KRYSSGRANSKINGSLISTE Oppdatert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRYSSGRANSKINGSLISTE Oppdatert 2015.09.15"

Transkript

1 KRYSSGRANSKINGSLISTE Oppdatert Et varemerke har i utgangspunktet vern for de varene og tjenestene det er registrert for, så du må selv sørge for å registrere merket i de klassene du ønsker vern. Det er likevel slik at noen varer og tjenester vil være like selv om de går i forskjellige Nice-klasser, noe som gjør at to varemerker kan forveksles. Kryssgranskingslisten er ment å gi en pekepinn på hvilke varer og tjenester som normalt anses som likeartede, og brukes som et hjelpemiddel ved vurderingen av om to varemerker er forvekselbare. Kryssgranskingslisten viser i hvilke klasser du normalt finner varer og tjenester som er likeartet med varer og tjenester i andre klasser. Vær oppmerksom på at det kan være varer innen samme klasse som er likeartede, og at disse ikke står oppført i kryssgranskingslisten. Likeartethet kan det være dersom følgende kriterier er lignende eller de samme: 1. Art 2. Formål 3. Bruksmåte 4. Komplementære 5. I konkurranse eller er utbyttbare 6. Distribusjonskanal 7. Omsetningskrets 8. Vanlig med samme kommersielle opprinnelsen for varene/tjenestene Kryssgranskingslisten er ikke uttømmende og er kun ment som en veiledning. I en forvekselbarhetsvurdering vil alltid vare- og tjenestelikeartethet også vurderes opp mot hvor like varemerkene er, samt hvor særpregede de er. Vær oppmerksom på følgende: Tjenesten salg av varer i klasse 35 kan bli ansett å være likeartet med de konkrete varene som selges. Reparasjons- og utleietjenester kan bli ansett å være likeartet med varene som repareres/leies ut.

2 KRYSSKLASSENE 1: 2, 4, 5, 9, 16, 17, 19, 30 2: 1, 3, 4, 17, 19 3: 2, 4, 5, 8, 21, 26, 44 4: 1, 2, 3, 37, 40, 42 5: 1, 3, 10, 30, 44 6: 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 37 7: 8, 11, 12, 16, 21 8: 3, 7, 11, 16, 21 9: 1, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 28, 38, 41, 42 10: 5, 9, 20, 25 11: 6, 7, 9, 17, 19, 20, 21 12: 6, 7, 9, 17, 22, 28 13: 9 14: 9, 25 15: 9 16: 1, 6, 7, 8, 9, 17, 20, 21, 24, 41 17: 1, 2, 6, 11, 12, 16, 19, 21, 22 18: 9, 25, 28 19: 1, 2, 6, 11, 17, 21, 22, 24, 27, 37 20: 6, 9, 10, 11, 16, 19, 24 21: 3, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 19, 22, 24 22: 6, 12, 17, 19, 21, 28 23: 24, 26 24: 6, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27 25: 9, 10, 14, 18, 24, 26, 28 26: 3, 23, 25 27: 19, 24 28: 9, 12, 18, 22, 25 29: 30, 31, 32, 43 30: 1, 5, 29, 31, 43 31: 29, 30 32: 29, 33, 40, 43 33: 32 35: 36, 41 36: 35, 39 37: 4, 6, 19, 39, 40, 42, 44 38: 9, 41, 42 39: 36, 37, 40, 41, 43, 45 40: 4, 32, 37, 39, 41,42, 44 41: 9, 16, 35, 38, 39, 40, 43, 44 42: 4, 9, 37, 38, 40, 44 43: 29, 30, 32, 39, 41, 44 44: 3, 5, 37, 40, 41, 42, 43, 45 45: 39, 44

3 KLASSE 1 Ubearbeidet syntetisk harpiks 2 Ubearbeidet naturlig harpiks Konserveringsmidler for murverk, murstein, sement, betong og teglstein Konserveringsmidler for murverk, murstein, sement, betong og teglstein 2 Maling 4 Konserveringsoljer Alkoholer 4 Alkoholer som brennstoff Beskyttelsesgass for sveising 4 Gasser Kjemiske tilsetninger for drivstoffer 4 Ikke-kjemiske tilsetninger for drivstoffer Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, bladfellende midler, plantevekstregulerende midler Kjemiske produkter til vitenskapelig formål Preparater til diagnostikk, andre enn for medisinsk eller veterinært bruk Ueksponert film, lysfølsomt papir for fotografi 5 Preparater til utryddelse av ugress, skadedyr og insekter, herbicider, pesticider, algicider, biocider 5 Kjemiske produkter for legevitenskapelig bruk 5 Preparater til diagnostikk for medisinsk og veterinært bruk 9 Eksponert film, fotografiapparater Klebemidler 16 Klebemidler Ubearbeidet plast, syntetisk harpiks 17 Gummi, plast som halvfabrikata Konserveringsmidler for murverk, murstein, sement, betong og teglstein 19 Sement, sementmørtel Kunstige søtningsmidler 30 Sukker, naturlige søtningsmidler Salt 30 Salt KLASSE 2 Ubearbeidet naturlig harpiks 1 Ubearbeidet syntetisk harpiks Maling 1 Konserveringsmidler for murverk, murstein, sement, betong og teglstein Rustbeskyttelsesmidler 3 Rustfjerningsmidler Maling 3 Midler for fjerning av maling Maling 4 Konserveringsoljer Oljemalinger 4 Oljer for maling Toner, tonerkassetter 16 Blekk Maling 16 Malepensler, -koster, -ruller Maling, fernisser og lakker 17 Isolerende maling, fernisser og lakker Maling 19 Tjære

4 Maling 37 Malevirksomhet KLASSE 3 Midler for fjerning av maling 2 Maling Rustfjerningsmidler 2 Rustbeskyttelsesmidler Skopussemidler 4 Fett for sko Munnvann, ikke for medisinsk bruk 5 Munnvann for medisinske formål Kosmetiske preparater for hudpleie 5 Farmasøytiske preparater for hudpleie Hårpleiepreparater 5 Medisinske hårpleiepreparater Solbeskyttende midler (kosmetiske preparater soling av huden) 5 Solbeskyttende midler (salver mot solforbrenning) Våtservietter 5 Servietter impregnert med farmasøytisk lotion Deodoranter for personlig bruk, toalettprodukter mot transpirasjon 5 Legemidler mot transpirasjon Hygieniske preparater for toalettbruk 5 Hygieniske preparater for medisinsk bruk og for intimhygiene Vaselin for kosmetisk bruk 5 Vaselin for medisinsk bruk Desinfiserende såper 5 Desinfeksjonsmidler Rensemidler 5 Rensemidler Barberskum, barbersåpe, såpe 8 Barberhøvel Sminkefjerningsprodukter (impregnerte servietter) Sminkefjerningsprodukter (impregnerte servietter) 16 Papirprodukter for personlig hygiene / pleie 16 Servietter for avsminking Tannkrem, tannpasta, tannstikkere 21 Tannbørster, tanntråd Kosmetikk 21 Kosmetikkredskaper Rengjørings-, pusse- og poleringsmidler 21 Rengjøringsredskaper, børster, svamper og kluter Hårfargestoffer 26 Hårfargingslue Preparater for hårkrølling 26 Hårkrøllingspapir Kosmetikk, parfymevarer, hårpleiemidler 44 Skjønnhets- og frisørsalonger KLASSE 4 Alkoholer som brennstoff 1 Alkoholer Ikke-kjemiske tilsetninger for drivstoffer 1 Kjemiske tilsetninger for drivstoffer

5 Gasser 1 Beskyttelsesgass for sveising Konserveringsoljer 1 Konserveringsmidler for murverk, murstein, sement, betong, og teglstein Konserveringsoljer 2 Maling Oljer for maling 2 Maling Fett for sko 3 Skopussemidler Oljer, petroleum 37 Brønnboring Oljer, petroleum 40 Oljeraffinering Oljer, petroleum 42 Oljeleting KLASSE 5 Preparater til utryddelse av ugress, skadedyr og insekter, herbicider, pesticider, algicider, biocider Kjemiske produkter for legevitenskapelig bruk Preparater til diagnostikk for medisinsk og veterinært bruk 1 Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, bladfellende midler, plantevekstregulerende midler 1 Kjemiske produkter til vitenskapelig formål 1 Preparater til diagnostikk, andre enn for medisinsk etter veterinært bruk Rensemidler 3 Rensemidler Munnvann for medisinske formål 3 Munnvann, ikke for medisinsk bruk Farmasøytiske preparater for hudpleie 3 Kosmetiske preparater for hudpleie Medisinske hårpleiepreparater 3 Hårpleiepreparater Solbeskyttende midler (salver mot solforbrenning) Servietter impregnert med farmasøytisk lotion 3 Solbeskyttende midler (kosmetiske preparater for soling av huden) 3 Våtservietter Legemidler mot transpirasjon 3 Deodoranter for personlig bruk, toalettprodukter mot transpirasjon Hygieniske preparater for medisinsk bruk og for intimhygiene 3 Hygieniske preparater for toalettbruk Vaselin for medisinsk bruk 3 Vaselin for kosmetisk bruk Desinfeksjonsmidler 3 Desinfiserende såper Plaster, bandasjer til forbindinger 10 Støtte- og ortopediske bandasjer Kirurgiske implantater (levende vev) 10 Kunstige implantater (kirurgiske), kunstige lemmer, øyne, tenner og hud Pastiller, lakris og tyggegummi for farmasøytisk bruk 30 Sukkertøy, lakris, pastiller og tyggegummi Spedbarnsmat 30 Næringsmidler av mel og korn Urtete for medisinsk bruk 30 Te, urtete

6 Farmasøytiske preparater 44 Farmasøytiske tjenester, apotekertjenester KLASSE 6 Klokker, bjeller 9 Alarmklokker, ringeklokker (varslingsapparater) Låser 9 Låser, elektriske Stiger av metall 9 Brann-, redningsstiger Metallslanger, metallrør, rørforbindelser av metall 11 Vannrørinstallasjoner, rør (deler av sanitærinstallasjoner) Bjeller 12 Sykkelbjeller Aluminiumsfolier for innpakning og emballasje Metallslanger, metallrør, rørforbindelser av metall 16 Papir og plastfilm (folie) for innpakning og emballasje 17 Bøyelige slanger og rør, ikke av metall, rørforbindelser, ikke av metall Metallplater (blikk) 17 Metallfolie for isolering Persienner 19 Persienner Metallslanger, metallrør, rørforbindelser av metall 19 Stive slanger og rør, ikke av metall Bygningsmaterialer 19 Bygningsmaterialer Transportable bygninger av metall 19 Transportable bygninger, ikke av metall Gravmonumenter av metall 19 Gravmonumenter, ikke av metall Beholdere, kasser og containere av metall 20 Beholdere, kasser og containere ikke av metall Sikkerhetsskap og -skrin 20 Arkivskap Låser og beslagvarer av metall 20 Låser og beslagvarer, ikke av metall Isenkramvarer 20 Skruer, plugger, klemmer og festeanordninger, ikke av metall Stiger av metall 20 Stiger av tre Persienner 20 Persienner Beholdere av metall 21 Beholdere til husholdnings- og kjøkkenbruk Trosser og vaier av metall 22 Trosser og tau, ikke av metall Persienner 22 Markiser Persienner 24 Gardiner Bygningsmaterialer, bygningskonstruksjoner av metall prefabrikkerte hus 37 Byggevirksomhet

7 KLASSE 7 Mekanisk og elektrisk drevne verktøy og redskaper 8 Hånddrevne verktøy og redskaper Strykemaskiner 8 Strykejern, elektriske Myntopererte drikkedispensere 11 Dispensermaskiner for drikke Tøysentrifuger, oppvaskmaskiner vaskemaskiner 11 Tørkeapparater, -tromler og skap Meierimaskiner 11 Pasteuriseringsapparater Bremsebånd, bremseklosser og bremsesko, ikke for kjøretøy Kløtsjanordninger, koblinger, gir (drivverk) og motorer, ikke for landkjøretøy 12 Bremsebånd, bremseklosser og bremsesko for kjøretøy 12 Kløtsjanordninger, koblinger, gir(drivverk) og motorer for landkjøretøy Matriser (trykkeri) 16 Trykkerityper, klisjeer Kjøkkenmaskiner, fruktpresser, kverner for husbruk Polerings-, støvfjernings- og rengjøringsapparater og -maskiner, elektriske 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper, fruktpresser, håndkverner for husbruk 21 Polerings-, støvfjernings- og rengjøringsapparater og -redskaper, ikke-elektriske KLASSE 8 Barberhøvel 3 Barberskum, barbersåpe, såpe Strykejern, elektriske 7 Strykemaskiner Hånddrevne verktøy og redskaper 7 Mekanisk og elektrisk drevne verktøy og redskaper Håndapparater for hårkrølling, rettetang, krøllbørste 11 Hårtørrer Kniver, skjæreverktøy 16 Papirkniver og papirskjærere (kontorrekvisita) Spatler (redskap) 16 Malepensler, -ruller, og koster Hulleapparater (redskap) 16 Hulleapparater (kontorrekvisita) Barberhøvler 21 Barberkoster Spisebestikk, skjære- og kutteredskaper for husholdningsbruk 21 Kjøkkenredskaper, ikke av edelmetall Bestikk 21 Serviser KLASSE 9 Eksponert film, fotografiapparater 1 Ueksponert film, lysfølsomt papir for fotografi

8 Brann-, redningsstiger 6 Stiger av metall Låser, elektriske 6 Låser Alarmklokker, ringeklokker 6 Klokker, bjeller Termometre andre enn for medisinsk bruk 10 Termometre til medisinsk bruk Laser, ikke for medisinsk bruk 10 Laser for medisinsk bruk Analyseapparater, unntatt for medisinsk bruk Røntgenapparater, ikke for medisinsk bruk Verneutstyr mot røntgenstråler, ikke for medisinsk bruk Respirasjonsapparater (unntatt kunstig åndedrett) 10 Analyseapparater for medisinsk bruk 10 Røntgenapparater for medisinsk bruk 10 Verneutstyr mot røntgenstråler for medisinsk bruk 10 Respiratorer for kunstig ånderett Armatur (elektrisitet) 11 Lamper for belysning Bilbatterier 12 Deler og tilbehør for motorkjøretøy Tyverialarmer 12 Tyverialarmer for motorkjøretøy Apparater og instrumenter til signalering, blinklys (lyssignal) Kikkertsikter, optiske apparater for skytevåpen 12 Retningsvisere og ryggesignaler for motorkjøretøy 13 Sikteinnretninger for skytevåpen Klokkeradio 14 Klokkeradio Lydforsterkere og høyttalere 15 Musikkinstrumenter Fotokopieringsapparater og maskiner 16 Duplikatorer Elektroniske publikasjoner 16 Publikasjoner Elektroniske publikasjoner, software, cd-rom til undervisning, elektronisk undervisningsmateriell 16 Bøker, trykksaker til undervisning, undervisningsmateriell Passere (måleinstrument) 16 Passere for tegning Vesker 18 Vesker Låser, elektriske 20 Låser Beskyttelsesklær og sko 25 Klær, hansker, sko Beskyttelseshjelmer for sport 28 Beskyttelsesanordninger, sportsartikler Spillsoftware 28 Elektroniske spill, spilleapparater Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder 38 Telekommunikasjonsvirksomhet Datamaskiner 38 Telekommunikasjonstjenester; utleie og leasing av telekommunikasjonsapparater; drift av telekommunikasjonsapparater; drift av

9 telekommunikasjonssystemer; tilbydelse av telekommunikasjonsutstyr og fasiliteter Elektroniske publikasjoner 41 Utgivelse av elektroniske publikasjoner Elektroniske publikasjoner, software, cd-rom til undervisning, elektronisk undervisningsmateriell 41 Undervisning Innregistrerte dataprogrammer 42 Dataprogrammering Software 42 SaaS (Software as a Service) Software 42 Teknologiske tjenester, design, utvikling og utleie av software Hardware 42 Teknologiske tjenester, design, utvikling og utleie av hardware KLASSE 10 Støtte- og ortopediske bandasjer 5 Plaster, bandasjer til forbindinger Kunstige implantater (kirurgiske), kunstige lemmer, øyne, tenner og hud 5 Kirurgiske implantater (levende vev) Respiratorer for kunstig åndedrett 9 Respirasjonsapparater (unntatt for kunstig åndedrett) Termometre til medisinsk bruk 9 Termometre, andre enn for medisinsk bruk Laser for medisinsk bruk 9 Laser, ikke for medisinsk bruk Analyseapparater for medisinsk bruk 9 Analyseapparater unntatt for medisinsk bruk Røntgenapparater for medisinsk bruk 9 Røntgenapparater, ikke for medisinsk bruk Verneutstyr mot røntgenstråler for medisinsk bruk Vannsenger og luftputer for medisinsk bruk 9 Verneutstyr mot røntgenstråler, ikke for medisinsk bruk 20 Vannsenger og luftputer, ikke for medisinsk bruk Ortopediske sko 25 Sko Strømper mot åreknuter, elastiske støttestrømper 25 Strømper KLASSE 11 Vannrørinstallasjoner, rør (deler av sanitærinstallasjoner) 6 Metallrør og slanger, rørforbindelser av metall Tørkeapparater, -tromler og skap 7 Tøysentrifuger, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner Pasteuriseringsapparater 7 Meierimaskiner

10 Dispensermaskiner for drikke 7 Myntopererte drikkedispensere Hårtørrer 8 Håndapparater for hårkrølling, rettetang, krøllbørste Lamper for belysning 9 Armatur (elektrisitet) Vannrørinstallasjoner, rør, deler av sanitærinstallasjoner Vannrørinstallasjoner, rør, deler av sanitærinstallasjoner 17 Bøyelige rør, rørforbindelser, (ikke av metall) 19 Stive rør (ikke av metall) for bygningsog anleggsformål Vaskeservanter 20 Skap for vaskeservanter Elektriske vannkjeler, kaffekjeler 21 Ikke-elektriske vannkjeler, kaffekjeler KLASSE 12 Sykkelbjeller 6 Bjeller Bremsebånd, bremseklosser og bremsesko for kjøretøy Kløtsjanordninger, koblinger, gir (drivverk) og motorer for landkjøretøy 7 Bremsebånd, bremseklosser og bremsesko ikke for kjøretøy 7 Kløtsjanordninger, koblinger, gir (drivverk) og motorer, ikke for landkjøretøy Deler og tilbehør for motorkjøretøy 9 Bilbatterier Tyverialarmer for kjøretøy 9 Tyverialarmer Retningsvisere og ryggesignaler 9 Apparater og instrumenter til signalering, blinklys (lyssignal) Slitebanebånd for dekk 17 Gummimaterialer for regummiering av dekk Overtrekk formet for kjøretøy 22 Presenninger Sykler 28 Stasjonære treningssykler, sparkesykler, sportsartikler Sleder (kjøretøy), kjelker (kjøretøy) 28 Sleder (sportsartikler), kjelker (leketøy) Kjøretøy 37 Reparasjon av kjøretøy KLASSE 13 Sikteinnretninger for skytevåpen 9 Kikkertsikter, optiske apparater for skytevåpen KLASSE 14 Klokkeradio 9 Klokkeradio Mansjettknapper 25 Skjorter Slipsnål 25 Slips

11 KLASSE 15 Musikkinstrumenter 9 Lydforsterkere og høyttalere KLASSE 16 Klebemidler 1 Klebemidler Blekk 2 Toner, tonerkassetter Malepensler, -koster, -ruller 2 Maling Papirprodukter for personlig hygiene / pleie 3 Sminkefjerningsprodukter (impregnerte servietter) Servietter for avsminking 3 Sminkefjerningsprodukter (impregnerte servietter) Papir og plastfilm (folie) for innpakning og emballasje 6 Aluminiumsfolier for innpakning og emballasje Trykkerityper, klisjeer 7 Matriser (trykkeri) Papirkniver, papirskjærere (kontorrekvisita) 8 Kniver, skjæreverktøy Malepensler, -koster, -ruller 8 Spatler (redskap) Hulleapparater (kontorrekvisita) 8 Hulleapparater (redskap) Publikasjoner 9 Elektroniske publikasjoner Bøker, trykksaker til undervisning, undervisningsmateriell 9 Elektroniske publikasjoner, software, cd-rom til undervisning, elektronisk undervisningsmateriell Duplikatorer 9 Fotokopieringsapparater og maskiner Passere for tegning 9 Passere (måleinstrument) Plastfolie for emballasje 17 Plastfolie, ikke for emballasje Arkivmapper, -permer og -bokser (kontorrekvisita) 20 Arkivskap Kasser og esker av papir og papp 20 Emballasjebeholdere av plast Potteskjulere 21 Potteskjulere Håndklær, duker, og servietter av papir 24 Håndklær, duker og servietter av tekstil Tidsskrifter, bøker og aviser 41 Utgivelse av tidsskrifter, bøker og aviser Bøker, trykksaker til undervisning, undervisningsmateriell 41 Undervisning KLASSE 17

12 Gummi, plast som halvfabrikata 1 Ubearbeidet plast, syntetisk harpiks Isolerende maling, fernisser og lakker 2 Maling, fernisser og lakker Bøyelige slanger og rør, ikke av metall, rørforbindelser, ikke av metall 6 Metallslanger, metallrør, rørforbindelser av metall Metallfolier for isolering 6 Metallplater (blikk) Bøyelige rør, rørforbindelser (ikke av metall) Gummimaterialer for regummiering av dekk 11 Vannrørinstallasjoner, rør (deler av sanitærinstallasjoner) 12 Slitebanebånd for dekk Plastfolier, ikke for emballasje 16 Plastfolier for emballasje Bøyelige slanger og rør, ikke av metall, rørforbindelser, ikke av metall 19 Stive slanger og rør, ikke av metall Plast som halvfabrikata 19 Bygningsmaterialer av plast Isolasjonsmaterialer 19 Bygningsmaterialer Glassvatt for isolasjon 21 Glassvatt ikke for isolasjon Polstringsmaterialer av gummi eller plast 22 Polstringsmaterialer, ikke av gummi eller plast Karbonfiber, ikke for tekstile formål 22 Karbonfiber for tekstile formål KLASSE 18 Vesker 9 Vesker Klesposer, skoposer 25 Klær, sko Vesker, lommebøker (tilbehør til antrekk) 25 Klær, sko, hodeplagg Sportsbager 28 Golfbager, bager tilpasset sportsartikler KLASSE 19 Sement, sementmørtel 1 Konserveringsmidler for murverk, murstein, sement, betong og teglstein Tjære 2 Maling Persienner 6 Persienner Stive slanger og rør, ikke av metall 6 Metallslanger, metallrør, rørforbindelser av metall Bygningsmaterialer og transportable bygninger, ikke av metall 6 Bygningsmaterialer og transportable bygninger av metall Gravmonumenter, ikke av metall 6 Gravmonumenter av metall Stive rør (ikke av metall) for bygningsog anleggsformål 11 Vannrørinstallasjoner, rør, deler av sanitærinstallasjoner

13 Stive slanger og rør, ikke av metall 17 Bøyelige slanger og rør, ikke av metall, rørforbindelser, ikke av metall Bygningsmaterialer av plast 17 Plast som halvfabrikata Bygningsmaterialer 17 Isolasjonsmaterialer Persienner 20 Persienner Bygningsglass 21 Ubearbeidet eller halv bearbeidet glass (ikke glass til bygningsbruk) Persienner 22 Markiser Persienner 24 Gardiner Parkettgulv, flisegulv, ikke av metall 27 Gulvbelegg Bygningsmaterialer, bygningskonstruksjoner, ikke av metall, prefabrikkerte hus 37 Byggevirksomhet KLASSE 20 Beholdere, kasser og containere, ikke av metall 6 Beholdere, kasser og containere av metall Arkivskap 6 Sikkerhetskap og skrin Låser og beslagvarer, ikke av metall 6 Låser og beslagvarer av metall Skruer, plugger, klemmer og festeanordninger, ikke av metall 6 Isenkramvarer Stiger av tre 6 Stiger av metall Persienner 6 Persienner Låser 9 Låser, elektriske Vannsenger og luftputer, ikke for medisinsk bruk 10 Vannsenger luftputer for medisinsk bruk Skap for vaskeservanter 11 Vaskeservanter Arkivskap 16 Arkivmapper, -permer, -bokser (kontorrekvisita) Emballasjebeholdere av plast 16 Kasser og esker av papir og papp Persienner 19 Persienner Persienner 22 Markiser Puter og madrasser 24 Dyner, sengetepper, laken, putevar og dynetrekk Persienner 24 Gardiner Gardinstenger, gardinskinner, gardinkroker, gardinringer 24 Gardiner

14 KLASSE 21 Rengjøringsredskaper, børster, svamper og kluter 3 Rengjørings-, pusse- og poleringsmidler Tannbørster, tanntråd, tannstikkere 3 Tannkrem, tannpasta Kosmetikkredskaper 3 Kosmetikk Beholdere til husholdnings- og kjøkkenbruk Husholdnings- og kjøkkenredskaper, fruktpresser, håndkverner for husbruk Polerings-, støvfjernings- og rengjøringsapparater og -redskaper, ikke-elektriske 6 Beholdere av metall 7 Kjøkkenmaskiner, fruktpresser, kverner for husbruk 7 Polerings-, støvfjernings- og rengjøringsapparater og -maskiner, elektriske Barberkoster 8 Barberhøvler Kjøkkenredskaper, ikke av edelmetall 8 Spisebestikk, skjære- og kutteredskaper for husholdningsbruk Serviser 8 Spisebestikk Ikke-elektriske vannkjeler, kaffekjeler 11 Elektriske vannkjeler, kaffekjeler Potteskjulere 16 Potteskjulere Glassvatt, ikke for isolasjon 17 Glassvatt for isolasjon Ubearbeidet eller halvbearbeidet glass (ikke glass til bygningsbruk) 19 Bygningsglass Glassfiber, ikke for tekstile formål 22 Glassfiber for tekstile formål Potteskjulere 24 Potteskjulere KLASSE 22 Trosser og tau, ikke av metall 6 Trosser og vaier av metall Markiser 6 Persienner Presenninger 12 Overtrekk formet for kjøretøyer Polstringsmaterialer, ikke av gummi eller plast 17 Polstringsmaterialer av gummi eller plast Karbonfiber for tekstile formål 17 Karbonfiber ikke for tekstile formål Markiser 19 Persienner Markiser 20 Persienner Glassfiber for tekstile formål 21 Glassfiber ikke for tekstile formål Markiser 24 Gardiner Fiskegarn og -nett 28 Fiskesnører, fiskeredskaper KLASSE 23

15 Garn og tråd for tekstile formål 24 Tekstilstoffer Tråd 26 Nål KLASSE 24 Gardiner 6 Persienner Håndklær, duker og servietter av tekstil 16 Håndklær, duker og servietter av papir Gardiner 19 Persienner Dyner, sengetepper, laken, putevar og dynetrekk 20 Puter og madrasser Gardiner 20 Persienner Gardiner 20 Gardinstenger, gardinskinner, gardinkroker, gardinringer Potteskjulere 21 Potteskjulere Gardiner 22 Markiser Tekstilstoffer 23 Garn og tråd for tekstile formål Håndklær for baderom 25 Badekåper Frottématter 27 Badematter Baderomstekstiler 27 Badematter Veggtapeter av tekstil 27 Veggtapeter, ikke av tekstil KLASSE 25 Klær, hansker, sko 9 Beskyttelsesklær og sko Sko 10 Ortopediske sko Strømper 10 Strømper mot åreknuter, elastiske støttestrømper Skjorter 14 Mansjettknapper Slips 14 Slipsnål Klær, sko 18 Skoposer, klesposer Klær, sko, hodeplagg 18 Vesker, lommebøker (tilbehør til antrekk) Badekåper 24 Håndklær for baderom Belter, sko 26 Beltespenner, skolisser Skistøvler 28 Skibindinger, sportsartikler KLASSE 26 Hårfargingslue 3 Hårfargestoffer

16 Hårkrøllingspapir 3 Preparater for hårkrølling Nål 23 Tråd Beltespenner, skolisser 25 Belter, sko KLASSE 27 Gulvbelegg 19 Parkettgulv, flisegulv, ikke av metall Badematter 24 Frottématter Badematter 24 Baderomstekstiler Veggtapeter, ikke av tekstil 24 Veggtapeter av tekstil Gymnastikkmatter 28 Sportsapparater, sportsutstyr, gymnastikk- og sportsartikler KLASSE 28 Beskyttelsesanordninger, sportsartikler 9 Beskyttelseshjelmer for sport Elektroniske spill, spilleapparater 9 Spillsoftware Stasjonære treningssykler, sparkesykler 12 Sykler Sleder (sportsartikler), kjelker (leketøy) 12 Sleder (kjøretøy), kjelker (kjøretøy) Golfbager, bager tilpasset sportsartikler 18 Sportsbager Fiskesnører, fiskeredskaper 22 Fiskegarn og nett Skibindinger, sportsartikler 25 Skistøvler Sportsapparater, sportsutstyr, gymnastikk- og sportsartikler 27 Gymnastikkmatter KLASSE 29 Spiselige oljer 30 Dressinger, marinader, dipp Spiselige oljer 30 Eddik Drikker hovedsakelig av melk 30 Sjokolade- og kakaodrikker Ferdigretter av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt og grønnsaker 30 Ferdigretter av mel, korn og ris Meieriprodukter 30 Puddinger Melk, fløte, yoghurt 30 Spiseis Supper 30 Sauser, dressinger Fisk, ikke levende 31 Levende fisk Foredlet frukt og grønnsaker 31 Friske frukter og grønnsaker Foredlet frukt 32 Fruktsaft, fruktjuice

17 KLASSE 30 Sukker, naturlige søtningsmidler 1 Kunstige søtningsmidler Salt 1 Salt Sukkertøy, lakris, pastiller, tyggegummi 5 Pastiller, lakris og tyggegummi for farmasøytisk bruk Næringsmidler av mel og korn 5 Spedbarnsmat Te, urtete 5 Urtete for medisinsk bruk Sjokolade- og kakaodrikker 29 Drikker hovedsakelig av melk Ferdigretter av mel, korn og ris. 29 Ferdigretter av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt og grønnsaker Puddinger 29 Meieriprodukter Spiseis 29 Melk, fløte, yoghurt Sauser, dressinger 29 Supper Dressinger, marinader, dipp 29 Spiselige oljer Eddik 29 Spiselige oljer Næringsmidler av korn 31 Ubearbeidet korn Kaffe 43 kaffebar, café Baker- og konditorvarer 43 Bakerivirksomhet Spiseis 43 Servering av spiseis KLASSE 31 Levende fisk 29 Fisk, ikke levende Friske frukter og grønnsaker 29 Foredlet frukt og grønnsaker Ubearbeidet korn 30 Næringsmidler av korn KLASSE 32 Fruktsaft, fruktjuice 29 Foredlet frukt Øl 33 Alkoholholdige drikker Ikke-alkoholholdige drikker og avalkoholiserte drikker 33 Alkoholholdige drikker Øl 40 Brygging av øl Fruktdrikker, fruktjuice 43 Servering av fruktbaserte drikker KLASSE 33 Alkoholholdige drikker 32 Øl

18 Alkoholholdige drikker 32 Ikke-alkoholholdige drikker og avalkoholiserte drikker KLASSE 35 Økonomisk planlegging og beregning 36 Finansrådgivning Utarbeiding av skatteberegning 36 Veiledning og konsulentbistand i skattespørsmål Organisering av reklame- og handelsutstillinger 41 Organisering av utstillinger for kulturelle og udannelsesformål Arbeidsformidling 41 Yrkesveiledning Formidling av abonnementer 41 Utgivelse av aviser og tidsskrifter Produksjon av reklamefilm 41 Filmproduksjon KLASSE 36 Finansrådgivning 35 Økonomisk planlegging og beregning Veiledning og konsulentbistand i skattespørsmål 35 Utarbeiding av skatteberegning Meglervirksomhet 39 Skipsmeglervirksomhet KLASSE 37 Malevirksomhet 2 Maling Brønnboring 4 Oljer, petroleum Byggevirksomhet 6 Bygningsmaterialer, bygningskonstruksjoner av metall, prefabrikkerte hus Reparasjon av kjøretøy 12 Kjøretøy Byggevirksomhet 19 Bygningsmaterialer, bygningskonstruksjoner, ikke av metall, prefabrikkerte hus Assistanse ved kjøretøyuhell (reparasjon) 39 Assistanse ved kjøretøyuhell (sleping) Brønnboring 40 Oljeraffinering Brønnboring 42 Oljeleting Byggevirksomhet (unntatt rådgivning og planlegging) Skadedyrbekjempelse, andre enn for landbruket 42 Arkitektvirksomhet, rådgivning og planlegging vedrørende bygging 44 Skadedyrbekjempelse for landbruk

19 KLASSE 38 Telekommunikasjonsvirksomhet 9 Apparater for opptak, overføring, og gjengivelse av lyd og bilder Telekommunikasjonstjenester; utleie og leasing av telekommunikasjonsapparater; drift av telekommunikasjonsapparater; drift av telekommunikasjonssystemer; tilbydelse av telekommunikasjonsutstyr og fasiliteter 9 Datamaskiner Radio- og fjernsynssendinger 41 Produksjon av radio- og fjernsynssendinger Datatjenester 42 Datatjenester KLASSE 39 Skipsmeglervirksomhet 36 Meglervirksomhet Assistanse ved kjøretøyuhell (sleping) 37 Assistanse ved kjøretøyuhell (reparasjon) Distribusjon av elektrisk kraft 40 Produksjon av elektrisk kraft Utleie av dykkerdrakter 41 Utleie av dykkerutstyr Organisering av reiser, reisereservering 43 Hotell- og pensjonatreservering Verditransport 45 Vaktselskaper KLASSE 40 Oljeraffinering 4 Oljer, petroleum Brygging av øl 32 Øl Oljeraffinering 37 Brønnboring Fremkalling og kopiering av filmer og fotografier 41 Fotografering, film- og innregistrering på videobånd Oljeraffinering 42 Oljeleting Felling og behandling av tømmer 44 Skogbrukstjenester KLASSE 41 Utgivelse av elektroniske publikasjoner 9 Elektroniske publikasjoner Undervisning 9 Elektroniske publikasjoner, software, cd-rom til undervisning, elektronisk undervisningsmateriell Utgivelse av tidskrifter, bøker og aviser 16 Tidsskrifter, bøker og aviser

20 Undervisning 16 Bøker, trykksaker til undervisning, undervisningsmateriell Utgivelse av aviser og tidskrifter 35 Formidling av abonnementer Organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål 35 Organisering av reklame- og handelsutstillinger Yrkesveiledning 35 Arbeidsformidling Produksjon av radio- og fjernsynssendinger 38 Radio- og fjernsynssendinger Utleie av dykkerutstyr 39 Utleie av dykkerdrakter Fotografering, film- og innregistrering på videobånd 40 Fremkalling og kopiering av filmer og fotografier Filmproduksjon 41 Produksjon av reklamefilm Ferieleirtjenester (utdannelse) 43 Ferieleirtjenester (innlosjering) Dressur av dyr 43 Dyrepensjonater Nattklubbvirksomhet 43 Bartjenester Dressur av dyr 44 Oppdrett av dyr, dyrestell Helseklubber for fysisk trening 44 Fysioterapitjenester KLASSE 42 Oljeleting 4 Oljer, petroleum Dataprogrammering 9 Innregistrerte dataprogrammer SaaS (Software as a Service) 9 Software Teknologiske tjenester, design, utvikling og utleie av software Teknologiske tjenester, design, utvikling og utleie av hardware 9 Software 9 Hardware Datatjenester 35 Datatjenester Arkitektvirksomhet, rådgivning og planlegging vedrørende bygging 37 Byggevirksomhet (unntatt rådgivning og planlegging) Oljeleting 37 Brønnboring Oljeleting 40 Oljeraffinering Vitenskapelig forskning for medisinske formål 44 Medisinske tjenester KLASSE 43 Bakerivirksomhet 30 Baker- og konditorvarer Kaffebar, café 30 Kaffe Servering av spiseis 30 Spiseis

21 Servering av fruktbaserte drikker 32 Fruktdrikker, fruktjuice Hotell- og pensjonatreservering 39 Organisering av reiser, reisereservering Ferieleirtjenester (innlosjering) 41 Ferieleirtjenester (utdannelse) Bartjenester 41 Nattklubbvirksomhet Dyrepensjonater 41 Dressur av dyr Hoteller, moteller 44 Hospits, herberger Dyrepensjonater 44 Oppdrett av dyr, dyrestell Aldershjem 44 Hvile- og rekonvalesenshjem KLASSE 44 Skjønnhets- og frisørsalonger 3 Kosmetikk, parfymevarer, hårpleiemidler Farmasøytiske tjenester, apotekertjenester 5 Farmasøytiske preparater Skadedyrbekjempelse for landbruk 37 Skadedyrbekjempelse, andre enn for landbruket Skogbrukstjenester 40 Felling og behandling av tømmer Oppdrett av dyr, dyrestell 41 Dressur av dyr Fysioterapitjenester 41 Helseklubber for fysisk trening Medisinske tjenester 42 Vitenskapelig forskning for medisinske formål Oppdrett av dyr, dyrestell 43 Dyrepensjonater Hvile- og rekonvalesenshjem 43 Aldershjem Hospits, herberger 43 Hoteller, moteller Medisinske tjenester 44 Hjemmehjelpstjenester KLASSE 45 Vaktselskaper 39 Verditransport Hjemmehjelpstjenester 44 Medisinske tjenester

INTERNASJONAL KLASSIFIKASJON AV VARER OG TJENESTER

INTERNASJONAL KLASSIFIKASJON AV VARER OG TJENESTER INTERNASJONAL KLASSIFIKASJON AV VARER OG TJENESTER VED REGISTRERING AV VAREMERKER (NICE KLASSIFIKASJON) TIENDE UTGAVE Oppdatert 2015.01.01. LISTE OVER VARER OG TJENESTER ORDNET ALFABETISK Vareklasser:

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/05-2005.11.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 46/05-2005.11.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 46/05-2005.11.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 09/08-2008.02.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 27.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 31 27.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 31 27.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20 18.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 18.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 18.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19 04.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 19 04.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 19 04.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36/08-2008.09.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 36/08-2008.09.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 36/08-2008.09.01 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/10-2010.03.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 11/10-2010.03.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 11/10-2010.03.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 41/05-2005.10.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 38-2003.09.15 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 38-2003.09.15 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 38-2003.09.15 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer