Årsrapport 2013 Realkapital European Opportunity Invest AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013 Realkapital European Opportunity Invest AS"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Realkapital European Opportunity Invest AS

2 Innhold Hovedpunkter Oversikt over Realkapital European Opportunity Invest AS... 4 Portefølje... 5 Styrets årsberetning Resultatregnskap Eiendeler Egenkapital og gjeld Regnskapsprinsipper Noter Revisjonsberetning... 25

3 Hovedpunkter 2013 Kontorbygget i Frankfurt ble omsider solgt etter en lang og krevende salgsprosess Kontormarkedet i Frankfurt har slitt tungt i kjølvannet av finanskrisen, og eiendommen har hatt høy ledighet som følge av lav etterspørsel etter kontorarealer i området. Eiendommen ble solgt i løpet av høsten 2013 etter å ha ligget ute for salg i over ett år. Oppgjør fant sted desember 2013 etter en lang og krevende oppgjørsperiode. Deler av handels- og logistikkutviklingseiendommen Aire ble solgt tidlig 2013 Eiendommen bestod av blant annet fem lagerbygg og ett kontorbygg. Kontorbygget ble presentert for markedet i starten av 2. kvartal 2012 etter at man fikk reforhandlet leieavtalen til Champion. Salgsprosessen pågikk i omtrent ett år, og i april 2013 ble kontorbygget solgt for 2,5 millioner euro. Obligasjonen som opprinnelig forfalt juni 2013 ble forlenget med ett år Selskapet utstedte en obligasjon med forfall juni 2013 i forbindelse med tilbakekjøp av lånet på eiendommen Cergy Etoile. Som følge av trege salgsprosesser og lav salgstakt besluttet forvalter å be om en forlengelse av obligasjonen på inntil ett år. Forlengelsen ble akseptert av obligasjonseierne, og ny forfallsdato er satt til juni God progresjon på kontorutviklingsprosjektet i Stettin, Polen Byggeprosessen av første fase, som inkluderer hele garasjeanlegget, ble ferdigstilt i mars Bygg B forventes ferdigstilt mai Så langt er det signert leieavtaler på omtrent 75 prosent av bygg A, og omtrent 10 prosent av bygg B. God salgstakt og nedbetalt byggelån i boligprosjektet i Stettin, Polen Byggelånet ble i november nedbetalt og prosjektet har allerede begynt å tilbakeføre kapital til selskapet. Dette gjør den økonomiske situasjonen i prosjektet mer fleksibel og selskapet er ikke like avhengige av en høy salgstakt som tidligere. Årsrapport 2013, Realkapital European Opportunity Invest AS 3

4 Kursutvikling Kursutvikling 7, Andel av porteføljen 2 % 4 % 4 % 7 % 83 % Kontor Boligutvikling Logistikkutvikling Helseklinikk Lager Realkapital European Opportunity Invest AS 2013 Innledning Årsrapporten inneholder, foruten komplett årsregnskap en oppdatering av viktige hendelser i forvaltningen av eiendommene i porteføljen i Realkapital European Opportunity Invest AS ( REOI ). Struktur og oversikt REOI ble etablert i Selskapets forretningside er å oppnå høy avkastning gjennom opportunistiske investeringer i det europeiske markedet. Beliggenhet Eiendomsporteføljen består av totalt ti eiendommer som er lokalisert i Tyskland, Frankrike, Polen og Slovakia. De ulike eiendommene blir omtalt nærmere senere i årsrapporten. Kursutvikling Verdijustert egenkapital per aksje per er 7,39 kroner, 3,3 prosent ned fra verdijustert egenkapital per aksje per Nedgangen skyldes hovedsakelig en generell nedgang i eiendomsverdiene. REOI er et feeder-selskap, og investeringene er gjort gjennom det institusjonelle selskapet Realkapital European Opportunity AS ( REO ). I henhold til selskapets investeringsmandat er eiendomsporteføljen tenkt realisert senest 31. desember Som følge av et krevende europeisk eiendomsmarked og behov for ytterligere grep for enkelte av eiendommene anbefaler Forvalter og Styret å forlenge Selskapets levetid med ett år. En eventuell forlengelse vil bli behandlet ved ordinær generalforsamling som vil bli avholdt i løpet av april. 4 Årsrapport 2013, Realkapital European Opportunity Invest AS

5 Portefølje, Frankrike Cergy Etoile kontorbygg Vendin le Vieil logistikkutvikling NØKKEL INFO Type bygg Adresse Kontorbygg 9 avenue des Trois Fontaines, Cergy NØKKEL INFO Type bygg Adresse Logistikkutvikling Parc d Activites Bois Rigault, Vendin le Vieil Areal m 2 Beliggenhet Cergy (like utenfor Paris i Frankrike) Byggeår 1982 Kjøpt Leietaker Nielsen Group, EDF, Thomson Video Network, Holdiplast Utleiegrad 92 % Areal m 2 Beliggenhet Nord-Frankrike Etasjer 1 Kjøpt Leietaker Ingen per i dag Utleiegrad 0 % Eiendommen har en utleiegrad på 92 prosent, hvor Nielsen opptar 80 prosent av arealene. Imidlertid har Nielsen en såkalt brake option, en mulighet til å avslutte leiekontrakten, allerede i februar 2015 (mot en betaling tilsvarende seks måneders leie). På grunn av den korte gjenværende sikre leietiden i bygget er eiendommen svært vanskelig å selge i dagens utfordrende marked. Dette ble tydelig påpekt i en grundig gjennomgang forvalter hadde med seks salgsmeglere i oktober Forvalter har således forsøkt å forlenge leiekontrakten, en prosess som så langt har tatt to år uten at man har fått signert noen avtale. Høy utskiftning av nøkkelansatte hos Nielsen har deler av skylden, men de er også usikre på sitt langsiktige arealbehov. I tillegg til forhandlingene med Nielsen forsøker man å få leid ut resten av de ledige lokalene. Utleiearbeidet er krevende ettersom det er et høyt tilbud av ledige lokaler og få potensielle leietakere i området. Så fort en ny leiekontrakt med Nielsen er signert vil eiendommen bli vurdert for salg. Salgsprosessen forventes å ta noe tid ettersom Cergy er et område som preges av svært få eiendomstransaksjoner og det kan følgelig ta tid å finne kjøpere. Eiendommen er et logistikkutviklingsprosjekt som ble kjøpt i 2007 og som så langt ikke har blitt utviklet. Logistikkmarkedet kollapset i kjølvannet av finanskrisen og det har vært tilnærmet umulig å få på plass en leietaker, noe som har vært en forutsetning for en utvikling av eiendommen. Etter at utleiestrategien ikke førte frem har man forsøkt å selge eiendommen uten leietaker. Forvalter har gjennom andre halvår av 2013 hatt diskusjoner med en potensiell kjøper av hele tomten. Selv om salgsdiskusjonene er relativt langtkommende er det er en rekke forhold som må avklares før en eventuell avtale inngås. Målsetningen er å få til et salg med nevnte kjøpegruppe før sommeren 2014, men som nevnt gjenstår det fortsatt en del sentrale punkter før avtalen kan konkluderes. Årsrapport 2013, Realkapital European Opportunity Invest AS 5

6 Aire sur la Lys handels- og logistikkutvikling NØKKEL INFO Type bygg Adresse Lagerbygg Avenue de I Europe, Aire sur la Lys Areal m 2 Beliggenhet Nord-Frankrike Byggeår Utviklingsprosjekt Kjøpt Leietaker Ingen Utleiegrad 0 % Opprinnelig en eiendom på m² som bestod av fem umoderne lagerbygg og ett kontorbygg. Kontorbygget ble solgt 3. april 2013 og det gjenstår nå kun et stort lagerbygg på m². Gjennom 2013 jobbet man med en kjøper som la inn et bud med forbehold om finansiering. Selskapet bistod denne kjøperen i arbeidet med å få på plass finansiering, men i løpet av høsten 2013 valgte partene å avbryte forhandlingene ettersom finansiering ikke kom på plass. Det er innledet nye salgsdiskusjoner med to interessenter, men hvorvidt dette fører frem er usikkert. 6 Årsrapport 2013, Realkapital European Opportunity Invest AS

7 Portefølje, Tyskland Spaldingtor kontor og næringsbygg NØKKEL INFO Type bygg Kontor-/næringsbygg Adresse Spaldingstraβe 64-68, Hamburg Areal m 2 Beliggenhet Hamburg i Tyskland Byggeår 1960/2002 Kjøpt Leietaker Flere Utleiegrad 76 % Leine Forum kontor og næringsbygg NØKKEL INFO Type bygg Kontor-/næringsbygg Adresse Würzburger Str , Laatzen Areal m 2 Beliggenhet Laatzen i Tyskland Byggeår 1997/1998 Kjøpt Leietaker Flere Utleiegrad 81 % Kontorbygg på omtrent m² lokalisert 600 meter fra sentralbanestasjonen i City Süd. Bygningen har i lang tid hatt problemer med fasaden, men dette er nå utbedret. Forvalter har besluttet å fortsette utleiearbeidet i en periode til før eiendommen presenteres markedet for salg. Bakgrunnen for denne beslutningen var at tilbakemeldingen fra meglere viste at man straffes hardt for ledige lokaler, og disse prises til svært lav, eller ingen, verdi. Det er signert en midlertidig kontrakt med en leietaker på omtrent 250 m² og sannsynligvis vil denne leietakeren signere en lengere kontrakt i løpet av 2. kvartal. Pamera Asset Management, selskapets lokale forvalter, har igangsatt en omfattende markedsføringskampanje for å generere ytterlige potensielle interessenter. Kontorbygg på m² lokalisert i Laatzen sentrum, en by med omtrent innbyggere. Bygget har syv etasjer med til sammen omtrent 40 leietakere. Utleiegraden er på 88 prosent og eiendommen markedsføres for salg. Flere potensielle kjøpere har meldt interesse, men prisindikasjonen har vært for lav til å innlede konkrete forhandlinger. Årsrapport 2013, Realkapital European Opportunity Invest AS 7

8 Rhönblick klinikk NØKKEL INFO Type bygg Adresse Næringsbygg Fachklinik Röhnblick, Brüder-Grimm-St. 15, Bad Soden-Salmünster Areal m 2 Beliggenhet Tyskland Byggeår 1969/1979 Kjøpt Leietaker Rhönblick-Klinik Utleiegrad 100 % Sanaderm klinikk NØKKEL INFO Type bygg Adresse Næringsbygg Fachklinik Sanaderm, Löffelstelzer Straβe 36, Bad Mergentheim Areal m 2 Beliggenhet Tyskland Byggeår 1991 Kjøpt Leietaker Sanaderm Fachklinik für Hauterkrankeiten, Allergologie und Lymphology KG Utleiegrad 100 % Helseklinikk lokalisert i byen Bad Soden. Klinikken har fortsatt store finansielle problemer, men dialogen med leietaker har bedret seg noe gjennom året. Leietaker har vist interesse for å kjøpe tilbake klinikken, dog til et beløp betydelig under siste verdivurdering. I tillegg har en ny potensiell kjøper meldt interesse for begge klinikkene med en prisindikasjon som anses som akseptabel basert på tilstanden til klinikkene. Helseklinikk lokalisert i byen Bad Mergentheim. Klinikken har store finansielle problemer og har begjært seg konkurs. Operatøren har parallelt avgitt bud betydelig under verdivurdering som har blitt avslått. Forvalter har forsøkt å heve budet uten å lykkes. Som nevnt under avsnittet for Rhönblick har en potensiell kjøper meldt interesse for begge klinikkene. 8 Årsrapport 2013, Realkapital European Opportunity Invest AS

9 Portefølje, Polen Piastow Office Park kontorutvikling Park Ostrowska boligutvikling NØKKEL INFO NØKKEL INFO Type bygg Kontor-/næringsbygg Type bygg Bolig-/næringsbygg Adresse Areal Piastow 30, Szczecin tomt m², byggerett på inntil m² Adresse Areal 4 Ostrowska St., Szczecin Byggetillatelse på inntil m² (tomt: 62 mål, byggerett på inntil m²) Beliggenhet Stettin i Polen Byggeår Kjøpt Leietaker Flere Utleiegrad 74 % Beliggenhet Stettin i Polen Byggeår 2011 Kjøpt Leietaker Flere Eierandel 51 % Kontorutviklingsprosjekt i byen Stettin, lokalisert vest i Polen ved grensen mot Tyskland. Prosjektet er planlagt i tre faser, hvor fasene I, II & III består av henholdsvis m², m² og m². Fase I ble ferdigstilt april i år og har nå en utleiegrad på omtrent 75 prosent. Fase II forventes ferdigstilt april 2014 og i overkant av 10 prosent er foreløpig forhåndsutleid. Det diskuteres fortløpende om fase III skal igangsettes. Finansiering for fase II & III er godkjent hos långivende bank, men lånepapirene er ikke ferdigstilt. Boligprosjekt i byen Stettin vest i Polen ved grensen mot Tyskland. Det gjenstår kun 9 leiligheter, deler av Palace, en del handelslokaler i tillegg til tomtebanken. Salgstakten har gjennom 2013 vært økende, men det forventes en lavere salgstakt fremover som følge av få gjenværende leiligheter og dårligere utsikt. Handelsarealene oppleves fortsatt som utfordrende, men i løpet av 2013 ble det første handelsarealet solgt. Fresh (tilsvarende Narvesen, men med noe mer dagligvareutvalg), flyttet inn høsten 2013 og har åpnet. Åpningen av Fresh anses som viktig for området. Byggelånet ble nedbetalt mot slutten av året og det gjenstår nå kun intern gjeld i prosjektet. Selskapet har gjennom mesteparten av 2013 vært i konkrete diskusjoner vedrørende et salg av tomtebanken. Det er signert en intensjonsavtale med den potensielle kjøperen og det forventes en avklaring på denne prosessen innen kort tid. Årsrapport 2013, Realkapital European Opportunity Invest AS 9

10 Portefølje, Slovakia Jantar boligutvikling NØKKEL INFO Type bygg Bolig-/næringsbygg Adresse Jantarova cesta, Jarovce, Bratislava Areal bruttoareal (8 590 m² leiligheter/ m² tomt) Beliggenhet Jarovce i Slovakia Byggeår 2011 Kjøpt Leietaker Ingen Eierandel 93 % Boligutviklingsprosjekt i Jarovce sør for Bratislava sentrum i Slovakia. Det gjenstår kun 2 usolgte leiligheter og 8 usolgte tomter. I tillegg gjenstår det 950 m² handelsarealer. Det har inntil nylig ikke vært noen etterspørsel etter handelsarealer, men nylig ble det første arealet solgt. Det lokale salgsteamet rapporter om høyere interesse for handelsarealene, dog er betalingsvilligheten betydelig lavere enn gjeldende prisliste. Det gjøres en fortløpende vurdering på prisingen av gjenværende leiligheter/tomter for til enhver tid å ha en optimal salgstakt. Målsetningen er å ha avviklet prosjektet i løpet av Årsrapport 2013, Realkapital European Opportunity Invest AS

11 Styret Fondet har et meget kompetent og erfarent styre i det underliggende selskapet Realkapital European Opportunity AS (REO). Styret er tillagt en rekke viktige funksjoner, og er dermed med på å sikre at investorvalgte organer har god kontroll og tett oppfølging av forvalter. Styrets mandat inkluderer godkjenning av investerings- og finansieringsstrategien, beslutning av kjøp og salg av eiendommer, samt godkjenning av alle større investeringer. Styret møtes hyppig, og har i løpet av 2013 hatt månedlige møter. Styret består av fem personer og er nærmere beskrevet under. Lars F. Windfeldt, (f. 1955) er privat investor med hovedfokus på opportunistiske- og utviklingsorienterte eiendomsinvesteringer i Norden. Han har bred erfaring fra en rekke vellykkede eiendomsinvesteringer siden 1997, blant annet i samarbeid med Høegh Eiendom AS. Han var styreformann og en av hovedaksjonærene i Song Networks Holding AB i perioden og var en av gründerne bak selskapet. Lars Windfeldt har vært i Orkla ASA og er hovedaksjonær i Winta Eiendom AS. Truls Holthe, (f. 1948) styreformann, er profesjonell styremedlem. Han har tidligere erfaring som investeringsdirektør Norske Liv, finansdirektør i Olav Thon Gruppen og styreformann i Orkla ASA og Steen & Strøm. Videre har han erfaring fra en rekke styreverv i børsnoterte eiendomsselskaper som Olav Thon Eiendomsselskap ASA, Avantor ASA, Industri finans Næringseiendom ASA og Selmer ASA. Truls Holthe er bl.a. styremedlem i Aspelin Ramm, Mustad AS og styreformann B Skaugen, Mustad Eiendom og Rica Eiendom. Stig L. Bech, (f. 1965) er Partner i advokatfirmaet BAHR hvor han jobber innen fagområdet Fast Eiendom/Næringseiendom. Han er meget aktivt involvert i eiendomstransaksjoner og er ved flere anledninger kåret til Norges beste eiendomsadvokat. Stig L. Bech har tidligere arbeidserfaring som redaktør i Easy Find Eiendom og Partner i Wikborg, Rein & Co. Av øvrige verv er han blant annet styreformann i Omsorgsbygg Oslo KF. Peer Christensen, (f. 1962) er Senior Partner og etablerer av DTZ Realkapital Eiendomsmegling AS, som ble startet opp i Peer Christensen har vært ledende i DTZ siden etablering, og har over 25 års erfaring i eiendomsbransjen. Han har en rekke styreverv i andre eiendomsselskaper. Morten Kampli, Morten Kampli (f. 1975) er Senior Director i Obligo Investment Management. Kampli var med på å etablere Realkapital Partners i 2006, og har tidligere jobbet som Associate i McKinsey & Company og som Leder for Investerings strategi og Fondsutvikling i Aberdeen Property Investors Norge. Styret, beskrevet over, er styret i fondet Realkapital European Opportunity AS. Selskapet, Realkapital European Opportunity Invest AS, har i tillegg et styre, normalt bestående av tre personer. Dette styret ivaretar formelle oppgaver, da det strategiske styreansvaret av Fondet er pålagt styret i Realkapital European Opportunity AS, som beskrevet over. Styret i REOI består av Peer Christensen(styreformann) og Morten Kampli. Årsrapport 2013, Realkapital European Opportunity Invest AS 11

12 Årsregnskap Årsrapport 2013, Realkapital European Opportunity Invest AS

13 Årsrapport 2013, Realkapital European Opportunity Invest AS 13

14 14 Årsrapport 2013, Realkapital European Opportunity Invest AS

15 Årsrapport 2013, Realkapital European Opportunity Invest AS 15

16 16 Årsrapport 2013, Realkapital European Opportunity Invest AS

17 Årsrapport 2013, Realkapital European Opportunity Invest AS 17

18 18 Årsrapport 2013, Realkapital European Opportunity Invest AS

19 Årsrapport 2013, Realkapital European Opportunity Invest AS 19

20 20 Årsrapport 2013, Realkapital European Opportunity Invest AS

21 Årsrapport 2013, Realkapital European Opportunity Invest AS 21

22 22 Årsrapport 2013, Realkapital European Opportunity Invest AS

23 Årsrapport 2013, Realkapital European Opportunity Invest AS 23

24 24 Årsrapport 2013, Realkapital European Opportunity Invest AS

25 Årsrapport 2013, Realkapital European Opportunity Invest AS 25

26 26 Årsrapport 2013, Realkapital European Opportunity Invest AS

27 Årsrapport 2013, Realkapital European Opportunity Invest AS 27

28 Realkapital European Opportunity Invest AS C/O Obligo Investment Management Bolette Brygge 1 NO-0252 Oslo SSD/

VIKTIG INFORMASJON TIL INVESTORENE I REALKAPITAL EUROPEAN OPPORTUNITY INVEST AS

VIKTIG INFORMASJON TIL INVESTORENE I REALKAPITAL EUROPEAN OPPORTUNITY INVEST AS VIKTIG INFORMASJON TIL INVESTORENE I REALKAPITAL EUROPEAN OPPORTUNITY INVEST AS Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i Realkapital European Opportunity Invest AS («REOI»/«Selskapet»)

Detaljer

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS Innhold Hovedpunkter 2013... 3 Oversikt over Obligo RE Secondaries Invest AS... 4 Portefølje... 5 Styrets årsberetning... 8 Resultatregnskap... 10 Eiendeler...

Detaljer

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest II AS

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest II AS Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest II AS Innhold Hovedpunkter 2013... 3 Oversikt over Obligo RE Secondaries Invest II AS... 4 Portefølje... 5 Styrets årsberetning... 12 Resultatregnskap... 14

Detaljer

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest III AS

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest III AS Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest III AS Innhold Hovedpunkter 2013... 3 Oversikt over Obligo RE Secondaries Invest III AS... 4 Portefølje... 5 Styrets årsberetning... 12 Resultatregnskap...

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 3,84, opp 6,6 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 32 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 4,58, opp 4,3 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 21 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Relevante spørsmål og svar

Relevante spørsmål og svar Relevante spørsmål og svar Tilbyderne Hvem fremsetter tilbudet? Eieren av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. er et europeisk eiendomsselskap som heter PATRIZIA Immobilien AG (PATRIZIA). PATRIZIA

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS

Næringsbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Forenklet oppsummering av tilbudet

Forenklet oppsummering av tilbudet Oslo, 15. april 2015 Forenklet oppsummering av tilbudet Dette dokumentet er en forenklet oppsummering av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingens tilbud om å kjøpe

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS

Boligutleie Holding IV AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 AGENDA Bakgrunn for salg generalforsamlingsvedtak og konsekvenser av beslutning

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014 Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014 Selskapet hadde en oppgang på 1,1 % i 2. kvartal fra NOK 10,66 til 10,78. For 1. halvår samlet er oppgangen på 10,9 %. De største driverne bak oppgangen

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA. To the bondholders in: ISIN: NO 001061424.1

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Realkapital European Opportunity Invest status per 31. desember 2014

Realkapital European Opportunity Invest status per 31. desember 2014 Oslo, 20. april 2015 Realkapital European Opportunity Invest status per 31. desember 2014 Dette skrivet er en oppdatering for Realkapital European Opportunity Invest AS for 2014, samt status for de fire

Detaljer

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Eiendomsoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Generelt om selskapet 7 2

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Til deltakerne i Realkapital Stettin KS / aksjonærer i Realkapital Stettin Invest AS

Til deltakerne i Realkapital Stettin KS / aksjonærer i Realkapital Stettin Invest AS Til deltakerne i Realkapital Stettin KS / aksjonærer i Realkapital Stettin Invest AS Som det fremkommer av innkalling til ordinært selskapsmøte/ordinær generalforsamling foreslår styret å vedta avvikling

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 Siden sist Konseptuelle planer og regulering på Al Raha Beach er godkjent av Aldar. Markedet i Dubai viser bedring, stigende salgspriser for leiligheter

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

3 Godkjennelse av salg av eierandel i Hyresbostäder i Sverige AB og endring av investeringsmandat

3 Godkjennelse av salg av eierandel i Hyresbostäder i Sverige AB og endring av investeringsmandat Til aksjeeierne i Boligutleie Holding II AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Boligutleie Holding II AS ( Selskapet ) innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling. Tid: 26.

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q4-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel falt fra 111,0 poeng i desember 2016 til 109,8 poeng i januar 2017.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 17. juni 2015 kl. 14.00 i Felix

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Realkapital Aktiv Europa AS ("RAE") 30. mai 2016, kl. 13.00. Møtet avholdes i lokalene til Advokatfirmaet Schjødt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000,00 og

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling STATUSRAPPORT for 4. KVARTAL 2014 og 1. KVARTAL 2015 SAMMENDRAG North Bridge Nordic Property AS under avvikling (Selskapet/NBNP) har gjennom 2012 og 2013

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Q210. Realkapital Partners AS Eiendomsfond. Realkapital Nordic Recovery Invest AS. Realkapital European Opportunity Invest AS

Q210. Realkapital Partners AS Eiendomsfond. Realkapital Nordic Recovery Invest AS. Realkapital European Opportunity Invest AS Q210 Realkapital European Opportunity Invest AS Realkapital Aktiv Europa AS Realkapital Partners AS Eiendomsfond Realkapital Nordic Recovery Invest AS Realkapital Nordic Recovery Invest II AS 02 Realk

Detaljer

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt 1 Q2-2017 2 1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt Business Climate Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel steg til 116,0 Punkter i juli. Dette er den tredje rekorden på rad

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT PR. 1. KVARTAL 2014 www.northbridge.no SAMMENDRAG Det har ikke vært transaksjoner eller andre vesentlige hendelser i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet)

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning og finansiering

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer