w enighetsbladet BORE ORRE KlEPP FRøylANd OG ORSTAd N r. 6 J u l e n å r g a n g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "w enighetsbladet BORE ORRE KlEPP FRøylANd OG ORSTAd N r. 6 J u l e n 2 0 0 9 4 2. å r g a n g"

Transkript

1 enighetsbladet Bore Orre Klepp Frøyland og Orstad N r. 6 J u l e n å r g a n g

2 Klepp kyrkjelege fellesråd Klepp kyrkjekontor Besøksadresse: Kleppvarden 2, 4352 Kleppe Postadresse: Postboks 101, 4358 Kleppe Telefon: Telefaks: e-post: e-post Menighetsbladet: Heimeside: Organ for Klepp Prestegjeld. Kjem ut 6 gonger i året. Redaksjonskomité: Einar Egeland Anne Håkonsholm Ingrid Lotsberg Norås Framsidefoto: www Layout: Linda Aanestad Trykk: Olsson as Postadresse: Menighetsbladet - Postboks Kleppe - Telefon: e-post: Bankgiro: Neste nummer kjem ut i begynnelsen av februar. STOFF MÅ LEVERAST INNAN 12/01 Surf innom eller Der vil du finne mykje nyttig informasjon. Velkomen! 0 Kontortider Måndag, tysdag og torsdag: Onsdag: og (etter avtale) Fredag: Frøyland og Orstad kyrkjekontor: Besøksadresse: Orstadbakken 33, 4355 Kvernaland Postadresse: Postboks 43, 4356 Kvernaland Telefon: Heimeside: Kontortider: Tysdag og torsdag: Bore kyrkje Soknerådet, Nikolai Homme Frøyland og Orstad kyrkjelyd Soknerådet, Sigve Klakegg Klepp kyrkje Soknerådet, Svein Olav Nesse Orre kyrkje Soknerådet, Bjørn Borgen Telefonliste ansatte: Namn Direktenummer Privat Kyrkjeverge, Johannes Byberg Sr Sekretær, Åsa Sande, Sekretær, Ingunn D. Aandal Sokneprest, Andreas Haarr Sokneprest, Åsmund Steinnes Sokneprest, Arnt Askildsen Prest, Jarle Minnesjord Prest, Frode Helvig Organist, Laila Gravdal Organist, Ove Byberg Organist, Arne Hadland, Musikalsk leiar, Hilde Svela Diakon, Henny Lie Sandve Kateket, Karsten Wilhelmsen Degnes Menighetspedagog, Kjersti Olimb Salte Ungdomsarbeidar, John Lende Ungdomsarbeidar, Daniel Lyngstad Kyrkjetenar, Ketil Arne Terning Kyrkjetenar Bore, Johannes Byberg jr Kyrkjetenar Orre, Marit Hetland Kyrkjetenar, Sveinung Overøye Klokkar Bore, Terje Idsø Klokkar Orre, Bjørn Borgen Klokkar Orre, Knut Terje Noraberg Dagleg leiar Frøyland og Orstad, Bjarne Lemvik MenighetsbladeT

3 Katekethjørnet 0 0 Nå har jeg hatt den store glede av å få være kateket på Klepp i 5 ½ år. Jeg har opplevd ting jeg aldri trodde jeg ville få oppleve. Gud har gjort så mange store ting og Han har vist at Han er større enn vi kan fatte. Jeg har møtt ungdommer som har vært langt nede og som på utrolig vis har kommet seg opp og kan fortelle historier om styrken de har fått fra Gud. Jeg har opplevd hundrevis av ungdommer som kommer til forbønn og legger fram livet sitt, i håp og i tro på at Gud skal bryte inn og hjelpe dem. Jeg har opplevd massevis av konfirmanter som tar viktige steg i livet sitt og bekjenner Jesus Kristus som Herre. Jeg har opplevd oppturer og nedturer, men i bunn har jeg opplevd en kjærlig Far som gir og gir og gir, på underfullt vis. Jeg er først og fremst takknemlig for at Gud kan bruke meg. Jeg vet at jeg har fått et kall til å være i kontakt med ungdom og jeg digger det! Du vet liksom når du er på rett plass. Å få sette seg ned og ta seg tid, så man kan få bety en forskjell i en tenåring sitt liv, betyr ubeskrivelig mye for meg. Vi har vært vitner til store ting på Klepp de siste årene, men vi har en lang vei å gå. Gud har enda mer for oss både kjærlighet og utfordringer! Det er mange tenåringer som fortsatt går rundt uten å vite at de er utrolig høyt elsket! Tenk om alle ungdommer på Klepp kunne våkne opp og tenke: Lurer på hva Gud har for meg i dag?. Tanken og drømmen slipper ikke taket i meg og jeg gleder meg til å se hva Gud vil fortsette å gjøre på Klepp! Gleder meg til å ha deg med på teamet, enten som forbeder eller som deltaker eller gjerne begge deler! Ønskjer du nokon å snakka med? Du er velkomen til å ta kontakt med prest og diakon for samtale. Diakon Henny Lie Sandve tlf Sokneprest Andreas Haarr (Klepp) tlf Sokneprest Åsmund Steinnes (Bore) tlf Sokneprest Arnt Askildsen (Frøyland og Orstad) tlf Prest Jarle Minnesjord (Orre) tlf Prest Frode Helvig (Klepp Stasjon) tlf Menighetsbladet 3

4 Den nye diakonen Henny Lie Sandve (58) heiter ho, den nye diakonen vår. Ho er Hillevågsjente og fortel om beitande dyr og akebakkar rett utfor barndomsheimen, i stor kontrast til det hektiske bylivet som i dag dominerar den sterkt veksande bydelen. Siste åra har ho vore busett på Bryne saman med mannen og det yngste barnet som fortsatt bur heime. Henny har nesten tjue år bak seg som misjonær i Japan og opplever det å vere diakon i Norge som ei fortsetting på tenesta ho stod i der. Det handlar om menighetsbygging, undervisning, evangelisering og diakoni. Dei fem siste åra har ho vore tilsett som diakon i Sola og har i denne tida teke diakoniutdanning på deltid ved Diakonhjemmet i Oslo. - Eg søkte meg til Klepp fordi det var kortare arbeidsveg, seier ho. - For meg er det meiningsfullt å vere diakon. Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste. Det tenkjer eg er ein forståeleg måte å forklare diakoni på. Diakoni er ord om Guds kjærleik omsett i handling. Menneske har behov for omsorg. Eit sentralt spørsmål for meg er er: Korleis møte behova i dag? Vi har mange ressursar og det skjer mykje. For meg er det viktig med samarbeid der det er naturleg. Kyrkja spelar på lag med mykje som er organisert i samfunnet ellers. No held eg på og sonderar terrenget. Mykje bra skjer rundt om i kyrkjelyden: besøksteneste, sorgarbeid, samlingar for psykisk utviklingshemma etc. Eg vil bruke tid på å verte kjent i Klepp og undersøke kva dei fire ulike sokneråda vil på det diakonale området. Klepp prestegjeld er stort og samansett. Behova kan vere ulike frå sokn til sokn og dei må sjølve vere med på å forme arbeidet. Mi oppgåve er å vere ein ressurs og ein pådrivar i det diakonale arbeidet. Eg ønsker ikkje å bruke mykje av tida mi til papirarbeid, men vil omsette Guds kjærleik i handling gjennom å delta det pulserande livet og kvardagen til menneska. Kyrkjelyden omfattar mange som ikkje er aktive i kyrkjelege samanhengar. har livserfaring og røynt litt sjølv trur eg er god ballast å ha med i arbeidet som diakon. - Det er snart jul. Kva tankar gir det deg? - For min del er jul prega av glede og takksemd. Gud sjølv kom til jord, gjennom Jesus Kristus, for å frelse oss. Han vart menneske som oss og levde mellom oss. Han kom for å gi liv og håp. Dette er stort og verdt å feire! - Er det noko du vil seie til lesarane av menighetsbladet? - No er eg her! Ta gjerne kontakt med meg! Har du behov for ein samtalepartnar så har eg tid til deg! Mange vil eg møte gjennom ulikt organisert arbeid som til dømes sorggrupper og kontakt med etterlatte, men eg er open for og avhengig av at menneske tek kontakt. Eg verken kan eller vil gjere ting på eiga hand, vi må gå saman. Vi ønsker Henny velkommen i mellom oss og Guds signing over tenesta! - Kva er du opptatt av Henny, kva brenn du for som menneske? - At eg sjølv har møtt Jesus som min frelsar har prega livet mitt og valga eg har gjort. Ingenting betyr meir for meg enn det Jesus gjer. Det gjennomsyrar den eg er både som diakon og privat. Eg er Guds barn og har ein himmel over livet mitt i kvardag og høgtid, store ting og små ting. Noko som eg set stor pris på er å gå ute i naturen. Det gjer eg dagleg og kan også gå lengre turar når situasjonen tillet det. Eg trives i møte med nye menneske og er opptatt av at det kan bety mykje å snakke med andre i ulike livssituasjonar. Av og til kan det vere godt å ha ein nøytral person å opne seg for. I mitt eige liv har eg erfart dette og eg vil gjerne vere der for andre som har behov for nokon å snakke med. At eg 4 MenighetsbladeT

5 Blåtur for Klekkere og konf.ledere Vi føler oss privilegert som får lov til å bruke masse tid sammen med utrolig mange gode ungdommer! I konf.lederarbeidet vårt har vi per dags dato med oss 93 ungdommer fra 15 år og oppover KLEKK: 53 stk og Konf.ledere 40 stk. Det var for disse vi ønsket å lage en fest, for å vise at vi setter pris på dem og for å inspirere dem til å fortsette tjenesten for Jesus. Døgnet Nov arrangerte vi derfor en Blåtur og det ble kjempekoselig! Fredagskvelden var vi på Vinterhagen på Jærhagen og hadde festmiddag med taler og hattekåringer. Lørdag dro vi til Hommersåk, gikk opp på Lifjell og spiste i Riska kirka. Takk til alle travle tenåring som gir av tiden sin for å stå i en kjempeviktig tjeneste for Gud! Ord og - i Klepp kyrkje onsdag 16. desember kl Tema: Kjærlighet Orgel: Laila Gravdal Kantoriet synger Tekstlesar: Ingrid Lotsberg Norås Gratis inngang! Ord og tonar i 2010: 20. januar, 17. februar og 17. mars Arr: Klepp sokneråd Menighetsbladet 5

6 Jul - med alle sanser! Klepp stasjon kyrkjelyd skal i år sette opp en julevandring i lokalene i stasjonsbygningen på Klepp stasjon. I to uker i desember skal vi gjøre stasjonen om til et sted der mennesker i alle aldere kan oppleve juleevangeliet med alle sanser. Det blir lukter, lyder og stemninger som vil være med å hjelpe oss til å koble oss til det fantastiske som hendte julenatt. Det blir som en tidsreise. Reisen begynner i venterommet, der alle som vil få kan lage seg en papirengel. Så tar tidsmaskinen oss med til innskrivingen i Betlehem, til hyrdene på marken, de vise menn fra Østerland, og til slutt helt til barnet i krybben. Da er vi i det innerste av stasjonen, og i kjernen av juleevangeliet. Julevandringen er lagt til rette slik at skoleklasser kan komme på dagtid, og familier eller andre grupper kan komme på kveldstid. Det er lagt enkelt til rette for at de som kommer selv går inn i enkle roller. Det er ikke en forestilling med skuespillere vi inviterer til, men en vandring i et landskap der vi selv blir deltakere. Julevandringen på stasjonen er åpen for alle tirsdag 15. og torsdag 17. desember fra kl Velkommen til en annerledes juleopplevelse. Because This Child Was Born... En annerledes julekonsert Hege Eldøy Salte m/musikere Orre kyrkje 5.des kl Fri entré. Offer til Åpne dører Anbefalt voksne

7 Treet som ber lys ved juletid Då det vart kjent i verda at Frelsaren vår skulle verta fødd, var det nokre tre som la ut på vandring til Betlehem. Først gjekk eit fikentre, så eit oljetre, og det tredje og siste var eit grantre. I tusen år eller meir vandra dei, for dei ville vera framme i god tid til den heilage stunda var inne. Undervegs hende det av og til at trea kvilde, og då synte dei fram gåvene dei bar med seg. Fikentreet hadde famnen full av søte frukter, og oljetreet bar prektige oliven. - Men du? Kva har du å by verda sin Frelsar? spurte dei grana. Då tagde grana. For ho visste at konglane ikkje var noko å sette fram på borda åt menneska. Fiken- og oljetreet hadde ikkje alltid vore bestevener. Men no vart dei vel forlikte, for det kunne dei saktens vera einige i, at dei to var noko meir enn eit nåletre. Endelig stod dei framføre døra, og no skulle dei fram for krubba og legge ned gåvene sine. Fikentreet gjekk først og la fruktene sine i fanget på Maria. Oliventreet bøygde den knortete stammen så Josef kunne presse olje av fruktene. Begge trea vart hjartelig takka og prisa. Så skulle grana fram. Ho kjende seg så inderleg fattig der ho stod med dei tørre konglane sine. - Eg har ikkje etande frukt å gi, sa ho, men kan eg vera til noko nytte, gir eg heile meg sjølv. - Om du ikkje ber frukt, så skal du frå no av bera lys for Barnet, sa Maria. Og ho tok eit vokslys og festa det på ei av greinene til treet. Slik gjekk det til at nettopp grana vart treet som ber lys ved juletid. Dan Lindholm oversett av I. L. Norås Menighetsbladet 7

8 Dåpsklubben TRIPP TRAPP jubilerer Av Ingvild Drolsum Sandnes og Lena Skattum Dåpsklubben TRIPP TRAPP fyller 10 år i 2009 og vokser stadig. Jubilanten har det veldig bra, smiler daglig leder, Cecilie Holdø. Hun forteller at TRIPP TRAPP-klubben høsten 2009 teller rundt medlemmer. I det tallet ligger det en årlig stigning siden vi startet opp, smiler Holdø. Så langt i jubileumsåret har klubben fått rundt 200 nye medlemmer. Hva slags mål og visjoner har du for TRIPP TRAPP? Klubben tilbyr produkter til hjemmet som barn og foreldre kan bruke sammen. De kan lese, lære og undre seg over innholdet i bøkene, lytte til CDene og se DVDene i fellesskap. Vi ønsker å videreformidle bibelfortellinger til barna, men også å presentere de gode skjønnlitterære fortellingene til dem. Holdø mener skjønnlitterære fortellinger kan formidle at verden består av mer enn det vi kan ta og føle på. Å hjelpe barn til å leve livet og finne meningen med det det er teologi på sitt beste, sier hun. TRIPP TRAPP ble feiret med en stor hagefest på IKO 9. juni. Det var sceneprogram med kjente artister, barn, foreldre og representanter fra klubbens samarbeidspartnere. Vi vil bruke året til å vise fram klubben vår, slik at flere foreldre oppdager den, og ser at et medlemskap kan gjøre kristentroen levende i hjemmet. Fortellinger, musikk, samtale og ritualer som lystenning, aftenbønner og lignende er små aktiviteter som vil kunne styrke fellesskapet i familien, og dessuten gi troen en plass i barnets hverdag, sier Cecilie Holdø. Se for mer informasjon. 8 MenighetsbladeT

9 Engelen kom med budskap om glede en glede for alt folket Tekst: Kjersti Olimb Salte / Foto: Ingunn D Aandal Vi har tent lyset vårt og sunget velkomstsangen vår. Dåpsskolen på Kleppe 2009 er godt i gang og i dag handler det om englene, gjeterne og Jesusbarnet. Vi reiser til Betlehem og der møter vi gjeteren Benjamin (Kjersti). Han er ennå ganske forundra over alt som skjedde natta før. Det er mye han lurer på. Benjamin forteller om engelen som snakket, det kjempestore englekoret og om da han satt i stallen og så og så på den lille gutten i krybba. Han undret seg på hva som skulle skje når gutten ble stor. Det var noe med glede, en glede for alle folk, for det hadde engelen sagt. Vet du noe mer? spør Kjersti. Flere rekker handa i været og mange vet noe. Neste gang skal vi lære mer om hva som skjedde med Jesus. Snart er alle barna i gang med å lage engler. Konsentrasjonen er stor når de limer på paljetter i mange forskjellige farger. To mødre er gode hjelpere og til slutt holder alle stolt opp hver sin engel. Et helt kor av engler på dåpsskolen! Våren 2010 blir det dåpsskole for1.klassinger på Bore/Vasshus, Tu/Horpestad og Orre. Følg med for du får brev i posten!

10 Ønskebrønn I djupna av ein brønn ligg draumar som ventar på å gå i oppfylling. Salimatou Abdoulaye har ein stor draum for den vesle dotra si. Kvinner over heile Afrika er plaga av hovudverk og nakke- og ryggsmerter som resultat av eit liv med tung bør på hovudet. Kirkens Nødhjelp arbeider saman med partnarane våre for å finna betre alternativ: -Når du set ein 20 liters vasstank på hovudet, kjennest det som om du set han rett på hjernen, seier Salimatou. Livet er blitt ein kamp mot upålitelege naturkrefter for folk i Sahel, beltet som skil det subtropiske Afrika frå Sahara. Dei siste åra har vore prega av auka temperaturar, uregelmessig regn og kortare regntid. Det gjer at avlingar slår feil, vasstanden i elvane går ned og brønnar som er gravne ut for hand, tørkar ut. I Doye er det dei yngste kvinnene si oppgåve å henta vatn. Før brønnen blei bygd midt i landsbyen, var det ofte ein heildagsjobb: -Vi kunne bruka heile morgonen på å leita etter vatn og likevel gå tomhendte heim, seier 20 år gamle Salimatou Abdoulaye. Dei gjekk opp til tre kilometer til ein stad der det var vatn, berre for å koma fram tørste og slitne og finna ein tørr brønn eller eit vatn som vinden hadde fylt med sand. -Det var ei stor påkjenning, særleg for dei som i tillegg til vatn bar barn på ryggen. Det hende at nokre blei så utmatta at dei blei sjuke og sende til sjukehus. Eg hugsar det hende eg kollapsa då eg kom heim og orka korkje å eta eller drikka, seier ho. Kamp mot tid og temperatur Midt på dagen kan gradestokken krypa opp mot femti grader på det varmaste i områda rundt Bagnadi. Ein gjennomsnittleg person treng då 15 liter drikkevatn per dag. Leitinga etter vatn tok fullstendig overhand for mange av dei unge kvinnene. - Mange hadde ikkje tid til å ta vare på borna sine, vi var så opptekne av å finna vatn, minnest Salimatou. Det hende oftare og oftare at dei blei nøydde til å gå heim for å laga lunsj før dei fekk henta vatn. Det hardaste arbeidet starta likevel når dei fann vatn. Dei færraste kan gå tre kilometer med 20 liter på hovudet utan å få hovudverk. Nytt liv Datoen er sirleg innskriven i sement på brønnen. Det blei ein dag som fullstendig endra livet til kvinnene i denne landsbyen. Dei hadde fått ein ny brønn. Brønnen er et samarbeid mellom innbyggjarane i landsbyen, partnarorganisasjonen GRAIP og Kirkens Nødhjelp. GRAIP har fleire prosjekt i området for at lokalfolk kan få sjanse til å tilpassa seg dei uventa endringane i naturen. Kort tid etter at brønnen stod ferdig, blei Salimatou Abdoulaye gravid med det første barnet sitt: -No har vi nok vatn, ikkje berre til drikke og matlaging, men også til å vaska oss. Det inneber at vi kan ha betre hygiene både for borna våre og oss sjølve. Vi slepp å bli sjuke så ofte, seier ho. Vatnet i brønnen er også mykje sunnare å drikka enn det dei før fann i elva og i handgravne brønnar. Draumar for dotra Berre hovudet til fire månader gamle Belquisa stikk opp over tørklet som knyter henne til mora sin rygg. Ho har augo halvlukka og blir dyssa i søvn til mora sine rolege, rutinerte rørsler. Belquisa er på ryggen heile tida. Når vatn skal hentast, frukost skal lagast, kle skal vaskast, korger og vifter skal flettast og det skal hentast meir vatn. - Draumen min er at Belquisa skal utdanna seg til å bli lege, seier Salimatou som sjølv aldri har gått på anna enn koranskule. Eg veit ikkje om ho klarar det, men ein må våga å drøyma dei store draumane. Som ei kvar mor ønskjer eg det beste for barnet mitt seier Salimatou Abdoulaye. Ho meiner at ingenting er umogleg så lenge ein tenkjer positivt. I Mali kan vatn frå en brønn gje von og 10 MenighetsbladeT

11 Ønskebrønn: Før gjekk mesteparten av dagen til Salimatou Abdoulaye bort til å leita etter og henta vatn. Brønnen blei starten på eit nytt liv. Eit rolegare liv. Meir tid til å ta seg av born og heim og til å tena til livets opphald. Foto: Greg Rødland Buick Ønsk deg gaver som forandrer verden til jul i år. Ønskeliste Geit! Pengene fra salget av gavene går til de som trenger det mest! Gavene fås kjøpt på internett hos eller ring (kl. 08:30-15:30) Vann! Handlenett! Takk for gaven! Gris! Menighetsbladet 11

12 Bore-speidarane sitt Etiopia prosjekt På heimstaden min i Etiopia er det svært få kristne. Det er stort sett muslimar som bur der. 80 store og små har vorte kristne og sakna ei kyrkje dei kan samlast i. Speidarane i Bore ville gjerne vera med å byggja ei kyrkje for dei. Hausten 2007 begynte pengane å rulla inn. Kyrkja er så godt som ferdig. No held dei på å støypa golv og tetta sjølve veggane. Godt ,- kr har gått med. Framleis er det ting som bør gjerast. Dei treng m.a. benkar, gjerde rundt eigedomen og rom til barnesamling. Sjølv om alle ting ikkje er på plass, er Katta Sherkeno Kyrkje likevel til stor velsigning og glede for dei kristne i området. Me takkar Borespeidarane som står bak prosjektet med økonomisk støtte og Bore kyrkje som gjennom speidarkollekten gir bidrag slik at dei kristne får draumen sin oppfylt! Dette kyrkjebyggprosjektet vert formidla gjennom Roba Utviklingsfond som på fjerde året organiserer Alternativ julegåve. På heimesida kan du lesa om dette. Alternativ julegåve-pengane går til: Katta Sherkeno Kyrkjebygg skule-prosjekt ungdommar på internat treplanting dyrehandel til fattige familiar Du bestemmer sjølv den summen du vil gje. Kvart øre går til det formålet du vil støtta, og du vil få tilbakemelding om prosjekta. Gå gjerne inn på nettsida vår og les meir. Ring om du lurer på noko! Konto nr Tusen hjerteleg takk for støtte! Wako Roba 12 MenighetsbladeT

13 Menighetsweekenden Helga som delte oktober og november var nesten åtti store og små fra Bore menighet på Weekend på Horve. Tema for weekenden var engasjement. Og engasjement var det ikke mangel på. Med latter og glede fikk engasjementet fritt utløp. På fotballbanen, i klatrestativ, bål og grill, og gjennom underholdning og festligheter. Men også engasjement i troen på Gud fikk vokse frem i samlinger, møter og Gudstjeneste. Ja for det ble plass til både skjemt og alvor på weekenden. Men så ble det også god anledning til å bli bedre kjent med andre i menigheten. Ja, engasjere seg i andre, lytte og lære. En glad gjeng kunne reise hjem etter helga både nærmere Gud og nærmere hverandre. Arvid Kaspersen Diger lavvo med bål, pølser og god stemning. Utfordringer og spenning i naturen. Torjus tar utfordringen. Nattverd hører med til Gudstjenesten og overrekkes fra Herren av Åsmund og Nikolai. Gudstjeneste med fremføring av Fadervår med musikk og uttrykk gjennom bevegelser av Lars Martin, Lars Audun, Simen, Kalle, Torjus og Andreas (ikke på bildet). Kreativ underholdning, her med Jens Kåre. Torjus senior og Torjus junior måler lungekraften. Menighetsbladet 13

14 Nasjonalt Bønneråd januar 2010 Finn ut hvor det er åpent bønnested i ditt fylke; Se Juletre sjølvhogst Velkomen til merking/hogging av finaste edelgran i Nordsjøv Torleif Hodne tlf Kari, Torstein, Lars Martin Velkommen til Julekonsert i Klepp kyrkje søndag 13/12 kl Lucia-opptog ved Kor Teater Elever frå Klepp Kulturskule Skulekoret frå Jæren folkehøgskule Klepp Damekor Klepp Mannskor Allsang Gave i år går til Kreftomsorg Rogaland Arr. Klepp Bygdekvinnelag og Klepp sokneråd En juleopplevelse på kjøpet Solavegen 450, i Klepp kommune Ove , Marit , Johannes Vi åpner årets sesong lørdag 21.november. Salg av gravpynt, kranser, pilprodukter og dekorasjoner m.m. Merk ditt juletre som du henter før jul (selvhogst eller ferdighogde tre) Julemarked med div. gaveartikler og desember. Ridning for barna. (Kun helger kl ) Grillhytta er åpen for medbrakt grillmat i helgenes åpningstider Åpningstider: Lørdager kl.10-18, søndager kl mand.-fred. kl For andre tidspunkt, ring gjerne for avtale. 14 MenighetsbladeT

15 STOR MESSE- OG BASARHELG PÅ TU For 39 år siden ble Tu barneklubber startet i heimen til Elna Barane på Tjøtta. Elna og tre andre ildsjeler var de første lederne. Det var en jenteforening som strikket og broderte mot en årlig basar. Intensjonen med å samle jentene var at de skulle lære mer om Jesus og bli kjent med misjonen. I 1977 startet to gutteklubber i to andre heimer. Og etter et par år ble det så mange barn som ville delta at de måtte flytte til «bomberommet» på Tu skule. Velviljen har alltid vært stor fra skolen sin side, og samarbeidet har vært godt. Antall barn har nå i mange år ligget på ca 100, og det har trolig aldri vært med så mange som nå. Klubbene er fordelt på 4 grupper: femåringer, 1-2 klasse, 3-5 klasse og 6-7 klasse. Så onsdagene fra til 8.00 står jubelen høgt i taket på Tu skule. Et klubbmøte forløper omtrent slik: andakt, hobby og utlodning. Den største gruppa koser seg ofte med noe spisende utenom spill. Da det minket på håndarbeidsiveren og kravene til kvaliteten på gevinstene økte, ble det startet en kvinneforrening: Tu kvinneforrening, som på mange måter ble en støtteforening. Så nå går en stor messe- og basarhelg av stabelen hvert år andre helga i november. Klubbene og foreningen er tilsluttet Det norske Misjonsselskap, og det er de som forvalter pengene som kommer inn. Foreldrene er med og gir gevinster og er veldig positive. Takknemligheten er stor for velviljen fra dem og bygda ellers. Faktisk finns det familier der tredje generasjon nå går på klubb. Det har vært mange ledere opp gjennom åra. De som er ledere nå har vært det i en årrekke, 2-3 av dem i hele år. Elna har holdt koken heile tida. De ønsker seg svært gjerne fornying og forynging. Samtidig føler de det som et privilegium å få være med på den lille åkerlappen. Neste år, på farsdagshelga, feirer klubbene 40 år. Da vil de ønske velkommen «gamle» medlemmer på fredagskvelden. Og de håper at det skal bli en storslagen jubileumshelg. Tekst: Else Marie Hodne Foto: Einar Egeland Menighetsbladet 15

16 Gudstenester Klepp kyrkje Bore kyrkje Orre kyrkje (Alle gudstenester startar kl der anna ikkje er oppført) Familiegudsteneste med dåp. Utdeling av 4-årsbok, avslutning av dåpsskulen, Amigos deltek. Arne Berge, Laila Gravdal. Offer kyrkjelydsarbeidet Tomasmesse med nattverd. Bønevandring. Andreas Haarr, Arne Hadland Gudsteneste med dåp. Søndagsskule. Jarle Minnesgjord, Laila Gravdal Jula i ord og tonar. Andreas Haarr, Laila Gravdal. Nattverd. Offer menighetsarbeidet kl Familiegudsteneste, offer Kirkens Nødhjelp. Skulekorpset deltek. kl Andreas Haarr, Laila Gravdal. kl Høgtidsgudsteneste. Dåp. Klepp Mannskor. Andreas Haarr, Laila Gravdal. Offer ny kyrkje på Klepp kl Felles midtnattsgudsteneste i Klepp kyrkje. Åsmund Steinnes. Laila Gravdal Gudsteneste, nattverd. Andreas Haarr, Laila Gravdal Lovsangsgudsteneste. Nattverd. Andreas Haarr Familiegudsteneste. Utdeling av barnebibel til 4-åringar. Andreas Haarr Gudsteneste, dåp. Andreas Haarr Gudsteneste, nattverd. Åsmund Steinnes Lovsangsgudsteneste. (Alle gudstenester startar kl der anna ikkje er oppført) Høgmesse. Nattverd. Jarle Minnesjord og Ove Byberg. Offer til Modum bad/senter for sjelesorg. Sundagsskule Familiegudsteneste. Dåp. 4-årsbok. Junhild Frøyshov, Torunn Renate Bore, Åsmund Steinnes og Ove Byberg. Offer til Menighetsarbeidet Me syng jula inn. Offer til det nye lydanlegget. (20. des. er det ikkje gudsteneste) Julaftan: Tre gudstenester: kl 14.00, kl og kl Åsmund Steinnes og Ove Byberg. Offer til Kirkens Nødhjelp Høgtidsgudsteneste. Dåp og nattverd. Åsmund Steinnes og Ove Byberg. Offer til Presteskulen i Meiganga, Kamerun. (27. des. er det ikkje gudsteneste) kl Felles midtnattsgudsteneste i Klepp kyrkje. Åsmund Steinnes. Laila Gravdal Høgmesse med nattverd. Åsmund Steinnes og Ove Byberg Høgmesse med dåp. Åsmund Steinnes og Ove Byberg kl Kulturkvelds G2 Nattverd: Tema: Et liv i ydmykhet 1. Pet. 5,1-14. Åsmund Steinnes og ove Byberg med orkester og forsangarar Familiegudsteneste. Dåp. Junhild og Torunn Renate, Åsmund og Ove. (Alle gudstenester startar kl der anna ikkje er oppført) kl s.i advent. Gudstjeneste med dåp. Prest Andreas Haarr og organist Arne Hadland. Offer Familie og Medier kl Familiegudstjeneste. Korpset og barnekoret i Orre deltar. Offer til Kirkens Nødhjelp kl Høymesse. Gudstjeneste med dåp. Offer til menighetsarbeidet kl Gudstjeneste med dåp. Prest Jarle Minnesjord og organist Arne Hadland kl Gudstjeneste med nattverd. Prest Jarle Minnesjord og organist Arne Hadland kl Felles midtnattsgudsteneste i Klepp kyrkje. Åsmund Steinnes. Laila Gravdal Gudstjeneste med dåp. Prest Jarle Minnesjord og organist Arne Hadland Gudstjeneste med nattverd. Prest Jarle Minnesjord og organist Arne Hadland. Kirkeskyss Klepp Kyrkje: Ring Pauline Braut tlf Orre Kyrkje: Ring Astrid Voll tlf Frøyland og Orstad Kyrkjelyd: Ring kontoret: tlf MenighetsbladeT

17 Tekstane 2. søndag i advent, 6. desember 2009: Luk 12,35-40 Joel 3,3-5; Hebr 10, søndag i advent, 13. desember 2009: Matt 11,11-19 Jes 40,1-8; 2 Pet 1, søndag i advent, 20. desember 2009: Joh 3,26-30 Jes 40,9-11; 1 Pet 1,10-13 Julaften, 24. desember 2009: Luk 2,1-14 Mi 5,1-4a Juledag, 25. desember 2009: Joh 1,1-14 Jes 9, ; Hebr 1,1-5a 2. juledag (Stefanusdagen), 26. desember 2009: *Apg 7,52-60 Jes 50,4-7; Matt 10,32-39 Søndag etter jul, 27. desember 2009: Joh 1,16-18 Jes 2,2-5; Kol 2,8-10 Nyttårsaften, 31. desember 2009: Joh 14,27 Klag 3,22-26; 2 Pet 3,13-15a Nyttårsdag (Jesu navnedag), 1. januar 2010: Matt 1,20b-21 Sal 103,13-18; Hebr 13,5b-8 Kristi åpenbaringsdag, 3. januar 2010: *Luk 2,41-52 Sal 72,8-17; 1 Tim 3, s. e. Kr. åp.dag, 10. januar 2010: Joh 1,29-34 Jes 12,1-6; Ef 1, s. e. Kr. åp.dag, 17. januar 2010: Joh 4,5-26 Jer 17,12-14; Åp 22,16b-17 Vingårdssøndagen, 24. januar 2010: Luk 17, Mos 8, ; 1 Kor 3,4-11 Såmannssøndagen, 31. januar 2010: Mark 4,26-32 Jer 20,7-9; Hebr 4,12-13 Kristi forklarelsesdag, 7. februar 2010: Joh 17,1-8 2 Mos 3,1-6; 2 Pet 1,16-18 Orre kyrkje Bore kyrkje FRØYLAND OG ORSTAD (Alle gudstenester startar der anna ikkje er oppført) Gudsteneste. Tema: "Gjevarglede". Dåp Julekonsert kl Julaftengudstenester kl og kl Juledagsgudsteneste kl Gudsteneste. Dåp Gudsteneste. Nattverd Storsamling. Dåp Gudsteneste. Generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann KLEPP STASJON (Alle gudstenester startar kl der anna ikkje er oppført) Adventsgudstjeneste m. Sølve Salte Julaftengudsteneste kl m. Frode Helvig Tema: Menighet - Hva og hvem? m. prost Kjell Børge Tjemsland. Nattverd, Kraftgjengen - bornas gudsteneste Tema: Penger til besvær! Matt 19, m. Frode Helvig. Kraftgjengen - bornas gudsteneste Tema: Desse små - Guds prioritet! Matt 18,12-14 m. Tom Børge Frøvik, Barnepastor i Kristkirken på Ålgård Fylg med på våre heimesider: Klepp kyrkje Frøyland og Orstad kyrkje Orre gamle kyrkje Klepp stasjon kyrkjelyd

18 KVALITET OG KUNNSKAP Kleppe - Tlf: Leif Harbo Maskinstasjon Fjogstadv. 105, 4352 Kleppe, Hodne Gartneri as Lars Tjøttasvei BRYNE NORWAY Tel: (-47-) Mob: (-47-) Fax: (-47-) e-post: Kjøpmannsbrotet 9, 4352 Kleppe Tlf Fax Tlf.: Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd Døgnvakt: Reeveien 34, 4340 Bryne Døgnvakt Motehuset Bryne Torg - Storgata Bryne - Tlf: Tlf Selev. 4, 4345 Voll 18 MenighetsbladeT

19 F a g m ø b l efagmøbler r - e Jæren t g o d t v a l g! Møbelbutikken på Kleppe Tlf Åpningstider: og Tlf Kyrkjebakken 2, Kleppe Tlf tlf Salte as Lalandsvn. Lalandsveien 227, , Klepp 4353 st. Klepp st. Tråd og senkeroderingssenter Nybygg og rehabilitering -lys for dine sanser mob Sele Gjødseltransport AS Rindavn Voll Mob FAGBUTIKKEN MED SERVICE MALING BELEGG TEPPER GRUPPETEPPER TAPETER LØPERE Åpent: SOLSKjERMING 9-18 (14) ROSLAND KÅSEN BRYNE TLF Aase Gartneri AS Tlf Idrettsv Kleppe tlf Gavekort ryggmassasje hull i ørene D-tox fotbad - hårfjerning 0 Reklame Orre :02 Side 1 Vi bidrar til restaureringen av Orre gamle kirke. Helge Schjelderup sivilarkitekter MNAL as Murmestrene Garpestad & Gausland AS Malermestrene Sørensen & Syrstad AS Byggmester Jens Gerlach Sørensen AS Snekkermester/møbelkonservator Niels Noer Arkeologisk museum i Stavanger avhogging av utvendig murpuss, høsten 2008 Menighetsbladet 19

20 Gratis juridisk bistand - Ekspedisjonen/sentraladministrasjonen Klepp kommune Som ei prøveordning kan Klepp kommune nå tilby gratis advokathjelp. Kvar måndag kl vil det vera advokat ved ekspedisjonen/ sentraladministrasjonen på rådhuset, klar til å gi råd og svara på spørsmål. Tilbodet gjeld alle innbyggjarane i Klepp kommune, og er gratis. Det kan nyttast i alle typar saker, med unntak av saker som gjeld skatte- og avgiftsrett. Konsultasjonar kan gjennomførast ved frammøte, men ein vil rå til at det blir bestilt time. Førehandsbestilte timar vil bli prioriterte. Ordninga blir gjennomført i samarbeid med Den Norske Akvokatforening. For timebestilling og spørsmål om ordninga ring tlf Klepp Frivilligsentral Kontoret finn du i midtfløyen på Fredheim, i 1 etasje. Opningstida er frå kl 9 til 14 måndag til fredag. Har du tid, interesser og evner som du har lyst til å dela med andre menneske? Klepp Frivilligsentral tilbyr deg varierte utfordringar. Du avgjer sjølv kor mykje tid du har, og kva som passar for deg. Du veit best sjølv kva du vil delta på. Me kan seie noko om kor innsatsen trengst, og inviterer deg til ein samtale om dette. Ta kontakt med Klepp frivilligsentral på tlf , no. Sjekk nettsida vår for meir informasjon; Natteramn At vaksne viser igjen der ungdom oppheld seg, er hovudtanken bak ideen med natteramnar. Ein natteramn er ein edru vaksen som er synleg og til stades for barn og unge. Natteramnane i Klepp er i Klepp sentrum fredagskveldane og i Bryne sentrum laurdagskveldane. Vi treng fleire natteramnar ta kontakt! Leseombud Frivilligsentralen i Klepp samarbeider med biblioteket om leseombud. Vi har 12 aktive leseombud i alderen 19 til 87 år som les for andre. Biblioteket har ei eiga samling med bøker som er lette å lese, med lett innhald, stor skrift, gode til høgtlesning eller bøker med punktskrift, teiknspråk o.l. Har du lyst å bli leseombud? Kjenner du nokon som ikkje kan lesa sjølv på grunn av dårleg syn, konsentrasjonsvanskar, demens, ramma av slag, utviklingshemma. Ta kontakt med Biblioteket eller Frivilligsentralen. Besøksvenn/turvenn Me treng fleire frivillige som ønskjer å vere besøks- eller turvenn. Besøksvennene er til hjelp og støtte for eldre og unge einslege som opplever isolasjon Det er mange som ønskjer nokon å dela gleder og sorger med. Me blir ofte kontakta av folk som ønskjer støtte og oppmuntring i kvardagen. Som besøksvenn får du kontakt med menneske som av ulike grunnar ønskjer nokon å snakke med. Du går på besøk, drøser om laust og fast, går på tur eller anna som begge set pris på. Ta kontakt med Frivilligsentralen for å bli Besøksvenn. Treng du eller ein av dine næraste ein besøksvenn? Besøksvennen kjem heim til deg og tek ein prat. Det spelar inga rolle om du er ung eller gammal, om du bur heime eller på institusjon. Ta kontakt med Frivilligsentralen. Har du lyst til å lære noko nytt? Bli flyktningkontakt Er du interessert i andre kulturar og likar å bli kjent med nye menneske? Kan du tenkje deg å bruke litt av tida di for å gje flyktningar/ fleirkulturelle som har kome til Klepp ein god start i kommunen? Ta kontakt med Frivilligsentralen for å bli Flyktningkontakt. Frukosthjelp på Kleppheimen To gonger i veka, frå kl , hjelper frivillige frå Klepp til med å lage frukost på Kleppheimen. Vi treng flere frivillige til dette arbeidet. Du et frukost saman med bebuarane og gir dei ein god start på dagen. Vil du vere frukosthjelp, ta kontakt med Frivilligsentralen. Høyr Her tenesta Her kan folk med høyreapparat få råd, rettleiing og praktisk hjelp av likemenn. Sal av rimelege batteri til høyreapparat. Treffa er eit samabeid mellom Frivilligsentralen og HLF Jæren. På Frivilligsentralen: Høyr-Her treffa er siste onsdag i månaden - kl ca. 1 time. På Kleppetunet (kafeteriaen i samband med Syng med oss): Høyr-Her treffa er første torsdag i månaden - kl Frivillighetssentralen låner ut: Babystolar for bruk i bil; (opp til 1 år) og nett for bag Mobil teleslynge Gratis skøyter Lydbøker Møterom på kveldstid Utleige av: Kano, Lavo, Telt Utstyret kan leigast på Frivilligsentralen - tlf Ordninga er eit samarbeid mellom Klepp Sparebank og Frivilligsentralen. Form og fargegruppe for heimeverande kvinner Me har ei lita gruppe kvinner som møtest kvar onsdag frå kl 10. Me lagar forskjellige ting. Jobber med fargar, stoff, garn og papir, og prøver ut nye teknikkar. Me likar også ein god drøs, og å ta ein kaffepause. Me har fri på føremiddagen, og liker å treffe andre som er heime på dagtid. Alder frå 25 til 50 og litt meir. Me har plass til fleire i gruppa. Har du lyst til å vere med, ta kontakt med Frivilligsentralen, tlf for meir informasjon. Lørdagslaget - Klepp stasjon Treffa er første laurdag i månaden. Du er velkommen. Kontaktperson: Kristoffer Jaarvik i tlf Bore samfunnshus - eldremiddag Bore samfunnshus arrangerer middagskafé siste måndag i månaden. Dei neste middagskafeane vert 25. januar, 22. februar, kl Påmelding Else Sveinsvoll tlf eller til Torny Horpestad Alle er hjerteleg velkomne. Orre samfunnshus - eldremiddag Me møtest første torsdagen i månaden. 7. januar, 4. februar, 4. mars, 8. april. Tur i mai. Påmelding i god tid til kontaktperson Oddny Horpestad tlf Alle er hjarteleg velkomne. Tirsdagsklubben - Orstad Me møtest første tysdagen i månaden. Dei neste treffa vert 5. januar, 2. februar, 2. mars, 6. april. Treffa er frå kl Kontaktperson: Tordis Byberg tlf Alle er velkomne. Internasjonal kvinnegruppe Eit internasjonalt treffpunkt for alle kvinner i Klepp. Vi møtest på Kleppe skule ein tysdag i månaden frå kl og lagar mat saman. For meir informasjon, ta kontakt med Frivilligsentralen, eller til Thorbjørg Kristjansdottir, fritid, Klepp kommune, tlf / Karar med klype er ei mannfolkgruppe som held nærmiljøet reint. Me møtest siste torsdag i månaden og går ut i grupper på to og to. Etter ryddesjauen samlast me til vaflar, kaffi og drøs. Ta kontakt med Frivilligsentralen for meir informasjon. Leksehjelp Me treng leksehjelparar ved Bore skule måndagar og ved Kleppe skule tysdagar. Ein leksehjelper er ein vaksen som støtter og legg til rette for at eleven kan gjere lekser etter skuletid. Eldre hjelper eldre er ei gruppe spreke eldre som ønsker å hjelpe eldre eller uføre i Klepp med små tenester som kjøring, handling eller små vennetenester. Hjelpa er begrensa til ein time og kostar kr 75. Dersom du treng hjelp eller ønsker å bli med som hjelpar ta kontakt. Nettkafé Klepp Klepp frivilligsentral har nettkafé torsdagar. Målet til ein nettkafé er å få dei over 55 til å kunne bruke pc, og surfe på nettet i tillegg til å skape ein hyggeleg møteplass i nærmiljøet. Ønskjer du å bli med anten som frivillig hjelper eller som kursdeltakar, ta kontakt med oss i Frivilligsentralen. Slektsgransking Ønskjer du å lage ditt eige slektstre? Interessert i dine aner? Gjengen av slektsgranskarar møtes måndagar kl 9.30 på Fredheim. Ta med eigen pc vi har gode frivillige hjelparar. Litteraturgruppe Er du glad i å lese? Vil du diskutere litteratur med andre? Vil du dele litteraturopplevingar med andre? Då er litteraturgruppe noko for deg! Gruppa kan ha opptil 8 deltakarar og vil lese nyare norsk og utanlandsk litteratur. Ta kontakt med Klepp frivilligsentral - tlf: STIFTELSEN FREDHEIM aktivitetar Tysdagstreff I samarbeid med andre lag og organisasjonar inviterer me til sosialt samvær på Stova kvar tysdag kl 1400 (ikkje første tysdag i månaden). Det er forskjellig underhaldning med bl.a. song og musikk, lysbilete og konkurransar. Etter ei god kaffistund er det trim på Loftet og i Stova. Alle er velkomne. Middagsservering kvar onsdag kl Menyen vekslar mellom komle, fisk og kjøt. Påmelding/info til Liv Stangeland tlf eller til Frivilligsentralen i tlf Lørdagsgrøt med noko attåt , , og Julemiddag på Loftet 16. desmeber kl Påmelding innan 9. desember til Liv Stangeland tlf eller til Frivilligsentralen, tlf Seniordans kvar sundag frå kl Alle er velkomne. Marit s hårfrisør på Fredheim Aktivitetssenter i 2. etasje har open salong kvar onsdag føremiddag. Timebestilling tlf Kleppetunet Syng med oss torsdag 7. jan og 4. febr kl Andre aktivitetar Fullmånekonsert - Friluftshuset på Orre Torsdag 31. desember Tønnesen All Stars 20 MenighetsbladeT

21 døypte KLEPP Mathias Hegrestad Eskil Roxman Karlsen Daniel Horpestad Markus Næsgaard Selma Nygård Sverre Søiland Ueland Olav Kristen Brøvig Dybesland Dorthea Hove Elma Holm Sørensen Isa Walde Tine Fog Høien Torjus Borsheim Oftedal Hebe Kristine Rullestad Heine Tungland BORE Linea Nygard Elias Sør-Reime Johanna Iva Katarina Kleppe Akselsen Kevin Eide Sander Friestad Andreas Lindtveit Mathea Fredriksen Olavsrud FRØYLAND OG ORSTAD Eline Ødegaard Magnus Eide, Marion Linga-Sørensen Alva Marie Rusdal, Jorunn Sofie Haukeland, Miriam Songe Åsnes vigde Klepp Irene Margrethe Løvoll og Jan Erik Soltvedt Charlotte Bottolfsen Arntsen og Jan Kjetil Halvorsen Bore Merete Lindtveit og Nils Anderson Frøyland og Orstad Silje Iren Berg og Haakon Ødegaard Anne Merete Pedersen og Stian Øverland gravlagde Klepp Ragnvald Sørestad Gerda Elisabet Håland Joan Adele Anda ORre Agnes Marit Høitomt Menighetsbladet 21

22 nr.1 nr.4 0 store julekryssord! Lykkelig Ikke motsagt Basseng Godt for helsen Kald snop Bildeboks Åsen Bindeord Aksjeselskap Ekornmat Gi melk Midt i hjulet Toalett Tall Hul Måned Ikke alene Styrke Mor Lever To like Berømt kineser Drikk Tre like Ikke jeg Detektiv Varg... Sier kua Hvis (engelsk) Bestill barnebladet 18 blader + 1 CD i året rett hjem for kun kr 290,-! Bestill på fargelegg! Jesus stiller stormen Vinn over det onde med det gode 0 22 MenighetsbladeT

23 Foreninger og Lag Kleppe Kvinneforening for NMS innbyr til julemøte i Kyrkjestova- Bore kyrkje tysdag 8. desember kl Møte Klepp Bedehus Roald Byberg fortel frå Kamerun. Servering.Kollekt til NMS. Velkommmen. Verdalen Normisjonsforening har møte hos Birgit Saxe mandag 18. januar kl. 19:30 og hos Agnes Frøvik mandag 15. februar kl. 19:30 Klepp Pensjonistlag har Julemøte på Rådhuset torsdag 17. desember, kl. 16:00. Kåseri og andakt av Hein Steinskog. Song av Irene Mong. Servering av riskrem, lefse og kaffi. Åresalg. Alle hjarteleg velkomen! Klepp Pensjonistlag har også møte på Rådhuset torsdag 21. januar, kl. 16:00. Torbjørg Isafold Kristiansdottir fortelog viser lysbilete frå Island. Mat og kaffi. Alle hjarteleg velkomen! Velkomen til Klepp eldre kvinneforening for Det Norske Misjonsselskap. Desember 06. Fokus kl Normisjon kl Vi synger julen inn kl Januar 03. NLM kl Fokus kl NMS kl Storsamling kl Klepp Stasjon Desember 02. Temamøte om Israel Magne Birkedal deltek 19: Kveldsbøn 20: Føremiddagsmøte v/imf 11: Julekonsert med Hege Salte kl. 1930, kollekt til Åpne Dører 10. Kveldsbøn 20: Vi syng jula inn 18: Kveldsbøn 20: Juletrefest 18:00 24 Normisjon kl NLM kl Februar 07. IMF kl Fokus kl Kristen Muslimmisjon kl Torsdagane er det bønne og vitnemøte kl Januar IKKE MØTE 07. Kveldsbønn 20: IMF 18: Kveldsbønn 20: Formiddagsmøte bedehusstyret 11: Kveldsbønn 20: Møte NMS 18: Kveldsbønn 20: NLM 18:00; årsmøte Me har møtene i menighetssalen i Klepp kyrkje andre måndag i månaden kl : 11. jan, 8. feb, 8. mar, 12. apr, 10 mai og 14. jun Juletrefest Kleppe Bedehus 29. desember kl Andakt v/ Andreas Haarr. Bore bedehus Desember 06. Adventsmøte, kl 19: Vi synger julen inn, kl. 18: Julefest, kl. 18:00 Torsdagsskolen Desember 03. Voll, kl Bore, kl. 19: Sele, kl. 19:30 Arr. Bedehusstyret og Klepp sokneråd. Menighetsbladet 23

24 w FULL DISTRIBUSJON Juleandakt fra Biskopen For eit år sidan førebudde eg julegudstenestene saman med ein ivrig flokk sjetteklassingar. Tema var LYS og HÅP. Lysgloben i Nordstrand kyrkje, der eg arbeidde som prest, var flittig i bruk. Det var lettare å stå stille framfor globen med et tent lys, enn å skulle forklara altfor mykje. Det elevane syntest var det finaste, var å avslutta samtalen i ring rundt lysgloben og høyra denne bøna av Eyvind Skeie: Jesus Kristus, du verdens lys / vær nær hos alle barn som lever i redsel og angst. / La ditt ansikt lyse over alle dem som frykter mørket. / Send hjelpere til dem som lider vondt. / Vis oss hva vi skal gjøre for å bringe lys til andre. Eg snakka med elevane om Kristuslyset midt i globen. Etter ei forteljing frå ei landsens kyrkje i Brasil begynte 6. klassingane å kalla det HÅPSLYSET. Forteljinga eg hadde høyrt, er slik: På ei kveldsgudsteneste blei fleire stearinlys borne fram til altaret. Ein av deltakarane spurde kva lysa skulle symbolisera. Glede, svara han som hadde tent det første lyset. Då svara ein annan at han ikkje visste kva glede var, han hadde mista sine næraste og var i djup sorg. Han gjekk fram og blåste ut lyset. Eit anna lys var tent for tillit, men ein kom fram og fortalde om svik og mistillit og blåste dette lyset ut. Eit tredje lys var tent for foreldrekjærleik, men eit foreldrelaust gatebarn kom fram og blåste dette lyset ut. Slik heldt det fram til det bare var eitt lys igjen, svakt og blafrande. Dersom også dette lyset blei blåst ut, ville det bli heilt mørkt i kyrkja. Kven er du? blei det ropt. Håpet! svara han som hadde tent det siste lyset. Då blei det heilt stille i kyrkjerommet. Ingen kunne eller ville gjera ende på håpet. I staden blei dei andre lysa haldne bort til dette eine brennande lyset. Gjennom HÅPET fikk dei ny flamme og nytt liv. Elevane greip raskt poenget i forteljinga: Vi kan tenna håpslys i vintermørket fordi Jesus Kristus er lyset for verda. Vi avsluttar jo alltid med å be om velsigninga, og då er det Jesu ansikt som skal lysa over oss, sa ein av elevane. Og mitt ønske for kyrkjelydane i Stavanger bispedøme er dette enkle, at vi må gjera bøna til vår: Jesus Kristus, du verdens lys: La ditt ansikt lyse over alle som frykter mørket. Vis oss hva vi skal gjøre for å bringe lys til andre. Da kan vi se at det er Håpets ansikt som lyser over oss: Jesu Kristi ansikt. Ei lys og velsigna julehøgtid! Erling J. Pettersen Stoffrist: / E-post: Telefon: Bankgiro:

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato:

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 29.10.14 Frå saksnummer: 68/14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 76/14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Møtebok for Bore sokneråd. Olaug Mestad Slettbakk, daglig leder Siri B. Lindtveit deltok på sak 08/14 11/14

Møtebok for Bore sokneråd. Olaug Mestad Slettbakk, daglig leder Siri B. Lindtveit deltok på sak 08/14 11/14 Side 1 av 5 DEN NORSKE KYRKJA Bore sokneråd Protokoll frå møte Frå saksnummer: 08/14 Til saksnummer: 16/14 Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 13. febr.2014 Møtestad: Kyrkjestova på Bore. Av soknerådet sine

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Klepp sokneråd

DEN NORSKE KYRKJA Klepp sokneråd DEN NORSKE KYRKJA Klepp sokneråd Kleppevarden 2 Postboks 101 leppe 4358 den KLEPPE 29.05.2015 klepp.sokneraad@kleppkirken.no www.kleppkyrkje.no Kontonr. 3290.07.71265 Org.nr. 976 993 551 Møtebok. Frå kl

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: 4. mars 2015

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: 4. mars 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 4. mars 2015 Frå saksnummer: 8/15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 19/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. desember 2015

Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. desember 2015 Side 1 av 6 Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. desember 2015 Møtestad: Bore kyrkjekontor Frå saksnummer: 72/15 Til saksnummer: 83/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte: Nicolai

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: 23. sept. 2015

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: 23. sept. 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 23. sept. 2015 Frå saksnummer: 54/15 Møtestad: Kyrkjekontoret på Bore Til saksnummer: 63/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 21. januar 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 21. januar 2015 Side 1 av 6 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 21. januar 2015 Frå saksnummer: 01/15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 06/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 9 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Frivillige Fotpleie Misjonshuset Julegrantenning Bygdesentralen

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Preike Molde Domkirke 4. s i advent Det er 4. søndag i advent. Alle lysa våre brenn no. Det er snart jul. Maria er høggravid.

Preike Molde Domkirke 4. s i advent Det er 4. søndag i advent. Alle lysa våre brenn no. Det er snart jul. Maria er høggravid. Preike Molde Domkirke 4. s i advent 2015 Josef Det er 4. søndag i advent. Alle lysa våre brenn no. Det er snart jul. Maria er høggravid. Denne søndagen har nettopp vore Maria sin søndag. Vi brukar å høyre

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: 20. mai 2015

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: 20. mai 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 20. mai 2015 Frå saksnummer: 31/15 Møtestad: Bore kyrkjekontor Til saksnummer: 38/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato:

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 26.11.14 Frå saksnummer: 77/14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 86/14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. mars 2016

Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. mars 2016 Side 1 av 5 Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. mars 2016 Møtestad: Bore kyrkjekontor Frå saksnummer: 08/16 Til saksnummer: 17/16 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte: Nicolai Homme

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato:

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 10.06.15. Frå saksnummer: 39/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 45/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Bjørnehiet SFO - informasjon

Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for barna på 1.- 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik og gode utviklingsvilkår.

Detaljer