:ET MAGASIN FRA CRAMO NR info. BYGG- ETABLERING INFRASTRUKTUR PÅ HØYT NIVÅ. s BETONMAST TIL CRAMO AS s. 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ":ET MAGASIN FRA CRAMO NR.1 2009. info. BYGG- ETABLERING INFRASTRUKTUR PÅ HØYT NIVÅ. s. 6 7. BETONMAST TIL CRAMO AS s. 3"

Transkript

1 info :ET MAGASIN FRA CRAMO NR BYGG- ETABLERING INFRASTRUKTUR PÅ HØYT NIVÅ. s. 6 7 BETONMAST TIL CRAMO AS s. 3 CRAMO GIR LYS OG VARME TIL ENERGIVERK MONGSTAD s. 4 MANDAG PÅ ALNABRU s. 8

2 Det er nå det gjelder Kjære leser. Overskriften er hentet fra Utleiekonferansen 2009 som ble avviklet på Gardermoen i midten av februar. Om lag 200 personer var samlet til to dager med faglig og sosialt innhold. Finanskrisen var et opplagt tema, og de ulike foredragene fokuserte nettopp på samhold, fellesskap og hvordan verdikjeden kunne optimaliseres. En undersøkelse blant norske utleieselskaper i januar viste tegn på optimisme og tro på fremtiden, til tross for finansurolighetene i Norge og resten av verden. Cramo har også sine utfordringer i dagens marked. Mange prosjekter, spesielt innen boligbygging, avlyses eller utsettes. Fritidsmarkedet med hyttebygging har også nesten stoppet helt opp. En liten trøst er at anleggsmarkedet fortsatt er oppegående, veier og infrastruktur i vårt langstrakte land er fortsatt et viktig satsingsområde. Regjeringen har også lansert to krisepakker, hvor bygg- og anleggssektoren ble prioritert med tanke på tildeling av ressurser til offentlig sektor, hvor skoler og andre offentlige bygg skal rustes opp. Det er også viktig at krisepakken til bankene får sin ønskede virkning, slik at utlån og pengestrøm igjen fungerer. Problemet er ikke at det mangler penger i det norske markedet, men mekanismene for kontant strømmen fungerer ikke. Til tross for disse utfordringer, Cramo er høyst oppegående i starten av Takket være dyktige medarbeidere som står på tidlig og sent, samt gode kunder som gir oss økt tillitt, har vi fortsatt stor fart i skuta vår. Vi vinner stadig nye prosjekter og får tilført nye viktige kunder, som gjør at vi fortsatt er betinget optimister for INNHOLD Betonmast til Cramo AS s. 3 Cramo gir lys og varme til s. 4 energiverk Mongstad AF Gruppen valgte Cramo s. 5 som prosjektleverandør Byggetablering s. 6 Inn i varmen hos Hedmark fylkeskommune s. 8 Mandag på Alnabru s. 8 Tidenes kontrakt for Cramo Instant s.10 Utleiekonferansen 2009 s.11 C: nytt s.12 BETONMAST TIL CRAMO AS Cramo AS har undertegnet en langsiktig leverandøravtale med Betonmast- Gruppen. Avtalen omfatter blant annet utstyr, maskiner, brakker, moduler og lifter. Betonmast har flere store Oslokontrakter, Her fra omleggingen av Jernbanetorget. Avtalen beløper seg til minimum fem millioner kroner årlig og det er muligheter for at den utvides. Viktig avtale Administrerende direktør i Cramo AS, Finn Løkken, sier at avtalen er viktig. - Betonmast er et firma i stor vekst og har over tid vist til meget gode resultater. De har fantastiske ordrebøker, og denne avtalen vil medvirke til å trygge Cramos posisjon i Oslo-området. Det er viktig for oss å presisere at vi har nok folk og utstyr til å betjene en så stor kunde, slik at ingen av våre øvrige kunder skal bli skadelidende, sier Løkken. Tar markedsandeler Selv om konkurransen i markedet merkes, tar Cramo stadig markedsandeler. Løkken mener dette viser at Cramo har det som trengs for å sikre nye avtaler. Vi har investert mye i nytt utstyr de siste årene og har kanskje landets mest moderne maskinpark. Vi har også helt nye brakke- og modultyper. I tillegg har vi fokus på god service, og høy leveringsdyktighet. God service Geir Nilsen, administrerende direktør i Betonmast Anlegg, ser også frem til samarbeidet. Vi valgte Cramo som hovedleverandør hovedsakelig på grunn av pris, tilgjengelighet både i form av responstid og geografisk utberedelse, og god service. De er nå vår foretrukne samarbeidspartner, sier han. Samarbeidspartner Administrerende direktør i Betonmast Bygg, Jørgen Evensen, mener Cramo er en partner som passer Betonmast godt. Jeg tror de har en organisering og et tankesett som passer oss godt. De viser en evne til å tilpasse seg vår virkelighet og å spille på våre premisser, i tillegg til at de er veldig konkurransedyktige. Takk til alle ansatte og våre kunder for innsatsen så langt i år. Det er nå det gjelder vi skal stå han av. C:info Et intern- og kundemagasin fra Cramo AS. Med vennlig hilsen Finn Løkken Adm. direktør Cramo AS Pb 34. Alnabru 0614 Oslo Besøksadresse: Brobekkveien 80c, Oslo Tlf: Fax: I redaksjonen: Bent Rune Madslien og Mona Skjolde Fostervold. Tekst: Cramo AS, Desken AS. Utforming: Kaktus Kommunikasjon AS. Trykk: Nordby Grafisk AS. 2 Org.nr. NO MVA 3

3 CRAMO GIR LYS OG VARME TIL ENERGIVERK MONGSTAD Under byggingen av Energiverk Mongstad (EVM) har D&F Group AS jobben med behandlingen av stålrørene. Dette er rør som i fremtiden skal føre gass og råolje til anlegget. Rørene må ha en minimumstemperatur på 10 C i stålet for at behandlingen av rørene skal kunne garanteres. I den anledning er det bygd telt over hele den 2000 meter lange rørgaten, oppvarmingen og belysningen inne i dette teltet har Cramo levert. AF GRUPPEN VALGTE CRAMO SOM PROSJEKTLEVERANDØR Cramos avdeling på Lillestrøm har vunnet et stort prosjekt på Gardermoen. De spesielle kravene til sikkerhet har gitt oss noen utfordringer vedrørende utstyret, forteller Bjarte Kvamme i Cramo avd. Åsane. Varme fyrt på gass eller diesel var selvfølgelig helt uaktuelt pga.brannfaren. Derfor har vi levert vanlige varmevifter på 15 kw i kombinasjon med TF 18 varmluftsaggregater, totalt ca 40 enheter. Når det gjaldt belysningen var kravene noe spesielle, vi måtte inn med nødbelysning for hver 15. meter. Her fikk vi svært god hjelp av Cramos produktleder på elektro, og vi har levert en løsning med 48 volts lys, som verken vi i Cramo Bergen, eller D&F Group har sett før. Og vi er alle godt fornøyde. Totalt har vi levert ca 300 enheter på piperacket, og samtlige må merkes med godkjent av Statoil- Hydro så vi kan vel si at det har vært litt av en jobb, smiler en fornøyd Bjarte Kvamme, i Cramo Bergen. I tillegg har vi levert mer vanlige Cramo-produkter til prosjektet, som brakkerigg, lifter og teleskoptruck meter oppvarmet telt - ikke akkurat en hverdagsoppgave! AF Gruppen er innstilt som totalentreprenør for bygging av Rezidor Park Inn Flyplasshotell på Gardermoen. I sterk konkurranse med andre utleieselskap fikk Cramos avdeling på Lillestrøm prosjektavtalen i havn. Hotellet blir på m 2 og vil ha 300 rom når det står ferdig. Prosjektet i sin helhet har en anslått verdi på 290 millioner kroner, eks. mva. Byggestart er primo mars 2009 og arbeidet vil pågå frem til sommeren Driftsansvarlig Jan Mathisen, Cramo Lillestrøm, takker avdeling for byggetablering og elektro for all hjelp med tilbudet. Vi gleder oss til å gå igang, og til å fortsatt utvikle samarbeidet med AF Gruppen, sier Mathisen. 4 5

4 BYGGETABLERING Ved å benytte Cramo Byggetablering kan utbygger stole på at den nødvendige infrastrukturen er på plass innen byggestart. Totalpartner på bygget I Cramos tilbud inngår bl.a. brakker, letthus, byggheiser, gjerder og provisorisk strøm. Cramos kunder kan velge mellom å leie deler av dette, eller en helt nøkkelferdig løsning. Fordelene med å benytte byggetablering er mange. En av de viktigste er fleksibiliteten. Et byggeoppdrag kan komme raskt, og da har Cramo nødvendig logistikk for å opprette en fungerende arbeidsplass på kort tid. I takt med utvidelsen av oppdraget gjør Cramo raskt de endringene som arbeidsplassen krever. Rett maskin til riktig tid gjør byggeprosessen raskere og mer effektiv. Spesialiserte maskiner sparer tid og penger for oppdragsgiver. Å kjøpe de beste maskinene er dyrt. Det smar teste valget er vel heller å leie, da deles kostnaden med andre. Ved å bruke riktig utstyr hele veien unngår man også å ta unødvendig risiko. 6 7

5 INN I VARMEN HOS HEDMARK FYLKESKOMMUNE Cramo kom seirende ut av Hedmark Fylkeskommunes anbudskonkurranse før jul. Nå håper vi andre fylker følger etter, sier Steinar Kristiansen hos Cramo på Hamar. Kontrakten er en rammeavtale om leveranser av personløftere og annet anleggsutstyr, og Cramo vant anbudet i konkurranse med to andre aktører. Helhetsvurdering I svaret fra Hedmark Fylkeskommune heter det at Cramo er valgt som leverandør på grunn av en helhetsvurde ring av tilbudet. I tillegg er vi et av få selskap som er ISO-serti fi - sert både innen kvalitet og miljø, og det betyr mye for fylkeskommunen, sier Kristiansen. Kan skape presedens Hedmark Fylkeskommune er første fylke som tegner avtale med Cramo AS. Selve rammeavtalen er av stor betyd ning for oss, og vi håper avtaleinngåelsen skaper prese dens overfor andre fylker slik at de også velger oss i frem tiden, sier Kristiansen. Det at Hedmark Fylkeskommune valgte oss, viser at Cramo står for kvalitet og leveringsdyktighet. Muligheter for utvidelse Avtalen løper fra 1.januar 2009 til 13.desember 2010, med opsjo ner på ett år av gangen frem til 31. desember Fylkeskommunen har mye bygningsmasse som skal vedlikeholdes, deriblant 14 skoler, og vi skal være hovedleverandør av personlifter og øvrig anleggs utstyr etter behov, sier Kristiansen. Avtalen åpner og legger fø rin ger for alle bygg som Hed mark Fylkeskommune har ansvar for vedlikehold og innkjøp på, og med ekstra bevilgningene fra Regjeringen nylig, regner vi med at vi klarer å få mer enn det estimerte ut av avtalen, sier Kristiansen. MANDAG PÅ ALNABRU Det er mandag morgen på avdelingen på Alnabru, og klokken er litt over I løpet av helgen har det falt bortimot 50 cm snø, og avdelingslederen har vært innom og ryddet for at det skal være greit å komme fram for kundene ved åpning på morgenen. Det snør fortsatt, og i tillegg skal hjullasteren ut på leie til kunder med like mye snø å ta seg av, så det kan bli litt problem på avdelingen. - Kunden går alltid foran, konstateres det raskt bak disken. Sjåfører kommer på rad og rekke innom for å hente bestilte maskiner og bringe videre ut til kundene. Det er mye som sendes ut via transportører, men det stikker også en og annen håndverker innom avdelingen. De får seg en rask kopp kaffe før de må ut i kulden igjen. Utleierne Carl Myrvang og Therese Bøckman svarer i telefonene, bestiller nye transporter, sjekker på lageret om maskinene er klare, tar imot nye ordrer alltid med et smil. I dag er det ekstra pågang på varmeaggregater og kompressorer. Mekaniker Øystein Rylandsholm har også merket økt pågang, og er i gang med ombygging av varmeaggregater fra dieseldrift til gassdrift. Mekaniker Christian Ulvestad er også i gang, nå på tur ut til en kunde som har behov for assistanse. I tillegg til å reparere og klargjøre eget utstyr, kommer det også maskiner inn fra avdelingene i Lillestrøm og Bjørvika som må sjekkes. Sjåfør Miko fra Oslo Kranbilservice AS (en av få jenter i bransjen) skal hente flere lifter, men har fått problem med en fastfrosset funksjon på den ene liften. Løsningsorienterte ansatte henter raskt en blåselampe og fikser saken i løpet av 5 minutter, før det skyves på en kompaktlaster som sitter fast i snøen. Utleier Kristian Svendsen kommer på jobb til tross for begynnende influensa, og hjelper til med pålossing av transformatorer. 2 av selgerne som er tilnyttet Alnabru er også i sving med å kjøre noen maskiner og hjelpe til med av- og pålossing før de skal ut på nye kundebesøk. Her gjelder begrepet alle mann til pumpene! Atle Veiby fra Mesta Broavdeling kjører innom for å levere tilbake en Dino 125T. Den har vært brukt under en bro for å fjerne løs betong med prima resultat. Denne passet perfekt til jobben, sier Veiby før han haster videre. Inne på avdelingen nærmer det seg lunsj og telefontrafikken roer seg litt. Carl og Therese organiserer noen flere transporter og ringer noen kollegaer på andre avdelinger for å få reservert maskiner til kunder før de tar en velfortjent pause. En nokså normal formiddag på Cramo Alnabru nærmer seg slutten. 8 9

6 TIDENES KONTRAKT FOR CRAMO INSTANT Cramo Instant AS har undertegnet en avtale med Fet kommune om 112 midlertidige moduler til Riddersand skole. Det er den største kontrakten i selskapets historie. Dette er kjempeartig. Nå har vi feiret både med champagne og kaker, sier daglig leder i Cramo Instant AS, Runar Heistad. Største kontrakt i kroner I forbindelse med totalrehabilitering av Riddersand skole i Fet kommune, har Cramo Instant og deres faste underleverandører fått tilslaget på hele entreprisen på etablering av midlertidige lokaler. 28 klasserom, SFObaser, kontorer og lærerværelse, samt toaletter og skolekjøkken skal inn i de midlertidige modulene. Samlet blir det 112 moduler på til sammen 3020 kvadratmeter, forteller Heistad. Verdien av kontrakten er i leieperioden 18.5 millioner kroner, eks. mva. Modulene blir satt opp i tre bygg, hver på to etasjer, på et jorde ved siden av den eksisterende skolen. Vi har levert rigger som er større, men denne gangen står vi for alt grunnarbeidet i tillegg. Vi skal planere jordet, lage skolegård og bussholdeplass, og har leveranser på vann, avløp og strøm, sier Heistad. Fullgod erstatning Planlagt oppstart på prosjektet er medio januar Heistad forteller at det deretter vil gå fra ti til tolv uker før elever og lærere kan flytte inn i nye, midlertidige skolelokaler. Elevene vil merke at de kommer inn i bedre lokaler. Våre moduler har en standard tilnærmet permanente bygg og nesten alle modulene vi kommer til å bruke ved Riddersand skole er nye. De har god ventilasjon, er skikkelig isolert, har trelagsvinduer og skikkelige sanitærforhold, sier Heistad. Første leieperiode løper i 21 til 24 måneder. Deretter har kommunen opsjon på to år til fordi de også planlegger rehabilitering av en naboskole. Ikke rammet av finanskrisen Cramo Instant har 1800 moduler i Norge beregnet for bruk i midlertidige kontorbygg, skoler og barnehager. Siden starten i 2000 har firmaet alltid hatt et belegg på 90 prosent. Vi har ennå ikke merket noe til finanskrisen. Nesten tvert i mot. Januar og februar er vanligvis rolige måneder for oss, men fra nyttår blir det fullt trøkk, sier Heistad. UTLEIEKONFERANSEN 2009 Det var en vellykket Utleiekonferanse som ble arrangert torsdag 12. og 13. februar 2009 på Clarion Hotel Oslo Airport ved Gardermoen. Totalt 200 deltakere var representert på konferansen. Utstillingen i tilknytning til konferansen var fulltegnet, og 38 utstillere fra leverandørsiden deltok med egen stand. Årets konferanse hadde en tidsaktuell, men positiv overskrift: Det er nå det gjelder! Utleiebransjen preges som alle andre av den situasjon landet, og ikke minst byggenæringen, er inne i. Programmet for årets konferanse hadde et vidt spenn, og ambisjonene var å motivere til idéskaping og inspirasjon i egen virksomhet. Utleiekonferansen er en felles arena for utleiere, leverandører og kunder, og er arrangert av Norsk Utleieforening. Norsk Utleieforening er tilsluttet Byggenæringens Landsforening BNL og Næringslivets Hovedorganisasjon NHO, og er medlem i European Rental Association ERA. Konferansen fikk bl.a besøk av den internasjonalt anerkjente sjefredaktør Murray Pollok fra bl.a. International Rental News, Access International og International Construction. Han tok for seg trender i det globale utleiemarkedet, mens Bjørn-Erik Øye fra Prognosesenteret ga oppdaterte synspunkter på fremtidsutsiktene i lys av finanskrisen. Den nye BNL-sjefen, Ketil Lyng, hadde et foredrag med tittelen Fellesskap gir styrke, - det er nå det virkelig gjelder! På programmet stod også Miljøsjefen i Skanska AB, Hanne Rønneberg, som presenterte entreprenørkonsernets ambisiøse satsning på Miljøriktig bygging. Dr.ing. Stig Geving, SINTEF Byggforsk, satte fokus på utfordringene med fukt i byggefasen noe utleiebransjen kan løse med sine effektive tørkemetoder. Assisterende direktør Gustav Pillgram Larsen i Statens bygningstekniske etat kom med et annet brennaktuelt tema; den nye Planog bygningsloven med konsekvenser for utleiebransjen

7 B Returadresse: Cramo AS, Pb 34. Alnabru, 0614 Oslo Cramo i Kristiansand og Moss har flyttet I januar flyttet avdelingene i Moss og Kristiansand til nye og moderne lokaler. De nye adressene er: Cramo AS, Årvollskogen 95, 1529 Moss Tlf , Fax Cramo AS, Buråsen 34, 4636 Kristiansand Tlf , Fax Besøk Cramo på Vei og Anlegg Vei og Anleggsmessen holdes på Exporama Senteret ved Hvamkrysset like nord for Oslo mai. Uteområdet er på 200 mål og er skreddersydd for anleggbransjen; her kan store maskiner stilles ut i sitt rette miljø. I selve hallen finnes konferanselokaler og servering. Cramo ønsker velkommen til stand nr. 13 på øvre uteområde. Midt i den nye Vinterbro-tunnelen sto det plutselig et partytelt med god mat og drikke! Under bygging av den nye tunnelen på E6 Vinterbro, leverte Cramo avdeling Bærum store telt og oppvarming til tørking av tunnelforinger for Spenncon as. Spenncon var særdeles godt fornøyd med jobben som ble utført. Ekstra moro var det derfor å bli spurt om å levere mindre telt, lys og elektrisitet til Statens Vegvesen som er byggherre på prosjektet, i forbindelse med arrangementet rundt gjennomslag i tunnelen 11. november Cramo Bærum har etter hvert opparbeidet seg en betydelig kompetanse både på telt og oppvarming, og har hatt flere store jobber, eks Radiumhospitalet for HENT as og Rolfsbukta for PEAB as. I tillegg har vi også hatt mindre arrangementer som brylluper, hvor vi har levert mindre partytelt og oppvarming. I sesongen 2008/2009 er det AF Skandinavias prosjekt på Lysaker som får fullt fokus fra avdelingen, da det er totalt kvm som skal varmes opp. I tillegg skal det settes opp tak over tak på 1600 kvm.

:ET MAGASIN FRA CRAMO NR.3 2009. info. rent og tørt. med cramo. med på notene s. 3. spar penger, miljø og energi. med cramo

:ET MAGASIN FRA CRAMO NR.3 2009. info. rent og tørt. med cramo. med på notene s. 3. spar penger, miljø og energi. med cramo info :ET MAGASIN FRA CRAMO NR.3 2009 rent og tørt med cramo På 40.000 kvm av i alt 55.000 kvm følges RIF-normen for Rent og Tørt Bygg.. s. 6 7 med på notene s. 3 spar penger, miljø og energi med cramo

Detaljer

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang Møt den nye Bryne-treneren Side 4-5 Foran skjema på Jøssang Side 10-11 Full sving på ny fabrikk Side 44-45 Recon-blokker tar av Side 18-19

Detaljer

Først med SINTEFgodkjenning

Først med SINTEFgodkjenning Nr. 1 2010 23 årgang nytt nytt Først med SINTEFgodkjenning Leder Av Carl Christian Sibbern Daglig leder Oliner System AS og Rørfornying Norge Endring i organisasjonen De fleste av våre forbindelser er

Detaljer

Kundemagasin. Brødrene Dahl AS. November 2011. One man show high tec kompetanse Enkeltmannsbedriften

Kundemagasin. Brødrene Dahl AS. November 2011. One man show high tec kompetanse Enkeltmannsbedriften fra Brødrene Dahl AS November 2011 Universet har landet i Sarpsborg Teknisk rom i sceince fiction-bygget Inspiria er så lekkert at arkitekten har valgt å lage et stort vindu mellom spisesalen og de tekniske

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.FREMTIDENSBY.NO Nr 11 DESEMBER 2014 FREMTIDENS BY Sentrum åpner seg mot sjøen Sørenga Sjøbad: Om et halvt år kan Oslo nyte et nytt tilskudd

Detaljer

MAGASINET. Det ryddes, repareres og fikses, prosjekt 5S i full gang. Mye is, veldig mye is. Dirigenten på Bålymoen.

MAGASINET. Det ryddes, repareres og fikses, prosjekt 5S i full gang. Mye is, veldig mye is. Dirigenten på Bålymoen. MAGASINET Årgang 2. Utgave 6, 2010. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet Det ryddes, repareres og fikses, prosjekt 5S i full gang. Mye is, veldig mye is. Dirigenten på

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Miljølys i lillestrøm

Miljølys i lillestrøm Miljønummer magasinet no2 2010 Miljølys i lillestrøm SIDE 16 Nye veilys og et avansert styringssystem er tatt i bruk i Lillestrøm sentrum. solar hjelper installatørene SIDE 04 unge og håpefulle lærlinger

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Mars 2015 posten Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Fundamentering i Nydalsveien 16-26, Oslo. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

Sammen til jobb. Hver morgen blir gutta i Totaltek Østfold hentet av Totaltekbussen. Det har gjort sitt for både arbeidsmiljø og sykefravær.

Sammen til jobb. Hver morgen blir gutta i Totaltek Østfold hentet av Totaltekbussen. Det har gjort sitt for både arbeidsmiljø og sykefravær. totaltek magasinet no1 2010 Sammen til jobb SIDE 09 Hver morgen blir gutta i Totaltek Østfold hentet av Totaltekbussen. Det har gjort sitt for både arbeidsmiljø og sykefravær. Reiser nye Lambertseter senter

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 1 2009 22 årgang. nytt. Fjernvarmerør der fuglene rår

Nyheter. nytt. Nr. 1 2009 22 årgang. nytt. Fjernvarmerør der fuglene rår Nyheter Nr. 1 2009 22 årgang nytt nytt Fjernvarmerør der fuglene rår 1 Leder Nyheter Nyheter Peer Chr. Nordby Markedssjef Kristian Olimb AS Vi har løsningene Årsmøtet i Rørfornying Norge er nylig avviklet

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Møt ny finansminister og ny skattedirektør

Møt ny finansminister og ny skattedirektør NR. 1 2013 I dette nummer bl.a. SIDE 2 Fra Redaktøren UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Møt ny finansminister og ny skattedirektør SIDE 3 Lederen har ordet SIDENE 4 6 Møte med finansminister Siv Jensen SIDENE

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2015 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 PÅ LAG MED PREGO EGENPRODUSERT HONNING LAFY BESØKER LEPRO AS ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM s. 6 s. 18 s. 20 s.

Detaljer

EN STUDIE I GODT SAMARBEID

EN STUDIE I GODT SAMARBEID Sikkert, ryddig og effektivt. Byggingen av Norges Handelshøyskole i Bergen gikk knirkefritt med Lean construction. ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR.2 2014 EN STUDIE I GODT SAMARBEID 214 8 AMBASSADE MED ÅPEN

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene.

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2013. Årgang 5 Hjertelig hilsen Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Side 11 «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer