Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie. -- 1~j}~ - EN UNG JØDISK PIKE FORTELLER FRA KRIGENS DAGER I NORGE SNO 50 ÅR SIDEN SKJEBNEÅRET \.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie. -- 1~j}~ - EN UNG JØDISK PIKE FORTELLER FRA KRIGENS DAGER I NORGE 1940-1942 SNO 50 ÅR SIDEN SKJEBNEÅRET \."

Transkript

1 Stiftelsen norsk Okkupsjonshistorie -- 1~j}~ - EN UNG JØDISK PIKE FORTELLER FRA KRIGENS DAGER I NORGE ÅR SIDEN SKJEBNEÅRET \. \ 1942

2 Stiftelsen norsk Okkupsjonshistorie "ADVARSEL! " Dette skiltet møtte oss utenfor Grini interneringsleir. I"" EN UNG JØDISK PIKE FORTELLER FRA KRIGENS DAGER I NORGE Vi stt i stuen og så på hverndre, mor, min søster og jeg. Stunden vr kommet, stunden vi hdde frykte~. Min eldste søster hdde vært kort og fremmed i stemmen: "Dere må, ut v huset snresl mulig. T kun med en liten, jeg mener ~, kuffert med det ller nødvendigs~e",noen fr vår qruppe i Dndc-rgrunnsbc,legelsen Y,;J!':',7.er r.ppom for erlentere dere Ci, r:\" cc-re skl gj~re. De ko~~er i løpet v et pr timer. Vær klre! Du og Tull får løpe rundt og gi beskjed til... ", og min søster rmset fort opp nvnene på jødiske,,"enner som bodde i nærheten. "Vær forsikti~e, det.blir portforbud i kveld!" Jeg hørte et klikk. Telefonen vr stum. Det vr ingen tid å miste. "Mor, finn frm det ller nødvendigste. Er det noe du er spesielt gld i?" Mor så seg rådvill omkring, men svrte ikke. "Tull og jeg er snrt tilbke. Det går nok br, skl du se." Det lød ikke overbevisende. Je-g så meg rundt i stu~!n. Endel v vårt koselige hjelll: En stor 5-værels:es leilighet lllcd vkre llløbler, "mlerier og hilder,serviser., sølv og pyntegjenstnder, rmmen om.en nær og hengiven fmilie. Ingen v disse tingene betydde noe lenger, nå gjldt det å redde livet ror oss selv og ndre. Nede på gten skilte Tull.og jeg lg. En klem, og Tull forsvnt i motstt retning. Vi hdde hørt om ;,"~ som fore9ikk i Polen, Tsjekkoslovki, østerrike og Hit.lers "stortyske "rike", og vi trodde vi.forsto hv våre jødiske trosfeller gjennomgikk. Vi hdde lltid htt et åpent hus,hvor flyktninger med forskjellig bkgrunn og i lle <jldre vnket" Den ene historien verre enn den ndre vr grunnen til t de n~ vr flyktninger. Vr t.uren nå kommet til oss? Frs eldste bror i Amerik hdde bedt oss k~~e, men fr ville vente.!ivordn kunne hn, 65 år gmmel og hjertesyk med kone og 3 skolebrn, ligge sin bror til byrde? "Vi skl lltids klre oss, og 'knskje Norge forblir nøytrlt som under 1. verdenskrig." Fr hdde vært optimistisk, men ~~ hdde krigen innhentet oss, og nå vr det for sent. \"..

3 Stiftelsen norsk Okkupsjonshistorie T ys.e troppevelinger b,e etter hvert et dglig skue [jet. begynte den 9.:.pr~l l!i4u, d n hørte flylrmen ule. N,:rge ble hærttt. Et storst~lt og vel forberedt tysk ngrep med sjø-, k f Den Ld"re nor:;ke motstund ble rskt slått i~nd- og lutt rc tel-. r- ned. F eller _longen l vbr l~lle Jød.lske Clen~grlet på knpt 1l:lOO personer, brn og voitsne, ntt-: hvilken grusom skjebne V~ ~kullc gå 1_ møte. Under de to første krigsårene ~ NOlqe vr det. f Iest.~.lksJonf:~r mot de norsj<.e Jødene, ::.elv om lle jøder mtte vlevere _ s1ncrdl.ol?prter i mi Antl.semittiske Vls~nnlegg økte 1 omfng ~g l intt:!nsitet. Jødene fl.kk skylden for lt som vr gd~l, J, t;1.09 med kr~gen v(jr "iødenes krig" ifølge den nor~ke nz1-vlsen,. Hl.rdmnnen"~ "-Kmpen" mot: Jødene skl føres vldere - målbev1"st og urokkelig inntil dcn Jødiske.f.refcr fo.lk oq rse er overvunnet for llud! ",! j i ; ~ \. I I : i ~ I ~.! JiOEfLS un-r-.! i j "'o,,, "F''"~''Vl. I.11 \ 1 " "~,o f.ørste rrestsjoner fnt sted sommeren Nesten smt.lige ],'-Jiske menn i Nord-Norge ble drrestert, dessut.en lle sttsløse jøder. Smme høst ble det ene jødiske firmet etter det ndre i Trondheim beslglgt, og eierne i flere tilfeller overført t.il fngeleiren Flstd. I mrs 1942 ble 4 jøder skutt i Trondheim, beskyldt for å h lyttet på og spredt nyheter fr London. på en uke mistet en jødisk mor en dtter, og to sønner ble skutt. De jødiske fngene som ble sendt til fngeleirene i Norge, fikk en forferdelig mottgelse. Det hglet med sprk og slg. De ble snuklippet så blodet silte og måtte siden såpevske blodflekkene fr gulvet. Strffe-eksersis og htdt rbeid gikk særlig ut over Jødene. Dessverre hdde de verre og grusonunere skjebner i vente. p,~ sitt kontor stt Gestpo, den tyske Huptst.urrr.fi.ihrcr S5 Wilheln\ Wgner og hns medrbeidere, og tilrette l den "endellge løsning" p.3. )ødesp:ørsmålet i Norge. Som en edderltopp stt hn og "spnt Sl tt onde nett" for med "tysk grundighet" å utrydde den lill~ jødisk~ menigheten i ~orge. Vren 1942 gjeninnførte" ju5tisministcr" i nzi-rcgieringen, Sverte Riisnæ5, forbudet mot jøders dgng tl.l Norge. De:'lnr~ "sunne og rbebevisstc tnke" vr i s.msvilr rued -nziztf>r).es -,,;yn Pd t. I'-'dene ff: prelrenterte "en frlig fiende", s hn. 1 mrs 1942 fikk lle jøder en "J" stemplet på sine legitimdsjonskort. Også de som forlengst.. hdde forltt jødedommen, men som hdde to jødiske besteforeldre, ble er~ft SOm jøder. -r ; l. I i l I,! I ~.- j ' '! 17"1/, /! ~:t;'t" /.. t 'tg ~~;.J::.\:'/fll-.,-.,~-n-,,-"-"--' -h-"'-"-'i1-m' f/.,-u; 'L::~,~~nj:;:;!~:i(-: lij..t'j,ll,t.:.-'1 ~r~ ~~..%.\<7 '7271.'.. :.~.~!~~.l~ =:;:,..,::;-- I.- _. -- /. M'.-- i /,.7 (r~ : \\. \~~.. $TtMPll 6.:-[." cc! Ct.f.w-:-, PQUlllWl"lR t UN~ftANfljSXOJj'lo.: q).aiwn. 'I~; '1 \t Alle politimef"rembeder,(.- )}}c.i29 -.l.l.;tcr' o-=] ~~kje :;,..1(;l ','::. jø(~pv.,~. ",.(. f {. ~ ok t i( vr det (!f,,;:~,c,vprr!_' norsy.e sentrd ~l~'

4 Stiftelsen norsk Okkupsjonshistorie Aviser og medi fortstte å rkke ned på jødene. Utdrg fr flsumet "Zions Vises protokoller" ble flittig brukt smmen med fæle krik~urer v jøder. JØdiske butikker ble. tilgriset, o~ f?lk ble oppfordret til ikke å hndle hos jøder r og lokke å bruke JØdlSke leger og dvokter. ~ JODESpjRSm~.lET $ Jødene i Norge. Fr 1851 til l dg. 7. juni helj:.nurdmenn.s.opp for judor. Kjupildu:. j",ler.sdg ikke til juder.. En J<..!le unng' cnltvet. h""debiorbinddse med jøder. ikke soke judi.k" le.,,:. og iur~,",. T.,l.ke "rb.:,j!"h idd«. I!uld iujctir butt" fr spi.r,..,d", bvod"lk," nt>rd,.k bl"din"uni"".miltid... Hold i,.dt'1re bon~ (f.t U".l-!\'!. h;",' 't': df~.wji. i'{il.l,\\t,t:huu'! iilj k,;lll tj(~ 11!:.!,:dHlk1:I.Jl.~.. Senso~eren 1942 ble Il jøder, deriblnt vår rbbiner Smuel og min fr, rrestert. De fleste vr eldre menn som ngivelig skulle h drevet med illegl virksomhet. De 11 ble lle først innklt til forhør på Viktor1 Tersse, som vr det tyske Gestpos hovedkvrter, og gjennomgikk hrde og vonde forbør. Fdr vr syk, utslitt og gjennomsvett etter disse forhør, men hn ville ikke fort.elle hv som hdde foregått. Hele fmillen led smmen med hm, men kunne intet gjøre. Dgliglivet gikk sin skjeve gng. Min søster Srh, som tl.lhørt~ en gruppe i undergrunnsbevegels~n. ville t vi lle skulle flykte, men fr s nei. "Hv vil d hende med de ndre 10 og dere fmilier?" Ingen v de 11 flyktet. "En for lle, lle for en." Forhørene endte med forsendelse til Grini fngeleir utenfor Oslo. Her ble jødene behndlet dårligere og hrdere enn noen v de ndre. Strffe-eksersis hørte til den dglige plgen. Ohe så '" J1\g-t!llt tdfæ-~dm~ jm~n V o~rbnufengelse. Det vr på Ue måter en trist sensommer og en mørk høst tor v<lr lille fmilie og for jødene for ØVfl.g i vår menighet. F.1rS lger og forretning ble konfiskert v nzistene. En dg ringte det på døren hjemme, og utenfor ::;to en nzist i tull uniform Sdmmen med (;!fl r:e}jlt:~t!illd.ut. [vl Jt.!L liu:";:)~t:: :::.L(.\L.~}.Ju:j.L~. 'v'~rt innbo skulle registeres og konfiskeres, og ingen t1ng m~tt~ fjernes fr leiligheten. De gikk fr rom til rom og skrev opp lnge lister. Mdrsser og sengetøy ble endevendt. skp åpnet, skutfec nrt~ ut og rotet i. Smykker og mindre gull- og sølvgjen~tdnder lok de ffild s~y - mors ringer, klokke og rmbdllli ble [Jernet fr hå.l"i",:l h"nhes.!lull fikk ller nådigst b~holde gifteringen. Inne pi, "brneværelset" vr et v skpene last. "Lås Opp!" lød ordren. "Det tilhører min søster som g~[ pl ortu~eden", s min lillesøster. "Hv betyr ortopeden?" spurte nzisten. "Hun ml. øyebllkkelig konune hjem og låse opp! liv inneholder skpet?" "Brennbre vrer", svrte jeg. Nslsten sprng frm til meg og vred rmen min bk på ryggen. "Hv mener du med det?" skrek hn. "Min søsters siqrettkvote", svrte jeg spkt. Hn vr nok ikke til å spøke med. Sttspolitiet skjulte et smil bkom handen, nzisten rødmet, og kort tid etterpå gikk de sin vei, etter t vi måt.te kvittere pl!. listene.

5 Stiftelsen norsk Okkupsjonshistorie Økonomien for jødene vr elendig etter t formue, forretning og eiendom vr beslglgt. Flere jøder vr kstet ut v sine hus og leiligheter for å gi plss til nzister og tyskere, men smholdet og omgngen med våre jødiske venner gv styrke. Vi støttet, hjlp og delte med hverndre. Rsjonene vr små, og få hdde kontkter med folk som kunne skffe kjøtt, smør, grønnsker, frukt etc. Når vi kom smmen - og det gjorde vi ofte i disse ulvetider" - vr serveringen enkel: Ersttningskffe v ristede erter med sikori, mørkt, tungt brød med klde potetskiver eller syltetøy. Mor og hennes venner kom også smmen for å lge pkker til sine menn som stt på Grini. Pkkene ble sendt, men vi visste ldri om de kom frm. vi visste t fr vr syk og svk og hdde det vondt, og våre tnker gikk til hm og hns medfnger. Jeg hdde sprt mine sjokoldersjoner, Il:'.in søster sine sigrettrsjoner, og litt hdde vi byttet ti l oss. Skl vi rorsøke å komme inn på Grini med pkkene selv?" foreslo jeg for min venninne. fter du gl?- Svrte hun. Det vr SØndg, og vi skulle gå en tur. -Forresten, hvorfor ikke? De kn jo bre nekte oss dgng", svrte Mimmi. Som 5g~, s gjort. Fngeleiren Grini lå i lndlige omgivelser, og Grir.i gård lå innenfor crnrådet,.men det høye piggtrådgjerdet og soldtene med gevær på skuldrene minnet oss om den hrde virkelighet. Ennå før vi kom opp til inngngen, ble vi møtt med et skilt med dødnlngehode og tysk tekst som s t den som nærmet seg ble skutt! "De skyter oss nok ikke", s jeg med flsk optimisme. Mimmi svrte ikke. Vi gikk skjelvende videre. Hlt!~ s den ene soldten og pekte på oss med geværet. "ZWn Bllernnuse mit kleine Pket- s jeg på hltende tysk og viste frem vesken. "Geburtstg." Soldten klødde seg i hodet. "..Iwohl, ei:ne Stunde z.urnck! VJ. nel.ct dypt, og med hnkende hje.rte fortstte vi opp til gårde-n h'l:or. f:ngene rbeidet ute på mrken. l:'ngene rl.stet vnrrtropå hodet og.10 d de hørte hvoro.n Vl vlir k01'u1let l.nn. Frvr de.s.sverreikke der, men de lovet!. levere pkkene til fr og Mimmis fr. Glde og vrme.om hjertet kom vi hjem den dgep-. v~ ~ft ldri fr l.gjcn. Snunen med de 10.ndre "::;nunensvornc" ble h!1 sendt med en norsk fngetrnsport fr Grini ti l Tysklnd. En tid ::;dt.t. de i fenq::;el i Hmburg, og derfrd ble de!!;endt til kollsenrrsjop.sleir~n Burhenwld, hvor fr døde kort etrer. Sommeren og høsten 1942 flykt.et endel v den norsk-jødiske befolkningen over grensen til Sverige. De fl.kkhjelp v norske grenseloser eg noen.v Hjelllll1efront:ens.fulk. Men det vr ikke lltid.lett for norske Jøder som Ønsket. å flykte til Sverige, å få kontkt og hjelp til flukten. Det vr en. frlig og strbsiøs reise å komme over grensen til Sverige. Grensen vr sterkt bevoktet, og flukten matte overveies og forberedes grundig. Ble mn ttt, vr det fre for å bli skutt, rrestert, mishndlet eller sendt til konsentrsjonsleir i Norge eller Tysklnd. Det vr dessverre også mnge blnt Jøder og hjemmefrontfolk som mente t Jødene ikke vr en slik politisk utstt gruppe t det vr nødvendig med flukt. D "Rgnrokk" brøt løs og lvoret gik~.jp for jøl e og Hjemmefrontens folk, vr det i 12. time. Men nverken norske jøder eller HJemmefront.er: (undergrunnsbevegelsen) vr godt nok forberedt. Den 22. oktober 1942 vr en norsk nzigrensevkt skutt ned ven trnsportleder for en liten gruppe jøder p~ flukt til Sverige. Dette ble krftig utnyttet i den nzistiske propgnd, og brukt som et påskudd til den endelige "EntlBsung" v jødeproblemet i Norge. I tillegg skulle en "lov b v 24. oktober gi grunnlg for "lovlig" rrestsjon v jødene. De skulle rresteres for folke- og sttsfiendtlige bestrebelser. Kvelden den 25. oktober vr det portforbud i Oslo, noe som sikkert vr stt i gng for å hindre jødene i å flykte. Jeg tenkte på dette, og mnge ndre tnker surret rundt i hodet på meg der jeg løp gtelngs for å vrsle våre venner. Jeg håpet de hdde norske kontkter som ville gi dem husly til tross for trusler om strdff. ',Jeg håpet de kunne finne dekning og få hjelp til videre flukt kunne forberedes. D jeg kom hjem igjen, tok jeg frm gmle og nye lbum med bilde:i. Jeg hdde ikke plss til.lle, så bi.ldene ble hurtig sortert. Et ski.ft med undertøy, vrm", sokkl:'r oq en ektr qenser vr d~t let] pkket i min "skolevceke". Et glss med syltetøy, litt mt, r5joneringskort, pss og ndre viktige vpirer vi kunne finne i frten, ble pkket i en nnen veske. Det vi. hdde igjen v penyer / bit: fordelt. Penger til flukten over grensen - den skulle også betles. I For mor, mine søsken og meg vr 25~.oktob.er en skj-ebnedg. Min SØS-! ter og hennes gruppe hdde funnet dekning for OSS! Min eldste søster og jeg på Fro~ner hos ~odemenne~ker, min mor og lillesøster lå i dekning hos nzi-biskopen FrØy lnd! flre ett v hns brn vr nzist, kon og resten v brn vr "jøssinger" (gode nordmenn),.så j hn foretrkk ikke å sinne. Det vr hrdt å fo.rl.te vårt "vrme" hjem og gi SEg en ukj.ent sk jebne i vold. Det vik.tigsce jeg tok. med meg/ v.r.den.lill.e kufferten med bilder v fmilie og venner. Etsis.te.blikk in;; i blu.::n tør entredøre;'l smlt. i~jen.vili:s.t:e:t..oss.ned tl:ppen - ville ik.ke..t noof'r sku tie h-øre:noe - og ~iklcll:t.. i den' mørkekveiden. uet. v.r portforbud, oggi:ltene lå 'ødeug tolllll1e. Intet 11'fislilPP ut tr..! vinduene sem lle vr nekiretv blcndinqs:grdirn:r. Hjertet bnket i brystet på meg,og jeg syntes lle "lllåtte høre skrj..tte.lk vtire, og t: lle!ildtte vite t vi vr jøder påt lukt. Mur vr t.l.l.l t twntt2t t 1<1- ligere, og min storf!csøster vr mer.-enn o "~i:ltt ~nnetsted 11,... 0 dll,;e.i.j for t1ndergrunnsbeve~elsen. Bre jeg og,,,,, lillesøster vr li ;,c på 'ldten. 1'1ut:;ell.Y :.;ct jcg t.u ly:;ke :;,<.JlLl.lLt!L KVHUHe HIL-.l u"", '.1'" l)tcll".l.l>"l..!',j(,[.d: F'roGMo som v1- ueslglgt v tyskerne. "Nå er lt. furyjeve.s, n,' er vi fortpte" I vr tnken som slo meg. Jeg trykket min søster i1rdt i hånden mens vi utorntiskfortstte.å gå. "Hllo Fdiulein", s den ene soldten. "Knnen wir Ihnen helfen?" Jeg ristet på hodet, og forsøkte å smile. Jeg fikk ikke frem et ord. Hn hilste med hånden til uniformsluen, og gikk tilbke til sin venn. Jeg tkket Gud for t. det ikke vr en SS-soldt vi hdde truffet. Jeg vr lykkelig d vi kunne lukke døren bk oss i leiligheten hvor vi skulle være i dekning. Den 26. oktober kom også loven om inndrgelse v formuer tilhørende jøder. "'elegrmmep- til lle politikmrene hdde følgende ordlyd: l \

6 Stiftelsen norsk Okkupsjonshistorie Lt,v ) O '-i". i.ll n d r 0\ J:, n i: 1\ V (o r fli Il t!! om t j}. 2G Oktl,r. ti & rer J øde r. l S1Jm:;vftr med 3. nnet ledd. i MiOlslerpreside.lIttns ~ul\ngj.ling v 5 februr 19n ln.ett folgende som gjel de:- utt>n hen!jyn til Grunnlovrn'l bestemmel!:ier: 1. Formu(" nv enhver rt 80m til horer Jøde som t'r Ho,.~k Hlu.l!ihLJrccr. eller J~H.I(" l.!len slnb.boq;ctrc'lt som oppholder.seg her i lndet, lilndrs til forde} lur!:itlsknssen. Del!tJ,mrnt' gjelder formuf: tllhor~nt:le Jodens ekltrclle og bnrn. 2. Innen 1 jnur 1913 tr~fter ]nncnrikstleprtementel he!lulnlfl{; om hvilke personers fonnue :tkj in~dr8s etter l. Bt!lutnlnccn kunngjøres i cofftntlige kunngjøringer, og meddcle:s så vdl mulig [0nnufsinnehvtrcn i nnbcfnlt brev. ReltSvifxnlngen... bcsiulj1ingh j henhold til denne prcrf regnes fr kunngjormgerl, deg kn Finnsdeprtementel erkjert: tlgyltllg enh,, er tori~rnlng over- (onnue!ion. UtI/ilt J ~ l truffet l lljtt. 22 ~.~~ O~Uultt'r 1<J'i~. AVh)orel~er I henhuld td dt!bht: plk~:rt kun tk)...c pr.,vl -'1 liv dom~t{)l~ll~.!._.._.. _._... J ~llelej~ t~dliq d2n 26. oktober 1942 gikk det norske politi nid KJc"!'r~: l gng mec: drrestsjon0nc. l.. l le nlt.lrlnli.ge jøder frd 15 lir 09 oppc.wer, trl'.kt som syy,e, som ikk" v"r blitt vrslet om dr res Ld~Jonen~. bl~ tct og brkt III politikmre og fengsler over hele l~ndet. eg senere overført til interneringsleiren Berg ved Tønsberg. KVinnene ble pålgt dgl~g meldeplikt. Og den 25. november Kom rølgene instruks tr det norske sttspolitiet: "Alle kvinncl~~~ Jøder s~t d~res brn skl nholdes." rorholdene pa Berg vr sa dårlige t til og med leirledelsen protesterte! Det fntes hverken ovner, køyer, sengetøy, bord, stoler eller vnn i de 3 brkkene som vr reist_ Det fntes ikke en gng et vtrede! Alt fngene hdde med seg, måtte de gi fr seg. De ble truet med t fluktforsøk ville ende med døden for den eller de som forsøkte smmen med 10 n~re uskyldige medfnger. Under skjellsord og trusler om å bli skutt ble fngene s"tt til å grve grøfter. Det vr skrik, slg, sprk og trkssering v jødene. Skjebneger., den 25. november, ble lle fngene, boltset!: ::r e som vr glft med ikke iøder, sendt til Oslo. På "Utstlkker 1: 1 l~ fnges k.::pe t _.. "SI'" _ Donu ' klrt: for sin qrusotil..tlie. ferd. Det utspnt seg forrere~1ge scener?å kien fø~ f~g~sk~p?t ~cilte ~ s~e~.~ll Tyskl:"d med sin ulykkelige lst.. :>30 Jøder b.l.e ~tu~l ontbvru SOL. dvr: ~:~r,!";, k'/inner, lj~rr.. og syke. D ::t bgl~t Jl"ICU ~1.lCjt ~';I,,jrK.)~; skjellsord, mens de ble puffet oppover den brtt c ldndgng0~. Ue tyske sold"tene lo og ruore.t seg over ~,-,n grot"sk: ~.l.tu~sj~nen.;. Først Qf,n 3D. november 1942 om fornu.dgen kom beltcn t~l ~lllt~". Der ble de srukkrs rcd~clsslgnc j~dcnc stuet l~n! gcd~~c0nt_r/. menn og kvlnner hvero for seg. Etter en umenneskp l1 9 t.oryre l se,. K.om de frm til slverbeid- og utryddelsesleiren AuschwltZ.Også lste :;;kipct "MorI le Hos tl frktet ved flere unlt!dr:i;;gpr J;/,di r t 1 i k.l / llt.1.i1e-flti:t..,,1, it,.,,.

