Årsrapport «UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. «UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier"

Transkript

1 Årsrapport 2012 «UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

2 INNHOLD GENERELLE OPPLYSNINGER STYRET ADMINISTRASJONEN FINANSIERING OG SAMARBEIDSPARTER PROGRAMMER OG AKTIVITETER I 2012 Småskoletrinnet trinn Ungdomsskoletrinnet trinn Videregående skole Høgere utdanning Støtteprogrammer for Ungdomsbedrifter og Studentbedrifter Nettverk REGNSKAP Balanse Resultatrapport Revisorberetnig SIGNATURER

3 GENERELLE OPPLYSNINGER FAKTA Ungt Entreprenørskap (UE) Finnmark ble formelt stiftet 12. juni UE Finnmarks administrasjon ligger i Vadsø. DRIFT Forutsetningen for fortsatt drift er til stede i Ungt Entreprenørskap Finnmark. MILJØ Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Langtidssykefraværet og korttidssykefraværet var i 2012 totalt på 2,15 %. Ungt Entreprenørskaps virksomhet skader ikke eller påvirker det ytre miljø. STYREMØTER Ungt Entreprenørskap Finnmark har avholdt 4 styremøter i I tillegg har styret (hele eller deler av styret) hatt en del arbeidsmøter i tilknytning til ulike prosjekter. MÅL OG STRATEGI Ungt Entreprenørskap Finnmark er medlem i landsforeningen Ungt Entreprenørskap Norge, og bygger sitt arbeid på nasjonale mål og strategier. Vedtatt Strategiplan gjelder for perioden Ungt Entreprenørskap Finnmark skal ikke drive kommersiell virksomhet LIKESTILLING Administrasjonen består av 75 % kvinner og 25 % menn Styret består av 60 % kvinner og 40 % menn Styreleder er mann, dagligleder er kvinne

4 STYRELEDER HAR ORDET Ungt Entreprenørskap Finnmark har lagt bak seg nok et spennende år i Vi har hatt en fin aktivitetsutvikling innenfor en rekke av våre konseptområder. I denne sammenheng ønsker vi spesielt å trekke frem to aktiviteter i grunnskolen, økonomi- og karrierevalg og elevbedrift. Innenfor disse tiltakene har vi hatt en sterk økning i både elevdeltakelse og antall skoler. Samtidig har vi innenfor de øvrige tiltakene, særlig på videregående nivå, klart å holde aktiviteten omtrent på nivå med det vi oppnådde i Dog er det på sin plass å nevne at vi er svært tilfreds med deltakelsen på vårt tilbud Jenter og Ledelse. Vi har gjennom 2012 også lagt et godt grunnlag for økt aktivitet innenfor høyere utdanning. Her nevnes spesielt samarbeidet med Høgskolen i Finnmark og lærerutdanningen for grunnskolen. Det er styret tilfreds med. All vår virksomhet og aktivitet handler om å bruke konseptene våre som et pedagogisk virkemiddel for fremtid, samspill og skaperglede blant barn og unge, - fremtidens gründere og ledere. Det er vårt håp at vi gjennom våre tiltak har klart å trigge nysgjerrigheten på det å drive egen virksomhet hos elevene. I denne sammenheng er samspillet mellom næringsliv, skole og lærere etter vår oppfatning avgjørende for videre utvikling, og vi håper våre virkemidler kan være et supplement til skolenes øvrige prosjekter og tiltak, i forhold til å gi inspirasjon til elevene. Ungt Entreprenørskap bygger på- og er avhengig av et nært samarbeid mellom skole, næringsliv og det offentlige. For vår del er det liten tvil om at det gode samarbeidet mellom skoleverket, med Finnmark fylkeskommune og en rekke sentrale næringsaktører i fylket, har vært et sterkt bidrag til at også økonomien i 2012 ble tilfredsstillende. Vår handlefrihet er bedret og vi har en langt bedre trygghet for vårt videre arbeid enn det vi hadde på tilsvarende tid i fjor. Året 2012 gav også oss ny inspirasjon gjennom nye medarbeidere. Selvsagt er det slik at det tar noe tid før tryggheten hos de nye er helt på plass, men styret er svært tilfreds med hvordan både de erfarne og nye har bidratt til gode resultater. En takk må også rettes til de mange frivillige som bidrar i våre arrangement og tiltak. Uten dere ville vi ikke klart å få det til. Nils Roger Simensen styreleder

5 STYRET I UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK Styremedlemmer 2012: Nils-Roger Simensen SpareBank1 Nord-Norge Styreleder Anita E. Nilsen Rica Vadsø Cathrin Pedersen Visma Services Norge Monica Nielsen Alta kommune Ronny Isaksen Finnmark fylkeskommune Varamedlemmer: Marit Hansen Jørn Iversen Sølvi Rushfeldt Jan Dølør Sissel Breie Henriksen Statoil, Hammerfest Ishavskraft NHO Finnmark Origo Utdanningsforbundet Valgkomitè : Gunhild Pedersen Lisbeth Sandtrøen Mette Westli Arc Giraff Finnmark fylkeskommune Hinas

6 ADMINISTRASJONEN Daglig leder Hilde C.J. Mietinen er administrativt ansvarlig for Ungt Entreprenørskap Finnmark. Rådgivere er Leif Arne Bjørkås, Trine Hogseth og Jenny May Wickstrøm. De to sistnevnte erstattet Rachel Erikstad og Randi Vorren som jobbet i UEF fram til 1. oktober. Hilde C.J. Mietinen Daglig leder Leif Arne Bjørkås Rådgiver Trine Hogseth Rådgiver Jenny May Wickstrøm Rådgiver

7 FINANSIERING Regionale samarbeidspartnere Finnmark fylkeskommune, SpareBank1 Nord-Norge, Rica Finnmark, ENI Norge/Finnmark, Fylkesmannen i Finnmark. I desember 2012 inngikk UEF og Sametinget et formelt samarbeid Kommunemedlemmer Båtsfjord kommune, Loppa kommune, Vadsø kommune, Nesseby kommune, Porsanger kommune, Tana kommune, Alta kommune, Måsøy kommune, Sør-Varanger kommune, Hammerfest kommune, Kvalsund Kommune, Gamvik kommune, Lebesby kommune, Nordkapp kommune, Karasjok kommune. Berlevåg kommune har sagt nei til medlemskap i UEF, og synliggjør med dette at de ikke ønsker å drive entreprenørskapsopplæring gjennom UEF sine programmer. UEF vil jobbe videre med å knytte til seg flere kommunene som medlemmer i tiden som kommer. Andre I tillegg til finansiering gjennom regionale samarbeidspartnere og kommune medlemskap, får vi støtte fra nasjonale offentlige myndigheter, herunder Kunnskapsdepartementet (KD), Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og Nærings- og Handelsdepartementet (NHD). Under Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter, hadde UE Finnmark egne sponsorer. Disse var: Landsdelsutvalget, Pro Barents, Hermetikken Næringshage, Varanger Kraft, Finnmark fylkeskommune ved Fung.no, Ishavskraft, Amfi Kirkenes, Sør-Varanger Avis, Rica Arctic Hotell og Datakortet. In Kind støtte: Styrets medlemmer bidrar gjennom å arbeide vederlagsfritt, samt besørge egne kostnader knyttet opp mot styreverv i Ungt Entreprenørskap Finnmark. Følgende bedrifter og organisasjoner er representert i styret: Pro Barents, SpareBank1 Nord-Norge, Rica Finnmark, Ishavskraft, Finnmark fylkeskommune, Utdanningsforbundet, Visma Services Norge, Alta kommune, Origo, Statoil Hammerfest og NHO Finnmark. Samarbeidet som Ungt Entreprenørskap Finnmark har med sine samarbeidspartnere, støttespillere og medlemmer er helt avgjørende for videre eksistens. Sammen skaper vi gode møteplasser for næringsliv og skole.

8 AKTIVITET GRUNNSKOLE 2012 Vårt Lokalsamfunn Vårt Lokalsamfunn, målgruppe trinn Programmet tar utgangspunkt i barns fantastiske evne til å leve seg inn i en fiktiv situasjon. Rammen er et lokalsamfunn hvor elevene er aktive medspillere. Elevene lærer hvordan lokalt næringsliv og offentlig forvaltning påvirker deres hverdag og hvordan de selv kan bidra med positive forandringer i eget lokalmiljø. Programmet synliggjør at det handler om prioriteringer og at alle kan være med på å påvirke. 123 elever på 6 ulike skoler har registrert gjennomføring av Vårt Lokalsamfunn i Skolene er Lakselv, Børselv, Honningsvåg, Fossen, Vestre Jakobselv og Nesseby skole. Totalt 5 veiledere fra lokalt næringsliv har vært involvert i gjennomføringene av programmet i klassene. Smart Smart, målgruppe trinn Hensikten med Smart er at elevene skal få erfaring med og kunnskap om hvordan de kan være med å bidra til positive forandringer for seg selv og andre, gjennom å bruke sine egne ideer, sitt nettverk og andre aktører i lokalmiljøet. Gjennom elevenes kreativitet og lyst til å oppdage nye ting, stimulerer Smart elevenes nysgjerrighet og evne til problemløsning på bakgrunn av deres egne erfaringer og interesser. Smart gjennomføres uten involvering fra UEF og uten ekstern veileder, vi kjenner til gjennomføringer i ulike kommuner, men det er få registreringer av programmet i våre databaser. I 2012 var det ingen registrerte gjennomføringer av SMART.

9 UE I ULIKE FORAER 2012 Ungt Entreprenørskap Finnmark var invitert med da statsråd Liv Signe Navarsete og KRD besøkte Sør-Varanger 17.september. Tema for møtet var gjennomgang av tiltakssonen, samt klarlegging av om virkemidlene i ordningen har ført til en kunnskapsbasert vekst, høyere sysselsetting og bedre bostedsattraktivitet. Blant de som holdt innlegg var det stor enighet om at de personrettede tiltakene, og fritak fra arbeidsgiveravgifta, utgjør en forskjell og har betydning for sysselsetting og bosetting i Finnmark og Nord- Troms. Rådgiver i UEF, Randi Gj Vorren var i sitt innlegg tydelig på at entreprenørskap virker, både i forhold til bedre bostedsattraktivitet og i forhold til fremtidig sysselsetting- effekter som er ønskelige i forhold til målene for ordningen i tiltakssonen.

10 AKTIVITET GRUNNSKOLE 2012 SikkSakk Europa Sikk Sakk Europa, målgruppe trinn Gjennom praktiske øvelser, spill og lek får elevene kunnskap om land og ressurser i Europa. Elevene skal få bedre forståelse for hvordan vi i et samfunn gjør bruk av ressurser og hvordan vårt eget forbruk påvirker samfunnet rundt oss. SikkSakk Europa skal også gi elevene forståelse for at vi i Europa er gjensidig avhengige av hverandre i forhold til bl.a. økonomi og næring. 6 skoler har registrert gjennomføringer av programmet innen skoleslutt: Børselv, Vestre Jakobselv og Sentrum skole. Til sammen har 123 elever vært gjennom SikkSakk Europa dette året. 6 veiledere fra lokalt arbeids- og næringsliv har vært involvert i gjennomføringene.

11 AKTIVITET GRUNNSKOLE 2012 Gründercamp, målgruppe trinn Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskapning. Elevene får en realistisk problemstilling gitt av privat-/offentlig næringsliv som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Gründercampen har et konkurranseaspekt hvor beste løsningene blir premiert. Enigründer i Honningsvåg Eni er en av UEF sine viktige samarbeidspartnere og bidro med problemstilling og veiledere da 34 elever fra Honningsvåg skole gjennom denne kvalifikasjonsgründercampen skulle kjempe om plass på ONS-gründer i Stavanger til høsten. Bakgrunn for problemstillingen Eni gav, var at det i Norge og i verden for øvrig skjer uhell fra tid til annen blant annet innen skipsfart og oljevirksomhet til havs. I nyhetssendinger på TV har alle sett sjøfugler tilsølte av olje. Utfordringen som ble gitt av Eni var som følger: Hvordan skal vi forhindre at sjøfugler lander i, eller svømmer til oljeflak som flyter i havet som følge av utslipp fra skip, petroleumsvirksomhet og lignende? En sterk jentegruppe på 5 elever stakk av med seieren og representerte Finnmark og Eni i Stavanger på høsten. ONS-Gründer Stavanger (ONS, Offshore Northern Seas stor internasjonal konferanse): Under den store finalen i Stavanger markerte Finnmark seg stort med jentegruppa fra Honningsvåg. De gjorde en fantastisk god figur, og tok en sterk andreplass. Til sammen deltok 10 lag fra 6 ulike fylker. Jentene fra Honningsvåg hadde jobbet videre med løsningen sin fra campen i vår. De hadde finpusset på presentasjon og forretningsplan, samt laget en flott film som viste den geniale løsningen på ENI sin utfordring! Omegngründer Vestre Jakobselv Den populære omegngründeren samlet i vår 37 elever fra 4 forskjellige skoler, Kjøllefjord, Boftsa, Vestre Jakobselv og Nesseby. Denne gangen hadde campen fokus på teknologi, og problemstiller var maskinentreprenør Mietinen Maskin as. Bedriften stilte med både daglig leder Kjell Mietinen og konsulent Per Hugo Smelror i veilederrollen. Elevene fikk blant annet i oppdrag å hjelpe bedriften med å løse utfordringer i forhold til vedlikehold av maskinpark og utstyr.

