MEDVIRKNINGSRAPPORT. Barn og unge. Områdeplaner for. BERGENHUS og SENTRUM i Rakkestad kommune. Rakkestad kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDVIRKNINGSRAPPORT. Barn og unge. Områdeplaner for. BERGENHUS og SENTRUM i Rakkestad kommune. Rakkestad kommune"

Transkript

1 MEDVIRKNINGSRAPPORT Barn og unge Områdeplaner for BERGENHUS og SENTRUM i Rakkestad kommune Rakkestad kommune 27. januar 2012

2 MEDVIRKNINGSOPPLEGG for planlegging i Sentrum og Bergenhus Forslag til forbedringer, idéer og tiltak, registrering av skoleveg og oppholdsarealer. I vedtatt planprogram for planarbeidene heter det: Det skal lages et særlig medvirkningsopplegg for barn og unge, der skolen integreres i et opplegg hvor barn og unge registrerer mye brukte ferdselsårer/ skoleveg, oppholdsarealer og eventuelle trafikkfarlige steder, med forslag til forbedringer og vern. Rakkestad ungdomskole, Bergenhus barneskole og Os skole har deltatt aktivt i medvirningsopplegget. Prosjektledelsen har hold et komprimert undervisningsopplegg på skolene, og orientert om hva som skjer i en sentrumsplanprosess. Store arbeidskart og registreringsskjemaer ble lagt igjen på skolene, og det er arbeidet klassevis (som en integrert del av samfunnsfagundervisningen). Kontaktlærere og elevrådsformenn har hatt ansvaret for gjennomføringen. Alt materiale ble så innsamlet og gjennomgått av prosjektledelsen. Denne rapporten er basert på dette materialet, og skal legges til grunn for videre planprosess. Prosjektledelsen har utarbeidet store syntesekart for henholdsvis barneskolen og ungdomsskolen. Disse følger rapporten som bilag. ELEVENES OPPGAVETEKST: Forslag til forbedringer, idéer og tiltak, registrering av skoleveg og oppholdsarealer skrives på eget ark, og kan også ha henvisninger til kartet. Bilder, skisser og foto kan også benyttes. Man kan også skrive rett på kartet. På kartet tegnes hvor dere går til og fra skolen med grønt, hvor dere sykler med blått, og hvor dere blir kjørt med rødt. De som kjører med buss viser hvor dere går fra bussholdeplassen til skolen med orange. Forslag til eventuelle nye forbindelser eller snarveier vises med lilla, og beskrives. Man kan også skrive tekst rett på kartet. Steder hvor dere oppholder dere i sentrum vises med fylt grønn fargeflate på kartet. Gjerne med tilhørende beskrivelse av hvor og hvorfor dere samles, og ønsker om nye tiltak, forbedringer eller treffpunkter. Medvirkningsopplegg for barn og unge Side 2

3 Rakkestad ungdomsskole Klasse Går Sykler Blir kjørt Buss 8A, 8B A A B C SUM % 13% 9% 40% Elevenes forslag til forbedringer, idéer og tiltak. Stort samlingssted i sentrum (større versjon av Mariannes) Aktivitetshus i sentrum Bedre bussplass ved Hølesåsen mot Rostad. OPPSUMMERING Like mange elver går (35%) eller kommer med buss (40%) til ungdomsskolen. Det er relativt få som sykler (13%), og enda færre som blir kjørt (9%). Halvparten av elevene går eller sykler. Den aller viktigste trasé for skoleveg (spesielt gående, men også sykkel) fra nord er strekning Johs Liens gate Rådhusveien Velhaven Heggeveien Skolegata skolen. Ellers benytter mange også strekningen Johan Liens gate Bygdetunveien - Skautun skolen. Fra syd er det ønske om sikrere kryssing av Mysenveien (Rv-22) som utpeker seg. Mage velger parallellveiene til riksvegen: Lyngveien og Ulveien, og kryssingingen av riksvegen skjer ved Elgstien/ Lyngveien (benttes av svært mange -både sykkel og forgjengere). Undersøkelsen viser at kommunen har et godt utbygget gang- og sykkelvegsystem i forhold til ungdommens bruk i sentrum, med unntak av kryssing av Rv-22 Myseneien. Største ønske er å få et bedre og større samlingssted for ungdom helt sentralt i sentrum. Medvirkningsopplegg for barn og unge Side 3

4 Medvirkningsopplegg for barn og unge Side 4

5 Bergenhus barneskole Klasse Går Sykler Blir kjørt Buss 5A B A B A B SUM % 48% 8% 26% Elevenes forslag til forbedringer, idéer og tiltak. Flere parkområder (for eksempel mellom skolen og hallen) Lys på skateparken Asfalt og lys på gangveg mellom Bergenhus skole og ungdomsskolen, med ny stiforbindelse til Speiderhytta Gangfelt/ fortau på begge sider opp Kleva Sykkelsti/ gangsti til Degernes Sykkelsti/ gangsti til Østbygda, med belysning og fotobokser Sykkelsti/ gangsti til Rudskogen (langs jernbanen) Lys langs veien til Grindstaddalen Lys ved Den blå hesten og innover mot Førrisdal Belysning Harlemlunden Gatelys i Furubakken Flere overgangsfelt i Skoleveien Belysning på veien over jordet fra Fladstadparken til Bygdetunet Skatepark ved skolen Svært viktig, Bergenhus: Fotgjenger over-/ undergang Rv22 (Mysenveien) ved Strømsfossveien Fotgjengerovergang i Storgata ved nr 17/21 og Vinkelgata Fotgjengerovergang i Johs Liens gate ved Bygdetunveien Fotgjengerovergang ved Myragata Shoppingsenter OPPSUMMERING Halvparten av elevene sykler til skolen. Hver 4. elev kommer med buss (alle Storgata sydfra, via Bergenhuskrysset), og hver 5.elev går. Svært få blir kjørt (bare 8%). Siden nærmere 7 av 10 elever går eller sykler, er det svært viktig at barnas skoleveg tas på alvor i planleggingen. Medvirkningsopplegg for barn og unge Side 5

6 Den aller viktigste trasé for skoleveg (spesielt sykkel, men også gående) fra nord er strekning Johs Liens gate Rådhusveien Velhaven Heggeveien Storgata skolen. Ellers benytter mange også strekningen Granveien Skoleveien Seljeveien Heggveien Storgata skolen. Fra syd er det Bergenhuskrysset, og ikke minst ønske om planfri kryssing av Mysenveien (Rv- 22) ved Strømsfossveien som utpeker seg. Undersøkelsen viser at kommunen har et godt utbygget gang- og sykkelvegsystem i forhold til barnas bruk i sentrum. Det man savner ser ut til å være belysning. I sentrumsplanleggingen må man ha et særskilt fokus på Heggveiens betydning som skoleveg. Nye utviklingsprosjekter må legge dette til grunn. Medvirkningsopplegg for barn og unge Side 6

7 Os barneskole Elevenes ønsker for Rakkestad sentrum Skolen ligger utenfor sentrumsområdet, og de har derfor ikke arbeidet på kart. De har levert inn sitt materiale skriftlig. 7.TRINN HANDEL Stort kjøpesenter ved Stortorget: Bredt utvalg av klesbutikker, parfymerier, spisesteder/ hamburgerkjeder, dyrebutikk, lekebutikk, data/ spill/ musikk Stor El-kjedeforretning ved parkeringen til treningssenteret Kjøpesener/ XXL Parkeringshus SPISESTEDER Restaurant Tema-restauranter (kjeder) Pizza-restaurant Cafékjeder FRITID Nytt aktivitetshus for ungdom Skøytehall på grusbanen Kunstis hele året Ny skøytebod/ varmestue Større badebasseng med sklier etc. Velhaven: Flere leker med overvåkningskamera Teknisk museum Futsal i Rakkestadhallen Underholdning på Skautun Bredere idrettstilbud: Dans (HipHop, Cheerleading, Cheerdance, Jazzdans, ballett), tennis, badminton Varme i kunstgresset Bowlinghall/ Lazerworld/ Hoppeland med trampoliner/ Lekeland Badeland Minigolf 6.TRINN HANDEL Stort kjøpesenter ved Stortorget: Bredt utvalg av klesbutikker, parfymerier, spisesteder/ hamburgerkjeder, dyrebutikk, lekebutikk, data/ spill/ musikk OVERNATTING Hotell Medvirkningsopplegg for barn og unge Side 7

8 FRITID Lys i Flastadparken Bedre tribuner på RIF-banen Friidrettsbane Parkanlegg med paint-ball og hoppeslott, minigolf Inneskatepark Sportssenter, bowling, lazerworld Badeland, lekeland Dansestudio, platestudio Male- og tegnekurs 5.TRINN HANDEL Stort kjøpesenter med stor parkering og med spillehall, lekeapparater og bowlinghall: Bredt utvalg av klesbutikker, parfymerier, spisesteder/ hamburgerkjeder, dyrebutikk, lekebutikk, data/ spill/ musikk, el-kjeder SPISESTEDER Hamburger- og pizza-kjeder, restauranter og restaurant-kjeder. FRITID Ishockey-bane (kunstis) Bedre fotball-stadion Større balløkke på Holøsåsen Hinderløype Større svømmehall med sklie, stupebrett og dypere vann Crosse-bane Volleyball Treningssenter Diskotek Fektehall HipHop-trening Badeland Dyrepark, akvarium, fornøyelsespark Historisk museum Større park med trampoline, fontene og klatrestativ/ stort tårn Fredagsklubb for gutter og jenter Medvirkningsopplegg for barn og unge Side 8

9 OPPSUMMERING Barna på Os skole (i noe kontrast til barna på Bergenhus) har stort fokus på at Rakkestad må få et stort kjøpesenter, og de har tatt utgangpunkt i Stortorget. Ellers er det ønske om et bredt spekter av både offentlige og kommersielle fritidstilbud, og noe uventet også et bredt utelivstilbud som er for ungdom og voksne og ikke den aldersgruppen de tilhører. De har en del gode forslag til idretts- og fritidstilbud som bør tas med i den videre planleggingen, samt kommunens aktivitesplanlegging i etatene. Medvirkningsopplegg for barn og unge Side 9

Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015

Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015 Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015 Trondheim Kommune Trafikksikkerhet ved Bispehaugen skole farlig og vanskelig skolevei Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Bispehaugen

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

Oppsummering av innspill fra ungdomsworkshop 31. august 2015. KATRINE SVANGTUN cultural architects

Oppsummering av innspill fra ungdomsworkshop 31. august 2015. KATRINE SVANGTUN cultural architects Oppsummering av innspill fra ungdomsworkshop 31. august 2015 - 4 - INNHOLD: ungdomsworkshop IKDP Kart over planområdet...s. 4 INTRO...s. 5 For og med HVEM...s. 6 Forus IDAG: gruppe for gruppe - kommune

Detaljer

Kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015-2025 Plannummer: K201401

Kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015-2025 Plannummer: K201401 Kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015-2025 Plannummer: K201401 VEDLEGG 3: Involvering av barn og unge i planarbeidet Sist revidert 13.8.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Internasjonale retningslinjer...

Detaljer

Øya og Elgeseter meter for meter

Øya og Elgeseter meter for meter Øya og Elgeseter meter for meter Laget av: Gruppe 30 Bergmann-Paulsen, Henning Fjeldheim, Henning Olav Haugsand, Magnus Jørstad, Olav Anders Slåttedalen, Kjetil NTNU, Trondheim oktober 2005 Bygg- og miljøteknikk

Detaljer

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest Fauske kommune Vestmyra skole Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak Forslag, tiltak og videre arbeid 2015-05-07 Revisjon: 00 07.05.2014 Revidert rapport Mosel Mosel 21.04.2015 Samlerapport Øst

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET OPPDAL 2014-2018

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET OPPDAL 2014-2018 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET OPPDAL 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 18.06.14 Kommunedelplan for Trafikksikkerhet 2014-2018 Oppdragsnavn: Rullering av Trafikksikkerhetsplan for Oppdal Oppdragsgiver:

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Vedtatt i sak 118/12 av kommunestyret den 1. november 2012 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FØRINGER FOR NY PLAN... 5 3. PLANPROSESS... 6 4. ORGANISERING

Detaljer

Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune?

Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Innlevert av 5., 6., og 7. klasse, Eggedal skole ved Eggedal skole (sigdal, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2015 (Forsidebildet er hentet fra Sigdal kommunes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Barn og unges kommunestyre Dato: 26.05.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 11:30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Barn og unges kommunestyre Dato: 26.05.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 11:30 SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Barn og unges kommunestyre Dato: 26.05.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 11:30 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Sidenr. Tittel PS 11/11 11/960 BALLBINGE - VEDLIKEHOLD

Detaljer

Møte med ungdomsrådet i Kristiansand

Møte med ungdomsrådet i Kristiansand 21. januar 2009 Ungdomsrådet i Kristiansand ønsker å engasjere seg i det videre arbeidet med konseptvalgutredningen. Statens vegvesen har fått mange konkrete innspill til hvordan arbeidet bør legges opp

Detaljer

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b Møtesteder i Ås Analyse og planforslag av Ås sentrum Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b 1 Innholdsfortegnelse s. 3 Innledning s. 4 Mål s. 4-6 Definisjon av møtesteder

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR NYE OPPLEVELSESFUNKSJONER SKIANLEGG OG VELVÆRE/SPA-FUNKSJONER VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK:

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR NYE OPPLEVELSESFUNKSJONER SKIANLEGG OG VELVÆRE/SPA-FUNKSJONER VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR NYE OPPLEVELSESFUNKSJONER SKIANLEGG OG VELVÆRE/SPA-FUNKSJONER VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FLÅ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2014 Vedtatt av Flå kommunestyre den 24.06.2010, sak 60/10 FLÅ KOMMUNE... 1 1. Innledning... 3 2. Visjoner og målsettinger i trafikksikkerhetsarbeidet.... 4 Nasjonale

Detaljer

Utfordringsdokument. Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum

Utfordringsdokument. Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum Utfordringsdokument Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum VISTA Utredning AS 25. oktober 2002 Utfordringsdokument - revisjon av reguleringsplaner for Geilo sentrum Side 2 Forord Forord Hol kommune

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2026

Trafikksikkerhetsplan 2014-2026 Vennesla kommune Seksjon for samfunnsutvikling Trafikksikkerhetsplan 2014-2026 Vedtatt av kommunestyret, sak nr 44/14 04.09.2014 Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø,

Detaljer

Sammendrag idédugnad 6. januar 2011 PROBLEMSTILLING 1 Hvordan ønsker vi at Rakkestad sentrum skal være i fremtiden?

Sammendrag idédugnad 6. januar 2011 PROBLEMSTILLING 1 Hvordan ønsker vi at Rakkestad sentrum skal være i fremtiden? Sammendrag idédugnad 6. januar 2011 PROBLEMSTILLING 1 Hvordan ønsker vi at Rakkestad sentrum skal være i fremtiden? Gruppene har lagd skisser på kart. Forslagene tas med videre. Avgrense sentrum Sentrum

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/1184-4 Arkiv: Q10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEVEIEN - TILTAK FOR Å BEDRE TRYGGHETEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/1184-4 Arkiv: Q10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEVEIEN - TILTAK FOR Å BEDRE TRYGGHETEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/1184-4 Arkiv: Q10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEVEIEN - TILTAK FOR Å BEDRE TRYGGHETEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021

Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 Foto: Trygg trafikk 2 Behandling Saksnr. Dato Vedtak av TS-plan 2002-2005 Kst sak 28/02 24.04.2002 Vedtak av TS-plan 2006-2009 Kst sak 18/06 22.03.2006 Forslag

Detaljer

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport.

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Strategisk plan for aktiv transport Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana 1 Innledning... 2 1.1

Detaljer

Plan for utearealene i Ås sentrum

Plan for utearealene i Ås sentrum Plan for utearealene i Ås sentrum Planforslag med rapport 15. november 2007 1 Forord Bakgrunn for prosjektet: Prosjektet er forankret i handlingsprogram og økonomiplan for 2007-2010, vedtatt 13.12.2006.

Detaljer

Innspill til Planprogram for Langhus sentrumsområde. 1. November 2013

Innspill til Planprogram for Langhus sentrumsområde. 1. November 2013 Innspill til Planprogram for Langhus sentrumsområde 1. November 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Idrett... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Kapasitet... 4 2.3 Muligheter... 4 3 Kultur... 5 3.1 Generelt...

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven 5 3. Prosess 5

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2012-15 Kongsberg kommune

Trafikksikkerhetsplan 2012-15 Kongsberg kommune Trafikksikkerhetsplan 2012-15 Kongsberg kommune Vedtatt i Kongsberg Kommunestyre 30.11.11 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING...4 2. GENERELT OM KONGSBERG KOMMUNE...4 3. ULYKKESSITUASJONEN I KONGSBERG...7

Detaljer

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 21.08.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033. SAKSKART 36/14 13/00916-47 Trafikksikkerhetsplan for Vennesla 37/14 14/01404-1

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Barn og unges kommunestyre

EIGERSUND KOMMUNE Barn og unges kommunestyre EIGERSUND KOMMUNE Barn og unges kommunestyre MØTEINNKALLING Utvalg: Barn og unges kommunestyre Møtested: Egersund Arena Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 08:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 001/14 Fordeling

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Fenstad

Trafikksikkerhetsplan for Fenstad Trafikksikkerhetsplan for Fenstad Forord Mennesker er viktige. Viktig for den nærmeste familie, for lokalmiljøet og for samfunnet generelt. Fenstad vel er overbevist om at trygghet skaper gode lokalsamfunn.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NANNESTAD KOMMUNE 2008-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NANNESTAD KOMMUNE 2008-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NANNESTAD KOMMUNE 2008-2017 Kommunedelplan Vedtatt av kommunestyret 18.03.09 NANNESTAD 12.02.2009 Forord En trafikksikkerhetsplan er et viktig styringsverktøy for kommunalt trafikksikkerhetsarbeid.

Detaljer