Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge årgang 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge. 2 2013 årgang 8"

Transkript

1 Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge årgang 8

2 Innhold Leder Side 4 Side 6 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 En narkoman er ikke noe verdt Behandlingsplasser står ubrukte Hei, dere. Leserinnlegg ROPs ekspertråd i gang med arbeidet NADA-behandling i LAR-Nett Norge «Jævla narkoman» Knust etter avslaget Vil forby Subutex LAR gebyr høyere enn medisinkostnaden llegalt omsatt metadon dreper opptil 50 i året Hvem er vi? Innmelding og omadressering Hei alle sammen! Da var det dags for et nytt blad igjen og vi håper virkelig at dere vil like det! Vi har i år hatt den flotteste og lengste sommeren i manns minne og vi håper dere har nytt den til fulle, hvem vet når vi får en slik sommer igjen. Høsten er over oss og hverdagen likeså, det er møter og konferanser nesten hver uke og vi har hendene fulle her i LAR-Nett Norge. Ukene går som dager og månedene som uker, tiden går forferdelig fort og snart er det vinter brrrr. Fortsett og send oss deres (LAR-brukerenes) historier så skal vi fortsette å trykke dem så langt det lar seg gjøre. Vi ønsker dere god lesning og håper som sagt at dere vil like det! Happy reading! Hilsen styreleder Dag Myhre Utgiver: Brukerforeningen LAR-Nett Norge. Redaksjonen: Ansvarlig redaktør: Dag Myhre Layout: Lars Kristian Larsen Forsidefoto: Trond Arne Ausdal 2

3 Pasient- og brukerombudene Finnmark Tlf.: Troms Tlf.: Nordland Tlf.: Nord-Trøndelag Tlf.: Sør-Trøndelag Tlf.: Møre og Romsdal Tlf.: Sogn- og Fjordane Tlf.: Hordaland Tlf.: Rogaland Tlf.: Hedmark Tlf.: Oppland Tlf.: Buskerud Tlf.: Telemark Tlf.: Vest-Agder Tlf.: Aust-Agder Tlf.: Vestfold Tlf.: Østfold Tlf.: Akershus Tlf.: Oslo Tlf.: Hva kan Pasientog brukerombudet gjøre for deg? Bestilling av flere foldere: Helsedirektoratet v/ Trykksaksekspedisjonen E-post: Tlf.:

4 Nærmere 300 dør av overdose i Norge hvert år. De siste ti årene har 3000 narkomane mistet livet. Politikerne lover ingenting, fordi de vet det vil bli dyrt, mener lederen for stiftelsen Erlik. En narkoman er ikke noe verdt 4

5 - Det virker som de putter oss nederst i bunken, for å gjemme problemet, sier Reidar Blom, mangeårig rusavhengig. Reidar Blom (44) har nettopp vært innom Kirkens bymisjons lokaler i Tollbugata for å få seg et kakestykke og et glass vann. Blom har vært avhengig av heroin siden han var 18 år, og har selv mange kamerater som har mistet livet av overdose. - Det er så mange som har falt bort at jeg nesten har mistet oversikten. Det er bestandig de beste vennene som ryker, sier Blom. Ikke imponert Han er ikke imponert over oppmerksomheten som vies narkomane i politikken. - Det er til å grine av. Jeg får nesten lyst til å gi opp, når politikerne ikke gjør noe for oss, sier Blom. Han har vært innom utallige Nav-kontorer og ruskonsulenter uten å ha lykkes i å komme seg ut av avhengigheten. Gabriella Mathisen (25) har en lang historie med mishandling og barnehjemsopphold bak seg. Hun var tolv år da hun satte sin første sprøyte, og er i dag avhengig av amfetamin. Hun er enig med Blom i at den politiske innsatsen ikke holder mål. Skyhøye dødstall, ingen politisk vilje 269 narkomane dør av overdose i snitt hvert år. Samlet har nærmere 3000 rusavhengige mistet livet de siste ti årene, viser tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning. Svake, fattige og skitne narkomane ikke får plass i den politiske debatten, på tross av de vedvarende skyhøye dødstallene, skriver Anlov Mathiesen i en kronikk på Aftenpostens nettsider. Mathiesen er ansvarlig redaktør og daglig leder i stiftelsen Erlik, som gir ut gatemagasinet =Oslo. - Jeg tror ikke narkomane engasjerer fordi de i opposisjon representerer en saftig kilde til kritikk, mens de i posisjon representerer en voldsom utgift. Politikerne lover ingenting, fordi de vet det vil bli dyrt, sier Mathiesen. - Hvis vi skulle gjort det som virker, ville det kostet enormt på kort sikt. Vi snakker om milliarder for å fjerne køene, få bredden i behandlingsformene og sikre de narkomane skikkelig oppfølging etter avrusning, sier Mathiesen. Løftene brytes - SV gikk ut og lovet det ene og det andre - nå er de ikke interessert lenger. Alt bare smuldrer opp i stortingsmeldinger om rus, og rusløfter som ikke innebærer penger eller konkrete tiltak. Én ting er å ikke oppfylle løftene 100 prosent, noe annet er å ikke gjøre noen ting, sier Mathiesen. - Så store løfter må være tverrpolitiske, hvis ikke står det seg ikke. Det er mye billigere å investere milliarder, sånn som på psykisk helsefeltet, enn å fortsette sånn som i dag. Skyr oss som pesten Mathiesen mener media og befolkningen generelt ikke bryr seg nok, fordi vi tror rusavhengigheten dypest sett er selvforskyldt, og ikke ser mennesket bak avhengigheten. Blom sukker oppgitt når Aftenposten spør ham hvordan folk flest behandler ham på gaten. - De fleste skyr oss som pesten. Det er ikke vanskelig å se at folk ser ned på meg. Jeg kan se at de tenker «der går han dritten der». Vi har tross alt kommet frem til at dette er en sykdom, da må vi få hjelp, ikke bli tråkket på, sier Blom. Skivebom å angripe regjeringen Leder i Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, er enig i at ruspolitikk må settes på den politiske dagsordenen, men mener kritikken mot den sittende regjeringen og SV er ren skivebom. - Disse dødstallene er altfor høye, men å angripe SV synes jeg blir feil: Vi er ett av få partier som har støttet de mer kontroversielle forslagene for å få slutt på disse dødsfallene, sier Lysbakken. Har fått til mye Lysbakken mener Regjeringen har fått til mye på rusfeltet allerede, som de ønsker å følge opp. - Vi har gjennomført en opptrapping innenfor behandlings- og boligsituasjonen, og foreslår en ny, tiårig opptrappingsplan for rusomsorgen i neste periode, sier Lysbakken Overdoser og narkomani har ikke politisk lavstatus, ifølge Lysbakken, men han innrømmer at det kan havne i bakevjen i den politiske debatten. - Det er somatikken og sykehusene som opptar folk flest mest, på bekostning av rus og psykiatri. For oss er det en æressak å være opptatt av feltene som ikke har store lobbyorganisasjoner i ryggen. Høyre: Privatisering vil hjelpe Høyre ønsker å bedre situasjonen til de rusavhengige ved å benytte private behandlingsinstitusjoner, sier leder for Stortingets helse- og omsorgskomité, Bent Høie. - Vi ønsker å bruke den ledige behandlingskapasiteten til å gi behandling til alle som ønsker det. Det er nok kapasitet, men helseforetakene prioriterer ikke å kjøpe det. Derfor ser vi at behandlingsinstitusjoner legges ned, mens rusavhengige dør i kø, sier Høie. Aftenposten 5

6 Behandlingsplasser står ubrukte 6

7 Behandlingsplasser står ubrukte etter at fristbruddene «forsvant». Og rusavhengige får ikke den hjelpen de har krav på. Fagrådet har lenge hatt en bekymring for hvordan ruspasientene er blitt ivaretatt som fristbruddpasienter etter at daværende helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm- Erichsen påla helseregionene å ikke ha fristbrudd. Bekymringen er flere ganger ordet overfor departementet og ikke minst er dette gjentatte ganger tatt opp i Stortinget og under behandlingen av Rusmeldingen. Det har lenge vært spekulert i hvordan fristbrudden så og si over natten tørket vekk. Ikke minst må dette ha vakt undring hos HELFO som har som oppgave å sørge for behandlingsplasser når et fristbrudd er inntruffet. Etter det Fagrådet kjenner til står de fleste HELFO plassene tomme og har gjort det siste året. Misbruk av behandlingsplasser som kunne ha vært i bruk i dagens situasjon. Det burde HELFO også ropt varsku om for lenge siden ikke bare la det «gli ut». Når samtidig ventetiden til blant annet langtidsbehandlingsplasser er ekstrem lang og mye lengre enn det helsetilstanden til den enkelte pasient skulle tilsi, da burde varselklokkene ha ringt for lenge siden langt inn i både helseregion, direktorat og departement. Fagrådet har flere ganger dokumentert og gjort Helse- og omsorgsdepartementet oppmerksom på dette uten at noe tilsynelatende har skjedd. Når det fra Sørlandets sykehus i dag uttales til NRK at Det er en realitet i rusfeltet, både i vår region, Helse Sør-Øst, og i landet for øvrig, at det er en stor mangel på langtidsbehandlingsplasser for rusmiddelavhengige. Det er nok en av de viktigste årsakene til at det er blitt satt såpass lange frister, Ja da burde i alle fall Helse Sør Øst og Helse Nord ha visst dette før de avsluttet avtalene sine med Phoenix Haga og NyBøle samt Finnmarkskollektivet, Fossen Rusbehandling og Langørjan Gård om behandlingsplasser etter konkurranseutsettingen i 2012 og Tvert imot synes de regionale helseforetakene og departementet å være opptatt av å trappe ned/legge ned antall langtidsbehandlingsplasser uten noen som helst analyse eller bruk av data fra pasienthenvisningene. Fagrådet har lenge hatt fokus på ventelister, ventetider og pasientutsatte frister samt fristbrudd også med bakgrunn i mange henvendelser om at pasienter lider under de ordningene som er tatt i bruk for å unngå fristbrudd og bruk av bl.a. HELFO. Helsetilsynet har gitt Sørlandet sykehus to alvorlige avvik etter et gjennomført tilsyn. Det som fremkommer i avvikene kan vanskelig forsåes på annen måte enn at rus- og avhengighetsbehandling utsettes for en økonomisk rammesaldering langt opp i de regionale helseforetakene. Konkurranseutsetting av pasientbehandling i rusfeltet skal ikke kun være et pengespill eller en salderingsoppgave; det skal være å skaffe gode behandlingsplasser i tråd med det behovet som er. Når vi nå er kommet i den situasjonen som Sørlandet sykehus setter søkelyset på i sin uttalelse til NRK bør HSØ komme på banen fort og ta sitt ansvar med øyeblikkelige strakstiltak. Blant annet ved å inngå avtale med Phoenix Hag og be Kirkens Bymisjon i Oslo iverksette drift av NyBøle igjen i avtale med HSØ. Ettersom mangel på behandlingsplasser er et stort nasjonalt problem bør departementet samtidig sørge for at Helse-Nord fortsetter avtalene med Fossen Rusbehandling, Finnmarkskollektivet og Langørjan Gård slik at ikke de også forsvinner ut av behandlingstilbudet fra 1. mai. Det haster å reagere. Samt at HSØ og de øvrige helseforetakene med behov for behandlingsplasser for å oppfylle pasientenes rettigheter bør få øyeblikkelig tilgang på de behandlingsplassene HELFO har stående tomme. Helse- og omsorgsdepartementet eller ministeren kan ikke sitte rolig å se på at et helt behandlingsfelt som langtidsbehandling av rusmiddelavhengige utraderes mens behovene for behandling løses på måter som ingen andre pasientgrupper ville ha funnet seg i, og på tvers av alle vedtatte lover og forskrifter. Fagrådet vil ta opp saken om behovet for strakstiltak i møte med helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre mandag 22. april. Erling Pedersen Leder - Rusfeltets hovedorganisasjon Fagrådet. Men verken de eller departement har valgt å handle, og det bør bekymre alle de som er opptatt av at rusfeltets pasienter skal bli ivaretatt med de samme rettighetene som andre pasientgruppene. Når Støre har uttalt tidligere at det er behov for flere langtidsplasser og det skal komme mer penger til rusbehandling er dette de mest virkningsfulle tiltakene i den oppståtte situasjonen. 7

8 LESERBREV Hei dere! 8 Mitt navn er X, jeg er 34 år gammel og har vært i LAR nå snart i fire år. Før dette hadde jeg kort fra å være hele 16 år på Morfin/Heroin. De første mnd mine i LAR fikk jeg Subutex og Subuxone, selv om jeg hadde en dokumentert Cave (at jeg ikke tåler/allergi) på dette, jeg hadde opplyst om dette og viste kort tid etter oppstart av behandlingen store «røde merker» på f.eks lår og mage pga antagonisten. Det hadde jo selvfølgelig ikke noe å si.(!!) Så fikk jeg omsider starte på Metadon, (som jeg hadde spurt om fra starten og hadde fra før dokumentert positiv virkning på meg), jeg ble henvist til å starte opp med Metadonen på en institusjon og ble sendt til Lillehammer for dette. Da jeg kom frem visste de overhodet ikke noe om dette og grunnen til at jeg var der var da å gå fra Subutex til Subuxone, i følge hva de hadde mottatt fra LAR Fredrikstad. Og jeg skal fortelle dere at når man har gått så mange år på gata og i et slikt miljø, har man vært innom de fleste av behandlere osv osv så det er faktisk INGENTING som overrasker meg når det kommer til dette «behandlingssystemet» som vi per i dag har i Norge. Her er man rett og slett ikke verdt «en dritt» (unnskyld ordbruken!), og det er faktisk slik at innom dette «systemet»har man tapt før man i det hele tatt starter om man ikke er sånn noenlunde oppegående, er ressurssterk og har oppegående folk/familie/venner nok rundt seg. Når jeg kom til Lillehammer og de sa der at dette var for at jeg skulle gå fra Subutex til Subuxone, iht.; LAR Fredrikstad og min konsulent der. Sjokket var ikke akkurat overveldende; «Herregud jeg hadde jo gått som narkoman i 16 år her til lands så litt har jeg da lært». Jeg ble faktisk fortalt av min LAR konsulent at det var for å gå over til Metadon, at jeg måtte legges inn et par tre uker, mine foreldre ble også fortalt det! Men i kjent stil benektet de LAR alt, det hadde hun aldri sagt til noen, at jeg skulle dit for å gå over til Metadon, og var noe jeg «hadde fått for meg». Jeg husker enda hvordan hun lo da jeg ringte og spurte om dette. (Nei da, dette er ikke tatt ut fra en film/parodi eller noe, og dette er faktisk kun starten, jeg har laaangt igjen.) Det endte i hvert fall med at jeg etter noen dager gikk derifra og reiste rett hjem. Etter mye (legg trykk på MYE...) om og men, fikk jeg endelig mer eller mindre mot min konsulents vilje Metadon. Takker enda Gud for den legen som hjalp meg med dette, (Grunnen? Jo for at jeg hadde store røde merker på hele kroppen, mye uvel og oppkast, nerver og angst, alt tilsa at Metadon ville være en mer optimal behandling, også mine forhenværende Epikriser ol viste at jeg hadde tidligere hatt god nytte av metadon (og at Subutex/ Subuxone var jeg allergisk mot), da det hadde blitt utprøvd innenfor forskjellige institusjoner. Min konsulent fortalte mye om sine nerveproblemer og at hun til tider hadde vært så ille at hun ikke engang hadde turt å gå i postkassen. Jeg har det med å «diagnostisere» folk... Og helt mellom oss fortalt, skjønte jeg fort at hun fremdeles var psykisk syk. Det ble jo liksom ikke noe bedre da jeg fikk sms meldinger fra henne om kollegaen som var fet, lat og lite dugelig i sitt arbeid... (Men det er en helt annen sak.) Grunnen til at jeg forklarer så inngående er at helt fra starten av har jeg blitt motarbeidet av min såkalte LAR «konsulent». Og for å gjøre en forferdelig lang historie kort; nå sitter jeg som gjeldsslave pga min behandling i LAR. Til nå skylder jeg Kroner (sekstifemtusenkroner, nei, var ikke skrivefeil) for mine ukentlige urin prøver. Hvorfor? Jo, pga jeg er lite interessert i å bli blandet noe mer opp i et slikt miljø som det er på disse urinprøve avlegning stedene. Der det er kjent at folk kjøper og selger stoff, sitter og sover og sikler mens i det andre øyeblikket er truende og voldelige på disse stedene. I Fredrikstad måtte jeg i min oppstart i LAR innfinne meg to ganger i uka på legevaktens lokaler på dagtid, der alt det jeg nevnte finner sted. Jeg klarte til slutt ikke å «dukke opp» på disse stedene, noe som gikk utover mine resultater i starten. (Dukket jeg ikke opp ble prøven regnet som positiv på ALT...) Jeg forklarte og forklarte til min konsulent at jeg måtte kunne ta disse prøvene på f.eks legens kontor, men; «Nei slike ordninger holder vi ikke på med og tar du ikke disse prøvene der, er det ut av LAR og ut på gata igjen, det er ditt valg det Patrick» husker jeg enda hun sa.. Jeg husker jeg satt og gjemte meg da jeg ofte satt på Karl Johan og tigde penger. Ville jo liksom ikke at venner og bekjente av meg eller min familie skulle se meg og si; «Se der, er ikke det han Patrick, sønn til han...» De siste årene var så grusomme at jeg gjør så godt jeg kan for ikke å tenke på dem. Siden jeg aldri var stort mer kriminell enn å bruke stoff, var jeg veldig mye veldig dårlig. Tror jeg må ha brukt flere år sammenhengende i abstinens. Der de fleste ville gått ut og gjort en kriminell handling for lengst, satt jeg alene med min sykdom. jeg ville jo ikke at andre skulle lide på noen som helst måte for at jeg hadde vært dum å trådd litt feil. I dag arbeider jeg for å etablere meg som landskaps-fotograf, noe som har gått over all forventning siden jeg startet for litt over et år siden. Ting, livet mitt, kunne ikke blitt bedre. For første gang siden -94 er jeg nykter, jeg har heller ikke hatt en eneste Opiatsprekk siden min oppstart i LAR. Jeg har ikke hatt eller har noe sidemisbruk. Og i stedet for å «drikke meg dust» i ny og ne har jeg røyket meg «en bønne» i stedet, med tillatelse fra LAR. (Har det skriftlig!) Det eneste er at jeg

9 ikke har sjanse i havet til å få tilbake sertifikatet mitt pga dette. Røykingen er det som ved siden av metadonen har gjort at jeg ikke har noe som helst russug. Legen min og jeg søkte fylkesmannen i fjor om tillatelse til å få tilbake sertifikatet mitt, legen min skrev i søknaden at det er meget viktig for meg pga mitt yrke som fotograf og min videre rehabilitering at jeg fikk tillatelse til å få det igjen, at jeg følger det som er av avtaler osv osv. Jeg har da aldri mistet det pga beruset kjøring eller noe som helst. Kun pga LAR og medisinen min ble det «midlertidig inndratt» eller hva det nå heter. Ellers har jeg så store problemer med å komme meg ut, pga jeg ikke klarer/tør ta buss eller annen form for offentlig transport da jeg er redd for å møte på enkelte personer fra det gamle miljøet. Nå går jeg på min 8 måned innesperret innenfor husets fire vegger, i fjor sommer hadde vi i hvertfall båten vår som vi brukte mye og var mye/ofte ute på lange turer. Nå lurer dere sikkert på hvorfor jeg forteller dere alt dette. Og grunnen er at jeg som LAR pasient opplever mer motarbeidelse og «motgang» innenfor dette «systemet» enn jeg finner rimelig, er det flere som har det slikt der ute, ja da er det jaggu på tide at noe skjer. Hadde jeg blitt «arbeidet med» like mye som jeg blir «arbeidet mot» hadde jeg vært et helt annet sted nå, og helt sikkert uten LAR som kun har som jobb å trenere mine behov og ønsker. Angående de 65.ooo Kronene jeg skylder legen min og som er i ferd med å gå til rettslig inkasso, pga urin prøvene LAR i første omgang ber meg ta, og i andre omgang sier jeg skal betale for selv, det er en sak jeg har prøvd å få hjelp med i snart halvannet år(!!!) uten gehør fra noen som helst. Nå for det første har fylkesmannen tatt kontakt med meg, de beklaget seg på det sterkeste at ingenting hadde blitt gjort tidligere. De sa også at de hadde opplyst til LAR, at det var svært lite gunstig å sette slike mennesker i sammen på et slikt sted. Noe både min LAR konsulent og Ruskonsulent sa at ikke er tilfelle! av tid til et samarbeidsmøte på SMP Fredrikstad kl Det er ønskelig at din fastlege også stiller på dette møtet «Apoteket stiller også. Du må ta et serumspeil i forkant av dette møtet». Jeg har faktisk meget god kontakt med apoteket og de som arbeider der, og for å være helt ærlig er vel jeg den eneste rusfrie personen som henter medisinen fra LAR der. Da jeg ringte apoteket stilte de seg totalt uforstående til dette. Daglig leder sa til meg at det kan jo være det møtet de har spurt om å få med meg og min fastlege på, men dette var langt ifra noen klage.! De har aldri hatt noe som helst å utsette på meg, oppførsel og alt annet har alltid vært strålende. Det dette dreier seg om er at jeg ofte er syk, dvs. jeg våkner midt på natten og kaster opp ustanselig. Da jeg har noen ganger problemer med å holde på mitt metadon og kaster denne opp, tar jeg da en ny en for å klare å bli frisk/abstinentfri. Dette har jeg og min fastlege en avtale om og apoteket har alltid vært underrettet. Apotekets leder sa til meg at de bare lurte på om dette var en «lovlig/tillatt» ordning, det var det enste. I brevet som er adressert til meg og min lege står det noe annet; «flere klager mottatt fra apoteket». Snakket forresten akkurat med fylkesmannen om dette og de sa også at det hørtes «meget merkelig ut» og at de ville trodd dette dreide seg om f. eks trusler/dårlig oppførsel el. Ikke en slik ting som det faktisk er! Jeg har vært i kontakt med leder på SMP Fredrikstad angående bytte av LAR «konsulent» for ca et år halvannet siden, og svaret var at dette var ikke lov! At dette IKKE lot seg gjøre! Min LAR konsulent har flere ganger sagt på AG møter at hun er fullt og helt dekket opp av leder ved SMP... Hun (leder) har også sagt at det er vanlig at vi i LAR som velger selv å ta Urin Prøvene på f. eks legens kontor må betale disse selv! Det er ingen som forstår seg på dette og jeg ledes ut i en vei som jeg var så redd for å falle ut på igjen, er jeg redd. som ser et mønster i dette!?? Hadde jeg «skulket» mine avtaler på den måten hun gjør, (som så og si aldri dukker opp til AG møter) hadde jeg vært på gata bokstavelig talt for lenge siden og så godt som død! Det ikke bare virker som slike personer som min LAR «konsulent» står meget støtt med bred støtte fra sin leder og lignende, det er jo så og si umulig å «komme noen vei med en slik klage» eller innsigelse, det går faktisk kun utover meg selv sier jeg dette «systemet» imot, for faktum i Norge anno 2013 er at i slike tilfeller/ saker er «hevnen søt» for den som sitter høyest! Og på bakgrunn av min fortid er det dessverre ikke jeg som sitter der, tvert imot, jeg er på bunnen av alt og alle og har ikke stort å si. Ikke engang når det gjelder min egen rehabilitering. En siste ting; Jeg hører stadig om andre i LAR andre steder i landet som får forskjellige tilbud om alt fra utdanning, kurs til annen aktivitet og tilrettelegging. Ikke bare tilbud om Subutex/Subuxone eller Metadon. Stemmer dette? I så fall er det en ting jeg ALDRI har hørt snakk om fra min LAR «konsulent» og synes det er rart om at det finnes forskjellige tilbud /alternativ. (????) Dette sender jeg til dere i LAR Posten i et siste håp om at dere vet hva jeg kan gjøre når det er slikt som dette!? Det er også mulig jeg sender en kopi til Fylkesmannen ol. Jeg håper jeg kan få litt hjelp av noen mennesker som vet hvordan et liv i LAR kan være, som f.eks dere i LARposten. Vennlig hilsen X I natt har jeg ikke sovet så mye som ett sekund, i går fikk jeg nok et overraskende brev fra min godeste «LAR konsulent/ psykolog» hvor det står sitert; «På grunnlag av flere klager fra apoteket er det satt Fra min start i LAR har jeg blitt trenert og motarbeidet, og når jeg skal prøve å få tak i min «konsulent» er hun enten syk eller har et sykt barn, mao hun er ALDRI å treffe. Er det virkelig slik at det er bare jeg 9

10 10 ROPs ekspertråd i gang med arbeidet Av Kjersti Skar Staarvik Her er rådet sammen med representanter for Nasjonal ROP-tjeneste. Foto: Kjersti Skar Staarvik Representanter for en rekke organisasjoner deltar i rådet, som skal være et formelt rådgivende organ for kompetansetjenesten. En hovedoppgave for Nasjonal kompetansetjeneste ROP er å stimulere og bidra til implementering av: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. Etter oppdrag fra Helsedirektoratet har tjenesten de siste årene hatt ansvaret for et nasjonalt implementeringsprosjekt rundt denne retningslinjen. Som en del av dette prosjektet har tjenesten de to siste årene etablert og drevet en arbeidsgruppe bestående av representanter fra til sammen 10 brukerog interesseorganisasjoner og 5 profesjonsorganisasjoner innenfor rus- og psykisk helsefeltet. Arbeidsgruppens primære formål har vært å bistå i å planlegge, utvikle og gjennomføre forskjellige implementeringstiltak knyttet til denne retningslinjen. 16 medlemmer Implementeringsprosjektet er nå avsluttet, men erfaringene har vært så gode at man har valgt å gå videre med en tilsvarende gruppe. Arbeidsgruppen hadde til sammen seks møter. Nå er gruppen omdøpt til ekspertrådet. Det har 16 medlemmer, og skal være en arena hvor kompetansetjenesten, bruker, pårørende og interesseorganisasjoner, stiftelser, sosiale entreprenører og profesjonsorganisasjoner kan dele erfaringer, drøfte, og diskutere sentrale tema innenfor feltet samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, forteller rådgiver i Nasjonal ROP-tjeneste, Thomas Kulbrandstad. Skal være med å sette dagsorden Målet er blant annet at representanter for brukerne kan være med på å sette dagsorden, og ikke komme for sent inn i prosessene. Et kompetanseløft hos pasientene vil kunne ha stor betydning for hele rusfeltet. Det å styrke brukeren er den alle viktigste måten å få implementert kunnskap på hos ansatte i rusfeltet og psykisk helsevern. Dernest er det også sentralt å få redusert stigma mot disse gruppene, sier leder for kompetansetjenesten, Lars Lien. Bidrar med innspill og forslag Ekspertrådet skal holdes orientert om kompetansetjenestens virksomhet. Det skal komme med innspill, vurderinger, synspunkter og konkrete forslag i forhold til aktuelle problemstillinger, veivalg og prioriteringer knyttet til kompetansetjenestens virksomhet. Rådet møtes to ganger i året, og leder fra ROP-tjenesten vil delta på møtene. Ekspertrådet består av representanter for følgende organisasjoner: A-larm Fast representant: Erik Torjussen Vara: Jan Ivar Ekeberg Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Fast representant: Jon Storås Vara: Heidi Hansen Foreningen for human narkotikapolitikk Fast representant: Arild Knutsen Vara: Heidi Horgen prolar Fast representant: Ronny Bjørnestad Brukerforeningen LAR-Nett Norge- Fast representant: Dag Myhre Marborg Fast representant: Wibecke Årst Vara: Vidar Hårvik Organisasjonen Barn av rusmisbrukere Fast representant: Marius H Sørensen-Sjømæling Landsforbundet mot Stoffmisbruk Fast representant: Kari Sundby Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse Fast representant: Dag Morken Vara: Anne-Grethe Terjesen Mental Helse Fast representant: Karl Olaf Sundfør Vara: Siri Bråtan Retretten Fast representant: Rita Nilsen REHABpiloten Fast representant: Lise Aasmundstad Den norske legeforening Fast representant: Harald Sundby Norsk psykologforening Fast representant: Ragne Gjengedal Vara: Harald Aasen Norsk sykepleierforbund Fast representant: Bjarte Sælevik Vara: Svein Roald Schømer-Olsen Fagforbundet Fast representant: Kristin Skogli Vara: Rita Benjaminsen

11 NADA-behandling i LAR-Nett Norge Av Kjersti Bratlien LNN. NADA er et standardisert akupunkturprogram, hvor 5 akupunktur nåler settes i hvert øre. Behandlingen varer fra minutter. LAR-Nett Norges NADA behandlere: NADA er effektiv på flere områder. Behandlingen forbedrer konsentrasjonen, evnen til å kommunisere, evnen til å lytte, innta ny kunnskap, hukommelse, refleksjonsevne og å endre på destruktive tanker. Vi som gir NADA-behandling hører ofte at uro og angst minsker momentant. Russug avtar. Når vi gir Nada til mennesker med angst og uro vil ofte oppleve behandlingen som beroligende, mange sovner under behandlingen. Flere forteller at de blir mer avslappet, konsentrert og bevisst sitt problem. NADA gjør deg ikke sløv og likeglad, men fører til en avslapning som gir en fokusert og løsningsorientert tenkning. Er du trøtt og likegyldig kan du med NADA oppleve å få ny energi og vitalitet. Rita Lund Tar i mot på kontoret i Tønsberg, adressen er Stensarmen 3A, ikke torsdager. Du kan ringe henne på dagtid og avtale time. Telefon Kjersti Bratlien Kjersti tar i mot hjemme foreløpig Gjøvik linna 1430, 2862 Fluberg, men kan også komme hjem til deg, dersom du bor i dette området. Hun treffes på telefon Cathrin Larsen Cathrin oppsøker og behandler med NADA hjemme hos deg i Larvik om rådet. Du kan ringe henne på telefon og avtale hjemmebesøk. Ann-Heidi Andersson Tar imot på kontoret i Steinkjær, men kan også komme hjem til deg. Hun treffes på dagtid på telefon Adresse til kontoret er: Otto Sverderupsvei 1, 7716 Steinkjær. 11

