Underernæring -konsekvenser og behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Underernæring -konsekvenser og behandling"

Transkript

1 Underernæring -konsekvenser og behandling Fagdag St. Olavs Hospital 25. mars 2009 Ann Kristin de Soysa, Klinisk ernæringsfysiolog, MSc Avdeling klinisk ernæring Klinikk for kliniske servicefunksjoner *Presentasjon videreutviklet etter presentasjon opprinnelig utarbeidet av Lene Thoresen og Ingrid Løvold Mostad

2 Mål At deltageren forstår og verdsetter ernæringens viktige bidrag i pasientens behandling og helse. har kjennskap til hva som inngår i en ernæringsplan

3 Disposisjon Underernæring forekomst i sykehus/institusjoner årsaker konsekvenser behandling (Kasuistikk)

4 Definisjoner Underernæring oppstår når inntak av næringsstoff er mangelfullt. kan være et resultat av malabsorbsjon, unormalt systemisk tap av næringsstoff pga diaré, blødning, nyresvikt, infeksjoner, eller stoffavhengighet. Sykdomsrelatert underernæring (SRU)

5 Utbredelse av SRU Selv med variasjon av definisjoner og diagnostisering, viser meta-analyse av rapporter at: SRU er vanlig på sykehus, med forekomster hos % av pasientene. I sykehjem er utbredelsen opp til 50 % Forekomst hos hjemmeboende syke > 10 %

6 Forekomst av pasienter med BMI < 20 Kreft 5-80% Nevrologi 4-66% Geriatri 0-85% Kirurgi/ kritisk syke 0-100% Lungesykdom 5-60% Leversykdom 3-100% HIV/AIDS 8-98% Nyresykdom 10-72%

7 Risikogrupper for SRU sykehus Hypermetabolske tilstander (multitraume, infeksjoner, spes. sepsis, feber, brannskader, frakturer, kirurgi) Nedsatt fordøyelse eller absorpsjonskapasitet (GI-sykdommer, alvorlig diaré, mage-/tarmreseksjoner, pankreassvikt, andre malabsorbsjonstilstander) Tap av næringsstoffer (fra væskende sår, abscesser, pleuravæske, exudativ enteropati) Andre risikofaktorer (stråling, kjemoterapi, spise/svelge-vansker, kreft, AIDS, spiseforstyrrelser, eldre, osv)

8 Konsekvenser av SRU Underernæring er en ernæringsstatus der mangel på energi, proteiner eller andre næringsstoffer forårsaker målbare skadelige effekter på kroppsmasse, kroppssammensetning og funksjoner.

9 Kroppsorganer og prosesser som påvirkes av underernæring

10 Skjelettmuskelmasse- og funksjon muskelmasse svekket funksjon tretthet/svakhet, fallrisiko

11 Hjertekarsystem muskelmasse hjertevolum svikt i blodsirkulasjon, nyrefunksjon,

12 Åndedrettssystemet muskelmasse, styrke hostetrykk Morfologiske endringer i lunge/forsvarsmekanismer predisponerer for lungebetennelse, forsinket avvenning fra respirator, forlenget rekonvalesens

13 Fordøyelsessystemet Svekket fordøyelses- og absorbsjonsareal og funksjon Endringer i tarmbarrieren Endringer i bakterieflora kvalme, oppkast, diaré, mulig systemisk betennelse

14 Immunologisk funksjon Svekket immunfunksjon risiko for infeksjon, forsinket helbred fra infeksjon

15 Sårheling Manglende næring kraftløs lite bevegelse - en av de viktigste systemiske risikofaktorene for utvikling av trykksår (RJ Stratton, 2003) -dårligere blodsirkulasjon -svakere hud -tynnere kropp -knoklene mer framtredende Lene Thoresen fare for trykksår

16 Psykologisk funksjon Kroppsvekt 100% Trøtthet, svakhet Initiativ reduseres Sengebundet Hukommelsessvikt Nedstemt, deprimert Personlighetsforandringer Apati og total utmattelse Død, 60%

17 Konsekvenser av SRU er som tannhjul som griper inn i hverandre Økte komplikasjoner Økt dødelighet / kortere overlevelsestid Forlenget sykehusopphold Forlenget rehabilitering Høyere konsultasjonsrate hos lege Hyppigere reseptforeskrivning Økt behov for innleggelse Færre tilbakeført til hjemmesituasjon Økt behov for sykehjemsplass Økt behov for hjemmesykepleie her lukter det noen økonomiske konsekvenser også Nutritional mismanagement M.N. Reddy

18 Behandling

19 Hvordan bedre ernæringsstatus? Fokus på kroppens behov for næringsstoffer i katabol og anabol sykdomsfase (mål: redusere tap av fettfri masse og gi ekstra ernæring for økt metabolisme og tilheling) Tilstrebe tilførsel av tilstrekkelig næring fra innleggelsestidspunkt Fordelaktig å inkludere pasienten motiverer til å delta aktivt til rehabilitering Benytte screeningverktøy for å velge ut pasienter som behøver ernæringsbehandling og tilpasse tiltak

20 Kasuistikk Mann 72 år Medisinsk historie: -98 Kronisk Lymfatisk Leukemi, -03 Mb Crohn Desember (innlegges): vektstabil 66 kg, matlyst, NK minus rå frukt/grønnsaker Noe som bør bemerkes?

21 August (innlegges): Problemer med å få i seg mat pga kvalme, 3-4 kg selvrapportert vekttap siste mnd. NK minus rå F/G Noe å bemerke? JA!

22 Vi har en plan! - en ernæringsplan!

23 Aktuell vekt: 62,5 kg, Høyde: 178 cm, BMI: 19,7 Vekt (kg) Høyde x høyde (m 2 ) Kritisk undervekt < 18,5 Undervekt < 20* Normalvekt Moderat overvekt * Eldre over 70: undervekt < 22

24 % vekttap siste mnd: 3-4 kg/66 x 100 = 5,3% Tid Moderat Alvorlig 1 uke 1-2% > 2% 1 mnd 5 %* > 5 % 3 mnd 7,5 % > 7,5 % 6 mnd 10 % > 10 % Blackburn et al, JPEN 1977 *Vurder igangsetting av tiltak ved 5% vekttap hos eldre

25 Problem 1: alvorlig vekttap, undervektig (underernært) Mål: vektøkning Tiltak: 1. energi- og næringstett kost -minimum 35 kcal/kg Energibehov (tommelfingerregel): Vedlikehold kcal per kg kroppsvekt Oppbygging kcal per kg kroppsvekt 2. dokumentere matinntak?

26 Registrere/dokumentere inntak

27 Problem, underernært, forts. Tiltak, forts. : Annet? Evaluering: vekt x 2 per uke vurdere kostinntak

28 Problem 2: nedsatt matinntak pga kvalme Mål: symptomlindring Tiltak: kvalmestillende? små, hyppige måltider? Evaluering: sjekke effekt?

29 Ett år senere: Innlegges pga AT, vekttap, kvalme, svelgvansker Hva bør gjøres? 1. screene (aktuell vekt, % vekttap, matinntak) - Dokumentere 2. utrede Tidligere problem ift matinntak (kvalme) Svelgefunksjon 3. vurdere behov/tiltak Energibehov (mål) behov for konsistenstilpasset kost 4. dokumentere problem (svelgevansker, underernæring, kvalme) 5. opprette tiltak for hvert problem 6. evaluere tiltakene

30 Problem: spise/svelgevansker Mål: tilstrekkelig energi- og næringsinntak (Minimum: 35kcal/kg kroppsvekt) Tiltak: a. Vurdere kosten/matinntak (Kostanamnese) -Mengde mat/drikke -Konsistens -Antall måltider/mellommåltider b. Logoped? c. Gi tilpasset kost, fex flytende/geleringskost Evaluering: monitorere inntak til hvert måltid? Nye tiltak: næringstilskudd?

31 Okt : Innlegges lårhalsbrudd Hva bør gjøres?

32 Dette bør gjøres: Screene Vekt: Vektendring: Metabolsk påvirkning? (stressfaktor?) Energibehov: 25/30/35/40 kcal per kg kroppsvekt For hver grad temp. økning (feber) + 10% energi Alvorlige infeksjoner, større frakturer + 30% energi Se på tidligere problemliste fremdeles aktuell?

33 Det som egentlig skjedde: August: lege anbefaler 1500 kcal inntak fra nær.prep + henviser til KEF September: kef vurderer: 178 cm, 59,5 kg, BMI 18,8, normalvekt kg (BMI 21) Energibehov: BMR: 1300 kcal vedlikehold: 1900 kcal oppbygging: 2300 kcal Inntak fra mat fra tilskudd tilsammen Energi (kcal) Protein (g) Kostråd: Ifm spasme, tilpassede næringspreparater (smakspreferanse, konsistens, energi- proteininnhold)

34 Det som egentlig skjedde, forts 3,5 kg vektøkning hjemme ila 3 uker Beg av okt : innlegges (1 uke). 63 kg angitt vekt. Lege: Fortsett kosttiltak. Vekt v/hjemkomst: 59 kg Hva skjedde (ikke) ila innleggelsen? Problem opprettet i pleieplan: Nedsatt ernæringsinntak/kakeksi (bra) Tiltak: Opprettholde bra ernæringsstatus (er egentlig et mål) Forventet resultat: forbedring Frekvens: (mener man her tiltak, eller hvor ofte tiltakene skal gjennomføres?) Tilby næringsdrikker Ønskekost, matpreferanser dokumentert Gi pas. tilstrekkelig tid til måltidet Flytende konsistens lettest (gode tiltak) Husk semperpulver i mat/drikke MEN, Ble tiltakene evaluert, satt i system? (nærmer vi oss målet om forbedring/opprettholde bra ernæringsstatus?)

35 Det som egentlig skjedde, forts Vektøkning hjemme til 61,5 kg 3. uke i okt : Innlegges lårhalsbrudd. 3,5 kg v.tap ifm innleggelse (iflg pårørende) Des : 58 kg BMI: 18,3. Ektefelle bemerker at enhver vektøkning pasienten hadde hjemme ble reversert under innleggelsene. Konsistenstilpasset kost ble ikke tilbudt pasienten under disse sykehusoppholdene.

36 Konsistenstilpasset kost ble ikke tilbudt pasienten under disse sykehusoppholdene Retningslinje for kosthold i institusjoner: Sykehuskost skal gi 2100 kcal (9 MJ) Hva klarte pasienten å spise av NK? Eks: Dagens lunsjmeny: 250 ml tomatsuppe m/makaroni (102 kcal) + 1 stk grovt rundstykke (160 kcal) + smør (90 kcal/kuvert) + drikke (melk/juice/saft/brus) (70 kcal/glass) = Til sammen: 422 kcal Pasienten klarer ikke makaroni, eller grovt brød. Hva gjenstår? Tomatsuppe: ca 50 kcal + Drikke: ca. 70 kcal = Til sammen: ca. 120 kcal Suppe, flytende kost: 249 kcal

37 60 kcal, 8 g pro per dl Ernæringstralle 220 kcal, 2,5 g pro 70 kcal, 1,5 g pro 110 kcal, 8 g pro (30 g ost) 90 kcal, 1 g pro per dl

38

39 Spørsmål: Ville en mer systematisk tilnærming til ernæringsproblemer ha resultert i et annet utfall?

40 Systematisk tilnærming 1. Screene for ernæringsrisiko/underernæring Lav vekt Nylig vekttap Redusert matinntak Alvorlig eller kronisk sykdom 2. Sette behandlingsmål

41 3. Iverksette tiltak Fysiske omgivelser/tilrettelegging Spise på rommet vs felles spiserom Sittestilling Behov for tilpassede spise/drikkeredskaper Hjelp til å spise Symptomlindring Kvalmestillende Smertestillende Måltidsrytme Avstand mellom måltidene (kvelds frokost?) Fokus på at pasienten får alle måltider (unngå i størst mulig grad undersøkelser og behandling når tid for måltid) Måltidets innhold Appetittvekkende (visuelt tiltalende farger) Energi- og næringstetthet Tilpasset konsistens Tilleggsernæring (Som erstatning for ikke spist måltid ) Næringsdrikker (Lettere å drikke enn å spise) Sonde/Intravenøs (Gode rutiner for oppstart, tilførselsmetode, evaluering, produktvalg)

42 4. Evaluere effekt av tiltak Vektendring? Funksjonsendringer? 5. Avslutte eller revurdere tiltak

43 Oppsummering Studier viser at målrettet ernæringsbehandling fremmer mobilisering og rehabilitering Må ta i bruk den kunnskapen flere faggrupper sitter inne med Ernæringsinnsats bør settes inn så tidlig i forløpet som mulig Ernæringsinnsats gir Økt overlevelse Raskere mobilisering Redusert forekomst av komplikasjoner Redusert forekomst av infeksjoner Raskere gjenvinning av muskelmasse hos pasienter som har opplevd vekttap eller er undervektige Forbedret fysisk funksjon hos pasienter som har opplevd vekttap eller er undervektige Økt toleranse for behandling Økonomisk besparelse

44 PASIENTENS FORUTSETNINGER Appetitt Tyggeproblem- Svelgproblem Ernæringstilstand Familiesituasjonen Matvaner PRAKTISKE MULIGHETER Mulighet til innkjøp Sosial situasjon Tilberedningsmulighet Vareutvalg Nå SYKDOMSBILDE Diagnose Ønskede effekter Takk for oppmerksomheten! Uten mat og drikke KOSTRÅD Veiledning til pasie pårørende Tillatte matvarer Fullverdig kosthold Variert kost Else H

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Identifisering av underernæring, energibehov og ernæringsbehandling

Identifisering av underernæring, energibehov og ernæringsbehandling Identifisering av underernæring, energibehov og ernæringsbehandling Birgitte Cetin, R3 Inger Marie Skutle, R4 Marlene Blomstereng Karlsen Klinisk ernæringsfysiolog Nordlandssykehuset Ernæringskonferanse

Detaljer

Kreftsykdom og bivirkninger av kreftbehandlingen

Kreftsykdom og bivirkninger av kreftbehandlingen Ernæringsbehandling Kvalme, dårlig appetitt, passasjehinder og smerter gjør at kreftpasienter står i fare for å miste vekt. Dette bør forebygges med gode kostholdsråd som følges opp jevnlig. Av Malene

Detaljer

Rapport publisert NOVEMBER 2012. Uten mat og drikke. Ernæring Kroken sykehjem 2011

Rapport publisert NOVEMBER 2012. Uten mat og drikke. Ernæring Kroken sykehjem 2011 Rapport publisert NOVEMBER 2012 Uten mat og drikke Ernæring Kroken sykehjem 2011 Forord Ernæringsprosjektet «Uten mat og drikke» ble gjennomført på Kroken sykehjem i 2011. Prosjektleder vil spesielt takke

Detaljer

Vårseminar for barnesykepleiere 23. april 2009 Ernæring til syke barn

Vårseminar for barnesykepleiere 23. april 2009 Ernæring til syke barn Vårseminar for barnesykepleiere 23. april 2009 Ernæring til syke barn Klinisk ernæringsfysiolog Janne Anita Kvammen Barneklinikken Ullevål Oslo Universitetssykehus HF Disposisjon Ernæringsstatus hos syke

Detaljer

ERNÆRING OG SYKEPLEIE

ERNÆRING OG SYKEPLEIE ERNÆRING OG SYKEPLEIE - Hvordan kan sykepleier forebygge underernæring hos eldre på sykehus? Bacheloroppgave i sykepleie Bachelorutdanning for sykepleie. - Institutt for sykepleie og helse. Kull: 09SYK

Detaljer

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Undervisningssykehjem Rapport nr. 1/05 Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Gerd Sylvi Sellevold og Vigdis Brit Skulberg Nasjonalt formidlingssenter

Detaljer

Hvordan forebygge og behandle underernæring. Screening. God ernæringspraksis - Vurdering av ernæringsmessig risiko

Hvordan forebygge og behandle underernæring. Screening. God ernæringspraksis - Vurdering av ernæringsmessig risiko Hvordan forebygge og behandle underernæring Jennie Hernæs, Dietist Randi J Tangvik, Klinisk Ernæringsfysiolog Screening God ernæringspraksis - Vurdering av ernæringsmessig risiko 1 Screening av ernæringsmessig

Detaljer

HVA GJØR VI NÅR UTFALLET AV ERNÆRINGSSCREENING BLIR Å IVERKSETTE MÅLRETTET ERNÆRINGSBEHANDLING?

HVA GJØR VI NÅR UTFALLET AV ERNÆRINGSSCREENING BLIR Å IVERKSETTE MÅLRETTET ERNÆRINGSBEHANDLING? HVA GJØR VI NÅR UTFALLET AV ERNÆRINGSSCREENING BLIR Å IVERKSETTE MÅLRETTET ERNÆRINGSBEHANDLING? Henriette Dideriksen Klinisk dietist Folkesundhed Aarhus PASIENT SCREENET TIL Å VÆRE UNDERERNÆRT/I ERNÆRINGSRISIKO

Detaljer

ERNÆRING FOR ELDRE. Haugesund sjukehus 28.januar 2015

ERNÆRING FOR ELDRE. Haugesund sjukehus 28.januar 2015 ERNÆRING FOR ELDRE Haugesund sjukehus 28.januar 2015 DAGENS PROGRAM Introduksjon ved Eli Moksheim og Hild Mari Kristoffersen Kliniske ernæringsfysiologer Haugesund sjukehus God ernæringspraksis i alle

Detaljer

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten Internserien 3/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I. Kandidatnr: 16. Emnekode: SY180H 000. Emnenavn: Bacheloroppgave i sykepleie. Oppavens tittel: Eldre og ernæring i sykehjem.

NORDLAND UNIVERSITETET I. Kandidatnr: 16. Emnekode: SY180H 000. Emnenavn: Bacheloroppgave i sykepleie. Oppavens tittel: Eldre og ernæring i sykehjem. UNIVERSITETET I NORDLAND Kandidatnr: 16 Emnekode: SY180H 000 Emnenavn: Bacheloroppgave i sykepleie Oppavens tittel: Eldre og ernæring i sykehjem. Dato: 26.10.2012 kl 14.00. V\TiNW.Uln.no fi)et elt itujen

Detaljer

Å spise krever ingen anstrengelse for et menneske med appetitt.

Å spise krever ingen anstrengelse for et menneske med appetitt. Bacheloroppgave SYK 180H Dato:11.04.14 Kandidatnummer: 161 og 170 Antall ord: 8856 Antall sider: 40 Selvvalgt pensum: 367 Hva kan sykepleiere bidra med for å forebygge underernæring hos voksne kreftpasienter

Detaljer

Del 1 Ernæringsomsorg i Lister

Del 1 Ernæringsomsorg i Lister Del 1 Ernæringsomsorg i Lister Definisjon av ernæringsomsorg Lister ernæringsperm Ansvar og forankring Presentasjon av grunnlagsdokumenter Litteratur og referanser Lista fyr Helsenettverk Lister ved prosjektleder

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen RAPPORT 2012/5 Folkehelsearbeid Matlyst gir Livslyst - de gode tiltak Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

Del 4 Ernæringsomsorg for eldre

Del 4 Ernæringsomsorg for eldre Del 4 Ernæringsomsorg for eldre Normalkost for eldre Eldre i ernæringsmessig risiko Eldre med aldersdemens Eldre med diabetes type 2 Eldre med kols Landsmoderen, Hægebostad 1 4.1 Ernæringsomsorg i helsetjenesten....

Detaljer

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander 14. Dette kapitlet oppsum merer kost- og ernæringsbehandling ved en rekke utvalgte diagnoser og medisinske tilstander. 168Kosthold ved ulike diagnoser

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Sleeve

Pasientinformasjon Gastric Sleeve Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Sleeve Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Samfunnsernæring Mai 2015. Kan enkle ernæringstiltak bedre ernæringsstatus blant hjemmeboende eldre?

MASTEROPPGAVE. Samfunnsernæring Mai 2015. Kan enkle ernæringstiltak bedre ernæringsstatus blant hjemmeboende eldre? MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring Mai 2015 Kan enkle ernæringstiltak bedre ernæringsstatus blant hjemmeboende eldre? Bilde: colourbox.com Agnethe Halleland Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring

Detaljer

God ernæringspraksis Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF

God ernæringspraksis Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF Forord Mat og helse henger nøye sammen. I Helse Bergen har vi utviklet en ernæringsstrategi som vi mener vil være en viktig del av behandlingen.

Detaljer

Eldre og ernæring. Ellen Kristine Frøyland Alne Klinisk ernæringsfysiolog

Eldre og ernæring. Ellen Kristine Frøyland Alne Klinisk ernæringsfysiolog Eldre og ernæring Ellen Kristine Frøyland Alne Klinisk ernæringsfysiolog Tema Endringer ved økt alder som gir ernæringsmessige utfordringer Vurdering av ernæringsstatus Tiltak for å sikre god ernæringsstatus

Detaljer

Notat. Til : Jørund Rytman - Frp Fra : Rådmannen ERNÆRING I ELDREOMSORGEN, DRAMMEN KOMMUNE SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA JØRUND RYTMAN - FRP SPØRSMÅL :

Notat. Til : Jørund Rytman - Frp Fra : Rådmannen ERNÆRING I ELDREOMSORGEN, DRAMMEN KOMMUNE SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA JØRUND RYTMAN - FRP SPØRSMÅL : Notat Til : Jørund Rytman - Frp Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/39-1 070 DRAMMEN 17.02.2011 ERNÆRING I ELDREOMSORGEN, DRAMMEN KOMMUNE SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA JØRUND RYTMAN - FRP SPØRSMÅL

Detaljer

Ernæring for rus og avhengihetsbehandling. Klinisk ernæringsfysiolog Thomas Gordeladze

Ernæring for rus og avhengihetsbehandling. Klinisk ernæringsfysiolog Thomas Gordeladze Ernæring for rus og avhengihetsbehandling Klinisk ernæringsfysiolog Thomas Gordeladze Selvrealisering Respekt /annerkjennelse Sosiale behov Trygghet Fysiologiske behov. Vann, mat, husly, søvn, fysisk bevegelse,

Detaljer

Veileder for ernæringsarbeid i helseog omsorgstjenesten

Veileder for ernæringsarbeid i helseog omsorgstjenesten Kosthåndboka Veileder for ernæringsarbeid i helseog omsorgstjenesten Gjøvik, 8.juni 2011 Guro Berge Smedshaug gsm@helsedir.no Litt om helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet

Detaljer

Ernæringsscreening og ernæringsstatus ortopediske. Seminar 12.mars 2012 Klinisk ernæringsfysiolog Elisabeth Høisæther

Ernæringsscreening og ernæringsstatus ortopediske. Seminar 12.mars 2012 Klinisk ernæringsfysiolog Elisabeth Høisæther Ernæringsscreening og ernæringsstatus ortopediske pasienter Seminar 12.mars 2012 Klinisk ernæringsfysiolog Elisabeth Høisæther Samhandlingsreformen Nr 2 av 3 hovedutfordringer i stortingsmelding: 2) Tjenestene

Detaljer

Riktig ernæring for optimal rehabilitering

Riktig ernæring for optimal rehabilitering Riktig ernæring for optimal rehabilitering Asta Bye, Klinisk ernæringsfysiolog, PhD, Kompetansesenter for lindrende behandling, OUS/Høgskolen i Oslo og Akershus Ernæringsmessige behov Energibehov Næringsstoffer

Detaljer

Kostråd. ved nyresykdom

Kostråd. ved nyresykdom Kostråd ved nyresykdom Utviklet av autoriserte kliniske ernæringsfysiologer ved Oslo universitetssykehus HF og St. Olavs Hospital HF i samarbeid med LNT Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Detaljer

IS-xxxx. Kosthåndboken Utkast ekstern høring juni-september 2011 Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten

IS-xxxx. Kosthåndboken Utkast ekstern høring juni-september 2011 Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten IS-xxxx Kosthåndboken Utkast ekstern høring juni-september 0 Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Heftets tittel: Tittel Utgitt: måned/år, eks. xx/xxxx Bestillingsnummer:

Detaljer