VEDLIKEHOLDSPLAN. Investeringsprosjekt Oppgradering skoler. Budsjettår : 2013 Versjon : 1 Åpen Antatt årlig prisstigning: %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLIKEHOLDSPLAN. Investeringsprosjekt 0040 - Oppgradering skoler. Budsjettår : 2013 Versjon : 1 Åpen Antatt årlig prisstigning: %"

Transkript

1 VEDLIKEHOLDSPLAN Investeringsprosjekt Oppgradering skoler Aktivisering eldre og Aktivitetssenter funks.h, Hensmoen - Aktivitetssenter Hensmoen Rengjøring av ventilasjonskanaler Kommunale Arbeidsinstitutt Eggemoen - Arbeidsinstitutt Eggemoen Kostnader ifm vannlekkasje Skifte ytterdør med sidefelt Akustikkdempende plater i stort undervisningsrom Behov for utvidelse av elektriske kurser for data Utskrevet dato: :00:15 Side 1 av 58

2 Administrasjonslokaler Austjord - adm. lokale. - Fysioterap. adm.lokaler Austjord Installere flere strømkontakter på kontor Skifte ventilasjonsaggregat til ett med varmegjenvinner Skifte ut to innvendige skillevegger med glassfelt Pusse opp tekjøkken Skifte ut taktekking Utvendig solavskjærming på kontorer Montere inn brann ledelys i korridor Skifte resterende glassfelter Behov for utvendig besing av treflater Skifte ytterdører med sidefelt av glass Skifte vinduer i kantine Skifte bakdør inn til kjøkken Innvendig maling på kontorer + repr på gulvbelegg Pleie/omsorg/hjelp i Austjord Aktivitetsbygg Utbedringer av telehiv ved kummer på gårdsplass ved AI administrasjon Asfaltere rampe ved vaktmesterinngangen til kantinebygg eller bygge rampe Skifte ut telefarlige masser og reasfaltere foran inngang til bassengbygg Utskrevet dato: :00:15 Side 2 av 58

3 Pleie/omsorg/hjelp i Austjord Aktivitetsbygg - Aktivitetsbygg Austjord (basseng, gymsal, styrketreningsrom) Maling av oppholdsrom i kjelleren på dugnad Nytt bassengovertrekk Skifte rømningsdør fra gymsal pga råte og trekk Skifte vinduer i styrketreningsrom Akustikkdempende tiltak i gymsal Legge nytt gulvbelegg i styrketreningsrom og tilfluktsrom Søyler i bassengromm må pusses og males Skifte fra klorrensing til sandfilter Akustikkdempende tiltak i bassengrom Renovere gulv i badstu/ korridro pga lekkasjer Skifte ut ventilasjonskanaler pga rustproblemer Porelukking og maling av vegger i garderober, gang, dusjer og trapperom Beising av vinduer og overflater av tre Kommunale Eikli barnehage (Eiklibraaten) Ønsker tett gjerde ut mot gata ca. 60 meter Tette hull i asfalt på parkeringsplassen Lage stengsel/port ved kjellerinngang ca meter bred Vedlikehold på tre gjerde og trapp Rette opp platting ved lønnetre ca.50m2 Utbedre feil ved terrengsklie Utskrevet dato: :00:15 Side 3 av 58

4 Kommunale Eikli barnehage (Eiklibraaten) - Eikli Barnehage Skifte 2 innerdører og 3 utgangsdører Diverse utbedringer etter befaring Takrenner lekker flere steder Etablere moppevask Skolelokaler Eikli skole Sette ned ekstra kum ved paviljong Utbedring av feil og mangler på utvendige lekeapparater registrert under årskontroll Utskrevet dato: :00:15 Side 4 av 58

5 Skolelokaler Eikli skole - Eikli skole Oppussing av felles elevtoaletter i kjeller i gammel bygningsdel Skifte gulvbelegg i undervisningsrom Ny kjøkkeninnredning på personalrom Maling av undervisnings- og arbeidsrom Oppussing av 3 separate toalettrom i kjeller gammel del Renovering av sløydsal (Gjennomføring uavklart) Skifte ut utslagsvask ved personalrom Slipe ned og lakkere scenegulv Skifte ut skadete/slitte innvendige dører Skifte ut skadde akustikkplater i korridor etg gammel del og fuktskadde pleter utenfor gymsal Sette inn flere stikkontakter i i loftrom i nyeste bygningsdel Reparere rekkverk innvendig trapp ved oppgang til lærerværelse Rep takstein på eldste del av skolen Renovere rom for renholdere i kjeller Bytte gamle panelovner Avdekking over kontaktorer Låsesylindere fordelingsskap Feste kabel på vaskerom Montere dørpumpe på dør til personalrom Sette på film som ikke er gjennomsynlig på vinduer i guttegarderoben. Mangler gulvfliser ved EL- tavle i kjeller Noe fuktgjennomslag på murvegger i kjeller Lekkasje i tak i trapperom ved gymsal Skrape og male utvendig mur på gymsal Utskrevet dato: :00:15 Side 5 av 58

6 Reprarere råteskader i vegg og vindu i "meglerrom" gamleskole Skifte gulvbelegg i trapperom eller bruke ferdige trappebord i trapp opp til personalrom Ferning av mose på tak Skifte gulv i ballettsal Skifte knust rute i dusjrom Utvendig beising av vegg på eldste bygningsfløy Oppussing personaltoalett Ny kabling i klasserom Nye kurser gymsal Nye kurser PC rom og arbeidspulter Oppgradering av hovedsikring og tilførselskabel Ledelys - utvidelser Montere ny lysarmatur vaskerom Skolelokaler Eikli skole - Paviljong/SFO Rengjøring av ventilasjonskanaler Utskrevet dato: :00:15 Side 6 av 58

7 Kommunale Hallingby barnehage (Hallingby Skole II) Plattinger behandles med terrassebeis Skifte ut resterende del av gjerde Sage ned store trær - ny beplantning Bytte takpapp på lekehus Det er ikke blitt sådd plen etter graving av fjernvarme Lekeapperat med tunell rives Nytt lokk på lekekasse vannfast finner 150x75 cm. Bytte liten overvannskum til større kum Utskrevet dato: :00:16 Side 7 av 58

8 Kommunale Hallingby barnehage (Hallingby Skole II) - Hallingby Barnehage Bytte 6 skyvedører Bytte et wc til barne- wc Bytte inngangsdører 4 stk Oppussing/ maling av innvendige vegger og skifte av gulvbelegg Justere nedtrekket på ei markise og bytte snorer på de som er ødelagt Nøkkelsafe Solskjerming avd.brun. Tannlegeboligen Feste kabel og bytte utelampe Feste stikkontakter Utvendig beising Bytte klemsikring på 6 wc-dører Isolere barnevogn-bod og sette inn en panelovn Termostat til gulvvarme en avd.byttes Flere stikk på kjøkken Ny armatur i tak over kjøkkenbord Garderob for liten Ytterdørene er slarkete og slitt Byttes /justeres Bytte dørklinke på verandadør Hjørnekasser utvendig bør byttes Ventilasjon i avd.brun tannlegebolig Utskrevet dato: :00:16 Side 8 av 58

9 Kommunale Hallingby naturbarnehage (Ådal Tannrøkt) Etablering av spikerlavvo Kjøre på singel ved inngang Ny port ved inngang Gangbro over bekken skakk og ustabil Trenger nye ovner til utebase Solskjerming avd.brun Ventilasjon avd.brun Beise utvendig ved nye vinduer Kommunale Hallingby naturbarnehage (Ådal Tannrøkt) - Hallingby naturbarnehage Renovering av kjøkken i forbindelse med soppsanering Ny utgangsdør Skolelokaler Hallingby skole Ny strømtilførsel til lampepunkter ved idrettsplass Utbedre feil og mangler på utvendige lekeapparater registrert under årskontroll Utskrevet dato: :00:16 Side 9 av 58

10 Skolelokaler Hallingby skole - Hallingby skole Nytt batteri til batteribackup låssystem Kantine+ fellesrom blendingsgardiner/solskerming Montere utelamper i tak overbygg inngang u. skolen labratoriet rep.sundt gulvbelegg ca.120x160 cm Bytte sprekt rør til taknedløp 110mm ca meter Nye kurser i bygg Gamle tavler sjekkes fjerne gammelt utstyr Adm.bygg og gymsal Gammel tavle må fjernes bygg Feste datakontakt bygg Nye kurser klasserom bygg Nye kurser i klasserom bygg Fjerning av gammel kabling bygg Jording av radiatorer og kanaler i klasserm bygg Gammel tavle fjernes + kabler avsluttes bygg Innføring av kabler i tavler rettes bygg Merking av kurser bygg Skifte eller beslå gesimskasser på bygg Ny taktekking på bygg Etablere stige fra nedre tak bygg 4 til tak idrettshall Denne delen av taket har hatt to lekkasjer i løpet av Skifte taksluk på bygg Utskrevet dato: :00:16 Side 10 av 58

11 Renovere toalettrom i kjeller ved ungdomsklubb og trapperom sør Utbedringer på alle 3 heiser, ref NHK rapporter Ny taktekking bygg 4 resterende del VF. Hovedinngang bytte dører og fasade+ fasade ved trapperom sette inn dør mellom rommene Bytte to luftevinduer Sjekking og igangsetting av varmeanleggstyringen Bygg Utbedringer ifm kloakklukt Programvare oppdateringer på SD anlegg Rive vegg mellom 1505 og 1507 sette opp ny vegg mellom søyler i 1505 og inn til hjørner i Jording til vasker og radiatorer Nye kurser i klasserom bygg Montere sikkerhetsbryter (scene) bygg Nytt vindu i rom glass i to dører vannbrett inng.dør ungd.skolen Branntetting ved brannskiller bygg Jording av kanal bygg Montere skap for mus.anl.gymsal Feste stikk i gymsal Utskrevet dato: :00:16 Side 11 av 58

12 Kommunale Haug barnehage Nytt gjerde langs vei til nabo sør siden Utvidelse av tomt, flytte gangvei og gjerde Behov for nytt utvendig klatrestativ Nytt lampepunkt ved port Utskrevet dato: :00:16 Side 12 av 58

13 Kommunale Haug barnehage - Haug Barnehage Garderobe Bosoa males ca.35m Hovedfordeling avdekkes Bytte rekkeklemmer Lampettledninger må festes Montere flere stikk Ny lysarmatur wc/skifterom Ny lyskuppel lager Bytte til godkjente barnehageovner Bytte termostater til gulvvarme Grovgarderobe-Snekkerstua males ca.15m2 Grovgarderobe Bosoa males ca18 m Rep. tapet ved såpedospenser og male ca. 5m Skifte gulvbelegg på spiserom en avdeling Skifte ut terrassedør Bytte til fast koblingsboks på bereder Skifte ut terrassedekke Montere inn to frostsikre utekraner ved to avdelinger og senke vaskerennen på rom 104C, samt skifte dusjslange rom 104B Ytterdører til avdelinger er svært slitt og bør skiftes ut Sette inn ledelys for brann Skolelokaler Haugsbygd ungdomsskole Etablere flere parkeringsplasser Ny trapp utvendig Utskrevet dato: :00:16 Side 13 av 58

14 Skolelokaler Haugsbygd ungdomsskole - Haugsbygd ungdomsskole Utbedringer av heis iht NHK rapport Etablere/ skifte ut akustikkhimlinger i korridorer/klasserom Skifte ut skadde akustikkplater Skifte ut skadde ytterdører Skifte ut benker i garderober Nye kurser Pc rom Montere arbeidslys for lærere Bytte drossel i taklampe Montere aut. døråpner Defekt deksel på romtermostat bibliotek Avdekking i mange skap Tavle øst må ryddes Kommunale Heggen barnehage - Skolehaugen Asfaltere deler av uteplassen Fjerne gammelt lekehus klatrestativ mont.nytt klatrestativ Kommunale Heggen barnehage - Skolehaugen - Heggen barnehage Skifte av vinduer Skraping og maling av fasader, samt utskiftning av evt råteskadde bord Utskrevet dato: :00:16 Side 14 av 58

15 Skolelokaler Helgerud skole Asfaltere adkomstveien, ballplass og rundt sluk på skoleplass Drenering + asfaltere håndballbane + belysning Rette opp stolper til nett på ballplassen Utbedre feil og mangler på utvendige lekeapparater registrert under årskontroll Utskrevet dato: :00:16 Side 15 av 58

16 Skolelokaler Helgerud skole - Helgerud barneskole Trenger grenstaver i flere klasserom Male gavelvegg/murvegg på B-fløy (utenfor B126 og B128) Utbedringer på heis iht NHK rappport Elektrisk kurs for styring av elektrokjel Takrenner renner over mellom E-bygg og B bygg C-bygg garderober og korridorer trenger maling Ventilasjonsanl ny spjeldmotor på tilluft Styringskabel til dørpumpe på vinf.dør ikke tilkoblet. Gymsal-E113 guttegarderob slitt, bør males Scenegulv slitt bør slipes og lakkes Ca.20m2 Nye dører ut fra gymsal Rengjøring av ventilasjonskanaler Utbedringer på SD-anlegg(ny pc, oppdateringer, regulator) Takrenner utenfor gymsal lekker i skjøtene Hovedinngang E-bygg bør males E-148- Nytt gulvbelegg E.bygg maling etter flytting av kartoppheng rom Slitte dørstokker pusses og lakkes Grunnmur utenfor gymsal repareres E-107-WC tetter seg ofte, må holdes stengt B-101 montere vaskerenne Sokkel på kjølehjørne dårlig+litt ulyd i motor Gymsalutstyr slitt klatretau og benker Utskrevet dato: :00:16 Side 16 av 58

17 Rømningsdør rom E-145 montere dørmagnet E-110 jentegarderobe sikringskurs til lys slår ut ofte Gymsal-E110 jentegarderobe slitt, bør males Rep.hull i tak etter vannlekasje- Gang ved mediatek Bytte vindskibord på E- bygg Kommunale Heradsbygda barnehage Skifte port til stålport Plattinger bør behandles med terrassebeis Behov for lyskaster på parkeringsplass Overvannskum ligger for høyt+ hull ved siden av kummen. Feil fallretning utenfor nødutg. til klubben Port ved lekebod dårlig Dør og lufterister på vognbod beis flakker av. Så gress rundt nytt lekeapperat Isproblemer under varmepumper Hovedinngang- vannansamling på asfalt. Grunnmurplate løsnet revet sund. Opprusting av gjerde Nye rammer rundt barkbasseng Utskrevet dato: :00:16 Side 17 av 58

18 Kommunale Heradsbygda barnehage - Heradsbygda Barnehage Tilleggsskap ved hovedskap Ombygging av2 underfordelinger Innrede ett ekstra toalettavlukke på avdelingen over 3 år Montere utvendige persienne på vinduer mot fremsiden Ny taktekking på den eldste bygningsdelen Nytt gulvbelegg avdeling gul og korridorer Skifte ut skadde innerdører Behov for en foldevegg på en avdeling Oppussing av ett stellerom Takrenner på ene siden er dårlige Nye kurser stikk Male vegger avd.blå rom 129, 38m Mangler jording Avdekke tavle hovedfordeling Bytte terrassedør AVd. Blå-behov for større garderobe Pauserom-bytte to pungterte vinduer Hovekjøkken-slitt bør byttes Bøttekott-trangt utvide Avd. Rød- Grønn garderobe sluk tørker ut. Avd. Grønn- mangler ei gulvlist. Avd. Gul- Kjøkken slitt bør byttes Avd. Gul- regvann trenger inn ved vindu Bytte låsesylinder til OLH Montere ASD over automatsikringer Bytte lysbrytere og varmestyring Utskrevet dato: :00:16 Side 18 av 58

19 Omsorgs-, lege-og Heradsbygda omsorgssenter (Norderhov gamlehjem) Nytt gjerde stk nye strøkasser Omsorgs-, lege-og Heradsbygda omsorgssenter (Norderhov gamlehjem) - Heradsbygda omsorgssenter/legekontor Skifte ut kjøkken dagavdeling Ombygging av hovedtavle og tavle ved heis Installering av sikkerhetsventil på fyrkjele Rep.spjeldmotor på vent.anl. dagsenteret Skifte slitte gulvbelegg på dagavdeling Bytte sikringspatron Feste stikk på kjøkken kjeller Shjuntstyring på fyringsanlegg Montere flere stikkontakter Rep. av varmeregister og kraner sirk.pumper. Taktekking over hovedinngang Utvendig maling/beising Jording sjekke gammel soil Nye kurser- kontakter på kontor etc Utskrevet dato: :00:16 Side 19 av 58

20 Kommunale Hønefoss barnehage (Solrosen) Slamsuging utvendige overvannskummer Skifte ut/supplere sand i sandkasser Steinlagt uteområde, dårlig grunnarbeid Justere høyden på overvannskummer Sklie og huske står for nære hverandre Fuktig område ved akebakke utbedres Fylle på masse ved brua Portstolper bever seg om vinteren Mangler bark Fjerne utelampe ved akebakke Kommunale Hønefoss barnehage (Solrosen) - Hønefoss Barnehage (Solrosen) Bytte låsesylinder til OLH merke dør Utbedre kursfortengnelse Stikkontakter/veggbokser festes Bytte stikkontakter-dårlig kvalitet på eks Utbedre feil på lamper Parkettgulv trenger å behandles med olje/voks Male inngangsparti og garderober Sikring mot klatring på tak Beslaget på vegg balkong heller feil vei Isolere rør på teknisk rom Kjøleaggregat på søplerom kan fjernes Jordfeil på utelamper Utskrevet dato: :00:16 Side 20 av 58

21 Omsorgs-, lege-og Hønefoss omsorgssenter Ny utvendig skiltplan Kontroll av utvendig oljetank Reasfaltering av parkeringsplasser Omsorgs-, lege-og Hønefoss omsorgssenter - Hønefoss omsorgssenter Ny brannteknisk vurdering og branntekniske tegninger Tiltak etter brannteknisk vurdering Taktekking over gang 1.etg Hovedtavle avdekkes? Hovedfordeling ryddes Avdekking underfordelinger Flere kontakter på kontorer Nye lyskilder i kjeller Nye lampekupler Enøk tiltak Oppussing av to pasientrom Tilpasninger på ventilasjonsanlegg Utbedringer på 2 heiser iht NHK rapporter Reparere/ skifte ut deler av gulvbelegg Rengjøring av ventilasjonskanaler Utskrevet dato: :00:16 Side 21 av 58

22 Skolelokaler Hønefoss skole Utbedre feil og mangler på utvendige lekeapparater registrert under årskontroll 2013 Rep. gjerde mot gangvei Kontroll og utbedring av utvendig drenering Reparere eller skifte port utenfor SFO Gjerde mot syd ligger nede ca.15 meter stolper ok. Legge takpapp på uværs skur Utskrevet dato: :00:16 Side 22 av 58

23 Skolelokaler Hønefoss skole - Hønefoss skole Etablere mekanisk avtrekk fra toalettrom i kjeller ved SFO Underfordelinger sjekke branntetting Restaurere malerier over dører i inngangsparti Behov for å vurdere sirkulasjon på varmt og kaldt vann Installere servant/ vaskerenne på klasserom inn mot skolegården Skifte ut utvendige persienner inn mot skolegården med screen Bytte 7 vinduer i gangen 3.etg Knust glass i trappegang til toaletter i kjeller Male trappegang til toaletter i kjeller Bytte knust vindu i både 2. og 3.etg Skifte ut gulvbelegg inngangsparti og trapp ved inngang SFO Diverse utbedringer på SFO Utbedringer heis iht NHK rapport Behov for å male i korridor i 2.etg Ventilere arbeidsrom for ansatte jfr avviksmedling Hoveddør tetter dårlig - tettelister ødelagt - pusse opp/skifte dør Ny dørmatte til inngang ved SFO Murpuss flasser i rom for renholdssentral i underetasje - fjerne løs puss, pusse/sparkle på nytt og maling Skifte skiferheller ved hovedinngang Sette inn branndører. Pålegg etter branntilsyn Utskrevet dato: :00:16 Side 23 av 58

24 Kursopplegg for lys og stikk ettersees Nye kurser stikkontakter Liste eller pusse rundt vinduer mot Hønegata Reparere persienner inn mot skolegården Inntak og stigeledning må ettersees Hovedfordeling tavle må låses ryddes opp i Hovedfordeling branntettes Fjerne gammel maling på grunnmur og behandle på nytt pga flassing Skifte ut radiatorer med dårlig gjennomstrømning Utskrevet dato: :00:16 Side 24 av 58

25 Skolelokaler Hønefoss skole - Læringssenteret for voksne/gym.sal Reparasjoner av bom, klatretau og ringer Slipe ned gulv, merke på nytt og lakkere gymsalgulv Behov for å skifte gulvbelegg i enkelte rom Etablere drikkeservanter i korridor nede og oppe Behov for flere stikkontakter på rom tilhørende voksenopplæring Flere tekniske kurser til kjøkken Innvendig maling av undervisningsrom Reparasjonsarbeider på tak ifm lekkasjer Utvendig maling av bygget Behov for akustikkdemping i undervisningsrom i kjeller Montere 5 stk elektriske håndtørkere på toaletter til voksenopplæring Oppussing av 4 stk toalettavlukker tilhørende voksenopplæringen Skolelokaler Hov ungdomsskole Asfaltering av veier Kontroll av utvendig oljetank Ny terrengtrapp Utskrevet dato: :00:16 Side 25 av 58

26 Skolelokaler Hov ungdomsskole - Hov ungdomsskole Utskifting av diverse innvendige dører Skifte gulvbelegg i tilfluktsrom Maling av utvendig murvegg Koble til 3 dører til brannalarmanlegget Bytte tavle for ventilasjon på loft Skifte panel/beslå på Gesimser Utberdringer på heis iht NHK rapport Underfordeling i garderobe/kafe/hall skiftes ut Avdekking tavle bomberom-1.etg vent.tavle UZ elementer må byttes Skifte ut defekte grenstaver Skifte himlingsplater og belysning i korridor ved garderober Innvendig maling malingsslitte overflater Kabelbroer har ikke utjevningsforbindelse Legge fliser i hovedinngang Skifte himlingsplater Tiltak etter brannteknisk vurdering Brannteknisk vurdering og branntekniske tegninger Renovere ansatt- garderober og toalettrom Hovedtavle ryddes Hovedfordeling bytte lås Vedlikehold av naglefast gymsalutrustning Tavle heimkunskap må låses med OLH Bytte stikk u.etg. i korridor syd Utskrevet dato: :00:16 Side 26 av 58

27 Beredskap mot Hovedbrannstasjon Hønefoss Justering av brann-/øvingskummer Fylle i asfalt i svanke utenfor port 1 til ca.38m Beredskap mot Hovedbrannstasjon Hønefoss - Hovedbrannstasjon Hønefoss Utskifting av brannalarmsentral Lage carporter til feiervesenet Bygge om tak over inngang Rengjøring av ventilasjonsanlegg Akustikkdemping av vaske-/smørehall Montere brystningsplater i gymsal Renovere bad på hybler Ny kjøkkeninnredning 2.etg Omsorgs-, lege-og Hvelven omsorgssenter (Hvelven 85) 8 nye forkoblinger i utelamper Omsorgs-, lege-og Hvelven omsorgssenter (Hvelven 85) - Hvelven 85 Nytt aggregat til fryseskap Utskiftning av kjølemaskin for søppel og tøy iflg tilbud lagret på k/eiendomsdrift Utvendige persienner på sørvendte vinduer Programmering av isvannsmaskin, skifte ekspansjonsventil med mer Kartlegging og merking av kurser koblet til UPS en plassert i rommet til hovedtavle Utskrevet dato: :00:16 Side 27 av 58

28 Kommunale Hvervenmoen barnehage Skifte utvendig platting ( i krok) m Fjerne stubber og røtter på uteområdet Etablere gjerde inne på område (for å skille småbarnsavdelinger fra resten) Plattinger ved innganger beises Mangler sand i sandkasse Kommunale Hvervenmoen barnehage - Hvervenmoen Barnehage Utvendig beising Skifte skadde himlingsplater Male innvendige slitte vegger + rep hull i gipsplater Lakke terskler og reparere dørhåndtak og montere dørstoppere Skure opp og vokse slitte gulvbelegg + repr av sveiser i belegg Lakke og olje utvendig treverk på plattinger, rekkverk etc Oppussinng/ skifte veggplater på 1 bad Kontroll av ventilasjonsanlegg Etablere en ny kurs til tørketrommet + flere kontakter på kontor og arbeidsrom Beise vinduer Bytte hjørnekasser utvendig Bytte nederste panelbord hele bygget Utskrevet dato: :00:16 Side 28 av 58

29 Skolelokaler Kirkeskole (Hønen Østre) To nye lyskastere på idrettsbanen Utbedre feil på klatrestativer registrert i årskontroll lekeplassutstyr Utskrevet dato: :00:16 Side 29 av 58

30 Skolelokaler Kirkeskole (Hønen Østre) - Kirkeskolen Bytte til OLH sylindre på alle tavler Tavle inngang øst uavsluttet kabel Sjekkes Feste sikk i bibliotek- gymsal def gummi på brytere Hovedfordeling mangler avdekking Bryterledning til sirk.pumpe byttes Styring på panelovner utbedres Bevegelses sensorer i ganger Himling i gang og garderobe til gymsal byttes Oppgradering av ventilasjon i gymsal og garderober Varmekabler i gulv gymsal Montere automatisk døråpner på hovedinngang Flytte brannslangeskap Flytte brannslangeskap Bytte varmtvannsbereder Ny dør mellom gymsal og hall Brannteknisk vurdering og branntekniske tegninger Tilpasninger og ny innregulering av ventilasjonsanlegg Utvendig beising Skifte ut 5 klosetter Montere heis Tette sprekk i murvegg toalett lærergarderobe Vegger i gymsal males Slipe og lakke scenegulvet Utskrevet dato: :00:17 Side 30 av 58

31 Montere skyvedører ved materiallager i gymsal 2 skinner på persienne sunde Klasserom, hall, gang-nytt lysutstyr Reparasjon av naglefast gymsalutrustning Etablere avtrekk på ventilasjon til arbeidsrom Fjerne foldevegg og sette opp ny vegg kl.rom 2-3. Lydisolering mellom kl.rom 1-2 og Nye lyskastere på fotballbanen Lydfelle på ventilasjon 7.kl.rom KL.rom til 7.kl. ønsker solskjerming mot vest. Foblending på de øverste vinduene i gymsalen Bytte skinner på oppheng til sceneteppe Platting og rullestolrampe beises Feste rist på ventilasjonskanal Rydde opp i kabler til digital tavle Lekasje på dusjkran lærergarderobe ved gymsal Gymsal- pokalskap utbedre spotskinne Garderobe- nye lyskupler Bytte ut gamle panelovner Skolelokaler Kirkeskole (Hønen Østre) - Paviljong Ny inngangsdør i aluminium Utskrevet dato: :00:17 Side 31 av 58

32 Sosial Krisesenteret Utbedringer på heis iht NHK rapport Løpende vedlikehold Løpende vedlikehold - Løpende vedlikehold Heradsbygda Barnehage justere-bytte blandeventil. Brannteknisk gjennomgang 2 skoler Statusrapporter på alle elektrokjeler Løpende vedlikehold Løpende vedlikehold Riddergården Hytter - Kommunal Nakkerud - Nakkerud Skifte taktekking og vinduer Skifte kledning og vindu + beising Kommunale Nes barnehage/sfo (Kirkevold ) - Nes Barnehage/SFO (Kirkevold) Jording Nye kurser Andre kulturaktiviteter Nes - Samfunnhus (Kirkevold) Ny overvannsledning fra nedløp ved toalett Reperasjon av utgangsdør fra scene Utskrevet dato: :00:17 Side 32 av 58

33 Andre kulturaktiviteter Nes - Samfunnhus (Kirkevold) - Nes Samfunnhus Def varmekabel i takrenne Vedlikehold og reparasjon av gymsalutrustning Slipe og lakke gulv i storsalen EL kjelen er for liten gir 90 kw Renske takrenner Feste dørkarm på dør ut fra scene Skifte lysrør i salen og på scenen Nye ytterdører Feste til kinolerrett løsner Ytongvegg Nye vinduer i biblioteket Nytt avløp fra et toalettrom Male dører, dørkarmer og lister Mont. av gulvfliser på dametoalett Skolelokaler Nes skole (Kirkevold) Asfaltere adkomstvei, parkeringsplass, håndballbane og basketballbane Utbedre feil og mangler på utvendige lekeapparater registrert under årskontroll lekeplassutstyr Utskrevet dato: :00:17 Side 33 av 58

34 Skolelokaler Nes skole (Kirkevold) - Nes skole Vaske og beise utvendig Bytte stikk i garderobe kjeller Merke stikkontakter datarom m/mer Nye kurser til klasserom Bytte tette brytere vaskerom Bytte pungtert vindu nordveggen x53cm. Nye takrenner begge sider Bytte himlingsplater i u.etg Nye kraner på håndvask datarom Bytte vinduer i gamlebygget Overbygg inngang råtner lekasje i tak? Montere stengsel-fallsikring ved lofttrapp Bytte av ventilasjonsaggregat Skifte vinduer som ble ødelagt etter innbrudd Innvendig maling av klasserom og arbeidsrom for lærere Terrassedør skolekjøkken Skifte ut elektriske panelovner uten elektronisk termostat Feste kablinger i føringsveier Ny taktekking Sørvegg dårlig panel bør byttes ca.45m2 Vindskibord og forbord på skur byttes Montere føler til innbruddsalarm i trappegang til u. etg Enøktiltak korridorbelysning Kursopplegg elvarme merkes Saftel sender Bytte deksler og pærer på utelamper Utskrevet dato: :00:17 Side 34 av 58

35 Skifte ytterdør og glassfelt inngang syd Nye trekkesnorer til persienner u.etg Skolelokaler Nes skole (Kirkevold) - Nes skole, gamlebygg Def varmekabel i takrenner Ny taktekking Nye takrenner og nedløp Den norske kirke Norderhov kirke - Norderhov kirke Innvendig vask og kalking Omsorgsboliger - Omsorgsboliger Hvelven 87 og 89 - Hvelven 89 Istandsetting av varmeanlegget Hvelven og V tilførsel til BUS-moduler og kopling av BUS kabel, Hvelven 87 og 89. Endring av varmestyring i bygg B og C, Hvelven 87 og Utskrevet dato: :00:17 Side 35 av 58

36 AdministrasjonslokalerRådhustomten - Rådhuset Automatikk SD anlegg Fjerne teppegulv og legge gulvbelegg i kommunestyresalen Skifte ut naglefast inventar i kommunestyresalen Rengjøre ventilasjonsanlegg Renovere toalettrom i tilknytning til Formannskapssalen Bytte av overføringsenhet for heisalarm Skifte ut defekte radiatorer, kraner og ledningsnett på sørside Utskiftning og maling av vindusposter Skifte ut defekte radiatorer, kraner og ledningsnett på nordside Innregulere ventilasjonsanlegg Utskiftning av ekspansjonstank Nytt brannalarmanlegg Utskrevet dato: :00:17 Side 36 av 58

37 Diagnose, behandling, Regnbuen, Storgaten 21 A Utbedre Setningsskader på terrasse Utvidelser på elektrisk anlegg og skifte av gjenstående del av gammelt anlegg Skifte vindu på bad og sette inn avtrekksvifte Ny drenering og grunnmursplast Renovering av bad og toalettrom i 2.etg Skifte ut råtten balkong og sikre rømningsvei fra 2.etg Skifte ut koblete vinduer med lavenergi Skifte ut taksteinstak, takrenner og nedløp Skifte gulvbelegg på kontor i 2.etg Maling av trapperom og trapp Skifte ut rørovner på treningsrom Montere Havanavifter i trapperom Skifte kledning, tilleggsisolering og beising av bygget Skifte terrassedører og ytterdør Skifte gulvbelegg i yttergang og oppholdsrom Kulturminnevern Riddergården - Hønengaten 1 - Riddergården Utbedring av tak og vegger på stall og uthus Utbedringer på tak og gjerde Sprinkling av bygninger iht brannteknisk vurdering (utviklingskostnad uten eget budsjett) Utskrevet dato: :00:17 Side 37 av 58

38 Pleie/omsorg/hjelp i Ringerikekjøkken - Ringerikekjøkken Justere gangtid på ventilasjon R-100 fjerne innsekter i taklamper R-112 bearbeiding rust på dørhengsler svartsopp bak vent. R-127 avfallsrom maling flasser av R-126 maling flasser av på radiator( rust) R-113 skrubb rust på radiator R-115 kold-prod. Mont.plate på veggen ++ se notat R-125 ferdigkjøl rust på dørhengsler og deksel over dører Ta ned 5 ventilasjonspølser leveres til Menova Idrett Ringerikshallen Reasfaltering av parkeringsplass og adkomstvei Hugging av trær/rydding rundt bygget Utskifting av 6 lamper i vindfang/hall innenfor hovedinngang Utskifting av 2 utelamper ved hovedinngang Utskifting av 5 lamper i 2 etg ved nedre tribune Utskrevet dato: :00:17 Side 38 av 58

39 Idrett Ringerikshallen - Ringerikshallen Skifte ut energifordyrende lysarmaturer i hall Skifte ut punktlamper i hall med armaturer Etablere takutstikk over hovedinngang Skifte 2 innvendige dører til hall og tribune Pusse og male innvendige Lecavegger i garderober Utforing av vegg i kampsportrom 2. etg Skifte gulvbelegg i kafeteria Skifte ut automatikk for ventilasjon iht pristilbud fra Bryn Brannteknisk gjennomgang og mindre korrigeringer Male alle vinduer utvendig Nytt nødlysanlegg Utbedringer på heis iht NHK rapport Slipe eller skifte parkett i Squashhaller Rekreasjon i tettsted Røsholmstranda - Kiosk - Røsholmstranda Drenering på Røssholmstranda Idrett Schjongshallen Oppretting av adkomstvei og asfaltering Utskrevet dato: :00:17 Side 39 av 58

40 Idrett Schjongshallen - Schjongshallen Vedlikehold av nødlys Innkjøp og montasje av sikkerhetsnett langs langside av ishallen Skifte knust vindu mellom kiosk og ishall Etablere ladepunkt for ny isbil Skifte av gulvbelegg i kafeteria Skifte av kjølevannspumpe Utbedringer av feil i årskontroll elektro Ny taktekking Skifte ut 2 stk lakepumper Utskiftning av kjølemaskiner Kontroll av vannbårent varmeanlegg Beredskap mot Sokna bibrannstasjon - Sokna bibrannstasjon Skifte to porter på teknisk sin del av bygget Skifte defekte varmeovner (11 stk) Koble varmtvann til servant i brannstasjonshall og koble ut gammel bereder Skifte alle vinduer i bygget og montere mangelende vannbrett Elektriske ombygginger i hovedtavler Andre kulturaktiviteter Sokna - samfunnshus - Sokna samfunnshus Skifte ut takbelegg på samfunnshustaket Nytt dørfelt og sidefelt inngang nord Utskrevet dato: :00:17 Side 40 av 58

41 Skolelokaler Sokna skole (Kirkemoen-Skole) Idrettsbygg Utbedre feil og mangler på lekeplassutstyr regisrert under årskontroll 2013 Reasfaltere skoleplass inkl nytt overvannssystem Asfaltere parkeringsplass for ansatte Skifte ut/ supplere sand i lengdeløpsgrop Gjerde langs skråning på bakside skolebygg Ny utelyslampe ved barneskolen og rep av eksisterende lampe mot idrettsplass Nytt gjerde ved ballbane nedenfor SFO del Utskrevet dato: :00:17 Side 41 av 58

42 Skolelokaler Sokna skole (Kirkemoen-Skole) - Gym.sal/Samf.hus merke utstyr Nye kurser klasserom Utskifting av lysrør Merking av kurser Tavle ventilasjonsrom utbedres Skifte ut eksisterende ventilasjonsanlegg med nytt Bøttekott i bygget fullrenoveres Oppussing av dusjer Ytterdører mot ballbinge og mot skolegård skiftes ut Renovere kjøkken Skifte ut vinduer i samfunnhus Underfordeling kursfortegnelsen sikret Nye panelovner Bytte deksel på trafo Hovedfordeling merke kurser Jording må sjekkes Skolelokaler Sokna skole (Kirkemoen-Skole) - Sokna gml. skolebygg Bytte knust vindu SFO Skifte ut kjøkken på personalrom Skifte av vinduer i gammel skolebygning Skifte 2 stk ytterdører Utbedre feil på underfordeling Skifte inngangsdør til SFO Utskrevet dato: :00:17 Side 42 av 58

43 Skolelokaler Sokna skole (Kirkemoen-Skole) - Sokna skole nybygg Økning med 2 sikringskurser pga overbelastning Etablere flisavsug over sag på sløydrom Skifte ut gulvbelegg i HCWC og male rommet Utbedre ventilasjonstavle Skifte sprekte utelamper på skolebygg Utbedre feil på jording av VVS komponenter Skolelokaler Stranden skole (Ødegården) Reasfaltere skoleplass Utskifting av 17 lysarmaturer i utvendig tak mellom skolebyggene Utbedre feil og mangler på lekeplassutstyr registrert under årskontroll 2013 Dekkplater på grunnmur sunde ca. 6m x cm. Bytte to panelbord på utvendig hjørne gymsal Beise skolen utvendig Utskrevet dato: :00:17 Side 43 av 58

44 Skolelokaler Stranden skole (Ødegården) - Stranden barneskole Reparere og evt skifte ut deler av naglefast gymsalutrustning Tilpasninger etter brannteknisk vurdering Bytte ut gammelt toalett på hc-wc Brannteknisk vurdering og branntekniske tegninger Nye stikkontakter på rom Bytte 5 gamle panelovner Utskifting av hovedtavle Nye dusjer Utskifting av underfordeling Foreb. skole Tannklinikk Ullerål - Tannklinikk Ullerål Utv Beis Omsorgs-, lege-og Tyribo OASE (Grefsrud) Ny utvendig drenering rundt gammet bygningsdel Utskrevet dato: :00:17 Side 44 av 58

45 Omsorgs-, lege-og Tyribo OASE (Grefsrud) - Tyribo OASE Alle tavler må avdekkes bedre ifølge årskontroll Utbedreing av ventilasjonstavle Ny dør inn til dementavdeling lampe tak i overbygg ved lager der nødstrømsaggregatet står. Montere respatexplater i brystningshøyde på pasientrom og korridor. Behov for å montere hjørebeslag på diverse hjørner i korridor Skifte dør inn til aktivitetsrom Bytte drossler i 30 lamper Nye armaturer koridorer Oppussing av pasientrom Skifte ut kombidamper på hovedkjøkken Nye lamper ved inngang Skifte 1 kjøkkeninnredning Varmekabler på vannledninger på loft utelamper fjernes Gjenvinning/sluttbehanTyrimyra gassformidlingssentral Oppdatering av programvare og automatikk for brønnregulering Kommunale Tyristrand barnehage (Kinnåsen) Oppgradering av uteområdet Nytt lekeapperat Bytte overvannskum til større kum Tette hull uder sykkelboden Utskrevet dato: :00:17 Side 45 av 58

46 Kommunale Tyristrand barnehage (Kinnåsen) - Tyristrand Barnehage Beise resterende av barnehagen utvendig Kjølerom-aggregat gammelt bør byttes Utskifting av 8 stk lamper i storrommet i barnehagen Montere ny lyd dør til styrers kontor vurdere lydisolering Skifte ut resterende ødelagt himling Montere inn brann ledelys Persienne utenfor vogn-rom utslitt Utvendig beising av barnehagen - sørside er prekært Skolelokaler Tyristrand barneskole - Bygg A (Skoletomt) Sette opp to bommer for å begrense kjøring på kvelder og helger Utbedre feil og mangler på utvendige lekeapparater registrert under årskontroll Utskrevet dato: :00:17 Side 46 av 58

47 Skolelokaler Tyristrand barneskole - Bygg A (Skoletomt) - Tyristrand barneskole - Bygg A Skifte panel på gesimskasse Etablere et grupperom i A Avdekking i tavle Montere ny branndetektor i nytt gr.rom A Lydisolere mellom rom A-1.29 og A Sette inn vindu som kan åpnes i rom A-1.34 og A nye lamper i grupperom A-1, 10b Rive vegg mellom rom A-021 og A Utskifting av vinduer Montere rekkverk på trapp til u.etg Flytte brannklokke rom A Montere lydfeller på ventilasjon i to rom Etablere utlufting og gulvvarme i skogarderober i underetasjen Utvendig maling/ beising Skifte sprekte vinduer (3-4 stk) store og små Montere lydfelle på ventilasjon mellom rom A0.09, A0.10 og A.008 Tak over inngang og trapp Solavskjærming alle vinduer Lydisolere personaltoalett i underetasjen Montere lydfeller på ventilasjon mellom rom A 1.29 og A Nye kurser Innregulering / tilpasninger på ventilasjonsanelgg Montere vaskerenner på avdeling for 1 og trinn Lydisolere mellom A-0.14 og A Utskrevet dato: :00:17 Side 47 av 58

48 Andre kulturaktiviteter Tyristrand - kultur-og idrettshus - kultur- og idrettshus Pusset fasade er skadet Bytte sikkerhetsventil på bereder Utskifting av en IQ250 Controller med en ny IQ251 på Tyristrand skole, vent.anlegg Idrettssalen Overgangsbeslag i åpninger ved dusjanlegg Lage ny oppvarmet inngang til idrettshallen Kommunale Tyristrand naturbarnehage (innebasen) - Tyristrand naturbarnehage (leid klubbhus) Kommunale Tyristrand naturbarnehage (utebasen) - Tyristrand barnehage - Spikerlavvo og lager Utskiftning av den andre lavvoen til spikerlavooen Utskrevet dato: :00:17 Side 48 av 58

49 Skolelokaler Tyristrand ungdomsskole (Skolegård) - Tyristrand ungdomsskole Bytte panel på gesimskasse Nytt vindu i ett klasserom Skifte ut en sentral på SD-anlegg Nye kurser bytte lysbryter møterom-naturfag Skifte ut persienner med screen Nytt gulvbelegg rom B-0.04 og 0.05 Bytte vindfangdører i underetasjen Etablere punktavtrekk over keramikkovn Utbedre forhold rundt kanalstøy rom B Bytte utgangsdørr i rom B-1.15 og B SD-anlegg Nytt vindu A Nye vinduer A Nytt gulvbelegg rom B Lydisolere vegger mellom rom B0.17, B og B0,16 Skifte punkterte vinduer Magnetlås utgangsdør, nordenden Feste ledning garderobe Bytte bryter kjøkken Utskrevet dato: :00:17 Side 49 av 58

50 Kommunale Ullerål Barnehage (STORJORDET 2) - Ullerål Barnehage Kle igjen vegg mellom kjøkken og avdeling skyvedør Ny kjøkkeninnredning Diverse mindere oppgradering av lysbrytere. Tette hull og male på bad Terrassebeis på platting ca.45m Male tak og bjelker på kjøkkenet ca.20m2 Montere nedsenka himling i stua ca.20m Skolelokaler Ullerål barneskole (Ullerål II) Kumring til sperring av vei fra parkering. Utbedre feil og mangler på utvendige lekeapparater registrert under årskontroll Skolelokaler Ullerål barneskole (Ullerål II) - Gym.sal - Hovsmarkveien 11 Reparasjoner på naglefast gymsalutrustning Bytte tre kraner og shunt i fyrhus gymsal Montere brannvarslingsanlegg innbruddsalarm Renovere kjøkken Isolere vegg ved rømningsdør + ny dør Utskrevet dato: :00:17 Side 50 av 58

51 Skolelokaler Ullerål barneskole (Ullerål II) - Ullerål skole - Hovmarkveien Belysningsutstyr utbedres Enøktiltak Koble til vann på oppvaskmaskin Bytte glass i 2 vinduer og ei dør skifte tre kraner på fyrrom Reparasjon av puss og utvendig maling av skolebygget Utskifting av skadde vindusbrett i skifer Skolelokaler Vang barneskole (Del av Vang skoletomt) Utbedre feil og mangler på utvendige lekeapparater registrert under årskontroll Utskrevet dato: :00:17 Side 51 av 58

52 Skolelokaler Vang barneskole (Del av Vang skoletomt) - Vang barneskole Branntetting Tavle vaskerom Feste kabling til fotoselle Tavlerom ryddes Bytte låsesylindre i tavler Renovering av 10 gjenstående toalettavlukker Nye kurser mus.rom-pc-rom Skifte ekspansjonstanker på fyrrom Skifte ut innvendig panel i bassengrom Isolere loft på d-bygg Utbedringer på heis iht NHK rapport Nye lamper ved inngang til gymsal Skifte lamper i inngangsparti Beise skolebygget mot veien( den gule delen) Beslå gesimskasse Renovere 4 toaletter i D-bygg Skifte ut og supplere med dørmatter i hovedinngang og mot skolegården Skifte defekte elementer i varmtvannsbereder Installere strømkontakter i nytt datarom i A bygg (min 11 kont) Montere stikk på helsesøsterkontor utesikk Lamper inng.gyms. fjernes/byttes Utskrevet dato: :00:17 Side 52 av 58

Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Gjeninnført tiltak for AN01 og AN02 på best fra RK Bevegelse siden sist møte Byggnavn/oppgave J F

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom kr kr kr kr Steinkjer sykeheim Punktavsug medisinrom kr

Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom kr kr kr kr Steinkjer sykeheim Punktavsug medisinrom kr TILTAKSPLAN VEDLIKEHOLD 2015 - ENHET EIENDOM - REVIDERT 19.10.2015 Måned Sted Vedlikeholdsoppgave Status Pri kostnader Merknad Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom 2015 1 kr 20 000 kr 10 000 kr

Detaljer

Bakkehavn barnehage Utvendig Lekkasje fra tak over plattingene langs ytterveggene må repareres.

Bakkehavn barnehage Utvendig Lekkasje fra tak over plattingene langs ytterveggene må repareres. Bydel Østensjø - vedlikeholdsbehov i bydelens kommunale barnehager. Oversikt over styrernes vurderinger av nødvendig innvendig og utvendig vedlikehold i barnehager der OBY er ansvarlig for bygget. Bakkehavn

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Byggnavn/oppgave J F M A M J J A S O N D Status %-vis ferdig SKOLER SK 02 Slemmestad barneskole

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Byggnavn/oppgave J F M A M J J A S O N D Status SKOLER SK 02 Slemmestad barneskole Maling av panel,

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/2876-1 Arkiv: 440 A2 Sakbeh.: Marianne Berge Sakstittel: HMS - UTBEDRING/VEDLIKEHOLD BARNEHAGER OG SKOLER 2007

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/2876-1 Arkiv: 440 A2 Sakbeh.: Marianne Berge Sakstittel: HMS - UTBEDRING/VEDLIKEHOLD BARNEHAGER OG SKOLER 2007 Saksfremlegg Saksnr.: 07/2876-1 Arkiv: 440 A2 Sakbeh.: Marianne Berge Sakstittel: HMS - UTBEDRING/VEDLIKEHOLD BARNEHAGER OG SKOLER 2007 Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur

Detaljer

Barnehager. Ringerike kommune Eiendomsforvaltningen. Eikli barnehage

Barnehager. Ringerike kommune Eiendomsforvaltningen. Eikli barnehage Ringerike kommune Eiendomsforvaltningen Barnehager Det er investert 28 mill. kroner i barnehagene. Av dette er 9 mill til oppgraderinger i perioden 2003 2007. Det er bevilget penger til kommunale barnehager

Detaljer

Vedlikehold- og utviklingsoppgaver 2016

Vedlikehold- og utviklingsoppgaver 2016 Vedlikehold- og utviklingsoppgaver 2016 Fjuk skole Oppgradering og HC tilpassing av garderobe og dusjanlegg. Eksisterende arealer til toaletter og lærergarderobe bygges om og noe tilpassing av dusje- og

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Bærumsveien 220 Romskjema. Uk. Himlingstyp Himlin e g. Lydkrav nye vegger Eksisterende T-himling Eksisterende T-himling

Bærumsveien 220 Romskjema. Uk. Himlingstyp Himlin e g. Lydkrav nye vegger Eksisterende T-himling Eksisterende T-himling ROMSKJEMA Etasje 1. Etasje Rom Nr. Romnavn Areal gulv Areal Areal Areal Omkrets Omkrets vindu Veggbehandling dører gulv er Uk. Himlingstyp Himlin Gulvtype e g Volume Tiltak Lydkrav nye Brannkrav 101 Vindfang

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

Vedlikeholdsplan Bygg Offentlige bygg

Vedlikeholdsplan Bygg Offentlige bygg Vedlikeholdsplan Bygg Offentlige bygg Orkanger ungdomsskole Skifte vinduer i gymsal Skifte ca. 70 m gesimsbeslag Sette inn takluker BLÅ avd. Nedgraving av drensrist foran port og dør med varmekabel på

Detaljer

ROMFUNKSJONSSKJEMA. PROSJEKT: Flekkefjord kommune Flyktningeboliger Uenes. Utarb. dato: Rev. dato.:.. Ansvarlig/sign: PA/GO/MB

ROMFUNKSJONSSKJEMA. PROSJEKT: Flekkefjord kommune Flyktningeboliger Uenes. Utarb. dato: Rev. dato.:.. Ansvarlig/sign: PA/GO/MB ROMFUNKSJONSSKJEMA PROSJEKT: Flekkefjord kommune Flyktningeboliger Uenes Utarb. dato: 29.08.2014 Rev. dato.:.. Ansvarlig/sign: /GO/MB ROMNR ROMNAVN AREAL ELEKTRO SIGN VVS SIGN FAST BYGGINREDNING SIGN INVENTAR

Detaljer

Vedlikeholds- og utviklingsplan

Vedlikeholds- og utviklingsplan Bardu kommune Vedlikeholds- og utviklingsplan Periode: 2014-01-01 til 2019-12-30 Utskriftsdato 2014-11-07 Viser samlede estimerte kostnader i perioden 2014-01-01 til 2019-12-30 på valgte kriterier. Viser

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

Avviksliste. Stavanger kommune Idrett og fritidsbygg Hundvåghallen. Klient: Objekt: Område: Areal: 1 - etg Hall A fellesareal

Avviksliste. Stavanger kommune Idrett og fritidsbygg Hundvåghallen. Klient: Objekt: Område: Areal: 1 - etg Hall A fellesareal Hall A fellesareal Avvik ID: 32763 Kabler for åpne installasjoner er ikke avsluttet forskriftsmessig. + løs stikk under benk til bereder i personalrom Kabler må avsluttes forskriftsmessig, jfr. FEL 10,

Detaljer

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Nr Område Oppgave Ansvar/utføres av Kostnad dekkes av Forventet standard Krav til utførelse Kommentar 1 Gårdsplass Snømåking Berørte sameiere Berørte

Detaljer

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 Bygningsmasse Nord- Trøndelag Fylkeskommune Rapporten Tilstandsanalyse

Detaljer

Kartlegging av behov for utbedringer, reparasjoner og innkjøp av utstyr til fritidsklubbene. - April 2010.

Kartlegging av behov for utbedringer, reparasjoner og innkjøp av utstyr til fritidsklubbene. - April 2010. Tjenestested: Manglerud ungdomshus og Abildsøklubben Tjenesteleder: Daniela Abbass Filmrommet: - nytt gulvbelegg på filmrommet - male taket i den lille gangen og flekke over på vegg og lister - montere

Detaljer

Ekstra statsmidler/st.prp. nr. 37 - vedlikehold og rehabilitering. Tjenesteramme 2002

Ekstra statsmidler/st.prp. nr. 37 - vedlikehold og rehabilitering. Tjenesteramme 2002 Ekstra statsmidler/st.prp. nr. 37 - vedlikehold og rehabilitering Tjenesteramme 2002 Tiltak Estimat, kr Prioritet Sum pri 1 Sum pri 2-3 Generelt Generelt bygg Utskifting av US-Master styrings-pc'er for

Detaljer

Fleksible skoleanlegg

Fleksible skoleanlegg RINGERIKE KOMMUNE Fleksible skoleanlegg Toaletter, garderober, dusjer. Fra gammelt til nytt. Ved Arild Hungerholdt Læringsmiljøet Prinsipper Trygghet - grunnleggende for læring og positiv utvikling For

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Dønski kommunale legesenter Romskjema

Dønski kommunale legesenter Romskjema Dønski kommunale legesenter Romskjema Rom nr. U etg Rombeskrivelse Lydkrav: Generelt NB! Varmekabler i gulvet hele u etg. Beskrivelse arbeid 34 db fra legekontor til korridor/gang 44 db mellom legekontor

Detaljer

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010 ... Taksering av Bolig og Næringsbygg Skadetakst og Skjønn Byggeplasskontroll Kvalitetssikring Befaringsprotokoll fra overtakelse ------------, Oslo Generelle opplysninger: Oppdragsgiver: Eiendommens adresse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Eneboliger Balahaugen - Sandeid

Eneboliger Balahaugen - Sandeid ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET ENTRE Fliser ca 3 KVM, resterende Parkett Eik. Ferdigbehandla veggplater..varmekabler ca 3 kvm. BAD 1 ETG OG KJELLER Fliser m/sokkelflis Baderomspanel

Detaljer

MISJONSHUSET TØNSBERG MISJONSSAMBAND

MISJONSHUSET TØNSBERG MISJONSSAMBAND MISJONSHUSET TØNSBERG MISJONSSAMBAND Årsrapport fra husstyret 2014 14.01. Service på varmepumper i følge avtale ved kjøp. Service utført av Rørlegger n Tønsberg AS. Semsbyen 124, 3170 Sem, Telefon 33 01

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

Karlsøy Kommune. Utvidelse Hansnes Barnehage. Rombehandlingsskjema

Karlsøy Kommune. Utvidelse Hansnes Barnehage. Rombehandlingsskjema Karlsøy Kommune Utvidelse Hansnes Barnehage Rombehandlingsskjema Prosjekt: Utvidelse Hansnes barnehage.~ 2 ~ Grovgarderobe Rom nr: 01 -Senket gulv m/rist og sluk, min.2*3m(rom 1og2) -3stk Tørkeskap -Stikkontakter

Detaljer

ROMSKJEMA Gjelder STAS bygg Versjon

ROMSKJEMA Gjelder STAS bygg Versjon Generelt: ROMSKJEMA Gjelder Versjon 1 24.03.2015 Grupperom 1 Gulvbelegg type: 11 mm OSB + 13 SKRÅ HIMLING. Vindu og Dør: Vannboren varme. Lys etter lyspaln Lerret over dør, Akustikk elektrisk. 4141 Zanzibar

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE

NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsgiver Birkenes kommune Rapporttype Rapport 2012-07-02 NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE 2 (8) FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsnr.: 8120184 Oppdragsnavn: Nødstrømsanlegg for Birkenes kommune Dokument

Detaljer

Smart-Tech as P.B. 321 7224 MELHUS Telefon: 4000 1710 E-Post: firmapost@smart-tech.no

Smart-Tech as P.B. 321 7224 MELHUS Telefon: 4000 1710 E-Post: firmapost@smart-tech.no Smart-Tech as P.B. 321 7224 MELHUS Telefon: 4000 1710 E-Post: firmapost@smart-tech.no Prosjekt Anne Tegning Dato 20.09.2005 Plan 1.Etasje Prosjekt Anne Tegning Dato 20.09.2005 Plan 2.Etasje STANDARD

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

Sameiet Bondibråten. HMS/IK - DV Sjekkliste for styret. Kommentarer. Arbeidsbeskrivelse Nå Senere (år) Dato Signatur. (mnd)

Sameiet Bondibråten. HMS/IK - DV Sjekkliste for styret. Kommentarer. Arbeidsbeskrivelse Nå Senere (år) Dato Signatur. (mnd) Nr. Bygningsdel Område Kontrollintervall 1 TAK 1.1 Taktekking 6 Lapping Omtekking 1.2 Beslag 6 Innfesting 5 Rustebehandle 5 1.3 Takgjennomføringer 6 Kontroll tetting 1 Rustbehandle 2 1.4 Sluk 6 Rense 1

Detaljer

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER BODØ KOMMUNE - VOLLVEIEN 6+4 Omsorgsboliger Rom nr. : A 100 Areal 5,6 m² Rom navn : Vindfang Antall personer Sklisikkert og slitesterkt gulvbelegg Systemhimling Fotskrapematte Gummi Belysning Stikk ordinære

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

1 etg nybygg. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV. 00 ute Temperert vann.

1 etg nybygg. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV. 00 ute Temperert vann. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV 00 ute Temperert vann. 1 etg nybygg Fullsprinklet! Se for øvrig Romskjema Ventilasjon. 1 gang Gulvvarme. Sone

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 RENOVERING BJØRN SKOLE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at Bjørn skole skal renoveres i henhold til skisserte

Detaljer

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR 10 x 178 = 1 780 8x 155= 1240 h=2 709 nisje h yle h=2582 h= 2510 nisje for dør h= 2110 h=2618 B1 TEKN.ROM 009 14,6 m2 hyller materialer 010 9,2 m2 sponavsug SLØYD maskiner 008 28,4 m2 skap stasjonær sirkelsag

Detaljer

Oversikt Vedlikeholdsfond Gjenstående pr budsjett vedtak for 2016

Oversikt Vedlikeholdsfond Gjenstående pr budsjett vedtak for 2016 OVERSIKT VEDLIKEHOLDSFOND Inkl. oversikt over Oversikt Vedlikeholdsfond Gjenstående pr 31.12.2015 budsjett vedtak for 2016 Vedlikeholdsfond pr 1.1.2016 (rest pr 31.12.2016 kr 500 000) Forbruk (bestilt/utført

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

Plan for oppgradering av skoler og barnehager 2010 2013.

Plan for oppgradering av skoler og barnehager 2010 2013. Plan for oppgradering av skoler og barnehager 2010 2013. 1 Side 1 Innholdsfortegnelse Plan for oppgradering av skoler og barnehager 2010 2013....1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Omfang...3 2.1 Forholdet til

Detaljer

opplysninger Kronstad 2012/8 Få og dårlige lekeapparat x Oterfaret 2010/1 manglende vognskur x pr.1 Oterfaret

opplysninger Kronstad 2012/8 Få og dårlige lekeapparat x Oterfaret 2010/1 manglende vognskur x pr.1 Oterfaret Barnehage Oppdat 21.juni Oppsummering risikovurdering 2012 ANSVAR 2012/1 red. langtidssykefravær 2012/2 2012/3 2012/4 2012/5 Store vannansamlinger på ute området vår og sommer, samt utenfor gjerdet Dårlig

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Tilstandsanalyse Møhlenpris skole Bildedokumentasjon. Bilde 2.01: Defekt taknedløp ved søre hovedinngang medfører høy fuktbelastning.

Tilstandsanalyse Møhlenpris skole Bildedokumentasjon. Bilde 2.01: Defekt taknedløp ved søre hovedinngang medfører høy fuktbelastning. Bilde 2.01: Defekt taknedløp ved søre hovedinngang medfører høy fuktbelastning. Bilde 2.02: Malingsflass, puss- og råteskader på innsiden av vegg på fra foregående bilde. Side 1 av 22 Bilde 2.03: Defekt

Detaljer

Nye Lardal tannklinikk

Nye Lardal tannklinikk Nye Lardal tannklinikk Generelt: Lokalene er beliggende på grunnplanet i sentrumsbygget i Svarstad med direkte tilgang fra parkeringsplassen Aktuelt areal er innenfor den røde streken på tegningene. Hele

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

TILTAKSPLAN BYGG MED UTEAREAL FOR ENHET EIENDOM 2016 2019

TILTAKSPLAN BYGG MED UTEAREAL FOR ENHET EIENDOM 2016 2019 TILTAKSPLAN BYGG MED UTEAREAL FOR ENHET EIENDOM 2016 2019 Følgende bygg er vurdert med totalkostnader (tall i tusen kr.) pr. år inkl. mva.: Sted 2016 2017 2018 2019 Sum 2016-2019 Pr år fra 2020 1) Beitstad

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA le våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Sak 3: Utredning av garasjerehabilitering Tilstandsrapport Garasjene i sameiet er i svært dårlig forfatning, og en generell oppgradering av disse vil bidra til å skape et mer attraktivt, ryddig moderne

Detaljer

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Oppdatert: Oktober 2008 UTARBEIDET AV: Usbl Teknisk avdeling v/ Lasse Wavik Marius Digranes Dette produktet er opphavrettslig beskyttet, og er kun til intern bruk for

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Kunde: 38950 Hus: 37255

Kunde: 38950 Hus: 37255 Kunde: 38950 Hus: 37255 2. februar 2014 18:25 Her følger en liste over feil og mangler som vi har oppdaget og ønsker utbedret. Noen er bagatellmessige og andre av større betydning. Har avklart innsendelse

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord GENERELLE PUNKTER Det skal monteres et nytt nødstrømsaggregat som dekker behovet til Austjord. Nødstrømsaggregatet monteres utvendig ved trafo for hele anlegget. Det er beregnet å støpe en betongplate

Detaljer

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil.

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil. Årvollbrinken Side 1 av 6 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom i kjeller. Hovedfordeling

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 08/2012 Byggherre: B.S. Eiendomsutvikling AS Byggeadresse: Myklabergtunet 4-8-10-12-14-16-18-20-22-24,4052

Detaljer

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei.

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 2: Forslag til plassering av eventuelt nytt redskapshus. Bilde 3: Originalt søylefundament, bestående av stein lagt på

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA Alle våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

Leie av lokaler til Sandnes politistasjon Drift og vedlikehold Side 1 av 6

Leie av lokaler til Sandnes politistasjon Drift og vedlikehold Side 1 av 6 ANSVARS- OG KOSTNADSFORDELING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD MELLOM LEIETAKER OG UTLEIER DRIFT Oversikten viser hvordan ansvaret for gjennomføring av driftsoppgavene og ene for disse tjenestene skal fordeles

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Manual for KLUBBHUSET

Manual for KLUBBHUSET BOOKING: Logg deg inn på Blindheim IL`s hjemmeside for å sjekke hva som er ledig. Logg inn på www.blindheim.idrett.no Klikk øverst på «Om Blindheim IL» Gå til «Booking Klubbhus» Velg hvilke kalender du

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Ferdigbefaringsrapport

Ferdigbefaringsrapport Malm oppvekstsenter Ferdigbefaringsrapport Elektro 2015-11-16Oppdragsnr.:5140164 (1401 RN) Byggherre :Verran Kommune. Oppdragsgiver :Verran Kommune. Prosjekt :Malm oppvekstsenter. Entreprise :Elektro.

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

4 ELEKTROINSTALLASJONER

4 ELEKTROINSTALLASJONER Frydenberg Side 39 av 75 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Hovedfordeling. Hovedfordeling for Felt A er installert i eget tavlerom i kjeller i hus 5. I denne fordelinger

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric 01.10.2015.indd 1 14.12.2015 15:38:58 01.10.2015.indd 2 14.12.2015 15:39:05 HISTORISK UTVIKLING FOR FERNIES

Detaljer

Rehabilitering Sandsli borettslag.

Rehabilitering Sandsli borettslag. Rehabilitering Sandsli borettslag. Bakgrunn: Sandsli borettslag ble overtatt 1984-1985 fra entreprenør Arne Sande AS. Laget har over tid slitt med dårlige løsninger som har gitt både vanninntrenging og

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 18. september 2012 Tron Høglund, Litt om OBOS Pr. 31.12.2011 hadde

Detaljer