12 Jævla narkoman! Skrevet av Hendrik R. de Voogd 12 Kapittel 4 Høst. Flein sesong. Den høsten jeg ble kjent med en av de sprøeste menneskene jeg til dags dato har møtt. Han var ikke farlig i ordets forstand, men han var autist. Og som andre autister var han helt genial på visse områder. bare at dette begrensa seg til alt som sa pang, svindel, å narkotika. Han var to tre år yngre en meg, og hadde ingen venner. Virka ikke som det plaga han, å han søkte ikke vennskap heller. Han var typen som du gikk sammen med, og snudde du deg ti sekunder for å prate med noen, så var han borte. rommet hans var helt utrolig anlagt, med alt slags våpen, å terrarier med slanger å kryp. Over Internett handla han alt mulig utrolig, og fikk Rohypnol fra utlandet rett i postkassa, handla med faren sin visa kort. så var det å ringe banken, utgi seg for å være faren sin, å avbestille kontoutskriften. Sist jeg hørte om han, så hadde han fått tak i en liten tønne med TNT sprengstoff i pulverform, å dessverre måtte garasjen bøte for det. Blåst til pinneved, med en støvsuger rør hardstappa med TNT, litt sement å en lunte. Ingen kalte han ved navn. han ble kalt sirup, fordi han virka så utrolig treig på alt mulig rart. Men det var snarere tvert om. Vi fikk høre om hvor man fant fleinsopp av den eldre garden med rusmissbrukere. Problemet var bare at uro patruljen sto og venta med varebilen sin akkurat der man starta å gå over jordet. vi måtte vasse en time i myr å skau, bare for å komme til jordet usett. Første gang vi gikk og leita, kunne vi ikke finne en sopp på mange timer. Før vi fant en enslig sopp på en ku ruke, å så fort vi så den, så vi plutselig tusenvis. Den magiske soppen som gjemmer seg om morgenen, og om kvelden, å bare er å finne midt på dagtid, når frosten slipper bakken og sola titter fram. Vi hadde gått å omtrent snubla i fleinsopp uten å se de, før den ene. Folk som er ivrige fleinplukkere vet hva jeg prater om. Flein er en skinnsyk tripp. når du tror det er over å du føler deg normal igjen, så tar det ikke lange tiden, før du er langt over alle hauger mentalt igjen. Å når du begynner bli sliten, å endelig tror det er slutt, så fortsetter den å kaste deg ut i det ene villere en det andre. Men det er det eneste rusmiddelet, som har fått meg til å få kink i lattermusklene i magen, å mista pusten, grinende mens jeg lo. Å det av den enkle grunn at vi hadde tatt en titt på klokka, og sett at vi bare hadde stått på samme plass i fire minutter. Vi lo så vi rulla på bakken, og skreik av smerte i magen, bare av en titt på klokka. Jeg takla flein veldig dårlig, men det skal det ha, takler du flein, takler flein deg, og kan være riktig så morsomt. Jeg å lillebroren min jonis, liss, å sirup hadde plukka flein så lenge vi fant de en hel dag. Vi gomla i oss to hundre stykker hver, når kvelden meldte seg. En stund gikk det greit. Vi gikk og hørte gresset hviske, trærne knake, den lilla himmelen bli gul å rosa, alle blader på trær ble til krystalliserte bilder. Vi gikk langs toglinja i Heggedal, hvor mange av askers rusmisbrukere oppholdt seg, å opp til en demning like ved. Der traff vi to av den eldre garden som hadde tent bål, og satt å røyka hasj. de fyra oss opp, å uten noen form for planlegging å prating begynte de å tukle med det stakkars hue mitt til de grader. Noe så simpelt som at en av de ba meg holde en flaske samtidig som han tok den til seg igjen å den andre ba meg holde en genser og gjorde det samme. Om å om igjen, å jeg ble så stressa at jeg tilslutt skreik uten å forstå hvorfor. Jeg skjønte ikke flippen. Sirup hadde gått for å finne ved, å vi fant han ikke igjen før dagen etter. Plutselig gikk hele turen i vranga for meg. Å plutselig kom en flyktig tanke, om hvor teit absolutt alt var, å at det egentlig bare var å gjøre det slutt. Kaste seg foran toget. jeg så bilder på netthinna mi, av venner, å de så utrolig idoter ut. Store tenner, å lange føtter, å dette.. Det her var ikke noe vits. Kunne ikke finne meg i å bli lurt sånn, av det som het *livet*. Får være måte på. Jeg sa ingen ting om mine tanker, men det var første gang jeg virkelig tenkte på å ta livet mitt. Jeg var taus, men tankene slo meg ned en etter en. Hele tanke registeret var satt på drøm, å bilder fløy mot meg i en skinnsyk fart, å tankene gikk alt for fort. Jeg greide ikke ta tak i en eneste tanke å holde på den, å det fine biblioteket, jeg hadde sett for meg at hue mitt var, var plutselig rasert, å alle hyller hadde velta. Turen gikk over tilslutt, men noe var ikke riktig. Jeg hadde skrudd hodet mitt av knaggen med fleinsopp, å nå var det hengt tilbake feil vei. Jeg greide ikke slutte tenke, å tanker malte rundt i et vilt tempo hver dag. Jeg ble tausere en vanlig, og sa absolutt ingen ting. Røyka jeg hasj sammen med folk, måtte jeg tenke igjennom hva jeg skulle si. Å alt jeg følte å si virka dumt, så jeg la det bak meg. Etter en stund begynte jeg å føle meg pressa fordi jeg ikke sa noen ting i det hele tatt, å at DET virka dumt. Plutselig kunne jeg le brått, høyt å ukontrollert, av min egen tanke strøm, men jeg lot meg ikke le. Jeg kvelte latteren på midten, fordi å le virka dumt, å den lyden jeg hadde sluppet ut, virka så utrolig dust å, plutselig så jeg min noia i alle øyne rundt meg som så på meg. Så jeg måtte ofte bare gå vekk. Liss tok jeg

13 Hei alle sammen som dere kanskje husker hadde vi i tidligere nummere av LARposten et kapittel av Jævla narkoman. Her kommer kapittel fire i denne serien. Kos dere med lesningen! som en selvfølge. Hun var alltid der. Å jeg fortalte henne alltid hva som var galt. Ofte tror jeg at det var den klaginga som ødela for oss. Den mystiske harde personen jeg hadde vært ble bytta ut med en soft tøffel med angst for alt som var her i verden. En stund etter det, skjedde det som skulle forvandle mitt liv for alltid. Jeg ringte henne. Hun var ikke hjemme, jeg kunne ikke møte hun, hun kunne ikke si hvor hun var. Noe var veldig galt. Jeg hørte den lille gneldrebikkja hennes bjeffe en gang i bakgrunn før hun la på. Hun var hjemme!! Jeg tok på meg skoa i en fart, og brukte femten minutter på en tur som vanligvis tok en halvtime å gå. Ingen lukka opp da jeg ringte på, men jeg fant verandadøra åpen. Allerede i gangen skjønte jeg tegninga. Jeg så skoa til en jeg hadde ansett som en god kamerat, fra lier, og hørte dusjvannet treffe gulvet i etasjen over meg. Jeg gikk opp og hørte gjennom døra, at de dusja sammen, lo og fleipa. Hjertet mitt knuste. Jeg slo i døra og skreik. et sekund trodde jeg at jeg skulle drepe begge to, men da hun åpna å så på meg med de nydelige øynene hennes, bare knakk jeg totalt. Hvorfor faen har du bare gått rett inn her? Hva faen er det for en unnskyldning grein jeg? hva faen??? Jeg gikk uten flere ord, å de begynte ringe meg. Jeg svarte ikke, å plutselig fikk jeg en SMS fra han karen, om at jeg måtte møte han, for vi måtte prate om vennskapen vårt. Vennskap??. for en idiot. jeg begynte å fantasere om å drepe dem. Etter tre dager hvor jeg hadde sittet på rommet mitt, og hørt på Eminem med sangen kim, på repeat. Tre dager.. Greier enda ikke høre den sangen. Å sitte med en liten kniv og snitta hull på fingeren min, og skrevet på ark med blod, som jeg hang opp over hele rommet mitt. Etter tre dager med det tok jeg telefonen, når liss ringte, og klikka så totalt at hun skjønte noe kom til å skje. Jeg gikk gråtende ut i garasjen og fant tau. Fant bare en ganske kort stump, men det fikk holde. gjennom tårevåte øyne bandt jeg tauet i trappa i andre etasje, og lagde en heller klønete knute med løkke på andre sia. tauet var for kort, men der å da tenkte jeg ikke. Jeg var som en robot, og greide ikke slutte det jeg drev med, eller å slutte å grine. Første knuten gikk til hælete etter jeg hadde hengt der i noe som virka som en evighet, å jeg kjente store brannsår på halsen min etter gnuring fra tauet. Jeg rakk ikke knyte knute nummer to før politiet knuste ruta på vaskeromsdøra, løp inn og kasta seg over meg. De hadde kommet seg dit på syv minutter. liss hadde i hvert fall gjort en ting ut av instinkt så godt hun kjente meg, og ringt politiet etter samtalen. Hun skjønte hvor det bar. Jeg ble henta av en ambulanse og kjørt til Bærum sykehus. Der ble vi møtt av foreldrene mine som var blitt kontakta, å en lege, som skulle skrive meg inn på Blakstad sykehus etter han hadde undersøkt om jeg hadde noen truende skader i halsen. Ikke faen. Jeg skreik jeg skulle drepe han, og stakk fort som beina bar meg. Kasta meg inn i en taxi som stod utenfor og ringte Liss. Jeg ankom asker, for å møte hun, men hun hadde ringt politiet, å jeg ble arrestert, og kjørt på Blakstad så fort jeg gikk ut av taxien. Helt utrolig nok, slapp jeg ut av Blakstad etter en dag. Sinnsykt. Jeg søkte trøst hos en venn som bodde i Lier, og begynte å gå fra Heggedal til Lier om natta. Det er et godt stykke. En kveld jeg var virkelig nede, sa han bare, NÅ! er det nok. kom her. Før jeg visste ordet av det hadde jeg en sprøyte med amfetamin i armen å han trakk opp blod å trøkka stempelet i bunn. Når man sniffer amfetamin, må man krangle seg til smaken som skal ned mens du sakte blir rusa.. Når du skyter amfetamin, så puster du smaken ut samtidig som propellen begynner gå amok.. Det var noe helt vilt med den opplevelsen, å jeg visste.. Visste så utrolig godt, at dette var noe jeg ikke kom til å greie legge fra meg. Jeg var søtten år gammel. Fortsettelse følger.. 13

14 Knust etter avslaget Av Torunn A. Aarøy Ti dager etter 40-årsdagen kom svaret som Siv Tove Pedersen hadde fryktet. Hun får ikke stå i kø for å få nye lunger. - Jeg er bare helt knust. Akkurat nå vet jeg ikke hva jeg skal tro eller tenke, sier Siv Tove Pedersen. I en rekke artikler har Bergens Tidende skrevet om Siv Tove Pedersen fra Bergen. Hun blir nektet å stå i kø for lungetransplantasjon fordi hun går på metadon. I vår ble håpet tent på nytt da Pedersen fikk advokathjelp til å føre saken sin. Det førte til at Helsetilsynet ba Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å se på saken på nytt.1 De ga også beskjed om at det hastet for pasienten å få et svar. Var alene Men først fredag kom svaret fire måneder senere. Fylkesmannens konklusjon er at «pasienten har fått en forsvarlig vurdering av sin rett til nødvendig helsehjelp». Alene i en omsorgsbolig i Oslo fikk Siv Tove beskjeden hun hadde fryktet aller mest: Fylkesmannen endrer ikke vedtaket. Han viser til Rikshospitalets begrunnelse: At Siv Tove går på metadon er i seg selv nok til at hun kan avvises fra å stå i kø for nye lunger. «Dersom pasienten i fremtiden stabilt vil klare seg uten LAR i et år, kan pasienten henvises på nytt, og sykehuset må foreta en ny vurdering av om pasienten har rett på nødvendig helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven», skriver fylkeslege Petter Schou i sitt svar. - Jeg har ikke så lang tid igjen. Legene vil jo ikke engang ta meg av metadon, sier Pedersen, som har sin egen blogg2. Også helseministeren har måttet svare for hennes situasjon. - På denne dagen drar jeg alltid i kirken og tenner et lys for mamma. At beskjeden kom i dag var på den verst tenkelige dagen for meg, sier Pedersen, som for tiden bor i en omsorgsleilighet på Kampen i Oslo. Pedersen har vært pleiepasient det meste av de fem siste årene. Med bare 12 prosent lungekapasitet igjen trenger hun ekstra oksygen 24 timer døgnet. De siste årene har hun gått på metadon uten en eneste sprekk.4 - Det virker også som om Fylkesmannen blander sammen retten til helsehjelp med retten til å stå i kø. Det er selvfølgelig nødvendig å prioritere mellom lungepasienter fordi det er begrenset med tilgjengelige organer, men det tilsier ikke at man skal ekskluderes fra køen. Det er jo i køen at de skal ivareta ressurser og prioriteringer mellom de som trenger nye lunger, sier advokatfullmektig Josefin Engström i advokatfirmaet Schjødt, som har tatt denne saken gratis for Pedersen. Blir dårligere Hun ønsket seg et prinsipielt svar på om alle LAR-pasienter kan ekskluderes fra lungetransplantasjon på generelt grunnlag - Vi hadde ønsket oss en helt ny og konkret vurdering av saken hennes, men her har de bare vurdert om den tidligere avgjørelsen var riktig, sier Engström. De siste månedene har Siv Tove Pedersen merket at helsen er blitt merkbart dårlige. Nå er hun nok en gang rammet av en lungebetennelse den niende i år. - Respektløst I forrige uke sendte Pedersen et brev til fylkeslege Petter Schou, som har avgjort saken hos Fylkesmannen. Hele brevet kan du lese på Pedersens blogg: jeg-vil-leve.com/5 «Din avgjørelse vil ha alt å si for min fremtid. Mitt liv ligger i dine hender. Alt håp om å bli frisk avhenger av om jeg får komme inn i donorkøen. Jeg er så spent og håpefull nå og det knyter seg i magen min hele tiden og jeg har problemer med å få sove fordi jeg ikke klarer å stenge av tankene», skriver Pedersen. - Jeg er 40 år. Fremtidsutsikten er et par år som pleiepasient. Jeg kan ikke fatte det, sier Pedersen. Bergens Tidende har bedt fylkeslege Petter Schou om en kommentar til saken, men har så langt ikke fått svar. 14 På morens siste dag Avgjørelsen kom på dagen 26 år etter at moren tok sitt eget liv. Da var Siv Tove 14 år. I brevet står det: «Fylkesmannen finner således ikke grunn til å gi medhold i klagers anførsel om at metadon ikke kan likestilles med stoffavhengighet.» - Vi skal diskutere saken med Siv Tove og se hva vi gjør videre, sier Engström. Bergens Tidende

15 Vil forby Subutex Av Anne Grete Storvik Dette er på nåværende tidspunkt et forslag og er ikke virkelighet (enda)! Bivirkningnsnemnda råder Statens legemiddelverk til å avregistrere buprenorfin monopreparater i LAR. Bivirkningsnemnda er bekymret for utstrakt bruk av Subutex og dels generika - såkalte buprenorfin monopreparater - og vil at legemidlet ikke lenger skal brukes i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Norge. Stanset salget i Sverige I november i fjor stanset Sverige salget av Subutex, som brukes mot heroinavhengighet, på grunn av faren for misbruk. Statens legemiddelverk har ennå ikke tatt stilling til den klare anbefalingen fra Bivirkningsnemnda: Vi har ikke tatt stilling til dette, og vi ser at det er et klart råd. Vi vil ta en vurdering på hva vi skal gjøre, sier Hilde Samdal ved Seksjon for legemiddelovervåking i Legemiddelverket. Samdal er for øvrig sekretær for Bivirkningsnemnda. Buprenorfin kan misbrukes ved at tablettene løses i vann og injiseres. Konsentrasjonen i blodet blir da høyere enn ved inntak av tabletter gjennom munnen. Misbruk ved injeksjon er forsøkt motvirket i Suboxone som også inneholder motgiften naloxon. Lekker til det illegale markedet Det har lenge vært kjent at buprenorfin fra LAR lekker ut i det illegale markedet. Ifølge tall fra Reseptregisteret er det en høyere andel pasienter som behandles med monopreparatet enn kombinasjonspreparat som Suboxone. - Leger føler seg presset Bivirkningsnemda skriver at forskrivere også føler seg presset til å forskrive Subutex. Dette presset er vanskelig å motstå så lenge de nasjonale retningslinjene åpner for at pasientene skal ha rett til å bytte behandling og monopreparatet er godkjent til behandling i LAR. Det var produsenten av Subutex, Reckitt Benckiser Pharmaceuticals (RBP), som i samarbeid med svenske myndigheter stanser distribusjonen av legemidlet i Sverige i fjor høst. Sluttet å distribuere til Sverige De valgte da å slutte å supplere markedet med Subutex i Sverige av hensyn til tredjeperson. Produktsjef Eskild Aasbeg i RBP sier at selskapet her i Norge har registrert rådet fra Bivirkningsnemnda. Vi er enig i begrunnelsen, og vi forstår at dette kommer opp. Samtidig peker vi på at vi har et annet alternativ, som er Subuxone, sier han til Dagens Medisin. 15

16 LAR gebyr høyere enn medisinkostnaden 16 UFORSTÅELIGE GEBYRER: Vi får stadig fler fakturaer der gebyrene er høyere enn prisen på legemiddelet, sier avdelingsleder Kari Bussesund ved Avdeling spesialiserte ruspoliklinikker. Hun mener gebyrkostnadene går ut over LAR-pasientene. I dag finnes det ingen takster som bestemmer prisen apotekene kan kreve for å utlevere LAR-legemidler. Stadig oftere må helseforetak betale mer i gebyr enn for selve Det foreligger ingen nasjonal takst for utlevering av LAR-medikamenter på apoteket. Dermed er det store lokale prisvariasjoner: Mens én aktør krever 80 kroner for såkalt utlevering uten tilsyn og 150 kroner med tilsyn, krever en annen kjede 50 kroner per utlevering uavhengig om den foregår med tilsyn eller ikke. Apotekene vil ikke oppgi pris Samtlige apotekkjeder nekter å opplyse overfor Dagens Medisin om størrelsen på gebyrene de tar. Men eksempler Dagens Medisin har fått tilgang til, viser at gebyrer for å gi pasienten dosen med hjem, kan variere fra 630 til 2480 kroner for én måned. Flere eksempler avslører stor variasjon i pris og omfang: Pasient som får Subutex: Medikamentkostnad på 1039,20 kroner. Her ble det krevd gebyr på 5200 kroner. Pasient som får metadon: Medikamentkostnad på 2399,60 kroner. Her ble det krevd gebyr på 2960 kroner. Dyrere enn medisinen Ved Oslo universitetssykehus forteller Kari Bussesund, avdelingsleder ved Avdeling spesialiserte ruspoliklinikker, at de stadig får flere fakturaer hvor gebyrene er høyere enn prisen på legemiddelet. Hun anslår at gebyrene utgjør rundt 30 prosent av utgiftene til LAR-legemidler. Det er klart at det går en grense for hvor mye man kan betale. Dette går ut over den andre driften, som oppfølging, rehabilitering psykologer og lignende. Vi får ikke ekstra penger for å betale gebyrene, sier hun. Regulering! Apotekene skal selvfølgelig ha gebyr for ekstra arbeid med overvåket inntak av legemidler, men hvorfor apotekene tar gebyr ut over dette, er vanskelig å svare på. Legemidler til en pasientgruppe pålegges ekstragebyrer uten at det enkelte apotek kan redegjøre for oss hva helseforetakene betaler for, sier Bussesund. Vi ønsker en regulering. Hvorfor apotekene har lagt seg til å ta gebyrer for utlevering uten tilsyn, og i standgjøring som håndtering av resept og å sette på navnelapper er uforståelig. Dette gjøres jo til alle pasientgrupper, sier hun utleveringer i året Rundt 30 prosent av utleveringen av LAR-legemidler skjer under tilsyn, og litt under 50 prosent av alle utleveringer skjer i private apotek. Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf) har estimert at 2,6 millioner døgndoser med LAR-legemidler utleveres hvert år, hvorav halvparten fra private apotek. Dette innebærer rundt utleveringer i året til 7000 pasienter. Apotekforeningen har flere ganger advart om at kampen om å slippe å betale for utleveringskostandene, skaper store ulikheter i utleveringsordningen. Foreningen hevder at dette i praksis virker mot normalisering og setter pasientrettighetene på sidelinjen. Privat aktør ber om prisregulering Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, mener det er selvsagt at det skal være en nasjonal takst for en tjeneste som staten finansierer: Vi mener det er mest ryddig å ha et statlig organ som fastsetter innhold og takst for hva tjenesten koster, sier Tysnes, som minner om at det har gått syv år siden departementet satte ned en arbeidsgruppe som skulle ta opp blant annet denne problemstillingen. Og før jul deltok vi i et møte om dette i Helse- og omsorgsdepartementet. Det er ingen som har argumentert mot dette, men det skjer altså ingen ting, sier han. Må få betalt I tillegg til betaling for legemidlene, må apotekene få betalt for overvåking av legemiddelinntak, mener Tysnes. Det er også nødvendig med kompensasjon for tiden som går med til å administrere LAR-pasienter. På samme måte som legene må apotekene få betalt for kontakt om LAR-pasientene med øvrig helsetjeneste. Det er vanskelig å forstå hvorfor staten ikke vil ha takster her. Vi minner også om at vi er en privat aktør som ber om en prisregulering, noe som også vil være mer ryddig for oss. Vi ønsker en pris som reflekterer jobben som gjøres, sier Tysnes. Anne Grete Storvik

17 Illegalt omsatt metadon dreper opptil 50 i året Helge Waal, professor emeritus ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf ), anser det som sannsynlig at en fast nasjonal takst for utlevering og klargjøring av LAR-legemidlene og regulering av behandlingen vil begrense lekkasjer og misbruk. Problemet er knyttet til at LAR-medikamentene er omsettbare legemidler, som kan gi til dels store inntekter for pasientene samt å gå til folk som ikke er tilvent. Derfor har vi mellom 30 og 50 dødsfall hvert år som stammer fra illegalt omsatt metadon, sier Helge Waal. Normalisering Apotekene er i en posisjon der de ikke forhandler om gebyrer som ikke er lovpålagt, men bare forlanger. Vi har ikke mulighet til å forhandle, så apotekene kan gjøre som de vil. Systemet betaler mer for utlevering enn for selve medisinen. Det er for mange apotek som krever ulike gebyrer, uansett om pasienten får medikamentet med tilsyn eller ikke. I Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet fremheves det at man skal tilstrebe normalisering. I normaliseringsbegrepet ligger det at man skal bruke apoteket til utlevering, mener Waal. LAR-forskrift skulle hindre lekkasje Problemet er at dette er et uregulert område der apotekene ikke er godkjent som forhandlingspartner. Det er vanskelig å drive denne behandlingen uten faste og klare retningslinjer, sier han. I LAR-forskriftens 7 heter det blant annet: «Av hensyn til samfunnet for øvrig, er det adgang til å vektlegge behovet for å hindre lekkasje av legemidlene til det illegale markedet, og hindre at legemidlene inntas av andre enn pasienten selv». Anne Grete Storvik 17

18 Lokalavdelinger for Brukerforeningen LAR-Nett Norge Administrasjon LNN Kontor: Stensarmen 3a Tønsberg Postadr.: Postboks 1206 Trudvang, 3105 Tønsberg Telefon: / Faks: e-post: Daglig leder: Karen Lise Følling Sykemeldt Styreleder/fung. daglig leder: Dag Myhre Mobil: e-post: Nestleder: Kjersti Bratlien Mobil: e-post: Organisasjonssekretær: Rita Lund Mobil: e-post: Kontaktpersoner: LNN-Asker/Akershus Kirsti Lie Mobil: e-post: Postadr.: Postboks 369, 1372 Asker LNN-Bergen/Hordaland Karen Lise Følling Sykemeldt Øystein Jørgensen Mobil: e-post: Kontor: Øvregate 25 Postadr.: Øvregate 25, 5003 Bergen LNN-Dokka/Nordreland Cecilie Slåttvik Mobil: e-post: LNN-Søndreland Kjersti Bratlien Mobil: e-post: LNN-Kongsberg/Buskerud Christer Nysæther Mobil: e-post: LNN-Larvik Cathrin Larsen Mobil: e-post: LNN-Lillehammer/Oppland Alf Gjørlihagen Mobil: e-post: LNN-Oslo Kontakt administrasjonen: Telefon / e-post: LNN-Stavanger Yngve Benning Mobil: privat e-post: LNN-Stord Øyvind Eikeland Mobil: e-post: Postadr.: Postboks 707, 5403 Stord LNN-Trønderlag Ann Heidi Andersson Mobil: e-post: Postadr.: Otto Sverderupsvei 1, Steinkjær Kontor: Otto Sverderupsvei 1, Steinkjær LNN-Tønsberg/Vestfold Dag Myhre Mobil: e-post: Postadr.: Postboks 1206 Trudvang, 3105 Tønsberg Kontor: Stensarmen 3a Tønsberg 18

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det nye livet Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det var sankthansaften 1996 og vi skulle flytte neste lass fra den gamle leiligheten til det nye huset. Tingene sto klare og skulle

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Kjersti Annesdatter Skomsvold. Meg, meg, meg

Kjersti Annesdatter Skomsvold. Meg, meg, meg Kjersti Annesdatter Skomsvold Meg, meg, meg Om boken: Jeg er sikker på at du vil føle deg bedre om du skriver ned det du er redd for, sier mamma. Du får liksom kvittet deg med det som er vanskelig. Kan

Detaljer

«Å avslutte LAR eller redusere dosen vesentlig? Jo visst er det mulig!»

«Å avslutte LAR eller redusere dosen vesentlig? Jo visst er det mulig!» «Å avslutte LAR eller redusere dosen vesentlig? Jo visst er det mulig!» Rapport fra intervjuer med pasienter i Tyrili som har avsluttet substitusjonsbehandlingen eller redusert medisindosen vesentlig.

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Kristina Ohlsson. Steinengler

Kristina Ohlsson. Steinengler Kristina Ohlsson Steinengler Om forfatteren: KRISTINA OHLSSON er en av Sveriges fremste barnebokforfattere og sammenlignes ofte med Maria Gripe. Steinengler er en frittstående fortsettelse av Glassbarna

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1470-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det er grytidlig morgen

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

PÅRØRENDESTEMMER KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR

PÅRØRENDESTEMMER KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR PÅRØRENDESTEMMER Landsforbundet Klikk å redigere Mot tittelstil Stoffmisbruk KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR PRIORITERINGER I FOREBYGGENDE INNSATS Universelle tiltak som retter seg mot hele befolkningen antas

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Mannen som ikke var en morder

Mannen som ikke var en morder Hjorth/Rosenfeldt Mannen som ikke var en morder Oversatt av Håvard Syvertsen 1 Mannen var ikke noen morder. Han holdt fast ved det mens han slepte den døde gutten nedover skrenten: Jeg er ikke noen morder.

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

Denne boken anbefales å lese

Denne boken anbefales å lese Denne boken anbefales å lese TRENIKKENE var et lite folk laget av tre. Alle var de skåret ut av treskjæreren Eli. Verkstedet hans lå oppe på en topp med utsikt over landsbyen. Alle trenikkene var forskjellige.

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep)

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep) BURN THIS av Lanford Wilsen I INT. STUDIO - MORGEN Telefonen ringer. kommer inn i rommet i en av s bådekåper. lager seg en kopp kaffe i den åpne kjøkkenløsningen. Pale tar opp telefonen. TLF SVARER (Larrys

Detaljer

Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var klar til å springe og følte meg at jeg klarer det og jeg kunne klare mer. Jeg følte også at jeg er helt frisk som fis ( sånn sies det i polen når man er frisk, altså frisk som en

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

SINE Kris? Er du våken? KRISTOFFER. SINE (Jo, det er du vel.) Bli med meg til København. KRISTOFFER. SINE Jeg vil at du skal bli med.

SINE Kris? Er du våken? KRISTOFFER. SINE (Jo, det er du vel.) Bli med meg til København. KRISTOFFER. SINE Jeg vil at du skal bli med. GOOD WILL HUNTING By Ben Affleck og Matt Damon WILL / SKYLAR/ Kris og Sine har hatt et forhold ei stund. Dette er en scene som gjenspeiler hvor vanskelig det kan være å ta det neste skrittet. Sine ønsker

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme.

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme. VEPSEN Av: William Mastrosimone En tilsynelatende uskyldig misforståelse utvikler seg til et psykologisk spill mellom Hanne og inntrengeren Robert, som ender i et stygt voldtekstforsøk. Hanne er i leiligheten

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line.

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line. Sprekke-hemmelighet Line leker med Emma og Eva i friminuttet. De har det morsomt helt til Emma hvisker noe til Eva. Er det sant?! roper Eva. Emma nikker. Helt sant. Ikke si det til noen. Æresord, lover

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis Steinengler 1. Det begynte med statuene i hagen til mormor. De var fire stykker og så ut som en familie. To barn og to voksne. Laget av hard, grå stein. De sto i en liten ring med ryggen mot hverandre.

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

LiMBO (28.11.2015) Iver Jensen og Hanna Suni Johansen. (+47) 900 46 367 iver.gunvald@gmail.com www.iverjensen.com

LiMBO (28.11.2015) Iver Jensen og Hanna Suni Johansen. (+47) 900 46 367 iver.gunvald@gmail.com www.iverjensen.com LiMBO (28.11.2015) Av Iver Jensen og Hanna Suni Johansen (+47) 900 46 367 iver.gunvald@gmail.com www.iverjensen.com 1. INT. PASIENTROM, PSYKIATRISK SYKEHUS KVELD (23) står og ser ut av vinduet. I vinduet

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Barry Lyga. Game. Oversatt av Fartein Døvle Jonassen. Gyldendal

Barry Lyga. Game. Oversatt av Fartein Døvle Jonassen. Gyldendal Barry Lyga Game Oversatt av Fartein Døvle Jonassen Gyldendal Til Kathy. Endelig. Del én 3 spillere, 2 lag Kapittel 1 Hun hadde skreket, men hun hadde ikke grått. Det var det han kom til å huske, tenkte

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være.

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. REPORTASJEN NYGÅRDSPARKEN må flytte Drømmer fra parken Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. Tekst: Elise Kruse Foto: Jan

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer