Offentlig journal U 2005/ / I 2015/ / Fagforbundet - Holmli, Bjørn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal U 2005/7865-1 5241/2005 19.08.2015 15.09.2005 I 2015/5351-1 0/2015 19.08.2015 18.08.2015. Fagforbundet - Holmli, Bjørn"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bandøvelse, utleie av rom 2005/2006 Bandøvelse, utleie av rom 2005/2006 U 2005/ / Janice Brandsmo Interpellasjon Interpellasjon fra Bjørn Holmli - Verdal Arbeiderparti - Verdal kommunes bruk av midlertidige tilsettinger etter Arbeidsmiljøloven ble endret fra I 2015/ / Fagforbundet - Holmli, Bjørn Innsending av valgoppgjør - Fylkestingsvalget 2015 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 I 2014/ / Ntfk - Sidsel Owren Østeraas Endelig forslag fra gruppen om gjennomgang av den politiske organiseringen og godtgjøring. Gjennomgang politisk organisering og godtgjøring av folkevalgte - Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune valgperioden I 2015/ / Live - Ole Gunnar Hallager Interpellasjon Interpellasjon fra Bjørn Holmli - Verdal Arbeiderparti - Verdal kommunes bruk av midlertidige tilsettinger etter Arbeidsmiljøloven ble endret fra I 2015/ /

2 Fagforbundet - Holmli, Bjørn Feil informasjon på stemmesedler Stemmesedler - kommunestyrevalget og fylkestingsvalget I 2015/ / Valg - Revidert søknad om oppføring av garasje /16/240 - Tore Hunds gate 29, 7654 Verdal - Knut Snorre Sandnes - Godkjent Søknad om oppføring av garasje /16/240 Tore Hunds gate 29 - Knut Snorre Sandnes U 2015/ / Knut Snorre Sandnes Klage på eiendomsskatt /37/126 - Idar Ringstad - behandling etter eiendomsskattelovens 17 Klage på eiendomsskatt /37/126 - Idar Ringstad U 2015/ / Idar Ringstad Matrikkelbrev /32/236 Grensejustering /32/1 Sandberg nordre og 1719/32/236 Gamle E Trude Hynne og Kjølen og Nydal Utbygging AS U 2015/ / Kjølen og Nydal Utbygging AS m.fl. Søknad om endring av tillatelse ansvarsrett ansvarlig søker /1/342 Nordsivegen 16, 7600 Levanger - Levanger kommune - Godkjent Søknad om tilbygg av to boenheter /1/342 Nordsivegen 16 - Levanger kommune

3 U 2013/ / Letnes Arkitektkontor AS Retting av eiendomsskattegrunnlaget på eiendommen 1721/19/416 Retting av eiendomsskattegrunnlaget på eiendommen 1721/19/416 U 2015/ / Geir Håkon Liff Melding til tinglysing /227/1/48 Søknad om etablering av punktfeste /227/1 Hopla - Tore Haabeth U 2015/ / Tore Haabeth m.fl. Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - U 2015/ / Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - U 2015/ / Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmet Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmet U 2015/ /

4 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - U 2015/ / Skoleskyss for elev med funksjonhemming Skoleskyss skoleåret 2015 / Verdal kommune U 2015/ / EL 13 - Opplysninger underlagt taushetsplikt Søknad om igangsettingstillatelse for tilbygg av tre nye boenheter /1/342 Nordsivegen 16, 7600 Levanger - Levanger kommune - Godkjent Søknad om tilbygg av to boenheter /1/342 Nordsivegen 16 - Levanger kommune U 2013/ / Letnes Arkitektkontor AS Salg av alkoholholdig drikke på valgdagen Salg av alkoholholdig drikke på valgdagen U 2015/ / AS Vinmonopolet Søknad om ferdigattest på garasje /277/40 - Skogly - Øvre Brannanveg 12 A, 7657 Verdal - Ulf Tore Veium - Ferdigattest Søknad om oppføring av garasje /277/40 Skogly Øvre Brannanveg 12 A - Ulf Tore Veium

5 U 2014/ / Ulf Tore Veium Korrigert fordringsanmeldelse Konkurs - U 2015/ / U 13, jfr. Skattebetalingslovens 3.2 Søknad om ferdigattest på barnehage /16/91 Vårtun - Elihu Menigheten - Godkjent Søknad om oppføring av ny barnehage /16/91 Vårtun - Elihu Manigheten U 2014/ / Trøndelag Mur og Bygg AS Søknad om ferdigattest for kontor og lagerbygg /283/181/3 - Venusvegen 21, Industriområdet Ørin, 7650 Verdal - Transporteiendom AS - Ferdigattest Søknad om oppføring av kontor og lagerbygg /283/181/3 Venusvegen 21 - Transporteiendom AS U 2014/ / Letnes Arkitektkontor AS 1719/32/236 - Retur av matrikkelbrev Grensejustering /32/1 Sandberg nordre og 1719/32/236 Gamle E Trude Hynne og Kjølen og Nydal Utbygging AS U 2015/ / Kjølen og Nydal Utbygging AS Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen 1719/19/17 Bjerken Alstadhaugbukta 27 - Arne Bakken- Behandling

6 Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen 1719/19/17 Bjerken Alstadhaugbukta 27 - Arne Bakken U 2015/ / Arne Bakken Søknad om fradeling av hyttetomter fra eiendommen 1719/244/1 Djupvika - Bjørn Broholm Søknad om fradeling av hyttetomter fra eiendommen 1719/244/1 Djupvika - Bjørn Broholm I 2015/ / Bjørn Broholm/Weto Eiendom Norge AS Angående søknad om deling av grunneiendom Vestrum søndre Søknad om fradeling av to bebygde hyttetomter fra eiendommen 1719/163/2 Vestrum søndre - Kirsten Inderberg og Nils Vestrum I 2015/ / Nils Arve Vestrum Gravemelding /276/107 Vestgårdvegen 15 - Elias Lunden Holstad Gravemelding /276/107 Vestgårdvegen 15 - Elias Lunden Holstad I 2015/ / Troll Entreprenør AS v/ Espen Sivertsen Søknad om bosetting - Forespørsel om bosetting Verdal kommune - private henvendelser I 2015/ / Beskjed

7 Søknad om startlån - I 2015/ / SIFO (Endelig vedtak) Søknad om startlån - I 2015/ / Søknad om redusert foreldrebetaling - Lekekroken barnehage Søknad om redusert foreldrebetaling - Lekekroken barnehage I 2015/ / Bestilling av nøkler og låssystemer - Levanger kommune Bestilling av nøkler og låssystemer - Levanger kommune U 2010/ / Industribeslag AS Søknad om redusert foreldrebetaling - Lekekroken barnehage Søknad om redusert foreldrebetaling - Lekekroken barnehage I 2015/ / Søknad om redusert foreldrebetaling - Røstad studentbarnehage

8 Søknad om redusert foreldrebetaling - Røstad studentbarnehage I 2015/ / Høring - Mulighetsstudien - Vurdering av nasjonale og regionale øvings- og kompetansesentre - svarfrist Høring - Mulighetsstudien - Vurdering av nasjonale og regionale øvings- og kompetansesentre I 2015/ / Justis- og beredskapsdepartementet Høring - Mulighetsstudien - Vurdering av nasjonale og regionale øvings- og kompetansesentre - svarfrist Høring - Mulighetsstudien - Vurdering av nasjonale og regionale øvings- og kompetansesentre I 2015/ / Justis- og beredskapsdepartementet Søknad om rammetillatelse for utbygging av vei/parkering/tursti og lekeplass /244/1 Djupvika - Weto Eiendom Norge AS Søknad om utbygging av vei/parkering og tursti og oppføring av naust /244/1 Djupvika - Weto Eiendom Norge AS I 2015/ / Bergersen Arkitekter AS Foreslå en skole til Benjaminprisen 2015 Benjaminprisen - Levanger I 2011/ / Utdanningsdirektoratet Foreslå en skole til Benjaminprisen 2015

9 Benjaminprisen - Verdal I 2011/ / Utdanningsdirektoratet Søknad om bosetting Generell søknad om bosetting - Levanger kommune I 2015/ / Barnevern I 2015/ / A ledd Domstolloven Søknad om rammetillatelse for oppføring av naust /244/1 Søknad om utbygging av vei/parkering og tursti og oppføring av naust /244/1 Djupvika - Weto Eiendom Norge AS I 2015/ / Bergersen Arkitekter AS Innmarksbeiter Hynne samdrift Produksjonstilskudd i jordbruket pr Levanger kommune I 2015/ / Trond Brenne

10 Produksjonstilskudd pr gnr 17/7 Produksjonstilskudd i jordbruket pr Levanger kommune I 2015/ / Ann-Kristin Alfnes Hagen og Jarl Børre Hagen Bekreftelse på tilsagn Tilsagn og utbetaling av tilskudd 2015 kap 765 post 61 - Kompetansetiltak innen psykisk helse og rusarbeid I 2015/ / Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Tidsplan og forberedelser for prøvevalget i skanning/opptelling 27. august Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 I 2014/ / Valg - Tilsagn om tilskudd til forebyggende - tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT- honorar Personalmappe - I 2005/ / P 13 - opplysninger underlagt taushetsplikt Uttalelse fra teknisk avdeling - tilbygg til garasje /235/59 Ando Indals veg 25 Søknad om tilbygg til garasje /235/59 Ando Indals veg 25 - Roald Martin Gifstad I 2015/ / Verdal kommune teknisk avdeling Teknisk drift har ingen merknader til omsøkt plassering av garasje

11 Søknad om oppføring av garasje /18/670 Tangenvegen 6 - Morten Erling Eklo I 2015/ / Teknisk drift Tilbud om kjøp av digitalt fagstoff i svømmeopplæring mot å bli pilotkommune Avtaler Verdal kommune 2015 I 2015/ / Borgar Ness Opphold SFO 2002 Opphold i Vuku SFO 2002 I 2015/ / EL 13 - Opplysninger underlagt taushetsplikt Offentlig/privat medfinansiering av Interregprosjekt Avtaler Verdal kommune 2015 I 2015/ / Interreg Sverige-Norde Søknad om unnlatelse av frikjøp for parkering ved bruksendring /315/177 Søknad om bruksendring fra sykehjem til hybelhus /315/177 Jernbanegata 29 - Den Katolske kirke i Midt-Norge I 2015/ / Letnes Arkitektkontor AS Søknader Vuku Barnehage

12 Søknad om opptak i Vuku barnehage i tidsrommet I 2015/ / EL 13 - Opplysninger underlagt taushetsplikt Samarbeidsavtale mellom Levanger bibliotek og Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek I 2015/ / Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek Søknad Vuku barnehage Søknad om opptak i Vuku barnehage i tidsrommet I 2015/ / EL 13 - Opplysninger underlagt taushetsplikt Avtale om forskuttering av veglys langs FV Hoplatunnelen I 2015/ / Nord-Trøndelag Fylkeskommune Søknad om igangsettingstillatelse for riving av lensmannsgården /315/114 Sjøgata 33 Søknad om oppføring av boligbygg i 3 etasjer /315/114 Sjøgata 33 - Levabygg AS I 2015/ / Arkideco AS Avtale mellom Levanger kommune og Høgskolen i Sør-Trøndelag avd for lærere- og tolkeutdanning

13 I 2015/ / Høgskolen i Sør-Trøndelag Søknad om ferdigattest på tilbygg til hytte /200/1/24 Storlunet Vera Søknad om tilbygg til hytte /200/1/24 Storlunet Vera - Bente Grande I 2013/ / BEnte Grande Rammeavtale om konsulenttjenester innen Geoteknikk/Grunnundersøkelser fra til I 2015/ / Sweco AS LÅNEAksept - Søknad om startlån - I 2015/ / SEF skjema Søknad om startlån - I 2015/ / Simulert nedbetalingsplan Søknad om startlån -

14 I 2015/ / Rammeavtale om konsulenttjenester innen veg - vann/avløp fra I 2015/ / Reinnertsen AS Rammeavtale om konsulenttjenester Geoteknikk/grunnundersøkelser fra I 2015/ / Reinertsen Rammeavtale om konsulenttjenester innen veg- vann/avløp fra I 2015/ / ViaNova Trondheim AS Simulert nedbetalingsplan Søknad om startlån - I 2015/ / Rammeavtale om konsulenttjenester innen veg- vann/avløp fra

15 I 2015/ / Asplan Viak AS Rammeavtale om konsulenttjenester innen veg- vann/avløp fra I 2015/ / Norconsult AS Rammeavtale om konsulenttjenester Geoteknikk fra I 2015/ / Norconsult AS Rammeavtale om konsulenttjenester Geoteknikk/grunnundersøkelser fra I 2015/ / Ranbøll AS Rammeavtale om konsulenttjenester Geoteknikk fra I 2015/ / Multiconsult AS Retur av tinglyst dokument / /19/872 Søknad om fradeling av tomt for trafikk/parkering /19/384 Halsbandet - Verdal kommune

16 I 2015/ / Kartverket Tinglysing Rammeavtale om konsulenttjenester for veg - vann/avløp fra I 2015/ / Rambøll AS Avtale om tomtefeste mellom Levanger kommune og Idrettslaget Sverre - Elberg stadion I 2015/ / Idrettslaget Sverre Samarbeidsmøter mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og kommunene Program for bedre gjennomføring - Samarbeid om ungdom utenfor skole og arbeid I 2015/ / Nord-Trøndelag Fylkeskommune Samarbeidsmøter mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og kommunene Samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune - Samarbeid om ungdom utenfor skole og arbeid I 2015/ / Nord-Trøndelag Fylkeskommune Samtykkeerklæring framleie v Herrestua til Den Norske Kirke v/sør-innherad fellesråd

17 I 2015/ / Olav-Arne Gilstad Avtale for produksjon til Den Kulturelle Skolesekken skoleåret 2015/ Improskole I 2015/ / Sveinung Næss Bestilling av Takst-rapport Salg av Stekke legesenter I 2015/ / Woll Rita Synnøve Åsenhus Avtale for produksjon til Den Kulturelle Skolesekken skoleåret 2015/ Estetikk og arkitektur i det offentlige rom - trinn 9 I 2015/ / Arkitekt Letnes Kopi av høringsuttalelse Fra foreldrutvalget for barnehager i Levanger - Finansiering av private barnehager Finansiering av private barnehager - høring I 2015/ / Foreldreutvalget for barnehager i Levanger v/ Ida Marie Thørring kostnadsoverslag på arbeid i distribusjonsnett - Frol oppvekstsenter - NetBase ID 21702

18 I 2015/ / NTE Nett AS Avtale om lederstøtte i en skolebasert utviklingsprosess ved Frol barneskole mellom Levanger kommune og HINT I 2015/ / HINT Avtale om lederstøtte i en skolebasert utviklingsprosess innenfor temaet Lesing ved Nesjheim - Halsan og Ekne barneskoler I 2015/ / HINT Budsjett Søknad om startlån - I 2015/ / Oppdrags avtale vedrørende Tjenester Næringsutvikling mellom Prono og Levanger kommune I 2015/ / Proneo AS Høringsuttalelse Farmen barnehage - Finansiering av private barnehager Finansiering av private barnehager - høring

19 I 2015/ / Farmen barnehage v/ Ida Marie Thørring Kjøpekontrakt fast eiendom - Det Nordenfjeldske Dragons Corps og Levanger kommune - Bygg 003 Trehus i Rinnleiret I 2015/ / Dragon Tilbudsprotokoll Nesset Oppvekstsenter Tilbudsprotokoll i forbindelse med tiltakspakken I 2010/ / Bygg og Eiendom PÅMINNELSE - Invitasjon til høringskonferanser NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Invitasjon til høringskonferanser NOU 2015: 8 Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser I 2015/ / Kunnskapsdepartementet PÅMINNELSE - Invitasjon til høringskonferanser NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Invitasjon til høringskonferanser NOU 2015:8 Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser I 2015/ / Kunnskapsdepartementet FV 753 Åsen -Hopla - Veglys -Avtale om tiltredelse og avtaleskjønn

20 I 2015/ / Statens vegvesen Frisøravtale Verdal - bo og helsetun fra Avtaler Verdal kommune 2015 I 2015/ / Janne Storholmen Avtale mellom Levanger kommune og Innherred Helsehus - parkeringskontroll på private parkeringsplasser ved Helsehuset I 2015/ / Innherred Helsehus Kjøpekontrakt mellom Levanger kommune og Olaf Vedul - kommune veg Sveet og gang - og sykkelveg I 2015/ / Olaf vedul Kjøpekontroll mellom Levanger kommune og Karl Ove Lynum - veg Sveet I 2015/ / Karl Ove Lynum Samarbeidsmøter med den enkelte kommune - Samarbeid om ungdom utenfor skole og arbeid Program for bedre gjennomføring - Samarbeid om ungdom utenfor skole og arbeid

21 I 2015/ / Nord-Trøndelag Fylkeskommune Samarbeidsmøter med den enkelte kommune - Samarbeid om ungdom utenfor skole og arbeid Samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune - Samarbeid om ungdom utenfor skole og arbeid I 2015/ / Nord-Trøndelag Fylkeskommune Gravemelding /7/12 Nordsivegen Kjellrun Skjerve Gravemelding /7/12 Nordsivegen Kjellrun Skjerve I 2015/ / NTE v/ Nilsen Joar Frivillig Verdal Eldrerådet i Verdal - Møter med mere I 2011/ / Vktv - Anne Nordskag Innkalling til møte Møter i Verdal ungdomsråd U 2013/ / Anette Tiller m.fl.

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1191-1 Sakstittel Journaldato: 29.06.2015 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en enkelt anledning Brevdato 23.06.2015 Dokumenttittel Avsender Gunn Sannum Skjenkebevilling -

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Dok.dato: 24.08.2015. Dok.dato: 12.08.2015

Dok.dato: 24.08.2015. Dok.dato: 12.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 23.05.2015-23.08.2015, - 23.08.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.08.2015

Detaljer

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok.

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.11.2010 Tillatelse ett trinn - byggetillatelse hytte på gbn. 1942/22/56 Byggesak

Detaljer

Journaldato: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.01.

Journaldato: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.11.2014 Revisjon av spillemiddelfinansiert regnskap Lysløype Høiås, anleggsnr.:

Detaljer

Offentlig journal. Senoirkino våren 2015 2014/2086-16 618/2015 07.04.2015 19.01.2015

Offentlig journal. Senoirkino våren 2015 2014/2086-16 618/2015 07.04.2015 19.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 12.01.2015-12.04.2015, 06.04.2015-12.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status:

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Offentlig journal. Aktivitetskalender for seniorer - høsten 2015 2014/1787-12 6553/2015 16.06.2015 20.05.2015

Offentlig journal. Aktivitetskalender for seniorer - høsten 2015 2014/1787-12 6553/2015 16.06.2015 20.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 21.03.2015-21.06.2015, - 21.06.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.06.2015

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1008 (bak servicekontoret), Levanger Rådhus Dato: 28.08.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt

Detaljer

Offentlig journal. Eltilsyn - Brannstasjon. Eltilsyn - Brannstasjon 2012/2381-4 3494/2015 04.09.2015 TEKN/OYVJON 17.04.2015 TEKN/OYVJON.

Offentlig journal. Eltilsyn - Brannstasjon. Eltilsyn - Brannstasjon 2012/2381-4 3494/2015 04.09.2015 TEKN/OYVJON 17.04.2015 TEKN/OYVJON. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 06.09.2015, Dokumenttype:,, Status: J, 11.09.2015 Eltilsyn - Brannstasjon Eltilsyn - Brannstasjon 2012/2381-4 3494/2015 17.04.2015 TEKN/OYVJON 614 Avs./mottaker:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1060-19 Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret 2014-2015 Dokumentdato 10.10.2014 Dokumentittel Journaldato 13.10.2014 Feil i PAS-rapporter

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 27.03.15-02.04.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03.

Journaldato: 27.03.15-02.04.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.03.15-02.04.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 07.04.2015 Påminnelse - KOSTRA-rapportering KOSTRA 2008/310-82 12711/2014

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.06 28.06.

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.06 28.06. POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.06 28.06. Lnr: 8948/15 Regdato:18.06.2015 Arkivkode:GBR 191/2,3 Saksnr: 14/308-9 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TM/AF/ARG Journalenhet:SEN

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 131157 Arkivkode: C86 Sakstittel: INNKALLINGERREFERATER I BYGDEBOKKOMITEEN Dokumentbeskrivelse: REFERAT FRA MØTE I BYGDEBOKKOMITEEN 250914 Fra: Medlemmer i Bygdebokkomiteen Dok.type: U Løpenr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1481-1 Sakstittel Journaldato: 14.09.2015 Gbnr 158/218 - Hesteskoen 9 - Vannskade Brevdato 11.09.2015 Dokumenttittel Avsender Gjensidige Forsikring ASA Gbnr 158/218 - Hesteskoen 9

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Journaldato: 13.06.14-19.06.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 13.06.14-19.06.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.06.14-19.06.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 23.06.2014 nnhold: Søknad om dispensasjon for vanning

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/637-20 Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Dokumentdato 29.10.2014 Dokumentittel Journaldato 10.11.2014 Ivaretakelse av barnehageloven 4 - Begrepsforklaring Fylkesmannen

Detaljer

Offentlig journal. Klage på avregning av kommunalt tilskudd for 2013 - barnehager i Lier kommune. 2013/786-51 14939/2014 25.06.2014 08.07.

Offentlig journal. Klage på avregning av kommunalt tilskudd for 2013 - barnehager i Lier kommune. 2013/786-51 14939/2014 25.06.2014 08.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 08.07.2014 Klage på avregning av kommunalt tilskudd for 2013 - barnehager i Lier kommune. Kommunalt tilskudd til private barnehager

Detaljer

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01.

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.03.2015 Orden og oppførsel Skolemiljø - 2014/1180-3 8608/2014 31.01.2014

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fritak for eiendomsskatt. Fritak for eiendomsskatt - Søker: Porsanger Boligstiftelse 2014/1880-4 2465/2015 PLØ/BJOOLS

Offentlig journal. Søknad om fritak for eiendomsskatt. Fritak for eiendomsskatt - Søker: Porsanger Boligstiftelse 2014/1880-4 2465/2015 PLØ/BJOOLS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.04-06.05. 2015, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 13.05.2015 Søknad om fritak for eiendomsskatt Fritak for eiendomsskatt - Søker: Porsanger Boligstiftelse

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3197-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - søknad om redusert foreldrebetaling barnehage Saksnr: 15/3201-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - Barnehage

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

Journaldato: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.06.

Journaldato: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 06.07.2015 nnhold: Båt Holm - kjøper deler av Vestgård

Detaljer