7 Stiftelsen norsk Okkupsjonshistorie j I.l -,., Auschwitz...;.: [" -;; t (> :tn L. _. :', :!: r r ', ~) ~ t.' I r t',l.' _.:,. :t' En enest.d.cndf:: org Vcir rf.:'dnlnqt:n <.IV tjll1 )IJ. t ["1J. ULL jrj','jl~.:,y.'- ~;,jrnl\ hjem. De fle"tc vr flyktninqebrn tru I-Ilen o'l TSJ,:kk(;", l')veikld, hv1s foreldre vr drept eller fengslet. DlSS'" ble kjær llcj lcttt imot i jødlske hlem før krigen kom til Nor<Je, oy etldpå "mlet l brnehienunet. 'ro norske kvinner greidde p.l,'gen hånd,\ l"eu ::e Ddrtld til frihet i Sverige. filmen "I slik en ntt" Skillel LluKtc;n. :~.:1 ~c:_ Fc~ ldmdr.n. : l '': J::: :.)',/iilr: t. ~ n; lql"~ t~ ',/...;. r ij 11 L!- d 1. ~ C: ;... ' ~ r KonSt~rltr'ls"'ionsll-;:l~ :.. ';'j's~;,ji:~l, :--."-u:,,' :.: ;i l;.:':::-, ~~.. \;t~;- :';~. j;:~l',-,:jrske grcnst'"lo:.:er. ~ tl.n...:::r \.:t.tc! c:t. ter-cl.:!!') :~l(lrt.t::t., i)j.~ l.j.i~c ne( ~;enk0t l. c~ t.:., )ern, l : "td: ti: 1\::, :-'.l{":c l~.:..c;-::.::,~ier. ():l: ej<lepdrt:~l Feldr:Id.:Ul U i.\.:; f} ~[LiC( l t:~~r Kt'"1!.j,::!f;4 l': '" :, t.;:;

8 Stiftelsen norsk Okkupsjonshistorie I Norge vr de som hdde greid å komme seg unn rrestsjonene og kommet i dekning hos gode nordmenn, helt uvitende om den skjebne som våre slektninger, venner og trosfeller gikk i møte. At tusenvis v jøder systemtisk og kldblodigble skutt, myrdet og gsset i hjel hver dg for å oppfylle Hitlers endelige "løsning" v jødespørsmålet, vr mer enn vi kunne ftte. Noen dger etter t min søster og jeg vr gått i dekning, ble vi gjenforenet med mor og min ndre søster. S~en med flere ndre. flyktninger ble vi plssert på lsteplnet t~l en tysk trnsportb~l. Lsteplnet ble dekket med tette presenninger, og vi fikk uttrykkelig beskjed om ikke å snkke. Vi kunne ikke røre oss, så trngt stt vi. En bby lå sterkt neddopet, nesten bevisstløs, p~ sin mors fng. Vi kjørte i mnge timer. Det vr kldt og klmt. Ben dovnet bort, ryggen verket. Avtrede vr ikke mulig, det fikk gå som det kunne. Flere gnger ble bilen stoppet, vi holdt pusten. SjcifØren snkket noen gnger på norsk, noen gnger på tysk. Etter en uendelig tid v timer stoppet bilen, og vi ble beordret ut. Vi tumlet ned fr lsteplnet. "FØlg stien der, s.:. korruner dere til qrcnsen om et pr timp.r", s ITlnnell. t...j t:!y må for.l te dere her. Ly kke t li! 11 Vi trsket og gikk på stien som svingte lnnover i bkoq~n. De unge njlp de eldre. To v brn vr syke, og to v~r tsjekki~ke flyktnlll'jer. 0(; glkk med giftpiller i lommene i tilfelle de skulle bli tt:'. -H21pl:r vi s~rt er fremme u, hvisket min søster.!lvi orker snrt..lkke mp.!"." Jeg sj ~å Klokken: Over 5 timer siden vi forlot bilen. De eldre s lepte ben etter seg, brn grå t. Vi frøs og hkket tenner. Vl glkk og gikk. Det hdde flt sne tidlig det året. De fleste hdde forltt Slne hjem i ll hst eg vr ikke kledd til en så slitsom og kld tur. Noen hdde sko med tresåler, sneen klddet og gjoyde det vnskellg ti g. De snublet, flt og krbbet seg OF? igjen. Tu~g b3gsje og kufferter vr forlengst kstet i grøfter og inn i s... (,yen. "';;e Cl.::r!" Vdr det en som ropte. "Jeg tror det er grensen til ~veyj0e!" Ben ble lettere, skrittene r9kere. "D;.;t er grer.sen!" - Og grensen vr det. Vi lo og gr:"t mens vi on, fdvnet hverndre. Stien gikk videre inn i Sverige, og en kort stund senere trff vi på ~V(!f1SKt~ sold~t..er SCiT; ønsket OS5 velkommen til Sverioe. Vi vr redc!"t! ll'.'crd... n vi kt;r.t videre t~l den ncr;;kc flyktningeleiren Kjcse :~r, husker jeg ikke ~b meget v. Kort etter freden den 8. mi 1945 reiste vi hjem til Norge, og d først gikk trgedien opp for oss i hele sin rekkevidde. Det vr slutt på håpet om t slekt og venner skulle h overlevet ktstrofen. 760 jøder vr blitt deportert fr Norge til de tyske konsentrsjonsleirene - nesten hlvprten v de nc.rske jødene. Mnge v de 'unge, som skulle h ført det jødiske menighetsliv og den jødiske kultur og trdisjoner videre, vr borte. Bre 25 v de deporterte overlevde, merket for livet på kropp og sjel, v de redslene de hdde opplevd. l fr o\'nl"v{'1ll1r AUHhwlI/-!:ln":L'1 ~ 1I11l h~'nwjij, IO!PhfJkrt Jo flor ul...n etler J!.lllWflkJlhk,il rkll h.hi.k!.dr,,!,; il"l"jl 11.1)1I!1 l\r~"fwil nl("d.kl i,lll'\lf llun\i!l\"lllri!!i'i [, '>.,,,,,,,! \",I"" "'''. Il,)! ),,,,.,,, 11.11' _\"",: IL,,I, (" _"1<1" t,,. \... 1,.,! ""I \, ""!""",. 1101,,1' I'.rill(,j " 11",h, lo: "": li"'" I ill\< Il Ill! 't'il'ii, I hj ernmet ve, rt fntes intet tilbke. \' i sto der mee tor:ul1c henc:er, men med livet i behole. Jeg mistet min fr oc neste~ lle.l :~n mors oq frs slekt. Hin mnn mistet 23 v SIne nærmeste Siek~nlnger. De fleste friske og kjekke ungdommer med håp om en fremtid de ikke skulle få oppleve. vi vil minnes de som ble borte, så lenge vi lever, og vi vil fortelle våre brn... Jenny Dnte Norske jøder som selv opplevet krigens trgedier, og de uftte~ige redsler i de tyske konsentrsjonsleire, hr skrevet bøker om s~ne opplevelser: Moritz Nchstern: Hermn Schnowitz: Robert Svosnick: Hermn Khn: Ernst Aberle: Leo Eitinger: "Flskmynter i blokk 19" "Det ngår også deg" "Jeg ville i~ke dø" "Ilden og lyset" "Vi må ikke glemme" "psykitriske undersøkelser blnt flyktninger i Norge" "Mennesker blnt mennesker." For mer detljerte opplysninger om jødenes historie i Norge henvises til: Oscr Mendelsohn: "Jødenes historie i Norge gjennom 300 år"

9 Stiftelsen norsk Okkupsjonshistorie /ø7,i-f:j 13 :.n. : UOR, _ r-i' Ill, SAG r-i' IQ!Il 1 1 Frontkjeluperne Frontkjempernes skjebne (;t' igjen fremme i viscne. 31/1 kuune Aftenpostens IWl'l'espondcnt i Moskv, Hlvor 'fjønn, i en meget interessnt rtikkel fot'tene om sitt besøl, i den sovjetislw j.u' mes rkiv over tilfnget gne og " internerte nordmenn undet' siste krig. Hns besøk vl' oppsiittsvekkende ettersom Aftenposten vr der (lsom første norske instns». li'rem fr glemselen og " kulden kom den endelige sl{jeb nen til svnede fedt'e og hrødre. n~.vnt ved nvn og føqselsår. Der vr sivile, der vr frontkjempere!il :- lle nordmenn, -.. pgen etter brgte Aftenposten en nærmere omtle v den skjebne som rmmet Hkon Slnllt\testd og hns fmilie. Mest gtil:?~ ende ved historien vr lmldlel'tid den måten hvorpå Hkon SIUlk ' kestds etterltte brn flltk tlllderretningen om sin ft's eudouge skjebne- ved et visoppslg som en nyhet. Jeg mener med dette ikke å hehreide Aftenposten. Tvertom - Aftenposten sltl h ros ved sin korl'espondent i Moskv som med dyktighet og sns får slørcne til å flle. Jeg hl' levet i den tro (som sttsborger og som soldl) t st ten hl' nsvr for t det blit' vist interesse og omsorg for IIOt'ske sttsborgeres skjebne i Itdg som l fred -- når disse borg'ere et' re gistrert meldt svnet. Videre hr jeg trodd t opplysninger v denne rt ble innhentet v eller gltt til hjemlndets ml.>ssde eller direkte til vedkommende lnd. Videre t stten hdde fol'mer 01- ler regler for hvol'(in slik kmm skp skl meddeles de eventuelt etterltte. Den måten de ettet'\ue her mottok den endelige visi.'ihet 0111 sine kjæres skjebne, vl' uvenlig. Uktet fortiden, lilttct front- kjempere ellel' Iklm, rett eller glt -. de vr norsl<e sttsborgere, sønner v ct lnd. PER SÆl'RE. Oslo

10 Stiftelsen norsk Okkupsjonshistorie!)f't~ /~ t~ ---~------~--- : KOlfl"... 11l1li : SA.G-,rr Il Il Il Frontkjetnllcrne Frontkjemperncs sl,jcbne el' igjen fremme i visene, 31jt kullne Aftenpostens korrespondent i Moskv, Hlvor Tjønn, I en IIlCget interessnt rtikkel fol'tellc om sitt besøk i den sovjetiske l' mes rkiv over Ulfungetgne og intet'nede nordmenn under slh) krig. Hns besøk vl' oppsildh' veltkende ettersom Aftenposten vr del' «som føl'ste not'sl~() instlls». li'rem fr glemselen og kulden kom den endelige sltjeb nen til svnede fedre og brødre nqvnt ved nvn og fødselsåt', Del' vl' sivile, del' vl' fl'olltltjempern -- lle nordmenn, Dgen etter br'gte Aftenposten ennænllcl'e omtle v den skjebnc som rmmet Hlwn S1mk)w std og hns fmilie, Mest gl'ipende ved historien vl' Imidlertid den måten hvorpå Hlwli Slmk keslds etlet'ltte bt'n fii,k un derretningen om ::lin ft's endelige skjebne - ved el visoppslg som cn nyhet. Jeg menet' med dette i1{ke å he breide Aftenposten. Tverlom. Aftenposten skl h ros ved sin korrespondent i Mosl<v som med dyktil~het og sns får shll'e ne til å flle, Jeg hr level i den tro (SOUl sttsborget' og ;lom soldt) t stten hr m.ivr for t det blit' vist interesse og omsorg fot' liorslw sttsborfel'es skjebne i Itt'ig' som i fred... n t' disse borgenl Ct' re gistrert meldt svnet. Videt'o ht' jeg t1'odd l opplysninger v don ne rt ble Innhentet v ellet' gitt til hjemlndets mussde eller direkte til vedkommende lnd. Videre t stten hdde fm'mer d. ler regler for hvordn slik kuull' skp skl meddeles de eventileit etterltte. Den måten de euedtle hnt' mottok den endelige villshel. om sine kjæres si<jebne. vl' uvenlig. Ul<tet fortiden, uldd (nmt kjempere ellet' ikke, t'ctt ellm' gll _. de vr IlOl'Bke sttsborgere, sønner v et lnd.. PER SÆTRE, 0:110

Referatsak Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2015. Strategiplan for trafikksikkerhet 201 5-2019. Jan-Eirik Jensen Ordfører (s)

Referatsak Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2015. Strategiplan for trafikksikkerhet 201 5-2019. Jan-Eirik Jensen Ordfører (s) Lopp kommune lv[61sin ft lling Utvlg: Møtested: Dto: Tid: Formnnskp Kommunestyresl, Lopp Rådhus 13.04.2015 09:00 Forfll meldes til utvlgssekretær som sørger for innklling v vrmenn. Vrmenn møter kun ved

Detaljer

Innhold. c 1998 Leikny Strømme. Kopiering tillatt. 1

Innhold. c 1998 Leikny Strømme. Kopiering tillatt. 1 Innhold Kom, vi syng smmen.................................................... 2 ledelig dg................................................................ 3 Jeg Jkob................................................................

Detaljer

INNHOLD. Sterke krefter

INNHOLD. Sterke krefter 2 3 INNHOLD Sterke krefter 4 7 9 12 16 20 22 28 31 34 38 En rel utfordring Tkk, begge deler Spisser kompetnsen Teknologisprnget Lokker jenter til ingeniørfg Stille etter stormen Fr hvets sølv til sort

Detaljer

NYTT. Våren spiller på grønne strenger. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Ukjent. Nr. 2-2009/32.

NYTT. Våren spiller på grønne strenger. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Ukjent. Nr. 2-2009/32. NYTT Nr. 2-2009/32. årgng Offentlig tjenestepensjon Det tr bre 9 sekund Hvorfor det d? Side 4 Side 8 Side 10 47 år i Sktteetten Side 16 Våren spiller på grønne strenger Ukjent MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Fra krenkelse til håp presenterer sanne historier og autentiske bilder

Fra krenkelse til håp presenterer sanne historier og autentiske bilder Fra krenkelse til håp presenterer sanne historier og autentiske bilder Tekst: Øivind Aschjem, Alternativ til Vold Foto: Fotograf Morten Rakke Design: Marianne Z. Mikaelsen, Odyssé reklamebyrå i samarbeid

Detaljer

om dove nazister og dove joder et foredrag av Jochen Muhs

om dove nazister og dove joder et foredrag av Jochen Muhs DET TREDJE RIKET om dove nazister og dove joder et foredrag av Jochen Muhs Presentasjon Jeg er glad for å være her igjen, det er tredje gangen jeg er her i Trondheim. Den aller første gangen jeg var her

Detaljer

Cindy McCormick Martinusen. Ny morgen. Til norsk ved Johanna Suhrland. Lunde Forlag

Cindy McCormick Martinusen. Ny morgen. Til norsk ved Johanna Suhrland. Lunde Forlag Cindy McCormick Martinusen Ny morgen Til norsk ved Johanna Suhrland Lunde Forlag Copyright 2006 Lunde Forlag Sinsenveien 25, 0572 Oslo, Norway www.lundeforlag.no Originalens tittel: North of Tomorrow Copyright

Detaljer

SNO. skje kan ta seg av om fem år videre' motstand, fordi den slik som i 1940.

SNO. skje kan ta seg av om fem år videre' motstand, fordi den slik som i 1940. OG te- GI NR 5-8 ARGANG LØRDAG 7 FEBRUAR 1959 LØSSALG 65 ØRE" := O Si egf r i ed: Olaf Holm: ~ S h t ' FORBEREDER REGJERINGEN en ny kuvending i iorlivarsspørs~ålet? ann e en og graven Skjønt vår strategiske

Detaljer

Hommage til Tante Vivi og kvinnene i Ravensbrück

Hommage til Tante Vivi og kvinnene i Ravensbrück oversikt I BARNDOM Bilde 1-9 II TANTE VIVI Bilde 10-29 III RAVENSBRÜCK Bilde 30-124 IV AVSLUTNING Bilde 125-135 V ETTERTANKER Bilde 136-142 Hommage til Tante Vivi og kvinnene i Ravensbrück I BARNDOM 1.

Detaljer

24. - 28. juni 2015 Flekkerøy - Vennesla - Kristiansand

24. - 28. juni 2015 Flekkerøy - Vennesla - Kristiansand Foto: Chrlotte Østervold, Henrik Hnselmnn, Philip Bergset, Dyreprken AS Fotbllglede Rikt ktivitetstilbud Ledertreff Cupshow Dyreprken Fotbllfestivlen for gutter og jenter 7-19 år 24. - 28. juni 2015 Flekkerøy

Detaljer

DE SOMALISKE PIRATENE

DE SOMALISKE PIRATENE DE SOMALISKE PIRATENE En somalier stirret på kisten som vibrerte ved beina hans på det åpne lasteplanet, mens pickupen humpet seg vestover mot Kenya. Det venstre forhjulet dumpet ned i et hull i veien

Detaljer

Forord. Anne de Graaf

Forord. Anne de Graaf Forord Det du nå skal lese er en oppdiktet fortelling, og allikevel er den sann. Den er bygget på intervjuer av virkelige personer, blant annet en familie som har fortalt om hendelser som har gjort sterkt

Detaljer

Forord til de voksne. Jan Hogne Christiansen og Nina Johansen

Forord til de voksne. Jan Hogne Christiansen og Nina Johansen Forord til de voksne Denne boka tar for seg et alvorlig tema, andre verdenskrig. Vi har en skjønnlitterær tilnærming til faktiske hendelser. Borgny opplever krigen gjennom sine øyne og vi ønsker å formidle

Detaljer

RUD: (Fortsatt side 27.)

RUD: (Fortsatt side 27.) RUD: (f'\et er en valen hånd som på ny skal føre pennen for det frie ord, men gleden som -U strømmer fra hjertet skjelver i den med sin hete Den har vp:!rt jernlagt så lenge, den har vært en vanfør hånd

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Om vold og seksuelle overgrep for deg som bor i fosterhjem eller på institusjon

Om vold og seksuelle overgrep for deg som bor i fosterhjem eller på institusjon Jeg l e i t a lenge etter e n voksen jeg kunne Om vold og seksuelle overgrep fortelle det til. Jeg følte jeg for deg som bor i fosterhjem eller på institusjon prøvde å si det til fostermora mi noen ganger,

Detaljer

Vekkelse ved Guds Generaler.

Vekkelse ved Guds Generaler. Del 9.B. Vekkelse ved Guds Generaler. Alma Halse. "I troens lydighet". Alma inntar sin plass i lydighet av sitt kall, etter flere år i kamp om å komme inn i Guds fullkommen vilje, så endelig, med mange

Detaljer

_Ja, men jeg er imot arrangert ekteskap. Det er det verste jeg vet. Jeg hater det!

_Ja, men jeg er imot arrangert ekteskap. Det er det verste jeg vet. Jeg hater det! KAPITTEL 4A: - HVA JEG FØLER ER HELT UINTERESSANT FOR DEM Suggererende technopop og spotlights i alle regnbuens farger. Aishas lille sivtynne kropp beveger seg raskere og raskere. Hun kaster hodet intenst

Detaljer

FORTELLINGER OM CHRISTIAN KROHGS MALERIER

FORTELLINGER OM CHRISTIAN KROHGS MALERIER 1 FORTELLINGER OM CHRISTIAN KROHGS MALERIER Fritt diktet av elever fra 5.-7. trinn Østre Toten med utgangspunkt i forfatter Kirsti Hougens innledende fortellinger Formidlingsopplegg Lillehammer Kunstmuseum

Detaljer

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Dette er boka til: Skal jeg hjelpe deg å finne fram? Hei! TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Takk for nå! H Aschehoug & Co (W Nygaard), Oslo Rikshospitalet HF Forfatter: Taran L Bjørnstad Design/illustrasjon:

Detaljer

Hommage til Tante Vivi og kvinnene i Ravensbrück

Hommage til Tante Vivi og kvinnene i Ravensbrück oversikt I BARNDOM Bilde 1-9 II TANTE VIVI Bilde 10-29 III RAVENSBRÜCK Bilde 30-124 IV AVSLUTNING Bilde 125-135 V ETTERTANKER Bilde 136-142 VI KILDER Hommage til Tante Vivi og kvinnene i Ravensbrück I

Detaljer

A Divine Revelation of Hell Norwegian by Mary K. Baxter

A Divine Revelation of Hell Norwegian by Mary K. Baxter A Divine Revelation of Hell Norwegian by Mary K. Baxter EN GUDDOMMELIG ÅPENBARING OM HELVETE En guddommelig åpenbaring om helvete av Mary Kathryn Baxter Tilegnelse Denne boken er tilegnet den ære som tilkommer

Detaljer

Den 22.Juli vil ingen glemme, etter det som ble gjort av den slemme. En mann som viset så mye hat, leverte ham direkte på et fat.

Den 22.Juli vil ingen glemme, etter det som ble gjort av den slemme. En mann som viset så mye hat, leverte ham direkte på et fat. Innsendt uke 32 jeg kune ønke at dete ikke hade skjed det er mange som tenker på det og jeg tenker på de jeg og det er veldig trist og det er mange som har det vont akkurat nå og savner sine kjære

Detaljer

Tanker omkring en ulykke..

Tanker omkring en ulykke.. Tanker omkring en ulykke.. Ulykken. Det var med noen forskjellige folk på hjortejaktene våre, enkelte viste ikke slik oppførsel på jakten at de ble invitert med flere ganger. Vi i jaktlaget er opptatt

Detaljer

Å nymfe, be for all min synd! Siden vi har god tid til Frans kommer, kan jeg begynne å fortelle min historie. Min fortelling er ganske så triviell.

Å nymfe, be for all min synd! Siden vi har god tid til Frans kommer, kan jeg begynne å fortelle min historie. Min fortelling er ganske så triviell. Å nymfe, be for all min synd! Siden vi har god tid til Frans kommer, kan jeg begynne å fortelle min historie. Min fortelling er ganske så triviell. Ingenting har han klart siden tragedien slettet ut hans

Detaljer

FORORD. Det håpløse livet tok slutt, men ikke på den måten jeg hadde tenkt.

FORORD. Det håpløse livet tok slutt, men ikke på den måten jeg hadde tenkt. Av Rune Helling 1 FORORD Historien begynner med at jeg, i 1994, fikk en kraftig blødning i lillehjernen. Legene trodde ikke jeg ville overleve og mange av de følgende årene skulle jeg ønske de hadde rett.

Detaljer

Livets Ord Min historie

Livets Ord Min historie Livets Ord Min historie Fredag 19. desember 2014 Innledning Mitt navn er Jon Andersen. Jeg er fra Norge, men for tiden bor jeg i Uppsala i Sverige. Jeg har vært medlem i menigheten Livets Ord siden 1995.

Detaljer

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O Egentnestring, somspíll og trivsel + Steigen kommune 1 Innhold Plngrunnlget... Hvorfor skl vi h en pln? Nsjonle føringer og verdigrunnlg... Våre utfordringer Tjenesteutvikling

Detaljer

Nr. 1-2015 Godt nytt år!

Nr. 1-2015 Godt nytt år! Nr. 1-2015 Godt nytt år! Kristent arbeid blant blinde og svaksynte FRA MOTEKLÆR TIL SØPPELFYLLING AV BIRGIT NERSTEN LOPACKI, AGENDA 3:16 Hun er lavmælt og trenger seg ikke på. Likevel fyller hun rommet.

Detaljer