Håndverkerens håndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndverkerens håndbok"

Transkript

1 HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Håndverkerens håndbok Håndbok til innbygging av VELUX takvinduer

2 Forord Målet med denne håndboken er å gi overblikk over innbygging av VELUX produkter. Boken beskriver de byggtekniske forhold, som har innflytelse på innbygging av takvinduer i en takkonstruksjon. Boken gir eksempler på de utallige måtene man kan kombinere VELUX produkter på. God fornøyelse (2. utgave, 2010) VELUX systemet Kapittel øvrige produkter Kapittel 9

3 Innhold Planlegging Avklaringer før valg av takvindu Innbygging av takvindu Gjennomgang av innbyggingen trinn for trinn Sammenbygging - flere vinduer Kombinasjon av flere vinduer Spesielle innbyggingsforhold Innbygging i forskjellige takkonstruksjoner Spesielle takmaterialer Innbygging i forskjellige takmaterialer Utskifting/ renovering Utskifting av takvinduer Byggtekniske forhold Takkonstruksjoner (fukt, varme, lyd, m.m.) Produktinformasjon Kort presentasjon av VELUX produkter Øvrige produkter Lystunnel / Vinduer for flate tak / Solfangersystem Kontakt VELUX Adresser / Rådgivning / Service Telefonliste Størrelsesdiagram 155

4 4 VELUX

5 Planlegging 1 Husets konstruksjon 6-7 Brukskrav 8 Byggeforskrifter 9-13 VELUX 5

6 1 Planlegging Husets konstruksjon For å kunne velge riktig VELUX takvindu bør man alltid ta utgangspunkt i husets utforming, brukskrav og de gjeldende byggeforskrifter. Normalt kan et standard VELUX midthengslet vindu oppfylle de grunnleggende krav, men ofte vil valget av en alternativ vindusvariant og/eller ekstrautstyr kunne optimere funksjonen og øke bruksverdien for vinduet. Under planleggingen skal følgende avklares: Sperreavstanden kan ha betydning for hvor store vinduer man kan benytte. Hvis man ikke ønsker å lage utveksling kan det leveres noen størrelser som får plass imellom sperrene. I de fleste tilfeller vil en utveksling i sperrene gi rom for bedre løsninger. Takets vinkel kan ha betydning for valget av inndekninger og vinduer. VELUX produkter kan som hovedregel monteres i takvinkler mellom 15 og 90. Det er noen unntak, så undersøk derfor alltid om de valgte produkter passer til den aktuelle takvinkelen. Takmaterialet er avgjørende for hvilken type inndekning som skal benyttes ved montering for å sikre en vanntett innbygging. Les mer om inndekningene i kapittel 8. Hvis det er undertak i takkonstruksjonen, skal det etableres en tett tilslutning mellom undertak og vindu for å holde vann og fyksnø ute. Dette gjøres enklest med VELUX undertakskrave BFX. Alternativt kan man benytte alminnelige undertaksbanevarer, som tilskjæres og tilsluttes som vist i vindusveiledningen. 6 VELUX

7 Planlegging Husets konstruksjon 1 Isolasjonslaget gjennombrytes når vinduet monteres i taket. Etterpå skal tilslutningen mellom isolasjonen og vinduet gjenetableres. Dette gjøres enklest og mest effektivt med VELUX innbyggingssett BDX 2000, se s Hvis det er en dampsperre i takkonstruksjonen, skal denne tilsluttes til vinduet. Dette gjøres enkelt og effektivt med VELUX dampsperrekrave BBX. I utforingen fra vinduets karm til den innvendige vegg-/takkledning skal det lages en tilslutning. Den kan enten utføres i samme materiale som veggkledningen, eller man kan velge en VELUX utforing. Omgivelsene vinduet skal monteres i kan stille spesielle krav til vinduet. I rom med særlig høy luftfuktighet vil det f.eks. være opplagt å benytte VELUX polyuretanvinduer. Hvis det kreves ekstra beskyttelse mot varmeinnstråling utenfra, tilbyr VELUX både isolerglass med spesielt gode varmeavvisende egenskaper og varmeavvisende tilbehørsprodukter som markiser eller rulleskodder. VELUX 7

8 1 Planlegging Brukskrav Man bør tilstrebe fritt utsyn fra både stående og sittende stilling. Vær oppmerksom på at den optimale vindusstørrelse derfor avhenger av takvinkelen. Midthengslede vinduer gir plass til møblering direkte under vinduet uten at det står i veien når vinduet betjenes. Topphengslede vinduer gjør det mulig å gå helt frem i vindusåpningen og se ut til sidene. Er vinduet plassert utenfor rekkevidde, bør man overveie elektrisk betjening. 8 VELUX

9 Planlegging Byggeforskrifter 1 Rømningsvei Brannceller skal ha tilstrekkelig antall, og minst to, utganger til rømningsvei. I etasjer eller plan hvor vindu er eneste direkte rømningsvei, skal minst annet hvert rom ha vindu som tilfredsstiller kravene til rømningsvei. Vindu som skal regnes som rømningsvei, skal i åpen stilling ha en fri åpning hvor høyde og bredde tilsammen utgjør minst 1,5 m. Bredden skal være minst 50 cm og høyden minst 60 cm. Rømningsvei Maks. 1,0 m Vinduets underkarm skal ikke være mer enn 1,0 m over gulvet, hvis det ikke er tatt forholdsregler for å lette rømning gjennom vinduet. Rømning gjennom vinduet kan skje ut i det fri dersom høyden over terrenget ikke overstiger 5,0 m, eller dersom vinduet er tilgjengelig for brannvesenets materiell. VELUX 9

10 1 Planlegging Byggeforskrifter KRAV TIL BRYSTNINGSHØYDER Se Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK). Ventilasjon Bygninger skal ha ventilasjon tilpasset rommenes forurensnings- og fuktbelastning. Det skal tas hensyn til romtype, innredning og utstyr, materialer og prosesser samt belastning fra mennesker og dyr. Ventilasjonsanlegg skal utføres slik at god luftkvalitet oppnås og slik at forurensninger fra mennesker, bygningsmaterialer, prosesser og aktiviteter samt uønsket fukt, lukt og helseskadelige stoffer føres ut av byggverket. I oppholdsrom skal minst ett vindu eller en dør mot det fri kunne åpnes. I rom hvor vinduer er uønsket ut fra bruken, skal det være annen tilsvarende mulighet for forsert ventilasjon. 10 VELUX

11 Planlegging Byggeforskrifter 1 KRAV TIL DAGSLYSTILGANG Alle rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på lys uten sjenerende varmebelastning. Rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys, med mindre oppholds- og arbeidssituasjonen tilsier noe annet. Som en forenkling kan man anta at kravet er oppfylt dersom man benytter et vindusareal tilsvarende 10 % av gulvflaten i rommet. Vindustype Størrelse Gulvareal ( m 2 ) C02 2,8 C04 3,9 C06 5,0 F04 5,0 GGL GGU GPL GPU F06 6,4 F08 7,9 M04 6,3 M06 8,0 M08 9,9 M10 11,7 M12 13,4 P06 10,2 P08 12,6 P10 14,8 S08 15,8 S10 18,6 VFA/VFB/VFE M31 2,3 M34 4,4 P31 2,9 P34 5,5 S31 3,6 S34 7,0 GDL P19 22,7 GEL+VEA/VEB/VEC M08 + M35 16,8 VELUX 11

12 Planlegging 1 Byggeforskrifter LYDDeMPING Bygning og/eller bruksområde som er del av en bygning, skal beskyttes mot støy og vibrasjoner utenfra eller som oppstår ved forventet bruk av bygningen. Det skal legges spesielt vekt på brukernes behov for tilfredsstillende lydforhold ved arbeid, søvn, hvile og rekreasjon. I bygning med brukerområde der det normalt vil være spesielt høyt lydnivå, skal det legges vekt på avskjerming slik at det ikke kan oppstå vesentlig støyplage, herunder stressreaksjoner, på grunn av støy i annet brukerområde og utendørs støy. For å oppnå tilstrekkelig demping, kan det være nødvendig å ta spesielt hensyn i forbindelse med selve innbyggingen og valget av vindusvariant. Se også kap. 7. KRAV TIL MAKSIMALT ENERGI- OG VARMETAp U-verdien (W/m²K) til en konstruksjon angir hvor stort varmetapet (W) er pr. m² av konstruksjonen pr. grad temperaturforskjell. Energirammen omfatter bygningens samlede behov for tilført energi. Ved beregning av energibehovet inngår derfor alle de faktorer, som har innflytelse på bygningens energibalanse. Det vil bl.a. si bygningens plassering og orientering (herunder dagslys og klimaforhold). Energiforbruk til oppvarming, varmtvannsforsyning, eventuelt ventilasjonsanlegg, kjøling og belysning samt energitilskudd som solinnfall, naturlig ventilasjon og dagslys tas også med i den totale betraktning. Minstekrav til U-verdi for vinduer: 1,6 W/m²K. 12 VELUX

13 Planlegging Byggeforskrifter 1 KRAV TIL ARBEIDSSIKKERHET VED INNBYGGING I mange tilfeller kan innbygging av et VELUX takvindu foretas innefra, slik at man ikke trenger å jobbe ute på taket. I noen tilfeller vil det imidlertid være nødvendig å utføre en del av innbyggingen fra utsiden. Her skal man være oppmerksom på arbeidssikkerheten. Som hovedregel skal det etableres sikkerhetsforanstaltninger ved arbeidssteder, hvor det er risiko for et fall på mer enn to meter. Derfor skal det nesten alltid foretas effektiv sikring mot fall ved arbeid på tak. Det kan f.eks. gjøres ved å benytte stillas eller rekkverk ved takfoten. Er det snakk om kortvarig opphold på taket, kan man benytte fallsikring (sikkerhetssele med line). Hvilke sikkerhetsforanstaltninger som skal benyttes avhenger av forholdene på stedet. Sikkerhetsforanstaltningene er detaljert beskrevet i Arbeidstilsynets veiledning vedr. fallfare. VELUX 13

14 14 VELUX

15 Innbygging av takvindu 2 Hulltaking Utvendig Innvendig VELUX 15

16 Innbygging av takvindu 2 Hulltaking VINDUETS PLASSERING I ROMMET Når vinduet skal plasseres i rommet, må det tas hensyn til: rommets bruksområde utsiktsforhold, fra stående og/eller sittende stilling enkel betjening (midthengslede eller topphengslede vinduer) byggeforskriftenes krav til brystningshøyde (underkarmens høyde fra gulv), se kap. 1 evt. innbygging ved knevegg, se kap. 4 optimal utforming av utforing HULL I TAKFLATEN Hvis det ikke er adgang til taket utenfra, tas det hull i takflaten ved å skjære et mindre hull, ca. 40 x 40 cm, i innertaket innenfra, og deretter arbeide seg ut gjennom takkonstruksjonen. Når lektene er avdekket, kan vinduets endelige plassering i takkonstruksjonen bestemmes. Under oppmålingen må du huske å beregne plass til isolering rundt karmen. VINDUETS PLASSERING For å minimere tilpasningen av takmaterialet, justeres vinduets plassering sideveis. Det må tas hensyn til anbefalt avstand til sperre (a) og takmateriale (b). Om nødvendig må det lages en utveksling, se kap. 4. a b 16 VELUX

17 Innbygging av takvindu Hulltaking 2 Vinduets plassering i høyden justeres etter hvilken inndekningstype som brukes, slik at det: ved profilert takmateriale beholdes en rad med hele takstein under vinduet ved skifertak sikres nødvendig overlapping mellom inndekning og skifer, se monteringsanvisning. For å oppnå riktig isolering rundt karmen, må du beregne mm ekstra på alle sider når du skal bestemme den endelige plasseringen av hullet. Hullet avgrenses oppe og nede med monteringslekter, og på sidene av sperrer, som vist i monteringsanvisningen. HULL I UNDERTAK OG INNERtak Hull i undertak på rull kan skjæres som vist og brettes opp for å sikre at det blir helt tett. Ved hardt undertak fjernes en del av undertaket tilsvarende hullet i takflaten. Foreløpig tilskjæring av hullet i innertaken gjøres når vinduets plassering i takflaten er bestemt. Karmmålet overføres vinkelrett til innertaken, det merkes av og hullet skjæres til. Denne foreløpige tilskjæringen er nødvendig for at vinduet kan monteres. Vær oppmerksom på at husets dampsperre må kunne gjenopprettes. Den endelige tilskjæringen av hullet i innertaken gjøres først når utforingen skal monteres. VELUX 17

18 Innbygging av takvindu 2 Hulltaking UTTAKING AV RAMMEN Rammen kan tas ut for å lette monteringen av vinduet. Rammen stilles på overrammen på et rent og plant underlag. MONTERINGSBESLAG/-VINKLER Monteringsbeslag/-vinkler leveres som standard med vinduet. Vindusstørrelser fra høyde -08 (1400 mm) og oppover leveres med ekstra monteringsvinkler, som skal plasseres midt på sidekarmen. Vinklene festes til karmen, før vinduet monteres i taket. Til noen produkter og sammenbygginger er det utviklet spesielle monteringsbeslag, f.eks.: Ved innbygging av flere vinduer tett sammen er spesielle beslag vedlagt enten sammenbyggingselementene, f.eks. GIL og VFE, eller inndekningen, f.eks. EBW. 18 VELUX

19 Innbygging av takvindu Utvendig 2 ISOLasjonskrave Isolasjonskraven til innbyggingssett BDX 2000 består av fire lange stykker polyetylenskum montert på stålskinner. Skinnene settes sammen til en ramme før den monteres i taket. Isolasjonskraven plasseres på lektene før vinduet monteres. Isolasjonskraven festes ikke selvstendig, men festes med vinduets monteringsbeslag. Hvis det ikke er tilstrekkelig åpning mellom sperrene, kan isolasjonskraven evt. tilpasses for at den skal kunne plasseres riktig. Dette gjøres ved å skjære langs oppsplittingen i sidene. Isolasjonskraven passer til VELUX utforing. VELUX 19

20 Innbygging av takvindu 2 Utvendig FESTING OG JUSTERING AV VINDUET Det er viktig å justere vinduet for å sikre at det blir tett. Først festes underkarmen til den nederste monteringslekten, som bør være i vater. Avstanden mellom karmen og rammen justeres slik at den er like stor på begge sider. Pass på at underkarmen og underrammen er parallelle. Ved eventuell vindskjevhet rettes karmen opp ved hjelp av den vedlagte kilen, som vist i monteringsanvisningen. Ved svært skjeve tak, se kap. 4. Når vinduet er justert, festes det iht. anvisningen. 20 VELUX

21 Innbygging av takvindu Utvendig 2 UNDERTAK Tilslutning til undertak gjøres enklest med undertakskrave BFX. Undertakskraven er fremstilt av diffusjonsåpent materiale, og kan derfor benyttes til både ventilerte og uventilerte undertak. Undertakskraven festes til karmen hele veien rundt, og deretter formes den til rundt lektene og festes til slutt til sløyfene. Avvanningsrennen plasseres rett over den første gjennomgående lekten over vinduet, slik at den kan samle opp og lede bort alt vannet som kommer inn på undertaket over vinduet. a b c Undertakskraven og deretter det eksisterende undertaket brettes ned i avvanningsrennen, der det festes med de vedlagte festebeslagene (b). Det lages et snitt i undertakskraven under vinduet, slik at den kan plasseres og festes riktig (c). Det vedlagte selvklebende butylbåndet monteres som vist (a) for å unngå lekkasje rundt snittet i undertaket. VELUX 21

22 2 Innbygging av takvindu Utvendig INNDEKNING OG BEKLEDNING Inndekning og bekledning monteres i den rekkefølgen som er angitt i monterings- og inndekningsanvisningen. De enkelte delene er utstyrt med et nummer på baksiden, som i de fleste tilfeller også angir monteringsrekkefølgen. Merk at det finnes høyre- og venstredeler INNDEKNINGER TIL PROFILERTE TAKMATERIALER Ved inndekninger til profilerte takmaterialer er det viktig at både skumpakningene og den fleksible delen av forkanten slutter tett inntil takmaterialet for å unngå at yr, fyksnø m.m. trenger inn under inndekningen. Før forkanten monteres, anbefales det å skråskjære takmaterialet under vinduet (a). Deretter legges forkanten midlertidig på plass, og den fleksible delen formes etter profilen på takmaterialet. Deretter bøyes den fleksible delen litt ned (b), før den nedre delen festes til vinduets underkarm. Ved å bøye ned den fleksible delen, sikres en tett tilslutning til takmaterialet. a b 22 VELUX

23 Innbygging av takvindu Utvendig 2 Forkanten bukkes om i sidene (c). Dette er spesielt viktig ved lave takvinkler som en ekstra sikkerhet mot vanninntrenging. De ytterste centimeterne av den fleksible delen av forkanten kan evt. formes ytterligere etter takmaterialet (d). For å kunne plassere takmaterialet riktig inn over inndekningen, kan det være nødvendig å hugge den underliggende festeklakken av taksteinen (e). Da man ikke skal skru gjennom inndekningen, kan det i visse tilfeller være nødvendig å feste taksteinen med ståltråd (f). c e f d INNDEKNINGER TIL FLATE TAKMATERIALER Ved inndekninger til tak med skifer eller lignende takmaterialer er det viktig at den nedre delen av inndekningen overlapper takmaterialet slik at man får minst like mye overlapping som den som ellers gjelder for takmaterialet (a). For å sikre at vannet kan ledes best mulig ned på sidene av vinduet, må monteringsanvisningens angitte avstand mellom takmateriale og vindu overholdes (b). a b VELUX 23

24 Innbygging av takvindu 2 Innvendig TILSKJÆRING AV INNERtak Den endelige tilskjæringen av hullet i innertaket gjøres etter at vinduet er montert. Hvis det benyttes VELUX utforingspaneler, tilpasses hullet ved hjelp av den vedlagte malen, som sikrer horisontal utforing oppe og vertikal utforing nede. ELEKTRISK BETJENING Hvis vinduet som innbygges ikke er levert med elektrisk betjening, anbefales det innen ferdigstillelse innvendig å montere en kabel, slik at vinduet er forberedt til eventuell senere montering av elektriske produkter. Kabelen føres gjennom det forborete hullet i overkarmen. Ca. 20 cm av kabelen fastgjøres som vist. Resten av kabelen kan nå trekkes skjult til en plassering hvor det senere kan tilsluttes en styreenhet. Ved kabler opp til 40 meter, benyttes f.eks. en 2 x 1,5 mm 2 kabel. Se også s NB! Hvis det ønskes elektrisk åpning av topphengte vinduer, føres kabelen på annen måte. Kontakt VELUX Norge AS. ISOLERING RUNDT VINDUET Riktig isolering rundt vinduet er viktig for å unngå kuldebroer. Innbyggingssettet BDX sørger for nødvendig karmisolering. De vedlagte kileformede skumpakningene brukes til å tette eventuelle åpninger mot taksperren. Hvis innbyggingssettet ikke brukes, må det legges inn tilsvarende isolasjon langs karmen helt opp til oversiden av lektene. 24 VELUX

25 Innbygging av takvindu Innvendig 2 DAMPSPERREN Husets dampsperre skal føres helt inn til noten i vinduskarmen. Dette gjøres enklest med dampsperrekrave BBX. Dampsperrekraven trykkes fast i vindusnoten og fastgjøres med skruer i hjørnene. Ved hjelp av verktøyet som medfølger, sikres det at dampsperrekravens pakning slutter tett rundt vinduet. Dampsperrekraven forbindes til husets dampsperre med den medfølgende damptette tapen. Avhengig av forholdene kan det være nødvendig å tette overgangen mellom husets dampsperre og dampsperrekraven med fugemasse eller ved å lage klemte sammenføyninger. UTFORINGEN Det beste er om utforingen mellom vinduskarmen og den innvendige taket/veggen er horisontal oppe og vertikal nede. Dette gir best mulig sirkulasjon av varmluft over glassruten, best lysinnstråling og best utsyn. Hvis utforingen fremstilles på byggeplassen, må det lages lekteverk til utforingen, som monteres enkeltvis. Hvis det brukes VELUX utforingspanel, settes hele panelet sammen før det klikkes inn i noten i ett stykke. VELUX 25

26 26 VELUX

27 Sammenbygging - flere vinduer 3 Generelt Kombiinndekning EK Tvillinginndekning EB- 32 Innbygging med hjelpesperre EBY/EKY 33 Fasadeelementer Innbygging med knekksperre EBY W10 37 Sammenbyggingselementer under takvinduer Sammenbyggingselementer over takvinduer 42 Innbygging langs mønet VELUX 27

28 Sammenbygging - flere vinduer 3 Generelt En kombinasjon eller sammenbygging av flere vinduer gir muligheter for en rekke spennende løsninger med VELUX vinduer. Innbygging med flere vinduer er vanligvis ikke annerledes enn med ett vindu. Det må derfor tas hensyn til de samme aspekter, og tilslutninger til konstruksjonen må gjøres som beskrevet i kap. 2 om enkeltvinduer. NB! Et meget viktig element i sammenbyggingssituasjoner er inndekningen, og som oftest vil det være den monteringsanvisningen som er vedlagt inndekningen, som beskriver hvordan vinduene skal innbygges. Start derfor med å få en oversikt over alle monteringsanvisningene som skal brukes til hele innbyggingen. 28 VELUX

29 Sammenbygging - flere vinduer Generelt 3 INNDEKNINGER En enkeltinndekning består generelt av en forkant (1), sidestykker (2) og en skottrenne (3). De samme delene inngår i utgangspunktet også ved sammenbygginger. Disse suppleres med deler som sikrer at vannet kan renne fritt ned på siden av vinduene VELUX benytter seg av to avvanningsprinsipper: LAVTLIGGENDE MELLOMRENNER Her ledes vannet fra den ovenforliggende takflaten ned på sidene av hvert enkelt vindu. Det gir mulighet til å kombinere et ubegrenset antall vinduer i takflaten. Prinsippet benyttes til kombiinndekninger. HØYTLIGGENDE MELLOMRENNER Her ledes vannet fra den ovenforliggende takflaten ned på sidene av hele kombinasjonen. Dette gir mulighet til tettere sammenbygging. Prinsippet benyttes bl.a. til tvillinginndekning EB-. Den samlede bredden på en kombinasjon med høytliggende mellomrenner må imidlertid ikke overstige 2780 mm. VELUX 29

30 Volume / Weight Made in Denmark a = xx mm 3 Sammenbygging - flere vinduer Kombiinndekning EK- Systemet for kombiinndekninger består av seks grunnelementer, som gjør det mulig å bygge sammen et vilkårlig antall vinduer ved siden av eller over hverandre. Vinduer som skal bygges inn ved siden av hverandre, må ha samme høyde, og vinduer som skal bygges inn over hverandre, må ha samme bredde. a a EB. b P a = XX 00AH10Vmm P De seks grunnelementene har numre som refererer til det siste tallet i inndekningens variantkode. EKW M er f.eks. det midterste inndekningselementet i nederste rekke. Avstand "a" refererer til avstanden mellom sidekarmene, og avstand "b" refererer til avstanden mellom de øverste og nederste karmene. Avstanden "a" er som standard 100 mm, men finnes også som 120, 140 og 160 mm. Videre kan kombiinddekninger bestilles som spesialprodukt med andre "a" avstander fra 60 til 400 mm med sprang på 10 mm. Avstand "b" er enten 100 eller 250 mm. Avstandene må oppgis ved bestilling, og vil ved levering fremgå av inndekningsemballasjen. Merk! Hvis "a" er mindre enn 100 mm, monteres vinduene med spesielle monteringsvinkler, som er vedlagt inndekningen. Ellers brukes de vanlige vinklene som leveres med vinduet. Hvis det etterpå skal monteres en rulleskodde på vinduet, må avstand "a" være minimum 100 mm, og "b" må være 250 mm. Som standard leveres kombielement 1 og 3 i samme emballasje med variantkode VELUX

31 Sammenbygging - flere vinduer Kombiinndekning EK- 3 VINDUER BYGGET INN OVER HVERANDRE Kombielement 7 er beregnet for innbygging av et vilkårlig antall vinduer over hverandre. Det skal alltid brukes en enkeltinndekning som suppleres med kombielement 7 til det nederste vinduet W W b ASYMMETRISK SAMMENBYGGING Ved å benytte de asymmetriske inndekningselementene, kan vinduer bygges sammen i en kombinasjon der det er flere vinduer i de underliggende radene enn i de overliggende. De asymmetriske inndekningselementene inngår i kombisystemet som en slags erstatning for de manglende vinduene. Inndekning EK- W benyttes f.eks. i stedet for kombielement 4. Kombinasjoner med færre vinduer i de underliggende rader er mulig i flate takmaterialer ved bruk av inndekning EKL i profilerte takmaterialer ved bruk av inndekning EKW. Disse kombinasjoner må bestilles som spesialprodukter; kontakt VELUX Norge AS. VELUX 31

32 Sammenbygging - flere vinduer 3 Tvillinginndekning EB- Tvillinginndekning EB- benyttes ved tett sammenbygging av to like store vinduer ved siden av hverandre. De to vinduene bygges sammen med karmavstand "a" på 18 mm som standard. Hvis karmavstanden er mellom 19 og 95 mm, må inndekningen bestilles som spesialprodukt. a a Den tette sammenbyggingen muliggjøres av den høytliggende mellomrennen. Sammenbyggingen krever at en evt. sperre mellom de to vinduene maksimalt kan være 25 mm bredere enn avstand "a" mellom vinduene. I motsatt fall må det lages en utveksling, og det må monteres en hjelpesperre. Hvis karmavstand "a" er 18 mm, kan hjelpesperre EBY benyttes. Følg monteringsanvisningen som er vedlagt inndekning EB- ved innbygging av vinduene. Justeringen av vinduet er imidlertid beskrevet i monteringsanvisningen for vinduet. De spesielle monteringsvinklene leveres med inndekningen. 32 VELUX

33 Sammenbygging - flere vinduer Innbygging med hjelpesperre EBY / EKY 3 Hjelpesperre EBY/EKY benyttes for å få en pen innvendig avslutning når to vinduer er innbygget med en karmavstand på 18 mm (EBY) eller 100 mm (EKY). Når disse hjelpesperrene benyttes, må det lages utveksling i konstruksjonen, se kap. 4. Hjelpesperre EBY/EKY fås i tre forskjellige lengder. maks. 775 mm maks. 40 mm Følg monteringsanvisningen som er vedlagt hjelpesperren ved innbygging av vinduene. Justeringen av vinduet er imidlertid beskrevet i monteringsanvisningen for vinduet. Ved hulltaking og plassering av utveksling og hjelpesperre EBY er det meget viktig at hjelpesperren monteres vinkelrett på monteringslektene. Vær påpasselig med å overholde de angitte maksimumsmålene når du skjærer til hjelpesperren, slik at den ikke blir unødig svekket. Hvis innbyggingssett BDX 2000 benyttes, må karmisoleringen settes sammen og monteres uten ytterligere tilpasning før vinduene bygges inn. Kun EBY De fire vinklene som skal brukes til sammenbyggingen av de to vinduene, leveres med inndekningen. Undertakstilslutningen utføres på samme måte som ved et enkelt bredt vindu. Avvanningsrennen plasseres rett over den øverste utvekslingen som hjelpesperren er festet til. Fortsett deretter iht. anvisningen som er vedlagt inndekning EB-. VELUX 33

34 Sammenbygging - flere vinduer 3 Fasadeelementer FASADEELEMENT VFE/VFA/VFB OG INNDEKNING EFW/EFL/EFS Fasadeelement VFE/VFA/VFB kombineres alltid med et takvindu i samme bredde. Inndekningen til disse sammenbyggingene har benevnelsen EFW/EFL/EFS. Følg monteringsanvisningen som er vedlagt fasadeelement VFE/VFA/VFB ved innbygging av vinduene. Justeringen av takvinduet er imidlertid beskrevet i monteringsanvisningen for vinduet. De spesielle monteringsvinklene til takvinduet er vedlagt fasadeelementet. NB! Ved sammenbygginger med fasadeelementer må man være oppmerksom på takdreneringen, da takrennen vil bli brutt. Inndekningen leder vannet ned på begge sider av vinduene, så det må sikres at det er et taknedløp på hver side av den brutte takrennen. 34 VELUX

35 Sammenbygging - flere vinduer Fasadeelementer 3 PLASSERING I FASADEN Takvinduet skal monteres i taket før fasadeelementet monteres. Malen som er vedlagt fasadeelementet, benyttes til å bestemme den nøyaktige plasseringen av de to vinduene. Fasadeelementets optimale plassering avhenger av fasaden. A B C min. 130 mm a A Ved innbygging i et murhull (tegl, betong etc.) bør fasadeelementet VFE/VFA/VFB plasseres minst 130 mm inn fra fasaden. Dette sikrer at elementets toppkasse ligger innenfor fasaden og gjør det enklere å montere et vannbrett. B Ved innbygging i en panelkledd fasade plasseres fasadeelementet VFE/VFA/VFB slik at sidekarmens ytterside flukter med vindsperre utvendig. C I visse innbyggingssituasjoner kan det være behov for eller ønske om å dekke overgangen mellom underkarm og vannbrett. Her kan man spesialbestille en supplerende bekledningsdel (a). VANNBRETT OG AVVANNING AV UNDERKARM Et vannbrett kan lages på mange måter, alt avhengig av fasaden. Det er viktig at vannbrettet legges langt nok inn under underkarmen (ca. 25 mm), for å sikre at vann som kommer fra vinduets pakningsplan, også kan fanges opp og ledes bort. VELUX 35

36 Without roofhang Nie Dach aushang Ce la vie Uden tagudhæng Nej Taaguthaang Nio fondiza Nuo terasa EFW/EFL/EFS Without roofhang Nie Dach aushang Ce la vie Uden tagudhæng Nej Taaguthaang Nio fondiza Nuo terasa Sammenbygging - flere vinduer Fasadeelementer FLERE FASADEELEMENTER VFE/VFA/VFB OG INNDEKNING EFW/EFL/EFS X99 Fasadeelementene VFE/VFA/VFB kan ved hjelp av inndekning EFW/EFL/EFS X99 kombineres med et vilkårlig antall vinduer både i taket og i fasaden. Inndekningen leveres som spesialbestilling og bestilles med nøyaktig angivelse av vinduenes ønskede plassering. For å sikre en tilstrekkelig avvanning av den ovenforliggende takflaten må man være oppmerksom på at det finnes visse begrensninger. En vinduskombinasjon med en samlet bredde på under 2780 mm vil som et enkelt vindu lede vannet til hver side av kombinasjonen. Ved kombinasjoner med en samlet bredde på over 2780 mm er det nødvendig med avvanning mellom vinduene. Dette gjøres ved at det settes inn en lavtliggende mellomrenne og et avløpsstykke (A) mellom vinduene, som leder vannet til et nedløp. a A x b maks mm 36 VELUX

37 Sammenbygging - flere vinduer Innbygging med knekksperre EBY W10 3 Det anbefales å benytte knekksperre EBY W10 til kombinasjoner av fasadeelementer med 18 mm karmavstand. Knekksperre EBY W10 kan benyttes til alle takvinkler mellom 15 og 55. Prinsippet ved bruk av denne knekksperren er at det lages en utveksling i konstruksjonen tilsvarende innbyggingshullets bredde. Knekksperren tar over understøttingen av vinduene samtidig som at man får en elegant innvendig avslutning. Ved kombinasjoner av flere knekksperrer er den samlede maksimale bredden for alle vinduer 2780 mm, av hensyn til inndekningen. Ytterligere opplysninger fås hos VELUX Norge AS. VELUX 37

38 Sammenbygging - flere vinduer 3 Sammenbyggingselementer under takvinduer SAMMENBYGGINGSELEMENT GIL/GIU OG INNDEKNINGSFORLENGERDEL ETW/ETL/ETS Sammenbyggingselement GIL/GIU bygges tett sammen med et ovenforliggende takvindu. Det benyttes en standard enkeltinndekning sammen med inndekningsforlengerdel ETW/ETL/ETS. Følg monteringsanvisningen som er vedlagt sammenbyggingselement GIL/GIU ved innbygging av vinduene. Justeringen av takvinduet er imidlertid beskrevet i monteringsanvisningen for vinduet. Sammenbyggingselementet leveres med spesielle monteringsvinkler. Vær oppmerksom på at karmene på takvinduet og sammenbyggingselementet må flukte av hensyn til senere montering av utforinger. 38 VELUX

39 Sammenbygging - flere vinduer Sammenbyggingselementer under takvinduer 3 GIL/GIU I TVILLINGINNBYGGING MED EBY W35 OG INNDEKNING EBW/EBL/EBS ----Q To takvinduer med sammenbyggingselement GIL/GIU kan innbygges med en karmavstand på 18 mm med hjelpesperre EBY og en variant av tvillinginndekning EB-. Tvillinginndekning EB- må spesialbestilles. Følg veiledningen vedlagt inndekningen EBW/EBL/EBS ----Q under innbyggingen. Veiledningene vedlagt vinduene følges kun delvis. Man kan også bygge sammen tre vinduer ved siden av hverandre. Den samlede bredden på en vinduskombinasjon med høytliggende mellomrenner må imidlertid også her være maks mm. VELUX 39

40 Sammenbygging - flere vinduer 3 Sammenbyggingselementer under takvinduer GIL/GIU I KOMBI-INNBYGGING Takvinduer med sammenbyggingselement GIL/GIU kan også benyttes i kombi-innbygginger, der inndekningsforlengerdelene ETW/ETL/ETS og ETX benyttes som supplement til de vanlige kombielementene. Skal f.eks. en takaltan CABRIO GDL inngå i en kombi-innbygging, må det bygges inn et sammenbyggingselement GIL med et takvindu (høyde -10) ved siden av takaltanen. Denne kombinasjonen har en totallengde/-høyde tilsvarende takaltanen. 40 VELUX

41 Sammenbygging - flere vinduer Sammenbyggingselementer under takvinduer 3 GIL OVER FASADEELEMENT VFE Fasadeelement VFE kan bygges inn under en kombinasjon av et takvindu med sammenbyggingselement GIL. Til dette benyttes inndekning EFW/EFL/EFS sammen med inndekningsforlengerdel ETW/ETL/ETS. Siden rammen på sammenbyggingselement GIL ikke kan åpnes, må denne tas av når bekledningsdelene mellom sammenbyggingselementet og fasadeelementet skal monteres. Følg disse retningslinjene under innbyggingen: 1. Siden rammen på sammenbyggingselement GIL er festet med skruer, må disse løsnes. Avhengig av takvinkelen kan det være nødvendig å fjerne rammen helt. 2. Bekledningen mellom sammenbyggingselementet og fasadeelementet kan nå monteres. 3. Når overgangsdelene er montert, skrus rammen fast igjen. VELUX 41

42 Sammenbygging - flere vinduer 3 Sammenbyggingselementer over takvinduer SAMMENBYGGINGSELEMENT GIR/GID/GIV Sammenbyggingselement GIR/GID/GIV bygges tett sammen med et underliggende takvindu. Inndekningen til denne kombinasjonen settes sammen av en variant av kombielement 7 med den riktige fasongen og en standardinndekning der skottrennen fjernes. Takvinduer med sammenbyggingselement GIR/GID/GIV kan inngå i kombisituasjoner med lavtliggende mellomrenner. De kan imidlertid bare monteres ved siden av hverandre. Vær oppmerksom på at disse vinduene ikke kan inngå i sammenbygginger med høytliggende mellomrenner. GIR GID GIV 42 VELUX

43 Sammenbygging - flere vinduer Innbygging langs mønet 3 Innbygging langs mønet gir muligheter til spennende kombinasjoner av VELUX takvinduer sett både innenfra og utenfra. Fremgangsmåten er enkel: Selve innbyggingen av vinduene skiller seg ikke spesielt fra en standardinnbygging. De samme reglene ved plassering av vindu i forhold til takmateriale må følges. Ved takstein bør det derfor alltid være en rad med hele takstein under vinduene. Ved innbygging langs mønet er det viktig å vite "mønemålet". Dette er avstanden målt fra vinduets overkarm til oversiden av lekten (rød strek) på den motsatte takflaten. I det følgende er dette målet definert som "A" mm. Med det som utgangspunkt tilpasses vindusstørrelsen. A mm VELUX 43

44 Sammenbygging - flere vinduer 3 Innbygging langs mønet Ved innbygging langs mønet inndekkes vinduene enklest med standard enkeltinndekninger (EDW, EDL, EDS) på begge sider av taket kombinert med en tilleggspakke (EKW ), som sikrer en vanntett og harmonisk sammenbygging over mønet. Er det snakk om flere vinduer innbygget ved siden av hverandre brukes standard kombiinndekninger (EKW, EKL, EKS) samt én tilleggspakke for hvert par av vinduer over mønet. Enten det dreier seg om enkeltstående vinduer eller vinduer i kombinasjon, tilpasses skottrennene avhengig av avstanden "A" opp til mønet. Avstanden "A" skal være mm, og takvinkelen NB! Tilleggspakken (EKW ) krever at det er/blir installert en mønestokk til å bære takryggen (spesielt ved skifertak). Er avstanden "A" 200 mm, kan standardinndekningen brukes uten tilpasning. Det er plass til inndekningens skottrenne, og mønesteinene kan løpe uavbrutt. Ønskes en tettere sammenbygging, kan VELUX møneinndekning benyttes. Ved hjelp av inndekningsdelene kan to vinduer bygges sammen over mønet, noe som gjør at vinduets overkarmer kan plasseres tett opptil mønet. 44 VELUX

45 Sammenbygging - flere vinduer Innbygging langs mønet 3 Møneinndekningen benyttes sammen med en standard enkelteller kombiinndekning og erstatter de vanlige skottrennene. Vær oppmerksom på at takvinkelen er begrenset til Møneinndekningen produseres etter mål iht. den aktuelle situasjonen, og må derfor spesialbestilles. Ved bestilling må det leveres en tegning/skisse med følgende opplysninger: takvinkel for hver takflate ønsket variant (materiale) aktuelle vindusstørrelser avstand "A", målt i nivå med den røde streken ved flere vinduer ved siden av hverandre: karmavstand "a" Når vinduene bygges tett sammen langs mønet, må man ved plassering av vinduene være oppmerksom på at vindusrammene ikke må kunne støte sammen når de åpnes. Når det benyttes midthengslede vinduer, sikres dette ved å overholde følgende avstander ("A" mm): Takvinkel 780 mm 980 mm Vindushøyde 1180 mm 1400 mm 1600 mm 20 1) 1) 1) 1) 1) 25 1) 1) 1) 40 mm 50 mm mm 40 mm 40 mm 80 mm 100 mm mm 70 mm 90 mm 120 mm 140 mm mm 110 mm 140 mm 170 mm 2) mm 160 mm 2) 2) 2) opp til 50 2) 2) 2) 2) 2) 1) Vinduene kan bygges inn karm mot karm, uten risiko for at rammene støter sammen. 2) Av produksjonsmessige grunner må avstand "A" ikke overstige 170 mm for VELUX møneinndekning. VELUX 45

46 46 VELUX

47 Spesielle innbyggingsforhold 4 Utveksling Innbygging i skjevt tak Tilslutning til hardt undertak Halve takstein under vinduet 54 Vinduer innbygget som skylight Mansardtak 58 Innbygging ved knevegg 59 VELUX 47

48 4 Spesielle innbyggingsforhold Utveksling Det kan være nødvendig med utvekslinger i sperrekonstruksjoner hvis vindusbredden overstiger avstanden mellom sperrene. De fleste utvekslinger av en enkelt sperre gjøres oftest ved hjelp av løsninger basert på erfaringer. Utvekslingen lages f.eks. som oftest i samme dimensjon som sperrene. Merk! Noen konstruksjoner kan kreve statiske beregninger av bæreevnen til utvekslingen og de bevarte sperrene. Spesielle forhold som må tas i betraktning: En stor takflate over eller under utvekslingen Eksisterende utvekslinger i takkonstruksjonen nær vinduet Evt. spesielle understøtteforhold for sperrene som blir bevart Ved kombinasjoner av flere vinduer ved siden av hverandre, er det ofte mulig å tilpasse vindusbredde og karmavstand mellom vinduene, slik at sperren beholdes og utveksling unngås. Dette må være avklart før inndekningen bestilles. Vinduet kan i prinsippet plasseres svært tett inntil sperrene, men optimalt bør det være minst 2 cm på hver side, slik at det blir en effektiv isolering rundt vinduet. Når hullet som er laget ved utvekslingen, er betydelig bredere enn vinduet, er det viktig at lekteendene som ligger fritt opp mot vinduet, understøttes av en hjelpesperre (A) mm mm mm mm 48 VELUX

49 Spesielle innbyggingsforhold Utveksling 4 God luftsirkulasjon langs glassruten reduserer risikoen for kondens. Dette oppnås ved å vinkle øvre og nedre del av utforingen slik at det lages en trakt inn mot vinduet. Hvis det skal lages utvekslinger, må disse plasseres slik at det blir plass til den vinklede utforingen. Når det benyttes VELUX utforinger på takvinkler mellom 30 og 60, er det plass til utforingen hvis utvekslingene plasseres utenfor loddrett og vannrett nivå som vist i illustrasjonen ovenfor. Ved takvinkler under 30 og over 60 kan VELUX utforing ikke monteres med både loddrett og vannrett utforing, da dette vil resultere i at for mye av innerveggen må fjernes. I stedet brukes pappmalen til utforingen til å bestemme riktig plassering av utvekslingen. VELUX 49

50 4 Spesielle innbyggingsforhold Innbygging i skjevt tak På eldre eiendommer med store skjevheter i takkonstruksjonen kan det være nødvendig å avvike fra den vanlige måten å plassere og justere vinduet på. For eksempel kan huset ha en gjennomgående skjevhet som gjør at det vil se rart ut hvis vinduet monteres i lodd og vater. I stedet bør vinduet flukte med de overordnede linjene som ligger nærmest vinduet. Store lokale skjevheter i takkonstruksjonen kan også gjøre det vanskelig å justere vinduet. Det kan være nødvendig å heve et hjørne med mer enn høyden av den medfølgende kilen. I så fall heves hele monteringslekten. 50 VELUX

51 Spesielle innbyggingsforhold Innbygging i skjevt tak 4 Den røde streken på vinduet vil da ligge høyere enn oversiden av lektene, noen som kan medføre lekkasje i inndekningen hvis det ikke tas høyde for dette. For å utligne overgangen mellom inndekningen og takmaterialet er det derfor nødvendig at lektene rundt vinduet heves ved hjelp av oppklossing. VELUX 51

52 4 Spesielle innbyggingsforhold Tilslutning til hardt undertak UNDERTAK AV TREFIBERPLATER Tilslutning til undertak av trefiberplater kan utføres både med VELUX undertakskrave BFX og med vanlig undertak på rull. Merk: Hvis det ikke er brukt sløyfer i forbindelse med undertaket av trefiberplater, kan det være nødvendig å lage en "karm" rundt vinduet som rulleproduktet eller undertakskraven kan festes til. "Karmen" utføres av lektebiter som legges mellom lektene ved vinduet. Deretter kan rulleproduktet eller undertakskraven tilsluttes under vinduet og på sidene som anvist. 52 VELUX

53 Spesielle innbyggingsforhold Tilslutning til hardt undertak 4 Over vinduet plasseres rulleproduktet/undertakskraven og avvanningsrennen slik at de overlappes av nærmeste takplate. UNDERTAK PÅ FAST UNDERLAG Tilslutning til undertak på fast underlag i form av plater eller bord under f.eks. takpapp kan utføres både med VELUX undertakskrave BFX og med vanlig undertak på rull. Merk: I noen tilfeller kreves det at undertaket må være ubrutt. Da må nødvendig drenering sikres ved at det skrus fast en klemlist som tettes med fugemasse. Dette sikrer samtidig tilslutning til rulleproduktet eller undertakskraven BFX over vinduet. VELUX 53

54 4 Spesielle innbyggingsforhold Halve takstein under vinduet Man bør alltid prøve å sikre en rad med hele takstein under vinduet og unngå å måtte skjære disse. Hvis det er forhold som gjør at dette ikke er mulig når vinduet skal plasseres, kan man gjøre følgende: Taksteinene tilskjæres under vinduets underkarm. Sørg for at kanten som er skåret, understøttes som vist. Det kan være nødvendig å skjære toppen av steinene som vist i monteringsanvisningen. Hvis festeklakkene er fjernet på taksteinene under vinduet, må steinene festes til lektene med skruer eller spiker. Avstandene som vises i illustrasjonen, må følges. 150 mm 100 mm Når inndekningens forkant plasseres, kan det også være nødvendig å forme den trekantede delen (a) etter taksteinene. Det vil ofte være nødvendig å supplere med selvklebende inndekningsmateriale (b) (leveres ikke av VELUX Norge AS) for å tette mellom forkanten og taksteinen i hjørnene. a b b 54 VELUX

55 VELUX 55 4

56 4 Spesielle innbyggingsforhold Vinduer innbygget som skylight Når VELUX takvinduer innbygges som skylights, dvs. utenfor rekkevidde, bør man overveie å velge elektrisk betjente takvinduer GGL INTEGRA /GGU INTEGRA eller GGL Solar/GGU Solar. Alternativt bør man ved innbyggingen overveie å føre en kabel frem til vinduet, se side 24. På den måte kan det i etterkant monteres elektrisk tilbehør i form av vindusåpner og elektrisk betjente dekorasjons- og solskjermingsprodukter, slik at fjernbetjening er mulig. Vinduet innbygges i takflaten på normal måte. INNBYGGING I LYSSjAKT I hus med ubenyttet loftsetasje kan VELUX takvinduer innbygges som skylights, ved at det etableres en lyssjakt. Man må være oppmerksom på følgende: Lyssjakten må utformes så det er mulig å svinge vinduets ramme helt rundt til pussestilling, se ill. nedenfor. A Vindusstørrelse Størrelse/cm Takvinkel X02 X04 X06 X08 X10 X VELUX

57 Spesielle innbyggingsforhold Vinduer innbygget som skylight 4 Dampsperrekrave BBX tilsluttes vindusnoten og forlenges ned til loftets dampsperre, hvor disse forbindes med diffusjonstett tape. Det isoleres rundt sjakten, og avhengig av isoleringsmaterialet etableres en vindsperre på sjaktens ytterside. Da vinduene sitter utenfor rekkevidde, bør man overveie å velge polyuretanvinduer som krever minimalt vedlikehold. Når man fastlegger plasseringen av sjakten, må det dessuten tas hensyn til evt. gangbro, skorsteiner og øvrige installasjoner. Ved utveksling i etasjeskillene må det tas høyde for evt. horisontale krefter i sperrefoten. VELUX 57

58 4 Spesielle innbyggingsforhold Mansardtak Innbygging i et mansardtak skiller seg for så vidt ikke fra en vanlig innbygging. Flere typer takvinduer kan uten problemer bygges inn i loddrett posisjon. Mansardtaket gir spennende innbyggingsmuligheter, to vinduer kan f.eks. kombineres ved knekkpunktet. VELUX Norge AS kan levere spesialproduserte deler som gjør den viste plasseringen mulig. Angitte avstander må følges. Når du kontakter VELUX Norge AS, må du oppgi takmateriale og takvinkel på både øvre og nedre takflate. 125 mm 125 mm 58 VELUX

59 Spesielle innbyggingsforhold Innbygging ved knevegg 4 Er vinduet plassert ved en knevegg, må det tas hensyn til denne når utforingen skal monteres. Hvis det brukes VELUX utforingspaneler, kan disse retningslinjene følges: Hvis underkarmen er plassert lenger enn 50 mm fra kneveggen, benyttes et VELUX standardutforingspanel. min. 50 mm Hvis underkarmen er plassert innenfor de viste målene i forhold til kneveggen, benyttes et VELUX standardutforingspanel som monteres med vinkelrett utforing nederst. maks. 50 mm maks. 50 mm Hvis underkarmen er plassert innenfor de viste målene i forhold til kneveggen, benyttes et VELUX standardutforingspanel sammen med et VELUX kneveggelement LEI. maks. 250 mm mm Hvis underkarmen er plassert som vist, kan et VELUX standardutforingspanel benyttes sammen med et spesialprodusert VELUX kneveggelement LEI med en brettdybde på maks. 750 mm. Over 500 mm VELUX 59

60 60 VELUX

61 Spesielle takmaterialer 5 Takpapp Skifer Prinsipp for tilpasning av takplater 67 Profilerte metallplater Decra/Powertekk takplater 72 Prefalsete metallplater 73 Falset platetak i kobber eller sink 74 Falset platetak i aluminium eller stål Torvtak VELUX 61

62 Spesielle takmaterialer 5 Takpapp Til innbygging av VELUX takvinduer i tak med takpapp brukes inndekning EDL. Inndekningen må plasseres mellom takpapplagene med de riktige overlappinger, dvs. at nedenstående rekkefølge må følges. PÅ NYTT TAK Når bord- eller platelaget er lagt ut, lages monteringshullet, og vinduet bygges inn i takflaten. 1 Underpapp legges ut på takflaten rundt vinduet. Underpappen føres ca. 50 mm opp langs karmen hele veien rundt. Merk: Bruk selvklebende papp i stedet for sveisepapp, da åpen ild kan skade vinduet og en evt. karmisolering fra innbyggingssett BDX Overpappen legges ut på takflaten under vinduet, helt opp til underkarmen. 3 Inndekning EDL monteres. Sideinnleggene fordeles likt langs vindussidene Overpappen legges ut rundt resten av vinduet. PÅ EKSISTERENDE TAK Innbygging i eksisterende tak følger samme prinsipp som på nytt tak med få unntak. Det skjæres hull i eksisterende papp tilsvarende monteringshullet til vinduet (se anvisning), og vinduet bygges inn i takflaten. En strimmel underpapp føres ca. 50 mm opp langs karmen hele veien rundt. Inndekning EDL monteres. Overpapp legges på sidene av og over vinduet. Det anbefales å føre overpappen helt opp til mønet for å unngå åpne vannrette kanter i pappen. 62 VELUX

63 Spesielle takmaterialer Takpapp mm VELUX 63

64 5 Spesielle takmaterialer Skifer Til innbygging av VELUX takvinduer i tak med skifer benyttes inndekning EDL. Et skifertak er tett fordi de enkelte skifersteinene overlapper hverandre. Den nødvendige overlappen er bl.a. betinget av takets vinkel og lokale klimatiske forhold. Ved inndekking av takvindu i skifertak, skal inndekningens deler plasseres slik at de erstatter de skifersteinene som er fjernet for å plassere vinduet. Når vinduets plassering på taket bestemmes, skal det derfor tas hensyn til EDL inndekningens forkant. Forkanten skal ligge på linje med skifersteinene og dermed erstatte de manglende skifersteinene (a). Er dette ikke mulig, må den nødvendige overlappen oppnås på annen måte evt. ved å plassere et forlengerstykke under forkanten (b). A B Inndekning EDL er dimensjonert for skifer med en tykkelse på opp til 8 mm (1). Ved å forme sidestykkene kan inndekningen benyttes på tak med skifer med en tykkelse på opp til 20 mm (2). Kontakt VELUX Norge AS for å få tilsendt spesialveiledning (EDL+). Eller se under Profesjonelle/Håndverkerforum/Monteringsveiledninger VELUX

65 Spesielle takmaterialer Skifer 5 Ved innbygging av takvindu i eksisterende skifertak benyttes følgende fremgangsmåte: 1. Vinduets plassering i forhold til skiferoverlapp bestemmes. 2. Skifer (A) velges på bakgrunn av målene i illustrasjonen og fjernes. Videre fjernes de øvrige skifersteinene innenfor det markerte området. Eksemplet viser lappskifer, en dråpeformet naturskifer med hakk til festing med stift i sidene. Da denne skifertypen ofte er tykkere enn normalt, benyttes veiledningen EDL+. Husk skiferens plassering, evt. ved oppmerking. Ikke fjern stiftene. Det er viktig, at skiferen kommer tilbake på samme plass pga. den skjulte festingen. A 250 mm Y mm X mm 150 mm 125 mm VELUX 65

66 5 Spesielle takmaterialer Skifer 3. Selve vindushullet kan nå etableres iht. målene vist i veiledningen, som er vedlagt takvinduet. 4. Innbyggingssettet BDX og vinduet monteres iht. veiledningen, som er vedlagt BDX og vinduet. 5. Videre tekkes taket igjen med inndekningsdelene, og skiferen legges iht. veiledningen. Merk: Skiferen legges nå i motsatt rekkefølge, dvs. nedenfra og opp, og avsluttes med skifer (A), som festes med synlige pakningspiker. X mm X + 45 mm 66 VELUX

67 Spesielle takmaterialer Prinsipp for tilpasning av takplater 5 Til innbygging av VELUX takvinduer i tak med profilerte metallplater benyttes inndekning EDW. Tilpasning, hvis det er mulig med hel takplate under vinduet: Inndekningen plasseres rundt vinduet (ill. 2). Informasjon om monteringslekter, innbyggingsmål og avstander til takmaterialet: se veiledningene for vinduet og inndekningen Tilpasning, hvis det ikke er mulig med hel takplate under vinduet: Platene kappes 100 mm under vinduet. Videre fullføres tilpasningen som vist under. Inndekningen plasseres rundt vinduet (ill. 2) VELUX 67

68 5 Spesielle takmaterialer Profilerte metallplater Til innbygging av VELUX takvinduer i tak med profilerte metallplater, som er lagt ubrutt fra raft til møne, benyttes inndekning EDW. 100 mm De takplatene som vinduet bryter, kuttes 100 mm under underkarmen. Vinduet monteres på monteringslekter i henhold til innbyggingsmål, som vist i monteringsanvisningen til vinduet. 68 VELUX

69 Spesielle takmaterialer Profilerte metallplater 5 Inndekningen monteres hele veien rundt vinduet, og forkanten formes som vist i monteringsanvisningen for inndekningen (a). Takplater legges ut ubrutt fra vinduets underkarm til mønet langs sidene og over vinduet. Avstanden fra takmaterialet til karmen følges som vist i anvisningen for vinduet, og inndekningens skumpakning tilpasses (b). a b VELUX 69

70 Min 270 mm 5 Spesielle takmaterialer Profilerte metallplater Hvis det ikke er mulig å demontere takplatene som vist på de foregående sidene, kan følgende metode benyttes. Hullet til vinduet skjæres ut som vist. X mm mm Y + 45 mm mm mm 80 mm Metallplatene skjæres til. Avstanden fra monteringslekten til metallplatetaket skal være 80 mm. Fortsett minst 270 mm ut på begge sider av vinduet, slik at det blir plass til hele forkanten. Merk at snittet ved tilskjæringen må avsluttes på det høyeste punktet på takplatene. Avstanden fra sidekarmene til platetaket skal være mm. Avstanden fra overkarmen til platetaket skal være mm. Skottrennen plasseres under takplatene før karmen monteres. Skumpakningen tilpasses. 70 VELUX

71 Spesielle takmaterialer Profilerte metallplater 5 Vinduet monteres som vist i monteringsanvisningen for vinduet. Sideinndekninger plasseres under takplatene og skottrennen. Husk å tilpasse skumpakningen. Inndekningens forkant bukkes og monteres. Merk at sidene på forkanten skal monteres under sideinndekningene. Bekledningsdelene monteres. Utfyllingsstykker formes av metallplaterestene og monteres, slik at alle utskjæringer dekkes. Utfyllingsstykkene festes med stifter (hullene kan forsegles med fugemasse). Utfyllingsstykker poppes fast (forsegle med fugemasse ved behov). VELUX 71

Håndverkerens håndbok

Håndverkerens håndbok HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Håndverkerens håndbok Håndbok til innbygging av VELUX takvinduer 4. utgave Forord Innhold Håndboken henvender seg til håndverkere,

Detaljer

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering Primo Underlag Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg Leggeveiledning for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2015 Produktinformasjon Primo Underlag med selvklebende omlegg

Detaljer

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Leggeveiledning Icopal Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2016 Produktinformasjon Icopal er et diffusjonsåpent undertak for vertikal montering. Leveres i bredde

Detaljer

Monteringsanvisning Veranda med valmet tak

Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Rev.nr 150730 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord 4. Takdetaljer BYTT AKKURAT SOM PROFFEN Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord SELVBYGGERSERVICE 2 Forkantbord 02-1 Fest forkantbordene,

Detaljer

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 1. Undertak BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Undertak 02-1 Når du skal legge et tak, kommer du ofte til vanskelige områder som sjelden er beskrevet andre steder. Det er her vi hjelper deg å

Detaljer

Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering

Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Oktober 2012 Produktinformasjon Icopal Ventex Supra med selvklebende omlegg

Detaljer

Monteringsveiledning for taksteinsplater

Monteringsveiledning for taksteinsplater Monteringsveiledning for taksteinsplater Profilmetal A/S Juliesmindevej 2 DK-4180 Sorø Telefon: Fax: CVR: +45 56630222 +45 56630133 Dk 26137063 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Monteringsveiledning,

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med sadeltak Rev.nr 150730-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med valmet tak. Rev.nr NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med valmet tak. Rev.nr NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Rev.nr 160706-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med pulpettak Rev.nr 150730-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS 1 Generelt For å unngå problemer med fukt og sopp er det svært viktig å kjenne til takets oppbygning og hva som kan gjøres fra innsiden. Dette er både i beboers og boligselskapets interesse. 2 Oppbygning

Detaljer

MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU

MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU Forberedelser: Vinduet må bringes til det aktuelle rommet.. 1. Vindusåpningen i veggen må være klargjort. GROM VINDU anbefaler at vindusmålene er 2 cm mindre

Detaljer

Monteringsanvisning for Schiedel komplette pipebeslag

Monteringsanvisning for Schiedel komplette pipebeslag Monteringsanvisning for Schiedel komplette pipebeslag November 2009 Komplett Teleskopisk Firkantbeslag for takvinkel 10-45 grader Toppavdekning med pipehatt Teleskopisk firkantbeslag Overbeslag inkl underbeslag

Detaljer

Monteringsanvisning. Stokkebygd hytte. Prod.nr. HOUSEPETER

Monteringsanvisning. Stokkebygd hytte. Prod.nr. HOUSEPETER Monteringsanvisning Stokkebygd hytte Prod.nr. HOUSEPETER Innhold 1. Dette trenger du... 3 2. Underlag... 3 3. Montere veggene... 3 4. Tak... 4 4.1 Tak uten isolasjon... 4 4.2 Isolert tak med takbjelker

Detaljer

YT-01 - YT-04 Isolerte tak

YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 Sperretak m/ vindsperre og luftet sjikt Innvendig etterisolering Ingen omfattende utvendige tiltak Generelt Gjelder for takkonstruksjoner der undertak og vindsperre er

Detaljer

MÅLTAKING OG MONTERINGS ANVISNING

MÅLTAKING OG MONTERINGS ANVISNING MÅLTAKING OG MONTERINGS ANVISNING PVC vinduer og dører fra Energi Saver AS MÅLTAKING TA MÅL Størrelse på vinduer og ytterdører oppgis alltid i utvendige karmmål. Mål bredde og høyde av åpningen. Disse

Detaljer

SKARPNES TAKTEGL RG12

SKARPNES TAKTEGL RG12 SKARPNES TAKTEGL RG12 Utgave 6 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com Vakre tak - år etter år 2 INNHOLD Viktige momenter ved lekting...........................................................................

Detaljer

STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm

STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm - kvalitet tvers i PIPE-EKSPRESSEN -enkel å montere og kan tilpasses alle forhold TOLMER AS 1653 Sellebakk Tlf. 69 36 44 60 Fax. 69 36 08 95 www.tolmer.no E-mail: tolmer@tolmer.no

Detaljer

Flexit vs/v/s125. Bruksområde: Modell VS: Ventilasjon + Spillvannsavlufting Modell V: Ventilasjon Modell S: Spillvannsavlufting

Flexit vs/v/s125. Bruksområde: Modell VS: Ventilasjon + Spillvannsavlufting Modell V: Ventilasjon Modell S: Spillvannsavlufting Flexit vs/v/s125 94080N-06 2011-10 Monteringsveiledning Takhatter - Stål For montering på dobbelkrum takstein, samt egen utførelse for papp/shingel. Forutsetninger: Tak med min. 22 takvinkel og ventilasjonsanlegg

Detaljer

Leggeanvisning Takskifer

Leggeanvisning Takskifer Leggeanvisning Takskifer Vakkert, varig og vedlikeholdsfritt Bruk av takskifer Lange tradisjoner Takskifer har lange tradisjoner i Norge og er et tekkemateriale som var mye brukt på 1800-tallet og helt

Detaljer

LEGGEANVISNING. Bedriften Produktene Mulighetene. www.benders.se. Heller det til takstein? Besikt innvendig og utvendig

LEGGEANVISNING. Bedriften Produktene Mulighetene. www.benders.se. Heller det til takstein? Besikt innvendig og utvendig LEGGEANVISNING Bedriften Produktene Mulighetene Heller det til takstein? Iblandt kan det være fallet på taket som er avgjørende for valget av taktekking. Benders takstein kan legges på takfall ned til

Detaljer

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Rev.nr 140804 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse A1 Mønebjelke 90x225

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

Vinduer og Dører fra Røros

Vinduer og Dører fra Røros M o n t e r i n g s a n v i s n i n g 9:110 April -10 rst. feb.-06 Vinduer og Dører fra Røros VINDUR OG DØRR Røros Vinduet NB! For montering av vindu med ekspanderende isolasjon, se side 4 og 8. 1. Før

Detaljer

Isola Lufteprofil System

Isola Lufteprofil System Isola Lufteprofil System Sikrer effektiv ventilering og vindtetting av isolerte skråtak! Tørre og sunne hus! Isola Lufteprofil System Komplett, fleksibelt og energieffektivt! Isola Lufteprofil System er

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 VEGG

MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 VEGG MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 TAK VEGG VEGG NOVEMBER 2014 GENERELL INFORMASJON GENERELT Vindsperre benyttes på utsiden av veggen for å hindre at vinden blåser gjennom isolasjonen,

Detaljer

Montering og vedlikehold av vinduer og dører i pvc

Montering og vedlikehold av vinduer og dører i pvc Montering og vedlikehold av vinduer og dører i pvc Oppmåling Vinduer Ytterdører Det nye vinduet skal være 2-3 cm mindre enn avstanden fra mursten til mursten Den nye døren skal være 2-3 cm mindre enn avstanden

Detaljer

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 89,

Detaljer

Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner

Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner Rev.nr: 150623-NO Bormaskin/Skrutrekker Karmskrue eller Montasjehylse Monteringsverktøy Vater Tommestokk Kiler (boardbiter) Isolasjonsdrev Nr 42 / 23.06.2015

Detaljer

Flexit vs/v160. Bruksområde: VS Ventilasjon + Spillvannsavlufting V Ventilasjon (rundt lokk på toppen må ikke fjernes)

Flexit vs/v160. Bruksområde: VS Ventilasjon + Spillvannsavlufting V Ventilasjon (rundt lokk på toppen må ikke fjernes) 93012N-05 2010-01 Flexit vs/v160 Monteringsveiledning Takhatter - Plast For alle takbelegg unntatt papp/shingel og torvtak. Forutsetninger: Tak med min. 22 takvinkel og ventilasjons-anlegg som er i kontinuerlig

Detaljer

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Montasjeveiledning

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Montasjeveiledning Corus Bygg Systemer AS Harmoni 00 Takpanne Montasjeveiledning Forbehold om tekniske endringer 0.009 Komponent oversikt Detaljløsninger kan rekvireres. Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne)

Detaljer

2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Montering av sløyfer og lekter Har du lagt nytt undertak, også kalt sekundærtak, er som regel både mønekam og forkantbord

Detaljer

Harmoni 400 Takpanne Montasjeveiledning

Harmoni 400 Takpanne Montasjeveiledning Harmoni 00 Takpanne Montasjeveiledning Komponent oversikt 7 0 8 5 9 7 Detaljløsninger kan rekvireres. ) Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne) ) ordtaksbeslag, fuglegitter Lengde 900 mm Endelokk

Detaljer

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 81, med

Detaljer

Isola D-Pro. Diffusjonsåpent underlagsbelegg. Kombinert underlagsbelegg og vindsperre for takstein og lektede platetak! Tørre og sunne hus

Isola D-Pro. Diffusjonsåpent underlagsbelegg. Kombinert underlagsbelegg og vindsperre for takstein og lektede platetak! Tørre og sunne hus Isola D-Pro Diffusjonsåpent underlagsbelegg Kombinert underlagsbelegg og vindsperre for takstein og lektede platetak! Tørre og sunne hus Isola D-Pro Diffusjonsåpent underlagsbelegg med klebekant D-Pro

Detaljer

TERMOWOOD AS. Monteringsanvisning veggelementer

TERMOWOOD AS. Monteringsanvisning veggelementer Monteringsanvisning veggelementer SKAL LESES FØR MONTERING! Måten å komme i gang på er å slutte å snakke og begynne å gjøre noe. «Walt Disney» Innholdsfortegnelse Forkontroll... 2 Montering av bunnsvill...

Detaljer

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus!

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus! Isola Selvbygger 3 For tak- og terrasse Sterkt, sikkert - enkelt å montere Tørre og sunne hus! Sikker tekking med lang levetid Isola Selvbygger 3 er et moderne takbelegg med stor fleksibilitet og styrke.

Detaljer

Pro Super. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg. Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering. Monteringsanvisning

Pro Super. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg. Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering. Monteringsanvisning Monteringsanvisning 2:830 Okt. 2003 Pro Super Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering Tørre og sunne hus Pro Super for horisontal montering

Detaljer

Er ytterdøra på huset ditt ubeskyttet FØR ETTER. Mål opp og sag til... Det er naturlig med et letak over døra

Er ytterdøra på huset ditt ubeskyttet FØR ETTER. Mål opp og sag til... Det er naturlig med et letak over døra t letak over ytterdøra gir ly for regnet og beskytter døra. ette letaket har utskjæringer og pyntelister som passer til stilen på huset, men du kan selvsagt lage et enklere utformet letak hvis det passer

Detaljer

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer.

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer. BOK 1 Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon GENERELT Administrasjonsbygget var bygget med underetasje og 1. etasje i 1976. Det var bygget med isolert 98 mm bindingsverk i yttervegger,

Detaljer

Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak

Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk 61-2428 - NO

Detaljer

To-trinns tetteløsning for torvtak

To-trinns tetteløsning for torvtak Monteringsanvisning To-trinns tetteløsning for torvtak Dobbel sikkerhet, lang holdbarhet Tørre og sunne hus Montering Før montering: Takkonstruksjonen må være dimensjonert for å bære vekten av torvlaget.

Detaljer

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 3. Legging av takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Legging av takstein 02-1 Skal du legge takstein, må du først tenke på sikkerheten. Det enkleste er å leie et stillas. Da er det enklere

Detaljer

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U054

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U054 1.1 Foto panel og profiler NDS U054 NDS U054 panel med endetape NDS U054 not og fjær-forbindelse 1 Aluminium bunnprofil NDS U054 Aluminium topp- og sideprofil NDS U054 1.2 Snittegninger Snittegning panel

Detaljer

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN MONTERINGSRÅD DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN GRUNN NOVEMBER 2014 MONTERINGSANVISNING - TORVTAK Takfall Takfall på torvtak bør ligge mellom 15 35. Ved takfall over 23 bør det brukes lekter

Detaljer

FDV dokumentasjon GDL takaltan

FDV dokumentasjon GDL takaltan FDV dokumentasjon GDL takaltan PRODUSERT FRA APRIL 2015 Takterrasse type GDL 3066 og 3066L lakkert furu GDL 2066 og 2066L hvitmalt furu Takvinkel 35-53 Utendørs bruk Ja Mål Bredde: 940 mm / Høyde: 2520

Detaljer

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Rev.nr 150529 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. 1 av 7 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging). Relativ luftfuktighet

Detaljer

HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN

HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN Monteringsanvisning grillhytte: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9 M2 ( 17 m2 i parantes ) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 3 stk veggseksjoner med vindu ( 4 stk ) - ( kun et vindu

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak TG 2190 HUNTON UNDERTAK 1 Oppbevaring/lagring Hunton undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres slik at fuktigheten

Detaljer

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. Enkel- og Dobbelkrum betongtakstein. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. Enkel- og Dobbelkrum betongtakstein. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders. BENDERS TAK LEGGEANVISNING Enkel- og Dobbelkrum betongtakstein For håndverkere eller deg som legger taket selv Mer om Benders www.benders.no Med Benders betongtakstein kan du selv legge ditt nye tak. Er

Detaljer

Produkt informasjon Topphengslet takvindu GPL Furu

Produkt informasjon Topphengslet takvindu GPL Furu Edition 1.0 01.10.2014 Produkt informasjon Topphengslet takvindu Furu Produktbeskrivelse Høykvalitets furu behandlet med grunning og vannbasert lakk eller hvit maling Rammen kan åpnes trinnløst opp til

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

g rill hytte: Monteringsanvisning

g rill hytte: Monteringsanvisning Monteringsanvisning g rill hytte: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9,2 M2 ( 17 m2 i parantes) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 3 stk veggseksjoner med vindu (4 stk) - ( kun et vindu

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK 18 / 25 UTNO - 06/16 TG 2190 HUNTON UNDERTAK TM Oppbevaring/lagring Hunton Undertak TM skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres

Detaljer

Everluxx NORD. Prisliste 2014 NOK. Vedlikeholdsfrie vinduer og dører

Everluxx NORD. Prisliste 2014 NOK. Vedlikeholdsfrie vinduer og dører NOK Vedlikeholdsfrie vinduer og dører 02 INNHOLD Innhold og informasjon 02 Om Everluxx Nord 03 Typeoversikt 03 Prisliste 04 Faste karmer 04 Toppsving vinduer 05 Tilleggspriser 06 Tilbehør, vinduer 07 INFORMASJON

Detaljer

Monteringsanvisning. Peseq veggfeste

Monteringsanvisning. Peseq veggfeste Monteringsanvisning for Peseq veggfeste 1 Forberedelser til montering Peseq redningsline skal kun benyttes i nødsituasjoner. I en nødsituasjon finnes det ikke tid til å forberede seg. Faren for at man

Detaljer

Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK NOVEMBER 2014 MONTERING AV BOND TAKPANNER KUTTING AV PLATER Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr. min. Bruk

Detaljer

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders.no

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders.no BENDERS TAK LEGGEANVISNING Falset/Glasert tegltakstein For håndverkere eller deg som legger taket selv Mer om Benders www.benders.no Med Benders falset tegltakstein kan du selv legge ditt nye tak. Er du

Detaljer

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113 Spesifikasjon over materiell til Nordic Daylight System U113 med brutt kuldebro i U-profilene 1. Nordic Daylight System U113 panel 2. Polykarbonat (PC) start/sluttprofil Art-No. 2179 3. PC flensprofil

Detaljer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser) Isomax Rev.nr: 404 - NO Kiler (boardremser) 5 mm,5 mm 4 mm T0 Innholdsfortegnelse: OBS!!! Dørene må bæres stående. A: Sorter dørene per skyvemodul. Kontroller at størrelse og antall stemmer. Sjekk i tabellen

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 3 Rekv.nr 3039NO desember 2011 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse

Detaljer

Langkantskjøter understøttes, og forskyves når det skal monteres flere lag. På langs c/c450 mm

Langkantskjøter understøttes, og forskyves når det skal monteres flere lag. På langs c/c450 mm Vegger På tvers c/c På langs c/c Brann ett lag Kortkantskjøter understøttes og forskyves. Ved flere lag skal også langkantskjøtene forskyves, min. 300. 900 plate Stenderavstand c/c 450. Ved 2 lag forskyves

Detaljer

ICOPAL Brettex. Den smarte undertaksløsningen. Diffusjonsåpent undertak. Blå katalog: Gruppe: 1024 Oktober 2011

ICOPAL Brettex. Den smarte undertaksløsningen. Diffusjonsåpent undertak. Blå katalog: Gruppe: 1024 Oktober 2011 ICOPAL Brettex Diffusjonsåpent undertak Blå katalog: Gruppe: 1024 Oktober 2011 Den smarte undertaksløsningen Icopal Brettex - kombinert undertak og vindsperre Vekjent og solid Enkel og rask montering Icopal

Detaljer

Monteringsanvisning 2:410. Feb.06 Erst. feb. 05. Isola Powertekk. Lett ståltak med stor styrke! Tørre og sunne hus

Monteringsanvisning 2:410. Feb.06 Erst. feb. 05. Isola Powertekk. Lett ståltak med stor styrke! Tørre og sunne hus Monteringsanvisning 2:410 Isola Powertekk Feb.06 Erst. feb. 05 Lett ståltak med stor styrke! Tørre og sunne hus Isola Powertekk Før montering 1.0 Betingelser for bruk av Isola Powertekk 1.1 Takvinkel Isola

Detaljer

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus Isola Selvbygger For tak og terrasser 2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04 Sterk, sikker - lett å jobbe med Tørre og sunne hus Endelig kan taktekking gjøres enkelt Med Isola Selvbygger kan du trygt gjøre jobben

Detaljer

GROM HESTEHUS 14 m2 modell (Varenummer 80200) (23.10 2008)

GROM HESTEHUS 14 m2 modell (Varenummer 80200) (23.10 2008) GROM HUS MONTERINGSANVISNING Org. 90 249 16 MVA Fredheimveien 20 B 107 Oslo GROM HESTEHUS 14 m2 modell (Varenummer 0200) (23.10 200) Les denne monteringsanvisning, gjerne flere ganger. Få med deg tipsene

Detaljer

Byggeanvisning for PRECUT garasjen.

Byggeanvisning for PRECUT garasjen. Byggeanvisning for PRECUT garasjen. Denne byggeanvisning beskriver en anbefalt metode for bygging av vår PRECUT garasje og er en supplerende anvisning til vår Monteringsanvisning. Følg Monteringsanvisningen

Detaljer

34 Monteringsanvisning Plannja Trend

34 Monteringsanvisning Plannja Trend 34 Monteringsanvisning Plannja Trend FORBEREDELSER Før du setter i gang og monterer Plannja-taket ditt, er det viktig at du leser gjennom avsnittet Generelle forberedelser legging av tak. Der finner du

Detaljer

Utredning angående salg av tørkeloft

Utredning angående salg av tørkeloft Utredning angående salg av tørkeloft Vi har utarbeidet dette notatet samt noen skisser og tegninger for å besvare noen av spørsmålene som ble tatt opp på generalforsamling i april 2016. Oppsummering av

Detaljer

ICOPAL Takshingel. Leggeveiledning. Blå katalog: Gruppe: 1024 Juni 2004. Leggeveiledning. Rask og enkel å legge

ICOPAL Takshingel. Leggeveiledning. Blå katalog: Gruppe: 1024 Juni 2004. Leggeveiledning. Rask og enkel å legge ICOPAL Takshingel Leggeveiledning Blå katalog: Gruppe: 1024 Juni 2004 Leggeveiledning Rask og enkel å legge 1 BETINGELSER Undertaket Icopal Takshingel kan legges på tretak med minstefall 15. Underlagsbelegg

Detaljer

MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK

MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK OKTOBER 2014 Kombinert undertak og vindsperre monteres slik at undertaket både danner et lufttett og vanntett

Detaljer

SKARPNES TAKTEGL RG10

SKARPNES TAKTEGL RG10 SKARPNES TAKTEGL RG10 Utgave 7 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com Vakre tak - år etter år INNHOLD Viktige momenter ved lekting side 4 Bruk av topptegl side 6 Tilpasning av mønetegl ved endeavslutning

Detaljer

Moderne fl at dobbeltfalset taktegl for tak og fasade. Actua

Moderne fl at dobbeltfalset taktegl for tak og fasade. Actua Moderne fl at dobbeltfalset taktegl for tak og fasade TEKNISKE DATA DIMENSJONER 19 2a 2 4 Effektive byggemål Lekteavstand Dekkbredde 0 mm mm Totale mål Lengde Bredde mm mm 3 1 17 14 18 > 0 - Antall/m2

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

DECRA. Detaljer. Tilbehør. Inndekking

DECRA. Detaljer. Tilbehør. Inndekking Desember 2014 1 4 4 4 5 6 6 3 2 5 6 6 6 1 5 5 3 3 3 Blad Møne/ valm 1.01 Møne med buet kappe 1.02 Møne med rett kappe 1.03 Valm med buet kappe 1.04 Valm med rett kappe 2.01 Kilrenne 1 2 3 4 5 6 Kil 3.01

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK Anvendelse Hunton Sutak er en 3,2 mm hard trefiberplate, og benyttes som forenklet undertak til både kalde- og varme takkonstruksjoner. Hunton sutak har profilert

Detaljer

Monteringsanvisning Solid

Monteringsanvisning Solid Monteringsanvisning Solid På Solid 12,5 sammenføyes sokkelprofilene med aluminiumsplaten innvendig i profilen. De andre modellene har hel profil. Husk å ta diagonalmål av sokkelen. De to målene må være

Detaljer

Monteringsanvisning. SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2

Monteringsanvisning. SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2 Monteringsanvisning SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2 Vedrørende rekkenes/ konstruksjonsvirkets tykkelse Alle rekker/alt reisverk i denne byggsatsen er i en tykkelse som varierer mellom 42 til 45

Detaljer

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg Juni 2013 Enkelt og sikkert Icopal TopSafe - det komplette system for nye og gamle tak Enkel og sikker montering med selvklebende omlegg og perforert

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015

ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015 ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015 Bring naturen inn ICOPAL Glassrekkverk Den elegante og sikre - nyt lyset og utsikten Foto: Clara Rose/Getty 2 Bring naturen inn løsningen Glassrekkverk gir deg fullt utbytte

Detaljer

Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe. Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet!

Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe. Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet! Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet! Februar 2009 Før du begynner: PLANLEGG Søknad om oppstilling skal ifølge Plan og Bygningslovens

Detaljer

Kapittel 2 Funksjonsvegger

Kapittel 2 Funksjonsvegger Kapittel Funksjonsvegger .1 Glasroc H Ocean Montering av Våtromsvegger Alt. 1b: 1 x GHOE 13, stendere c 300 mm T-skjøtebånd monteres ved ikke understøttede plateskjøter med stk plateskruer f.eks Gyproc

Detaljer

JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG

JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE Monteringsveiledning for JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG www.jatak.no Rett takstol skal på rett plass, snudd rett vei! Takstolene skal forankres

Detaljer

MONTERINGS ANVISNING SKYVEDØRER COMFORT

MONTERINGS ANVISNING SKYVEDØRER COMFORT MONTERINGS ANVISNING SKYVEDØRER COMFORT Denne monteringsavisningen er veiledende. Monteringsdetaljene bør følges nøye. Ved monteringsdetaljer utover denne veiledning henvises det til gjeldende byggestandstandarder.

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING 1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING Innhold 1. Forord... 3 2. Spiskammer... 3 2.1 Spesifikasjoner... 3 2.2 Integrert Spiskammer... 4 2.3 Monteringsanvisning... 5 3 Rengjøring... 7 4 Generell brukerinformasjon...

Detaljer

SIKKER MONTERING MED KNAUF W-TAPE

SIKKER MONTERING MED KNAUF W-TAPE GIPSPLATER STÅLPROFILER INSPEKSJONSLUKER PUSS SPARKEL VERKTØY AQUAPANEL DANOLINE MONTASJEVEILEDNING KNAUF W-TAPE. SIKKER MONTERING MED KNAUF W-TAPE Bruksområder 2 Fakta og egenskaper 3 Slik fungerer W-tape

Detaljer

FDV dokumentasjon GEL takterrasse

FDV dokumentasjon GEL takterrasse FDV dokumentasjon GEL takterrasse PRODUSERT FRA APRIL 2015 Takterrasse type GEL 3065G lakkert furu VEA/B/C 3065G lakkert furu GEL 2065G hvitmalt furu VEA/B/C 2065G hvitmalt furu Takvinkel 35-53 Utendørs

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG SELVBYGGER EASY TOP tak april 03 Generell informasjon Forberedelse og underlag Nortett Selvbygger kan monteres på takfall ned til 3, eller benyttes som terrasse-tekking

Detaljer

Dagslys og frisk luft med VELUX takvinduer

Dagslys og frisk luft med VELUX takvinduer Dagslys og frisk luft med VELUX takvinduer Inspirasjonsbrosjyre 2011 God leselyst! Innholdsfortegnelse 4-5 Når du skal bytte ut takvinduene... 6-7 Se forskjellen; 1, 2, 4 eller 6 vinduer? 8-9 INTEGRA elektriske

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

Trebolit HOMEtile Classic takpanner

Trebolit HOMEtile Classic takpanner Elastolit Trebolit HOMEtile Classic takpanner Enkelt og raskt å montere Eksepsjonell hållbarhet Eksepsjonell styrka Meget god rustbeskyttelse MONTERINGSRÅD Trebolit HOMEtile takpanner er et høykvalitetsprodukt.

Detaljer

1Skru øvre festestag til festeplaten.

1Skru øvre festestag til festeplaten. Brosjyren du nå holder i hånden forteller deg hvordan du selv kan montere din nye takstige fra Midthaug på en enkel og grei måte. Montasje, typegodkjent takstige; Takstige for tak lagt på tro Vi har valgt

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer