HamboHus - Symbolspråket 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HamboHus - Symbolspråket 1"

Transkript

1 HamboHus - Symbolspråket 1 courier courier kursiv uttrykk uttrykk HamboHus - Symbolspråket Side 1 av 27 Version mars 2015

2 HamboHus - Symbolspråket 2 DrawType type, type DrawType DrawType DrawType g_rekt HamboHus - Symbolspråket Side 2 av 27 Version mars 2015

3 HamboHus - Symbolspråket 3 par navn tekst real standardverdi par navn tekst int standardverdi par navn tekst enum tekstliste standardverdi par navn tekst mat materialkodeliste standardverdi tekstliste ( tekst verdi tekst verdi ) materialkodeliste ( materialkode materialkode materialkode materialkode Navn tekst HamboHus - Symbolspråket Side 3 av 27 Version mars 2015

4 HamboHus - Symbolspråket 4 set variable verdi cset variable verdi Set cset set cset set cset set cset ma x y z z mr dx dy dz dz la x y z z lr dx dy dz dz circle radius arc radius startvinkel sluttvinkel radius startvinkel sluttvinkel sluttvinkel startvinkel bezier polygon nøkkelord uttrykkkoordinatendpolygon nøkkelord stroke fill nofill nostroke thick linetol dosnitt noshields pt x y z Polygon polygon endpolygon pt HamboHus - Symbolspråket Side 4 av 27 Version mars 2015

5 HamboHus - Symbolspråket 5 tykk linetol fill stroke thick linetol thick linetol tykk toleranse dosnitt dosnitt dosnitt dosnitt noshield par l par b polygon fill stroke; pt 0,0; pt l,0; pt l,-b; pt 0,-b; endpolygon ma 0,0 polygon stroke fill thick=-dyb pt 0,0,0 pt tyk,0,delta pt tyk,0,h pt 0,0,h-delta endpolygon bezier nøkkelord uttrykkkoordinatendbezier nøkkelord stroke fill nofill nostroke debug pt x y z Bezier draw bezier endbezier pt fill stroke n n 0 [0, 1] ( ) n B k,n = t k (1 t) n k 0 t 1 k HamboHus - Symbolspråket Side 5 av 27 Version mars 2015

6 HamboHus - Symbolspråket 6 B 0,3 = 1 3t + 3t 2 t 3 B 1,3 = 3t 6t 2 + 3t 3 B 2,3 = 3t 2 3t 3 B 3,3 = t 3 P (t) P 0 P 3 P 1 P 2 3 x(t) = x k B k,3 (t) x k y k z k P k y(t) = z(t) = x(t) = x 0 B 0,3 + x 1 B 1,3 + x 2 B 2,3 + x 3 B 3,3 k=0 3 y k B k,3 (t) 0 t 1 k=0 3 z k B k,3 (t) = x 0 + ( 3x 0 + 3x 1 )t + (3x 0 6x 1 + 3x 2 )t 2 + ( x 0 + 3x 1 3x 2 + x 3 )t 3 P 0 P 3 P 0 P 1 P 3 P 2 P 0 P 3 P 0,..., P 3 par r set magic = (sqr(2.0) - 1.0) * 4.0 / 3.0 bezier fill stroke pt r, 0.0 pt r, r * magic pt r * magic, r pt 0, r pt -r * magic, r pt -r, r * magic pt -r, 0 pt -r, -r * magic pt -r * magic, -r pt 0, -r pt r * magic, -r pt r, -r * magic pt r, 0 endbezier ma 0,0 k=0 HamboHus - Symbolspråket Side 6 av 27 Version mars 2015

7 HamboHus - Symbolspråket 7 box xlengde ylengde zlengde z y x layerapp lagnummer linetype linjetype repetisjonslengde HamboHus - Symbolspråket Side 7 av 27 Version mars 2015

8 HamboHus - Symbolspråket 8 linjetype linecolor rgbfarge linewidth mmtykk > filltype fylltype Filltype fillcolor rgbcolor < tekst - tekst > tekst substr < - > ma b / 2, -d / 2; -'S' ma vx , ; -(pn + "+ ndrawing) <nout('3',dm1*1000) + ' x ' + nout('3', dm2 * 1000) txlinejust txboxjust text tekst < - > HamboHus - Symbolspråket Side 8 av 27 Version mars 2015

9 HamboHus - Symbolspråket 9 txlinejust txlinejust charup xopp yopp charup 0, 1 charup -1, 0 charup 0, -1 charup 1, 0 charup 1, 1 txfont skrifttype txfont ''Courier'' txfont ''Palatino Italic'' txfont ''Helvetica Bold'' Tekst skrifttype txsize h txsize txwsize txwsize wh txsize txwsize txlinejust linjejust txboxjust hjustvjustmargs HamboHus - Symbolspråket Side 9 av 27 Version mars 2015

10 HamboHus - Symbolspråket 10 mot overkant sentrert mot underkant første linje skriftlinje teksten i første linje sentert margs margs txfill nei-ja push txfill true layerapp xxx <"teksten her" txfill false pop % skriv lagnummeret som har det riktige fyllet txmarg trbl margs txboxjust image imagenavn imagesize imageup Bilder med pikselgrafikk imagesize bredde høyde imageinrect imagenavnp0xp0yp1xp1yp2xp2yp3xp3y HamboHus - Symbolspråket Side 10 av 27 Version mars 2015

11 HamboHus - Symbolspråket 11 Bilder med pikselgrafikk imageup xoppyopp imageup 0,1 imageup -1,0 imageup 0,-1 imageup 1,0 imageup 1,1 translate dx dy dz scale sx sy sz scale 0.5, 1.0 scale -1.0, 1.0, 1.0 rotate ax ay az push push translate rotate scale pop push Push pop push pop push pop call push pop pop call gruppenavn _ symbolnavn ( argument argument) gruppenavn (0, 0, 0) push pop HamboHus - Symbolspråket Side 11 av 27 Version mars 2015

12 HamboHus - Symbolspråket 12 symbolnavn 2 1 set aname = g_rekt" call :aname(2.0, 1.0) ( ) call :wdsymbol(wdmat)( ); wdmat wdsymbol(wdmat) return uttrykk call call if betingelse instruksjon elsif betingelse instruksjon else instruksjon endif betingelse 0 elsif else endif endif elsif betingelse 0 else endif if else 0 do instruksjon while betingelse instruksjon enddo do enddo (= 0) mpoint x y z useitem materialvalg brukskode materialkode mengde useitem xuseitem Materialvalg Materialkoden useitem Materialkode mengde useitem do xuseitem materialvalg brukskode materialkode mengde type x y z a xuseitem useitem HamboHus - Symbolspråket Side 12 av 27 Version mars 2015

13 HamboHus - Symbolspråket 13 blditem useitem xuseitem blditem blditem useitem blditem blditem dprint tekstuttrykk dprintln tekstuttrykk dprintln draw bezier shield debug koordinatenddraw pt x y pt x y dx dy pt x y draw bezier draw draw shield bezier debug bezier pt draw enddraw HamboHus - Symbolspråket Side 13 av 27 Version mars 2015

14 HamboHus - Symbolspråket 14 z(t) = z 1 + (3t 2 2t 3 )(z 2 z 1 ) + rt(1 t) 2 δ 1 st 2 (1 t)δ 2 r = 2 ϕ/((1 + ψ ) ψ s = 2 ϑ/((1 + ψ ) ψ δ 1 = e iϑ (z 2 z 1 ) δ 2 = e iϕ (z 2 z 1 ) ψ = (ϑ + ϕ)/2 ϑ z 1 z 2 ϑ ϕ epen W x W y ϑ epen bsa2 tykk toleranse koordinates bsr2 tykk toleranse koordinates bsa3 tykk toleranse koordinates bsr3 tykk toleranse koordinates co x y z koordinatpunkt φ bsxx es z DrawType 1,10 parameterdefinisjoner if DrawType = 1 kode for plantegning else if phase = 1 lag skyggepolygoner i 3-d else tegn linjer 3-d linjer endif endif DrawType 1,10 parameterdefinisjoner. if DrawType = 1 kode for plantegning else lag skyggepolygoner i 3-d endif HamboHus - Symbolspråket Side 14 av 27 Version mars 2015

15 HamboHus - Symbolspråket 15 pen pennnummer bredde høyde π/2 < β < π/2 π/2 β π/2 0 β π ' " length trim substr nout set n = tekst.length set s = substr(tekst, indeks, lengde) % (som i språket c++) set s = nout('3', dm1 * 1000) + ' x ' + nout('3', dm2 * 1000) + ' i' element element indeks array.length set n = array.length nøkkel verdi nøkkel verdi objektnøkkel objektnøkkel set n = splitstring(tekst, separator, array) set s = joinarray(array, separator) set s=[1,[7,8],{x:10,y:11}] set s[2].x=s[1][0] set alder={"ole":22,"per":19} set alder["ole"]=23 set lines=["xx\tyy\tzz","aa\tbb\tcc","dd\tee\tff"]; set texts=[] set i=0 do while i<lines.length HamboHus - Symbolspråket Side 15 av 27 Version mars 2015

16 HamboHus - Symbolspråket 16 set nfields=splitstring(lines[i],fields,"\t") set texts[i]=fields % Extend array texts with each iteration set i=i+1 enddo cset WDRamme = [{x: rapnx, y: rapny}, {x: rapnx+rapnbr, y: rapny}, {x: rapnx, y: rapny + lh}] call set cset return call DrawType DrawType p1 p2 p3 pn phlogo pplogo maal date etasjenavn ( etasjenummer ) wdsymbol ( kode ) report ( nummer ) splitstring ( tekst, tegn, array ) joinarray ( array, tegn ) ndrawing zfloor Filnavn for tiltakshaver logo fra Prosjektidentifikasjon på husfilen. Kan brukes som bildenavn (image) i image-instruksjoner. Filnavn for prosjekt logo fra Prosjektidentifikasjon på husfilen. Kan brukes som bildenavn (image) i image-instruksjoner. etasjenummer etasjenummer Kode HamboHus - Symbolspråket Side 16 av 27 Version mars 2015

17 HamboHus - Symbolspråket 17 zceiling zroof ( høyeste, overkant ) scale matdim1 ( materialkode ) matdim2 ( materialkode ) okcode ( materialkode ) defined ( variabel ) node ( node, nodeuttrykk) zterrengnaa [ ( x, y ) ] zterrengfram [ ( x, y ) ] zkotenaa [ ( z ) ] zkotefram ( z ) numberok ( uttrykk ) layervisible ( lagnummer ) aspectratio ( bildenavn ) evalstr ( tekst ) fillcolor linecolor scale materialkode variabel set husz = zterrengnaa(node(., son233), node(., son234)) NaN numberok zterrengnaa zkotenaa uttrykk NaN uttrykk 'a=#{nout("x3",sqr(2))}' gir 'a=1,414'. HamboHus - Symbolspråket Side 17 av 27 Version mars 2015

18 HamboHus - Symbolspråket 18 textheight ( tekst ) textwidth ( tekst ) onscreen forcepolygonfill modelexport nout ( format, verdi ) onscreen Format nout nout('',n) nout('5', n) nout('uz6', n) l b tiplace tiscale HamboHus - Symbolspråket Side 18 av 27 Version mars 2015

19 HamboHus - Symbolspråket 19 t1 t2 ark x1 x2 x3 x4 x5 x6 firma1 firma2 firma3 firma4 logofile 1 n 2 1 n 6 1 n 4 node(., son689) t1 t2 ark x1x6 uttrykk evalstr etasjer attachedparts attachedparts slag apnx apny apnbr apnhd rapnx apnx + adyttleft rapny apny + adyttbottom HamboHus - Symbolspråket Side 19 av 27 Version mars 2015

20 HamboHus - Symbolspråket 20 rapnbr apnbradyttleft - adyttright rapnhd apnhd - adytttop - adyttbottom kledekk hasattachedparts hasoverband hasunderband hasleftband hasrightband adytttop adyttbottom adyttleft adyttright akarmdekktop akarmdekkbottom akarmdekkleft akarmdekkright adytt akarmdekk kledekk drawashole bindpoly kledpoly FSPoly WDRamme slag apnx apny apnbr apnhd adytttop = adyttleft HamboHus - Symbolspråket Side 20 av 27 Version mars 2015

21 HamboHus - Symbolspråket 21 hasattachedparts attachedparts hasoverband if tykk > 0.0; cset hasattachedparts = true; cset hasoverband = true; endif kledekk drawashole phase modelexport makeglass vindu attachedparts slag apnbr apnhd rapnbr rapnhd kapnbr kapnhd txl tyl adytttop adyttbottom adyttleft adyttright akarmdekktop akarmdekkbottom akarmdekkleft akarmdekkright dorvink hengplan apnplantynn apnplanyk phase phase Dør vinkel på plan i Tegningsparametre. Vis vindushengsling på plan i Tegningsparametre. Åpninger tegnes tynne på plan i Tegningsparametre. HamboHus - Symbolspråket Side 21 av 27 Version mars 2015

22 HamboHus - Symbolspråket 22 apnplanik bandtykk dxl dxr adytt akarmdekk DrawType phase modelexport harbåndover xlbåndover xrbåndover ybbåndover ytbåndover harbåndunder xlbåndunder xrbåndunder ybbåndunder ytbåndunder harbåndvenstre xlbåndvenstre xrbåndvenstre ybbåndvenstre ytbåndvenstre harbåndhøyre xlbåndhøyre xrbåndhøyre ybbåndhøyre ytbåndhøyre bandtykk phase phase HamboHus - Symbolspråket Side 22 av 27 Version mars 2015

23 HamboHus - Symbolspråket 23 drawtype phase modelexport vindu bandb bandh bandtykk phase phase vindu nitems btable htable sort HamboHus - Symbolspråket Side 23 av 27 Version mars 2015

24 HamboHus - Symbolspråket 24 call :wdsymbol(wdmat)( ) pass rownum wd etg etgnummer nummer antall wdmat phase vindu slag apnbr apnhd rapnbr rapnhd kapnbr kapnhd txl tyl adytttop adyttbottom adyttleft adyttright akarmdekktop akarmdekkbottom akarmdekkleft akarmdekkright b mtekst kmtekst nx nxl dxl dxr adytt akarmdekk etg nummer HamboHus - Symbolspråket Side 24 av 27 Version mars 2015

25 HamboHus - Symbolspråket 25 kode bjtabtittel bjtabnotat kode kode kode kode kode bjtabtittel bjtabnotat nummer dm1 dm2 antall mengde impregnert nummer report kode kode kode kode kode kode nummer dm1 dm2 antall mengde impregnert nummer report HamboHus - Symbolspråket Side 25 av 27 Version mars 2015

26 HamboHus - Symbolspråket 26 g_åpningsbredde på oppriss g_åpningshøyde på oppriss apnbr apnhd set dx = p2x - p1x; set dy = p2y - p1y; set dz = p2z - p1z set l = sqr(dx * dx + dy * dy + dz * dz) set xx = dx / l; set xy = dy / l; set xz = dz / l set yz = normx * xy - normy * xx push % Transformer: x langs linjen mellom de to punktene, z langs normal vektoren % y er på planet, positiv for takflaten (n cross x) if tekktykk > 0.001; set tt = tekktykk / normz; else; set tt = 0.0; endif translate p1x, p1y, p1z + tt; % null langs raft set ls = sqr(xx * xx + xy * xy) rotate atan2(yz, normz) * 180 / pi, atan2(-xz, ls) * 180 / pi, atan2(xy, xx) * 180 / pi ma 0, 0, 0 drawtype phase modelexport p1x p1y p1z p2x p2y p2z normx normy normz tykk tekktykk phase phase HamboHus - Symbolspråket Side 26 av 27 Version mars 2015

27 HamboHus - Symbolspråket 27 angp1 angp2 π/2 π/2 Vindski på tegning Forkantbord tegnes Forkantbord dimensjon AutoVindski AutoForkantbord AutoVindski AutoForkantbord drawtype vind kapp vinddim vannb vanndim forkb forkdim Terreng på fasade Terreng på fasade kotehusz kote HamboHus - Symbolspråket Side 27 av 27 Version mars 2015

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1103, 2.mars 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1103, 2.mars 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA03,.mars 00 Oppgave Tegn figur og finn en parametrisering for skjæringskurven

Detaljer

Programmering i C++ Løsningsforslag Eksamen høsten 2005

Programmering i C++ Løsningsforslag Eksamen høsten 2005 Programmering i C++ Eksamen høsten 2005 Simen Hagen Høgskolen i Oslo, Avdeling for Ingeniørutdanning 7. desember 2005 Generelt Denne eksamensoppgaven består av tre oppgaver, pluss en ekstraoppgave. Det

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

med canvas Canvas Grafikk Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

med canvas Canvas Grafikk Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Grafikk med canvas Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høsten 2011 Informasjonsteknologi 2 Canvas Læreplansmål Eleven skal kunne bruke programmeringsspråk i multimedieapplikasjoner Med CSS3, HTML og JavaScript

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde Uke 45, 2012 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler. Instruksjoner:

Detaljer

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2015

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2015 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2015 Øving 8 Frist: 2015-03-20 Aktuelle temaer for

Detaljer

Exercises GEO1040. Øyvind Ryan

Exercises GEO1040. Øyvind Ryan Exercises GEO1040 Øyvind Ryan 19. februar 2013 1. Bruk Matlab til å regne ut: a. 2.2 + 4.7 2.2 + 4.7 b. 5/7 5/7 c. 3 2 3^2 2 3 4 2 13 2.2 2 d. (2*3-4^2)/(13-2*2^2) e. 4.7 4 4.7^4 f. Hva er det 12. desimalet

Detaljer

Eksamen, høsten 13 i Matematikk 3 Løsningsforslag

Eksamen, høsten 13 i Matematikk 3 Løsningsforslag Eksamen, høsten 3 i Matematikk 3 Løsningsforslag Oppgave. a) Fra ligningen x 5 + y 3 kan vi lese ut store og lille halvakse a 5 og b 3. Fokus til senter avstanden er da gitt ved c a b 5 3 5 9 6 4. ermed

Detaljer

TDT4195 - Grunnleggende visuell databehandling

TDT4195 - Grunnleggende visuell databehandling TDT4195 - Grunnleggende visuell databehandling Håkon Åmdal November 2013 1 Grafikk 1.1 Computer Graphics Å lage et rasterbilde fra en scene. Scene Computer Graphics Raster image 1.1.1 Visualisering Bruke

Detaljer

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål Variabler og datatyper Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst 2012 Informasjonsteknologi 2 Hva er programmering? Når du skal bake en kake følger du gjerne en oppskrift. Først er det beskrevet hva kaken

Detaljer

GravoStyle Dokumentasjon

GravoStyle Dokumentasjon GravoStyle Dokumentasjon OVERSATT OG BEARBEIDET FRA ENGELSK VERSJON (JUNI 2012) AV TOR-JØRGEN MOSKAUG GravoStyle Dokumentasjon (rev1 2012) Innhold Innhold INSTALLASJON SOFTWARE... 1 Installasjon av Programvare...

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde Uke 45, 2012 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler. Instruksjoner:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i emnet INF101/INF101-F - Programmering 2 Fredag 10. juni 2011, kl. 09-14 Bokmål Tillatte hjelpemidler: alle skrevne og trykte.

Detaljer

Forelesning 14 Systemer av dierensiallikninger

Forelesning 14 Systemer av dierensiallikninger Forelesning 14 Systemer av dierensiallikninger Eivind Eriksen 9. april 010 Dierensiallikninger En dierensiallikning inneholder en avhengig variabel (typisk y ) og en uavhengig variabel (typisk x), som

Detaljer

n-te røtter av komplekse tall

n-te røtter av komplekse tall . 29. august 2011 Eksponentialform Forrige gang så vi at e iθ = cos θ + i sin θ Dette kan vi bruke til å gjøre polarfremstillingen av komplekse tall mer kompakt: z = a + ib = r(cos θ + i sin θ) = re iθ

Detaljer

Interne notater EASYTRIEVE PLUS STATISTISK SENTRALBYRÅ. Av Kristian Lønø. 92/1 14. januar 1992

Interne notater EASYTRIEVE PLUS STATISTISK SENTRALBYRÅ. Av Kristian Lønø. 92/1 14. januar 1992 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 92/1 14. januar 1992 EASYTRIEVE PLUS Av Kristian Lønø FORORD Oslo, 14/1-92 Dette heftet tar for seg de mest brukte sidene ved Easytrieve Plus. Det er forsøkt tilpasset

Detaljer

Versjon 3.6.0 april 2008. Programmet er utarbeidet og eiet av: Sivilingeniør Ove Sletten Saturnveien 2B 7036 Trondheim. Tlf. 73968153 Fax.

Versjon 3.6.0 april 2008. Programmet er utarbeidet og eiet av: Sivilingeniør Ove Sletten Saturnveien 2B 7036 Trondheim. Tlf. 73968153 Fax. Flatedekke Versjon 3.6.0 april 2008 Programmet er utarbeidet og eiet av: Sivilingeniør Ove Sletten Saturnveien 2B 7036 Trondheim Tlf. 73968153 Fax. 73967874 Copyright 2001 Siv.ing Ove Sletten INNHOLD 1

Detaljer

Innføring i Dynamisk HTML

Innføring i Dynamisk HTML Innføring i Dynamisk HTML Her kommer en enkel innføring i dynamisk HTML (DHTML). DHTML er en webside (et web dokument) som kan endres etter at den er lastet inn i webleseren. Når brukeren fører musepekeren

Detaljer

Programutvikling med "VISUAL BASIC".

Programutvikling med VISUAL BASIC. Programutvikling med "VISUAL BASIC". Av Steinar Thorvaldsen, Høgskolen i Tromsø. Copyright 24.11.94, sist rev. 28.11.2K steinar@hitos.no Del 1 Innledning. 1. Målsetting med kurset Gi en innføring i design

Detaljer

GRAPHISOFT ARCHICAD 14. Program for grunnskolen LÆRERVEILEDNING. GRAPHISOFT - BOLIGabc. Tine Mathisen. GRAPHISOFT - BOLIGabc, Tine Mathisen

GRAPHISOFT ARCHICAD 14. Program for grunnskolen LÆRERVEILEDNING. GRAPHISOFT - BOLIGabc. Tine Mathisen. GRAPHISOFT - BOLIGabc, Tine Mathisen GRAPHISOFT ARCHICAD 14 Program for grunnskolen LÆRERVEILEDNING GRAPHISOFT - BOLIGabc Tine Mathisen 1 INNHOLD INNLEDNING BIM ArchiCAD på datamaskinen Starte ArchiCAD Lagring Endre prosjektinformasjon Paletter

Detaljer

En kort innføring i PaintShop

En kort innføring i PaintShop En kort innføring i PaintShop PaintShop er et program for å lage og redigere punktbaserte (bitmap) bilder. Start PaintShop med å dobbeltklikke på programsymbolet på arbeidsbordet, el. fra Start menyen

Detaljer

Fra geometri til ferdig leveranse av SOSI

Fra geometri til ferdig leveranse av SOSI Foredragsholder: Kristin Lysebo, Vianova Elin Lisbakken, Vianova Minikurs 1-2 /2-2: Fra geometri til ferdig leveranse av SOSI Arbeidsmetodikk 1. Hent grunnlagsdata fra kart og evt. Eksisterende reguleringsplaner

Detaljer

Steg 1: Opprette app-pakke, app-klasse og FXML-fil

Steg 1: Opprette app-pakke, app-klasse og FXML-fil Logo med FXML Introduksjon En viktig del av det å lage app-er er å utforme skjerminnholdet, dvs. alt app-en inneholder av grafikk, knapper, lister, osv. Formålet til denne leksjonen er å lære hvordan du

Detaljer

Kort om differensialligninger

Kort om differensialligninger Kort om differensialligninger Innføring En differensialligning er en ligning av typen () y (t) = f(t, y(t)), hvor f(t, y) er en kjent funksjon Løsningen på denne ligningen er en funksjon y(t) som passer

Detaljer

Bruk av Powerpoint til å montere en frimerkesamling

Bruk av Powerpoint til å montere en frimerkesamling Før vi starter med å montere må vi ha en mal Vi åpner powerpoint. Får opp et blankt ark. Hva du får fram på din skjerm, kan avvike fra bildene her, det kommer an på hvilken versjon du har (det som er brukt

Detaljer

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013 Tentamen matematikk GS3 Mandag 22. april 2013 DEL 1 Excel Oppgave 1. Hans låner 90 000 kr i banken til 4 % rente pr år. Nedbetalingstiden for lånet er 6 år. a) Lag tabellen nedenfor i Excel. År % rente

Detaljer

Geometri med GeoGebra Del 2

Geometri med GeoGebra Del 2 Geometri med GeoGebra Del 2 Å endre linjestil eller farge, og vise navn på objekt Vi kan endre farge og stil på hjelpelinjer for å framheve det objektet vi egentlig skal lage. Ved hjelp av ikonene på stilmenyen

Detaljer

ISY G-Prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. juli 2011. Versjon 8

ISY G-Prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. juli 2011. Versjon 8 ISY G-Prog Beskrivelse Brukerdokumentasjon juli 2011 Versjon 8 ISY G-Prog Beskrivelse Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS VESTFJORDGATEN

Detaljer

01.11.2010 1. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no

01.11.2010 1. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 01.11.2010 1 DDS-CAD 7.2 N Y H E T E R DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 01.11.2010 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2 01.11.2010

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kandidatnummer: Bokmål UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i : INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag : Torsdag 5. desember 2013 Tid for eksamen

Detaljer