Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie. -- 1~j}~ - EN UNG JØDISK PIKE FORTELLER FRA KRIGENS DAGER I NORGE SNO 50 ÅR SIDEN SKJEBNEÅRET \.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie. -- 1~j}~ - EN UNG JØDISK PIKE FORTELLER FRA KRIGENS DAGER I NORGE 1940-1942 SNO 50 ÅR SIDEN SKJEBNEÅRET \."

Transkript

1 Stiftelsen norsk Okkupsjonshistorie -- 1~j}~ - EN UNG JØDISK PIKE FORTELLER FRA KRIGENS DAGER I NORGE ÅR SIDEN SKJEBNEÅRET \. \ 1942

2 Stiftelsen norsk Okkupsjonshistorie "ADVARSEL! " Dette skiltet møtte oss utenfor Grini interneringsleir. I"" EN UNG JØDISK PIKE FORTELLER FRA KRIGENS DAGER I NORGE Vi stt i stuen og så på hverndre, mor, min søster og jeg. Stunden vr kommet, stunden vi hdde frykte~. Min eldste søster hdde vært kort og fremmed i stemmen: "Dere må, ut v huset snresl mulig. T kun med en liten, jeg mener ~, kuffert med det ller nødvendigs~e",noen fr vår qruppe i Dndc-rgrunnsbc,legelsen Y,;J!':',7.er r.ppom for erlentere dere Ci, r:\" cc-re skl gj~re. De ko~~er i løpet v et pr timer. Vær klre! Du og Tull får løpe rundt og gi beskjed til... ", og min søster rmset fort opp nvnene på jødiske,,"enner som bodde i nærheten. "Vær forsikti~e, det.blir portforbud i kveld!" Jeg hørte et klikk. Telefonen vr stum. Det vr ingen tid å miste. "Mor, finn frm det ller nødvendigste. Er det noe du er spesielt gld i?" Mor så seg rådvill omkring, men svrte ikke. "Tull og jeg er snrt tilbke. Det går nok br, skl du se." Det lød ikke overbevisende. Je-g så meg rundt i stu~!n. Endel v vårt koselige hjelll: En stor 5-værels:es leilighet lllcd vkre llløbler, "mlerier og hilder,serviser., sølv og pyntegjenstnder, rmmen om.en nær og hengiven fmilie. Ingen v disse tingene betydde noe lenger, nå gjldt det å redde livet ror oss selv og ndre. Nede på gten skilte Tull.og jeg lg. En klem, og Tull forsvnt i motstt retning. Vi hdde hørt om ;,"~ som fore9ikk i Polen, Tsjekkoslovki, østerrike og Hit.lers "stortyske "rike", og vi trodde vi.forsto hv våre jødiske trosfeller gjennomgikk. Vi hdde lltid htt et åpent hus,hvor flyktninger med forskjellig bkgrunn og i lle <jldre vnket" Den ene historien verre enn den ndre vr grunnen til t de n~ vr flyktninger. Vr t.uren nå kommet til oss? Frs eldste bror i Amerik hdde bedt oss k~~e, men fr ville vente.!ivordn kunne hn, 65 år gmmel og hjertesyk med kone og 3 skolebrn, ligge sin bror til byrde? "Vi skl lltids klre oss, og 'knskje Norge forblir nøytrlt som under 1. verdenskrig." Fr hdde vært optimistisk, men ~~ hdde krigen innhentet oss, og nå vr det for sent. \"..

3 Stiftelsen norsk Okkupsjonshistorie T ys.e troppevelinger b,e etter hvert et dglig skue [jet. begynte den 9.:.pr~l l!i4u, d n hørte flylrmen ule. N,:rge ble hærttt. Et storst~lt og vel forberedt tysk ngrep med sjø-, k f Den Ld"re nor:;ke motstund ble rskt slått i~nd- og lutt rc tel-. r- ned. F eller _longen l vbr l~lle Jød.lske Clen~grlet på knpt 1l:lOO personer, brn og voitsne, ntt-: hvilken grusom skjebne V~ ~kullc gå 1_ møte. Under de to første krigsårene ~ NOlqe vr det. f Iest.~.lksJonf:~r mot de norsj<.e Jødene, ::.elv om lle jøder mtte vlevere _ s1ncrdl.ol?prter i mi Antl.semittiske Vls~nnlegg økte 1 omfng ~g l intt:!nsitet. Jødene fl.kk skylden for lt som vr gd~l, J, t;1.09 med kr~gen v(jr "iødenes krig" ifølge den nor~ke nz1-vlsen,. Hl.rdmnnen"~ "-Kmpen" mot: Jødene skl føres vldere - målbev1"st og urokkelig inntil dcn Jødiske.f.refcr fo.lk oq rse er overvunnet for llud! ",! j i ; ~ \. I I : i ~ I ~.! JiOEfLS un-r-.! i j "'o,,, "F''"~''Vl. I.11 \ 1 " "~,o f.ørste rrestsjoner fnt sted sommeren Nesten smt.lige ],'-Jiske menn i Nord-Norge ble drrestert, dessut.en lle sttsløse jøder. Smme høst ble det ene jødiske firmet etter det ndre i Trondheim beslglgt, og eierne i flere tilfeller overført t.il fngeleiren Flstd. I mrs 1942 ble 4 jøder skutt i Trondheim, beskyldt for å h lyttet på og spredt nyheter fr London. på en uke mistet en jødisk mor en dtter, og to sønner ble skutt. De jødiske fngene som ble sendt til fngeleirene i Norge, fikk en forferdelig mottgelse. Det hglet med sprk og slg. De ble snuklippet så blodet silte og måtte siden såpevske blodflekkene fr gulvet. Strffe-eksersis og htdt rbeid gikk særlig ut over Jødene. Dessverre hdde de verre og grusonunere skjebner i vente. p,~ sitt kontor stt Gestpo, den tyske Huptst.urrr.fi.ihrcr S5 Wilheln\ Wgner og hns medrbeidere, og tilrette l den "endellge løsning" p.3. )ødesp:ørsmålet i Norge. Som en edderltopp stt hn og "spnt Sl tt onde nett" for med "tysk grundighet" å utrydde den lill~ jødisk~ menigheten i ~orge. Vren 1942 gjeninnførte" ju5tisministcr" i nzi-rcgieringen, Sverte Riisnæ5, forbudet mot jøders dgng tl.l Norge. De:'lnr~ "sunne og rbebevisstc tnke" vr i s.msvilr rued -nziztf>r).es -,,;yn Pd t. I'-'dene ff: prelrenterte "en frlig fiende", s hn. 1 mrs 1942 fikk lle jøder en "J" stemplet på sine legitimdsjonskort. Også de som forlengst.. hdde forltt jødedommen, men som hdde to jødiske besteforeldre, ble er~ft SOm jøder. -r ; l. I i l I,! I ~.- j ' '! 17"1/, /! ~:t;'t" /.. t 'tg ~~;.J::.\:'/fll-.,-.,~-n-,,-"-"--' -h-"'-"-'i1-m' f/.,-u; 'L::~,~~nj:;:;!~:i(-: lij..t'j,ll,t.:.-'1 ~r~ ~~..%.\<7 '7271.'.. :.~.~!~~.l~ =:;:,..,::;-- I.- _. -- /. M'.-- i /,.7 (r~ : \\. \~~.. $TtMPll 6.:-[." cc! Ct.f.w-:-, PQUlllWl"lR t UN~ftANfljSXOJj'lo.: q).aiwn. 'I~; '1 \t Alle politimef"rembeder,(.- )}}c.i29 -.l.l.;tcr' o-=] ~~kje :;,..1(;l ','::. jø(~pv.,~. ",.(. f {. ~ ok t i( vr det (!f,,;:~,c,vprr!_' norsy.e sentrd ~l~'

4 Stiftelsen norsk Okkupsjonshistorie Aviser og medi fortstte å rkke ned på jødene. Utdrg fr flsumet "Zions Vises protokoller" ble flittig brukt smmen med fæle krik~urer v jøder. JØdiske butikker ble. tilgriset, o~ f?lk ble oppfordret til ikke å hndle hos jøder r og lokke å bruke JØdlSke leger og dvokter. ~ JODESpjRSm~.lET $ Jødene i Norge. Fr 1851 til l dg. 7. juni helj:.nurdmenn.s.opp for judor. Kjupildu:. j",ler.sdg ikke til juder.. En J<..!le unng' cnltvet. h""debiorbinddse med jøder. ikke soke judi.k" le.,,:. og iur~,",. T.,l.ke "rb.:,j!"h idd«. I!uld iujctir butt" fr spi.r,..,d", bvod"lk," nt>rd,.k bl"din"uni"".miltid... Hold i,.dt'1re bon~ (f.t U".l-!\'!. h;",' 't': df~.wji. i'{il.l,\\t,t:huu'! iilj k,;lll tj(~ 11!:.!,:dHlk1:I.Jl.~.. Senso~eren 1942 ble Il jøder, deriblnt vår rbbiner Smuel og min fr, rrestert. De fleste vr eldre menn som ngivelig skulle h drevet med illegl virksomhet. De 11 ble lle først innklt til forhør på Viktor1 Tersse, som vr det tyske Gestpos hovedkvrter, og gjennomgikk hrde og vonde forbør. Fdr vr syk, utslitt og gjennomsvett etter disse forhør, men hn ville ikke fort.elle hv som hdde foregått. Hele fmillen led smmen med hm, men kunne intet gjøre. Dgliglivet gikk sin skjeve gng. Min søster Srh, som tl.lhørt~ en gruppe i undergrunnsbevegels~n. ville t vi lle skulle flykte, men fr s nei. "Hv vil d hende med de ndre 10 og dere fmilier?" Ingen v de 11 flyktet. "En for lle, lle for en." Forhørene endte med forsendelse til Grini fngeleir utenfor Oslo. Her ble jødene behndlet dårligere og hrdere enn noen v de ndre. Strffe-eksersis hørte til den dglige plgen. Ohe så '" J1\g-t!llt tdfæ-~dm~ jm~n V o~rbnufengelse. Det vr på Ue måter en trist sensommer og en mørk høst tor v<lr lille fmilie og for jødene for ØVfl.g i vår menighet. F.1rS lger og forretning ble konfiskert v nzistene. En dg ringte det på døren hjemme, og utenfor ::;to en nzist i tull uniform Sdmmen med (;!fl r:e}jlt:~t!illd.ut. [vl Jt.!L liu:";:)~t:: :::.L(.\L.~}.Ju:j.L~. 'v'~rt innbo skulle registeres og konfiskeres, og ingen t1ng m~tt~ fjernes fr leiligheten. De gikk fr rom til rom og skrev opp lnge lister. Mdrsser og sengetøy ble endevendt. skp åpnet, skutfec nrt~ ut og rotet i. Smykker og mindre gull- og sølvgjen~tdnder lok de ffild s~y - mors ringer, klokke og rmbdllli ble [Jernet fr hå.l"i",:l h"nhes.!lull fikk ller nådigst b~holde gifteringen. Inne pi, "brneværelset" vr et v skpene last. "Lås Opp!" lød ordren. "Det tilhører min søster som g~[ pl ortu~eden", s min lillesøster. "Hv betyr ortopeden?" spurte nzisten. "Hun ml. øyebllkkelig konune hjem og låse opp! liv inneholder skpet?" "Brennbre vrer", svrte jeg. Nslsten sprng frm til meg og vred rmen min bk på ryggen. "Hv mener du med det?" skrek hn. "Min søsters siqrettkvote", svrte jeg spkt. Hn vr nok ikke til å spøke med. Sttspolitiet skjulte et smil bkom handen, nzisten rødmet, og kort tid etterpå gikk de sin vei, etter t vi måt.te kvittere pl!. listene.

5 Stiftelsen norsk Okkupsjonshistorie Økonomien for jødene vr elendig etter t formue, forretning og eiendom vr beslglgt. Flere jøder vr kstet ut v sine hus og leiligheter for å gi plss til nzister og tyskere, men smholdet og omgngen med våre jødiske venner gv styrke. Vi støttet, hjlp og delte med hverndre. Rsjonene vr små, og få hdde kontkter med folk som kunne skffe kjøtt, smør, grønnsker, frukt etc. Når vi kom smmen - og det gjorde vi ofte i disse ulvetider" - vr serveringen enkel: Ersttningskffe v ristede erter med sikori, mørkt, tungt brød med klde potetskiver eller syltetøy. Mor og hennes venner kom også smmen for å lge pkker til sine menn som stt på Grini. Pkkene ble sendt, men vi visste ldri om de kom frm. vi visste t fr vr syk og svk og hdde det vondt, og våre tnker gikk til hm og hns medfnger. Jeg hdde sprt mine sjokoldersjoner, Il:'.in søster sine sigrettrsjoner, og litt hdde vi byttet ti l oss. Skl vi rorsøke å komme inn på Grini med pkkene selv?" foreslo jeg for min venninne. fter du gl?- Svrte hun. Det vr SØndg, og vi skulle gå en tur. -Forresten, hvorfor ikke? De kn jo bre nekte oss dgng", svrte Mimmi. Som 5g~, s gjort. Fngeleiren Grini lå i lndlige omgivelser, og Grir.i gård lå innenfor crnrådet,.men det høye piggtrådgjerdet og soldtene med gevær på skuldrene minnet oss om den hrde virkelighet. Ennå før vi kom opp til inngngen, ble vi møtt med et skilt med dødnlngehode og tysk tekst som s t den som nærmet seg ble skutt! "De skyter oss nok ikke", s jeg med flsk optimisme. Mimmi svrte ikke. Vi gikk skjelvende videre. Hlt!~ s den ene soldten og pekte på oss med geværet. "ZWn Bllernnuse mit kleine Pket- s jeg på hltende tysk og viste frem vesken. "Geburtstg." Soldten klødde seg i hodet. "..Iwohl, ei:ne Stunde z.urnck! VJ. nel.ct dypt, og med hnkende hje.rte fortstte vi opp til gårde-n h'l:or. f:ngene rbeidet ute på mrken. l:'ngene rl.stet vnrrtropå hodet og.10 d de hørte hvoro.n Vl vlir k01'u1let l.nn. Frvr de.s.sverreikke der, men de lovet!. levere pkkene til fr og Mimmis fr. Glde og vrme.om hjertet kom vi hjem den dgep-. v~ ~ft ldri fr l.gjcn. Snunen med de 10.ndre "::;nunensvornc" ble h!1 sendt med en norsk fngetrnsport fr Grini ti l Tysklnd. En tid ::;dt.t. de i fenq::;el i Hmburg, og derfrd ble de!!;endt til kollsenrrsjop.sleir~n Burhenwld, hvor fr døde kort etrer. Sommeren og høsten 1942 flykt.et endel v den norsk-jødiske befolkningen over grensen til Sverige. De fl.kkhjelp v norske grenseloser eg noen.v Hjelllll1efront:ens.fulk. Men det vr ikke lltid.lett for norske Jøder som Ønsket. å flykte til Sverige, å få kontkt og hjelp til flukten. Det vr en. frlig og strbsiøs reise å komme over grensen til Sverige. Grensen vr sterkt bevoktet, og flukten matte overveies og forberedes grundig. Ble mn ttt, vr det fre for å bli skutt, rrestert, mishndlet eller sendt til konsentrsjonsleir i Norge eller Tysklnd. Det vr dessverre også mnge blnt Jøder og hjemmefrontfolk som mente t Jødene ikke vr en slik politisk utstt gruppe t det vr nødvendig med flukt. D "Rgnrokk" brøt løs og lvoret gik~.jp for jøl e og Hjemmefrontens folk, vr det i 12. time. Men nverken norske jøder eller HJemmefront.er: (undergrunnsbevegelsen) vr godt nok forberedt. Den 22. oktober 1942 vr en norsk nzigrensevkt skutt ned ven trnsportleder for en liten gruppe jøder p~ flukt til Sverige. Dette ble krftig utnyttet i den nzistiske propgnd, og brukt som et påskudd til den endelige "EntlBsung" v jødeproblemet i Norge. I tillegg skulle en "lov b v 24. oktober gi grunnlg for "lovlig" rrestsjon v jødene. De skulle rresteres for folke- og sttsfiendtlige bestrebelser. Kvelden den 25. oktober vr det portforbud i Oslo, noe som sikkert vr stt i gng for å hindre jødene i å flykte. Jeg tenkte på dette, og mnge ndre tnker surret rundt i hodet på meg der jeg løp gtelngs for å vrsle våre venner. Jeg håpet de hdde norske kontkter som ville gi dem husly til tross for trusler om strdff. ',Jeg håpet de kunne finne dekning og få hjelp til videre flukt kunne forberedes. D jeg kom hjem igjen, tok jeg frm gmle og nye lbum med bilde:i. Jeg hdde ikke plss til.lle, så bi.ldene ble hurtig sortert. Et ski.ft med undertøy, vrm", sokkl:'r oq en ektr qenser vr d~t let] pkket i min "skolevceke". Et glss med syltetøy, litt mt, r5joneringskort, pss og ndre viktige vpirer vi kunne finne i frten, ble pkket i en nnen veske. Det vi. hdde igjen v penyer / bit: fordelt. Penger til flukten over grensen - den skulle også betles. I For mor, mine søsken og meg vr 25~.oktob.er en skj-ebnedg. Min SØS-! ter og hennes gruppe hdde funnet dekning for OSS! Min eldste søster og jeg på Fro~ner hos ~odemenne~ker, min mor og lillesøster lå i dekning hos nzi-biskopen FrØy lnd! flre ett v hns brn vr nzist, kon og resten v brn vr "jøssinger" (gode nordmenn),.så j hn foretrkk ikke å sinne. Det vr hrdt å fo.rl.te vårt "vrme" hjem og gi SEg en ukj.ent sk jebne i vold. Det vik.tigsce jeg tok. med meg/ v.r.den.lill.e kufferten med bilder v fmilie og venner. Etsis.te.blikk in;; i blu.::n tør entredøre;'l smlt. i~jen.vili:s.t:e:t..oss.ned tl:ppen - ville ik.ke..t noof'r sku tie h-øre:noe - og ~iklcll:t.. i den' mørkekveiden. uet. v.r portforbud, oggi:ltene lå 'ødeug tolllll1e. Intet 11'fislilPP ut tr..! vinduene sem lle vr nekiretv blcndinqs:grdirn:r. Hjertet bnket i brystet på meg,og jeg syntes lle "lllåtte høre skrj..tte.lk vtire, og t: lle!ildtte vite t vi vr jøder påt lukt. Mur vr t.l.l.l t twntt2t t 1<1- ligere, og min storf!csøster vr mer.-enn o "~i:ltt ~nnetsted 11,... 0 dll,;e.i.j for t1ndergrunnsbeve~elsen. Bre jeg og,,,,, lillesøster vr li ;,c på 'ldten. 1'1ut:;ell.Y :.;ct jcg t.u ly:;ke :;,<.JlLl.lLt!L KVHUHe HIL-.l u"", '.1'" l)tcll".l.l>"l..!',j(,[.d: F'roGMo som v1- ueslglgt v tyskerne. "Nå er lt. furyjeve.s, n,' er vi fortpte" I vr tnken som slo meg. Jeg trykket min søster i1rdt i hånden mens vi utorntiskfortstte.å gå. "Hllo Fdiulein", s den ene soldten. "Knnen wir Ihnen helfen?" Jeg ristet på hodet, og forsøkte å smile. Jeg fikk ikke frem et ord. Hn hilste med hånden til uniformsluen, og gikk tilbke til sin venn. Jeg tkket Gud for t. det ikke vr en SS-soldt vi hdde truffet. Jeg vr lykkelig d vi kunne lukke døren bk oss i leiligheten hvor vi skulle være i dekning. Den 26. oktober kom også loven om inndrgelse v formuer tilhørende jøder. "'elegrmmep- til lle politikmrene hdde følgende ordlyd: l \

6 Stiftelsen norsk Okkupsjonshistorie Lt,v ) O '-i". i.ll n d r 0\ J:, n i: 1\ V (o r fli Il t!! om t j}. 2G Oktl,r. ti & rer J øde r. l S1Jm:;vftr med 3. nnet ledd. i MiOlslerpreside.lIttns ~ul\ngj.ling v 5 februr 19n ln.ett folgende som gjel de:- utt>n hen!jyn til Grunnlovrn'l bestemmel!:ier: 1. Formu(" nv enhver rt 80m til horer Jøde som t'r Ho,.~k Hlu.l!ihLJrccr. eller J~H.I(" l.!len slnb.boq;ctrc'lt som oppholder.seg her i lndet, lilndrs til forde} lur!:itlsknssen. Del!tJ,mrnt' gjelder formuf: tllhor~nt:le Jodens ekltrclle og bnrn. 2. Innen 1 jnur 1913 tr~fter ]nncnrikstleprtementel he!lulnlfl{; om hvilke personers fonnue :tkj in~dr8s etter l. Bt!lutnlnccn kunngjøres i cofftntlige kunngjøringer, og meddcle:s så vdl mulig [0nnufsinnehvtrcn i nnbcfnlt brev. ReltSvifxnlngen... bcsiulj1ingh j henhold til denne prcrf regnes fr kunngjormgerl, deg kn Finnsdeprtementel erkjert: tlgyltllg enh,, er tori~rnlng over- (onnue!ion. UtI/ilt J ~ l truffet l lljtt. 22 ~.~~ O~Uultt'r 1<J'i~. AVh)orel~er I henhuld td dt!bht: plk~:rt kun tk)...c pr.,vl -'1 liv dom~t{)l~ll~.!._.._.. _._... J ~llelej~ t~dliq d2n 26. oktober 1942 gikk det norske politi nid KJc"!'r~: l gng mec: drrestsjon0nc. l.. l le nlt.lrlnli.ge jøder frd 15 lir 09 oppc.wer, trl'.kt som syy,e, som ikk" v"r blitt vrslet om dr res Ld~Jonen~. bl~ tct og brkt III politikmre og fengsler over hele l~ndet. eg senere overført til interneringsleiren Berg ved Tønsberg. KVinnene ble pålgt dgl~g meldeplikt. Og den 25. november Kom rølgene instruks tr det norske sttspolitiet: "Alle kvinncl~~~ Jøder s~t d~res brn skl nholdes." rorholdene pa Berg vr sa dårlige t til og med leirledelsen protesterte! Det fntes hverken ovner, køyer, sengetøy, bord, stoler eller vnn i de 3 brkkene som vr reist_ Det fntes ikke en gng et vtrede! Alt fngene hdde med seg, måtte de gi fr seg. De ble truet med t fluktforsøk ville ende med døden for den eller de som forsøkte smmen med 10 n~re uskyldige medfnger. Under skjellsord og trusler om å bli skutt ble fngene s"tt til å grve grøfter. Det vr skrik, slg, sprk og trkssering v jødene. Skjebneger., den 25. november, ble lle fngene, boltset!: ::r e som vr glft med ikke iøder, sendt til Oslo. På "Utstlkker 1: 1 l~ fnges k.::pe t _.. "SI'" _ Donu ' klrt: for sin qrusotil..tlie. ferd. Det utspnt seg forrere~1ge scener?å kien fø~ f~g~sk~p?t ~cilte ~ s~e~.~ll Tyskl:"d med sin ulykkelige lst.. :>30 Jøder b.l.e ~tu~l ontbvru SOL. dvr: ~:~r,!";, k'/inner, lj~rr.. og syke. D ::t bgl~t Jl"ICU ~1.lCjt ~';I,,jrK.)~; skjellsord, mens de ble puffet oppover den brtt c ldndgng0~. Ue tyske sold"tene lo og ruore.t seg over ~,-,n grot"sk: ~.l.tu~sj~nen.;. Først Qf,n 3D. november 1942 om fornu.dgen kom beltcn t~l ~lllt~". Der ble de srukkrs rcd~clsslgnc j~dcnc stuet l~n! gcd~~c0nt_r/. menn og kvlnner hvero for seg. Etter en umenneskp l1 9 t.oryre l se,. K.om de frm til slverbeid- og utryddelsesleiren AuschwltZ.Også lste :;;kipct "MorI le Hos tl frktet ved flere unlt!dr:i;;gpr J;/,di r t 1 i k.l / llt.1.i1e-flti:t..,,1, it,.,,.

7 Stiftelsen norsk Okkupsjonshistorie j I.l -,., Auschwitz...;.: [" -;; t (> :tn L. _. :', :!: r r ', ~) ~ t.' I r t',l.' _.:,. :t' En enest.d.cndf:: org Vcir rf.:'dnlnqt:n <.IV tjll1 )IJ. t ["1J. ULL jrj','jl~.:,y.'- ~;,jrnl\ hjem. De fle"tc vr flyktninqebrn tru I-Ilen o'l TSJ,:kk(;", l')veikld, hv1s foreldre vr drept eller fengslet. DlSS'" ble kjær llcj lcttt imot i jødlske hlem før krigen kom til Nor<Je, oy etldpå "mlet l brnehienunet. 'ro norske kvinner greidde p.l,'gen hånd,\ l"eu ::e Ddrtld til frihet i Sverige. filmen "I slik en ntt" Skillel LluKtc;n. :~.:1 ~c:_ Fc~ ldmdr.n. : l '': J::: :.)',/iilr: t. ~ n; lql"~ t~ ',/...;. r ij 11 L!- d 1. ~ C: ;... ' ~ r KonSt~rltr'ls"'ionsll-;:l~ :.. ';'j's~;,ji:~l, :--."-u:,,' :.: ;i l;.:':::-, ~~.. \;t~;- :';~. j;:~l',-,:jrske grcnst'"lo:.:er. ~ tl.n...:::r \.:t.tc! c:t. ter-cl.:!!') :~l(lrt.t::t., i)j.~ l.j.i~c ne( ~;enk0t l. c~ t.:., )ern, l : "td: ti: 1\::, :-'.l{":c l~.:..c;-::.::,~ier. ():l: ej<lepdrt:~l Feldr:Id.:Ul U i.\.:; f} ~[LiC( l t:~~r Kt'"1!.j,::!f;4 l': '" :, t.;:;

8 Stiftelsen norsk Okkupsjonshistorie I Norge vr de som hdde greid å komme seg unn rrestsjonene og kommet i dekning hos gode nordmenn, helt uvitende om den skjebne som våre slektninger, venner og trosfeller gikk i møte. At tusenvis v jøder systemtisk og kldblodigble skutt, myrdet og gsset i hjel hver dg for å oppfylle Hitlers endelige "løsning" v jødespørsmålet, vr mer enn vi kunne ftte. Noen dger etter t min søster og jeg vr gått i dekning, ble vi gjenforenet med mor og min ndre søster. S~en med flere ndre. flyktninger ble vi plssert på lsteplnet t~l en tysk trnsportb~l. Lsteplnet ble dekket med tette presenninger, og vi fikk uttrykkelig beskjed om ikke å snkke. Vi kunne ikke røre oss, så trngt stt vi. En bby lå sterkt neddopet, nesten bevisstløs, p~ sin mors fng. Vi kjørte i mnge timer. Det vr kldt og klmt. Ben dovnet bort, ryggen verket. Avtrede vr ikke mulig, det fikk gå som det kunne. Flere gnger ble bilen stoppet, vi holdt pusten. SjcifØren snkket noen gnger på norsk, noen gnger på tysk. Etter en uendelig tid v timer stoppet bilen, og vi ble beordret ut. Vi tumlet ned fr lsteplnet. "FØlg stien der, s.:. korruner dere til qrcnsen om et pr timp.r", s ITlnnell. t...j t:!y må for.l te dere her. Ly kke t li! 11 Vi trsket og gikk på stien som svingte lnnover i bkoq~n. De unge njlp de eldre. To v brn vr syke, og to v~r tsjekki~ke flyktnlll'jer. 0(; glkk med giftpiller i lommene i tilfelle de skulle bli tt:'. -H21pl:r vi s~rt er fremme u, hvisket min søster.!lvi orker snrt..lkke mp.!"." Jeg sj ~å Klokken: Over 5 timer siden vi forlot bilen. De eldre s lepte ben etter seg, brn grå t. Vi frøs og hkket tenner. Vl glkk og gikk. Det hdde flt sne tidlig det året. De fleste hdde forltt Slne hjem i ll hst eg vr ikke kledd til en så slitsom og kld tur. Noen hdde sko med tresåler, sneen klddet og gjoyde det vnskellg ti g. De snublet, flt og krbbet seg OF? igjen. Tu~g b3gsje og kufferter vr forlengst kstet i grøfter og inn i s... (,yen. "';;e Cl.::r!" Vdr det en som ropte. "Jeg tror det er grensen til ~veyj0e!" Ben ble lettere, skrittene r9kere. "D;.;t er grer.sen!" - Og grensen vr det. Vi lo og gr:"t mens vi on, fdvnet hverndre. Stien gikk videre inn i Sverige, og en kort stund senere trff vi på ~V(!f1SKt~ sold~t..er SCiT; ønsket OS5 velkommen til Sverioe. Vi vr redc!"t! ll'.'crd... n vi kt;r.t videre t~l den ncr;;kc flyktningeleiren Kjcse :~r, husker jeg ikke ~b meget v. Kort etter freden den 8. mi 1945 reiste vi hjem til Norge, og d først gikk trgedien opp for oss i hele sin rekkevidde. Det vr slutt på håpet om t slekt og venner skulle h overlevet ktstrofen. 760 jøder vr blitt deportert fr Norge til de tyske konsentrsjonsleirene - nesten hlvprten v de nc.rske jødene. Mnge v de 'unge, som skulle h ført det jødiske menighetsliv og den jødiske kultur og trdisjoner videre, vr borte. Bre 25 v de deporterte overlevde, merket for livet på kropp og sjel, v de redslene de hdde opplevd. l fr o\'nl"v{'1ll1r AUHhwlI/-!:ln":L'1 ~ 1I11l h~'nwjij, IO!PhfJkrt Jo flor ul...n etler J!.lllWflkJlhk,il rkll h.hi.k!.dr,,!,; il"l"jl 11.1)1I!1 l\r~"fwil nl("d.kl i,lll'\lf llun\i!l\"lllri!!i'i [, '>.,,,,,,,! \",I"" "'''. Il,)! ),,,,.,,, 11.11' _\"",: IL,,I, (" _"1<1" t,,. \... 1,.,! ""I \, ""!""",. 1101,,1' I'.rill(,j " 11",h, lo: "": li"'" I ill\< Il Ill! 't'il'ii, I hj ernmet ve, rt fntes intet tilbke. \' i sto der mee tor:ul1c henc:er, men med livet i behole. Jeg mistet min fr oc neste~ lle.l :~n mors oq frs slekt. Hin mnn mistet 23 v SIne nærmeste Siek~nlnger. De fleste friske og kjekke ungdommer med håp om en fremtid de ikke skulle få oppleve. vi vil minnes de som ble borte, så lenge vi lever, og vi vil fortelle våre brn... Jenny Dnte Norske jøder som selv opplevet krigens trgedier, og de uftte~ige redsler i de tyske konsentrsjonsleire, hr skrevet bøker om s~ne opplevelser: Moritz Nchstern: Hermn Schnowitz: Robert Svosnick: Hermn Khn: Ernst Aberle: Leo Eitinger: "Flskmynter i blokk 19" "Det ngår også deg" "Jeg ville i~ke dø" "Ilden og lyset" "Vi må ikke glemme" "psykitriske undersøkelser blnt flyktninger i Norge" "Mennesker blnt mennesker." For mer detljerte opplysninger om jødenes historie i Norge henvises til: Oscr Mendelsohn: "Jødenes historie i Norge gjennom 300 år"

9 Stiftelsen norsk Okkupsjonshistorie /ø7,i-f:j 13 :.n. : UOR, _ r-i' Ill, SAG r-i' IQ!Il 1 1 Frontkjeluperne Frontkjempernes skjebne (;t' igjen fremme i viscne. 31/1 kuune Aftenpostens IWl'l'espondcnt i Moskv, Hlvor 'fjønn, i en meget interessnt rtikkel fot'tene om sitt besøl, i den sovjetislw j.u' mes rkiv over tilfnget gne og " internerte nordmenn undet' siste krig. Hns besøk vl' oppsiittsvekkende ettersom Aftenposten vr der (lsom første norske instns». li'rem fr glemselen og " kulden kom den endelige sl{jeb nen til svnede fedt'e og hrødre. n~.vnt ved nvn og føqselsår. Der vr sivile, der vr frontkjempere!il :- lle nordmenn, -.. pgen etter brgte Aftenposten en nærmere omtle v den skjebne som rmmet Hkon Slnllt\testd og hns fmilie. Mest gtil:?~ ende ved historien vr lmldlel'tid den måten hvorpå Hkon SIUlk ' kestds etterltte brn flltk tlllderretningen om sin ft's eudouge skjebne- ved et visoppslg som en nyhet. Jeg mener med dette ikke å hehreide Aftenposten. Tvertom - Aftenposten sltl h ros ved sin korl'espondent i Moskv som med dyktighet og sns får slørcne til å flle. Jeg hl' levet i den tro (som sttsborger og som soldl) t st ten hl' nsvr for t det blit' vist interesse og omsorg for IIOt'ske sttsborgeres skjebne i Itdg som l fred -- når disse borg'ere et' re gistrert meldt svnet. Videre hr jeg trodd t opplysninger v denne rt ble innhentet v eller gltt til hjemlndets ml.>ssde eller direkte til vedkommende lnd. Videre t stten hdde fol'mer 01- ler regler for hvol'(in slik kmm skp skl meddeles de eventuelt etterltte. Den måten de ettet'\ue her mottok den endelige visi.'ihet 0111 sine kjæres skjebne, vl' uvenlig. Uktet fortiden, lilttct front- kjempere ellel' Iklm, rett eller glt -. de vr norsl<e sttsborgere, sønner v ct lnd. PER SÆl'RE. Oslo

10 Stiftelsen norsk Okkupsjonshistorie!)f't~ /~ t~ ---~------~--- : KOlfl"... 11l1li : SA.G-,rr Il Il Il Frontkjetnllcrne Frontkjemperncs sl,jcbne el' igjen fremme i visene, 31jt kullne Aftenpostens korrespondent i Moskv, Hlvor Tjønn, I en IIlCget interessnt rtikkel fol'tellc om sitt besøk i den sovjetiske l' mes rkiv over Ulfungetgne og intet'nede nordmenn under slh) krig. Hns besøk vl' oppsildh' veltkende ettersom Aftenposten vr del' «som føl'ste not'sl~() instlls». li'rem fr glemselen og kulden kom den endelige sltjeb nen til svnede fedre og brødre nqvnt ved nvn og fødselsåt', Del' vl' sivile, del' vl' fl'olltltjempern -- lle nordmenn, Dgen etter br'gte Aftenposten ennænllcl'e omtle v den skjebnc som rmmet Hlwn S1mk)w std og hns fmilie, Mest gl'ipende ved historien vl' Imidlertid den måten hvorpå Hlwli Slmk keslds etlet'ltte bt'n fii,k un derretningen om ::lin ft's endelige skjebne - ved el visoppslg som cn nyhet. Jeg menet' med dette i1{ke å he breide Aftenposten. Tverlom. Aftenposten skl h ros ved sin korrespondent i Mosl<v som med dyktil~het og sns får shll'e ne til å flle, Jeg hr level i den tro (SOUl sttsborget' og ;lom soldt) t stten hr m.ivr for t det blit' vist interesse og omsorg fot' liorslw sttsborfel'es skjebne i Itt'ig' som i fred... n t' disse borgenl Ct' re gistrert meldt svnet. Videt'o ht' jeg t1'odd l opplysninger v don ne rt ble Innhentet v ellet' gitt til hjemlndets mussde eller direkte til vedkommende lnd. Videre t stten hdde fm'mer d. ler regler for hvordn slik kuull' skp skl meddeles de eventileit etterltte. Den måten de euedtle hnt' mottok den endelige villshel. om sine kjæres si<jebne. vl' uvenlig. Ul<tet fortiden, uldd (nmt kjempere ellet' ikke, t'ctt ellm' gll _. de vr IlOl'Bke sttsborgere, sønner v et lnd.. PER SÆTRE, 0:110

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 =

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 10 Divisjon 2 1 Regn i hodet. ) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = 2 Regn i hodet. ) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 3 ) 39 : 3 = b) 56 : 4 = c) 96 : 8 = d) 98 : 7 = 4 Gi svret med

Detaljer

Fra fotball til business. Historien om Newbody

Fra fotball til business. Historien om Newbody Fr fotbll til business Historien om Newbody Vi hjelper skoler og foreninger med å tjene penger til cuper, treningsleirer og skoleturer. Ved å selge populære sokker og undertøy v høy kvlitet kn de enkelt

Detaljer

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk for 1P 1NA høsten 2014 DEL 1 Vrer 1,5 time Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler. Forsøk på lle oppgvene selv om du er usikker

Detaljer

Kapittel 10 Setningsledd

Kapittel 10 Setningsledd Kpittel 10 Setningsledd 10.1 Kn de hjelpe oss? J, dem kn vi lltid stole på. Bestemor hns or i Spni. Henne esøker hn hver vinter. I dg inviterte mnnen som or i noleiligheten meg på kffe. De unge i yen krever

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving Kpittel 4 Tll og lger Mer øving Oppgve 1 d Oppgve 2 Se på uttrykket A = g h. Hv forteller de ulike okstvene? Se på uttrykket A = 2π. Hv står de ulike symolene for? Forklr hv vi mener med en vriel og en

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

Integrasjon Skoleprosjekt MAT4010

Integrasjon Skoleprosjekt MAT4010 Integrsjon Skoleprosjekt MAT4010 Tiin K. Kristinslund, Julin F. Rossnes og Torstein Hermnsen 19. mrs 2014 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Integrsjon 3 3 Anlysens fundmentlteorem 7 4 Refernser 10 2 1 Innledning

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

To barns flukt under andre verdenskrig

To barns flukt under andre verdenskrig To barns flukt under andre verdenskrig Siegmund og Karl Peters historie Nazistene kom til makten i Tyskland i 1933 og satte i gang forfølgelse av jøder. Året 1938 gjorde nazistene Østerrike og områder

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 2. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 2. Bokmål Nasjonale prøver Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 2 okmål Opp-ned musene av Roald ahl et var en gang en gammel mann på 87 år som het Laban. Han hadde vært en rolig og fredelig person hele sitt liv. Han

Detaljer

Fasit. Grunnbok. Kapittel 2. Bokmål

Fasit. Grunnbok. Kapittel 2. Bokmål Fsit 9 Grunnbok Kpittel Bokmål Kpittel Lineære funksjoner rette linjer. ƒ(x) = 4x + 5 ƒ() = 3 ƒ(4) = ƒ(6) = 9.6 ƒ(x) = -x b ƒ(x) = x b ƒ(x) = (x + ) 3 ƒ() = ƒ(4) = 8 ƒ(6) = 4 ƒ(x) = x 4 ƒ() = - ƒ(4) =

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Oppgave 1 Diagrammet nedenfor viser hvordan karakteren var fordelt på en norskprøve.

Oppgave 1 Diagrammet nedenfor viser hvordan karakteren var fordelt på en norskprøve. Mtemtikk for ungomstrinnet KAPITTEL 5 STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET MER ØVING Oppgve 1 Digrmmet neenfor viser hvorn krkteren vr forelt på en norskprøve. 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 Hvor mnge fikk krkteren 4?

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato 5: Alger Pln resten v året: - Kpittel 6: Ferur - Kpittel 7: Ferur/mrs - Kpittel 8: Mrs - Repetisjon: April/mi - Eventuell offentlig eksmen: Mi - Økter, prøver, prosjekter: Mi - juni For mnge er egrepet

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

DELPRØVE 2 (35 poeng)

DELPRØVE 2 (35 poeng) DELPRØVE 2 (35 poeng) På denne delprøven er lle hjelpemidler tilltt. Alle oppgvene i del 2 skl føres på eget rk. Før svrene oversiktlig, slik t det går tydelig frm hvordn du hr løst oppgvene. Bruk penn.

Detaljer

YF kapittel 8 Rom Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 8 Rom Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 8 Rom Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 809 Vi skl gå ett hkk mot venstre, og deler derfor med 10. 40 dl = (40 :10) L = 4 L Vi skl gå to hkk mot venstre, og deler derfor med 10 10 = 100.

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Nærhet til sentrum og flotte. naturområder. Hallermoen C1 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet

Nærhet til sentrum og flotte. naturområder. Hallermoen C1 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet Nærhet til sentrum og flotte nturområder Hllermoen C1 ENEBOLIGER med ttrktiv og solrik beliggenhet Drmmen Hllermoen C1 Konnerud Bo godt i vkre omgivelser Dette populære boligområdet ligger c. 5 minutters

Detaljer

2013 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN:

2013 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1471-6 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det var lenge siden ulykken. Lenge

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

1 Tallregning og algebra

1 Tallregning og algebra Tllregning og lger ØV MER. REGNEREKKEFØLGE Oppgve.0 6 d) ( : 6) Oppgve. ( ) ( ) ()() ( ) ( ) ( ) () (6 ) () d) ( ) 7() ( ) Oppgve. 6 ( ) d) Oppgve. Med ett ddisjonstegn, ett sutrksjonstegn, ett multipliksjonstegn

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Mer øving til kpittel 4 STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Oppgve 1 Under ser du resulttet v ntll kinoesøk for en klsse de siste to måneder: 1, 3, 5, 4, 2, 7, 1, 1, 4, 5, 3, 3, 4, 0, 1, 3, 6, 5,

Detaljer

Kom i gang med Perspektiver Smartbok! Vi veileder deg steg for steg!

Kom i gang med Perspektiver Smartbok! Vi veileder deg steg for steg! Kom i gng med Perspektiver Smrtbok! Vi veileder deg steg for steg! MARKÉR, LYTT og NOTÉR Smrtbok hr en rekke funksjoner for god studieteknikk. Du kn blnt nnet mrkere nøkkelord og lge notter mens du lytter

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust En varm takk til tidsvitnene som gir oss sine beretninger over sytti år etter at det ufattelige hendte. Uten

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Foreldreundersøkelsen, 1-12 år

BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Foreldreundersøkelsen, 1-12 år BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Forelreunersøkelsen, 1-12 år Weunersøkelse 1500 forelre me rn i leren 1-12 år Bkgrunnsinformsjon Kjønn Mnn Kvinne Aler (netrekksmeny?) Hr u rn i leren mellom 1-12 år? (FILTER:

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus.

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus. Be for de i nord-korea jongcheol Noen gatebarn (på folkemunne: vandrende svaler ) greier å flykte fra Nord-Korea. Jong-Cheol var 11 da han rømte til Kina. Åpne Dører ble kjent med ham, og han fikk bo hos

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Denne boken anbefales å lese

Denne boken anbefales å lese Denne boken anbefales å lese TRENIKKENE var et lite folk laget av tre. Alle var de skåret ut av treskjæreren Eli. Verkstedet hans lå oppe på en topp med utsikt over landsbyen. Alle trenikkene var forskjellige.

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b)

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b) Alger Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig c 5 d 5 Multipliser ut og gjør svrene så enkle som mulige c c c c d e f g h 5 i Regn ut 5 Regn ut og vis frmgngsmåten 5 c Regn ut og vis frmgngsmåten 5

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Del 2. Alle oppgaver føres inn på eget ark. Vis tydelig hvordan du har kommet frem til svaret. Oppgave 2

Del 2. Alle oppgaver føres inn på eget ark. Vis tydelig hvordan du har kommet frem til svaret. Oppgave 2 Del 2 Alle oppgver føres inn på eget rk. Vis tydelig hvordn du hr kommet frem til svret. Oppgve 1 Figuren viser sidefltene til et prisme. Grunnflten og toppflten mngler. ) Hvilken form må grunn- og toppflten

Detaljer

t-r t_t T 4 Hvorfor arbeider vi? I-l II l- l=i 2 Vokabular 1 Hva er viktig med jobb? Je V Sett kryss og diskuter.

t-r t_t T 4 Hvorfor arbeider vi? I-l II l- l=i 2 Vokabular 1 Hva er viktig med jobb? Je V Sett kryss og diskuter. Hvorfor reider vi? 1 Hv er viktig med jo? Sett kryss og diskuter. For meg er det viktig à treffe mennesker! Ti 3 Er Det er lnn som er viktisstl Jeg symes det er viktig á fà ruke evnene mine. Det er viktig

Detaljer

Un o I. Unio kommunes krav 1. Hovedta riffoppgiøret 2At6. Tirsdag 12. april20l6 kl. 13

Un o I. Unio kommunes krav 1. Hovedta riffoppgiøret 2At6. Tirsdag 12. april20l6 kl. 13 Un o I Unio kommunes krv 1 Hovedt riffoppgiøret 2At6 Tirsdg 12. pril20l6 kl. 13 L Hovedtriffoppgiøret 2016 Den største utfordringen for kommunesektoren fremover er å møte den demogrfiske utviklíngen og

Detaljer

Hennes ukjente historie

Hennes ukjente historie Hennes ukjente historie 19. oktober 1957 Der sto den. Den lille, svarte, rosemalte boksen. De rosa håndmalte rosene strakk seg over lokket, og dekket hele overflaten. Og i midten av den ene rosen foran,

Detaljer

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo Løsningsforslg til seminr i ECON : Internsjonl økonomi.seminruke V ) Den økonomien vi her står ovenfor produserer re to goder, tø og vin. Altså vil lterntivkostnden for den ene vren nødvendigvis måles

Detaljer

Bioberegninger - notat 3: Anvendelser av Newton s metode

Bioberegninger - notat 3: Anvendelser av Newton s metode Bioberegninger - nott 3: Anvendelser v Newton s metode 20. februr 2004 1 Euler-Lotk ligningen L oss tenke oss en populsjon bestående v individer v ulik lder. L n være mksiml lder. L m i være ntll vkom

Detaljer

Innhold. c 1998 Leikny Strømme. Kopiering tillatt. 1

Innhold. c 1998 Leikny Strømme. Kopiering tillatt. 1 Innhold Kom, vi syng smmen.................................................... 2 ledelig dg................................................................ 3 Jeg Jkob................................................................

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

2 Symboler i matematikken

2 Symboler i matematikken 2 Symoler i mtemtikken 2.1 Symoler som står for tll og størrelser Nvn i geometri Nvn i mtemtikken enyttes på lignende måte som nvn på yer og personer, de refererer eller representerer et tll eller en størrelse,

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

EuroADAD. European Adolescent Assessment Dialogue norsk testversjon

EuroADAD. European Adolescent Assessment Dialogue norsk testversjon EuroADAD Europen Adolesent Assessment Dilogue norsk testversjon Al S. Friedmn, Arlene Terrs & Dvid Öerg 2001 Versjon 1.0 Norsk oversettelse og tilrettelegging 2003 ved Astrid Brndserg-Dhl, Grethe Luritzen

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004

NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004 NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004 Utført v vlsrådet 2003/2004 INNLEDNING NSBK s Gemytt og Helseundersøkelse ble sendt ut i jnur 2004, med svrfrist i februr 2004. Lister

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

YF kapittel 10 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 10 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 10 Eksmenstrening Løsninger til oppgvene i læreok Uten hjelpemidler Oppgve E1 5 + 5 + 6 11 5 + 4 (5 + ) 5 + 4 7 10 6 + 8 d + ( + 1) 5 + 4 5 + 16 5 + 10 5 4 + 4 4 + 8 1 + + + + + + + + 49 49

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Terminprøve Matematikk Påbygging høsten 2014

Terminprøve Matematikk Påbygging høsten 2014 Terminprøve høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk Påygging høsten 2014 DEL 1 Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 Regn ut 3 3 3 4 1 3 3 2

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

... ÅRSPRØVE 2014...

... ÅRSPRØVE 2014... Delprøve 1 Ashehoug ÅRSPRØVE 014 9. trinn.... ÅRSPRØVE 014... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemiler (39 poeng) Alle oppgvene i el 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver er et en regnerute. Her skl

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Sammen for alltid. Oversatt av Bodil Engen

Sammen for alltid. Oversatt av Bodil Engen GUUS KUIJER Sammen for alltid Oversatt av Bodil Engen FØRSTE KAPITTEL om at Mimo gjør det slutt med meg fordi jeg er dikter LÆREREN ER FORELSKET i mamma! Kan man tenke seg noe verre? NEI! Altså, foreldrene

Detaljer

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011)

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011) Sensorveiledning Oppgveverksted 4, høst 203 (bsert på eksmen vår 20) Ved sensuren tillegges oppgve vekt 0,2, oppgve 2 vekt 0,4, og oppgve 3 vekt 0,4. For å bestå eksmen, må besvrelsen i hvert fll: gi minst

Detaljer

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN...

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... I gamle dager var det synd å reise til Syden. Kanskje ikke sånn veldig synd... Eller jo, det var visst det. Veldig synd. For man skulle ikke være så forfengelig at

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Høna tripper i berget

Høna tripper i berget Høna tripper i berget Det var en gang en gammel enke som bodde i en avgrend av bygda langt oppunder en ås, med de tre døtrene sine. Hun var så fattig at hun eide ikke annet enn en høne, og den hadde hun

Detaljer

Gutten skvetter til og kikker seg rundt i alle retninger. MANNEN: Sett dem ned i stolen her gutt.

Gutten skvetter til og kikker seg rundt i alle retninger. MANNEN: Sett dem ned i stolen her gutt. 1.Int- gammeldags kontor - dag Døren går opp, og en lysstripe streifer over det kjedeligge møblementet slik at det et øyeblikk ser litt koselig ut der inne. Inn i rommet kommer en mager liten gutt med

Detaljer

Laila Sognnæs Østhagen Konglehjerte

Laila Sognnæs Østhagen Konglehjerte Laila Sognnæs Østhagen Konglehjerte Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1052-8 1 JEG

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL Anne Rsch-Hlvorsen Oddvr Asen Illustrtør: Bjørn Eidsvik 7B NY UTGAVE ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL CAPPELEN DAMM AS, 2011 Mterilet i denne publiksjonen er omfttet v åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

S1 kapittel 4 Logaritmer Løsninger til oppgavene i boka

S1 kapittel 4 Logaritmer Løsninger til oppgavene i boka Løsninger til oppgvene i ok S kpittel 4 Logritmer Løsninger til oppgvene i ok 4. Vi leser v fr tllet 4 på y-ksen og ser t vi får den tilhørende verdien,6 på -ksen. lg 4,6 Vi leser v fr tllet,5 på y-ksen

Detaljer