12 AKTIVITET GRUNNSKOLE 2012 Økonomi og karrierevalg Økonomi og karrierevalg, målgruppe trinn Hva vil du med livet ditt? I programmet Økonomi og karrierevalg er dette et av spørsmålene elevene kan fordype seg i. Dette koples mot mulige yrkesvalg og hvordan det påvirker framtidige inntektsgrunnlag. 218 elever ved Boftsa skole i Tana, Alta Ungdomsskole og Bjørnevatn skole har gjennomført Økonomi og karrierevalg i Elevbedrift trinn En annerledes skolehverdag med fokus på kreativitet, samarbeid, handlingskompetanse og verdiskaping. Grunnlaget for elevbedriften er elevenes egne ideer, basert på kunnskap om lokale ressurser. Hensikten med EB er å gi elevene tro på egne, skapende krefter og evne til å se muligheter i seg og rundt seg. Elevbedrift. 318 elever i 34 EB'er er registrert i Elevene kommer fra Sandfallet ungdomsskole, Alta ungdomsskole, Karlebotn skole, Seida skole, Vestre Jakoselv skole, Kjøllefjord skole, Kjøllefjord skole, Seida skole, Vadsø ungdomsskole, Unjargga/Nesseby Oppvekstsenter og Bjørnevatn skole.

13 AKTIVITET GRUNNSKOLE 2012 Informasjon og kurs Oppfølging og rekruttering av kommuner og skoler. UE Finnmark har arrangert diverse programkurs i ulike kommuner i tillegg til infomøter. Tana kommune Boftsa skole deltok med 1 lærer og 1 veileder på kurs i Økonomi og karrierevalg, mens 2 lærere fra Seida skole er kurset i Elevbedrift. Karasjok kommune 3 representanter fra lokalt arbeids- og næringsliv deltok på kurs i Økonomi og karrierevalg. Det ble også arrangert et info møte for en rektor, 2 representanter fra kommunen og 1 representant fra næringslivsforeningen i Indre-Finnmark. Sør-Varanger kommune 3 representanter fra SpareBank1 Kirkenes deltok på kurs i Økonomi og Karrierevalg. Alta kommune 4 representanter fra SpareBank1 Alta deltok på kurs i Økonomi og Karrierevalg. I Prosjektet Generasjon Grønn som blant annet Finnmark er pilot for sammen med Alta Ungdomsskole har det vært 3 ulike møter med samarbeidsparter i prosjektet; VEFAS, VERTE og Alta Ungdomsskole. 9. lærere fra Alta Ungdomsskole og 1 lærer fra Alta Kristelige grunnskole deltok på EB kurs i Alta i september. 2 lærere fra Sandfallet ungdomsskole fikk oppfriskningskurs i EB Kvalsund kommune Alle skolene i Kvalsund kommune er under planleggingsdag i høst kurset i programmene Vårt Lokalsamfunn og Økonomi og Karrierevalg. Vadsø kommune 4 lærere ved Vestre Jakobselv skole har deltatt på innføring i SikkSakk Europa og Vårt Lokalsamfunn. 1 lærer fra skolen deltok på EB kurs i Alta i september. Nesseby kommune 4 lærere ved Nesseby oppvekstsenter har fått en deltatt på kurs i Økonomi og karrierevalg. Videre har 7 lærere deltatt på kurset Vårt lokalsamfunn. Porsanger kommune Møte med kommune administrasjonen vedrørende framdrift og progresjon. Hammerfest kommune 3 representanter fra Sparebank1 deltok på kurs i Økonomi og karrierevalg Generell oppfølging Mail og telefon kontakt med tilbud om kurs, informasjon og motivasjon. Hver kommune har sin kommunekontakt. Flere kommuner er på gang med aktivitet.

14 Generasjon Grønn UE Finnmark deltar som et av tre fylker i det nasjonale programmet Generasjon Grønn, et samarbeid mellom UEF, UEN og Miljøverndepartementet. 9. trinn ved Alta ungdomsskole er plukket ut som pilot gruppe i Finnmark. UEF har gjennomført en rekke forberedende møter, samt rekruttert samarbeidsparter til prosjektet. Samarbeidspartene er Verte, VEFAS, Imagement, samt Nicolaysen Fil og Media AS. 142 elever deltok på Kick Off med Miljøverndepartementets miljøambassadør. De samme elevene deltok på Gründercamp som vi arrangerte oktober. Med problemstillingen: "Det settes et glasslokk over Alta - utarbeid en god løsning, eller et produkt som kan bidra til å redusere forbruket eller avfallsmengden i Alta".

15 AKTIVITET VIDEREGÅENDESKOLE 2012 Ungdomsbedrift, målgruppe trinn Ungdomsbedrift er en pedagogisk metode hvor elevene etablerer og driver egen minibedrift i løpet av et skoleår. Ved slutten av skoleåret må elevene avvikle bedriften. En Ungdomsbedrift ligger nært opp til et aksjeselskap. De har eget styre, skaffer andelskapital, og får bedriften registrert via Ungt Entreprenørskap i Brønnøysundregistrene. Alle Ungdomsbedrifter skal ha en mentor fra næringslivet. I 2012 var det registrert 245 elever fordelt på 50 Ungdomsbedrifter i Finnmark. Ungdomsbedriftene i Finnmark har i år hatt mange spennende forretningsideer. Her kan nevnes resirkulering av klær, snuskjølerboks, sikkerhetspakke for fjellbruk og elektrisk ispilkestang blant noen. To av våre flotte ungdomsbedriftselever, Sara Marja Utsi og Sondre Andersen fra Alta Videregående skole, fikk også anledning til å møte Liv Signe Navarsete da hun besøkte Alta i vinter. Temaet for møtet var ungdomsbedrifter, entreprenørskap og samarbeid i Barentsregionen.

16 AKTIVITET VIDEREGÅENDESKOLE 2012 Fylkesmessa Finnmarks Beste Ungdomsbedrift 2012 Infremo UB fra Hammerfest vgs. Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter Fylkesmessa ble i år arrangert i Kirkenes februar og samlet totalt 221 elever fra 52 Ungdomsbedrifter. I tillegg deltok 3 svenske Ungdomsbedrifter, dette som en del av samarbeid med Ung Företagsamhet Norrbotn. Ungdomsbedriftene konkurrerte i 15 ulike kategorier i tillegg til matprosjektet "Kultur for mat Kultur for marked". Totalt 24 representanter fra lokalt arbeids og næringsliv jobbet som jurymedlemmer før og under Fylkesmessa. Beste Ungdomsbedrift i Finnmark ble Infremo UB fra Hammerfest vgs, mens prisen for Beste Innovative produkt/tjeneste gikk til FixBox UB fra Kirkenes vgs. UB MatiNord vant matprosjektet, i tillegg til å vinne beste gastronomiske produkt. De representerte sammen med Infremo UB og FixBox UB Finnmark under NM for UB på Lillestrøm mai. I år nådde ikke Finnmarksbedriftene helt opp Under NM, men var gode ambassadører for fylket vårt. Motivasjonsdager Til sammen 462 elever har deltatt på UB-motivasjon denne høsten. Skolene som har hatt besøk har vært Hammerfest, Alta, Vardø, Vadsø, Lakselv og Kirkenes videregående. 44 lærere har vært tilstede under motivasjonsdagene.

17 AKTIVITET VGS 2012 Prosjekter "Kultur for mat Kultur for marked" Matprosjektet gikk av stabelen uke 40 med 20 elever fra Vardø-, Hammerfest- og Kirkenes videregående skole. Årets veileder var Pål Dørmænen fra Påls Matopplevelser i Vadsø. Årets sponsorer var Bama, Norway king crab, Tine Meierier Tana, Øverli ostemakeri som alle leverte råvarer vederlagsfritt, i tillegg leverte Åge Pedersen reinslakteri til reduserte priser. Årets prosjekt ble gjennomført i tett samarbeid med Krabbefestivalen High End High North. Nordstjerna UB fra Hammerfest videregående skole vant matuka Endelig vinner av matprosjektet kåres på FM Vinnere matuka 2012 Nordstjerna UB Energigründercamp 2012 Gründercamp for videregående skole høsten 2012 ble arrangert i samarbeid med North Energy. 182 elever fra videregående skoler i Finnmark deltok. Elevene fikk i oppdrag å lage et oljeboringsanlegg på land, lokalisert i Finnmark. Utfordringene ved å ha et anlegg på land er blant annet at de stiller store krav til sikkerhet og miljø, samtidig som at prosjektet skal være lønnsomt. En spenstig, men vanskelig utfordring! Med dette som utgangspunkt klarte elevene å jobbe fram ulike forslag til løsninger. I følge Astrid Tugwell ved North Energy er ikke ungdommen like satt i tankegangen, slik vi voksne er, noe elevene viste til gangs under campen. Et team bestående av 8 elevene fra Kirkenes- og Alta videregående skole stakk av med seieren i årets North Energy Gründercamp. Vinnerbidraget var forbløffende enkelt! De foreslo å legge anlegget i gamle nedlagte gruver. På denne måten utnytter man allerede eksisterende infrastruktur, som veier, ventilasjon ol. I tillegg er det sikkert, miljøvennlig og kostnadsvennlig!

18 AKTIVITET VGS 2012 Jenter og Ledelse Alle jentene som fullførte del 1 og 2 skoleåret 2011/2012 Jenter og ledelse Jenter og ledelse programmet består av to samlinger fordelt på fire dager. I løpet av disse dagene får deltakerne trening i ledelse, kommunikasjon og nettverksbygging. Hensikten er å bevisstgjøre unge jenter på ledelse og dermed bidra til å nå målet om flere kvinner i styrer og ledelse. 18 elever deltok på Jenter og ledelse del 2 (for skoleåret 2011/12) i januar jenter deltok på Jenter og ledelse del 1 (for skoleåret 2012/13) i november Kurset er lagt opp med både praktiske øvelser og teori. Jentene som deltar på kursene har alle lederposisjoner i sine Ungdomsbedrifter, dette er også vanlig for ungdomsbedrifter der jenter i topplederstillingene utgjør mer enn 50%. Gjennom kursene skal jentene bli ytterligere styrket og bevisste på at de har, eller kan utvikle, de viktige lederegenskapene som skal til for å være leder - også når de skal ut i det "virkelige" livet. Programmet for samlingene er variert og mangfoldig. Vi har vært så heldige å fått begge hotelldirektørene ved Rica hotellene i Vadsø og Alta, Anita E. Nilsen og Kari Flesvik til å dele sine erfaringer som kvinnelige ledere med våre unge jenter. Videre jobber jentene med egenutvikling, personlighetstyper, søknad, intervju og det å sette SMARTe mål - tydelig nyttige temaer for lærevillige jenter.

19 AKTIVITET VGS 2012 Kick Off Ungdomsbedrifter Sondre Johansen deler sine erfaringer Kick Off UB 2012 I midten av oktober samlet UE Finnmark 180 elever fra Alta-, Kirkenes-, Vadsø- og Hammerfest vgs. til Kick Off i Alta. I tillegg deltok i overkant av 40 studenter fra GLU, samt lærere. Elevene og studentene ble inspirert til å følge sine drømmer, se mulighetene i seg og rundt seg og gjøre noe med det. Årets foredragsholdere var May Lydia Eidstø og Sondre Johansen, begge tidligere UB elever. De delte sine erfaringer fra Ungdomsbedriftstiden. Håkon Volden fra Grieg Seafood hadde temaet "et hav av muligheter. Det er mulig å bli god i Nord! Tidligere. fotballproff Sigurd Rushfeldt inspirerte de unge gründerne og fokuserte på målrettet arbeid, stå på vilje og en god porsjon øving. Andreas Nilsen fra Moose on the loose har lyktes i å skape sin egen virksomhet med sitt gjennomførte og kule design.

20 PROGRAMMER/AKTIVITET HØGEREUTDANNING Studentbedrift, målgruppe høgskole og universitet Studentbedrift gir studenter i høgere utdanning kunnskap om bedriftsetablering gjennom et år med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Studentbedrifter kan etableres som en del av et studium/fag eller gjøres ved siden av studiene. 1 Studentbedrift med 5 studenter ble registrert i Det er i januar gjennomført kursing i Pedagogisk entreprenørskap og UE programmet SMART for totalt 6 PPU studenter ved Høgskolen i Finnmark. UE Finnmark gjennomførte i mars i samarbeid med 3 forelesere ved Grunnskolelærerutdanningen gjennomført en evaluering av samarbeidsavtalen med GLU. UE Finnmark har deltatt i nasjonalt utviklingsarbeid i UH sektoren ved deltakelse i utviklingsprosjekt gruppe. Gruppa har hatt 4 møter, samt jobbet mellom møtene med ulike tema. UEF har hatt møter med HiF vedrørende samarbeid om et internasjonaliseringsprosjekt. Formell samarbeidsavtale inngått. UEF har ansvar for orientering om SB i obligatorisk tid, samt bistå Høgskolen ved gjennomføring av Gründercamp for studenter som er involvert i prosjektet. Høgskole gründercampen som var planlagt i Harstad ble avlyst pga. få påmeldte. Det er planlagt en ny Innovation camp i Tromsø januar 2013 International Business Innovation Workshop er et prosjekt Høgskolen i Finnmark Avdeling for nærings- og sosialfag kjører. Prosjektet drives i samarbeid med Ung Gründer og Practice Future - an Open Innovation Local Business and Student Network in the Barents Region (Kolarctic prosjekt). Studentene og deres lærere er fra Norge, Russland og Finland. UEF har bidratt som forelesere. I forbindelse med dette prosjektet er det gjennomført en gründercamp i Alta der 51 studenter og 17 lærere deltok.

21 PROGRAMMER/AKTIVITET HØGEREUTDANNING KS, Gargiakonferanse, Sametinget og annen nettverksbygging Daglig leder har hatt fokus på å være synlig og deltakende på sentrale nettverksarenaer. Herunder Finnmarkskonferanse, KS Høstmøte og Gargia konferansen. På sistnevnte med foredrag. Her ble nyttige kontakter mot våre russiske naboer etablert. Vi har i etterkant fått invitasjon til entreprenørskapskonferanse i Arkhangelsk. UEF etablerte i 2012 formelt samarbeid med sametinget. Nordområdesatsingen: Det største tiltaket i denne satsingen i 2012 var en stor Nord norsk skolekonferanse som samlet skoleledere og lærere fra hele landsdelen. Konferansen ble arrangert i samarbeid med KS og NHO. Vi hadde besøk Kunnskapsministeren til tillegg til spennende foredragsholdere fra nasjonalt og regionalt nivå. I tillegg videreførte UE i Nord satsingen i små kommuner og gjennomførte Gründercamper i hht planen.

22 PROGRAMMER/AKTIVITET HØGEREUTDANNING Samarbeidsavtale med lærerutdanningen Det formelle samarbeidet mellom UEF og høgskolen har begynt å gå seg til. I løpet av høsten har alle lærerstudentene vært gjennom sin del av avtalefestet "entreprenørskapsløp". Glu 1. (1.-7) har fått kjennskap til pedagogisk entreprenørskap, og i tillegg gjennomført en "mini-smart". Glu 2. (5.-10.) UEF Har gjennomført kurs i Gründercamp for studenter ved GLU 2, disse 17 studentene har deretter planlagt teambuildingsløypa som vgs elever og første års lærerstudenter gjennomførte under Kick off /Energigründercamp. GLU 2 studentene deltok deretter som prosessledere på energigründer Glu 3. har hatt programkurs i programmene de i sin praksis i grunnskolen skal ut å kjøre. Programmene de har fått innføring i er Vårt Lokalsamfunn, SikkSakk Europa og Økonomi og Karrierevalg. Rock'n Roll Entrepreneurship I forbindelse med det nye entreprenørskapsstudiet ved høgskolen i Finnmark, har UEF vært i møte med ansvarlige på høgskolen for å drøfte samarbeid i forhold til studiet. SB ligger nå inne som en del av studieplanene og 19 studenter fra Rock`n roll studiet deltok på SB kurs.

23 BALANSE

24 RESULTATRAPPORT

25

26 REVISJONS BERETNING

27 SIGNATURER STYRET / DAGLIG LEDER Vadsø 20. mars 2013 Nils Roger Simensen Anita E. Nilsen Hilde C. J. Mietinen Styreleder Nestleder dagligleder Erle Larsen /s/ Jan Dølør /s/ Monica Nielsen /s/ Catrin Pedersen /s/ Jørn Iversen/s/ Sissel Breie Henriksen /s/ Marit Hansen /s/ 27

28 TAKK TIL ALLE VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE: HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE 2012: ENI Norge Hammerfest STØTTESPILLERE UNDER FM FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2012: MEDLEMMER Båtsfjord kommune Loppa kommune Vadsø kommune Nesseby kommune Porsanger kommune Hammerfest kommune Gamvik kommune Nordkapp kommune Alta kommune Kvalsund kommune Måsøy kommune Tana kommune Sør-Varanger kommune Karasjok kommune Lebesby kommune

Årsrapport 2013. Ungt Entreprenørskap Finnmark. "UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier".

Årsrapport 2013. Ungt Entreprenørskap Finnmark. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. Årsrapport 2013 Ungt Entreprenørskap Finnmark "UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier". OPPSUMMERING Dette er en oppsummering av våre måltall for 2013. Status Prognose Årets mål Fjorår

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Finnmark skal være den mest sentrale aktør i oppbygging av entreprenørskap i utdanning i Finnmark

Ungt Entreprenørskap Finnmark skal være den mest sentrale aktør i oppbygging av entreprenørskap i utdanning i Finnmark Ungt Entreprenørskap Finnmark skal være den mest sentrale aktør i oppbygging av entreprenørskap i utdanning i Finnmark INNHOLD GENERELLE OPPLYSNINGER STYRELEDEREN HAR ORDET STYRET ADMINISTRASJONEN UTVIKLINGEN

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide www.ue.no www.ja-ye.org UE er hovedaktøren i Norge med god anerkjennelse internasjonalt UE Finnmark UE Troms God forankring i politiske partier lokalt

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Det e mulig å få det til

Det e mulig å få det til Det e mulig å få det til Ungt Entreprenørskap Finnmark Stiftet 12.juni 2003 Hilde C. J. Mietinen Daglig leder Mette Westlie Leif Arne Bjørkås Medarbeidere Framtid Samspill Skaperglede Ungt Entreprenørskap?

Detaljer

Entreprenørskap i Verranskolen

Entreprenørskap i Verranskolen VERRAN KOMMUNE Oppvekst Entreprenørskap i Verranskolen 1. Innledning Verran kommune har undertegnet samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Trøndelag. I Verranskolen, særlig ved Folla skole, er det lang

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. - Målet med prosjektet aktive ungdomsråd i alle kommuner, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere,

Detaljer

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE 2011 2012 FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Oslo Ungt Entreprenørskap Oslo er en ideell forening finansiert av stat, kommune, organisasjoner og lokalt næringsliv. Elever og studenter må

Detaljer

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo Årsmelding 2009 Styreleder og daglig leder har ordet Gjennom 2009 har Ungt Entreprenørskap Oslo (UE Oslo) bidratt til entreprenørskapsaktivitet for nærmere 15 000 elever og studenter. Disse har deltatt

Detaljer

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR Årsmelding Styreleder og daglig leder har ordet Det er interessant å se at mange av dagens mest ettertraktede jobber, ikke eksisterte for ti år siden. Det vil si at vi hver dag forbereder elever og studenter

Detaljer

INNOVATØRER TRENGS OVERALT!

INNOVATØRER TRENGS OVERALT! INNOVATØRER TRENGS OVERALT! IA-DAGEN 2016 BETTINA ABRAHAMSRUD UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK «VI SKAL INSPIRERE UNGE TIL Å TENKE NYTT OG TIL Å SKAPE VERDIER» Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner

Detaljer

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Regionrådet i Hallingdal Gol 30.august 2013 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Agenda 1. Ungt entreprenørskap hvem er vi? 2. Programmer vi tilbyr i grunnskolen

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Studentbedrift Høyere utdanning Agenda Entreprenørskap i utdanning Hva er Studentbedrift? Hvorfor drive Studentbedrift? Arrangementer og muligheter gjennom SB-året Entreprenørskap i utdanning (EiU) (Handlingsplan

Detaljer

Nytt fra UE til grunnskolen

Nytt fra UE til grunnskolen Nytt fra UE til grunnskolen Ungt Entreprenørskap Oppland Grunnskoleansvarlig Thorstein Hernes thorstein.hernes@oppland.org Ansvarlig vgs og høgskole Karin Rønning, daglig leder karin.rønning@oppland.org

Detaljer

Årsberetning Ungt Entreprenørskap. Møre og Romsdal

Årsberetning Ungt Entreprenørskap. Møre og Romsdal Årsberetning 2016 Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal Styrets årsberetning 2016 Styrets prioriteringer Det er arbeidet med å opprettholde det gode aktivitetsnivået i hele utdanningsløpet. Daglig leder

Detaljer

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag www.ue.no Ungt Entreprenørskap - UE Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Hordaland

Ungt Entreprenørskap Hordaland Ungt Entreprenørskap Hordaland Regionrådet i Nordhordland Inger Grete Strømme, daglig leder 01.11.2013 Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 352 kommuner 1 271 skoler 9 480 lærere

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

Ungt Entreprenørskap OSLO

Ungt Entreprenørskap OSLO Ungt Entreprenørskap OSLO Styreleder og daglig leder har ordet Sammendrag I vårt 8. år har foreningen Ungt Entreprenørskap Oslo stabilisert en og hatt fokus på bedriftsprogrammene Elevbedrift, Ungdomsbedrift

Detaljer

På camp for å tenke nytt - Ung medvirkning i Nordland

På camp for å tenke nytt - Ung medvirkning i Nordland På camp for å tenke nytt - Ung medvirkning i Nordland Folkehelsekonferansen 2016 Torun Antonia Hansen, Rådgiver Ungt Entreprenørskap Nordland Ungt Entreprenørskap er: Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell,

Detaljer

A member of JA Worldwide

A member of JA Worldwide A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Arbeidslivet i Norge trenger unge med entreprenørskapskompetanse. Uansett hvor de unge skal skape verdier i fremtiden, som arbeidstaker, arbeidsgiver eller

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Oslo. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Oslo. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Norge trenger mennesker som ser muligheter og gjør noe med dem. Elevene og studentene må gjennom utdanningen utvikle personlige egenskaper som kreativitet,

Detaljer

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012 Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv 13. september 2012 Hvordan skape godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv i arbeidet med ENTREPRENØRSKAP? Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide 3ÅRSMELDING Styreleder og daglig leder har ordet UE Troms' aktivitet - 2 ÅRSMELDING (UE Troms) kan igjen se tilbake på nok et rekordår! Hele 11400 elever, studenter,

Detaljer

Karriereveiledning gjennom entreprenørskap

Karriereveiledning gjennom entreprenørskap Rådgiversamling 16. -17.11. 2010 Kari H. Kjekshus Vil rolleutprøving gjennom gi et mer reflektert utdanningsvalg? ENTREPRENØRSKAP En dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid,

Detaljer

Jobbskygging Utdanningsveier

Jobbskygging Utdanningsveier ELEVHEFTE Jobbskygging Utdanningsveier Arbeidsbok elever 10. trinn Navn 1 2 JOBBSKYGGING - 10 TRINN Arbeidsark 1 HOSPITERING I VIDEREGÅENDE SKOLE Om kort tid skal du søke videregående opplæring. Her er

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter for nye og framtidige arbeidsplasser som kan sikre videreføring og utvikling av velferd

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide Årsmelding 212 A member of JA Worldwide Styreleder og daglig leder har ordet Entreprenørskap i skolen er viktigere enn noen sinne. Det er viktig for å opprettholde den lave arbeidsledigheten, den er viktig

Detaljer

Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014

Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Årlig rapport BOLYST Fra: Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal,

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende Gjør noe med det! Elevene identifiserer sosiale utfordringer, samarbeider om å finne løsninger og organiserer seg i en elevbedrift for å gjøre noe med det. Gjør noe med det Gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungdomsbedrift Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Entreprenørskap i utdanning (EiU) Tradisjonelt tre måter å forstå EiU på: Utdanning om entreprenørskap Utdanning gjennom entreprenørskap

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid:

Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid: Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid: Beste tema/prosjektarbeid (entreprenørskapsprosjekt). Juryen skal kåre 1., 2. og 3. plass Juryen legger vekt på en helhetsvurdering av tema- prosjektarbeidet og

Detaljer

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning UNG BEDRIFT Engasjement og nyskaping i utdanning 50% av grunnskolene i fylket skal ha deltatt på kurs i Plankton/kreative metoder Etablering av 50 EB Alle EB presenteres på en svensk-norsk messe 19 N og

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter

Detaljer

Kommunereformen i Finnmark

Kommunereformen i Finnmark Kommunereformen i Finnmark Status, forutsetninger og utfordringer Innlegg til Fagforbundets årskonferanse 18. mars 2015. v/prosessveileder Bente Larssen Overordnede mål for reformen Stortinget har sluttet

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Entreprenørskap og naturfag. Oslo 22.oktober 2010 Siv Elin Dammen, Ungt Entreprenørskap Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap og naturfag. Oslo 22.oktober 2010 Siv Elin Dammen, Ungt Entreprenørskap Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap og naturfag Oslo 22.oktober 2010 Siv Elin Dammen, Ungt Entreprenørskap Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, Ungt Entreprenørskap Norge The proof of the pudding lies in the eating Forberede til

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

Årsrapport næringsarbeid 2009

Årsrapport næringsarbeid 2009 Båtsfjord kommune v/øyvind Hauken Postboks 610 9991 BÅTSFJORD Årsrapport næringsarbeid 2009 Da var 2009 over og det er tid for å rapportere aktivitet fra kommunens næringsavdeling. Aktiviteten i 2009 har

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget design og redesign

Elevbedrift i valgfaget design og redesign Elevbedrift i valgfaget design og redesign Samfunnet er avhengig av kreative og innovative samfunnsborgere som omsetter ideer til nye virksomheter. Det å benytte og videreutvikle forkastede produkter og

Detaljer

Kirkenes sykehus. Reisemuligheter til og fra

Kirkenes sykehus. Reisemuligheter til og fra Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus Alta Kirkenes... 2 Berlevåg Kirkenes... 2 Båtsfjord Kirkenes... 2 Gamvik (Mehamn) Kirkenes... 2 Hasvik Kirkenes... 3 Havøysund Kirkenes... 3 Karasjok Kirkenes...

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

Tromskonferansen 31. oktober 2016 Ungt Entreprenørskap Troms Kaja Baardsen Prosjektleder grunnskole. ue.no

Tromskonferansen 31. oktober 2016 Ungt Entreprenørskap Troms Kaja Baardsen Prosjektleder grunnskole. ue.no Tromskonferansen 31. oktober 2016 Ungt Entreprenørskap Troms Kaja Baardsen Prosjektleder grunnskole Fylkesmesse UB 2016 Fire hovedmotiver for entreprenørskap i skolen.gründermotiv.distriktsutviklingsmotiv.næringsutviklingsmotiv.allmennpedagogisk

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Folkebibliotekstatistikken 2013-2014

Folkebibliotekstatistikken 2013-2014 Folkebibliotekstatistikken 203-204 Folkebibliotek i Finnmark, endring 203-204 Finnmark sett opp mot Norge 204 2 Finnmark 203-204 3 Åpningstider 50 45 40 35 30 25 20 5 0 5 0 Timer totalt åpent 203 Timer

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Skatter og avgifter en veiledning i regelverket Når du starter egen virksomhet, påtar du deg også en del formelle forpliktelser overfor offentlige myndigheter. I dette heftet

Detaljer

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2016

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2016 Fylkesmesse for Studentbedrifter 2016 13. april, NTNU i Ålesund Lotics SB Arvaken SB og Seaguard SB representerte Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter i Oslo 2015. Regler for deltakelse og konkurransekriterier

Detaljer

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015 Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015 16. april, Høgskolen i Ålesund Ajuda SB og Erkna SB representerte Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter i Oslo 2014. Regler for deltakelse og konkurransekriterier

Detaljer

Fylkesordfører Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad MØTEPROTOKOLL Møte: Fylkesutvalget Møtested: Vadsø, fylkeshuset - fylkestingsalen Møtetid: 8. desember 2009 kl. 10.00 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Tilstede: Fylkesordfører Runar Sjåstad Runar

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget design og redesign. Ungt Entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB

Elevbedrift i valgfaget design og redesign. Ungt Entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet er avhengig av kreative og innovative samfunnsborgere

Detaljer

Entreprenørskap kan læres,...er ikke medfødt...

Entreprenørskap kan læres,...er ikke medfødt... Entreprenørskap kan læres,...er ikke medfødt... Entreprenørskap i utdanningssammenheng dreier seg om: Ideer gi tro på egne skapende krefter Kompetanse hva slags kunnskaper kreves og hvordan skaffe seg

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland Ungt Entreprenørskap Oppland Samfunnsbyggeren UE! Det er et samlet Storting som stiller seg bak satsing på entreprenørskap i utdanning. Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanning 2009 2014

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010 Foto: Jørgen Skaug Towlee UB fra Hadeland vgs. med prisen for Beste Regnskap under NM for ungdomsbedrifter

Detaljer

Plan for karriereveiledning

Plan for karriereveiledning Plan for karriereveiledning 2009/2010 Hemnes sentralskole Entreprenørskap og Yrkes og utdanningsorientering sett i en sammenheng. Innføring av karriereperm i skolen. Bakgrunn og ansvar Entreprenørskap

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

Innovasjonscamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Innovasjonscamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Innovasjonscamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en innovasjonscamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en gründercamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

Årsrapport 2016/2017. Drammen Videregående Skole

Årsrapport 2016/2017. Drammen Videregående Skole Årsrapport 2016/2017 Drammen Videregående Skole Mentor: Sten Gunnar Knudsen Visma Unique AS Ansvarlig lærer: Hege Snoghøj Bedriftens navn: E-Creater UB Presentasjon av bedriften: E-Creater UB og består

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2014

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2014 Fylkesmesse for Studentbedrifter 2014 27. mars 2014, Høgskolen i Ålesund Tailor-made Technologies SB, Dyptvann SB, Stance SB og dinstudent SB representerte Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter i

Detaljer

Årlig rapport BOLYST. Politisk leder i Øst-Finnmark regionråd Frank Martin Ingilæ. Rådgiver Erle Larsen ved Finnmark fylkeskommune s næringsavdeling.

Årlig rapport BOLYST. Politisk leder i Øst-Finnmark regionråd Frank Martin Ingilæ. Rådgiver Erle Larsen ved Finnmark fylkeskommune s næringsavdeling. Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen Kontaktperson i fylkeskommunen: Forankring i prosjektet(flere muligheter) Mål og eventuelle delmål med prosjektet. I hvilken grad har prosjektet

Detaljer

KS-Kirkenes Høstkonferanse

KS-Kirkenes Høstkonferanse KS-Kirkenes Høstkonferanse 18. 19. OKTOBER 2016 Norsk kulturskoleråd rammeplan, vedtekter og samarbeid med kommunesektoren Morten Christiansen, direktør Norsk kulturskoleråd Hva og hvem er Norsk kulturskoleråd?

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,6 6,6 6,6 6,6 6,9 4,4 2002 Vardø 6,8 5,1 7,2 5,4 7,6 40,3 2003 Vadsø 6,2 7,4 5,7 5,3 5,7 8,4 2004 Hammerfest 7,9 7,5 6,5 6,7 7,3 7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,2 6,7 6,3 6,4 6,7 4,2 2002 Vardø 7,1 6,2 6,0 5,6 7,6 35,3 2003 Vadsø 5,8 6,5 5,8 4,6 5,9 29,4 2004 Hammerfest 7,4 7,1 6,2 7,0 6,5-7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

APPEL. Bli med på Gründercamp i Molde!

APPEL. Bli med på Gründercamp i Molde! GRÜNDERCAMP I MOLDE 2 APPEL «Det viktigste for næringslivet i fremtiden er elever og studenter som har oppdaget viljen og evnen til å lære seg selv, og som tar initiativet til å gjøre en forskjell for

Detaljer

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14 Finnmark idrettskrets Styret Styreprotokoll 7/14-16 Fra styremøte i Kirkenes lørdag 31.januar 2015 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Andreas Foss Westgaard Jon-Arne Dolonen Trond

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal 7,2 7,0 6,5 7,1 6,9-3,0 2002 Vardø 6,2 6,9 6,3 6,3 7,4 18,1 2003 Vadsø 5,9 6,3 6,0 5,9 6,1 3,9 2004 Hammerfest 6,8 7,9

Detaljer

Hvorfor trenger Norge NHO?

Hvorfor trenger Norge NHO? Hvorfor trenger Norge NHO? Mange snakker om å bruke penger NHO er opptatt av at det blir tjent penger Foto: Statoil NHO Til beste for norske arbeidsplasser Landsforening Regionforening NHO representerer

Detaljer

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd Saknr. 15/7162-2 Saksbehandler: Turid Lie Skapende Ungdomsmesse 2016. Søknad om tilskudd Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Skapende ungdomsmesse 2016 er forenlig med gjeldende Samarbeidsprogram

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009 Foto: UE Oppland Boble UB fra Lillehammer vgs med prisen for beste brosjyre under NM for ungdomsbedrifter

Detaljer

Velkommen til Nasjonal Gründercamp for videregående skole!

Velkommen til Nasjonal Gründercamp for videregående skole! Velkommen til Nasjonal Gründercamp for videregående skole! Trondheim 25. 27.januar 2012 Deltagere fra Nasjonal Gründercamp i Trondheim 2011 UEs hovedsamarbeidspartnere: PRAKTISK INFORMASJON Tid: onsdag

Detaljer

Statsbudsjettet Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552, post 72

Statsbudsjettet Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552, post 72 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 13/294-2 05.02.2013 Statsbudsjettet 2013 - Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552,

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Tromsø 28. juni 2005

Tromsø 28. juni 2005 Tromsø 28. juni 2005 Agenda Velkommen Presentasjon av deltakere Presentasjon av ideen om gründersenter i nord Spørsmål/diskusjon Oppsummering Interimstyret Torbjørn Evanger, KS Troms Ann-Kristin Edvardsen,

Detaljer

Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning

Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning 17.november 2016 Torild Nilsen Mohn, Ungt Entreprenørskap Norge Torild.mohn@ Arbeidslivet søker: Evne og vilje til initiativ Nytenking og kreativitet Selvtillit

Detaljer

Energi for framtiden Gründercamp

Energi for framtiden Gründercamp Energi for framtiden Gründercamp Nettkurs for lærere og UE-ansatte 15. september, 17. september, 19. september SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Kursholdere Anne M. Abelgaard, rådgiver, Enova SF anne.marie.abelgaard@enova.no

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Førde 12.11.2013 Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 353 kommuner 1 230 skoler 7 648 lærere 25 773 frivillige 200

Detaljer

Årsmelding. Hallingdal Etablerersenter

Årsmelding. Hallingdal Etablerersenter Årsmelding 2015 1. Organisasjon. I Hallingdal er det en markert kultur for å etablere egen bedrift og regionen har vært på landstoppen over nyetableringer flere år på rad målt i forhold til folketallet

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Kommunereformen. Fylkesmannens faglige tilrådning til fremtidig kommunestruktur for Finnmark fylke

Kommunereformen. Fylkesmannens faglige tilrådning til fremtidig kommunestruktur for Finnmark fylke Kommunereformen Fylkesmannens faglige tilrådning til fremtidig kommunestruktur for Finnmark fylke AGENDA 1. Fylkesmannens mandat 2 Målene med reformen 3 Prosessen 4 Vurderingene kriterier 5 Status vedtak

Detaljer

UE Møre og Romsdal hoppid ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

UE Møre og Romsdal hoppid ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE UE Møre og Romsdal hoppid 6.3.15 ENTREPRENØRSKAPSLØYPE Forankring i kommunen og skolane sine planer Kommunar pr. 1.3.2015: Averøy Nesset Haram, Rindal Aukra Ørsta Molde Rauma Norddal Skodje Stordal I 2015:

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Finnmark

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Finnmark Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Høring - Regionale flyruter

Høring - Regionale flyruter Vår dato: 16.11.2016 Vår ref: 201501864-21 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Henrik Seppola Larsen Telefon: +4778963139 Henrik.Seppola.Larsen@ffk.no Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA

Detaljer

Nyhetsbrev september 2014

Nyhetsbrev september 2014 Nyhetsbrev september 2014 KOMPETANSEPROSJEKT Vi har tidligere orientert om et kompetanseprosjekt i regi av Pro Barents som KNH deltar i. Hovedmålsetting for prosjektet er å etablere en velfungerende kunnskapsstruktur

Detaljer

Jobbskygging En dag i arbeidslivet

Jobbskygging En dag i arbeidslivet ELEVHEFTE Jobbskygging En dag i arbeidslivet Arbeidsbok elever 8. trinn Navn 1 2 JOBBSKYGGING - 8 TRINN Arbeidsark 1 HVEM ER JEG? Hvilke adjektiver beskriver dine egenskaper? Her er noen eksempler: Aktiv

Detaljer