Radonsystem. Planleggingsog installasjonsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Radonsystem. Planleggingsog installasjonsanvisning"

Transkript

1 UPONOR INFRASTRUKTUR U P O N O R R A D O N S Y S T E M F O R NYBYGG OG RENOVERING INSTALLASJONSANVISNING 1-08 Radonsystem. Planleggingsog installasjonsanvisning

2 2 Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 for Uponor radonsystem

3 Innholdsfortegnelse Radonsystem... 4 A. Beskyttelse mot radonskader...4 Måle radoninnhold...4 B. Nybyggprosjekter...4 Et robust radonkanalsystem for nybygg i en monteringsferdig pakke...4 Kanalsystem ved nybygg...5 Plassering av sugekanalene...6 Montere kanaler...7 Sammenkoble kanaler...7 Gjennomføringer i grunnen...7 Tetting og merking av utkanalens gjennomføring i gulvet...7 Strømningskontroll...8 Isolering av avkastkanalen...8 Montering av gjennomføringstetning i dampsperre...8 Innhold i radonkanalpakken...9 C. Renoveringsløsning av eksisterende bygg...10 Et robust radonkanalsystem for byggrenovering i en monteringsferdig pakke...10 Kanalsystem for renovert bygning...11 Innhold i radonkanalpakken...12 Tekniske data for kanalviften...12 D. Rekkehus...13 Radonkanaler for renovering av rekkehus...13 E. Dimensjonering og justering av luftstrøm...14 Kontroll av radoninnhold...14 Notater...15 Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 for Uponor radonsystem 3

4 Radonsystem A. Beskyttelse mot radonskader Radon er stråling som hovedsakelig oppstår når uran og radium i jorden brytes ned. Luft fra porøs jord er en betydelig kilde til radon i inneluften i Norge. Også steinbaserte byggematerialer, f.eks. betong, inneholder små mengder radon. Myndighetene har utarbeidet anbefalinger og regler når det gjelder radoninnhold i inneluft. Ved byggeprosjekter anses maks. 200 Bq/m3 som grenseverdi (becquerel per kubikkmeter luft) som årsgjennomsnitt. Klassifisering for inneluft 2000 forutsetter en maksimumsverdi på 100 Bq/m3 i klasse 1 og 2 og 200 Bq/m3 i klasse 3. Uavhengig av byggeplass overstiges disse maksimumsverdiene normalt i eneboliger i Norge. Ved nybyggprosjekter bekjempes radon på to måter: Husets sokkel og vegger som berører gulvet samt rørgjennomføringer tettes så godt som mulig, og dessuten installeres det en avkast kanal for radongass. Når bygningen står ferdig, måles radoninnholdet. Hvis idealverdien overskrides, anvendes det en takvifte med lav effekt. For bruksanvisninger med detaljerte beskrivelser av hvordan man tetter, se Statens Strålevern Måle radoninnhold Radoninnholdet i bygninger måles mellom november og april etter at bygningen er ferdig. Ved måling skal gulvene være ferdige samt fylling rundt sokkelen utført, og oppvarming og luftkondisjonering skal være i drift. Målingen tar to måneder. Måling kan bestilles fra Statens Strålevern i Norge (se info om dette Enkelte kommuner hjelper til med bestilling av radonmåling. Kontakt miljø- og helsevernkontoret i din kommune. Hvis radoninnholdet overskrider den anbefalte grensen, må du installere en sugeenhet på utkanalen ved taket. Sugeenhetens effekt for eneboliger er vanligvis W. For at systemet skal fungere er det viktig at sugeenheten er kontinuerlig tilkoplet. Kanalen må ikke koples til romventilasjonen. Uponor Radonsikring benyttes normalt under støpte betonggulv på grunnen. Ved byggløsning med luftet kryprom, vil ringmursventiler normalt ventilere bort Radon. B. Nybyggprosjekter Et robust radonkanalsystem for nybygg i en monteringsferdig pakke. Uponor har samlet alle rør som kreves til byggingen, skjøtedeler, tetninger og spesialdeler i én pakke som kommer med standardmål for eneboliger. Kanalsystemet består av PE- og PP rør som ikke korroderer, og delene danner en tett skjøt. For større bygninger (rekkehus) kan pakken etter behov kompletteres med større antall kanaler og deler. Uponors radonkanalpakke bygger på såkalte dobbeltkonstruerte sugeog strømkanaler. Rørenes doble vegger gir dem SN-8-klassifisering for belastningsstyrke. De tåler håndtering, installasjon, støt og vekten av gjenfyllingsmasse. De går ikke i stykker og mister ikke formen i forbindelse med grusing, isolasjon av gulvet og armering samt sokkelstøping. Det er enkelt å installere og skjøte rette rør med muffer. 4 Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 for Uponor radonsystem

5 Kanalsystem ved nybygg 1. Sugekanalene er Uponor dreneringsrør med hull, diameter 110 mm. De suger radonholdig luft fra gruslaget og hindrer samtidig at det dannes et overtrykk under bygningen. 2. Avtrekkskanaler har ingen hull og er Uponor dreneringsrør av samme størrelse, diameter 110 mm. De brukes til å skjøte ulike sugekanaler til hverandre ved grunnens gjennomføring samt mellom sugekanalen og avkastkanalen. 3. Suge- og avtrekkskanalens skjøter, retningsendringer og sammenføyninger skjer med muffer. Med de fleksible hjørnene (i vinkler) og sidekanalene kan kanalene lett installeres på riktig sted. 4. Mellom den doble avtrekkskanalen og den glattveggede avkastkanalen plasseres det et 88,5-graders avløp med diameter 110 mm. Begge rørene går rett inn i de tettede muffene. 5. Avkastkanalen som leder til taket, er et Uponor avløpsrør med diameter 110 mm. Det monteres slik at det ikke vises. En tett gjennomføring i det øvre bjelkelagets dampsperre utføres med en gjennomføringstetning beregnet på dampsperrer, med diameter 110 mm. Avkastkanalen bekles innvendig i hele sin lengde med kondensisolasjon av celleplast. 6. Inne i det lufttette kontrollrøret med skrulokk finnes det en strømningsbryter av celleplast. Den brukes til å redusere luftstrømmen i kanalen sammen med effektregulatoren i sugeenheten. 7. I tillegg til yttertakets gjennomføring installeres det en sugeenhet på taket eller på loftet dersom måleresultatet viser at det behøves. 8. Farge og modell for den tette takgjennomføringen og sugeenheten avhenger av takmaterialet, og derfor bør disse delene kjøpes separat. 9. Sugeenheten installeres i avkastkanalen hvis målingen viser at radoninnholdet overstiger anbefalt nivå. Sugeenheten plasseres tilstrekkelig langt borte fra ventilasjonens tilluftsenheter og vinduer som kan åpnes. 10. Et strømuttak forbeholdes sugeenheten. Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 for Uponor radonsystem 5

6 Plassering av sugekanalene Sugekanalene plasseres i grusdreneringen under bygningen. For å garantere ventilasjon må du forvisse deg om at grusgrunnen slipper gjennom luft bedre enn den omgivende grunnen. I svært porøs grunn kan du bruke lettgrus som samtidig fungerer som varmeisolasjon. Sugekanalene skal nå ut til alle bygningsdeler som atskilles fra hverandre av grunnen. I eneboliger er sugekanalene som regel runde rør. Ved behov utvides kanalsystemet med sidekanaler og forlengelsesrør. 1. Sugekanalene skal plasseres ca. 1,5 m fra grunnmuren. Avstanden fra alle bygningsdeler som skjærer gjennom platen, skal være minst 0,5 m. På steder der avstanden er kortere, brukes det en avtrekkskanal uten hull. 2. Avtrekkskanal som forbinder sugekanalene med avkastkanalen. 3. På de stedene der sugekanalen passerer rom smalere enn 3 m, brukes det en avtrekkskanal. 4. På steder der bygningens bredde er 3 4 m, kan man bruke en avgrenet sugekanal med plugg i enden. 5. Hvis bygningens bredde er større enn 10 m, kompletteres den ringformede sugekanalen med en ekstra sugekanal som plasseres i bygningens senterlinje. 6. Ved gjennomføringer endres sugekanalen til en 1,2 m lang avtrekkskanal uten hull. I en bygning med kjeller som ligger i en skråning, legges sugekanalene i skråningens øvre del nærmere bygningens yttervegger enn vanlig. Ved gjennomføringer gjennom ringmur brukes det avtrekkskanal uten hull. 6 Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 for Uponor radonsystem

7 Montere kanaler Suge- og avtrekkskanalene plasseres i grusen som komprimeres og jevnes ut når bygningen er ferdig. Rørene dekkes med grus, som komprimeres. Sammenkoble kanaler Ved skjøting av suge- og avtrekkskanalene brukes det dobbeltmuffer (1), fleksible bend (2) og fleksible sidekanaler (3). Det trengs ikke tetninger i muffeskjøten. Sugekanalens plassering i grusen Mellom suge- og avkastkanalene installeres det et rør uten hull i skrå vinkel slik at det ikke samles vann i det. I skjøten mellom det bølgeformede skjøterøret og avkastkanalen (4) trengs det bare tetninger ved hjørnet. Gjennomføringer i grunnen På steder der sugekanalen går gjennom bygningen under gulvet, brukes det en kanal uten hull som rekker minst 0,5 m i begge retninger. Kanalskjøt sett ovenfra Tetting og merking av avkastkanalens gjennomføring i gulvet Før støpingen fester du celleplastbiter av kondensisolasjonen rundt avkastkanalen på gjennomføringsstedet ved gulvet. Når støpen har herdet, fjernes den øverste remsen, og hullet dekkes med tetningsmasse. Skjøting av sugekanal til utløp Fall 1/50 1/100 4 I rørenden settes det et merke som angir at det er en radonkanal, slik at den ikke anvendes som avløpsrør ved en feil. Remser av celleplast rundt røret. Når støpen har herdet tas den øvre remsen bort, og spalten fylles med tetningsmasse. 4 cm Uperforert rør ca 1,2 m Sugekanalens passasje gjennom bærende konstruksjon Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 for Uponor radonsystem 7

8 Strømningskontroll Kontrollrørets skrubare lokk med en innvendig celleplastskive som justerer strømningen, monteres på avkastkanalen nær det øvre bjelkelaget. Velg et sted der du lett kan komme til strømningskontrollen. Det tette kontrollrøret kan også plasseres inne i bygningen. Å justere luftstrømningen er først aktuelt når sugeenheten tas i bruk. Strømningen settes tilstrekkelig lavt med sugeenheten og kanalens strømningskontroll. Luftstrømmen reguleres ved å åpne kontrollrørets lufttette lokk og vri på celleplastskiven. Isolering av avkastkanalen Bakkeluften er kaldere enn inneluften. Du kan unngå kondens på avkastrørets overflate ved å surre kondensisolasjon på røret på de områdene som er innendørs. Celleplastmatten surres tett rundt kanalen og festes med den medfølgende teipen. Montering av gjennomføringstetning i dampsperre Kondensisolasjonen av celleplast vikles rundt avkastkanalen med teip. Også skjøtens tetthet bør sikres med teip. En tett gjennomføring i det øvre bjelkelagets dampsperre utføres med en gjennomføringstetning beregnet på dampsperrer, med diameter 110 mm. 1 = Gjennomføringstetning 2 = Dampsperre 3 = Avkastkanalen, ø 110 mm 8 Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 for Uponor radonsystem

9 Innhold i radonkanalpakken for nybygg (Uponor nr , NRF nr ) Produkt Uponor DV drensrør 110 x 3 m Uponor DV overvannsrør PP 110 x 3 m Uponor HTP avløp, mufferør PP 110 x 3 m Uponor dreneringssystem, fleksibel muffesidekanal 110/ Uponor dreneringssystem, fleksibel muffevinkel Uponor dreneringssystem, dobbeltmuffe 110 Uponor avløpspropp 110 Uponor muffevinkel for avløp ,5 Uponor dobbeltmuffe for avløp 110 Uponor kontrollrør for avløp 110 Uponor gjennomføringstetning for dampsperre ø110 Celleplastisolasjon PE-teip 50 x 50 Tetningsmasse (Sikaflex 11FC) Gjennomstrømningskontroll Planleggings og installasjonsanvisning Antall 16 stk. 2 stk. 2 stk. 3 stk. 8 stk. 8 stk. 2 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 8 m 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. Pakken inneholder ikke: gjennomføring for yttertak, takvifte, elektrisk utstyr Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 for Uponor radonsystem 9

10 C. Renoveringsløsning av eksisterende bygg Et robust radonkanalsystem for byggrenovering i en monteringsferdig pakke. Denne pakken er beregnet på en kraftig reduksjon av radonskader i en eksisterende bygning. Kanalsystemet består av PP-rør som ikke korroderer, og delene danner en tett skjøt. Også viftebrønnen utgjøres av en monteringsferdig pakke. En strømkabel for viften trekkes til viftebrønnen. Viftens turtallsregulering kan anordnes med enten en tyristor eller en transformator. Viftens strømbryter, turtallsregulator og eventuelt et tidsur kan med fordel installeres i bygningens boareal av en el-installatør. I pakken inngår ikke strømkabelen til viften eller dens strømbryter, turtallsregulator eller tidsur. Med andre ord anskaffes og installeres elkomponentene utenfor viftebrønnen av el-installatøren. Strømkabelen koples til viftens koplingsboks. Renoveringspakken monteres på et sentralt sted utenfor bygningen ifølge den vedlagte eksempeltegningen. Med dette systemet ventileres jordlaget under grunnen slik at radoninnholdet under bygningen reduseres til et tilstrekkelig lavt nivå. Målet er å skape et undertrykk som gjør at radongassen under bygningen, med et overtrykk, på en kontrollert måte ledes ut utenfor grunnen. Systemets effektivitet når det gjelder å lede bort radongasser er avhengig av beskaffenheten til jordlaget under bygningen. Ventilasjonen fungerer best hvis det finnes grov grus under bygningen, og i tilsvarende grad dårligere hvis det ligger et tett jordlag under bygningen. I visse tilfeller kan det kreves flere radonpakker for renovering til en bygning. Kanalsystem ved renovering 1. Radonsystemets installasjon påbegynnes gjennom å grave ut plass til kanalsystemet og viftebrønnen samt en sugegrop ved midten av bygningens langside i nærheten av grunnmuren. Viftebrønnen må ikke monteres i et område som trafikkeres av kjøretøy. Vi anbefaler at sugegropen lages med et volum på minst 2 m 3. Det utgravde områdets bunn utjevnes og komprimeres til sin riktige høyde. 2. Sugekanalene plasseres i nærheten av bygningens grunnmur under sokkelfundamentenes nivå. I sugekanalenes åpne ender (2 stk.) monteres det stålnett #10 mm ved hjelp av de medfølgende slangeklemmer for å hindre at jord trenger inn i kanalene. Kanalendene suger radonholdig luft fra gruslaget og hindrer samtidig at det dannes et overtrykk under bygningen. 3. Avkast- og sugekanalene er tette Uponor DV rør med en diameter på 160 mm, og kappes opp til de lengder som ønskes. 4. Suge- og avkastkanalenes skjøter, retningsendringer og sammenkoblinger skjer med muffer. 5. I enden av den avkastkanal som leder ut mot gårdsplassen, leveres et bend og et avkast tårn. Denne kan med fordel bygges inn etter ønske, som en gjerdestolpe, natursteinssøyle eller lignende. 6. Om vinteren vil luften som ventileres bort fra grunnen kunne være varmere enn uteluften, noe som kan føre til kondens og frost i kanalsystemet. Dette hindrer man ved å bruke varmeisolasjon. 7. Sugegropen fylles med singel/ pukk med en kornstørrelse på over 10 mm og komprimeres til riktig høyde ifølge den vedlagte eksempeltegningen. I sugegropens fyllmasser må det ikke finnes jord- og gruspartikler med en kornstørrelse på under 10 mm. Deretter legges det en filterduk på sugegropens pukklag, og oppå denne legges det byggplast. Filterduken og byggplasten bres ut ca. 1m utenfor sugegropen. Etter at filterduken og byggplasten er lagt ned, fylles hele det utgravde området med grus (gjerne oppgravde masser om disse er egnet for inntilfylling av grunnmur) til overkanten av kanalsystemet. Mellom viftebrønnen og bygningen installeres det en kabel for strøm. Vi anbefaler at det legges isolasjonsplater av styrofoam eller tilsvarende oppå kanalsystemet i en bredde på 2 m. Isolasjonens tykkelse må være minst 50 mm. Det legges også isolasjon under og rundt viftebrønnen. Se vedlagt eksempeltegning. Til slutt fylles den gjenstående delen av det utgravde området til sin endelige form med grus og overflatemateriale. Avslutningsvis tilpasses avkast løsningen til det omgivende miljøet. 8. El-installatøren installerer strømbryteren, tidsuret og andre nødvendige elkomponenter. Viftens turtallsregulering anordnes med enten en tyristor eller en transformator. Til slutt kontrollerer el-installatøren at viften er plassert i riktig retning og at utstyret fungerer slik det skal. 10 Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 for Uponor radonsystem

11 Kanalsystem for eksisterende bygning OBS! Sugekanalen monteres med fall mot sugegropen. Eventuelt kondensvann renner da ned i gropen. Det skal brukes gummipakning i alle skjøter. Når en utvendig bølgeformet kanal koples til en muffe som har en innvendig gummiring, tar man bort gummiringen som er montert inni muffen, og så monterer man en gummipakning på den bølgeformede kanalen mellom de første bølgene. ISOLERING tykkelse 50 mm, bredde 2000 mm STØPEJERNSLOKK, 40 tonn TÅRN - AVKASTRIST ø160/160 AVKASTVIFTE FALL min 5 mm/m TÅRN - FORLENGER TÅRN - UNDERDEL DRENERING SUGEGROP STÅLNETT #10 mm festes med slangeklemmer SUGEKANAL 160 mm kappes til ønsket lengde BEND ø160x90 husk gummiring på røret BYGGPLAST FILTERDUK 90gr GRENRØR ø160/160 SUGEKANAL SVINGT BEND ø160x90 bytt gummiring mot DV rør DOBBELT VEGG RØR ø160 DOBBELTMUFFE ø160 bytt gummiring mot DV rør ISOLASJON RUNDT BRØNN VIFTEBRØNN, UPONOR med 10 mm drenering 4 stk 45gr BEND MELLOMSTYKKER av 160mm DV rør STÅLNETT #10 mm festes med slangeklemmer Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 for Uponor radonsystem 11

12 Innhold i radonkanalpakken for renovering: Uponor nummer , NRF nummer Pos Produkt Bruk Antall 1 160mm DV rør uten muffer, 3m lengde Rørene kappes til ønskede lengder og 4 stk avstander mellom delene 2 160mm løpemuffe med pakning Skjøting av DV rør og kobling av rør mot vifte- 4 stk brønn. Pakning fjernes ved kobling mot DV rør (1) - egen pakning (10) settes på DV røret 3 160mm 90gr muffebend uten pakning Til overgang mellom vertikal og horisontal 1 stk sugekanal mm 90gr svingt bend Til overgang mellom avkastkanal og opp i avkast tårnet (11) 1 stk 5 160mm allmuffet T-rør Til oppføringsrøret i sugegrop 1 stk 6 160mm 45gr muffebend uten pakning Anordning i sugegropen. Bruk ca 25 cm lange stumper av 160mm DV (1) rør imellom 4 stk 7 Ventilasjonsbrønn komplett 1 stk 8 Stålnett med # 10 mm åpning Steinfilter foran innsug i sugegrop for å 2 stk forhindre at pukk kommer inn i sugeanordning slangeklemme Fester stålnettet (8) rundt muffebend i sugegropen. 2 stk 10 Gummiringer Settes i første spor på DV rørets spissende for 18 stk tett kobling i muffer 11 Avkast tårn med rist Festes inntil fast installasjon som vegg/stolpe 1 stk el. tilsv. Alternativt la stå frittstående på et beskyttet sted. Pakken inneholder ikke: Fiberduk, byggplast, markisolasjon, el teknisk utstyr utover viftemotor, singel/pukk Tekniske data for kanalviften Kanalviften er en radialvifte med rett luftstrøm. Turtallsregulering skjer med enten en tyristor eller en transformator. Viften er fuktbeskyttet og typegodkjent for bruk på fuktige steder (IP44). Viftens yttermantel er laget av forsinket stålplate, motoren er utstyrt med et automatisk overopphetingsvern. Rund kanalvifte SK-160C Varekode Spenning 230 V/50 Hz Merkestrøm 0,44 A Merkeeffekt 100 W Turtall o/min Vekt 4,3 kg Totaltrykk Pa Luftstrøm m3/h Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 for Uponor radonsystem

13 D. Rekkehus I tillegg til nybyggprosjekter og renovering av eneboliger leveres radonsystempakken også til andre bygninger, f.eks. rekkehus. Innholdet i disse Uponor radonkanalpakkene er alltid objekt- og situasjonsspesifikke. Be om et tilbud på utvidet løsning. Radonkanaler for renovering av rekkehus Innbygging av avkastløsning VIFTEBRØNN Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 for Uponor radonsystem 13

14 E. Dimensjonering og justering av luftstrøm Hvis luftstrømmen i radonkanaler beregnet på nybygg ikke justeres, og for mye luft suges bort fra rommet under bygningen, kan det føre til økte oppvarmingskostnader og til og med teledannelse i grunnen. En passende dimensjoneringsmengde er 0,05 l/s per kvadratmeter bunnareal. Det betyr f.eks. 5 l/s i et hus på 100 m 2. Luftstrømsmålingen kan utføres enten av en VVS-fagmann med en strømningsmåler eller med en klokke og en tom plastsekk som teipes fast lufttett i enden av utkanalen. Eksempel: Hvis en 150- liters sekk fylles på 30 sekunder, er luftstrømmen 5 l/s. Med samme luftstrøm tar det 20 sekunder å fylle en 100-liters sekk. Luftstrømmen minskes i første omgang gjennom å senke viftens effekt. Hvis luftstrømmen er for stor også ved laveste vifteeffekt, nedjusteres luftstrømmen ved avkastristen (for eksempel tette igjen deler av utblåsningsarealet). Man bør kontrollere og om nødvendig justere luftstrømmen på nytt etter to års drift. Kontroll av radoninnhold Når ventilasjonssystemet er tatt i bruk, måles radoninnholdet på nytt med metoder anbefalt av din kommune. 14 Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 for Uponor radonsystem

15 Notater Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 for Uponor radonsystem 15

16 Uponor AS Uponor Infrastruktur Støttumveien Vestby T F W E

Uponor Radon System. nyhet! En smart og enkel måte og redde liv

Uponor Radon System. nyhet! En smart og enkel måte og redde liv Uponor Infrastruktur Uponor Radon System for industri nyhet! En smart og enkel måte og redde liv Uponor Radon System for industri Vi tar helse-trussel på alvor Norge har meget høy konsentrasjon av radongass

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

15 år. 20 år. Ventilasjons- og takprodukter for alle ventilasjons- og takgjennomføringer. Raskt Enkelt Sikkert. Funksjonsgaranti.

15 år. 20 år. Ventilasjons- og takprodukter for alle ventilasjons- og takgjennomføringer. Raskt Enkelt Sikkert. Funksjonsgaranti. Ventilasjons- og takprodukter for alle ventilasjons- og takgjennomføringer Raskt Enkelt Sikkert Fargegaranti 15 år Funksjonsgaranti 20 år hvis installert på et Lindab-tak Hvorfor VILPE? Raskt Enkelt Sikkert

Detaljer

MONTERINGSRÅD. grunn NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN. grunn

MONTERINGSRÅD. grunn NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN. grunn MONTERINGSRÅD NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN grunn grunn APRIL 2013 Generell informasjon Nortett RMS 800 er produsert i myk og fleksibel polypropylen (TPO) som er et sterkt og miljøvennlig materiale. Membranen

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR AQUATRON VANNTOALETT MED BIOMOTTAK

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR AQUATRON VANNTOALETT MED BIOMOTTAK MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR AQUATRON VANNTOALETT MED BIOMOTTAK WC 2 og 4 liter Separator skiller vått og tørt Lufterør Kompostmottak med drenering av overskuddsvæske Til infiltrasjon UV-belysning

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV OPPDRAG Lientunet - Radonrådgivning OPPDRAGSNUMMER 21523001 OPPDRAGSLEDER Jan Erik Samdal Straume OPPRETTET AV Jan Erik Samdal Straume DATO Radonrådgivning for Lientunet omsorgsbolig Generelt Sweco Norge

Detaljer

Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE

Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE Monteringsanvisning JACKON RINGMURSELEMENT TIL GARASJE Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE 07-2015 erstatter 05-2015 www.jackon.no

Detaljer

Tiltak mot radon i eksisterende bygninger

Tiltak mot radon i eksisterende bygninger Tiltak mot radon i eksisterende bygninger Marius Kvalvik, Siv.Ing. 1 Litt om SINTEF og SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern ble til i 2007 som en fusjon mellom NBI (Norges Byggforskningsinstitutt)

Detaljer

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse Standard utførelse: NRF 344705 Mars 03 Tilleggsutstyr: Takgjennomføringer for Flatt tak Skråtak Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert

Detaljer

STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm

STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm - kvalitet tvers i PIPE-EKSPRESSEN -enkel å montere og kan tilpasses alle forhold TOLMER AS 1653 Sellebakk Tlf. 69 36 44 60 Fax. 69 36 08 95 www.tolmer.no E-mail: tolmer@tolmer.no

Detaljer

Radonsikring av bygg

Radonsikring av bygg Radonsikring av bygg Weber Radonsystem En radonsperre utgjør en luft- og diffusjonstett barriere som hindrer gjennomtrengning av radon. I de fleste tilfeller består en radonsperre av en membran av asfalt,

Detaljer

JACKON GARASJEELEMENT

JACKON GARASJEELEMENT Monteringsanvisning JACKON GARASJEELEMENT 12-2017 erstatter 09-2016 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! JACKON GARASJEELEMENT - RINGMUR FOR GARASJER OG BODER Jackon garasjeelement er et fleksibelt

Detaljer

Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE

Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE Monteringsanvisning JACKON RINGMURSELEMENT TIL GARASJE Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE 12-2015 erstatter 07-2015 www.jackon.no

Detaljer

Sikring mot radon i nybygg

Sikring mot radon i nybygg Sikring mot radon i nybygg Bransjetreff 01.02.2017, Norsk Radonforening Marius Kvalvik, Siv.Ing/Forsker SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Litt om SINTEF og SINTEF Byggforsk SINTEF er et av Skandinavias

Detaljer

radonsystemet Komplett radonsperre system Delta Radonsperre Radon Komplett RMS 800 Radonsperre Tilbehør

radonsystemet Komplett radonsperre system Delta Radonsperre Radon Komplett RMS 800 Radonsperre Tilbehør radonsystemet Komplett radonsperre system Grunn Delta Radonsperre Radon Komplett RMS 800 Radonsperre Tilbehør Nortett Radonsperre System er gjennomtestet for bruk i norske boliger. Radonsperrene med tilbehør

Detaljer

Garantert radonsikkert bygg!

Garantert radonsikkert bygg! Garantert radonsikkert bygg! Siden oppstarten i 2009 har Radonmannen AS utviklet seg til å bli ledende i Norge innenfor leveranse av forebyggende tiltak mot radon i nye bygg. Kundegruppen består hovedsakelig

Detaljer

Monteringsanvisning DELTA Radonsperre

Monteringsanvisning DELTA Radonsperre Monteringsanvisning DELTA Radonsperre August 2015 Delta Radonsperre benyttes som beskyttelse mot radon i bruksgruppe B. Delta Radonsperre skal legges på ferdig avrettet underlag av isolasjon. På oversiden

Detaljer

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N Standard metode for å montere levegg i jord innebærer at stolpene støpes direkte fast i bakken. De fleste velger likevel å benytte Norgesgjerdes metallføtter

Detaljer

Ulike måter å måle radon på

Ulike måter å måle radon på Radonmåling og,ltak Ulike måter å måle radon på Utvalgsmåling forundersøkelser min 20% Måling med sporfilm Kortidsmåling med sporfilm min. 14 dg kun indikasjon Langtidsmåling med sporfilm min 2-3 mnd Anbefalt

Detaljer

Montering- og bruksanvisning for Aquatron vanntoalett m/biomottak

Montering- og bruksanvisning for Aquatron vanntoalett m/biomottak Montering- og bruksanvisning for Aquatron vanntoalett m/biomottak Slik virker Aquatron 1. Første trinn er et vanntoalett som spyler med henholdsvis 2 og 4 liter. 2. Avfallet føres videre til en separator

Detaljer

Megaloc. Megaloc viser seg alltid fra sin beste side BENDERS MARK

Megaloc. Megaloc viser seg alltid fra sin beste side BENDERS MARK viser seg alltid fra sin beste side En frittstående tosidig mur som alltid viser seg fra sin beste side. Takket være en unik konstruksjon som låser blokkene i hverandre, bygger du enkelt en stabil mur.

Detaljer

Bygningstekniske konsekvenser

Bygningstekniske konsekvenser Nye radonkrav i TEK10 Bygningstekniske konsekvenser Jonas Holme, Knut Noreng og Bjørn Petter Jelle 1 Radon Radon Radioaktiv edelgass som gir α- stråling Halveringstid 38 3,8 dager Dannes kontinuerlig fra

Detaljer

TERMOWOOD AS. Monteringsanvisning veggelementer

TERMOWOOD AS. Monteringsanvisning veggelementer Monteringsanvisning veggelementer SKAL LESES FØR MONTERING! Måten å komme i gang på er å slutte å snakke og begynne å gjøre noe. «Walt Disney» Innholdsfortegnelse Forkontroll... 2 Montering av bunnsvill...

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

MONTERINGSRÅD GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet. For å redusere radoneksponering

MONTERINGSRÅD GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet. For å redusere radoneksponering MONTERINGSRÅD RADONSPERRE SYSTEMET GRUNN GRUNN Radonsperre systemet generated at BeQRious.com For å redusere radoneksponering er du helt avhengig av å montere radonsperren korrekt. Les igjennom hele monteringsanvisningen

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk Forberedelser Verktøy du trenger Fintannet sag, gjærekasse, penn, kniv og boremaskin. Husk å også ha følgende tilgjengelig Rørklemmer, smøremiddel,

Detaljer

Radonsikring av bygg

Radonsikring av bygg Radonsikring av bygg Weber Radonsystem En radonsperre utgjør en luft- og diffusjonstett barriere som hindrer gjennomtrengning av radon. I de fleste tilfeller består en radonsperre av en membran av asfalt,

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

Monteringsråd. Grunn. delta. radonsperre. Grunn

Monteringsråd. Grunn. delta. radonsperre. Grunn Monteringsråd delta radonsperre Grunn Grunn april 2014 Monteringsveiledning Bruksområde og Radon Komplett benyttes i bruksgruppe B. Radonsperren legges løst på et plant underlag av isolasjonsmateriale.

Detaljer

Jackon Radonsperre system

Jackon Radonsperre system Monteringsanvisning Jackon Radonsperre system G R U N N Tilfredsstiller byggeforskriftenes krav til tiltak mot radon Sunt og trygt inneklima Gjennomtestet og godkjent system Ingen krav til sertifisering

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer

Avalon MONTASJEVEILEDNING

Avalon MONTASJEVEILEDNING MONTASJEVEILEDNING Steam- og dusjkabinett HX-418 2010-03 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av steam- og dusjkabinett HX-418. Husk at før montering så bør alle glassdeler

Detaljer

Radonsikring av bygg Radonsikring av bygg indd 1 11/27/2015 9:50:30 AM

Radonsikring av bygg Radonsikring av bygg indd 1 11/27/2015 9:50:30 AM Radonsikring av bygg Radonsikring av bygg 26-11-2015.indd 1 11/27/2015 9:50:30 AM Om radon Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt

Detaljer

DLP-kanal.... bare fordeler! Maxeta AS, Amtmand Aalls gate 89, 3717 Skien Tlf. 35 91 40 00 Faks 35 91 40 10 maxeta@maxeta.no www.maxeta.

DLP-kanal.... bare fordeler! Maxeta AS, Amtmand Aalls gate 89, 3717 Skien Tlf. 35 91 40 00 Faks 35 91 40 10 maxeta@maxeta.no www.maxeta. ... bare fordeler! Maxeta AS, Amtmand Aalls gate 89, 3717 Skien Tlf. 35 91 40 00 Faks 35 91 40 10 maxeta@maxeta.no www.maxeta.no INNHOLD 1. DLP-kanaler... 2-4 2. Formdeler... 5-9 3. Uttak... 10 4. Teknisk

Detaljer

Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe. Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet!

Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe. Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet! Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet! Februar 2009 Før du begynner: PLANLEGG Søknad om oppstilling skal ifølge Plan og Bygningslovens

Detaljer

Metall Waterstop type ACE

Metall Waterstop type ACE Metall Waterstop type ACE Tekniske detaljer Contaflexactiv utvendig hjørneløsning contaflex Bentoseal innvendig tettingsmasse hjørneløsning contaflexactiv utvendig hjørneprofil for overgang dekke/vegg

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 6 Rekv.nr 3042NO desember 2011 BYGG SLIK Tilleggsisoler kjellerveggen utvendig innvendig Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA DOUBLE NYHET! Uponor Ultra Double Markedets mest komplette spillvannssystem

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA DOUBLE NYHET! Uponor Ultra Double Markedets mest komplette spillvannssystem UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR UTRA DOUBE NYHET! Uponor Ultra Double arkedets mest komplette spillvannssystem Uponor Ultra Double Trygt og kostnadseffektivt spillvannssystem Sikkerhet og enkelhet har vært

Detaljer

Radonstråling er dødelig!

Radonstråling er dødelig! Statens strålevern: Hvert år får ca. 300 nordmenn lungekreft som følge av radonstråling. Radonstråling er dødelig! Bygger du forskriftsmessig? radon- og fuktsperre Myk og elastisk for enkel legging Transparent

Detaljer

Megawall Garden. Megawall Garden - mot uante høyder! BENDERS MARK

Megawall Garden. Megawall Garden - mot uante høyder! BENDERS MARK - mot uante høyder! Komplett kostnadseffektivt jordarmert støttemursystem, for private og offentlige miljøer. Takket være alle systemets deler følger du lett naturens former, eller skaper helt egne. Murblokken

Detaljer

støping av platting Før Handicare kan montere din løfteplattform, må det støpes en platting.

støping av platting Før Handicare kan montere din løfteplattform, må det støpes en platting. støping av platting Før Handicare kan montere din løfteplattform, må det støpes en platting. Grunnarbeid før montering av løfteplattform Plattformen skal monteres på et egnet, stabilt fundament. For å

Detaljer

Megawall Prosjekt. Megawall Prosjekt mot uante høyder! BENDERS MARK

Megawall Prosjekt. Megawall Prosjekt mot uante høyder! BENDERS MARK mot uante høyder! Komplett kostnadseffektivt jordarmert støttemursystem, for private og offentlige miljøer. Takket være alle systemets deler følger du lett naturens former, eller skaper helt egne. Murblokken

Detaljer

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING 1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING Innhold 1. Forord... 3 2. Spiskammer... 3 2.1 Spesifikasjoner... 3 2.2 Integrert Spiskammer... 4 2.3 Monteringsanvisning... 5 3 Rengjøring... 7 4 Generell brukerinformasjon...

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

MONTERINGSRÅD 001 GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet SEPTEMBER 2011. For å redusere radoneksponering

MONTERINGSRÅD 001 GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet SEPTEMBER 2011. For å redusere radoneksponering MONTERINGSRÅD RADONSPERRE SYSTEMET 001 GRUNN Radonsperre systemet 001 GRUNN For å redusere radoneksponering er du helt avhengig av å montere radonsperren korrekt. Les igjennom hele monteringsanvisningen

Detaljer

Fabrikker i Norge. Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler

Fabrikker i Norge. Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler 1 HEVA Fabrikker i Norge Surnadal: Ekstrudering av rør i PVC, PP og PE Sprøytestøpte deler Håndlagde spesialdeler Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler

Detaljer

Monteringsanvisning for røropplegg til Sentralstøvsuger:

Monteringsanvisning for røropplegg til Sentralstøvsuger: Monteringsanvisning for røropplegg til Sentralstøvsuger: En sentralstøvsuger installasjon er en grei "gjør det selv" oppgave og krever verken spesielle verktøy eller håndverkerkunnskaper. Som mange andre

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Monteringsråd. radonkomplett50. Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. 001 Grunn. For å redusere radoneksponering

Monteringsråd. radonkomplett50. Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. 001 Grunn. For å redusere radoneksponering 001 Grunn Monteringsråd radonkomplett50 Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. radonsperre 4 x 12,5 m 111 352 lim delta Than 310 ml 110 489 klebebånd Butyl 25 x 2 mm x 22,5 m 111

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

Miniblokk og Dekorativ blokk

Miniblokk og Dekorativ blokk og blokk og den enkle og sikre muren til alle prosjekter! Dette er en klassisk støttemur for private og offentlige rom. Muren har et komplett tilbehørsprogram som inkluderer kurver og hjørner. Det anbefales

Detaljer

Vannlås og overganger

Vannlås og overganger : Vannlås og overganger www.pipelife.no SMARTLINE Vannlås og overganger Smartline vannlås Made in Norway Smartline vannlås har et moderne design, er enkel å vedlikeholde og passer perfekt under vasken

Detaljer

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C 262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.06 RADONMEMBRAN - GENERELT Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Installasjon og vedlikeholdsinstruks for PLATIN samletank

Installasjon og vedlikeholdsinstruks for PLATIN samletank Installasjon og vedlikeholdsinstruks for PLATIN samletank 1600 L 3000 L 5000 L Varenr. 390000 Varenr. 390001 Varenr. 390002 Merk! Monterings- og vedlikeholdsinstruksen må følges. Fabrikkgarantien opphører

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 3 Rekv.nr 3039NO desember 2011 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse

Detaljer

LK Shuntskap GV, LK Shuntskap GV Prefab

LK Shuntskap GV, LK Shuntskap GV Prefab LK Shuntskap GV, LK Shuntskap GV Prefab Utførelse LK Shuntskap GV LK Shuntskap GV er beregnet på bruk der man ønsker å skjule LK Varmekursfordeler RF og LK Fordelershunt VS. LK Shuntskap GV med tilhørende

Detaljer

MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 VEGG

MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 VEGG MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 TAK VEGG VEGG NOVEMBER 2014 GENERELL INFORMASJON GENERELT Vindsperre benyttes på utsiden av veggen for å hindre at vinden blåser gjennom isolasjonen,

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

Tetteprodukter Monteringsveiledning

Tetteprodukter Monteringsveiledning 113790N-01 2014-01 Tetteprodukter Monteringsveiledning 1. Produktbeskrivelse Flexit tetteprodukter Flexit tetteprodukter består av en serie mansjetter som er tilpasset den enkelte komponent i ventilasjonsanlegget

Detaljer

Røyking gir den klart største risikoen for lungekreft, mens radon gir nest størst risiko.

Røyking gir den klart største risikoen for lungekreft, mens radon gir nest størst risiko. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS har inngått et samarbeid med Radonassistanse AS om radonmålinger i boliger i kommunene Eigersund, Finnøy, Rennesøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund,

Detaljer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ OVERVANNSRØR. Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ OVERVANNSRØR. Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ OVERVANNSRØR Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering 2 UPONOR IQ DV.OVERVANNSRØR Uponor IQ DV overvannsrør Det har aldri vært lettere å lede vann Uponor

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

MONTERINGSRÅD. Grunn DELTA RADONSPERRE. Grunn

MONTERINGSRÅD. Grunn DELTA RADONSPERRE. Grunn MONTERINGSRÅD DELTA RADONSPERRE Grunn Grunn APRIL 2013 monteringsveiledning BruksomrÅde Type radonsperre avgjøres av hvor den plasseres. Man skiller mellom tre bruksgrupper: Bruksgruppe a Radonsperren

Detaljer

RADONSYSTEMET. Komplett radonsperre system

RADONSYSTEMET. Komplett radonsperre system RADONSYSTEMET Komplett radonsperre system GRUNN NORTETT Radonsperre System er gjennomtestet for bruk i norske boliger. Radonsperren med tilbehør produseres hos ISO-sertifiserte og godkjente bedrifter.

Detaljer

UF600 UF600. Luftport for bruk med utblåsingåpning under gulvet i store industriporter/dører. For dører opptil (H x B): 6 x 12 m

UF600 UF600. Luftport for bruk med utblåsingåpning under gulvet i store industriporter/dører. For dører opptil (H x B): 6 x 12 m UF00 Luftport for bruk med utblåsingåpning under gulvet i store industriporter/dører For dører opptil (H x B): x m Vertikal montering Bruksområde UF00 skaper en svært effektiv luftsperre når luft med høy

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

Logix Universal installasjonskanaler

Logix Universal installasjonskanaler Logix Universal Brukerveiledning Maxeta AS, postboks 177 Sentrum, 3701 Skien Tlf. 35 91 40 00 Faks 35 91 40 10 maxeta@maxeta.no www.maxeta.no Postboks 177 Sentrum, 3701 Skien Tlf. 35 91 00 00 - faks 35

Detaljer

Firmanavn: Kontaktperson: Tlf.: Bet. betingelser: Tilbud gyldig til: Kunde: Byggadresse: Gnr. / Bnr: Beskrivelse av arbeid:

Firmanavn: Kontaktperson: Tlf.: Bet. betingelser: Tilbud gyldig til: Kunde: Byggadresse: Gnr. / Bnr: Beskrivelse av arbeid: TILBUD UTSTIKKING ENEBOLIG TYPE ALVSBYHUS FJELLTOMT 1 Utarbeide enkel punktsky på tomt som grunnlag for arkitekt. Oppmålingsteknisk prosjektering. Vurdering av valgt kartgrunnlag. Vurdere situasjonsplan.

Detaljer

Flexit TM 250. - tetthetsmåler for bolig. Bruksanvisning og funksjonsbeskrivelse FOR ET SUNT INNEMILJØ

Flexit TM 250. - tetthetsmåler for bolig. Bruksanvisning og funksjonsbeskrivelse FOR ET SUNT INNEMILJØ Flexit TM 250 - tetthetsmåler for bolig Bruksanvisning og funksjonsbeskrivelse FOR ET SUNT INNEMILJØ 2 Flexit TM 250 1. Bruksområde Flexit TM 250 er beregnet for å måle tetthet i boliger under oppføring

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Varmekjelleren. Grunnlaget for en sunn bygning PREFABRIKKERTE BETONGELEMENT. Version

Varmekjelleren. Grunnlaget for en sunn bygning PREFABRIKKERTE BETONGELEMENT. Version Varmekjelleren Grunnlaget for en sunn bygning PREFABRIKKERTE BETONGELEMENT Version 201510 Grunnlaget for en sunn bygning Grunnlaget for et trygt hus Varmekjelleren bygges i tre deler: Termogrunn, LKvegger

Detaljer

TILBUD GRUNNARBEID ENEBOLIG TYPE ALVSBYHUS MED VENTILERT RINGMUR - FJELLTOMT. Firmanavn: Kontaktperson: Tlf.: Bet. betingelser: Tilbud gyldig til:

TILBUD GRUNNARBEID ENEBOLIG TYPE ALVSBYHUS MED VENTILERT RINGMUR - FJELLTOMT. Firmanavn: Kontaktperson: Tlf.: Bet. betingelser: Tilbud gyldig til: TILBUD GRUNNARBEID ENEBOLIG TYPE ALVSBYHUS MED VENTILERT RINGMUR - FJELLTOMT 1 2 Sprenging/Graving/Masseutskifting av nødvendig areal iht. gjeldende situasjonsplan. Det legges ca. 5 cm topplag pukk ca.

Detaljer

SIKKER MONTERING MED KNAUF W-TAPE

SIKKER MONTERING MED KNAUF W-TAPE GIPSPLATER STÅLPROFILER INSPEKSJONSLUKER PUSS SPARKEL VERKTØY AQUAPANEL DANOLINE MONTASJEVEILEDNING KNAUF W-TAPE. SIKKER MONTERING MED KNAUF W-TAPE Bruksområder 2 Fakta og egenskaper 3 Slik fungerer W-tape

Detaljer

Nasjonalt Fuktseminar 2014

Nasjonalt Fuktseminar 2014 Nasjonalt Fuktseminar 2014 Radonsikring Hvordan unngår man at det oppstår fuktskader? John Einar Thommesen, SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn 1 Fukt og radonsikring Generelt om radon Regelverk

Detaljer

Sikringsutstyr Combisafe

Sikringsutstyr Combisafe - Multifot Arvtageren til Boltefot art.nr 461212 230165 Multifot 1,2 kg 1 stk - Avstengerfeste Festes vertikalt og brukes både som fallbeskyttelsesfeste og som avstengerstøtte.tåler høyere belastning en

Detaljer

Grunnpakke med lyd- og vibrasjonsdempende silikonkoblinger og regulator

Grunnpakke med lyd- og vibrasjonsdempende silikonkoblinger og regulator Monteringstips for ALFA System 100 Radonsug Grunnpakke med lyd- og vibrasjonsdempende silikonkoblinger og regulator ALFA Radon Norge A/S Ca 236 Cm fra senter til utsiden på yttervegg 10 + 220 + 6 73 Lyddemper

Detaljer

Dusj beslag. Dette kapitelet inneholder ulike typer beslag til dusj løsninger. Hengsler 4 ulike design. Side 2-10. Aluminium hel hengsle Side 11

Dusj beslag. Dette kapitelet inneholder ulike typer beslag til dusj løsninger. Hengsler 4 ulike design. Side 2-10. Aluminium hel hengsle Side 11 Dusj beslag Dette kapitelet inneholder ulike typer beslag til dusj løsninger Hengsler 4 ulike design. Side 2-10 Aluminium hel hengsle Side 11 Knotter Side 12-13 Håndtak Side 13-14 Støtte stag Side 15-18

Detaljer

RADONSYSTEMET. Komplett radonsperre system

RADONSYSTEMET. Komplett radonsperre system RADONSYSTEMET Komplett radonsperre system 001 GRUNN Nortett Radonsperre System er gjennomtestet for bruk i norske boliger. Radonsperren med tilbehør produseres hos ISO-sertifiserte og godkjente bedrifter.

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

NYHET. Uponor Modulsystem 63 110 mm - En innovasjon innen installasjonsteknikk! fra Uponor

NYHET. Uponor Modulsystem 63 110 mm - En innovasjon innen installasjonsteknikk! fra Uponor NYHET fra Uponor UPONOR VVS TAPPEVANN- OG RADIATORRØR KOMPOSITT MODULSYSTEM 63-110 Uponor Modulsystem 63 110 mm - En innovasjon innen installasjonsteknikk! 04 2009 9005 Fleksibel prosjektering, lett tilgjengelig,

Detaljer

LK Shuntskap VT RF-komplett

LK Shuntskap VT RF-komplett LK Shuntskap VT RF-komplett LK Shuntskap VT RF Komplett Utføring LK Shuntskap VT komplett leveres som en komplett enhet med montert LK Fordelershunt VS og montert LK Varmekretsfordeler RF. Skapet har tett

Detaljer

Finja Betong. Grenseløs

Finja Betong. Grenseløs Mur Finja Betong Grenseløs Grenseløs Grenseløs er et fleksibelt og lettmontert mursystem av blokker, søyler og murlokk av betong. Muren bygger du stabilt og enkelt der du ønsker det. Blokkene er hule,

Detaljer

190 cm. 158 cm. Bredde av laftaplank 7cm

190 cm. 158 cm. Bredde av laftaplank 7cm 190 cm 158 cm Bredde av laftaplank 7cm 255 67 71 225 66 73 190 cm 158 cm Bredde av laftaplank 7cm 3 fase strømledning fra stolpe 25 mm i ytre diameter kapasitet skal stå på ledningen Stuevindu 3x6 ruter

Detaljer

Avtrekkssystem type CD 500

Avtrekkssystem type CD 500 Avtrekkssystem type CD 500 Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett CD 500 avtrekkssystem: Viftepanel (innsugskon) Spjeldring/opphengsbånd ½ rør L = 1000 mm/1500 mm Skjøtebånd rør-rør Strammebånd Avtrekksvifte

Detaljer

Sortiment 2014 UPONOR INFRA As

Sortiment 2014 UPONOR INFRA As Sortiment 2014 UPONOR INFRA As Innhold Sortiment Side Uponor Spillvannssystem... 5-32 Uponor Kumsystem... 33-44 Uponor Overvannsystem... 45-74 Uponor Trykkrørssystem... 75-82 Uponor Innomhusavløpssystem...

Detaljer

Kub. Egnet for passivhus. U-verdi 0,17 og 0,11. Fleksibelt system. Rask byggeprosess. Miljøvennlig komfort. Isolerende byggsystem 0916

Kub. Egnet for passivhus. U-verdi 0,17 og 0,11. Fleksibelt system. Rask byggeprosess. Miljøvennlig komfort. Isolerende byggsystem 0916 Kub Isolerende byggsystem 0916 Egnet for passivhus U-verdi 0,17 og 0,11 Fleksibelt system Rask byggeprosess Miljøvennlig komfort Energibesparende - i grunnen er vi best! byggisolasjon En del av Sunde-gruppen

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

opp en snor eller ved å spraye med fargespray på bakken.

opp en snor eller ved å spraye med fargespray på bakken. 1. Mål opp og marker omtrentlig størrelse og plassering på terrassen ved å spenne opp en snor eller ved å spraye med fargespray på bakken. 2. Markér terrassens høyde på husets fasade med en krittsnor 3.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

LK Shuntskap M60n & LK Shuntskap M60n XL

LK Shuntskap M60n & LK Shuntskap M60n XL LK Shuntskap M60n & LK Shuntskap M60n XL Utførelse LK Shuntskap M60n er beregnet for bruk der man ønsker å skjule LK Minishunt M60n. LK Shuntskap M60n XL er beregnet for bruk der man ønsker å skjule LK

Detaljer

Rørguide VOD PN: 815499905

Rørguide VOD PN: 815499905 Rørguide VOD TM PN: 815499905 Sanitary Sanitary Systems Systems made made to to please please Rørguide VOD Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Rørguiden må ses på som en veiledning og er ment å bistå

Detaljer

Installasjon røykdetektor ELQZ-2-428-2 GOLD

Installasjon røykdetektor ELQZ-2-428-2 GOLD Installasjon røykdetektor ELQZ-2-428-2 GOLD Generelt Røykdetektor ELQZ-2-428-2 brukes for å måle røykgasser i ventilasjonskanaler. Den består av en ioniserende detektor montert i et adaptersystem der både

Detaljer

Radonstråling er dødelig!

Radonstråling er dødelig! Statens strålevern: Hvert år får ca. 300 nordmenn lungekreft som følge av radonstråling. Radonstråling er dødelig! Bygger du forskriftsmessig? Hva er radongass og hvordan påvirker den deg? Byggegrunnen

Detaljer