ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING KUNNSKAPSBYEN LILLESTRØM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING KUNNSKAPSBYEN LILLESTRØM"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING KUNNSKAPSBYEN LILLESTRØM

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Medlemsrelaterte aktiviteter 5 Kommunikasjon, profilering og rekruttering 6 - Rekruttering Fellestjenester og service 7 - Konferansesenter 7 - Innkjøpsavtaler Utvikling av Lillestrømregionen 8 - Forskningsparken 8 - By- og næringsutvikling 9 Sikkerhet 10 KL - nasjonalt ledende på fornybar energi og miljø 11 - Interregprosjektet FEM 11 - OREEC 12 -Akershus energipark 13 - Hydrogen som satsingsområde 14 Samarbeid, skole/arbeidsliv 18 - Researchers Night 8 - First Lego League 8 - Lego som valgfag i ungdomsskolen - Realfag for jenter - Utdanningstorget - Ungforsk - Samarbeid i skolen Organisasjonen Kunnskapsbyen Lillestrøm 18 - Medlemmer 19 3

4 INNLEDNING Kunnskapsbyen Lillestrøm har igjen lagt bak seg et spennende år. Året 2013 har vært preget av høy aktivitet innenfor en rekke områder som organisasjonen er befattet med, og gjennom denne årsmeldingen mener jeg at KL dokumenterer at arbeidet gir gode og spennende resultater for våre medlemsbedrifter innenfor de ulike arbeidsområdene. Vår visjon for fremtiden for KL og regionen er: «Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv». En visjon som tydelig viser at vi ønsker å være offensive og bygge videre på de styrker som allerede er i organisasjonen for å bygge fremtiden for KL og regionen. Strategien sier følgende om KLs formål: «KL skal bidra til bedring av kunnskapsvirksomhetenes infrastruktur, lokale rammevilkår og stimulere til samhandling mellom medlemmene. KL skal bidra til ny aktivitet basert på innovasjon og arbeide for at regionen er vekstkraftig, konkurransedyktig og attraktiv». Kunnskapsbyen Lillestrøms rolle i dette arbeidet vil være som initiativtaker, tilrettelegger, pådriver og utfordrer overfor medlemmene og andre samfunnsaktører. Det er spesielt gledelig at Akershus universitetssykehus(ahus) valgte å bli medlem av Kunnskapsbyen Lillestrøm i Ahus er den største kunnskapsbedriften i vår region, og potensialet som ligger i samhandling med våre øvrige medlemmer kan legge grunnlag for en spennende utvikling. Etableringen av vitenkafe på Lillestrøm kultursenter i samarbeid med Romerikes Blad og Scene 5 er også et tiltak som er med på å løfte fram all den spennende forsking og utvikling som skjer hos våre medlemmer. Kunnskapsbyen Lillestrøm og Oreec har også etablert nye hjemmesider. Vi har også blitt aktive på sosiale medier med egne facebooksider og twitterkonto. Vi bruker disse kanalene til å spre informasjon om våre aktiviteter, samt å videreformidle aktiviteter og resultater fra våre medlemsvirksomheter. Erfaringene så langt er meget positive. Gjennom 2013 har organisasjonen hatt et stort fokus på å sikre en god økonomisk utvikling. Det er krevende å være en organisasjon som er avhengig av prosjektfinansiering. Vi har gjennom året avdekket gamle avsetninger i balansen som nå er korrigert. Styret er tilfreds med den redegjørelsen som er gitt omkring dette, og styret i samarbeid med administrasjonen er tilfreds med de tiltak som er gjennomført for å sikre god økonomistyring og korrekt regnskap. Gjennom 2013 har vi videreutviklet våre økonomi- og rapporteringsrutiner, og arbeidet godt med å sikre inntektene. Dette har gitt et tilfredsstillende driftsresultat for året Anita Orlund 4

5 MEDLEMSRELATERTE AKTIVITETER Studietur 30. april til 3. mai ble det gjennomført en studietur til Toronto, Canada. Tema for turen var: Byutvikling, samarbeid mellom private utbygger og offentlige aktører Fornybar energi, Urban energi / smart grid Møteplasser og nettverksbygging (årlige aktiviteter) KL Forum TEMA: Datahacking Tid: Torsdag 7. november 2013, kl , Kunnskapsbyen Konferansesenter Vidar Sandland fra Norsk senter for informasjonssikring. TEMA: Ta grep om din pensjon Tid: Torsdag 14. november kl , Kunnskapsbyen konferansesenter Stian Sannes fra Storebrand Pensjon. KL Lederforum TEMA: Styrets rolle og utvikling Tid: Onsdag 10. april Torben Ballegaard, styreverv Det verdiskapende styret Claus Flensborg, direktør, Business Kolding Institute Viktigheten av styreutdannelse og utdannelsens innhold Mariann Ødegård, adm. dir. Kjeller Innovasjon Økt verdiskaping fra forskning Årsmøte Tema: By- og regionutvikling med ordfører Ole Jacob Flæten, Skedsmo kommune og arkitekt Øystein Grønning, Migrant, som innledere. 5

6 KOMMUNIKASJON, PROFILERING OG SAMARBEID Kunnskapsbyen Lillestrøm arbeider aktivt for å sette regionen på kartet i Osloregionen. Flere medlemsvirksomheter driver banebrytende forsknings- og utviklingsarbeid. I tillegg arbeider kommunene på Romerike, både hver for seg og gjennom regionrådene, med økt næringsutvikling, bedre transportløsninger og profilering av det store mulighetsrommet for nyetableringer og vekst. Kunnskapsbyen har i løpet av 2012 styrket samarbeidet med byorganisasjonen Lillestrøm 2020 og har blant annet samarbeidet om utviklingen av en Lillestrøm-app, representasjon/stand på Norges Varemesse og et besøkstilbud for besøkende til varemessen. Kommunikasjonsarbeidet i KL forankres i Profileringsgruppen. Gruppen besto i 2013 av informasjonssjefene hos IFE, NILU, Skedsmo kommune, Høgskolen i Oslo og Akershus, Akershus Energi, Lillestrøm Delta og Kunnskapsbyen Lillestrøm. Anne Nyeggen, NILU, ledet gruppen frem til høsten 2013 da hun gikk over i nytt arbeid. Det ble ikke valgt ny leder etter henne. Anita Orlund, Kunnskapsbyen Lillestrøm har fungert som sekretariat i Gruppen arbeider for å få virksomhetene til å virke sammen for å løfte området og virksomhetene høyere opp på den regionale og nasjonale arenaen. Kunnskapsbyen var representert med egen stand i forbindelse med Byfesten i Lillestrøm. Kunnskapsbyen Lillestrøm har gjennom året besøkt en rekke organisasjoner og virksomheter i hele regionen for å snakke om aktivitetene i organisasjonen, og profilere Lillestrømregionen. I tillegg har vi deltatt med foredrag og innledninger til debatt på en rekke arrangementer. Kunnskapsbyen opprettet egen Twitterkonto og LinkedIn konto dette året. Nye nettsider ble lansert både for Kunnskapsbyen Lillestrøm og OREEC. Facebook-profilene til KL og Oreec oppdateres jevnlig og er nå meget godt besøkt. 6

7 Rekruttering Deltatt på fra IAESTE karrieredag på NTNU 6. februar 2013 med flg virksomheter; IFE, NILU, FFI, UNIK, ÅF Infrastruktur AS, Sweco Norge AS, SPT-Group, Justervesenet, Norsk Akkreditering, Kjeller Vindteknikk AS, Kjeller Innovasjon AS, Norsar, Datek Wireless AS, Nemko, Skedsmo Kommune og Kunnskapsbyen Lillestrøm. Deltatt på karrieredag på NTNU 18. september 2013 med flg virksomheter; IFE, NILU, FFI, UNIK, ÅF Infrastruktur AS, SPT-Group, Justervesenet, Norsk Akkreditering, Kjeller Innovasjon AS, Norsar, Skedsmo Kommune, AIM Norway, Forsvarets logistikkorganisasjon og Kunnskapsbyen Lillestrøm. FELLESTJENESTER OG SERVICE Konferansesenter Kunnskapsbyen Konferansesenter AS er et heleid datterselskap av Kunnskapsbyen Lillestrøm. Konferansesenteret leier 850 kvadratmeter i andre etasje i Kunnskapsbyens Hus. Konferansesenteret har 288 sitteplasser totalt, ett auditorium til 151 personer og ett stort møterom for 60 personer. Det finnes også sju andre møterom tilgjengelige for konferanseaktiviteter. Her er det muligheter for å leie rom både for leietakerne i bygget og eksterne virksomheter. Samarbeidspartnerne og leietakere i konferansesenteret er FFI, IFE, NILU, HIOA, NORSAR, Justervesenet, UNIK og Kjeller Innovasjon, i tillegg til Kunnskapsbyen Lillestrøm. Innkjøpsavtaler Som deltaker i Fellestjenester og Service får virksomhetene tilgang til et titalls innkjøpsavtaler. Dette er avtaler som er framforhandlet av Kunnskapsbyen i samarbeid med og på vegne av medlemsvirksomhetene. Det er Innkjøpsgruppen i Kunnskapsbyen som har besørget de fleste avtalene. Av større avtaler kan nevnes hotellavtale (Thon Hotels), kantinedrift (ISS), elektrisk kraft (Markedskraft), kontormøbler (Scandinavisk Interiør), annonsering (Romerikes Blad) og bedriftshelsetjeneste (Hjelp 24). Omsetningen knyttet til disse avtalene anslås til ca. 50 MNOK i

8 UTVIKLING AV LILLESTRØMREGIONEN - BY OG REGIONSENTER FORSKNINGSPARKEN Kunnskapsoasen Gjennom et bredt spleiselag mellom forskningsinstituttene, høyskolen, SIVA, Kjeller Vel, Skedsmo kommune og KL har vi i 2013 jobbet mye med å skape et attraktivt grøntområde i forskningsparken. FFI har vært byggeleder i etableringen av Kunnskapsoasen, et parkområde for samhold og trivsel, beliggende mellom UNIK, FFI og høyskolen. Parken ble nesten ferdigstilt i Områderegulering Kjeller Områdereguleringen for Kjeller nord stoppet opp etter Statens vegvesens innsigelse vedr krav om utbedring av Fetveien ved eventuell utbygging i forskningsparken. Sammen med SIVA ønsker KL å øke områdets attraktivitet som forskningspark og det har vært en del møter for å tydeliggjøre ønsker og utrede mulige vekstalternativer. KL har også uttalt seg til både kommuneplanrulleringen og til drøftingsdokumentet fra plansamarbeidet for Oslo og Akershus. Vitenkafè Samspillet mellom aktørene innen utdanning, forskning, bedrifter og kommunen kan intensiveres ytterligere og miljøet kan knyttes tettere på byen Lillestrøm. I september 2013 startet KL opp et ukentlig kveldsarrangement sammen med Scene 5, Romerikes Blad og Skedsmo kommune i Lillestrøm kultursenter. Vitenkaféene har presentert forskning og utvikling fra Kjellermiljøet, samt fra mer nasjonale størrelser. Design-lab på høgskolen KL har startet en dialog med høyskolens institutt for produktdesign og Skedsmo kommune for å utrede mulighetene for å etablere en design-lab, et kreativt prosjektverksted. KL bidro til realisering av innovativ boligbygging i regi av selskapet Boinnova i Lillestrøm sentrum og har senere koblet på studenter fra høyskolen for designforbedring. Ahus ble medlem i KL i 2013 og bringer masse spennende forskning inn i miljøet. Forskningsparken er et av de fremste fortrinnene Lillestrøm har som regionsenter. Kunnskapsbyens medlemmer trenger et overordnet styringsgrunnlag som tilrettelegger for smidige utbyggingsprosesser, gode og fleksible vekstmuligheter som kan styrke konkurransekraften. IASP-konferanse KL deltok på verdenskonferansen til International Association of Science Parks i Brasil i oktober KL er medlem i IASP. Temaet for konferansen var Science Parks shaping new cities. Byer som lykkes mest med innovasjon, vekst og utvikling kjennetegnes av sterk samhandling mellom utdanning, forskning, næringsliv og myndigheter. Derfor snakker vi mer om innovasjonsarenaer enn forskningsparker, som ofte framstår som lukkede og introverte, geografiske områder. For å lykkes som innovasjonsarena er målavklaring, arbeidsdeling, samordning og ledelse nødvendig. Her er mye å gripe tak i. Gjennom ISIS-prosjektet har KL etablert et samarbeid med Karlstad kommune som arbeider langs disse idéene for å skape Karlstad Innovation Park. 8

9 BY- OG NÆRINGSUTVIKLING By- og næringsutvikling Det er flere pågående planprosesser og et sterkt behov for framdrift i regulerings- og utbyggingsplaner for næringsbygg i sentrum. Skal Lillestrøm bli et senter for kunnskapsbasert næring og romme spennende kontorarbeidsplasser i sentrum, må areal til dette settes av nå. Dette understrekes også i Vista analyses delutredning til plansamarbeidet for Oslo og Akershus, om næringsutvikling. KL har deltatt i mange debatter og konferanser om fortetting, vekst, næring- og byutvikling og framsnakket Lillestrøm som en komplett by og et voksende regionsenter på Romerike. En by må ha både nok funksjoner og nok folk og derfor er veksten i Osloregionen en stor mulighet for Lillestrøm. I tillegg har KL vært på besøk hos en rekke organisasjoner i regionen for å fortelle om vår virksomhet, og mulighetene for vår region. Framtidas Lillestrøm KL har jobbet mye med å skape entusiasme og sikre finansiering for å lage en visualisering av Framtidas Lillestrøm. Det er nå avklart at både fylkeskommunen, kommunen og BORI (Boligbyggelaget på Romerike) vil bidra med midler. Arbeidet med å lage en markedsføring av Lillestrøm i 2050 og finne fram til de gode ambassadørene er i gang. Forsterket samarbeid i Akershus om byutvikling KL har også tatt initiativ til et byutviklingsprosjekt for byer i Akershus som ligger tett på Oslo. Det er etablert en prosjektgruppe med representanter fra Bærum (Sandvika), Ski og Skedsmo. Hensikten er å utvikle virksomme strategier for grønn byutvikling med vekt på trivsel i byrommene. Sammen med fylkeskommunen arbeider vi for å lage en Interreg-søknad i EUs byutviklingsprogram En positiv effekt vil også være økt samhandling og erfaringslæring mellom byene i Akershus. Lillestrøm 2020 KL har deltatt aktivt i arbeidet i Lillestrøm Fokus har vært å skape oppmerksomhet om Lillestrøm, og lage gode arrangementer og andre tiltak som fremmer bruk av bysentrum ev egen innbyggere men også tilreisende. Det har vært arbeidet med å lage en stand på Norges varemesse som skal synliggjøre byen og næringslivet i regionen. Videre har vi vært engasjert i byvisjonsarbeidet til Skedsmo kommune, og laget innspill til revisjon av kommuneplanen. Nasjonalt sikkerhetssenter KL jobbet også i 2013 med å lansere Lahaugmoen som den ideelle plassering for politiets nasjonale beredskapssenter. Forrige regjering vedtok høsten 2012 å legge dette til Alnabru, men tomta er lita, uten utvidelsesmuligheter og ligger på kvikkleire. Nåværende regjering er informert om Lahaugmoens potensiale. Det er ikke noe nytt om planene for en ny politihøgskole i Osloområdet. 9

10 SIKKERHET Kunnskapsbyens arbeid med samfunnssikkerhet har i hovedsak konsentrert seg om IT-sikkerhet, gjennom Interreg-prosjektet ISIS (IT og sikkerhet i Indre Skandinavia) i Norge er et av verdens mest digitaliserte land og mange av oss vandrer rundt med masse informasjon både om egen person og jobben vår. Risiko og sårbarhet knyttet til samhandlingen mellom menneske, teknologi og organisasjon er et viktig fokusområde. ISIS har knyttet verdifulle kontakter mellom personer som er opptatt av IT-sikkerhet i forskningsparken, på høgskolen i Gjøvik, Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), Oslo ICT-cluster og flere av de drøyt 100 medlemmene i dataklyngen Compare Karlstad. Flere arrangementer gjennomført Vi har markert oss i satsingen på Nasjonal sikkerhetsmåned gjennom å avholde to større konferanser om DART-Disaster and recovery testing (hvordan få datasystemene raskt opp igjen etter et sammenbrudd) og Internett og sikkerhet. En viktig lærdom er at mennesket er det svakeste leddet, det er vår atferd som er den største risikoen. Har du et brukernavn og et passord på nettet er ikke spørsmålet om du blir hacket, men når det skjer. Det gjelder å jobbe med risikoerkjennelsen, tenke før du klikker og etablere gode og enkle rutiner for at sensitiv informasjon beskyttes. I Norge har vi en gratis https://slettmeg.no/ tjeneste som drives av NorSIS og bistår folk flest med å få fjernet uønskede oppslag om seg sjøl på nettet. ISIS jobber med å få etablert tilsvarende tjeneste i Sverige. EU jobber også med et nytt databeskyttelsesdirektiv: Right to be forgotten. Sammen med SNR/Samarbeidsrådet for Nedre Romerike avholdt vi våren 2013 en stor konferanse om Innovasjon og velferdsteknologi i offentlig sektor. Innovasjon og omsorg er begreper fra forskjellige verdener, men «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag,» (Kåre Hagen, FAFO). Å bruke teknologien, jobbe sammen over sektorer og bransjer og lytte skikkelig til hva brukerne ønsker seg kan skape innovasjon. 10

11 NASJONALT LEDENDE PÅ FORNYBAR ENERGI OG MILJØ I hovedstrategien for KL heter det at KL skal Befeste og videreutvikle posisjonen som en ledende aktør innenfor fornybar energi og miljø i Osloregionen. Året 2013 har vært utfordrende og spennende med hensyn til utvikling av KLs satsing på fornybar energi og miljø. Organisatorisk har det vært gjort et viktig arbeid for å samordne KLs aktiviteter på fornybar energi med OREEC. Det ble i desember signert et prinsippdokument der det er besluttet at dette skal tas videre ved at OREEC blir merkevaren for fornybar energi og miljø i regionen, som en del av KL. Dette vil bidra til implementering av hovedstrategien om å videreutvikle posisjonen. INTERREG-PROSJEKTET FEM Interreg FEM2020 Klimadrevet utvikling. FEM2 ble avsluttet i 2013, og i juni ble FEM2020 Klimadrevet utvikling prosjektet startet opp. Det er i praksis en videreføring og mellom fase prosjekt i overgang til en ny interreg periode. Leveransen er en opprettholdelse av nettverket og noen aktiviteter, samt å legge grunnlag for et nytt FEM prosjekt som foreløpig har arbeidsnavn FEM3. Etter all sannsynlighet vil det være utlysning høsten 2014, med en oppstart på et nytt 3-årig interreg prosjekt vår Kunnskapsbyen Lillestrøm er hovedprosjektleder for FEM2020, som går frem til I likhet med FEM1 og FEM2 handler FEM2020 om fornybar energi, energieffektivisering og miljø. Målet er å styrke næringslivet, øke bruk av fornybar energi, samt bidra til energieffektivisering. Samarbeidspartnere på norsk side er Akershus og Hedmark fylker med kunnskapsmiljøene i Lillestrøm og Hedmark. Tretorget er koordinator for Hedmarkspartnerne. På svensk side er aktørene blant annet region Värmland og region Dalarna, Stål & Verkstad, Arvika Kommun og Glava Energy Center, Stiftelsen Teknikdalen, og med universiteter og høgskoler som sentrale partnere. Interreg transport nettverk i indre Skandinavia. Det er også startet opp en dialog med noen partnere fra FEM nettverket om et samarbeid og mulig felles prosjekt innen Sverige-Norge programmet på transport. Innholdet blir da i tråd med strategi og satsing hos kommuner og fylkeskommunen. Brobygging mellom ulike teknologier (el-bil biodrivstoff og Hydrogen) er sannsynlig innhold hvis det blir et prosjekt. 11

12 OREEC OREEC er et nettverk av bedrifter, forskning og utdanning innen fornybar energi og miljø i Osloregionen. OREEC er organisert som en medlemsforening med et eget styre, men juridisk, økonomisk og organisatorisk ansvar er hos KL. KL skal arbeide for å oppnå OREECs mål og ambisjoner. De viktigste finansieringskildene har vært Forskningsrådets VRI-prosjektet, EUs 7. rammeprogram, handlingsprogrammet i Akershus fylkeskommune og medlemskontingent. OREEC har som formål å øke innovasjonstakten, øke forretningsmuligheter og øke verdiskapingen for deltagerne i nettverket. De tre viktigste hendelsene i OREEC i 2013 er oppstart av COOLSWEEP, videreutvikling av Cleantuesday som en etablert møteplass og etablering av tett samarbeid med Oslo kommune om satsing på urban energiløsninger. Videre er det internasjonale samarbeidet videreutviklet. Det er også etablert et samarbeid med utdanningssteder som vil forsterke tilknytning til studenter, bl.a. gjennomføring av studentoppgaver. COOLSWEEP Det er 4 europeiske klynger som står bake dette EU prosjektet: København (Danmark), Graz (Østerrike), Bilbao (Spania) og Milano(Italia). I tillegg er Riga Technical University i Latvia deltager. Tema for prosjektet er Energigjenvinning fra avfall. En avgjørende faktor i forhandlingene med EU-kommisjonen var KL s soliditet og erfaring som prosjektleder prosjekter. Prosjektet startet opp og går over tre år. Totalbudsjett er på ca 3 mill Euro. Cleantuesday Cleantuesday er etablert som en fast uformell møteplass med 25 til 40 deltagere. Vi erkjent med at det er gjort flere avtaler i forbindelse med arrangementene. Formålet er å øke innovasjonen å skape oppmerksomhet rundt fornybar energi, klima og miljøteknologi. I 2013 ble det gjennomført 7 møter. VRI prosjektet -Virkemidler for regional innovasjon Virkemiddel A. Dialog og bred medvirkning Aktivitet 1- Fyrtårnprosjekter Akershus EnergiPark OREEC har støttet arbeidet med å utvikle en undervisningspakke, det er FEM som har vært aktive i prosjektet Romerike Biogassanlegg/Esval avfallsdeponi i Nes Kommune. Det er i hele perioden blitt arbeidet for en utredning av mulighetene for ytterligere næringsaktivitet knyttet til å anlegge. Prosjektet er nå formalisert av Nes kommune og videreføres utenfor VRI. Aktivitet 2 Matchmaking og leverandørutvikling Cleantuesday, ORED, workshops og seminarer har vært grunnlaget for matchmaking. Aktivitet 3 Foresight-prosess 2011 og 2012 ble det gjennomført en foresight-prosess med god deltagelse fra næringslivet. Prosessen ledet til en ARENA søknad som dessverre ikke førte fram. Resultatet er tatt videre ei arbeide med Urbane Energiløsninger, som er et eget prosjekt. Prosessen var også en inspirasjonskilde til Oslo Kommunes Energi2014 prosjekt. 12

13 Virkemiddel B. Personmobilitet Aktivitet 1 - Studentmobilitet 2011 og 2012 ble det i samarbeid med UiO gjennomført studentdager med fokus på fornybar energi. Det er blitt arrangert en dag for studenter ved UMB i 2012 og Aktivitet 2 Lektor 2 Det er i perioden blitt gjennomført arrangement med tre videregående skoler med ca 450 elever og rundt 30 bedrifter. Virkemiddel C: Forprosjekt Det er i perioden gjennomført 2 forprosjekt, planen var 5. Vi styrker arbeidet i neste periode for å få inn flere prosjekter som kvalifiserer til støtten. OREEC Internasjonalisering Internasjonalt samarbeid innen cleantech har et sterkt fokus fordi markedet er internasjonalt og at et nasjonalt marked ofte er begrenset. Formålet med internasjonalisering: Øke regionens attraktivitet - tiltrekke seg arbeidstakere og bedrifter Legge grunnlag for potensielt marked for bedriftene Gi kunnskap om løsninger OREEC har lagt vekt på å bygge nettverk med aktuelle organisasjoner i utlandet gjennom å delta på utvalgte seminar/konferanser å legge til rette for at norske bedrifter kan delta på slike konferanser. For innovasjon Norges Norwegian Grants prosjekt presenterte vi fornybar sektoren i Norge på møte i Budapest i Juni og for Latviske partnere i Oslo Juni. Vi tok i mot delegasjon fra Montenegro etter forespørsel fra DU, og delegasjon fra Taiwan. Og OREEC var samarbeidspartner for seminar arrangert av Norwegian-Chinese Chamber of Commerce, august OREEC gjennomførte en kartlegging av internasjonal orientering i nettverket i september/oktober. Resultatene gir signaler på hva ulike aktører er opptatt av. OREEC innovation Award I 2013 var det 14 selskap som ble vurder til OREEC Innovation Awarde, Vi benytter «The KeyStone Method» i vurderingen av selskapene. I 2013 gikk prisen til Single Phase Power som holdt 2 presentasjoner under Global CleanTech MeetUp, de knyttet også flere kontakter som de arbeider sammen med Innovasjon Norge for å utvikle. Norge. OREEC var i 2013 invitert til å holde en innledning om satsningen på fornybar energi i Oslo regionen. Presentasjonen skapte oppmerksomhet og kan gi grunnlag fore t samarbeid med regionen og Massachusetts International Cleantech Network ICN OREEC deltar i et internasjonalt klynge-nettverk bestående av cleantech-klynger fra hhv. København, Graz, Milano, Bilbao, Hamburg, Grenoble, North Carolina, Colorado og Singapore. Formålet med nettverket er å stimulere til økt internasjonalisering av klyngene, samarbeid mellom klyngemedlemmene og større samarbeidsprosjekter. 13

14 Det var i 2013 to cluster managers meetings i ICN, som ble arrangert i hhv. Hamburg og Fort Collins, Colorado. På møtet i Hamburg deltok også Akershus fylkeskommune med varaordfører som foredragsholder og internasjonal rådgiver. I Fort Collins deltok Eva Næss Karlsen med 4 foredrag som promoterte norsk industri. OREEC ønsker å mobilisere større deltagelse fra bedrifter og forskning på ICN-møter fremover, da dette er en spennende arena for matchmaking, bl.a. for å finne mulige partnere mot utlysninger i Horizon Global Cleantech Cluster Association (GCCA) OREEC er også tilknyttet GCCA som er et nettverk av 48 medlemmer internasjonalt. Dette er et nettverk med to møter i året. Nettverket gir medlemmer og medlemsbedriftene en internasjonal profilering. OREEC har ikke vært aktive her i 2013, men vil delta i Global Cleantech Later Stage Award 2014 da det gir bedriftene en god profilering. Solenergiklyngen Solenergiklyngen er et prosjekt som er finansiert av Akershus Fylkeskommune i Handlingsprogrammet for 2013 Prosjektet ledes av OREEC sammen med IFE. OREEC har prosjektlederansvaret og IFE det faglige ansvaret. Målet er å etablere et sterkt solenerginettverk i Norge for å samarbeide om økt bruk av solenergi i Norge. Dette gjøres gjennom møteplasser og samarbeid i prosjekter. Prosjektet startet opp i Det ble gjennomført tre workshops og en årskonferanse. Man pekte tidlig på to barrierer, som førte til to strategisk prosjekter; Kartlegging av utdanningstilbud innen solenergi og Resource mapping of solar energy. AKERSHUS ENERGIPARK EN ARENA FOR INNOVASJON OG LÆRING Akershus Energi har etablert en fremtidsrettet energipark i Lillestrøm, Akershus EnergiPark. Ved energiparken produseres det fornybar fjernvarme basert på fuktig skogsflis, deponigass og bio-olje. Fjernvarmesentralen som er Norges største flisfyrte fjernvarmsentral, oppnår en unik virkningsgrad ved kombinert bruk av flere teknologier. I tiknytning til anlegget utnyttes også kloakkvarme og det produseres fjernkjøling. Et stort areal med solfangere for solvarme er etablert, og lagring av energi skjer i en egen akkumulator på 1,2 million liter. I energiparken er det også ført opp et eget FoU-bygg hvor bl.a. hydrogenfyllestasjon inngår. Resten av bygget har vært brukt til hydrogen- og fornybar energi lab for aktiviteter knyttet til vgs. elever og lærere. Dette har vært i regi av Hynor Lillestrøm gjennom OBS Hydrogen prosjektet. KL har deltatt i prosessen om sammen med blant annet AE, UNIK mfl. Arena for innovasjon. Energiparken ligger i nærhet til sentrale utdannings- og kompetansemiljøer som Høgskolen i Oslo og Akershus samt instituttene i Forskningsparken Lillestrøm på Kjeller. Kunnskapsbyen Lillestrøm har sammen med Akershus Energi bidratt til å samle aktører fra forskning og næringsliv for å se på samarbeidsmuligheter knyttet til parken. Målet er at Akershus EnergiPark skal kunne være en arena for innovasjon og næringsutvikling i regionen. FoU bygget i Akershus Energipark har solceller på taket. Det er svenske Netpower Labs AB har levert anlegget, med en underentreprise fra Nordic Solar AB. Kontakten med svenske leverandører er blant annet muliggjort gjennom samarbeidet med Glava Energy Center i Arvika, Hynor Lillestrøm og IFE. Det er etablert et lokalt mini-grid i FoU bygget, og strømmen fra anlegget brukes egen drift. Det er et stort potensiale for å samarbeide med andre aktører om bruken av denne delen av anlegget til FoU-prosjekter knyttet til sol, brenselceller, kraftelektronikk eller annet som er relevant i sammenhengen. Dette tas videre som en mulighet i et nyt FEM prosjekt. 14

15 Arena for læring. Et pilotprosjekt for undervisning i Akershus Energipark kom i gang for alvor i Akershus Energi og Kunnskapsbyen Lillestrøm jobbet sammen med flere andre aktører om et undervisningsopplegg for videregående skoler i Akershus. Pilotprosjektet ble testet av skoleklasser gjennom Målgruppen er Elever og lærere fra naturfag vg1 og yrkesfaglige klasser i blant annet elektro. Men også andre realfagklasser har besøkt parken. Pilotprosjektet har tatt mål av seg å møte sentrale læreplanmål for den videregående skolen. Engasjerte lærere i realfag har deltatt i å utforme undervisningsopplegget. Besøket i energiparken viser elevene energiproduksjon i praksis, de får foredrag om energiproduksjon i et samfunnsperspektiv og om bærekraftig utvikling. Undervisningen i piloten er knyttet til to faglige løp innenfor naturfag VG1 biomasse og hydrogen. Ettersom solfanger parken er opprettet er det mulig å utvikle et faglig løp innenfor sol varme. Kunnskapsbyen Lillestrøms arbeid med Akershus Energipark har vært finansiert hovedsakelig gjennom Interreg FEM-prosjektet (se eget punkt), og gjennom prosjektet Samarbeid skole-arbeidsliv hos Akershus Fylkeskommune. HYDROGEN SOM SATSNINGSOMRÅDE Fagmiljøet blant medlemmer i Kunnskapsbyen Lillestrøm har et nasjonalt og på noen områder internasjonalt fortrinn innen hydrogen. KL arbeider for økt satsning på området, og for å skape nye prosjekter og aktiviteter som kan bidra til at medlemsvirksomhetene får brukt og synliggjort sin kompetanse på området. Lokalisering av sekretariatstillingen for Norsk Hydrogenforum og for Hydrogenrådet til Kunnskapsbyen siden 2010 har gitt miljøet en unik mulighet til å engasjere seg sterkere i den nasjonale satsningen og også i internasjonale prosjekter på området. I 2013 har KL vært engasjert i flere prosjekter innenfor hydrogen. Dette gjelder blant annet deltakelse i Interregprosjektet NextMove og igangsettelsen av forprosjekt for bruk av hydrogen på Oslo lufthavn, kjent som H2OSL. Hydrogensekretariat Siden 2010 har Kunnskapsbyen Lillestrøm hatt sekretariatet til Norsk Hydrogenforum (NHF) og Hydrogenrådet. NHF er en non-profit medlemsorganisasjon som skal fremme de miljømessige fordelene ved å ta i bruk hydrogen som energibærer, og fremmer nasjonal verdiskaping på området. NHF har omlag 30 medlemmer. Hydrogenrådet er oppnevnt av Olje- og energidepartementet og Samferdsels- og kommunikasjonsdepartementet. Det er et strategisk råd som fungerer som en rådgivende komité som gir strategiske innspill til prioriteringer og videre satsinger innenfor hydrogenområdet, samt råd om videre innretning av myndighetenes virkemiddelbruk. Med plasseringen av sekretariatet for NHF og Hydrogenrådet i KL har vi fått økt aktivitet på hydrogen-fronten i vår region med Kunnskapsbyen som en sentral aktør. I 2013 var fokus i NHF en videreutvikling av allerede eksisterende aktiviteter, og en forsterkning av aktivitetene mot medlemmer og nettverk internasjonalt. Norsk Hydrogenforum arrangerte i samarbeid med andre aktører, både seminar om hydrogen/vind (Trondheim) og hydrogen og sikkerhet(lahaugmoen). Videre var Norsk Hydrogenforum også vert for den Nordiske Hydrogenkonferansen, som ble avholdt 31. oktober 1.november, 2013, hvor nærmere 80 representanter fra hele Norden deltok. For Hydrogenrådet sin del har fokus vært implementeringen av Handlingsplanen for perioden Handlingsplanen er et strategisk dokument med konkrete aksjoner for satsningsområder for Norge, og ble overlevert til daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa våren Sekretariatet for Hydrogenrådet har fått støtte fra Forskningsrådet til drift ut

16 Interreg-prosjektet Next Move KL er norsk prosjektleder i Interreg-prosjektet Next Move, som er innrettet mot å profilere Skagerrak og Øresundsregionen som en foregangsregion innen hydrogen som drivstoff i kjøretøy. I tillegg til KL deltar Skedsmo kommune, Akershus Energi, ZERO, Ruter og Hynor Lillestrøm fra Norge. Finansiering av prosjektet kommer fra Interreg ØKS-regionen, Akershus fylkeskommune og Transnova. En viktig ambisjon i prosjektet har vært å markedsføre regionen som attraktiv overfor produsenter av hydrogendrevne biler. Next Move hadde høyt aktivitetsnivå i 2013, og har vært et positivt bidrag i et langsiktig arbeid med å modne tematikken rundt innfasing av hydrogenbiler gjennom offentlig sektor som innovasjonsdriver. Prosjektet har båret frukter gjennom anskaffelse av primært 10 biler blant aktører i alle tre skandinaviske landene, og sekundært ytterligere 10 biler som «spin-offs» finansiert av andre prosjekter. Av totalen er tre av disse bilene i Norge, den første til Skedsmo direkte gjennom Next Move, og de to andre til ROAF og Energigjenvinningsetaten i Oslo, med ekstra finansiering fra Transnova. København kommune har tatt det tyngste løftet med hele 15 biler. I tillegg har Next Move for alvor satt Sverige på hydrogenkartet med den første 700bars stasjonen etablert i Sverige, tilpasset den nye bilstandarden. Samtidig har profilering og «Road Tour» vært en viktig del av prosjektet, og både bilene og Ruters busser har blitt vist fram og tilbudt for prøvekjøring ved mange ulike arrangementer, blant annet Arendalsuka i august og den store transportkonferansen «Regional Power for Clean Transport» i oktober. Skedsmo kommune har hatt en særlig aktiv ambassadørrolle og kjørte bl.a. i oktober sin hydrogenbil helt til Brüssel og viste den fram under Open Days-konferansen i EU. KL er også arbeidspakkeleder for Analyse og Planlegging, som har samlet og analyserer erfaringsdata fra selve prosjektarbeidet. Prosjektet pågår til september 2014, men planlegging av videreføring av prosjektet har pågått i andre halvdel av 2013 gjennom disse to arbeidspakkene, og er nå organisert gjennom et nytt forprosjekt What s Next. Dette vil løpe parallelt med Next Move, men pågår hele Forprosjekt Hydrogen Gardermoen H2OSL Forprosjektet er en oppfølging av et mulighetsstudie som viste mange interessante forretningsmuligheter og stort potensiale for utslippskutt på Norges hovedflyplass. H2OSL skal bidra til konkrete anbefalinger for innfasing av hydrogenkjøretøyer på Oslo Lufthavn og regionen rundt. Gardermoen er ansett som et viktig ledd i Akershus fylkeskommunes hydrogenstrategi, som legger opp til en solid videre satsing på hydrogen som en viktig del for å realisere ambisiøse mål innen nullutslippstransport. Dette er et ledd i planlegging av en stasjonsinfrastruktur som vil dekke hele Akershus, og vil bygge videre på erfaringene og ekspertisen som er bygget gjennom investeringene ved stasjonene på Rosenholm og i Lillestrøm. I mulighetsstudiet ble kjøretøyparken på Gardermoen kartlagt, og det ble skissert en rekke type kjøretøyer som kan gå på hydrogen, blant annet taxier, busser, bagasje- og tauetraktorer og forskjellige logistikk- og servicebiler. Funnene herfra skal nå vurderes mer konkret for å beskrive et mulig hovedprosjekt og kostnadene ved dette. OSL og Avinor har lagt ambisiøse planer for utslippskutt på norske flyplasser. Sammen med biodrivstoff utgjør hydrogen et spennende bidrag for å kunne realisere vedtatte målsetninger, hvor forprosjektet H2OSL vil være et viktig et steg på veien mot et mer konkret utviklingsløp. 16

17 HyNor Lillestrøm AS Kunnskapsbyen Lillestrøm er medeier i selskapet HyNor Lillestrøm AS. HyNor Lillestrøm er ansvarlig for overordnet design, engineering og drift av en hydrogenstasjon med lokalt produsert hydrogen basert på fornybare energikilder. HyNor Lillestrøm AS vil demonstrere teknologi utviklet ved IFE for hydrogenproduksjon og komprimering. Stasjonen forsyner brenselcellebiler med hydrogen, og er lokalisert i Akershus EnergiPark i Lillestrøm. Stasjonen ble operativ med hydrogen produsert ved elektrolyse fra mai, og fra våren 2012 skal det produseres hydrogen også ved reformering av deponigass. Det er montert solceller på taket, som vil bidra til den samlede energibalansen i anlegget. Infrastrukturen skal kunne brukes til test og demonstrasjon av andre selskapers teknologi. I tillegg samarbeider HyNor Lillestrøm med Akershus Energi og utdanningsinstitusjoner om å gi elever og studenter økt kunnskap om bruk av hydrogen i samfunnet. Målsettingen er blant annet å bidra til økt interesse for realfag og naturvitenskapelige fag samt til utdanningen av morgendagens forskere. Gjennom 2013 har det vært en debatt blant aksjeeierne om en omstrukturering av selskapet. Dette har også vært drøftet i KLs styre. Her ble det vedtatt at KL skal redusere sin aksjepost i selskapet til ned mot 10% (i dag 33%). Det vil bli gjennomført generalforsamling i selskapet om restrukturering i januar Diverse hydrogen-relaterte aktiviteter KL har i tillegg til ovennevnte aktiviteter engasjert seg i en rekke tiltak for å promotere hydrogen som drivstoff i kjøretøyer. bl.a.: Aktiv deltagelse i Akershus Fylkeskommunes strategiarbeid for økt anvendelse av hydrogen i regionen. KL har levert diverse innspill i dette arbeidet, og deltatt aktivt i utformingen av strategien. KL har også utarbeidet en brosjyre på engelsk på oppdrag fra Akershus fylkeskommune om deres hydrogensatsing. I tillegg har vi vært medarrangør av konferansen Regional power for clean transport. Deltagelse i Byfesten Lillestrøm med fokus på prøvekjøring av hydrogenbiler for allmennheten, samt tatt med hydrogenbil for prøvekjøring på en rekke arrangementer. Aktivt bruk av sosiale medier for å spre bruk av hydrogen som energibærer innen transport; facebook, twitter og LinkedIn. 17

18 SAMARBEID SKOLE- / ARBEIDSLIV Kunnskapsbyen Lillestrøm har i mange år jobbet med prosjekter rettet mot barn og unge, og har i dag en solid portefølje som spenner fra barneskolen og til og med videregående skole gjennom flere av sine prosjekter/ virkemidler. Samarbeid skole arbeidsliv rommer mange aktiviteter gjennom året, og er delt opp i flere delprosjekter. Teknologiinnovasjon og rekruttering til teknologifag og høyere utdanning generelt er viktige forutsetninger for vekst fremover. Rekruttering er det svært kritisk for bedrifter og det er viktig at utdanningen er i henhold til næringslivets kompetansebehov. Synkende rekruttering til realfagene er en utfordring og det er nødvendig å øke andelen unge som tar teknologisk utdanning. Her er utdrag fra våre aktiviteter gjennomført i 2013: RESEARCHERS NIGHT 27. september arrangerte Kunnskapsbyen Lillestrøm Researchers Night for fjerde gang. Til arrangementet dukket det opp over 350 deltakere. Målet med Researcher s Night er å skape begeistring og forståelse for forskning blant unge. Forskningsmiljøet på Kjeller har flere verdensledende eksperter å vise til. EU støtter Researcher s Night for at folk skal se gode eksempler på forskning i sitt hjemland og på den måten vekke lysten på en spennende forskerkarriere. Tilsvarende arrangementer fant sted samme kveld i museer, skoler og laboratorier over hele Europa. FIRST LEGO LEAGUE Blant aktivitetene som skal bidra til å stimulere barn og unges interesser for teknisk- naturvitenskapelige fag er teknologiturneringen FIRST Lego League. Kunnskapsbyen Lillestrøm arrangerte også i år First Lego League for Akershus fylke for sjette gang. Årets tema i First Lego League var Senior Solutions hvordan sikre eldre bedre livskvalitet. Elevene skulle løse en forskningsoppgave, de skulle profilere seg, og de skulle løse en rekke utfordrende oppgaver med lego-robot. Dommerne var nok en gang ildsjeler og entusiaster fra medlemsvirksomheter i Kunnskapsbyen. LEGO SOM VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN Det ble startet et arbeid i 2012 sammen med lærere i realfag, Skedsmo Kommune og HiOA for styrke teknologiinnholdet i skolen. Nye valgfag i ungdomsskolen åpner for teknologiinnhold, og LEGO som læringsverktøy ble satsingen. HiOA har levert lærerkurs ved hjelp av lærerkrefter med PhD i LEGO som læringsverkøy. Kjeller LEGO Lab sprang ut som en ide fra arbeidet med LEGO som læringsverktøy i teknologivalgfag i ungdomsskolen. Det er i en arbeidsgruppe bestående av KL, Hynor Lillestrøm, Skedsmo Kommune og HiOA gjort et forberedende arbeid til en skisse for et LEGO verksted. Dette skal om mulig lokaliseres ved HiOA og foruten brukes av HiOA i flere fag også fungere som en brobygger mellom virksomhetene i Forskningsparken Lillestrøm, Kjeller. 18

19 REALFAG FOR JENTER Det er etablert et samarbeid med Rådgivertjenesten i FK, NHO og Norsk Olje og Gass på utdanning/rekruttering til realfag gjennom Det er planlagt et arrangement 6 mars i Lillestrøm for rekruttering av spesielt flere jenter til ledere og realfag. Gode rollemodeller er viktig. UTDANNINGSTORGET KL deltok med stand på arrangementet for å synliggjøre de spennende arbeidsplassene i Lillestrøm-regionen UNGFORSK KL var med på å gjennomføre årets Ungforsk. Selv om dette hadde egen finansiering, var det naturlig å knytte dette til prosjektet skole og arbeidsliv også. Dette innebar for KL at man jobbet med forskningsbedrifter og andre større virksomheter i Forskningsparken, og sørget for foredrag eller at elevene kan besøke virksomhetene under Ungforsk. Profilering var også en viktig oppgave. SAMARBEID MED SKOLER Det er et nært samarbeid med satsingen til Skedsmo Kommune på naturfags undervisningen. Det er opprettet Kjeller Kunnskapssenter og ansatt to lærerkrefter med hver sin PhD som skal ivareta dette. Et tett samarbeid med skolene i regionen som henvender seg til KL for hjelp. Blant annet lager vi opplegg for skoler som ønsker innspill eller innhold til en fagdag, karrieredag for elever eller lignende hvor næringslivet bidrar. Et annet eksempel er at Lillestrøm vgs og Sørumsand vgs er vi i dialog med for hjelp til opplegg for Lektor2. Her er det spennende planer på gang hos skolene, og vi bidrar med å være bindeledd til næringslivet. En egen samarbeidsavtale er under utvikling med Sørumsand vgs., og Lillestrøm vgs. Sørumsand planlegger dessuten forskerlinje der KLs medlemsvirksomheter er positive til samarbeid. Prosjektet har hatt flere presseoppslag og filmer. Her er link til to filmer som er laget Researchers Night September 2013: https://www.youtube.com/watch?v=fwgynpyimbk First LEGO Legue November 2013: https://www.youtube.com/watch?v=f9-xscs3fck 19

20 ORGANISASJONEN KUNNSKAPSBYEN LILLESTRØM Kunnskapsbyen Lillestrøm er lokalisert i Forskningsparken Lillestrøm, Kjeller, i Skedsmo kommune. STYRET Faste medlemmer: Ola Jacob Flæten, ordfører Skedsmo kommune, leder Eva Dugstad, adm. dir. Institutt for Energiteknikk, nestleder Ann Elisabeth Wedø, høgskoledirektør HiOA Jan Erik Torp, stabssjef Forsvarets forskningsinstitutt Nils Aage Jegstad, fylkesordfører Akershus fylkeskommune (frem til Stortingsvalget 2013) Knut Halvor Hansen, adm. dir. Anton B. Nilsen Eiendom AS Heidi Kielland, fabrikksjef Saint-Gobain Byggevarer as (Weber) (frem til sommeren 2013) Varamedlemmer: Øivind Brevik, adm. dir Romerike Avfallsforedling IKS Frank Sagvik, direktør Akershus Energi Varme AS Observatører: Paal Berg, styreleder Kjeller Innovasjon Kjartan Berland, Skedsmo kommune Det har vært avholdt fire ordinære styremøter i Det er ikke utbetalt styrehonorar. Lønn til direktør var i 2013 kroner ,- og annen godtgjørelse utgjorde kroner ,-. Grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Pr hadde KL 10 ansatte 5 kvinner og 5 menn. Sykefraværet i 2013 har foruten en langtidssykemelding vært lavt. KL forurenser ikke det ytre miljø. KL baserer sin virksomhet etter etiske retningslinjer og verdigrunnlag. KLs virksomhet er preget av integritet i forhold til medlemsbedrifter, kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. KL er en frivillig sammenslutning som drives etter prinsippet om non-profit. 20

21 MEDLEMMER Kunnskapsbyen Lillestrøm tar opp medlemmer innenfor forskningsinstitutter, enkeltbedrifter, frittstående offentlig eide bedrifter organisert som aksjeselskap, offentlige og private utdanningsinstitusjoner og andre sentrale offentlige institusjoner. Opptak som medlem godkjennes av styret etter søknad. I 2013 fikk Kunnskapsbyen 3 nye medlemmer. 7 utmeldelser. Medlemmer pr (122 medlemsvirksomheter). Fylke og kommuner Skedsmo Kommune Aurskog-Høland kommune Rælingen Kommune Sørum kommune Fet Kommune Akershus Fylkeskommune Samarbeidsrådet for Nedre Romerike Forskningsinstitusjoner Forsvarets forskningsinstitutt Institutt for energiteknikk Norsk institutt for luftforskning NORSAR Akershus Universitetssykehus Offentlige virksomheter Norsk Akkreditering Det kgl. selskap for Norges Vel Forsvarets logistikkorganisasjon Justervesenet Statens Havarikommisjon for Transport AIM Norway Utdanningsinstitusjoner Handelshøyskolen BI Høgskolen i Oslo og Akershus Norges Byggskole Universitetssenteret på Kjeller Videregående skoler Bjertnes videregående skole Bjørkelangen videregående skole Hvam videregående skole Lillestrøm videregående skole Lørenskog videregående skole Mailand Videregående Skole, Lørenskog Nes Videregående Skole Rælingen videregående skole Skedsmo Videregående Skole Strømmen videregående skole Sørumsand videregående skole Inkubatorbedrifter Kjeller Innovasjon AS CondAlign Conterra Technology Bank / Finans / Forsikring / Eiendom/ Revisjon Bori Kunnskapsbyen Eiendom AS Lahaugmoen AS LillestrømBanken AS Lillestrøm Delta Svindal Leidland Myhrer & Co AS DNB Lilllestrøm BM Eiendomsutvikling AS NCC Bolig AS Datterbedrifter av medlemmer Akershus Energi Varme AS Kjeller Vindteknikk a.s Kunnskapsbyen Konferansesenter AS Rainpower Norge AS Industri Dynea AS Rælingen Leca Romerike Avfallsforedling IKS Nedre Romerike Vannverk IKS Nedre Romerike Avløpsselskap IKS IT / Konsulent Adecco Norge AS Frostad Skyrud AS ISS Personalhuset Lillestrøm Sekretærservice AS Straum AS Patentkontoret Curo AS Lloyd's Register Consulting - Energy AS SNORRE data AS Schlumberger Sweco Norge AS ÅF Infrastruktur AS GROW - Senter For Prestasjonsledelse Amesto Solutions CRM AS Norsk Nettskole AS Styreutvikling Romerike One World AS Reklame / Media / PR / Utstilling Createurene Kommunikasjon og reklame Norges Varemesse Novitas Kommunikasjonsrådgivning AS 21

22 MEDLEMMER FORTS. Crisis Training Dignio EcoCube Eraseme International First Sensing Flood Securities AS GIA magnet Hugin & Munin HYNOR Lillestrøm HYOP Jet Aid LandTech Re>C Ltd Nextelco Nicarnica Nicarnica Aviation PhotoFish PortsEYE Sea-lix Solsystem AS Technebies Advokatvirksomhet Bull & Co Advokatfirma AS Advokatkontoret Mageli Advokatkontoret Økland & Co. DA Advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co Kraftproduksjon Akershus Energi AS Cockpit Kommunikasjon AS Andre teknologibedrifter / Øvrige Norsk Innovasjonskapital AS Blaker Utvikling Bergman Diagnostika AS GreenTeam Conpart AS Cytec Norge KS Datek Wireless AS Kongsberg Defence & Aerospace AS Nemko AS Nordisk Energikontroll AS OREEC Rainpower ASA Romerike Arkitekter AS Vindveggen arkitekter AS Studentsamskipnaden I Oslo Og Akershus - SiO Sandvik Mining and Construction Norge AS Cambi AS Scandinavian Health Programs AS Lillestrøm Arkitektkontor AS Informasjonskontroll AS Norasonde AS Glava Energy Center Trygg & Sikker AS 22

23 Ole Jacob Flæten, Skedsmo kommune styreleder Eva S. Dugstad, IFE nestleder Jan Erik Torp, FFI styremedlem Ann Elisabeth Wedø, høgskoledirektør HiOA Anita Orlund, adm.direktør KL Knut Halvor Hansen, Anthon B. Nilsen Eiendom AS stryremedlem Frank Sagvik, Akershus Energi Varme AS styremedlem Øivind Brevik, ROAF styremedlem 23

24

25 Besøksadresse: Gunnar Randersvei 24-4 etg KJELLER Tlf:

KUNNSKAPSDREVET BYUTVIKLING, LEDENDE PÅ FORNYBAR ENERGI OG MILJØ

KUNNSKAPSDREVET BYUTVIKLING, LEDENDE PÅ FORNYBAR ENERGI OG MILJØ Industrikonferansen, Kongsberg, 24. juni 2011 Eva Næss Karlsen, ass.direktør, Kunnskapsbyen Lillestrøm KUNNSKAPSDREVET BYUTVIKLING, LEDENDE PÅ FORNYBAR ENERGI OG MILJØ 2 Skedsmo kommune 49.000 innbyggere

Detaljer

Årsmelding 2012 Årsmelding KunnsKapsbyen lillestrøm 2012

Årsmelding 2012 Årsmelding KunnsKapsbyen lillestrøm 2012 ÅRSmelding 2012 Årsmelding Kunnskapsbyen Lillestrøm 2012 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Medlemsrelaterte aktiviteter 5 - Kommunikasjon, profilering og samarbeid 6 - Fellestjenester og service 7 Utvikling

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Interreg og EUFornybarprosjekter i OREEC

Interreg og EUFornybarprosjekter i OREEC Interregkonferanse 20. januar 2014 Interreg og EUFornybarprosjekter i OREEC Kunnskapsbyen Lillestrøms satsing på fornybar energi og miljø Snakke om. Kort om OREEC/ Kunnskapsbyen Lillestrøm Kobling mlm

Detaljer

Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem

Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem Februar 2014 Eva Næss Karlsen direktør OREEC Hva er OREEC? OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningssteder innen fornybar

Detaljer

HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING

HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING Kristian E. Vik, Prosjektleder Next Move og H2OSL Hydrogen Gardermoen Kunnskapsbyen Lillestrøm HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING TEMADAG I LANDSKRONA 2. OKTOBER 2013

Detaljer

Solenergiklyngens årskonferanse og workshop

Solenergiklyngens årskonferanse og workshop Velkommen til Solenergiklyngens årskonferanse og workshop 4. desember 2014 Hva er OREEC? OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningssteder innen fornybar energi og miljøteknologi

Detaljer

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsli, forskningsinstitutter og offentlige irksomheter skaper innoasjon og lokalsamfunnsattraktiitet Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm Medlemsorganisasjon (non-profit)

Detaljer

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø 8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø Akershus Lite i areal, stor i folketall 556 000 innbyggere i Akershus Oslo og Akershus har 1,1 millioner innbyggere

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING OREEC

ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING OREEC ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING OREEC 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Arrangementer 4 3. Prosjekter og aktiviteter 5 3.1 - Forprosjekt Solenergiklyngen. 5 3.2 - VRI i OREEC 5-6 3.3 - OREECs deltagelse

Detaljer

Hydrogensatsningen i Norge

Hydrogensatsningen i Norge Hydrogensatsningen i Norge Transnovakonferansen 2012 Jan Carsten Gjerløw Daglig leder, Hynor Lillestrøm AS Den Europeiske transport-fremtiden Basert på faktiske og konfidensielle data fra mer enn 30 forskjellige

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Klyngesamling om Smart Cities & Smart People Strømstad, 30. 31. mai 2013 Ingrid Solberg Sætre og Åse Gustavsen 1 NCE SMART ENERGY

Detaljer

Beskrivelse av prosjektet

Beskrivelse av prosjektet PROSPEKT MAROKKO Beskrivelse av prosjektet International Business er et frivillig non-profit prosjekt utført av 12 utvalgte studenter fra Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Teknisk Naturvitenskapelige

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Om Norsk Hydrogenforum Gasskonferansen, 20.april 2016

Om Norsk Hydrogenforum Gasskonferansen, 20.april 2016 Om Norsk Hydrogenforum Gasskonferansen, 20.april 2016 Kristian E. Vik, Generalsekretær Non-profit medlemsorganisasjon Ca. 45 medlemmer fra næringsliv, forskning og akademia Norsk Hydrogenforum (NHF) ble

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Muligheter i Horisont 2020

Muligheter i Horisont 2020 Muligheter i Horisont 2020 Inger Nordgard Internasjonal stab, Forskningsrådet Horisont 2020 Samfunnsutfordringene Helse, demografi og velvære Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk

Detaljer

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M S A M A R B E I D S P L A T T F O R M mellom Akershus fylkeskommune, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås kommune og Follorådet som skal etablere et forpliktende samarbeid om næringsutvikling

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

HyNor. Hydrogenveien i Norge. Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder

HyNor. Hydrogenveien i Norge. Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder HyNor Hydrogenveien i Norge Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder HyNor sin målsetning Prosjektet ble etablert i 2003 med målsetning om en bred markeds-demonstrasjon av hydrogen i transportsektoren

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Utfordringer og muligheter for utvikling av kunnskapsindustri i Indre Skandinavia

Utfordringer og muligheter for utvikling av kunnskapsindustri i Indre Skandinavia Utfordringer og muligheter for utvikling av kunnskapsindustri i Indre Skandinavia Tore Olsen Pran Utviklingsdirektør, Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm Fellesorganisasjon for Kunnskapsbedrifter

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NYE MULIGHETER I TRØNDELAG Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheimsregionen SINTEF TTO 95 business angels På det internasjonale

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april Lange linjer kunnskap gir muligheter Bente Lie NRHS 24. april 2 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Kunnskapsbiblioteket i Lillestrøm (Ref #6b26be3e)

Kunnskapsbiblioteket i Lillestrøm (Ref #6b26be3e) Kunnskapsbiblioteket i Lillestrøm (Ref #6b26be3e) Søknadssum: 500 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Skedsmo bibliotek / 938275130 Støperiveien 28

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor

Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor Arkivsak. Nr.: 2015/760-1 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Forskning og innovasjonsarbeid i kommunenes helse- og velferdstjenester

Forskning og innovasjonsarbeid i kommunenes helse- og velferdstjenester Forskning og innovasjonsarbeid i kommunenes helse- og velferdstjenester Interkommunalt nettverksmøte for «innovasjon og velferdsteknologi» Sola, 21. januar 2016 Agnes Lea Tvedt, rådgiver KS Fem hovedprioriteringer

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Universitetskommunen Trondheim 3.0

Universitetskommunen Trondheim 3.0 Universitetskommunen Trondheim 3.0 Avtale mellom Trondheim kommune og NTNU Kunnskap for en bedre verden - innovasjon, omstilling og digitalisering i offentlig sektor Med denne avtalen skal Trondheim kommune

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Et nytt kompetansesenter-program i Norge Motiv og ambisjoner Stockholm, 2. november 2005 Norge må bli mer konkurransedyktig, innovasjon liggere lavere enn inntektsnivå

Detaljer

Forskningsmeldingen 2013

Forskningsmeldingen 2013 Rektor Ole Petter Ottersen Forskningsmeldingen 2013 Hva betyr den for forskningsadministrasjonen? Målbildet Democratization of knowledge and access Contestability of markets and funding Digital technologies

Detaljer

Videreutvikling av Klimapartnere Agder

Videreutvikling av Klimapartnere Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/9177-2 Saksbehandler Kirsten Borge Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget 06.06.2017 Kultur-, nærings- og helsekomité 13.06.2017 Fylkestinget

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus Styremøte i Osloregionen 9.12.2008 Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus NHO Oslo og Akershus Hvem er vi? Ett av NHOs 15 regionkontorer Ca.

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Dagsorden: Sak nr. 99/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 100/09 Referat fra styremøte 25. sep 2009 Sak nr. 101/09 Referat rådmannsmøte 15. okt 2009

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Saksbehandler seminar Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova og

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

ENERGIX programplan revideres Kom og gi innspill. Eline Skard, ENERGIX-programmet

ENERGIX programplan revideres Kom og gi innspill. Eline Skard, ENERGIX-programmet ENERGIX programplan revideres Kom og gi innspill Eline Skard, ENERGIX-programmet Plan for parallellsesjonen 1440-1455: Introduksjon av ENERGIX og programplanen v/eline Skard 1455-1530: Innspill fra Johan

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Forretningsmuligheter og forskningsutfordringer Norsk Klimastiftelse Anne Jorun Aas Anne Jorun Aas, Daglig leder SIGLA as Arbeidserfaring COO Scatec AS SVP Strategy and Organization

Detaljer

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen,

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen, Møte m Regionrådet for Hallingdal 25.05.07 Utviklingsavdelingen, 2007 1 Noen arbeidsområder for avdelingen Etablere Buskerud Utviklingsforum som et sentralt utviklingsstrategisk forum Evaluere kommuneregionsamarbeidet

Detaljer

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 HelseOmsorg21 Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 John-Arne Røttingen Leder for HO21-rådet Et kunnskapssystem for bedre folkehelse

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Omstillingsmotoren; Utlysning 2017 Orienteringsmøte 23. juni

Omstillingsmotoren; Utlysning 2017 Orienteringsmøte 23. juni Omstillingsmotoren; Utlysning 2017 Orienteringsmøte 23. juni Satsingen; Hva og hvorfor Prosessen frem til i dag Innretningen Utlysningen Prosessen videre Spørsmål Det globale kappløpet om å tilpasse seg

Detaljer

Arena Sol. På vei mot mer grønn verdiskaping UTKAST BASERT PÅ INNSPILL PER JAN 2016 GRUNNLAG FOR STRATEGI PROSESS FRA JANUAR 2016

Arena Sol. På vei mot mer grønn verdiskaping UTKAST BASERT PÅ INNSPILL PER JAN 2016 GRUNNLAG FOR STRATEGI PROSESS FRA JANUAR 2016 På vei mot mer grønn verdiskaping UTKAST BASERT PÅ INNSPILL PER JAN 2016 GRUNNLAG FOR STRATEGI PROSESS FRA JANUAR 2016 Bakgrunn for Arena Sol Kloden krever bærekraftig levesett Solenergi er en del av det

Detaljer

CIENS strategi

CIENS strategi CIENS strategi 2013 17 CIENS strategi 2013 17 Vedtatt av CIENS-styret 15. mai 2013 Forskningsbasert kunnskap blir stadig viktigere i møtet med miljøutfordringer som befolkningsvekst, urbanisering, mobilitet,

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom OREEC og Handelshøyskolen BI HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2018-2019 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for perioden

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 11.00 Lunsj i gårdsbutikken Beite 11.45 Velkommen v/rektor Iver Husum 12.00 Orientering om 3-årig program for Energi- Klima-

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

- kåret til Norges mest attraktive sted i 2014. Hva har skapt de gode resultatene? og hva har vært næringslivets rolle i utviklingen?

- kåret til Norges mest attraktive sted i 2014. Hva har skapt de gode resultatene? og hva har vært næringslivets rolle i utviklingen? - kåret til Norges mest attraktive sted i 2014 Hva har skapt de gode resultatene? og hva har vært næringslivets rolle i utviklingen? Kongsberg? Hvor er det? Hva skjer der a? Næringsliv i mange bransjer

Detaljer

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Saknr. 12/3637-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Forskning er nyttig! Erfaringer fra 8 år med SMARTRANS Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Eller sagt på en annen

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 Panorama - virkemidler Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 To virkemidler møter ulike behov INTPART bidra til å bygge verdensledende fagmiljøer UTFORSK kvalitet i utdanningen gjennom engasjement

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 KSU Seminaret 2014 NVE 5. November 2014 Rica Dyreparken Hotel - Kristiansand

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Kjell O. Solbakken prosjektleder Hvorfor Exploria? Exploria skal styrke interessen blant ungdom til å velge realfagsutdanning

Detaljer

FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket

FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket Oppfølging av Melding om Kystskogbruket FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket Det grønne skiftet - muligheter for vekst i skog og trenæringa av Kirsti Haagensli En verdiskapende

Detaljer

Hydrogenstrategi 2014-25

Hydrogenstrategi 2014-25 Fylkesordfører Anette Solli, 14. oktober 2014 Hydrogenstrategi 2014-25 for Oslo og Akershus GO-tinget Ønsket resultat av strategien 10.000 hydrogenbiler i Oslo og Akershus i 2025 + 500 i nabofylkene 100

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Norge en foregangsnasjon innen hydrogen HVORDAN VI KAN BEVARE PIONÉRROLLEN

Norge en foregangsnasjon innen hydrogen HVORDAN VI KAN BEVARE PIONÉRROLLEN Norge en foregangsnasjon innen hydrogen HVORDAN VI KAN BEVARE PIONÉRROLLEN Steffen Møller-Holst Leder av Hydrogenrådet Transnovakonferansen, Handlingsplan 9.mai 2012 2015 Hydrogenrådet Oppnevnt av Olje-

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet.

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Bioøkonomi for Innlandet Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Vedtak i felles fylkesting (mars -15) Fylkeskommunene i Hedmark og

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi Norge FoU årsmøte 17.juni 2010. Gardermoen Lene Mostue direktør Energi21 Innhold Innovasjon hva er det? Energi21 fokus på innovasjon Energi21

Detaljer

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Revidering av Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Nedenstående oversikt viser at det ikke er mangel på gode vedtatte målsettinger og vedtatte

Detaljer

Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling

Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling Seminardag TFoU 5 mars 2013 Sigmund Kvernes Direktør regional utvikling SINTEF og styremedlem TFoU Et kunnskapsbasert Norge regional fokus

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Samarbeid og nyskaping Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 KUNNSKAP, FELLESSKAP, GLEDE Vår visjon Et menneskeverdig liv for alle Formål Pådriver i den velferds-, helse- og omsorgspolitiske utvikling. Nettverk for lagets medlemmer. Mål

Detaljer

FoU-strategier Nord-Norge/Nordland Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD

FoU-strategier Nord-Norge/Nordland Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD FoU-strategier Nord-Norge/Nordland 18.06.2012 Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD FoU-strategier Nord-Norge perspektivet - Nord-Norge strategi Nordlandsperspektivet - Nordlandsstrategi -relevans

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer