KRYSSGRANSKINGSLISTE Oppdatert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRYSSGRANSKINGSLISTE Oppdatert 2015.09.15"

Transkript

1 KRYSSGRANSKINGSLISTE Oppdatert Et varemerke har i utgangspunktet vern for de varene og tjenestene det er registrert for, så du må selv sørge for å registrere merket i de klassene du ønsker vern. Det er likevel slik at noen varer og tjenester vil være like selv om de går i forskjellige Nice-klasser, noe som gjør at to varemerker kan forveksles. Kryssgranskingslisten er ment å gi en pekepinn på hvilke varer og tjenester som normalt anses som likeartede, og brukes som et hjelpemiddel ved vurderingen av om to varemerker er forvekselbare. Kryssgranskingslisten viser i hvilke klasser du normalt finner varer og tjenester som er likeartet med varer og tjenester i andre klasser. Vær oppmerksom på at det kan være varer innen samme klasse som er likeartede, og at disse ikke står oppført i kryssgranskingslisten. Likeartethet kan det være dersom følgende kriterier er lignende eller de samme: 1. Art 2. Formål 3. Bruksmåte 4. Komplementære 5. I konkurranse eller er utbyttbare 6. Distribusjonskanal 7. Omsetningskrets 8. Vanlig med samme kommersielle opprinnelsen for varene/tjenestene Kryssgranskingslisten er ikke uttømmende og er kun ment som en veiledning. I en forvekselbarhetsvurdering vil alltid vare- og tjenestelikeartethet også vurderes opp mot hvor like varemerkene er, samt hvor særpregede de er. Vær oppmerksom på følgende: Tjenesten salg av varer i klasse 35 kan bli ansett å være likeartet med de konkrete varene som selges. Reparasjons- og utleietjenester kan bli ansett å være likeartet med varene som repareres/leies ut.

2 KRYSSKLASSENE 1: 2, 4, 5, 9, 16, 17, 19, 30 2: 1, 3, 4, 17, 19 3: 2, 4, 5, 8, 21, 26, 44 4: 1, 2, 3, 37, 40, 42 5: 1, 3, 10, 30, 44 6: 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 37 7: 8, 11, 12, 16, 21 8: 3, 7, 11, 16, 21 9: 1, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 28, 38, 41, 42 10: 5, 9, 20, 25 11: 6, 7, 9, 17, 19, 20, 21 12: 6, 7, 9, 17, 22, 28 13: 9 14: 9, 25 15: 9 16: 1, 6, 7, 8, 9, 17, 20, 21, 24, 41 17: 1, 2, 6, 11, 12, 16, 19, 21, 22 18: 9, 25, 28 19: 1, 2, 6, 11, 17, 21, 22, 24, 27, 37 20: 6, 9, 10, 11, 16, 19, 24 21: 3, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 19, 22, 24 22: 6, 12, 17, 19, 21, 28 23: 24, 26 24: 6, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27 25: 9, 10, 14, 18, 24, 26, 28 26: 3, 23, 25 27: 19, 24 28: 9, 12, 18, 22, 25 29: 30, 31, 32, 43 30: 1, 5, 29, 31, 43 31: 29, 30 32: 29, 33, 40, 43 33: 32 35: 36, 41 36: 35, 39 37: 4, 6, 19, 39, 40, 42, 44 38: 9, 41, 42 39: 36, 37, 40, 41, 43, 45 40: 4, 32, 37, 39, 41,42, 44 41: 9, 16, 35, 38, 39, 40, 43, 44 42: 4, 9, 37, 38, 40, 44 43: 29, 30, 32, 39, 41, 44 44: 3, 5, 37, 40, 41, 42, 43, 45 45: 39, 44

3 KLASSE 1 Ubearbeidet syntetisk harpiks 2 Ubearbeidet naturlig harpiks Konserveringsmidler for murverk, murstein, sement, betong og teglstein Konserveringsmidler for murverk, murstein, sement, betong og teglstein 2 Maling 4 Konserveringsoljer Alkoholer 4 Alkoholer som brennstoff Beskyttelsesgass for sveising 4 Gasser Kjemiske tilsetninger for drivstoffer 4 Ikke-kjemiske tilsetninger for drivstoffer Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, bladfellende midler, plantevekstregulerende midler Kjemiske produkter til vitenskapelig formål Preparater til diagnostikk, andre enn for medisinsk eller veterinært bruk Ueksponert film, lysfølsomt papir for fotografi 5 Preparater til utryddelse av ugress, skadedyr og insekter, herbicider, pesticider, algicider, biocider 5 Kjemiske produkter for legevitenskapelig bruk 5 Preparater til diagnostikk for medisinsk og veterinært bruk 9 Eksponert film, fotografiapparater Klebemidler 16 Klebemidler Ubearbeidet plast, syntetisk harpiks 17 Gummi, plast som halvfabrikata Konserveringsmidler for murverk, murstein, sement, betong og teglstein 19 Sement, sementmørtel Kunstige søtningsmidler 30 Sukker, naturlige søtningsmidler Salt 30 Salt KLASSE 2 Ubearbeidet naturlig harpiks 1 Ubearbeidet syntetisk harpiks Maling 1 Konserveringsmidler for murverk, murstein, sement, betong og teglstein Rustbeskyttelsesmidler 3 Rustfjerningsmidler Maling 3 Midler for fjerning av maling Maling 4 Konserveringsoljer Oljemalinger 4 Oljer for maling Toner, tonerkassetter 16 Blekk Maling 16 Malepensler, -koster, -ruller Maling, fernisser og lakker 17 Isolerende maling, fernisser og lakker Maling 19 Tjære

4 Maling 37 Malevirksomhet KLASSE 3 Midler for fjerning av maling 2 Maling Rustfjerningsmidler 2 Rustbeskyttelsesmidler Skopussemidler 4 Fett for sko Munnvann, ikke for medisinsk bruk 5 Munnvann for medisinske formål Kosmetiske preparater for hudpleie 5 Farmasøytiske preparater for hudpleie Hårpleiepreparater 5 Medisinske hårpleiepreparater Solbeskyttende midler (kosmetiske preparater soling av huden) 5 Solbeskyttende midler (salver mot solforbrenning) Våtservietter 5 Servietter impregnert med farmasøytisk lotion Deodoranter for personlig bruk, toalettprodukter mot transpirasjon 5 Legemidler mot transpirasjon Hygieniske preparater for toalettbruk 5 Hygieniske preparater for medisinsk bruk og for intimhygiene Vaselin for kosmetisk bruk 5 Vaselin for medisinsk bruk Desinfiserende såper 5 Desinfeksjonsmidler Rensemidler 5 Rensemidler Barberskum, barbersåpe, såpe 8 Barberhøvel Sminkefjerningsprodukter (impregnerte servietter) Sminkefjerningsprodukter (impregnerte servietter) 16 Papirprodukter for personlig hygiene / pleie 16 Servietter for avsminking Tannkrem, tannpasta, tannstikkere 21 Tannbørster, tanntråd Kosmetikk 21 Kosmetikkredskaper Rengjørings-, pusse- og poleringsmidler 21 Rengjøringsredskaper, børster, svamper og kluter Hårfargestoffer 26 Hårfargingslue Preparater for hårkrølling 26 Hårkrøllingspapir Kosmetikk, parfymevarer, hårpleiemidler 44 Skjønnhets- og frisørsalonger KLASSE 4 Alkoholer som brennstoff 1 Alkoholer Ikke-kjemiske tilsetninger for drivstoffer 1 Kjemiske tilsetninger for drivstoffer

5 Gasser 1 Beskyttelsesgass for sveising Konserveringsoljer 1 Konserveringsmidler for murverk, murstein, sement, betong, og teglstein Konserveringsoljer 2 Maling Oljer for maling 2 Maling Fett for sko 3 Skopussemidler Oljer, petroleum 37 Brønnboring Oljer, petroleum 40 Oljeraffinering Oljer, petroleum 42 Oljeleting KLASSE 5 Preparater til utryddelse av ugress, skadedyr og insekter, herbicider, pesticider, algicider, biocider Kjemiske produkter for legevitenskapelig bruk Preparater til diagnostikk for medisinsk og veterinært bruk 1 Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, bladfellende midler, plantevekstregulerende midler 1 Kjemiske produkter til vitenskapelig formål 1 Preparater til diagnostikk, andre enn for medisinsk etter veterinært bruk Rensemidler 3 Rensemidler Munnvann for medisinske formål 3 Munnvann, ikke for medisinsk bruk Farmasøytiske preparater for hudpleie 3 Kosmetiske preparater for hudpleie Medisinske hårpleiepreparater 3 Hårpleiepreparater Solbeskyttende midler (salver mot solforbrenning) Servietter impregnert med farmasøytisk lotion 3 Solbeskyttende midler (kosmetiske preparater for soling av huden) 3 Våtservietter Legemidler mot transpirasjon 3 Deodoranter for personlig bruk, toalettprodukter mot transpirasjon Hygieniske preparater for medisinsk bruk og for intimhygiene 3 Hygieniske preparater for toalettbruk Vaselin for medisinsk bruk 3 Vaselin for kosmetisk bruk Desinfeksjonsmidler 3 Desinfiserende såper Plaster, bandasjer til forbindinger 10 Støtte- og ortopediske bandasjer Kirurgiske implantater (levende vev) 10 Kunstige implantater (kirurgiske), kunstige lemmer, øyne, tenner og hud Pastiller, lakris og tyggegummi for farmasøytisk bruk 30 Sukkertøy, lakris, pastiller og tyggegummi Spedbarnsmat 30 Næringsmidler av mel og korn Urtete for medisinsk bruk 30 Te, urtete

6 Farmasøytiske preparater 44 Farmasøytiske tjenester, apotekertjenester KLASSE 6 Klokker, bjeller 9 Alarmklokker, ringeklokker (varslingsapparater) Låser 9 Låser, elektriske Stiger av metall 9 Brann-, redningsstiger Metallslanger, metallrør, rørforbindelser av metall 11 Vannrørinstallasjoner, rør (deler av sanitærinstallasjoner) Bjeller 12 Sykkelbjeller Aluminiumsfolier for innpakning og emballasje Metallslanger, metallrør, rørforbindelser av metall 16 Papir og plastfilm (folie) for innpakning og emballasje 17 Bøyelige slanger og rør, ikke av metall, rørforbindelser, ikke av metall Metallplater (blikk) 17 Metallfolie for isolering Persienner 19 Persienner Metallslanger, metallrør, rørforbindelser av metall 19 Stive slanger og rør, ikke av metall Bygningsmaterialer 19 Bygningsmaterialer Transportable bygninger av metall 19 Transportable bygninger, ikke av metall Gravmonumenter av metall 19 Gravmonumenter, ikke av metall Beholdere, kasser og containere av metall 20 Beholdere, kasser og containere ikke av metall Sikkerhetsskap og -skrin 20 Arkivskap Låser og beslagvarer av metall 20 Låser og beslagvarer, ikke av metall Isenkramvarer 20 Skruer, plugger, klemmer og festeanordninger, ikke av metall Stiger av metall 20 Stiger av tre Persienner 20 Persienner Beholdere av metall 21 Beholdere til husholdnings- og kjøkkenbruk Trosser og vaier av metall 22 Trosser og tau, ikke av metall Persienner 22 Markiser Persienner 24 Gardiner Bygningsmaterialer, bygningskonstruksjoner av metall prefabrikkerte hus 37 Byggevirksomhet

7 KLASSE 7 Mekanisk og elektrisk drevne verktøy og redskaper 8 Hånddrevne verktøy og redskaper Strykemaskiner 8 Strykejern, elektriske Myntopererte drikkedispensere 11 Dispensermaskiner for drikke Tøysentrifuger, oppvaskmaskiner vaskemaskiner 11 Tørkeapparater, -tromler og skap Meierimaskiner 11 Pasteuriseringsapparater Bremsebånd, bremseklosser og bremsesko, ikke for kjøretøy Kløtsjanordninger, koblinger, gir (drivverk) og motorer, ikke for landkjøretøy 12 Bremsebånd, bremseklosser og bremsesko for kjøretøy 12 Kløtsjanordninger, koblinger, gir(drivverk) og motorer for landkjøretøy Matriser (trykkeri) 16 Trykkerityper, klisjeer Kjøkkenmaskiner, fruktpresser, kverner for husbruk Polerings-, støvfjernings- og rengjøringsapparater og -maskiner, elektriske 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper, fruktpresser, håndkverner for husbruk 21 Polerings-, støvfjernings- og rengjøringsapparater og -redskaper, ikke-elektriske KLASSE 8 Barberhøvel 3 Barberskum, barbersåpe, såpe Strykejern, elektriske 7 Strykemaskiner Hånddrevne verktøy og redskaper 7 Mekanisk og elektrisk drevne verktøy og redskaper Håndapparater for hårkrølling, rettetang, krøllbørste 11 Hårtørrer Kniver, skjæreverktøy 16 Papirkniver og papirskjærere (kontorrekvisita) Spatler (redskap) 16 Malepensler, -ruller, og koster Hulleapparater (redskap) 16 Hulleapparater (kontorrekvisita) Barberhøvler 21 Barberkoster Spisebestikk, skjære- og kutteredskaper for husholdningsbruk 21 Kjøkkenredskaper, ikke av edelmetall Bestikk 21 Serviser KLASSE 9 Eksponert film, fotografiapparater 1 Ueksponert film, lysfølsomt papir for fotografi

8 Brann-, redningsstiger 6 Stiger av metall Låser, elektriske 6 Låser Alarmklokker, ringeklokker 6 Klokker, bjeller Termometre andre enn for medisinsk bruk 10 Termometre til medisinsk bruk Laser, ikke for medisinsk bruk 10 Laser for medisinsk bruk Analyseapparater, unntatt for medisinsk bruk Røntgenapparater, ikke for medisinsk bruk Verneutstyr mot røntgenstråler, ikke for medisinsk bruk Respirasjonsapparater (unntatt kunstig åndedrett) 10 Analyseapparater for medisinsk bruk 10 Røntgenapparater for medisinsk bruk 10 Verneutstyr mot røntgenstråler for medisinsk bruk 10 Respiratorer for kunstig ånderett Armatur (elektrisitet) 11 Lamper for belysning Bilbatterier 12 Deler og tilbehør for motorkjøretøy Tyverialarmer 12 Tyverialarmer for motorkjøretøy Apparater og instrumenter til signalering, blinklys (lyssignal) Kikkertsikter, optiske apparater for skytevåpen 12 Retningsvisere og ryggesignaler for motorkjøretøy 13 Sikteinnretninger for skytevåpen Klokkeradio 14 Klokkeradio Lydforsterkere og høyttalere 15 Musikkinstrumenter Fotokopieringsapparater og maskiner 16 Duplikatorer Elektroniske publikasjoner 16 Publikasjoner Elektroniske publikasjoner, software, cd-rom til undervisning, elektronisk undervisningsmateriell 16 Bøker, trykksaker til undervisning, undervisningsmateriell Passere (måleinstrument) 16 Passere for tegning Vesker 18 Vesker Låser, elektriske 20 Låser Beskyttelsesklær og sko 25 Klær, hansker, sko Beskyttelseshjelmer for sport 28 Beskyttelsesanordninger, sportsartikler Spillsoftware 28 Elektroniske spill, spilleapparater Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder 38 Telekommunikasjonsvirksomhet Datamaskiner 38 Telekommunikasjonstjenester; utleie og leasing av telekommunikasjonsapparater; drift av telekommunikasjonsapparater; drift av

9 telekommunikasjonssystemer; tilbydelse av telekommunikasjonsutstyr og fasiliteter Elektroniske publikasjoner 41 Utgivelse av elektroniske publikasjoner Elektroniske publikasjoner, software, cd-rom til undervisning, elektronisk undervisningsmateriell 41 Undervisning Innregistrerte dataprogrammer 42 Dataprogrammering Software 42 SaaS (Software as a Service) Software 42 Teknologiske tjenester, design, utvikling og utleie av software Hardware 42 Teknologiske tjenester, design, utvikling og utleie av hardware KLASSE 10 Støtte- og ortopediske bandasjer 5 Plaster, bandasjer til forbindinger Kunstige implantater (kirurgiske), kunstige lemmer, øyne, tenner og hud 5 Kirurgiske implantater (levende vev) Respiratorer for kunstig åndedrett 9 Respirasjonsapparater (unntatt for kunstig åndedrett) Termometre til medisinsk bruk 9 Termometre, andre enn for medisinsk bruk Laser for medisinsk bruk 9 Laser, ikke for medisinsk bruk Analyseapparater for medisinsk bruk 9 Analyseapparater unntatt for medisinsk bruk Røntgenapparater for medisinsk bruk 9 Røntgenapparater, ikke for medisinsk bruk Verneutstyr mot røntgenstråler for medisinsk bruk Vannsenger og luftputer for medisinsk bruk 9 Verneutstyr mot røntgenstråler, ikke for medisinsk bruk 20 Vannsenger og luftputer, ikke for medisinsk bruk Ortopediske sko 25 Sko Strømper mot åreknuter, elastiske støttestrømper 25 Strømper KLASSE 11 Vannrørinstallasjoner, rør (deler av sanitærinstallasjoner) 6 Metallrør og slanger, rørforbindelser av metall Tørkeapparater, -tromler og skap 7 Tøysentrifuger, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner Pasteuriseringsapparater 7 Meierimaskiner

10 Dispensermaskiner for drikke 7 Myntopererte drikkedispensere Hårtørrer 8 Håndapparater for hårkrølling, rettetang, krøllbørste Lamper for belysning 9 Armatur (elektrisitet) Vannrørinstallasjoner, rør, deler av sanitærinstallasjoner Vannrørinstallasjoner, rør, deler av sanitærinstallasjoner 17 Bøyelige rør, rørforbindelser, (ikke av metall) 19 Stive rør (ikke av metall) for bygningsog anleggsformål Vaskeservanter 20 Skap for vaskeservanter Elektriske vannkjeler, kaffekjeler 21 Ikke-elektriske vannkjeler, kaffekjeler KLASSE 12 Sykkelbjeller 6 Bjeller Bremsebånd, bremseklosser og bremsesko for kjøretøy Kløtsjanordninger, koblinger, gir (drivverk) og motorer for landkjøretøy 7 Bremsebånd, bremseklosser og bremsesko ikke for kjøretøy 7 Kløtsjanordninger, koblinger, gir (drivverk) og motorer, ikke for landkjøretøy Deler og tilbehør for motorkjøretøy 9 Bilbatterier Tyverialarmer for kjøretøy 9 Tyverialarmer Retningsvisere og ryggesignaler 9 Apparater og instrumenter til signalering, blinklys (lyssignal) Slitebanebånd for dekk 17 Gummimaterialer for regummiering av dekk Overtrekk formet for kjøretøy 22 Presenninger Sykler 28 Stasjonære treningssykler, sparkesykler, sportsartikler Sleder (kjøretøy), kjelker (kjøretøy) 28 Sleder (sportsartikler), kjelker (leketøy) Kjøretøy 37 Reparasjon av kjøretøy KLASSE 13 Sikteinnretninger for skytevåpen 9 Kikkertsikter, optiske apparater for skytevåpen KLASSE 14 Klokkeradio 9 Klokkeradio Mansjettknapper 25 Skjorter Slipsnål 25 Slips

11 KLASSE 15 Musikkinstrumenter 9 Lydforsterkere og høyttalere KLASSE 16 Klebemidler 1 Klebemidler Blekk 2 Toner, tonerkassetter Malepensler, -koster, -ruller 2 Maling Papirprodukter for personlig hygiene / pleie 3 Sminkefjerningsprodukter (impregnerte servietter) Servietter for avsminking 3 Sminkefjerningsprodukter (impregnerte servietter) Papir og plastfilm (folie) for innpakning og emballasje 6 Aluminiumsfolier for innpakning og emballasje Trykkerityper, klisjeer 7 Matriser (trykkeri) Papirkniver, papirskjærere (kontorrekvisita) 8 Kniver, skjæreverktøy Malepensler, -koster, -ruller 8 Spatler (redskap) Hulleapparater (kontorrekvisita) 8 Hulleapparater (redskap) Publikasjoner 9 Elektroniske publikasjoner Bøker, trykksaker til undervisning, undervisningsmateriell 9 Elektroniske publikasjoner, software, cd-rom til undervisning, elektronisk undervisningsmateriell Duplikatorer 9 Fotokopieringsapparater og maskiner Passere for tegning 9 Passere (måleinstrument) Plastfolie for emballasje 17 Plastfolie, ikke for emballasje Arkivmapper, -permer og -bokser (kontorrekvisita) 20 Arkivskap Kasser og esker av papir og papp 20 Emballasjebeholdere av plast Potteskjulere 21 Potteskjulere Håndklær, duker, og servietter av papir 24 Håndklær, duker og servietter av tekstil Tidsskrifter, bøker og aviser 41 Utgivelse av tidsskrifter, bøker og aviser Bøker, trykksaker til undervisning, undervisningsmateriell 41 Undervisning KLASSE 17

12 Gummi, plast som halvfabrikata 1 Ubearbeidet plast, syntetisk harpiks Isolerende maling, fernisser og lakker 2 Maling, fernisser og lakker Bøyelige slanger og rør, ikke av metall, rørforbindelser, ikke av metall 6 Metallslanger, metallrør, rørforbindelser av metall Metallfolier for isolering 6 Metallplater (blikk) Bøyelige rør, rørforbindelser (ikke av metall) Gummimaterialer for regummiering av dekk 11 Vannrørinstallasjoner, rør (deler av sanitærinstallasjoner) 12 Slitebanebånd for dekk Plastfolier, ikke for emballasje 16 Plastfolier for emballasje Bøyelige slanger og rør, ikke av metall, rørforbindelser, ikke av metall 19 Stive slanger og rør, ikke av metall Plast som halvfabrikata 19 Bygningsmaterialer av plast Isolasjonsmaterialer 19 Bygningsmaterialer Glassvatt for isolasjon 21 Glassvatt ikke for isolasjon Polstringsmaterialer av gummi eller plast 22 Polstringsmaterialer, ikke av gummi eller plast Karbonfiber, ikke for tekstile formål 22 Karbonfiber for tekstile formål KLASSE 18 Vesker 9 Vesker Klesposer, skoposer 25 Klær, sko Vesker, lommebøker (tilbehør til antrekk) 25 Klær, sko, hodeplagg Sportsbager 28 Golfbager, bager tilpasset sportsartikler KLASSE 19 Sement, sementmørtel 1 Konserveringsmidler for murverk, murstein, sement, betong og teglstein Tjære 2 Maling Persienner 6 Persienner Stive slanger og rør, ikke av metall 6 Metallslanger, metallrør, rørforbindelser av metall Bygningsmaterialer og transportable bygninger, ikke av metall 6 Bygningsmaterialer og transportable bygninger av metall Gravmonumenter, ikke av metall 6 Gravmonumenter av metall Stive rør (ikke av metall) for bygningsog anleggsformål 11 Vannrørinstallasjoner, rør, deler av sanitærinstallasjoner

13 Stive slanger og rør, ikke av metall 17 Bøyelige slanger og rør, ikke av metall, rørforbindelser, ikke av metall Bygningsmaterialer av plast 17 Plast som halvfabrikata Bygningsmaterialer 17 Isolasjonsmaterialer Persienner 20 Persienner Bygningsglass 21 Ubearbeidet eller halv bearbeidet glass (ikke glass til bygningsbruk) Persienner 22 Markiser Persienner 24 Gardiner Parkettgulv, flisegulv, ikke av metall 27 Gulvbelegg Bygningsmaterialer, bygningskonstruksjoner, ikke av metall, prefabrikkerte hus 37 Byggevirksomhet KLASSE 20 Beholdere, kasser og containere, ikke av metall 6 Beholdere, kasser og containere av metall Arkivskap 6 Sikkerhetskap og skrin Låser og beslagvarer, ikke av metall 6 Låser og beslagvarer av metall Skruer, plugger, klemmer og festeanordninger, ikke av metall 6 Isenkramvarer Stiger av tre 6 Stiger av metall Persienner 6 Persienner Låser 9 Låser, elektriske Vannsenger og luftputer, ikke for medisinsk bruk 10 Vannsenger luftputer for medisinsk bruk Skap for vaskeservanter 11 Vaskeservanter Arkivskap 16 Arkivmapper, -permer, -bokser (kontorrekvisita) Emballasjebeholdere av plast 16 Kasser og esker av papir og papp Persienner 19 Persienner Persienner 22 Markiser Puter og madrasser 24 Dyner, sengetepper, laken, putevar og dynetrekk Persienner 24 Gardiner Gardinstenger, gardinskinner, gardinkroker, gardinringer 24 Gardiner

14 KLASSE 21 Rengjøringsredskaper, børster, svamper og kluter 3 Rengjørings-, pusse- og poleringsmidler Tannbørster, tanntråd, tannstikkere 3 Tannkrem, tannpasta Kosmetikkredskaper 3 Kosmetikk Beholdere til husholdnings- og kjøkkenbruk Husholdnings- og kjøkkenredskaper, fruktpresser, håndkverner for husbruk Polerings-, støvfjernings- og rengjøringsapparater og -redskaper, ikke-elektriske 6 Beholdere av metall 7 Kjøkkenmaskiner, fruktpresser, kverner for husbruk 7 Polerings-, støvfjernings- og rengjøringsapparater og -maskiner, elektriske Barberkoster 8 Barberhøvler Kjøkkenredskaper, ikke av edelmetall 8 Spisebestikk, skjære- og kutteredskaper for husholdningsbruk Serviser 8 Spisebestikk Ikke-elektriske vannkjeler, kaffekjeler 11 Elektriske vannkjeler, kaffekjeler Potteskjulere 16 Potteskjulere Glassvatt, ikke for isolasjon 17 Glassvatt for isolasjon Ubearbeidet eller halvbearbeidet glass (ikke glass til bygningsbruk) 19 Bygningsglass Glassfiber, ikke for tekstile formål 22 Glassfiber for tekstile formål Potteskjulere 24 Potteskjulere KLASSE 22 Trosser og tau, ikke av metall 6 Trosser og vaier av metall Markiser 6 Persienner Presenninger 12 Overtrekk formet for kjøretøyer Polstringsmaterialer, ikke av gummi eller plast 17 Polstringsmaterialer av gummi eller plast Karbonfiber for tekstile formål 17 Karbonfiber ikke for tekstile formål Markiser 19 Persienner Markiser 20 Persienner Glassfiber for tekstile formål 21 Glassfiber ikke for tekstile formål Markiser 24 Gardiner Fiskegarn og -nett 28 Fiskesnører, fiskeredskaper KLASSE 23

15 Garn og tråd for tekstile formål 24 Tekstilstoffer Tråd 26 Nål KLASSE 24 Gardiner 6 Persienner Håndklær, duker og servietter av tekstil 16 Håndklær, duker og servietter av papir Gardiner 19 Persienner Dyner, sengetepper, laken, putevar og dynetrekk 20 Puter og madrasser Gardiner 20 Persienner Gardiner 20 Gardinstenger, gardinskinner, gardinkroker, gardinringer Potteskjulere 21 Potteskjulere Gardiner 22 Markiser Tekstilstoffer 23 Garn og tråd for tekstile formål Håndklær for baderom 25 Badekåper Frottématter 27 Badematter Baderomstekstiler 27 Badematter Veggtapeter av tekstil 27 Veggtapeter, ikke av tekstil KLASSE 25 Klær, hansker, sko 9 Beskyttelsesklær og sko Sko 10 Ortopediske sko Strømper 10 Strømper mot åreknuter, elastiske støttestrømper Skjorter 14 Mansjettknapper Slips 14 Slipsnål Klær, sko 18 Skoposer, klesposer Klær, sko, hodeplagg 18 Vesker, lommebøker (tilbehør til antrekk) Badekåper 24 Håndklær for baderom Belter, sko 26 Beltespenner, skolisser Skistøvler 28 Skibindinger, sportsartikler KLASSE 26 Hårfargingslue 3 Hårfargestoffer

16 Hårkrøllingspapir 3 Preparater for hårkrølling Nål 23 Tråd Beltespenner, skolisser 25 Belter, sko KLASSE 27 Gulvbelegg 19 Parkettgulv, flisegulv, ikke av metall Badematter 24 Frottématter Badematter 24 Baderomstekstiler Veggtapeter, ikke av tekstil 24 Veggtapeter av tekstil Gymnastikkmatter 28 Sportsapparater, sportsutstyr, gymnastikk- og sportsartikler KLASSE 28 Beskyttelsesanordninger, sportsartikler 9 Beskyttelseshjelmer for sport Elektroniske spill, spilleapparater 9 Spillsoftware Stasjonære treningssykler, sparkesykler 12 Sykler Sleder (sportsartikler), kjelker (leketøy) 12 Sleder (kjøretøy), kjelker (kjøretøy) Golfbager, bager tilpasset sportsartikler 18 Sportsbager Fiskesnører, fiskeredskaper 22 Fiskegarn og nett Skibindinger, sportsartikler 25 Skistøvler Sportsapparater, sportsutstyr, gymnastikk- og sportsartikler 27 Gymnastikkmatter KLASSE 29 Spiselige oljer 30 Dressinger, marinader, dipp Spiselige oljer 30 Eddik Drikker hovedsakelig av melk 30 Sjokolade- og kakaodrikker Ferdigretter av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt og grønnsaker 30 Ferdigretter av mel, korn og ris Meieriprodukter 30 Puddinger Melk, fløte, yoghurt 30 Spiseis Supper 30 Sauser, dressinger Fisk, ikke levende 31 Levende fisk Foredlet frukt og grønnsaker 31 Friske frukter og grønnsaker Foredlet frukt 32 Fruktsaft, fruktjuice

17 KLASSE 30 Sukker, naturlige søtningsmidler 1 Kunstige søtningsmidler Salt 1 Salt Sukkertøy, lakris, pastiller, tyggegummi 5 Pastiller, lakris og tyggegummi for farmasøytisk bruk Næringsmidler av mel og korn 5 Spedbarnsmat Te, urtete 5 Urtete for medisinsk bruk Sjokolade- og kakaodrikker 29 Drikker hovedsakelig av melk Ferdigretter av mel, korn og ris. 29 Ferdigretter av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt og grønnsaker Puddinger 29 Meieriprodukter Spiseis 29 Melk, fløte, yoghurt Sauser, dressinger 29 Supper Dressinger, marinader, dipp 29 Spiselige oljer Eddik 29 Spiselige oljer Næringsmidler av korn 31 Ubearbeidet korn Kaffe 43 kaffebar, café Baker- og konditorvarer 43 Bakerivirksomhet Spiseis 43 Servering av spiseis KLASSE 31 Levende fisk 29 Fisk, ikke levende Friske frukter og grønnsaker 29 Foredlet frukt og grønnsaker Ubearbeidet korn 30 Næringsmidler av korn KLASSE 32 Fruktsaft, fruktjuice 29 Foredlet frukt Øl 33 Alkoholholdige drikker Ikke-alkoholholdige drikker og avalkoholiserte drikker 33 Alkoholholdige drikker Øl 40 Brygging av øl Fruktdrikker, fruktjuice 43 Servering av fruktbaserte drikker KLASSE 33 Alkoholholdige drikker 32 Øl

18 Alkoholholdige drikker 32 Ikke-alkoholholdige drikker og avalkoholiserte drikker KLASSE 35 Økonomisk planlegging og beregning 36 Finansrådgivning Utarbeiding av skatteberegning 36 Veiledning og konsulentbistand i skattespørsmål Organisering av reklame- og handelsutstillinger 41 Organisering av utstillinger for kulturelle og udannelsesformål Arbeidsformidling 41 Yrkesveiledning Formidling av abonnementer 41 Utgivelse av aviser og tidsskrifter Produksjon av reklamefilm 41 Filmproduksjon KLASSE 36 Finansrådgivning 35 Økonomisk planlegging og beregning Veiledning og konsulentbistand i skattespørsmål 35 Utarbeiding av skatteberegning Meglervirksomhet 39 Skipsmeglervirksomhet KLASSE 37 Malevirksomhet 2 Maling Brønnboring 4 Oljer, petroleum Byggevirksomhet 6 Bygningsmaterialer, bygningskonstruksjoner av metall, prefabrikkerte hus Reparasjon av kjøretøy 12 Kjøretøy Byggevirksomhet 19 Bygningsmaterialer, bygningskonstruksjoner, ikke av metall, prefabrikkerte hus Assistanse ved kjøretøyuhell (reparasjon) 39 Assistanse ved kjøretøyuhell (sleping) Brønnboring 40 Oljeraffinering Brønnboring 42 Oljeleting Byggevirksomhet (unntatt rådgivning og planlegging) Skadedyrbekjempelse, andre enn for landbruket 42 Arkitektvirksomhet, rådgivning og planlegging vedrørende bygging 44 Skadedyrbekjempelse for landbruk

19 KLASSE 38 Telekommunikasjonsvirksomhet 9 Apparater for opptak, overføring, og gjengivelse av lyd og bilder Telekommunikasjonstjenester; utleie og leasing av telekommunikasjonsapparater; drift av telekommunikasjonsapparater; drift av telekommunikasjonssystemer; tilbydelse av telekommunikasjonsutstyr og fasiliteter 9 Datamaskiner Radio- og fjernsynssendinger 41 Produksjon av radio- og fjernsynssendinger Datatjenester 42 Datatjenester KLASSE 39 Skipsmeglervirksomhet 36 Meglervirksomhet Assistanse ved kjøretøyuhell (sleping) 37 Assistanse ved kjøretøyuhell (reparasjon) Distribusjon av elektrisk kraft 40 Produksjon av elektrisk kraft Utleie av dykkerdrakter 41 Utleie av dykkerutstyr Organisering av reiser, reisereservering 43 Hotell- og pensjonatreservering Verditransport 45 Vaktselskaper KLASSE 40 Oljeraffinering 4 Oljer, petroleum Brygging av øl 32 Øl Oljeraffinering 37 Brønnboring Fremkalling og kopiering av filmer og fotografier 41 Fotografering, film- og innregistrering på videobånd Oljeraffinering 42 Oljeleting Felling og behandling av tømmer 44 Skogbrukstjenester KLASSE 41 Utgivelse av elektroniske publikasjoner 9 Elektroniske publikasjoner Undervisning 9 Elektroniske publikasjoner, software, cd-rom til undervisning, elektronisk undervisningsmateriell Utgivelse av tidskrifter, bøker og aviser 16 Tidsskrifter, bøker og aviser

20 Undervisning 16 Bøker, trykksaker til undervisning, undervisningsmateriell Utgivelse av aviser og tidskrifter 35 Formidling av abonnementer Organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål 35 Organisering av reklame- og handelsutstillinger Yrkesveiledning 35 Arbeidsformidling Produksjon av radio- og fjernsynssendinger 38 Radio- og fjernsynssendinger Utleie av dykkerutstyr 39 Utleie av dykkerdrakter Fotografering, film- og innregistrering på videobånd 40 Fremkalling og kopiering av filmer og fotografier Filmproduksjon 41 Produksjon av reklamefilm Ferieleirtjenester (utdannelse) 43 Ferieleirtjenester (innlosjering) Dressur av dyr 43 Dyrepensjonater Nattklubbvirksomhet 43 Bartjenester Dressur av dyr 44 Oppdrett av dyr, dyrestell Helseklubber for fysisk trening 44 Fysioterapitjenester KLASSE 42 Oljeleting 4 Oljer, petroleum Dataprogrammering 9 Innregistrerte dataprogrammer SaaS (Software as a Service) 9 Software Teknologiske tjenester, design, utvikling og utleie av software Teknologiske tjenester, design, utvikling og utleie av hardware 9 Software 9 Hardware Datatjenester 35 Datatjenester Arkitektvirksomhet, rådgivning og planlegging vedrørende bygging 37 Byggevirksomhet (unntatt rådgivning og planlegging) Oljeleting 37 Brønnboring Oljeleting 40 Oljeraffinering Vitenskapelig forskning for medisinske formål 44 Medisinske tjenester KLASSE 43 Bakerivirksomhet 30 Baker- og konditorvarer Kaffebar, café 30 Kaffe Servering av spiseis 30 Spiseis

21 Servering av fruktbaserte drikker 32 Fruktdrikker, fruktjuice Hotell- og pensjonatreservering 39 Organisering av reiser, reisereservering Ferieleirtjenester (innlosjering) 41 Ferieleirtjenester (utdannelse) Bartjenester 41 Nattklubbvirksomhet Dyrepensjonater 41 Dressur av dyr Hoteller, moteller 44 Hospits, herberger Dyrepensjonater 44 Oppdrett av dyr, dyrestell Aldershjem 44 Hvile- og rekonvalesenshjem KLASSE 44 Skjønnhets- og frisørsalonger 3 Kosmetikk, parfymevarer, hårpleiemidler Farmasøytiske tjenester, apotekertjenester 5 Farmasøytiske preparater Skadedyrbekjempelse for landbruk 37 Skadedyrbekjempelse, andre enn for landbruket Skogbrukstjenester 40 Felling og behandling av tømmer Oppdrett av dyr, dyrestell 41 Dressur av dyr Fysioterapitjenester 41 Helseklubber for fysisk trening Medisinske tjenester 42 Vitenskapelig forskning for medisinske formål Oppdrett av dyr, dyrestell 43 Dyrepensjonater Hvile- og rekonvalesenshjem 43 Aldershjem Hospits, herberger 43 Hoteller, moteller Medisinske tjenester 44 Hjemmehjelpstjenester KLASSE 45 Vaktselskaper 39 Verditransport Hjemmehjelpstjenester 44 Medisinske tjenester

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider»

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider» 1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960 Steviolglykosider» 2) I del E innsettes følgende oppføringer for E 960 i riktig numorden i de relevante næringsmiddelkategoriene:

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

FOR 2001-12-17 nr 1487: Forskrift om nærmere bestemmelser om klassifikasjon av varer og tjenester ved registrering av varemerker.

FOR 2001-12-17 nr 1487: Forskrift om nærmere bestemmelser om klassifikasjon av varer og tjenester ved registrering av varemerker. FOR 2001-12-17 nr 1487: Forskrift om nærmere bestemmelser om klassifikasjon av varer og tjenester ved registrering av varemerker. DATO: FOR-2001-12-17-1487 OPPHEVET Base: ROF DEPARTEMENT: JD (Justis- og

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Påbudt merking av matvarer

Påbudt merking av matvarer Påbudt merking av matvarer Alle ferdigpakkede matvarer skal være merket. Det gjelder også noen produkter som ikke er ferdigpakket. Merkingen skal inneholde visse opplysninger som er nærmere angitt i «Merkeforskriften».

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

FRAKSJONER / SORTERING

FRAKSJONER / SORTERING BLANDET AVFALL I en container med blandet avfall du kaste: Bygningsmaterialer som rent treverk, isolasjon, fliser Jern og metaller Gamle tekstiler som klær, tepper, sengetøy, gardiner Plast Papp/papir

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. f) Følgende oppføringer for E 104, E 110 og E 124 innsettes i riktig nummerorden i næringsmiddelkategoriene nedenfor: Kategorinummer E-nummer Navn «01.4 Gjærede melkeprodukter tilsatt aroma, herunder varmebehandlede

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No

NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council with

Detaljer

FORSIDE... 1 FORORD... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 7 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 10 LEVERANDØROVERSIKT... 13 BRANSJEBESKRIVELSE...

FORSIDE... 1 FORORD... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 7 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 10 LEVERANDØROVERSIKT... 13 BRANSJEBESKRIVELSE... INNHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE... 1 FORORD... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 7 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 10 LEVERANDØROVERSIKT... 13 BRANSJEBESKRIVELSE... 15 BRANSJEINNDELING... 15 Endring i antall kioskenheter

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

MaxiFlex Ultimate TM. prorange TM. MaxiFlex Ultimate

MaxiFlex Ultimate TM. prorange TM. MaxiFlex Ultimate Ultimate TM MaxiFlex Ultimate MaxiFlex Ultimate er konstruert og utviklet som en pustende hanske og er blitt standarden for presisjonshåndteringshansker i tørre omgivelser. MaxiFlex Ultimate er tilgjengelig

Detaljer

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC 220-240V 50/60Hz 500W 7 2 3 1 6 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Hastighetsvelger 2. Motorhus 3. Låseknapp 4. Stativ

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Grefsen hageavfallsmottak

Grefsen hageavfallsmottak Grefsen hageavfallsmottak Grefsen hageavfallsmottak Du som betaler renovasjonsgebyr i Oslo, kan levere inntil 2,5 m 3 av: Hageavfall, kvist inn til 15 cm i diameter Løv og gress Naturstein, sand og grus

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 7 Vi regner med ulike mål

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 7 Vi regner med ulike mål 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 7 Vi regner med ulike mål Innhold Del 7, Vi regner med ulike mål Kilo og gram 1 Liter og desiliter 10 Kvadratmeter 18 Tips til gruppeoppgaver

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

KAPITTEL 37 VARER TIL FOTOGRAFISK ELLER KINEMATOGRAFISK BRUK

KAPITTEL 37 VARER TIL FOTOGRAFISK ELLER KINEMATOGRAFISK BRUK KAPITTEL 37 VARER TIL FOTOGRAFISK ELLER KINEMATOGRAFISK BRUK Alminnelige bestemmelser De fotografiske plater, film, papir, papp og tekstilstoff som hører under kapittel 37, er forsynt med ett eller flere

Detaljer

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke!

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke! BIOAVFALL Dette er bioavfall: kaffefilter matrester planterester, som for eksempel små mengder gress, løv og blomster servietter småbein teposer tørkepapir vått papir Dette er ikke bioavfall: aske (restavfall)

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

OM TRADESOLUTION AS... 2 FORORD... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 4 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 7 LEVERANDØROVERSIKT... 10 BRANSJEBESKRIVELSE...

OM TRADESOLUTION AS... 2 FORORD... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 4 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 7 LEVERANDØROVERSIKT... 10 BRANSJEBESKRIVELSE... INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold OM TRADESOLUTION AS... 2 HORECA RAPPORTEN... 2 FORORD... 3 STRUKTURENDRINGER OG TILPASNING... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 4 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 7 LEVERANDØROVERSIKT...

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Ønsker du tilgang? Vi kan gi deg tilgang til ditt varebestillingsskjema umiddelbart, men vi trenger et par opplysninger fra deg:

Ønsker du tilgang? Vi kan gi deg tilgang til ditt varebestillingsskjema umiddelbart, men vi trenger et par opplysninger fra deg: Oslo, juli 2008 Varebestilling på Luth Gruppens hjemmesider Kjære kunde! Luth Gruppen ønsker at du som kunde skal få mest mulig relevant og nyttig informasjon via våre hjemmesider. Du vil nå kunne lese

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet

Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 18. februar 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Mat gir kroppen næringsstoffer Næringsstoffene gir kroppen energi Energi gir kroppen drivstoff Trening er muskelarbeid som øker behovet for drivstoff

Mat gir kroppen næringsstoffer Næringsstoffene gir kroppen energi Energi gir kroppen drivstoff Trening er muskelarbeid som øker behovet for drivstoff Idrettsernæring Mat gir kroppen næringsstoffer Næringsstoffene gir kroppen energi Energi gir kroppen drivstoff Trening er muskelarbeid som øker behovet for drivstoff Trening øker behovet for mat og næringsstoffer

Detaljer

Et verktøy for sunnere valg. Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet

Et verktøy for sunnere valg. Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet Et verktøy for sunnere valg Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet Nøkkelhullet enklere å velge sunt Disposisjon Bakgrunn Utkast til forskrift om frivillig merking av matvarer med Nøkkelhullet Status i

Detaljer

1 INGEN HEMMELIGHETER

1 INGEN HEMMELIGHETER INGEN HEMMELIGHETER 1 2 3 PRODUKTER Økologisk produkter med Ø-merket er basert på naturens kretsløp. Frukt og grønt får tid til å vokse og utvikle naturlig smak og næringsinnhold, uten syntetiske sprøytemidler

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

FRISKE TENNER FÅR DU VED Å

FRISKE TENNER FÅR DU VED Å FRISKE TENNER! FRISKE TENNER FÅR DU VED Å spise sunn mat til faste måltider godt for kropp og tenner drikke vann når du er tørst, mellom måltidene og om natten pusse tenner morgen og kveld med fluortannkrem

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV 18 Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter kakao (herunder kakaobønner) i alle former, kakaosmør, -fett og -olje og næringsmidler som inneholder kakao (uansett

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Råsaftpresser. Elektrisk juicepresser, sort. Brødrister. Sandwichgrill. Mikser, sort. Stavmikser sett 46Q

Råsaftpresser. Elektrisk juicepresser, sort. Brødrister. Sandwichgrill. Mikser, sort. Stavmikser sett 46Q 37611 81110 Elektrisk juicepresser, sort Art.nr: 81109 46Q Elektrisk juicepresser i matt sort stål. Mål: Ø 21cm H 23cm. 349,00 Råsaftpresser Art.nr: 81115 46Q Råsaft presser for frukt, grønnsaker mm, perfekt

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

3. Nøkkelhullets utforming Nøkkelhullets grafiske utforming fremgår av vedlegg 1. Symbolet skal etterfølges av merket.

3. Nøkkelhullets utforming Nøkkelhullets grafiske utforming fremgår av vedlegg 1. Symbolet skal etterfølges av merket. Utkast til forskrift om endring i forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Hjemmel: Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 17. juni 2009 med hjemmel i lov 19. desember

Detaljer

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hva er prosessindustri? 2 Hva lager prosessindustrien? 3 ineralgjødsel Såpe Papir

Detaljer

Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel

Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel Status per 1. halvår 2010 https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/okologisk-landbruk/om-okologisk-landbruk#markedsovervaaking Rådgiver Elin Røsnes Økologisk

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Froth-Pak 600. Froth-Pak 600

Froth-Pak 600. Froth-Pak 600 Froth-Pak 600 Froth-Pak 600 Reparasjons kit (Komponent A +B) Polyuretan skum Ekspansjon 1 dm 3 gir 3 dm 3 Gir 1420 dm 3 skum Brannklasse B2 (DIN 4102/1) Side 1 av 5 Revisjon 01 revisjonsdato 18.05.200

Detaljer

Beis Ny flekk: Er beisen vannbasert, skyll med vann. Er beisen spritbasert, sug opp med sprit. Gammel flekk: Vanskelige å fjerne.

Beis Ny flekk: Er beisen vannbasert, skyll med vann. Er beisen spritbasert, sug opp med sprit. Gammel flekk: Vanskelige å fjerne. 1 FLEKKFJERNING Flekker på tekstiler lar seg som regel fjerne - spesielt hvis de tas raskt. Det er viktig å forsikre seg om at stoffet tåler behandlingen som anbefales her. Spesielt ull, silke, viskose

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NATUR- OG FRILUFTSBARNEHAGER

RETNINGSLINJER FOR NATUR- OG FRILUFTSBARNEHAGER RETNINGSLINJER FOR NATUR- OG FRILUFTSBARNEHAGER Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 1. desember 1995, har som formål å bidra til at miljøet i barnehager fremmer helse, trivsel,

Detaljer

KONTOR-, UNDERVISNINGS- REKVISITA OG FRITT SKOLEMATERIELL Staples 02272 31.07.2012 Inventum Bodø Kontorsenter, Bodø ( EFG

KONTOR-, UNDERVISNINGS- REKVISITA OG FRITT SKOLEMATERIELL Staples 02272 31.07.2012 Inventum Bodø Kontorsenter, Bodø ( EFG KONTORTEKNISKE PRODUKTER ARKIVSKAP/ BRANNSKAP INSTITUSJONS-MØBLER SKOLEMØBLER Pitney Bowes, Bodø 75507050 31.07.2012 Kinnarps Kontormøbler AS, Bodø (Helland/Kinnarps) 75503000 31.07.2012 Pitney Bowes 75507050

Detaljer

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen Sorteringsguide Slik kildesorterer du i Drammensregionen Finn dine hentedager Få varsel om dine hentedager rett på mobilen. Bestill SMS-varsling på www.rfd.no eller last ned appen «Hentedager». SMS Du

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Byggsektorens klimagassutslipp

Byggsektorens klimagassutslipp Notat Utarbeidet av: KanEnergi as, Hoffsveien 13, 0275 Oslo, tlf 22 06 57 50, kanenergi@kanenergi.no Utført av: Peter Bernhard og Per F. Jørgensen Dato: 21.12.2006, revidert 19.04.2007 Sammendrag: Basert

Detaljer

K A P I T T E L 4 5 KORK OG KORKVARER

K A P I T T E L 4 5 KORK OG KORKVARER K A P I T T E L 4 5 KORK OG KORKVARER Alminnelige bestemmelser Kork fremstilles nesten utelukkende fra den ytre barken av korkeika (Quercus suber) som vokser i Sør-Europa og i Nord-Afrika. Den første barken

Detaljer

Kosthold ved diabetes type 2. Anne Sætre Klinisk ernæringsfysiolog

Kosthold ved diabetes type 2. Anne Sætre Klinisk ernæringsfysiolog Kosthold ved diabetes type 2 Anne Sætre Klinisk ernæringsfysiolog Dagens agenda Kostråd ved diabetes type 2 Karbohydrater hva er det? Karbohydrater hvor finnes de? Hva påvirker blodsukkeret? Måltider og

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Lotto Begreper 1-3 år

Lotto Begreper 1-3 år Lotto Begreper 1-3 år Vare nr. 10001 Husdyr Klær Mat Leggetid Leker Kroppen Inneholder 6 spillebrett og 48 kort. Størrelse: Spillebrett 32,5 x 16 cm. Kort 6 x 6 cm. Lotto Begreper I 3-6 år Vare nr. 10002

Detaljer

Mengdene som er angitt i kostrådene tar utgangspunkt i matinntaket til en normalt, fysisk aktiv voksen. Rådene må derfor tilpasses den enkeltes behov

Mengdene som er angitt i kostrådene tar utgangspunkt i matinntaket til en normalt, fysisk aktiv voksen. Rådene må derfor tilpasses den enkeltes behov Helsedirektoratets kostråd bygger på rapporten «Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer» fra Nasjonalt råd for ernæring, 2011. Kostrådene er ment som veiledning og inspirasjon

Detaljer

K A P I T T E L 4 2 VARER AV LÆR; SALMAKERARBEIDER; REISEEFFEKTER, HÅNDVESKER OG LIKNENDE BEHOLDERE; VARER AV TARMER (UNNTATT AV WORMGUT)

K A P I T T E L 4 2 VARER AV LÆR; SALMAKERARBEIDER; REISEEFFEKTER, HÅNDVESKER OG LIKNENDE BEHOLDERE; VARER AV TARMER (UNNTATT AV WORMGUT) K A P I T T E L 4 2 VARER AV LÆR; SALMAKERARBEIDER; REISEEFFEKTER, HÅNDVESKER OG LIKNENDE BEHOLDERE; VARER AV TARMER (UNNTATT AV WORMGUT) Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter hovedsakelig varer

Detaljer

Navn: with Timon and Pumbaa:

Navn: with Timon and Pumbaa: Skjema for håndvask Timon og Pumbaa har lært at for å bli kvitt bakterier, må du vaske hendene med såpe og varmt vann i minst 20 sekunder. Vask hendene i det du tror er 20 sekunder. Få noen til ta tiden

Detaljer

Idrett & kosthold Hva kreves av en toppidrettsutøver? Stavanger Tennisklubb 14. april

Idrett & kosthold Hva kreves av en toppidrettsutøver? Stavanger Tennisklubb 14. april Idrett & kosthold Hva kreves av en toppidrettsutøver? Stavanger Tennisklubb 14. april Optimal ernæring for idrettsutøvere Inneholder tilstrekkelig med næringsstoff for opprettholdelse, vedlikehold og vekst

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1131/2011. av 11. november 2011

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1131/2011. av 11. november 2011 Nr. 54/715 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1131/2011 2016/EØS/54/21 av 11. november 2011 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til steviolglykosider

Detaljer

INTERNASJONAL KLASSIFIKASJON AV VARER OG TJENESTER

INTERNASJONAL KLASSIFIKASJON AV VARER OG TJENESTER INTERNASJONAL KLASSIFIKASJON AV VARER OG TJENESTER VED REGISTRERING AV VAREMERKER (NICE KLASSIFIKASJON) TIENDE UTGAVE Oppdatert 2015.01.01. LISTE OVER VARER OG TJENESTER ORDNET ALFABETISK Vareklasser:

Detaljer

Kostholdets betydning

Kostholdets betydning Caroline N. Bjerke Ernæringsfysiolog Kostholdets betydning Et optimalt kosthold med tilstrekkelig inntak av samtlige næringsstoffer, og samtidig riktig tidspunkt for måltider i forhold til trening og konkurranse

Detaljer

«Oslo kommunes erfaringer med innføring av NS-EN 1717. Hvilke krav stilles til nybygg og hva med eksisterende abonnenter?».

«Oslo kommunes erfaringer med innføring av NS-EN 1717. Hvilke krav stilles til nybygg og hva med eksisterende abonnenter?». «Oslo kommunes erfaringer med innføring av NS-EN 1717. Hvilke krav stilles til nybygg og hva med eksisterende abonnenter?». Pålegg fra Mattilsynet om kontroll med kritiske abonnenter Informasjonskampanjer

Detaljer

Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig.

Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig. S i d e 1 Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig. S i d e 2 AVFALL SAMEIET HOVINBEKKEN I De nedgravde avfallsbeholdere,

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

K A P I T T E L 4 6 VARER AV STRÅ, HALM, ESPARTO ELLER ANDRE FLETTEMATERIALER; KURVMAKERARBEIDER

K A P I T T E L 4 6 VARER AV STRÅ, HALM, ESPARTO ELLER ANDRE FLETTEMATERIALER; KURVMAKERARBEIDER K A P I T T E L 4 6 VARER AV STRÅ, HALM, ESPARTO ELLER ANDRE FLETTEMATERIALER; KURVMAKERARBEIDER Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter (foruten varer av luffa) halvfabrikater (posisjon 46.01)

Detaljer

AVGJØRELSE 25. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 25. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 25. oktober 2016 Sak 16/00024 Klager: Løvenskiold-Vækerø AS Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Straxbo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Trinn-for-trinn GUIDE. Gå ned i vekt med den maten du er skapt for å spise. Utarbeidet av Thomas Edvardsen, Kostholdsveileder TMS

Trinn-for-trinn GUIDE. Gå ned i vekt med den maten du er skapt for å spise. Utarbeidet av Thomas Edvardsen, Kostholdsveileder TMS Trinn-for-trinn GUIDE Gå ned i vekt med den maten du er skapt for å spise Utarbeidet av, BedreKosthold.no 2016 Om Vinteren 2010 gikk jeg ned 15 kg ved hjelp av et kosthold med mindre karbohydrater, og

Detaljer

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10. Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2013 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 023/12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt....1 2. Anløpsavgift...1

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22 31.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 22 31.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 22 31.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 88/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Denne miljøgjennomgangen er utarbeidet på en slik måte at de største barna i barnehagen kan delta. De skal kunne være med på å finne ut hva som foregår i barnehagen,

Detaljer

Nr. 26/294 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/115/EF. av 22. desember 2003

Nr. 26/294 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/115/EF. av 22. desember 2003 Nr. 26/294 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/115/EF 2007/EØS/26/31 av 22. desember 2003 om endring av direktiv 94/35/EF om søtstoffer til bruk i næringsmidler(*)

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Norske krav til mattrygghet

Norske krav til mattrygghet Norske krav til mattrygghet Oktober 2012 Dette dokumentet er organisert i samsvar med kapitlene i SerfSafe Nettkurs om mattrygghet. Det angir forskjellene mellom innholdet i kurset og kravene til mattrygghet

Detaljer