Riva Studio. Peisinnsatsen. MODELLENE: RVS-1/RVS-2/RVS-3 Brukerinstruksjoner Installasjon og service. Til bruk i NO (Norge).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Riva Studio. Peisinnsatsen. MODELLENE: RVS-1/RVS-2/RVS-3 Brukerinstruksjoner Installasjon og service. Til bruk i NO (Norge)."

Transkript

1 Riva Studio Peisinnsatsen MODELLENE: RVS-1/RVS-2/RVS-3 Brukerinstruksjoner Installasjon og service Til bruk i NO (Norge). VIKTIG Denne peisinnsatsen blir varm når det er i bruk og den anbefales derfor at et passende sikringsgitter brukes for å beskytte små barn, eldre eller fysisk svake. Det må ikke brennes søppel i denne peisinnsats en. Importer Vær vennlig å lese nøye gjennom disse instruksjonene før installasjon og bruk. Oppbevar instruksjonene på et trygt sted for fremtidig referanse og for vedlikehold av peisen. Skjema som finnes på side 3, skal fylles ut av installatøren. Denne manualen er oversatt, og vi gjør oppmerksom på at norske krav og forskrifter er gjeldende. Ta kontakt med Energihuset om noe er uklart. PM274NO - Utgave 2 (Juli 2011)

2 DEKKER FØLGENDE MODELLER: RVS-1/RVS-2/RVS-3 KONTROLL-LISTE FFØR BRUK AV PEIS 3 BRUKERINSTRUKSJONER 4 Generelle punkter 4 Når Peisinnsats Brukes Først Gang 5 Anbefalte Fyringsmidler 6 Slik Furer Du I Peisinnsatsen 6 Slik Bruker Du Peisinnsats 7 Tips Under Brenning 7 Viftemontasie 8 Anordning For Luft Utenfra 8 Konveksjonsluft Med Rørkanaler 8 Fjerne Aske 8 Øket Brennetid (Ved) 8 Overfyring 8 Pipebrann 8 Generell Rengjøring 9 Rengjøre Glasset 9 Feie Pipa 9 Vedlikehold Av Ovn 9 Sesongmessig Bruk 10 Tips For Feilsøking 10 Installasjonsinstruksjoner 11 Fjerne Nedre Ledeplater 25 Fjerne Øvre Ledeplater 26 Fjerne Ildstein 26 Igangkjøring 27 VEDLIKEHOLD OG SERVICE 28 Årlig Service 28 Fjerne Verneanordningen For Vedkubbe 29 Montering Og Fjerning Av Ledepanel 29 Montering Og Fjerning Av Ildfast Stein 29 Montere Nytt Dørglass 29 Montere ny dørtetning 29 Justere dørhengsler 29 Justere dørsperre 31 STANDARD RESERVEDELSLISTE 31 SERVICEHISTORIKK 35 EC Konformitetserklæring 36 Teknisk Spesifikasjon 11 Standardfunksjoner 11 Pakkseddel 11 Målene på Riva Studio 12 KRAV TIL MONTERINGSSTEDET 13 Røkkanal Eller Pipe 13 Krav til underlag på brennbart gulv 14 Minimum Byggeåpning 14 Byggeåpning 15 Klaringer For Peisramme 15 KONTROLLER FØR INSTALLASJON 16 Røkkanaler 16 Ventilasjon 16 Konveksjonskanal 17 Utendørsluft 17 Montering av stottebrakett med luftstopp for sekunderluftspaken 17 INSTALLASJONSINSTRUKSJONER 19 Juridiske Krav 19 Installere Peisinnsats 19 Rammer 21 Installasjon Av PEISINNSATSEN 22 Bindingsverk For Studio Edge Monteringssett 24 Fjerne Døra 25 Fjerne Verneanordningen For Vedkubber 25 DESIGNBESKYTTELSE Studio-designen, inkludert rammene og tilbehøret, er beskyttet av europeisk designregistrering nr

3 KONTROLL-LISTE FFØR BRUK AV PEIS For å hjelpe oss ved eventuelle garantikrav, vær vennlig å fylle ut følgende informasjon. Skulle det oppstå et problem, ta kontakt med installatøren eller forhandleren for råd og hjelp: Forhandler peis var kjøpt fra Navn:... Adresse: Telefonnummer:... Nødvendig informasjon MÅ fylles ut Dato installert:... Modellbeskrivelse:... Serienummer:... Installasjonstekniker Firmanavn:... Adresse: Telefonnummer:... Igangkjøringskontroll (skal fylles ut og underskrives) Er røkkanalen for peisinnsats av korrekt type JA NEI Røkkanalen er feiet og testet for feil JA NEI Røyktest foretatt på peisinnsats som er installert JA NEI Utslippstest foretatt JA NEI Bruk av peisinnsats og betjening av kontroller er forklart JA NEI Avstander og klaringer til brennbare materialer er kontrollert JA NEI Instruksjonsbok gitt til kunden JA NEI Skriv navnet med blokkbokstaver:... Signatur:... 3

4 BRUKERINSTRUKSJONER 1. Generelle punkter Vær vennlig å lese nøye gjennom disse instruksjonene før installasjon og/eller bruk av peisinnsats for å være sikker på at du har full forståelse av alle kravene. Peisinnsats skal monteres av en registrert installatør, eller godkjennes av byggekontrollen på stedet. 1.2 Monter og installer peisen i henhold til gjeldende nasjonale regler og forskrifter. Peisen må tilknyttes en godkjent pipe. Kontakt lokale myndigheter og feiermester om du trenger råd og veiledning før montering. Peisinnsats skal monteres av en fagmann. OBS: Før du tar i bruk peisen, skal installasjonen meldes til det lokale feiervesen. 1.3 Bruk kun til boligoppvarming i henhold til disse brukerinstruksene. 1.4 Det må kun brennes godkjente fyringsmidler. Det må ikke brukes væske som fyringsmiddel og peisinnsats må ikke brukes som en forbrenningsovn. 1.5 Overflatene på peisinnsats blir veldig varme under bruk. Bruk passende sikringsgitter når små barn, eldre eller fysisk svake personer er til stede. Stovax tilbyr peisvern, gnistfangere og dør/peis-grind for beskyttelse*. Stovax-forhandleren på stedet kan gi deg råd om disse produktene. 1.6 Det må ikke plasseres fotografier, TV-er, malerier, porselen elle andre brennbare gjenstander på veggen eller i nærheten av peisinnsats. Utsettelse for varme temperaturer vil forårsake skade. Det må ikke plasseres møbler eller andre gjenstander slik som klær som skal tørkes nærmere enn 1 meter foran dette peisinnsats. Dataplate Dataplaten for Studio 3 er kun tilgjengelig når døra er lukket Trippelt luftsystem LUFTKONTROLL Stovax-peisene trippelt luftsystem som gir renere forbrenning og større virkningsgrad, se diagram 2 PR8253 1) Luftvask luft sirkuleres mot glasset, og gjør at dette holdes renere. 2) Primær luft - luft som kommer inn under veden. Denne kan stenges når god forbrenning er oppnådd. 3) Sekundær luft forvarmet luft spyles ut øverst i brennkammeret og forbrenner ubrente hydrokarboner Avtrekksvifter eller hetter over komfyrer må ikke monteres i samme rom eller område da dette kan forårsake røykutslipp fra peisinnsats. 1.8 For å sikre trygg bruk må ventilasjonen verken på innsiden eller utsiden av peisinnsats tildekkes. 1.9 Det må ikke foretas uautoriserte endringer på peisinnsats Røkkanalen/Pipa må feies minst en gang i året. Se Avsnitt Røkkanalen/Pipa må ikke kobles til eller deles med et annet peis. SERIENUMMER 2 For luftkontroller, se diagram nedenfor 1.12 Dette nummeret må oppgis når du bestiller reservedeler eller ved garantikrav. Nummeret er å finne på typeskiltet, diagram 1 4

5 BRUKERINSTRUKSJONER LUFTVASK OG KONTROLLER FOR PRIMÆRLUFT Studio 1,2,3 LUKKE Luftvask-kontroll ÅPNE ADVARSEL Når riktig installert, betjent og vedlikeholdt, vil ikke denne peisinnsats en avgi røyk i rommet. LUKKE Primærkontroll ÅPNE Sekundært luftinnsug - Fabrikkinnstilt PR8255 Sporadisk røyk kan forekomme under fjerning av aske og når detl legges: ny ved. Vedvarende røykutslipp er potensielt farlig og må ikke tolereres. Ved vedvarende røykutslipp: Åpne dører og vinduer for å lufte ut rommet. La flammen dø ut eller fjern fyringsmiddel fra peisinnsats på en trygg måte. Kontroller røkkanalen/pipa for blokkering og gjør rent hvis nødvendig. DØRHÅNDTAK DØRA MÅ IKKE ÅPNES MED BARE HENDER DØRENE MÅ IKKE ÅPNES NÅR FYRKASSEN ER FYLT AV FLAMMER vent til flammen er dødd ut. Studio 1 og 2.13 Bruk beskyttelseshanske for å betjene. Skyv verktøyet over knotten for tilpassing Flytt til venstre for å åpne Det må ikke gjøres forsøk på å tenne opp igjen før årsaken til utslippet er identifisert og korrigert. Søk faglig råd hvis nødvendig. Alle peiser med åpne røkkanaler kan påvirkes av forbigående atmosfæriske forhold som kan gjøre at røyken går inn i huset. På grunn av dette er det anbefalt å montere en elektronisk detektor for karbonmonoksid, i overensstemmelse med BSEN50291, og som skal vedlikeholdes. 2. NÅR Peisinnsats BRUKES FØRST GANG ÅPNE 2.1 For å la peisinnsats gå seg til og for at lim og maling skal herdes fullstendig: Sett peisinnsats på lav varme til å begynne med de første dagene. LUKKE PR8258 PR Ta ikke på malingen i den første bruksperioden. 2.3 Peisinnsats vil muligens avgi litt ubehagelig lukt i den første perioden: Hold rommet godt ventilert for å unngå røykdannelse. Studio Bruk verktøyet i døra som vist, diagram 5 Trekk døra ut og ned for å åpne Studio 3 - LUKKE Studio 3 - ÅPNE Betjeningsverktøy PR8261 PR8262 5

6 BRUKERINSTRUKSJONER 3.1 Vedkubber: 3. BRUK RIKTIG VED Brenn kun tørket ved med et fuktighetsinnhold som er mindre enn 20 % 4. OPPTENNING Innstill luftkontrollene som vist i diagram 77 Sekundærluft skal være helt åpen Lengde på trekubbe Peis Riva Studio 1 Riva Studio 2 Riva Studio 3 Lengde på trekubbe 250mm - 300mm 250mm - 400mm 250mm - 500mm Gruk tørr ved som er kuttet 12 til 18 måneder før bruk Ved av dårlig kvalitet: Forårsaker lav forbrenningseffekt Produserer skadelig kondens Reduserer effektiviteten på luftvasken og levetiden for peisinnsats Primærluft: 50 % åpen PR8264 Plasser tennblokker eller papir og tørr opptenningsved på den ildfaste underlagssteinen Tenn på papiret eller tennblokkene, diagram 8 Det må ikke brennes tre som er brukt som anleggsmaterialer, eller ved som er malt, impregnert / behandlet, produserte plateprodukter eller ved fra trepaller. 3.2 Forbruk av fyringsmiddel. Som testet på nominell varmeeffekt i henhold til EN 13229: 2001 for vekslende bruk: Beskrivelse Forbruk av fyringsmiddel Kg/time Ved Riva Studio Riva Studio Riva Studio En rekke faktorer kan ha innvirkning på peisinnsatss ytelse. Se avsnitt 8 for detaljer. Sekundærluft (luftvask) må være fullstendig åpen ved opptenning. Den øvre spaken trekkes helt til høyre. Primærluft skal være ca 50 % åpen (eller mer ved svak trekk i pipen). Denne kan stenges når god forbrenning/trekkz er oppnådd. NB: Bruk medfølgende døråpner pga varme hendler. Legg på større vedkubber For mange vedkubber kan kvele flammen. 4.2 Mengde ved: Disse peisene er brede og vedkubbene skal legges i et enkelt lag med mellomrom, diagram 9 Vedkubbene skal ikke stables oppå hverandre da dette kan ha en innvirkning på effekten. Det må ikke legges for mye ved i peisinnsats da varmeeffekten vil bli for høy. 6

7 BRUKERINSTRUKSJONER Anbefalt mengde: Studio 1 og 2-3/4 kubber som ikke er mer enn 127 mm 5" (5") i diameter Studio 3-4/5 kubber som ikke er mer enn 127 mm 5" (5") i diameter 5.4 Det må ikke brennes større mengder fyringsmiddel med luftvask-kontrollen lukket i lengre perioder. Dette reduserer rengjøringseffekten på glasset og forårsaker dannelse av tjære og kreosoter i peisinnsats og avtrekkssystemet. 5.5 Når peisinnsatsen er i bruk vil, vil forbrenning på høy effekt i en kort periode fjerne tjære og kreosot. 6. TIPS UNDER BRENNING Lukk døra La ikke døra være åpen da dette kan forårsake overfyring som skader peisinnsats. 5. Justering av spjeld ved bruk 5.1 Brenne ved: Når god forbrenning og god varme er oppnådd: Steng primærluftkontroll ved å dra spaken mot venstre. Juster sekundærluftkontroll (luftvask) for å regulere varmen (forbrenningsintensiteten), se diagram 10 Juster sekundærluft til ønsket flammeintensitet Primærkontroll lukkes Ved brenner best når den ligger i aske PR8265 Glørne skal rakes jevnt ut over ildstedet og luftvaskkontrollen skal åpnes helt i noen få minutter før det legges i ny ved Mot slutten av forbrenningssyklusen er det fordelaktig også å åpne primærkontrollen noen få minutter. Dette øker temperaturen på asken og hjelper antenningen av de nye vedkubbene, og holder askedybden på et minimum. 5.2 Brenn nye kubber på høy varme noen få minutter før luftvask-kontrollen justeres. Legg kun på noen få vedkubber om gangen og ofte for en ren og effektiv forbrenning. 5.3 Alle peisrammer er egnet til bruk med fast fyringsmiddel som oppvarming. 6.1 Kvalitet på fyringsmiddel (Ved) Bruk ved med et fuktighetsinnhold som er mindre enn 20 %. På tørket ved vil barken løfte seg og skrelle av, og har sprekker som sprer seg fra midten. De føles lettere enn nysaget ved på samme størrelse og høres hule ut når de slås mot hverandre. Vedkubber skal ikke være fuktige eller ha vekst av mose og sopp. Symptomer i forbindelse med våt ved: Vanskelig for å brenne og ikke lett å holde flammen ved like Røyk og små flammer Skittent glass og/eller ildfast stein Hurtig dannelse av kreosot i røkkanalen/pipa Lav varmeeffekt Korte brenntider, overflødig bruk av fyringsmiddel og blå/ grå røyk fra røkkanalen/pipa Brenn på høy effekt i en kort periode for å unngå større dannelse av tjærer og kreosot i peisinnsatsen og avtrekkssystemet Bruk Stovax Protector avtrekksrens for å redusere dette problemet 6.2 Luftinnsuget blåser røyk Forbrenningsgasser dannes i fyrkassen og antennes som små eksplosjoner som forårsaker røyk til å blåse ut av luftinnsuget og andre åpninger. Dette oppstår hvis luftkontrollene stenges rett etter at nytt fyringsmiddel er lagt på i en meget varm ild. Stoppes ved å åpne luftkontrollene for å øke forbrenningen og forbrenningshastigheten. 6.3 Trekk i røkkanalen Røkkanalen/pipa har to hovedfunksjoner: 1) For trygg fjerning av røyk, gass og dunst i huset. 2) For å gi tilstrekkelig trekk (sug) i peisinnsats for å sikre at ilden fortsetter å brenne. Trekk forårsakes ved stigende varm luft i røkkanalen/pipa når peisinnsats er tent. Symptomene for dårlig ytelse med hensyn til trekk i røkkanalen inkluderer: Overflødig forbruk av ved (mye trekk i røkkanalen) Dårlig forbrenningskontroll, overoppvarming (mye trekk i røkkanalen) Vindstøy fra luftkontroller (mye trekk i røkkanalen) Vanskelig å tenne peisinnsats og holde ilden ved like (lite trekk i røkkanalen/pipa) Lav varmeeffekt (lite trekk i røkkanalen/pipa) Røyk kommer ut i rommet når dører åpnes (lite trekk i røkkanalen/pipa) 7

8 BRUKERINSTRUKSJONER Konstruksjonen, plasseringen, størrelsen og høyden på røkkanalen/pipa har innvirkning på trekken i røkkanalen/ pipa. Andre faktorer som har innvirkning på trekken i røkkanalen/ pipa er: Trær eller andre bygninger i nærheten som forårsaker turbulens. Sterk vind og vindkast Utetemperatur Værforholdene ute Feil tilleggsventilasjon i bygningen Blokkert røkkanal/pipe For råd om å korrigere vedvarende problemer med røkkanalen, rådfør deg med en kyndig montør før du fortsetter å bruke peisinnsats. 6.4 Værforhold Værforholdene kan ha innvirkning på peisinnsatss ytelse. Dette kan inkludere: Værforhold Problem Virkning Mye vind Stille Fuktig / Regn Bygninger/hindringer forårsaker turbulent luft rundt røkkanalen/pipa. Overdimensjonert røkkanal/pipe. Temperaturen på røkkanalen er ikke høy nok. Regnvann i røkkanalen/pipa. Peisinnsats avgir mye røyk Peisinnsats avgir mye røyk Problemer med påtenning og forbrenning For å redusere disse problemene: Bruk påtenningsved av god kvalitet for å tenne peisinnsats Brenn til å begynne med i en kort periode på høy temperatur Monter regnhatt på røkkanalen/pipa Installatøren skal gi deg råd om mulige løsninger. Hvis peisinnsats avgir røyk kontinuerlig i rommet: Lukk luftkontrollene og la peisinnsats slukke Luft ut rommet for å få bort røkgassene Forlat rommet Peisinnsats må ikke tennes på nytt før problemet er løst. 7. VIFTEMONTASJE 7.1 Dette peisinnsats kan utstyres med konveksjonsvifte som ekstrautstyr. Vifta må monteres samtidig som peisinnsats. For installasjons- og betjeningsprosedyrer, henvises det til instruksjonene som følger med vifta - Stovax delenummer PM ANORDNING FOR LUFT UTENFRA 8.1 Denne peisinnsatsen kan monteres med en anordning (ekstrautstyr) som sørger for luft utenfra i direkte inn i peisinnsats. Anordningen for luft utenfra må monteres samtidig som peisinnsats. For installasjons- og bruk, henvises det til instruksjonene som følger med anordningen - Stovax delenummer PM KONVEKSJONSLUFT MED RØRKANALER 9.1 Dette peisinnsats kan utstyres med rørkanaler for konveksjonsluft som hjelper å sirkulere varmluft til andre rom i huset. Denne metoden kan kreve ekstra ventilasjon for å oppfylle byggeforskriftene og en kyndig installatør skal konsulteres før montering. Kanalene må monteres samtidig som peisinnsats. For installasjons- og betjeningsprosedyrer, henvises det til instruksjonene som følger med kanalene for konveksjsluften - Stovax delenummer PM FJERNE ASKE 10.1 Ved brenner best når den ligger i aske La det ikke danne seg for mye aske i peisinnsatsen, da dette vil skape dårlig flamme og kan forårsake skade Åpne døra, se diagram 4 og 5 på side 5 Fjern asken med en liten skuffe (tilgjengelig fra Stovax). Vær forsiktig ikke å skade den keramiske fôringen i peisinnsats. Ikke bruk ildraker med skarp spiss 10.3 Fjern asken forsiktig varme holder seg lenge etter bruk Tøm asken forsiktig i en Stovax askebøtte (Stovax delenummer 4227) 10.5 Varm aske må ikke fylles i en plastbeholder eller annet brennbart materiale. 11. ØKET BRENNETID (VED) 11.1 Det er mulig å få peisinnsatsen til å brenne i en lengre periode. For å gjøre dette: Fjern asken før den siste veden legges i peisinnsats Innstill luftkontrollene på lav forbrenning Dette vil sote ovnsglasset over natta men blir rent når peisinnsats settes på høy varmeeffekt i en kort periode. 8

9 BRUKERINSTRUKSJONER 12. OVERFYRING 12.1 Peisinnsats må ikke overfylles med fyringsmiddel eller brukes på maksimal varmeeffekt i lengre perioder da dette kan forårsake overfyring. Steng luftkontrollene for å redusere avgitt varmeeffekt 12.2 Overfyring kan forårsake permanent skade på peisinnsats 13. PIPEBRANN 13.1 Hvis det oppstår pipebrann: Steng alle luftkontrollene omgående Evakuer bygningen Ring brannvesenet Ikke gå inn i bygningen før det bekreftes å være trygt 13.2 Peisinnsats skal ikke brukes etter en pipebrann før: a) Peisinnsats har blitt inspisert av en registrert installatør som kan bekrefte at det er trygt å bruke peisinnsats b) Pipa er inspisert og feiet som bekrefter at systemet strukturelt sett er i orden og er fritt for hindringer før det tas i bruk igjen c) Pipa er reparert etter behov før peisinnsats tas i bruk igjen. Bruk kun originale Stovax reservedeler for å holde peisinnsats ditt trygt og effektivt under bruk. 14. GENERELL RENGJØRING 14.1 Peisinnsatsen skal regelmessig gjøres rent og inspiseres spesielt i perioder hvor peisinnsatsen brukes mye. Regelmessig rengjøring og vedlikehold gir deg mange år med trygg bruk. La peisinnsatsen nedkjøleseg godt for å unngå fare for forbrenninger: Fjern absolutt all aske (se Avsnitt 10) Kontroller interne komponenter for skade - rister, ildfast stein, ledeplater Peisinnsatsen skal ikke brukes hvis noen av delene er ødelagte eller skadde. Kontroller for synlig sotdannelse, aske eller avfall over ledeplatene i røkkanalen Bruk lommelykt om nødvendig. Hvis det er tegn på dannelse av avfall over ledeplatene, skal du enten: Feie pipa, se avsnitt 16, eller Ta ut ledeplatene og fjerne hindringen, se installasjonsavsnitt 9 og 10 Malte overflater kan males over ved å bruke Stovax Midnight Black maling. Det må ikke brukes aerosol spray i nærheten av et peis som er i bruk Tørk tørt med en myk og ren klut før peisinnsats tennes på nytt. Forlat ikke enheten uten å tørke den, da dette kan forårsake rust Det må ikke brukes rengjøringsmiddel med slipemiddel eller rengjøringsputer til rengjøring. 15. RENGJØRE GLASSET Hold glasset rent med riktig bruk av luftvasksystemet og ved av god kvalitet. Ekstra rengjøring kan noen ganger bli nødvendig Dette kan gjøres på følgende måte: La peisinnsats nedkjøle fullstendig Varmt glass må ikke rengjøres. Bruk en myk klut og Stovax Glass Cleaner 15.2 Før peisinnsats tennes på nytt: Tørk glasset fullstendig 15.3 Det må ikke brukes rengjøringsmiddel med slipemiddel eller rengjøringsputer Kontroller at døra lukker ordentlig og er helt lufttett. Ekstra luft inn i peisinnsats har innvirkning på ytelsen. 16. FEIE PIPA 16.1 For å opprettholde trygg og effektiv bruk av peisinnsats skal pipa/røkkanalen inspiseres og feies minst en gang i året av en kvalifisert feier. * Hvis peisinnsats brukes kontinuerlig hele året, eller om det brukes røykfritt fyringsmiddel, anbefales det mer hyppig feiing. Den beste tiden å feie pipa/røkkanalen er på begynnelsen at fyringssesongen. Dette gjelder også når det brukes røykfritt fyringsmiddel Pipa, eventuell tilkoblet røkkanal og peisinnsatss røkkanaler, hvis inkorporert, skal gjøres rene regelmessig Sørg for tilstrekkelig adkomst til rengjøringsluker/dører hvor det ikke er mulig å feie gjennom pipa. 17. VEDLIKEHOLD AV OVN Stovax leverer en rekke rengjørings- og vedlikeholdsprodukter og tilbehør for å holde peisinnsats ditt i tipptopp stand. Utsalget på stedet kan, når ønsket, levere originale reservedeler slik som glass, dørtetninger og ildfast stein. Det anbefales å ha et årlig ettersyn/vedlikehold på peisinnsats av en kyndig tekniker for å holde det i best mulig stand. 9

10 BRUKERINSTRUKSJONER 19.2 Sprekking av glass: Dette produktet er utstyrt med et varmebestandig glasspanel. Dette panelet skal kontrolleres under installasjon og på hvert serviceintervall. Hvis noe skade er observert på fronten av glasspanelet (riper, hakk, sprekker eller andre overflatedefekter), skal glasspanelet skiftes ut og peisinnsats må ikke brukes før et nytt glass er montert. Peisinnsats må ikke under noen omstendigheter brukes hvis det finnes noe som helst skade, og hvis glasspanelet er fjernet eller knust, se Montere nytt glass avsnittet om Service og vedlikehold. 18. SESONGMESSIG BRUK 18.1 Peisinnsats skal rengjøres og vedlikeholdes hvis det ikke brukes i de varmere periodene av året som beskrevet i avsnittet for vedlikehold og service 18.2 Sett luftkontrollene på 50 % åpen for å holde peisinnsats luftig og hindre at det danner seg fuktighet innvendig 18.3 Før peisinnsats tennes på nytt: Fjern ledeplatene Fjern eventuelt avfall som måtte ha dannet seg Kontroller at røkkanalen er fri for eventuell blokkering 19. TIPS FOR FEILSØKING 19.1 Soting av ovnsglasset: Det kan være fire mulige årsaker: 1. Feil bruk av luftvask Se avsnitt 1, 4 og 5 for riktig bruk av luftkontroller. 2. Brenning av ved som ikke er tørket Se avsnitt 3 for å identifisere når veden kan brennes. 3. Ovnen har for lav temperatur god driftstemperatur er C ( F). Et ovnsrør termometer kan identifisere dette problemet (Stovax delenummer 3046) Brenn med luftvaskkontrollen helt åpen i cirka 20 minutter for å kurere dette Årsaken til problemet kan være at peisinnsats settes ned om natta. 4. Problemer med røkkanalen i særdeleshet utilstrekkelig lufttrekk. Hvis røkkanalen ikke fungerer effektivt kan glasset bli sotet. En røkkanal som har for mye nedvind kan være for kort eller trenger fôring, eller den har for mange vinkler. Dette kan også forårsake soting av ovnsglasset. Ta kontakt med installatøren eller søk råd fra en som spesialiserer seg på røkkanaler. Deler av peisinnsats blir varmt når det brukes og det anbefales derfor at et passende sikringsgitter brukes for å beskytte små barn, eldre eller fysisk svake. Dette peisinnsats er garantert i 2 år (underlagt betingelsene på side 3 i denne instruksjonshåndboken). Det andre garantiåret er kun gyldig hvis den årlige servicen er foretatt av en HETAS-registrert tekniker som anbefalt i denne instruksjonsboken, og at en kopi av servicerapporten er tilgjengelig for inspeksjon av en Stovax-tekniker. Disse instruksjonene skal legges igjen der hvor peisinnsats er montert for fremtidig referanse og for konsultasjon når det skal foretas service og vedlikehold. Vær vennlig å gjøre kunden oppmerksom på korrekt bruk og betjening av peisinnsats før disse instruksjonene legges igjen hos kunden. Igangkjøringsarket som er å finne på side 3 i denne instruksjonsboken må implementeres av installatøren før han/hun forlater lokalet/bygningen. Skruene for klipsene på glasset må ikke skrus for hardt til under utskifting av glasset da dette vil skape trykk og den intense temperaturen kan gjøre at glasset sprekker. Ta kontakt med Stovaxforhandleren på stedet for bytteglass Peisinnsats produserer tjære: Dette er identifisert ved: En meget sterk og skarp lukt kort etter at peisinnsats er tent og under oppvarmingen Glasset blir sotet Tykk brun og klebrig tjære lekker ut fra kanalskjøtene Dette er forårsaket ved brenning av fuktig ved og at peisinnsats brenner på for lav temperatur; Bruk godt tørket ved og ha peisinnsats på det ideelle temperaturområdet Tjære er en hovedårsak til pipebrann hvis du erfarer problemer med dannelse av tjære, rådfør deg med en feier før du fortsetter å bruke peisinnsats. Ideell arbeidstemperatur er 130 C 240 C (270 F 465 F). Hvis du glemmer du å stenge den primære luftkontrollen etter at peisinnsats er oppvarmet til dette temperaturområdet, kan dette gjøre at peisinnsats overfyres og det ideelle temperaturområdet overskrides. Overfyring kan forårsake permanent skade på peisinnsats og ugyldiggjøre garantien din 19.4 Skulle det usannsynlige skje hvor et problem ikke kan bli løst ved disse tipsene, ta kontakt med installatøren eller forhandleren for hjelp. 10

11 TEKNISK SPESIFIKASJON Riva Studio Modell Riva Studio 1 - Model: RVS-1 Riva Studio 2 - Model: RVS-2 Riva Studio 3 - Model: RVS-3 RIVA STUDIO 1 RIVA STUDIO 2 RIVA STUDIO 3 Nominell varmeeffekt Ved Kw Trekk i røkkanalen på nominell varmeeffekt Alle fyringsmidler mm Wg inch Wg Massestrøm av gass i røkkanal Ved g/s Temperatur på røkkanalgass på mufferør Ved C Diameteren på utløpet for røkkanalen (Opsjon topp) mm inch Vekt Kg Anbefalte fyringsmidler Ved Tørket ved (mindre enn 20 % fuktighetsinnhold) Det må ikke brennes petroleum-baserte fyringsmidler, slik som petrolkoks, da dette vil gjøre alvorlig skade på peisinnsats. Som testet i henhold til kravene i EN for vekslende bruk. STANDARDFUNKSJONER Primærluft (under ildfast stein gjennom hullene foran og bak) Luftvask (for vedbrenning/rent glass) Fabrikkinnstilt sekundærluft (for å sikre fullstendig forbrenning av røkkanalgasser) Demonterbart dørhåndtak Utskiftbart valg av pynt/ramme Luftkanalkonveksjon (ekstrautstyr) Viftekonveksjon (ekstrautstyr) Anordning for luft utenfra (ekstrautstyr) 10 krage for røkkanal (ekstrautstyr) TCC forbrenningsfôring PAKKSEDDEL Bruker- og installasjonsinstruksjoner Garantikort Et par lærhansker Dørverktøy Sekskantverktøy for dørjustering på Studio 1 og 2 11

12 KRAV TIL MONTERINGSSTEDET MÅLENE på Riva Studio H Diameter Kun Studio 3 20mm L M Beskrivelse Modell A B C D E F G H K L M Riva Studio 1 RVS (6") Riva Studio 2 RVS (6") Riva Studio 3 RVS Alle mål i mm (25,4 mm = 1 ) * Studio 1 og 2 modellene har 2 luftkanalutløp, mens Studio 3 modellene har * 153 (6")

13 KRAV TIL MONTERINGSSTEDET 1. RØKKANAL ELLER PIPE 1.1 Røkkanal- eller pipesystemet må være i god stand. Systemet skal inspiseres av en kyndig person og godkjennes for bruk i sammen med peisinnsats før installasjon Produkter som foretar forbrenning og som skal brukes i et rom kan forårsake alvorlige helsefarer. 1.5 Du må feie og inspisere pipa når peisinnsats er installert. 1.6 Du må kontrollere trekken i pipa/røkkanalen når alle vinduer og dører er lukket og at alle avtrekksvifter i dette rommet eller rommene ved siden av går på maksimal hastighet. (Se neste avsnitt for ekstra ventilasjonskrav) Maks. trekk = 2,0 mm Wg Min. trekk = 1,0 mm Wg 1.2 Du må kontrollere følgende: Konstruksjoner av murpiper, elementpiper og sammenkoblede røkkanalsystemer skal oppfylle kravene i byggeforskriftene Det skal brukes fleksibel røkkanalfôring som er godkjent til bruk med fast fyringsmiddel og skal installeres ifølge produsentens instruksjoner og byggeforskriftene. Røkkanalfôringen skal skiftes når et peis utskiftes med mindre det kan bevises at fôringen er nylig installert og er i god stand. Hvis det er nødvendig å montere ny «registerplate», må den være i overensstemmelse med byggeforskriftene Minimum høyde på røkkanalen eller pipa skal være 4,5 m fra ildstedet til toppen av røkkanalen, uten horisontale deler, som har maksimalt 4 bøyer med vinkler som er mindre enn 45 grader Kontroller at tilkoblet røkkanal/pipe holdes på passende avstand fra alt brennbart materiale og ikke er del av bygningens støttestruktur Legg alt til rette slik at peisinnsats eventuelt kan fjernes uten at pipa må demonteres En eksisterende pipe/røkkanal må bekreftes som hensiktsmessig for ny tiltenkt bruk som definert i byggeforskriftene Røkkanalen/pipa skal inspiseres og feies for å bekrefte at systemet strukturelt sett er i orden og fritt for eventuelle blokkeringer** Hvis røkkanalen/pipa ble brukt tidligere sammen med et åpent ildsted, må pipa feies for andre gang innen en måned under regelmessig bruk etter installasjon for å få bort eventuelt nedfall av sot som måtte oppstå på grunn av forskjellige forbrenningsnivåer. Utløpet på pipa fra bygningen må være i overensstemmelse med lokale byggeforskrifter. Røkkanalen må ikke kobles til eller deles med en annen oppvarmingsovn. 1.3 Det må ikke kobles til røkkanaler/systemer som har store tomrom. 1.4 Du må sørge for passende adkomst for å kunne fjerne avfall. 13

14 KRAV TIL MONTERINGSSTEDET 2. Krav til underlag på brennbart gulv Innkopiert sokkel (eller område som skal være fritt for brennbart materiale) 2.1 Peisinnsatsen må stå på en ubrennbar sokkel og ha en ubrennbar plate på gulvet foran peisåpningen. Dette kan f.eks. være fliser, glass eller andre ubrennbare materialer. 2.2 Den ubrennbare platen må minimum dekke peisinnsatsens bredde (uten dekorrammen), men helst gå 150 mm ut på hver side, se diagram 2. C 2.3 Dybden på platen skal være minimum 300 mm hvis peisen er lavere enn 470mm høy. Jo høyere peis jo større må platen stikke ut foran peisen A B Mål A B C Riva Studio mm 300mm Hvis maks høyde er 470 mm Riva Studio mm 300mm Hvis maks høyde er 470 mm Riva Studio mm 300mm Hvis maks høyde er 470 mm Hvis høyden C er høyere enn 470 mm, så må dybden B økes med 1o mm for hver cm høyere enn 47o mm. 3. MINIMUM BYGGEÅPNING Stovax Studio-modellene er forskjellige fra modellene som brenner gass og klaringen for brennbare materialer er helt forskjellig på grunn av den høyere temperaturen som peisinnsats kan nå. Vær ekstra nøye når det lages byggeåpning. Ta hensyn til anbefalt avstand for brennbare materialer og sørg for at kledningen til peisinnsats er laget av brannsikkert materiale. For å gjøre installasjonen lettere, gjør åpningen litt større enn minimumskravet hvis dette er mulig. Mål A B C D E F G B Riva Studio 1 Riva Studio 2 Riva Studio F E C G D A FRONT Minimum 250 mm til sokkel hvis det monteres vifte 14

15 KRAV TIL MONTERINGSSTEDET 4. BYGGEÅPNING Mange peisåpninger har en overkam som støtte. Fjern gipslaget for å identifisere plasseringen av åpningen før det settes i gang med strukturelt arbeid. Strukturelle overkammer må ikke fjernes uten at det først sørges for støtte av gjenværende bygningsstruktur. Peisinnsats må ikke danne del av strukturen som støtter. 4.1 Pipa/røkkanalen må ha en forseglet skjøt til peisinnsatss mufferør. 4.2 Strukturen på byggeåpningen vil nå høye temperaturer. Bruk isolerende murstein for å redusere varmeoverføring til eksterne vegger. 4.3 Være nøye med utførelsen på fremspringet for pipa og området rundt. Ledet og konvektiv varme avgitt av peisinnsats kan bli høy nok for at normal materialer sprekker. Bruk materialer beregnet for høy temperatur, eller bruk egnede gipsplater for høy temperatur. Unngå skjøter rett over peisinnsats. Ny materialer skal være helt tørr før peisinnsats brukes, ellers kan det oppstå sprekker i gipsen. Hvis du er i tvil om du er i stand til å lage en trygg åpning, ta kontakt med Stovax-forhandleren på stedet for profesjonelt råd. 5. KLARINGER FOR PEISRAMME Hvis peisinnsats skal monteres med en peisramme, sørg for minimumsklaringer, se diagram 12, mellom ethvert punkt på peisinnsats og eventuelt brennbart materiale. Stovax produserer et utvalg av rammer og detaljer kan skaffes fra leverandøren på stedet. 5.1 Vi anbefaler at du skaffer deg ekspert råd før du setter i gang med denne typen arbeid. 5.2 Noen utførelser kan misfarges med varme og noen produkter av mindre kvalitet kan deformere eller sprekke når i bruk. Hvis stein / granitt / marmor eller annet naturlig materiale brukes for å konstruere peisrammen, eller noen del av den, skal det tas hensyn til utvidelse og bevegelse av delene på grunn av oppvarming og avkjøling. Hvis du er i noe som helst tvil om installasjonskravene, eller anvendbarheten av peisrammer, ta kontakt med Stovaxforhandleren på stedet. 5.3 Alle peisrammer er egnet til bruk med fast fyringsmiddel som oppvarming. 15

16 KONTROLLER FØR INSTALLASJON 1. RØKKANALER Modell Riva Studio 1 - Model: RVS-1 Riva Studio 2 - Model: RVS-2 Riva Studio 3 - Model: RVS-3 Riva Studio 1 Riva Studio 2 Riva Studio 3 Størrelse på røkkanal/ pipe Røkkanal/Pipe (*minimum høyde) Med fôring eller fabrikklaget system (diameter) installert i henhold til produsentens instruksjoner Alle produkter mm tomme m fot * Når målt fra toppen av peisinnsats til toppen av røkkanalen, uten horisontale seksjoner og med maks. 4 bøyer med vinkler mindre enn EKSTRA VENTILASJON 2.1 Ekstra ventilasjon er nødvendig for å oppfylle kravene til byggeforskriftene. Dette må sørges for ved å ha et permanent åpent lufthull, med størrelse som listet, og som er plassert slik at det ikke kan blokkeres verken på innsiden eller yttersiden av bygningen. 2.2 Avtrekksvifter eller hetter over komfyrer må ikke monteres i samme rom eller område da dette kan forårsake at peisinnsats avgir røyk i rommet. 2.3 Hvis noen av disse kontrollene avslører problemer, må du ikke fortsette med monteringen av peisinnsats før disse er korrigert. Modell Riva Studio 1 - Model: RVS-1 Riva Studio 2 - Model: RVS-2 Riva Studio 3 - Model: RVS-3 Riva Studio 1 Riva Studio 2 Riva Studio 3 Ekstra ventilasjon mm 2 cm 2 in 2 N/A N/A N/A VENTILASJON 3.1 Dette peisinnsats krever ventilasjon for å tilføre forbrenningsluft. Alle rom som har peis må ha et permanent lufthull med en total åpning på 550 mm2 per kw nominell utgangseffekt på peis med nominell effekt som er over 5 kw. 3.2 Lufttilførselen skal økes hvor det er flere peiser i et rom. 3.3 Hvis lufthullene åpner inn i rom ved siden av, skal det være et lufthull som er minst samme størrelse direkte til yttersiden. 3.4 Permanente lufthull skal ikke kunne justeres og skal plasseres hvor det er usannsynlig at de kan blokkeres. 3.5 Plasser lufthullene hvor det er liten mulighet for at kald trekk kan forårsake ubehag. Dette kan unngås ved å plassere lufthull i nærme taket eller i nærheten av peisinnsats, se diagram nedenfor. 16

17 KONTROLLER FØR INSTALLASJON 3.6 Hvis peisinnsats har en nominell utgangseffekt som ikke overskrider 5 kw, vil det da normalt sett ikke kreve noe ekstra permanent ventilasjon. Hvis det imidlertid detekteres utslipp under igangkjøringen av peisinnsats, er det muligens en utilstrekkelig naturlig ventilasjon, og ekstra ventilasjon er derfor nødvendig MONTERING av STØTTEBRaKETT MED LUFTSTOP FOR SEKUNDæRLUFTSPaKEN 6.1 For å møte Norsk standard til etterforbrenning er det påkrevd å montere vedlagte søttebrakett med luftstopp for sekundærluftspaken. Dette vil sikre effektiv og ren forbrenning. Kontrollstopp-utstyr nummer: Godt ventilert område Modell Studio 1 Studio 2 Studio 3 Stovax Kodenummer RVS-1SCKITNO RVS-2SCKITNO RVS-3SCKITNO Stue (eksempel) STUDIO 1 & 2 Forbrenningspeis Entré 6.2 For å tilpasse luftkontrollstopp-enheten: Skyv sekundærluftspaken til helt høyre. Hengegulv Godt ventilert område 6.3 Lukk opp dören for å komme til eksisterende søttebrakett for sekundærluftspaken, helt til venstre på toppen av døren. Se Diagram 5 Sekundærluftspaken 4. KONVEKSJONSLUFT MED RØRKANALER Dor (åpen) Søttebrakett 4.1 Dette peisinnsats kan utstyres med rørkanaler for konveksjonsluft som hjelper å sirkulere varmluft til andre rom i huset. Denne metoden kan kreve ekstra ventilasjon for å oppfylle byggeforskriftene og en kyndig installatør skal konsulteres før montering. Kanalene må monteres samtidig som peisinnsats. For installasjons- og betjeningsprosedyrer, henvises det til instruksjonene som følger med kanalene for konveksjsluften - Stovax delenummer PM TILLUFTSETT 5.1 Denne ovnen kan monteres med et alternativt sett som hjelper til med å trekke luft direkte inn i ovnen utenfra. For installasjons- og driftsprosedyrer henvises det til instruksjonene som følger med utendørsluftsettet - Stovax delenummer PM361. Skrue og mutter 6.4 Skru ut skrue og fjern støttebraketten for sekundærluftspaken. 6.5 Fest så den nye støttebraketten med luftstopp for sekundærluftspaken, Se Diagram 6. PR

18 KONTROLLER FØR INSTALLASJON støttebrakett med luftstopp for sekundærluftspaken festeskruen. Kontrollstoppen Skrue og mutter PR8629 Steng døren, sekundærluftspaken skal nå ha begrenset bevegelseplass. PR9136 STUDIO For å passe kontrollstopp-enheten: Skyv sekundærluftspaken til helt høyre. PR Glidebevegelsen for luftvask skulle nå være begrenset. PR Bruk den 5 mm umbraconøkkelen (følger med peis) til å løsne festeskruen ca 2 mm IKKE FJERN skruen helt, se diagram 8. Heksagonal nøkkel 2mm PR Plasser kontrollstoppen i stilling, skyv tilbake og skru fast 18

19 INSTALLASJONSINSTRUKSJONER JURIDISKE KRAV Vær vennlig å lese nøye gjennom disse instruksjonene før installasjon og/eller bruk av peisinnsats for å være sikker på at du har full forståelse av alle kravene. Peisen skal monteres av en godkjent installatør, eller godkjennes av feiervesenet på stedet. Monter peisen i henhold til gjeldende nasjonale regler og forskrifter. Kontakt lokale myndigheter og feiermester om du trenger råd og veiledning før montering. OBS: Før du tar i bruk peisen, skal installasjonen meldes til det lokale feiervesen. Arbeid skal utføres nøye for å oppfylle kravene til arbeidsvern og arbeidsmiljø og oppfylle arbeidsmiljøloven, og eventuelle nye forskrifter introdusert i løpet av levetiden for disse instruksjonene. Spesiell oppmerksomhet skal rettes mot: Håndtering: Peisinnsatsen er tung. Tilstrekkelige hjelpemidler må være tilgjengelig for lasting, avlasting, og håndtering på stedet. Varmebestandig sement: Noe varmebestandig sement er etsende og må ikke komme i kontakt med huden. Bruk beskyttelseshansker. Vask hendene grundig med rikelige mengder vann etter hudkontakt. Asbest: Dette peisinnsats inneholder ikke asbest. Hvis det er mulighet for at asbest vil forstyrres under installasjonen, søk spesialveiledning og bruk hensiktsmessig utstyr. Metalldeler: Vær forsiktig under installasjon eller vedlikehold av ovnen for å unngå personskade. En feilaktig installasjon kan forårsake fare for beboerne og bygningens struktur. For brukere av dette peisinnsats: Forsikringsselskapet som forsikrer bygningen kan muligens forlange at du informerer de om at du har installert et nytt oppvarmingspeis. Kontroller at forsikringen fremdeles er gyldig etter at peisinnsats er installert. 1. INSTALLERE Peisinnsats Hver installasjon er unik for eiendommen, og av den grunn er det ikke mulig å oppgi detaljer som passer for hvert forhold og sted. Installasjonen må være i overensstemmelse med byggeforskriftene og må foretas ved å bruke «beste praksis» under konstruksjonen. For å beskytte de ømtålige delene i peisinnsats, er produktet konstruert slik at den indre boksen kan tas ut av den ytre boksen. Oppbevar den indre boksen på et trygt sted mens den ytre boksen installeres i strukturen i huset, samtidig som røkkanalen monteres og veggene gjøres ferdige. Når alt tungarbeidet er ferdig kan innerboksen monteres på plass igjen i ytterboksen og endelige tilkoblinger kan foretas. 1.1 Gå forsiktig frem når peisinnsats installeres. Uforsiktig håndtering og bruk av verktøy kan skade utførelsen og/ eller området. 1.2 De interne komponentene, ildfast stein, ledeplater og døra osv. skal fjernes for å gjøre installasjonen lettere og forhindre skade. Se installasjonsavsnitt Den indre kragen må først fjernes, diagram 1 Indre krage 4 skruer Øvre hette 1.4 Ved å bruke en 13 mm A/F skrunøkkel: PR8298 Fjern de 4 skruene (Legg merke til plasseringen av de 2 x avstandsstykkene for øvre hette) Fjern indre krage Den indre boksen skyves ut av den ytre boksen. Det må være to personer for å skyve inn boksen. Viktig merknad: Hvis det skal monteres vifte som ekstrautstyr, må det gjøres forberedelser med ledninger og kontakter før du begynner med installasjonen ATSKILLE DEN INDRE BOKSEN FRA DEN YTRE BOKSEN PR8285 Montere på MURPIPE 19

20 INSTALLASJONSINSTRUKSJONER Mange peisåpninger har en overkam som støtte. Må ikke fjernes uten å støtte gjenværende struktur i bygningen. Strukturen må ikke støttes med peisinnsats eller røkkanalen. Skravert område for festeskruer 250 mm minimum hvis det monteres vifte 120 PR Montere røkkanal PR8274 For størrelser på åpninger, se Krav til monteringsstedet, avsnitt 3 Fôringen for røkkanalen kan senkes gjennom den ytre boksen og tilkobles ved å bruke en passende adapter, varmebestandig sement og festeanordninger på den ytre kragen for røkkanalen, diagram Fjerne ytre krage Ytre krage Ytre krage for røkkanal Røkkanalfôring Adapter PR8279 Ved å bruke en 13 mm A/F skrunøkkel fjern de 3 skruene og fjern den ytre kragen Monter festebraketter for ramme eller Edge/Cool veggramme etter behov Se rammeinstruksjoner med hensyn til individuelle festemetoder. Den ytre boksen skal skyves inn i pipeåpningen og monteres. PR8280 Fôringen og kragen kan heves i stilling og de 3 skruene kan monteres, diagram 4. Røkkanalfôringen kan støttes i henhold til produsentens instruksjoner, men ikke av den ytre boksen. 1.7 Montere indre boks Skyv indre boks inn i ytre boks Det må være to personer for å skyve inn boksen, diagram 7 Det skraverte området, diagram 5, skal brukes til å feste plastpluggene M6/M8. Det må brukes minst 2 skruer på siden og 2 skruer i bunnen, eller bak, for å passe med installasjonen. Peisinnsats MÅ festes sikkert i stilling for å kunne støtte døra når den åpnes. PR

21 INSTALLASJONSINSTRUKSJONER Ha på varmebestandig sement på overflatene som vist før den indre kragen monteres, diagram 8 2. RAMMER Studio Edge Frameless Edge (uten ramme) Indre krage for røkkanal Varmebestandig sement PR8299 Monter indre krage for røkkanal (motsatt rekkefølge som i punkt 1.4) Legg merke til avstandsstykket for øvre hette på de fremre skruene. Monter på plass igjen de interne komponentene (ledeplater, ildfast stein, dør, osv.), se relevante installsajonsavsnitt Alternativ krage for røkkanalutløpet 2.1 Slik monterer du rammen: Plasser på peisinnsats og monter fast som detaljert i monteringsinstruksjonene for rammen (PM378) Edge 'Cool Wall' uten ramme (for kald vegg) PR8406 Dette peisinnsats kan utstyres med en vinklet ytre krage for røkkanalen. Dette gir ekstra klaring ved å montere røkkanalfôringen bak mot boksen. Den er tilgjengelig som ekstrautstyr og skal monteres før installasjonen i stedet for en rett utvendig krage, se installasjonsinstruksjonene i avsnitt 6 PR Slik monterer du rammen: Plasser på peisinnsats og monter fast som detaljert i monteringsinstruksjonene for rammen (PM378) PR

22 INSTALLASJONSINSTRUKSJONER 3. INSTALLASJON AV PEISINNSATSEN 3.1 Peisen har et avstandskrav på 100 mm bak og på sidene mot en godkjent brannmur, f.eks. en 50 mm tykk Ventotecplate. Sjekk at materialet er godkjent som brannmur av Sintef. Vær obs på at et uisolert røkrør har et avstandskrav på 300 mm mot brennbare materialer, slik at brannmur er høy nok. Se diagram 12. Se diagram 5 (s. 19) for boreposisjoner i den ytre peiskassen (den ytre peiskassen kan løsnes fra den indre delen av peisen). Installasjon ved å bruke Ventotec isolasjonsplate. Ventotec er et produkt som er produsert av Vento Nordic A/S Danmark og er godkjent for bruk av SINTEF med godkjenningsnummer SINTEF Kle med brannsikker plate Norske krav og sunn fornuft gjelder ved montering av alle typer ildsteder. Husk også at ildstedet krever luft til forbrenningen. Dette kan føres inn under peisen, der en luke kan skrus av Monter Studio-rammens festebraketter på peisen, diagram 14, om en dekkorramme er valgt. OBS: Brakettene skal festes før peisen kles inn foran. Se monteringsinstruksene som følger med de ulike rammene. Dette er ikke nødvendig hvis Edge eller Cool Wall ramme monteres. 3.7 Bygg f.eks. opp sidevanger ved å bruke en 100 mm tykk plate i porebetong, diagram 15. Sørg for at avstandskravene opprettholdes, se diagram 12 Monter en brannsikker plate i front som er minst 600 mm over peisåpningen min PR Tomrommet rundt og over peisinnsats må ikke fylles med isolasjonsmaterialer slik som mineralull eller vermikulitt. Tomrommet rundt peiskassetten skal være ventilert for å redusere temperaturen inne i konstruksjonen. Høy varme vil også øke faren for utvidelse og sprekking. Hvis ikke alt rundt peisen er massiv ubrennbar mur, inkludert taket, så må det lages lufthull både på høyt og lavt i peiskassen som hvert er minimum 700 cm2 stort, eller gjerne fordelt på fire stk som er 350 cm2. Disse lufthullene tar kald luft fra rommet og returnerer varm luft tilbake til rommet.alternativt kan en åpen vednisje slippe inn luft under peisinnsatsen, i tilegg til ventil(er) øverst. For å gjøre installasjonen ferdig koble til: - røkrør som er min. 2,0 mm tykkvegget.(se installasjon, 1.6 Montere røkkanal) - Isolert rør (diameter 100 mm) for luft utenfra (ekstrautstyr) - Konveksjonskanaler (ekstrautstyr) Etter igangkjøring: Gjør sidene på peisfremspringet ferdig, diagram 16 Monter den indre peisinnsatsen på plass igjen om denne har vært tatt ut. 3.8 Start med å sett peiskassetten, eller ytre del av innsatsen på et solid underlag, gjerne en rampe bygget opp av porebetong (F.eks. Siporex) Det skal være en adkomstluke på siden av peisfremspringet for fremtidig vedlikehold og inspeksjon av røkkanalen og peisinnsats. Kombiner gjerne denne med en ventilasjonsrist. Benytt røkrør med min. 2 mm veggtykkelse fra peiser som bygges inn og blir skjult. 3.4 Peisinnsatsen settes på et stødig underlag, f.eks. oppbygd porebetong (f.eks. Siporex). Alternativt kan innsatsen stå på en metallkonstruksjon, som er festet til et brannsikkert underlag/vegg, diagram 13. PR Monter de 2-sidete veggseksjonene i stilling. Kutt hullene i det øvre og nedre området for passe til ventilasjonsdekslene. 22

23 INSTALLASJONSINSTRUKSJONER Monter røkrør. OBS: Må være med veggtykkelse på min. 2mm. Dette føres inn i en pipe med godkjent pipestuss (hvis ikke stålpipe). Monter eventuelt varmluftsrør til andre rom/etasjer fra toppen av peiskassetten. 18 PR Trekk frem eventuelt et tilluftsrør og monter ubrennbar nedre frontplate Monter ubrennbar frontplate og sideplater. PR PR Monter festebraketter for dekorrammen, om dette er valgt. 16 Øvre brakett Nedre brakett 3.15 Monter inn lufteventiler oppe og nede. PR AR Fest innsatsen (eller ytterdelen) fast på underlaget. 17 PR Er indre del av innsats tatt ut, så monter denne på plass. PR

24 INSTALLASJONSINSTRUKSJONER 21 Bruke monteringssettet: Monter rammen på peisen, se diagram 10 og 17 og instruksjoner som følger med rammen Edge monteringssett (edge-rammen) kan lakkes i samme farge som peis, eller peiskasse. 23 PR For å gjøre installasjonen ferdig koble til: - røkrør som er min. 2,0 mm tykkvegget.(se installasjon, 1.6 Montere røkkanal) - Isolert rør (diameter 100 mm) for luft utenfra (ekstrautstyr) - Konveksjonskanaler (ekstrautstyr) Etter igangkjøring: Gjør sidene på peisfremspringet ferdig, diagram 16 Monter den indre peisinnsatsen på plass igjen om denne har vært tatt ut. 5. BINDINGSVERK FOR STUDIO EDGE MONTERINGSSETT Et Studio Edge monteringssett er tilgjengelig som ekstrautstyr for installasjon av peisen uten ramme: Studio 1 kodenr. RVS-1FEK, Studio 2 kodenr. RVS-2FEK, Studio 3 kodenr. RVS-3FEK. Se diagram 23 de ubrennbare platen i front bør ikke vaere tykke enn mål A for å flukte edge-rammen. 22 A Murarbeid A Bindingsverk med metall PR8407 Konstruer bindingsverk eller peisfremspring av murverk for å støtte kassetten, se avsnitt 13 og 18: Forsikre deg om at alle klaringer til brennbart materiale opprettholdes, diagram 12 For å hindre sprekking, sørg for at det ikke er noe skjøt over peisinnsats. Monter brannsikker plate på bindingsverk/ramme/murverk for å få jevn utførelse med forkanten av flensen Standard gipsplater egner seg ikke Ha på varmebestandig ubrennbare materialer minst 600 mm over og på sidene av peisfremspringet, diagram 24. For å gjøre installasjonen ferdig: Monter den indre boksen på plass igjen 24 Ubrennbar plate Eller porebetong Kantramme Kantramme Flens Mursteinspipe Røkkanal med bindingsverk PR8797 A (mm) PR8412a Studio 1 & 2 34 Studio

25 INSTALLASJONSINSTRUKSJONER Studio 1 og 2 6. FJERNE DØRA 7. FJERNE VERNEANORDNINGEN FOR VEDKUBBER 7.1 Slik fjerner du verneanordningen for vedkubber: 6.1 Slik fjerner du døra: Åpne døra cirka 90 Flytt hendlene for luftvask og primærluft til høyre Løft døra vertikalt og drei den 45 for å ta den av Montering skjer i omvendt rekkefølge 32 Løft verneanordningen for vedkubber ut av støttebrakettene Drei for å få den klar av døråpningen 30 1 PR8307 Studio 3 PR Slik fjerner du døra: Åpne døra Lås hengslene i stilling ved å bruke en ø3 tapp, diagram 18, Løft fronten av døra vertikalt foran Slipp døra ned cirka 5 mm og trekk den bort fra ovnen Det må være to personer for å ta av døra. 31 Peisinnsats må ikke brukes uten at verneanordningen for vedkubber er montert på plass. 8. FJERNE NEDRE LEDEPLATER 8.1 Peisinnsats er utstyrt med ledeplater øverst i fyrkassen for å opprettholde effektiv forbrenning. Studio 1 og 2 har 3 ledeplater, og Studio 3 har La peisinnsats avkjøles fullstendig før ledeplatene fjernes. 8.3 Fjern verneanordningen for vedkubber fra peisinnsats for adkomst til fyrkassen, se avsnitt PR8306 ø 3 tapp i hver hengsel PR8305 Støtte for fremre ledeplate Legg døra ned på en myk flate for å beskytte lakken og glasset Montering av døra skjer i omvendt rekkefølge PR Trekk fremre støtte for ledeplate fram til fronten av peisinnsats og løft den litt opp. Denne kan trekkes fram til fronten av peisinnsats (hviler på sidesteiner) hvis du kun fjerner de nedre steinene. 8.5 Trekk stein for ledeplaten fremover for å fjerne den. Følg disse instruksjonene i motsatt rekkefølge for å montere ledeplaten. Ødelagte ledeplater skal skiftes ut omgående. Steiner for ledeplaten må ikke modifiseres. Peisinnsats må ikke brukes hvis steiner for ledeplaten er fjernet. 25

Riva Studio Duplex. Vedpeis med gjennomsyn. Brukerinstruksjoner Installasjon og service. Til bruk i NO (Norge). VIKTIG

Riva Studio Duplex. Vedpeis med gjennomsyn. Brukerinstruksjoner Installasjon og service. Til bruk i NO (Norge). VIKTIG Riva Studio Duplex Vedpeis med gjennomsyn Brukerinstruksjoner Installasjon og service Til bruk i NO (Norge). VIKTIG DE YTRE DELENE AV PEISEN OG GLASSET BLIR VARME UNDER BRUK OG VIL FORÅRSAKE ALVORLIG PERSONSKADE

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

Riva 53DV, 67DV & 70DV

Riva 53DV, 67DV & 70DV Riva 53DV, 67DV & 70DV Gasspeiser med balansert pipeløp Instruksjoner for bruk, installasjon og service For bruk i Norge Dette apparatet er godkjent til bruk i andre land enn det som er oppgitt. For å

Detaljer

HOUTKACHEL WOOD STOVE POELE A BOIS HOLZ-FEUERSTÄTTE ESTUFA DE LEÑA PEISOVN

HOUTKACHEL WOOD STOVE POELE A BOIS HOLZ-FEUERSTÄTTE ESTUFA DE LEÑA PEISOVN INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIJZING INSTALLATION INSTRUCTIONS AND OPERATING MANUAL INSTALLATION ET MODE D EMPLOI EINBAUANLEITUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO MONTERINGS-

Detaljer

L23 CHESHIRE HØYEFFEKTIV, VEGGMONTERT GASSOVN MONTERINGS- OG BRUKERINSTRUKSJONER. Alle instruksjoner må gis til bruker for oppbevaring.

L23 CHESHIRE HØYEFFEKTIV, VEGGMONTERT GASSOVN MONTERINGS- OG BRUKERINSTRUKSJONER. Alle instruksjoner må gis til bruker for oppbevaring. L23 CHESHIRE HØYEFFEKTIV, VEGGMONTERT GASSOVN MONTERINGS- OG BRUKERINSTRUKSJONER Alle instruksjoner må gis til bruker for oppbevaring. Revision B - 11/08 Destinasjonsland- Focal Point Fires plc, Christchurch,

Detaljer

Monterings- og Bruksanvisning N-36V

Monterings- og Bruksanvisning N-36V Monterings- og Bruksanvisning N-36V Peisinnsats fra Nordpeis AS Gratulerer med din nye peisinnsats fra Nordpeis. Innsatsen er testet og dokumentert av Norges Branntekniske Laboratorium AS (SINTEF) i henhold

Detaljer

RADIUS-serien vedovner. Bruksanvisning Installasjon og drift Rev 2, 12.03.2014

RADIUS-serien vedovner. Bruksanvisning Installasjon og drift Rev 2, 12.03.2014 RADIUS-serien vedovner Bruksanvisning Installasjon og drift Rev 2, 12.03.2014 Side 1 INNHOLD Innholdsfortegnelse RADIUS serien Tekniske data... 2 Tekniske data og dimensjoner Grunnleggende data for RADIUS

Detaljer

www.vardeovne.dk CASA Brukerveiledning Product no: 49 66 00, 49 66 01 Sintef no: 110-0251 Nordpeis : 29.08.08

www.vardeovne.dk CASA Brukerveiledning Product no: 49 66 00, 49 66 01 Sintef no: 110-0251 Nordpeis : 29.08.08 www.vardeovne.dk NO Brukerveiledning CASA Product no: 49 66 00, 49 66 01 Sintef no: 110-0251 Nordpeis : 29.08.08 INNHOLD 1. Før du installerer peisovnen 2 Krav til gulvplate 2 2. Teknisk informasjon 3

Detaljer

Brukermanual for Wodtke pelletskaminer

Brukermanual for Wodtke pelletskaminer Brukermanual for Wodtke pelletskaminer moderne designdeilig varme frihet til å velge energiøkonomi Gratulerer med ditt valg av en Wodtke pelletskamin! Les denne manualen før du monterer og tar i bruk kaminen!

Detaljer

1033 / 1034 Trimline 73 (1033) Trimline 73H (1034)

1033 / 1034 Trimline 73 (1033) Trimline 73H (1034) MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 1033 / 1034 Trimline 73 (1033) Trimline 73H (1034) MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 1033 / 1034 Trimline 73 (1033) Trimline 73H (1034) INNHOLDSOVERSIKT: Side 2 1. Generelt Side

Detaljer

Installasjonsveiledning Installasjon og Drift

Installasjonsveiledning Installasjon og Drift Installasjonsveiledning Installasjon og Drift Modell: Dakota 42-CE 0087 OBS IKKE KAS Den inneholder viktige drifts- og vedlikeholdsin struksjoner. IKKE KAST DENNE VEILEDNINGEN Les, forstå og følg disse

Detaljer

IKKE KAST - - gassleverandøren. instruksjonene for sikker installasjon og drift. keholdsinstruksjoner er inkludert

IKKE KAST - - gassleverandøren. instruksjonene for sikker installasjon og drift. keholdsinstruksjoner er inkludert 0086 keholdsinstruksjoner er inkludert instruksjonene for sikker installasjon og drift bevares for de personer som er ansvarlig for bruk og drift. IKKE KAST - - oppbevar eller bruk bensin, andre brennbare

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

Linea. Balansert konveksjons gasspeis. Instruksjoner for bruk, installasjon og service

Linea. Balansert konveksjons gasspeis. Instruksjoner for bruk, installasjon og service Linea Balansert konveksjons gasspeis Instruksjoner for bruk, installasjon og service For bruk i Norge VIKTIG Dette produktet inneholder et varmebestandig glasspanel. Dette panelet bør sjekkes under installasjon

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Ovner i Lotus-Prestige serien

Monterings- og bruksanvisning. Ovner i Lotus-Prestige serien c Monterings- og bruksanvisning Ovner i Lotus-Prestige serien (Lotus Prestige, Prestige S) Versjon 2, 23/08-2014 Innledning Tillykke med din nye Lotus vedovn Vi håper og tror at den vil gi deg mange varme

Detaljer

Global Corner M. G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU27092-361787-NO--0613-1

Global Corner M. G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU27092-361787-NO--0613-1 Global orner M G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning () Ta godt vare på dette dokumentet 959.047.01. DRU27092-361787---0613-1 INSTLLSJONSVEILEDNING Innhold 1. Innledning 2. E-erklæring

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

Bruksanvisning IKKE KAST MERKNAD ADVARSEL. Modell: SOHO-B-CEB SOHO-N-CEB SOHO-P-CEB

Bruksanvisning IKKE KAST MERKNAD ADVARSEL. Modell: SOHO-B-CEB SOHO-N-CEB SOHO-P-CEB Bruksanvisning Installasjon og drift Modell: SOHO-B-CEB SOHO-N-CEB SOHO-P-CEB 0086 Viktig drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner er inkludert MERKNAD IKKE KAST DENNE HÅNDBOKEN Les, forstå og følg disse instruksjonene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Utgave 11.2010 Trykket 11.2010 Monterings- og bruksanvisning m/leg BOX L (standard) DOVRE CINDERELLA Innhold Presentasjon 2 Målskisse med tekniske data 2-3 Viktig informasjon 4 Klargjøring 4 Montering/ovnsfunksjoner

Detaljer

DOVRE 1000 DV GASSPEIS

DOVRE 1000 DV GASSPEIS Utgave 02.2006 Trykket 02.2006 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 1000 DV GASSPEIS CLASSIC/DIAMOND INNHOLD Forord med viktig informasjon...2 Innledning...3 Sikkerhet...3 Installasjon...4 Forberedelser...4

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 CLASSIC E0 CLASSIC Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet ditt online

Detaljer

Side 1 av 11. Installasjons- og bruksveiledning Ovnsmodeller: TT10G DS/EN13240 og Sintef

Side 1 av 11. Installasjons- og bruksveiledning Ovnsmodeller: TT10G DS/EN13240 og Sintef Side 1 av 11 Installasjons- og bruksveiledning Ovnsmodeller: TT10G DS/EN13240 og Sintef Versjon 02.02.2011 Side 2 av 11 Gratulerer med din nye peisovn. Vi takker deg for valget av en TermaTech peisovn

Detaljer

BRUKERMANUAL. Eco baby og Preziosa

BRUKERMANUAL. Eco baby og Preziosa BRUKERMANUAL for Eco baby og Preziosa pelletskaminer fra ExtraFlame Sintef godkjenningsnr 047-157 2006 Gratulerer med din nye pelletskamin! Les denne brukermanualen nøye før du monterer og tar i bruk kaminen!

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

DOVRE KATALOG 2014-2015 PEISOVNER OG INNSATSER VARME MED PERSONLIGHET

DOVRE KATALOG 2014-2015 PEISOVNER OG INNSATSER VARME MED PERSONLIGHET DOVRE KATALOG 2014-2015 PEISOVNER OG INNSATSER VARME MED PERSONLIGHET You can t beat the heat! Dovremagasinet 2014, 1. utgave, Årgang 12. Et spesialblad utgitt av Dovrepeisen, v/ markedsavdelingen Foretaksnr.:

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR LP-GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR LP-GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR LP-GASSGRILL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. m FARE Hvis det lukter gass: ) Steng av gasstilførselen

Detaljer