VEDLIKEHOLDSPLAN. Investeringsprosjekt Oppgradering skoler. Budsjettår : 2013 Versjon : 1 Åpen Antatt årlig prisstigning: %

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLIKEHOLDSPLAN. Investeringsprosjekt 0040 - Oppgradering skoler. Budsjettår : 2013 Versjon : 1 Åpen Antatt årlig prisstigning: %"

Transkript

1 VEDLIKEHOLDSPLAN Investeringsprosjekt Oppgradering skoler Aktivisering eldre og Aktivitetssenter funks.h, Hensmoen - Aktivitetssenter Hensmoen Rengjøring av ventilasjonskanaler Kommunale Arbeidsinstitutt Eggemoen - Arbeidsinstitutt Eggemoen Kostnader ifm vannlekkasje Skifte ytterdør med sidefelt Akustikkdempende plater i stort undervisningsrom Behov for utvidelse av elektriske kurser for data Utskrevet dato: :00:15 Side 1 av 58

2 Administrasjonslokaler Austjord - adm. lokale. - Fysioterap. adm.lokaler Austjord Installere flere strømkontakter på kontor Skifte ventilasjonsaggregat til ett med varmegjenvinner Skifte ut to innvendige skillevegger med glassfelt Pusse opp tekjøkken Skifte ut taktekking Utvendig solavskjærming på kontorer Montere inn brann ledelys i korridor Skifte resterende glassfelter Behov for utvendig besing av treflater Skifte ytterdører med sidefelt av glass Skifte vinduer i kantine Skifte bakdør inn til kjøkken Innvendig maling på kontorer + repr på gulvbelegg Pleie/omsorg/hjelp i Austjord Aktivitetsbygg Utbedringer av telehiv ved kummer på gårdsplass ved AI administrasjon Asfaltere rampe ved vaktmesterinngangen til kantinebygg eller bygge rampe Skifte ut telefarlige masser og reasfaltere foran inngang til bassengbygg Utskrevet dato: :00:15 Side 2 av 58

3 Pleie/omsorg/hjelp i Austjord Aktivitetsbygg - Aktivitetsbygg Austjord (basseng, gymsal, styrketreningsrom) Maling av oppholdsrom i kjelleren på dugnad Nytt bassengovertrekk Skifte rømningsdør fra gymsal pga råte og trekk Skifte vinduer i styrketreningsrom Akustikkdempende tiltak i gymsal Legge nytt gulvbelegg i styrketreningsrom og tilfluktsrom Søyler i bassengromm må pusses og males Skifte fra klorrensing til sandfilter Akustikkdempende tiltak i bassengrom Renovere gulv i badstu/ korridro pga lekkasjer Skifte ut ventilasjonskanaler pga rustproblemer Porelukking og maling av vegger i garderober, gang, dusjer og trapperom Beising av vinduer og overflater av tre Kommunale Eikli barnehage (Eiklibraaten) Ønsker tett gjerde ut mot gata ca. 60 meter Tette hull i asfalt på parkeringsplassen Lage stengsel/port ved kjellerinngang ca meter bred Vedlikehold på tre gjerde og trapp Rette opp platting ved lønnetre ca.50m2 Utbedre feil ved terrengsklie Utskrevet dato: :00:15 Side 3 av 58

4 Kommunale Eikli barnehage (Eiklibraaten) - Eikli Barnehage Skifte 2 innerdører og 3 utgangsdører Diverse utbedringer etter befaring Takrenner lekker flere steder Etablere moppevask Skolelokaler Eikli skole Sette ned ekstra kum ved paviljong Utbedring av feil og mangler på utvendige lekeapparater registrert under årskontroll Utskrevet dato: :00:15 Side 4 av 58

5 Skolelokaler Eikli skole - Eikli skole Oppussing av felles elevtoaletter i kjeller i gammel bygningsdel Skifte gulvbelegg i undervisningsrom Ny kjøkkeninnredning på personalrom Maling av undervisnings- og arbeidsrom Oppussing av 3 separate toalettrom i kjeller gammel del Renovering av sløydsal (Gjennomføring uavklart) Skifte ut utslagsvask ved personalrom Slipe ned og lakkere scenegulv Skifte ut skadete/slitte innvendige dører Skifte ut skadde akustikkplater i korridor etg gammel del og fuktskadde pleter utenfor gymsal Sette inn flere stikkontakter i i loftrom i nyeste bygningsdel Reparere rekkverk innvendig trapp ved oppgang til lærerværelse Rep takstein på eldste del av skolen Renovere rom for renholdere i kjeller Bytte gamle panelovner Avdekking over kontaktorer Låsesylindere fordelingsskap Feste kabel på vaskerom Montere dørpumpe på dør til personalrom Sette på film som ikke er gjennomsynlig på vinduer i guttegarderoben. Mangler gulvfliser ved EL- tavle i kjeller Noe fuktgjennomslag på murvegger i kjeller Lekkasje i tak i trapperom ved gymsal Skrape og male utvendig mur på gymsal Utskrevet dato: :00:15 Side 5 av 58

6 Reprarere råteskader i vegg og vindu i "meglerrom" gamleskole Skifte gulvbelegg i trapperom eller bruke ferdige trappebord i trapp opp til personalrom Ferning av mose på tak Skifte gulv i ballettsal Skifte knust rute i dusjrom Utvendig beising av vegg på eldste bygningsfløy Oppussing personaltoalett Ny kabling i klasserom Nye kurser gymsal Nye kurser PC rom og arbeidspulter Oppgradering av hovedsikring og tilførselskabel Ledelys - utvidelser Montere ny lysarmatur vaskerom Skolelokaler Eikli skole - Paviljong/SFO Rengjøring av ventilasjonskanaler Utskrevet dato: :00:15 Side 6 av 58

7 Kommunale Hallingby barnehage (Hallingby Skole II) Plattinger behandles med terrassebeis Skifte ut resterende del av gjerde Sage ned store trær - ny beplantning Bytte takpapp på lekehus Det er ikke blitt sådd plen etter graving av fjernvarme Lekeapperat med tunell rives Nytt lokk på lekekasse vannfast finner 150x75 cm. Bytte liten overvannskum til større kum Utskrevet dato: :00:16 Side 7 av 58

8 Kommunale Hallingby barnehage (Hallingby Skole II) - Hallingby Barnehage Bytte 6 skyvedører Bytte et wc til barne- wc Bytte inngangsdører 4 stk Oppussing/ maling av innvendige vegger og skifte av gulvbelegg Justere nedtrekket på ei markise og bytte snorer på de som er ødelagt Nøkkelsafe Solskjerming avd.brun. Tannlegeboligen Feste kabel og bytte utelampe Feste stikkontakter Utvendig beising Bytte klemsikring på 6 wc-dører Isolere barnevogn-bod og sette inn en panelovn Termostat til gulvvarme en avd.byttes Flere stikk på kjøkken Ny armatur i tak over kjøkkenbord Garderob for liten Ytterdørene er slarkete og slitt Byttes /justeres Bytte dørklinke på verandadør Hjørnekasser utvendig bør byttes Ventilasjon i avd.brun tannlegebolig Utskrevet dato: :00:16 Side 8 av 58

9 Kommunale Hallingby naturbarnehage (Ådal Tannrøkt) Etablering av spikerlavvo Kjøre på singel ved inngang Ny port ved inngang Gangbro over bekken skakk og ustabil Trenger nye ovner til utebase Solskjerming avd.brun Ventilasjon avd.brun Beise utvendig ved nye vinduer Kommunale Hallingby naturbarnehage (Ådal Tannrøkt) - Hallingby naturbarnehage Renovering av kjøkken i forbindelse med soppsanering Ny utgangsdør Skolelokaler Hallingby skole Ny strømtilførsel til lampepunkter ved idrettsplass Utbedre feil og mangler på utvendige lekeapparater registrert under årskontroll Utskrevet dato: :00:16 Side 9 av 58

10 Skolelokaler Hallingby skole - Hallingby skole Nytt batteri til batteribackup låssystem Kantine+ fellesrom blendingsgardiner/solskerming Montere utelamper i tak overbygg inngang u. skolen labratoriet rep.sundt gulvbelegg ca.120x160 cm Bytte sprekt rør til taknedløp 110mm ca meter Nye kurser i bygg Gamle tavler sjekkes fjerne gammelt utstyr Adm.bygg og gymsal Gammel tavle må fjernes bygg Feste datakontakt bygg Nye kurser klasserom bygg Nye kurser i klasserom bygg Fjerning av gammel kabling bygg Jording av radiatorer og kanaler i klasserm bygg Gammel tavle fjernes + kabler avsluttes bygg Innføring av kabler i tavler rettes bygg Merking av kurser bygg Skifte eller beslå gesimskasser på bygg Ny taktekking på bygg Etablere stige fra nedre tak bygg 4 til tak idrettshall Denne delen av taket har hatt to lekkasjer i løpet av Skifte taksluk på bygg Utskrevet dato: :00:16 Side 10 av 58

11 Renovere toalettrom i kjeller ved ungdomsklubb og trapperom sør Utbedringer på alle 3 heiser, ref NHK rapporter Ny taktekking bygg 4 resterende del VF. Hovedinngang bytte dører og fasade+ fasade ved trapperom sette inn dør mellom rommene Bytte to luftevinduer Sjekking og igangsetting av varmeanleggstyringen Bygg Utbedringer ifm kloakklukt Programvare oppdateringer på SD anlegg Rive vegg mellom 1505 og 1507 sette opp ny vegg mellom søyler i 1505 og inn til hjørner i Jording til vasker og radiatorer Nye kurser i klasserom bygg Montere sikkerhetsbryter (scene) bygg Nytt vindu i rom glass i to dører vannbrett inng.dør ungd.skolen Branntetting ved brannskiller bygg Jording av kanal bygg Montere skap for mus.anl.gymsal Feste stikk i gymsal Utskrevet dato: :00:16 Side 11 av 58

12 Kommunale Haug barnehage Nytt gjerde langs vei til nabo sør siden Utvidelse av tomt, flytte gangvei og gjerde Behov for nytt utvendig klatrestativ Nytt lampepunkt ved port Utskrevet dato: :00:16 Side 12 av 58

13 Kommunale Haug barnehage - Haug Barnehage Garderobe Bosoa males ca.35m Hovedfordeling avdekkes Bytte rekkeklemmer Lampettledninger må festes Montere flere stikk Ny lysarmatur wc/skifterom Ny lyskuppel lager Bytte til godkjente barnehageovner Bytte termostater til gulvvarme Grovgarderobe-Snekkerstua males ca.15m2 Grovgarderobe Bosoa males ca18 m Rep. tapet ved såpedospenser og male ca. 5m Skifte gulvbelegg på spiserom en avdeling Skifte ut terrassedør Bytte til fast koblingsboks på bereder Skifte ut terrassedekke Montere inn to frostsikre utekraner ved to avdelinger og senke vaskerennen på rom 104C, samt skifte dusjslange rom 104B Ytterdører til avdelinger er svært slitt og bør skiftes ut Sette inn ledelys for brann Skolelokaler Haugsbygd ungdomsskole Etablere flere parkeringsplasser Ny trapp utvendig Utskrevet dato: :00:16 Side 13 av 58

14 Skolelokaler Haugsbygd ungdomsskole - Haugsbygd ungdomsskole Utbedringer av heis iht NHK rapport Etablere/ skifte ut akustikkhimlinger i korridorer/klasserom Skifte ut skadde akustikkplater Skifte ut skadde ytterdører Skifte ut benker i garderober Nye kurser Pc rom Montere arbeidslys for lærere Bytte drossel i taklampe Montere aut. døråpner Defekt deksel på romtermostat bibliotek Avdekking i mange skap Tavle øst må ryddes Kommunale Heggen barnehage - Skolehaugen Asfaltere deler av uteplassen Fjerne gammelt lekehus klatrestativ mont.nytt klatrestativ Kommunale Heggen barnehage - Skolehaugen - Heggen barnehage Skifte av vinduer Skraping og maling av fasader, samt utskiftning av evt råteskadde bord Utskrevet dato: :00:16 Side 14 av 58

15 Skolelokaler Helgerud skole Asfaltere adkomstveien, ballplass og rundt sluk på skoleplass Drenering + asfaltere håndballbane + belysning Rette opp stolper til nett på ballplassen Utbedre feil og mangler på utvendige lekeapparater registrert under årskontroll Utskrevet dato: :00:16 Side 15 av 58

16 Skolelokaler Helgerud skole - Helgerud barneskole Trenger grenstaver i flere klasserom Male gavelvegg/murvegg på B-fløy (utenfor B126 og B128) Utbedringer på heis iht NHK rappport Elektrisk kurs for styring av elektrokjel Takrenner renner over mellom E-bygg og B bygg C-bygg garderober og korridorer trenger maling Ventilasjonsanl ny spjeldmotor på tilluft Styringskabel til dørpumpe på vinf.dør ikke tilkoblet. Gymsal-E113 guttegarderob slitt, bør males Scenegulv slitt bør slipes og lakkes Ca.20m2 Nye dører ut fra gymsal Rengjøring av ventilasjonskanaler Utbedringer på SD-anlegg(ny pc, oppdateringer, regulator) Takrenner utenfor gymsal lekker i skjøtene Hovedinngang E-bygg bør males E-148- Nytt gulvbelegg E.bygg maling etter flytting av kartoppheng rom Slitte dørstokker pusses og lakkes Grunnmur utenfor gymsal repareres E-107-WC tetter seg ofte, må holdes stengt B-101 montere vaskerenne Sokkel på kjølehjørne dårlig+litt ulyd i motor Gymsalutstyr slitt klatretau og benker Utskrevet dato: :00:16 Side 16 av 58

17 Rømningsdør rom E-145 montere dørmagnet E-110 jentegarderobe sikringskurs til lys slår ut ofte Gymsal-E110 jentegarderobe slitt, bør males Rep.hull i tak etter vannlekasje- Gang ved mediatek Bytte vindskibord på E- bygg Kommunale Heradsbygda barnehage Skifte port til stålport Plattinger bør behandles med terrassebeis Behov for lyskaster på parkeringsplass Overvannskum ligger for høyt+ hull ved siden av kummen. Feil fallretning utenfor nødutg. til klubben Port ved lekebod dårlig Dør og lufterister på vognbod beis flakker av. Så gress rundt nytt lekeapperat Isproblemer under varmepumper Hovedinngang- vannansamling på asfalt. Grunnmurplate løsnet revet sund. Opprusting av gjerde Nye rammer rundt barkbasseng Utskrevet dato: :00:16 Side 17 av 58

18 Kommunale Heradsbygda barnehage - Heradsbygda Barnehage Tilleggsskap ved hovedskap Ombygging av2 underfordelinger Innrede ett ekstra toalettavlukke på avdelingen over 3 år Montere utvendige persienne på vinduer mot fremsiden Ny taktekking på den eldste bygningsdelen Nytt gulvbelegg avdeling gul og korridorer Skifte ut skadde innerdører Behov for en foldevegg på en avdeling Oppussing av ett stellerom Takrenner på ene siden er dårlige Nye kurser stikk Male vegger avd.blå rom 129, 38m Mangler jording Avdekke tavle hovedfordeling Bytte terrassedør AVd. Blå-behov for større garderobe Pauserom-bytte to pungterte vinduer Hovekjøkken-slitt bør byttes Bøttekott-trangt utvide Avd. Rød- Grønn garderobe sluk tørker ut. Avd. Grønn- mangler ei gulvlist. Avd. Gul- Kjøkken slitt bør byttes Avd. Gul- regvann trenger inn ved vindu Bytte låsesylinder til OLH Montere ASD over automatsikringer Bytte lysbrytere og varmestyring Utskrevet dato: :00:16 Side 18 av 58

19 Omsorgs-, lege-og Heradsbygda omsorgssenter (Norderhov gamlehjem) Nytt gjerde stk nye strøkasser Omsorgs-, lege-og Heradsbygda omsorgssenter (Norderhov gamlehjem) - Heradsbygda omsorgssenter/legekontor Skifte ut kjøkken dagavdeling Ombygging av hovedtavle og tavle ved heis Installering av sikkerhetsventil på fyrkjele Rep.spjeldmotor på vent.anl. dagsenteret Skifte slitte gulvbelegg på dagavdeling Bytte sikringspatron Feste stikk på kjøkken kjeller Shjuntstyring på fyringsanlegg Montere flere stikkontakter Rep. av varmeregister og kraner sirk.pumper. Taktekking over hovedinngang Utvendig maling/beising Jording sjekke gammel soil Nye kurser- kontakter på kontor etc Utskrevet dato: :00:16 Side 19 av 58

20 Kommunale Hønefoss barnehage (Solrosen) Slamsuging utvendige overvannskummer Skifte ut/supplere sand i sandkasser Steinlagt uteområde, dårlig grunnarbeid Justere høyden på overvannskummer Sklie og huske står for nære hverandre Fuktig område ved akebakke utbedres Fylle på masse ved brua Portstolper bever seg om vinteren Mangler bark Fjerne utelampe ved akebakke Kommunale Hønefoss barnehage (Solrosen) - Hønefoss Barnehage (Solrosen) Bytte låsesylinder til OLH merke dør Utbedre kursfortengnelse Stikkontakter/veggbokser festes Bytte stikkontakter-dårlig kvalitet på eks Utbedre feil på lamper Parkettgulv trenger å behandles med olje/voks Male inngangsparti og garderober Sikring mot klatring på tak Beslaget på vegg balkong heller feil vei Isolere rør på teknisk rom Kjøleaggregat på søplerom kan fjernes Jordfeil på utelamper Utskrevet dato: :00:16 Side 20 av 58

21 Omsorgs-, lege-og Hønefoss omsorgssenter Ny utvendig skiltplan Kontroll av utvendig oljetank Reasfaltering av parkeringsplasser Omsorgs-, lege-og Hønefoss omsorgssenter - Hønefoss omsorgssenter Ny brannteknisk vurdering og branntekniske tegninger Tiltak etter brannteknisk vurdering Taktekking over gang 1.etg Hovedtavle avdekkes? Hovedfordeling ryddes Avdekking underfordelinger Flere kontakter på kontorer Nye lyskilder i kjeller Nye lampekupler Enøk tiltak Oppussing av to pasientrom Tilpasninger på ventilasjonsanlegg Utbedringer på 2 heiser iht NHK rapporter Reparere/ skifte ut deler av gulvbelegg Rengjøring av ventilasjonskanaler Utskrevet dato: :00:16 Side 21 av 58

22 Skolelokaler Hønefoss skole Utbedre feil og mangler på utvendige lekeapparater registrert under årskontroll 2013 Rep. gjerde mot gangvei Kontroll og utbedring av utvendig drenering Reparere eller skifte port utenfor SFO Gjerde mot syd ligger nede ca.15 meter stolper ok. Legge takpapp på uværs skur Utskrevet dato: :00:16 Side 22 av 58

23 Skolelokaler Hønefoss skole - Hønefoss skole Etablere mekanisk avtrekk fra toalettrom i kjeller ved SFO Underfordelinger sjekke branntetting Restaurere malerier over dører i inngangsparti Behov for å vurdere sirkulasjon på varmt og kaldt vann Installere servant/ vaskerenne på klasserom inn mot skolegården Skifte ut utvendige persienner inn mot skolegården med screen Bytte 7 vinduer i gangen 3.etg Knust glass i trappegang til toaletter i kjeller Male trappegang til toaletter i kjeller Bytte knust vindu i både 2. og 3.etg Skifte ut gulvbelegg inngangsparti og trapp ved inngang SFO Diverse utbedringer på SFO Utbedringer heis iht NHK rapport Behov for å male i korridor i 2.etg Ventilere arbeidsrom for ansatte jfr avviksmedling Hoveddør tetter dårlig - tettelister ødelagt - pusse opp/skifte dør Ny dørmatte til inngang ved SFO Murpuss flasser i rom for renholdssentral i underetasje - fjerne løs puss, pusse/sparkle på nytt og maling Skifte skiferheller ved hovedinngang Sette inn branndører. Pålegg etter branntilsyn Utskrevet dato: :00:16 Side 23 av 58

24 Kursopplegg for lys og stikk ettersees Nye kurser stikkontakter Liste eller pusse rundt vinduer mot Hønegata Reparere persienner inn mot skolegården Inntak og stigeledning må ettersees Hovedfordeling tavle må låses ryddes opp i Hovedfordeling branntettes Fjerne gammel maling på grunnmur og behandle på nytt pga flassing Skifte ut radiatorer med dårlig gjennomstrømning Utskrevet dato: :00:16 Side 24 av 58

25 Skolelokaler Hønefoss skole - Læringssenteret for voksne/gym.sal Reparasjoner av bom, klatretau og ringer Slipe ned gulv, merke på nytt og lakkere gymsalgulv Behov for å skifte gulvbelegg i enkelte rom Etablere drikkeservanter i korridor nede og oppe Behov for flere stikkontakter på rom tilhørende voksenopplæring Flere tekniske kurser til kjøkken Innvendig maling av undervisningsrom Reparasjonsarbeider på tak ifm lekkasjer Utvendig maling av bygget Behov for akustikkdemping i undervisningsrom i kjeller Montere 5 stk elektriske håndtørkere på toaletter til voksenopplæring Oppussing av 4 stk toalettavlukker tilhørende voksenopplæringen Skolelokaler Hov ungdomsskole Asfaltering av veier Kontroll av utvendig oljetank Ny terrengtrapp Utskrevet dato: :00:16 Side 25 av 58

26 Skolelokaler Hov ungdomsskole - Hov ungdomsskole Utskifting av diverse innvendige dører Skifte gulvbelegg i tilfluktsrom Maling av utvendig murvegg Koble til 3 dører til brannalarmanlegget Bytte tavle for ventilasjon på loft Skifte panel/beslå på Gesimser Utberdringer på heis iht NHK rapport Underfordeling i garderobe/kafe/hall skiftes ut Avdekking tavle bomberom-1.etg vent.tavle UZ elementer må byttes Skifte ut defekte grenstaver Skifte himlingsplater og belysning i korridor ved garderober Innvendig maling malingsslitte overflater Kabelbroer har ikke utjevningsforbindelse Legge fliser i hovedinngang Skifte himlingsplater Tiltak etter brannteknisk vurdering Brannteknisk vurdering og branntekniske tegninger Renovere ansatt- garderober og toalettrom Hovedtavle ryddes Hovedfordeling bytte lås Vedlikehold av naglefast gymsalutrustning Tavle heimkunskap må låses med OLH Bytte stikk u.etg. i korridor syd Utskrevet dato: :00:16 Side 26 av 58

27 Beredskap mot Hovedbrannstasjon Hønefoss Justering av brann-/øvingskummer Fylle i asfalt i svanke utenfor port 1 til ca.38m Beredskap mot Hovedbrannstasjon Hønefoss - Hovedbrannstasjon Hønefoss Utskifting av brannalarmsentral Lage carporter til feiervesenet Bygge om tak over inngang Rengjøring av ventilasjonsanlegg Akustikkdemping av vaske-/smørehall Montere brystningsplater i gymsal Renovere bad på hybler Ny kjøkkeninnredning 2.etg Omsorgs-, lege-og Hvelven omsorgssenter (Hvelven 85) 8 nye forkoblinger i utelamper Omsorgs-, lege-og Hvelven omsorgssenter (Hvelven 85) - Hvelven 85 Nytt aggregat til fryseskap Utskiftning av kjølemaskin for søppel og tøy iflg tilbud lagret på k/eiendomsdrift Utvendige persienner på sørvendte vinduer Programmering av isvannsmaskin, skifte ekspansjonsventil med mer Kartlegging og merking av kurser koblet til UPS en plassert i rommet til hovedtavle Utskrevet dato: :00:16 Side 27 av 58

28 Kommunale Hvervenmoen barnehage Skifte utvendig platting ( i krok) m Fjerne stubber og røtter på uteområdet Etablere gjerde inne på område (for å skille småbarnsavdelinger fra resten) Plattinger ved innganger beises Mangler sand i sandkasse Kommunale Hvervenmoen barnehage - Hvervenmoen Barnehage Utvendig beising Skifte skadde himlingsplater Male innvendige slitte vegger + rep hull i gipsplater Lakke terskler og reparere dørhåndtak og montere dørstoppere Skure opp og vokse slitte gulvbelegg + repr av sveiser i belegg Lakke og olje utvendig treverk på plattinger, rekkverk etc Oppussinng/ skifte veggplater på 1 bad Kontroll av ventilasjonsanlegg Etablere en ny kurs til tørketrommet + flere kontakter på kontor og arbeidsrom Beise vinduer Bytte hjørnekasser utvendig Bytte nederste panelbord hele bygget Utskrevet dato: :00:16 Side 28 av 58

29 Skolelokaler Kirkeskole (Hønen Østre) To nye lyskastere på idrettsbanen Utbedre feil på klatrestativer registrert i årskontroll lekeplassutstyr Utskrevet dato: :00:16 Side 29 av 58

30 Skolelokaler Kirkeskole (Hønen Østre) - Kirkeskolen Bytte til OLH sylindre på alle tavler Tavle inngang øst uavsluttet kabel Sjekkes Feste sikk i bibliotek- gymsal def gummi på brytere Hovedfordeling mangler avdekking Bryterledning til sirk.pumpe byttes Styring på panelovner utbedres Bevegelses sensorer i ganger Himling i gang og garderobe til gymsal byttes Oppgradering av ventilasjon i gymsal og garderober Varmekabler i gulv gymsal Montere automatisk døråpner på hovedinngang Flytte brannslangeskap Flytte brannslangeskap Bytte varmtvannsbereder Ny dør mellom gymsal og hall Brannteknisk vurdering og branntekniske tegninger Tilpasninger og ny innregulering av ventilasjonsanlegg Utvendig beising Skifte ut 5 klosetter Montere heis Tette sprekk i murvegg toalett lærergarderobe Vegger i gymsal males Slipe og lakke scenegulvet Utskrevet dato: :00:17 Side 30 av 58

31 Montere skyvedører ved materiallager i gymsal 2 skinner på persienne sunde Klasserom, hall, gang-nytt lysutstyr Reparasjon av naglefast gymsalutrustning Etablere avtrekk på ventilasjon til arbeidsrom Fjerne foldevegg og sette opp ny vegg kl.rom 2-3. Lydisolering mellom kl.rom 1-2 og Nye lyskastere på fotballbanen Lydfelle på ventilasjon 7.kl.rom KL.rom til 7.kl. ønsker solskjerming mot vest. Foblending på de øverste vinduene i gymsalen Bytte skinner på oppheng til sceneteppe Platting og rullestolrampe beises Feste rist på ventilasjonskanal Rydde opp i kabler til digital tavle Lekasje på dusjkran lærergarderobe ved gymsal Gymsal- pokalskap utbedre spotskinne Garderobe- nye lyskupler Bytte ut gamle panelovner Skolelokaler Kirkeskole (Hønen Østre) - Paviljong Ny inngangsdør i aluminium Utskrevet dato: :00:17 Side 31 av 58

32 Sosial Krisesenteret Utbedringer på heis iht NHK rapport Løpende vedlikehold Løpende vedlikehold - Løpende vedlikehold Heradsbygda Barnehage justere-bytte blandeventil. Brannteknisk gjennomgang 2 skoler Statusrapporter på alle elektrokjeler Løpende vedlikehold Løpende vedlikehold Riddergården Hytter - Kommunal Nakkerud - Nakkerud Skifte taktekking og vinduer Skifte kledning og vindu + beising Kommunale Nes barnehage/sfo (Kirkevold ) - Nes Barnehage/SFO (Kirkevold) Jording Nye kurser Andre kulturaktiviteter Nes - Samfunnhus (Kirkevold) Ny overvannsledning fra nedløp ved toalett Reperasjon av utgangsdør fra scene Utskrevet dato: :00:17 Side 32 av 58

33 Andre kulturaktiviteter Nes - Samfunnhus (Kirkevold) - Nes Samfunnhus Def varmekabel i takrenne Vedlikehold og reparasjon av gymsalutrustning Slipe og lakke gulv i storsalen EL kjelen er for liten gir 90 kw Renske takrenner Feste dørkarm på dør ut fra scene Skifte lysrør i salen og på scenen Nye ytterdører Feste til kinolerrett løsner Ytongvegg Nye vinduer i biblioteket Nytt avløp fra et toalettrom Male dører, dørkarmer og lister Mont. av gulvfliser på dametoalett Skolelokaler Nes skole (Kirkevold) Asfaltere adkomstvei, parkeringsplass, håndballbane og basketballbane Utbedre feil og mangler på utvendige lekeapparater registrert under årskontroll lekeplassutstyr Utskrevet dato: :00:17 Side 33 av 58

34 Skolelokaler Nes skole (Kirkevold) - Nes skole Vaske og beise utvendig Bytte stikk i garderobe kjeller Merke stikkontakter datarom m/mer Nye kurser til klasserom Bytte tette brytere vaskerom Bytte pungtert vindu nordveggen x53cm. Nye takrenner begge sider Bytte himlingsplater i u.etg Nye kraner på håndvask datarom Bytte vinduer i gamlebygget Overbygg inngang råtner lekasje i tak? Montere stengsel-fallsikring ved lofttrapp Bytte av ventilasjonsaggregat Skifte vinduer som ble ødelagt etter innbrudd Innvendig maling av klasserom og arbeidsrom for lærere Terrassedør skolekjøkken Skifte ut elektriske panelovner uten elektronisk termostat Feste kablinger i føringsveier Ny taktekking Sørvegg dårlig panel bør byttes ca.45m2 Vindskibord og forbord på skur byttes Montere føler til innbruddsalarm i trappegang til u. etg Enøktiltak korridorbelysning Kursopplegg elvarme merkes Saftel sender Bytte deksler og pærer på utelamper Utskrevet dato: :00:17 Side 34 av 58

35 Skifte ytterdør og glassfelt inngang syd Nye trekkesnorer til persienner u.etg Skolelokaler Nes skole (Kirkevold) - Nes skole, gamlebygg Def varmekabel i takrenner Ny taktekking Nye takrenner og nedløp Den norske kirke Norderhov kirke - Norderhov kirke Innvendig vask og kalking Omsorgsboliger - Omsorgsboliger Hvelven 87 og 89 - Hvelven 89 Istandsetting av varmeanlegget Hvelven og V tilførsel til BUS-moduler og kopling av BUS kabel, Hvelven 87 og 89. Endring av varmestyring i bygg B og C, Hvelven 87 og Utskrevet dato: :00:17 Side 35 av 58

36 AdministrasjonslokalerRådhustomten - Rådhuset Automatikk SD anlegg Fjerne teppegulv og legge gulvbelegg i kommunestyresalen Skifte ut naglefast inventar i kommunestyresalen Rengjøre ventilasjonsanlegg Renovere toalettrom i tilknytning til Formannskapssalen Bytte av overføringsenhet for heisalarm Skifte ut defekte radiatorer, kraner og ledningsnett på sørside Utskiftning og maling av vindusposter Skifte ut defekte radiatorer, kraner og ledningsnett på nordside Innregulere ventilasjonsanlegg Utskiftning av ekspansjonstank Nytt brannalarmanlegg Utskrevet dato: :00:17 Side 36 av 58

37 Diagnose, behandling, Regnbuen, Storgaten 21 A Utbedre Setningsskader på terrasse Utvidelser på elektrisk anlegg og skifte av gjenstående del av gammelt anlegg Skifte vindu på bad og sette inn avtrekksvifte Ny drenering og grunnmursplast Renovering av bad og toalettrom i 2.etg Skifte ut råtten balkong og sikre rømningsvei fra 2.etg Skifte ut koblete vinduer med lavenergi Skifte ut taksteinstak, takrenner og nedløp Skifte gulvbelegg på kontor i 2.etg Maling av trapperom og trapp Skifte ut rørovner på treningsrom Montere Havanavifter i trapperom Skifte kledning, tilleggsisolering og beising av bygget Skifte terrassedører og ytterdør Skifte gulvbelegg i yttergang og oppholdsrom Kulturminnevern Riddergården - Hønengaten 1 - Riddergården Utbedring av tak og vegger på stall og uthus Utbedringer på tak og gjerde Sprinkling av bygninger iht brannteknisk vurdering (utviklingskostnad uten eget budsjett) Utskrevet dato: :00:17 Side 37 av 58

38 Pleie/omsorg/hjelp i Ringerikekjøkken - Ringerikekjøkken Justere gangtid på ventilasjon R-100 fjerne innsekter i taklamper R-112 bearbeiding rust på dørhengsler svartsopp bak vent. R-127 avfallsrom maling flasser av R-126 maling flasser av på radiator( rust) R-113 skrubb rust på radiator R-115 kold-prod. Mont.plate på veggen ++ se notat R-125 ferdigkjøl rust på dørhengsler og deksel over dører Ta ned 5 ventilasjonspølser leveres til Menova Idrett Ringerikshallen Reasfaltering av parkeringsplass og adkomstvei Hugging av trær/rydding rundt bygget Utskifting av 6 lamper i vindfang/hall innenfor hovedinngang Utskifting av 2 utelamper ved hovedinngang Utskifting av 5 lamper i 2 etg ved nedre tribune Utskrevet dato: :00:17 Side 38 av 58

39 Idrett Ringerikshallen - Ringerikshallen Skifte ut energifordyrende lysarmaturer i hall Skifte ut punktlamper i hall med armaturer Etablere takutstikk over hovedinngang Skifte 2 innvendige dører til hall og tribune Pusse og male innvendige Lecavegger i garderober Utforing av vegg i kampsportrom 2. etg Skifte gulvbelegg i kafeteria Skifte ut automatikk for ventilasjon iht pristilbud fra Bryn Brannteknisk gjennomgang og mindre korrigeringer Male alle vinduer utvendig Nytt nødlysanlegg Utbedringer på heis iht NHK rapport Slipe eller skifte parkett i Squashhaller Rekreasjon i tettsted Røsholmstranda - Kiosk - Røsholmstranda Drenering på Røssholmstranda Idrett Schjongshallen Oppretting av adkomstvei og asfaltering Utskrevet dato: :00:17 Side 39 av 58

40 Idrett Schjongshallen - Schjongshallen Vedlikehold av nødlys Innkjøp og montasje av sikkerhetsnett langs langside av ishallen Skifte knust vindu mellom kiosk og ishall Etablere ladepunkt for ny isbil Skifte av gulvbelegg i kafeteria Skifte av kjølevannspumpe Utbedringer av feil i årskontroll elektro Ny taktekking Skifte ut 2 stk lakepumper Utskiftning av kjølemaskiner Kontroll av vannbårent varmeanlegg Beredskap mot Sokna bibrannstasjon - Sokna bibrannstasjon Skifte to porter på teknisk sin del av bygget Skifte defekte varmeovner (11 stk) Koble varmtvann til servant i brannstasjonshall og koble ut gammel bereder Skifte alle vinduer i bygget og montere mangelende vannbrett Elektriske ombygginger i hovedtavler Andre kulturaktiviteter Sokna - samfunnshus - Sokna samfunnshus Skifte ut takbelegg på samfunnshustaket Nytt dørfelt og sidefelt inngang nord Utskrevet dato: :00:17 Side 40 av 58

41 Skolelokaler Sokna skole (Kirkemoen-Skole) Idrettsbygg Utbedre feil og mangler på lekeplassutstyr regisrert under årskontroll 2013 Reasfaltere skoleplass inkl nytt overvannssystem Asfaltere parkeringsplass for ansatte Skifte ut/ supplere sand i lengdeløpsgrop Gjerde langs skråning på bakside skolebygg Ny utelyslampe ved barneskolen og rep av eksisterende lampe mot idrettsplass Nytt gjerde ved ballbane nedenfor SFO del Utskrevet dato: :00:17 Side 41 av 58

42 Skolelokaler Sokna skole (Kirkemoen-Skole) - Gym.sal/Samf.hus merke utstyr Nye kurser klasserom Utskifting av lysrør Merking av kurser Tavle ventilasjonsrom utbedres Skifte ut eksisterende ventilasjonsanlegg med nytt Bøttekott i bygget fullrenoveres Oppussing av dusjer Ytterdører mot ballbinge og mot skolegård skiftes ut Renovere kjøkken Skifte ut vinduer i samfunnhus Underfordeling kursfortegnelsen sikret Nye panelovner Bytte deksel på trafo Hovedfordeling merke kurser Jording må sjekkes Skolelokaler Sokna skole (Kirkemoen-Skole) - Sokna gml. skolebygg Bytte knust vindu SFO Skifte ut kjøkken på personalrom Skifte av vinduer i gammel skolebygning Skifte 2 stk ytterdører Utbedre feil på underfordeling Skifte inngangsdør til SFO Utskrevet dato: :00:17 Side 42 av 58

43 Skolelokaler Sokna skole (Kirkemoen-Skole) - Sokna skole nybygg Økning med 2 sikringskurser pga overbelastning Etablere flisavsug over sag på sløydrom Skifte ut gulvbelegg i HCWC og male rommet Utbedre ventilasjonstavle Skifte sprekte utelamper på skolebygg Utbedre feil på jording av VVS komponenter Skolelokaler Stranden skole (Ødegården) Reasfaltere skoleplass Utskifting av 17 lysarmaturer i utvendig tak mellom skolebyggene Utbedre feil og mangler på lekeplassutstyr registrert under årskontroll 2013 Dekkplater på grunnmur sunde ca. 6m x cm. Bytte to panelbord på utvendig hjørne gymsal Beise skolen utvendig Utskrevet dato: :00:17 Side 43 av 58

44 Skolelokaler Stranden skole (Ødegården) - Stranden barneskole Reparere og evt skifte ut deler av naglefast gymsalutrustning Tilpasninger etter brannteknisk vurdering Bytte ut gammelt toalett på hc-wc Brannteknisk vurdering og branntekniske tegninger Nye stikkontakter på rom Bytte 5 gamle panelovner Utskifting av hovedtavle Nye dusjer Utskifting av underfordeling Foreb. skole Tannklinikk Ullerål - Tannklinikk Ullerål Utv Beis Omsorgs-, lege-og Tyribo OASE (Grefsrud) Ny utvendig drenering rundt gammet bygningsdel Utskrevet dato: :00:17 Side 44 av 58

45 Omsorgs-, lege-og Tyribo OASE (Grefsrud) - Tyribo OASE Alle tavler må avdekkes bedre ifølge årskontroll Utbedreing av ventilasjonstavle Ny dør inn til dementavdeling lampe tak i overbygg ved lager der nødstrømsaggregatet står. Montere respatexplater i brystningshøyde på pasientrom og korridor. Behov for å montere hjørebeslag på diverse hjørner i korridor Skifte dør inn til aktivitetsrom Bytte drossler i 30 lamper Nye armaturer koridorer Oppussing av pasientrom Skifte ut kombidamper på hovedkjøkken Nye lamper ved inngang Skifte 1 kjøkkeninnredning Varmekabler på vannledninger på loft utelamper fjernes Gjenvinning/sluttbehanTyrimyra gassformidlingssentral Oppdatering av programvare og automatikk for brønnregulering Kommunale Tyristrand barnehage (Kinnåsen) Oppgradering av uteområdet Nytt lekeapperat Bytte overvannskum til større kum Tette hull uder sykkelboden Utskrevet dato: :00:17 Side 45 av 58

46 Kommunale Tyristrand barnehage (Kinnåsen) - Tyristrand Barnehage Beise resterende av barnehagen utvendig Kjølerom-aggregat gammelt bør byttes Utskifting av 8 stk lamper i storrommet i barnehagen Montere ny lyd dør til styrers kontor vurdere lydisolering Skifte ut resterende ødelagt himling Montere inn brann ledelys Persienne utenfor vogn-rom utslitt Utvendig beising av barnehagen - sørside er prekært Skolelokaler Tyristrand barneskole - Bygg A (Skoletomt) Sette opp to bommer for å begrense kjøring på kvelder og helger Utbedre feil og mangler på utvendige lekeapparater registrert under årskontroll Utskrevet dato: :00:17 Side 46 av 58

47 Skolelokaler Tyristrand barneskole - Bygg A (Skoletomt) - Tyristrand barneskole - Bygg A Skifte panel på gesimskasse Etablere et grupperom i A Avdekking i tavle Montere ny branndetektor i nytt gr.rom A Lydisolere mellom rom A-1.29 og A Sette inn vindu som kan åpnes i rom A-1.34 og A nye lamper i grupperom A-1, 10b Rive vegg mellom rom A-021 og A Utskifting av vinduer Montere rekkverk på trapp til u.etg Flytte brannklokke rom A Montere lydfeller på ventilasjon i to rom Etablere utlufting og gulvvarme i skogarderober i underetasjen Utvendig maling/ beising Skifte sprekte vinduer (3-4 stk) store og små Montere lydfelle på ventilasjon mellom rom A0.09, A0.10 og A.008 Tak over inngang og trapp Solavskjærming alle vinduer Lydisolere personaltoalett i underetasjen Montere lydfeller på ventilasjon mellom rom A 1.29 og A Nye kurser Innregulering / tilpasninger på ventilasjonsanelgg Montere vaskerenner på avdeling for 1 og trinn Lydisolere mellom A-0.14 og A Utskrevet dato: :00:17 Side 47 av 58

48 Andre kulturaktiviteter Tyristrand - kultur-og idrettshus - kultur- og idrettshus Pusset fasade er skadet Bytte sikkerhetsventil på bereder Utskifting av en IQ250 Controller med en ny IQ251 på Tyristrand skole, vent.anlegg Idrettssalen Overgangsbeslag i åpninger ved dusjanlegg Lage ny oppvarmet inngang til idrettshallen Kommunale Tyristrand naturbarnehage (innebasen) - Tyristrand naturbarnehage (leid klubbhus) Kommunale Tyristrand naturbarnehage (utebasen) - Tyristrand barnehage - Spikerlavvo og lager Utskiftning av den andre lavvoen til spikerlavooen Utskrevet dato: :00:17 Side 48 av 58

49 Skolelokaler Tyristrand ungdomsskole (Skolegård) - Tyristrand ungdomsskole Bytte panel på gesimskasse Nytt vindu i ett klasserom Skifte ut en sentral på SD-anlegg Nye kurser bytte lysbryter møterom-naturfag Skifte ut persienner med screen Nytt gulvbelegg rom B-0.04 og 0.05 Bytte vindfangdører i underetasjen Etablere punktavtrekk over keramikkovn Utbedre forhold rundt kanalstøy rom B Bytte utgangsdørr i rom B-1.15 og B SD-anlegg Nytt vindu A Nye vinduer A Nytt gulvbelegg rom B Lydisolere vegger mellom rom B0.17, B og B0,16 Skifte punkterte vinduer Magnetlås utgangsdør, nordenden Feste ledning garderobe Bytte bryter kjøkken Utskrevet dato: :00:17 Side 49 av 58

50 Kommunale Ullerål Barnehage (STORJORDET 2) - Ullerål Barnehage Kle igjen vegg mellom kjøkken og avdeling skyvedør Ny kjøkkeninnredning Diverse mindere oppgradering av lysbrytere. Tette hull og male på bad Terrassebeis på platting ca.45m Male tak og bjelker på kjøkkenet ca.20m2 Montere nedsenka himling i stua ca.20m Skolelokaler Ullerål barneskole (Ullerål II) Kumring til sperring av vei fra parkering. Utbedre feil og mangler på utvendige lekeapparater registrert under årskontroll Skolelokaler Ullerål barneskole (Ullerål II) - Gym.sal - Hovsmarkveien 11 Reparasjoner på naglefast gymsalutrustning Bytte tre kraner og shunt i fyrhus gymsal Montere brannvarslingsanlegg innbruddsalarm Renovere kjøkken Isolere vegg ved rømningsdør + ny dør Utskrevet dato: :00:17 Side 50 av 58

51 Skolelokaler Ullerål barneskole (Ullerål II) - Ullerål skole - Hovmarkveien Belysningsutstyr utbedres Enøktiltak Koble til vann på oppvaskmaskin Bytte glass i 2 vinduer og ei dør skifte tre kraner på fyrrom Reparasjon av puss og utvendig maling av skolebygget Utskifting av skadde vindusbrett i skifer Skolelokaler Vang barneskole (Del av Vang skoletomt) Utbedre feil og mangler på utvendige lekeapparater registrert under årskontroll Utskrevet dato: :00:17 Side 51 av 58

52 Skolelokaler Vang barneskole (Del av Vang skoletomt) - Vang barneskole Branntetting Tavle vaskerom Feste kabling til fotoselle Tavlerom ryddes Bytte låsesylindre i tavler Renovering av 10 gjenstående toalettavlukker Nye kurser mus.rom-pc-rom Skifte ekspansjonstanker på fyrrom Skifte ut innvendig panel i bassengrom Isolere loft på d-bygg Utbedringer på heis iht NHK rapport Nye lamper ved inngang til gymsal Skifte lamper i inngangsparti Beise skolebygget mot veien( den gule delen) Beslå gesimskasse Renovere 4 toaletter i D-bygg Skifte ut og supplere med dørmatter i hovedinngang og mot skolegården Skifte defekte elementer i varmtvannsbereder Installere strømkontakter i nytt datarom i A bygg (min 11 kont) Montere stikk på helsesøsterkontor utesikk Lamper inng.gyms. fjernes/byttes Utskrevet dato: :00:17 Side 52 av 58

TILTAKSPLAN BYGG FOR ENHET EIENDOM 2014 2017

TILTAKSPLAN BYGG FOR ENHET EIENDOM 2014 2017 TILTAKSPLAN BYGG FOR ENHET EIENDOM 2014 2017 Følgende bygg er vurdert med totalkostnader (tall i tusen kr.) pr. år inkl. mva.: Sted 2014 2015 2016 2017 Sum 2014-2017 Pr. år fra 2018* ) Beitstad skole 20

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2012 2015

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2012 2015 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2012 2015 Innhold 3 4 5 6 8 12 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2012 2015 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2012 2015 Skoler Barnehager

Detaljer

Bakkehavn barnehage Utvendig Lekkasje fra tak over plattingene langs ytterveggene må repareres.

Bakkehavn barnehage Utvendig Lekkasje fra tak over plattingene langs ytterveggene må repareres. Bydel Østensjø - vedlikeholdsbehov i bydelens kommunale barnehager. Oversikt over styrernes vurderinger av nødvendig innvendig og utvendig vedlikehold i barnehager der OBY er ansvarlig for bygget. Bakkehavn

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg ULSETSKOGEN SKOLE ULSETSKOGEN 14

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg ULSETSKOGEN SKOLE ULSETSKOGEN 14 Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg ULSETSKOGEN SKOLE ULSETSKOGEN 14 07.07.2014 Etat for eiendom Sluttrapport Dato:07.07.2014 Side 1 av 35 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT ULSETSKOGEN SKOLE...

Detaljer

Rambøll Norge AS. Tilstandsanalyse--- Kvam Herad. Norheimsund Barneskule Gnr/Bnr 11/148. (Rev. 0) 2009-11-02

Rambøll Norge AS. Tilstandsanalyse--- Kvam Herad. Norheimsund Barneskule Gnr/Bnr 11/148. (Rev. 0) 2009-11-02 Rambøll Norge AS Tilstandsanalyse--- Kvam Herad Norheimsund Barneskule Gnr/Bnr 11/148 (Rev. 0) 2009-11-02 Norheimsund Barneskule Gnr/Bnr 11/148 Tilstandsanalyse Oppdragsnr.: 5090194 Oppdragsgiver: Kvam

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Innhold 3 4 5 6 8 12 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2013 2016 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2013 2016 Skoler Barnehager

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2014 2017

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2014 2017 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2014 2017 Innhold 3 4 5 6 8 13 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2014 2017 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2014 2017 Skoler Barnehager

Detaljer

Arcon Prosjekt AS 7800 Namsos

Arcon Prosjekt AS 7800 Namsos Arcon Prosjekt AS 7800 Namsos Tilstandsrapport for skolebygninger i Verdal kommune. Eiendom : Garnes Skole Befaring avholdt dato: 3. sept. 2014 Tilstede ved befaringen: Verdal kommune: Bjørn Erik Haug

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT

TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT av Halden kommunes bygningsmasse inkl. eiendommer tilhørende Halden Kommunale Pensjonskasse FORSIKRINGSTAKER / EIER: Halden kommune og Halden Kommunale Pensjonskasse

Detaljer

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-120315 BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I HH/juni 2010.........................................................................................................................

Detaljer

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12 Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg Brandbu ungdomsskole utredning Oppdragsgiver: Gran kommune eiendom Oppdrag: Brandbu ungdomsskole

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN BARNEHAGEANLEGG

KOMMUNEDELPLAN BARNEHAGEANLEGG KOMMUNEDELPLAN BARNEHAGEANLEGG MÅLSETTING MED PLANEN...3 PLANSTATUS...3 FORUTSETNING...3 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANEN...3 FORHOLDET TIL ØKONOMIPLANEN...4 RULLERING AV PLANEN...4 PLANUTVALG...4 Utvalget

Detaljer

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Trøgstad kommune Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Forprosjekt Beskrivelse av leveranse med Kalkyle og kalkylegrunnlag 2014-11-24 Oppdragsnr.: 5141874 J01 2014-11-24

Detaljer

Vedlegg 1 Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektfasen

Vedlegg 1 Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektfasen Børsa skole Vedlegg 1 Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektfasen Pkt. nr. Beskrivelse av endring/omarbeiding Kostnadskonsekvens Bygg 1 Endrede planløsninger bygningsteknisk 60 372 2 Endrede planløsninger

Detaljer

sjekk ansvar, få flere stikkontakter, mye skjøteledninger

sjekk ansvar, få flere stikkontakter, mye skjøteledninger Skoler og andre Oppdatert 21.juni 2012 3 rødt Oppsummering risikovurdering 2012 ANSVAR 2 gult Vedlikehold Bygg og eiendom Barn og unge 1 grønt virksomhet År/sak Tiltaksbeskrivelse Kaldt bygg. Arbeidstakerne

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 17.09.2013 kl. 18:00-22:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 17.09.2013 kl. 18:00-22:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 17.09.2013 kl. 18:00-22:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 54/13: AVTALE OM KJØP AV DELER AV SALTNESSAND 55/13: BYGGING AV SKOLE I BØRSA - REVIDERT

Detaljer

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager Utbyggingsenheten Prosjekteringsanvisning barnehager PA 10201 rev. 6.0-01.08.2011 Side: 2 av 32 Rev.: 6, 01.08.2011 INNHOLD side 0 ORIENTERING...3 0.1 Generelt...3 0.2 Ansvar for innkjøp av inventar og

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Haugland skole Hauglandsvegen 56

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Haugland skole Hauglandsvegen 56 Del 1 i f.m. Arbeidstilsynspålegg Haugland skole Hauglandsvegen 56 17.01.2014 Side 1 av 26 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT HAUGLAND SKOLE.... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering...

Detaljer

Oppdatert statusrapport kirkebygg Sør-Varanger

Oppdatert statusrapport kirkebygg Sør-Varanger 2011 Oppdatert statusrapport kirkebygg Sør-Varanger Vår visjon: Åpne dører! Joh Åp 3,8: Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan stenge. Sør-Varanger menighet 3. november 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg BLOKKHAUGEN SKOLE MYRDALSKOGEN 53

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg BLOKKHAUGEN SKOLE MYRDALSKOGEN 53 i f.m. Arbeidstilsynspålegg BLOKKHAUGEN SKOLE MYRDALSKOGEN 53 20.03.2013 Side 1 av 36 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT BLOKKHAUGEN SKOLE... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering...

Detaljer

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN September 2009 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no z:\sweco svalbard\prosjekter\sv4404

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR Thv. Meyers gate 62 Borettslag OKTOBER 2005 THV. MEYERSGATE 62 BORETTSLAG - TILSTANDSVURDERING Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Niels H. Riddervold Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Februar 2012 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27

Del 1 Tilstandsrapport. Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27 Del 1 Tilstandsrapport Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27 03.10.2014 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato:03.10.2014 Side 1 av 23 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3

Detaljer

HØNEFOSS/ SENTRUMSNÆRT

HØNEFOSS/ SENTRUMSNÆRT HØNEFOSS/ SENTRUMSNÆRT Grensegata 5 P-rom/Bra: 246/348 Oppdrag: 51012231 Prisantydning: 3.490.000,- Arkitekttegnet enebolig (bygget med utleiedel) - romslig garasje DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 3.0 KOSTNADSOVERSLAG... 9 4.0 KORTFATTET TEKNISK BESKRIVELSE...

2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 3.0 KOSTNADSOVERSLAG... 9 4.0 KORTFATTET TEKNISK BESKRIVELSE... INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 1.3 ARBEIDSFORM... 3 2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 2.2 OVERORDNET UTBYGGINGSKONSEPT...

Detaljer