og Skeiv Solidaritet drar i gang Solidaritetskonsert med artister som Kohinoor, Rockettothesky, Maika og Lisa Dillan. En innsamlingsaksjon vil pågå under konserten, og du oppfordres til å gi fra deg en slant. Pengene skal gå til homoarbeidet i Nicaragua. De trenger støtten til å stable på beina organisasjoner som skal kjempe mot homofobi og kvinneforakt 21:00-23:00 Fagott av skaftet (2. forestilling) Pride Park åpner

15 Program Skeive Dager 2008 Alle arrangementer i Pride Park er gratis i år. Skeive Dager 2008 Torsdag 26. juni 15:00-17:00 Chill Out After Work. På Fire Park Skeive Dager Dj Andre A:M. 16:00-19:00 Homohistorisk byvandring. Homohistorisk byvandring gjennom sentrum av Oslo ved Svein Skeid. 17:00 - Debat i Pride Park. Tema: Hvem har ansvar for å stoppe spredningen av Hiv? 17:00-00:00 Fire Park Skeive Dager Dj Pjotr og Dj Andre A:M. 18:00-20:00 Fagott av skaftet Oslo Fagottkor er igjen tilbake med show på Chat noir og går denne gangen helt av skaftet sammen med konferansier Ingrid Bjørnov. Pris 250,- 18:00-18:45 - Quiz i festivalteltet. Flotte premier. 20:00-20:30 - Konsert i festivalteltet med allsangdronningen Jenny Jensen. 20:30-22:00 - Breakfast included DJ Team i Pride Park. 21:00-23:00 Fagott av skaftet forestilling nummer to. 22:00-22:30 Show i festivalteltet med Stay Ups 22:00-03:00 - GaysirCandy. Gaysirs sommerfest på Club Stereo (gamle Soho) Kirkegata 34. Pris 100,- Fredag 27. juni 15:00-17:00 Chill Out After Work På Fire Park Skeive Dager Dj Pjotr. 17:00-17:30 - Konsert i festivalteltet med Carolyn Anona Scott og Steven Smith fra Skottland. 17:00-21:00 Fire Park Skeive Dager Dj Andre A:M. I Pride park: 19:00 - Konsert Silje Hrafa. 19:30 - Breakfast included DJ Team. 20:00 - Konsert med Jenny Jensen. 21:00 - Konsert med Tom Stereo som har årets Pride låt. 21:30 Konsert med Pay TV (S). 21:00-01:00 Fire Park Skeive Dager. Dj DiskJokke. 21:00-03:00 Megabear party. Pris: 50/100,- Årets største bamsefest på John Dee. 22:00-03:30 Oslo Leather Pride. SLMs fetisjfest. Dj og show. Grønlandsleiret 73. Husk kleskoden! Pris: 50/100,- 22:00-03:00 Kvinnekvelden på Rockefeller. Jentebandet Fairy fra Bergen spiller, samt The Hungry Heart Performance på Rockefeller music hall i anledning Kvinnekvelden. 18-års aldersgrense! Legsjekk for sprit i baren! Pris:150/200,- Lørdag 28. juni 12:00-14:00 - Parade Pre-Party. På Fire Park - med Dj Pjotr. 14:00-16:00 - Chill Out After Work. På Fire Park - Dj Andre A:M 15:00-16:30 Parade - Paraden går gjennom byens gater fra kl , etterfulgt av paradeshow på Rådhusplassen. 16:00-20:00 Parade Party i Pride Park Dj Deadswan. 17:30-18:30 Paradeshow/prisutdelling i festivalteltet. Dean Erik Andersen er konferansier. Great Garlic Girls underholder og tar seg også av den tradisjonelle prisutdelingen hvor blant annet årets homofob- og fryd kåres. 20:00-00:00 - Fire Park. Dj Andre A:M. 21:30-23:00 - Melodi Kvasi Grand Prix i festivalteltet. Sommerens schlagereventyr, med Madame la Comtesse og The Hungry Hearts. 22:00-03:00 - Pervosirkus på Månefisken. Sagveien 23A. Forhåndspris: 260,- Manillusion and Pinpoint Piercing. I døra: 300,- 22:00-03:00 - Skeiv natt på Rockefeller Fire avslutter Skeive dager med årets største Fire Party, Natt. Vi inntar sammen med Iconoclastic Rockefeller. Fem klubbrom, 8 barer og stort utendørs røyketerrasse med bevilgnig. Eget Sclagerrom. Pris:150/200,- Søndag 29. juni 19:00-21:00 - Regnbuemesse. Åpen Kirkegruppe arrangerer Regnbuemesse sammen med Domkirken menighet. 15

16 brosjyre_2.indd :31:55 25 Fullt- Program Skeive Filmer Skeive Filmer 2008 (på Cinemateket) er preget av mye humor, drama, hysteri, provokasjoner, lyst, søken, altoppslukende kjærlighet og en god del hud. Kryss av i programet og hold oversikt over filmene du ønsker se. FILMPROGRAM TID Fredag 20. juni Lørdag 21. juni Søndag 22. juni Mandag 23. juni Tirsdag 24. juni Onsdag 25. juni Viljen til ikke å vite + Gender Me For the Bible Tells Me So Trembling Before G-D BE - Skitne Syndige Meg Be Like Others DEBATT Jeg elsker hvem jeg vil Nyere Skandinavisk Drifting Flowers Blanda Drops ÅPNINGSFILM LOVE & OTHER DISASTERS Blanda Drops - kortfilmprogram The Chinese Botanist s Daughters kortfilmprogram Call Me Malcolm Den Andre Siden A Lez in Wonderland + Clandestinos Et høydepunkt i reprise Vivere The World Unseen Spinnin` Et høydepunkt i reprise Breakfast with Scot Holding Trevor Ghost Writer Out at the Wedding Triple X Selects... The Chinese Botanist`s Daughters Clandestinos Breakfast with Scot Chuecatown Love and Other A Lez in Wonderland + Triple X Selects Shortbus Otto, or: Up with Disasters Drifting Flowers Et høydepunkt i reprise Chuecatown AVSLUTNINGSFILM SAVAGE GRACE Utdeling av Skeive Filmer-prisene! The World Unseen Savage Grace Spinnin` Vivere Et høydepunkt i reprise Dead People Mangfoldsportal åpnet Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring i Oslo og Akershus (LLH OA) har i samarbeid med Oslo kommune utarbeidet en egen nettportal med informasjon om hvordan skolen kan gjøres med inkluderende overfor lesbiske, homofile og bifile. - Dette er et direkte resultat av et godt samarbeid mellom oss og Utdanningsetaten om gjennomføringen av tiltakene i handlingsplanen mot diskriminering av lesbiske, bifile og homofile, sier leder Christian Antoni Møllerop i LLH OA. Handlingsplanen mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile, -for mangfold og likeverd i Oslo definerer i ett av sine tiltak at det skal utarbeides en informasjonspakke om homofili til skolene i Oslo området. - Vi så på utarbeidelsen av en lignende informasjonspakke i papirformat som lite hensiktsmessig da vi heller kunne lage en nettside som kontinuerlig kan oppdateres, andre kommuner og skoler kan kopiere innholdet og den vil være enklere å markedsføre over lengre tid, sier Møllerop. Nettsidene tar for seg grunnleggende informasjon om homofili, om historie, myter og begrepsbruk. Videre inneholder den konkrete metoder for lærere, skoleledere, elever, elevråd, biblioteket, skolehelsetjenesten, biblioteket og HMS/ Verneombud. Møllerop informerer om at kildene som er brukt i arbeidet i stor grad har kommet fra LLHs tidligere arbeid og prosjekter, samt at det er brukt informasjon fra prosjekter og materiale utarbeidet av den svenske LHBT organisasjonen RFSL og Ombudsmannen mot diskriminering på bakgrunn av seksuell legning. - Skolen er et lite samfunn i seg selv. Disse nettsidene gir gode tips til hva du kan gjøre i alt fra mattetimen, til hvordan elevrådet kan arrangere menneskerettighetsdag i forbindelse med en av kampdagene for lesbiske, homofile og bifiles rettigheter rundt om i verden, fortsetter Møllerop. - Nettsiden er utarbeidet under Oslo kommunes hjemmesider da vi mener det er viktig at kommunen som skoleeier synliggjør at dette er et satsningsområde for kommunen. Vi mener dette skaper en tyngde og legitimitet for sidene. Videre oppfordres kommuner, organisasjoner, eller andre som driver med utdanning til å klippe og lime så mye de vil fra nettsidene. Videre så er disse til for å bli oppdatert og utvidet til enhver tid. Vi ønsker en levende ressursbank for en inkluderende skole, derfor mottas alle innspill med stor takk, avslutter Møllerop. Utdanningsetaten, med utdanningsdirektør Astrid Søgnen i spissen har nå sendt ut brev til alle videregående og grunnskoler i Oslo med informasjon om nettsidene. 16

17 ?? LLH OA Undergruppe - Fri utblåsning Femten år med fri utblåsning Noen av de glade musikantene i Fri utblåsing. Fra venstre: Raymond Willy Pedersen, Tore Simonsen, Bergliot Kollsgård og Per Huse. Femten år med Fri utblåsing LLH OAs undergruppe Musikkselskapet fri utblåsing fyller femten år i år. Spiller du et instrument, er dette kanskje gjengen for deg. Tekst og foto: Petter Ruud-Johansen - Vi ønsker oss alltid flere glade medlemmer, som har eget instrument, og kan tilby et kjempegodt miljø, sier Raymond Willy Pedersen, musikkselskapets leder. Til høsten planlegger de en ny spillende tur for å feire sitt 15-års jubileum. - Vi er i dag elleve glade musikanter. Et par av oss har vært med hele veien siden begynnelsen. Femten år har gått siden Siri Kvalheim, blant andre, tok initiativet til å starte gruppen, sier Pedersen. Hver torsdag året rundt møtes den glade gjengen på Homohuset til øving. - Jeg mener vi er en veldig inkluderende gjeng. For oss er det sosiale en viktig faktor. Vi har det gøy når vi øver, samtidig møtes vi ofte i sosiale sammenhenger. - Vi arrangerer blant annet miniseminarer, juleavslutning og sommeravslutning hvert år, i tillegg til at vi drar på utenlandsturer så mye som mulig, sier Pedersen. Gjengen har vært på musikktur blant annet til Roma, Munchen, Manchester, Hamburg, Amsterdam og Paris. Samt i Norge, hvor de har vært i Trondheim, Drammen, Tønsberg og Bergen. - Men den absolutte «høydaren» var da vi gikk først i paraden i Stockholm i Da var vi nærmere 30 musikere som marsjerte, sier Per Huse, som er et trofast medlem. Til høsten ønsker de å dra til Wien for å spille i forbindelse med oktoberfesten der, som en del av markeringen av musikkselskapets 15-års jubileum. Fjordårets tur til Munchen, hvor det ble mye «ompa» musikk, ga mersmak. - På spilleplanen i år står Skeive Dager i tillegg til oktoberfesten til bamseklubben. Vi spiller ganske variert musikk. Akkurat nå øver vi på Sinatra-låten «My Way», samt andre «evergreens» som kan passe i forbindelse med Skeive Dager. - Vi har alltid plass til flere glade medlemmer hvis de enten har lyst til friske opp gamle spillekunster eller kombinere med orkester/korps de allerede spiller i. Vi kan tilby et kjempegodt miljø, avslutter Pedersen. 17

LLH O&A. Velkommen. «Ja vi elsker Skeive dager»

LLH O&A. Velkommen. «Ja vi elsker Skeive dager» LLH O&A Nr. 2-2009 Medlemspost for LLH Oslo og Akershus «Ja vi elsker Skeive dager» Velkommen Skeive dager 2009-19. juni - 28. juni Pride Park - Program - Debatter - Parade Kvinnekvelder - Skeiv Natt -

Detaljer

LLH Nr. 2-2010. Medlemspost for LLH Oslo og Akershus. Skeive dager 2010. Velkommen. Paraden - Debattene - Festene - Programmet

LLH Nr. 2-2010. Medlemspost for LLH Oslo og Akershus. Skeive dager 2010. Velkommen. Paraden - Debattene - Festene - Programmet LLH Nr. 2-2010 OMedlemspost O&A Medlemspost for LLH Oslo og Akershus Skeive dager 2010 Velkommen Paraden - Debattene - Festene - Programmet 1 Innhold 9 8 17 12 3 Leder: Jubelpride 4 Historisk parade, paraderute

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

O&A LLH. Er du Stolt? Alt om skeive dager. Pride park Pride house Aktivitetsgruppene. Den stolte eieren av festivalen Skeive dager. Nr.

O&A LLH. Er du Stolt? Alt om skeive dager. Pride park Pride house Aktivitetsgruppene. Den stolte eieren av festivalen Skeive dager. Nr. Nr. 1-2012 - Juni Medlemspost LLH for LLH Oslo og Akershus O&A Den stolte eieren av festivalen Skeive dager Er du Stolt? Alt om skeive dager Pride park Pride house Aktivitetsgruppene Innhold medlemspost

Detaljer

LLHs virksomhet i 2012

LLHs virksomhet i 2012 LLHs virksomhet i 2012 LLH (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon som baserer sin virksomhet på frivillighet

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

1. Innledning oppsummering av 2014

1. Innledning oppsummering av 2014 1. Innledning oppsummering av 2014 Når 2014 skal oppsummeres for LLH Oslo og Akershus, er det i hovedsak to begivenheter som må nevnes: Vi har jobbet fram Oslo kommunes nye handlingsplan om kjønn og seksualitet

Detaljer

1 Årsrapport 2014. LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og. transpersoner ÅRSRAPPORT. transpersoner. Foto: Oslo Pride/Jørgen Schive

1 Årsrapport 2014. LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og. transpersoner ÅRSRAPPORT. transpersoner. Foto: Oslo Pride/Jørgen Schive 1 ÅRSRAPPORT Foto: Oslo Pride/Jørgen Schive 2 LLH - landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og Årsrapport for 2014 Foto: LLH Layout: Inger Kristin Haugsevje Utgitt februar 2015 3 Lederen har ordet

Detaljer

Some people are gay. Get over it!

Some people are gay. Get over it! Some people are gay. Get over it! LLHs virksomhet i 2011 LLH (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon som baserer

Detaljer

Årsberetning 2013 LLH Oslo og Akershus

Årsberetning 2013 LLH Oslo og Akershus Til venstre: Som stolt eier av Skeive dager/oslo Pride, og stolt arrangør av Pride house, gir LLH OA deg EuroPride 2014 i Oslo. Over: LLH OA og Skeiv Aften Jessheims Philip Benassi og Tine Charlotte Karlsen

Detaljer

Skeiv studentfestival STUDiO, arrangeres i Oslo:

Skeiv studentfestival STUDiO, arrangeres i Oslo: Medlemsposten til LLH i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud og Hedmark 02/05 SKAKK helg: LLH Buskerud Arrangerer SKAKK helg. Les mer s. 3 LLH Hedmark etableres: LLH Hedmark hadde oppstartsmøte

Detaljer

Lene Alexandra: Norges Homoikon! APRIL 2008 FREE STRAIGHT-FRIENDLY MAGAZINE FOR THE QUEER COMMUNITY

Lene Alexandra: Norges Homoikon! APRIL 2008 FREE STRAIGHT-FRIENDLY MAGAZINE FOR THE QUEER COMMUNITY Lene Alexandra: Norges Homoikon! APRIL 2008 FREE STRAIGHT-FRIENDLY MAGAZINE FOR THE QUEER COMMUNITY GAY CHAT Norges beste mobilchat Med noen enkle tastetrykk har du oversikt over hvem som er pålogget.

Detaljer

Nr. 2 2014. Nr. 2 2014. Barn om: Fattigdom. Intervju med leder Andrea Sjøvoll. Tema: Barn og klima. Møt internasjonale Pressere

Nr. 2 2014. Nr. 2 2014. Barn om: Fattigdom. Intervju med leder Andrea Sjøvoll. Tema: Barn og klima. Møt internasjonale Pressere Nr. 2 2014 Nr. 2 2014 Intervju med leder Andrea Sjøvoll Tema: Barn og klima Møt internasjonale Pressere Barn om: Fattigdom INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 21 24 26 28 30 31 Press siden sist Pressere fra hele

Detaljer

8.0 Appendix. Q 3) Was it the plan all the way to become a parliament politician?

8.0 Appendix. Q 3) Was it the plan all the way to become a parliament politician? 8.0 Appendix 8.1 SP Representative Questions Interview was taped but the audio file was corrupted and could not be used. The transcription is therefore based on the notes taken through the interview, and

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

SLUTTPAKKE På sporet av All Different - All Equal sine prosjekter anno 2006/2007

SLUTTPAKKE På sporet av All Different - All Equal sine prosjekter anno 2006/2007 SLUTTPAKKE På sporet av All Different - All Equal sine prosjekter anno 2006/2007 Hva er fordommer? En fordom, i psykologisk mening, er en forhåndsmening, som man fatter uten først å ha undersøkt saken.

Detaljer

We are the soldiers!

We are the soldiers! We are the soldiers! au: advent ungdom 02#2013 Adventist = pasifist Innkalt til sesjon s. 4 = sant...? s. 10 Global Youth Day s. 14 au:om bladet Advent Ungdom (AU) er et kristent magasin for unge mennesker

Detaljer

Women s Democratic Participation following the Arab Spring

Women s Democratic Participation following the Arab Spring NUMMER 1 JUNI 2012 NORSKE KVINNELIGE JURISTERS FORENING GRUNNLAGT 1947 WWW.NKJF.NO Women s Democratic Participation following the Arab Spring Impulser fra en global arena JUSTINE Redaksjon Marte Johansen

Detaljer

Master #1 2014.indd 1 06.03.14 13:40

Master #1 2014.indd 1 06.03.14 13:40 Master #1 2014.indd 1 06.03.14 13:40 Master #1 2014.indd 2 06.03.14 13:40 Master #1 2014.indd 3 06.03.14 13:40 Brigader Leif Schanke 19. september 1916-3. februar 2014 Master #1 2014.indd 4 06.03.14 13:40

Detaljer

n rut nytt DET STORE CROSS- CULTURAL KIDS NUMMERET Ruth van Reken & Kjell Østby om parallellen til barn av innvandrere

n rut nytt DET STORE CROSS- CULTURAL KIDS NUMMERET Ruth van Reken & Kjell Østby om parallellen til barn av innvandrere n rut nytt ET ORGAN FRA NORUT HØST 2010 WWW.NORUT.ORG DET STORE CROSS- CULTURAL KIDS NUMMERET Ruth van Reken & Kjell Østby om parallellen til barn av innvandrere + EN FORTELLING OM VIRKELIGHET, HISTORIE

Detaljer

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Nr 3/4 2013 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2 LEDER Strategisk blikk gir nye tiltak Som tidligere omtalt her i bladet, har det vært nedsatt et strategiutvalg i Oslo som har sett

Detaljer

Årsmelding 2011 HivNorge

Årsmelding 2011 HivNorge Årsmelding 2011 HivNorge [INNHOLD 2011] 3 4 5 FORORD Selv om hivepidemien i Norge kan virke bagatellmessig i forhold til hva mange andre land opplever, har vi ennå ikke klart å redusere det årlige antall

Detaljer

Utgitt 30.september 2013, nr.10

Utgitt 30.september 2013, nr.10 Utgitt 30.september 2013, nr.10 Månedens lokalforening er Salangen Røde Kors som har besøkstjeneste, aktiviteter for beboerne på Sjøvegan mottak og aktiviteter i samarbeid med Salangen Frivilligsentral.

Detaljer

Straffbart FYLLEKALAS

Straffbart FYLLEKALAS Utgave 5 9. - 22. mars 2010 www.smis.no traffbart FYLLEKALA chlåbrocks risikerer å bli straffet etter ulovlig alkoholsalg under valentinefesten for nesten 100 studenter på Ui. ide 4 og 5 News in English

Detaljer

Vi må ha mer kunnskap

Vi må ha mer kunnskap POSITIV Nr. 3-2013 Kr 39, Kjell Erik Øie: Vi må ha mer kunnskap Tausheten råder Et løft må til Hivmedisiner og leverskader Ny app for hivpositive RETURUKE 47 1 INTERPRESS NORGE positiv NR. 3 2013 ET LIV

Detaljer

Studentliv og sosialisering

Studentliv og sosialisering P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning Tema Studentliv og sosialisering No 1 2007 Mobilitet er viktig! Landsmøtet 2007 Faddertid! Hurra! Studietur till Tanzania Vi skal

Detaljer

Studentaktiviteter 2011/2012

Studentaktiviteter 2011/2012 Studentaktiviteter 2011/2012 Everything marked in blue is English STA er paraplyorganisasjon for over 60 studentaktiviteter STA organiserer ca 250 tillitsvalgte STA er din hovedinteresseorganisasjon status

Detaljer

AntirasisteN. Kvinner på flukt

AntirasisteN. Kvinner på flukt AntirasisteN SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 4 2007 B-PostAbonnement Retur: SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd Ny artikkelserie: Kvinner på flukt AntirasisteNs artikkelserie om kjønnsbasert forfølgelse Den

Detaljer

Tegnspråkforskningens mor i Norge Program for tegnspråkdagene. TSS istedenfor norsk tegnspråk Idrettsleker i Trondheim Bare døve kokker på Ål

Tegnspråkforskningens mor i Norge Program for tegnspråkdagene. TSS istedenfor norsk tegnspråk Idrettsleker i Trondheim Bare døve kokker på Ål Tegnspråkforskningens mor i Norge Program for tegnspråkdagene i Oslo TSS istedenfor norsk tegnspråk Idrettsleker i Trondheim Bare døve kokker på Ål 08 Oktober 2007 Side 16 Døves Tidsskrift 8-2007 Side

Detaljer