Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013"

Transkript

1 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte

2 Lions Norge Saksliste GRM Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon. Saken er kun til informasjon. B til beslutning. Beslutningssak som det skal gjøres beslutning på. Saker som ønskes løftes inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Saksnr. Saksnavn Sakstype Status 1 Åpning og konstituering. Gjennomgang av arbeidsform i AU og Mntl Guvernørråd 2013/ IP Barry Palmers tema 2013/2014 "Follow your dreams". Mntl 1.02 WMC informerer om sitt tilbud til Lions Norge. O Mntl 2 Protokoller 2.01 Protokoll fra guvernørrådsmøtet O 2.02 Protokoll fra Riksmøtet 2013 O 2.03 Protokoll fra CC-møte i Hamburg, Tyskland. Aktuelle saker kommer O som egne poster 2.04 Protokoll fra AU møtet O 3 Rapporter 3.01 Felles forside 3.02 Årsrapport lederutvikling B 3.03 Årsrapport medlemsutvikling B Kommer 3.04 Årsrapport ungdomsutveksling B 3.05 Årsrapport forebyggende ungdomsarbeid B 3.06 Årsrapport IR B 3.07 Årsrapport PR B Kommer 3.08 Årsrapport lovkomiteen I Kommer 3.09 Halvårsrapport Lions Aid Norway I Kommer 3.10 Halvårsrapport Stiftelsen Det er Mitt Valg I Kommer 3.11 Rapport Lions Mint 1. halvår 2013 I 3.12 Rapport reisefordelingskomiteen I 3.13 Statusrapport Haiti I Kommer 3.14 Statusrapport fra valgkomiteen I

3 3.15 Statusrapport fra Kontrollkomiteen I 3.16 Årsrapport VBU I 4. Handlingsplaner Handlingsplaner distriktene A K (felles forside) O Venter Handlingsplan GLT O 4.03 Handlingsplan YCEC O 4.04 Handlingsplan NAC O 4.05 Handlingsplan IRC O 4.06 Handlingsplan GMT O 4.07 Handlingsplan MD 104 O Kommer 5 Organisasjon og administrasjon 5.01 Komiteer, styrer og utvalg. Ajourhold og nyvalg. B 5.02 Forslag til nye vedtekter for LAN B 5.03 Møte- og aktivitetskalender O 5.04 Krise- og ulykkesplan for Lions Norge B 5.05 Matrikkel for inneværende Lionsår B 5.06 Forslag om endring av øk. vilkår for reisefordelingskomiteen B 5.07 Forslag til endring i arbeidsreglementet for AU B 6 Økonomi 6.01 Foreløpig regnskap O Kommer 6.02 Katastrofeberedskapen. Statusrapport O Kommer 6.03 Tulipanfondet - bevilgninger i 2012/2013 O Kommer 6.04 Halvårsregnskap LAN O 7 Andre saker 7.01 Evaluering Riksmøte 2013 O 7.02 Evaluering Convention i Hamburg 2013 O Mntl 7.03 IP Prestons besøk Norge høsten Mntl 7.04 Ansettelse prosjekt Lions Røde Fjær O Mntl 7.05 Innspill fra ungdomsansvarlig Ungdomsutveksling/ungdomsleire O 7.06 Lions 2014 oppfølging Riksmøtevedtak O Mntl 7.07 Fond fadderbarn oppfølging Riksmøtevedtak O Mntl 7.08 Nytt leirsted oppfølging Riksmøtevedtak O Mntl 7.09 Anke på vedtak GRM juni 2013 fra IPDG og DG distrikt A B 7.10 Oppfølging protokoll CC-møte Hamburg O 7.11 Ansettelse utenlandssjef O Mntl 7.12 NSR sin fremtid B 7.13 Innspill GRL- norske titler i Norge B 7.14 Daglig leders rapport I 7.15 GLT-funksjonen. Endring som følge av valg av internasjonal direktør B

4 8. Eventuelt

5 Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte Protokoll h Møtet ble holdt fra kl til kl i på hotell Alexandra i Loen Til st ede: Guvernørrådsleder Christian H. Johansen, Assisterende Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, Distriktsguvernørene Roald. A. Nilssen, Kjell J. Gylland, Per Olav Bjerkesmoen, Franzie Lerch, Albert Moe, Kjell-Tore Andersen, Annar Bottegård, Tore G. Hovde, Fredrik Knutsen og Hans O. Glomsås. MD-NAC Hroar Thorsen, MD YECE Ole Bjørn Andersen, MD GMT Ole Fjeldtvedt og MD IRC Ole Romslo Traasdahl og MD GLT Svein Berntsen. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard,redaktør Vibeke Aasland og økonomimedarbeider Øystein Berg Nilsen I tillegg møtte: Otto Brødholt, Jahn S. Engh, Sigmund Kjos, Asgeir Moheim, Odd Audun Rage, Arne Kolsrud, Helge Toftner, Svein A. Fandal, May Lill Eliassen, Kent Bendiktsson, Terje Skudvig, Jann Holtet, Kenneth Persson, Eva Per sson, Ingolf Bekkelund, Thor e Jan Klever, Jan Olav Hagen, Br itt Søreid, Thorleif Søreid, Berit Skovly, Hilde Straumsheim, Jon Ivar Nilsen, Agnar Høysæt er, Johan St or m Munch, Harald Hartviksen, Ola Martin Rognved, Inger Tuv Nilsen, Randi Mathisen, Erik Evang, Rune Johansen, Ivar Tollefsr ud, Yngve Lindgaar d-berntsen, Jørgen Ploug, Lars Skjold Wilhelmsen og Sven Senst ad. 1. Åpning og konstituering GRL Christian H. Johansen ønsket velkommen til dette Lionsårets siste GRM. Bjørn Kristian Skovly leste Lions etiske norm. Eivind Grov fra hotell Alexandr a informerte om det påfølgende arrangementet, antall påmeldinger mm. Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: lions.no. Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

6 Innkalling og saksliste ble godkjent. Følgende saker ble tatt opp til behandling: 2. Protokoller og referater 2.19 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den inkl AU sakene. Rettelser i protokoll fra Guvernørrådsmøte den Protokollen og rettelsene ble enstemmig godkjent Referat fra styremøte i Stiftelsen Det er Mitt Valg. Referatet ble tatt til informasjon Protokoll fra AU møtet den 2. mai 2013 Protokollen ble enstemmig godkjent Protokoll fra guvernørrådsmøte 3. april 2013 Protokollen enstemmig godkjent 3. Rapporter Fagsjefenes rapporter Rapport lederutvikling (GLT) 3.20 Rapport medlemsutvikling (GMT) 3.21 Rapport ungdomsutveksling (YCEC) 3.22 Rapport internasjonalt arbeid (IRC) 3.23 Rapport forebyggende ungdomsarbeid (NAC) 3.24 Rapport PR 3.27 Rapport Lions Årsrapport og årsregnskap for LAN 2012/ årsrapport og regnskap Lions Førerhundskole Vedtak: Alle rapporter 3.19 til 3.30 godkjent 4. Planer DG Handlingsplaner 2012/ Distrikt A 4.12 Distrikt B 2 GRM Protokoll/ HLMO/

7 4.13 Distrikt C 4.14 Distrikt D 4.15 Distrikt E 4.16 Distrikt F 4.17 Distrikt G 4.18 Distrikt H 4.19 Distrikt J 4.20 Distrikt K 4.23 Medlemsstatus 4.24 GRLs rapport 4.25 IT-status 4.27 Rapport fra komiteen «We serve» Alle rapporter 4.11 til 4.27 tatt til orientering 5. Organisasjon og administrasjon 5.20 Daglig leders orientering Infor masjonssak tatt til orientering DG J Fredrik Knutsen orienterte om grasrotandelens muligheter med utgangspunkt i aktivitet Fredrikstad Søknad om å få avholde ungdomsleir 2015 Ar beidsutvalgets for slag til vedtak enstemmig godkjent Vedtak: Guvernørrådet vedtar at sone 5 i distrikt 104A arr anger er inter nasjonal ungdomsleir i 2015, med max ,- i støtte fra MD. AU forutsetter at dette er en del av planen for ungdomsleire i AU forutsetter at ungdomsleieren har et gitt tema LAN framtidig organisering Ar beidsutvalgets for slag til vedtak enstemmig godkjent. 3 GRM Protokoll/ HLMO/

8 Vedtak: Guvernørrådet slutter seg til forslaget om endre vedtektene for Lions Aid Nor way med sikte på å få Lions engasjement i utlandet inn som en del av Lions Norges linjestyret aktiviteter. Forslag til slike endrede vedtekter legges frem for guvernørrådet på deres første møte i neste fiskalår. Til å utarbeide forslag til nye vedtekter utnevnes en gruppe bestående av Ole Traasdahl, Jan Erik Larsen og Christian Johansen Mottatt søknad om økonomisk tilskudd fra Mintfondet Vedtak: Guvernørrådet vedtar å bevilge prosjektet kr , Søknad om ekstr a tildeling fra A Arbeidsutvalgets for slag til vedtak enstemmig godkjent Vedtak: GRAU besluttet i AU møte den at under forutsetning av at distrikt A ikke har tilstrekkelig med egenkapital; å tilby et lån på kr 50000,-. Lånet skal innfris innen en to års periode. GRAU presiserer at ethvert distrikt har et ansvar for å holde seg innenfor sine budsjettrammer Kvartalsrapport fra Lions Norge Rapporten ble tatt til orientering 8.10 Referat frå Internasjonal President Maddens besøk i Norge Referat tatt til orientering 8.11 Convention 2013 Tatt til orientering 8.14 Lions samarbeid med WMC Tatt til orientering Følgende hilsen ble sendt det kongelige slott: Til H.M. Kong Har ald V LCI, 104 samlet til sitt 61. riksmøte i Loen sender Lions æresmedlem og høye beskytter H.M. Kong Harald V sin hilsen og ærbødigste hyllest. Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær, Lions Norge 4 GRM Protokoll/ HLMO/

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Summary of Nordic Council Chairperson Meeting Thursday 4th July 2013, 14:00 16:00 Hotel Ibis Alster Centrum, Hamburg Lions participants present at the CC Meeting (functions indicated are for the club year ): MD-101 Sweden CC Lars Kuntze ID Kenneth Persson PID Heinz Ondrejka PCC/Nordic Coordinator Finn Bangsgaard PDG Eva Persson Lion Inger Ahlqvist MD-104 Norway CC Bjørn K. Skovly Chairperson of CC Meeting PID Jan Holtet MD106 Denmark CC Michael B. Hansen VCC Benny Nissen Raun Summary of CC Meeting CC 107 Finland CC Asko Merilä VCC Tuomo Holopainen PCC/AU Member Markus Flaaming PCC Heimo Potinkara General Secretary Maarit Kuikka CC 109 Iceland CC Benjamín Jósefsson PCC/NSR Coordinator Kristinn Hanneson PID/Board Appointee Guñrún B. Yngvadóttir PID Dr. Jón Bjarni Þorsteinsson Summary of CC Meeting 1. Opening of the meeting. a. Welcome by Chairperson Bjørn K. Skovly. 2. Election of Secretary. a. VCC Benny Nissen Raun was elected to do a short summary of the CC Meeting. 3. Presentation of participants. a. Participants presented themselves individually. 4. Protocol from last CC meeting. a. No comments, since this protocol had not been distributed. b. Protocol from last meeting will be distributed. 5. CC-meeting 2013/2014 a. Was not debated.

23 2 6. Convention information. a. 600 persons from all Nordic countries will be part of the parade Saturday. b. PCC/NSR Coordinator Kristinn Hanneson s report on Preparation for International Convention in Hamburg 2013 is attached to this summary. 7. Information from the International Board. a. IP Kenneth Persson gave information from the newly held Board Meeting among others: i. Board information directly to PDGs. ii. Work for better coordination between GLT and GMT teams in order to make more effective teams at all levels. iii. Training programs for all groups today. iv. LCIF got less money than last year. v. Measles campaign with new sponsors in addition to Bill & Melinda Gates. vi. Minimum one female member required in each GLT/GMT Team. vii. A survey to be launched: What do we do locally to celebrate Lions 100 years anniversary in 2017? b. Board Appointee PID Guñrún B. Yngvadóttir also gave information from the Board Meeting among others: i. In October District & Club Service will inform on how to select CC and VCC. They are not to be elected as is the practice in some countries. ii. DGs to be aware of the rules of Oak Brook reimbursement. Meetings across district boarders must be hosted by a multiple district. iii. DG may delegate and perform his/her club visits through his/her team. iv. New web pages for PDGs and PIDs respectively. v. More Certified Guiding Lions (CGL) are needed in the Nordic countries. Zone chairpersons may become CGL and are now able to train themselves via the internet. vi. Applications for Redistricting to be submitted no later than October in order to make the Redistricting effective on the following 1 st July. c. Final summary from the Board Meeting to be distributed as soon as possible. 8. Protocol last NSR-AU-meeting a. PCC/AU Member Markus Flaaming gave his report on the three draft documents produced by the AU-Group, as decided at the CC-Meeting November 2012 in Copenhagen and at the NSR-Meeting January 2013 in Trillhättan: i. NSR Constitution, ii. Proposal for A New NSR Meeting, and iii. Time table for New NSR. b. The above documents were shortly debated. It was suggested the three documents be combined into new NSR Constitution & By-Laws. c. It was conluded that i. The five Nordic CCs make a final response to the draft documents to be sent to the NSR AU-Group by 31 st August ii. NSR AU-Group to produce updated version by mid October iii. The updated version to be finally discussed and agreed upon at the next CC-Meeting (during Europa Forum 2013 in Istanbul and/or during NSR- Meeting January 2014 in Norway). d. It was decided not to translate to Nordic language during Europa Forum 2013.

24 3 9. Status of NSR project. a. Was not debated. 10. NSR account survey. a. Was not debated. 11. Situation report NSR meeting January 2014 Norway. a. Was not debated. 12. NSR in the future? a. Was not debated. 13. Europa Forum what are we doing from the Nordic countries? a. It was concluded: Do not ask what to get out of Europa Forum, but ask what can I do for Europa Forum. 14. Minutes from each CC challenges and solutions we want to inform about. a. MD 106 Denmark: i. International Lions Theme of the Year to be distributed well in advance. ii. If a speaker is wanted at LCI Convention there is no money from LCI. b. MD 107 Finland: i. A big challenge to make more clubs also Branch clubs. c. MD 101 Sweden: i. Working with budgets is very hard (travel and meetings to be reduced in favour of GLT, GMT and PR). ii. How to do meetings in a better way, e.g. webinars? d. MD 109 Iceland: i. Want to achieve more coordination and work together with CCs. e. MD 104 Norway: i. More women in the clubs at least up to 40 percent women. ii. Increase number of members particularly family members. iii. Donate more money for international support. 15. Miscellaneous a. Was not debated. 16. Closing a. The CC-Meeting was closed by Chairperson Bjørn K. Skovly Summary of this CC-Meeting by VCC Benny Nissen Raun

25 Lions Clubs International MD 104 Norge GRAU møte Protokoll Til st ede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder Tore G. Hovde og distr iktsguver nør Sigmund Kjos. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. (GS) Forfall var meldt fra distriktsguvernør Jan Olav Hagen. IP GRL Christian H. Johansen var med på sak 5.02 om vedtekter for LAN samt sak 7.12 om NSR sin fremtid. Møtet ble avholdt på Lionskontoret Protokoll Innkalling og saksliste ble godkjent. Innledningsvis redegjorde GRL for sitt ønske om at man på GRM i fremtiden kun behandler avviket i DGs og fagsjefenes rapporter. Administrasjonen skal rapportere tallene. Skovly ønsker videre at medlemmene av AU skal være saksordførere i saker. Det ble presisert at AU representanter ikke har var amenn. Det vurderes om det første AU møtet neste Lionsår bør flyttes i tid nærmere GRM. Følgende saker ble behandlet og besluttet av GRAU. Sak Beslutning 4.17 AU foreslår for GR at strategiplan vurderes etter vedtak på Riksmøtet Komiteer og Utvalg. AU diskuterte forslag på personer til de ulike komiteene og utvalgene. AU foreslår at det opprettes en PR og Info komite med følgende mandat: Mandat: PR- og Informasjonskomiteen skal på vegne av Guvernørrådet arbeide med informasjonsog PR-spørsmål for Lions Norge. Gjennom dette skal de søke å bygge den best mulige informasjonsstrategien for Lions Norge, og i samråd med informasjonsansvarlig i Lions Norge sørge for at denne strategien følges. Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: lions.no. Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

26 Komiteen skal videre i samarbeid med informasjonsansvarlig i Lions Norge være behjelpelig med å gjennomføre de planer som ligger i langtidsplanen og handlingsplanene for MD 104, og eventuelle andre vedtak gjort av Riksmøte eller Guvernørrådet. Komiteen i samarbeid med informasjonsansvarlig også ha ansvaret for at informasjons- og presentasjonsmateriell er ajourført og oppdatert. Forslag fra komiteen som innebærer vesentlige endringer i Lions Norges informasjonsstrategi eller medfører ekstra kostnader skal behandles av Arbeidsutvalg og evt. guvernørråd etter gjeldende regelverk. AU foreslår at de får fullmakt til å utnevne medlemmer av PR og Informasjonskomiteen. Funksjonstid for medlemmer av komiteen er mer enn et år. Når det gjelder produktutviklingskomiteen vedtok AU at den i sin nåværende form avvikles. Videre utvikling av Lions produkter er viktig og skal ivaretas av det naturlige fagområdet GR skal behandle AU sitt forslag til endring i arbeidsreglement for AU om at IPGRL blir medlem av AU. IPGRL r edegjorde for forslaget til nye vedtekter for LAN i møtet. AU støtter revidert forslag. AU vedtok videre at styret for AIM avvikles. MD-YCEC etablerer en styringsgruppe 7.05 AU er enige om at vi har fått en tilfredsstillende søkermasse til utlyst stilling som prosjektleder for LRF AU har nedsatt et ansettelsesutvalg bestående av Sigmund Kjos, Jan Olav Hagen og Heidi Lill M. Oppegaard. Arbeidet med å komme frem til den beste kandidaten er igangsatt Lions 2014 oppfølging Riksmøtevedtak GRL orienterte om at distrikts strukturen fortsetter. DG ene har tatt initiativ sammen med sine distriktsråd og kommer med forslag til fremtidig opplegg. Dette er i tråd med vedtak på Riksmøtet. GRL forventer at antall distrikter blir redusert til 6 eller 7, muligens færre AU foreslår for GR at anken fra distrikt A avvises. GR vil se på fordelingen mellom distriktene for kommende år som en konsekvens av vedtak vedr. distriktsinndeling på RM i Guver nørrådet pålegger GRL å fr emme for slag om at NSR i sin nåværende form nedlegges fra og med året 2014/2015. CC gruppen oppfordres om å ta ansvaret for at et nytt konsept for nordiske samarbeid blir utviklet Administrasjonen arbeider videre med en trygg plasser ing av pengegave Lions Nor ge fikk av Ar ne Thorvaldsen. 2 GRM Protokoll/ HLMO/

27 7.16 Det nedsettes en arbeidsgruppe på to personer som får i oppdrag å utarbeide forslag til norske titler og betegnelser til bruk for Lions i Norge. Lions tillitsvalgte vil bruke de internasjonale titlene i kontakt med LCI. Gruppen består av Tore Hovde og Vibeke Aasland. Event uelt. Stillingen som utenlandssjef i Lions Norge er utlyst. Det vil bli foreslått for GR at matrikkelen f.o.m i år ikke utgis i papirutgave. Begrunnelsen er at nåværende medlemsregister til enhver tid gir korrekte og fullstendige kontaktpunkter av medlemmer i Lions. Reisefordelingskomiteen har kommet med et forslag til GR som vil bli behandlet på neste GR. AU støtter forslaget om i korte trekk innebærer at dersom reisefordelingskomiteen ønsker å være tilstede under RM, skal en repr. fra komiteen få dekket sine reise- og oppholdsutgifter som del av det totale beløp som fordelingsordningen omfatter. Ved fremtidige søknader vedrørende hvor Lions Nor ge sin Riksmøter skal avholdes skal det legges ved et budsjett. Dette skal inngå som en viktig del av Riksmøtets beslutningsgrunnlag. Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær/Referent 3 GRM Protokoll/ HLMO/

28 Guvernørrådsmøte Sak: Beslutningssaker under pkt 3 - Rapporter Møtedato: Saksnr: 3.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Alle Rapporter under pkt 3 som skal besluttes av Guvernørrådet ; foreslås besluttes. SAMMENDRAG (saken gjelder max 10 linjer): SAKSOPPLYSNINGER: Under Pkt 3 Rapporter er det flere rapporter som skal besluttes av Guvernørrådet. Vi har laget en felles forside for disse beslutningssakene. GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

29 Årsrapport for MD GLT For fiskalåret lå følgende handlingsplan til grunn: Nr mål Mål Handling Virkemidler Ansv. GLT er et 3 årig prosjekt initiert av LCI, og vil bli gjennomført etter de retningslinjer gitt av LCI, tilpasset norske forhold. Det innebærer blant annet samarbeid og møter med GMT, samt GLT i de andre Nordiske landene. Siste år i prosjektet er Bruno Ahlqvist er utpekt som Nordisk GLT koordinator. Rapportering skal jevnlig skje til ham. Planen vil bli rullert hvert år. Det tas det forbehold om justeringer etter fremdrift, nye ønsker og behov fra distriktenes fagsjefer, samarbeidet med MD GMT og signaler fra LCI og GR..1 Fortsatt utvikling av gjennomgående struktur for lederopplæring i tre nivå. 1. Nasjonalt 2. Distrikt 3. Klubb A, Rullering av ramme plan. GR behandling nov B, Fullstendig web basert tilgang til sentrale klubb og sone opplæringstilbud. Innen 1. mars C. Tilbud om trykking av kvalitetssikret klubbhåndbok. 1.febr Skriftlig prinsipp plan for alle nivå av opplæring i MD 104. Arbeidet starter på fagsjefsamling august 2012 og videreutvikles av GLT teamet nasjonalt. Rapporteres til GR. MD GLT team.2 Gjennomføre VDG opplæring ved videreføring av tidligere mal, med den eventuelle fornying som ny plan ( pkt 1 tilsier Tre samlinger som vedtatt GLT leder tar et hovedansvar for undervisningen, men trekker inn AGRL og kompetanse ved lionskontoret etter nærmere plan. Ingen spesielle virkemidler utover det som er beskrevet. MD-GLT

30 Nr Distriktets mål Mål Handling Virkemidler Ansv..3 Gjennomføre Regionalt leadershipseminar som planlagt på inntil 5 steder i landet. Starte skolering av VDG2 pluss soneledere Gjennomføre seminarene etter opptrukket mal og program, med justering og fornying i tråd med ny hovedplan for MD, samt eventuelle nye føringer fra LCI..4 Etablere samarbeid med GMT Formalisere samarbeid mellom GLT og GLT med tanke på å få frem nye gode ledere, vitalisere klubbene og etablere nye klubber Bruke godkjente lærekrefter for seminaret fra MD104 pluss evt nordisk nivå. Vurderer en studietur til Danmark for å se hvordan de har planlagt sitt samarbeid. Lions DK er positive til et slikt møte MD-GLT team medlem Yngve L. Berntsen MD-GLT MD-GMT.5 Delta i Nordisk GLT gruppe Møte i alle Nordiske GMT møter MD-GLT Det nasjonale GLT Teamet har i bestått av MD- GLT Svein Berntsen (vdg opplæring og overordnet ledelse), Per Gunnar Nyheim (klubb opplæring), Rolf Norgren (sone), Yngve Lindegaard Berntsen (leadership). Måloppnåelse: 1. Rammeplan utviklet iht plan og vedtatt av GR i februar Rammeplanen rulleres årlig og neste gang i februar Det er nå lagt ut på hjemmesider betydelige mengder hjelpemateriale for klubber og soner. Materialet må kontinuerlig forbedres og først og fremst settes i system slik at det blir mer brukt enn til nå. Men jobben som er gjort er formidabel. 2. VDG opplæring gjennomført ihht plan. Nytt av året var at det ble lagt inn en ekstra dag ved NSR i regi av Area Leader for Norden og Baltikum. Det var delte erfaringer med dette. Likeledes er det klart kommet til uttrykk behov for mer praktisk opplæring i rapporteringsrutiner mm og i lovverket. Dette blir justert i kommende opplæring. Det er også et åpenbart behov for mer samkjøring mellom LCI opplæring i regi av Convention og det som skjer på distrikt, nasjonalt plan, Nordisk og LCI nivå. Svein Berntsen tar over som Area Leader, men tar også i ansvar for vdg opplæringen.

31 3. Regionalt leadership seminar avholdt ihht plan. Planer lagt for betydelig ekspansjon regionalt i Leadership programmene har flerdoblet sine tilbud og deltagelse regionalt i løpet av året. Det er i tillegg utdannet nye instruktører. 4. Samarbeidet med GMT kunne ha vært enda mer utviklet, men på MD nivå har samarbeidet med MG GMT vært meget godt. GMT og GLT arrangerte høst 2012 i fellesskap CEP kurs. F ra distriktene rapporteres det om god kontakt mellom fagområdene. Dette r likevel et litt forsømt område som må utvikles. Det er lagt opp til felles samling september 2013 for alle distriktskoordinatorer GLT og GMT. 5. Deltagelse i Nordisk GLT gruppe. Samarbeidet med Bruno Ahlquist som nordisk koordinator har vært godt. MD GLT ble invitert til å være key note speaker ved NSR for GMT samling. Svein Berntsen er utnevnt til ny Area Leader GMT i Norden og Estland. Alt i alt sier GLT teamet seg godt fornøyd med resultatoppnåelse og takker alle som har medvirket. Det er store forventninger til de nye verktøy og opplegg som er lagt for en forsert satsning på kompetanseheving på alle nivå. Askøy Svein Berntsen - MD GLT.

32 Handlingsplan / Statusrapport MD YCEC Franzie Lerch Status pr aug Statusrapportering til GRM august 2013, november 2013, februar 2014 og mai 2014 Nr Mål Tiltak Dato 1 Gjennomføre og koordinere internasjonale og nasjonale ungdomsleirer Evaluere alle leirer, inkl. opphold utenlands Delta på Europaforum Avholde 3 ungdomsleirer i Norge i perioden juli til august for utenlandske ungdommer + et mindretall norske Formidle norske ungdommer til leire i utlandet i samarbeid med klubber og distrikt Rapportering 31.okt/2.nov Nov.2013 Status pr. august 2013 Avvik/Aksjon Dato Årets utenlandske leirer er ferdig avsluttet Avventer rapporter fra 56 deltakere fortløpende Årets norske leirer er nylig avsluttet Avventer rapport 2 leirer ble avholdt med til sammen 46 deltakere fortløpende Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet Side F.L.

33 Nr Mål Tiltak Dato 2 Dagens ungdomsutveksling må gjennomgås og reformeres Oppnevne en arbeidsgruppe på 5 personer som har ansvar for å utarbeide konkrete forslag til endringer/suppleringer til dagens modell. Forslaget ferdigstilles til presentasjon for Guvernørrådet (GR) 30.sept Status Avvik/aksjoner Dato Nr Mål Tiltak Dato 3 AIM AIM er et program med kulturutveksling, for Lions studentklubber og Lions unge medlemmer, med fokus på bistandsarbeid i utviklingsland. AIM er en nasjonal organisasjonsenhet med eget styre. Programmet har behov for evaluering for å klargjøre om modell og styret fungerer etter intensjonene. En gruppe på 3 personer foretar evalueringen som fremlegges til GR Status Avvik/aksjoner Dato Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet Side F.L.

34 Nr Mål Tiltak Dato 4 Røde Kors Nordisk United World College i Fjaler kommune Lions nye internasjonale ungdomsleir for fysisk bevegelseshemmede Innlede samtaler med Røde Kors for å planlegge samarbeidet og fremdriften Status Avvik/aksjoner Dato A Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet Side F.L.

35 GUVERNØRRÅDET Sak: Årsrapport for NA området Møtedato: Saksnr: 3.05 Saksbehandler: MD NAC Hroar Thorsen Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK: SAMMENDRAG SAKSOPPLYSNINGER GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

36 ÅRSRAPPORT FOR MD 104 FOR MD NAC Hroar Thorsen Generelle kommentarer: Ny rekord i utdeling av Tulipane, deltagelse i sentrumsløpet, ny tulipanvase lansert, nye salgsefekter på plass, virituell tulipan og betalingsløsning på SMS er på plass. Lionsåret har vært en suksess for NA. Vurdering og kommentar til våre fokusmål: 5.1 Lions Tulipanaksjon målet med tuipaner en realitet? Aksjonen ble gjennomført siste lørdagen i aril som planlagt totalt delte vi ut, tulipaner. Vi hadde 94,4 % deltagelse og det er veldig bra. Vi har lykkes i å innføre begrepet Lions dagen, arrangementet i Stavanger er et meget godt eksempel på dette, en stor takk til de som gjorde det mulig. Deltagelse i Sentrumsløpet ble et høydepunkt, ikke så mange som deltok som håpet men god respons på det vi gjorde, stor takk til de som stilte opp og til de som sørget for utdeling av tulipaner. Totalt sett har vi oppnåd de målene som ble satt, aktiviteten er løftet og antall tulipaner er økt. 5.2 DMV Det selges kurs i et forrykende tempo, interessen er økende. Når avgjørelsen av LRF 2015 falt på DMV kan ikke dette året betraktes som noe annet en en gedigen suksess. Piloter har fått videreutdannelse i trå med resultatet av evalueringen, dette skjedde i Januar med en samling på Gardermoen. Mange aktører var innvolvert og alle gjorde en formidabel jobb. 5.3 Tegnekonkuranssen. Ble gjennomført under ledelse av Vidar Waaden, en stor takk til han for hans engasjement rundt denne aktiviteten. Det var deltagelse i fra alle distrikter og det synes jeg er meget bra, vinnertegningene ble utstilt på årets Riksmøte og jeg håper at det er noe vi kan fortsette med. Dette ren god PR for denne aktiviteten. 5.4 Narkohund.no Aktivitetetn holdes i gang av LC Stord/ Fitjar 5.5 Generelt forebyggende arbeid. Det bedrives mye bra arbeid ute i klubbene, dette ses også på mengden søknadder til Tulipanfondet. Det er en økning i antall søknadder, det gjøres oppmerksom på at det må benyttes korrekt skjema og utfyllende rapport/ beskrivelse bør medfølge.

37 Oppsumert HURRA vi blir bare bedre og bedre, Lions medlemmer er fantastiske. Dette Lionsåret kan bare ses på som en kjempe suksess, antall tulipaner øker, salg av vaser og effekter er større en forventet. Utviklingen av DMV er meget bra DMV er blitt LRF For meg er det ikke lenger mulig og beskrive i ord hvor imponert jeg er over Lions. Dete r mange personer som har gjort en fantastisk jobb for NA området i dette Lions året, jeg klarer ikke og huske alle navn, men dere skal vite at jeg er imponert og takknemmelig for deres arbeid. Uten deres engasjement hadde ikke utviklingen av dette arbeidet blitt så bra som det vi ser i dag,. La oss nå sørge for at valget av DMV som LRF 2015 blir en fantastisk suksess med rekorder på alle plan, skal dette lykkes må planleggingen starte nå, NA området er i gang med sin planlegging Langestrand, den 12. August 2013 Hroar Thorsen

38 Rapport fra MD-IRC Ole Romslo Traasdahl Til Guvernørrådet Rapport fra perioden etter GRM i mai og frem til dags dato: Fadderbarn: Perry Ulla håndterer dette, og tegninger og brev fra fadderbarna er utsendt til fadderene i Norge. Det er ryddet opp i listene som hadde avvik, og barn over 19 år har enten fått sponsorer eller de blir betalt av fondet vårt. Fakurering til faddere er ennå ikke på plass. Dette MÅ snart være i orden. Brønner: 5 brønner ble åpnet i mai, og 5 nye skal åpnes i november. Dette i Uganda. I Zambia har vi fått midler til 5 nye brønner. Disse planlegges åpnet i Totalt har vi nå 35 brønner på blokka. (2,1 mill kroner) Av disse er 24 åpnet. LAN: I Uganda jobber vi nå med nedtrapping frem mot utfasing i slutten av året. Litt supplering og investering gjenstår i nordområdene, ellers brukes en del tid til å avslutte arbeidsforhold, kontrakter, bygg og kjøretøy samt bankkontoer. Det blir en reise for formelt å avslutte vårt arbeide i Uganda, like før jul. Skal ha avslutningsmiddag med Helseminesteriet og de ansatte, med tilhørende gaveoverekkelser, taler osv.. Malawi: Var på prosjektreise i Malawi, sammen med vår nye afrika koordinator Nicholas Mutale fra Zambia. En nyttig og informativ tur. Vi kombinerte dette med å ferdigbefare noen prosjekter, og noen steder avdekket vi ting som må tas fatt i / utbedres. Dette jobbes det med nå. Vi avslutter i løpet av året oppe i Northern Province, men fortsetter i Western Province ut Vi arbeider bl.a med å komme inn i planleggingsmøter vedr. Helseprogrammet på statlig, fylkes- og kommunalt nivå. Zambia: Dette er vårt hovedsatningsområde i årene fremover. Vi har på plass en dyktig stab, og vi er tungt inne i planleggingen av øyehelse på alle plan. Vi har nå fått kontakt med en brønnentreprenør som vil ta ansvaret for brønnprosjektene våre i landet. Rent vann forebygger også øyesykdommen Trachom. Vi har nettopp ferdigstilt 3 lærerboliger i Chongwe, og planleggingen av skolebygget er i gang. Dette fra Lc Jevnaker. Vi holder også på med skolebygging i western Province. AIM: I år var det nedover 3 studenter fra Studentklubb Trondheim for å finne frem til prosjekter å arbeide videre med i Uganda. Flere prosjekter ble besøkt, og studentene har allerede blinket ut prosjekter de kan jobbe videre med frem mot neste år. I tillegg var det 8 studenter der fra Student Bergen. Disse hadde allerede prosjekter å gå til. Jeg tror det er viktig å plukke ut riktige deltagere til slike turer. Og det må presiseres at AIM er et frittstående prosjekt, ikke eid av noen.samarbeid kan være et stikkord. MD-IRC Ole Romslo Traasdahl. E-post: Hjemmeside: Vestsideveien, 2665 Lesja. Mobil:

39 Generellt: Vi har fått ansatt ny regnskapsansvarlig på kontoret. Han vil om ikke så lenge også føre regnskapet til LAN, som blir et prosjektregnskap under Lions Norge. Inntill videre har Otto Brødholdt bistått meg med betalinger og regnskapsføring. Vi har nå fått utbetalt 3,5 mill fra Norad som et første bidrag dette året. Det er veldig viktig at Guvernørene prioriterer å minne klubbene om den vedtatte 200-lappen til øyehelse, og følger opp dette. Bruk gjerne filmen som ble vist på RM på klubb og sonebesøk. Det ble i forrige uke utlyst stilling som utenlandssjef i Lions Norge. Dette er viktig å få på plass snart. Inntil videre fungerer jeg både som IRC, daglig leder og utenlandssjef, noe som ikke verken er brukbart eller riktig. På AU møtet ble det foreslått å legge LAN inn i linjen. Dette synes jeg er riktig. Endelig avgjørelse blir tatt på førstkommende GRM. Helsesportsuka i Tana: Jeg var så heldig å få delta på denne i år. En fantastisk uke, og verdien av denne kan ikke måles i kroner! Glede, vitalitet, spontanitet og utvikling av enkeltindivider er resultatet. Jeg vil evaluere mine inntrykk og formidle disse til presidenten i Lc Tana-Nesseby. Jeg håper at mange flere kunne tatt seg tid til å vært med som hjelpere, og fått oppleve den fantastiske stemningen der oppe En stor respekt for det store arbeidet som har vært nedlagt i 32 år av klubben og frivillige!! Lesja Ole R Traasdahl MD-IRC Lions Aid Norway 2 Tittel på dokument/versjonsnummer/initialer/dato

40 3 Tittel på dokument/versjonsnummer/initialer/dato

41 Guvernørrådsmøte Sak: Lions Mints halvårsrapport Møtedato: Saksnr: 3.11 Saksbehandler: HLMO Sakstype I VEDLEGG: 1 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Rapporten tas til informasjon. Lion Mints - LC Randaberg Lionskontoret i MD 104 v/heidi Lill Mollestad Oppegaard RAPPORT OVER OMSETTINGEN AV LION MINTS FOR 1. HAVLÅR 2012 Salgsoppgave fra 1. januar til 1. juli 2013: Tall for 2012i parentes. Distrikt Ant. klubber Ant. kartonger % av salget A 3 (7) 3 (7) 4,3 B 4 (7) 7 (10) 10,1 C 5 (7) 6 (7) 8,7 D 6 (6) 8 (8) 11,6 E 8 (11) 10 (22) 14,5

42 F 5 (8) 9 (13) 13,0 G 4 (4) 10 (7) 14,5 H 1 (0) 1 (0) 1,5 J 8 (10) 11 (12) 16,0 K 4 (7) 4 (8) 5,8 Sum 48 (67) 69 (94) 100 Oppgaven over salg av mints viser at vi har hatt uvanlig liten etterspørsel det første halvåret av Gjennomsnitt salg de siste 4 åra er 107 kartonger mot 67 dette året. Vi håper og tror at siste halvår vil rette opp årets omsetting. Vi har nylig mottatt en container med mints fra Australia 700 kartonger ca. 11 tonn i alt. Nå jobber vi med opplegg for ny pris ved salg av mints. Salgsplakater må endres i samsvar med vedtak i distriktsstyret. Informasjon vil etter planen komme i neste utgave av «Lion». Økonomi og utbetaling til MD: Overskuddet i første halvår av 2013 er anslått til kr ,-. I flg. avtalens pkt. 4 skal det for første halvår utbetales en a-konto pr til MD avtalen. 70% av overskuddet til MD og 30% til Distriktet. På grunn av innkjøp av mints, er det ikke mulighet for utbetaling nå. Får vi tilnerma normal msetting, vil det bli utbetaling ut på nyåret. Jeg minner og om at MD (mintfondet) har et tilgodehavende på kr ,- av overskuddet i Med hilsen Steinar Straum Kopi sendes: DG Odd Audun Rage i distrikt 104 E

43 Guvernørrådsmøte Sak: Rapport fra Reisefordelingskomiteen Møtedato: Saksnr: 3.12 Saksbehandler: HLMO Sakstype I VEDLEGG: 1 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Rapporten tas til informasjon. Lion Mints - LC Randaberg Lionskontoret i MD 104 v/heidi Lill Mollestad Oppegaard RAPPORT OVER OMSETTINGEN AV LION MINTS FOR 1. HAVLÅR 2012 Salgsoppgave fra 1. januar til 1. juli 2013: Tall for 2012i parentes. Distrikt Ant. klubber Ant. kartonger % av salget A 3 (7) 3 (7) 4,3 B 4 (7) 7 (10) 10,1 C 5 (7) 6 (7) 8,7 D 6 (6) 8 (8) 11,6 E 8 (11) 10 (22) 14,5 F 5 (8) 9 (13) 13,0 G 4 (4) 10 (7) 14,5 H 1 (0) 1 (0) 1,5

44 J 8 (10) 11 (12) 16,0 K 4 (7) 4 (8) 5,8 Sum 48 (67) 69 (94) 100 Oppgaven over salg av mints viser at vi har hatt uvanlig liten etterspørsel det første halvåret av Gjennomsnitt salg de siste 4 åra er 107 kartonger mot 67 dette året. Vi håper og tror at siste halvår vil rette opp årets omsetting. Vi har nylig mottatt en container med mints fra Australia 700 kartonger ca. 11 tonn i alt. Nå jobber vi med opplegg for ny pris ved salg av mints. Salgsplakater må endres i samsvar med vedtak i distriktsstyret. Informasjon vil etter planen komme i neste utgave av «Lion». Økonomi og utbetaling til MD: Overskuddet i første halvår av 2013 er anslått til kr ,-. I flg. avtalens pkt. 4 skal det for første halvår utbetales en a-konto pr til MD avtalen. 70% av overskuddet til MD og 30% til Distriktet. På grunn av innkjøp av mints, er det ikke mulighet for utbetaling nå. Får vi tilnerma normal msetting, vil det bli utbetaling ut på nyåret. Jeg minner og om at MD (mintfondet) har et tilgodehavende på kr ,- av overskuddet i Med hilsen Steinar Straum Kopi sendes: DG Odd Audun Rage i distrikt 104 E

45 Valgkomiteen, status 23. august 2013 Valgkomiteen består av: GRL Bjørn Kr. Skovly, PGRL Hilde Straumsheim, PDG Alf Erling Isaksen, PDG Jan Storo og IPGRL Christian H. Johansen. Valgkomiteen er innkalt til konstituerende telefonmøte som forventes å finne sted medio september. Valgkomiteen skal finne kandidater til følgende verv til valget på RM 2014: Guvernørrådsleder (stadfeste valg fra riksmøte 2013 (GRL)) Guvernørrådsleder (Assisterende Guvernørådsleder (AGRL) ) Medlemsansvarlig (MD-GMT) Opplæringssansvarlig (MD - GLT) Utenlandsansvarlig* (MD IRC) Ansvarlig forbyggende ungdomsarbeid (MD-NAC) Valgkomité, tre personer Lovkomité, en person Revisor Riksmøtearrangør 2017 *) Sittende MD-IRC kan sitte en periode til. Det planlegges som i fjor, innlegg til november-utgaven av The Lion. Det skal også sendes info om valget til alle medlemmer; Kandidater på valg, regler, frister, etc. Oslo, 13. august 2013 For valgkomiteen, Christian H. Johansen

46 Lions, MD 104, Kontrollkomiteen, august Rapport fra Kontrollkomiteen (KK) til GR, 24.august I henhold til vedtektene for komiteen sender KK årets første rapport til GR-møtet, som er 24. august 2013, med følgende punkter; 1. Komiteen hadde sitt konstituerende møte 25. juni, hvor Kåre Rise ble valgt til komiteleder og Bjarne Bakken som komitesekretær. 2. Komiteen vurderte medlemmenes bakgrunn i forhold til vedtektene for KK. Etter å ha konsultert bl.a. MDs lovkomite trakk komitemedlem Bjørn Sætrom seg fra KK etter å ha vært mentor for GS de siste årene. Komiteen tok dette til etterretning og vara Knut Eirik Wollan gikk 30. juli inn i KK som fast medlem. 3. På komitemøtet avtalte KK med GS om tildeling av møteinnkallinger, agendaer og referater/protokoller, samt saksdokumenter, for GRAU, GR og RM. I tillegg har KK avtalt tilsvarende med lovkomiteen. Det er avtalt møte med revisor for å avtale vårt samarbeid. 4. KK avventer GRs behandling av om komiteen blir supplert med ny vara og evt. hvordan det blir valgt. Hamar, 5.august Kåre Rise (sign.)

47 Øivind Martinsen Soneleder Bærum Distrikt104H Oslo og Bærum LIONSKLUBBENE I BÆRUM Vanskeligstilte barn og unge» Årsberetning for Lionsåret Historikk Klubbaktivitet i LC Kolsås fra Soneaktivitet i gammel sone 7 (vestre Bærum) Soneaktivitet i ny sone 4 (hele Bærum) fra Inntil 2012 har det vært samarbeid med kun BUP, Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk, Bærum sykehus, Vestre Viken HF. Etter donasjon på kr. 10 mill. i november 2011 er aktiviteten utvidet og vi har også søkere fra barnehager, skoler, idrettslag, helsesøstre og kommunens sosialavdeling. 2. Organisasjon Virksomheten har vært drevet av følgende komité: Øivind Martinsen, LC Haslum, soneleder og leder av komitéen. Per Lund-Mathiesen, LC Kolsås, sekretær og kasserer. Yngvar Duesund, LC Rykkinn, komitémedlem. Svend Erik Pettersen, LC Bærum Vest, komitémedlem. Inger Elise Bergaust, LC Bærum Verdande. Laila Granli Aamodt, komitémedlem Dessuten har Tore G. Hovde, LC Kolsås, deltatt aktivt på møtene, dels som distriktsguvernør og dels for å kunne holde Arne D. Thorvaldsen, som ga den store gaven, informert om aktiviteten. 3. Funksjon Komiteen har vært hurtigarbeidende. Søknadene har blitt anonymisert og videresendt i kortversjon med innstilling til komitémedlemmene på E-post. Svar ble gitt så snart det er enighet fra en majoritet og det betyr som regel både svar og utbetaling i løpet av kun et par dager. Vi har unngått i størst mulig grad å gi penger, men betalt heller regninger eller gjort innkjøp direkte. Et opplegg med gavekort, spesielt fra Sandvika Storsenter, er meget benyttet. Typiske bevilgninger har vært mellom 2 og kroner, men vi har hatt ingen faste grenser. Et A4 ark med nødvendig informasjon er benyttet til markedsføring av virksomheten. Lions Club Haslum E-post: Hjemmeside: Adresse: Lokes vei 133, 1344 Haslum Mobil:

48 4. Møter Det har vært avholdt 4 komitémøter, 1 utvalgsmøte og 1 åpent sonemøte for å verve informasjonskontakter til å orientere forskjellige organisasjoner om de mulighetene som komitéen tilbyr. Videre har det vært 1 informasjonsmøte for disse kontaktene. Komitéen har dessuten hatt svært hyppig kontakt og mange meningsutvekslinger på Epost, foruten at innstillinger til alle søknader har vært forelagt komitéen med E-post for avgjørelse. 5. Markedsføring Opplegget var opprinnelig å ha informasjonsmedarbeidere for de forskjellige kontaktgrupper. I mangel av medarbeidere tok sekretæren ansvar for de videregående skolene som med et par unntak er besøkt. Helsesøstre og sosiallærere er de viktigste kontaktene. Laila Aamodt har orientert om virksomheten i et møte med kommunens helsepersonell på Bærum Sykehus og introdusert oss til kommunens sosialavdelinger som er de viktigste kontaktene våre i dag. I mangel av informasjonsmedarbeidere ble det i april besluttet å gå over til geografisk informasjonsvirksomhet slik at hver klubb er ansvarlig for sitt distrikt. Så langt har det resultert i 3 søknader hvorav 2 er innvilget. 6. Inntekter Sonen har bedt hver klubb om bidrag på kr eller etter evne. 8 klubber har betalt kr hver og en kr , totalt kr LC Stabekk ble fritatt for betaling på grunn av høy alder og liten aktivitet. I tillegg disponerer vi rentene fra de 10 millionene på høyrentekonto med p.t. 3,5% rente. Det er 2 gratis uttak i året og vi har benyttet ett uttak med kr Komitéen har kr på konto og altså rikelig med ubenyttede midler. 7. Søknader Det er registrert 41 søknader hvorav 33 ble innvilget, 6 fikk avslag og for 2 søknader måtte vi be om videre opplysninger, men som aldri kom. I tillegg ble et par søknader avvist direkte uten registrering og derved uten at de ble forelagt for komitéen. Ett utbetalt beløp ble tilbakebetalt på grunn av utenforliggende forhold. 2 Referat fra distriktsrådsmøte nr august 2011

49 8. Utbetalinger Det ble bevilget totalt kr Av det beløpet er (og blir) kr ikke benyttet og kr venter fortsatt på utbetaling (avventer faktura eller betalingsinformasjon). Totalt ble det altså utbetalt kr ( tilsvarende kr i ). Vedlagt følger utskrift av hovedbok, journal og analyse av utbetalingene. Vår største kundegruppe er Bærum Kommune, Avdeling Sosialfaglige Tjenester og med videregående skoler som nummer to. Klær utgjør den viktigste gruppen innen type hjelp, tett etterfulgt av sport/fritid og bolig. Dokumentet med oversikt over søknadene inneholder personopplysninger og publiseres derfor ikke. 9. Ny organisasjon (komiteemedlemmer) fra for Lionsåret Formeldt skal ny komitee velges på første sonemøte, høsten Inn til da er det nedsatt en interimskomitee som vil fungere frem til valget. Jone Løvvik, LC Bærums Verk (Leder) Per Øien, LC Kolsås (Kasserer/Sekretær) Helge S. Lie, LC Bekkestua (Kasserer/sekretær) Eric Wiel, LC Snarøya-Fornebu Inger Elise Bergaust, LC Bærum-Verdande Yngvar Duesund, LC Rykkinn Finn Johannesen, LC Bærum Vest Øystein Eek soneleder og ass. styr emedlem Bærum, 30 juni 2013 Øivind Martinsen Soneleder (sign) 3 Referat fra distriktsrådsmøte nr august 2011

50 Guvernørrådsmøte Sak: Beslutningssaker under pkt 4 - Handlingsplaner 2013/2014 Møtedato: Saksnr: 4.00 Saksbehandler: HLMO Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Alle handlingsplaner for 2013/ 2014 under pkt, 4 foreslås besluttet. SAMMENDRAG (saken gjelder max 10 linjer): SAKSOPPLYSNINGER: Handlingsplaner for 2013/ 2014, under pkt 4 skal besluttes av Guvernørrådet. Vi har laget en felles forside for de ulike handlingsplanene. GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

51 HANDLINGSPLAN FOR 104F Distriktets mål Virkemiddel Ansvar 1. Organisasjonen. 1.1 Videreutvikle soneleddet Skolere soneledere/ass. soneledere v/ regionale l CEP kurs Tilføre soneleddet økonomiske midler ved å omorganisere Distriktets råd. Gjøre retningslinjer for soneleder kjent og gjennomført. Soneledere og ass.soneledere danner sitt eget råd med 1 fagsjef som leder. Arbeide med planer og innspill 1.2 Styrke klubbene. «Tilføre klubbene nødvendige resurser for å utvikle medlemmene og styrke klubben» Oppnå at 40% av Lions i distriktet opplever glede gjennom å ha plikter 1.3 Klubens handlingsplan skal følges opp av soneleder Fagsjefer og sonelederes handlingsplaner skal harmonere med klubbenes og DG`s handlingsplaner 1.4 Opplæring av sekretær, kasserer og klubbens fagkontakter innen september. 1.5 Medlems- og klubbutvikling: på distriktets sonelederforum Arbeide aktivt mot klubbene Klubbseminar i «den gode klubben» avholdes i mars for visepresident og ass soneleder. Klubbens handlingsplan utarbeides sammen med ass.soneleder. Soneleder følger opp klubbens handlingsplan og sørger for at klubben gis faglig støtte fra distriktets fagsjefer når det trengs. Engasjere alle medlemmene i klubben i liten eller stor aktivitet. Arbeide med planer og innspill på distriktets sonelederforum. Tidlig og god info om sted og tid for fagsamlingene. Arbeide for at alle klubber seter klubbmiljø og aktiviteter som gir glede i sin handlingsplan. Være åpen for tips om områder som kan være aktuelle for nye klubber. DG(distriktsguvernør), VDG1 (visedistr.guv 1), GLT(leder for lederopplæring), SL (soneleder) CEP instruktører. Fagsjef for soneleder.(sl1) DG, VDG1, GLT CEP instruktør Ass.soneleder, soneleder. Klubbpresident Mentor i klubben DG, VDG1 Ass. Soneleder Soneleder President Mentor i klubben DG, VDG1, distriktets fagsjefer, GLT DG, GMT ( medlems- og klubbutviklerkontakten) CEP- kontaktpersonen, PRC, IRC

52 2. Hjelpearbeid 2.1 Internasjonalt: a. Følge opp distriktets prosjekter. b. Følge opp distriktsog riksmøtevedtak c. Oppfordre klubbene/sonene til IR arbeid 2.2 Nasjonalt: a. Følge opp distriktsog riksmøtevedtak Informere klubber og soner via nett, mail og besøk. Informere klubber og soner via nett, mail og besøk DG, IRC, SL DG, IRC, SL 3.0 Barne- og ungdomsarbeid 3.1 «Det er mitt valg» kurs i skoler og barnehager Sette skolene i stand til å følge opp innskjerpede krav til sosial opplæring. ( Mobbing, rusmidler, overgrep m.m) Informere alle klubber om innholdet i kunskapsløftet og innskjerpet sosialplan 3.2 Ungdomsutveksling. Distriktets klubber Informere klubbene via besøk, mail, nett og fagsamlinger. 3.3 Tulipanaksjonen Oppfordre klubbene til å annonsere mål for innsamlingen i god tid eventuelt sammen med Lokale samarbeidspartnere 3.4 Lions tegnekonkurranse Informere skolene via besøk, Til flere skoler i distriktet. mail og nett. Få forståelse i klubbene av at konkurransen kan være «foten i døra» for å få inn DMV kurs. Y/NAC, DMV-pilotene, SL Klubbkontakter NAK NA piloter Y/NAC, PRC, Soneleder Y/NAC, PRK Klubbkontakt NAK NA piloter Y/NAC, PRC, DMVpilotene, Soneleder

53 4.0 Kommunikasjon, informasjon, PR 4.1 DGs månedsbrev sendes klubbene innen 21. i hver måned 4.2 IT som kommunikasjon og informasjonsplattform a. Alle fagsjefene i distriktet skal legge ut info på distriktshjemmesida b. Alle sonene skal legge ut info på sin I tillegg til DGs informasjon brukes side to av fagsjefene Opplæring av distriktsstyret, fagsjefer, soneledere, klubbmedlemmer hjemmeside 4.3 Intern informasjon Klubbens handlingsplan følges opp på hvert klubbmøte. 4.4 Synliggjøring og informasjon gjennom blant annet media og lokalpresse Oppfordre klubber og soner til å drive aktiv informasjon om lions i forbindelse med aktiviteter Alle lionsmedlemmer skal benytte lionsmerket i alle sammenhenger. Benytte profileringsutstyr/klær på stand Soneleder skal ha målsetting om at alle klubber i sonen har 1 eller fler innlegg i pressen DG, fagsjefer ITC, ITK Klubbens fagsjefer og president. Mentor PRC, PRK Soneleder

54 HANDLINGSPLAN FOR DISTRIKT 104 C Distriktsguvernør Asgeir Moheim Nr Mål Tiltak Dato 1 Virksomhet i klubbene 1.1 Bedre klubbmiljø Forbedre klubbmiljøet slik at de medlemmene vi har blir i klubben. Bruke tid på et klubbmøte til å diskutere aktivitetene i klubben. 1.2 Mer konkrete klubbmøter Satse på bedriftsbesøk, interessante foredrag f.eks. Ha god kontakt med naboklubber om gode tiltak de har. Lære av andre Kontinuerlig Nr Mål Tiltak Dato 2 Medlemmer 2.1 Antall medlemmer pr : 1250 Øke med netto ca. 30 medlemmer, dvs mindre enn +1 pr. klubb! Motivasjon Inspirere og motivere "gamle" medlemmer til fornyet innsats. Gi nye medlemmer tillit og interessante verv. Bruke sonelederne og fagsjefene til å øke kunnskapen om Lion, og sørge for god info til klubbene. 2.3 Øke antall kvinnelige medlemmer Invitere til infomøter. Være bevisst på dette, og oppfordre klubbene til å aktivt invitere kvinner. 2.4 Flere familiemedlemmer Gå aktivt ut til klubbene på sonemøter etc. for å øke antall familiemedlemmer

55 Handlingsplan for distrikt 104 C fortsatt: Nr Mål Tiltak Dato 3 Opplæring 3.1 Tett samarbeide GMT og GLT Sammen med DG/VDG 1, bygge godt team. Bruke opplæringsdatabasen som ligger på Lion Norge sine hjemmesider. 3.2 Aktive soneledere Sonelederopplæring på første rådsmøte i sept Tilby kurs for klubbtillitsvalgte Sonevis opplæring for presidenter, sekretærer, kasserere. Høst -13 Nr Mål Tiltak Dato 4 Organisasjonsutvikling 4.1 Styrke sonelederfunksjonen Ha god opplæring, og god kontakt med DG's team Hele året 4.2 Gode rapporteringsrutiner til DG/PRC Sende rapporter etter hvert klubbmøte. Sende inn små og store nyheter til publisering på distriktets nye hjemmesider. 4.3 Bedre rutinene for bruk av IT Oppfordre klubbene til aktivt å bruke hjemmesidene våre 4.4 Utvikling i klubbene Fremheve betydningen av god planlegging av aktiviteter ved starten av nytt Lionsår Nr Mål Tiltak Dato 5 Internasjonalt arbeid 5.1 Fortsette vårt fremragende arbeide på Inspirere klubbene til fortsatt innsats. IRC i distriktet sammen med Fortløpende dette feltet IRC på MD nivå vil ha overordnet ansvar. Viktig å fortsette med hjelpesendinger til Litauen 5.2 Alle klubber minst et fadderbarn Info om ordningen må ut til klubbene. 104C har nå ansvar for Sept./okt organiseringen av dette feltet i MD Fortsette med brønnprosjektet Her har 104C gjort en utmerket jobb, som bare kan fortsette. Ansvar IRC i distrikt og MD Fortløpende

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Lions Norge GR møte den 9.11 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Lions Norge GR møte den 9.11 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 30. mai 2014 Hotel Radisson Blu i Oslo Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr Guvernørrådsmøte den 14.2. 2015 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november

Detaljer

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd.

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Guver nør r åds møt e 1 7.f ebr uar201 3 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 16.2 2013 På Rica Helsfyr Hotell Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra

Detaljer

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand. Gode venner som hjelper andre

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand. Gode venner som hjelper andre Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand Protokoll fra Riksmøte 2012 i Kristiansand 1 Åpning DAGSORDEN 1.1 MØTET BLE ÅPNET av guvernørrådsleder (GRL) Hilde Straumsheim. 1.2 LIONS ETISKE

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014 Distriktsmøte 104H 5. april 2014 Lions Club Oslo-Maud ROMMEN SKOLE Karen Platous vei 31, Oslo Rommen Skole og Kultursenter er både et aktivitetssenter for elevene på skolen og en inkluderende møteplass

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

2.1 Årsberetning 2013/2014 for Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge)

2.1 Årsberetning 2013/2014 for Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge) 2.1 Årsberetning 2013/2014 for Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge) Forslag til vedtak: Riksmøtet godkjenner Årsberetning 2013/2014 med tilhørende regnskap for Lions Clubs Internasjonal MD 104

Detaljer

Innkalling til Riksmøte

Innkalling til Riksmøte Innkalling til Riksmøte 2012 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøte 2012 Fredag 1. juni Kl 13.00 14.30 Kl 15.00 17.45 Kl 19.30 23.30 Åpning i Agdersalen på Quality Hotel & Resort Riksmøte del I

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Distriktsmøte Lions MD 104 J

Distriktsmøte Lions MD 104 J Distriktsmøte Lions MD 104 J Rygge 5. april 2014 R Distriktsguvernør Jahn S. Engh Dagsorden: Konstituering. 1.1 Lions etiske norm 1.2 Minnestund for Lions-medlemmer som har gått bort i løpet av det siste

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2015 i Kirkenes 1 2 1 Åpning 1.1 MØTET BLE ÅPNET Ved at guvernørrådsleder (GRL) Kay Arne Sørensen framførte sangen «Håpets flamme» og ønsket delegater, gjester og arrangører

Detaljer

Dagsorden 9. april 2011

Dagsorden 9. april 2011 Dagsorden 9. april 2011 Distriktsmøte 104F Strand Hotel Fevik 8. - 10. april 2011 Arrangør LC Hisøy 06.04.2011 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 1/36 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Møtet ble avholdt på Thon Hotel i Kirkenes. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene: Halvdan

Detaljer

Dagsorden 17. april 2010

Dagsorden 17. april 2010 Dagsorden 17. april 2010 Arrangør Lions Club Sauherad 04.03.2010 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 16. 18. april 2010 Side 1/36 INNKALLING TIL DISTRIKTSMØTE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE...

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer