ellers... Alt om Skeive Dager i dette nummeret av ellers... Skeive Dager program side 14. Thomas Anholt synger årets Skeive Dager-låt: «Now or Never»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ellers... Alt om Skeive Dager i dette nummeret av ellers... Skeive Dager program side 14. Thomas Anholt synger årets Skeive Dager-låt: «Now or Never»"

Transkript

1 ellers... Medlemspost for LLH Oslo og Akershus Nr Skeive Dager program side 14. Thomas Anholt synger årets Skeive Dager-låt: «Now or Never» Alt om Skeive Dager i dette nummeret av ellers... Les også: Den store protestmarsjen for ekteskapet og Lykken inntar Operataket IDAHO Skottland Jon-Reidar takker for seg 15 år med Fri Utblåsning 1

2 Ellers... innhold Innhold: 3. Leder 4. Den store protestmarsjen for ekteskapet 5. Lykken inntar Operataket 5. Operafest, Skeive filmer og Iconoclastic åpner Skeive Dager 6. International day against homophobia (IDAHO) Skottland 9. Jon Reidar takker 11. Velkommen til Skeive Dager 12. Fairy til Rockefeller og sterk solidaritetskonsert 13. Tom Stereo synger «Now or Never» 14. Program Skeive Dager - dag for dag 16. Program Skeive Filmer 16. Mangfoldsportal åpnet 17. Femten år med Fri utblasing 18. Kontaktinformasjon LLH OAs undergrupper 19. Leiepriser Homohuset Ellers... er Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring, avdeling Oslo og Akershus sitt medlemsblad. Har du sterke meninger, har du lyst til å starte en debatt eller vil du dele ut litt ris eller ros? Ta gjerne kontakt. Kontaktinfo LLH OA: Postboks 948 Sentrum, 0104 Oslo. E-post: Tlf. kontor: Besøksadresse: Kongensgate 12, Oslo sentrum. Organisasjonsnummer: Ansvarlig utgiver: LLH OA ved Christian Antoni Møllerop. Redaktør: Petter Ruud-Johansen. Redaksjon: Jannicke Sæbø, Ellen Due Swan, Stian Amadeus Antonsen, Christian Antoni Møllerop og Petter Ruud-Johansen. Layout: Petter Ruud-Johansen - Print: Allkopi. Forsidefoto: John Andresen 2

3 LLH-OA sin leder har ordet LLH OA: «Felles ekteskapslov kun for medlemmer!» I 1949 reiser en person fra Norge til Danmark hvor det blir bedt om at det etableres en egen avdeling under det Danske Forbundet av 1948 i Norge. Konsekvensen er gryende aktivitet. Hovedfokuset er sosiale sammenkomster for lesbiske og homofile. Sammenkomstene blir viktige møteplasser for lesbiske og homofile, men de er kun for medlemmer. I 1952 stiftes Det Norske Forbund av 1948 (DNF48). Etableringen av organisasjonen får støtte av FNs norske generalsekretær Trygve Lie med påfølgende resolusjonsvedtak til støtte for etableringen i FNs menneskerettighetskomite. Sammenkomstene fortsetter i en årrekke. Aktivitetene blir mer politisert og organisasjonen igangsetter en omfattende lobbyvirksomhet for å få fjernet paragrafen i det norske lovverket som sier at homoseksualitet er forbudt. I 1972 blir homoseksualitet avkriminalisert for medlemmer av DNF 48. Med DNF 48 sin velsignelse var det fortsatt helt greit å arrestere og forfølge homoseksuelle utbrytere i De påfølgende arrestasjonene ble godt mottatt i DNF 48 sitt Landsstyre. I samarbeid med Sosialdepartementet får medlemmer av DNF 48 egne identitetskort som gjør at det norske sedelighetspolitiet vet hvem de skal holde seg unna. En del organisasjonsmedlemmer ble i perioden etter lovendringen utsatt for ubehageligheter fra politiet da de ikke kunne dokumentere sin tilknytning til organisasjonen. Sosialdepartementet beklaget hendelsene og understreket i en pressemelding at DNF 48- folk - er ordentlige folk». Som en konsekvens av ubehagelighetene DNF 48-medlemmene har blitt utsatt for bestemmer ledelsen i DNF 48 at organisasjonens medlemsregister skal oversendes politiet og etterretningstjenesten. Utvekslingen av registrene gjør at det norske sedelighetspolitiet kan konsentrere arbeidet sitt overfor homoseksuelle utbrytere og opposisjonelle. På DNF 48 sitt Landsstyremøte i 1974 blir det vedtatt en resolusjon under overskriften; «En for alle, alle for en!». Resolusjonen uttaler at «Landsstyret gleder seg over det viktige og positive samarbeidet med myndighetene». I 1979 innføres det fulle rettigheter for DNF 48-medlemmer i forsvaret. Med statsminister Odvar Nordli i spissen lanseres en bred og omfattende rekrutteringsplan til forsvaret. Rekrutteringsplanen fikk stor internasjonal oppmerksomhet blant annet på FNs generalforsamling. Den ble applauderes av selveste USAs president og legger senere grunnlaget for Y.M.C.A`s populære låt «In the Navy». I 1982 fjerner Sosialdepartementet sykdomsdiagnosen på homofili for medlemmer av DNF48. Generalsekretæren i DNF48 understreket viktigheten av at behandlingen av homoseksuelle utbrytere måtte være human og at det ble tatt hensyn til at disse «menneskene» lider. Dette ble også utdypet i et radiointervju hvor det ble uttalt; «de homoseksuelle utbryterne har tillærte egenskaper som kan behandles». I 1993 vedtar Stortinget partnerskapsloven. Loven gir LLH-medlemmer som er i par de samme rettigheter og plikter som heterofile par har gjennom ekteskapet. Unntaket er kun retten til adopsjon og retten til å inngå partnerskap i kirken. I 1998 innføres det et eget diskrimineringsvern for LLH medlemmer i arbeidsmiljøloven. Dette sikrer at LLH-medlemmer ikke trenger å frykte at de skal bli utsatt for trakassering på arbeidsplassen. Kampen for fulle rettigheter for LLH-medlemmer nærmer seg slutten. Det står likevel noen lovmessige grep igjen før LLH-medlemmer får fulle rettigheter i det norske samfunnet. Regjeringen Stoltenberg foreslår i 2007 en felles ekteskapslov. Loven vil sikre at alle LLH-medlemmer får rett til å adoptere, at lesbiske LLH-medlemmer sikres retten til assistert befruktning og at kirken kan vie LLHmedlemmer om de ønsker dette. Lovforslaget vekker reaksjoner i kristne miljøer da de frykter at homoseksuelle utbrytere vil utnytte loven. I de påfølgende debattene frykter de kristne miljøene at ekteskapet vil bli svekket som grunnstein i det norske samfunnet. LLHs leder svarte på skepsisen under en TV debatt på Tabloid. Det ble understreket i den sammenheng at LLH vil gjøre hva de kan for at ekteskapet forbeholdes ordentlige folk - LLH-folk. Gratispassasjerer vil ikke aksepteres verken av LLH som organisasjon eller dens medlemmer. Loven skal gjelde for de som har kjempet for likestilling i en årrekke og de som stiller seg bak vårt verdisyn, uttalte LLH-lederen på forsiden av Dagbladet. 11. juni 2008 voterer Stortinget over den nye ekteskapsloven som likestiller LLH-medlemmer med øvrigheta. Homoseksuelle utbrytere er ikke å se som noe problem lenger da disse enten har gjennomgått en behandling på sykehus, eller blitt arrestert. De som ikke har akseptert behandling har blitt plassert i teltleire ved Tanum i Bærum og Lierskogen i Buskerud. Teltleirene er initiert av arbeids og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen og er en midlertidig løsning før deportasjon. En gratispassasjer er en person som har fordelene av et kollektivt gode uten å bidra til omkostningene ved å produsere det. I så måte ville det vært interessant å se hvordan LLHs medlemstall hadde vært dersom alt vi gjorde kun var til for medlemsmassen. Med vennelig hilsen Christian Antoni Møllerop Leder LLH OA 3

4 Politikeren Felles ekteskapslov Den store protestmarsjen for ekteskapet 12. april var en stor dag for kristenkonservative, homoskeptikere og sørlandsekspressen. Da var det nemlig duket for den store marsjen for ekteskapet. Dette var en dag mange hadde gledet seg til, ikke minst Øyvind Benestad, som har hatt permisjon fra sin stilling som studentprest i flere år for å forsøke å hindre en felles ekteskapslov. Store busslass fra sør og vestlandet velta inn som en tsunami over Oslo denne dagen, klar for å nekte andre mennesker retten til å gifte seg. Et par eldre damer jeg prata med kunne fortelle at de hadde vært på bussen i nærmere 10 timer, og at dette gleda de seg mer til enn både jul og påske til sammen. Sinte sørlendinger og blitzere Marsjen starta på universitetsplassen, med en flaggborg fremst i toget, med Øyvind benestad trippende like bak. (bildet under) Nasjonalsangen ble sunget tre ganger i løpet av turen fra Universitetsplassen mot stortinget og Youngstorget, i tillegg til «Gud signe vårt dyre fedreland». Selv om toget hovedsakelig bestod av litt eldre, hvite norsker var det også gjort forsøk på å nå et bredere lag av befolkningen, og Islamsk råd Norge gikk også ut og støtta marsjen. På Youngstorget var det flere kulturelle innslag, blant annet et innleid barnekor og en karismatisk syngedame, i en scene som bada i rosa ballonger. Idyllen ble imidlertid raskt brutt av et par hundre blitzere, som hadde klekket ut mottoet «homs i vei, det er helt okæy». Ved hjelp av bannere, musikk og eggkasting forsøkte de å forstyrre harmonien blant de fremmøtte, og politiet måtte fjerne et par som forsøkte å trenge seg inn på scenen. Midt i kulturkræsjet mellom blitz og kristenfolket var det også noen roligere markeringer. En jente fra KFUK- KFUM hadde tatt initiativ til banneret; «Husk: ikke alle kristne er mot felles ekteskapslov. Ha en ellers fin dag». AUF hadde også en stille protest, og heisa ned et banner fra toppen av arbeiderpartibygningen hvor det stod «Størst av alt er kjærligheten». Disse markeringene drukna nok dessverre litt i medieomtalen av ekteskapsmarsjen. Hvor mange var det egentlig? Politiet anslo at det var ca 2500 mennesker som gikk i toget mot ekteskapsloven. Øyvind benestad mener politiet tar feil, og at det var nærmere 5000 mennesker som deltok. Øyvind Benestad har god erfaring i å telle mennesker som går i tog. Under Skeive dager i 2006 stod han og en venn og filmet hele paraden fra to ulike steder langs ruten. Etterpå så de nøye gjennom filmen og fintellet alle gruppene i paraden, og kom frem til at antallet paradegjengere var langt lavere enn det som politiet anslo. Hvem holdt appeller? Maria Fongen, en tibarnsmor fra Oslo katolske bispedømmes familiesenter, Per Lønning, biskop og politiker fra Høyre, filosofen Nina Karin Monsen var blant appellantene. Deres hovedbudskap var at ekteskapet er en lang tradisjon som ikke bør endres, fordi den er biologisk og kulturelt forankret som en pakt mellom mann og kvinne. Maria Fongen kunne dessuten fortelle at homofile og lesbiske vil gjøre barn om til kosedyr, dessuten vil helsekøene bli lengre dersom lesbiske par får mulighet til assistert befruktning. Stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen (Frp) fra Familie- og kulturkomitéen kunne også fortelle at de skal kjempe med nebb og klør mot forslaget om felles ekteskapslov. Fakta: Felles ekteskapslov Felles ekteskapslov inkluderer mulighet for homofile og lesbiske par til å bli vurdert som adoptivforeldre, lik rett for lesbiske par til assistert befruktning og automatisk foreldreskap for ikke-biologisk mor i lesbiske ekteskap etter fødsel ved assistert befruktning. I forslaget åpnes det også for at kirke- og trossamfunn får rett til å vie lesbiske og homofile, men ikke plikt til dette. De fleste kristne institusjoner er mot felles ekteskapslov. Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo, Kirkens bymisjon, Vennenes samfunn kvekerne, Norges kristelig studentforbund, den norske Unitarkirke, åpen kirkegrupe og flertallet i Sør-Hålogaland bispedømmeråd er imidlertid for en felles ekteskapslov Flere meningsmålinger har vist et flertall for felles ekteskapslov. I Rogaland er det også et stort flertall for felles ekteskapslov, kun 27% er mot lovforslaget. 4

5 Politikerinnlegg Lykken inntar Operataket Gratulerer med loven og gratulerer med dagen, skriver Anniken Huitfeldt, Karina Hellum og Håkon Haugli i dette innlegget om ny felles ekteskapslov som skal markeres 20. juni på Operataket. Håkon Haugli (A) og Anniken Huitfeldt (A) ønsker alle lykke til med dagen den 20. Juni. Husker du da partnerskapsloven kom i 1993? Vi kunne nesten ikke tro at det gikk an. Vi hadde kommet langt! Det norske samfunnet ga homofile en viktig sivil rettighet retten til å registrere parforhold. Partnerskapsloven bidro samtidig til å gi lesbiske og homofile verdighet og anerkjennelse. Det var og er viktig. I 1993 kritiserte mange representanter for kristenfolket og de borgerlige partiene oss. Det manglet ikke på advarsler. Partnerskapsloven var et angrep på familien, på samfunnets kjerne het det. Etter bare to år, fremmet KRF forslag i Stortinget om å oppheve den nye loven. Kjell Magne Bondevik argumenterte med at loven brøt med norsk lovtradisjon. Forslaget fikk heldigvis kun 24 stemmer; KRFs pluss enkeltrepresentanter fra SP, H og FRP. Spådommene om et nytt Sodoma og Gomorra som vi fortsatt hører noen bleke ekko av slo ikke til på 1990-tallet. Partnerskapsloven bidro imidlertid sterkt til en positiv holdningsendring blant folk flest. Idebatten om en ny ekteskapslov, har vi paradoksalt nok opplevd at KRF og andre kristne miljøer har omfavnet partnerskapsloven. Når FRP på sitt siste landsmøte varsler omkamp om ekteskapsloven, er det grunn til å ta partiet på alvor. Samtidig er det grunn til å håpe på at FRP i likhet med sine medsammensvorne i KRF kommer på bedre tanker. Da Arbeiderpartiets landsmøte i 2005 vedtok full likebehandling av homofile og heterofile, var det et uttrykk for at Partnerskapsloven er en lov for de andre. Loven var en viktig milepæl, men den innebærer en systematisk forskjellsbehandling av heterofile og homofile par. Homofile par må fortsatt gjennom tidkrevende, unødvendige og tidvis ydmykende stebarnsadopsjonsprosesser for å bli foreldre til sine egne barn. Soria Moria-erklæringen er historisk. For første gang omtalte en norsk regjering homofile i sin tiltredelseserklæring og satte seg som mål å avskaffe all forskjellsbehandling og diskriminering. Den rødgrønne regjeringen forpliktet seg til å fremme en felles ekteskapslov i løpet av perioden. Nå er vi her! Den nye loven vil stå som et monument over vår tids kamp for anstendighet, solidaritet og likhet. 11. juni vil lovforslagene sannsynligvis bli vedtatt med stemmene til Arbeiderpartiets og SVs samlede stortingsgrupper og enkeltrepresentanter fra Venstre, Høyre og Senterpartiet. I Arbeiderpartiet er vi stolte over våre bidrag til å få på plass en ny ekteskapslov. Loven kunne imidlertid ikke blitt til uten tverrpolitisk dugnad og samarbeid. Det er mange enkeltpersoner i alle partiene som bidrar til flertall, som har gjort en stor innsats. Vi vil være med og feire alle sammen. Da Spania innførte felles ekteskapslov i 2005, begrunnet landets sosialistiske statsminister José Luis Zapatero sitt syn på følgende måte: Et anstendig samfunn ydmyker ikke sine borgere. (.) I dag gir Spania [homofile] den respekt de fortjener, anerkjenner deres rettigheter, gjenreiser deres verdighet og bekrefter deres identitet og gir dem frihet sa den spanske statsministeren. Belgia, Nederland, Sør-Afrika og enkelte provinser i Canada har også innført felles ekteskapslover. Norge blir altså ikke først, men vi er før våre naboer i Norden. Operaen - storstua i Bjørvika tar i juni i mot jublende horder til feiring av den nye ekteskapsloven. Lykken inntar Operataket og vi gleder oss. Gratulerer med loven, gratulerer med dagen! Anniken Huitfeldt, barne- og likestillingsminister, Karina Hellum, nestleder i Arbeiderpartiets homonettverk, Håkon Haugli, leder i Arbeiderpartiets homonettverk Operafest, Skeive Filmer og Iconoclastic åpner Skeive Dager Skeive Dager 2008 åpner 20. Juni, dagen da ny felles ekteskapslov skal markeres og feires. Skeive Filmer setter offisielt i gang Skeive Dager klokken 18:00 på Filmens hus, før LLH og Gaysir inviterer til storslagen folkefest på Operaen klokken 19:00. I tillegg ser Iconoclastic det som sin plikt å arrangere et heidundrandes utdrikkingslag på The Villa etter festen på Operaens tak. Dørene åpner på The Villa klokken 23:00. Les alt om Skeive Dager og om programmet side

6 IDAHO International day against homophobia (IDAHO) Skottland Tekst: Jannicke Sæbø. Foto: Ellen Due Swan LLH OAs leder Christian Antoni Møllerop og økonomiansvarlig Roger Håkon Torvund Skår holdt foredrag under IDAHO. IDAHO er en forkortelse for International day against homophobia. Bakgrunnen for dette er det skremmende faktum at det er 77 land rundt om i verden hvor det per i dag er kriminelt å være homofil. Landene straffer kvinner, menn og barn på bakgrunn av deres seksuelle legning og i 7 land er det dødsstraff for å være homofil. IDAHO er en mulighet for å kjempe for og forbedre livskvaliteten til LHBT personer over hele verden via demonstrasjoner og protester, holde seminar, konferanser og foredrag. IDAHO arrangeres årlig 17. Mai. Av naturlige årsaker er dette en dårlig dag for oss i Norge. Vi må derfor jobbe for å finne en alternativ dag til Norge. Vi dro til Skottland for å se nærmere på hvordan IDAHO foregår og arrangeres. Vi vil, som blant annet Skottland, bruke en slik dag til å øke bevisstheten rundt homofobi og den negative innflytelsen homofobien har på livskvaliteten til LHBT personer verden over, men samtidig vise solskinnshistorier som viser at det nytter å kjempe, det nytter å hjelpe. I forbindelse med IDAHO arrangeres det flere sosiale temakvelder i dagene frem mot 17. mai. Onsdag var det duket for «Folk dance night» i forbindelse med IDAHO. Esther Paterson arrangerte konsert bestående av Skotsk folkemusikk. Her var det flere artister som entret scenen, blant annet Carolynn Anona Scott, som skal opptre på rådhusplassen fredag under Skeive Dager, sammen med Steven Smith. Disse artistene kan dere glede dere til! På torsdag møtte vi Esther Paterson for å diskutere ulike typer samarbeidsprosjekter med LGTB youth Scotland. De var også interesserte i å høre om Skeiv Ungdoms sommerleir Jafnadhr, om hvordan den blir arrangert, for senere å videreføre dette og arrangere sommerleir for ungdom i Skottland. Et annet prosjekt de ville videreføre var Innsiktkampanjen til LLH OA. Vi fortalte om hvordan vi hadde gjennomført dette og om arbeidet frem mot prosjektet med tanke på hvordan vi kontaktet de ulike kjendisene som deltok i kampanjen, samt hvordan de bør gå frem for å skaffe mest mulig støtte til kampanjen. Dette var også bakgrunnen for workshopen som vi ble bedt om å holde under konferansen på lørdag. Møtet ble avsluttet med enighet om å fortsette samarbeidet, så nå er det bare å vente i spenning på fortsettelsen. Fredagen var tid for sightseeing, og det ble ikke avholdt møter på dagen. På kvelden derimot møtte vi Nigelo Chippzta og Cara Spence som jobber i LGBT youth Scotland. Under dette møtet gikk praten en del om blandingen av personligheter i administrasjonen til LGBT youth Scotland. Heterofil LHBT-leder Cara Spence er lederen for organisasjonen og heterofil. Dette var noe som fascinerte alle oss i LLH OA da vi først møtte Cara Spence i Slovenia under Schools for all seminaret. Hvordan kan en heterofil kvinne velge å vie hverdagen sin til å jobbe LHBT-sak? Har vi plass til heterofile i slike organisasjoner? Er det dårlig gjort ovenfor oss homofile? Hun er der blant oss, men er utilgjengelig Fra «Folk dance night» under IDAHO. på samme tid fordi hun ikke spiller på samme lag. Hva er agendaen hennes? Er hun egentlig så heterofil som hun sier? Kanskje hun ikke har kommet ut enda? Spørsmålene kom løpende og vi fant oss plutselig på den andre siden. Vi ble majoriteten, der hun var minoriteten og vi ble sittende igjen mens fordommene våre kom mot oss i stor fart og traff oss i ansiktet. Men jo mer vi ble kjent med administrasjonen i LGBT youth Scotland, jo mer fascinert ble vi av dette og jo mer så vi hvor berikende det er å ha så mange ulike personligheter i administrasjonen. På en måte blir kampsaken et større fokus, det er ikke bare homofile som jobber der, men sammen jobber de for samme sak. Senere fikk vi også vite at Nico Juetten, opprinnelig fra Tyskland og organisasjonens policy manager, er en heterofil mann. Han har jeg forøvrig gjennomført et nettintervju med som du kan lese litt senere i artikkelen. Der snakker han blant annet om hvordan han opplever det å være heterofil i en LHBT-organisasjon og hva som motiverte han til å bli med i organisasjonen. 6

7 IDAHO Bildet viser plakaten som prydet veggen vis-a-vis St. Johns kirke i Edinburg Skottland. Men hva er det med Scotland som gjør at de heterofile velger å gå inn i en LHBT-organisasjoner? Eller at de tør det? Hvordan kan vi her i Norge gå frem for å vise heterofile at det absolutt er rom for dem i for eksempel LLH OA og Skeiv Ungdom, at man ikke nødvendigvis må være en LHBT person? Kanskje det i bunn og grunn handler om å være sikker på seg selv og egen legning, og ikke bry seg om hva andre måtte mene om ens legning fordi man jobber for LHBT personer. I etterkant har jeg hørt med heterofile venner her i Norge om de ville valgt å jobbe for LLH. Svaret er alltid nei, med påfølgende argumenter Det har ikke noe med meg å gjøre, Nei, jeg er jo ikke homo, Folk ville jo sannsynligvis antatt at jeg var noe jeg ikke er. Det er synd at det skal være slik, en trenger ikke selv være utsatt for rasisme for å kunne jobbe i SOS rasisme. No one seems to understand my need for equality sa Cara Spence på spørsmål om hennes rolle i organisasjonen og hvilke typer reaksjoner hun fikk på sitt verv. Der ligger noe av det jeg mener burde være motivasjonen, behovet for likestilling det være seg om det gjelder homofile, asylsøker, flyktninger, utlendinger, kvinner, menn, funksjonshemmede etc. Komme ut av skapet - igjen og igjen Motivasjonen bør være et behov for likestilling av mennesker, og Caras valg er å kjempe kampen for homofile, for å komme litt nærmere målet. Noe de også har opplevd i forbindelse med sine verv er hvordan mennesker antar deres seksuelle orientering. Det er nok flere LHBT-personer som kan si at de er lei av at folk rundt dem antar at de er heterofile, hvor de blir nødt til å komme ut av skapet igjen og igjen i møte med nye mennesker. Mot Cara og Nico går antagelsen den andre veien. Personlig antar, uten unntak, alle nye mennesker jeg møter at jeg er en heterofil kvinne. Dette kan til tider irritere meg ganske kraftig, men selv antok jeg at Cara var lesbisk og at Nico var homofil, basert på det at de jobbet i en LHBT-organisasjon. Nok en gang kom mine fordommer tilbake og klasket meg i fjeset, men jeg var slett ikke alene om dette. Med ett ble de til De og vi ble til oss, på bakgrunn av hvem vi forelsker oss i. Det er en tankevekker! Oppholdet vårt i Skottland gjorde at vi forsto hvor banale de spørsmålene som først datt ned i hodet på oss var og hvordan vi opplevde hvor berikende dette er for en LHBT organisasjon. For LHBT-sak handler ikke bare om oss, det handler om alle, og ved at ulike typer mennesker jobber sammen om dette vil det kanskje være med på at flere får øynene opp for at dette ikke er bare noe som opptar disse homofile men at også heterofile vil jobbe for likestilling, og at alle kan ta i et tak for å oppnå felles rettigheter og bekjempe fordommer. Lørdag var dagen for IDAHO konferansen. Dagen besto av foredrag, workshops og forumteater. Vi holdt workshop i creative campaigning. Her tok vi for oss de ulike kampanjene LLH OA og LLH sentralt har jobbet med siste årene. Blant annet LLH Oslo og Akershus sin kampanje fra 2005, som satte fokus på partnerskapsbarns manglende rettigheter sammenlignet med barn med heterofile foreldre. Vi tilbød dem videre å bruke bildene fra denne kampanjen 7

8 IDAHO med egenprodusert tekst. Vi holdt workshopen to ganger i løpet av dagen og det var godt oppmøte. Forumteater Noe som inspirerte oss under konferansen var forumteateret. Her var det en gruppe ungdommer som spilte ut ulike scenarioer i en fiktiv lesbisk jentes hverdag i møte med skolen, venner og hjemme. Hun måtte gå igjennom en del vanskelige situasjoner, blant annet en svært streng lærer som ikke ville høre ordet homofil i klasserommet, en far som var fryktelig opprørt over at datteren var lesbisk og en bestevenninne som ikke ville vite av henne når hun fant ut at venninnen var lesbisk. Deretter stoppet de scenene og spurte publikum om de kunne gi noen råd til den lesbiske jenta som gjorde at hun ville takle situasjonene hun kom opp i bedre. Deretter spilte de utvalgte scener på nytt med de nye innspillene i tankene. Dette var en veldig interessant måte å jobbe på og noe vi skal se nærmere på om vi kan bruke når vi går ut på informasjonsoppdrag på ungdomsskoler og videregående skoler. Det gir en unik mulighet for elevene å se situasjoner som dette utenfra og få et nytt perspektiv på hvordan unge LHBT personer har det i hverdagen. Det at elevene selv får være med på å hjelpe hovedkarakteren videre i livet gir elevene en mulighet til å sette seg inn i personens liv, og deretter kanskje tenke seg om to ganger neste gang de selv havner i en situasjon der de møter en homofil person og må takle dette. På slutten av konferansen loddet vi ut to fly billetter tur-retur til Oslo og Skeive Dager til en heldig vinner. Så kom søndag og turen gikk hjem til Oslo med nye ideer og perspektiver til videre arbeid. Intervju med Nico Juetten Nico Juetten er LGBT youth Scotland sin Policy Manager. What is your role within the LGBT youth Scotland? - I am the organisation s Policy Manager; my job involves leading on most of our work with Members of the Scottish Par- Nico Juetten, LGBT youth Scotland sin Policy Manager liament (MSPs), the Scottish Government, local politicians and people working in relevant public services, particu larly in education. How did you prepare the IDAHO conference? Did you meet any challenges when organizing it? One challenge was to get the speakers we wanted for the conference. Who would have thought that getting Linda Fabiani, the Scottish Government Minister for Europe, External Affairs and Culture would turn out to be the easiest. A lot of work went into organising an interesting line-up for the day and I was really pleased to get Wesley Gryk, a top immigration lawyer from London. What is it that motivates you to work within a LGBT organisation? - My human rights perspective on the work got those who interviewed me interested and I think that this is increasingly valued within our organisation. From my point of view, heterosexism, homophobia and transphobia are prejudicial mindsets and systems that lead to a great number of different violations of LGBT people s and others human rights; some are blatant, some more subtle but both are deemed acceptable when they are directed against LGBT people, as if LGBT people were somehow lesser human beings something I find absolutely impossible to accept. I think it is beneficial to look at this through a human rights lens and that is really why I am in it. Do you meet any kind of prejudices because of your orientation? - I suppose the answer is yes, though I have to say that this is much less of a problem than I expected when I first started the job. What I find really interesting is the degree to which people are constantly making assumptions about other people s sexual orientation and gender identity. Clearly, this includes myself, though I think I can proudly say that working in the LGBT sector made me a lot more aware of that and I think I went through a very thorough change of my own mindset when it comes to making assumptions about people, and indeed about the nature of sexual orientation, sexuality and gender identity and expression it is all a lot more complex than we generally think. What I encountered pretty much from day one was how I am suddenly seen as the gay one in every meeting that I am in, because I work for an LGBT organisation and this includes both the LGBT community and wider society. It was very interesting to see the flipside of heterosexism. - I have to say that my experience of working in the LGBT sector as a straight guy was overwhelmingly positive. That is perhaps quite unique about LGBT Youth Scotland, sexual orientation is not made an issue. In terms of wider society or the straight community if you like, I do get a lot of funny faces when I tell people what I do for a living. But again, I think it is mostly curiosity and folk often ask questions as to how I came to work for an LGBT organisation. - I think the question of prejudice because of my sexual orientation is most interesting where the LGBT community and wider society intersect: for example, when I speak at a conference or do training with professionals. It happens a lot that people make no secret out of their assumption that I am gay. I feel that coming out as straight in that situation would be quite counterproductive. Instead I tend to say you are making an assumption here, how do you know what my sexual orientation is it could be anything ; I find that this often pushes people out of their comfort zone and makes them think about how quickly they put people in a box 8

9 Homoarbeid = folkeopplysning Etter fem år som homopolitiker er det mange ting Jon Reidar er fornøyd med har blitt gjennomført. Listen er lang. - Vi kommer ikke utenom ny felles ekteskapslov, som jeg er veldig fornøyd med er på plass. Jeg er stolt av idrettsprosjektet, lokal oppblomstring, rosa kompetanse, det økte internasjonale arbeidet, hatvold-kampanjen, Skeiv verden osv. Dessuten er jeg godt fornøyd med at vi er synlige i media og er aktive og viktige debattanter. Med ny felles ekteskapslov på plass mener Jon Reidar det holdningsendrende arbeidet blir viktig for LLH. - Det blir viktig at vi fortsetter med Innsikt-kampanjen, arbeidet som LLH-OA startet. Et arbeid han kaller god gammeldags folkeopplysning. - Positive holdninger til LHBT-personer kommer aldri av seg selv, selv om et nytt lovverk er på plass. Skolen, idretten og forsvaret er bastioner som står igjen og som vi må jobbe videre med, i tillegg til at vi må vi jobbe videre med de ulike religiøse miljøene, sier Jon Reidar. Jon Reidar Øyan takker nå for seg som leder for LLH og setter kursen mot Geelmuyden.Kiese. Jon-Reidar takker Etter fem år som profesjonell homo takker nå Jon Reidar Øyan for seg. LLHs avtroppende leder tar inntil videre en politisk time-out og begynner nå som kommunikasjonsrådgiver i Geelmuyden.Kiese. Tekst og foto: Petter Ruud-Johansen I løpet av fem år som homoleder (ett år som leder i LLH-OA og fire år for LLH) har Jon Reidar opplevd mye. Lovendringer, lobbyvirksomhet og drapstrusler er en del av hverdagen. - Å være homo på heltid kan være slitsomt i blant, innrømmer Jon Reidar. Han mener LLH-skuta er snudd. Motvind er snudd til medvind og LLH er igjen en maktfaktor i politikken. Folk lytter nå til LLH. - Vi har blitt et kompetansesenter som folk gjerne vil lytte til, og knytte seg til. Vi har stor aktivitet i lokallagene og medlemstallet øker. Mye takket være LLH-OA som fikk gjennom handlingsplanen i Oslo. Dette har gitt andre lokallag rundt om i landet et stort løft og nytt pågangsmot. Det flerhodede homo-trollet Samtidig ønsker Jon Reidar at det blir satt fokus på interne holdninger som LHBT-personer har til andre LHBT-personer. - Vi kan ikke ha det slik at noen skammer seg over at andre vil gå kledd i drag i paraden osv. Når vi krever respekt i storsamfunnet, er vi nødt til å respektere hverandre. Dette synes jeg er det minste vi kan forvente av folk med vår bakgrunn, sier Jon Reidar. Til organisasjonens påfølgende leder avslutter Jon Reidar med å gi følgende råd: - Ha god kontakt med lokallagene, selv om en ikke trenger 100 reisedøgn som jeg hadde i fjor. Ikke la deg knekke og lær deg å skille sak og person. Benytt deg av alle de gode medarbeiderne i organisasjonen. Stå sammen, da er det lettere å fylle rollen som vaktbikkje. En vaktbikkje som skal bjeffe høyt hver gang elementer i samfunnet trår og tramper over grensene. 9

10 10 Dragkinggruppa DaKings fra Kvinnekvelden på Rockefeller 8. mars Foto: Petter Ruud-Johnsen

11 Skeive Dagers utvidede styre. Fra venstre Fredrik Havstein, Anette C.W Pettersen, Ellen Due Swan, Anne Holøien, Stein Runar Østigaard, Torunn Østli og Marte Barmoen. Velkommen til Skeive Dager - Folk skal kose seg og feste som de alltid har gjort, sier Skeive Dager-leder Stein Runar Østigaard. Han lover høy stemning under Skeive Dager Stikkordene er; pride, partytelt, Rådhusplassen og solidaritet i kombinasjon med god underholdning, hele kvelden. Tradisjonen tro er Rådhusplassen også i år Skeive dagers hovedkvarter. Med et 300 kvadratmeter stort partytelt ligger alt til rette for glade dager og kvelder uansett vær. - I partyteltet på Rådhusplassen blir det god stemning og show hver dag. Samtidig vil festivalområdet se ut som det alltid har gjort, med stands, uteservering og et yrende folkeliv. Blir det sol og sommer skal vi nyte det - som vi alltid har gjort, forsikrer Østigaard. - Folk skal kose seg og feste, og i tillegg håper jeg folk vil vise solidaritet under årets Skeive dager. Ved siden av å være et av Latin-Amerikas aller fattigste land, var Nicaragua inntil nylig det eneste landet på kontinentet hvor homoseksualitet var kriminalisert, sier Østigaard. - Fest i solidaritet med dem som ikke har det så godt som oss blir dobbelt pluss, sier han. bedagelig anlagt vil det være mulighet for å bare slappe av i sola mens man nyter en iskald smoothie. - Mange av aktivitetene under Skeive Dager er knyttet opp mot rus. Vi vil derfor skape en rusfri oase, hvor man kan slappe av og kose seg, uten at det er alkohol tilstede, sier leder i Skeiv ungdom, Stian Antonsen. Lesbiske, homofile, bifile og transkjønnede (LHBT) opplever svært forskjellige livssituasjoner, rettigheter og muligheter avhengig av hvor de bor i verden. Skeiv solidaritet er en uavhengig organisasjon som siden 2003 har arrangert årlige kampanjer for å rette søkelyset på denne gruppas rettigheter internasjonalt. Skeiv ungdom lokalt og sentralt vil kjøre aktiviteter under Skeive Dager. Ungdomsområde Noen av artistene som står på scenen tirsdag 24. juni er Mia Gundersen, Hanne Krogh, Bjarte Hjelmeland, Great Garlic Girls og Queendom. Dørene åpner klokken 18:00. Fri inngang. Under årets Skeive Dager vil det være et eget ungdomsområde på Rådhusplassen. Her vil det foregå diverse aktiviteter som quiz, konkurranser, diktopplesing, ansiktsmaling osv. For de som er litt mer Hagekonsert på Aksept For 7. gang stiller kjente kvalitetsartister opp vederlagsfritt for å være med på å sette hivpositives livssituasjon på dagsorden fra verandascenen til Aksepts flotte villa på Rodeløkka. 11

12 Jentebandet Faity fra Bergen spiller på Rockefeller på Kvinnekvelden fredag 27. Juni. Fairy til Rockefeller og sterk solidaritetskonsert Suksessarrangementet på kvinnedagen 8. mars har ført til at kvinnekvelden under Skeive Dager er tilbake der den hører hjemme - på Rockefeller. Fairy er et nytt, rått og skeivt jenteband fra Bergen som spiller på kvinnekvelden på Rockefeller fredag 27. juni. Fairys musikk kan kalles melodiøs rock og kan sammenlignes med band som Muse og Skunk Anansie. De fire jentene setter musikken i fokus og holder et høyt nivå. De lager egne låter og spiller også en del cover. Full av sjarm og spilleglede på scenen, sammen med de melodiøse «catchy» låterne vil de garantert fenge deg. På Rockefeller samme kveld får en også møte The Hungry Heart Performance. En spesialsydd performance til et spesielt kresent og objektvurderende publikum er under utarbeidelse. Vi kan røpe innslag av: Lesber i solnedgang, Pantyhose Lady og Kristi Brud. Åpning av Pride Park Pride Park på Rådhusplassen åpner i år onsdag 25. juni, med stor solidaritetskonsert og appell fra Erik Solheim. Dette er en solidaritetskonsert for Nicaraguas skeive. Konserten er gratis, som alle andre konserter og arrangement i Pride Park i år er. På scenen står blant annet Kohinoor, Rockettothesky, Maika, Lisa Dillan Quite Quiet project med Asbjørn Lerheim. Konserten er åpen for alle; lesber, homser, gamle Nicaragua-brigadister, Jenny Hvals (hemmelige) beundrere, transpersoner, unge latin-amerika-entusiaster, helt vanlige konsertgjengere, vet-ikke-heltene, jeg har en venninne som er skeiv altså, de skeive, de Streite og deg og meg. Under konserten vil det være mulighet til å donere penger til årets solidaritetskampanje, og penger vi samler inn går til flere organisasjoner for skeive i Nicaragua. Organisasjonene i Nicaragua står i startgropen til å kunne kjempe mot homofobi og kvinneforakt i et samfunn med sterke patriarkalske og religiøse samfunnstopper. Torsdag 26. juni, kan en blandt andre, møte des skottske musikerne Steven Smith og Carolyn Anona Scott. Om seg selv skriver Smith på humoristisk vis: «Smith hails from a tiny village in central Scotland. Surrounded by sheep and not much else, he found time to develop his musical skills and love of poetry, lyrics and tea. After escaping to the city, he has had a bit more life experience, alcohol and time to work and play writing songs about love, life, girls and boys and anything else that comes his way! A saxophonist, guitarist and singer he collaborates with other musicians on the Edinburgh scene, creating a unique sound. With a hint of jazz, a touch of funk and a bit of something else, recordings on the way and gigs lining up keep a look out for this boy.» 12

13 Tom Stereo, som synger årets Skeive Dager låt, holder konsert på Rådhusplassen fredag 27. juni. Photo by John Andresen Tom Stereo synger «Now or Never» Thomas Anholt (26), alias Tom Stereo, synger årets Skeive Dager-låt «Now or Never». - Kom deg opp og ut og gjør det du drømmer om, sier Thomas. Tønsberg-gutten har lenge danset og koret bak diverse slagerartister i Sverige. Han mener låten er en typisk party-låt og håper den passer inn i Skeive Dagers profil. Selv om teksten ikke har den største tyngden, ligger det en (skeiv)oppfordring i refrenget mener han. - Både i tittel og i refrenget til «Now or Never» ligger det en liten oppfordring om å komme seg opp og ut og gjør det en drømmer om. Det er en touch av skapproblematikk der, sier Thomas. Til daglig har Thomas en kontorjobb i et plate/distribusjonsselskap i Stockholm. - Jeg ser egentlig meg selv som en låtskriver og tror ikke at jeg skal erobre verden nå, bare så det er sagt. Han lover et sceneshow på fredag 26. juni, under Skeive Dager som er både homo og lesbevennlig. - Jeg har med meg to korjenter, det er to veldig tøffe og proffe jenter, sier Thomas. - Dessuten jobber jeg akkurat nå med en låt til som jeg også skal kunne fremføre under Skeive dager. Jeg gleder meg skikkelig til Skeive Dager braker løs, sier Thomas. I tillegg har Eskimo & Icebird gjort en fantastisk bra remix av «Now or Never», som garantert får klubbkidsa til å holde dansegulvet varmt i sommer. - Det gjelder å ha is i magen når man skal gjøre et sånt prosjekt. En skal ikke være for synlig i Norge. Norge kan være veldig jantelovspreget. Og homomiljøet er lite og folk har en mening om alt og alle. Men heldigvis er 9 av 10 tilbakemeldinger på låten gode, avslutter Thomas. Show med Stay-Ups Torsdag 26. juni inntar Stay-Ups festivalteltet på Rådhusplassen. Showstart kl. 22:00. Gratis inngang. 13

14 Program Skeive Dager 2008 Alle arrangementer i Pride Park er gratis i år. Programmet dag for dag Fredag 20. juni 18:00-20:00 - Åpning Skeive filmer. Skeive Filmer er en årlig internasjonal filmfestival med fokus på homo-, bi- og transkjønnete temaer. Festivalen startet opp som Homofilmklubben i 1990 og er i dag et av de største arrangementene under. Skeive Dager i Oslo. På Filmens hus. Se Skeive Filmers program side :00 - Fest for ny felles ekteskapslov på Operaen. Ordfører Fabian Stang og barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt vil være vertskap for kvelden, og det er LLH og Gaysir som har tatt initiativet til festen og markeringen og som også er arrangører. Salg av mat og drikke. Gratis inngang. 22:00-03:00 - Iconoclastic presenterer «This Last Night In Sodom» på The Villa. Pris: 100,- Med felles ekteskapslov på trappene ser Iconoclastic det som sin plikt å arrangere et heidundrandes utdrikkingslag. Når skeive og queers nå trer inn i ekteskapets favn er vi både glade, spente og lettere nervøs. Betyr det slutten på dekadente utskeielser? Er den utagerende livsstilen i fare? Vi tror ikke det! Lørdag 21. juni 10:00-17:00 - Beachcup-turnering (volleyball) Raballder arrangerer beachcup på Voldsløkka. 15:00-23:00 - Skeive filmer fortsetter 21:00-03:30 - Roof Top Party. Fire starter Skeive dager uka med det legendariske Roof Top Party på Stratos. Resident Roof Top DJ Andre spiller vokal disco house. Dørene åpner kl 2100 for oppvarming til kvelden på terrassen. 23:00-03:00 - SLM har fest - Uniform & arbeidstøy. For befal og rekrutter. Grønlandsleiret 73. Pris: 40/90,- 14 Søndag 22. juni 13:00-17:00 Picnic i Frognerparken Homofile og barn arrangerer picnic i Frognerparken(ved den store lekeplassen) Værforbehold ved regn. Ta med barn og mat og kom! 15:00-23:00 Skeive filmer fortsetter. Mandag 23. juni 19:00-23:00 Skeive filmer Skeive Filmer er en årlig internasjonal filmfestival med fokus på homo-, bi- og transkjønnete temaer. Festivalen startet opp som Homofilmklubben i 1990 og er i dag et av de største og mest populære arrangement under de årlige homodagene Skeive Dager i Oslo. Tirsdag 24. juni 18:00-21:30 Hagekonsert hos Aksept. Kvelden før Pride Park åpner på under Skeive Dager på Rådhusplassen er det kun et sted som gjelder: Den store gamle hagen til tidligere høyreordfører Rolf Stranger øverst på Grünerløkka i Oslo. Fagerheimgata 16. Se omtale på side :00-23:00 Skeive filmer Skeive Filmer er en årlig internasjonal filmfestival med fokus på homo-, bi- og transkjønnete temaer. Onsdag 25. juni 16:00-17:00 Åpning Pride park Pride park på Rådhusplassen åpner dørene! 17:00-19:00 Vernissage i galleriet på Rådhusplassen Skeive kunstneres årlige utstilling åpnes sammen med Pride Prak 18:00-18:45 Quiz i festivalteltet. Flotte premier. 18:00-00:00 Fire Club Outdoor Åpnings fest. Dj Andre A:M. 18:00-20:00 Fagott av skaftet Oslo Fagottkor er igjen tilbake med show på Chat noir og går denne gangen helt av skaftet sammen med konferansier Ingrid Bjørnov. Pris: 250,- 19:00-23:00 Skeive filmer Skeive Filmer er en årlig internasjonal filmfestival med fokus på homo-, bi- og transkjønnete temaer. 20:00-22:00 Solidaritetskonserten i Pride Park. Skeiv Ungdom og Skeiv Solidaritet drar i gang Solidaritetskonsert med artister som Kohinoor, Rockettothesky, Maika og Lisa Dillan. En innsamlingsaksjon vil pågå under konserten, og du oppfordres til å gi fra deg en slant. Pengene skal gå til homoarbeidet i Nicaragua. De trenger støtten til å stable på beina organisasjoner som skal kjempe mot homofobi og kvinneforakt 21:00-23:00 Fagott av skaftet (2. forestilling) Pride Park åpner

15 Program Skeive Dager 2008 Alle arrangementer i Pride Park er gratis i år. Skeive Dager 2008 Torsdag 26. juni 15:00-17:00 Chill Out After Work. På Fire Park Skeive Dager Dj Andre A:M. 16:00-19:00 Homohistorisk byvandring. Homohistorisk byvandring gjennom sentrum av Oslo ved Svein Skeid. 17:00 - Debat i Pride Park. Tema: Hvem har ansvar for å stoppe spredningen av Hiv? 17:00-00:00 Fire Park Skeive Dager Dj Pjotr og Dj Andre A:M. 18:00-20:00 Fagott av skaftet Oslo Fagottkor er igjen tilbake med show på Chat noir og går denne gangen helt av skaftet sammen med konferansier Ingrid Bjørnov. Pris 250,- 18:00-18:45 - Quiz i festivalteltet. Flotte premier. 20:00-20:30 - Konsert i festivalteltet med allsangdronningen Jenny Jensen. 20:30-22:00 - Breakfast included DJ Team i Pride Park. 21:00-23:00 Fagott av skaftet forestilling nummer to. 22:00-22:30 Show i festivalteltet med Stay Ups 22:00-03:00 - GaysirCandy. Gaysirs sommerfest på Club Stereo (gamle Soho) Kirkegata 34. Pris 100,- Fredag 27. juni 15:00-17:00 Chill Out After Work På Fire Park Skeive Dager Dj Pjotr. 17:00-17:30 - Konsert i festivalteltet med Carolyn Anona Scott og Steven Smith fra Skottland. 17:00-21:00 Fire Park Skeive Dager Dj Andre A:M. I Pride park: 19:00 - Konsert Silje Hrafa. 19:30 - Breakfast included DJ Team. 20:00 - Konsert med Jenny Jensen. 21:00 - Konsert med Tom Stereo som har årets Pride låt. 21:30 Konsert med Pay TV (S). 21:00-01:00 Fire Park Skeive Dager. Dj DiskJokke. 21:00-03:00 Megabear party. Pris: 50/100,- Årets største bamsefest på John Dee. 22:00-03:30 Oslo Leather Pride. SLMs fetisjfest. Dj og show. Grønlandsleiret 73. Husk kleskoden! Pris: 50/100,- 22:00-03:00 Kvinnekvelden på Rockefeller. Jentebandet Fairy fra Bergen spiller, samt The Hungry Heart Performance på Rockefeller music hall i anledning Kvinnekvelden. 18-års aldersgrense! Legsjekk for sprit i baren! Pris:150/200,- Lørdag 28. juni 12:00-14:00 - Parade Pre-Party. På Fire Park - med Dj Pjotr. 14:00-16:00 - Chill Out After Work. På Fire Park - Dj Andre A:M 15:00-16:30 Parade - Paraden går gjennom byens gater fra kl , etterfulgt av paradeshow på Rådhusplassen. 16:00-20:00 Parade Party i Pride Park Dj Deadswan. 17:30-18:30 Paradeshow/prisutdelling i festivalteltet. Dean Erik Andersen er konferansier. Great Garlic Girls underholder og tar seg også av den tradisjonelle prisutdelingen hvor blant annet årets homofob- og fryd kåres. 20:00-00:00 - Fire Park. Dj Andre A:M. 21:30-23:00 - Melodi Kvasi Grand Prix i festivalteltet. Sommerens schlagereventyr, med Madame la Comtesse og The Hungry Hearts. 22:00-03:00 - Pervosirkus på Månefisken. Sagveien 23A. Forhåndspris: 260,- Manillusion and Pinpoint Piercing. I døra: 300,- 22:00-03:00 - Skeiv natt på Rockefeller Fire avslutter Skeive dager med årets største Fire Party, Natt. Vi inntar sammen med Iconoclastic Rockefeller. Fem klubbrom, 8 barer og stort utendørs røyketerrasse med bevilgnig. Eget Sclagerrom. Pris:150/200,- Søndag 29. juni 19:00-21:00 - Regnbuemesse. Åpen Kirkegruppe arrangerer Regnbuemesse sammen med Domkirken menighet. 15

16 brosjyre_2.indd :31:55 25 Fullt- Program Skeive Filmer Skeive Filmer 2008 (på Cinemateket) er preget av mye humor, drama, hysteri, provokasjoner, lyst, søken, altoppslukende kjærlighet og en god del hud. Kryss av i programet og hold oversikt over filmene du ønsker se. FILMPROGRAM TID Fredag 20. juni Lørdag 21. juni Søndag 22. juni Mandag 23. juni Tirsdag 24. juni Onsdag 25. juni Viljen til ikke å vite + Gender Me For the Bible Tells Me So Trembling Before G-D BE - Skitne Syndige Meg Be Like Others DEBATT Jeg elsker hvem jeg vil Nyere Skandinavisk Drifting Flowers Blanda Drops ÅPNINGSFILM LOVE & OTHER DISASTERS Blanda Drops - kortfilmprogram The Chinese Botanist s Daughters kortfilmprogram Call Me Malcolm Den Andre Siden A Lez in Wonderland + Clandestinos Et høydepunkt i reprise Vivere The World Unseen Spinnin` Et høydepunkt i reprise Breakfast with Scot Holding Trevor Ghost Writer Out at the Wedding Triple X Selects... The Chinese Botanist`s Daughters Clandestinos Breakfast with Scot Chuecatown Love and Other A Lez in Wonderland + Triple X Selects Shortbus Otto, or: Up with Disasters Drifting Flowers Et høydepunkt i reprise Chuecatown AVSLUTNINGSFILM SAVAGE GRACE Utdeling av Skeive Filmer-prisene! The World Unseen Savage Grace Spinnin` Vivere Et høydepunkt i reprise Dead People Mangfoldsportal åpnet Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring i Oslo og Akershus (LLH OA) har i samarbeid med Oslo kommune utarbeidet en egen nettportal med informasjon om hvordan skolen kan gjøres med inkluderende overfor lesbiske, homofile og bifile. - Dette er et direkte resultat av et godt samarbeid mellom oss og Utdanningsetaten om gjennomføringen av tiltakene i handlingsplanen mot diskriminering av lesbiske, bifile og homofile, sier leder Christian Antoni Møllerop i LLH OA. Handlingsplanen mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile, -for mangfold og likeverd i Oslo definerer i ett av sine tiltak at det skal utarbeides en informasjonspakke om homofili til skolene i Oslo området. - Vi så på utarbeidelsen av en lignende informasjonspakke i papirformat som lite hensiktsmessig da vi heller kunne lage en nettside som kontinuerlig kan oppdateres, andre kommuner og skoler kan kopiere innholdet og den vil være enklere å markedsføre over lengre tid, sier Møllerop. Nettsidene tar for seg grunnleggende informasjon om homofili, om historie, myter og begrepsbruk. Videre inneholder den konkrete metoder for lærere, skoleledere, elever, elevråd, biblioteket, skolehelsetjenesten, biblioteket og HMS/ Verneombud. Møllerop informerer om at kildene som er brukt i arbeidet i stor grad har kommet fra LLHs tidligere arbeid og prosjekter, samt at det er brukt informasjon fra prosjekter og materiale utarbeidet av den svenske LHBT organisasjonen RFSL og Ombudsmannen mot diskriminering på bakgrunn av seksuell legning. - Skolen er et lite samfunn i seg selv. Disse nettsidene gir gode tips til hva du kan gjøre i alt fra mattetimen, til hvordan elevrådet kan arrangere menneskerettighetsdag i forbindelse med en av kampdagene for lesbiske, homofile og bifiles rettigheter rundt om i verden, fortsetter Møllerop. - Nettsiden er utarbeidet under Oslo kommunes hjemmesider da vi mener det er viktig at kommunen som skoleeier synliggjør at dette er et satsningsområde for kommunen. Vi mener dette skaper en tyngde og legitimitet for sidene. Videre oppfordres kommuner, organisasjoner, eller andre som driver med utdanning til å klippe og lime så mye de vil fra nettsidene. Videre så er disse til for å bli oppdatert og utvidet til enhver tid. Vi ønsker en levende ressursbank for en inkluderende skole, derfor mottas alle innspill med stor takk, avslutter Møllerop. Utdanningsetaten, med utdanningsdirektør Astrid Søgnen i spissen har nå sendt ut brev til alle videregående og grunnskoler i Oslo med informasjon om nettsidene. 16

17 ?? LLH OA Undergruppe - Fri utblåsning Femten år med fri utblåsning Noen av de glade musikantene i Fri utblåsing. Fra venstre: Raymond Willy Pedersen, Tore Simonsen, Bergliot Kollsgård og Per Huse. Femten år med Fri utblåsing LLH OAs undergruppe Musikkselskapet fri utblåsing fyller femten år i år. Spiller du et instrument, er dette kanskje gjengen for deg. Tekst og foto: Petter Ruud-Johansen - Vi ønsker oss alltid flere glade medlemmer, som har eget instrument, og kan tilby et kjempegodt miljø, sier Raymond Willy Pedersen, musikkselskapets leder. Til høsten planlegger de en ny spillende tur for å feire sitt 15-års jubileum. - Vi er i dag elleve glade musikanter. Et par av oss har vært med hele veien siden begynnelsen. Femten år har gått siden Siri Kvalheim, blant andre, tok initiativet til å starte gruppen, sier Pedersen. Hver torsdag året rundt møtes den glade gjengen på Homohuset til øving. - Jeg mener vi er en veldig inkluderende gjeng. For oss er det sosiale en viktig faktor. Vi har det gøy når vi øver, samtidig møtes vi ofte i sosiale sammenhenger. - Vi arrangerer blant annet miniseminarer, juleavslutning og sommeravslutning hvert år, i tillegg til at vi drar på utenlandsturer så mye som mulig, sier Pedersen. Gjengen har vært på musikktur blant annet til Roma, Munchen, Manchester, Hamburg, Amsterdam og Paris. Samt i Norge, hvor de har vært i Trondheim, Drammen, Tønsberg og Bergen. - Men den absolutte «høydaren» var da vi gikk først i paraden i Stockholm i Da var vi nærmere 30 musikere som marsjerte, sier Per Huse, som er et trofast medlem. Til høsten ønsker de å dra til Wien for å spille i forbindelse med oktoberfesten der, som en del av markeringen av musikkselskapets 15-års jubileum. Fjordårets tur til Munchen, hvor det ble mye «ompa» musikk, ga mersmak. - På spilleplanen i år står Skeive Dager i tillegg til oktoberfesten til bamseklubben. Vi spiller ganske variert musikk. Akkurat nå øver vi på Sinatra-låten «My Way», samt andre «evergreens» som kan passe i forbindelse med Skeive Dager. - Vi har alltid plass til flere glade medlemmer hvis de enten har lyst til friske opp gamle spillekunster eller kombinere med orkester/korps de allerede spiller i. Vi kan tilby et kjempegodt miljø, avslutter Pedersen. 17

18 Diverse Leiepriser Homohuset LLH OA leier ut to ulike lokaler i Kongensgate 12 i Oslo. Disse kan brukes til private og andre arrangement. Alle kan leie, men medlemmer av LLH har fordeler. Taket i Capella Johannea. Foto: ÅK Velkommen til Åpen kirkegruppe Åpen Kirkegruppe arrangerer Regnbuemesse sammen med Domkirken Menighet i Trefoldighetskirken, Akersgaten 60, kl i forbindelse med Skeive Dager. LLH OAs undergruppe Åpen Kirkegruppe skal være et levende og frigjørende fellesskap, tilby et miljø som gir omsorg og trygghet, samt være et sted som gir utfordring til nytenkning, med mål om å bidra til homofil frigjøring. Peisestua Peisestua brukes i dag som samtale, nettverkstreff og sosiale arrangementer. Lokalet har plass til omlag personer. Videre har lokalet eget kjøkken med oppvaskmaskin. Fasiliteter som toaletter og lignende er også tilgjengelig. Lokalet har ved flere anledninger blitt brukt til partnerskapsinngåelser, bursdagsfester o.l. Aktivitetslokalet Den ene er et aktivitetslokale som er bygget opp som et flerbrukslokale. Lokalet drifter et bibliotek og en egen rusfri kafe. Lokalet har også en egen intimscene som kan brukes til intimkonserter og intimteater. Lokalet har egen bardisk og kjøleskap. Priser Gruppe 1: Peisestua: Gratis. Aktivitetslokalet: Gratis. Gruppe 2: Peisestua: 1000 kroner pr. gang Aktivitetslokalet: 1000 kroner pr. gang Gruppe 3: Peisestua: 2000 kroner pr. gang Aktivitetslokale: 2000 kroner pr. gang Hel helg (lørdag, søndag): 3000 kroner Gruppe 1: Undergrupper i LLH OA. Gruppe 2: a) Personer som er medlem av LLH og kan vise gyldig medlemsbevis med b) LLH sentralt c) Skeiv Ungdom sentralt d) Homofiles Ungdomstelefon. Gruppe 3: a) Eksterne leietakere, foretak, bedrifter og organisasjoner uten tilknytning til LLH. b) Enkeltpersoner som ikke er medlem av LLH. Etter messe avholdes en kort kirkekaffe. Kvelden fortsetter ofte på en café og/eller med en bytur i etterkant. Dette avhenger av smak og behag

19 Undergruppene LLH OA NB! Husk at undergruppene også må booke lokalene på Homohuset, selv de som har faste øvingsdager. Kontaktinformasjon Musikkselskapet Fri Utblåsing Musikkselskapet fri utblåsing: Orkester/korps for homser, lesber og bifile. Tar gjerne i mot flere medlemmer med eget instrument. Øving torsdager i aktivitetslokalet, Kongens gt. 12. Kontakt Raymond Willy Pedersen, mobil , e-post: Homofonien Kor for sangglade lesber og homser. Opptak av nye gr.medl. i august og januar. Trenger nye sangere, særlig sopraner. Øving på onsdager Kontakt: Mette Bjørtomt, tlf E-post: Cabarosa Teater- og kabaretgruppe for lesber, homser og bifile. Øving mandager i aktivitetslokalet, Kongens gt. 12. Kontakt Inger Johanne Davik tlf E-post: llh.no Skeive toner Musikalsk verksted. Øver i aktivitetslokalet, Kongens gt. 12, andre søndag hver måned kl Kontakt Anne C. Eriksen, tlf E-post: Skeivsnuen Danselag Bli med å dans - Skeivsnuen Danselag har p lass til flere! Vi møtes hver tirsdag kl 1800 (Høgskolen i Oslo). Vi har en utmerket instruktør, - så kom, selv om du aldri har danset folkedans før. Kontaktpersoner Tove Sørlie , eller Oddvar Kværnhaug Lesber i dagslys (LeDa) Kulturtilbud på dagtid den siste tirsdagen i månad kl.13 og hver andre søndag i måneden. Ingen påmelding. Kontakt Solfrid Bø, tlf E-post: Klatregruppa Klatregruppe for lesber og homser. Kontakt Øyvind Weydahl, tlf E-post: Sappho Fotball Fotballag for lesber. Trener hver onsdag kl på Voldsløkka. Kontakt Tone Kaspersen, tlf eller E-post: Oslo Frontrunners Joggegruppe for alle homofile og lesbiske. Søndager kl og torsdager kl Kontakt Stian Gram Swenson, tlf E-post: Hjemmeside: Raballder Volleyball Volleyballag for lesber og homser. Treningstider, mandager fra og onsdager Herrelaget kontakt: Bjørn Bentzen, tlf Damelaget kontakt: Ann-Kristin Knutsen på tlf: Hjemmeside er E-post: Raballder Innebandy Trening i Bjølsenhallen hver tirsdag 21:00-22:30. Det er ikke nødvendig med noen forhåndspåmelding for å bli med, bare møt opp. Send gjerne en mail til slik at vi kan sørge for at du kan få låne en kølle hvis du ikke har. www. raballder-innebandy.com. Vi har også en egen temagruppe på Gaysir, Raballder Innebandy Oslo, som er åpen for alle. Skeiv Ungdom OA For ungdom opp til 29 år. Kontakt gruppa på E-post: Hjemmeside: Døvegruppa Regnbuen For døve og tunghørte lesber og homser. Døvegruppa Regnbuen c/o Oslo Døveforening Sven Brunsgate 7, 0166 Oslo Hjemmeside: Homofile og barn Arrangerer temamøter og sosiale treff for barn og foreldre. Kontakt: Tone, tlf Åpen Kirkegruppe har et rikholdig program som fåes i aktivitetslokalene. Kveldsmesse med prest i Capella Johannea i Kirkeveien 84 en fredag i månden kl For mer informasjon om program, sjekk hjemmesiden. E-post: Hjemmeside: SMIA SM- og fetisjverksted for lesber, homser og bifile. Pb 2816 Tøyen, 0608 Oslo. Møtes én gang i måneden kl i møtelokalene, Grønlandsreiret 73. Kontakt Svein, tlf E-post: Hjemmeside: Skeiv Verden Skeiv verdens hovedmål er å støtte, synliggjøre og informere om homofile, lesbiske og bifile med innvandrerbakgrunn i Norge. Hvis du trenger informasjon, hjelp, eller noen å snakke med tar vi imot alle henvendelser, også anonyme. Vi har taushetsplikt. Hjemmeside: E-post: Telefon: Marna eller Mario Familie Nettverk Familienettverket er et nettverk for foreldre og familier til lesbiske, homofile eller bifile. Gruppen har regelmessige treff og har egen telefontjeneste. Familienettverket kan kontaktes på e-post: og på telefon Se også no/llh_der_du_bor/oslo_og_akershus/undergrupper/familienettverket/ Skeive Kunstnere Skeive Kunstnere er en gruppe for lesbiske, homofile, bifile og transkjønnede etablerte- og amatørkunstnere. Gruppen har ulike utstillinger og organiserer blant annet en stor kunstutstilling under Skeive Dager. Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Hjemmeside: Epost: Late Blomers Ladies Late Bloomers er en gruppe under LLH Oslo og Akershus. Hensikten med gruppen er å være en møtesplass for kvinner i samme situasjon. Hvem er så vi? Late bloomer er en betegnelse på homofile, lesbiske og bifile som har kommet ut i godt voksen alder. Det vil si at mange av oss har levd et voksenliv før vi så har erkjent at vi blir tiltrukket av en av samme kjønn. Kontakt Hilde på telefon: Kontakt Jofrid og Lena på: oslo. 19

20 20

Godkjent. Godkjent. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 14.11.11

Godkjent. Godkjent. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 14.11.11 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 14.11.11 Tid: Mandag 31. oktober, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Stian Brønmo, Kim Lohne, Lene Franco-Steimler, Ann Elisabeth Tveit,

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest:

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest: NYHETSBREV NR 1-2014 Kjære medlem LLH Troms gjennomførte årsmøtet 15. februar 2014. Det ble valgt et nytt styre og vedtatt et spennende arbeidsprogram. Jeg som nyvalgt leder er spent og klar for å jobbe

Detaljer

Rosa kompetanse Hilde Arntsen hilde@llh.no

Rosa kompetanse Hilde Arntsen hilde@llh.no Rosa kompetanse Møt alle med åpenhet, uansett seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet Hilde Arntsen hilde@llh.no Rådgiver Rosa kompetanse FRIs formålsparagraf FRIs mål er et samfunn der

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME Februar 2016 MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME For tidligere og nye medlemmer og andre interesserte Fakta om oss og mål for tiden som kommer Etter at Jærkimen det tidligere lokallaget av

Detaljer

klienten er kanskje ikke heterofil? LHBT hva er det? Et seminar for voksne som jobber med barn og unge. Lillehammer tirsdag 3 november 2010

klienten er kanskje ikke heterofil? LHBT hva er det? Et seminar for voksne som jobber med barn og unge. Lillehammer tirsdag 3 november 2010 klienten er kanskje ikke heterofil? LHBT hva er det? Et seminar for voksne som jobber med barn og unge. Lillehammer tirsdag 3 november 2010 Hanne Børke-Fykse, sosionom, prosjektleder i LLH. Landsforeningen

Detaljer

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner TEORI OG PRAKSIS Kjønnsidentitet og polaritetsteori En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner Av Vikram Kolmannskog 1 - - NØKKELORD: transpersoner, kjønnsidentitet og uttrykk, polariteter, kjønnsnormer,

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Samarbeid, frivillighet og mobilisering av gode krefter! Velkommen! Annica Øygard SLT- og folkehelsekoordinator Nittedal kommune

Samarbeid, frivillighet og mobilisering av gode krefter! Velkommen! Annica Øygard SLT- og folkehelsekoordinator Nittedal kommune Samarbeid, frivillighet og mobilisering av gode krefter! Velkommen! Annica Øygard SLT- og folkehelsekoordinator Nittedal kommune Egen motivasjon I'm starting with the man in the mirror I'm asking him

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Når det vi tar for gitt ikke er gitt. Bergen kommune 4. mai 2010

Når det vi tar for gitt ikke er gitt. Bergen kommune 4. mai 2010 Når det vi tar for gitt ikke er gitt Bergen kommune 4. mai 2010 Hanne Børke-Fykse, sosionom, prosjektleder i LLH. Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. hanne@llh.no Hvorfor skal

Detaljer

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen DATA 1. Intervju med 24 LHBT-personar 2. Nettforum: Gaysir og Klara Klok 3. Bakgrunnsintervju og oversiktar HOVUDFUNN

Detaljer

Stavanger kommune i samarbeid med LLH Rogaland og Stavanger på Skeivå arrangerer. Eg e den eg e!

Stavanger kommune i samarbeid med LLH Rogaland og Stavanger på Skeivå arrangerer. Eg e den eg e! Stavanger kommune i samarbeid med LLH Rogaland og Stavanger på Skeivå arrangerer Eg e den eg e! Forebygging av mobbing generelt og spesielt forebygging av mobbing av unge lesbiske, homofile, bifile og

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Godkjent med endringer

Godkjent med endringer 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 30.05.11 Tid: Mandag 30. mai, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla Constanse Strøm-Rødseth, Stian Brønmo, Lene Franco- Steimler,

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Hilsen Gro Wenche, Anne Marie og Alena Tlf.mob , e-post:

Hilsen Gro Wenche, Anne Marie og Alena Tlf.mob , e-post: Vo- grunnskole Viktig informasjon Velkommen! Den første uken har passert. Nå begynner vi å komme oss i gang i alle fagene. I faget norsk, blir vi å ha diktat på onsdagene. Teksten til diktatet vil dere

Detaljer

Det va mulig det umulige!

Det va mulig det umulige! Det va mulig det umulige! Enhet barn, unge og famile, og åpen helsestasjon for ungdom Narvik 7 november 2012 Hanne Børke-Fykse, sosionom, prosjektleder i LLH. Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

StoltBedrift Kit. Stavanger på skeivå 2017

StoltBedrift Kit. Stavanger på skeivå 2017 Kit Hva er #? går av stabelen onsdag 30. august til søndag 3. september. I perioden fram til da, samt under festivalen, vil PlayDesign Studio og alle andre stolte bedrifter synliggjøre sin hyllest til

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

VÅRKONSERT OG MINISEMINAR

VÅRKONSERT OG MINISEMINAR VÅRKONSERT OG MINISEMINAR Hobøl Skolekorps inviterte til vårkonsert den siste helgen i april. Helgen startet med seminar på lørdag. Dette var et seminar hvor vi kombinerte forberedelser til både konsert

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

GODE SAMFUNN GLADE FOLK

GODE SAMFUNN GLADE FOLK GODE SAMFUNN GLADE FOLK ALEXANDRIA ALGARD STYRELEDER I STAVANGER ARKITEKTFORENING ALEXANDRIA ALGARD Architects AS www.alexandriaalgard.com Kan gode samfunn gi glade folk? Kan omgivelsene våre bidra til

Detaljer

Spørsmål til Lady Gaga v/silje Kristin Erlandsen

Spørsmål til Lady Gaga v/silje Kristin Erlandsen Spørsmål til Lady Gaga v/silje Kristin Erlandsen 1. Hvorfor tror du at Lady Gaga har blitt så populær? 2. Hva tror du Lady Gaga ønsker å oppnå med sin sjokkerende klesstil og image? Hva synes du om måten

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Reisebrev Den Dominikanske Republikk

Reisebrev Den Dominikanske Republikk Reisebrev Den Dominikanske Republikk Rundt denne tiden for akkurat et år siden var jeg godt i gang med søking, papirarbeid og valg av land. Hvor i verden ville jeg tilbringe et helt år? Ville jeg i det

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen DATA 1. Intervju med 24 LHBT-personar 2. Nettforum: Gaysir og Klara Klok 3. Bakgrunnsintervju og oversiktar HOVUDFUNN

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

SANDY Hun stakk på do. Hun vil ikke snakke med meg. RICHARD. SANDY Faen! Jeg mener. Jeg tror ikke det er min skyld. SANDY

SANDY Hun stakk på do. Hun vil ikke snakke med meg. RICHARD. SANDY Faen! Jeg mener. Jeg tror ikke det er min skyld. SANDY RABBIT av Nina Raine Scene for tre kvinner og to menn. Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com It's Bella's twenty-ninth birthday. Friends and former lovers meet for a drink to celebrate. But as the Bloody

Detaljer

Rockebussen Finnmark 2016

Rockebussen Finnmark 2016 Rockebussen Finnmark 2016 Navn på prosjekt: Rockebussen Finnmark til Rock Mot Rus 2016 Prosjekt leder: Per Inge Olsen +4745415714 rockebussenfinnmark@gmail.com Rockebussen Finnmark Prosjekt periode: Oktober

Detaljer

Kan du være synlig på jobben?

Kan du være synlig på jobben? Kan du være synlig på jobben? om arbeidslivets møte med lesbiske og homofile www.utdanningsforbundet.no Hvis jeg skulle la være å fortelle elevene at jeg er homofil, ville jeg gitt dem et signal om at

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.DESEMBER!

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.DESEMBER! REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.DESEMBER! Tilstede: Sekretær: Kasserer: Rkm: Vara Rkm: Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa:

Detaljer

Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv.

Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv. Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv. Prosjekt Perspektiver er et humanitært samarbeidsprosjekt mellom Bodø Mørkved Rotaryklubb

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 03.10.11

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 03.10.11 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 03.10.11 Tid: Mandag 3. oktober, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla Constanse Strøm-Rødseth, Stine W. Andresen, Tore Lirhus,,

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Torsdagen 23.6 Første kvelden var det Ole Ivars som var det store trekksplasteret på Geilo. Dansefestivalen ble lagt på Park in highland Geilo, og arrangementet

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

Siggerud. Nede har vi 5-7 klasse og oppe har vi 8-10, rettere sagt ungdomskolen. Oppe har vi lærerværelse og rektors kontor.

Siggerud. Nede har vi 5-7 klasse og oppe har vi 8-10, rettere sagt ungdomskolen. Oppe har vi lærerværelse og rektors kontor. Siggerud Vi fikk Siggerud skole i 2012 og nå er vi i 2014 så da er den to år gammel. Vi har 2 forskjellige skoler, en fra 1-4 og en fra 5-10. Det er to forskjellige etasjer en fra 5-7 og en fra 8-10. Nede

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Politisk Paneldebatt. Assalamualeykum.

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Politisk Paneldebatt. Assalamualeykum. IRN NYHETSBREV Nyhetsbrev 24. 09.17 Volum 1, Utgave 3 Fra Styret Assalamualeykum. Siden forrige nyhetsbrevet har fleste av oss hatt en lang og varm sommerferie. Vi håper dere har skapt gode minner med

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Aktiviteter på Dansebandfestivalen. Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen.

Aktiviteter på Dansebandfestivalen. Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen. Aktiviteter på Dansebandfestivalen Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen. Torsdagen 7/7-05 Denne uken ble turen lagt til Telemark, bestemt Seljord. Dansebandfestivalen

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

SEX WITH A STRANGER av Stefan Golaszewski

SEX WITH A STRANGER av Stefan Golaszewski SEX WITH A STRANGER av Stefan Golaszewski Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Snubbing his girlfriend Ruth, Adam decides to head out on

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

I september har vi jobbet med prosjektet Familien min. Det har. vært kjempe fint å se mestringsgleden til barna når de har fortalt

I september har vi jobbet med prosjektet Familien min. Det har. vært kjempe fint å se mestringsgleden til barna når de har fortalt I september har vi jobbet med prosjektet Familien min. Det har vært kjempe fint å se mestringsgleden til barna når de har fortalt om «huset sitt» i samlinger(se bilde over). Det er fortsatt noen barn som

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill Sunndal voksenopplæring Fire på skolen Mary`s venner Vi spør fire stykker på skolen hva de skal gjøre i vinterferien.? Side 5 INTERVJU MED EN ELEV PÅ VIDEREGÅEND E Saba Abay/Maryam Nessabeh Foto: Maryam

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

Ev rytime we say goodbye. Himlen rundt hørnet. Sopraner Vers1: 2.st sopran på o-ing og «must be in the know»

Ev rytime we say goodbye. Himlen rundt hørnet. Sopraner Vers1: 2.st sopran på o-ing og «must be in the know» Her kommer litt oversikt over delte stemmer/2.stemt innenfor stemmegruppene i låtene. I tekstene dere har, så er det uthevet når koret synger og det er flerstemt og uthevet og kursiv når koret synger,

Detaljer

Forbundet. - en introduksjon. Norges Kristelige Studentforbund

Forbundet. - en introduksjon. Norges Kristelige Studentforbund Forbundet - en introduksjon Norges Kristelige Studentforbund FORBUNDET! Norges Kristelige Studentforbund (populært kalt «Forbundet») er Norges eldste kristelige studentorganisasjon. Siden 1899 har vi vært

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

https://goo.gl/susrr5 GRUPPE 5 UKE 3 BEHOV & KRAV IN1050

https://goo.gl/susrr5 GRUPPE 5 UKE 3 BEHOV & KRAV IN1050 GRUPPE 5 UKE 3 BEHOV & KRAV IN1050 1 Still spørsmål, gi tilbakemeldinger etc https://goo.gl/susrr5 case-sensitive! 2 Planen for i dag Praktisk om oblig 2 Litt mer om intervju Behov & krav Diskusjonsoppgave

Detaljer

Rosa kompetanse - alle kan være annerledes

Rosa kompetanse - alle kan være annerledes Rosa kompetanse - alle kan være annerledes Fagdag, Helsefagarbeidere Onsdag 04.desember 2013 Anders Dalsaune Jansen - adj@llh.no Hva er Rosa kompetanse? LLH ved Rosa kompetanse skal hjelpe de ulike profesjonene

Detaljer