Radonsystem. Planleggingsog installasjonsanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Radonsystem. Planleggingsog installasjonsanvisning"

Transkript

1 UPONOR INFRASTRUKTUR U P O N O R R A D O N S Y S T E M F O R NYBYGG OG RENOVERING INSTALLASJONSANVISNING 1-08 Radonsystem. Planleggingsog installasjonsanvisning

2 2 Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 for Uponor radonsystem

3 Innholdsfortegnelse Radonsystem... 4 A. Beskyttelse mot radonskader...4 Måle radoninnhold...4 B. Nybyggprosjekter...4 Et robust radonkanalsystem for nybygg i en monteringsferdig pakke...4 Kanalsystem ved nybygg...5 Plassering av sugekanalene...6 Montere kanaler...7 Sammenkoble kanaler...7 Gjennomføringer i grunnen...7 Tetting og merking av utkanalens gjennomføring i gulvet...7 Strømningskontroll...8 Isolering av avkastkanalen...8 Montering av gjennomføringstetning i dampsperre...8 Innhold i radonkanalpakken...9 C. Renoveringsløsning av eksisterende bygg...10 Et robust radonkanalsystem for byggrenovering i en monteringsferdig pakke...10 Kanalsystem for renovert bygning...11 Innhold i radonkanalpakken...12 Tekniske data for kanalviften...12 D. Rekkehus...13 Radonkanaler for renovering av rekkehus...13 E. Dimensjonering og justering av luftstrøm...14 Kontroll av radoninnhold...14 Notater...15 Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 for Uponor radonsystem 3

4 Radonsystem A. Beskyttelse mot radonskader Radon er stråling som hovedsakelig oppstår når uran og radium i jorden brytes ned. Luft fra porøs jord er en betydelig kilde til radon i inneluften i Norge. Også steinbaserte byggematerialer, f.eks. betong, inneholder små mengder radon. Myndighetene har utarbeidet anbefalinger og regler når det gjelder radoninnhold i inneluft. Ved byggeprosjekter anses maks. 200 Bq/m3 som grenseverdi (becquerel per kubikkmeter luft) som årsgjennomsnitt. Klassifisering for inneluft 2000 forutsetter en maksimumsverdi på 100 Bq/m3 i klasse 1 og 2 og 200 Bq/m3 i klasse 3. Uavhengig av byggeplass overstiges disse maksimumsverdiene normalt i eneboliger i Norge. Ved nybyggprosjekter bekjempes radon på to måter: Husets sokkel og vegger som berører gulvet samt rørgjennomføringer tettes så godt som mulig, og dessuten installeres det en avkast kanal for radongass. Når bygningen står ferdig, måles radoninnholdet. Hvis idealverdien overskrides, anvendes det en takvifte med lav effekt. For bruksanvisninger med detaljerte beskrivelser av hvordan man tetter, se Statens Strålevern Måle radoninnhold Radoninnholdet i bygninger måles mellom november og april etter at bygningen er ferdig. Ved måling skal gulvene være ferdige samt fylling rundt sokkelen utført, og oppvarming og luftkondisjonering skal være i drift. Målingen tar to måneder. Måling kan bestilles fra Statens Strålevern i Norge (se info om dette Enkelte kommuner hjelper til med bestilling av radonmåling. Kontakt miljø- og helsevernkontoret i din kommune. Hvis radoninnholdet overskrider den anbefalte grensen, må du installere en sugeenhet på utkanalen ved taket. Sugeenhetens effekt for eneboliger er vanligvis W. For at systemet skal fungere er det viktig at sugeenheten er kontinuerlig tilkoplet. Kanalen må ikke koples til romventilasjonen. Uponor Radonsikring benyttes normalt under støpte betonggulv på grunnen. Ved byggløsning med luftet kryprom, vil ringmursventiler normalt ventilere bort Radon. B. Nybyggprosjekter Et robust radonkanalsystem for nybygg i en monteringsferdig pakke. Uponor har samlet alle rør som kreves til byggingen, skjøtedeler, tetninger og spesialdeler i én pakke som kommer med standardmål for eneboliger. Kanalsystemet består av PE- og PP rør som ikke korroderer, og delene danner en tett skjøt. For større bygninger (rekkehus) kan pakken etter behov kompletteres med større antall kanaler og deler. Uponors radonkanalpakke bygger på såkalte dobbeltkonstruerte sugeog strømkanaler. Rørenes doble vegger gir dem SN-8-klassifisering for belastningsstyrke. De tåler håndtering, installasjon, støt og vekten av gjenfyllingsmasse. De går ikke i stykker og mister ikke formen i forbindelse med grusing, isolasjon av gulvet og armering samt sokkelstøping. Det er enkelt å installere og skjøte rette rør med muffer. 4 Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 for Uponor radonsystem

5 Kanalsystem ved nybygg 1. Sugekanalene er Uponor dreneringsrør med hull, diameter 110 mm. De suger radonholdig luft fra gruslaget og hindrer samtidig at det dannes et overtrykk under bygningen. 2. Avtrekkskanaler har ingen hull og er Uponor dreneringsrør av samme størrelse, diameter 110 mm. De brukes til å skjøte ulike sugekanaler til hverandre ved grunnens gjennomføring samt mellom sugekanalen og avkastkanalen. 3. Suge- og avtrekkskanalens skjøter, retningsendringer og sammenføyninger skjer med muffer. Med de fleksible hjørnene (i vinkler) og sidekanalene kan kanalene lett installeres på riktig sted. 4. Mellom den doble avtrekkskanalen og den glattveggede avkastkanalen plasseres det et 88,5-graders avløp med diameter 110 mm. Begge rørene går rett inn i de tettede muffene. 5. Avkastkanalen som leder til taket, er et Uponor avløpsrør med diameter 110 mm. Det monteres slik at det ikke vises. En tett gjennomføring i det øvre bjelkelagets dampsperre utføres med en gjennomføringstetning beregnet på dampsperrer, med diameter 110 mm. Avkastkanalen bekles innvendig i hele sin lengde med kondensisolasjon av celleplast. 6. Inne i det lufttette kontrollrøret med skrulokk finnes det en strømningsbryter av celleplast. Den brukes til å redusere luftstrømmen i kanalen sammen med effektregulatoren i sugeenheten. 7. I tillegg til yttertakets gjennomføring installeres det en sugeenhet på taket eller på loftet dersom måleresultatet viser at det behøves. 8. Farge og modell for den tette takgjennomføringen og sugeenheten avhenger av takmaterialet, og derfor bør disse delene kjøpes separat. 9. Sugeenheten installeres i avkastkanalen hvis målingen viser at radoninnholdet overstiger anbefalt nivå. Sugeenheten plasseres tilstrekkelig langt borte fra ventilasjonens tilluftsenheter og vinduer som kan åpnes. 10. Et strømuttak forbeholdes sugeenheten. Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 for Uponor radonsystem 5

6 Plassering av sugekanalene Sugekanalene plasseres i grusdreneringen under bygningen. For å garantere ventilasjon må du forvisse deg om at grusgrunnen slipper gjennom luft bedre enn den omgivende grunnen. I svært porøs grunn kan du bruke lettgrus som samtidig fungerer som varmeisolasjon. Sugekanalene skal nå ut til alle bygningsdeler som atskilles fra hverandre av grunnen. I eneboliger er sugekanalene som regel runde rør. Ved behov utvides kanalsystemet med sidekanaler og forlengelsesrør. 1. Sugekanalene skal plasseres ca. 1,5 m fra grunnmuren. Avstanden fra alle bygningsdeler som skjærer gjennom platen, skal være minst 0,5 m. På steder der avstanden er kortere, brukes det en avtrekkskanal uten hull. 2. Avtrekkskanal som forbinder sugekanalene med avkastkanalen. 3. På de stedene der sugekanalen passerer rom smalere enn 3 m, brukes det en avtrekkskanal. 4. På steder der bygningens bredde er 3 4 m, kan man bruke en avgrenet sugekanal med plugg i enden. 5. Hvis bygningens bredde er større enn 10 m, kompletteres den ringformede sugekanalen med en ekstra sugekanal som plasseres i bygningens senterlinje. 6. Ved gjennomføringer endres sugekanalen til en 1,2 m lang avtrekkskanal uten hull. I en bygning med kjeller som ligger i en skråning, legges sugekanalene i skråningens øvre del nærmere bygningens yttervegger enn vanlig. Ved gjennomføringer gjennom ringmur brukes det avtrekkskanal uten hull. 6 Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 for Uponor radonsystem

7 Montere kanaler Suge- og avtrekkskanalene plasseres i grusen som komprimeres og jevnes ut når bygningen er ferdig. Rørene dekkes med grus, som komprimeres. Sammenkoble kanaler Ved skjøting av suge- og avtrekkskanalene brukes det dobbeltmuffer (1), fleksible bend (2) og fleksible sidekanaler (3). Det trengs ikke tetninger i muffeskjøten. Sugekanalens plassering i grusen Mellom suge- og avkastkanalene installeres det et rør uten hull i skrå vinkel slik at det ikke samles vann i det. I skjøten mellom det bølgeformede skjøterøret og avkastkanalen (4) trengs det bare tetninger ved hjørnet. Gjennomføringer i grunnen På steder der sugekanalen går gjennom bygningen under gulvet, brukes det en kanal uten hull som rekker minst 0,5 m i begge retninger. Kanalskjøt sett ovenfra Tetting og merking av avkastkanalens gjennomføring i gulvet Før støpingen fester du celleplastbiter av kondensisolasjonen rundt avkastkanalen på gjennomføringsstedet ved gulvet. Når støpen har herdet, fjernes den øverste remsen, og hullet dekkes med tetningsmasse. Skjøting av sugekanal til utløp Fall 1/50 1/100 4 I rørenden settes det et merke som angir at det er en radonkanal, slik at den ikke anvendes som avløpsrør ved en feil. Remser av celleplast rundt røret. Når støpen har herdet tas den øvre remsen bort, og spalten fylles med tetningsmasse. 4 cm Uperforert rør ca 1,2 m Sugekanalens passasje gjennom bærende konstruksjon Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 for Uponor radonsystem 7

8 Strømningskontroll Kontrollrørets skrubare lokk med en innvendig celleplastskive som justerer strømningen, monteres på avkastkanalen nær det øvre bjelkelaget. Velg et sted der du lett kan komme til strømningskontrollen. Det tette kontrollrøret kan også plasseres inne i bygningen. Å justere luftstrømningen er først aktuelt når sugeenheten tas i bruk. Strømningen settes tilstrekkelig lavt med sugeenheten og kanalens strømningskontroll. Luftstrømmen reguleres ved å åpne kontrollrørets lufttette lokk og vri på celleplastskiven. Isolering av avkastkanalen Bakkeluften er kaldere enn inneluften. Du kan unngå kondens på avkastrørets overflate ved å surre kondensisolasjon på røret på de områdene som er innendørs. Celleplastmatten surres tett rundt kanalen og festes med den medfølgende teipen. Montering av gjennomføringstetning i dampsperre Kondensisolasjonen av celleplast vikles rundt avkastkanalen med teip. Også skjøtens tetthet bør sikres med teip. En tett gjennomføring i det øvre bjelkelagets dampsperre utføres med en gjennomføringstetning beregnet på dampsperrer, med diameter 110 mm. 1 = Gjennomføringstetning 2 = Dampsperre 3 = Avkastkanalen, ø 110 mm 8 Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 for Uponor radonsystem

9 Innhold i radonkanalpakken for nybygg (Uponor nr , NRF nr ) Produkt Uponor DV drensrør 110 x 3 m Uponor DV overvannsrør PP 110 x 3 m Uponor HTP avløp, mufferør PP 110 x 3 m Uponor dreneringssystem, fleksibel muffesidekanal 110/ Uponor dreneringssystem, fleksibel muffevinkel Uponor dreneringssystem, dobbeltmuffe 110 Uponor avløpspropp 110 Uponor muffevinkel for avløp ,5 Uponor dobbeltmuffe for avløp 110 Uponor kontrollrør for avløp 110 Uponor gjennomføringstetning for dampsperre ø110 Celleplastisolasjon PE-teip 50 x 50 Tetningsmasse (Sikaflex 11FC) Gjennomstrømningskontroll Planleggings og installasjonsanvisning Antall 16 stk. 2 stk. 2 stk. 3 stk. 8 stk. 8 stk. 2 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 8 m 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. Pakken inneholder ikke: gjennomføring for yttertak, takvifte, elektrisk utstyr Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 for Uponor radonsystem 9

10 C. Renoveringsløsning av eksisterende bygg Et robust radonkanalsystem for byggrenovering i en monteringsferdig pakke. Denne pakken er beregnet på en kraftig reduksjon av radonskader i en eksisterende bygning. Kanalsystemet består av PP-rør som ikke korroderer, og delene danner en tett skjøt. Også viftebrønnen utgjøres av en monteringsferdig pakke. En strømkabel for viften trekkes til viftebrønnen. Viftens turtallsregulering kan anordnes med enten en tyristor eller en transformator. Viftens strømbryter, turtallsregulator og eventuelt et tidsur kan med fordel installeres i bygningens boareal av en el-installatør. I pakken inngår ikke strømkabelen til viften eller dens strømbryter, turtallsregulator eller tidsur. Med andre ord anskaffes og installeres elkomponentene utenfor viftebrønnen av el-installatøren. Strømkabelen koples til viftens koplingsboks. Renoveringspakken monteres på et sentralt sted utenfor bygningen ifølge den vedlagte eksempeltegningen. Med dette systemet ventileres jordlaget under grunnen slik at radoninnholdet under bygningen reduseres til et tilstrekkelig lavt nivå. Målet er å skape et undertrykk som gjør at radongassen under bygningen, med et overtrykk, på en kontrollert måte ledes ut utenfor grunnen. Systemets effektivitet når det gjelder å lede bort radongasser er avhengig av beskaffenheten til jordlaget under bygningen. Ventilasjonen fungerer best hvis det finnes grov grus under bygningen, og i tilsvarende grad dårligere hvis det ligger et tett jordlag under bygningen. I visse tilfeller kan det kreves flere radonpakker for renovering til en bygning. Kanalsystem ved renovering 1. Radonsystemets installasjon påbegynnes gjennom å grave ut plass til kanalsystemet og viftebrønnen samt en sugegrop ved midten av bygningens langside i nærheten av grunnmuren. Viftebrønnen må ikke monteres i et område som trafikkeres av kjøretøy. Vi anbefaler at sugegropen lages med et volum på minst 2 m 3. Det utgravde områdets bunn utjevnes og komprimeres til sin riktige høyde. 2. Sugekanalene plasseres i nærheten av bygningens grunnmur under sokkelfundamentenes nivå. I sugekanalenes åpne ender (2 stk.) monteres det stålnett #10 mm ved hjelp av de medfølgende slangeklemmer for å hindre at jord trenger inn i kanalene. Kanalendene suger radonholdig luft fra gruslaget og hindrer samtidig at det dannes et overtrykk under bygningen. 3. Avkast- og sugekanalene er tette Uponor DV rør med en diameter på 160 mm, og kappes opp til de lengder som ønskes. 4. Suge- og avkastkanalenes skjøter, retningsendringer og sammenkoblinger skjer med muffer. 5. I enden av den avkastkanal som leder ut mot gårdsplassen, leveres et bend og et avkast tårn. Denne kan med fordel bygges inn etter ønske, som en gjerdestolpe, natursteinssøyle eller lignende. 6. Om vinteren vil luften som ventileres bort fra grunnen kunne være varmere enn uteluften, noe som kan føre til kondens og frost i kanalsystemet. Dette hindrer man ved å bruke varmeisolasjon. 7. Sugegropen fylles med singel/ pukk med en kornstørrelse på over 10 mm og komprimeres til riktig høyde ifølge den vedlagte eksempeltegningen. I sugegropens fyllmasser må det ikke finnes jord- og gruspartikler med en kornstørrelse på under 10 mm. Deretter legges det en filterduk på sugegropens pukklag, og oppå denne legges det byggplast. Filterduken og byggplasten bres ut ca. 1m utenfor sugegropen. Etter at filterduken og byggplasten er lagt ned, fylles hele det utgravde området med grus (gjerne oppgravde masser om disse er egnet for inntilfylling av grunnmur) til overkanten av kanalsystemet. Mellom viftebrønnen og bygningen installeres det en kabel for strøm. Vi anbefaler at det legges isolasjonsplater av styrofoam eller tilsvarende oppå kanalsystemet i en bredde på 2 m. Isolasjonens tykkelse må være minst 50 mm. Det legges også isolasjon under og rundt viftebrønnen. Se vedlagt eksempeltegning. Til slutt fylles den gjenstående delen av det utgravde området til sin endelige form med grus og overflatemateriale. Avslutningsvis tilpasses avkast løsningen til det omgivende miljøet. 8. El-installatøren installerer strømbryteren, tidsuret og andre nødvendige elkomponenter. Viftens turtallsregulering anordnes med enten en tyristor eller en transformator. Til slutt kontrollerer el-installatøren at viften er plassert i riktig retning og at utstyret fungerer slik det skal. 10 Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 for Uponor radonsystem

11 Kanalsystem for eksisterende bygning OBS! Sugekanalen monteres med fall mot sugegropen. Eventuelt kondensvann renner da ned i gropen. Det skal brukes gummipakning i alle skjøter. Når en utvendig bølgeformet kanal koples til en muffe som har en innvendig gummiring, tar man bort gummiringen som er montert inni muffen, og så monterer man en gummipakning på den bølgeformede kanalen mellom de første bølgene. ISOLERING tykkelse 50 mm, bredde 2000 mm STØPEJERNSLOKK, 40 tonn TÅRN - AVKASTRIST ø160/160 AVKASTVIFTE FALL min 5 mm/m TÅRN - FORLENGER TÅRN - UNDERDEL DRENERING SUGEGROP STÅLNETT #10 mm festes med slangeklemmer SUGEKANAL 160 mm kappes til ønsket lengde BEND ø160x90 husk gummiring på røret BYGGPLAST FILTERDUK 90gr GRENRØR ø160/160 SUGEKANAL SVINGT BEND ø160x90 bytt gummiring mot DV rør DOBBELT VEGG RØR ø160 DOBBELTMUFFE ø160 bytt gummiring mot DV rør ISOLASJON RUNDT BRØNN VIFTEBRØNN, UPONOR med 10 mm drenering 4 stk 45gr BEND MELLOMSTYKKER av 160mm DV rør STÅLNETT #10 mm festes med slangeklemmer Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 for Uponor radonsystem 11

12 Innhold i radonkanalpakken for renovering: Uponor nummer , NRF nummer Pos Produkt Bruk Antall 1 160mm DV rør uten muffer, 3m lengde Rørene kappes til ønskede lengder og 4 stk avstander mellom delene 2 160mm løpemuffe med pakning Skjøting av DV rør og kobling av rør mot vifte- 4 stk brønn. Pakning fjernes ved kobling mot DV rør (1) - egen pakning (10) settes på DV røret 3 160mm 90gr muffebend uten pakning Til overgang mellom vertikal og horisontal 1 stk sugekanal mm 90gr svingt bend Til overgang mellom avkastkanal og opp i avkast tårnet (11) 1 stk 5 160mm allmuffet T-rør Til oppføringsrøret i sugegrop 1 stk 6 160mm 45gr muffebend uten pakning Anordning i sugegropen. Bruk ca 25 cm lange stumper av 160mm DV (1) rør imellom 4 stk 7 Ventilasjonsbrønn komplett 1 stk 8 Stålnett med # 10 mm åpning Steinfilter foran innsug i sugegrop for å 2 stk forhindre at pukk kommer inn i sugeanordning slangeklemme Fester stålnettet (8) rundt muffebend i sugegropen. 2 stk 10 Gummiringer Settes i første spor på DV rørets spissende for 18 stk tett kobling i muffer 11 Avkast tårn med rist Festes inntil fast installasjon som vegg/stolpe 1 stk el. tilsv. Alternativt la stå frittstående på et beskyttet sted. Pakken inneholder ikke: Fiberduk, byggplast, markisolasjon, el teknisk utstyr utover viftemotor, singel/pukk Tekniske data for kanalviften Kanalviften er en radialvifte med rett luftstrøm. Turtallsregulering skjer med enten en tyristor eller en transformator. Viften er fuktbeskyttet og typegodkjent for bruk på fuktige steder (IP44). Viftens yttermantel er laget av forsinket stålplate, motoren er utstyrt med et automatisk overopphetingsvern. Rund kanalvifte SK-160C Varekode Spenning 230 V/50 Hz Merkestrøm 0,44 A Merkeeffekt 100 W Turtall o/min Vekt 4,3 kg Totaltrykk Pa Luftstrøm m3/h Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 for Uponor radonsystem

13 D. Rekkehus I tillegg til nybyggprosjekter og renovering av eneboliger leveres radonsystempakken også til andre bygninger, f.eks. rekkehus. Innholdet i disse Uponor radonkanalpakkene er alltid objekt- og situasjonsspesifikke. Be om et tilbud på utvidet løsning. Radonkanaler for renovering av rekkehus Innbygging av avkastløsning VIFTEBRØNN Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 for Uponor radonsystem 13

14 E. Dimensjonering og justering av luftstrøm Hvis luftstrømmen i radonkanaler beregnet på nybygg ikke justeres, og for mye luft suges bort fra rommet under bygningen, kan det føre til økte oppvarmingskostnader og til og med teledannelse i grunnen. En passende dimensjoneringsmengde er 0,05 l/s per kvadratmeter bunnareal. Det betyr f.eks. 5 l/s i et hus på 100 m 2. Luftstrømsmålingen kan utføres enten av en VVS-fagmann med en strømningsmåler eller med en klokke og en tom plastsekk som teipes fast lufttett i enden av utkanalen. Eksempel: Hvis en 150- liters sekk fylles på 30 sekunder, er luftstrømmen 5 l/s. Med samme luftstrøm tar det 20 sekunder å fylle en 100-liters sekk. Luftstrømmen minskes i første omgang gjennom å senke viftens effekt. Hvis luftstrømmen er for stor også ved laveste vifteeffekt, nedjusteres luftstrømmen ved avkastristen (for eksempel tette igjen deler av utblåsningsarealet). Man bør kontrollere og om nødvendig justere luftstrømmen på nytt etter to års drift. Kontroll av radoninnhold Når ventilasjonssystemet er tatt i bruk, måles radoninnholdet på nytt med metoder anbefalt av din kommune. 14 Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 for Uponor radonsystem

15 Notater Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 for Uponor radonsystem 15

16 Uponor AS Uponor Infrastruktur Støttumveien Vestby T F W E

Uponor ventilasjon i grunn

Uponor ventilasjon i grunn Uponor ventilasjon i grunn Innholdsfortegnelse Uponor ventilasjon i grunnen.......................................... 4 Forslag til beskrivelsestekst.......................................... 5 Teknisk

Detaljer

Montering og brukerveiledning

Montering og brukerveiledning Montering og brukerveiledning Sentralstøvsugere Pb. 84, 5346 Ågotnes - Tlf. 56 31 26 31 Fax 56 31 26 30 www.fbtvent.no E-post: fbt@fbtvent.no FØR DU BEGYNNER Les installasjonsanvisningen nøye før du begynner.

Detaljer

UPONOR VVS. Planleggings- og installasjonsanvisning

UPONOR VVS. Planleggings- og installasjonsanvisning UPONOR VVS Uponor INNOMHUSVENTILASJON Planleggings- og installasjonsanvisning 2008 40702 2 UPONOR INNOMHUSVENTILASJON Innholdsfortegnelse Uponor ventilasjonskanaler og deler i PP-plast...4 Tekniske data

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

ICOPAL Radonsystemer Januar 2015

ICOPAL Radonsystemer Januar 2015 ICOPAL Radonsystemer Januar 2015 Produktoversikt og leggeveiledning Usynlig og luktfri radioaktiv gass Radon finnes nesten overalt; i grunnen, luften og vannet. Den er usynlig, luktfri og helsefarlig.

Detaljer

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL!

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL! Det er enkelt å bygge anneks når du kjøper byggesett fra Hytte og Bolig. Dersom det er første gang du bygger et anneks kan det kanskje dukke opp noen spørsmål og problemstillinger. Vi har oppsummert noen

Detaljer

Utførelse av småhus. Hefte 3 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet. Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk

Utførelse av småhus. Hefte 3 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet. Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk Utførelse av småhus Hefte 3 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk Kompendium for Lavenergiprogrammet Anders Kirkhus Hefte 3: Utførelse av småhus Emneord: Energi,

Detaljer

Montasjeveiledning Balansert Ventilasjon

Montasjeveiledning Balansert Ventilasjon Montasjeveiledning Balansert Ventilasjon Høy-effektiv varmegjenvinning Sør Vest Varmeisolasjon 200 mm Nord Enervent TS Loftmontasje Multi- modell Enervent TS kan monteres i bod, vaskerom, på loft, eller

Detaljer

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Isola Radonsikring Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Generelt om radon og helsefare Radon - en usynlig fiende! Helsefare tilknyttet radon har i de senere år fått stadig økt fokus.

Detaljer

Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget.

Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR VENTILASJON I GRUNN PRODUKTFAKTA 3-08 Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget. Innholdsfortegnelse Uponors ventilasjon i grunn

Detaljer

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool BYGGEANVISNING Virginia Thermopool PLASSERING AV BASSENGET Plassering av bassenget Plasser bassenget ihht til kommunale lover og regler. Vi anbefaler at det alltid søkes om byggetillatelse for basseng.

Detaljer

Utførende enhet/lab. Antall sider. Kvalitetssikring

Utførende enhet/lab. Antall sider. Kvalitetssikring Rapport radonlab Oppdragsgiver Åsly borettslag v/ Karl Erik Kvalsund Olaf Bulls vei 9-23 0765 Oslo Utførende enhet/lab. Radonlab AS Postboks 24 Blindern, 0313 Oslo Tlf. 21 96 03 50, www.radonlab.no Fax

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Isola Radonsikring Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Generelt om radon og helsefare Radon - en usynlig fiende! Helsefare tilknyttet radon har i de senere år fått stadig økt fokus.

Detaljer

Riktig montering = Ditt ansvar

Riktig montering = Ditt ansvar FDV - KANALSYSTEM/TILBEHØR Monteringsveiledning Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning 94007N-13 2015-02 Kunnskap om riktig montering er viktig for å: unngå feil og reklamasjoner få en fornøyd sluttkunde

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

FORSLAG TIL HÅNDTERING AV OVERVANN OG FUKTSIKRING AV BYGNINGER PÅ ENGERJORDET

FORSLAG TIL HÅNDTERING AV OVERVANN OG FUKTSIKRING AV BYGNINGER PÅ ENGERJORDET - 1 - FORSLAG TIL HÅNDTERING AV OVERVANN OG FUKTSIKRING AV BYGNINGER PÅ ENGERJORDET - 2-1 BAKGRUNN OG OPPSUMMERING...3 2 OVERVANNSHÅNDTERING...4 2.1 TAKVANN...4 2.2 VANN PÅ TERRENG...6 2.3 BORTLEDNING

Detaljer

Prosjekteringsanvisning

Prosjekteringsanvisning Prosjekteringsanvisning Swegon CASA, boligventilasjon PROSJEKTERINGSANVISNING FOR VENTILASJON Swegon Casa-ventilasjonsaggregater som er utstyrt med varmegjenvinning, er beregnet for boligventilasjon. Luftmengdene

Detaljer

Swegon CASA W130 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold

Swegon CASA W130 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Swegon CASA W130 EC Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Innhold Bruk For brukeren Viktig informasjon 3 Styring fra Premium-kjøkkenhette 4 Styring fra Premium-kontrollpanel 4 Filterbytte 5 Alarm

Detaljer

Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning

Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning Jets vakuumtoalett-system Vacuum On Demand (VOD ) Type Standardsystem Issue A- August 2013 TM Sanitary Systems made to please Innhold NB: Illustrasjoner i manualen

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

UPONOR VVS TAPPEVANN PEX HÅNDBOK. Håndbok for Uponor Tappevannsystem PEX

UPONOR VVS TAPPEVANN PEX HÅNDBOK. Håndbok for Uponor Tappevannsystem PEX UPONOR VVS TAPPEVANN PEX HÅNDBOK Håndbok for Uponor Tappevannsystem PEX 05 09 6012 Innhold Uponor Tappevannsystem PEX Systembeskrivelse... 3 Godkjenninger Uponor Tappevannsystem og Plan- og Bygningsloven...

Detaljer

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy JANUAR 2012 BYGG glava.no Hvordan gjøre en smart investering som reduserer strømregningen og øker boligverdien? Det er viktig å redusere varmetapet

Detaljer

Monteringsanvisning Nordpeis Stålpipe ST EXT

Monteringsanvisning Nordpeis Stålpipe ST EXT Monteringsanvisning Nordpeis Stålpipe ST EXT Sist oppdatert: 11.07.14 Art.nr: 811176 2 Kjære Nordpeis Stålpipe-eier Valget av skorstein er minst like viktig som valget av ovn. Du skal være helt sikker

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

Støttemurer av betongblokker

Støttemurer av betongblokker Støttemurer av betongblokker EN PRAKTISK HÅNDBOK www.belegningsstein.info Norsk Belegningsstein har utarbeidet en praktisk håndbok som retter seg mot beskrivende ledd og entreprenører. Boken beskriver

Detaljer

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon.

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Thermomur T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk 09-2007 erstatter 06-2005 2Jackon Thermomur Produktbeskrivelse Thermomur er et veggsystem basert på

Detaljer

Nå med nye energikrav. Den lille lune

Nå med nye energikrav. Den lille lune Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer