Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013"

Transkript

1 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte

2 Lions Norge Saksliste GRM Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon. Saken er kun til informasjon. B til beslutning. Beslutningssak som det skal gjøres beslutning på. Saker som ønskes løftes inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Saksnr. Saksnavn Sakstype Status 1 Åpning og konstituering. Gjennomgang av arbeidsform i AU og Mntl Guvernørråd 2013/ IP Barry Palmers tema 2013/2014 "Follow your dreams". Mntl 1.02 WMC informerer om sitt tilbud til Lions Norge. O Mntl 2 Protokoller 2.01 Protokoll fra guvernørrådsmøtet O 2.02 Protokoll fra Riksmøtet 2013 O 2.03 Protokoll fra CC-møte i Hamburg, Tyskland. Aktuelle saker kommer O som egne poster 2.04 Protokoll fra AU møtet O 3 Rapporter 3.01 Felles forside 3.02 Årsrapport lederutvikling B 3.03 Årsrapport medlemsutvikling B Kommer 3.04 Årsrapport ungdomsutveksling B 3.05 Årsrapport forebyggende ungdomsarbeid B 3.06 Årsrapport IR B 3.07 Årsrapport PR B Kommer 3.08 Årsrapport lovkomiteen I Kommer 3.09 Halvårsrapport Lions Aid Norway I Kommer 3.10 Halvårsrapport Stiftelsen Det er Mitt Valg I Kommer 3.11 Rapport Lions Mint 1. halvår 2013 I 3.12 Rapport reisefordelingskomiteen I 3.13 Statusrapport Haiti I Kommer 3.14 Statusrapport fra valgkomiteen I

3 3.15 Statusrapport fra Kontrollkomiteen I 3.16 Årsrapport VBU I 4. Handlingsplaner Handlingsplaner distriktene A K (felles forside) O Venter Handlingsplan GLT O 4.03 Handlingsplan YCEC O 4.04 Handlingsplan NAC O 4.05 Handlingsplan IRC O 4.06 Handlingsplan GMT O 4.07 Handlingsplan MD 104 O Kommer 5 Organisasjon og administrasjon 5.01 Komiteer, styrer og utvalg. Ajourhold og nyvalg. B 5.02 Forslag til nye vedtekter for LAN B 5.03 Møte- og aktivitetskalender O 5.04 Krise- og ulykkesplan for Lions Norge B 5.05 Matrikkel for inneværende Lionsår B 5.06 Forslag om endring av øk. vilkår for reisefordelingskomiteen B 5.07 Forslag til endring i arbeidsreglementet for AU B 6 Økonomi 6.01 Foreløpig regnskap O Kommer 6.02 Katastrofeberedskapen. Statusrapport O Kommer 6.03 Tulipanfondet - bevilgninger i 2012/2013 O Kommer 6.04 Halvårsregnskap LAN O 7 Andre saker 7.01 Evaluering Riksmøte 2013 O 7.02 Evaluering Convention i Hamburg 2013 O Mntl 7.03 IP Prestons besøk Norge høsten Mntl 7.04 Ansettelse prosjekt Lions Røde Fjær O Mntl 7.05 Innspill fra ungdomsansvarlig Ungdomsutveksling/ungdomsleire O 7.06 Lions 2014 oppfølging Riksmøtevedtak O Mntl 7.07 Fond fadderbarn oppfølging Riksmøtevedtak O Mntl 7.08 Nytt leirsted oppfølging Riksmøtevedtak O Mntl 7.09 Anke på vedtak GRM juni 2013 fra IPDG og DG distrikt A B 7.10 Oppfølging protokoll CC-møte Hamburg O 7.11 Ansettelse utenlandssjef O Mntl 7.12 NSR sin fremtid B 7.13 Innspill GRL- norske titler i Norge B 7.14 Daglig leders rapport I 7.15 GLT-funksjonen. Endring som følge av valg av internasjonal direktør B

4 8. Eventuelt

5 Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte Protokoll h Møtet ble holdt fra kl til kl i på hotell Alexandra i Loen Til st ede: Guvernørrådsleder Christian H. Johansen, Assisterende Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, Distriktsguvernørene Roald. A. Nilssen, Kjell J. Gylland, Per Olav Bjerkesmoen, Franzie Lerch, Albert Moe, Kjell-Tore Andersen, Annar Bottegård, Tore G. Hovde, Fredrik Knutsen og Hans O. Glomsås. MD-NAC Hroar Thorsen, MD YECE Ole Bjørn Andersen, MD GMT Ole Fjeldtvedt og MD IRC Ole Romslo Traasdahl og MD GLT Svein Berntsen. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard,redaktør Vibeke Aasland og økonomimedarbeider Øystein Berg Nilsen I tillegg møtte: Otto Brødholt, Jahn S. Engh, Sigmund Kjos, Asgeir Moheim, Odd Audun Rage, Arne Kolsrud, Helge Toftner, Svein A. Fandal, May Lill Eliassen, Kent Bendiktsson, Terje Skudvig, Jann Holtet, Kenneth Persson, Eva Per sson, Ingolf Bekkelund, Thor e Jan Klever, Jan Olav Hagen, Br itt Søreid, Thorleif Søreid, Berit Skovly, Hilde Straumsheim, Jon Ivar Nilsen, Agnar Høysæt er, Johan St or m Munch, Harald Hartviksen, Ola Martin Rognved, Inger Tuv Nilsen, Randi Mathisen, Erik Evang, Rune Johansen, Ivar Tollefsr ud, Yngve Lindgaar d-berntsen, Jørgen Ploug, Lars Skjold Wilhelmsen og Sven Senst ad. 1. Åpning og konstituering GRL Christian H. Johansen ønsket velkommen til dette Lionsårets siste GRM. Bjørn Kristian Skovly leste Lions etiske norm. Eivind Grov fra hotell Alexandr a informerte om det påfølgende arrangementet, antall påmeldinger mm. Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: lions.no. Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

6 Innkalling og saksliste ble godkjent. Følgende saker ble tatt opp til behandling: 2. Protokoller og referater 2.19 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den inkl AU sakene. Rettelser i protokoll fra Guvernørrådsmøte den Protokollen og rettelsene ble enstemmig godkjent Referat fra styremøte i Stiftelsen Det er Mitt Valg. Referatet ble tatt til informasjon Protokoll fra AU møtet den 2. mai 2013 Protokollen ble enstemmig godkjent Protokoll fra guvernørrådsmøte 3. april 2013 Protokollen enstemmig godkjent 3. Rapporter Fagsjefenes rapporter Rapport lederutvikling (GLT) 3.20 Rapport medlemsutvikling (GMT) 3.21 Rapport ungdomsutveksling (YCEC) 3.22 Rapport internasjonalt arbeid (IRC) 3.23 Rapport forebyggende ungdomsarbeid (NAC) 3.24 Rapport PR 3.27 Rapport Lions Årsrapport og årsregnskap for LAN 2012/ årsrapport og regnskap Lions Førerhundskole Vedtak: Alle rapporter 3.19 til 3.30 godkjent 4. Planer DG Handlingsplaner 2012/ Distrikt A 4.12 Distrikt B 2 GRM Protokoll/ HLMO/

7 4.13 Distrikt C 4.14 Distrikt D 4.15 Distrikt E 4.16 Distrikt F 4.17 Distrikt G 4.18 Distrikt H 4.19 Distrikt J 4.20 Distrikt K 4.23 Medlemsstatus 4.24 GRLs rapport 4.25 IT-status 4.27 Rapport fra komiteen «We serve» Alle rapporter 4.11 til 4.27 tatt til orientering 5. Organisasjon og administrasjon 5.20 Daglig leders orientering Infor masjonssak tatt til orientering DG J Fredrik Knutsen orienterte om grasrotandelens muligheter med utgangspunkt i aktivitet Fredrikstad Søknad om å få avholde ungdomsleir 2015 Ar beidsutvalgets for slag til vedtak enstemmig godkjent Vedtak: Guvernørrådet vedtar at sone 5 i distrikt 104A arr anger er inter nasjonal ungdomsleir i 2015, med max ,- i støtte fra MD. AU forutsetter at dette er en del av planen for ungdomsleire i AU forutsetter at ungdomsleieren har et gitt tema LAN framtidig organisering Ar beidsutvalgets for slag til vedtak enstemmig godkjent. 3 GRM Protokoll/ HLMO/

8 Vedtak: Guvernørrådet slutter seg til forslaget om endre vedtektene for Lions Aid Nor way med sikte på å få Lions engasjement i utlandet inn som en del av Lions Norges linjestyret aktiviteter. Forslag til slike endrede vedtekter legges frem for guvernørrådet på deres første møte i neste fiskalår. Til å utarbeide forslag til nye vedtekter utnevnes en gruppe bestående av Ole Traasdahl, Jan Erik Larsen og Christian Johansen Mottatt søknad om økonomisk tilskudd fra Mintfondet Vedtak: Guvernørrådet vedtar å bevilge prosjektet kr , Søknad om ekstr a tildeling fra A Arbeidsutvalgets for slag til vedtak enstemmig godkjent Vedtak: GRAU besluttet i AU møte den at under forutsetning av at distrikt A ikke har tilstrekkelig med egenkapital; å tilby et lån på kr 50000,-. Lånet skal innfris innen en to års periode. GRAU presiserer at ethvert distrikt har et ansvar for å holde seg innenfor sine budsjettrammer Kvartalsrapport fra Lions Norge Rapporten ble tatt til orientering 8.10 Referat frå Internasjonal President Maddens besøk i Norge Referat tatt til orientering 8.11 Convention 2013 Tatt til orientering 8.14 Lions samarbeid med WMC Tatt til orientering Følgende hilsen ble sendt det kongelige slott: Til H.M. Kong Har ald V LCI, 104 samlet til sitt 61. riksmøte i Loen sender Lions æresmedlem og høye beskytter H.M. Kong Harald V sin hilsen og ærbødigste hyllest. Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær, Lions Norge 4 GRM Protokoll/ HLMO/

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Summary of Nordic Council Chairperson Meeting Thursday 4th July 2013, 14:00 16:00 Hotel Ibis Alster Centrum, Hamburg Lions participants present at the CC Meeting (functions indicated are for the club year ): MD-101 Sweden CC Lars Kuntze ID Kenneth Persson PID Heinz Ondrejka PCC/Nordic Coordinator Finn Bangsgaard PDG Eva Persson Lion Inger Ahlqvist MD-104 Norway CC Bjørn K. Skovly Chairperson of CC Meeting PID Jan Holtet MD106 Denmark CC Michael B. Hansen VCC Benny Nissen Raun Summary of CC Meeting CC 107 Finland CC Asko Merilä VCC Tuomo Holopainen PCC/AU Member Markus Flaaming PCC Heimo Potinkara General Secretary Maarit Kuikka CC 109 Iceland CC Benjamín Jósefsson PCC/NSR Coordinator Kristinn Hanneson PID/Board Appointee Guñrún B. Yngvadóttir PID Dr. Jón Bjarni Þorsteinsson Summary of CC Meeting 1. Opening of the meeting. a. Welcome by Chairperson Bjørn K. Skovly. 2. Election of Secretary. a. VCC Benny Nissen Raun was elected to do a short summary of the CC Meeting. 3. Presentation of participants. a. Participants presented themselves individually. 4. Protocol from last CC meeting. a. No comments, since this protocol had not been distributed. b. Protocol from last meeting will be distributed. 5. CC-meeting 2013/2014 a. Was not debated.

23 2 6. Convention information. a. 600 persons from all Nordic countries will be part of the parade Saturday. b. PCC/NSR Coordinator Kristinn Hanneson s report on Preparation for International Convention in Hamburg 2013 is attached to this summary. 7. Information from the International Board. a. IP Kenneth Persson gave information from the newly held Board Meeting among others: i. Board information directly to PDGs. ii. Work for better coordination between GLT and GMT teams in order to make more effective teams at all levels. iii. Training programs for all groups today. iv. LCIF got less money than last year. v. Measles campaign with new sponsors in addition to Bill & Melinda Gates. vi. Minimum one female member required in each GLT/GMT Team. vii. A survey to be launched: What do we do locally to celebrate Lions 100 years anniversary in 2017? b. Board Appointee PID Guñrún B. Yngvadóttir also gave information from the Board Meeting among others: i. In October District & Club Service will inform on how to select CC and VCC. They are not to be elected as is the practice in some countries. ii. DGs to be aware of the rules of Oak Brook reimbursement. Meetings across district boarders must be hosted by a multiple district. iii. DG may delegate and perform his/her club visits through his/her team. iv. New web pages for PDGs and PIDs respectively. v. More Certified Guiding Lions (CGL) are needed in the Nordic countries. Zone chairpersons may become CGL and are now able to train themselves via the internet. vi. Applications for Redistricting to be submitted no later than October in order to make the Redistricting effective on the following 1 st July. c. Final summary from the Board Meeting to be distributed as soon as possible. 8. Protocol last NSR-AU-meeting a. PCC/AU Member Markus Flaaming gave his report on the three draft documents produced by the AU-Group, as decided at the CC-Meeting November 2012 in Copenhagen and at the NSR-Meeting January 2013 in Trillhättan: i. NSR Constitution, ii. Proposal for A New NSR Meeting, and iii. Time table for New NSR. b. The above documents were shortly debated. It was suggested the three documents be combined into new NSR Constitution & By-Laws. c. It was conluded that i. The five Nordic CCs make a final response to the draft documents to be sent to the NSR AU-Group by 31 st August ii. NSR AU-Group to produce updated version by mid October iii. The updated version to be finally discussed and agreed upon at the next CC-Meeting (during Europa Forum 2013 in Istanbul and/or during NSR- Meeting January 2014 in Norway). d. It was decided not to translate to Nordic language during Europa Forum 2013.

24 3 9. Status of NSR project. a. Was not debated. 10. NSR account survey. a. Was not debated. 11. Situation report NSR meeting January 2014 Norway. a. Was not debated. 12. NSR in the future? a. Was not debated. 13. Europa Forum what are we doing from the Nordic countries? a. It was concluded: Do not ask what to get out of Europa Forum, but ask what can I do for Europa Forum. 14. Minutes from each CC challenges and solutions we want to inform about. a. MD 106 Denmark: i. International Lions Theme of the Year to be distributed well in advance. ii. If a speaker is wanted at LCI Convention there is no money from LCI. b. MD 107 Finland: i. A big challenge to make more clubs also Branch clubs. c. MD 101 Sweden: i. Working with budgets is very hard (travel and meetings to be reduced in favour of GLT, GMT and PR). ii. How to do meetings in a better way, e.g. webinars? d. MD 109 Iceland: i. Want to achieve more coordination and work together with CCs. e. MD 104 Norway: i. More women in the clubs at least up to 40 percent women. ii. Increase number of members particularly family members. iii. Donate more money for international support. 15. Miscellaneous a. Was not debated. 16. Closing a. The CC-Meeting was closed by Chairperson Bjørn K. Skovly Summary of this CC-Meeting by VCC Benny Nissen Raun

25 Lions Clubs International MD 104 Norge GRAU møte Protokoll Til st ede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder Tore G. Hovde og distr iktsguver nør Sigmund Kjos. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. (GS) Forfall var meldt fra distriktsguvernør Jan Olav Hagen. IP GRL Christian H. Johansen var med på sak 5.02 om vedtekter for LAN samt sak 7.12 om NSR sin fremtid. Møtet ble avholdt på Lionskontoret Protokoll Innkalling og saksliste ble godkjent. Innledningsvis redegjorde GRL for sitt ønske om at man på GRM i fremtiden kun behandler avviket i DGs og fagsjefenes rapporter. Administrasjonen skal rapportere tallene. Skovly ønsker videre at medlemmene av AU skal være saksordførere i saker. Det ble presisert at AU representanter ikke har var amenn. Det vurderes om det første AU møtet neste Lionsår bør flyttes i tid nærmere GRM. Følgende saker ble behandlet og besluttet av GRAU. Sak Beslutning 4.17 AU foreslår for GR at strategiplan vurderes etter vedtak på Riksmøtet Komiteer og Utvalg. AU diskuterte forslag på personer til de ulike komiteene og utvalgene. AU foreslår at det opprettes en PR og Info komite med følgende mandat: Mandat: PR- og Informasjonskomiteen skal på vegne av Guvernørrådet arbeide med informasjonsog PR-spørsmål for Lions Norge. Gjennom dette skal de søke å bygge den best mulige informasjonsstrategien for Lions Norge, og i samråd med informasjonsansvarlig i Lions Norge sørge for at denne strategien følges. Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: lions.no. Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

26 Komiteen skal videre i samarbeid med informasjonsansvarlig i Lions Norge være behjelpelig med å gjennomføre de planer som ligger i langtidsplanen og handlingsplanene for MD 104, og eventuelle andre vedtak gjort av Riksmøte eller Guvernørrådet. Komiteen i samarbeid med informasjonsansvarlig også ha ansvaret for at informasjons- og presentasjonsmateriell er ajourført og oppdatert. Forslag fra komiteen som innebærer vesentlige endringer i Lions Norges informasjonsstrategi eller medfører ekstra kostnader skal behandles av Arbeidsutvalg og evt. guvernørråd etter gjeldende regelverk. AU foreslår at de får fullmakt til å utnevne medlemmer av PR og Informasjonskomiteen. Funksjonstid for medlemmer av komiteen er mer enn et år. Når det gjelder produktutviklingskomiteen vedtok AU at den i sin nåværende form avvikles. Videre utvikling av Lions produkter er viktig og skal ivaretas av det naturlige fagområdet GR skal behandle AU sitt forslag til endring i arbeidsreglement for AU om at IPGRL blir medlem av AU. IPGRL r edegjorde for forslaget til nye vedtekter for LAN i møtet. AU støtter revidert forslag. AU vedtok videre at styret for AIM avvikles. MD-YCEC etablerer en styringsgruppe 7.05 AU er enige om at vi har fått en tilfredsstillende søkermasse til utlyst stilling som prosjektleder for LRF AU har nedsatt et ansettelsesutvalg bestående av Sigmund Kjos, Jan Olav Hagen og Heidi Lill M. Oppegaard. Arbeidet med å komme frem til den beste kandidaten er igangsatt Lions 2014 oppfølging Riksmøtevedtak GRL orienterte om at distrikts strukturen fortsetter. DG ene har tatt initiativ sammen med sine distriktsråd og kommer med forslag til fremtidig opplegg. Dette er i tråd med vedtak på Riksmøtet. GRL forventer at antall distrikter blir redusert til 6 eller 7, muligens færre AU foreslår for GR at anken fra distrikt A avvises. GR vil se på fordelingen mellom distriktene for kommende år som en konsekvens av vedtak vedr. distriktsinndeling på RM i Guver nørrådet pålegger GRL å fr emme for slag om at NSR i sin nåværende form nedlegges fra og med året 2014/2015. CC gruppen oppfordres om å ta ansvaret for at et nytt konsept for nordiske samarbeid blir utviklet Administrasjonen arbeider videre med en trygg plasser ing av pengegave Lions Nor ge fikk av Ar ne Thorvaldsen. 2 GRM Protokoll/ HLMO/

27 7.16 Det nedsettes en arbeidsgruppe på to personer som får i oppdrag å utarbeide forslag til norske titler og betegnelser til bruk for Lions i Norge. Lions tillitsvalgte vil bruke de internasjonale titlene i kontakt med LCI. Gruppen består av Tore Hovde og Vibeke Aasland. Event uelt. Stillingen som utenlandssjef i Lions Norge er utlyst. Det vil bli foreslått for GR at matrikkelen f.o.m i år ikke utgis i papirutgave. Begrunnelsen er at nåværende medlemsregister til enhver tid gir korrekte og fullstendige kontaktpunkter av medlemmer i Lions. Reisefordelingskomiteen har kommet med et forslag til GR som vil bli behandlet på neste GR. AU støtter forslaget om i korte trekk innebærer at dersom reisefordelingskomiteen ønsker å være tilstede under RM, skal en repr. fra komiteen få dekket sine reise- og oppholdsutgifter som del av det totale beløp som fordelingsordningen omfatter. Ved fremtidige søknader vedrørende hvor Lions Nor ge sin Riksmøter skal avholdes skal det legges ved et budsjett. Dette skal inngå som en viktig del av Riksmøtets beslutningsgrunnlag. Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær/Referent 3 GRM Protokoll/ HLMO/

28 Guvernørrådsmøte Sak: Beslutningssaker under pkt 3 - Rapporter Møtedato: Saksnr: 3.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Alle Rapporter under pkt 3 som skal besluttes av Guvernørrådet ; foreslås besluttes. SAMMENDRAG (saken gjelder max 10 linjer): SAKSOPPLYSNINGER: Under Pkt 3 Rapporter er det flere rapporter som skal besluttes av Guvernørrådet. Vi har laget en felles forside for disse beslutningssakene. GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

29 Årsrapport for MD GLT For fiskalåret lå følgende handlingsplan til grunn: Nr mål Mål Handling Virkemidler Ansv. GLT er et 3 årig prosjekt initiert av LCI, og vil bli gjennomført etter de retningslinjer gitt av LCI, tilpasset norske forhold. Det innebærer blant annet samarbeid og møter med GMT, samt GLT i de andre Nordiske landene. Siste år i prosjektet er Bruno Ahlqvist er utpekt som Nordisk GLT koordinator. Rapportering skal jevnlig skje til ham. Planen vil bli rullert hvert år. Det tas det forbehold om justeringer etter fremdrift, nye ønsker og behov fra distriktenes fagsjefer, samarbeidet med MD GMT og signaler fra LCI og GR..1 Fortsatt utvikling av gjennomgående struktur for lederopplæring i tre nivå. 1. Nasjonalt 2. Distrikt 3. Klubb A, Rullering av ramme plan. GR behandling nov B, Fullstendig web basert tilgang til sentrale klubb og sone opplæringstilbud. Innen 1. mars C. Tilbud om trykking av kvalitetssikret klubbhåndbok. 1.febr Skriftlig prinsipp plan for alle nivå av opplæring i MD 104. Arbeidet starter på fagsjefsamling august 2012 og videreutvikles av GLT teamet nasjonalt. Rapporteres til GR. MD GLT team.2 Gjennomføre VDG opplæring ved videreføring av tidligere mal, med den eventuelle fornying som ny plan ( pkt 1 tilsier Tre samlinger som vedtatt GLT leder tar et hovedansvar for undervisningen, men trekker inn AGRL og kompetanse ved lionskontoret etter nærmere plan. Ingen spesielle virkemidler utover det som er beskrevet. MD-GLT

30 Nr Distriktets mål Mål Handling Virkemidler Ansv..3 Gjennomføre Regionalt leadershipseminar som planlagt på inntil 5 steder i landet. Starte skolering av VDG2 pluss soneledere Gjennomføre seminarene etter opptrukket mal og program, med justering og fornying i tråd med ny hovedplan for MD, samt eventuelle nye føringer fra LCI..4 Etablere samarbeid med GMT Formalisere samarbeid mellom GLT og GLT med tanke på å få frem nye gode ledere, vitalisere klubbene og etablere nye klubber Bruke godkjente lærekrefter for seminaret fra MD104 pluss evt nordisk nivå. Vurderer en studietur til Danmark for å se hvordan de har planlagt sitt samarbeid. Lions DK er positive til et slikt møte MD-GLT team medlem Yngve L. Berntsen MD-GLT MD-GMT.5 Delta i Nordisk GLT gruppe Møte i alle Nordiske GMT møter MD-GLT Det nasjonale GLT Teamet har i bestått av MD- GLT Svein Berntsen (vdg opplæring og overordnet ledelse), Per Gunnar Nyheim (klubb opplæring), Rolf Norgren (sone), Yngve Lindegaard Berntsen (leadership). Måloppnåelse: 1. Rammeplan utviklet iht plan og vedtatt av GR i februar Rammeplanen rulleres årlig og neste gang i februar Det er nå lagt ut på hjemmesider betydelige mengder hjelpemateriale for klubber og soner. Materialet må kontinuerlig forbedres og først og fremst settes i system slik at det blir mer brukt enn til nå. Men jobben som er gjort er formidabel. 2. VDG opplæring gjennomført ihht plan. Nytt av året var at det ble lagt inn en ekstra dag ved NSR i regi av Area Leader for Norden og Baltikum. Det var delte erfaringer med dette. Likeledes er det klart kommet til uttrykk behov for mer praktisk opplæring i rapporteringsrutiner mm og i lovverket. Dette blir justert i kommende opplæring. Det er også et åpenbart behov for mer samkjøring mellom LCI opplæring i regi av Convention og det som skjer på distrikt, nasjonalt plan, Nordisk og LCI nivå. Svein Berntsen tar over som Area Leader, men tar også i ansvar for vdg opplæringen.

31 3. Regionalt leadership seminar avholdt ihht plan. Planer lagt for betydelig ekspansjon regionalt i Leadership programmene har flerdoblet sine tilbud og deltagelse regionalt i løpet av året. Det er i tillegg utdannet nye instruktører. 4. Samarbeidet med GMT kunne ha vært enda mer utviklet, men på MD nivå har samarbeidet med MG GMT vært meget godt. GMT og GLT arrangerte høst 2012 i fellesskap CEP kurs. F ra distriktene rapporteres det om god kontakt mellom fagområdene. Dette r likevel et litt forsømt område som må utvikles. Det er lagt opp til felles samling september 2013 for alle distriktskoordinatorer GLT og GMT. 5. Deltagelse i Nordisk GLT gruppe. Samarbeidet med Bruno Ahlquist som nordisk koordinator har vært godt. MD GLT ble invitert til å være key note speaker ved NSR for GMT samling. Svein Berntsen er utnevnt til ny Area Leader GMT i Norden og Estland. Alt i alt sier GLT teamet seg godt fornøyd med resultatoppnåelse og takker alle som har medvirket. Det er store forventninger til de nye verktøy og opplegg som er lagt for en forsert satsning på kompetanseheving på alle nivå. Askøy Svein Berntsen - MD GLT.

32 Handlingsplan / Statusrapport MD YCEC Franzie Lerch Status pr aug Statusrapportering til GRM august 2013, november 2013, februar 2014 og mai 2014 Nr Mål Tiltak Dato 1 Gjennomføre og koordinere internasjonale og nasjonale ungdomsleirer Evaluere alle leirer, inkl. opphold utenlands Delta på Europaforum Avholde 3 ungdomsleirer i Norge i perioden juli til august for utenlandske ungdommer + et mindretall norske Formidle norske ungdommer til leire i utlandet i samarbeid med klubber og distrikt Rapportering 31.okt/2.nov Nov.2013 Status pr. august 2013 Avvik/Aksjon Dato Årets utenlandske leirer er ferdig avsluttet Avventer rapporter fra 56 deltakere fortløpende Årets norske leirer er nylig avsluttet Avventer rapport 2 leirer ble avholdt med til sammen 46 deltakere fortløpende Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet Side F.L.

33 Nr Mål Tiltak Dato 2 Dagens ungdomsutveksling må gjennomgås og reformeres Oppnevne en arbeidsgruppe på 5 personer som har ansvar for å utarbeide konkrete forslag til endringer/suppleringer til dagens modell. Forslaget ferdigstilles til presentasjon for Guvernørrådet (GR) 30.sept Status Avvik/aksjoner Dato Nr Mål Tiltak Dato 3 AIM AIM er et program med kulturutveksling, for Lions studentklubber og Lions unge medlemmer, med fokus på bistandsarbeid i utviklingsland. AIM er en nasjonal organisasjonsenhet med eget styre. Programmet har behov for evaluering for å klargjøre om modell og styret fungerer etter intensjonene. En gruppe på 3 personer foretar evalueringen som fremlegges til GR Status Avvik/aksjoner Dato Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet Side F.L.

34 Nr Mål Tiltak Dato 4 Røde Kors Nordisk United World College i Fjaler kommune Lions nye internasjonale ungdomsleir for fysisk bevegelseshemmede Innlede samtaler med Røde Kors for å planlegge samarbeidet og fremdriften Status Avvik/aksjoner Dato A Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet Side F.L.

35 GUVERNØRRÅDET Sak: Årsrapport for NA området Møtedato: Saksnr: 3.05 Saksbehandler: MD NAC Hroar Thorsen Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK: SAMMENDRAG SAKSOPPLYSNINGER GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

36 ÅRSRAPPORT FOR MD 104 FOR MD NAC Hroar Thorsen Generelle kommentarer: Ny rekord i utdeling av Tulipane, deltagelse i sentrumsløpet, ny tulipanvase lansert, nye salgsefekter på plass, virituell tulipan og betalingsløsning på SMS er på plass. Lionsåret har vært en suksess for NA. Vurdering og kommentar til våre fokusmål: 5.1 Lions Tulipanaksjon målet med tuipaner en realitet? Aksjonen ble gjennomført siste lørdagen i aril som planlagt totalt delte vi ut, tulipaner. Vi hadde 94,4 % deltagelse og det er veldig bra. Vi har lykkes i å innføre begrepet Lions dagen, arrangementet i Stavanger er et meget godt eksempel på dette, en stor takk til de som gjorde det mulig. Deltagelse i Sentrumsløpet ble et høydepunkt, ikke så mange som deltok som håpet men god respons på det vi gjorde, stor takk til de som stilte opp og til de som sørget for utdeling av tulipaner. Totalt sett har vi oppnåd de målene som ble satt, aktiviteten er løftet og antall tulipaner er økt. 5.2 DMV Det selges kurs i et forrykende tempo, interessen er økende. Når avgjørelsen av LRF 2015 falt på DMV kan ikke dette året betraktes som noe annet en en gedigen suksess. Piloter har fått videreutdannelse i trå med resultatet av evalueringen, dette skjedde i Januar med en samling på Gardermoen. Mange aktører var innvolvert og alle gjorde en formidabel jobb. 5.3 Tegnekonkuranssen. Ble gjennomført under ledelse av Vidar Waaden, en stor takk til han for hans engasjement rundt denne aktiviteten. Det var deltagelse i fra alle distrikter og det synes jeg er meget bra, vinnertegningene ble utstilt på årets Riksmøte og jeg håper at det er noe vi kan fortsette med. Dette ren god PR for denne aktiviteten. 5.4 Narkohund.no Aktivitetetn holdes i gang av LC Stord/ Fitjar 5.5 Generelt forebyggende arbeid. Det bedrives mye bra arbeid ute i klubbene, dette ses også på mengden søknadder til Tulipanfondet. Det er en økning i antall søknadder, det gjøres oppmerksom på at det må benyttes korrekt skjema og utfyllende rapport/ beskrivelse bør medfølge.

37 Oppsumert HURRA vi blir bare bedre og bedre, Lions medlemmer er fantastiske. Dette Lionsåret kan bare ses på som en kjempe suksess, antall tulipaner øker, salg av vaser og effekter er større en forventet. Utviklingen av DMV er meget bra DMV er blitt LRF For meg er det ikke lenger mulig og beskrive i ord hvor imponert jeg er over Lions. Dete r mange personer som har gjort en fantastisk jobb for NA området i dette Lions året, jeg klarer ikke og huske alle navn, men dere skal vite at jeg er imponert og takknemmelig for deres arbeid. Uten deres engasjement hadde ikke utviklingen av dette arbeidet blitt så bra som det vi ser i dag,. La oss nå sørge for at valget av DMV som LRF 2015 blir en fantastisk suksess med rekorder på alle plan, skal dette lykkes må planleggingen starte nå, NA området er i gang med sin planlegging Langestrand, den 12. August 2013 Hroar Thorsen

38 Rapport fra MD-IRC Ole Romslo Traasdahl Til Guvernørrådet Rapport fra perioden etter GRM i mai og frem til dags dato: Fadderbarn: Perry Ulla håndterer dette, og tegninger og brev fra fadderbarna er utsendt til fadderene i Norge. Det er ryddet opp i listene som hadde avvik, og barn over 19 år har enten fått sponsorer eller de blir betalt av fondet vårt. Fakurering til faddere er ennå ikke på plass. Dette MÅ snart være i orden. Brønner: 5 brønner ble åpnet i mai, og 5 nye skal åpnes i november. Dette i Uganda. I Zambia har vi fått midler til 5 nye brønner. Disse planlegges åpnet i Totalt har vi nå 35 brønner på blokka. (2,1 mill kroner) Av disse er 24 åpnet. LAN: I Uganda jobber vi nå med nedtrapping frem mot utfasing i slutten av året. Litt supplering og investering gjenstår i nordområdene, ellers brukes en del tid til å avslutte arbeidsforhold, kontrakter, bygg og kjøretøy samt bankkontoer. Det blir en reise for formelt å avslutte vårt arbeide i Uganda, like før jul. Skal ha avslutningsmiddag med Helseminesteriet og de ansatte, med tilhørende gaveoverekkelser, taler osv.. Malawi: Var på prosjektreise i Malawi, sammen med vår nye afrika koordinator Nicholas Mutale fra Zambia. En nyttig og informativ tur. Vi kombinerte dette med å ferdigbefare noen prosjekter, og noen steder avdekket vi ting som må tas fatt i / utbedres. Dette jobbes det med nå. Vi avslutter i løpet av året oppe i Northern Province, men fortsetter i Western Province ut Vi arbeider bl.a med å komme inn i planleggingsmøter vedr. Helseprogrammet på statlig, fylkes- og kommunalt nivå. Zambia: Dette er vårt hovedsatningsområde i årene fremover. Vi har på plass en dyktig stab, og vi er tungt inne i planleggingen av øyehelse på alle plan. Vi har nå fått kontakt med en brønnentreprenør som vil ta ansvaret for brønnprosjektene våre i landet. Rent vann forebygger også øyesykdommen Trachom. Vi har nettopp ferdigstilt 3 lærerboliger i Chongwe, og planleggingen av skolebygget er i gang. Dette fra Lc Jevnaker. Vi holder også på med skolebygging i western Province. AIM: I år var det nedover 3 studenter fra Studentklubb Trondheim for å finne frem til prosjekter å arbeide videre med i Uganda. Flere prosjekter ble besøkt, og studentene har allerede blinket ut prosjekter de kan jobbe videre med frem mot neste år. I tillegg var det 8 studenter der fra Student Bergen. Disse hadde allerede prosjekter å gå til. Jeg tror det er viktig å plukke ut riktige deltagere til slike turer. Og det må presiseres at AIM er et frittstående prosjekt, ikke eid av noen.samarbeid kan være et stikkord. MD-IRC Ole Romslo Traasdahl. E-post: Hjemmeside: Vestsideveien, 2665 Lesja. Mobil:

39 Generellt: Vi har fått ansatt ny regnskapsansvarlig på kontoret. Han vil om ikke så lenge også føre regnskapet til LAN, som blir et prosjektregnskap under Lions Norge. Inntill videre har Otto Brødholdt bistått meg med betalinger og regnskapsføring. Vi har nå fått utbetalt 3,5 mill fra Norad som et første bidrag dette året. Det er veldig viktig at Guvernørene prioriterer å minne klubbene om den vedtatte 200-lappen til øyehelse, og følger opp dette. Bruk gjerne filmen som ble vist på RM på klubb og sonebesøk. Det ble i forrige uke utlyst stilling som utenlandssjef i Lions Norge. Dette er viktig å få på plass snart. Inntil videre fungerer jeg både som IRC, daglig leder og utenlandssjef, noe som ikke verken er brukbart eller riktig. På AU møtet ble det foreslått å legge LAN inn i linjen. Dette synes jeg er riktig. Endelig avgjørelse blir tatt på førstkommende GRM. Helsesportsuka i Tana: Jeg var så heldig å få delta på denne i år. En fantastisk uke, og verdien av denne kan ikke måles i kroner! Glede, vitalitet, spontanitet og utvikling av enkeltindivider er resultatet. Jeg vil evaluere mine inntrykk og formidle disse til presidenten i Lc Tana-Nesseby. Jeg håper at mange flere kunne tatt seg tid til å vært med som hjelpere, og fått oppleve den fantastiske stemningen der oppe En stor respekt for det store arbeidet som har vært nedlagt i 32 år av klubben og frivillige!! Lesja Ole R Traasdahl MD-IRC Lions Aid Norway 2 Tittel på dokument/versjonsnummer/initialer/dato

40 3 Tittel på dokument/versjonsnummer/initialer/dato

41 Guvernørrådsmøte Sak: Lions Mints halvårsrapport Møtedato: Saksnr: 3.11 Saksbehandler: HLMO Sakstype I VEDLEGG: 1 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Rapporten tas til informasjon. Lion Mints - LC Randaberg Lionskontoret i MD 104 v/heidi Lill Mollestad Oppegaard RAPPORT OVER OMSETTINGEN AV LION MINTS FOR 1. HAVLÅR 2012 Salgsoppgave fra 1. januar til 1. juli 2013: Tall for 2012i parentes. Distrikt Ant. klubber Ant. kartonger % av salget A 3 (7) 3 (7) 4,3 B 4 (7) 7 (10) 10,1 C 5 (7) 6 (7) 8,7 D 6 (6) 8 (8) 11,6 E 8 (11) 10 (22) 14,5

42 F 5 (8) 9 (13) 13,0 G 4 (4) 10 (7) 14,5 H 1 (0) 1 (0) 1,5 J 8 (10) 11 (12) 16,0 K 4 (7) 4 (8) 5,8 Sum 48 (67) 69 (94) 100 Oppgaven over salg av mints viser at vi har hatt uvanlig liten etterspørsel det første halvåret av Gjennomsnitt salg de siste 4 åra er 107 kartonger mot 67 dette året. Vi håper og tror at siste halvår vil rette opp årets omsetting. Vi har nylig mottatt en container med mints fra Australia 700 kartonger ca. 11 tonn i alt. Nå jobber vi med opplegg for ny pris ved salg av mints. Salgsplakater må endres i samsvar med vedtak i distriktsstyret. Informasjon vil etter planen komme i neste utgave av «Lion». Økonomi og utbetaling til MD: Overskuddet i første halvår av 2013 er anslått til kr ,-. I flg. avtalens pkt. 4 skal det for første halvår utbetales en a-konto pr til MD avtalen. 70% av overskuddet til MD og 30% til Distriktet. På grunn av innkjøp av mints, er det ikke mulighet for utbetaling nå. Får vi tilnerma normal msetting, vil det bli utbetaling ut på nyåret. Jeg minner og om at MD (mintfondet) har et tilgodehavende på kr ,- av overskuddet i Med hilsen Steinar Straum Kopi sendes: DG Odd Audun Rage i distrikt 104 E

43 Guvernørrådsmøte Sak: Rapport fra Reisefordelingskomiteen Møtedato: Saksnr: 3.12 Saksbehandler: HLMO Sakstype I VEDLEGG: 1 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Rapporten tas til informasjon. Lion Mints - LC Randaberg Lionskontoret i MD 104 v/heidi Lill Mollestad Oppegaard RAPPORT OVER OMSETTINGEN AV LION MINTS FOR 1. HAVLÅR 2012 Salgsoppgave fra 1. januar til 1. juli 2013: Tall for 2012i parentes. Distrikt Ant. klubber Ant. kartonger % av salget A 3 (7) 3 (7) 4,3 B 4 (7) 7 (10) 10,1 C 5 (7) 6 (7) 8,7 D 6 (6) 8 (8) 11,6 E 8 (11) 10 (22) 14,5 F 5 (8) 9 (13) 13,0 G 4 (4) 10 (7) 14,5 H 1 (0) 1 (0) 1,5

44 J 8 (10) 11 (12) 16,0 K 4 (7) 4 (8) 5,8 Sum 48 (67) 69 (94) 100 Oppgaven over salg av mints viser at vi har hatt uvanlig liten etterspørsel det første halvåret av Gjennomsnitt salg de siste 4 åra er 107 kartonger mot 67 dette året. Vi håper og tror at siste halvår vil rette opp årets omsetting. Vi har nylig mottatt en container med mints fra Australia 700 kartonger ca. 11 tonn i alt. Nå jobber vi med opplegg for ny pris ved salg av mints. Salgsplakater må endres i samsvar med vedtak i distriktsstyret. Informasjon vil etter planen komme i neste utgave av «Lion». Økonomi og utbetaling til MD: Overskuddet i første halvår av 2013 er anslått til kr ,-. I flg. avtalens pkt. 4 skal det for første halvår utbetales en a-konto pr til MD avtalen. 70% av overskuddet til MD og 30% til Distriktet. På grunn av innkjøp av mints, er det ikke mulighet for utbetaling nå. Får vi tilnerma normal msetting, vil det bli utbetaling ut på nyåret. Jeg minner og om at MD (mintfondet) har et tilgodehavende på kr ,- av overskuddet i Med hilsen Steinar Straum Kopi sendes: DG Odd Audun Rage i distrikt 104 E

45 Valgkomiteen, status 23. august 2013 Valgkomiteen består av: GRL Bjørn Kr. Skovly, PGRL Hilde Straumsheim, PDG Alf Erling Isaksen, PDG Jan Storo og IPGRL Christian H. Johansen. Valgkomiteen er innkalt til konstituerende telefonmøte som forventes å finne sted medio september. Valgkomiteen skal finne kandidater til følgende verv til valget på RM 2014: Guvernørrådsleder (stadfeste valg fra riksmøte 2013 (GRL)) Guvernørrådsleder (Assisterende Guvernørådsleder (AGRL) ) Medlemsansvarlig (MD-GMT) Opplæringssansvarlig (MD - GLT) Utenlandsansvarlig* (MD IRC) Ansvarlig forbyggende ungdomsarbeid (MD-NAC) Valgkomité, tre personer Lovkomité, en person Revisor Riksmøtearrangør 2017 *) Sittende MD-IRC kan sitte en periode til. Det planlegges som i fjor, innlegg til november-utgaven av The Lion. Det skal også sendes info om valget til alle medlemmer; Kandidater på valg, regler, frister, etc. Oslo, 13. august 2013 For valgkomiteen, Christian H. Johansen

46 Lions, MD 104, Kontrollkomiteen, august Rapport fra Kontrollkomiteen (KK) til GR, 24.august I henhold til vedtektene for komiteen sender KK årets første rapport til GR-møtet, som er 24. august 2013, med følgende punkter; 1. Komiteen hadde sitt konstituerende møte 25. juni, hvor Kåre Rise ble valgt til komiteleder og Bjarne Bakken som komitesekretær. 2. Komiteen vurderte medlemmenes bakgrunn i forhold til vedtektene for KK. Etter å ha konsultert bl.a. MDs lovkomite trakk komitemedlem Bjørn Sætrom seg fra KK etter å ha vært mentor for GS de siste årene. Komiteen tok dette til etterretning og vara Knut Eirik Wollan gikk 30. juli inn i KK som fast medlem. 3. På komitemøtet avtalte KK med GS om tildeling av møteinnkallinger, agendaer og referater/protokoller, samt saksdokumenter, for GRAU, GR og RM. I tillegg har KK avtalt tilsvarende med lovkomiteen. Det er avtalt møte med revisor for å avtale vårt samarbeid. 4. KK avventer GRs behandling av om komiteen blir supplert med ny vara og evt. hvordan det blir valgt. Hamar, 5.august Kåre Rise (sign.)

47 Øivind Martinsen Soneleder Bærum Distrikt104H Oslo og Bærum LIONSKLUBBENE I BÆRUM Vanskeligstilte barn og unge» Årsberetning for Lionsåret Historikk Klubbaktivitet i LC Kolsås fra Soneaktivitet i gammel sone 7 (vestre Bærum) Soneaktivitet i ny sone 4 (hele Bærum) fra Inntil 2012 har det vært samarbeid med kun BUP, Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk, Bærum sykehus, Vestre Viken HF. Etter donasjon på kr. 10 mill. i november 2011 er aktiviteten utvidet og vi har også søkere fra barnehager, skoler, idrettslag, helsesøstre og kommunens sosialavdeling. 2. Organisasjon Virksomheten har vært drevet av følgende komité: Øivind Martinsen, LC Haslum, soneleder og leder av komitéen. Per Lund-Mathiesen, LC Kolsås, sekretær og kasserer. Yngvar Duesund, LC Rykkinn, komitémedlem. Svend Erik Pettersen, LC Bærum Vest, komitémedlem. Inger Elise Bergaust, LC Bærum Verdande. Laila Granli Aamodt, komitémedlem Dessuten har Tore G. Hovde, LC Kolsås, deltatt aktivt på møtene, dels som distriktsguvernør og dels for å kunne holde Arne D. Thorvaldsen, som ga den store gaven, informert om aktiviteten. 3. Funksjon Komiteen har vært hurtigarbeidende. Søknadene har blitt anonymisert og videresendt i kortversjon med innstilling til komitémedlemmene på E-post. Svar ble gitt så snart det er enighet fra en majoritet og det betyr som regel både svar og utbetaling i løpet av kun et par dager. Vi har unngått i størst mulig grad å gi penger, men betalt heller regninger eller gjort innkjøp direkte. Et opplegg med gavekort, spesielt fra Sandvika Storsenter, er meget benyttet. Typiske bevilgninger har vært mellom 2 og kroner, men vi har hatt ingen faste grenser. Et A4 ark med nødvendig informasjon er benyttet til markedsføring av virksomheten. Lions Club Haslum E-post: Hjemmeside: Adresse: Lokes vei 133, 1344 Haslum Mobil:

48 4. Møter Det har vært avholdt 4 komitémøter, 1 utvalgsmøte og 1 åpent sonemøte for å verve informasjonskontakter til å orientere forskjellige organisasjoner om de mulighetene som komitéen tilbyr. Videre har det vært 1 informasjonsmøte for disse kontaktene. Komitéen har dessuten hatt svært hyppig kontakt og mange meningsutvekslinger på Epost, foruten at innstillinger til alle søknader har vært forelagt komitéen med E-post for avgjørelse. 5. Markedsføring Opplegget var opprinnelig å ha informasjonsmedarbeidere for de forskjellige kontaktgrupper. I mangel av medarbeidere tok sekretæren ansvar for de videregående skolene som med et par unntak er besøkt. Helsesøstre og sosiallærere er de viktigste kontaktene. Laila Aamodt har orientert om virksomheten i et møte med kommunens helsepersonell på Bærum Sykehus og introdusert oss til kommunens sosialavdelinger som er de viktigste kontaktene våre i dag. I mangel av informasjonsmedarbeidere ble det i april besluttet å gå over til geografisk informasjonsvirksomhet slik at hver klubb er ansvarlig for sitt distrikt. Så langt har det resultert i 3 søknader hvorav 2 er innvilget. 6. Inntekter Sonen har bedt hver klubb om bidrag på kr eller etter evne. 8 klubber har betalt kr hver og en kr , totalt kr LC Stabekk ble fritatt for betaling på grunn av høy alder og liten aktivitet. I tillegg disponerer vi rentene fra de 10 millionene på høyrentekonto med p.t. 3,5% rente. Det er 2 gratis uttak i året og vi har benyttet ett uttak med kr Komitéen har kr på konto og altså rikelig med ubenyttede midler. 7. Søknader Det er registrert 41 søknader hvorav 33 ble innvilget, 6 fikk avslag og for 2 søknader måtte vi be om videre opplysninger, men som aldri kom. I tillegg ble et par søknader avvist direkte uten registrering og derved uten at de ble forelagt for komitéen. Ett utbetalt beløp ble tilbakebetalt på grunn av utenforliggende forhold. 2 Referat fra distriktsrådsmøte nr august 2011

49 8. Utbetalinger Det ble bevilget totalt kr Av det beløpet er (og blir) kr ikke benyttet og kr venter fortsatt på utbetaling (avventer faktura eller betalingsinformasjon). Totalt ble det altså utbetalt kr ( tilsvarende kr i ). Vedlagt følger utskrift av hovedbok, journal og analyse av utbetalingene. Vår største kundegruppe er Bærum Kommune, Avdeling Sosialfaglige Tjenester og med videregående skoler som nummer to. Klær utgjør den viktigste gruppen innen type hjelp, tett etterfulgt av sport/fritid og bolig. Dokumentet med oversikt over søknadene inneholder personopplysninger og publiseres derfor ikke. 9. Ny organisasjon (komiteemedlemmer) fra for Lionsåret Formeldt skal ny komitee velges på første sonemøte, høsten Inn til da er det nedsatt en interimskomitee som vil fungere frem til valget. Jone Løvvik, LC Bærums Verk (Leder) Per Øien, LC Kolsås (Kasserer/Sekretær) Helge S. Lie, LC Bekkestua (Kasserer/sekretær) Eric Wiel, LC Snarøya-Fornebu Inger Elise Bergaust, LC Bærum-Verdande Yngvar Duesund, LC Rykkinn Finn Johannesen, LC Bærum Vest Øystein Eek soneleder og ass. styr emedlem Bærum, 30 juni 2013 Øivind Martinsen Soneleder (sign) 3 Referat fra distriktsrådsmøte nr august 2011

50 Guvernørrådsmøte Sak: Beslutningssaker under pkt 4 - Handlingsplaner 2013/2014 Møtedato: Saksnr: 4.00 Saksbehandler: HLMO Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Alle handlingsplaner for 2013/ 2014 under pkt, 4 foreslås besluttet. SAMMENDRAG (saken gjelder max 10 linjer): SAKSOPPLYSNINGER: Handlingsplaner for 2013/ 2014, under pkt 4 skal besluttes av Guvernørrådet. Vi har laget en felles forside for de ulike handlingsplanene. GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

51 HANDLINGSPLAN FOR 104F Distriktets mål Virkemiddel Ansvar 1. Organisasjonen. 1.1 Videreutvikle soneleddet Skolere soneledere/ass. soneledere v/ regionale l CEP kurs Tilføre soneleddet økonomiske midler ved å omorganisere Distriktets råd. Gjøre retningslinjer for soneleder kjent og gjennomført. Soneledere og ass.soneledere danner sitt eget råd med 1 fagsjef som leder. Arbeide med planer og innspill 1.2 Styrke klubbene. «Tilføre klubbene nødvendige resurser for å utvikle medlemmene og styrke klubben» Oppnå at 40% av Lions i distriktet opplever glede gjennom å ha plikter 1.3 Klubens handlingsplan skal følges opp av soneleder Fagsjefer og sonelederes handlingsplaner skal harmonere med klubbenes og DG`s handlingsplaner 1.4 Opplæring av sekretær, kasserer og klubbens fagkontakter innen september. 1.5 Medlems- og klubbutvikling: på distriktets sonelederforum Arbeide aktivt mot klubbene Klubbseminar i «den gode klubben» avholdes i mars for visepresident og ass soneleder. Klubbens handlingsplan utarbeides sammen med ass.soneleder. Soneleder følger opp klubbens handlingsplan og sørger for at klubben gis faglig støtte fra distriktets fagsjefer når det trengs. Engasjere alle medlemmene i klubben i liten eller stor aktivitet. Arbeide med planer og innspill på distriktets sonelederforum. Tidlig og god info om sted og tid for fagsamlingene. Arbeide for at alle klubber seter klubbmiljø og aktiviteter som gir glede i sin handlingsplan. Være åpen for tips om områder som kan være aktuelle for nye klubber. DG(distriktsguvernør), VDG1 (visedistr.guv 1), GLT(leder for lederopplæring), SL (soneleder) CEP instruktører. Fagsjef for soneleder.(sl1) DG, VDG1, GLT CEP instruktør Ass.soneleder, soneleder. Klubbpresident Mentor i klubben DG, VDG1 Ass. Soneleder Soneleder President Mentor i klubben DG, VDG1, distriktets fagsjefer, GLT DG, GMT ( medlems- og klubbutviklerkontakten) CEP- kontaktpersonen, PRC, IRC

52 2. Hjelpearbeid 2.1 Internasjonalt: a. Følge opp distriktets prosjekter. b. Følge opp distriktsog riksmøtevedtak c. Oppfordre klubbene/sonene til IR arbeid 2.2 Nasjonalt: a. Følge opp distriktsog riksmøtevedtak Informere klubber og soner via nett, mail og besøk. Informere klubber og soner via nett, mail og besøk DG, IRC, SL DG, IRC, SL 3.0 Barne- og ungdomsarbeid 3.1 «Det er mitt valg» kurs i skoler og barnehager Sette skolene i stand til å følge opp innskjerpede krav til sosial opplæring. ( Mobbing, rusmidler, overgrep m.m) Informere alle klubber om innholdet i kunskapsløftet og innskjerpet sosialplan 3.2 Ungdomsutveksling. Distriktets klubber Informere klubbene via besøk, mail, nett og fagsamlinger. 3.3 Tulipanaksjonen Oppfordre klubbene til å annonsere mål for innsamlingen i god tid eventuelt sammen med Lokale samarbeidspartnere 3.4 Lions tegnekonkurranse Informere skolene via besøk, Til flere skoler i distriktet. mail og nett. Få forståelse i klubbene av at konkurransen kan være «foten i døra» for å få inn DMV kurs. Y/NAC, DMV-pilotene, SL Klubbkontakter NAK NA piloter Y/NAC, PRC, Soneleder Y/NAC, PRK Klubbkontakt NAK NA piloter Y/NAC, PRC, DMVpilotene, Soneleder

53 4.0 Kommunikasjon, informasjon, PR 4.1 DGs månedsbrev sendes klubbene innen 21. i hver måned 4.2 IT som kommunikasjon og informasjonsplattform a. Alle fagsjefene i distriktet skal legge ut info på distriktshjemmesida b. Alle sonene skal legge ut info på sin I tillegg til DGs informasjon brukes side to av fagsjefene Opplæring av distriktsstyret, fagsjefer, soneledere, klubbmedlemmer hjemmeside 4.3 Intern informasjon Klubbens handlingsplan følges opp på hvert klubbmøte. 4.4 Synliggjøring og informasjon gjennom blant annet media og lokalpresse Oppfordre klubber og soner til å drive aktiv informasjon om lions i forbindelse med aktiviteter Alle lionsmedlemmer skal benytte lionsmerket i alle sammenhenger. Benytte profileringsutstyr/klær på stand Soneleder skal ha målsetting om at alle klubber i sonen har 1 eller fler innlegg i pressen DG, fagsjefer ITC, ITK Klubbens fagsjefer og president. Mentor PRC, PRK Soneleder

54 HANDLINGSPLAN FOR DISTRIKT 104 C Distriktsguvernør Asgeir Moheim Nr Mål Tiltak Dato 1 Virksomhet i klubbene 1.1 Bedre klubbmiljø Forbedre klubbmiljøet slik at de medlemmene vi har blir i klubben. Bruke tid på et klubbmøte til å diskutere aktivitetene i klubben. 1.2 Mer konkrete klubbmøter Satse på bedriftsbesøk, interessante foredrag f.eks. Ha god kontakt med naboklubber om gode tiltak de har. Lære av andre Kontinuerlig Nr Mål Tiltak Dato 2 Medlemmer 2.1 Antall medlemmer pr : 1250 Øke med netto ca. 30 medlemmer, dvs mindre enn +1 pr. klubb! Motivasjon Inspirere og motivere "gamle" medlemmer til fornyet innsats. Gi nye medlemmer tillit og interessante verv. Bruke sonelederne og fagsjefene til å øke kunnskapen om Lion, og sørge for god info til klubbene. 2.3 Øke antall kvinnelige medlemmer Invitere til infomøter. Være bevisst på dette, og oppfordre klubbene til å aktivt invitere kvinner. 2.4 Flere familiemedlemmer Gå aktivt ut til klubbene på sonemøter etc. for å øke antall familiemedlemmer

55 Handlingsplan for distrikt 104 C fortsatt: Nr Mål Tiltak Dato 3 Opplæring 3.1 Tett samarbeide GMT og GLT Sammen med DG/VDG 1, bygge godt team. Bruke opplæringsdatabasen som ligger på Lion Norge sine hjemmesider. 3.2 Aktive soneledere Sonelederopplæring på første rådsmøte i sept Tilby kurs for klubbtillitsvalgte Sonevis opplæring for presidenter, sekretærer, kasserere. Høst -13 Nr Mål Tiltak Dato 4 Organisasjonsutvikling 4.1 Styrke sonelederfunksjonen Ha god opplæring, og god kontakt med DG's team Hele året 4.2 Gode rapporteringsrutiner til DG/PRC Sende rapporter etter hvert klubbmøte. Sende inn små og store nyheter til publisering på distriktets nye hjemmesider. 4.3 Bedre rutinene for bruk av IT Oppfordre klubbene til aktivt å bruke hjemmesidene våre 4.4 Utvikling i klubbene Fremheve betydningen av god planlegging av aktiviteter ved starten av nytt Lionsår Nr Mål Tiltak Dato 5 Internasjonalt arbeid 5.1 Fortsette vårt fremragende arbeide på Inspirere klubbene til fortsatt innsats. IRC i distriktet sammen med Fortløpende dette feltet IRC på MD nivå vil ha overordnet ansvar. Viktig å fortsette med hjelpesendinger til Litauen 5.2 Alle klubber minst et fadderbarn Info om ordningen må ut til klubbene. 104C har nå ansvar for Sept./okt organiseringen av dette feltet i MD Fortsette med brønnprosjektet Her har 104C gjort en utmerket jobb, som bare kan fortsette. Ansvar IRC i distrikt og MD Fortløpende

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: IK system Møtedato: 27.08.2016 Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B VEDLEGG: diverse presentasjoner og eksempler VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge. Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge. Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Plaza i Oslo. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan Føringer: Langtidsplan MD 104 2015-2020 Handlingsplan MD 104 2015-2016 Statusrapportering: 20. september 2016, 20. november 2016, 20. januar 2017 og 20. mars 2017 Utgave dato: 18.02.2016 Område Mål Aktivitet

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER MD-IRC. NORGE Nils W. Ørum ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER Ajour per nov 2015 1. Hensikt med oversikten. Oversikten er laget for å hjelpe klubber, enkeltmedlemmer, soner og distrikter, for

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Lions Norge GR møte den 9.11 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Møtet ble avholdt på Thon Hotel i Kirkenes. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene: Halvdan

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 30. mai 2014 Hotel Radisson Blu i Oslo Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Arbeidsordning for Lions distrikt MD-104 A1 (Gjeldene fra 1.7.2015) Siste endring er gjort av Distriktsmøtet 2016 1 INNHOLD B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter

Detaljer

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt Mål Handling Virkemidler Status Utgave dato: januar 2014 GMT er et medlemsprosjekt initiert av LCI, og som i hovedsak gjennomføres og rapporteres etter retningslinjer gitt fra LCI. Prosjektet tilpasses

Detaljer

Soneleder i Lions Norge

Soneleder i Lions Norge Soneleder i Soneleder i Soneleder skal ha gjennomgått følgende opplæring: Selvstudiekurs modul 1 (se sonelederopplæring) Sonelederkurs i regi av distriktets GLT Lions lederkurs 1 (tidligere RLLI) Tema

Detaljer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 GUVERNØRRÅDSMØTE 26. MAI 2017 PROTOKOLL. Møtested: Sundvollen hotell. Varighet: Fredag 26. mai kl. 09.00 11.00 Tilstede: Forfall: Lill Alver Guvernørrådsleder Arve Lund

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

(Gjeldene fra )

(Gjeldene fra ) Forslag til arbeidsordning for distriktene i MD-104 (Gjeldene fra 1.7.2015) INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter s. 3 Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter s. 3 Kapittel

Detaljer

Prisen på tulipaner 2015

Prisen på tulipaner 2015 Prisen på tulipaner 2015 Prisen pr tulipan solgt fra Lions Norge til klubbene i forbindelse med Lions Tulipanaksjon, fastsettes av guvernørrådet i forbindelse med deres møte i november. Slik som beskrevet

Detaljer

Protokoll fra Guvernørrådsmøte

Protokoll fra Guvernørrådsmøte Protokoll fra Guvernørrådsmøte 27.08.2016 Møtet ble avholdt på Clarion Hotel Admiral Til stede: Evy Einarsen Distriktsguvernør 104 A1( DG), Per Olav Bjerkesmoen Distriktsguvernør 104 B2, Ole Bjørn Hasli

Detaljer

Protokoll fra Guvernørrådsmøte

Protokoll fra Guvernørrådsmøte Protokoll fra Guvernørrådsmøte 13.02.2016 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotell Gardermoen fra klokken 0900 til klokken 1700 Til stede var: Guvernørråd: Kay Arne Sørensen (Guvernørrådsleder), Lill

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 30. mai 2014 Hotel Radisson Blu i Oslo Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

Agenda 17. juni 2017 på Rådhusplassen Kl Åpning musikalsk ved Line Marie Brudevold Kl Distriktsguvernør Ketil Stuan hilser til

Agenda 17. juni 2017 på Rådhusplassen Kl Åpning musikalsk ved Line Marie Brudevold Kl Distriktsguvernør Ketil Stuan hilser til Agenda 17. juni 2017 på Rådhusplassen Kl. 11.00 Åpning musikalsk ved Line Marie Brudevold Kl. 11.08 Distriktsguvernør Ketil Stuan hilser til fremmøtte på vegne av Lions Clubs Oslo Bærum Kl. 11.13 Statsminister

Detaljer

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Evy Einarsen PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 LØRDAG 22. APRIL 2017 Arrangement: Distriktsmøte i Distrikt 104 A1 Møtestart:

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra )

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra ) Arbeidsordning for distrikt 104 C3 (Gjeldene fra 1.7.2015) Vedtatt med endring i Rådsmøte 19.9.2015 Vedtatt endring på distriktsmøtet i Lunner 21. 23. april 2017 Side 1 av 7 INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre

Detaljer

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22.november 2015 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotell Gardermoen. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, ass. guvernørrådsleder

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Orkanger, Bårdshaug Herregård M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 24.04.2015 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG1 Svein Fandal,

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Lions Norge GR møte den 9.11 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC)

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) 3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) Endret av Guvernørrådet i februar 2013 1 Hjemmel I henhold til «Lov for MD 104», kapittel IX, 17, punkt 4 e), skal det velges en leder for ungdomsarbeid

Detaljer

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2012-2013 Bærum, 20.01.13 Månedsbrev for februar. Kjære Lionsvenner! Dette brevet vil kun handle om «Prosjekt 2014» I månedsbrevet for januar

Detaljer

HANDLINGSPLAN MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING LIONSÅRET

HANDLINGSPLAN MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING LIONSÅRET [Velg dato] LIONS NORGE HANDLINGSPLAN MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING LIONSÅRET 2014-2015 MD-GMT 2014-2017 Christian H. Johansen 0 GMTs hovedtema Fra LCI Ask One: Every Lion should invite at least one new member

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015 Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene:

Detaljer

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren Opplæring og Medlemsutvikling For å sørge for optimal fokus på opplæring, leder- og medlemsutvikling og at dette drives som et langsiktig arbeide, har LCI etablert prosjektene GLT (Global Leadership Team)

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE Velkommen til Distriktsmøte på vegne av arrangørklubben ved president Bjørn Holta. Ordfører Hans Sundsvalen

Detaljer

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 1.1 Åpning av Distriktsmøtet for nytt distrikt

Detaljer

GUVERNØRRÅDET. Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B

GUVERNØRRÅDET. Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B GUVERNØRRÅDET Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: 23.08 2014 Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B VEDLEGG: Se oversikten nedenfor AU s vedtak: Forslaget vedtas. SAMMENDRAG (saken

Detaljer

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 1 STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 DATO: 15. Mai 2017 Prosjektgruppa Lions International 100 år i 2017 består av: Steinar Mikalsen A1, Kjell Gylland B2, Odd Audun Rage E6, Tove Annexstad

Detaljer

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for 2017-2022 Generelle forutsetninger: Lions etiske norm Lions mål Multippeldistriktets policydokument. Langtidsplan for MD104, 2016 2021. Planene viser

Detaljer

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i...

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Revidert 20.01.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. I - NAVN - HENVISNINGER 1. Distriktets betegnelser

Detaljer

Distrikt 104E6 Distriktguvernør: Kari Sandøy-Jarman

Distrikt 104E6 Distriktguvernør: Kari Sandøy-Jarman Handlingsplan 2016/2017 for distrikt 104E6 Denne Handlingsplanen bygger på styrende dokumentasjon i Lions MD 104 E6 Lions Etiske Norm Lions Mål Strategiplan for Lions Norge 2016-2020 MD (multippeldistriktets)

Detaljer

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt GMT er et prosjekt initiert av LCI, og som vil bli gjennomført etter retningslinjer fra LCI, dog tilpasset norske forhold. Videre også basert på erfaringer og lærdom tilegnet gjennom prosjektet 2014 vekst.

Detaljer

Harstad, april 2016

Harstad, april 2016 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Harstad, 15. - 16. april 2016 FREDAG 15. april 2016 Sak 1.0 Åpning av distriktsmøtet 2016 1.1 Åpning ved hovedkomiteens leder Torgeir Pettersen, LC Lødingen

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Clarion Hotel & Congress Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: 07-08 september 2013 Øistein N. Juul Deltagere/Participants DG Svein

Detaljer

Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND. Gode venner som hjelper andre

Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND. Gode venner som hjelper andre Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND Gode venner som hjelper andre Protokoll fra Riksmøtet 2011 i Ålesund DAGSORDEN 1 Åpning 1.1 Møtet ble åpnet kl. 15.30 av guvernørrådsleder (GRL)

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbpresident Ansvar, rolle og oppgaver utarbeidet av MD GLT Versjon: 2014-01-31 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle potensielle

Detaljer

KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for Oppdatert

KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for Oppdatert KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for 2014-2015. Oppdatert 16.02.2015 Der det er praktisk mulig, skal alle komiteer og utvalg avholde sine møter via nett eller som telefonmøter.

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold: 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Innkalling til klubbmøte 3 DGs månedsbrev 4 DGs månedsbrev, side 2 5 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT ERIK HAMMER

Detaljer

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst Bakgrunn Riksmøtet i Lions 2013 påla guvernørrådet å følge opp arbeidet med en endring av organiseringen av arbeidet i Lions Norge. Dette er bakgrunnen for det arbeidet som guvernørene har utført etter

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.11 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14.02.2015 B 2.12 Protokoll fra ekstraordinært

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra

Detaljer

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015).

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). Vedlegg 4 til sak 6.3 FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2.

Detaljer

STED/VENUE: Oppdal. DG Elect Svein Fandal ønsket velkommen. Hver enkelt foretok en kort presentasjon av seg selv.

STED/VENUE: Oppdal. DG Elect Svein Fandal ønsket velkommen. Hver enkelt foretok en kort presentasjon av seg selv. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 1ste møte for fiskalåret 2013/2014 STED/VENUE: Oppdal M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 21.04.2013 kl. 10:00 12:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012

Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012 Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012 Distriktsmøte 104F Bø Hotell 21. april 2012 Arrangør LC Bø Protokoll fra Distriktsmøte i D104F, 21. april 2012 Side 1/18 President Olav Anders Hellekås

Detaljer

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Sted: Tingvold, Elvestadveien 1958, Hobøl Til stede: Lill A. Alver DG LC Nedre Romerike Christer Hedenskog DK LC Skiptvet Jorun S. Waaden

Detaljer

6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI

6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI 6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI Godkjent av Guvernørrådet i november 2013 Multippeldistriktet har noen aktivitetskonti, der klubber kan søke om

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Rica Skifer Hotell Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Rica Skifer Hotell Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Rica Skifer Hotell Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 GUVERNØRRÅDSMØTE 18. november 2017 PROTOKOLL. Møtested: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Varighet: Lørdag 18. november kl. 10.00 17.00 Tilstede: Arve Lund Guvernørrådsleder

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Åpning med Kor uten grenser - Velkommen til

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2016 i Sarpsborg

Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2016 i Sarpsborg Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2016 i Sarpsborg 1 2 1.0 ÅPNING 1.1 MØTET BLE ÅPNET Guvernørrådsleder (GRL) Kay Arne Sørensen åpnet møtet og ønsket delegater, gjester og arrangører velkommen til

Detaljer

Lions Tulipanaksjon 2016

Lions Tulipanaksjon 2016 Lions Tulipanaksjon 2016 Informasjonsbrev oktober 2015 Lions Tulipanaksjon arrangeres lørdag 30. april 2016! Til klubbene i Lions Norge Det er på tide å begynne planleggingen av Lions Tulipanaksjon 2016.

Detaljer

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Motivasjonsledelse Terje Fodstad, Lions Club Oslo Ormsund E-post: terje@harmek.no Mobil: 9135 0210 Hjemmeside: https://www.facebook.com/pages/lions-club-oslo-ormsund/415666498536285:

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Tildelinger fra Lions Tulipanfond Møtedato: Saksnr: 6.12 Saksbehandler: Bjørn Zarbell Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK:

Guvernørrådsmøte. Sak: Tildelinger fra Lions Tulipanfond Møtedato: Saksnr: 6.12 Saksbehandler: Bjørn Zarbell Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK: Guvernørrådsmøte Sak: Tildelinger fra Lions Tulipanfond Møtedato: 22.11.2015 Saksnr: 6.12 Saksbehandler: Bjørn Zarbell Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG (saken

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 15.02.2014 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.06 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 9. 11 2013 i Trondheim B 2.07 Protokoll

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr Guvernørrådsmøte den 14.2. 2015 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november

Detaljer

Irmas apell om generasjoner i Lions

Irmas apell om generasjoner i Lions Protokoll fra Guvernørrådsmøte 12.11.2016 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Evy Einarsen Distriktsguvernør 104 A1(DG), Per Olav Bjerkesmoen Distriktsguvernør 104 B2, Ole

Detaljer

ÅPNINGSSEREMONI KONSTITUERING. RAPPORTER FOR PERIODEN 1. juli mars 2015

ÅPNINGSSEREMONI KONSTITUERING. RAPPORTER FOR PERIODEN 1. juli mars 2015 Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 16. april 2016 Sted: Hotell Scandic City Av Distriktssekretær Asbjørn Haugdal ÅPNINGSSEREMONI - Velkommen til Distriktsmøtet v/ president Runar Borgli LC Fredrikstad

Detaljer

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd.

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Guver nør r åds møt e 1 6.f ebr uar201 3 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 16.2 2013 På Rica Helsfyr Hotell Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken

Detaljer

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd.

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Guver nør r åds møt e 1 7.f ebr uar201 3 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 16.2 2013 På Rica Helsfyr Hotell Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Sonelederopplæring MD104 Utarbeidet av MD GLT 04-06-2012 2 Soneleders rolle Utdrag fra Den Internasjonale Arbeidsordningen Artikkel X, seksjon 2 e) Sonelederen er underlagt

Detaljer

Lions Club International 104 H Oslo Bærum. Distriktsmøte 22. april 2017

Lions Club International 104 H Oslo Bærum. Distriktsmøte 22. april 2017 Lions Club International 104 H Oslo Bærum Distriktsmøte 22. april 2017 NORDSTRAND SKOLE Nordstrandveien 27, 1163 Oslo Arrangør Lions Club Oslo/Nordstrand Nordstrand skole ble bygd i 1913. Datidens sogneprest,

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer