Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006."

Transkript

1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen 23. april 2007 kl i Holmlia kirke. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretnings-fører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 Side 2 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Øvre Ravnåsen Borettslag avholdes mandag kl i Holmlia kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen 4. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor 5. FORSLAG A) Fullmakt til opptak av lån på kr Forslaget er tatt inn bakerst i heftet 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år C) Valg av valgkomité for 1 år D) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Øvre Ravnåsen Borettslag Dag Anders Kjærnes /s/ Nina Brandvold /s/ Mette Larsen /s/ Tor Gunnar Eide /s/ Gry Øyvor Mikalsen /s/

3 Side 3 ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Dag Anders Kjærnes Ravnåsvn 87 Nestleder Nina Brandvold Ravnåsvn 25 G Sekretær Mette Larsen Ravnåsvn 43 E Styremedlem Tor Gunnar Eide Ravnåsvn 51 D Styremedlem Gry Øyvor Kopland Mikalsen Ravnåsvn 43 D VARAMEDLEMMER TIL STYRET Turid Bøhn Ravnåsvn 63 C Tom Reinertsen Ravnåsvn 55 C May Bruvik Ravnåsvn 71 Arve Rognsaa Ravnåsvn 35 F DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert OBOS generalforsamling Dag Anders Kjærnes Ravnåsvn 87 Varadelegert OBOS generalforsamling Nina Brandvold Ravnåsvn 25 G VALGKOMITEEN Liv Heidi Bjerkmo Britt Bollerud Tom Reinertsen Asfrid Lønstad Gornitak Meskew Ravnåsvn 27 C Ravnåsvn 55 C Ravnåsvn 47 A 2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 15 Søndre Nordstrand i Oslo kommune og har adresse: Ravnåsvn 25-95

4 Side 4 Borettslaget består av 214 andelsleiligheter, fordelt på 4 bygninger. Tomten, som ble kjøpt i 1986 og er på m 2 har følgende gårds- og bruksnummer : , 62 Første innflytting skjedde i Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har innarbeidet rutine som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 3 kvinner og 2 menn. VAKTMESTERTJENESTE Borettslaget har avtale om vaktmestertjeneste med HVS AS som har kontoradresse i Holmlia Senter vei 18 B, og kan kontaktes på telefon Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må en påregne å måtte betale for tjenesten selv. VEKTERTJENESTE Borettslaget har avtale med Securitas om vakthold i borettslaget. Dersom du har behov for assistanse, ta kontakt på STYRET Styret har kontor i Ravnåsveien 61 med kontortid første onsdag hver måned, mellom kl og kl RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. TELEFONI Borettslaget er tilsluttet den nye samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS, som gjelder til , og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor betydelige rabatter. Det gis opp til 25% rabatt på bruken av telefonen (gjelder Basis-abonnementene) på fasttelefon og bredbåndstelefon : Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 59 øre pr samtale uansett varighet).

5 Side 5 Den enkelte beboer får også fri etablering av Online ADSL og fra 5% til 15% rabatt på månedsprisen, avhengig av type abonnement. (Gjelder ikke Online ADSL Mini.) Det gis 25% ekstra fri ringetid på mobilabonnementene Fri 60 og Fri 120 Det gis kontantfratrekk på fra kr til kr 1500 per år avhengig av abonnementstype. (Kontantfratrekk gis kun hvis kunden ikke er i en bindingsperiode.) Med tre typer Telenor-abonnement gis en totalkunderabatt på 5% i tillegg til de øvrige rabattene. Bestilling av telefoni og internettjenester gjøres på Den enkelte beboer kan også inngå individuell rabattavtale på telefonitjenester hos Smartcall. KABEL-TV Get (tidligere UPC) er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital-tv. Gets servicetelefon er betjent mandag - fredag mellom kl og og lørdag - søndag mellom kl og Feilmelding og support kan også meldes på Gets kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv pakker" for telefoni. På Gets hjemmeside finner du oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. OBOS og Get har inngått avtale for OBOS medlemmer om internett og telefontjenester. Kontakt kundetjenesten for mer informasjon. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. MULTINETT A/S Multinett er borettslagenes eget selskap, og har som formål å fremforhandle gode avtaler for beboerne på Holmlia. Per i dag har vi avtale med GET på digital TV-grunnpakke på 25 kanaler. Her inngår også 46 analoge radiokanaler og 48 digitale radiokanaler. Dette betales kollektivt av borettslagene og belastes dine felleskostnader. I tillegg tilbyr GET betal-tv, digital radio, telefoni og bredbånd. Dette leveres gjennom kabel-tv nettet. For nærmere informasjon om GETs tilbud, se Kundeservice og feilmeldingstjenesten til GET har telefonnummer 02123

6 Side 6 Multinett har også inngått avtale med Smartcall om levering av fasttelefoni og bredbånd gjennom telefoninettet. Telefoninettet eies av Multinett. Bredbåndstjenesten fra Smartcall er basert på teknologien ADSL2+, noe som gir svært god kapasitet. For ytterligere informasjon om disse tjenestene, se Kundeservice og feilmeldingstjenesten til Smartcall har telefonnummer I tillegg har Multinett leveranseavtaler med: NextGenTel på ADSL, IP-telefoni og VOD, kundeservice telefon Ventelo/Bluecom på IP-telefoni og ADSL, telefon De kabelnettene tjenestene leveres gjennom er svært avanserte nett. Det er derfor viktig at du ikke gjør inngrep av noen art i nettet. Det unngår du ved ikke å ta dekselet av kontaktene i boligen din. Det gjelder både kabel-tv nettet og telefoninettet. Har du behov for å gjøre inngrep, vennligst kontakt GET for kabel-tv nettet og Smartcall for telefoninettet. PARKERING Borettslaget har P-plasser til utleie. Dersom du ønsker plass, ta kontakt med OBOS Holmlia. First Park Norge AS utfører parkeringskontroll i borettslaget. NØKLER Nøkler kan kjøpes på styrerommet. Pris pr. nøkkel er kr 170,-. Fjernkontroll til garasjen kan bestilles fra styret på kontoret i kontortiden. VASKERI Fellesvaskeriet er i 2. etasje i Ravnåsveien og skal brukes i henhold til gjeldende regler. Polletter fås kjøpt hos HVS AS i kontortiden eller på styrerommet i kontortiden. Nøkler og tavlelås til vaskeriet fås kjøpt av styret i kontortiden, pris kr. 290,-. BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er registrert 3 bruksoverlatinger i borettslaget per GARANTI FOR FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE)

7 Side 7 Borettslaget har avtale med OBOS om garanti for betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. INDIVIDUELL NEDBETALING AV FELLESGJELD Borettslaget har lagt til rette for at andelseiere kan nedbetale sin andel av fellesgjelden (IN-ordning). Dette gir i utgangspunktet andelseieren en mulighet til å nedbetale sin andel av fellesgjelden. Borettslaget har imidlertid inngått fastrenteavtale med Husbanken til 3,7% rente. Avtalen gjelder i perioden fra til (Se punkt 8 om lån og innskudd). I denne perioden vil det ikke være mulig å nedbetale individuell andel fellesgjeld. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. Utstyret skal følge leiligheten ved salg. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget har avtale med Energipartner AS og LOS (Agder Energi AS). Energipartner AS står for rådgivning og kraftforvaltning og LOS står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Avtalen gir blant annet følgende fordeler: Et av markedets laveste administrative påslag: 0,95 øre pr kwh. Profesjonell forvaltning av strømporteføljen fra Energipartner AS. Borettslagene får tilgang til sine anlegg på bl.a. for forbruks- og faktureringsdata. Jevnlig rapportering til OBOS, som rapporterer videre til borettslagene. Strømprisen vil avhenge av strømmarkedet, og hva Energipartner oppnår på forvaltningen. Borettslaget har avgitt fullmakt til OBOS og er med i ovennevnte avtale. OBOS har også inngått avtale med Elkem AS og Tinfos AS om kjøp av rimelig overskuddsstrøm. Avtalene gir rabatter på ca 0,65 øre pr kwh i tillegg til det OBOS ellers oppnår. Avtalene har varierende lengde og utløper 2007/2008. FJERNVARME Prisen på fjernvarmen (V7-tariffen) er sammensatt av kraftpris m/påslag, nettleie til husholdningskunder samt forbruksavgift til staten. Det gis 10 % rabatt på summen

8 Side 8 av disse leddene. Kraftprisen steg kraftig gjennom år 2006 og var på et historisk høyt nivå i september måned med 67,5 øre/kwh. Fjernvarmeprisen forventes å variere fra 65 øre/kwh i januar 2007 til størrelsesorden 53 øre/kwh i sommerhalvåret og opp mot 68 øre/kwh på slutten av året. Veiet over året 2007 gir dette en gjennomsnittpris på ca 63 øre/kwh, forutsatt at dagens fall i terminmarkedet forblir uendret. I år 2006 ble tilsvarende gjennomsnittpris på 75 øre/kwh. Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD 2006 Alle lekeplasser er kontrollert. Det er lagt ny membran på to doble terrasser. Firma Grønt Miljø har fjernet en del syke planter, nye busker blir plantet til våren. Det er innhentet tilstandsrapport for borettslaget. Dette slik at styret skal kunne utarbeide en vedlikeholdsplan Det er skiftet motor på vifter i 81 og 71. Det er brannsikret søppelboder på oversiden av 25 og 49. Dette er gjort ved brannhemmende belegg på veggene og låste dører. Det er asfaltert i borettslaget, lappet vesentlige store hull. Det er laget 2 stk. fartsdumper mellom 33 og 29. Snuplassen v/nr 25 er asfaltert. Gjesteplasser og HC-plasser er merket og fartsdumper i laget markert. En del trær er fjernet og busker klippet. Dette er i tillegg til ordinær gartneravtale. Heller på gangplan er tatt opp og det er renset under Taklekkasjer tettet i nr F-nivå og 47 G nivå. Skiftet vifteanlegg i og med elektrisk anleg Arbeidet med takene over er fullført. Storo Blikkenslagerverksted AS har lagt beslag på blomsterkassene på terrassene. Det har blitt skiftet sand i alle sandkassene og lekeplassen ved nr 33 har fått montert to nye lekeapparater. En "vippefirkløver" for de aller minste og et "kråkereir" som erstatter den gamle huska. Nordstrand Elektro har utbedret / reparert det elektriske anlegget Tilstandsvurdering med tilhørende termografering av det elektriske fellesanlegget utført av Hafslund Elsikkerhet. Utbedringsarbeider ventes utført i løpet av våren 03. Skifting av panel. Helt eller delvis på 4 leiligheter. Anbudsarbeider på tekking/omlegging av tak over nr og Arbeidene påbegynnes i løpet av våren -03 ventes avsluttet før sommerferien samme år Rehabiliteringen ble ferdigstilt i Denne omfattet maling av fasader, beslag på brystninger samt legging av panel på betongflater med store saltutfellinger. Ventilasjonsanlegg og lufterør til kloakk og avløp er renset. Brannslukkingsapparater er etterfylt og det er utdelt nye røykvarslere. Det er skiftet garasjeport i både øvre og nedre garasjeplan. Det er skiftet til nytt lysarmatur i garasjen. Det er tegnet 3-årig gartneravtale.

9 Side Maling av fasader. Det er skiftet tak over trappeoppganger på rettblokker og balkongene. Takbeslag på terrasseblokkene er utbedret Kabelanlegget er skiftet. Varmekabler er lagt i gangveien i bakken opp til rettblokkene Sommeren 1997 gjennomførte firma Entreprenørservice AS rehabilitering av trappereposene. Rehabiliteringen besto i utbedring av betongskader samt legging av nytt epoxybelegg for å lette renholdet. I vaskeriene ble det byttet 4 vaskemaskiner og 2 tørketromler med 2 vaskemaskiner og 1 tørketrommel. Det ble bygget 3 hus for søppelcontainere Garasjeanlegget ble høytrykksspylt og soppbehandlet. Det ble lagt epoxybelegg i garasjeanleggets 2. etasje Ombygging av kabel-tv anlegget ble gjennomført Alle leilighetene ble beiset Det ble satt opp tak over inngangspartiene. HMS- INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at boligselskapet er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Den enkelte andelseier må imidlertid egen ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter).

10 Side 10 Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring krever forsikringselskapet en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. 5. FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, må gi skriftlig melding til OBOS til en for formålet oppgitt adresse, e-postadresse eller telefaksnummer Ta kontakt med OBOS for å få oppgitt eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. 6. STYRETS ARBEID Det er avholdt 10 ordinære styremøter, samt ett regnskapsmøte og ett konstituerende styremøte. Styret har dessuten deltatt på generalforsamling i Multinett, samt diverse infomøter i Multinett. Lekkasjer

11 Side 11 Borettslaget har utbedret de fuktskader som har hengt igjen fra tidligere. Det kan oppstå nye lekkasjer. Styret vurderer det arbeidet som er utført og hvilke metoder som skal benyttes i framtiden. Framtide lekkasjer er en utfordring, både teknisk og økonomisk. Beboermøte Det har vært avholdt 2 beboermøter i perioden. Styret ønsker å holde minst 2 slike møter i året. Styremedlemmenes ansvarsområde har vært: Styreleder: Dag Anders Kjærnes innkaller til styremøte og setter opp agenda. Han fordeler arbeidsoppgaver, får all post og regninger, og er ansvarlig for rundskriv. Styreleder har den daglige kontakt med forvaltningskonsulenten i OBOS og OBOS sentralt, samt vaktmester. Ansvarsområder er dessuten forsikring og bygninger og HMS-arbeidet. Styreleder har skrevet referatene fra styremøtene Nestleder: Nina Brandvold har ansvaret for vaskeriet og parkering Styre Medlem : Tor Gunnar Eide har hatt ansvar for brann og sikkerhet, samt revideringen av HMS arbeidet. Styremedlem: Gry K. Mikalsen har hatt ansvaret for avfallshåndteringen samt utearealer md grøntområder og lekeplasser. Hun har og hatt ansvaret for utdeling av maling og å låne ut høytrykkspyler og helleløfter. Styremedlem: Mette Larsen. Varamedlemmene: Arve Rognsaa, Turid Bøhn, Tom Reinertsen og May Bruvik har deltatt på styremøter. Styret sørger for flagging på offentlige flaggdager, og tar styrevakter på omgang. Rusken Det har også i denne perioden vært avholdt Rusken aksjon i borettslaget. Det var servering av grillede pølser som avslutning. Da borettslaget i flere år har sendt inn rapport har de også i år blitt hedret med æresdiplom og vase. Info rundskriv Styret har i 2006 delt ut 7 rundskriv. Konsulenttjenester Konsulentfirmaet Hjellnes Cowi har satt opp en tilstandsoversikt over borettslaget. Denne benyttes som en rullerende plan i det videre arbeidet med vedlikehold i borettslaget. Planen er et verktøy for styret til å utføre de arbeidene som bør gjøres. Vi lager en plan ut fra dette som kan endres på i forhold til hva som er praktisk gjennomførbart. Utskifting av termostater og ventiler i radiatorene er en av de tingene som står øverst på lista. Det ligger noen utfordringer i det. Blant annet må dette gjøres i en periode på året som varmen ikke er på. Klekken seminar

12 Side 12 Nestleder og et varamedlem deltok på årets Klekken-Seminar i regi av Stiftelsen Holmlia Nærmiljø. Dette er et viktig tiltak for å bli kjent med andre borettslag på Holmlia, Samtidig som vi øker fokuset på samarbeidet på Holmlia. Hovedtema på seminaret var vektertjenesten, og hvordan vi skal kunne jobbe mot den økte prisen på fjernvarme. Det er satt ned utvalg som skal jobbe med disse saken 7. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2006 REGNSKAP FOR BORETTSLAG Den nye borettslagsloven, som trådte i kraft den , har ikke regler om regnskap for borettslag. Regnskapsreglene følger nå av regnskapsloven. Endringene medfører blant annet at forretningsfører ikke lenger skal signere på regnskapet sammen med styret. Et annet ledd i endringene er regnskapspresentasjonen vil bli forandret. Finansdepartementet fastsatte i juni 2005 en ny forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, gjeldende med virkning fra senest 1. januar Samtidig ble den tidligere forskriften av nr. 59 om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag opphevet. Borettslagets årsregnskap for 2006 er satt opp etter de nye forskriftene. Endringene som dette medfører, er nærmere beskrevet under note 1 i årsregnskapet. RESULTAT Årets resultat på kr som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført til balansen under konto for egenkapital. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler per utgjør kr ,-. Forutsetning om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2006 er satt opp under denne forutsetning. Borettslagets styre har for 2007 utarbeidet et budsjett som vil gi positive disponible midler i Budsjettforslaget innebærer et låneopptak på kr ,-. Neste års budsjett er nærmere omtalt under punktene Kostnadsutvikling 2007 og Budsjett INNTEKTER Inntektene var i 2006 kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte inntektsposter. Andre inntekter består av automatpenger. KOSTNADER

13 Side 13 Driftskostnadene var i 2006 totalt kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at kostnader til energi og fyring ble kr ,- høyere enn regent med. Kostnader til drift og vedlikehold er kr ,- lavere enn regnet med. Dette skyldes at radiatorventiler ikke ble skiftet i 2006, slik planen var. Arbeidet må utføres på en annen måte en først tenkt. For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årregnskapet). Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Energiregnskap for Øvre Ravnåsen borettslag. Hva er et energiregnskap: Et energiregnskap minner mye om et tradisjonelt økonomisk regnskap for et boligselskap, men man dokumenterer energiforbruk i kwh i stedet for økonomisk forbruk i kr. Hvordan brukes et energiregnskap: Energiregnskapet gir verdifull informasjon om hva som benyttes av energi, og hva energien brukes til. Ved å sammenligne eget forbruk med forbruket i andre boligselskap får man informasjon om hvorvidt forbruket er rimelig, eller om det bør iverksettes tiltak for å redusere forbruket. Energiforbruk i 2006: Ca gjennomsnittlig forbruk i borettslaget 249 kwh / m² per år Hva brukes energien til: Strømforbruk til leilighetsstrøm, tv og husholdningsutstyr, samt fellesformål er fordelt som følger: leilighetsstrøm og diverse utstyr, ca: 50 kwh/m² per år (lys, tv, hvitevarer etc.) Fellesformål, ca: 9 kwh/m² per år (garasje, vaskeri, belysning, utendørs varmekabler etc.) Forbruket av fjernvarme til romoppvarming og varmt tappevann fordeler seg som følger:

14 Side 14 Romoppvarming, ca: 140 kwh/m² per år Varmt tappevann, ca: 51 kwh/m² per år Forbruksutvikling: Borettslaget har hatt energiregnskap i 2 år. Gjennom denne perioden har forbruket økt ca 7%. Totalforbruk i 2005, ca: 233 kwh/m² per år Totalforbruk i 2006, ca: 249 kwh/m² per år Fjernvarmeforbruket til oppvarming og varmtvann står for denne forbruksøkningen. Sammenliknet med andre boligselskaper som har fjernvarme og tilsvarende bygningsmasse er varmtvann- og oppvarmingsforbruket høyt i Øvre Ravnåsen Borettslag. Det øvrige forbruket er omtrent som normalt for denne typen bebyggelse. På bakgrunn av dette vil vi oppfordre beboerne til å være bevisst sitt forbruk av varme og varmtvann. Selv om dette er inkludert i felleskostnadene betyr ikke det at vi har gratis varme og varmtvann. Gode tiltak for å redusere dette forbruket er : - Montering av moderne termostatventiler på alle radiatorer. Individuell forbruksmåling av varme og varmtvann. Vi gjør oppmerksom på at dette er tiltak som det er mulig å søke om ENØK-støtte til. For å få denne støtte må en få utarbeidet en rapport over aktuelle ENØK-tiltak i borettslaget.

15 Side 15

16 Side KOSTNADSUTVIKLING FOR 2007 KOMMUNALE AVGIFTER Vann og avløpsavgiften øker med 5%. Renovasjonavgiften øker med 5%. LÅN Borettslaget har ett lån i Husbanken til en fastrente på 3,7%. Fastrenteperioden løper fra til For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til notene i regnskapet. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto i OBOS var 0,95% per Renter på sparekonto i OBOS var 3,40% per

17 Side 17 FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret for 2007 øker med 0 %, honoraret er kr ,-. MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten er kr 200,- for REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen. FORSIKRING Bygningsforsikringen øker fra 2006 til 2007 med ca. 6,9%. Dette skyldes at indeksen som reflektere prisoppgangen på håndverkstjenester har økt tilsvarende. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i boligselskapets egen skadesituasjon. Forsikringspremien for vårt borettslag gikk opp med ca. 5,7 %. STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i vinter halvåret og reduseres i sommerhalvåret. Det er vanskelig å spå utviklingen i strømprisene, fordi været er den viktigste faktoren som påvirker prisene. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 45% av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 25% av total strømpris. Statlige avgifter det vil si, forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift, utgjør ca. 30% av total strømpris. 9. BUDSJETT 2007 Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre for resultatoppstillignen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- før finansinntekter/kostnader, og et forventet årsresultat på kr ,-. Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 2,5% i I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til vedlikehold som blant annet omfatter utskifting av termostater på radiatorer, maling og utskiting av en del panel, reparasjon av garasjetak og ventiler i uteboder.

18 Side 18 Inntekts- og kostnadsoverslaget for 2007 viser at borettslaget ikke har nok midler til å gjennomføre planene uten et låneopptak på kr ,-. Styret forventer ikke økning av felleskostnadene for Ifølge budsjettet vil nåværende felleskostnader på tross av låneopptaket redusere borettslagets disponible midler, men styret mener det er forsvarlig i For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2007 som foreligger, og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. 10. STIFTELSEN HOLMLIA NÆRMILJØ Det vises til en kort presentasjon av Stiftelsen Holmlia Nærmiljø som er inntatt bak i heftet. Stiftelsen har siden 1993 utgitt lokalavisen Avisen Vår med fire nummer i året. Daglig leder, Bente Nilsen, holder til i Ravnåsveien 38, og kan treffes på telefon Oslo, I styret for Øvre Ravnåsen Borettslag Dag Anders Kjærnes /s/ Nina Brandvold /s/ Mette Larsen /s/ Tor Gunnar Eide /s/ Gry Øyvor Kopland Mikalsen /s/

19 PricewaterhouseCoopers AS N-0245 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Øvre Ravnåsen Borettslag Revisjonsberetning for 2006 Vi har revidert årsregnskapet for Øvre Ravnåsen Borettslag for regnskapsåret 2006, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, oppstilling over disponible midler og noteopplysninger. Regnskapslovens regler, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag og norsk god regnskapsskikk er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2006 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god bokføringsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 5. mars 2007 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mo i Rana Molde Måløy Narvik Oslo Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

20 Side 20 INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette inne bærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Nedenfor finner du oppstillingen over borettslagets disponible midler: Tekst Note Regnskap 2006 Budsjett 2006 Budsjett 2007 A. Disponible midler pr B. Endringer i disponible midler: Årets resultat (Se resultatregnsk.) Fradrag for avdrag på langs. lån Opptak av lån Red. langsiktig fordring B. Årets endring i disp. midler C. Disponible midler Spesifikasjon av disponible midler Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Disponible midler

21 Side 21 RESULTATREGNSKAP Tekst Note Regnskap 2006 Budsjett 2006 Budsjett 2007 DRIFTSINNTEKTER: INNKR. FELLESKOSTNADER PARKERINGSPLASSER ANDRE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: PERSONALKOSTNADER STYREHONORAR REVISJONSHONORAR FORR.FØRERHONORAR KONSULENTHONORAR KONTINGENTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER ENERGI / FYRING ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/KOSTNAD FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER RES. FINANSINNTEKTER/KOSTNADER ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: OVERFØRT TIL ANNEN EGENKAPITAL

22 Side 22 BALANSE Tekst Note 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER BYGNINGER TOMT AKSJER LANGSIKTIGE FORDRINGER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER KORTSIKTIGE FORDRINGER DRIFTSKONTO I OBOS SPAREKONTO I OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL. 100 * ANNEN EGENKAPITAL (OPPTJENT EK OG EK FRA IN) SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD PANT- OG GJELDSBREVLÅN BORETTSINNSKUDD SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD LEVERANDØRGJELD SKYLDIG OFF. MYNDIGHET PÅLØPNE RENTER PÅLØPNE AVDRAG ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

23 Side 23 PANTSTILLELSE GARANTIANSVAR 0 OSLO, / STYRET FOR ØVRE RAVNÅSEN BORETTSLAG DAG ANDERS KJÆRNES /s/ NINA BRANDVOLD /s/ METTE LARSEN /s/ TOR GUNNAR EID /s/ GRY ØYVOR KOPLAND MIKALSEN /s/

24 Side 24 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god regnskapsskikk. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. Borettslaget har etablert en ordning med mulighet for individuell nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne er behandlet etter egenkapitalløsningen. Egenkapitalløsningen innebærer at individuelle nedbetalinger fra andelseiernes side inntektføres i laget det året nedbetalingen finner sted, og føres via balansen som egenkapital. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne går direkte videre til borettslagets långiver via en klientkonto, og påvirker ikke borettslagets likviditet. Nedbetalingene gir de andelseiere som har nedbetalt, reduksjon i rente- og avdragsdelen av fremtidige felleskostnader. Andelseierene som har nedbetalt ekstraordinært, har fått sikkerhet ved inntrederett i pantebrevet som borettslagets långiver har tinglyst på eiendommen. Borettslagets beregnede forpliktelse overfor andelseiere som har nedbetalt, fremgår som egenkapital fra IN, under noten for annen egenkapital. Endrede regnskapsprinsipper Årsregnskapet for borettslag ble fra 1989 tom 2005 satt opp etter en særskilt forskrift av 24. januar 1989 nr. 50 om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag. Denne forskriften fravek til dels betydelig fra reglene om oppsett av årsregnskap i henhold til regnskapsloven. Spesielt gjorde dette seg gjeldene ved at investeringer og påkostninger ble direkte utgiftsført. Videre ble avdrag på lån utgiftsført. Fom er det innført nye regnskapsregler for borettslag som i hovedsak innebærer at årsregnskapet skal settes opp i henhold til regnskapslovens regler. I tillegg må man følge en ny forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag av 30. juni 2005 som bla. krever at det utarbeides en oppstilling over borettslagets disponible midler. Ved overgangen til de nye regnskapsreglene er den inngående balansen oppført med samtlige eiendeler og gjeld fra oversikt over eiendeler og gjeld fra foregående regnskapsår, men begrenset oppad til virkelig verdi. Forskjell mellom eiendeler og gjeld føres opp som egenkapital, hvor andelskapitalen føres opp som innskutt egenkapital mens resterende del av egenkapitalen føres opp som opptjent egenkapital. Grunnet ulikt oppsett etter gamle og nye regnskapsregler, er det ikke utarbeidet sammenligningstall med fjoråret. I stedet ligger forrige års regnskap vedlagt. Neste år vil sammenligningstall innarbeides i regnskapsoppsettet. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Garasjeleie Brensel Reg.kapitalkostnader (IN) Kapitalkostnader (IN) SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

25 Side 25

26 Side 26 NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Automatpenger SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Lønn rengjøringshjelp Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring SUM PERSONALKOSTNADER Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt under 0,75 årsverk. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS forvaltning OBOS Prosjekt AS Arild Nordlie, rapport lekeplass Hjellnes Cowi AS SUM KONSULENTHONORAR

27 Side 27 NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Frank E. Johansen AS SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift /vedlikehold utvendig anlegg Kabel/Tv-anlegg Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg Drift/vedlikehold parkeringsanlegg -875 Drift/vedlikehold garasjeanlegg Erstatning v/vannskader -500 Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 PARKERINGSPLASSER Leieinntekt fra Hallagerbakken B/L SUM PARKERINGSPLASSER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Fjernvarme SUM ENERGI / FYRING

28 Side 28 NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -249 Kopieringsmateriell Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -525 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -115 Telefon/bredbånd Porto Bank og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av sparekonto i OBOS Renter av driftskonto i OBOS Renter av lån til andelseierne SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Husbanken grunnlån Provisjon kassekreditt i OBOS Forlengelsesgebyr kassekreditt Termingebyr lån -60 Forvaltningsgebyr -856 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER Tomten er kjøpt i 1986 Gnr.185/bnr.59 og 62 Bygningene er ikke avskrevet, man har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold.

29 Side 29 NOTE: 15 AKSJER Selskaper eier aksjer i Multinett As og i Holmlia Vaktmesterservicel AS.Disse investeringene er regnskapsført etter kostmetoden, det vil si at de er bokført til opprinnelig kjøpspris. I Multinett AS: Antall aksjer: 22 Pålydende: 150 Balanseført verdi: Kjøpt 1984 Oppskrevet til kr 225 pr. aksje Oppskrevet til kr 310 pr. aksje I Holmlia Vaktmesterservice As: Antall aksjer : Pålydende : 100 Balanseført verdi : Kjøpt 1993 : 214 aksjer à kr 100 Kjøpt 1994 : 917 aksjer à kr 100 SUM AKSJER Den samlede aksjekapital i Multinett AS er på kr Den samlede aksjekapital i Holmlia Vaktmesterservice AS er på kr NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskudd, Gjensidige, forsikr.premie Andre forskudd, Holmlia Vaktmestersentral, 1.kvt Andre forskudd, HVS, snøbrøyting, 2.halvdel av ses SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2007, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i NOTE: 17 ANNEN EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Egenkapital fra IN tidligere år Egenkapital fra IN i år 0 Reduksjon EK fra IN SUM ANNEN EGENKAPITAL Egenkapital fra IN er spesifisert for å vise at opparbeidelsen av deler av egenkapitalen skyldes at andelseiere ekstraordinært har nedbetalt på sin andel av fellesgjelden. Linjen "Reduksjon EK fra IN" er beregnet ut fra at egenkapitalen fra IN skal reduseres i samme takt som pantelånet nedbetales.

30 Side 30 NOTE: 18 PANT- OG GJELDSBREVLÅN Husbanken Renter : 3,70, fast rente til , løpetid 12 år Opprinnelig, Nedbetalt tidligere, ordinære avdrag Nedbetalt i år, ordinære avdrag Nedbetalt tidligere, IN Nedbetalt i år, IN 0 SUM PANT- OG GJELDSBREVLÅN Lånet er et annuitetslån For ytterligere informasjon om individuell nedbetaling av fellesgjeld, se IN-note. NOTE: 19 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig 1997, leilighet Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 20 SKYLDIG OFF. MYNDIGHETER Forskuddstrekk -475 Skyldig arbeidsgiveravgift -680 SUM SKYLDIG OFF. MYNDIGHETER NOTE: 21 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Avregningskonto S.5485 Stensberggt S/E, feilf. faktura 06, korrigert 1/ SUM ANNEN KORTS. GJELD NOTE: 22 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: ,-. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr.: ,-.

31 Side 31 DRIFTSOVERSIKT Regnskap 2005 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 DRIFTSINNTEKTER: INNKR. FELLESKOSTN RENTEINNTEKTER INNB.ANDEL FELLESGJ ANDRE INNTEKTER SUM INNTEKTER UTGIFTER: KONTINGENT BOLIGB.LAG REVISJONSHONORAR STYREHONORAR FORR.FØRERHONORAR KONSULENTHONORAR PERSONALUTGIFTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD RENTEUTGIFTER FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER ENERGI / FYRING ANDRE DRIFTSUTGIFTER SUM UTGIFTER RES. FØR FINANSIELLE INN- OG UTBETALINGER FINANSIELLE INN- OG UTBET. LÅNEOPPTAK NEDBETALT ANDEL FELLESGJELD NEDBETALT LÅN UTLÅN LANGS. FORDRING RED. LANGS. FORDRING ENDRING DISP. MIDLER DISPONIBLE MIDLER ÅRETS BEVEGELSE DISP. MIDLER

32 Side 32 OVERSIKT EIENDELER OG GJELD OMLØPSMIDLER: DRIFTSKONTO I OBOS KORTSIKTIGE FORDRINGER SUM OMLØPSMIDLER KORTSIKTIG GJELD: LEVERANDØRGJELD GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEP PÅLØPNE RENTER PÅLØPNE AVDRAG ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD DISPONIBLE MIDLER ANLEGGSMIDLER ANSKAFF.KOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: LANGSIKTIGE FORDRINGER AKSJER BYGNINGER TOMT SUM ANLEGGSMIDLER LANGSIKTIG GJELD: PANTEGJELD BORETTSINNSKUDD ANDELSKAPITAL 214 * SUM LANGSIKTIG GJELD PANTSTILLELSE KR GARANTIANSVAR KR 0 0 OSLO, Styret for ØVRE RAVNÅSEN BORETTSLAG DAG ANDERS KJÆRNES /s/ NINA BRANDVOLD /s/ TOR GUNNAR EIDE /s/ GRY ØYVOR MIKALSEN /s/ MAY BRUVIK /s/

33 Side 33 FORSLAG FRA STYRET OM FULLMAKT TIL Å TA OPP LÅN PÅ KR ,-. Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å ta opp lån med sikkerhet foran fellesobligasjonene for borettsinnskuddene. Lånet er tenkt bruk til større vedlikeholdsarbeider. Blant annet utskifting av termostater på radiatorer, maling og utskiting av en del panel, reparasjon av garasjetak og ventiler i uteboder. Forslaget krever to tredjedels flertall.

34 Side 34 VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Nina Brandvold Tor G. Eide Ravnåsvn 25 G Ravnåsvn 51 D Styremedlemmer som ikke er på valg: Gry Mikalsen Mette Larsen Ravnåsvn 43 D Ravnåsvn 43 E B. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 1. Bent Farstad Ravnåsvn 35 D 2. Arve Rognsaa Ravnåsvn 35 F 3. Charlotte Randell Ravnåsvn 63 G 4. May E. Bruvik Ravnåsvn 71 C. Som valgkomité for 1 år foreslås: Britt Bollerud Asfrid Lønstad Tom Reinertsen Ravnåsvn 27 C Ravnåsvn 47 A Ravnåsvn 55 C D. Som delegert til obos generalforsamling foreslås: Dag Anders Kjærnes Ravnåsvn 87 Som vara for delegert til obos generalforsamling foreslås: Nestleder Oslo, I valgkomiteen for Øvre Ravnåsen Borettslag Britt Bollerud Asfrid Lønstad Tom Reinertsen Ravnåsvn 27 C, 1254 Oslo Ravnåsvn 47 A, 1254 Oslo Ravnåsvn 55 C, 1254 Oslo

35 Side 35 Stiftelsen Holmlia Nærmiljø (SHN) 2006 Formål: Å skape et trygt og attraktivt bomiljø, styrke identitetsfølelsen til området, samordne og arbeide frem fellesskapsløsninger mellom privatpersoner, organisasjoner og offentlige instanser. Organisering: Begynte som et nærmiljøprosjekt i 1991, ble stiftet av tre borettslag og et boligsameie i Pr. i dag er 27 borettslag og boligsameier på Holmlia tilknyttet SHN. Styret består av seks personer og har en fast ansatt. SHN er eiere av Holmlia frivillighetssentral. Finansiering: Tilskudd fra borettslag/sameier samt Kirke- og kulturdepartementet. Aktiviteter i 2006: Koordinering av tjenesten «Bomiljøvekter på Holmlia» Fire utgivelser av lokalavisen «Avisen vår» Helgeseminar ( okt.) for tillitsvalgte i borettslag/sameier og andre samarbeidspartnere. Bomiljøgruppe som skal vurdere eksisterende avtale med Securitas AS, samt innhente tilbud og opplysninger fra andre vaktselskap. Resultatet av gruppearbeidet beregnes ferdig i mars Fjernvarmegruppe nedsatt på helgeseminaret i oktober. Prosjektet skal lage en forprosjektrapport for å belyse problemstillinger og mulige handlingsalternativ når det gjelder bruken av fjernvarme. «Evaluering og utvikling av Natteravnaktiviteten.» Gruppe nedsatt på helgeseminaret i okt. Stiftelsens «Nærmiljøpris 2006» ble tildelt Holmlia Sportsklubb. Frivillighetssentralen 2006: Praktisk hjelp fra frivillige til beboere med behov for en håndsrekning. Aktivitets- og håndarbeidsdag hver tirsdag fra kl Stavgang hver torsdag fra kl Torsdagsklubb sosialt treffsted. Lunsj, sang og musikk. Systue hjelp til enkel søm. Brukt- og byttebod Kurs i konflikthåndtering. Råd og veiledning vedr. konflikter i nabolaget. Bistand til megling i nabokonflikter. Gratis advokathjelp. Første tirsdag i måneden. Natteravner. Markedsdager i juni og november. Miljøgruppe (plukket søppel på fellesområdene tirsdager i april mai). «Velkommen til Holmlia» - to åpne kvelder med informasjon til nye beboere. Utleie av lokaler til kursvirksomhet, organisasjoner, dåp, konfirmasjoner og andre selskap. Tlf e-post:

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 7 mai kl 18:30

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 22.april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19.05.09 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 1. juni

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordre Åsgården Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Etterstad Sør Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 25. mai

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer