Henriette behersker de fleste maskinene på sømavdelingen. Mestring gjør mester!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Henriette behersker de fleste maskinene på sømavdelingen. Mestring gjør mester!"

Transkript

1 Årsrapport

2 Henriette behersker de fleste maskinene på sømavdelingen. Mestring gjør mester! 2

3 Organisasjonskart Pr BALDER TEKSTIL AS STYRE Gerd Jensen (leder) Morten Gohn (styremedlem) Frode Hoel Helgeland (styremedlem) Elin Fjøsne (styremedlem) Kjell André Røttervold (daglig leder) DAGLIG LEDER Kjell André Røttervold VEVAVDELING Mette K. Bjørnstad (avdelingsleder) Elisabeth Mølbach (arbeidsleder) Sigrid Lauvland Olsen (arbeidsleder) 14 yrkeshemmede arbeidstakere ATTFØRINGSLEDER Ingrid Langnes SØMAVDELING Elin Fjøsne (avdelingsleder) Daniela Kolarov (arbeidsleder) Ragne Andersen (arbeidsleder) 10 yrkeshemmede arbeidstakere Eier: Oslo Kommune 3

4 Historikk Det hele startet i Fra det året og frem til 1996, var verkstedet i Balders gate 9 en avdeling av Holmenkollen Dagsenter og ga utviklingshemmede i Oslo et arbeidstilbud innen tekstil. Balder Tekstil AS ble stiftet som et arbeidssamvirke i offentlig virksomhet (ASVO) 9. desember 1996 med oppstart 1. mars Balder Tekstil AS er i dag en Vekstbedrift hvor Oslo kommune eier 100% av aksjene. Balder Tekstil AS feiret 30 års jubileum i Balder Tekstil AS formål I følge våre vedtekter er selskapets formål å arrangere arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede i Oslo. Målgruppen er primært psykisk utviklingshemmede, men søknad fra andre yrkeshemmede kan også vurderes. Arbeidet skal bidra til at den yrkeshemmede kan få utvikle og bruke sine ressurser på en meningsfylt måte. Produksjonen skal ha hovedvekt innen tekstil. Selskapet skal ikke ha til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte. Overskudd skal bli i bedriften og komme virksomheten til gode. 4

5 Målsettinger fra bedriftens strategiske plan: 1. Balder Tekstil AS gir et tilrettelagt varig arbeidstilbud til personer med nedsatt arbeidsevne. Tiltaket er produksjonsrettet innen faget tekstil og tilbys personer som har anlegg og interesse for denne type arbeid. Arbeidet bidrar i tillegg å opprettholde arbeidstakernes sosiale ferdigheter og medvirker aktivt til at ferdighetene ikke svekkes. 2. Balder Tekstil AS arbeider for at personer med nedsatt arbeidsevne skal få mulighet til arbeidstrening i ordinær virksomhet. 3. Balder Tekstil AS bygger sin produksjon på håndverkstradisjoner inspirert fra vår kulturarv. Tiltaket medvirker til gjenbruk av tekstiler. 4. Balder Tekstil AS produserer et variert utvalg av varer, tilpasset markedet, av høy kvalitet. Produktene selges i egen butikk og er konkurransedyktige med tilsvarende varer fra ordinære butikker. 5. Balder Tekstil AS tar imot spesialbestillinger. 6. Balder Tekstil AS følger arbeidsmiljølovens intensjon om at det skal tas hensyn til den enkeltes mulighet for selvbestemmelse og faglig utvikling. Generelt om Balder Tekstil AS Balder Tekstil AS er sertifisert i equass Assurance, som er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon. Sertifiseringen skjer hvert 2. år. Balder Tekstil AS ble sertifisert første gang i juni 2011, og sist resertifisert 24. juni Bedriften er tilsluttet ASVL, Arbeidssamvirkenes Landsforening, De lanserer sine virksomheter som arbeidsplasser for mennesker i vekst. Utgangspunktet for valg av virksomhetsområde var tekstilhåndverkets muligheter for mange og varierte arbeidsoperasjoner, som kan gi meningsfulle oppgaver til personer med ulikt mestringsnivå. Individuell tilrettelegging gjør at den enkelte mestrer ulike deler av produksjonen. Alle blir dermed viktige ledd i den totale produksjonen. Det stilles krav til nøyaktighet og utholdenhet. Samtidig legges det stor vekt på at den enkelte skal trives med sine arbeidsoppgaver i Balder Tekstil AS. Dette gjenspeiler seg i høy innsats og yrkesstolthet hos arbeidstakerne. Vårt personale designer gode, tidsriktige produkter og tilrettelegger for arbeidstakerne slik at de i forhold til sin utvikling mestrer hver sin del av produksjonen. Produksjonsutstyret i verkstedet er funksjonelt og er enkelt å betjene av arbeidstakerne. Balder Tekstil AS har fra starten av satset på produksjon av kvalitetsvarer, både når det gjelder materialvalg og utførelse. Alt som tilvirkes er håndlaget, og selges i egen butikk. Mye av produksjonen er basert på spesialbestillinger, dermed er nær kontakt mellom arbeidsledere og kunder helt 5

6 Ane strikker puter som skal selges i julebutikken. avgjørende. Det er svært gunstig at vårt butikklokale ligger i tilknytning til verkstedene. Kundene møter arbeidstakerne og ser produktene bli til. Balder Tekstil AS har styringsverktøyene Strategisk plan, Handlingsplan og Årshjul som beskriver planleggingsprosessen og sørger for kontinuerlig kvalitetsforbedring gjennom en årlig, gjentagende evaluerings- og planleggingsprosess. Balder Tekstil AS samarbeider tett med NAV Tiltak /stat, NAV lokal Oslo og bydelene. Samarbeidsavtalen med NAV Tiltak evalueres og fornyes hvert år. At avtalen fornyes er en bekreftelse på at våre interesseparter er tilfredse med tjenestene vi leverer. Det inngås en medfinansieringsavtale med hver enkel bydel hvor arbeidstakerne er bosatt. Balder Tekstil AS har bedriftshelsetjeneste gjennom Stamina Helse. 6

7 Tiltaket varig tilrettelagt arbeid (VTA) Varig tilrettelagt arbeid er rettet mot personer som har fått innvilget varig uførepensjon. Tiltaket er ikke tidsbegrenset, hvilket betyr at det er muligheter for å gi et livslangt tilbud. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med andre tiltak, utdanning eller overgang til ordinært arbeid. VTA-tiltaket tilbys personer som har behov for ekstra tilrettelegging, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til utvikling av deres ressurser gjennom tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Vi følger kravspesifikasjonen fra NAV og deres rutiner for oppfølging. Balder Tekstil AS samarbeider med andre vekstbedrifter, ordinære bedrifter og organisasjoner i Oslo, for å kunne tilby arbeidstakerne et så godt tilbud som mulig. OPT AS, (Oslo produksjon og tjenester AS) utfører regnskapstjenester for oss. Vi samarbeider også med GOTT AS (Gamle Oslo Tre og Tekstil AS). Vi har også et godt samarbeid med Nordpolen Industrier AS og Epleslang. Epleslang er en bedrift som lager eplemost fra epler som er håndplukket i Oslo. Vi var med og plukket hver torsdag hele eplehøsten i forskjellige private hager. Det var en arbeidsleder og 4 arbeidstakere som var ute. Dette var veldig populært, vi plukket mange hundre kilo epler i løpet av høsten. I tråd med NAV Tiltaks ønsker arbeider Balder Tekstil AS for å tilby ekstern arbeidstrening for arbeidstakerne. Vi samarbeider med Clas Ohlson AS, avdeling Storo Storsenter. Med tett oppfølging har en arbeidstaker arbeidstrening der en dag i uken. Hun er med og fyller varer i hyllene, rydder, kaster søppel og står i kassen. Clas Ohlson har en inkluderende politikk, med en omsorgsfull og ivaretagende stab. Dette er et gjensidig positivt samarbeid, og Balders arbeidstaker trives svært godt. En arbeidstaker er medlem av Grünerløkka husflidslag. Hun deltar på strikkedag/kurs en gang i måneden, hvor hun både lærer, og lærer bort teknikker på strikkemaskin. Hun får permisjon med lønn de dagene hun deltar. Vi utarbeider individuelle planer, for og med arbeidstakerne. Disse utgjør underlaget for medarbeidersamtaler med arbeidstakerne. Det ble avholdt en medarbeidersamtale og en oppfølgingssamtale med hver av arbeidstakerne i Det er blitt skrevet årsrapporter for alle arbeidstakerne i tråd med NAVs krav. Dette er gjort i nært samarbeid med den enkelte. Det er kontinuerlig et nært samarbeid mellom arbeidsplass og foresatte/bolig. Arbeidsledere med primærkontaktansvar deltok på ansvarsgruppemøter med arbeidstakere som har dette. Balder Tekstil AS har i 2016 hatt 3 personer inne til 5 dagers hospitering for å prøve ut om Balder kan være en fremtidig arbeidsplass. I tillegg har flere vært på omvisning var et år preget av stor stabilitet. Én arbeidstaker begynte 1. januar Ingen avsluttet i løpet av året. Den sto 3 personer på venteliste. Våre arbeidstakere kom i 2016 fra 12 forskjellige bydeler i Oslo, de hadde en bonuslønn på kr. 20,50 per time. 7

8 Jubileumsfest og sommermarked 9. juni Salg og markedsføring Mesteparten av Balder Tekstil AS produkter selges gjennom vår egen butikk. Vi har godt salg året gjennom, men det er i tiden før jul vi har den høyeste omsetningen. I 2016 hadde butikken 17,5% høyere omsetning enn 2015, dette er vi svært fornøyd med. Vi arrangerte bursdagsfest og Sommermarked i bakgården den 9. juni. Dette var hovedfeiringen av Balder Tekstil AS 30 års jubileum. Vi inviterte, slik som ved Åpen dag i november, våre kunder, venner og familier til fest og marked i lokalene og bakgården vår. Vi stilte ut ryer og andre varer i bakgården til nedsatte priser. Det ble godt besøk, god stemning og omsetning! Vi hadde vår tradisjonelle Åpen dag den 24. november. Det var startskuddet for julebutikken. I forbindelse med julesalget i desember holdt butikken langåpent hver dag, samt åpent på lørdager. Balder Tekstil AS er med butikken godt synlig i lokalmiljøet og i Balders gate. Åpen dag i november tiltrekker seg mange besøkende. Vi skaper liv i gaten hele året med tilbudsvarer, juleutstilling og liknende i og utenfor butikken. Søndag 27. november deltok Balder Tekstil AS på julemarkedet «Gammeldags jul på Vøienvolden gård.» Det er Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus som hvert år arrangerer julemarked på Vøienvolden Gård på Sagene. Det var godt besøk tross gråvær. Vi fikk vist frem og solgt produktene våre til mange som ikke kjente til Balder Tekstil AS fra før. 8

9 Balder Tekstil AS bruker Facebook, Instagram og sin internettside aktivt i markedsføring av bedriften. De er viktige kanaler for å vise frem produktene våre. Her vises vi aktiviteter, nyheter, og arbeidstakerne i deres arbeidshverdag. Fornøyde kunder kan dele bilder av for eksempel ryer vi har produsert på bestilling. 9

10 Når vi har ekstra mange ryer i bestilling er det rivedugnad på huset. 10

11 Besøk og aktiviteter Balder Tekstil AS legger vekt på å opprettholde et nært samarbeide med ulike skoler, miljøtjenesten i bydelene og Voksenopplæringen. Vi ser det som viktig å bidra til at elever og andre interesserte søkere skal kunne finne riktig arbeidstilbud. Derfor tar vi ofte imot besøk og gir omvisning i bedriften. I løpet av året hadde vi besøk av flere potensielle arbeidstakere som kom sammen med lærere eller med sine pårørende. For aktuelle søkere tilbyr vi 5 dager hospitering hvor vedkommende får prøve ut ulike arbeidsoppgaver i bedriften. Det er arbeidstakerne selv som møter besøkende, presenterer arbeidsplassen sin og viser rundt i bedriften. Onsdag 13.januar hadde vi besøk av 2 lærere og en elev fra Holtet videregående. Eleven hospiterte de 2 neste ukene. Fredag 29. januar: Besøk av personalgruppen ved Måneglytt Håndtverk og Dagsenter i Vennesla. Fredag 05. februar: Besøk av personalet ved Hobøl ASVO. Tirsdag 5. april: Besøk av to søstre med foreldre. Søstrene gjennomførte hver sine hospiteringsuker høsten Torsdag 26. mai hadde vi besøk av en Aktivitørklasse fra Kalnes videregående skole i Østfold. arbeidssenter i Asker. Balder Tekstil AS gjorde gjenvisitt to uker senere. Onsdag 2. november: Besøk av mulig hospitant og mor. Hospitering ble avtalt i januar Torsdag 17. november hadde vi besøk av Byrådsavdelingen for næring og eierskap med Byråd Geir Lippestad. Måloppnåelse for den enkelte. Vi arbeider året igjennom for at arbeidstakerne skal nå sine mål som er nedfelt i deres individuelle plan. Vi er opptatt av utvikling og læring for våre arbeidstakere, primært gjennom arbeid men også gjennom den sosiale arenaen arbeidsplassen er. Vi har i løpet av året lagt stor vekt på at arbeidstakerne har fått opplæring i flere deler av produksjonsprosessen som fører frem til ferdig produkt. Dette medfører større mestring, større forståelse av prosessen og økt variasjon i arbeidet for den enkelte arbeidstaker. En gjennomgang av året, medarbeidersamtalene og arbeidstakernes individuelle mål viser at 71,9% av målene ble nådd. Dette er 2 % lavere enn i 2015, og fortsatt lavere enn bedriftens mål om 80% måloppnåelse. I løpet av året ble det byttet ut maskiner og teknisk utstyr, dette har gjort at enkelte mål har tatt lenger tid å nå. Arbeidet fortsetter i Onsdag 17. august: Besøk av personalet ved Gartnerløkka Bolig. Tre arbeidstakere ved sømavdelingen flyttet til leiligheter i Gartnerløkka i september Torsdag 15. september hadde Balder besøk av 8 personale ved Galleri Unika, Drengsrud arbeidssenter og Sem 11

12 Vår populære brødpose selges sammen med Balderfjøla. Bedriftens avdelinger: Balder Tekstil AS er organisert i to avdelinger, en søm og en veveavdeling. Avdelingene samarbeider om mange av Balders produkter, spesielt produksjonen av ryer, som utgjør en viktig del av Balder Tekstil AS aktivitet og inntekter. Sømavdelingen 10 arbeidstakere har sitt daglige virke på sømavdelingen. De utfører sømoppgaver av ulik vanskelighetsgrad. Søm av ulike interiørtekstiler og strikking av skjerf, sokker og votter er hovedoppgavene. I tillegg bidrar sømavdelingen til produksjonen på vevavdelingen i form av riving, sammensying av filler og ferdigstillelse av produkter. Diakonhjemmet Sykehus-systemet. I 3 måneder var det ekstra høy aktivitet på sømavdelingen, hvor alle bidro i produksjonen, av fine sorte forklær. Gaven ble tatt vel imot. Sykehuset skrev på sine interne nettsider og på sin Facebookside: «Årets julegave til de ansatte på Diakonhjemmet Sykehus er et lekkert kokkeforkle, produsert og levert av Balder Tekstil AS i Oslo. Takk for en fabelaktig god jobb!» Sømavdelingen tar også eksterne oppdrag. Høsten 2016 hadde Balder det største oppdraget i bedriftens historie. Avdelingen sydde nær 2000 forklær for Diakonhjemmet Sykehus. Dette var julegaven til alle ansatte i 12

13 Maren Johanne og Eirika lager dompaper. Arbeidslederne på sømavdelingen deltar vår og høst på Oslo design fair, og holder seg oppdatert på trender, stoffer og materialer som til enhver tid er i handelen. Balder Tekstil AS kjøper inn stoffer og materialer av god kvalitet. Avdelingen utvikler og produserer flere små kolleksjoner i løpet av året. De nye dompapene i filt er også Balders design. Vi solgte flere hundre av disse i ukene før jul. Målet er å tilrettelegge og alltid tilpasse arbeidsoppgavene slik at alle arbeidstakere kan delta i produksjonen og utvikle seg og stadig mestre mer. 13

14 Linn er i ferd med å avslutte en bestillingsrye. 14

15 Vevavdelingen 14 arbeidstakere jobber ved vevavdelingen. Det blir produsert spisebrikker, bordløpere og dørmatter i tillegg til ryer. Avdelingen tar også imot vask av ryer. skyttel. Dette åpner for uante muligheter for mønstre / design. Katarina viser puter hun har vevet på den digitale veven TC2. Gjenbruk av gammelt sengetøy, gardiner og lignende tekstiler nyttes i produksjon av filleryene. Balderryer lages i alle farger. Den digitale veven gjør det også mulig å veve motiv med utgangspunkt i fotografier. Det er mulig å veve inn for eksempel logoer i produkter. Dette vil på sikt gi muligheter for å spesialprodusere firmagaver og liknende. Det ble produsert produkter som puter, spisebrikker og vesker på TC2 i En stor del av ryeproduksjonen skjer på bestilling fra kunder som vil ha ryene tilpasset sine ønsker og behov. Flere vil ha rekonstruert gamle ryer. Dette gir varierte utfordringer både for personalet og ikke minst arbeidstakerne. Vevavdelingen har i løpet av året produsert 351 meter med ryer! Flere arbeidstakere bidrar også i produksjonen av ulike håndstrikkede produkter. Avdelingen har en digital vev. TC2 er utviklet og produsert i Norge. Dette er en svært avansert vev men som samtidig er enkel å betjene. Den styres av en PC, og hver tråd kan styres individuelt. Selve vevingen gjøres for hånd med tradisjonell Ryevesker Vi tilpasser produksjonen hele tiden for den enkelte arbeidstaker, og nye produkter blir resultatet av dette. Et eksempel er våre «ryevesker» som er veldig populære. 15

16 Jubileumsfest på huset og i bakgården. Kari Svensen synger «(For her er det) Solskinn og sang»! Personalet Vår kompetanse består både av formell utdannelse og realkompetanse. Det er etablert gode systemer rundt VTA tiltaket, som vi har hatt i mange år. Balder Tekstil AS er kjent for å ha et trygt, godt og inkluderende miljø. Personalet jobber aktivt med trivsel på arbeidsplassen samt å ivareta og styrke den enkeltes arbeidsevne. Balder Tekstil AS hadde fra til til sammen 6,2 stillinger: 1,9 stillinger på søm avdeling. 2,8 stillinger på vev, 0,5 stilling som attføringsleder og 1 stilling som daglig leder. Balder Tekstil AS faste personale har i 2016 bestått av: Ingrid Langnes, attføringsleder: Førskolelærer m/spesialpedagogikk. Elin Fjøsne, avdelingsleder søm: Faglærer i vev og formgiving m/spesialpedagogikk. Daniela Kolarov, arbeidsleder søm: skredder m/designkompetanse. Ragne Andersen, arbeidsleder søm: 2-årig søm og designutdannelse. Mette Krossholm Bjørnstad, avdelingsleder vev: Aktivitør. Sigrid Lauvland Olsen, arbeidsleder vev: Pedagog, produktdesigner og bunadsølvmaker. Elisabeth Mølbach, arbeidsleder vev: Formingspedagog m/grafisk design. Kjell André Røttervold daglig leder: Faglærer i kunstfag. Ledelse og bedriftspsykologi. 16

17 Kompetanse og kurs Til sammen 6 ansatte besøkte Oslo design fair på Norges Varemesse Lillestrøm 28. og 29. januar Januar. Daglig leder deltok på Årsmøte ASVL Øst på Hadeland 11. og 12. februar. Tema var blant annet den nye Databehandleravtalen. Han deltok også på høstseminaret på Larkollen 26. og 27. september. Samarbeid mellom vekstbedriftene og eierkommunene var tema. Avdelingslederne og attføringsleder deltok på ASVLs Fagkonferanse på Fornebu. Styrking VTA og Dropouts fra videregående skole var noen av temaene for konferansen. Avdelingsleder og arbeidsleder på vev, samt attføringsleder deltok på dagkurset Epilepsi og utviklingshemming i regi av OUS, Avd. for voksenhabilitering Attføringsleder og daglig leder deltok på ASVLs og NAV Tiltaks ½ dagskurs om databehandleravtalen som ble innført i I august var det igjen Oslo design fair på Norges Varemesse Lillestrøm. Den 1. september deltok avdelingsleder og arbeidslederne ved sømavdelingen. Attføringsleder og daglig leder deltok på ASVLs Jubileumskonferanse 2016 i Oslo den 31. oktober og 1. november. Tema for konferansen var blant annet «Arbeid gir utviklingshemmede økt livskvalitet». Stian Reinertsen, faglig rådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, presenterte sin doktorgrad. Attføringsleder og daglig leder deltok på kurs i fagsystemet AdOpus 8. og 9. november.

18 Hele Balder på sensommertur til Asker! 18

19 Styret Styret i Balder Tekstil AS består av styreleder og to styremedlemmer, samt ansattes representant. I 2016 ble det avholdt 6 styremøter. equass EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere. Balder Tekstil AS ble første gang equasssertifisert i juni 2011 og sist 24. juni Revisor skrev i sin rapport at Balder Tekstil AS: «Er en velfungerende og velorganisert moderne tekstil bedrift med klar mål, organisasjonsstruktur, prosesser og arbeidsrutiner. Virksomheten har et godt HMS og internt kontrollsystem.» «BTs ledelse har klare roller og ansvarsområder. Ansatte har også klare roller og ansvar, gode stillingsbeskrivelser og arbeidsinstrukser. Ansatte har relevant kompetanse og er motivert til jobben.» «VTA brukerne har kjennskap om sine rettigheter og plikter, og brukerne har opplevd personlig mestring og utvikling i bedriften. BT ansatte og brukerne har positiv holdninger til bedriften og har vist god motivasjon til jobb.» «I mitt intervju med NAV, representant fra Oslo kommune, styrerepresentant kom det frem at BT har gode resultater på alle områder og at bedriften bidrar positiv i samfunnsutvikling og bedriften har tilrettelagt godt for brukerne, slik at de kan oppleve mestring og utvikling i daglig arbeid. BT har også vist vilje til kontinuerlig forbedring og utvikling.» Balder Tekstil AS skal resertifiseres 7. og 8. juni Arbeidsmiljøet Balder Tekstil AS var i 2016 godkjent med 23,5 VTA-arbeidsplasser. Ved utgangen av året hadde vi 1 mann og 23 kvinner ansatt i VTA tiltaket. Brukerundersøkelse ble gjennomført for arbeidstakerne i august Svarprosenten var på 79%, som var en liten nedgang fra året før. Det er fortsatt en høy score på fornøydhet ved Balder. På spørsmål som: «Trives du med arbeidet ditt?», «Får du vist hva du kan?», «Får du den opplæringen du trenger?» og «Synes du arbeidet ditt er viktig?», svarer alle ja. Under punkt som omhandler brukermedvirkning er det litt lavere score enn året før. Vi jobber videre i 2017 med fokus på brukermedvirkning og bevisstgjøring om påvirkning på egen arbeidshverdag. Av aktiviteter er det fortsatt Åpen dag og sommermarked i bakgården som klart skårer høyest. Vi tolker det dit hen at arbeidstakerne er stolte av arbeidsplassen sin og produktene som de lager, og setter stor pris på denne dagen hvor familie og venner kommer på besøk. 19

20 Gode venner og kollegaer på tur til Asker. Balder Tekstil AS arbeider for å bidra til økt livskvalitet for sine ansatte. Livskvalitet er blant annet tema på medarbeider- og oppfølgings-samtalene. Balder Tekstil AS tilbyr trim på tirsdager og torsdager. Medarbeiderundersøkelsen gjennomført blant personalet viser også en høy grad av fornøydhet, også området psykososialt arbeidsmiljø. Personalet ved Balder Tekstil AS hadde i 2016 et totalt sykefravær på 2,45% Dette er en positiv nedgang fra 2015, hvor sykefraværet var på 3,9%. HMS arbeidet følges opp gjennom hele året. Balder Tekstil AS har en samarbeidsavtale med Stamina Helse om levering av bedriftshelsetjenester. kvalitetsforbedringsprosjekt beskrevet i det bedriften kaller «Blåboka». Velferdstiltak Hver fredag lager en arbeidstaker påsmurte bagetter for salg til arbeidstakerne og personalet til kostpris, dette er svært populært. Det var stor bursdagsfest på huset og i bakgården torsdag den 9. juni. Dette var hovedfeiringen av Balder Tekstil AS 30 års jubileum. Vi inviterte venner, våre eiere, familiemedlemmer og kunder. Balder Tekstil AS er IA-bedrift. Klager og avvik Vi har ikke registrert noen klager i løpet av året. Det er skrevet 5 avviksmeldinger i løpet av året. Disse er håndtert i henhold til Balder Tekstil AS kvalitetshåndbok og videre behandling er gjort gjennom 20

21 21

22 Kari Svendsen holdt en times konsert, og sang blant annet «(For her er det) Solskinn og sang» av Alf Prøysen. Alle som kom fikk jubileumsmarsipankake laget av Asker Produkt og Mozell i høye glass! Styreleder Gerd Jensen holdt tale, det gjorde også daglig leder Kjell André Røttervold. Alle arbeidstakerne fikk en jubileumsgave, en flott blå jakke med Balders logo og visjon, og en personlig hilsen skrevet av attføringsleder Ingrid Langnes og avdelingsleder Elin Fjøsne. Kari Svendsen laget god stemning! 22

23 23 Gode venner og kollegaer på tur til Asker.

24 Alle ansatte på Balder var på høsttur til Asker 28. september. Med leid buss besøkte vi 3 verksteder drevet av Asker kommune: Sem arbeidssenter ved Semsvannet, Drengsrud arbeidssenter og Galleri Unika i Asker sentrum. Vi avsluttet med lunsj på Peppes Pizza. Balder Tekstil AS hadde Åpen dag, torsdag 24. november. Da var alle i sving, både med å forberede, ta imot alle besøkende og demonstrere hvordan de forskjellige produktene våre blir til. Mange fikk familie og venner på besøk Tradisjonen tro var det grøtfest i lunsjen den 21. desember. Daglig leder takket for det flotte jubileumsåret på Balder, og alle fikk julegave fra bedriften. Julebord: Middag og ABBA show. Vi hadde julekalender også i år, hvor alle fikk en gave hver i løpet av desember. Torsdag 15. desember hadde vi julebord for arbeidstakerne og personalet. Vi spiste en god middag på Beijing House og etterpå så vi showet: «Vi elsker ABBA: Thank you for the music» på Edderkoppen scene. Det ble en svært vellykket kveld. 24

25 Våre tre 30-års jubilanter inviterte til Balder Tekstil AS 30 års-jubileum! Mål for 2016 og 2017 Balder Tekstil AS har følgende rater for å måle grad av suksess: 1. Arbeidsmiljø og trivsel Spørsmålene i bruker-undersøkelsen får til sammen over 82% score på bra og meget bra. Spørsmålene i brukerundersøkelsen fikk høsten ,47 % score på bra og meget bra. 2. Innfri målene i samarbeidsavtalen med NAV. Målene i samarbeidsavtalen med NAV ble innfridd, ny avtale for 2017 ble signert Balder Tekstil AS skal til enhver tid være equass sertifisert. Bedriften ble equass resertifisert 24. juni Bedriften skal ha ny revisjon 7. og 8. juni Måloppnåelse for den enkelte i forhold til deres individuelle mål, over 80% score. Måloppnåelsen for 2016 var på: 71,9% %. Dette er ikke godt nok, vil arbeide hardt for å bedre resultatet i Målene videreføres for

26 26

27 Camilla er en dyktig epleplukker! Balder har i flere år samarbeidet med Epleslang. Se: 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 Sommermarked i bakgården: Torsdag 15. juni Åpen dag: Torsdag 30. november 2017 Balder Tekstil AS Baldersgt.9 Telefon: Oslo Epost: 36

Årsrapport 2011 Balder Tekstil AS

Årsrapport 2011 Balder Tekstil AS Årsrapport 2011 Balder Tekstil AS Organisasjonskart Balder Tekstil as Baldersgate 9 0263 Oslo Tlf.: 23 27 13 00 Faks.: 22 55 53 40 E-post: balder.tekstil@getmail.no www.balder-tekstil.no STYRET Balder

Detaljer

Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid.

Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid. 1 Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid. Bjørn river filler til ryer, på sømavdelingen (Forsiden: Maren Johanne står

Detaljer

Årsrapport 2012 Balder Tekstil AS

Årsrapport 2012 Balder Tekstil AS Årsrapport 2012 Balder Tekstil AS 1 Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid. 2 Organisasjonskart Pr. 01.02.2013 Balder

Detaljer

Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid.

Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid. Årsrapport 2014 1 Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid. Når håndverkere bytter vinduer i kantinen blir det felleslunsj

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Vverdidokument. Vinn Industri Drammen as

Vverdidokument. Vinn Industri Drammen as Vverdidokument Vinn Industri Drammen as I innhold 1 Historikk 2 Visjon og kjerneverdier 3 Hvorfor er verdier så viktig for Vinn? 4 Hva mener vi gir menneskelig vekst? 5 Ønsker i hverdagen... 6 Brukers

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: Lygnaveien 472 4590 Snartemo

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 1 Styrets beretning 2009 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014 SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014 Tabell 1 1.Svært misfornøyd 2.Ikke helt fornøyd 3.Fornøyd 4.Svært fornøyd 1) INFORMASJON OM JOBBEN: Vet du hvilke avdelinger vi har

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET VARIG TILRETTELAGT ARBEID (VTA) Innledning

Detaljer

Årsrapport Gjør hverandre gode

Årsrapport Gjør hverandre gode Årsrapport 200 - Gjør hverandre gode Selbu - Trykk startet opp i 974. I begynnelsen var vi et rent trykkeri, men i 992 startet vi opp som attføringsbedrift med 8 VTA plasser. I 2003 utvidet vi med 5 APS

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

7/ i - M/ bedrift. - en Vekst. Årsmelding. For. Driftsåret. Til. Nav og eiere. Snartemo Quality Products AS

7/ i - M/ bedrift. - en Vekst. Årsmelding. For. Driftsåret. Til. Nav og eiere. Snartemo Quality Products AS - en Vekst 7/ i - M/ bedrift Årsmelding For Driftsåret 2015 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS - en Vekst bedrift Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til

Detaljer

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT VTA Varig tilrettelagt arbeidsplass KAT Kommunalt Aktivitetstilbud Som et ledd i vårt kvalitetssikringsprogram, equass, er vi pliktig til å legge frem

Detaljer

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2015:

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2015: Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2015: Gjennomføring av spørreundersøkelse av arbeidstakere på vta: Vi har i uke 47, år 2015, gjennomført en spørreundersøkelse blant våre arbeidstakere på

Detaljer

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket?

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? VTA-seminaret 19.- 20. mai 2009. Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? Innlegg den 20. mai ved Jan Greger Olsen Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

GREP barnehagene. GREP Rønningen barnehage GREP Maribakkane barnehage

GREP barnehagene. GREP Rønningen barnehage GREP Maribakkane barnehage GREP barnehagene GREP Rønningen barnehage GREP Maribakkane barnehage Hva er GREP? GREP (Kompetanseutvikling Grenland AS) er en attføringsog vekstbedrift, som er eid av Grenlandskommunene. GREP tilbyr utvikling

Detaljer

Telenor Open Mind. Verdensdagen for Psykisk helse. Trondheim 17. oktober 2017 Ingrid Ihme & Marianne Glomseth

Telenor Open Mind. Verdensdagen for Psykisk helse. Trondheim 17. oktober 2017 Ingrid Ihme & Marianne Glomseth Telenor Open Mind Verdensdagen for Psykisk helse Trondheim 17. oktober 2017 Ingrid Ihme & Marianne Glomseth Handling skaper holdning Telenor har to ulike arbeidstreningsprogrammer i Norge: Ett for funksjonshindrede

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 Tabell 1 1.Svært misfornøyd 2.Ikke helt fornøyd 3.Fornøyd 4.Svært fornøyd 1) INFORMASJON OM JOBBEN: Vet du hvilke avdelinger vi har

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard Foto: ricardofoto.no Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard INNLEDNING Standarden angir medlemsbedriftenes basisnivå for tjenesten innenfor tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Standarden

Detaljer

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016:

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Gjennomføring av spørreundersøkelse av arbeidstakere på vta: Vi har i uke 49, år 2016, gjennomført en spørreundersøkelse blant våre arbeidstakere på

Detaljer

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS PERSONLIG UTVIKLING OG ØKT LIVSKVALITET GJENNOM MENINGSFYLT ARBEID EN SAMARBEIDSPARTNER DU KAN STOLE PÅ Jæren Industripartner AS er eid av de tre Jær-kommunene

Detaljer

Historikk ÅRSMELDING 2012 FORMÅLET:

Historikk ÅRSMELDING 2012 FORMÅLET: ÅRSMELDING 2012 FORMÅLET: Brenselutsalget A/S er et Arbeidssamvirke i Offentlig Virksomhet (ASVO). Bedriften ble etablert i september 1990. Bedriften har som formål å skape varige arbeidsplasser tilpasset

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre .mestring og vekst! Eiere Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Ole Jørgen Olsen Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 Vinn Industri Drammen AS Hei! Et riktig godt nytt år, og velkommen til et nytt spennende arbeidsår Informasjonsbrevet sendes ut 2 ganger per år. Neste utgave kommer i august

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Oversikt over godkjente plasser ved utgangen av tredje kvartal Tiltak Godkjente Faktiske ant Kommentarer plasser personer Avklaring 24 24 APS 28 24 AB Ca 80 83 60 AB,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

- klart me kan! Årsrapport 2005

- klart me kan! Årsrapport 2005 - klart me kan! Årsrapport 2005 Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Personalleder YH Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Avdelingsleder/HMS

Detaljer

ASVO Bjørkelangen AS

ASVO Bjørkelangen AS Eiermøte i Aurskog-Høland kommunestyre 10. februar 2014 ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen Vår organisasjon 10 ordinært ansatte 25 personer sysselsatt i varig tilrettelagt arbeid (VTA) 24 personer

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

STRATEGIPLAN. Den nye produksjonshallen ga bedriften muligheten til å utvide produksjonsspekteret. I 1992 fikk vi 11 nye plasser for yrkeshemmede.

STRATEGIPLAN. Den nye produksjonshallen ga bedriften muligheten til å utvide produksjonsspekteret. I 1992 fikk vi 11 nye plasser for yrkeshemmede. 1 STRATEGIPLAN Under punkt bruker, kunder og medarbeider tilfredshet: 1. Innledning Skjønner ikke helt dette du har skrevet. Målet er å få utarbeidet et strategidokument som skal være bedriftens veiviser

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid)

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid) 9.1 Kravspesifikasjoner fra NAV Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid) 1.1 Innledning Kravspesifikasjonen er et vedlegg til Avtalen mellom NAV

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet Holmen 21.11.2012 Grünerløkka Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet et eksempel på hvordan NAV kan samarbeide med næringslivet Introduksjonsordningen Bydel Grünerløkka var en av dem som

Detaljer

Ofte stilte spørsmål.

Ofte stilte spørsmål. Ofte stilte spørsmål. Spm.1 Hvordan kan det dokumenteres / bevises at de ansatte er kjent med visjon, formål og kvalitetspolitikk? SVAR.1 Dette kan vises gjennom samme type tilbakemeldinger fra hver av

Detaljer

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen.

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Målsetting: Vi er en fleksibel kompetansebedrift innenfor

Detaljer

Asker Rådhus. Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Asker Rådhus. Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk Eierdagen for å redigere 25.april tittelstil 2017 Asker Rådhus Klikk for å redigere undertittelstil i malen AGENDA ASKER PRODUKT OG RESULTATER 2016 VERDIBASERT ARBEID, ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR STRATEGISKE

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Den nystartede rådgivningsgruppen i Asker takker for vårt innlegg på deres konferanse i november. Innledning Vi har det siste året

Detaljer

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016 - Vi utvikler mennesker - Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre 07.04.2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst AS Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid ****************** STRATEGIPLAN for Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus.

Detaljer

KVP konferansen 2011

KVP konferansen 2011 Nyhet! Vinner av KVP prisen 2010 deltar på konferansen. Tema: Suksessfaktorer for hvordan få deltakere i KVP ut i arbeid KVP konferansen 2011 Kvalifiseringsprogrammet. Slik lykkes vi med kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013-2014

ÅRSBERETNING 2013-2014 ÅRSBERETNING 2013-2014 1 Formål Huser Gårdsbarnehage er en heldagsbarnehage som tilbyr muligheter for barn til å oppleve gårdsliv og fritidsaktiviteter. Huser Gårdsbarnehage har også et utvidet tilbud

Detaljer

AB-Konferansen 2011 Delseminar L)

AB-Konferansen 2011 Delseminar L) AB-Konferansen 2011 Delseminar L) WORKSHOP: EQUASS krever resertifisering hvert annet år. Hvordan jobbe med kontinuerlig forbedring i AB for å møte sertifiseringskravene? v/andreas Tømmerbakke, bransjeforeningen

Detaljer

Midtun Verksted AS - skaper veien til mestring

Midtun Verksted AS - skaper veien til mestring ÅRSBERETNING 2012 - skaper veien til mestring 1 EQUASS Assurance has been awarded to Norway for the period from 10 January 2012 to 10 January 2014 In recognition of its proven Quality Assurance in the

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde : Rehabilitering Prosjektnr. 2009 / 0016 Prosjektnavn : På skattejakt i psykiatrien geocaching Søkerorganisasjon : Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. Periode : 01.januar

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/4595-3 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Sluttrapport TRØ TE ( )(Prosjekter / SR under arbeid pl/f)

Sluttrapport TRØ TE ( )(Prosjekter / SR under arbeid pl/f) Sluttrapport TRØ TE (2012-1-613)(Prosjekter / SR under arbeid pl/f) Prosjektleder Monika Nerheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Bakgrunn for prosjektet/målsetting... 3 3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Referat fra møte i RGB nr. 452 Nr.452

Detaljer

Personalpartner AS Carlbergveien 5 Postboks Moss www. personalpartner.no UTDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2013

Personalpartner AS Carlbergveien 5 Postboks Moss www. personalpartner.no UTDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2013 Personalpartner AS Carlbergveien 5 Postboks 582 1522 Moss www. personalpartner.no UTDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2013 Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad 7.6.2016 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad Forskrift om arbeidsmarkedstiltak kapittel 14 Varig tilrettelagt arbeid 14 1

Detaljer

Arbeid Hvilke muligheter finnes?

Arbeid Hvilke muligheter finnes? Landskonferansen om Down Syndrom 2016, 08.04.16 Arbeid Hvilke muligheter finnes? Ruben Røsler, Avdelingsleder NAV Ullern Hvor viktig er jobb? Meningsfull aktivitet Selvfølelse Fellesskap Utvidelse av sosialt

Detaljer

kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25%

kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Aksjekapital Eiere kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Brynjulv Mugaas Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg Administrasjon Salg & Service Region Sarpsborg AMB/AB/IO/Kurs APS Askim APS Sarpsborg APS Mysen 15.02.2009 RJ Visjon: Best på attføring og opplæring Formål: Flest mulig ut i arbeid Verdiord: Utvikling

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Organisasjonsnummer 981 357 809 Behandlet av kommunestyret i Berlevåg den, Behandlet av kommunestyret i Tana den, Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets formål...

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 2/452 til RGB-møte 13.12.16 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 6. desember 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder:

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: Saksframlegg DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD Arkivsaksnr.: 10/2594 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: 1. Dagtilbudstjenesten

Detaljer

Strategisk plan 2009-2012. Nordpolen Industrier AS

Strategisk plan 2009-2012. Nordpolen Industrier AS Strategisk plan 2009-2012. Nordpolen Industrier AS 0 Innhold 1 Innledning.... 2 1.1 Foretningsidé og visjon... 3 1.2 Hovedmål.... 3 1.3 Tjenester og produkter... 4 2 Kjøpskriterier.... 4 2.1 Kjøpskriterier

Detaljer

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud»

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Stavanger 2. november 2015 Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Ulike tiltaksordninger for unge voksne Jan Erik Grundtjernlien Arbeids- og velferdsdirektoratet // Tiltaksseksjonen Ekspertgruppens anbefaling

Detaljer

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 Oppsummering av rundbordskonferanse fra 5 grupper: SPØRSMÅL 1 Hva er bedriftene opptatt av i forhold til AFT? Hvordan selge seg inn? Rekrutering til det nye tiltaket

Detaljer

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden! Hva er Fretex?

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden! Hva er Fretex? Vi gir folk grunn til å tro på framtiden! Hva er Fretex? et begrep en attføringsbedrift (arbeid & innkludering) en miljøbedrift en produksjonsbedrift en butikkjede tett samarbeid 12 institusjon, Elevator

Detaljer